Ord, der skaber, hvad de nævner - hvad er diskursanalyse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ord, der skaber, hvad de nævner - hvad er diskursanalyse?"

Transkript

1 Ord, der skaber, hvad de nævner - hvad er diskursanalyse? Skabelsesberetningen, 1 Mos 1,0-1 Mos 2,4 DET SJETTE OPHOLDSSTED Diskurs Diskursanalyse handler om at analysere måden, vi taler om et emne på. Det er ikke lige meget, hvordan vi bruger sproget, for det kan have betydning for vores handlinger, om vi giver et emne den ene eller den anden medbetydning. Diskursanalyse handler om at finde magten i sproget. Magten i bestemt ental, fordi diskursanalysen tager for givet, at sproget aldrig er objektivt, og at vores valg af sprogbrug derfor altid farver emnet, vi taler om. Det kan du se eksempler på her: Mange studerende modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvilke medbetydninger er der til Statens Uddannelsesstøtte? For det første er der tale om en støtte dvs. noget man får, som det lyder som om, man er berettiget til. Støtte er noget, man giver, der hvor noget mangler. Afsenderen af denne støtte er staten det vil sige, at man får dette nødvendige tilskud fra en legitim giver, som de fleste i Danmark nok har tillid til. Denne nødvendige støtte fra staten går til uddannelse af det unge menneske. I de fleste lande er man enige om, at uddannelse er en god investering. Alt i alt klinger Statens Uddannelsesstøtte som et vigtigt, nødvendigt og helt berettiget økonomisk tilskud til unge under uddannelse. Der er imidlertid blevet sparetider i Danmark, og nogle politikere begyndte at kalde SU en for cafepenge. Hvorfor det? Første gang, man hørte ordet, var i 1990 erne, hvor staten ville spare penge ved at skære i SU en til hjemmeboende, for eksempel gymnasieelever. Nogle politikere talte derfor om cafepenge i stedet for SU, og beløbet gik fra at lyde som en berettiget støtte fra staten til uddannelse til at lyde som luksuriøse lommepenge, som de unge sad og drak caffe latte for på cafeerne. Ved hjælp af denne sproglige nydannelse etableredes en SU-kritisk diskurs, som på sigt kan skabe grobund for at skære i SU'en. Hvad ville der mon ske, hvis vi begyndte at kalde pensionen for et golftillæg? Allerede i den kristne skabelsesberetning kan man se, hvordan ordet skaber, hvad det nævner. Skabelsesberetningen, 1 Mos 1,0-1 Mos 2,4 ID c260 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Biblen. 1 Mos 1,0-1 Mos 2,4. Det Danske Bibelselskab. I skabelsesberetningen fra Biblen hører man om, hvordan Gud skaber Jorden ved at sige, hvordan den skal være. Gud siger, at der skal være lys og så bliver der lys. Ved hjælp af sproget stiller Gud to modsætninger op lyset og mørket. Denne sproglige konstruktion af forskellen på nat og dag skal være rammen for døgnet. Vi skal ikke her gå religiøst til værks, men blot konstatere, at Biblen som litterær grundfortælling viser, hvordan sproget har en kolossal magt i dette tilfælde til at bygge verden op, intet mindre.

2 Ord er til forskellige tider blevet brugt som magtmiddel og til at få folk til at gøre noget, som de ellers ikke ville have gjort. Tænk bare på, hvordan Hitlers propaganda gjorde det muligt at tage livet af 6 millioner jøder. Da den unge Adolf Hitler i 30 erne råbte op om, hvor forfærdelige jøderne var, rystede folk måske lidt på hovedet af ham. Men Hitler opfandt sine egne ord om jøderne, for eksempel undermennesker eller rotter, og han talte om forjødningen af samfundet. Da man havde hørt længe nok på det, begyndte mange tyskere at tro på Hitlers propaganda. Og vejen var banet for nazismens folkemord. Også i skønlitteraturen har vi eksempler på, at ord skaber, hvad de nævner. Her skal vi se på, hvilken magt sproget har, når forskellige virkelighedsopfattelser er i spil i digtet DET SJETTE OPHOLDSSTED af Yahya Hassan fra DET SJETTE OPHOLDSSTED ID c262 STATSLØS OG RASTLØS I EN FREMMED MANDS SOFA MED EN BLØD PAKKE I SKØDET OG VISIONER FOLK IKKE KAN SE PÅ AFSTAND DU HAR ALDRIG FÅET JULEGAVER FØR MEN EN DAG BLIVER DU ANBRAGT FØRST DET ENE STED SÅ DET ANDET DU DANSER OM TRÆET SOM EN DANSKER FÅR TILBUDT SVINEKØD TIL MÅLTIDERNE MEN ER EN SMULE SKEPTISK NÆSTE JUL MODTAGER DU ET STATSBORGERRETSBEVIS UNDERSKREVET AF BIRTHE RØNN HORNBECH SÅ HVAD SKAL DU LÆNGERE MED EN OMSKÅRET PIK OG ET SVINEFORBUD DU ANER DET IKKE OG SELVOM DU ENDNU IKKE ER FALDET HELT TIL RO ER DET HELLER IKKE EN UNDTAGELSE DET ÅR DET ÅR ER DER UDSIGT TIL FLERE GAVER OG MERE PÆDAGOGISK NÆRVÆR I FORM AF MAGTANVENDELSE I JOHANNES V. JENSENS BY KOMMUNEN FÅR VEL HVAD DE SKAL HAVE FOR PENGENE DU ER BEGYNDT AT SPISE BACON OG TAGER KUN I MOSKEEN HVIS DIN MOR GIVER DIG PENGE FOR DET DIN FAR GRÆDER OG DIN ONKEL RINGER KUN NÅR DU LAVER RØVERI MED HANS SØN DINE FÆTRE SER DU HOS PUSHEREN ELLER GENNEM HEGNET PÅ DJURSLAND NÅR I SIDDER PÅ HVER JERES AFDELING OMGIVET AF PÆDAGOGER SOM EGENTLIG ER DØRMÆND Yahya Hassan: DET SJETTE OPHOLDSSTED. I: Yahya Hassan: Yahya Hassan. Gyldendal, I Hassans digt ses en repræsentationskamp mellem to verdener den muslimske overfor den danske. De to verdener tilbyder to muligheder for identitet, og der etableres et modsætningsforhold mellem de to kulturer, der hver især stilles stereotypt op. Ordets magt ses i de semantiske skemaer dels for den muslimske kultur, der for eksempel udgøres af svineforbud og fætre ( ) hos pusheren, og dels for den danske kultur, der beskrives med ord som magtanvendelse og pædagoger som egentlig er dørmænd. Dobbeltheden mellem at være muslim og at befinde sig til en dansk juleaften illustreres med en dobbelt kodning: Du >< muslimsk familie og du >< institutionsdanmark inklusiv juletraditioner. Den talende stemme

3 tager afstand fra begge de repræsenterede verdener. Denne distance illustreres også grammatisk ved, at der lægges afstand til digtets implicitte lyriske jeg ved brugen af du. I dette digt kan den talende stemme ikke finde sig til rette i nogle af de to positioner, der fremstår lige uindbydende og fremmedgjorte. Hassans digtsamling viste sig at påvirke virkeligheden uden for det fiktive univers. Den affødte en stor debat i både Danmark og Sverige om, hvordan vi kan tale om muslimer i forhold til sociale problemer og social arv i de såkaldte ghettoer, sådan som Hassan beskriver det i digtsamlingen. Den skønlitterære tekst intervenerede altså i virkeligheden og satte et problem under debat. Hassans digt er et eksempel på sproglig magt. Man kan se, at man ved hjælp af sproget kan sætte et emne på dagsordnen. Men der findes også sproglig magt, der er mere usynlig end i digtet af Yahya Hassan. Hvad er det for eksempel, der gør, at vi ved, hvad det vil sige at være dansker? At socialdemokratisk politik handler om solidaritet? Eller at piger er anderledes end drenge? Svaret på disse spørgsmål har vi en fornemmelse af på grund af de stærke diskurser, der omgiver dem. Man kan se diskursen som et bestemt tankesæt omkring et emne. Vi beskriver det også som italesættelsen af et emne: Altså at måden, vi taler om f.eks. piger på, gør, at vi måske opfatter dem som mere feminine, bløde, omsorgsfulde osv. Diskurs En diskurs afspejler et bestemt tankesæt omkring et emne og er en bestemt regulerende måde at italesætte et emne på. Sproget er aldrig neutralt, men har derimod en magt, der viser, hvad afsenderen tænker om et emne. Ofte vil man se en konkret afsender med en bestemt intention, men det er vigtigt at understrege, at den diskurs, der fremskrives, ikke behøver at have en konkret afsender med en bestemt intention. Afsenderen kan ligeledes ubevidst være underlagt en diskurs. I disse tekster vil afsenderen ikke have et klart mål med sin tekst, men diskursanalytikeren vil alligevel kunne afdække en diskurs i teksten. En tekst er et produkt af den diskurs, den er en del af, men den er også med til at skabe en diskurs. Det er diskursanalytikerens opgave at undersøge og afdække diskurser og på den måde finde magten i sproget.

4 Kampen mellem diskurser Et relevant eksempel i forbindelse med diskurs er rygning. Det er tydeligt, hvordan synet på rygning har ændret sig med tiden, men der findes også i dag flere samtidige diskurser om rygning. I sådanne tilfælde taler man om antagonistiske diskurser (modsatrettede diskurser). I en tekst vil man ofte kunne identificere den antagonistiske diskurs ved at se på, hvad teksten skriver sig op imod; hvad den forsøger at gendrive. I en ikke-rygerkampagnen skriver Sundhedsstyrelsen sig op imod en diskurs om, at rygning er almindeligt og acceptabelt, måske ligefrem attraktivt, som vi har set det i reklamen med Marlboro-manden. I dag vil der også blandt nogle kunne findes en antagonistisk diskurs, hvor rygning konnoterer frihed, liberalisme og oprør mod autoriteter. Den herskende holdning i samfundet er dog, at rygning er sundhedsskadeligt. Det vil sige, at der er en hegemonisk diskurs om rygning. Antagonismen er blevet forskubbet, så det ene standpunkt entydigt har vundet, og det modsatte synspunkt kun findes i små lommer eller subkulturer. Den hegemoniske diskurs kan helt konkret ses i lovgivningen på rygeområdet, hvor der er kommet rygeforbud mange steder i det offentlige rum. I 2004 stiftede Johnny Madsen, Kim Larsen, Thomas Helmig og Klaus Kjellerup foreningen Den Gule Negl som et oprør mod statens indgriben i rygernes adfærd under sloganet Livet skal nydes - ikke forbydes. Sprogligt skaber de en positiv diskurs om rygning, idet rygning kobles sammen med frihed, nydelse og også med oprør mod autoriteter. Med fokus på nydelse frem for sundhed tager gruppen kampen op mod den hegemoniske rygediskurs. Anders Debel Hansen/Scanpix

5 Diskurs og samfund I Norman Faircloughs tredimensionelle model for diskursanalyse kan vi se samspillet mellem tekst, diskurs og samfund. Norman Fairclough: Discourse and Social Change. Polity Press, Inderst ses tekstens egen dimension - dvs. teksten, som vi analyserer. På det mellemste trin ses den diskursive praksis, hvor teksten ses i forhold til tekstproduktion og modtagelsen af teksten. I forhold til tekstproduktion undersøges de eksisterende diskurser og genrer, som benyttes i forbindelse med skabelsen af en tekst. I forbindelse med modtagelsen af teksten undersøges, hvordan tekstmodtagerne fortolker teksterne. Yderst ses den sociale praksis, hvor teksten sættes i relation til samfundet. Alle tre dimensioner skal inddrages i en diskursanalyse. Det spændende er, hvordan en tekst kan farve en diskurs, eller en diskurs kan farve en tekst, så det får betydning for den sociale praksis. Denne vekselvirkning er dialektisk - det vil sige, at der er en gensidig påvirkning mellem tekst og kontekst. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at teksten er et produkt af den diskurs, den er en del af, men at den også er med til at skabe en diskurs. Hvis vi går ud fra Faircloughs model, er Sundhedsstyrelsens kampagner mod rygning selve teksten, hvor vi undersøger, hvordan rygning italesættes. I den diskursive praksis er teksten produceret af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen er afsenderen med en klar intention om at få folk til at holde op med at ryge. Det er også i den diskursive praksis, at teksten kommunikeres til modtageren, som kan påvirkes af den diskurs, der fremskrives om rygning. Det dialektiske forhold mellem tekst og samfund ses her ved, at den kritiske diskurs om rygning medfører, at der i vores samfund skabes kritiske tekster om rygning. Omvendt er det også de kritiske tekster om rygning, der er med til at skabe den kritiske diskurs om rygning. I den sociale praksis ser vi, hvilken effekt diskursen har på vores handlinger. Måske holder vi op med at

6 ryge? Det ses som nævnt også på lovgivningsområdet, hvor der nu er rygeforbud på offentlige institutioner, så eksempelvis gymnasieelever ikke længere må ryge på skolens område. Inden for et område vil der altid herske en kamp mellem den hegemoniske diskurs og antagonistiske diskurser. Det er i denne kamp, der kan ske en ændring af den hegemoniske diskurs. Man kan på den ene side sige, at diskursen er levende, den ændrer sig hele tiden. På den anden side er det en langsommelig og krævende proces. Diskurser ændrer sig ikke blot ved hjælp af en enkelt talehandling. Diskurser er træge at ændre. Det er diskursanalytikerens opgave at kortlægge diskurserne og de forandringer, der sker indenfor et felt. OPGAVE: I grupper af 4: 1. Find min. 3 eksempler på tekst (tekst, video, billede etc.) hvor den samme diskurs kan identificeres. 2. Vurder om denne diskurs har haft betydning for den sociale praksis. 3. Vurder om diskursen er en hegemonisk diskurs eller om den er en blandt flere antagonistiske diskurser, i så fald skal I redegøre for, hvad disse andre diskurser er. Altså hvad forsøger denne diskurs at gendrive; skrive sig op imod. 4. Fremlæg det overstående for klassen (4-5 minutter på torsdag), eksemplerne skal være synlige for klassen under fremlæggelsen.

7 At etablere en diskurs: Fire antagonismepar I arbejdet med diskursanalyse er det interessant at se på, hvilke antagonismer, der findes inden for et diskursivt felt. En diskurs kan styrke sin egen position ved at hævde sig i forhold til en anden diskurs. Man kan sige, at en diskurs etablerer sig i modsætning til en anden. Modsætninger er en udbredt måde, hvorpå mennesket kan skabe struktur og klassifikation i sin tilværelse. Vi vil her opstille tre antagonismepar, som er grundlæggende for, hvordan vi som mennesker orienterer os i verden. Mennesket forstår sig selv i tid og rum ud fra orienteringerne ude-inde, oppe-nede og før-efter. Denne orientering er instinktiv, intuitiv og forstås uden at blive sprogliggjort - det vil sige, at den er førsproglig. I det følgende ses en uddybning af de tre grundlæggende orienterings-antagonismepar. Herudover introduceres et fjerde antagonismepar, som ikke er grundlæggende og før-sprogligt, men som er basis for moderne, politisk positionering, nemlig højre-venstre. I nogle tilfælde er flere antagonismepar i spil på samme tid. Oftest vil et antagonismepar dog stå tydeligere frem end de andre.

8 Ude-inde Vi støder ofte på modsætningen mellem et os og et dem. Definitionen af os styrkes ved at forklare, hvem vi ikke er. På den måde opstilles en antagonisme, hvor forskellene understreges; nogle er inkluderede, og andre er ekskluderede fra det fællesskab eller de værdier, som beskriver os. Gengivet med tilladelse fra Dansk Folkeparti I forbindelse med kommunalvalget i 2009 lancerede Dansk Folkeparti en kampagne mod stormoskeer i flere danske byer. I annoncen opfordres vælgerne til at stemme dansk, hvilket i denne sammenhæng er ensbetydende med en modstand mod stormoskeer. I teksten italesættes Danmark som fredelig og med en klar sommerhimmel. I modsætning hertil ses billedet af stormoskeen med en truende mørk himmel, og i tekstfeltet beskrives det, hvordan stormoskeer er finansieret af terrorregimet Iran eller diktaturstaten Saudiarabien. På den måde skabes et skræmmebillede af en fremmed kultur, der vil true den danske. Kampagnen skaber via tekst og billede en klar antagonisme mellem en truende ny kultur (ude) og den fredelige danske kultur (inde). Dansk Folkepartis konstruktion af ude og inde skal føre til, at modtageren stemmer "dansk", hvilket her er lig med at stemme DF. Her er det underforstået, at partier, der støtter stormoskeer, er udanske.

9 Oppe-nede Modsætningen mellem oppe og nede afspejler et samfundshierarki: Mellem magteliten og den lille mand eller mellem rig og fattig. Dette antagonismepar kan ses i mange forskellige typer af tekster. Fælles for dem er, at de ofte har en samfundsmæssig agenda. I Martin Andersen Nexøs novelle Lønningsdag - En idyl (1900) fremstilles en stærkt kritisk diskurs i forhold til klassesamfundet. Lønningsdag - En idyl (uddrag) Arbejderne har set solen gå i bjerge og røgen stige op fra hytterne; de har rømmet op og lagt værktøjet til side; nu står de i små klynger og venter på værkejeren. Der lige henne på enden af åsen ligger hovedgården, derfra skal han komme. Fandens også, at man ikke kan få sine surt erhvervede penge i ordentlig tid! Bare han ikke er rejst bort lige som forleden lørdag. Endelig kommer han fulgt af sin store hund. Han har skindposen i hånden, så er der altså penge på markedet i dag! Om en god halv time kan man være hjemme med ugelønnen; det er ned ad bakke; og med otte kroner i lommen bliver man let til bens. Martin Andersen Nexø: Lønningsdag - En Idyl, 1896 Lavest i samfundshierarkiet findes arbejderne, der bor nede i hytterne. De har arbejdet til solnedgang, men kan ikke være sikre på at få deres ugeløn. Neden for bakken kan de se røgen stige op fra deres huse, hvor koner og sultne børn venter. Tanken om de otte kroner, der er stillet dem i udsigt, gør dem let til mode. I modsætning hertil fremstilles værkejeren, der bor på hovedgården oppe for enden af åsen. Han kommer med skindposen og hunden, når det passer ham. Det er ham, der har magten, og arbejderne kan ikke være sikre på at modtage lønnen. Faktisk viser det sig, at de denne dag ikke modtager løn, da værkejeren i stedet tager til byen med sin søn for at spille kort. Modsætningen mellem de to klasser er tydelig, og idet arbejderne fremstilles med sympati skabes en kritisk diskurs overfor klassesamfundet.

10 Før-efter Her opstilles modsætningen mellem at være reaktionær overfor at være moderne og forandringsparat. Begge positioner kan italesættes positivt eller negativt. Et eksempel på før-efter-antagonismen finder vi i italesættelsen af skolen. Engang gik man i den sorte skole, som var præget af hård disciplin, udenadslære og korporlig afstraffelse. Med reformpædagogikken og den moderne skoles indtog betragtes den gammeldags sorte skole som et før, vi tager afstand fra, i modsætning til skolen nu (efter). I dette eksempel er der en klar favorisering af efter. Det samme er tilfældet i Sundhedsstyrelsens antirygekampagne, hvor rygning italesættes som skadeligt. I kampagnen understreges det, at tiderne skifter, og at vi i dag er blevet klogere. Men vi kan også finde eksempler på før-efter-antagonismer, som italesætter fortiden som positiv frem for nutiden - i nogle tilfælde var alting bedre i gamle dage. Et mere komplekst billede finder vi for eksempel i italesættelsen af forskellige familieformer. I det senmoderne samfund er den traditionelle kernefamilie udfordret af alternative familieformer og måske også af et attraktivt singleliv. I dette tilfælde kan man finde eksempler på en favorisering af både det traditionelle før og det moderne efter alt efter afsender. Højre-venstre Det fjerde antagonismepar er som før skrevet ikke en grundlæggende, før-sproglig og almenmenneskelig orientering i tid og rum, men snarere en politisk konstruktion med rødder i nyere historie. Antagonismens to poler har dog ændret sig med tiden. Frem til socialdemokratiets konsolidering i dansk politik var aksen mellem det konservative højre og venstrebønderne. De sidste godt 100 år har vi dog forstået højre-venstreantagonismen som værende imellem en socialistisk, rød fløj over for den borgerlige, blå fløj, som rummer både liberalismen og konservatismen. I dag taler man dog om, at der er en opblødning i blokpolitikken, og at der nogle gange ikke er stor forskel på rød og blå politik. Som eksempel på højre-ventre-antagonismen stod der på en af socialdemokratiets kampagneplakater i 2007 Skattelettelser eller velfærd. Der blev altså opstillet en antagonisme mellem at være rød og vælge velfærd frem for at være blå og vælge skattelettelser (og underforstået fravælge velfærden). Når man hører statsministerens nytårstale, vil man typisk også her kunne se antagonismen mellem højre og venstre.

11 Begrebsoversigt: Begreberne er taget fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori Nodalpunkt Tekstens nøglebegreb og omdrejningspunkt, der etableres en diskurs omkring. Ækvivalenskæde En kæde af ord, som italesætter nodalpunktet på en bestemt måde. Kaldes også en semantisk kæde eller et semantisk skema. Flydende betegner Indholdstomme plusord, som får deres betydning gennem diskursen, og som flere diskurser kan kæmpe om at indholdsudfylde. Konnotationer Medbetydninger. Antagonistiske diskurser Kæmpende diskurser, der repræsenterer modsatrettede holdninger. Hegemonisk diskurs Den herskende diskurs. Dialektisk forhold Gensidig påvirkning. Faircloughs tredimensionelle model Tekstens egen dimension: Teksten, der skal analyseres. Den diskursive praksis: Teksten set i forhold til tekstproduktion og modtagelse. Den sociale praksis: Teksten sættes i relation til det omgivende samfund. Antagonismepar Modsætningspar inden for et diskursivt felt. Oppe-nede: Modsætning mellem oppe og nede i samfundshierarkiet. Begge positioner kan italesættes positivt. Ude-inde: En modsætning mellem at være inkluderet og ekskluderet. Før-efter: Tidslig modsætning, hvor begge poler kan italesættes som positive eller negative. Højre-venstre: Politisk og historisk modsætning mellem liberalisme og socialisme.

12 Diskursanalyse af sagprosa Sagprosa dækker over en lang række faktuelle tekster, og som vi har set, er diskursanalyse egnet til tekster, der - bevidst eller ubevidst - er argumenterende og udtrykker en holdning til et emne. Det kan eksempelvis være tekster inden for opinionsgenren, taler eller reklamer, der italesætter forskellige emner som krop, nationalitet eller sundhed på en bestemt måde. Det er i øvrigt inden for denne genre, at diskursanalyse traditionelt er blevet brugt. Her ses et eksempel på, hvordan diskursanalyse af sagprosa kan kvalificeres ved at bruge andre danskfaglige begreber: Eksempel på diskursanalyse af sagprosa ID c32 6 I Sundhedsstyrelsens rygekampagne Et godt liv uden røg (2013) italesættes nodalpunktet rygning med en ækvivalenskæde af ord som: skader, nedbryde, syge, utilpasse, farligt, hvilket skaber en negativ diskurs omkring rygning. I deres argumentation anvendes patosladede skræmmeargumenter som: "Når du ryger skader du både dig selv og din familie" eller udtalelsen fra læge Martin Døssing: Rygerne lever i gennemsnit 10 år kortere (...) I det sidste eksempel kobles skræmmeargumentet med et ekspertargument, hvilket fungerer som rygdækning for Sundhedsstyrelsens budskab. Sundhedsstyrelsen benytter sig desuden af pronominet "du", der skaber en direkte henvendelse til den enkelte modtager og giver budskabet mere gennemslagskraft. Sundhedsstyrelsen har en høj etos, og deres gendrivelse af den antagonistiske diskurs om rygning når ud til en bred befolkningsgruppe og kan ændre befolkningens rygeadfærd og således påvirke den sociale praksis.

13 Opgave diskursanalyse af sagprosa: Bushs tale d.11. september Læs talen. 2. Foretag en diskursanalyse og suppler med din viden om sproglige virkemidler og argumentation. 3. Anvend både Laclau og Mouffes begreber samt undersøg talen ud fra Faircloughs tredimensionelle model. Bushs tale efter terrorangrebet d. 11. september 2001 Daværende præsident i USA Georg W. Bush holdt denne tale umiddelbart efter terrorangrebet på USA d. 11. september Den islamistiske organisation al-qaeda påtog sig ansvaret for angrebet. Præsidentens tale til nationen Præsidenten: God eftermiddag. På min ordre har det amerikanske militær indledt angreb på al-qaedas træningslejre og Talebanregimets militære anlæg i Afghanistan. Formålet med disse meget præcise manøvrer er at forhindre, at Afghanistan bliver brugt som aktiv base for terrorister samt at angribe Talebanregimets militær. Vores trofaste venner, Storbritannien, kæmper ved vores side i denne operation. Andre af vores nærmeste venner, heriblandt Canada, Australien, Tyskland og Frankrig har forpligtiget sig på at hjælpe, når indsatsen for alvor kommer i gang. Mere end 40 lande i Mellemøsten, Afrika, Europa og Asien har givet os lov til at bruge deres luftrum og landjord. Yderligere mange deler deres efterretningsoplysninger med os. Vi har hele den samlede verden bag os. For over to uger siden fremsatte jeg en række klare og entydige krav til Talebanlederne: Luk terroristernes træningslejre, udlevér al Qaeda-netværkets ledere, løslad alle udlændinge, herunder amerikanske statsborgere, som uretmæssigt tilbageholdes i jeres land. Ingen af disse krav blev opfyldt. Og nu må Taleban betale prisen. Ved at ødelægge træningslejre og afbryde kommunikationen vil vi gøre det sværere for terroristnetværket at oplære nye rekrutter og koordinere deres ondsindede planer. I begyndelsen vil terroristerne sandsynligvis forskanse sig yderligere og grave sig dybere ind i deres huler og andre forskansede skjulesteder. Vores militære indsats har også til hensigt at rydde vejen for vedvarende, omfattende og ubarmhjertige operationer, der skal drive dem ud, så de kan blive stillet til ansvar for deres forbrydelser. Samtidig vil Afghanistans undertrykte folk mærke USA s og vores allieredes gavmildhed. Når vi slår til mod militære mål, vil vi også kaste mad, medicin og forsyninger ud til de sultende og nødlidende mænd, kvinder og børn i Afghanistan. USA er det afghanske folks ven, og vi er også venner med næsten en milliard mennesker over hele verden, som praktiserer den islamiske tro. USA er fjende af dem, der hjælper terrorister, og de barbariske forbrydere, der krænker en stor religion ved at begå mord i dens navn. Denne militære aktion er en del af vores felttog mod terrorisme, en ny front i en krig, der allerede er i gang gennem diplomati, efterretningsarbejde, indefrysning af finansielle midler og arrestationer af kendte terrorister, udført af lovens håndhævere i 38 lande. På grund af vores fjendes karakter og rækkevidde må vi sejre i denne konflikt ved tålmodigt at samle på sejre og ved at imødegå en række udfordringer med stålsat vilje og beslutsomhed. I dag fokuserer vi på Afghanistan, men kampen er mere omfattende end som så. Enhver nation må træffe et valg. I denne konflikt kan man ikke være neutral. En hvilken som helst nation, der støtter de lovløse og

14 dem, som myrder uskyldige mennesker, bliver selv lovløse og mordere. Og en sådan ensom kurs må de følge på eget ansvar. Jeg taler i dag til jer fra Det Hvide Hus, et sted, hvor amerikanske præsidenter har arbejdet for freden. Vi er en fredelig nation. Men som vi på pludselig og tragisk vis har lært, kan der ikke være nogen fred i en verden med pludselig terror. Stillet over for tidens nye trussel kan man kun opnå freden ved at forfølge dem, som truer den. Vi har ikke bedt om denne opgave, men vi vil udføre den. Denne militære indsats har fået navnet Enduring Freedom (Varig Fred). Vi vil ikke blot forsvare vores dyrebare friheder, men også alle andre mennesker rundt omkring i verden og deres frihed, så deres børn kan vokse op i en verden uden frygt. Jeg kender mange amerikanere, der føler frygten i dag. Og vores regering tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Alle ordenshåndhævere og efterretningstjenester arbejder for fuld kraft rundt omkring i Amerika, over hele verden, og de gør det hele døgnet rundt. Efter ordre fra mig har mange guvernører mobiliseret hjemmeværnet i bestræbelserne på at styrke sikkerheden i lufthavnene. Vi har indkaldt reserver for at styrke vort militær og øge beskyttelsen af vores hjemland. I de kommende måneder vil tålmodigheden være en af vores styrker tålmodigheden med den megen venten, som er konsekvensen af øget sikkerhed tålmodighed og forståelse for, at det vil tage tid at nå vores mål, og tålmodighed med alle de ofre, vi måtte bringe. I dag bringes disse ofre af medlemmer af vores væbnede styrker, som nu forsvarer os så langt hjemmefra, og af deres stolte og bekymrede familier. Nationens øverstbefalende sender Amerikas sønner og døtre i krig i et fremmed land med største deltagelse og megen bøn. Vi beder de, der bærer vores uniform, om meget. Vi beder dem om at forlade dem, de elsker, rejse langt væk, risikere lemlæstelse og endda at være forberedte på at bringe det allerstørste offer deres liv. De er dedikerede, de er ærefulde, de repræsenterer det bedste ved vores land. Og vi er taknemmelige. Til alle mænd og kvinder i vores militær - hver sømand, hver soldat, hver pilot, hver kystvagt, hver marinesoldat - siger jeg dette: Din mission er erklæret, din målsætning er klar, dit mål er retfærdigt. Du har min fulde tillid, og du vil have alle de redskaber til rådighed, som du får brug for, når du skal gøre din pligt. Jeg modtog for nylig et rørende brev, der siger meget om Amerika som nation i disse svære tider et brev fra en pige i 4. klasse, hvis far er i militærtjeneste. Hun skrev: Selvom jeg ikke ønsker, at min far skal i kamp, vil jeg godt give ham til dig. Dette er en værdifuld gave, den største gave, hun kunne give. Denne unge pige ved, hvad Amerika handler om. Siden 11. september har en hel generation af unge amerikanere opnået ny forståelse af frihedens værdi, og hvad den koster i form af pligt og ofre. Mange slutter sig nu til kampen. Vi vil ikke vakle, vi vil ikke trættes, vi vil ikke tøve, og vi vil ikke fejle. Fred og frihed vil sejre. Tak. Og må Gud fortsat velsigne Amerika. George W. Bush: Tale til nationen, 7. oktober Kilde: The White House. Oversat af Systime.

Ord, der skaber, hvad de nævner - hvad er diskursanalyse?

Ord, der skaber, hvad de nævner - hvad er diskursanalyse? Ord, der skaber, hvad de nævner - hvad er diskursanalyse? Skabelsesberetningen, 1 Mos 1,0-1 Mos 2,4 DET SJETTE OPHOLDSSTED Diskurs Diskursanalyse handler om at analysere måden, vi taler om et emne på.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Diskursanalyse - Form over for kontekst Mentalitetshistorie Begrebshistorie Hvad kan man bruge diskursanalysen til?

Diskursanalyse - Form over for kontekst Mentalitetshistorie Begrebshistorie Hvad kan man bruge diskursanalysen til? Diskursanalyse - Form over for kontekst Når vi laver diskursanalyser, undersøger vi sprogbrugen i kilderne. I forhold til en traditionel sproglig analyse ser man på, hvilket betydningsområder sproget foregår

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Dagbog fra Ramadan 2005

Dagbog fra Ramadan 2005 Dagbog fra Ramadan 2005 Af Astrid Fribo Så er det Ramadan, muslimernes fastemåned. Den måned, hvor muslimer over hele verden faster for at vise solidaritet med fattige og for at vise deres respekt for

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden

Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden 1 Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden Tale af præsident Obama om Osama Bin Laden Det østlige rum i Det Hvide Hus, den 2. maj 2011 http://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/2011/05/binladen_ck-0160.jpg

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Prædiken søndag d. 28. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32

Prædiken søndag d. 28. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32 1 af 5 Prædiken søndag d. 28. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32 Vi er godt i gang med vores gudstjeneste serie GPS. For et menneske, som ikke

Læs mere

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 fyldt af glæde 28 De dybeste lag i mit hjerte 414 Den mægtige finder vi ikke 412 v.4-5 Af som vintræs grene 266 Mægtigste Kriste

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Forældreroller i dag Forældrene i dagens Danmark støtter altid op om deres børn. De kommer til deres fodboldkampe, skolearrangementer og slipper dem aldrig ude af syne. Men er det virkelig den bedste måde

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Salmer: 70 du kom til vor runde jord 10 alt hvad som fuglevinger fik 370 menneske din egen magt 787 du som har tændt Herren er mit lys og min frelse, hvem skal

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere