Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland"

Transkript

1 Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA De seks kreative brancher samlet set De enkelte kreative brancher ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher Fordeling af omsætning på brancher Fordeling af beskæftigelse på brancher Omsætning pr. fuldtidsansat branchesammenligning Værditilvækst pr. fuldtidsansat branchesammenligning Eksport ARKITEKTVIRKSOMHED Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport PRODUKTDESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat... 41

3 Værditilvækst pr. fuldtidansat Eksport GRAFISK DESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat i grafisk designbranchen Eksport INDRETNINGSDESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen Eksport REKLAMEBUREAUER Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 2

4 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA Kernen i den virksomhedsbase, der har dannet udgangspunkt for kortlægningen af de kreative erhverv, udgøres af alle de virksomheder i henholdsvis Århus Kommune og Region Midtjylland i øvrigt, som primo september 2009 var registreret i CVR registeret under en af følgende 6 brancher i Dansk Branchenomenklatur: Arkitektvirksomhed Industrielt design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation I alt virksomheder De seks kreative brancher samlet set Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør disse virksomheder ca. 18 % af det samlede antal registrerede virksomheder indenfor de 6 brancher i Danmark. Hele landet 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på 5 regioner Antal Andel i % af DK Midtjylland ,2 % Hovedstaden ,2 % Nordjylland 837 5,4 % Syddanmark ,6 % Sjælland ,7 % Danmark i alt ,0 % 1 Optællingen af virksomheder er baseret på såkaldte produktionsenheder, dvs. den eller de enheder under en given juridisk enhed, hvor der foregår en form for aktivitet eller produktion. Hermed inkluderes alle arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher, som er geografisk placeret i Region Midtjylland, uanset om der er tale om en virksomheds hovedsæde (den juridiske enhed) eller en underafdeling/filial, som deler CVR nummer med en hovedafdeling placeret indenfor eller udenfor Region Midtjylland. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 3

5 Geografisk fordeler de registrerede virksomheder i Region Midtjylland sig som følger: Region Midtjylland 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR geografisk fordelt på 4 zoner Antal Andel i % Århus ,2 % Kulturringen ,3 % Kulturbyerne ,4 % Øvrige region 255 9,1 % Region Midt i alt ,0% 48 % af virksomhederne ligger i Århus Kommune 28 % af virksomhederne ligger i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg eller Viborg, herefter med en samlebetegnelse benævnt Kulturbyerne. 15 % af virksomhederne ligger i Kulturring Østjylland et samarbejde mellem Favrskov, Skanderborg, Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs, herefter med en samlebetegnelse benævnt Kulturringen 9 % af virksomhederne ligger i regionens øvrige kommuner, dvs. Hedensted, Ikast Brande, Lemvig, Ringkøbing Skjern, Skive og Struer. I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som viser fordelingen af registrerede virksomheder på regionens 19 kommuner. Fordelingen af de registrerede virksomheder i Region Midtjylland på virksomhedsstørrelse fremgår af nedenstående tabel. Tydeligt er, at der er tale om brancher med en meget stor overvægt af mikrovirksomheder. 80 % af virksomhederne er således registreret som enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. Region Midtjylland 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på virksomhedsstørrelse Antal Andel i % Ansatte ,4 % ,0 % 2 til ,4 % 5 til ,9 % 10 til ,7 % 20 til ,2 % 50 til ,2 % 100 til ,1 % I alt % 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 4

6 I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for særligt interesserede viser fordelingen på virksomhedsstørrelse for kreative virksomheder registreret i: Århus Kommune Øvrige Region Midtjylland, ekskl. Århus Kommune De 4 geografiske zoner Hver af de 19 kommuner De enkelte kreative brancher Hele landet Antal registrerede virksomheder i CVR indenfor hver af de seks brancher fordelt på 5 regioner Ser man på fordelingen af virksomheder på landsplan indenfor de enkelte kreative brancher, er der ikke store variationer omkring gennemsnittet for de 6 brancher som helhed. Som det fremgik af afsnit ovenfor, var set for de 6 brancher som helhed 18,2 % af arbejdsstederne registreret i Region Midtjylland og 55,2 % i Region Hovedstaden. Ser man på tallene for de enkelte brancher, svinger Region Midtjyllands andel af det samlede antal registrerede arbejdssteder mellem 1/6 og 1/5. Størst er andelen af arkitektvirksomheder og reklamebureauer med henholdsvis 21 % og 19 % og lavest indenfor PR og Kommunikationsbranchen med godt 15 %. Region Hovedstadens andel af det samlede antal registrerede arbejdssteder er størst indenfor Produktdesign og Kommunikationsvirksomheder med henholdsvis 62 % og 60 % og til gengæld lavest indenfor arkitektvirksomhed med 49 % I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af registrerede arbejdssteder på de 5 regioner. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på de seks kreative brancher Antal Andel i % Arkitektvirksomhed % Produktdesign % Grafisk design % Indretningsdesign 96 3 % Reklame % PR og kommunikation % I alt for de 6 brancher % 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 5

7 Som det fremgår af tabellen ovenfor, tegner arkitektfirmaerne og reklamebureauerne sig for mere end halvdelen af alle arbejdsstederne i Region Midtjylland. Designbrancherne udgør tilsammen en tredjedel af arbejdsstederne med produktdesignbranchen som den største målt på antal registrerede enheder og indretningsdesignbranchen som den klart mindste af alle brancherne. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher geografisk fordelt på 4 zoner Heller ikke når det gælder fordelingen af virksomheder i de enkelte brancher på de 4 geografiske zoner, er der den store variation omkring gennemsnittet for de 6 brancher samlet set. I Århus er det især grafiske designvirksomheder, som er overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, idet 52 % af regionens virksomheder indenfor denne branche ligger i Århus. Kulturringen har en vis overrepræsentation af registrerede virksomheder indenfor PR og kommunikationsbranchen. Mens det samlet set er 15 % af de kreative virksomheder, som er placeret i Kulturringen, er andelen for PR og Kommunikationsvirksomheder oppe på 21 %. Som det fremgår af kommuneoversigten i bilaget til dette afsnit 2, udgør PR og Kommunikationsvirksomhederne navnlig en relativt stor andel af den samlede mængde kreative aktører i Favrskov, Skanderborg og Samsø kommuner. I Kulturbyerne er der til gengæld en overrepræsentation af indretningsdesignvirksomheder, idet 33 % af disse virksomheder er placeret i en af Kulturbyerne mod et gennemsnit for alle kreative virksomheder på 27 %. Dette skyldes frem for alt en forholdsvis stor repræsentation af indretningsdesignvirksomheder i Viborg Kommune. I den øvrige region er det navnlig arkitektvirksomhederne, som fylder mere end gennemsnitligt. Således udgør arkitektvirksomhederne omkring halvdelen af de registrerede kreative virksomheder i Ringkøbing Skjern og Lemvig, næsten dobbelt så meget, som arkitektvirksomhedernes samlede andel af kreative virksomheder i Region Midtjylland på 27 %. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher fordelt på virksomhedsstørrelse Som anført i afsnit ovenfor, er samlet set 80 % af virksomhederne i de 6 kreative brancher enkeltmandsvirksomheder, dvs. ingen ansatte udover ejeren. Størst er andelen af enkeltmandsvirksomheder indenfor produktdesignbranchen, hvor den er helt oppe på 90 %, mens den i arkitektbranchen er nede på 72 %. Gennemsnitligt har 16 % af virksomhederne 1 9 ansatte. 23 % af arkitektvirksomhederne ligger i denne kategori. 4 % af virksomhederne er registreret med 10 eller flere ansatte. Her topper reklamebureauerne, hvor andelen er oppe på knap 6 %. Til gengæld er der i designbrancherne kun ca. 1 % af virksomhederne, som har 10 eller flere ansatte og i Kommunikationsbranchen 2 % af virksomhederne i denne størrelseskategori. Kun i arkitekt og reklamebureaubranchen findes virksomheder med 50 eller flere an 2 Rapportens Del 4 Afsnit SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 6

8 satte. Andelen af virksomheder i denne størrelseskategori udgør dog mindre end 1 % af samtlige virksomheder indenfor disse to brancher. I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af arbejdssteder på virksomhedsstørrelse ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL Også de statistiske data indhentet i forbindelse med kortlægningen, knytter sig til virksomhedsbasens kerne, dvs. de 6 kreative brancher. På grund af statistikudarbejdelsens latensperiode vedrører de perioden 2005 til Der er således mange af de i efteråret 2009 i CVR registrerede virksomheder, hvis aktivitet ikke er indeholdt i statistikken, fordi de endnu ikke eksisterede/havde statistisk målbar aktivitet i 2007, og omvendt mange af de af statistikken omfattede virksomheder, som ikke indgår i virksomhedsbasen, fordi de ikke længere eksisterede i slutningen af Ikke desto mindre giver det statistiske billede et indtryk af de 6 kreative branchers størrelse og præstation målt på en række erhvervsøkonomiske nøgletal antal arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse, værditilvækst og eksport. Det er vigtigt at understrege, at der er en fundamental forskel på den formelle registrering af arbejdssteder i CVR registeret, og den statistiske opgørelse af arbejdssteder. At der er registrerede arbejdssteder i CVR i september 2009 og kun arbejdssteder i den statistiske opgørelse for 2007 er således på ingen måde ensbetydende med, at der er sket en fordobling i antal arbejdssteder de seneste 2 år. Som det er beskrevet i rapportens del 4 afsnit 5.1. i relation til spørgeskemaundersøgelsen, var det en relativt stor andel af de i september 2009 registrerede arbejdssteder, som måtte frasorteres i forbindelse med etablering af mailinglisten, fordi de viste sig enten ikke at have forretningsområde svarende til branchebetegnelsen, eller ikke at udøve nogen reel form for selvstændig virksomhedsaktivitet, eller ikke at have nogen sporbar elektronisk kontaktadresse. Forhold, som i samme grad ville have gjort sig gældende ved opslag i CVR registeret i Rent bortset herfra er der en række registrerede og kontaktbare virksomheder indenfor de 6 kreative brancher, som ikke figurerer i statistikkerne, fordi deres omsætning ligger under den for den pågældende branche gældende bagatelgrænse, og de ikke har nogen ansatte. Der er således i statistisk forstand tale om et ikke (fuldt) realiseret potentiale om virksomheder, som er under opstart drives som hobbyvirksomhed / bibeskæftigelse eller er etableret af nød med dagpenge som underlag 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.2. ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL 7

9 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking Benchmarking af Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/michael E. Nielsen I dette afsnit præsenteres nøgletal for de 6 kreative brancher samlet set Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Arbejdssteder Andel i % af DK Midtjylland ,3 % Hovedstaden ,3 % Nordjylland 413 5,6 % Syddanmark ,4 % Sjælland 684 9,4 % Danmark i alt ,0% Antallet af arbejdssteder, som er tilstrækkeligt store i kraft af omsætning og/eller beskæftigelse til at blive fanget af den statistiske radar, er kun ca. halvt så stort som antallet af formelt registrerede arbejdssteder. Dette gør sig dog i stort set samme omfang gældende over hele landet, hvorfor fordelingen af arbejdssteder på regioner målt rent statistisk stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret. 3 Udviklingen i antal arbejdssteder i perioden Af landets 5 regioner er det Region Midtjylland, som har oplevet den største relative vækst i antal arbejdssteder i perioden I Region Midtjylland er antallet af arbejdssteder således steget med 7,3 % sammenholdt med 5,4 % i Hovedstadsregionen. I såvel Region Midtjylland som i Hovedstadsregionen ligger væksten på niveau med den gennemsnitlige udvikling for alle brancher i samme periode, som udgør + 7,6 % i Region Midtjylland og + 5,2 % i Hovedstadsregionen. Det samme gør sig gældende i Region Syddanmark. Udviklingen i antallet af kreative arbejdspladser i Region Nordjylland (med et fald på 1,7 %) og Region Sjælland (med en vækst på kun 1,5 %) halter derimod klart efter udviklingen i det samlede antal arbejdspladser i de pågældende regioner på henholdsvis 5,9 % og 7,3 %. 3 Se Afsnit ovenfor. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 8

10 7,3 7,6 % vækst i antal arbejdsteder ,3 6,3 5,9 5,4 5,2 5,5 1,5 6 Kreative brancher Alle brancher Region Midtjylland Region Hovedstaden 1,7 Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Omsætning Omsætningen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner I såvel Region Midtjylland som i Region Hovedstaden er de kreative branchers andel af den samlede omsætning på landsplan lidt større end andelen af arbejdssteder. Omsætning (t.kr.) Andel i % af DK Midtjylland ,6 % Hovedstaden ,8 % Øvrige regioner , 6% Danmark i alt ,0 % Udviklingen i omsætningen i perioden Isoleret betragtet har de kreative brancher i Region Midtjylland haft en positiv udvikling i den samlede omsætning på 21,5 % fra 2005 til Dette ligger imidlertid under den gennemsnitlige udvikling for de kreative brancher på landsplan på + 23,3 %, og ikke langt over væksten i den samlede omsætning for alle brancher i Region Midtjylland på 18,4 %. I Hovedstadsregionen havde de kreative brancher således i samme periode en omsætningsstigning på 25,9 % i forhold til et gennemsnit for alle brancher på kun 14,6 %. I lyset heraf er det værd at bemærke, at der er en meget markant forskel på de kreative virksomheder i og udenfor Århus Kommune. I Århus Kommune steg den samlede omsætning for de seks kreative brancher 4 Der er ikke her foretaget en opdeling af omsætningen for øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syddanmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte omsætningstal for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 9

11 kun med 10 % mod en stigning på 38,6 % for de kreative brancher i den øvrige region. Det skal understreges, at der også for så vidt angår omsætningsudviklingen for alle brancher er et spænd mellem væksten i henholdsvis Århus Kommune (+12,7 %) og den øvrige region (+ 20,6 %) et spænd, der dog er væsentligt mindre end det er tilfældet for de kreative brancher. 38,6 % vækst i omsætning , ,7 20,6 21,5 18,4 14,6 18,6 17,8 6 Kreative brancher Alle brancher Århus Øvrige Region Midtjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Øvrige Regioner Beskæftigelse Beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Mens Region Midtjyllands andel af landets arbejdssteder i de 6 kreative brancher er på ca. 19 % og andelen af den samlede omsætning på landsplan er godt 21 %, er regionens andel af det samlede antal beskæftigede i de 6 brancher oppe på næsten 25 %. Antal fuldtidsansatte (årsværk) Andel i % af DK Midtjylland ,8 % Hovedstaden ,2 % Nordjylland 788 4,7 % Syddanmark ,6 % Sjælland 783 4,7 % Danmark i alt ,0 % Udvikling i beskæftigelsen i perioden Region Midtjyllands kreative brancher har som nævnt ikke har haft en udvikling i omsætning, som helt matcher udviklingen i Hovedstadsregionen og den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Derimod er udviklingen i beskæftigelsen fuldstændigt den samme i Region Midtjylland og Hovedstadsregionen nemlig en 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 10

12 stigning på 20,7 % fra 2005 til En udvikling, som stort set svarer til den gennemsnitlige stigning i beskæftigelsen på landsplan, som ligger på 20,1 %. Det gælder for hele landet, at stigningen i beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher har været mere end dobbelt så stor som stigningen i beskæftigelsen for alle brancher, som i alle regionerne ligger mellem 6,5 og 9,5 %. 5 Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) indenfor de 6 kreative brancher i 2007 At de kreative brancher er en verden af små virksomheder ses tydeligt, når det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted for de kreative brancher sammenholdes med gennemsnittet for alle brancher. Det er dog værd at bemærke, at Region Midtjylland er topscorer med næsten 3 fuldtidsansatte pr. arbejdssted i 2007 og et ratio på 1:2 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. I den anden ende ligger Region Sjælland med 1,15 fuldtidsansatte pr. arbejdssted og et ratio på 1: 3,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. På landsplan er tallene gennemsnitligt 2,28 fuldtidsansatte pr. arbejdssted i de kreative brancher og et ratio på 1: 2,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler) De 6 kreative brancher Alle brancher Midtjylland 2,93 5,94 Hovedstaden 2,32 5,71 Nordjylland 1,91 5,59 Syddanmark 2,15 6,14 Sjælland 1,15 4,08 Hele landet 2,28 5,59 Udvikling i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse i perioden Den store stigning i beskæftigelsen indenfor de kreative brancher afspejler sig i udviklingen i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse. For hele landet er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted indenfor de kreative brancher således steget med 14,3 % fra 2005 til 2007, mens det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted for alle brancher kun er steget med 1,3 %. Når det ihukommes at Region Midtjylland har haft en vækst i antallet af kreative virksomheder, som er lidt højere end væksten i Hovedstadsregionen, men samtidig den samme stigningstakt i beskæftigelsen, er det ikke overraskende, at stigningen i antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted er lidt lavere i Region Midtjylland (12,5 %) end i Hovedstadsregionen (14,5 %). Også her gør der sig imidlertid en forskel gældende mellem 5 8,7 % i Region Midtjylland 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 11

13 udviklingen indenfor og udenfor Århus Kommune, idet udviklingen i Region Midtjylland ekskl. Århus er på niveau med udviklingen i Hovedstadsregionen, nemlig 14,4 % Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat indenfor de 6 kreative brancher i 2007 For de kreative brancher samlet set er omsætningen pr. ansat lavere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Størst er afstanden til Hovedstadsregionen, hvor de kreative virksomheder har godt kr. mere i omsætning pr. ansat. Indenfor Region Midtjylland er der dog forskel på virksomhederne indenfor og udenfor Århus Kommune, idet de kreative virksomheder i Region Midtjylland udenfor Århus Kommune har den samme omsætning pr. ansat som gennemsnittet for de øvrige regioner, nemlig knap 1,6 mio. kr., hvilket kun ligger kr. under niveauet i Region Hovedstaden Kreative brancher Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 t.kr Udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i perioden Hvad angår udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i perioden , har de kreative brancher i Region Hovedstaden oplevet en stigning på + 4,3 % men Region Midtjylland og de øvrige Regioner samlet set stort set har haft 0 vækst. For Region Midtjyllands vedkommende dækker dette imidlertid over et stort spænd mellem virksomhederne i Århus Kommune, der siden 2005 har oplevet et fald i omsætning pr. ansat på 7,6 %, og virksomhederne i Region Midtjylland i øvrigt, som har haft en stigning på + 12,6 %. I samtlige regioner ligger væksten i omsætning pr. fuldtidsansat under stigningstakten for alle Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat ,6 i % 7,6 0,7 4,3 0,4 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 12

14 brancher, som i Region Midtjylland er på 8,9 %, i Region Hovedstaden på 7,4 % og for de øvrige regioner 9,3 % Værditilvækst pr. fuldtidsansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet i dette afsnit og det efterfølgende vedrørende eksport i stedet firmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region, er således hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udelukkelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hovedkontor ligger indenfor regionens område. Det ændrer imidlertid ikke ved, at tallene er egnede til at give et generelt billede af de kreative branchers evne til at skabe økonomi på bundlinjen. Antallet af firmaer i de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel, afviger den samlede mængde af firmaer i de kreative brancher nemlig kun meget lidt fra den samlede mængde virksomheder forstået som arbejdssteder, og den % vise fordeling på regioner er fuldstændigt sammenfaldende med fordelingen af arbejdssteder. 6 Ikke overraskende i lyset af den store overvægt af enkeltmandsvirksomheder. Antal firmaer Andel i % af DK Midtjylland ,3 % Hovedstaden ,6 % Nordjylland 399 5,5 % Syddanmark ,2 % Sjælland 673 9,4 % Danmark i alt ,0 % Værditilvækst pr. fuldtidsansat i de 6 kreative brancher 2007 Som nedenstående figur viser, har de kreative brancher i Midtjylland et udviklingsfelt, når det gælder værditilvækst pr. ansat. De kreative brancher i Region Hovedstaden og Region Sjælland er bedre på dette punkt med en gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat, som ligger henholdsvis 12,5 og 10,8 % højere end i 6 Se ovenfor Afsnit SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 13

15 Region Midtjylland. Kun i Region Nordjylland er værditilvæksten pr. ansat lavere end i Århus. Øvrig Region Midtjylland ligger på niveau med Region Syddanmark. 7 Værditilvækst pr. fuldtidsansat kr Generelt for de kreative brancher er imidlertid også i Region Midtjylland at de genererer en højere gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat ansat end gennemsnittet for alle brancher i den pågældende region. Som det fremgår af figuren nedenfor, er Region Sjælland er topscorer. Her er værditilvæksten pr. fuldtidsansat i de kreative brancher mere end dobbelt så stor som gennemsnittet for alle brancher. Værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i et givet område Region Sjælland 2,17 Region Nordjylland 1,81 Region Syddanmark 1,63 Region Midtjylland 1,59 Region Hovedstaden 1,39 Index Øvrig Region Midt Århus 1,44 1,68 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7 Der er ikke statistisk registreret nogen værditilvækst særskilt for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Beregningen af værditilvækst pr. ansat for disse to regioner baserer sig derfor kun på de 5 øvrige kreative brancher. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 14

16 Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i perioden Til gengæld er der relativt set tegn på stagnation og i visse regioner faktisk tilbagegang i udviklingen i værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher, mens billedet for alle brancher ikke mindst i Region Midtjylland og navnlig Århus er vækst. Vækst i værditilvækst pr. ansat, i % Region Sjælland 2,3 Region Syddanmark 4,0 Region Nordjylland 8,3 Region Hovedstaden Region Midtjylland 6,0 2,2 3,2 2,4 12,0 11,8 17,2 Alle brancher Kreative brancher Øvrige Midtjylland Århus 1,3 2,9 6,6 26,1 10,0 0,0 10,0 20,0 30, Eksport De 6 kreative branchers eksport i 2007 fordelt på regioner Den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher i 2007 var på næsten 2,6 mia. kr. Mens Region Hovedstaden tegnede sig for godt 57 % af den samlede nationale omsætning for de 6 kreative brancher i 2007, var regionens andel af den samlede nationale eksport oppe på 65 %. Region Midtjyllands andel af den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher ligger derimod lidt under regionens andel af den samlede omsætning. Eksport (t.kr.) Andel i % af DK Midtjylland ,8 % Hovedstaden ,0 % Øvrige regioner ,2 % Danmark i alt ,0 % 8 Der er ikke her foretaget en opdeling af eksporten for de tre øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syddanmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte eksporttal for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 15

17 Mens eksportens andel af den samlede omsætning for de kreative brancher således udgør 11,4 % i Region Hovedstaden, ligger eksportandelen i Region Midtjylland på 7,6 % lidt over gennemsnittet for landets øvrige regioner på 7,1 %. Dette dækker imidlertid over en forskel mellem de kreative firmaer, som har hjemsted i Århus Kommune og de firmaer, som er registreret i den øvrige Region Midtjylland. Firmaerne med hjemadresse i Århus Kommune er klart mere internationalt orienterede end firmaerne i Region Midtjylland i øvrigt. Således er eksportandelen i Århus Kommune dobbelt så stor (9,6 %) som i den øvrige region (4,8 %). Eksport pr. fuldtidsansat i de kreative brancher i 2007 Når man ser på eksporten pr. fuldtidsansat bliver spændet mellem Århus og den øvrige Region Midtjylland lidt mindre, men firmaerne i Århus Kommune præsterer stadigvæk langt mere på dette punkt end firmaerne i den øvrige region. Der er dog et godt stykke op til niveauet for firmaer i Region Hovedstaden Eksport pr. fuldtidansat kr For alle regioner gælder det imidlertid, at de kreative brancher relativt set har en lav eksport pr. ansat i forhold til det gennemsnitlige niveau for alle brancher. I Region Hovedstaden er eksporten pr. ansat godt halvt så stor som gennemsnitligt for alle brancher, mens den i Region Midtjylland udgør en tredjedel. Ser man isoleret på Århus Kommune nærmer indeks sig imidlertid niveauet i Hovedstadsregionen. Eksport pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i pågældende område Århus Øvrige Region Midt Region Midtjylland Øvrige Regioner Region Hovedstaden SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 16

18 Udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat, Hertil kommer den meget positive nyhed, at Region Midtjylland samlet set som den eneste af landets fem regioner havde en markant vækst i eksport pr. fuldtidsansat fra på 27,8 %. I regionen udenfor Århus er stigningen helt oppe på 42 %. I samme periode har Hovedstadsregionen oplevet et mindre fald på 1 % og landets øvrige regioner en markant tilbagegang. 26,0% 6 Kreative Brancher Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, ,0% 27,8% 1,0% 43,6% Også når de regionale præstationer sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i eksport pr. fuldtidsansat for alle brancher, bliver det tydeligt, at Region Midtjylland som den eneste region har haft en stigning i eksport pr. ansat i de kreative brancher, som ligger markant foran udviklingen i eksport pr. ansat i det regionale erhvervsliv generelt. Ser man særskilt på henholdsvis Århus Kommune og den øvrige region, viser det sig dog, at det kun er i Region Midtjylland udenfor Århus, at de kreative brancher indtager denne relative position som frontløber. I Århus Kommune følger stigningen i de kreative branchers eksport pr. ansat på 26 % kun lige den gennemsnitlige stigning i eksport pr. ansat for det samlede erhvervsliv på 27,5 %. Der er dog stadigvæk relativt set tale om et bemærkelsesværdigt internationaliseringsryk for de kreative brancher set under ét også i Århus. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 17

19 Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, Region Sjælland Region Syddanmark 47,5% 3,2% 25,4% 20,3% Region Nordjylland 43,6% 4,5% Region Hovedstaden Region Midtjylland 1,0% 5,6% 11,9% 27,8% Alle Brancher Kreative Brancher Øvrige Region Midtjylland Århus 5,9% 27,5% 26,0% 42,0% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS 9 I dette og de næstfølgende afsnit præsenteres nøgletal for de seks kreative brancher enkeltvis. Her i Afsnit 4.4. ses der på, hvorledes antallet af arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse og eksport i 2007 fordelte sig på de enkelte brancher i Region Midtjylland, og der foretages en sammenligning af branchernes præstationer, når det gælder omsætning pr. fuldtidsansat, værditilvækst pr. fuldtidsansat og eksport pr. fuldtidsansat i Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher De i 2007 i alt statistisk registrerede arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i Region Midtjylland fordeler sig på de enkelte brancher som følger Antal arbejdssteder Andel i % Arkitektvirksomhed ,6 % Produktdesign ,8 % Grafisk Design ,5 % Indretningsdesign 51 3,6 % Reklamebureauer ,6 % PR og Kommunikation ,8 % De 6 brancher i alt ,0 % 9 Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/michael E. Nielsen 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 18

20 Den statistiske fordeling af arbejdssteder på brancher i 2007 følger relativt tæt fordelingen af arbejdssteder ifølge undersøgelsens optælling i CVR registeret. Det er dog tegn på, at andelen af virksomheder, hvis omsætning falder under den statistiske bagatelgrænse, er forholdsvis større blandt produktdesign og kommunikationsvirksomhederne end i de øvrige brancher og til gengæld relativt mindre i arkitekt og reklamebureaubrancherne. Antallet af statistisk registrerede firmaer, som ligger til grund for opgørelsen af værditilvækst og eksport i afsnittende nedenfor, lægger sig også for brancherne enkeltvis meget tæt op ad antallet af arbejdssteder. Antal firmaer Andel i % Arkitektvirksomhed ,5 % Produktdesign ,0 % Grafisk Design ,5 % Indretningsdesign 52 3,8 % Reklamebureauer ,3 % PR og Kommunikation ,9 % De 6 brancher i alt ,0 % Fordeling af omsætning på brancher Der er ikke tvivl om, at arkitekt og indretningsarkitektvirksomhederne og i endnu højere grad reklamebureauerne tegner sig for en forholdsmæssigt langt større andel af de kreative branchers samlede omsætning, end andelen af virksomheder umiddelbart tilsiger. Omsætning i t.kr. Andel i % Arkitektvirksomhed ,7 % Produktdesign ,5 % Grafisk Design ,8 % Indretningsdesign ,3 % Reklamebureauer ,5 % PR og Kommunikation ,1 % De 6 brancher i alt ,0 % Den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed er således ca. 3 gange så stor i arkitekt og indretningsarkitektbrancherne og næsten 4 gange så stor i reklamebureaubranchen, som den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed i produktdesignbranchen og i Kommunikationsbranchen. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS 19

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere