PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 DELEGERETMØDE 2012

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med gudstjeneste i Nyborg Kirke Gammel Torv Nyborg Mødet afholdes på: Nyborg Strand Hotel Østerøvej Nyborg Møde i plenume afholdes i sal H/I/J Tidspunkt: Lørdag den 12. maj kl. 9:30 søndag den 13. maj 2012 kl. 16:30 Tjek ind: Det er vigtigt, at du husker at tjekke ind, når du ankommer til hotellet, så vi ved, hvor mange stemmeberettigede der er til stede. Tjek ind foregår i Salon 1 Hvis du forlader Delegeretmødet inden den officielle afslutning, skal du også huske at tjekke ud. Under afstemning: Du må ikke forlade salen under afstemningerne søndag, da vi ellers ikke har mulighed for at vide, hvor mange stemmeberettigede vi er til stede i salen og dermed ikke ved, hvornår et forslag er vedtaget eller faldet. Indkvartering: Indkvartering foregår på værelse eller sovesal på Nyborg Strand Hotel. Når du har tjekket ind i Salon 1, skal du også tjekke ind i hotellets reception, hvor du vil få nøgle til dit værelse eller få anvist din sovesal. Du kan tjekke ind på hotellet efter kl. 14:00 Søndag skal du tjekke ud af hotellet igen. Det skal du gøre inden kl. 10:30. Indlevering af ændringsforslag Ændringsforslag til vedtægtsændringer og henstillingen skal indleveres senest lørdag den 12. maj kl Forslaget skal afleveres behørigt underskrevet og i elektronisk form på et USBstik. 2

3 PROGRAM Lørdag 9:30 Gudstjeneste i Nyborg Kirke 11:00 Introduktion til hvad et delegeretmøde er. Kun for tilmeldte. 11:00 Kaffe 11:45 Delegeretmødet starter 13:00 Frokost 14:00 Delegeretmødet fortsat 15:20 Cafédebatter med følgende emner: Mød kandidaterne Den skriftlige beretning Regnskab og budget Vedtægtsændringer & henstilling 16:35 Kaffe 17:05 Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt ny strategi for korpset 19:15 Middag 21:00 Underholdning Søndag 7:00 8:45 Morgenmad 9:00 Indledning 9:15 Delegeretmødet genoptages 10:00 Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt - Strategispil 12:30 Frokost 13:30 Delegeretmødet fortsat 16:30 Delegeretmødet slutter 3

4 INDHOLD AFVIKLING AF DELEGERETMØDE FORRETNINGSORDEN... 6 DAGSORDEN... 7 PRÆSENTATION AF KANDIDATERNE... 8 OVERSIGT OVER KANDIDATERNES KOMPETENCER FORSLAG TIL ÆNDRINGER I VEDTÆGTER FOR DE GRØNNE PIGESPEJDERE HENSTILLING REVISIONSPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING RESULTATOPGØRELSE BALANCE BUDGET NAVNEOVERSIGT

5 AFVIKLING AF DELEGERETMØDE 2012 Dette års Delegeretmøde har vi valgt at strukturere på en ny måde, og vi ønsker hermed at sikre en mere dynamisk og levende demokratisk proces. Det er vores ønske, at den enkelte deltager i Delegeretmødet får større mulighed for at debattere de enkelte forslag samt at møde og debattere med kandidaterne til Hovedbestyrelsen. Delegeretmødet vil forløbe således: lørdagen aflægger formanden sin mundtlige beretning I salen, og der bliver i den forbindelse lejlighed til at stille spørgsmål til den mundtlige beretning i umiddelbar forlængelse heraf. Herefter vil der være korte præsentationer af regnskab og budget, forslag, henstillinger og de fremsatte vedtægtsændringer. Endvidere giver kandidaterne en kort præsentation. Derefter vil der være forskellige cafédebatter inden for hvert emne/forslag. Forslagsstillerne får mulighed for personligt at fremlægge deres forslag. I cafedebatterne får du mulighed for at debattere med forslagsstillerne og drøfte forslagene med andre. Der vil også blive mulighed for at møde kandidaterne og drøfte deres og dine holdninger og visioner for De grønne pigespejdere. Der er tre runder af 20 minutters varighed, som giver dig mulighed for at drøfte tre forskellige emner. Når I forbereder jer i gruppen eller regionen til Delegeretmødet kan det være en god ide at tale om, hvilke emner I særligt gerne vil drøfte, og hvilke kandidater I gerne vil lære bedre at kende. Det giver jer mulighed for at fordele jer, så gruppen eller regionen deltager i flest mulige debatter. Når de tre runder af cafedebatterne er afsluttet, samles vi igen i salen, hvor Hovedbestyrelsen fremlægger deres strategi for den kommende valgperiode. Der vil naturligvis være mulighed for at stille ændringsforslag eller henstillinger til alle de forslag, som har været debatteret i løbet af lørdagen. Ændringsforslag kan afleveres hele dagen vær dog opmærksom på tidspunktet for sidste frist for indleveringen. Lørdag aften byder på underholdning i salen. Hele søndagen gennemfører vi alle afstemningerne. Vi starter søndag morgen med afstemning af forslagene om en mindre bestyrelse samt en kortere valgperiode. Når dette er overstået, er der valg til den nye Hovedbestyrelse. Så skal der spilles. I forlængelsen af udarbejdelsen af strategien er der udviklet et spil, som vi alle får mulighed for at afprøve. Alle grupper får en udgave af spillet med hjem, så I efterfølgende kan spille videre hjemme i gruppen. Efter frokost søndag præsenteres den nye bestyrelse, og de resterende forslag, henstillinger og vedtægtsændringer sættes til afstemning. Vel mødt Hovedbestyrelsen 5

6 FORRETNINGSORDEN 1. Når dirigenten har tilkendegivet, at forhandlingen om et punkt på dagsordenen er slut og afstemningen påbegyndt, kan behandlingen ikke genoptages om dette punkt. 12. Dersom det forslag, man selv stemmer for, falder, kan man bruge sin indflydelse ved at stemme for det af de resterende forslag, man synes bedst om. 13. Når et forslag er vedtaget, udgår resten af 2. Afstemning sker ved håndsoprækning. forslagene til det pågældende punkt. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 delegerede forlanger det. 14. Alle ændringer i Vedtægter for De grønne pigespejdere samt valg til bestyrelse og udvalg træder i kraft, når det 4. Afstemning om opstillede kandidater sker skriftligt ved at sætte op til det antal krydser, dirigenten angiver, på den enkelte stemmeseddel. Stemmesedler udleveres ved indgangen til mødesalen til de stemmeberettigede deltagere, og stemmesedlerne må ikke tages med ud af salen. igangværende delegeretmøde er slut. Dog gælder at vedtægtsændringer, som kan påvirke valg til bestyrelse og udvalg behandles inden valghandlingen, så den struktur der vælges medlemmer til, også er den struktur, der gælder ved delegeretmødes afslutning. 15. Dirigentens afgørelse er inappellabel. 5. Tilbagetrækning af ændringsforslag kan kun ske af stillerne og skal gøres inden afstemning om punktet påbegyndes. Alle øvrige delegerede har derefter mulighed for at lade forslaget opretholde ved at meddele det til dirigenterne. 16. Ikke-delegerede har taleret under arbejdsdrøftelsen. Under øvrige punkter kan ikke-delegerede få ordet efter dirigentens tilladelse. 17. Ændringsforslag til indkomne forslag til vedtægtsændringer ( 10 stk. 4) samt 6. På selve delegeretmødet kan fremkomme redaktionelle ændringer og i så fald skriftligt til dirigenten. forslag til henstillinger skal være indleveret senest lørdag den 12. maj kl. 21: Vedtagelse af ændringer i 1, 2, 3, 22, 24 skal ske med 2/3 af de afgivne stemmer. 18. Elektronisk blanket til udformning af ændringsforslag kan downloades fra 8. Vedtagelse af ændringer i øvrige vedtægter sker ved almindeligt stemmeflertal. pigespejdernet eller afhentes på en USBnøgle i mødebureauet. 19. Der må kun stilles ét ændringsforslag pr. 9. Vedtagelse af henstillinger sker ved almindelig stemmeflertal. blanket. 20. Ændringsforslag skal forsynes med navn, 10. Ved afstemning foretages optælling: region og underskrift på samtlige stillere. a. for forslaget 21. Ændringsforslag skal afleveres i en b. imod forslaget behørigt underskrevet original til mødebureauet, og bedes samtidig c. hverken for eller imod forslaget afleveret i en elektronisk udgave på en 11. Dersom der er flere forslag til samme USB-nøgle. punkt, stemmes der først om det mest vidtgående forslag. Teknik: I mødesalen er anbragt et antal mikrofoner ud over den, som dirigenten benytter. Når man ønsker at få ordet, sender man en seddel med sit navn op til dirigenten og går til nærmeste mikrofon (hvor man evt. stiller sig i kø), og man vil derefter få ordet af dirigenten. 6

7 DAGSORDEN 1. Valg af to dirigenter 2. Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmødet 3. Valg af valgtilforordnede 4. Godkendelse af beretning 5. Godkendelse af regnskab 6. Fremlæggelse af forslag til budget for de følgende 3 år 7. Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter 8. Indkomne forslag 9. Afgørelse af indankede sager 10. Valg af 11 medlemmer til korpsets hovedbestyrelse samt af minimum 2 suppleanter 11. Valg af revisor(er) 12. Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt 13. Eventuelt 7

8 PRÆSENTATION AF KANDIDATERNE Anne Eggers Hansen Født: 1976 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: Haderslev Haderslev Region Vadehav Leder af marketingafdeling Medlem af Hovedbestyrelsen 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: "Man er spejder hele livet, har du måske hørt..." Den sætning passer godt på mig. Jeg blev medlem af korpset som 8-årig og har siden fulgt de udviklingstrin, man naturligt kommer til i en organisation som vores. Min første erfaring som leder fik jeg som patruljeleder, og da jeg blev ældre, blev det naturligt at blive en del af min lokale gruppes lederteam. Et trygt og godt sted at gøre erfaring; her fik jeg lov til at udvikle mig sammen med de øvrige velkvalificerede ledere, og jeg oparbejdede gennem en årrække stor interesse for at komme et skridt dybere ind i organisationen. Jeg valgte derfor ved forrige Delegeretmøde at opstille til Hovedbestyrelsen, hvortil jeg blev valgt. Interesser både i spejderregi og privat: I mit civile arbejdsliv er jeg leder af en marketingsafdeling, hvor mine vigtigste fokusområder er udvikling og god ledelse. Jeg tror på, at jeg kan kombinere mine mange års erfaring som grøn pigespejder med mit job, og jeg tror også på, at jeg kan bruge en masse erfaring derfra i mit arbejde for De grønne pigespejdere. Jeg er stor tilhænger af, at vi skal udvikle os og følge med den samtid, vi er en del af. Her har jeg stor interesse i, at det sker gennem det programstof, vi præsenterer vores medlemmer for. Når jeg ikke er på job eller er på farten som spejder, er jeg tilstede som mor for Emma på halvandet år. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: De grønne pigespejdere er midt i en spændende udvikling, og den vil jeg gerne være med til at fortsætte. Vi skal styrke vores pigespejderprofil, således at vi kan stå stærkt i samarbejdet med de øvrige spejderkorps. I sådan et samarbejde synes jeg, det er vigtigt, at vi internt er stærke og stolte af at være pigespejdere, og det bliver vi gennem åben dialog og gensidig tillid til, at vi er på rette vej. Det kan vi også styrke gennem de tilbud, vi giver vores medlemmer i form af uddannelse og programstof. De grønne pigespejdere er en organisation, der vil og tør. Det skal vi også være i fremtiden, så derfor skal vi være forandringsparate og turde tro på at forandring gavner. Vi skal turde tage imod de udfordringer, vi bliver givet, og vi skal tro på, at vi kan gøre en forskel. Hvis jeg bliver valgt til Hovedbestyrelsen, vil jeg arbejde for at ovenstående bliver en retning for det arbejde, vi laver. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Kattegat regionsledelse Lillebælt regionsledelse Skagerrak regionsledelsen Storebælt regionsledelse Vadehav regionsledelse Vesterhav regionsledelse Øresund regionsledelse Østersø regionsledelse 10 medlemmer over 16 år fra Haderslev gruppe 10 medlemmer over 16 år fra Skagerrak region 8

9 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Har deltaget i et projektarbejde hvis opgave det var at lave gruppe- og medlemsudvikling. Derudover er det et fokusområde for De grønne pigespejdere, så gennem arbejdet i Hovedbestyrelsen er der også givet viden. Strategi Samarb. med WAGGGS og /eller andre organisationer Programstof & pædagogik Mellem Lille Stor Jeg har i denne perioden været en del af det team i Hovedbestyrelsen, der arbejdede med oplevelser og udvikling - særligt gennem programstof. Ledelse Stor Både i mit civile job, og gennem mit medlemskab hos De grønne pigespejdere. Strategisk partnerskab & netværk Lille Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Mellem Mellem Professionel Jeg beskæftiger mig med dette i mit civile arbejde. Kommunikation & medier Teknologi Økonomi & ressourcer Mellem Stor Lille 9

10 Anni Waldstrøm Født: 1960 Bopæl: Køge Gruppe: Borup Region Storebælt Civile erhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Spejder opgaver i dag: HB, Lejrledelsen for Spejdernes Lejr 2012, kasserer i Borup Opstiller til: 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: Hovedbestyrelsen i 2 perioder, hvor jeg har arbejdet med økonomi, IT, uddannelse og aktiviteter. I lejrledelsen for Spejdernes Lejr 2012, hvilket har givet mange erfaringer både med ledelse og udvikling og styring af så stort et projekt. Samtidig har det givet mange kontakter i de andre korps og mange i vort eget, hvor jeg allerede havde et stort netværk. Tidligere regionschef og andre chefposter i korpset. Træner. Deltager/projektleder i forskellige projekter. Interesser både i spejderregi og privat: Det fascinerer mig at udvikle ideer og at skabe noget stort sammen med andre. Jeg interesser mig meget for at få samarbejder og relationer mellem mennesker til at fungere bedst muligt. Som modvægt til skrivebordspejderen nyder jeg at sove i bivuak og være "rigtig" spejder. Jeg slapper af med familien eller gode venner, med et udfordrende håndarbejde eller med en god bog. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: For nogle år siden fik vi lavet en undersøgelse, som anbefalede udfordringsmærkerne, og de er nu en realitet. Undersøgelsen påpegede også, at De grønne pigespejdere ikke hænger godt sammen som organisation, og det vil jeg gerne arbejde på. Samtidig har vi forhåbentlig en stor oplevelse foran os omkring lejren. Det samarbejde, som er startet med lejren, vil jeg rigtig gerne udvikle. Jeg har oplevet, hvor meget vi kan, når vi står sammen, og hvor meget vi kan lære af de andre korps - og de af os. Jeg ser meget gerne et stærkere spejderarbejde i Danmark - og dermed også et mere synligt grønt pigespejderarbejde. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Kattegat regionsledelse Lillebælt regionsledelse Skagerrak regionsledelse Storebælt regionsledelse Vadehav regionsledelse Vesterhav regionsledelse Østersø regionsledelse Grupperådet i Taastrup gruppe 10 medlemmer over 16 år i Skagerrak region 10 medlemmer over 16 år i Kattegat region 10

11 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Mange år i korpset på lederposter, hvor dette alle årene har været på dagsordenen Strategi Professionel Indgik i min uddannelse, anvender det i mit firma, i den forgangne periode i HB samt i lejrledelsen Samarb. med WAGGGS og /eller andre organisationer Programstof & pædagogik Stor Lille/Stor Mange års skiftende samarbejder med de andre spejderkorps og meget intenst samarbejde i forbindelse med lejren Programstof har ikke været mit primære fokus de seneste år. Pædagogik har jeg arbejdet meget med som træner og handelsskolelærer Ledelse Professionel Daglig leder for et antal medarbejdere. Kontaktperson til udvalg og regioner, hvor ledelse også har været et væsentligt element Strategisk partnerskab & netværk Lille Professionelt har jeg deltaget i netværker, har hørt og læst om strategiske partnerskaber, men har ikke konkret erfaring med det. Uddannelse Stor Deltagelse i træninger i WAGGGS og træner hos De grønne pigespejdere. Processer & facilitering Mellem Har udviklet mange processer i forskellige sammenhænge i korpset og i andre sammenhænge. Facilitering er stadig en udfordring. Image & markedsføring Mellem Ikke megen erfaring med dette udover at det interesserer mig. Har en bevidsthed omkring vigtigheden af det. Kommunikation & medier Mellem Ikke megen erfaring med dette udover at det interesserer mig. Har en bevidsthed omkring vigtigheden af det. Teknologi Professionel Har arbejdet professionelt med IT og er vant til at udnytte teknologiens muligheder Økonomi & ressourcer Professionel Økonom af uddannelse og har dagligt fokus på disse elementer. Har været kasserer i korpset og er det i en gruppe 11

12 Charlotte Romlund Hansen Født: 1959 Gruppe: Civile erhverv: Spejder opgaver i dag: Opstiller til Bopæl: Albertslund Ballerup Region Øresund Mejeriingeniør/Spec.konsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning Medlem af hovedbestyrelsen 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: Min spejdererfaring er tilbage fra min tid som grønsmutte. Især husker jeg sommerlejrene, som dér hvor friluftslivet blev udlevet, både i ungdomsårene, som patruljeleder, og årene som enhedsleder. Tidligt var der gode folk, der trak mig med ind i trænerverdenen, og jeg har siden haft interesse for uddannelse og udvikling af mennesker og har været involveret i korpsets uddannelse af trænere og haft en finger med i UNGleder. Set tilbage har jeg haft posten som distriktschef og blev regionschef for region Øresund i den nye struktur. Gennem årene har jeg været medlem/formand af en række udvalg og projektgrupper på korpsplan og har de seneste 3 år været næstformand i hovedbestyrelsen, - og her indgået i teamet for organisation og ledelse. Interesser både i spejderregi og privat: Friluftslivet eller det at være i naturen, er en ramme som vi kan udnytte meget mere, fordi den er af stor betydning for alle mennesker. Både som ramme for udvikling og for uddannelse, men også for mental genopbygning. Min interesse for uddannelse og udvikling af børn og unge binder mit spejderarbejde og mit civile arbejde sammen. De metoder, som Baden-Powell lagde til grund for spejderarbejdet, er metoder som stadig er virkningsfulde og som de formelle uddannelser i højere grad også tager til sig. Mit civile arbejde har fokus på udvikling af elevers innovationskompetence i det formelle uddannelsessystem. Jeg har derudover en interesse/nysgerrighed for madlavning og især principper for tilberedningsmetoder (det er lidt nørdet), som bunder i min oprindelige uddannelse. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: Formålsparagraffen, vision og mission er et væsentligt fundament, som skal udnyttes bedre gennem en større fælles forståelse af, hvad opgaven går ud på. Vi skal (- og hertil vil jeg kunne bidrage) skabe en endnu tættere kontakt mellem grupper, regioner og hovedbestyrelse, så alle arbejder for den fælles opgave. skabe en større afklaring af forventninger til hinanden i vores forskellige lederfunktioner, så alle ledere er klar over, hvad der forventes af dem og tilbydes uddannelse på de områder, hvor der er behov for udvikling have fortsat fokus på vores medlemmer i alle aldersgrupper og lytte til deres behov og ønsker. forholde os til de rammebetingelser, der er for korpsets arbejde, herunder betydningen af medlemstal og økonomiske ændringer og andre krav fra det samfund vi er en del af, - og indgå i samarbejder med andre korps/kirkelige organisationer m.v. for i fællesskab at have en kraftigere stemme. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Kattegat regionsledelse Storebælt regionsledelse Vadehav regionsledelse Vesterhav regionsledelse Øresund regionsledelse Østersø regionsledelse 12

13 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Medlemsudvikling har altid været på dagsordnen i korpset, og jeg har altid oplevet det som et væsentligt område at beskæftige mig med i de forskellige lederfunktioner, som jeg har haft. Erfaringen opsamlet gennem årene fra dette arbejde, kan jeg bidrage med. Strategi Mellem Strategiarbejde er en del af opgaven, som leder uanset ledelsesfunktion. Opsamlede erfaringer gennem de lederfunktioner, jeg har haft, bidrager jeg gerne med. Samarb. med WAGGGS og /eller andre organisationer Programstof & pædagogik Lille Professionel Jeg har aldrig været involveret direkte i internationale samarbejder og har derfor ingen erfaring med dette. Dog er jeg bevidst om, at sammenhængskraften mellem WAGGGS og deres medlemslande er afhængig af, at De grønne pigespejdere udgør en aktiv samarbejdspartner. I mit civile job arbejder jeg konkret med pædagogiske og didaktiske elementer og kan derfor bidrage i HB med min indsigt herfra. Ledelse Stor Jeg har I mine tidligere jobs haft en række mellemlederfunktioner og har praktisk erfaringer med ledelse fra disse jobs. Især er jeg p.t. optaget af tankerne om distanceledelse, fordi det netop er et vilkår for meget af ledelsesarbejdet i vores korps. Strategisk partnerskab & netværk Mellem Jeg har et pænt netværk inden for uddannelsesverdenen og viden om netværk og uddannelse generelt, som jeg vil kunne bringe ind i HB-arbejdet. Uddannelse Professionel Omdrejningspunktet i mit civile job er uddannelse og kan derfor bidrage i HB med min indsigt herfra. Processer & facilitering Image & markedsføring Mellem Lille Jeg tror på, at andre mennesker bedst flytter sig gennem faciliterede processer end ved at modtage traditionel undervisning. Jeg er ikke direkte uddannet inden for området, men kan bidrage med en pæn portion erfaring på området. Jeg har en holdning til, at området er vigtigt, men jeg har kun lidt praktisk erfaring at bidrage med. Kommunikation & medier Lille Dette område oplever jeg, jeg kan bidrage mindre til jo ældre jeg bliver. Til gengæld bliver jeg mere bevidst om vigtigheden af kommunikation jo ældre jeg bliver ;-) Teknologi Mellem Jeg har altid være teknologisk nysgerrig, men det betyder ikke, at jeg har super megen viden jeg kan bidrage med, hvis det handler om understøttende IT-teknologier. Økonomi & ressourcer Stor Jeg har altid haft et vist flair for tal og har siddet som kasserer i forskellige andre foreninger, - ligesom jeg i mine tidligere civile jobs har siddet med ansvar for budgetter, regnskaber og ressourceallokering. 13

14 Karin Bræmer Hoffmann Født: 1982 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: København Gladsaxe Region Furesø Statsaut. ejendomsmægler MDE & kontorassistent Midlertidig gruppeleder 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: Midlertidig gruppeleder i en gruppe med godt 100 medlemmer Har været med til en succesfuld sammenlægning af to grupper Kursusleder i 2010 & 2011 på UNGleder 3 Projektgruppe for UNGlederkurserne i efterårsferien 2011 Uddannet træner Formidling af salg af erhvervsejendom (Rosenborggade) Lederakademi i Gladsaxe kommune Delegeret til DUF-delegeretmøde i december 2011 Organisator, igangsætter, idérig, mange bolde i luften, fokuseret på opgaven, resultatorienteret, analytisk, handlekraftig, gå på mod, energiskabende, vedholdende. Interesser både i spejderregi og privat: For mig er spejder mange forskellige ting. Jeg synes fx både, det er sjovt og spændende at være med til at udvikle vores medlemmer og give alle mulighed for at få både nationale og internationale oplevelser og venskaber på tværs af grupper, men også det at være sammen med vores piger, når vi bygger et hævet spisebord på sommerlejren eller sidder rundt om lejrbålet en lun sommeraften. Når jeg skal koble af fra en travl hverdag, nyder jeg at ride en tur i skoven på min hest eller at tage en tur på café med veninderne og få vendt verdenssituationen. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: Jeg mener, at De grønne pigespejdere har et unikt pigefællesskab, der skal værnes om for at sikre at piger og kvinder fortsat kan udvikles og udfordres i trygge rammer. De grønne pigespejdere er et korps med voksende selvforståelse og pigespejderidentitet, der styrker os i det fremadrettede arbejde på tværs af landet og i forhold til vores samarbejdspartnere. For at fastholde denne positive udvikling mener jeg, det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på vores grundværdier, fx learning by doing, børn leder børn og ikke mindst vores kristne værdier, for at De grønne pigespejdere kan udvikle sig i en sund retning. Jeg brænder for at udvikle og styrke korpsets uddannelsestilbud, så der er flere unge og voksne, der deltager på de udbudte kurser. Jeg tror på, at dette vil skabe fastholdelse og dermed yderligere vækst af medlemmer, en endnu stærkere pigespejderidentitet samt en højere kvalitet af pigespejderarbejdet. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Grupperåd i Gladsaxe gruppe 10 medlemmer over 16 år i Gladsaxe gruppe 15 medlemmer over 16 år 14

15 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Efter sammenlægningen til Gladsaxe gruppe har det primære fokus for gruppelederteamet været at øge kvaliteten i spejderarbejdet for at fastholde medlemmer samt at sørge for, at der er flere skuldre til at løfte de forskellige lederopgaver i gruppen, så arbejdsopgaverne bliver delt ud på flere forskellige personer. Denne teamstruktur betyder, at gruppen ikke er nær så sårbar, hvis en leder ønsker nye udfordringer eller en midlertidig pause fra sin lederrolle. Strategi Mellem I mit arbejde som kursusleder, og som en del af projektgruppen bag om UNGlederkurserne, har jeg været med til at udvikle konceptet omkring kurserne. Samtidig har jeg været med til at opsætte vision og mål for Gladsaxe gruppe i forbindelse med sammenlægningen. Samarb. med WAGGGS og /eller andre organisationer Lille DUF-delegeretmøde 2011 og en del af planlægningen af WLDP Programstof & pædagogik Stor Praktisk erfaring inden for brug og videreudvikling af korpsets programstof. Har instrueret i brug af programstof og de pædagogiske principper i forbindelse med afholdelse af kurser. Ledelse Stor En del af gruppelederteamet i Gladsaxe gruppe gennem flere år og under sammenlægningen af Buddinge og Stengård grupper. Mentor for troplederteamet i Gladsaxe gruppe. Strategisk partnerskab & Mellem Lederakademi i Gladsaxe kommune (fælles lederuddannelse for foreninger på tværs af kulturen, idrætten og spejderbevægelsen) netværk Uddannelse Stor Stab på før-patruljelederkurser og patruljelederkurser. Kursusleder for UNGleder 3 i 2010 & 2011, en del af projektgruppen for UNGlederkurserne i efterårsferien Udnævnt træner Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Mellem Ingen Lille En del af gruppelederteamet i Gladsaxe gruppe ifm. sammenlægningen, hvor vi har udviklet en teamstruktur omkring de forskellige lederroller for at lette arbejdsopgaven for den enkelte enhedsleder. Udvikling af UNGlederkurserne. Mentor for en ny tropledelse. Stor kontakt til mange forskellige typer kunder gennem arbejde som ejendomsmægler. Teknologi Mellem Gennem mit arbejde og min uddannelse til kontorassistent. Økonomi & ressourcer Lille Kontakt til juridiske og finansielle virksomheder i forbindelse med mit erhverv. 15

16 Louise Vognstrup Perez Født: 1983 Gruppe: Civile erhverv: Spejder opgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: Støvring Vejgaard - Region Skagerrak Konsulent indenfor netværksoprettelse +drift, bæredygtig udvikling og social ansvarlighed Gruppeleder, Regionsassistent i Region Skagerrak 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: 20 år som grøn pigespejder. Ledererfaring siden jeg blev patruljeleder som 14årig. Medlem af regionsledelsen i 2 perioder. Forandringsagent for Samrådet. Interesser både i spejderregi og privat: Jeg interesserer mig specielt for udvikling gennem netværk og for samarbejdet mellem pigespejderne og andre offentlige, private og frivillige organisationer. Privat er jeg udpræget familiemenneske og bruger meget tid med min mand og vores datter. Jeg er medlem af netværket Jobpaletten og dyrker yoga. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: Jeg mener, korpset er på vej mod at spille en større rolle i forhold til de udfordringer, landets kommuner står overfor i forhold til at løfte sociale opgaver, evt. ved at fremme strategiske partnerskaber. De grønne pigespejdere skal tage et større ansvar i deres lokalsamfund og blive bedre til at sætte ord og handling bag vores berettigelse som forening. Vi skal uddanne fremtidens kvindelige ledere - og hvis udviklingen bliver ved med at gå mod kvoter - fremtidens kvindelige bestyrelsesmedlemmer :) Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Hovedbestyrelsen 16

17 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Erfaring gennem deltagelse i regionsledelsen Strategi Mellem Erfaring gennem deltagelse i regionsledelsen Samarb. med WAGGGS og /eller andre organisationer Programstof & pædagogik Lille Mellem Almindeligt spejderarbejde. Samarbejde med den lokale Brugs, kirke og FDF-gruppe Primært gennem gruppens almindelige planlægning Ledelse Stor Leder hos De grønne pigespejdere siden jeg blev patruljeleder som 14 årig. Har været patruljeleder, smutteleder, tropleder og gruppeleder. Strategisk partnerskab & netværk Professionel Som forandringsagent for Samrådet og gennem mit arbejde med Offentlig Privat Partnerskab i mit arbejde, samt drift af professionelle netværk indenfor bæredygtig erhverv og energi Uddannelse Mellem Primært gennem gruppens almindelige uddannelse af piger og ledere samt gennem deltagelse i Regionsledelsen Processer & facilitering Professionel Jeg har fungeret som proceskonsulent hos Hjørring Kommune bla. med metoden Work Breakdown Structure Image & markedsføring Mellem Ansvarlig for gruppens kontakt til lokale medier, Aalborg Nyt og gruppens hjemmeside Kommunikation & medier Mellem Ansvarlig for gruppens kontakt til lokale medier, Aalborg Nyt og gruppens hjemmeside Teknologi Mellem Bruger teknologi dagligt :) Økonomi & ressourcer Professionel Erfaring med budgettering i større og mindre projekter samt erfaring med succesfuld fundraising 17

18 Marianne Skovgaard Nielsen Fødselsår: 1962 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: Odense Region Lillebælt Projektkoordinator og sekretær/konsulent Medlem af Regionsledelsen for Region Lillebælt 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: Jeg har været grøn pigespejder siden jeg fyldte 11 år det er nu 39 år siden, og jeg er på 6. år en del af regionsledelsen for Region Lillebælt. Det har været naturligt fra starten at påtage mig opgaver for De grønne pigespejdere. Jeg har været leder på flere niveauer, og jeg har gennem mange år været aktiv træner. Jeg bor i Odense og er ansat som projektkoordinator for et stort fælleskorpsligt projekt, som især involverer De grønne pigespejdere og DDS. Her arbejder jeg med projektstyring og medlems- og organisationsudvikling i et land med et helt anderledes styre og en helt anden indstilling til frivilligt arbejde end i Danmark nemlig Hviderusland. Derudover har jeg en deltidsstilling hos Landsforeningen Danske Folkedansere, hvor jeg arbejder som sekretær og konsulent på organisationens landskontor. Jeg er uddannet korrespondent og har siden videreuddannet mig inden for virksomhedskommunikation. Mine jobs og spejderarbejdet har givet mig mange udfordringer, men endnu flere positive og spændende oplevelser og derigennem har jeg fået et ganske solidt kendskab til organisationsverdenen både herhjemme og internationalt. Interesser både i spejderregi og privat: Uddannelse har altid haft min store interesse Spejder er jo læring gennem hele livet. Desuden er jeg meget interesseret i de mekanismer, som fremmer demokrati og internationalt samarbejde og de bånd og netværk, som dannes til fælles forståelse. I min fritid er jeg også medlem af Børne- og Ungdomssamrådet og suppleant til Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune. Når jeg ikke lige er optaget af Spejderiet, er noget af det bedste jeg ved at drage af sted med mit kamera og tage på opdagelse i naturen. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: Vi skal fortsætte med at lægge en visionær strategi, der kan udvikle vort korps, og vor vision og mission skal kunne tolkes og være i fortsat tråd med det omgivende samfund. Vi skal blive ved med at turde satse, men samtidig være tålmodige, så beslutningerne kan nå at slå igennem ude i grupperne. Delegeretforsamlingen kan denne gang stemme for store ændringer i bl.a. hovedbestyrelsens sammensætning og i strategien, og de delegeredes beslutninger vil jeg gerne være med til at føre ud i livet. Samtidig håber jeg at kunne bidrage med mine erfaringer inden for organisationsudvikling og være opmærksom på, om det, som besluttes i HB, kan nå ud i det enkelte led af organisationen og dermed sikre, at vore grupper har de materialer og arbejdsredskaber, der er nødvendige for at drive et godt spejderarbejde til gavn for ledere, børn og unge. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Hovedbestyrelsen 18

19 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Gennem nuværende job og PR-udvalg i Regionsledelsen Strategi Stor Samarb. med WAGGGS og /eller andre organisationer Programstof & pædagogik Professionel Mellem Gennem nuværende job Ledelse Stor Strategisk partnerskab & netværk Stor Uddannelse Stor Træner Processer & facilitering Professionel Image & markedsføring Stor Uddannet inden for virksomhedskommunikation Kommunikation & medier Stor Uddannelse og job Teknologi Stor Økonomi & ressourcer Stor 19

20 Marie Borregaard Vinther Født: 1974 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: Ry Egå Region Kattegat Lektor (Uddannet cand.mag. i nordisk og samfundsfag) Medredaktør for NEKTAR og Spejderi 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: 1982: Indmeldt som grønsmutte hos KFUK-spejderne, Nr. Nissum. Siden bl.a. patrulje-, senior- og tropleder frem til : tropleder og gruppeassistent hos De grønne pigespejdere, Egå gruppe : aktiv i Klan Kång Karne : medlem af centerteam på Spejdergården Tydal, Sydslesvig. 2006: projektleder for årsmærke om demokrati. Siden 2006 medlem af redaktionen for NEKTAR og Spejderi. 2009: leder af tværkorpslig delegation til Roverway, Island. Derudover andre opgaver i ad-hocudvalg. Interesser både i spejderregi og privat: I mit redaktionsarbejde har jeg især skrevet artikler om friluftsliv, ledelse, organisation og identitet. Jeg interesserer mig for friluftsliv og gode, gamle spejderaktiviteter, gerne under nye og kreative former. Dyrker gerne vandreture i fjeldet, løb, træning, skiløb og padler kajak. Kan lide at rejse helst med min lille familie. Bliver beriget af litteratur og kulturelle oplevelser i form af koncerter, teater og kunstudstillinger Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: De grønne pigespejdere er en stærk og unik organisation, der fortsat har sin berettigelse. Det ved vi selv, men det er desværre ikke altid lige indlysende for andre. Derfor skal vi være klare og skarpe, når vi kommunikerer, hvem vi er, hvad vi laver og hvorfor. Og vi skal sikre os, at vi bliver hørt og set! I vort fortsatte arbejde med at skærpe den profil, der hedder, at vi vil gøre en forskel og udfordre piger og kvinder, så de bliver livsduelige, skal vi stille os selv en række spørgsmål. Vi skal definere og kende spejderfortællingen om os selv, styrke vores tro på den og kommunikere den! Med analytiske evner, nysgerrighed og erfaring kan jeg bidrage aktivt og kvalificeret til arbejdet. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Hovedbestyrelsen 20

21 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Har været involveret i medlemsudviklingsaktiviteter på gruppeniveau. Strategi Stor Har i mit civile erhverv været involveret i projektarbejde omkring strategiske indsatsområder i organisationen. Samarb. med WAGGGS og/eller andre organisationer Programstof & pædagogik Stor Professionel Har været aktiv i tværkorpsligt centerteam og tværkorpslige sammenhænge. Har været delegationsleder for tværkorpslig Roverwaydelegation. Projektleder for årsmærke. Arbejder som lektor i gymnasiet og arbejder derfor professionelt med pædagogik og pædagogisk udviklingsarbejde. Ledelse Stor Har ledelseserfaring fra diverse lederfunktioner hos De grønne pigespejdere. Har gennemført uddannelsesforløb i projektledelse i relation til civilt erhverv. Strategisk Mellem Har skrevet artikler til NEKTAR om netværk og samarbejde. partnerskab & netværk Uddannelse Professionel Arbejder professionelt som underviser. Processer & facilitering Stor Har fra civilt erhverv erfaring som facilitator på udviklingsarbejde. Image & markedsføring Stor Har erfaring med markedsføring fra projektansættelse som web- og sprogmedarbejder hos marketingsbureau. Kommunikation & medier Professionel Redaktionsarbejde i arbejdet med Spejderi og Nektar. Universitetsuddannelse i kommunikationsorienteret fag. Teknologi Mellem Økonomi & ressourcer Lille 21

22 Mette Marie Burgwald Født: 1984 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: København Haderslev Region Vadehav Museumsformidler i Sagnlandet Lejre Medlem af redaktionen, projektleder for engagement mærkerne 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: Jeg har været pigespejder altid. Bålmad, flaghejsning og råbåndsknob er lige så almindeligt for mig som fodboldstøvler, omklædningsrum og dommerfløjt er for en, der er vokset op på en fodboldbane. Som barn var det det sjove løb, den udfordrende hike eller fællessangen om bålet, det fyldte mest som voksen har det været mulighed for at give disse oplevelser videre til yngre piger. Det har jeg gjort i min lokale gruppe, men også i diverse projektgrupper og som en del af redaktionen. Interesser både i spejderregi og privat: Jeg elsker oplevelser med indhold dvs. oplevelser der kan udfordre ens verdensbillede og måske ligefrem gøre en lidt klogere. Det er sådanne oplevelser, jeg søger, når jeg skal på ferie eller være sammen med min familie og venner. Det er sådanne oplevelser, jeg arbejder med som museumsformidler, og det er sådanne oplevelser jeg brænder for at give vores medlemmer. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: Det er blevet moderne at være frivillig. Der er ligefrem kommet en frivillighedens dag og et frivillighedens råd. Det er bare ikke længere i sportsklubber og spejderforeninger, vi som samfund engagerer os, men i foreninger der har et mere åbenlyst socialt engagement. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som korps tager den udvikling til os, så vi kan blive en endnu stærkere stemme i det danske samfund. Vi er allerede godt på vej med engagement mærkerne og deltagelsen i WAGGGS s kampagne om vold mod kvinder. Det jeg kan bidrage med i den sammenhæng er at udvikle programstof og aktiviteter, der tager disse svære emner op og gør vores medlemmer bevidste om, hvad de kan bidrage med som samfundsborgere. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Hovedbestyrelsen 22

23 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Lille I Haderslev gruppe er det en årlig begivenhed at afholde kampagner og arrangementer, der skal skaffe nye medlemmer til gruppen. Strategi Stor Det er en del af mit professionelle liv at arbejde med strategi og udvikling. Samarb. med WAGGGS og /eller Ingen Jeg har ikke været involveret i samarbejde med WAGGGS eller andre organisationer. andre organisationer Programstof & pædagogik Professionel Mit spejderarbejde på nationalt plan har mest drejet sig om programstof bl.a. som en del af to årsmærke projektgrupper. I mit professionelle liv arbejder jeg med historieformidling til et bredt publikum fx skoleklasser. Ledelse Stor Jeg har både fra mit spejderliv og mit professionelle liv erfaring med projektledelse. Strategisk partnerskab & netværk Lille Som en del af museumsverdenen er det i dag en vigtig del af det daglige arbejde at samarbejde med andre museer om, hvordan vi som kulturinstitutioner når ud til befolkningen. Uddannelse Stor Mine erfaringer med uddannelse stammer fra mit professionelle liv. Her har jeg arbejdet med uddannelse og undervisning af skole elever fra folkeskole til gymnasium niveau. Processer & facilitering Ingen Jeg har ikke erfaring med processer og facilitering. Image & markedsføring Ingen Jeg har ikke erfaring med image og markedsføring. Kommunikation & medier Professionel Kommunikation og formidling er en meget stor del af mit arbejde i museumsverdenen det samme er udarbejdelsen af pressemeddelelser. Jeg har derudover været en del af redaktionen bag Nektar og Spejderi siden Teknologi Mellem Jeg har i mit professionelle liv arbejdet med formidling via nye platforme som mobile apps, audioguides o.lign. Økonomi & ressourcer Ingen Jeg har ikke erfaring med at arbejde med økonomi og ressourcer. 23

24 Tanja Arnholtz Jensen Født: 1980 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: Odder Mårslet Region Kattegat Kommunikations- og IT-konsulent på Aarhus Universitet Hovedbestyrelsen 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: Udvalgte erfaringer: Gruppeleder og tropassistent i Lyngby, ansat som Uddannelseskonsulent på Korpskontoret, Projektleder på bl.a. Pigespejderevent og mange andre projekter, træner på forskellige kurser, særligt de tidligere patruljelederkurser og udviklingszonen, regionsassistent i Kattegat og Furesø, fælleskorpsligt udviklingsprojektprojekt med pigespejderne i Sydafrika, Letsotho og Swaziland og aktuelt medlem af HB. Af kvalifikationer kan jeg nævne: løsningsorienteret, kompromissøgende, inddragede, procesorienteret, forsøger at holde fokus på nye veje og nye muligheder med respekt for historien samt nysgerrig. Interesser både i spejderregi og privat: Mine spejdermæssige interesser ligger på det strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige, samt udvikling af vores kerneprodukt, som er aktiviteter og programstof, som udvikler deltagerne. Mine forskellige interesser spænder bl.a. fra yoga, spinning og madlavning, til udvikling af hjemmesider og oplevelser i naturen. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: I min optik har De grønne pigespejdere behov for, at vi i den kommende periode arbejder fokuseret med de indre linjer og værdier. Med det mener jeg, at vi sammen skal have bygget nogle kulturelle broer der samler hele korpset. I det fokus ligger der for mig at se særligt tre hovedområder: 1. Et godt programstof med to stærke ben; udfordringer og engagement 2. Styrkelse af ledernes og ledergruppernes kompetencer 3. Nytænkning af begrebet frivillighed Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Kattegat regionsledelse Lillebælt regionsledelse Skagerrak regionsledelse Storebælt regionsledelse Vadehav regionsledelse Vesterhav regionsledelse Østersø regionsledelse 10 medlemmer over 16 år i Gladsaxe 10 medlemmer over 16 år i Kattegat region 12 medlemmer over 16 år i Skagerrak region 11 medlemmer over 16 år i Storebælt region 24

25 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Arbejdet med det som konsulent og gruppeleder. Strategi Professionel Er lige nu involveret i at udvikle De grønne pigespejderes nye strategi og har fået uddannelse i det gennem proceskonsulentuddannelsen. Samt deltaget i implementeringen af strategi som ansat og regionsassistent. Samarb. med WAGGGS og /eller andre organisationer Programstof & pædagogik Lille Stor Har deltaget i et partnerskabsprojekt med pigespejderne i Det Sydlige Afrika, både som et dansk fælleskorpsligt projekt (PFD) og i samarbejde med WAGGGS. Deltaget på WAGGGS' globale kursus for unge ledere (Juliette Low). Har deltaget i udviklingen af programstof hos De grønne pigespejdere i flere år både som ansat og i TOU i den forrige periode. Ledelse Professionel Har haft forskellige frivillige lederposter siden jeg var 14 og deltager på en halv masteruddannelse i Relationel ledelse og organisationsudvikling". Strategisk Ingen partnerskab & netværk Uddannelse Professionel Har arbejdet som uddannelseskonsulent hos De grønne pigespejdere, i den forbindelse deltaget i udviklingen og implementeringen af vores nuværende lederuddannelse. Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Professionel Mellem Professionel Grundet min store interesse på dette område har jeg i mange år facilitetet læringsprocesser på kurser i korpset. Er uddannet systemisk proceskonsulent i 2011 og har anvendt det til facilitetering af møder og andre udviklingsprocesser bl.a. hos topledelsen af korpset. Image og markedsføring handler i høj grad om, hvilke aktiviteter der bliver leveret dels i grupperne og på korpsplan. Derfor hænger image og markedsføring sammen med program og uddannelse. Til daglig arbejder jeg i en kommunikationsafdeling, hvor markedsføring også er en del af det jeg beskæftiger mig med. Er uddannet cand.it fra Aarhus Universitet og arbejder med det til daglig. Teknologi Professionel Er uddannet cand.it fra Aarhus Universitet og arbejder med det til daglig. Økonomi & ressourcer Mellem Som tidligere kasserer i Lyngby Gruppe, som ansat, medlem af RL og HB har jeg erfaringer med at se på økonomi og ressourcer. 25

26 Tina Lassen Født: 1989 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: Ringsted Vigersted Region Østersø Ergoterapeutstuderende, samt timeansat i Spejder Sport Patruljeleder for piger i alderen 9-12 år. Regionsassistent 7 & 11-personers Hovedbestyrelsen Spejdererfaring og kvalifikationer: Jeg har fungeret som leder siden jeg var 16, hvor jeg har erfaring med alle aldersgrupper. Jeg har været med til at planlægge og afholde UNGleder 1 (i sep.), samt planlægningen af Pigespejder-Event Jeg har været med i mindre projektgrupper omkring udvikling af spor, samt Spændingsfeltet, desuden har jeg været en del af kursusnetværk Sjælland. Senest har jeg siddet i RL Jeg har tværkorpsligt været med i planlægningen og afholdelsen af U-2011 Et kursus for de årige, samt planlægning og afholdelse af førstehjælpsposter på bl.a. Zaxsez Udover dette har jeg været meget studieaktiv, bl.a. i DSR (De Studerendes Råd), hvor jeg har været med til at få stablet en kantine på benene. Så er jeg med i det interne forum på studiet, hvor der diskuteres hvad der kan gøres bedre på studiet, praktikker m.m.. Hertil er jeg også de studerendes repræsentant i kantine-udvalget. Jeg har i en periode været ansat som tutor, hvor jeg har været ansvarlig for de nye studerende, samt været med til at markedsføre uddannelsen. Interesser både i spejderregi og privat: Indenfor spejder, går jeg meget op i det klassiske spejder, samt at pigerne bliver udfordret i de aktiviteter de laver og derved hele tiden udvikler sig. Jeg går meget op i kvaliteten i stoffet, og derfor bliver tingene ikke gjort halvt. Desuden interesserer jeg mig for, hvordan det evt. kunne være muligt at udvide og nå bredere ud i korpsregi. Det er specielt programstoffet og de unge (17-25), der har mit interesseområde. Privat interesserer jeg mig meget for det neurologiske område (meget pga. mit studie). Jeg interesserer mig meget for anatomi, og hvordan man kan udfordre kroppen og bruge den på nye måder bl.a. i forbindelse med skader. På baggrund af dette går jeg også meget op i førstehjælp. Jeg er desuden lidt af en grej-nørd og er specielt vild med letvægtsudstyr. Jeg elsker når udstyret er i orden, så bliver alle aktiviteter meget federe. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: Jeg mener vores korps er i gang med en udvikling, der gør det rigtig stærkt og respekteret. Korpset har formået at få pigespejderånden til at ramme bredt, men stadig være konkret. Jeg vil være fortaler for at De grønne pigespejdere lægger vægt på kompetencegivende kurser, der kan relateres til hverdagslivet, her vil jeg bl.a. lægge mit fokus på førstehjælp og brandbekæmpelse. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Opstillet til 11-personers HB af: Storebælt regionsledelse 10 medlemmer over 16 år Østersø regionsledelse 26

27 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du din viden fra? Medlemsudvikling Stor Jeg har erfaring fra de tiltag vi selv har gjort i gruppen i forhold til udvikling. Samt fra studiet, når vi har skullet hverve nye studerende. Strategi Lille Primær erfaring stammer fra regionsarbejdet Samarb. med WAGGGS og/eller andre organisationer Programstof & pædagogik Mellem Stor/ Professionel Har været samarit i ASF, hvor jeg har været valgt som medkoordinator for en sommerlejr for socialt udsatte familier. Har en del samarbejde med en DDS-gruppe. Jeg har haft pædagogik på studiet. Jeg arbejder meget med tilpasningen af programstoffet til pigernes niveau. Har været med til udvikling af et spor. Ledelse Stor Har erfaring fra RL, samt ledelse i gruppen. Dertil kommer erfaring fra DSR, hvor jeg har været med til ledelsesmøder på skolen. Strategisk Ingen partnerskab & netværk Uddannelse Stor Jeg har erfaring fra mit arbejde med UNGleder 1 kurset. Processer & facilitering Stor Fra ide til udførelse med alt hvad det indebærer i forhold til Pigespejder-Event og Zaxsez Image & markedsføring Kommunikation & medier Teknologi Mellem Mellem Ingen Markedsføring i forhold til studiet i mit arbejde som tutor. Kommunikationsstrategier igennem studiet. Vant til kommunikation på forskellige platforme. Har været med til vurderingen af et tv-spot for uddannelsen Økonomi & ressourcer Lille Primær erfaring fra RL 27

28 Tinne Stougaard Født: 1975 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Opstiller til: Bopæl: Frederikshavn Hørkær Region Skagerrak Landinspektør Regionschef og tropsassistent 7 & 11-personers Hovedbestyrelse Spejdererfaring og kvalifikationer: Jeg har været spejder, siden jeg var 6 år. Igennem årene har jeg været spejder i Valsgård, Hobro, Bremdal, Aalborg og Frederikshavn, ligesom jeg har arbejdet som frivillig på Spejdercentret Our Chalet i Schweiz. Jeg har primært erfaring fra trops-arbejde og har i ca. 7 år siddet i regionsledelsen i Region Skagerrak, de seneste 6 år som regionschef. Derudover sidder jeg i spejdersamråd mellem de forskellige korps i kommunen og er pt. kvarterskoordinator for Spejdernes Lejr Interesser både i spejderregi og privat: I spejderarbejdet er mine særlige interesseområder: - udfordringer og kvalitet i aktiviteterne for pigerne, - fastholdelse af de unge, - udvikling af stærke og fremsynede ledergrupper. Privat prioriterer jeg særligt tid med familien, men forsøger også at finde tid til lidt motion og nogle Geocaching-udflugter ind imellem. Hvor mener du, korpset er på vej hen, og hvordan kan du påvirke denne udvikling: Jeg tror, at korpset skal satse på at understøtte et stærkt programstof, som er let tilgængeligt for lederne og up to date i forhold til pigernes hverdag, idet jeg tror på, at det er væsentligt for fastholdelsen af pigerne, at vi tilbyder dem spændende aktiviteter i det daglige spejderarbejde. Jeg har i mange år været (og er stadig) ugentlig leder og har derfor god fornemmelse for, hvordan det daglige spejderarbejde foregår, og hvilke udfordringer, det giver. Jeg kan derfor bidrage med 1. hånds kendskab til, hvilket programstof, der fanger og fungerer og kan bidrage med at bringe tingene helt ned i jordhøjde. Derudover skal korpset gøre et stort stykke arbejde for at understøtte og udvikle ledergrupperne. Jeg har erfaring fra flere ledergrupper, jeg selv er indgået i, og endnu flere jeg har været i kontakt med gennem regionsledelsesarbejdet. Jeg kender derfor til den mangfoldighed af udfordringer, som ledergrupperne står overfor i forhold til at få ledergruppen til at fungere i det daglige, og har også 1. hånds erfaring i at afprøve forskellige ledelsesstrategier. Jeg kan derfor bidrage med at gøre tingene håndgribelige og meningsfulde for den enkelte leder ude i landet. Opstillet til 7 & 11-personers HB af: Hovedbestyrelsen 28

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Delegeretmøde 2014 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med udendørs gudstjeneste på plænen ned mod auditoriet på Nyborg Strand Hotel. Det er en god ide at medbringe siddeunderlag,

Læs mere

Kære Landsmødedeltager

Kære Landsmødedeltager dagsorden Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 14.-16. november 2014. I denne fil finder du dagsorden

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Landsmøde 2012. Dagsorden

Landsmøde 2012. Dagsorden Landsmøde 2012 Dagsorden Landsmøde2012 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs Landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 9.-11. november 2012.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009 Jacob Thorning Silkeborg Højskole Indhold 1. Indledning...3 2. Silkeborg Højskoles udspring og bagland...5 3. De unge og foreningslivet...8 4. Foreningsdeltagelse

Læs mere

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere