Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Juni 2008"

Transkript

1 Kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Juni 2008

2 Beierholm for fremtiden Beierholm. Så enkelt og ligetil er vores nye firmanavn pr. 1. maj 2008 Af Tage Borregaard Statsaut. revisor. Adm. direktør Ofte er det en svær beslutning, når en virksomhed overvejer at skifte navn. For navnet og det gamle brand har værdi. Og det bærer måske på mange årtiers spændende erhvervshistorie. Men vil man markere reel forandring, er det efter vores vurdering nødvendigt også at tage fat i rødderne og historikken og herunder også i firmanavnet og så ryste posen grundigt. Det er præcis, hvad vi g jorde, da vi valgte Beierholm som vores nye og mere mundrette firmanavn. Og lykkeligvis behøvede vi ikke at eksperimentere med alverdens spidsfindige ordog bogstavkombinationer for at finde frem til et nyt firmanavn, som i sig selv skulle markere både et solidt historisk fundament, forandring, fornyelse og kontinuitet. For Beierholm lå ligefor og indeholder netop alle de elementer, som vi gerne vil have skal karakterisere vores nye identitet. Ny identitet I denne udgave af Kontakt fortæller vi lidt mere om vores overvejelser og om baggrunden for, at vi har besluttet en ny, fremadrettet strategi og herunder nyt firmanavn og ny visuel identitet. Internt hos Beierholm er de nye tiltag mødt med overvældende begejstring og motivationen i hele organisationen er i top. Det er derfor vores håb, at også vores kunder over hele landet vil opleve, at fornyelserne bærer frugt og skaber værdi for det løbende samarbejde. Med kunderne i fokus Selvom vi hos Beierholm er meget optaget af alle de nye tiltag, er det fortsat vores kunder, som er og skal være i fokus. Det er i samarbejdet med dem, at vi med kompetent rådgivning og praktisk bistand inden for revision, regnskab, skat, moms, it, HR og andre områder vil være med til at skabe balance og værdi. Derfor handler denne udgave af Kontakt om mange andre områder, som vi ved, interesserer vores kunder og andre læsere. F.eks. mener vi, at det er vigtigt for stort set alle typer af virksomheder, at de ved, at der er vedtaget en ny lov om forældelse, som kan få stor betydning, hvis man har udestående tilgodehavender. For fristen for forældelse er blevet markant kortere. Aftaler mellem et selskab og dets eneejer har i årevis givet anledning til skattemæssige diskussioner. Læs om Beierholms egen skattechefs råd og anbefalinger, som kan være med til at undgå skattemæssige overraskelser. Med en sommerferie inden for rækkevidde håber vi, at anbefalingerne fra Beierholms egen it-chef i denne udgave af Kontakt vil være med til at sikre virksomhedens værdier, som I denne udgave Beierholm satser på offensiv strategi og ny identitet...3 Vær opmærksom på de nye regler om forældelse....6 Velkommen til ny revisorlov med mere indsigt og åbenhed for kunderne....8 Pas på virksomhedens værdier på de mobile platforme...10 Sørg for at have orden i eget hus Kort nyt om skat og moms...15 nemlig erfaringsmæssigt alt for ofte er tilgængelige for uvedkommende. Og den udbredte brug af mobiltelefoner, USB-enheder og bærbare pc er kan være en reel trussel mod virksomheden, hvis disse enheder ikke beskyttes mod misbrug. Endelig orienterer Beierholms faglige udviklingschef om den netop vedtagne revisorlov og om dens betydning for vores kunder. Mange venlige sommerhilsener og god læselyst Udgiver Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Ansvarshavende Statsaut. revisor. Adm. direktør Tage Borregaard Redaktion Marketingchef Karsten Engedal OutCom A/S Fotos Kunde & Co Søren Nielsen m.fl Grafisk tilrettelæggelse Idé og layout: Kunde & Co DTP: NordPro Reklameproduktion Tlf Indholdet er udarbejdet som generel information - og er ikke bindende over for individuelle personer eller virksomheder.

3 Med afsæt i den nye strategi vil vi øge vores fokus på at udvide vores forretningsmæssige aktiviteter i Danmark Beierholm satser på offensiv strategi og ny identitet Beierholm er det nye og mere mundrette navn på én af de største revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark, som tidligere hed Mortensen & Beierholm. Fremover vil vi sætte mere fokus på at sikre og synliggøre balancen og værdiskabelsen for kunderne, som vi er med til at skabe både på landsplan og helt lokalt via vores rådgivning og vores løbende samarbejde. Det sker fortsat med udgangspunkt i en kompetent og engageret kreds af partnere og medarbejdere over hele landet, som repræsenterer den højeste faglige viden og de mest innovative systemer og arbejdsmetoder. Mortensen er lagt på hylden og Beierholm er fremover det nye firmanavn for vores landsdækkende revisions- og rådgivningsvirksomhed, som med 500 medarbejdere nu vil markere sig stærkere i kampen om både de vækstorienterede og de mere stabile virksomheder i Danmark. Vi er allerede i dag den revisionsog rådgivningsvirksomhed i Danmark, som mest bevidst har udviklet vores ydelser mod de mindre og mellemstore virksomheder. Desuden har vi en stærkt voksende portefølje af kunder blandt nogle af Danmarks store virksomheder herunder flere, som er børsnoterede. I partnerkredsen er der nu en stærkt forankret erkendelse af, at vi mere offensivt og synligt markerer Beierholm og vores særkende på markedet. For grundlæggende har vi en anden tilgang til vores kunder og måden, som vi betjener dem på end mange andre revisionsvirksomheder i Danmark, siger statsaut. revisor og partner Kenneth Jensen, som er i formand for bestyrelsen i Beierholm. Den danske base og det globale udsyn Hos Beierholm er kunderne altid sikre på, at samarbejdsrelationen er forankret hos en lokal partner og en erfaren stab af dygtige og engagerede medarbejdere. De gennemførte kundeundersøgelser dokumenterer, at kunderne oplever Beierholm som en professionel sparringspartner, der forstår at sætte sig ind i deres virksomhed og som er med til at skabe orden, balance og værdi. Og det er dette stærke fundament, som vi nu For grundlæggende har vi en anden tilgang til vores kunder og måden, som vi betjener dem på end mange andre revisionsvirksomheder i Danmark. Statsaut. revisor og partner Kenneth Jensen lægger til grund for en ny fase i vores snart 80 år gamle revisionsvirksomhed, hvor vi tager afsæt i det bedste fra alle verdener. I den forbindelse fastholder vi naturligvis vores status som aktiv partner i HLB International, som er blandt de største internationale revisions- og rådgivningssamarbejder med lokale medlemsvirksomheder i flere end 100 lande. Det sikrer nemlig, at vi altid kan rådgive og følge vores danske kunder ud til verdens vigtigste erhvervscentre, siger Tage Borregaard, som er partner og adm. direktør i Beierholm. Beierholm satser på øget vækst Med afsæt i den nye strategi vil vi øge vores fokus på at udvide vores forretningsmæssige aktiviteter i Danmark. Det går os godt, og vi er derfor parate til at investere i opkøb, så vores geografiske dækning bliver endnu bedre og for at tilføre en del af vores afdelinger flere medarbejderressourcer. Her vil vi fokusere på velfungerende revisionsvirksomheder, som typisk har en stærk lokal forankring men som på sigt vil få meget svært ved at matche kundernes krav om specialviden inden for bl.a. revision, >> 3

4 >> regnskab, skat, moms, it, HR etc. uden at være en del af et større fællesskab med egne faglige specialafdelinger, siger Kenneth Jensen. Bestyrelsesformand Kenneth Jensen På dette område vil Beierholm være et attraktivt alternativ til de store internationale samarbejder, hvor indflydelsen og den egentlige beslutningskompetence typisk ligger langt fra den danske grænse. Her er Beierholm en ærkedansk rådgivnings- og revisionsvirksomhed med en stærk kultur og korte beslutningsveje. Og når det gælder rekruttering af både revisorer og rådgiverprofiler, vil Beierholm fremover satse mere målrettet på at synliggøre de interessante job- og karrieremuligheder, som vil møde de potentielle ansøgere og kandidater. Balancen mellem arbejdslivet og privatlivet I de fleste tilfælde vil vi hos Beierholm kunne tilbyde interessante job- og karrieremuligheder, med indflydelse på eget arbejde og på videreuddannelse og meget korte beslutningsveje. Desuden vil vi bevidst tilbyde en bedre balance mellem arbejdslivet og privatlivet med familien end andre spillere på markedet i Danmark, siger Tage Borregaard. Beierholm tror nemlig på både at kunne skabe gode resultater for sine kunder, for virksomheden og dens medarbejdere, hvis medarbejderne har overskud. Både på det personlige, det faglige og det forretningsmæssige plan. For hele løsninger kræver hele mennesker, som er i balance. Derfor har alle medarbejdere hos Beierholm et ansvar for at bidrage til udvikling af virksomheden, af kunderne og for egen, personlig udvikling. Vi er ikke som de andre Mortensen og Beierholm har altid haft sin egen stil, og det er helt sikkert en del af grundlaget for virksomhedens succes, som år efter år har resulteret i vækst på stort set alle områder. Selvom vi nu hedder Beierholm og fremover satser mere offensivt og synligt på at tiltrække flere kunder, medarbejdere og opkøbe nye virksomheder, tager vi fortsat udgangspunkt i vores kerneværdier. I den moderniserede udgave er de kendetegnet ved begreber som: Balance, Kompetent og Professionel, Nærhed og Menneskelighed, Moderne og Innovativ. I praksis betyder det, at vi skaber balance, fordi vi er kompetente og professionelle. Vi stiler højt både på egne og vores kunders vegne. Vi løser opgaverne til tiden og uden fejl. Vi formår altid at være et skridt foran. Både når det gælder revision og rådgivning, fordi vores ekspertise er vores fundament, og fordi vi altid forsøger at give vores kunder mere, end de forventer. Men vi bidrager også til at skabe balance i form af nærhed til vores kunder. Det har i alle år været vigtigt for Mortensen & Beierholm at være landsdækkende. Og i det nye Beierholm vil denne Beierholm er eksperter i at håndtere årsrapporter, regnskaber, budgetter, bundlinjer, nøgletal, skatterådgivning, Corporate Finance og økonomisk rådgivning. målsætning blive styrket, idet vi satser på at få etableret flere afdelinger i de områder i Danmark, hvor vi ikke allerede har en stærk repræsentation. Derfor vil vi meget gerne motivere og interessere mindre revisionsvirksomheder samt de lidt større regionale revisionsvirksomheder til at gå i dialog med Beierholm om mulighederne og fordele ved at fusionere. For en fusion med Beierholm vil på både kort og langt sigt kunne give mange synergier. Vi har jo i årenes løb fusioneret både mindre og mellemstore revisionsvirksomheder ind i vores landsdækkende organisation, og vi ved, hvad der skal til, for at det bliver vellykket og til glæde for alle involverede parter ikke mindst for kunderne. Derfor vil vi også hurtigt kunne integrere et mindre lokalt revisionsfirma i vores organisation, som nærmest fra den ene dag til den anden vil kunne arbejde efter de samme standarder og metoder som de øvrige afdelinger i Beierholm, siger Tage Borregaard. Hele løsninger Hele løsninger kræver hele mennesker. Og det er netop blandt Beierholms adelsmærker, at vi ikke kun satser på, at det rent faglige er på plads, når vi rekrutterer nye medarbejdere til revision og rådgivning eller optager en ny statsautoriseret revisor som partner i kredsen. I vores fag er den menneskelige faktor og kemien ofte lige så vigtig, når vi skal opbygge et tillidsforhold til kunderne og vi skal kunne rådgive dem både om forretningsmæssige og meget private og personlige forhold. I arbejdet med at skabe balance forudsætter vi samtidig, at vi både som virksomhed og som mennesker er innovative, imødekommende og 4

5 har empati. Vores arbejde indeholder nemlig typisk meget andet end tal. Det handler i høj grad også om at vise nærvær og forståelse. Både over for kollegerne i organisationen og i forhold til kunderne. Og samtidig skal vi være forandringsparate og skal kunne tænke nyt og vise mod til at agere og tænke anderledes. For år efter år at gøre som vi plejer skaber ingen fremdrift, udvikling eller vækst, siger Tage Borregaard. Balance for kunderne og for Beierholm Beierholm er eksperter i at håndtere årsrapporter, regnskaber, budgetter, bundlinjer, nøgletal, skatterådgivning, Corporate Finance, økonomisk rådgivning og eksperter i børsnoteringer, udarbejdelse af risikoanalyser, forslag til strategiudvikling, it og sikkerhed og som noget nyt også rådgivning inden for HR-området. Og denne ekspertise bliver brugt til at hjælpe kunderne til at skabe balance i deres virksomheder i forhold til penge, planer, indtægter og investeringer, generationsskifte, køb og salg af virksomheder m.v. Med en fremadrettet strategi med klare mål, en velfungerende organisation og en dygtig stab af meget kompetente medarbejdere på alle poster kan jeg helt uden forbehold love alle vores kunder, at vi også i fremtiden vil yde vores bedste for at være med til at skabe værdi og resultater for vores kunder og balance i deres virksomheder og private forhold, siger en stolt Kenneth Jensen på vegne af Beierholms samlede kreds af partnere og medarbejdere. Et synligt eksempel på, at Beierholm har taget hul på den nye epoke med afsæt i en ny og fremadrettet strategi, er det forenklede firmanavn som fremover er Beierholm. Og som konsekvens af navneskiftet har vi udviklet en helt ny visuel identitet, som både er mere tidssvarende og som i højere grad afspejler vores værdier som en moderne og innovativ virksomhed, som er i balance med sig selv og sine kunder. Det nye firmanavn og den nye identitet med nye farver etc. er allerede synligt for vores nuværende og kommende kunder på breve, vores hjemmeside, vores informationsmaterialer og nyhedsbreve og via de målrettede markeringer i medierne, som allerede har vist deres positive effekt. Vi glæder os derfor til løbende at orientere dig mere om alle de nye tiltag hos Beierholm. Du er dog også altid velkommen til at kontakte din faste revisor hos Beierholm, hvis du vil vide mere om de gennemførte ændringer og fordelene for dig i den forbindelse. I de fleste tilfælde vil vi hos Beierholm kunne tilbyde interessante job- og karrieremuligheder, med indflydelse på eget arbejde og på videreuddannelse og meget korte beslutningsveje. 5

6 Vær opmærksom på de nye regler om forældelse Fra 1. januar 2008 gælder der helt nye regler om forældelse. Vær derfor ekstra opmærksom på, om du har økonomiske tilgodehavender eller andre krav, hvor der er eller kan være tidsbegrænsninger. Hvor længe kan man opretholde et krav f.eks. et tilgodehavende for en vare eller en leverance til en kunde, som ikke har betalt sin regning til tiden? I fem, 10 eller 20 år? Ifølge den nye lov bliver de mest almindelige krav forældet efter kun tre år. Reagerer du for sent, kan du ikke længere gøre dit krav gældende, og du vil lide tab. Det har i mange år været en fast regel, at almindelige, økonomiske tilgodehavender for varer og tjenesteydelser blev forældet efter fem år. Sådan er det ikke længere. Med den nye lov er fristen for forældelse nedsat til tre år, og det kan koste dyrt, hvis man ikke er opmærksom herpå. Som udgangspunkt har det jo i alle årene været målsætningen med reglerne om forældelse at beskytte en leverandør mod at skulle afskrive et tilgodehavende stort eller lille hvis køberen havde akutte eller lidt længerevarende problemer med at kunne betale. Men i erkendelse af, at det er blevet både vanskeligere og meget kostbart at bevise sit krav ved domstolene, har Folketinget vedtaget den nye lov om kortere forældelsesfrister. Hermed ønsker politikerne også at tilskynde erhvervslivet til at få afviklet deres mellemværende hurtigere. Markant kortere frister Med den nye lov bliver langt de fleste almindelige krav forældede allerede efter tre år mod fem år i den tidligere lov. Det gælder f.eks. helt almindelige fordringer som følge af køb af personlige ting som beklædning, smykker o.l. eller ting til hjemmet som møbler, radio/tv o.l. I langt de fleste tilfælde starter forældelsesfristen fra den dag, hvor betaling senest skulle ske, dvs. forfaldstidspunktet på fakturaen. Men det forudsætter, at kreditor ikke kendte til kravet. I givet fald løber forældelsesfristen først fra den dag, hvor kreditor får kendskab til kravet. Afskriv fordringen efter op til 10 år Det vil altså i de fleste tilfælde være den nye treårs-regel, som gælder. Men hvis kreditor ikke kender til kravet, er der i den nye lov en lille lempelse, som giver kreditor en absolut forældelsesfrist på op til 10 år. Ingen regler uden undtagelser I forbindelse med vedtagelsen af den nye lov er der - traditionen tro - også vedtaget en række undtagelser og særlige forhold, hvor de generelle regler om tre års forældelse ikke gælder. F.eks. er fristen for forældelse af et lønkrav fortsat på fem år for derved at beskytte lønmodtagere, som ikke har modtaget deres retmæssige løntilgodehavende. Tilsvarende er der fortsat en 10-årig frist for fordringer baseret på et udstedt gældsbrev eller som hviler på et særligt retsgrundlag (f.eks. en dom eller retsligt forlig). Endelig gælder en 20-årig forældelsesfrist for indlån i pengeinstitutter. Ens beskyttelse for kreditor og debitor Hverken kreditor eller debitor kan ifølge den nye lov aftale eller kræve kortere forældelsesfrister på under tre år. Det giver en klar beskyttelse af kreditor, hvis denne er forbruger, og debitor er erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv. Overgangsregler I forbindelse med den nye lov er der også indført en treårig overgangsperiode, således at de nye regler om forældelse tidligst træder i kraft fra den 1. januar 2011 med mindre at fordringen både efter de nye og de gamle regler er forældet forinden. Sagt på en anden måde: Hvis en regning efter de gamle regler skulle have været betalt senest den 1. juni 2005, ville den blive forældet den 1. juni 2010 altså efter fem år. Efter de nye regler ville dette krav blive forældet allerede den 1. juni Med de vedtagne overgangsregler sker forældelsen den 1. juni 2010 for ikke at give hverken kreditor eller debitor ringere vilkår, fordi det i givet fald ville give en negativ effekt med tilbagevirkende kraft. Afbrudt reklamationsfrist Når det gælder de køberetlige regler ved handel med private forbrugere, kan en køber fortsat reklamere over 6

7 Check allerede nu: For en sikkerheds skyld... Anbefaler vi hos Beierholm, at alle vores kunder bruger lidt tid på at gennemgå deres debitorbogholderi for allerede nu at have overblik over tilgodehavender og fordringer med forskellig løbetid og forældelsesfrister. De nye regler i praksis I det følgende vil vi kort gennemgå nogle af de mest almindelige tilgodehavender eller krav, som er omfattet af de nye regler om forældelsesfrister: Fakturatilgodehavende Her indebærer de nye regler, at kreditor kun har tre år til at kradse pengene hjem. Det er især virksomheder, der selv håndterer inkasso, som skal være opmærksomme på de nye frister. For de nye frister kan meget vel betyde, at virksomheden skal ændre både sin kreditpolitik og sine rykkerprocedurer. Erstatningskrav Forældelsesfristen for erstatningskrav vil som allerede nævnt fremover være tre år dog med en absolut frist på op til 10 år. For person- og miljøskader bliver forældelsesfristen og den maksimale forældelsesperiode fremover på 30 år. Lønkrav Lønkrav er én af undtagelserne i den nye treårige forældelsesfrist idet fristen her fortsat er fem år. Derfor skal arbejdsgiverne være særligt opmærksomme på den længere frist. Femårsperioden begynder nemlig først fra det tidspunkt, hvor lønmodtageren får kendskab til sit krav dog samlet set ikke længere end i 10 år. Gavekort, tilgodebeviser mv. De nye forældelsesregler ændrer også fristerne for indløsning af gavekort og tilgodebeviser mv. Selv om praksis for gyldighedsperioden for netop dette område er meget svingende og generelt nok ofte fra de forretningsdrivendes side bliver forsøgt g jort meget korte (f.eks. seks eller tolv måneder), gælder de nye regler med tre års forældelsesfrist. Til gengæld bliver sådanne gavekort og tilgodebeviser også værdiløse tre år efter udstedelsen, hvis de ikke bliver indløst. Men som endnu en undtagelse fra de nye regler kan en forretningsdrivende fortsat pålægge sine kunder en kortere forældelsesfrist end treårs reglen men fristen må ikke være urimelig kort. Check derfor altid gyldighedsperioden for gavekort og tilgodebeviser, hvis det ikke bliver oplyst eller er trykt på beviset. Købeloven giver fortsat to års reklamationsfrist Den gældende frist for at reklamere over en købt vare er fortsat to år og er altså også en undtagelse fra de generelle regler om forældelse, som ellers har tre år som minimum. En køber skal derfor reagere inden for to år, hvis den købte vare er mangelfuld eller har fejl og det påhviler fortsat køberen at reagere, så snart en fejl eller mangel er konstateret. Når det gælder professionel handel mellem virksomheder (B-t-B), kan parterne frit aftale reklamationsfrister. Og her skal køberen reklamere, så snart en fejl eller mangel er konstateret. Fristerne for erstatning for tab som følge af en køberetlig mangel eller forsinkelse er de samme som ved indsigelse ved køb. Og når der først er reklameret, træder tidsfristen i købeloven ud af kraft. Herefter gælder de nye regler for forældelse på tre år. Byggematerialer Hidtil har reglerne for reklamation over byggematerialer haft en frist på op til fem år. I den nye lov om forældelsesfrister gælder fremover den absolutte forældelsesfrist på 10 år, når det gælder salg af byggematerialer til private forbrugere. Og denne tidsramme gælder også for reklamationer. Og sælger kan ikke reducere disse tidsfrister, når det gælder forbrugerne. Når det gælder handel med byggematerialer til de professionelle kunder, kan parterne frit aftale tidsfristerne for både forældelse og reklamationer. Her vil partnerne nu nok ofte vælge en tidsfrist for forældelse på op til fem år, for også på dette punkt at agere i overensstemmelse med de såkaldte AB 92-regler, som både byggevirksomhederne og deres respektive leverandører følger. Kilde: Dansk Erhverv fejl og mangler i op til to år men kun for det konkrete, som en køber reklamerer over inden udløbet af den toårige reklamationsfrist. Herefter gælder den nye regel om tre års forældelsesfrist. Det er derfor vigtigt at holde meget nøje øje med og have dokumentation for, hvad en given reklamation omfatter, og disse oplysninger skal parterne huske at gemme i op til tre år. Dokumentationen vil nemlig danne grundlag for en evt. afvisning af en given klage og til at dokumentere, hvad der tidligere er reklameret over f.eks. om der er sammenfald, eller om der er tale om en ny reklamation. Hvis en handlende således bytter en vare inden for den toårige reklamationsfrist i stedet for at udbedre fejlen, starter en ny toårig reklamationsfrist fra ombytningsdatoen. Hvordan afbryder du forældelsen Efter den 1. januar 2008 kan afbrydelse af den almindelige forældelsesfrist kun ske, når debitor erkender sin forpligtelse over for kreditor. Forældelsesfristen træder også ud af kraft, når en kreditor eller fordringshaver foretager retslige skridt og forfølger disse inden for rimelig tid. Hvis en kreditor indbringer sit krav for en administrativ myndighed, vil forældelsesfristen blive stillet i bero med en frist på op til ét år. Denne regel vil især blive taget i anvendelse, hvis flere debitorer hæfter solidarisk for et krav, og fordringshaveren rejser krav mod én af disse. Kilde: Dansk Erhverv 7

8 Velkommen til ny revisorlov med mere indsigt og åbenhed for kunderne Af Anders Bisgaard Statsaut. revisor. Leder af Faglig udviklingsafd. i Beierholm og medlem af FSR s lovforberedende udvalg. Skandalerne i udlandet sætter stadig dagsordenen for strammere krav til revisorerne. Dagsordenen sættes af EU, og de fleste punkter sigter på øget kontrol med revisorerne. Men der er også en spændende nyskabelse, der vil give et indblik i revisorernes ofte så lukkede verden. I Danmark har vi heldigvis i mange år været forskånet for de store regnskabsskandaler eller revisorskandaler. Vi kan derfor med god ret spørge, hvorfor der skal ske stramninger og øget kontrol med danske revisorer. Svaret er kort: Danmark er ikke en ø. Vi er en del af EU, og EU ønsker at matche reglerne fra USA, som er blevet kendt for en stribe skandaler. Enron spøger stadig, og en række af de stramninger, der fandt sted i kølvandet på disse skandaler, har sat sit præg på amerikansk lovgivning. Og nu er disse tiltag nået til EU og dermed også til Danmark. Vi er på plads med en del... Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har i løbet af de seneste år indført en række krav for danske revisorer baseret på internationalt anerkendte standarder. Vi er bl.a. blevet forpligtet til at dokumentere, at vi efteruddanner os i minimum 120 timer over en 3-års periode. Vi har også implementeret de internationale revisionsstandarder og etiske regler. Disse standarder bliver nu en del af lovgivningen, som altså indebærer en stramning på disse områder. Men i praksis har revisorerne allerede arbejdet efter disse regler i en årrække. Stramningerne Med den nye revisorlov får Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en mere fremtrædende funktion. Hvor styrelsen tidligere kun har været registreringsmyndighed, skal styrelsen fremover føre egentligt tilsyn med revisorerne og revisionsvirksomhederne. Her bliver der bl.a. tale om en kvalitetskontrol, der skal foregå hvert tredje år. Samtidig får styrelsen mulighed for at foretage spontane undersøgelser i revisionsvirksomheder, hvis styrelsen via medierne eller på anden vis får mistanke om, at der kan være en risiko for fejl eller mangler med revisionen. Styrelsen får ligeledes bedre sanktionsmuligheder og kan f.eks. fratage en revisor eller en hel revisionsvirksomhed godkendelsen til at afgive erklæringer og dermed overhovedet fungere som revisorer. Kontrol koster Den øgede kontrol og nye krav til dokumentation vil selvsagt øge omkostningerne til revisionsarbejdet både i revisionsvirksomhederne og for revisorernes kunder. Ny indsigt i revisionsvirksomhederne Som revisorer har vi altid haft et helt naturligt og godt indblik i vores kunders virksomheder. Nu får vores kunder og andre interesserede også indsigt i vores virksomheder. For fremover skal revisionsvirksomhederne nemlig offentliggøre en såkaldt gennemsigtighedsrapport på deres hjemmeside, som skal indeholde omtale af alle relevante forhold om virksomheden som f.eks. ejerskab, omsætning og aflønning til partnere, kvalitetskontrol og listning af børsnoterede kunder. Indholdet i gennemsigtighedsrapporten Beskrivelse af revisionsvirksomhedens selskabsstruktur, ejerskab og ledelsesstruktur Beskrivelse af netværk og aftaler hermed Oplysninger om grundlaget for partnernes vederlag Beskrivelse af kvalitetsstyringssystem, herunder politikkerne for uafhængighed og efteruddannelse Angivelse af seneste kvalitetskontrol En erklæring fra revisionsvirksomhedens øverste ansvarlige ledelse om, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og at virksomheden overholder reglerne om uafhængighed Regnskabsoplysninger, der viser revisionsvirksomhedens størrelse, herunder samlet omsætning fordelt på honorarer for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning og andre ydelser En liste over børsnoterede virksomheder og lignende, hvor der er afgivet erklæringer med sikkerhed over for tredjemand. 8

9 Skift af revisor Der kan være mange grunde til, at en kunde ønsker at skifte revisor. En typisk årsag har for flere måske dubiøse virksomheder været en begrundet frygt for, at revisor ville tage forbehold i en revisionspåtegning. Fremover vil det fortsat være muligt at skifte revisor på en ordinær og/eller en ekstraordinær generalforsamling. Men hvis skiftet bliver vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, skal både virksomheden og revisor indsende en skriftlig redegørelse, som begrunder baggrunden for beslutningen om at skifte revisor til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Herefter har styrelsen så mulighed for at følge op på det efterfølgende regnskab og den anførte revisionspåtegning. Hvad betyder det for Beierholms kunder? Som professionel revisionsvirksomhed har vi allerede i mange år arbejdet efter revisorbranchens skrappeste standarder, når det gælder kvalitet, kontrol og sikkerhed. Og i kraft af Beierholms mangeårige involvering i FSR s standarder og krav til branchen, føler vi os bestemt på forkant med udviklingen og den nye revisorlov. Når det gælder de nye krav om åbenhed og gennemsigtighedsrapporten, hilser vi initiativet velkommen. Og vi er allerede i fuld gang med at udarbejde rapporten selvom de nye regler herom først er et krav fra foråret Andre ændringer En revisor kan fremover få frataget sin godkendelse, hvis vedkommendes professionelle eller private omdømme lider skade Revisorer fra andre EU-lande kan fremover eje større andele af danske revisionsvirksomheder Arbejdspapirer fra andre revisorers revision af betydelige udenlandske datterselskaber uden for EU skal fremover opbevares af koncernens revisor Børsnoterede virksomheder skal etablere revisionsudvalg. Fremover skal revisionsvirksomhederne offentliggøre en såkaldt gennemsigtighedsrapport på deres hjemmeside, som skal indeholde omtale af alle relevante forhold om virksomheden 9

10 Pas på virksomhedens værdier på de mobile platforme Af Frank Bay Poulsen It-chef Ferien står for døren og mange skal til udlandet eller ud i sommerlandet. Vi rejser som aldrig før. Og vi udnytter alverdens muligheder for at kommunikere uafhængig af tid og sted. It er tilgængelig for os alle 24 timer i døgnet via pc er, fastnet- og mobiltelefoner, SmartPhones etc. Og vi kommunikerer på utallige kanaler via , instant messaging (chat), sms og via sociale forums som LinkedIn, FaceBook og mange andre internet kanaler. Vi kan passe en stor del af vores arbejde og vores sociale relationer og vi kan endog håndtere meget store datamængder på almindeligt tilgængeligt udstyr. Det giver en række udfordringer både for virksomhedernes it-politik og sikkerhed. Det sker hyppigt, at nogle forlægger eller taber deres mobiltelefon eller en USB-enhed i sommerlandet. Og de svage sjæle ser hurtigt deres snit til at stjæle de avancerede gadgets, som ofte indeholder ubeskyttet værdifuld eller fortrolig information. Hidtil har mange virksomheder haft restriktive it-politikker for brug af f.eks. mobiltelefoner med mulighed for at modtage og sende s eller for online adgang til virksomhedens it-systemer fra en hjemmearbejdsplads eller fra andre mobile enheder. Men i takt med at teknologierne i dag er veludviklede, og udstyret både er billigt og nemt at anskaffe, bliver virksomhederne i stigende omfang nødt til at tilpasse sig og spille med i den digitale virkelighed. Og det kan gøre virksomhederne sårbare, når de bliver nødt til at slække på it-sikkerheden. På den anden side er den digitale arbejdsplads i dag et krav fra mange medarbejdere. Og dermed bliver de konfliktfyldte paradokser i den digitale verden lige pludselig også en vigtig konkurrenceparameter, som virksomhederne ikke kan afskære sig fra i kampen om at tiltrække og bevare de bedste medarbejdere. De åbne døre og vinduer Denne artikel har naturligvis ikke til formål at skræmme læserne om alle de ulykker, de kan blive udsat for i den digitale verden. Men den handler om, at virksomhederne skal vise omtanke og rettidig omhu. For det er ikke til diskussion, at de fleste virksomheder bruger mange og store ressourcer på at sikre deres bygninger og materielle værdier. Døre og vinduer bliver sikret efter alle kunstens regler, og salget og installationen af alarmer og avancerede sikrings- og overvågningssystemer har været i kraftig vækst i mange år. Men hvordan beskytter de selvsamme virksomheder sig mod de usynlige døre og vinduer, som står vidt åbne, mens de fysiske rammer er forsvarligt tilboltede? Sagt på en anden måde: Sørg som minimum for at indføre de sikre og sikrede teknologier i den digitale kommunikation og sørg for at motivere og uddanne dine medarbejdere til professionel omgang med de digitale værktøjer, kommunikationsmidler, platforme og kanaler. Ikke mindst om sommeren, hvor mange har de digitale medier liggende frit fremme på stranden, cafeen, i bilen etc. Kan, skal, må og vil Lad os f.eks. lige se på nogle af de gadgets, som efterhånden ligger i lommerne hos mange nemlig de små USB-sticks: USB-enhederne er i dag et smart og uundværligt tilbehør til den digitale arbejdsplads og privat i hjemmene. Kapaciteten på disse enheder vokser i takt med, at priserne falder. Den omvendte verden, som begejstrer os alle. Det er nemt og lynhurtigt at kopiere store datamængder f.eks. hele virksomhedens økonomisystem, marketingplanen, den nye strategiplan eller andre vigtige og følsomme informationer over på den lille bærbare enhed, som man putter i lommen eller kobler sammen med nøglerne til cyklen. Man kan også kopiere s, hjemmesider, spammails og hov! Spammails? Hvorfor nu det? Det er nu nok ikke bevidst eller med vilje. Men det er et faktum, at vi ofte alt for ukritisk kopierer data i fantastiske mængder, og vi transporterer disse data fra den ene digitale enhed til den anden. Derfor var det vigtigt at standse op ved 10

11 Det kan være meget alvorligt, hvis du glemmer eller taber din USB-enhed med mange firmafølsomme og måske fortrolige informationer, og den kommer i de forkerte hænder. spammailen. For sniger den sig ind på din eller børnenes USB-enhed, og du slutter den til din pc med direkte opkobling til din virksomhed, kan du på et splitsekund blive smittebærer og forvolde store skader. Men det kan være langt mere alvorligt, hvis du glemmer eller taber din USB-enhed med mange firmafølsomme og måske fortrolige informationer, og den kommer i de forkerte hænder. Og det samme gælder med mobiltelefoner med datalagring og mail funktionalitet, hvor der kun skal en simpel fejlbetjening til, at du kommer til at sende fortrolig information og firmafølsomme dokumenter til en forkert modtager. Derfor er det hos Beierholm vores klare anbefaling, at virksomhederne på den ene side følger med tiden og åbner døre og vinduer i den digitale verden og på den anden side skærper sine it-politikker og it-sikkerhed for at reducere mulighederne for ulovlig eller utilsigtet adgang til virksomhedernes fortrolige information. Det handler altså om, hvilke data det skal være tilladt at kopiere til og fra de mobile enheder og lagringsmedier. Her følger gode råd, som kan være med til at mindske risikoen for lækager: Brug altid en aktiv tastaturkode til din mobiltelefon og et password til dine andre mobile enheder og sæt aktiveringstid kort. Anvend aldrig indlysende koder og passwords. Husk hyppig ændring af dine passwords. Håndter dine pc er, mobiltelefoner, Smartphones, USB-lagringsenheder, o.l. som værdifulde genstande. Beskyt dine data på USB-lagringsenheder med hardware eller som minimum med krypteringssoftware og brug altid passwords på følsomme data. Overfør aldrig kundekartoteker, personfølsomme informationer og forretningsorienterede databaser, som er af vital betydning for alle typer virksomheder til ulåste mobiltelefoner eller USB-enheder. Undgå at have kommunikation om delt firmakalender og aftaler med kunder og leverandører på s tilgængelig på ulåste mobiltelefoner eller andre lagringsmedier. Undgå at overføre eller lagre strategi- og forretningsplaner, regnskaber og lignende til ulåste telefoner, USB lagringsmedier eller andet ulåst kommunikationsudstyr som bærbare pc er, smartphones etc. Beskyt fortrolige data på lagringskort i mobiltelefoner, Ipods, smartphones, ved hjælp af kryptering af data. Husk at kryptere dvd er med følsomme data evt. ved at anvende et såkaldt zip-program og/eller ved at anvende et fornuftigt password, som man umiddelbart ikke kan gætte. 11

12 Sørg for at have orden i eget hus Af Asger Lehmann Høj Statsaut. revisor Chef for skatteafdelingen hos Beierholm Aftaler mellem et selskab og en eneejer bør foreligge i en skriftlig form. Det fremgår af lovgivningen for aktie- og anpartsselskaber og SKATs praksis. Kravet om den skriftlige dokumentation er dermed en undtagelse fra den almindelige regel i dansk ret. Begrundelsen for denne undtagelse er, at når en aktionær handler eller indgår aftaler med sit eget selskab, sker det ikke mellem uafhængige parter. Derfor kan andre uden for virksomheden og ejerkredsen have en særlig interesse i at kunne kontrollere rigtigheden af en indgået skriftlig aftale. I det følgende vil vi gennemgå og beskrive nogle af de særlige forhold og vilkår, som eneejere af anparts- eller aktieselskaber bør have kendskab til og styr på for at kunne hævde, at have orden i eget hus. Det er vores erfaring, at netop efterrationalisering, manglende eller mangelfuld skriftlig dokumentation for en aftales indhold og omfang og manglende effektuering af en aftale er blandt hovedårsagerne til, at eksterne parter ikke godkender en indgået aftale. Generelle aftaler Reglen om skriftlige aftaler mellem en eneejer og et selskab har naturligvis især betydning i forhold til tredjemand f.eks. i forbindelse med konkurssituationer, hvor aftalen kan indgå som bevismateriale. Foreligger der ikke en skriftlig aftale, vil aftaleforholdet ikke blive anerkendt i forhold til selskabets kreditorer m.fl. Kravet om en skriftlig aftale gælder dog ikke aftaler indgået på sædvanlige vilkår altså som led i et løbende mellemværende. Sædvanlige vilkår skal i almindelighed forstås som vilkår, der gælder mellem uafhængige parter. De civilretlige regler for indgåelse af en aftale gælder altid. Den skriftlige aftale bør således indeholde angivelse af, hvem aftalen omfatter, dato for aftalens indgåelse, en beskrivelse af hvad aftalen dækker f.eks. køb eller overdragelse af en genstand eller en ydelse, den aftalte pris og evt. reguleringer til prisen, eventuelle betingelser og skatteforbehold, vilkår i øvrigt for aftalens gennemførelse (sædvanligvis benævnt garantikataloget), datering og endelig parternes underskrift. Det er især eventuelle kreditorer og SKAT, som kan have en særlig interesse i at sikre, at indgåede aftaler er indgået på det tidspunkt, som den skriftlige aftale angiver og med det indhold, som aftalen beskriver. For en kreditor vil naturligvis gerne sikre, at selskabets værdier forbliver i selskabet til at dække selskabets forpligtelser mv. Tilsvarende har skattemyndighederne et særligt fokus på aftaler mellem ejer og selskab for at sikre, at det ikke er sket i et forsøg på at unddrage betaling af SKAT. Men SKAT har ikke et krav om, at en aftale skal være skriftlig for at være gyldig. Skattemyndighederne tager altså i højere grad udgangspunkt i aftalens indhold frem for i aftalens form 12

13 Prissætning I det følgende vil vi kort gennemgå nogle af de vigtigste regler for aftaler indgået mellem et selskab (dog ikke koncernselskaber) og en eneejer: Selskabslovene indeholder regler for, at prissætningen mellem en ejer og et selskab ikke må være af en sådan karakter, at kreditorer eller minoritetsaktionærer lider skade. I givet fald kan de berørte parter føre en civil retssag om spørgsmålet, og der kan blive tale om tilbagebetaling, erstatning og betaling af renter og sagsomkostninger. Skatte- og afgiftsmyndighederne har fastsat generelle regler om prissætning. Reglerne angiver, at skattemyndighederne altid kan kræve, at dispositioner mellem såkaldte nærtstående parter her ejer og selskab skal finde sted på markedsvilkår 1). Da den reelle markedspris ikke altid er kendt, har skattemyndighederne udarbejdet anvisninger på prissætning på en række gængse områder. Genstand Løn Regelsæt Der skal foreligge en lønaftale. Lønnens størrelse er maksimeret til det, en uafhængig person ville kunne forventes at opnå i samme stilling og med samme indsats. Ved vurderingen kan der tages hensyn til, at der i tidligere år ikke er sket fuld vederlæggelse, dvs. at der tages hensyn til ansættelsesperioden og det samlede vederlag i perioden. Der er få sager i praksis. Renter af mellemregning Der skal foreligge en skriftlig aftale. Det er generelt forudsat, at selskabet og/eller ejeren er solvent og i stand til at tilbagebetale lånet. Renten fastsættes til markedsrenten. I mangel af en markedsrente kan man benytte den gældende diskonto med et tillæg på 4 % point, dvs. aktuelt en rente på 8 % p.a. Provision af kaution mv. Der skal foreligge en skriftlig aftale. Provisionen fastsættes løbende til markedsprisen. I praksis har skattemyndighederne valgt at tage udgangspunkt i en provisionssats på 1,5 % 2). Provisionssatsen må vurderes konkret, og vil typisk være lavere. Overdragelse af kundekreds mv. Der bør foreligge en skriftlig aftale. Værdien af kundekreds fastsættes til markedsværdien. Ved manglende kendskab til en markedsværdi kan parterne anvende skattemyndighedernes anvisninger 3). Overdragelse af fast ejendom Der skal foreligge en skriftlig aftale, evt. blot et skøde. Prisen fastsættes til markedsværdien. Den seneste kendte offentlige vurdering kan anvendes, med mindre den er åbenbart forkert 4). Overdragelse af unoterede aktier Der skal foreligge en skriftlig aftale. Aktiekursen fastsættes til markedsværdien, eksempelvis hvis der samtidigt eller i nær forbindelse med overdragelsen mellem et selskab og en ejer er gennemført handler mellem uafhængige parter. Ved manglende markedskurs kan skattemyndighedernes anvisning benyttes. Efter dette regelsæt tages afsæt i selskabets bogførte egenkapital ved seneste årsrapport, der reguleres for forskel mellem bogført værdi af fast ejendom og den offentlige vurdering og for eventuel goodwill efter skat (se ovenfor) 5). 1) Reglerne findes i ligningslovens 2, jf. skattekontrollovens 3B. Tilsvarende regler genfindes inden for afgiftslovgivningen. 2) 3) SKM fra Landsretten Beregningsmodellen tager afsæt i et teknisk opg jort grundlag: vægtet gennemsnit af de seneste tre års regnskabsmæssige resultater før renter, evt. med tillæg af en udviklingstendens, og med fradrag for beregnede renter af aktiver. Beregningsgrundlaget ganges med en kapitaliseringsfaktor, der oftest er ca. 2. Se SKM ) Se nærmere TSC ) Se nærmere TSC >> 13

14 >> For øvrige aktiver mv. kan der være en konkret praksis, der kan lægges til grund ved overdragelse mellem ejer og selskab. Det er dog generelt påkrævet at indhente en vurdering fra en uafhængig sagkyndig i visse tilfælde to vurderinger. Vær opmærksom på, at skattemyndighederne ikke altid anerkender brugen af en kendt markedsværdi. Det gælder eksempelvis ved overdragelse af fast ejendom mellem ejer og selskab, idet både SKAT og evt. kreditorer kræver, at et selskab sælger en ejendom til ejerne til selskabets faktiske udgifter inkl. forbedring mv. Er der tvivl, kan det anbefales at indhente en aktuel vurdering. Konsekvenser ved manglende overholdelse Ved manglende anerkendelse af en aftale mellem en eneejer og et selskab vil de gennemførte transaktioner, eksempelvis betalinger, blive vurderet ud fra de almindelige aftaleretlige og skatteretlige regler. Det kan medføre, at ejeren bliver forpligtet til at tilbagebetale en tidligere overførsel fra selskabet til ejeren, at ejeren kan blive anset for at have modtaget yderligere løn eller udbytte, eller at både ejeren og selskabet bliver pålignet skat eller afgift af samme beløb. Bemærk at de nye regler for skattefri tilskud ikke gælder for overdragelser mellem personlig ejer og selskab, som omtalt i Kontakt, juni Uanset om der foreligger en skriftlig aftale eller ej, kan skattemyndighederne altid vælge at korrigere en aftalt pris til en reel markedspris, og det vil i givet fald være den pris, som bliver lagt til grund for beskatning af henholdsvis køber og sælger. Hvis der er forskel mellem denne markedspris og den faktiske overdragelsespris, vil skattemyndighederne vurdere, om denne forskel skal behandles som tilskud/gave, og hvem der i givet fald anses for at have modtaget en fordel. SKAT har desuden mulighed for at kræve, at betalingen korrigeres til markedsprisen, således at der ikke bliver tale om tilskudsbeskatning mv. Det er i givet fald en forudsætning, at ændringen er forårsaget af ændrede priser. Ved andre ændringer kan SKAT forlange en omgørelse af aftalen eller en handel. En sådan omgørelse er dog ikke et retskrav, men en løsning som bevilges efter ansøgning. Det vil typisk være relevant, hvis en overdragelse har utilsigtede virkninger. Endelig kan der være sanktioner forbundet med en forkert prissætning mellem en eneejer og et selskab. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at skattemyndighederne har mulighed for at udstede en bøde mv. Gode råd Ud over de formelle regler er det naturligvis helt afgørende, at en aftale svarer til virkeligheden. De indgåede aftaler skal således uden problemer kunne ligge til grund for og udløse transaktioner mv. f.eks. bankoverførsler, posteringer i bogholderiet, visning i årsrapporten, indberetning til myndigheder mv. Det er naturligvis altid uønsket at skulle tilbageføre betalinger og/eller at blive pålagt uventet skatte- eller afgiftsbetaling på grund af fejl eller uklarhed i en aftale. Da hele spørgsmålet om aftaler mellem et selskab og en ejer ofte er meget kompliceret, anbefaler vi hos Beierholm generelt altid vores kunder at involvere deres faste revisor og evt. også en advokat i forbindelse med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter. Vi vil under alle omstændigheder anbefale vores kunder, at alle aftaler indgået mellem en aktionær og et selskab, som minimum indeholder følgende: En skriftlig aftale med et klart og entydigt sprog At aftalen har en indre logik, som sikrer sammenhæng til evt. andre aftaler og regler Entydig beskrivelse af aftalens genstand eller ydelse Entydig angivelse af prisen og evt. aftaler om reguleringer En redegørelse for eventuelle skatteforbehold eller vilkår om udskydelse af aftaletidspunktet Tydelig datering og underskrift af aftalen. Sørg også for underskrift fra vitterlighedsvidner Husk skriftlig dokumentation for evt. senere ændringer, opsigelse mv. Eventuel registrering hos myndigheder, eksempelvis tinglysning Husk at opbevare aftalen forsvarligt i mindst 5 år. 14

15 Kort nyt om skat og moms Redigeret af skatteafdelingen i Beierholm Ny lovgivning på vej: Det bliver lettere at gennemføre ejerskifte og generationsskifte Der er bred politisk enighed om at forenkle reglerne i forbindelse med ejerskifte og generationsskifte og beskatningen i den forbindelse. Vi gennemgår her nogle af de vigtigste ændringer, som vil få stor betydning for især ejerledede virksomheder og for selskaber med én eller nogle få aktionærer. Det er ikke længere et krav, at der skal være tale om overdragelse af hovedaktionæraktier, hvis den nye ejer skal kunne indtræde i sælgerens skattemæssige stilling, når det drejer sig om overdragelse af aktier i levende live. Denne lempelse vil fremover gøre det meget lettere, og økonomisk mere overkommeligt, at generationsskifte alle typer af aktier og anparter mv. Tidligere skulle sælger overdrage mindst 15 % af stemmeværdien i et selskab til ny ejer, hvis køberen skulle kunne indtræde i sælgers skattemæssige stilling i levende live. Med de nye regler skal sælgeren kun overdrage 1 % af stemmeværdien (eller derover). Denne ændring vil især få stor betydning, hvis der f.eks. er flere børn, som får overdraget aktier i forbindelse med et planlagt generationsskifte. Med de nye regler bliver der mulighed for at overdrage både aktier eller anparter eller en personligt drevet virksomhed eller en del heraf til en tidligere ejer med succession. Det har betydning, hvor eksempelvis et generationsskifte er gennemført, men hvor modtageren dør kort efter. Der er foreslået en periode på to år, men hos Beierholm forventer vi, at Folketinget vil ende med at vedtage en længere periode. Der bliver indført en generel mulighed for succession ved overdragelse af en erhvervsmæssig del af ejendom. Det gælder også for ejendomme, som både bliver anvendt til erhverv og til bolig. Dermed kommer der lempede regler for, at en ægtefælle får en udvidet mulighed for at overtage en udlejningsejendom i forbindelse med uskiftet bo. Hermed bliver der samtidig repareret på en række uhensigtsmæssigheder i den tidligere lovgivning. Ændringerne vil have virkning fra og med 1. januar Hvis du vil vide mere om de nye regler om ejerskifte og generationsskifte, kan du altid finde den nyeste information på Seneste nyt om gulpladebiler: Det er trods alt blevet lidt nemmere at være lovlydig Der har været massiv kritik af de mildt sagt kaotiske regler om anvendelsen af gulpladebiler til erhvervsmæssig og privat kørsel. Det er nu resulteret i, at SKAT har udsendt en orientering (SKM ) om en række lempelser i reglerne, som alt andet lige allerede har g jort det lettere for de mange tusinde berørte ejere af gulpladebiler at overholde lovgivningen. I praksis gælder nu de samme regler på skatteområdet som på moms- og afgiftsområdet for varebiler på op til 3 tons. Harmoniseringen gælder indtil videre for følgende områder: Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer, når der er et erhvervsmæssigt behov for indretningen og når bilen er nødvendig, >> 15

16 >> for at den ansatte kan udføre sit arbejde. Generelt skal der være tale om, at bilen skal bære præg af at blive brugt til reel erhvervsmæssig aktivitet og dermed bliver mere eller mindre uanvendelig som en almindelig personbil km-reglen for specialindrettede køretøjer (svinkeærinder) Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde i op til 25 dage årligt (pr. bil) Kørsel mellem skiftende arbejdssteder og det faste arbejdssted Kørsel til spisning og afhentning af mad, når kørslen sker i arbejdstiden Hentning og bringning af kollegaer i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde, når arbejdsgiver beordrer dette Kørsel ifm. med vagtordninger. SKAT har endvidere udarbejdet vejledende retningslinjer (med syv eksempler) for, hvornår der er tale om en specialindrettet bil. Læs mere herom på Overgangsordning for højere beskatning af avancer på aktier Aktieindkomster over DKK (2008-niveau) vil fra og med indkomståret 2008 blive beskattet med 45%. For ægtefæller er grænsen DKK Aktieindkomster derunder bliver fremover beskattet med 28% (aktieindkomster op til DKK hhv. DKK ) hhv. 43% (aktieindkomster mellem DKK / og DKK / ). Samtidig er der mulighed for, at ikke realiserede aktiegevinster kan overføres til 43%-beskatning, hvis gevinsterne bliver realiseret på et senere tidspunkt. På denne måde har regeringen undgået, at allerede oparbejdet gevinst skulle beskattes med den højere procentsats med tilbagevirkende kraft. Hvis man ønsker at udnytte overgangsreglerne, skal man opgøre en særlig overgangssaldo pr på grundlag af værdien af aktiebeholdningen på dette tidspunkt. I givet fald skal alle aktier og anparter mv. med gevinst indgå i saldoen. Denne overgangsordning gælder dog kun for fuldt skattepligtige. Reglerne får tidligst praktisk virkning for selvangivelsen for indkomståret Men hos Beierholm anbefaler vi allerede nu at opgøre en eventuel overgangssaldo. Også selvom den først skal selvangives, når der sker nedskrivning af saldoen eksempelvis ved aktiesalg på et senere tidspunkt. Det er under alle omstændigheder aktionæren og ikke selskabet som skal opgøre saldoen. Kontakt din faste revisor hos Beierholm eller vores Skatteafdeling, hvis du vil vide mere om den praktiske fremgangsmåde. Skatterabat til det grå guld I forbindelse med regeringens aftale med Folketingets partier om en jobplan, er der vedtaget en særlig skatterabat til den ældre del af den erhvervsaktive befolkning. Målet hermed er naturligvis at motivere og give et kontant incitament til det grå guld om at blive længere på arbejdsmarkedet. Bliv længere på arbejdsmarkedet og opnå en ekstra gevinst Statistikken viser nemlig, at af de 59-årige er ca. 80% aktive på arbejdsmarkedet, mens tallet for erhvervsaktive på 64 år og derover kun er ca. 25%. Set i lyset af at det allerede i dag stort set er umuligt at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, vil bemandingssituationen i de kommende år blive kaotisk. Med mindre flere af de ældre årgange forbliver aktive på arbejdsmarkedet. Incitamentsprogrammet til det grå guld er en skatterabat på op til DKK , hvis de bliver på arbejdsmarkedet. Så langt, så godt. Men de foreløbige regler for at kunne udnytte denne attraktive mulighed er meget tekniske og vanskelige at forstå og håndtere. Som reglerne er udformet lige nu, vurderer vi hos Beierholm, at det stik imod hensigten kun vil være få personer, som vil kunne opfylde kravene og forudsætninger for at opnå skatterabatten. Vi håber derfor, at Folketinget i forbindelse med den endelige færdiggørelse af loven vil indarbejde de nødvendige justeringer, som vil understøtte målsætningen om, at mange (flere) af de ældre årgange vil beslutte at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet for at opnå den attraktive skatterabat. Læs mere om skatterabatten og om de endelige regler for at kunne opnå en ekstra gevinst ved at blive længere på arbejdsmarkedet på Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf Århus Guldsmedgade Århus C Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere