I. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer i alt den 13. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer i alt den 13. november 2007"

Transkript

1 I. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer den 1 november 2007 Tabel 1 på side 2 til tabel 10 på side 42viser for hver storkreds de enkelte kandidaters stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer) dels i de enkelte opstillingskredse, dels stemmer i vedkommende storkreds. Kandidatudvælgelsen for de partier, der har opnået mandat i vedkommende storkreds, samt fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen sker direkte på grundlag af de i tabellerne meddelte oplysninger om kandidaternes stemmetal. Det gælder også i de tilfælde, hvor et parti har anmeldt partiliste i den pågældende storkreds. Antallet af de enkelte partiers mandater i vedkommende storkreds, herunder disses fordeling på kreds- og tillægsmandater, fremgår af. For hver storkreds er partierne anført i alfabetisk rækkefølge efter deres bogstavbetegnelse. Til sidst er anført eventuelle kandidater uden for partierne i alfabetisk rækkefølge. Kandidaterne for hvert parti er anført i forspalten. Navnet angives, som det var anført på stemmesedlerne. Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn eller mellemnavn, såfremt dette er anført på stemmesedlerne i stedet for efternavn. Har et parti anmeldt partiliste, er kandidaterne dog anført i partilistens rækkefølge og med dennes nummerering anført foran kandidatens navn. Det er angivet på følgende måde, hvilke kandidater der er opstillet i de enkelte opstillingskredse: Kandidaterne er opstillet i den eller de opstillingskreds(e), hvor deres stemmetal er anført med fede typer. Er der opstillet flere kandidater for samme parti i en opstillingskreds (sideordnet opstilling), er den eventuelt nominerede kandidats stemmetal anført med fed kursiv. Partistemmerne i en opstillingskreds tilfalder kandidaterne efter følgende regler, jf. folketingsvalglovens 73, stk. 4 og 5: Har partiet kun én kandidat i opstillingskredsen (kredsvis opstilling), tilfalder alle partistemmerne denne kandidat. Har partiet to eller flere kandidater i opstillingskredsen (sideordnet opstilling), fordeles partistemmerne mellem partiets kandidater i opstillingskredsen i forhold til deres personlige stemmetal i opstillingskredsen. Har partiet ingen kandidat i opstillingskredsen, tilfalder partistemmerne ikke nogen kandidat, men anføres særskilt som "Andre partistemmer". Har der været anmeldt partiliste, tillægges partistemmerne dog den kandidat, der er anmeldt som partilistens første kandidat i vedkommende storkreds. Stemmetal med fede typer i kolonnerne for de enkelte opstillingskredse omfatter både personlige stemmer og partistemmer, mens stemmetal med almindelige typer alene omfatter personlige stemmer. I tilfælde, hvor et parti i en storkreds alene har kredsvis opstilling (1 kandidat i hver opstillingskreds), fremgår de enkelte kandidaters samlede antal personlige stemmer i storkredsen ikke direkte af tabellerne. En kandidats samlede personlige stemmetal i en storkreds udledes som differencen mellem kandidatens samlede stemmetal ( ) og partistemmerne i kandidatens opstillingskreds(e). I kolonnen for er stemmetallet for de valgte kandidater (personlige stemmer og partistemmer) anført med fede typer, mens stemmetallet (personlige stemmer og partistemmer) for de ikke-valgte kandidater er anført med almindelige typer. Valg og stedfortræder er anført i de to sidste kolonner yderst til højre. Har et parti opnået både kredsmandater og tillægsmandater i en storkreds, besættes først kredsmandaterne, derefter tillægsmandaterne. Kandidaterne vælges i rækkefølge efter størrelsen af deres samlede stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer) i storkredsen i det antal, hvori der er tilfaldet partiet mandater i storkredsen, jf. folketingsvalglovens 8 De ikke-valgte kandidater er stedfortrædere i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal, jf. folketingsvalglovens 85, stk. Hvis partiet har anmeldt partiliste, sker kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen dog på følgende måde, jf. folketingsvalglovens 82 og 85, stk. 3: Først beregnes partiets fordelingstal på følgende måde: Partiets samlede antal stemmer i vedkommende storkreds divideres med et tal, der er én større end det antal kreds- og/eller tillægsmandater, der er tilfaldet partiet i vedkommende storkreds. Det derved fremkomne tal forhøjes, uanset om det er et helt tal, til det næste hele tal. Dette tal er herefter partiets fordelingstal i vedkommende storkreds. En kandidat, der har opnået et samlet stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer), der er lig med eller større end fordelingstallet, er valgt. Har flere kandidater opnået fordelingstallet, er de pågældende valgt i partilistens rækkefølge. Har ingen kandidater opnået fordelingstallet, eller skal der vælges flere kandidater end dem, der har opnået fordelingstallet, vælges kandidaterne henholdsvis de resterende kandidater i partilistens rækkefølge. De ikke-valgte kandidater er stedfortrædere i partilistens rækkefølge, jf. folketingsvalglovens 85, stk. 1

2 Tabel 1: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Storkreds Hovedstaden Østerbro (1) Sundbyvester (2) Indre By (3) Sundbyøster (4) Nørrebro (5) Utterslev (6) Brønshøj (7) Valby (8) Vesterbro (9) A. Socialdemokratiet Yildiz Akdogan K Christine Antorini K Jette Bergenholtz Bautrup Jacob Bjerregaard Lars Gaardhøj Susan Hedlund Karen Hækkerup K Mette Reissmann Bo Sandberg Helle Thorning-Schmidt K Michael Vindfeldt Lars Weiss I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Yildiz Akdogan Christine Antorini Jette Bergenholtz Bautrup Jacob Bjerregaard Lars Gaardhøj Susan Hedlund Karen Hækkerup Mette Reissmann Bo Sandberg Helle Thorning-Schmidt Michael Vindfeldt Lars Weiss Falkoner (10) 1 Slots (11) 1 Tårnby (12) 2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

3 Tabel 1: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Storkreds Hovedstaden Østerbro (1) Sundbyvester (2) Indre By (3) Sundbyøster (4) Nørrebro (5) Utterslev (6) Brønshøj (7) B. Det Radikale Venstre Christian Holm Donatzky Lone Dybkjær K Charlotte Fischer Laura Friberg Per Svejstrup Hansen Rune Heiberg Hansen Dorthe Kjerulf-Thomasen Johannes Lebech Karen Lumholt Mia Nyegaard Mikkel Sarbo Manu Sareen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Christian Holm Donatzky Lone Dybkjær Charlotte Fischer Laura Friberg Per Svejstrup Hansen Rune Heiberg Hansen Dorthe Kjerulf-Thomasen Johannes Lebech Karen Lumholt Mia Nyegaard Mikkel Sarbo Manu Sareen C. Det Konservative Folkeparti Annette Birch Channe M. Bjerringgaard Flemming Brank Claus Christiansen Anne-Louise Eppler Peter Grane Paula Larrain Asger Larsen Mogens Lønborg Per Stig Møller K Jakob Næsager Helle Sjelle T I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Annette Birch Channe M. Bjerringgaard Flemming Brank Claus Christiansen Anne-Louise Eppler Peter Grane Paula Larrain Asger Larsen Mogens Lønborg Per Stig Møller Jakob Næsager Helle Sjelle Valby (8) Vesterbro (9) 10. Falkoner (10) 1 Slots (11) 1 Tårnby (12) 3

4 Tabel 1: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Storkreds Hovedstaden Østerbro (1) Sundbyvester (2) Indre By (3) Sundbyøster (4) Nørrebro (5) Utterslev (6) Brønshøj (7) F. SF - Socialistisk Folkeparti Balder Mørk Andersen Ida Auken K Lotte Thiim Bertelsen Özlem Sara Cekic K Rachid El Mousti Marie Fugl Anne Grete Holmsgaard K Torben Lund Trine Mach Kamal H. Qureshi K Ole Riisgaard Ninna Thomsen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Balder Mørk Andersen Ida Auken Lotte Thiim Bertelsen Özlem Sara Cekic Rachid El Mousti Marie Fugl Anne Grete Holmsgaard Torben Lund Trine Mach Kamal H. Qureshi Ole Riisgaard Ninna Thomsen K. Kristendemokraterne Andreas Eriksen Michael Hedelund Jens Lund Jensen Bodil Kornbek Anette Nilsson Bent Sohn Thomsen Hanne Wahl I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Andreas Eriksen Michael Hedelund Jens Lund Jensen Bodil Kornbek Anette Nilsson Bent Sohn Thomsen Hanne Wahl Valby (8) Vesterbro (9) 10. Falkoner (10) 1 Slots (11) 1 Tårnby (12) 4 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

5 Tabel 1: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Storkreds Hovedstaden Østerbro (1) Sundbyvester (2) Indre By (3) Sundbyøster (4) Nørrebro (5) Utterslev (6) Brønshøj (7) O. Dansk Folkeparti Anet Burchard Martin Henriksen K Paw Vagtborg Karslund Allan Lønborg Peter Skaarup K Karin Storgaard I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Anet Burchard Martin Henriksen Paw Vagtborg Karslund Allan Lønborg Peter Skaarup Karin Storgaard V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Leslie Arentoft Ulrik E. Fink Poul F. Hansen Rikke Hvilshøj K Jan E. Jørgensen Michael Lange Marion Pedersen Søren Pind K Torben Skytte Raahede Bent Soelberg Søren Toft Lone Yalcinkaya I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Leslie Arentoft Ulrik E. Fink Poul F. Hansen Rikke Hvilshøj Jan E. Jørgensen Michael Lange Marion Pedersen Søren Pind Torben Skytte Raahede Bent Soelberg Søren Toft Lone Yalcinkaya Valby (8) Vesterbro (9) 10. Falkoner (10) 1 Slots (11) 1 Tårnby (12) 5

6 Tabel 1: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Storkreds Hovedstaden Østerbro (1) Sundbyvester (2) Indre By (3) Sundbyøster (4) Nørrebro (5) Utterslev (6) Brønshøj (7) Y. Ny Alliance Aamer Ahmad Peter Juel Andersen Camilla Bartholdy Morten Bay Susanne Clemensen Charlotte Engell Poul Hauch Fenger Poul Gemzøe-Enemark Jamilla Jaffer Naser Khader T Lene Koch Langhoff Erik Lind Olsen Pia Osbæck Hans Rasmussen Anne Mette Slumstrup Morten Vinther David Munis Zepernick I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Aamer Ahmad Peter Juel Andersen Camilla Bartholdy Morten Bay Susanne Clemensen Charlotte Engell Poul Hauch Fenger Poul Gemzøe-Enemark Jamilla Jaffer Naser Khader Lene Koch Langhoff Erik Lind Olsen Pia Osbæck Hans Rasmussen Anne Mette Slumstrup Morten Vinther David Munis Zepernick Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne, partiliste Johanne Schmidt-Nielsen K Asmaa Abdol-Hamid Jens Borking Helge Bo Jensen Mette Bang Larsen Nikolaj B. Villumsen Gunna Starck Gorm Gunnarsen Allan Mylius Thomsen Jens Kjær Thyge Enevoldsen Niels Vestergaard I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer heraf kredsens kandidat Fordelingstal: 1482 Valby (8) Vesterbro (9) 10. Falkoner (10) 1 Slots (11) 1 Tårnby (12) 6 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

7 Tabel 1: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Storkreds Hovedstaden Østerbro (1) Sundbyvester (2) Indre By (3) Sundbyøster (4) Nørrebro (5) Utterslev (6) Brønshøj (7) Uden for partierne Amir Becirovic Uden for partierne Tom Gillesberg Uden for partierne Vibeke Baden Laursen Uden for partierne Nicolai Krogh Mittet Uden for partierne John Erik Wagner Valby (8) Vesterbro (9) 10. Falkoner (10) 1 Slots (11) 1 Tårnby (12) 7

8 Tabel 2: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Omegns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Omegns Storkreds Hovedstaden Gentofte (13) Lyngby (14) Gladsaxe (15) Rødovre (16) Hvidovre (17) Brøndby (18) Taastrup (19) Ballerup (20) A. Socialdemokratiet Sophie Hæstorp Andersen K Morten Bødskov K Kenneth F. Christensen Mette Frederiksen K Bent Greve Mogens Lykketoft K Christel Schaldemose Simon Pihl Sørensen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Sophie Hæstorp Andersen Morten Bødskov Kenneth F. Christensen Mette Frederiksen Bent Greve Mogens Lykketoft Christel Schaldemose Simon Pihl Sørensen B. Det Radikale Venstre Anne Marie Geisler Andersen Nadeem Farooq Bo Palle Jensen Lone Loklindt Henrik Nord Morten Helveg Petersen T Abbas Razvi Trine Nebel Schou I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Anne Marie Geisler Andersen Nadeem Farooq Bo Palle Jensen Lone Loklindt Henrik Nord Morten Helveg Petersen Abbas Razvi Trine Nebel Schou Indenrigs- og Sundhedsministeriet

9 Tabel 2: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Omegns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Omegns Storkreds Hovedstaden Gentofte (13) Lyngby (14) Gladsaxe (15) C. Det Konservative Folkeparti Charlotte Dyremose T Connie Hedegaard K Rasmus Jarlov Henrik Rasmussen Kurt Scheelsbeck Karsten Skawbo-Jensen Henrik Sørensen Rami Panduro Zouzou I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Charlotte Dyremose Connie Hedegaard Rasmus Jarlov Henrik Rasmussen Kurt Scheelsbeck Karsten Skawbo-Jensen Henrik Sørensen Rami Panduro Zouzou F. SF - Socialistisk Folkeparti, partiliste Holger K. Nielsen K Hanne Agersnap K Camilla Burgwald Bilal Inekci Jakob Nørhøj Kirsten Sloth Leif Pedersen Henrik Severin Hansen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer heraf kredsens kandidat Fordelingstal: 1746 K. Kristendemokraterne Tove F. Buch Michael Rask Christensen Jens Fogh Jeppe Laurids Hedaa Monika Johnson Peter Tuff I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Tove F. Buch Michael Rask Christensen Jens Fogh Jeppe Laurids Hedaa Monika Johnson Peter Tuff Rødovre (16) Hvidovre (17) Brøndby (18) Taastrup (19) Ballerup (20) 9

10 Tabel 2: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Omegns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Omegns Storkreds Hovedstaden Gentofte (13) Lyngby (14) Gladsaxe (15) Rødovre (16) O. Dansk Folkeparti Kenneth Kristensen Berth Mikkel Dencker K Søren Espersen K Aia Fog Rebecca Vedersø Holst Kristian Niebuhr Lars Prier Thomas Suenson I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Kenneth Kristensen Berth Mikkel Dencker Søren Espersen Aia Fog Rebecca Vedersø Holst Kristian Niebuhr Lars Prier Thomas Suenson V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Gitte Lillelund Bech T Karen Ellemann K Bertel Haarder K Kim Johnsen Kasper Krüger Jens Hald Madsen Philippe Marcher Søren P. Rasmussen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Gitte Lillelund Bech Karen Ellemann Bertel Haarder Kim Johnsen Kasper Krüger Jens Hald Madsen Philippe Marcher Søren P. Rasmussen Hvidovre (17) Brøndby (18) Taastrup (19) Ballerup (20) 10 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

11 Tabel 2: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Omegns Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Københavns Omegns Storkreds Hovedstaden Gentofte (13) Lyngby (14) Gladsaxe (15) Y. Ny Alliance Kashif Ahmad Klaus Bendix Mohamed Gelle Hans Christian Hansen Ebbe Lundgaard René la Cour Sell René da Silva Barbara Læssøe Stephensen Erik Willumsgaard Tina Fogh Aagaard I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Kashif Ahmad Klaus Bendix Mohamed Gelle Hans Christian Hansen Ebbe Lundgaard René la Cour Sell René da Silva Barbara Læssøe Stephensen Erik Willumsgaard Tina Fogh Aagaard Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne, partiliste Frank Aaen T Pia Boisen Jaleh Tavakoli Pernille Falcon Ole Donbæk Jensen Mette Hedegaard Niklas Zenius Jespersen Anders Jansen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer heraf kredsens kandidat Fordelingstal: 917 Uden for partierne Feride Istogu Gillesberg Uden for partierne Jes Krogh Rødovre (16) Hvidovre (17) Brøndby (18) Taastrup (19) Ballerup (20) 11

12 Tabel 3: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Nordsjællands Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Nordsjællands Storkreds Hovedstaden Helsingør (21) Fredensborg (22) Hillerød (23) Frederikssund (24) Egedal (25) Rudersdal (26) A. Socialdemokratiet Thomas Horn Klaus Hækkerup T Nick Hækkerup K Lone Møller K Hans Nissen Mads Reinholdt I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Thomas Horn Klaus Hækkerup Nick Hækkerup Lone Møller Hans Nissen Mads Reinholdt B. Det Radikale Venstre Christian Friis Bach Susanne Danig Mads Bondo Dydensborg Elisabeth Geday Birger Mortensen Margrethe Vestager K I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Christian Friis Bach Susanne Danig Mads Bondo Dydensborg Elisabeth Geday Birger Mortensen Margrethe Vestager C. Det Konservative Folkeparti Lars Barfoed T Malene Carmel Pia Christmas-Møller K Kjeld Haslund Benedikte Kiær Jens Jørgen Nygaard I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Lars Barfoed Malene Carmel Pia Christmas-Møller Kjeld Haslund Benedikte Kiær Jens Jørgen Nygaard Indenrigs- og Sundhedsministeriet

13 Tabel 3: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Nordsjællands Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Nordsjællands Storkreds Hovedstaden Helsingør (21) Fredensborg (22) Hillerød (23) Frederikssund (24) F. SF - Socialistisk Folkeparti Erik Bach Serdal Benli Nikolaj Bührmann Pia Olsen Dyhr K Nanna Westerby Jensen T Christian Saggau Peter Westermann I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Erik Bach Serdal Benli Nikolaj Bührmann Pia Olsen Dyhr Nanna Westerby Jensen Christian Saggau Peter Westermann K. Kristendemokraterne Anne-Mie Andersen Claus Dyhrberg Lars Fich Stig Grenov Ruben Kirkegaard Ranjan Ranjansen Birger Reuss Schmidt I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Anne-Mie Andersen Claus Dyhrberg Lars Fich Stig Grenov Ruben Kirkegaard Ranjan Ranjansen Birger Reuss Schmidt O. Dansk Folkeparti Pia Adelsteen K Walter Christophersen Marlene Harpsøe T Martin Kelkelund Ib Kirkegaard Egil Møller I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Pia Adelsteen Walter Christophersen Marlene Harpsøe Martin Kelkelund Ib Kirkegaard Egil Møller Egedal (25) Rudersdal (26) 13

14 Tabel 3: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Nordsjællands Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Nordsjællands Storkreds Hovedstaden Helsingør (21) Fredensborg (22) Hillerød (23) Frederikssund (24) V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hans Andersen Charlotte Antonsen Claus Hjort Frederiksen K Sophie Løhde K Thor Pedersen K Lars Løkke Rasmussen K I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Hans Andersen Charlotte Antonsen Claus Hjort Frederiksen Sophie Løhde Thor Pedersen Lars Løkke Rasmussen Y. Ny Alliance Steen Bouet Lars Engelberth Karin Falkencrone Vibeke Hellmann Niels Høiby Hanne Ibsen Lars Gotlieb Nielsen Marianne Porsborg Kim Sejr Rikke Weissfeld Malou Aamund T I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Steen Bouet Lars Engelberth Karin Falkencrone Vibeke Hellmann Niels Høiby Hanne Ibsen Lars Gotlieb Nielsen Marianne Porsborg Kim Sejr Rikke Weissfeld Malou Aamund Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne, partiliste Tue Tortzen Sif Holst Allan Berg Mortensen Anders C. Bache Ole Krarup Lisbet Møller I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer heraf kredsens kandidat Egedal (25) Rudersdal (26) 14 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

15 Tabel 4: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Bornholms Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Bornholms Storkreds Hovedstaden Rønne (27) Aakirkeby (28) A. Socialdemokratiet Dorrit Knudsen Jeppe Kofod K Per Ole Petersen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Dorrit Knudsen Jeppe Kofod Per Ole Petersen B. Det Radikale Venstre Dennis Wowern Nielsen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer heraf kredsens kandidat C. Det Konservative Folkeparti Niels Jørgensen Jacob Kjøller I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Niels Jørgensen Jacob Kjøller F. SF - Socialistisk Folkeparti Leif Olsen Poul Overlund-Sørensen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Leif Olsen Poul Overlund-Sørensen K. Kristendemokraterne Niels Chresten Andersen Jens Rathmann Hansen Anne Margrethe Roesen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Niels Chresten Andersen Jens Rathmann Hansen Anne Margrethe Roesen

16 Tabel 4: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Bornholms Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Bornholms Storkreds Hovedstaden O. Dansk Folkeparti Laila Dam Michael Rex I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Laila Dam Michael Rex V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Peter Juel Jensen K Else Merete Knoop Thor Gunnar Kofoed I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Peter Juel Jensen Else Merete Knoop Thor Gunnar Kofoed Y. Ny Alliance Tine Jensen Annelise Molin Andreas Østergaard I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Tine Jensen Annelise Molin Andreas Østergaard Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Jens Dam Inger V. Johansen Morten Riis Bjarne Thyregod I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Jens Dam Inger V. Johansen Morten Riis Bjarne Thyregod Uden for partierne Mogens Nebelong Rønne (27) Aakirkeby (28) 16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

17 Tabel 5: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Sjællands Storkreds Sjælland-Syddanmark Lolland (29) Guldborgsund (30) Vordingborg (31) Næstved (32) Faxe (33) Køge (34) Greve (35) Roskilde (36) Holbæk (37) 10. Kalundborg (38) 1 Ringsted (39) 1 Slagelse (40) A. Socialdemokratiet Thomas Adelskov K Lennart Damsbo-Andersen T Mette Gjerskov K Vibeke Grave Magnus Heunicke K Ole Hækkerup K Tejs Laustsen Jensen Rasmus Horn Langhoff Henrik Sass Larsen K Steen Nielsen John Dyrby Paulsen K Peter Valenius I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Thomas Adelskov Lennart Damsbo-Andersen Mette Gjerskov Vibeke Grave Magnus Heunicke Ole Hækkerup Tejs Laustsen Jensen Rasmus Horn Langhoff Henrik Sass Larsen Steen Nielsen John Dyrby Paulsen Peter Valenius B. Det Radikale Venstre Simon Emil Ammitzbøll T Mikkel Balle Rasmus Christensen Ole Glahn Linda Kristiansen Søren Langballe Martin Lidegaard Christa Møllgaard-Hansen Kim Pagels Jeppe Trolle Anders Erik Trolle-Schultz I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Simon Emil Ammitzbøll Mikkel Balle Rasmus Christensen Ole Glahn Linda Kristiansen Søren Langballe Martin Lidegaard Christa Møllgaard-Hansen Kim Pagels Jeppe Trolle Anders Erik Trolle-Schultz

18 Tabel 5: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Sjællands Storkreds Sjælland-Syddanmark Lolland (29) Guldborgsund (30) Vordingborg (31) Næstved (32) Faxe (33) Køge (34) C. Det Konservative Folkeparti Claus Berner Andreas Boisen Marie Louise Friderichsen Ulla Margrethe Hansen Lars Lindskov Isabella Meyer Brian Mikkelsen K Helge Adam Møller K Karen Schultz Anders Stausholm Sidsel Leth Svensson Christian Wedell-Neergaard I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Claus Berner Andreas Boisen Marie Louise Friderichsen Ulla Margrethe Hansen Lars Lindskov Isabella Meyer Brian Mikkelsen Helge Adam Møller Karen Schultz Anders Stausholm Sidsel Leth Svensson Christian Wedell-Neergaard F. SF - Socialistisk Folkeparti Flemming Bonne K Herluf Forchhammer Meta Fuglsang Charlotte Gerhauge Jesper Gisli Kim Winther Jensen Astrid Krag K Michael Bo Kristensen Ole Sohn K Thomas Warburg I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Flemming Bonne Herluf Forchhammer Meta Fuglsang Charlotte Gerhauge Jesper Gisli Kim Winther Jensen Astrid Krag Michael Bo Kristensen Ole Sohn Thomas Warburg Greve (35) Roskilde (36) Holbæk (37) 10. Kalundborg (38) 1 Ringsted (39) 1 Slagelse (40) 18 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

19 Tabel 5: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Sjællands Storkreds Sjælland-Syddanmark Lolland (29) Guldborgsund (30) Vordingborg (31) Næstved (32) Faxe (33) K. Kristendemokraterne Mogens Bak-Hansen Dan Billeskov Mette Davidsen Mette Guldager Susanne Chordt Hansen Ulla Holmgreen Nielsen Tom Olsson Karsten Schackinger-Solaas Jacob Thyssen I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Mogens Bak-Hansen Dan Billeskov Mette Davidsen Mette Guldager Susanne Chordt Hansen Ulla Holmgreen Nielsen Tom Olsson Karsten Schackinger-Solaas Jacob Thyssen Køge (34) O. Dansk Folkeparti Liselott Blixt T Colette Brix K Henrik Brodersen K René Christensen Carl Christian Ebbesen Mia Falkenberg K John Harpøth Jeppe Nicolai Jakobsen Hans Jørgen Heitmann Jensen Pia Kjærsgaard K Steen Petersen Michael Pihl I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Liselott Blixt Colette Brix Henrik Brodersen René Christensen Carl Christian Ebbesen Mia Falkenberg John Harpøth Jeppe Nicolai Jakobsen Hans Jørgen Heitmann Jensen Pia Kjærsgaard Steen Petersen Michael Pihl Greve (35) Roskilde (36) Holbæk (37) 10. Kalundborg (38) 1 Ringsted (39) 1 Slagelse (40) 19

20 Tabel 5: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds og stemmer den 1 november 2007 Sjællands Storkreds Sjælland-Syddanmark Lolland (29) Guldborgsund (30) Vordingborg (31) Næstved (32) Faxe (33) Køge (34) V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Peter Dits Christensen Troels Christensen K Louise Schack Elholm T Birthe Rønn Hornbech K Henrik Høegh K Jacob Jensen K Flemming Damgaard Larsen T Peter Madsen Flemming Møller Karsten Nonbo K Anders Fogh Rasmussen K Doris I. Stenver I alt stemmer Partistemmer Personlige stemmer Peter Dits Christensen Troels Christensen Louise Schack Elholm Birthe Rønn Hornbech Henrik Høegh Jacob Jensen Flemming Damgaard Larsen Peter Madsen Flemming Møller Karsten Nonbo Anders Fogh Rasmussen Doris I. Stenver Greve (35) Roskilde (36) Holbæk (37) 10. Kalundborg (38) 1 Ringsted (39) 1 Slagelse (40) 20 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Stedfortræderliste for Hovedstaden A. Socialdemokratiet Københavns Storkreds Jette Bergenholtz Bautrup, socialrådgiver Mette Reissmann, cand.merc.jur. Jacob Bjerregaard,

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Valgte kandidater: Københavns Storkreds Helle Thorning-Schmidt, cand.scient.pol. Christine Antorini, cand.comm. 1254 København K Karen Hækkerup, bach.scient.pol.

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger

Læs mere

Borgerlig modstand mod åbenhed vokser

Borgerlig modstand mod åbenhed vokser Borgerlig modstand mod åbenhed vokser Ugebrevet A4 har valgt at kortlægge samtlige folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser i et samlet register, da et centralt hvervregister ikke er tilgængeligt

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) UPV alm. del Bilag 38 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet

Læs mere

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 18. JUNI 2015 Valgte kandidater for Hovedstaden Københavns Storkreds 1 Helle Thorning-Schmidt,

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 18. JUNI 2015 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet 1 Lars

Læs mere

RESULTATLISTE VILLA GALLINA LØBET 2011

RESULTATLISTE VILLA GALLINA LØBET 2011 RESULTATLISTE VILLA GALLINA LØBET 2011 I VILLA GALLINA LØBET 2011 var der 514 deltagere som gennemførte løbet. I resultatlisten er der en bogstavmarkering svarende til en aldersgruppe inddeling som er

Læs mere

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September arbejdsplads fornavn efternavn 3blondes Gitte Corfitzen 4D Konsulenterne Lone Nerup 4D Konsulenterne Morten Baron 4D Systems Thomas Rind A-2

Læs mere

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste jobcamp 14 - opdateret deltagerliste Kommune Albertslund Kommune Danni Olsen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Jan Eriksen, afdelingschef 2 Lene Rygaard Jessen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Lisa Overgaard, konsulent

Læs mere

Copenhagen Half Marathon 2015 Resultater DM aldersklasser

Copenhagen Half Marathon 2015 Resultater DM aldersklasser Kvinder 30-34 år 1 205 Maria Sig Møller DEN Sparta Atletik & Motion 1:17:31 2 209 Kirsten Pettersson DEN Esbjerg Tri & Multisport 1:22:45 3 21941 Lærke Mikkelsen DEN Aarhus Fremad 1:24:16 4 21273 Lise

Læs mere

file://c:\documents and Settings\Lena\Skrivebord\resultat lang.html

file://c:\documents and Settings\Lena\Skrivebord\resultat lang.html Page 1 of 13 SM-Lang sø 14:02 Resultater Oprettet af OE2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Navn År Klub Tid Begynder (2) 3.5 km 14 K 1 158538 Lærke Ravnholt Jensen 08 OK Roskilde 39:12 2 161391 Mads Christian

Læs mere

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid Side 1 D-10 (9) 2.8 km 0 Hm 12 K 1 205 Theresa Skouboe 10 Horsens OK 15:54 2 200 Sigrid Høyer Staugaard 10 FIF Hillerød Orientering 17:05 3 204 Amanda modler Hedemann 10 Faaborg OK 18:47 4 203 Silje Halberg

Læs mere

Assens Kommune Torben Christiansen

Assens Kommune Torben Christiansen Kommune Fornavn Efternavn Titel Albertslund Kommune Anne-Line Mortensen Fuldmægtig Albertslund Kommune Birgitte Lund It projekt- og proceskonsulent Albertslund Kommune Claus Tom Christensen It-konsulent

Læs mere

Program & deltagerliste. Ledelseskonferencen 2015. Strategisk ledelse og faglig udvikling i en digital og global verden

Program & deltagerliste. Ledelseskonferencen 2015. Strategisk ledelse og faglig udvikling i en digital og global verden Program & deltagerliste Ledelseskonferencen 2015 Strategisk ledelse og faglig udvikling i en digital og global verden VELKOMST Midt i reformtiden med fokus på kvalitetsudvikling af både uddannelsernes

Læs mere

digitalisér 2010 Mathilde Aastrøm KL København S Simon Aisen Addition København V Teit Alsvik Exformatics København Ø

digitalisér 2010 Mathilde Aastrøm KL København S Simon Aisen Addition København V Teit Alsvik Exformatics København Ø Karin Aaen Odense Universitetshospital Odense C Mathilde Aastrøm KL København S Peter Adolfsen Logica Århus C René Dan Adrian Deloitte Business Consulting København S Henrik Ager Logica Århus C Simon Aisen

Læs mere

KL's Erhvervskonference 2013 Deltagerliste

KL's Erhvervskonference 2013 Deltagerliste KL's Erhvervskonference 2013 Deltagerliste Session CBS Executive Mette Blach Støyer, Program Director 1 3F David Gibson, Næstformand 2 Albertslund Kommune Michelle Baadsgaard, Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

på gensyn til etapebornholm den 21.-25. juli 2014

på gensyn til etapebornholm den 21.-25. juli 2014 2013 22-26 july RESULTATER på gensyn til etapebornholm den 21.-25. juli 2014 2 Tak for i år For 20. gang var Viking Atletik vært for Etape Bornholm, og for 20. gang var løbet en folkefest for løbere, tilskuere

Læs mere

NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK. resultater. PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm.

NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK. resultater. PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm. NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK 2014 resultater PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm.dk 2 ETAPE BORNHOLM SIGER TAK Tak for et super godt Etape

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Bowling Den 18. 20. marts 2011 i Aalborg Velkommen til Aalborg Jeg er meget glad for at kunne byde 600 bowlingspillere velkommen til DM i Aalborg og samtidig stolt over at kunne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre Deltagerliste Hotel Nyborg Strand Den 11. og 12. maj 2015 Albertslund Ældreråd Ja Bente Clausen U Æ Albertslund Ældreråd

Læs mere

Mænd 6,9 km Plac Navn Tid 1 Henrik Them, Sparta-Nike 21:18 2 Benjamin Ole Wolthers, Sparta-Nike 23:52 3 Keld Christensen, Amager AC 23:58 4 Kasper

Mænd 6,9 km Plac Navn Tid 1 Henrik Them, Sparta-Nike 21:18 2 Benjamin Ole Wolthers, Sparta-Nike 23:52 3 Keld Christensen, Amager AC 23:58 4 Kasper Mænd 6,9 km Plac Navn Tid 1 Henrik Them, Sparta-Nike 21:18 2 Benjamin Ole Wolthers, Sparta-Nike 23:52 3 Keld Christensen, Amager AC 23:58 4 Kasper Clausen, Viking Atletik 23:59 5 Martin Hoset, Norge 24:08

Læs mere

Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000

Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000 Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000 Århus C 1083 Henrik Jørgensen M Marathon Sport/Adidas/Sparta

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Stor- og forbundsmestre

Stor- og forbundsmestre 3* Stormester 1 Steen Møller... 4061 2* Stormester 2 Stig Werdelin... 3867 3 Jens Auken... 3752 4 Peter Schaltz... 3472 5 Johs Hulgaard... 3193 6 Lars Blakset... 2976 7 Dennis Koch-Palmund... 2662 8 Knud-Aage

Læs mere

GP - GrovVåben, 25m GP32. F - Finpistol, 25m. G - TerrænGevær. 3 - Riffel, 300m

GP - GrovVåben, 25m GP32. F - Finpistol, 25m. G - TerrænGevær. 3 - Riffel, 300m H - Terræn Gevær cal 22 Sæson 2015 Vinter Sommer Terræn Antal skydninger Startdato 01-07-2014 01-01-2015 01-01-2015 Slutdato 30-06-2015 31-12-2015 31-12-2015 Landsdel 1 - DGI Nordjylland 7.709 44 8 2.355

Læs mere

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse.

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse. Inddragelse af uidentificerede konti i pengeinstitutter mv. Kundgørelse i Statstidende 15.11.2003 I medfør af 49 om inddragelse af uidentificerede konti til fordel for statskassen, jf. Skatteministeriets

Læs mere

Digitaliseringsmessen 2014 Deltagerliste Opdateret d 5.sep

Digitaliseringsmessen 2014 Deltagerliste Opdateret d 5.sep Efternavn Fornavn Arbejdsplads Titel Sundekilde Signe Marie Haderslev Kommune Specialkonsulent Aabo Christian Viborg Kommune I- sikkerhedskoordinator Aaboer Anders Esbjerg Kommune Digitaliseringskonsulent

Læs mere