Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland"

Transkript

1 Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA De seks kreative brancher samlet set De enkelte kreative brancher ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher Fordeling af omsætning på brancher Fordeling af beskæftigelse på brancher Omsætning pr. fuldtidsansat branchesammenligning Værditilvækst pr. fuldtidsansat branchesammenligning Eksport ARKITEKTVIRKSOMHED Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport PRODUKTDESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat... 41

3 Værditilvækst pr. fuldtidansat Eksport GRAFISK DESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat i grafisk designbranchen Eksport INDRETNINGSDESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen Eksport REKLAMEBUREAUER Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 2

4 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA Kernen i den virksomhedsbase, der har dannet udgangspunkt for kortlægningen af de kreative erhverv, udgøres af alle de virksomheder i henholdsvis Århus Kommune og Region Midtjylland i øvrigt, som primo september 2009 var registreret i CVR registeret under en af følgende 6 brancher i Dansk Branchenomenklatur: Arkitektvirksomhed Industrielt design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation I alt virksomheder De seks kreative brancher samlet set Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør disse virksomheder ca. 18 % af det samlede antal registrerede virksomheder indenfor de 6 brancher i Danmark. Hele landet 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på 5 regioner Antal Andel i % af DK Midtjylland ,2 % Hovedstaden ,2 % Nordjylland 837 5,4 % Syddanmark ,6 % Sjælland ,7 % Danmark i alt ,0 % 1 Optællingen af virksomheder er baseret på såkaldte produktionsenheder, dvs. den eller de enheder under en given juridisk enhed, hvor der foregår en form for aktivitet eller produktion. Hermed inkluderes alle arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher, som er geografisk placeret i Region Midtjylland, uanset om der er tale om en virksomheds hovedsæde (den juridiske enhed) eller en underafdeling/filial, som deler CVR nummer med en hovedafdeling placeret indenfor eller udenfor Region Midtjylland. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 3

5 Geografisk fordeler de registrerede virksomheder i Region Midtjylland sig som følger: Region Midtjylland 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR geografisk fordelt på 4 zoner Antal Andel i % Århus ,2 % Kulturringen ,3 % Kulturbyerne ,4 % Øvrige region 255 9,1 % Region Midt i alt ,0% 48 % af virksomhederne ligger i Århus Kommune 28 % af virksomhederne ligger i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg eller Viborg, herefter med en samlebetegnelse benævnt Kulturbyerne. 15 % af virksomhederne ligger i Kulturring Østjylland et samarbejde mellem Favrskov, Skanderborg, Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs, herefter med en samlebetegnelse benævnt Kulturringen 9 % af virksomhederne ligger i regionens øvrige kommuner, dvs. Hedensted, Ikast Brande, Lemvig, Ringkøbing Skjern, Skive og Struer. I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som viser fordelingen af registrerede virksomheder på regionens 19 kommuner. Fordelingen af de registrerede virksomheder i Region Midtjylland på virksomhedsstørrelse fremgår af nedenstående tabel. Tydeligt er, at der er tale om brancher med en meget stor overvægt af mikrovirksomheder. 80 % af virksomhederne er således registreret som enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. Region Midtjylland 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på virksomhedsstørrelse Antal Andel i % Ansatte ,4 % ,0 % 2 til ,4 % 5 til ,9 % 10 til ,7 % 20 til ,2 % 50 til ,2 % 100 til ,1 % I alt % 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 4

6 I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for særligt interesserede viser fordelingen på virksomhedsstørrelse for kreative virksomheder registreret i: Århus Kommune Øvrige Region Midtjylland, ekskl. Århus Kommune De 4 geografiske zoner Hver af de 19 kommuner De enkelte kreative brancher Hele landet Antal registrerede virksomheder i CVR indenfor hver af de seks brancher fordelt på 5 regioner Ser man på fordelingen af virksomheder på landsplan indenfor de enkelte kreative brancher, er der ikke store variationer omkring gennemsnittet for de 6 brancher som helhed. Som det fremgik af afsnit ovenfor, var set for de 6 brancher som helhed 18,2 % af arbejdsstederne registreret i Region Midtjylland og 55,2 % i Region Hovedstaden. Ser man på tallene for de enkelte brancher, svinger Region Midtjyllands andel af det samlede antal registrerede arbejdssteder mellem 1/6 og 1/5. Størst er andelen af arkitektvirksomheder og reklamebureauer med henholdsvis 21 % og 19 % og lavest indenfor PR og Kommunikationsbranchen med godt 15 %. Region Hovedstadens andel af det samlede antal registrerede arbejdssteder er størst indenfor Produktdesign og Kommunikationsvirksomheder med henholdsvis 62 % og 60 % og til gengæld lavest indenfor arkitektvirksomhed med 49 % I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af registrerede arbejdssteder på de 5 regioner. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på de seks kreative brancher Antal Andel i % Arkitektvirksomhed % Produktdesign % Grafisk design % Indretningsdesign 96 3 % Reklame % PR og kommunikation % I alt for de 6 brancher % 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 5

7 Som det fremgår af tabellen ovenfor, tegner arkitektfirmaerne og reklamebureauerne sig for mere end halvdelen af alle arbejdsstederne i Region Midtjylland. Designbrancherne udgør tilsammen en tredjedel af arbejdsstederne med produktdesignbranchen som den største målt på antal registrerede enheder og indretningsdesignbranchen som den klart mindste af alle brancherne. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher geografisk fordelt på 4 zoner Heller ikke når det gælder fordelingen af virksomheder i de enkelte brancher på de 4 geografiske zoner, er der den store variation omkring gennemsnittet for de 6 brancher samlet set. I Århus er det især grafiske designvirksomheder, som er overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, idet 52 % af regionens virksomheder indenfor denne branche ligger i Århus. Kulturringen har en vis overrepræsentation af registrerede virksomheder indenfor PR og kommunikationsbranchen. Mens det samlet set er 15 % af de kreative virksomheder, som er placeret i Kulturringen, er andelen for PR og Kommunikationsvirksomheder oppe på 21 %. Som det fremgår af kommuneoversigten i bilaget til dette afsnit 2, udgør PR og Kommunikationsvirksomhederne navnlig en relativt stor andel af den samlede mængde kreative aktører i Favrskov, Skanderborg og Samsø kommuner. I Kulturbyerne er der til gengæld en overrepræsentation af indretningsdesignvirksomheder, idet 33 % af disse virksomheder er placeret i en af Kulturbyerne mod et gennemsnit for alle kreative virksomheder på 27 %. Dette skyldes frem for alt en forholdsvis stor repræsentation af indretningsdesignvirksomheder i Viborg Kommune. I den øvrige region er det navnlig arkitektvirksomhederne, som fylder mere end gennemsnitligt. Således udgør arkitektvirksomhederne omkring halvdelen af de registrerede kreative virksomheder i Ringkøbing Skjern og Lemvig, næsten dobbelt så meget, som arkitektvirksomhedernes samlede andel af kreative virksomheder i Region Midtjylland på 27 %. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher fordelt på virksomhedsstørrelse Som anført i afsnit ovenfor, er samlet set 80 % af virksomhederne i de 6 kreative brancher enkeltmandsvirksomheder, dvs. ingen ansatte udover ejeren. Størst er andelen af enkeltmandsvirksomheder indenfor produktdesignbranchen, hvor den er helt oppe på 90 %, mens den i arkitektbranchen er nede på 72 %. Gennemsnitligt har 16 % af virksomhederne 1 9 ansatte. 23 % af arkitektvirksomhederne ligger i denne kategori. 4 % af virksomhederne er registreret med 10 eller flere ansatte. Her topper reklamebureauerne, hvor andelen er oppe på knap 6 %. Til gengæld er der i designbrancherne kun ca. 1 % af virksomhederne, som har 10 eller flere ansatte og i Kommunikationsbranchen 2 % af virksomhederne i denne størrelseskategori. Kun i arkitekt og reklamebureaubranchen findes virksomheder med 50 eller flere an 2 Rapportens Del 4 Afsnit SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 6

8 satte. Andelen af virksomheder i denne størrelseskategori udgør dog mindre end 1 % af samtlige virksomheder indenfor disse to brancher. I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af arbejdssteder på virksomhedsstørrelse ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL Også de statistiske data indhentet i forbindelse med kortlægningen, knytter sig til virksomhedsbasens kerne, dvs. de 6 kreative brancher. På grund af statistikudarbejdelsens latensperiode vedrører de perioden 2005 til Der er således mange af de i efteråret 2009 i CVR registrerede virksomheder, hvis aktivitet ikke er indeholdt i statistikken, fordi de endnu ikke eksisterede/havde statistisk målbar aktivitet i 2007, og omvendt mange af de af statistikken omfattede virksomheder, som ikke indgår i virksomhedsbasen, fordi de ikke længere eksisterede i slutningen af Ikke desto mindre giver det statistiske billede et indtryk af de 6 kreative branchers størrelse og præstation målt på en række erhvervsøkonomiske nøgletal antal arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse, værditilvækst og eksport. Det er vigtigt at understrege, at der er en fundamental forskel på den formelle registrering af arbejdssteder i CVR registeret, og den statistiske opgørelse af arbejdssteder. At der er registrerede arbejdssteder i CVR i september 2009 og kun arbejdssteder i den statistiske opgørelse for 2007 er således på ingen måde ensbetydende med, at der er sket en fordobling i antal arbejdssteder de seneste 2 år. Som det er beskrevet i rapportens del 4 afsnit 5.1. i relation til spørgeskemaundersøgelsen, var det en relativt stor andel af de i september 2009 registrerede arbejdssteder, som måtte frasorteres i forbindelse med etablering af mailinglisten, fordi de viste sig enten ikke at have forretningsområde svarende til branchebetegnelsen, eller ikke at udøve nogen reel form for selvstændig virksomhedsaktivitet, eller ikke at have nogen sporbar elektronisk kontaktadresse. Forhold, som i samme grad ville have gjort sig gældende ved opslag i CVR registeret i Rent bortset herfra er der en række registrerede og kontaktbare virksomheder indenfor de 6 kreative brancher, som ikke figurerer i statistikkerne, fordi deres omsætning ligger under den for den pågældende branche gældende bagatelgrænse, og de ikke har nogen ansatte. Der er således i statistisk forstand tale om et ikke (fuldt) realiseret potentiale om virksomheder, som er under opstart drives som hobbyvirksomhed / bibeskæftigelse eller er etableret af nød med dagpenge som underlag 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.2. ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL 7

9 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking Benchmarking af Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/michael E. Nielsen I dette afsnit præsenteres nøgletal for de 6 kreative brancher samlet set Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Arbejdssteder Andel i % af DK Midtjylland ,3 % Hovedstaden ,3 % Nordjylland 413 5,6 % Syddanmark ,4 % Sjælland 684 9,4 % Danmark i alt ,0% Antallet af arbejdssteder, som er tilstrækkeligt store i kraft af omsætning og/eller beskæftigelse til at blive fanget af den statistiske radar, er kun ca. halvt så stort som antallet af formelt registrerede arbejdssteder. Dette gør sig dog i stort set samme omfang gældende over hele landet, hvorfor fordelingen af arbejdssteder på regioner målt rent statistisk stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret. 3 Udviklingen i antal arbejdssteder i perioden Af landets 5 regioner er det Region Midtjylland, som har oplevet den største relative vækst i antal arbejdssteder i perioden I Region Midtjylland er antallet af arbejdssteder således steget med 7,3 % sammenholdt med 5,4 % i Hovedstadsregionen. I såvel Region Midtjylland som i Hovedstadsregionen ligger væksten på niveau med den gennemsnitlige udvikling for alle brancher i samme periode, som udgør + 7,6 % i Region Midtjylland og + 5,2 % i Hovedstadsregionen. Det samme gør sig gældende i Region Syddanmark. Udviklingen i antallet af kreative arbejdspladser i Region Nordjylland (med et fald på 1,7 %) og Region Sjælland (med en vækst på kun 1,5 %) halter derimod klart efter udviklingen i det samlede antal arbejdspladser i de pågældende regioner på henholdsvis 5,9 % og 7,3 %. 3 Se Afsnit ovenfor. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 8

10 7,3 7,6 % vækst i antal arbejdsteder ,3 6,3 5,9 5,4 5,2 5,5 1,5 6 Kreative brancher Alle brancher Region Midtjylland Region Hovedstaden 1,7 Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Omsætning Omsætningen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner I såvel Region Midtjylland som i Region Hovedstaden er de kreative branchers andel af den samlede omsætning på landsplan lidt større end andelen af arbejdssteder. Omsætning (t.kr.) Andel i % af DK Midtjylland ,6 % Hovedstaden ,8 % Øvrige regioner , 6% Danmark i alt ,0 % Udviklingen i omsætningen i perioden Isoleret betragtet har de kreative brancher i Region Midtjylland haft en positiv udvikling i den samlede omsætning på 21,5 % fra 2005 til Dette ligger imidlertid under den gennemsnitlige udvikling for de kreative brancher på landsplan på + 23,3 %, og ikke langt over væksten i den samlede omsætning for alle brancher i Region Midtjylland på 18,4 %. I Hovedstadsregionen havde de kreative brancher således i samme periode en omsætningsstigning på 25,9 % i forhold til et gennemsnit for alle brancher på kun 14,6 %. I lyset heraf er det værd at bemærke, at der er en meget markant forskel på de kreative virksomheder i og udenfor Århus Kommune. I Århus Kommune steg den samlede omsætning for de seks kreative brancher 4 Der er ikke her foretaget en opdeling af omsætningen for øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syddanmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte omsætningstal for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 9

11 kun med 10 % mod en stigning på 38,6 % for de kreative brancher i den øvrige region. Det skal understreges, at der også for så vidt angår omsætningsudviklingen for alle brancher er et spænd mellem væksten i henholdsvis Århus Kommune (+12,7 %) og den øvrige region (+ 20,6 %) et spænd, der dog er væsentligt mindre end det er tilfældet for de kreative brancher. 38,6 % vækst i omsætning , ,7 20,6 21,5 18,4 14,6 18,6 17,8 6 Kreative brancher Alle brancher Århus Øvrige Region Midtjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Øvrige Regioner Beskæftigelse Beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Mens Region Midtjyllands andel af landets arbejdssteder i de 6 kreative brancher er på ca. 19 % og andelen af den samlede omsætning på landsplan er godt 21 %, er regionens andel af det samlede antal beskæftigede i de 6 brancher oppe på næsten 25 %. Antal fuldtidsansatte (årsværk) Andel i % af DK Midtjylland ,8 % Hovedstaden ,2 % Nordjylland 788 4,7 % Syddanmark ,6 % Sjælland 783 4,7 % Danmark i alt ,0 % Udvikling i beskæftigelsen i perioden Region Midtjyllands kreative brancher har som nævnt ikke har haft en udvikling i omsætning, som helt matcher udviklingen i Hovedstadsregionen og den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Derimod er udviklingen i beskæftigelsen fuldstændigt den samme i Region Midtjylland og Hovedstadsregionen nemlig en 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 10

12 stigning på 20,7 % fra 2005 til En udvikling, som stort set svarer til den gennemsnitlige stigning i beskæftigelsen på landsplan, som ligger på 20,1 %. Det gælder for hele landet, at stigningen i beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher har været mere end dobbelt så stor som stigningen i beskæftigelsen for alle brancher, som i alle regionerne ligger mellem 6,5 og 9,5 %. 5 Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) indenfor de 6 kreative brancher i 2007 At de kreative brancher er en verden af små virksomheder ses tydeligt, når det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted for de kreative brancher sammenholdes med gennemsnittet for alle brancher. Det er dog værd at bemærke, at Region Midtjylland er topscorer med næsten 3 fuldtidsansatte pr. arbejdssted i 2007 og et ratio på 1:2 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. I den anden ende ligger Region Sjælland med 1,15 fuldtidsansatte pr. arbejdssted og et ratio på 1: 3,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. På landsplan er tallene gennemsnitligt 2,28 fuldtidsansatte pr. arbejdssted i de kreative brancher og et ratio på 1: 2,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler) De 6 kreative brancher Alle brancher Midtjylland 2,93 5,94 Hovedstaden 2,32 5,71 Nordjylland 1,91 5,59 Syddanmark 2,15 6,14 Sjælland 1,15 4,08 Hele landet 2,28 5,59 Udvikling i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse i perioden Den store stigning i beskæftigelsen indenfor de kreative brancher afspejler sig i udviklingen i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse. For hele landet er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted indenfor de kreative brancher således steget med 14,3 % fra 2005 til 2007, mens det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted for alle brancher kun er steget med 1,3 %. Når det ihukommes at Region Midtjylland har haft en vækst i antallet af kreative virksomheder, som er lidt højere end væksten i Hovedstadsregionen, men samtidig den samme stigningstakt i beskæftigelsen, er det ikke overraskende, at stigningen i antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted er lidt lavere i Region Midtjylland (12,5 %) end i Hovedstadsregionen (14,5 %). Også her gør der sig imidlertid en forskel gældende mellem 5 8,7 % i Region Midtjylland 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 11

13 udviklingen indenfor og udenfor Århus Kommune, idet udviklingen i Region Midtjylland ekskl. Århus er på niveau med udviklingen i Hovedstadsregionen, nemlig 14,4 % Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat indenfor de 6 kreative brancher i 2007 For de kreative brancher samlet set er omsætningen pr. ansat lavere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Størst er afstanden til Hovedstadsregionen, hvor de kreative virksomheder har godt kr. mere i omsætning pr. ansat. Indenfor Region Midtjylland er der dog forskel på virksomhederne indenfor og udenfor Århus Kommune, idet de kreative virksomheder i Region Midtjylland udenfor Århus Kommune har den samme omsætning pr. ansat som gennemsnittet for de øvrige regioner, nemlig knap 1,6 mio. kr., hvilket kun ligger kr. under niveauet i Region Hovedstaden Kreative brancher Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 t.kr Udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i perioden Hvad angår udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i perioden , har de kreative brancher i Region Hovedstaden oplevet en stigning på + 4,3 % men Region Midtjylland og de øvrige Regioner samlet set stort set har haft 0 vækst. For Region Midtjyllands vedkommende dækker dette imidlertid over et stort spænd mellem virksomhederne i Århus Kommune, der siden 2005 har oplevet et fald i omsætning pr. ansat på 7,6 %, og virksomhederne i Region Midtjylland i øvrigt, som har haft en stigning på + 12,6 %. I samtlige regioner ligger væksten i omsætning pr. fuldtidsansat under stigningstakten for alle Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat ,6 i % 7,6 0,7 4,3 0,4 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 12

14 brancher, som i Region Midtjylland er på 8,9 %, i Region Hovedstaden på 7,4 % og for de øvrige regioner 9,3 % Værditilvækst pr. fuldtidsansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet i dette afsnit og det efterfølgende vedrørende eksport i stedet firmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region, er således hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udelukkelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hovedkontor ligger indenfor regionens område. Det ændrer imidlertid ikke ved, at tallene er egnede til at give et generelt billede af de kreative branchers evne til at skabe økonomi på bundlinjen. Antallet af firmaer i de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel, afviger den samlede mængde af firmaer i de kreative brancher nemlig kun meget lidt fra den samlede mængde virksomheder forstået som arbejdssteder, og den % vise fordeling på regioner er fuldstændigt sammenfaldende med fordelingen af arbejdssteder. 6 Ikke overraskende i lyset af den store overvægt af enkeltmandsvirksomheder. Antal firmaer Andel i % af DK Midtjylland ,3 % Hovedstaden ,6 % Nordjylland 399 5,5 % Syddanmark ,2 % Sjælland 673 9,4 % Danmark i alt ,0 % Værditilvækst pr. fuldtidsansat i de 6 kreative brancher 2007 Som nedenstående figur viser, har de kreative brancher i Midtjylland et udviklingsfelt, når det gælder værditilvækst pr. ansat. De kreative brancher i Region Hovedstaden og Region Sjælland er bedre på dette punkt med en gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat, som ligger henholdsvis 12,5 og 10,8 % højere end i 6 Se ovenfor Afsnit SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 13

15 Region Midtjylland. Kun i Region Nordjylland er værditilvæksten pr. ansat lavere end i Århus. Øvrig Region Midtjylland ligger på niveau med Region Syddanmark. 7 Værditilvækst pr. fuldtidsansat kr Generelt for de kreative brancher er imidlertid også i Region Midtjylland at de genererer en højere gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat ansat end gennemsnittet for alle brancher i den pågældende region. Som det fremgår af figuren nedenfor, er Region Sjælland er topscorer. Her er værditilvæksten pr. fuldtidsansat i de kreative brancher mere end dobbelt så stor som gennemsnittet for alle brancher. Værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i et givet område Region Sjælland 2,17 Region Nordjylland 1,81 Region Syddanmark 1,63 Region Midtjylland 1,59 Region Hovedstaden 1,39 Index Øvrig Region Midt Århus 1,44 1,68 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7 Der er ikke statistisk registreret nogen værditilvækst særskilt for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Beregningen af værditilvækst pr. ansat for disse to regioner baserer sig derfor kun på de 5 øvrige kreative brancher. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 14

16 Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i perioden Til gengæld er der relativt set tegn på stagnation og i visse regioner faktisk tilbagegang i udviklingen i værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher, mens billedet for alle brancher ikke mindst i Region Midtjylland og navnlig Århus er vækst. Vækst i værditilvækst pr. ansat, i % Region Sjælland 2,3 Region Syddanmark 4,0 Region Nordjylland 8,3 Region Hovedstaden Region Midtjylland 6,0 2,2 3,2 2,4 12,0 11,8 17,2 Alle brancher Kreative brancher Øvrige Midtjylland Århus 1,3 2,9 6,6 26,1 10,0 0,0 10,0 20,0 30, Eksport De 6 kreative branchers eksport i 2007 fordelt på regioner Den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher i 2007 var på næsten 2,6 mia. kr. Mens Region Hovedstaden tegnede sig for godt 57 % af den samlede nationale omsætning for de 6 kreative brancher i 2007, var regionens andel af den samlede nationale eksport oppe på 65 %. Region Midtjyllands andel af den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher ligger derimod lidt under regionens andel af den samlede omsætning. Eksport (t.kr.) Andel i % af DK Midtjylland ,8 % Hovedstaden ,0 % Øvrige regioner ,2 % Danmark i alt ,0 % 8 Der er ikke her foretaget en opdeling af eksporten for de tre øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syddanmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte eksporttal for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 15

17 Mens eksportens andel af den samlede omsætning for de kreative brancher således udgør 11,4 % i Region Hovedstaden, ligger eksportandelen i Region Midtjylland på 7,6 % lidt over gennemsnittet for landets øvrige regioner på 7,1 %. Dette dækker imidlertid over en forskel mellem de kreative firmaer, som har hjemsted i Århus Kommune og de firmaer, som er registreret i den øvrige Region Midtjylland. Firmaerne med hjemadresse i Århus Kommune er klart mere internationalt orienterede end firmaerne i Region Midtjylland i øvrigt. Således er eksportandelen i Århus Kommune dobbelt så stor (9,6 %) som i den øvrige region (4,8 %). Eksport pr. fuldtidsansat i de kreative brancher i 2007 Når man ser på eksporten pr. fuldtidsansat bliver spændet mellem Århus og den øvrige Region Midtjylland lidt mindre, men firmaerne i Århus Kommune præsterer stadigvæk langt mere på dette punkt end firmaerne i den øvrige region. Der er dog et godt stykke op til niveauet for firmaer i Region Hovedstaden Eksport pr. fuldtidansat kr For alle regioner gælder det imidlertid, at de kreative brancher relativt set har en lav eksport pr. ansat i forhold til det gennemsnitlige niveau for alle brancher. I Region Hovedstaden er eksporten pr. ansat godt halvt så stor som gennemsnitligt for alle brancher, mens den i Region Midtjylland udgør en tredjedel. Ser man isoleret på Århus Kommune nærmer indeks sig imidlertid niveauet i Hovedstadsregionen. Eksport pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i pågældende område Århus Øvrige Region Midt Region Midtjylland Øvrige Regioner Region Hovedstaden SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 16

18 Udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat, Hertil kommer den meget positive nyhed, at Region Midtjylland samlet set som den eneste af landets fem regioner havde en markant vækst i eksport pr. fuldtidsansat fra på 27,8 %. I regionen udenfor Århus er stigningen helt oppe på 42 %. I samme periode har Hovedstadsregionen oplevet et mindre fald på 1 % og landets øvrige regioner en markant tilbagegang. 26,0% 6 Kreative Brancher Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, ,0% 27,8% 1,0% 43,6% Også når de regionale præstationer sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i eksport pr. fuldtidsansat for alle brancher, bliver det tydeligt, at Region Midtjylland som den eneste region har haft en stigning i eksport pr. ansat i de kreative brancher, som ligger markant foran udviklingen i eksport pr. ansat i det regionale erhvervsliv generelt. Ser man særskilt på henholdsvis Århus Kommune og den øvrige region, viser det sig dog, at det kun er i Region Midtjylland udenfor Århus, at de kreative brancher indtager denne relative position som frontløber. I Århus Kommune følger stigningen i de kreative branchers eksport pr. ansat på 26 % kun lige den gennemsnitlige stigning i eksport pr. ansat for det samlede erhvervsliv på 27,5 %. Der er dog stadigvæk relativt set tale om et bemærkelsesværdigt internationaliseringsryk for de kreative brancher set under ét også i Århus. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 17

19 Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, Region Sjælland Region Syddanmark 47,5% 3,2% 25,4% 20,3% Region Nordjylland 43,6% 4,5% Region Hovedstaden Region Midtjylland 1,0% 5,6% 11,9% 27,8% Alle Brancher Kreative Brancher Øvrige Region Midtjylland Århus 5,9% 27,5% 26,0% 42,0% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS 9 I dette og de næstfølgende afsnit præsenteres nøgletal for de seks kreative brancher enkeltvis. Her i Afsnit 4.4. ses der på, hvorledes antallet af arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse og eksport i 2007 fordelte sig på de enkelte brancher i Region Midtjylland, og der foretages en sammenligning af branchernes præstationer, når det gælder omsætning pr. fuldtidsansat, værditilvækst pr. fuldtidsansat og eksport pr. fuldtidsansat i Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher De i 2007 i alt statistisk registrerede arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i Region Midtjylland fordeler sig på de enkelte brancher som følger Antal arbejdssteder Andel i % Arkitektvirksomhed ,6 % Produktdesign ,8 % Grafisk Design ,5 % Indretningsdesign 51 3,6 % Reklamebureauer ,6 % PR og Kommunikation ,8 % De 6 brancher i alt ,0 % 9 Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/michael E. Nielsen 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 18

20 Den statistiske fordeling af arbejdssteder på brancher i 2007 følger relativt tæt fordelingen af arbejdssteder ifølge undersøgelsens optælling i CVR registeret. Det er dog tegn på, at andelen af virksomheder, hvis omsætning falder under den statistiske bagatelgrænse, er forholdsvis større blandt produktdesign og kommunikationsvirksomhederne end i de øvrige brancher og til gengæld relativt mindre i arkitekt og reklamebureaubrancherne. Antallet af statistisk registrerede firmaer, som ligger til grund for opgørelsen af værditilvækst og eksport i afsnittende nedenfor, lægger sig også for brancherne enkeltvis meget tæt op ad antallet af arbejdssteder. Antal firmaer Andel i % Arkitektvirksomhed ,5 % Produktdesign ,0 % Grafisk Design ,5 % Indretningsdesign 52 3,8 % Reklamebureauer ,3 % PR og Kommunikation ,9 % De 6 brancher i alt ,0 % Fordeling af omsætning på brancher Der er ikke tvivl om, at arkitekt og indretningsarkitektvirksomhederne og i endnu højere grad reklamebureauerne tegner sig for en forholdsmæssigt langt større andel af de kreative branchers samlede omsætning, end andelen af virksomheder umiddelbart tilsiger. Omsætning i t.kr. Andel i % Arkitektvirksomhed ,7 % Produktdesign ,5 % Grafisk Design ,8 % Indretningsdesign ,3 % Reklamebureauer ,5 % PR og Kommunikation ,1 % De 6 brancher i alt ,0 % Den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed er således ca. 3 gange så stor i arkitekt og indretningsarkitektbrancherne og næsten 4 gange så stor i reklamebureaubranchen, som den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed i produktdesignbranchen og i Kommunikationsbranchen. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS 19

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Svend Torp Jespersen og Ole Kveiborg 1 Indhold Metode Overordnede resultater Resultater på kommuneniveau Resultater på kvadratkilometerniveau 2 Metode GIS

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Analyserapport Del 2 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 2. UDDYBENDE

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Regional Udvikling - afdeling for virksomheds- og kompetenceudvikling Region Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune Juli 2014 Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune - styrker og udfordringer 1. LOKAL ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere