NR Bogense Havn, aftenstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4-2007. Bogense Havn, aftenstemning"

Transkript

1 NR Bogense Havn, aftenstemning

2 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Poul Svenningsen, formand Michael Madsen, næstformand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Erik Bach adresser Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og fælles informationer. Aktivitetsgruppen Gennemfører fælles klubaktiviteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informationsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informationer. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed, (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle til klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum) Klubstander og havneordning Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 70 kr. Læsø-ordning : 500 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med relation hertil. Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen Klubmåler: Henning Sander Nielsen Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Søren Jensen - cheftræner Vagn Houman, Simon Sander Nielsen, Anders Vesterø Thuesen - trænere Nils Bak Andersen, Henning Sander, Finn Kristiansen - hjælpetrænere/forældre Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Poul Svenningsen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar til brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Palle Holst

3 Formanden har roret! Tja, så sidder vi her igen, med vores på det tørre, og stort set kun med det forhold til vand, at det er noget væmmeligt noget, man kan få oveni hovedet, og i heldigste fald i håret (eller i en whisky, hvis man er rigtig heldig). Nå, men bådene ser ud til at ha det godt, og varmeregningen klager sig foreløbig heller ikke, og hvad vejrudsigt angår, så tegner også fremtiden lys. Julen og alt det der, står snart for døren, og alt i alt kan vi kigge tilbage på et år, hvor vi ikke har tæret ret hårdt på godtvejrskvoten. Dette kan så kun udløse nogle store forhåbninger til sejlersæsonen Vi har i 2007 haft en rigtig pæn medlemsfremgang på seniorsiden, men desværre, som før nævnt, haft utrolig svært ved at holde skruen i vanden på vores ungdomsafdeling. Ungdomsafdelingen er i bogstaveligste forstand vores smertebarn, da vi savner såvel børn og unge, som voksne, der har lyst til at give deres begejstring for sejlads videre til næste generation. Vi, i bestyrelsen og i ungdomsafdelingen, vil hermed benytte lejligheden til at udsende en appel til alle forældre til børn over 5 6 år, om at vise jer på banen. Der kræves ikke andet af jer, end at I vil give jeres børn (og naboens -) en masse sjove sejleroplevelser. Klubben vil med største glæde stille sig til rådighed med både og andet grej, arrangere lederkurser og støtte med alt mellem himmel og jord. Side 3

4

5 Vi befinder os netop i den klassiske situation, at en forældre / børnegeneration er ved at være vokset fra os, men en ny ligger på spring, og burde springe ud af reden og ned i optimistjollerne. De eneste rette ledere lige nu er nemlig jer, forældre, der vil jeres børn det bedste, og har forstået, at det er jer, der skal på banen nu. Det er jo ikke et bedsteforældrejob, og teenagelederne er ikke dem, der i første omgang skal lege jeres unger i gang. Dem ta r vi ind på banen når ambitionerne rækker ud over det, som forældretrænere kan tackle. Altså, hjælp os og jeres egne børn til en ungdomsklubsæson 2008! Kontakt os!!! Det er heller ikke en naturlov at der skal være klub / træningsaften mere end én aften om ugen. I bestemmer! Det er hvad vi ønsker os og hinanden til jul! Hermed Glædelig Jul og Godt Nytår til alle! Side 5

6 Alle former for riggerarbejde udføres. Salg af tov, maling og bådudstyr Gørtlervej 13, 9000 Aalborg Ole : Palle : Kanalsejlads Side 6

7 En WAFI, hva er det?? Overskriftens betydning kommer vi til senere. Mit navn er Flemming, og jeg arbejder som lods. Jeg blev kontaktet af Anker, NESSIES skipper her i foråret for at høre, om jeg kunne have lyst til at skrive en artikel vedrørende handelsskibenes syn på/opfattelse af lystsejlerne. Det havde jeg naturligvis. Med hensyn til min baggrund for at kommentere dette emne har jeg siden 1987 haft med søfart at gøre, dels har jeg været i søværnet, sejlet langfart, undervist på søfartsskole, sejlet passagerskibe, og er nu endt op som lods. Jeg har sejlet en del rundt i de danske farvande både i min tid i søværnet, i passagerskibene, og nu ikke mindst som lods. Jeg lodser primært skibe i rute Tango, altså transitruten mellem Skagen og Gedser. Derudover lodser jeg til et antal store danske havne som Fredericia, Århus, Kalundborg, Åbenrå etc. etc. Skibene, der lodses kan have en dybgang helt op til 17m. Ydermere har jeg selv haft en 22 fods sejlbåd. I forbindelse med ovenstående har jeg stiftet bekendtskab med mange forskellige måder at løse en vigesituation på, nogen mere alternative end andre. Anker bad mig redegøre lidt for handelsskibenes syn på lystsejlere. Dette er heldigvis hurtigt klaret. For opfattelsen i handelsskibene er, at havet jo er stort nok til os alle. Tit står vi jo også og kigger misundeligt på jer lystsejlere, og ville ønske det var os. Derudover er vi jo fælles om kærligheden til havet, duften af saltvand, roen, respekten for vejret, og de flotte solnedgange. Side 7

8 Nå men det var jo så den artikel!! Og dog, for jeg vil gerne give lidt mere. Fortælle hva` det er, I kan møde derude, forklare jer lidt om hvad der foregår i hovedet på mig, når jeg møder jer derude, Fortælle lidt om mine manøvremuligheder, tæt på situationer, gode råd etc. etc., og hvad en WAFI er. Man kan vælge at sejle rundt i brændpunkterne i lykkelig uvidenhed, eller man kan vælge at være mere aktiv og sejle efter mottoet better safe than sorry. Én ting er helt sikker, mødet med et lastet tankskib, kan ikke efterfølgende klares med en gang polyfilla, og en kraftig efterpolering. I rute T, har vi specielt 2 brændpunkter, hvor der ofte er meget trafik, snævert og skal foretages store kursændringer på en forholdsvis lille distance, specielt når man er et stort handelsskib. Det drejer sig om området øst af Samsø, også kaldet Hatter. Derudover er der området syd af Storebæltsbroen, nede ved vengeancegrunden, specielt omkring Agersø Flak fyr og kardinalbøje 33, hvor rute T og H mødes. Disse 2 steder er det med at være særlig opmærksom. Jeg har mødt lystsejlere, som har vurderet at det var nødvendigt for dem at ligge i midten af dybvandsruten ved Hatter, et område der er beregnet for skibe med op til 17m dybgang (de kan simpelthen ikke sejle andre steder). Når man så har givet dem mindst 5 korte toner med hornet, har de venligt hævet den ene hånd og vinket!! For god ordens skyld så betyder 5 korte toner ikke hej med dig, det betyder jeg er i tvivl om dine hensigter, gør noget inden dit sejl kommer til at blafre fra min formast. I en sådan situation bliver man bedømt som en WAFI. Jeg har i dårlig sigt nede ved vengeancegrunden mødt lystsejlere, der ligger og tumler rundt i området, hvor rute H og T mødes. Mit råd er, hold jer så vidt mulig væk fra dette område. Side 8

9 I skal være opmærksom på, at i tåget vejr har jeg KUN min radar at forlade mig på, når det gælder om at se lystsejlere. Radarerne i skibene kan være af meget svingende kvalitet, og jeres radarreflektorer ligeså. I kan godt fysisk have foretaget en stor kursændring med sejlbåden, uden at det kommer til mit kendskab med det samme, fordi opdateringen på radaren er langsom. Vi snakker her om hele minutter. Vær obs på, at det kan være udslagsgivende i områder som ovenstående. Det kan jo være en lidt halvkedelig start på ferien, at hele familien skal tørnes til på dækket, mens far skranser ned langs skibssiden på en tanker, og resten af familien har travlt med at skubbe fra og bogstavere tankerens firmanavn med hænderne. Jeg vil her til slut prøve at ridse nogle af de forhold op, som I bør være opmærksomme på, når I ligger og sejler tæt på havets hovedveje (Rute A,B,D,T etc.), og skal planlægge jeres vigemanøvrer. Hvis I møder mig, og jeg pludselig drejer over mod jer, så kan I være sikker forvisset om, at det ikke er fordi jeg vil lege kylling, har problemer med potensen eller tror at hele vejen tilhører Mig. Nej så er det formentlig fordi at havets topografi under mig, gør at jeg er nødt til at dreje. Umiddelbart kan det jo se ud som om, at der er masser af vand over det hele. Men med de skibsstørrelser vi håndterer i de danske farvande, er man nød til også at have fokus rettet kraftig nedad. I de skibe, vi lodser, kan det elektroniske udstyrs kvalitet svinge en del. Nogen gange når man kommer på broen i de meget gamle skibe, venter man bare på at kustoden skal komme og checke, om man har købt billet til dette tekniske museum. Ikke fordi ovenstående giver sikkerhedsmæssige problemer, men udstyret har nogle begrænsninger. Sørg for at I foretager jeres vigemanøvrer klart og tydeligt Side 9

10 (50-60 graders kursændring) og i god tid. I god tid er ikke m, vi snakker snarere en 1-2sm. Allerhelst når I sejler i nærheden af ruterne, bør I sørge for at en vigesituation overhovedet ikke kommer på tale. Sejler jeg i et stærkt trafikeret område med snævre passager, er jeg allerede begyndt at tænke i flugtmuligheder, hvis I ikke har foretaget en klar og tydelig manøvre i en afstand af 1-2 sm. Husk ligeledes på, at jeg måske også skal tage hensyn til andre, end lige netop dig. I handelsskibene har man et system, som hedder AIS (automatic identifikation system). Dette er et system, hvor jeg på en skærm kan se, hvad de andre handelsskibe i området hedder, hvad de går af kurs og fart, deres destination osv. Husk på jeg skal alt for tæt på, før jeg har en kinamands chance for at se, hvad I hedder, jeg ved absolut intet om, hvor I er på vej hen, eller hvad jeg kan forvente af manøvrer. Normalvis ved jeg, hvad de øvrige handelsskibe omkring mig kan tænkes at foretage af manøvrer, da de plejer at følge ruterne. Hvis I har VHF ombord, så ha den tændt, lyt på ch 16, og følg med i, hvad der sker omkring jer. Ser I en sort cylinder om dagen i handelsskibets mast, er det ikke kahytsjomfruens sorte selvsiddende strømper, der hænger til tørre, ej heller betyder 3 røde lys ovenover hinanden om natten, at skibet er en seværdighed, som skal passeres i kortest mulige afstand. Det betyder at skibet er hæmmet af sin dybgang og skal vises et særlig hensyn. Vær obs på, at der ikke er lods i alle skibe. Nogen er her for første gang, og har rigeligt at gøre med bare at finde vej. Overraskende nok har langtfra alle handelsskibe Elektronisk søkort. Slutteligt, hånden på hjertet, så findes der jo havchauffører til Side 10

11 søs, som sejler med hovedet under armen, akkurat som der findes farlige chauffører på de danske landeveje. Forskellen her er bare, at ikke alle til søs har et kørekort. Bl.a. derfor opstår der indimellem farlige situationer. Udfører man manøvrer hinsides al fornuft som lystsejler, får man stemplet WAFI i panden ( Wind assistent fucking idiot ). Så opfordringen herfra skal lyde, at har du ikke allerede et duelighedsbevis i sejlads, så benyt de kommende vintermåneder til at komme på kursus. Ydermere skal jeg på det kraftigste opfordre til, at man anskaffer sig en radarreflektor af god kvalitet, så man giver et godt kraftigt ekko på handelsskibenes radar. De her skrevne ord skal ikke opfattes som en opsang, men snarere en information som jeg håber, I kan bruge, når I skal på havet igen til foråret. God arbejdslyst med klargøring af båden til næste sæson, og husk nu at mindst 5 korte toner ikke er et vinkesignal. De venligste hilsner, Lods Flemming Himmelstrup. Solopgang over Storebælt Side 11

12 Hvordan hænger de maritime begreber sammen? Dødvægt DWT ~ Dødvægten inkluderer vægten af lasten + brændselsolien + besætningen + stores + ferskvand + proviant og andet forbrugsgods et skib medfører. Dødvægt bruges især ved lastskibe som mål for skibets lasteevne opgivet i tons af 1000 kg. ( i engelsktalende lande har man før i tiden anvend longtons ts af 1016 kg. I dag er der kun enkle redere, der anvender longtons). Dødvægt må ikke forveksles med det antal tons last, skibet kan medføre. Deplacement ~ Et skibs deplacement svarer til skibets egenvægt, med alt hvad der er ombord ved en given dybgang. Her regnes med vægten opgivet i tons af 1000 kg. (det med longtons i engelsktalende land gælder også her). Let skib består af Stålvægten + Vægten af udrustningen + Vægten af maskinen = Deplacement Let (skibets egenvægt). Deplacement Lastet Skib bestå af Let skib + Dødvægten = Deplacement Lastet. Deplacementet er lig vægten af den mængde vand, som skibets undervandsskrog fortrænger. Derfor bliver dybgangen lidt større, når skibet sejler fra saltvand op på en ferskvands flod. Vægtfylden for vand varierer fra 1,000 til 1,025 t/m 3. Archimedes udtrykte dette forhold på denne måde: Et hvert legeme, som er nedsænket i en væske, taber tilsyneladende det i vægt, som den fortrængte væskemængde vejer. Med andre ord, væsken udøver en opdrift på skibet, lig med og modsat rettet skibets vægt. Skibes længde x bredden x dybgangen x en blokkoefficient x vandes vægtfylde, er lig vægten af skibet, der flyder på vandet. Side 12

13 Hvor stor et rumfang af skibet, der er under vandet ved en given dybgang, kan man beregne ud fra skibets spanteristegning. Brutto Register Tonnage (BRT) og Netto Register Tonnage (NRT) var før i tiden et mål for rumfanget af skibes forskellige rum, BRT blev anvendt til at fastsætte besætningens størrelse. NRT er BRT minus nogle bestemte rum og minus en hvis procentdel af maskinrummet. NRT blev brugt til at betalte afgifter efter. 1 BRT og 1 NRT er lig med 2,83 m 3 = 100 cubikfeet, altså et rummål. Disse rummål har ofte fejlagtigt været forvekslet med vægttons. Register tons kommer oprindelig fra transport af vin, der foregik i tønder, på fransk `tonneaux`, og på engelsk `tuns`. Da der i 1400-tallet blev etableret standarder for beholderne, fulgte `ton/tun` med, som mål for det antal tønder eller fade, som et Side 13

14 Side 14

15 skib kunne rumme. Ordet `ton` er således blevet hængende som mål for det rum, der kunne fyldes med tønder. BRT og NRT anvendes ikke mere, se BT og NT. BT (brutto tons) og NT (netto tons) (GT og NT) er de størrelse, som i dag anvendes til at udtrykke et skibs rumstørelse. BT er det totale kubikindhold af alle lukkede rum i m 3 x en koefficient, der afhænger af størrelsen og kan varierer fra 0,22 til 0,32. NT fastsættes ved en formel, hvori indgår alle lastrums rumindhold, dybden, dybgangen, BT, antal passagerer samt en faktor. NT- nettotonagen benyttes ved beregning af visse havneafgifter, vareafgifter, kanalafgifter etc. BT og NT kan ikke direkte sammenlignes med de gamle BRT og NRT. Bemærk ordet register er bortfaldet. På grundlag af IMO`s 1969-konvention, trådte den nye lov om at anvende BT og NT i kraft den 18. juli 1982 BT og NT har ingen enhed, og udskrives i skibets certifikater uden decimaler. D ~ Dybde, skibets dybde D er afstanden fra kølpladen til det øverste gennemgående vandtætte dæk. Dybden må ikke forveksles med dybgangen. Fribord er en betegnelse for den del af en båd eller et skibs sideklædning, der er mellem vandoverfladen og rælingen eller det øverste gennemgående vandtætte dæk. Fribord er et mål for fartøjets reserveopdrift, og dermed dets mulighed for at klare sig i dårligt vejr og ved havari. Side 15

16 Udtrykket fribord for dækkets højde over vandlinien, stammer fra træskibenes dage, da en klædningsplanke blev kaldt for et bord, og fribordet var den del af skibsskrogets planker, som var over vandet. Skibets aktuelle fribord er lig med Dybden, D, minus den aktuelle dybgang, d. Internationale regler bestemmer mindste tilladte fribord for fragt- og passagerskibe. Internationale regler bestemmer hermed, hvor stor en dybgang et skib maksimal må have, dette angives ved at på svejse et Lastlinemærke også kaldt Plimsoll - mærket. Lastelinjemærke ~ plimsoll mark ~ er det runde mærke med redekammen som er anbragt midtskibs på handelsskibe. Mærket angiver, hvor dybt fartøjet maksimalt må stikke under forskellige forhold. Der bliver taget hensyn til om skibet sejler i saltvand eller i ferskvand, og på hvilken årstid og om skibet sejler på troperne. For mindre skibe også for besejling i Nord Atlanten. Ideen kom Samuel Plimsoll med i 1875 for at gøre sikkerheden bedre for søfolkene. Så det er en skam, at hans navn bliver kædet sammen med en gammel plimsoller. Lasteliniemærker må ikke forveksles med amningsmærkerne, de angiver kun skibets dybgang for og agter i en given kondition. Skibets dybgang, d, aflæses på amningsmærkerne, der sidder på begge sider af forstævnen og agterstævnen eller på hækken. På store skibe også midtskibs. Amningsmærker er ikke det samme som lastlinemærker; men tingene hænger sammen. Med sejler hilsen, Anker NESSIE Side 16

17 Side 17

18 Nyt fra Junior og Ungdomsafdelingen Oh høj! Har du sejlerglæde? Vil du dele den med andre? Så er følgende muligvis noget for dig. Vi er nogle unge juniorsejlere, der har brug for dig. Vi vil gerne lære at sejle optimist joller, men mangler din hjælp hertil. Føler du, at du ikke lige har den nødvendige erfaring, vil klubben gerne sponsere et kursus. Det drejer sig om din hjælp en eneste gang (måske to) per uge. Har du en mulighed for at hjælpe os, så kontakt Michael på: På forhånd tak. telefon eller Med sejler hilsen, Michael Madsen KRIS-MO Side 18

19 Senior-portræt Klaus Blunck stammer fra Sønderborg, hvor hans farfar i en periode i 50 erne var formand for yachtklubben. Hans far var juniorleder og moderen arbejdede i klubhuset. Farfaderen havde en 10m lystyacht, som han sejlede sammen med farmoderen. Hun var ofte forslået, når de kom i havn, fordi de var stødt på grund. Farfaderen skulle altid prøve at snige sig inden om diverse sten, men ramte ofte stenen. Båden deltog i de lokale sejladser og klarede sig godt - når Klaus far var skipper. Klaus startede som så mange andre i optimistjolle som 7-årig, mens storebroderen var skiftet til Flipper. Som voksen holdt Klaus pause som sejler i ca. 20 år, men faldt så i 2000 for en Draco Summerwind, som hed Summerwind. Han boede på det tidspunkt nær Rønnehavn, hvor båden lå. Det er en norsk bygget 24 fods sejlbåd tegnet af Pelle Petterson i 1984 med plads til 5 personer i forskellige størrelser. Den er usædvanlig ved at have agterkahyt og der er næsten ståhøjde for voksne. Det er en stabil, lidt langsom båd med et lystal på 0,87. De første ture efter erhvervelsen var korte ture til Hirsholmene og omegn, da Klaus sejlerevner var lidt rustne og hans kone Pat aldrig havde sejlet før. Båden havde gamle slidte sejl, da Klaus købte den, og der skete da også det, at på den første længere tur fra Rønnehavn til Sæby revnede forsejlet. På denne tur skar Klaus sig også alvorligt i fingeren og bundvand bredte sig i kahytten, så han og Pat frygtede at båden var ved at synke. Derefter kom de på længere ture til bl.a. Mariager Fjord, Samsø, Anholt, Sejerø og skærgården. Og så har de været på Læsø 100 gange. Ca. At båden klarer sig godt i kulingsvejr, fandt Klaus ud af på en mandfolketur til Videre på side 21 Side 19

20 Nikolaj, Klaus og Pat CODAN FORSIKRING Lad CODAN blive din samarbejdspartner så er du godt sikret på havet, i havnen og i hjemmet. Kontakt assurandør ELSE NØHR på tlf for nærmere aftale. Et møde med Else Nøhr medfører et økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub. Side 20

21 Anholt. På en anden tur fra Ballen til Sejerø var der meget lidt vind i starten, så Klaus vovede et par forsigtige pift. Da de kom til Sejerø kulede det og vandet stod ind over båden. Så kan man lære det. For ca. 5 år siden flyttede familien til Sæby, Klaus blev medlem af sejlklubben og begyndte at deltage i onsdagssejladserne som gast på Popeye, Rosa og Off Course. I flere år overvejede Klaus og Pat køb af en større båd, og da de kom hjem fra ferie i år, så de et opslag på en båd i Frederikshavn. Det endte med en byttehandel med Jens Pristed, så nu er Frida Klaus og Pats. Frida er en Nimbus 30 tegnet af Bjørn Olsen. Det er endda den første, som Bjørn Olsen selv sejlede i og har derfor nr. 0. Den oprindelige 10 hk Bukh er skiftet ud med en 25 hk Volvo og er lidt speciel ved at have hydraulisk kraftoverføring. Det tager meget plads op i stuverummet agter, så den ene stikkøje må bruges til grej. Pristed fik Frida renoveret med nyt træ i cockpit og Nimbusmærket er lagt ned i dørken. Ret eksklusivt. Næste år regner familien med at tage på en 3-ugers tur til Als og Flensburg. Til sidst en advarsel: Sørg for at have hjælpere, når masten skal af og på, og husk at tilbyde din hjælp. Da masten skulle på Summerwind i foråret, var Klaus og Pat alene om det. Da Klaus beder Pat om at dreje mastekranen, slipper hun håndtaget til hejseværket og glemmer at sætte palen i, håndtaget svinger rundt, rammer hendes arm og brækker den. Masten er ved at ryge i havet, men Klaus får hold på den og ringet efter hjælp. Pat går nu rundt med en metalskinne i armen, men har ellers ikke mén efter uheldet. Her i efteråret er 2 master væltet under nedtagning. Den ene ramte en mand i hovedet med åbent kraniebrud til følge. Side 21

22 Maritime benævnelser malstrø ~ vandvirvel, der kan forekommer i floder med stærk strøm, og hvor bunden er ujævn. I havet kan malstrøm opstå i snævre sunde med en kraftig tidevandsstrøm. pariserring (øje) ~ en ring, der isættes i sejldug til fastgørelse af snor/tovværk. pejling ~ retningen fra iagttageren til det der pejles (sigtes imod). plane ~ en båd planer, når den på grund af farten løftes næsten ud af vandet og planer på vandet. pulpit ~ permanent fastgjort gelænder, fastboltet omkring stævnen (for og agter). rambuk ~ en rambuk anvendes til at nedramme pæle, f.eks. de pæle sejlbåde ligger imellem. Rambukken består af et hejseværk, der kan løfte hammeren og et styr (mægleren). Pælen, der skal nedrammes bliver styret ligesom hammeren i en mægler.- I gamle dage havde ordet en anden betydning, dengang tænkte man på en kraftig pæl, der kunne svinges vandret og blev anvendt til at bryde igennem en borgport. rang ~ bordrang - plade rang. For at kunne holde styr på klædningens forskellige planker eller klædningsplader, har man et kendingssystem. F. eks. heder den langskibs række plader som ligger nummer to regnet fra kølpladen for B- rangen. Den femte plade i B- rangen regnet fra agter heder B- 5. Når vi tilføjer henholdsvis SB eller BB, så er pladens identitet og placering fastsat. Det er nødvendigt ved angivelse af et havariområde. B- 5 SB fornyes. Pladen kan findes på klædningstegningen med oplysninger om materiale, tykkelse, længde, brede og vægt. rank ~ en båd der krænger let. I modsætning til stiv. Rasmus ~ søfolk taler om at få en Rasmus, når søen slår ind over båden. Rasmus kan også vise tænder. rebe ~ man reber, når man formindsker sejlarealet. Rebe ud er det modsatte. Side 22

23 red ~ et skib ligger på reden f.eks. udenfor en havn for at afvente lods, havneplads m.v. reder ~ skibet ejer Red sky in the night is the sailors delight. Red sky in the morning is the sailors warning. reefer ~ en reefer er et tørlastskib, der er særlig indrettet til at medbringe køle- og fryselaster. regatta ~ et stævne indenfor sejlsport. registertons ~ RT ~1 RT er lig 2,83 m 3 ~ 100 eng.cud.ft. og er altså et rummål. rejsning ~ rigning. rejsning ~ det båden rejser sig mod for- og agterstævnen p.g.a. bådens spring. rette kompas ~ adjustment ~ rette for deviation. ride en storm af ~ at klare sig til havs i en storm, så længe det er nødvendigt. rigning ~ mast, bom, bovspryd, rær, vanter, stag, gerder, preventer, skøder og fald. rovs ~ run away ~ noget kan rovse overbord, glide overbord. ruf ~ en lidt hævet opbygning over kahytten. ruf ~ man klare noget i en ruf, hurtig, let. rulle ~ bådens tværskibs bevægelser i søen. rullegilde ~ en søsætningsfest. rum sø ~ åben hav. rumskøds ~ at man sejler på alle kurser i forhold til vinden, blot ikke bidevind. rundholt ~ mast, bom og andre runde komponenter. runner ~ skibsmægleres bud, der kommer ombord for at hjælpe med lods, bugserbåd, havneophold, samt betaling af samme. Hertil kommer indkøb af proviant, aviser, dieselolie og arrangerer rejser for udskiftning af besætningen. Og mange andre lokale gøremål. Næsten alle rederier har en skibsmægler i de havne deres skibe anløber. rurer ~ et skaldyr der sætter sig fast på bådens undervandsskrog. Vi kender alle de hvide skalrester, der sidder på bunden, når båden kommer på land. Rurerne i vore farvande bliver ca. 5 Side 23

24 mm høje, men de kan blive mere end 200 mm høje, og giver en stor modstand på bådens fremdrift. Rurer sidder så godt fast, fordi de limer sig til undervandsskroget. røstjern ~ beslag på skibssiderne til at optage trækket fra vanterne. rå ~ rundholt til at bære råsejlet. sab ~ en kraftig fortøjningstrosse, ofte i forbindelse med en wirefortøjning. saling ~ samlingen mellem undermast og stang. Salingen har vandrette salingshorn til styring af vanterne. Ved at føre vanterne ud i salingshornene understøtter de bedre den øverste del af maste. samsonpost ~ derrick post ~ en kraftig støtte, hvis hovedformål er at bære en lossebom. sceptre ~ støtter hvor igennem wiren, der danner gelænder, løber. sejlklar ~ ready for sea ~ at man er klar til afgang. sejsing ~ et stykke tov, der anvendes til at binde sejlet med, når det er bjerget. Sejsinger kendes også som tusindben. De kan også fås som elastikker med en kugle i hver ende, den udgave er farlig, de kan let slå et øje ud. sekstant ~ instrument til måling af vinklen mellem horisonten og et himmellegeme for at man kan udarbejde en stedbestemmelse. septor ~ spændingsbestemt skillerelæ, der sikrer at der lades først på startbatteriet, og at der først åbnes til forbrugsbatteriet, når spændingen er 13,5 V på startbatteriet. shanghaje ~ at skaffe en besætning på uærlig vis, f.eks. ved at drikke folk fulde og bringe dem ombord, selvom de ikke ønskede at påmønstre. ship shape ~ at båden er vel vedligeholdt, og alt er i bedste orden. sideafmærkninger ~ grønne og røde bøjer. Man holder i Europa de grønne bøjer om styrbord ved indadgående. Husk indadgående skifter forskellige steder i danske farvande. Side 24

25 signalflag ~ hvert enkelt signalflag betyder et bestemt bogstav og hver stander betyder et bestemt tal. I International Signalbog er der koder, så man kan danne alle vigtige meddelelser ved hjælp af 2-3 flag. Ved festlige lejligheder flages der over toppene med signalflagene. skaffe ~ at spise ombord. skalke ~ man skalker f.eks. lugerne vandtætte med presenninger, skalkejern og kiler. skamfile ~ noget glider mod hinanden og bliver skamfilet. F.eks. en fortøjning over en kajkant. skeje ud ~ at afslutte et arbjedsforløb. (på landjorden betyder det ikke helt det samme). skod ~ væg i en båd. skodde ~ at ro baglæns med årene. skrog ~ skibets klædning. skræddertalje ~ en talje bestående af to blokke og et tov. Den ene blok fæstnes til skødevognen og den anden til bommen, ved henholdsvis at slække ud og hale hjem, kan man styre storsejlet. Skræddertaljen anvendes også som løfte værktøj. skære op ~ at man styrer tættere til vinden. Man luffer. skylight ~ en lille opbygning med glas over kahytten. skøde ~ tovværk til at styre sejlene med. sladderkompas ~ et kompas der sider under loftet i skibsførerens kahyt, så han kan følge med i, hvilken kurs der styres. Anker NESSIE HUSK : På vores hjemmeside er der en blog, som kan bruges til udveksling af synspunkter om alt, der har med sejlklubben og havnen at gøre. Side 25

26 Side 26

27 Kasserolleholdet det er godt Jordskok cremesuppe med bacon drys og jordskokkechips 200 g jordskokker 1 lille løg 1 bagekartoffel 1 fed hvidløg ½ liter hønseboullion ¼ fløde. 1 stor jordskok til chips 1 pakke baconskiver 1 bundt persille Jordskokkerne skrælles og skæres i tern sammen med bagekartoflen, løget og hvidløget. Dette sauteres af i en gryde med lidt olie. Boullionen tilsættes, og ingredienserne koges møre. Suppen blendes, og fløden tilsættes. Smages til med lidt salt og peber. Serveres med persille og bacondrys. Den sidste jordskok vaskes og skæres i tynde skiver og skylles godt i koldt vand. Skiverne tørres og friteres sprøde i lidt varm olie. Anker NESSIE Side 27

28 Arrangementer vinter 2008 Vinteren 2008 arrangerer sejlklubben følgende aktiviteter for medlemmer med ægtefæller / kærester. Onsdag d kl : Rundvisning på: V & S Distillers C. A. Olesens Gade 9000 Aalborg Vi mødes kl ved sejlklubben og fordeler os på medbragte biler, hvorefter vi kører i samlet trop til spritfabrikken. Indkørsel via porten mod Strandvejen. Parkering på fabrikkens område i afmærkede båse. Start på besøget i enetages bygning lige over for porten. Entre ca. 30 kr. pr. person, som betales før kørsel til Aalborg. Der må filmes og fotograferes. Tobaksrygning og tændte mobiltelefoner er forbudt overalt. Max deltagerantal: 42 personer, så skriv på liste hurtigst muligt. Tilmelding senest Side 28

29 Arrangementer vinter 2008 Søndag d kl Travetur til: Gedebjerget Vi mødes kl på parkeringspladsen ved tennisbanerne i Sæbygaard Skov. Turen starter med en frisk travetur i skoven og over marker helt op på Gedebjerget og tilbage igen, så tag fornuftigt fodtøj på. På turen vil der blive serveret en dejlig varm kop kakao. Efter vi har besteget Gedebjerget, kører vi til klubhuset, hvor kasserolleholdet vil anrette et mindre traktement. Hele herligheden koster kun ca. 50 kr. pr. person. Tilmelding senest Junior sponsorer 2007 A/S SÆBY FISKEINDUSTRI Ringvejens Maskinfabrik Niras A/S Sæby Ousen Entreprenør & Maskinstation Statoil A/S Side 29 Vognmand Nedergaard A/S Carlo Sørensen

30 Arrangementer vinter 2008 Onsdag d kl Foredrag om: Sejlads på Norges vestkyst Bent og Britta Christensen fortæller og viser dias fra deres tur langs Norges vestkyst sommeren Klubben vil være vært ved en kop kaffe og en ostemad. Pr. tradition en hyggelig aften, som giver blod på tanden til den kommende sejlersæson. Tilmelding senest Tilmelding til de enkelte arrangementer på lister i klubhuset eller til HUSK Du kan få et nyhedsbrev pr. , hvis du oplyser din mail-adresse til Leif Olesen Klubbladet vil så vidt muligt blive udsendt i månederne : Februar - Maj - August/September - December Indlæg til bladet bedes tilsendt redaktionen ved udgangen af måneden før. Side 30

31 Biltlf

32

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November Kluba&en 5 nov kl 18.00 Elsesminde Havfiskeri 2.afd Middelfart marina 8 November Havfiskeri 3.afd Spodsbjerg 29 November Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden ! Det var lidt

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS"

Udstyrsliste Bavaria 32 TALIS Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS" I forhold til f.eks Bavaria 31, 32, 36 er Bavaria 32 Holiday helt anderledes bygget. Skroget er i meget kraftig håndoplagt enkeltlaminat med forstærkning i kevlar fortil

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere