Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland"

Transkript

1 Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA De seks kreative brancher samlet set De enkelte kreative brancher ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher Fordeling af omsætning på brancher Fordeling af beskæftigelse på brancher Omsætning pr. fuldtidsansat branchesammenligning Værditilvækst pr. fuldtidsansat branchesammenligning Eksport ARKITEKTVIRKSOMHED Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport PRODUKTDESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat... 41

3 Værditilvækst pr. fuldtidansat Eksport GRAFISK DESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat i grafisk designbranchen Eksport INDRETNINGSDESIGN Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen Eksport REKLAMEBUREAUER Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING Regional benchmarking Antallet af arbejdssteder Omsætning Beskæftigelse Omsætning pr. fuldtidsansat Værditilvækst pr. fuldtidsansat Eksport SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 2

4 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA Kernen i den virksomhedsbase, der har dannet udgangspunkt for kortlægningen af de kreative erhverv, udgøres af alle de virksomheder i henholdsvis Århus Kommune og Region Midtjylland i øvrigt, som primo september 2009 var registreret i CVR registeret under en af følgende 6 brancher i Dansk Branchenomenklatur: Arkitektvirksomhed Industrielt design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation I alt virksomheder De seks kreative brancher samlet set Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør disse virksomheder ca. 18 % af det samlede antal registrerede virksomheder indenfor de 6 brancher i Danmark. Hele landet 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på 5 regioner Antal Andel i % af DK Midtjylland ,2 % Hovedstaden ,2 % Nordjylland 837 5,4 % Syddanmark ,6 % Sjælland ,7 % Danmark i alt ,0 % 1 Optællingen af virksomheder er baseret på såkaldte produktionsenheder, dvs. den eller de enheder under en given juridisk enhed, hvor der foregår en form for aktivitet eller produktion. Hermed inkluderes alle arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher, som er geografisk placeret i Region Midtjylland, uanset om der er tale om en virksomheds hovedsæde (den juridiske enhed) eller en underafdeling/filial, som deler CVR nummer med en hovedafdeling placeret indenfor eller udenfor Region Midtjylland. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 3

5 Geografisk fordeler de registrerede virksomheder i Region Midtjylland sig som følger: Region Midtjylland 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR geografisk fordelt på 4 zoner Antal Andel i % Århus ,2 % Kulturringen ,3 % Kulturbyerne ,4 % Øvrige region 255 9,1 % Region Midt i alt ,0% 48 % af virksomhederne ligger i Århus Kommune 28 % af virksomhederne ligger i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg eller Viborg, herefter med en samlebetegnelse benævnt Kulturbyerne. 15 % af virksomhederne ligger i Kulturring Østjylland et samarbejde mellem Favrskov, Skanderborg, Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs, herefter med en samlebetegnelse benævnt Kulturringen 9 % af virksomhederne ligger i regionens øvrige kommuner, dvs. Hedensted, Ikast Brande, Lemvig, Ringkøbing Skjern, Skive og Struer. I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som viser fordelingen af registrerede virksomheder på regionens 19 kommuner. Fordelingen af de registrerede virksomheder i Region Midtjylland på virksomhedsstørrelse fremgår af nedenstående tabel. Tydeligt er, at der er tale om brancher med en meget stor overvægt af mikrovirksomheder. 80 % af virksomhederne er således registreret som enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. Region Midtjylland 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på virksomhedsstørrelse Antal Andel i % Ansatte ,4 % ,0 % 2 til ,4 % 5 til ,9 % 10 til ,7 % 20 til ,2 % 50 til ,2 % 100 til ,1 % I alt % 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 4

6 I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for særligt interesserede viser fordelingen på virksomhedsstørrelse for kreative virksomheder registreret i: Århus Kommune Øvrige Region Midtjylland, ekskl. Århus Kommune De 4 geografiske zoner Hver af de 19 kommuner De enkelte kreative brancher Hele landet Antal registrerede virksomheder i CVR indenfor hver af de seks brancher fordelt på 5 regioner Ser man på fordelingen af virksomheder på landsplan indenfor de enkelte kreative brancher, er der ikke store variationer omkring gennemsnittet for de 6 brancher som helhed. Som det fremgik af afsnit ovenfor, var set for de 6 brancher som helhed 18,2 % af arbejdsstederne registreret i Region Midtjylland og 55,2 % i Region Hovedstaden. Ser man på tallene for de enkelte brancher, svinger Region Midtjyllands andel af det samlede antal registrerede arbejdssteder mellem 1/6 og 1/5. Størst er andelen af arkitektvirksomheder og reklamebureauer med henholdsvis 21 % og 19 % og lavest indenfor PR og Kommunikationsbranchen med godt 15 %. Region Hovedstadens andel af det samlede antal registrerede arbejdssteder er størst indenfor Produktdesign og Kommunikationsvirksomheder med henholdsvis 62 % og 60 % og til gengæld lavest indenfor arkitektvirksomhed med 49 % I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af registrerede arbejdssteder på de 5 regioner. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på de seks kreative brancher Antal Andel i % Arkitektvirksomhed % Produktdesign % Grafisk design % Indretningsdesign 96 3 % Reklame % PR og kommunikation % I alt for de 6 brancher % 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 5

7 Som det fremgår af tabellen ovenfor, tegner arkitektfirmaerne og reklamebureauerne sig for mere end halvdelen af alle arbejdsstederne i Region Midtjylland. Designbrancherne udgør tilsammen en tredjedel af arbejdsstederne med produktdesignbranchen som den største målt på antal registrerede enheder og indretningsdesignbranchen som den klart mindste af alle brancherne. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher geografisk fordelt på 4 zoner Heller ikke når det gælder fordelingen af virksomheder i de enkelte brancher på de 4 geografiske zoner, er der den store variation omkring gennemsnittet for de 6 brancher samlet set. I Århus er det især grafiske designvirksomheder, som er overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, idet 52 % af regionens virksomheder indenfor denne branche ligger i Århus. Kulturringen har en vis overrepræsentation af registrerede virksomheder indenfor PR og kommunikationsbranchen. Mens det samlet set er 15 % af de kreative virksomheder, som er placeret i Kulturringen, er andelen for PR og Kommunikationsvirksomheder oppe på 21 %. Som det fremgår af kommuneoversigten i bilaget til dette afsnit 2, udgør PR og Kommunikationsvirksomhederne navnlig en relativt stor andel af den samlede mængde kreative aktører i Favrskov, Skanderborg og Samsø kommuner. I Kulturbyerne er der til gengæld en overrepræsentation af indretningsdesignvirksomheder, idet 33 % af disse virksomheder er placeret i en af Kulturbyerne mod et gennemsnit for alle kreative virksomheder på 27 %. Dette skyldes frem for alt en forholdsvis stor repræsentation af indretningsdesignvirksomheder i Viborg Kommune. I den øvrige region er det navnlig arkitektvirksomhederne, som fylder mere end gennemsnitligt. Således udgør arkitektvirksomhederne omkring halvdelen af de registrerede kreative virksomheder i Ringkøbing Skjern og Lemvig, næsten dobbelt så meget, som arkitektvirksomhedernes samlede andel af kreative virksomheder i Region Midtjylland på 27 %. Region Midtjylland Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher fordelt på virksomhedsstørrelse Som anført i afsnit ovenfor, er samlet set 80 % af virksomhederne i de 6 kreative brancher enkeltmandsvirksomheder, dvs. ingen ansatte udover ejeren. Størst er andelen af enkeltmandsvirksomheder indenfor produktdesignbranchen, hvor den er helt oppe på 90 %, mens den i arkitektbranchen er nede på 72 %. Gennemsnitligt har 16 % af virksomhederne 1 9 ansatte. 23 % af arkitektvirksomhederne ligger i denne kategori. 4 % af virksomhederne er registreret med 10 eller flere ansatte. Her topper reklamebureauerne, hvor andelen er oppe på knap 6 %. Til gengæld er der i designbrancherne kun ca. 1 % af virksomhederne, som har 10 eller flere ansatte og i Kommunikationsbranchen 2 % af virksomhederne i denne størrelseskategori. Kun i arkitekt og reklamebureaubranchen findes virksomheder med 50 eller flere an 2 Rapportens Del 4 Afsnit SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET BASERET PÅ CVR DATA 6

8 satte. Andelen af virksomheder i denne størrelseskategori udgør dog mindre end 1 % af samtlige virksomheder indenfor disse to brancher. I rapportens Del 4 Afsnit findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af arbejdssteder på virksomhedsstørrelse ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL Også de statistiske data indhentet i forbindelse med kortlægningen, knytter sig til virksomhedsbasens kerne, dvs. de 6 kreative brancher. På grund af statistikudarbejdelsens latensperiode vedrører de perioden 2005 til Der er således mange af de i efteråret 2009 i CVR registrerede virksomheder, hvis aktivitet ikke er indeholdt i statistikken, fordi de endnu ikke eksisterede/havde statistisk målbar aktivitet i 2007, og omvendt mange af de af statistikken omfattede virksomheder, som ikke indgår i virksomhedsbasen, fordi de ikke længere eksisterede i slutningen af Ikke desto mindre giver det statistiske billede et indtryk af de 6 kreative branchers størrelse og præstation målt på en række erhvervsøkonomiske nøgletal antal arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse, værditilvækst og eksport. Det er vigtigt at understrege, at der er en fundamental forskel på den formelle registrering af arbejdssteder i CVR registeret, og den statistiske opgørelse af arbejdssteder. At der er registrerede arbejdssteder i CVR i september 2009 og kun arbejdssteder i den statistiske opgørelse for 2007 er således på ingen måde ensbetydende med, at der er sket en fordobling i antal arbejdssteder de seneste 2 år. Som det er beskrevet i rapportens del 4 afsnit 5.1. i relation til spørgeskemaundersøgelsen, var det en relativt stor andel af de i september 2009 registrerede arbejdssteder, som måtte frasorteres i forbindelse med etablering af mailinglisten, fordi de viste sig enten ikke at have forretningsområde svarende til branchebetegnelsen, eller ikke at udøve nogen reel form for selvstændig virksomhedsaktivitet, eller ikke at have nogen sporbar elektronisk kontaktadresse. Forhold, som i samme grad ville have gjort sig gældende ved opslag i CVR registeret i Rent bortset herfra er der en række registrerede og kontaktbare virksomheder indenfor de 6 kreative brancher, som ikke figurerer i statistikkerne, fordi deres omsætning ligger under den for den pågældende branche gældende bagatelgrænse, og de ikke har nogen ansatte. Der er således i statistisk forstand tale om et ikke (fuldt) realiseret potentiale om virksomheder, som er under opstart drives som hobbyvirksomhed / bibeskæftigelse eller er etableret af nød med dagpenge som underlag 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.2. ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL 7

9 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking Benchmarking af Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/michael E. Nielsen I dette afsnit præsenteres nøgletal for de 6 kreative brancher samlet set Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Arbejdssteder Andel i % af DK Midtjylland ,3 % Hovedstaden ,3 % Nordjylland 413 5,6 % Syddanmark ,4 % Sjælland 684 9,4 % Danmark i alt ,0% Antallet af arbejdssteder, som er tilstrækkeligt store i kraft af omsætning og/eller beskæftigelse til at blive fanget af den statistiske radar, er kun ca. halvt så stort som antallet af formelt registrerede arbejdssteder. Dette gør sig dog i stort set samme omfang gældende over hele landet, hvorfor fordelingen af arbejdssteder på regioner målt rent statistisk stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret. 3 Udviklingen i antal arbejdssteder i perioden Af landets 5 regioner er det Region Midtjylland, som har oplevet den største relative vækst i antal arbejdssteder i perioden I Region Midtjylland er antallet af arbejdssteder således steget med 7,3 % sammenholdt med 5,4 % i Hovedstadsregionen. I såvel Region Midtjylland som i Hovedstadsregionen ligger væksten på niveau med den gennemsnitlige udvikling for alle brancher i samme periode, som udgør + 7,6 % i Region Midtjylland og + 5,2 % i Hovedstadsregionen. Det samme gør sig gældende i Region Syddanmark. Udviklingen i antallet af kreative arbejdspladser i Region Nordjylland (med et fald på 1,7 %) og Region Sjælland (med en vækst på kun 1,5 %) halter derimod klart efter udviklingen i det samlede antal arbejdspladser i de pågældende regioner på henholdsvis 5,9 % og 7,3 %. 3 Se Afsnit ovenfor. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 8

10 7,3 7,6 % vækst i antal arbejdsteder ,3 6,3 5,9 5,4 5,2 5,5 1,5 6 Kreative brancher Alle brancher Region Midtjylland Region Hovedstaden 1,7 Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Omsætning Omsætningen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner I såvel Region Midtjylland som i Region Hovedstaden er de kreative branchers andel af den samlede omsætning på landsplan lidt større end andelen af arbejdssteder. Omsætning (t.kr.) Andel i % af DK Midtjylland ,6 % Hovedstaden ,8 % Øvrige regioner , 6% Danmark i alt ,0 % Udviklingen i omsætningen i perioden Isoleret betragtet har de kreative brancher i Region Midtjylland haft en positiv udvikling i den samlede omsætning på 21,5 % fra 2005 til Dette ligger imidlertid under den gennemsnitlige udvikling for de kreative brancher på landsplan på + 23,3 %, og ikke langt over væksten i den samlede omsætning for alle brancher i Region Midtjylland på 18,4 %. I Hovedstadsregionen havde de kreative brancher således i samme periode en omsætningsstigning på 25,9 % i forhold til et gennemsnit for alle brancher på kun 14,6 %. I lyset heraf er det værd at bemærke, at der er en meget markant forskel på de kreative virksomheder i og udenfor Århus Kommune. I Århus Kommune steg den samlede omsætning for de seks kreative brancher 4 Der er ikke her foretaget en opdeling af omsætningen for øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syddanmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte omsætningstal for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 9

11 kun med 10 % mod en stigning på 38,6 % for de kreative brancher i den øvrige region. Det skal understreges, at der også for så vidt angår omsætningsudviklingen for alle brancher er et spænd mellem væksten i henholdsvis Århus Kommune (+12,7 %) og den øvrige region (+ 20,6 %) et spænd, der dog er væsentligt mindre end det er tilfældet for de kreative brancher. 38,6 % vækst i omsætning , ,7 20,6 21,5 18,4 14,6 18,6 17,8 6 Kreative brancher Alle brancher Århus Øvrige Region Midtjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Øvrige Regioner Beskæftigelse Beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Mens Region Midtjyllands andel af landets arbejdssteder i de 6 kreative brancher er på ca. 19 % og andelen af den samlede omsætning på landsplan er godt 21 %, er regionens andel af det samlede antal beskæftigede i de 6 brancher oppe på næsten 25 %. Antal fuldtidsansatte (årsværk) Andel i % af DK Midtjylland ,8 % Hovedstaden ,2 % Nordjylland 788 4,7 % Syddanmark ,6 % Sjælland 783 4,7 % Danmark i alt ,0 % Udvikling i beskæftigelsen i perioden Region Midtjyllands kreative brancher har som nævnt ikke har haft en udvikling i omsætning, som helt matcher udviklingen i Hovedstadsregionen og den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Derimod er udviklingen i beskæftigelsen fuldstændigt den samme i Region Midtjylland og Hovedstadsregionen nemlig en 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 10

12 stigning på 20,7 % fra 2005 til En udvikling, som stort set svarer til den gennemsnitlige stigning i beskæftigelsen på landsplan, som ligger på 20,1 %. Det gælder for hele landet, at stigningen i beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher har været mere end dobbelt så stor som stigningen i beskæftigelsen for alle brancher, som i alle regionerne ligger mellem 6,5 og 9,5 %. 5 Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) indenfor de 6 kreative brancher i 2007 At de kreative brancher er en verden af små virksomheder ses tydeligt, når det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted for de kreative brancher sammenholdes med gennemsnittet for alle brancher. Det er dog værd at bemærke, at Region Midtjylland er topscorer med næsten 3 fuldtidsansatte pr. arbejdssted i 2007 og et ratio på 1:2 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. I den anden ende ligger Region Sjælland med 1,15 fuldtidsansatte pr. arbejdssted og et ratio på 1: 3,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. På landsplan er tallene gennemsnitligt 2,28 fuldtidsansatte pr. arbejdssted i de kreative brancher og et ratio på 1: 2,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler) De 6 kreative brancher Alle brancher Midtjylland 2,93 5,94 Hovedstaden 2,32 5,71 Nordjylland 1,91 5,59 Syddanmark 2,15 6,14 Sjælland 1,15 4,08 Hele landet 2,28 5,59 Udvikling i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse i perioden Den store stigning i beskæftigelsen indenfor de kreative brancher afspejler sig i udviklingen i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse. For hele landet er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted indenfor de kreative brancher således steget med 14,3 % fra 2005 til 2007, mens det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted for alle brancher kun er steget med 1,3 %. Når det ihukommes at Region Midtjylland har haft en vækst i antallet af kreative virksomheder, som er lidt højere end væksten i Hovedstadsregionen, men samtidig den samme stigningstakt i beskæftigelsen, er det ikke overraskende, at stigningen i antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted er lidt lavere i Region Midtjylland (12,5 %) end i Hovedstadsregionen (14,5 %). Også her gør der sig imidlertid en forskel gældende mellem 5 8,7 % i Region Midtjylland 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 11

13 udviklingen indenfor og udenfor Århus Kommune, idet udviklingen i Region Midtjylland ekskl. Århus er på niveau med udviklingen i Hovedstadsregionen, nemlig 14,4 % Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat indenfor de 6 kreative brancher i 2007 For de kreative brancher samlet set er omsætningen pr. ansat lavere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Størst er afstanden til Hovedstadsregionen, hvor de kreative virksomheder har godt kr. mere i omsætning pr. ansat. Indenfor Region Midtjylland er der dog forskel på virksomhederne indenfor og udenfor Århus Kommune, idet de kreative virksomheder i Region Midtjylland udenfor Århus Kommune har den samme omsætning pr. ansat som gennemsnittet for de øvrige regioner, nemlig knap 1,6 mio. kr., hvilket kun ligger kr. under niveauet i Region Hovedstaden Kreative brancher Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 t.kr Udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i perioden Hvad angår udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i perioden , har de kreative brancher i Region Hovedstaden oplevet en stigning på + 4,3 % men Region Midtjylland og de øvrige Regioner samlet set stort set har haft 0 vækst. For Region Midtjyllands vedkommende dækker dette imidlertid over et stort spænd mellem virksomhederne i Århus Kommune, der siden 2005 har oplevet et fald i omsætning pr. ansat på 7,6 %, og virksomhederne i Region Midtjylland i øvrigt, som har haft en stigning på + 12,6 %. I samtlige regioner ligger væksten i omsætning pr. fuldtidsansat under stigningstakten for alle Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat ,6 i % 7,6 0,7 4,3 0,4 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 12

14 brancher, som i Region Midtjylland er på 8,9 %, i Region Hovedstaden på 7,4 % og for de øvrige regioner 9,3 % Værditilvækst pr. fuldtidsansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet i dette afsnit og det efterfølgende vedrørende eksport i stedet firmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region, er således hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udelukkelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hovedkontor ligger indenfor regionens område. Det ændrer imidlertid ikke ved, at tallene er egnede til at give et generelt billede af de kreative branchers evne til at skabe økonomi på bundlinjen. Antallet af firmaer i de 6 kreative brancher i 2007 fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel, afviger den samlede mængde af firmaer i de kreative brancher nemlig kun meget lidt fra den samlede mængde virksomheder forstået som arbejdssteder, og den % vise fordeling på regioner er fuldstændigt sammenfaldende med fordelingen af arbejdssteder. 6 Ikke overraskende i lyset af den store overvægt af enkeltmandsvirksomheder. Antal firmaer Andel i % af DK Midtjylland ,3 % Hovedstaden ,6 % Nordjylland 399 5,5 % Syddanmark ,2 % Sjælland 673 9,4 % Danmark i alt ,0 % Værditilvækst pr. fuldtidsansat i de 6 kreative brancher 2007 Som nedenstående figur viser, har de kreative brancher i Midtjylland et udviklingsfelt, når det gælder værditilvækst pr. ansat. De kreative brancher i Region Hovedstaden og Region Sjælland er bedre på dette punkt med en gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat, som ligger henholdsvis 12,5 og 10,8 % højere end i 6 Se ovenfor Afsnit SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 13

15 Region Midtjylland. Kun i Region Nordjylland er værditilvæksten pr. ansat lavere end i Århus. Øvrig Region Midtjylland ligger på niveau med Region Syddanmark. 7 Værditilvækst pr. fuldtidsansat kr Generelt for de kreative brancher er imidlertid også i Region Midtjylland at de genererer en højere gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat ansat end gennemsnittet for alle brancher i den pågældende region. Som det fremgår af figuren nedenfor, er Region Sjælland er topscorer. Her er værditilvæksten pr. fuldtidsansat i de kreative brancher mere end dobbelt så stor som gennemsnittet for alle brancher. Værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i et givet område Region Sjælland 2,17 Region Nordjylland 1,81 Region Syddanmark 1,63 Region Midtjylland 1,59 Region Hovedstaden 1,39 Index Øvrig Region Midt Århus 1,44 1,68 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7 Der er ikke statistisk registreret nogen værditilvækst særskilt for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Beregningen af værditilvækst pr. ansat for disse to regioner baserer sig derfor kun på de 5 øvrige kreative brancher. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 14

16 Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i perioden Til gengæld er der relativt set tegn på stagnation og i visse regioner faktisk tilbagegang i udviklingen i værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher, mens billedet for alle brancher ikke mindst i Region Midtjylland og navnlig Århus er vækst. Vækst i værditilvækst pr. ansat, i % Region Sjælland 2,3 Region Syddanmark 4,0 Region Nordjylland 8,3 Region Hovedstaden Region Midtjylland 6,0 2,2 3,2 2,4 12,0 11,8 17,2 Alle brancher Kreative brancher Øvrige Midtjylland Århus 1,3 2,9 6,6 26,1 10,0 0,0 10,0 20,0 30, Eksport De 6 kreative branchers eksport i 2007 fordelt på regioner Den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher i 2007 var på næsten 2,6 mia. kr. Mens Region Hovedstaden tegnede sig for godt 57 % af den samlede nationale omsætning for de 6 kreative brancher i 2007, var regionens andel af den samlede nationale eksport oppe på 65 %. Region Midtjyllands andel af den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher ligger derimod lidt under regionens andel af den samlede omsætning. Eksport (t.kr.) Andel i % af DK Midtjylland ,8 % Hovedstaden ,0 % Øvrige regioner ,2 % Danmark i alt ,0 % 8 Der er ikke her foretaget en opdeling af eksporten for de tre øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syddanmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte eksporttal for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 15

17 Mens eksportens andel af den samlede omsætning for de kreative brancher således udgør 11,4 % i Region Hovedstaden, ligger eksportandelen i Region Midtjylland på 7,6 % lidt over gennemsnittet for landets øvrige regioner på 7,1 %. Dette dækker imidlertid over en forskel mellem de kreative firmaer, som har hjemsted i Århus Kommune og de firmaer, som er registreret i den øvrige Region Midtjylland. Firmaerne med hjemadresse i Århus Kommune er klart mere internationalt orienterede end firmaerne i Region Midtjylland i øvrigt. Således er eksportandelen i Århus Kommune dobbelt så stor (9,6 %) som i den øvrige region (4,8 %). Eksport pr. fuldtidsansat i de kreative brancher i 2007 Når man ser på eksporten pr. fuldtidsansat bliver spændet mellem Århus og den øvrige Region Midtjylland lidt mindre, men firmaerne i Århus Kommune præsterer stadigvæk langt mere på dette punkt end firmaerne i den øvrige region. Der er dog et godt stykke op til niveauet for firmaer i Region Hovedstaden Eksport pr. fuldtidansat kr For alle regioner gælder det imidlertid, at de kreative brancher relativt set har en lav eksport pr. ansat i forhold til det gennemsnitlige niveau for alle brancher. I Region Hovedstaden er eksporten pr. ansat godt halvt så stor som gennemsnitligt for alle brancher, mens den i Region Midtjylland udgør en tredjedel. Ser man isoleret på Århus Kommune nærmer indeks sig imidlertid niveauet i Hovedstadsregionen. Eksport pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i pågældende område Århus Øvrige Region Midt Region Midtjylland Øvrige Regioner Region Hovedstaden SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 16

18 Udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat, Hertil kommer den meget positive nyhed, at Region Midtjylland samlet set som den eneste af landets fem regioner havde en markant vækst i eksport pr. fuldtidsansat fra på 27,8 %. I regionen udenfor Århus er stigningen helt oppe på 42 %. I samme periode har Hovedstadsregionen oplevet et mindre fald på 1 % og landets øvrige regioner en markant tilbagegang. 26,0% 6 Kreative Brancher Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, ,0% 27,8% 1,0% 43,6% Også når de regionale præstationer sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i eksport pr. fuldtidsansat for alle brancher, bliver det tydeligt, at Region Midtjylland som den eneste region har haft en stigning i eksport pr. ansat i de kreative brancher, som ligger markant foran udviklingen i eksport pr. ansat i det regionale erhvervsliv generelt. Ser man særskilt på henholdsvis Århus Kommune og den øvrige region, viser det sig dog, at det kun er i Region Midtjylland udenfor Århus, at de kreative brancher indtager denne relative position som frontløber. I Århus Kommune følger stigningen i de kreative branchers eksport pr. ansat på 26 % kun lige den gennemsnitlige stigning i eksport pr. ansat for det samlede erhvervsliv på 27,5 %. Der er dog stadigvæk relativt set tale om et bemærkelsesværdigt internationaliseringsryk for de kreative brancher set under ét også i Århus. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER SAMLET SET Regional Benchmarking 17

19 Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, Region Sjælland Region Syddanmark 47,5% 3,2% 25,4% 20,3% Region Nordjylland 43,6% 4,5% Region Hovedstaden Region Midtjylland 1,0% 5,6% 11,9% 27,8% Alle Brancher Kreative Brancher Øvrige Region Midtjylland Århus 5,9% 27,5% 26,0% 42,0% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS 9 I dette og de næstfølgende afsnit præsenteres nøgletal for de seks kreative brancher enkeltvis. Her i Afsnit 4.4. ses der på, hvorledes antallet af arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse og eksport i 2007 fordelte sig på de enkelte brancher i Region Midtjylland, og der foretages en sammenligning af branchernes præstationer, når det gælder omsætning pr. fuldtidsansat, værditilvækst pr. fuldtidsansat og eksport pr. fuldtidsansat i Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher De i 2007 i alt statistisk registrerede arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i Region Midtjylland fordeler sig på de enkelte brancher som følger Antal arbejdssteder Andel i % Arkitektvirksomhed ,6 % Produktdesign ,8 % Grafisk Design ,5 % Indretningsdesign 51 3,6 % Reklamebureauer ,6 % PR og Kommunikation ,8 % De 6 brancher i alt ,0 % 9 Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/michael E. Nielsen 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 18

20 Den statistiske fordeling af arbejdssteder på brancher i 2007 følger relativt tæt fordelingen af arbejdssteder ifølge undersøgelsens optælling i CVR registeret. Det er dog tegn på, at andelen af virksomheder, hvis omsætning falder under den statistiske bagatelgrænse, er forholdsvis større blandt produktdesign og kommunikationsvirksomhederne end i de øvrige brancher og til gengæld relativt mindre i arkitekt og reklamebureaubrancherne. Antallet af statistisk registrerede firmaer, som ligger til grund for opgørelsen af værditilvækst og eksport i afsnittende nedenfor, lægger sig også for brancherne enkeltvis meget tæt op ad antallet af arbejdssteder. Antal firmaer Andel i % Arkitektvirksomhed ,5 % Produktdesign ,0 % Grafisk Design ,5 % Indretningsdesign 52 3,8 % Reklamebureauer ,3 % PR og Kommunikation ,9 % De 6 brancher i alt ,0 % Fordeling af omsætning på brancher Der er ikke tvivl om, at arkitekt og indretningsarkitektvirksomhederne og i endnu højere grad reklamebureauerne tegner sig for en forholdsmæssigt langt større andel af de kreative branchers samlede omsætning, end andelen af virksomheder umiddelbart tilsiger. Omsætning i t.kr. Andel i % Arkitektvirksomhed ,7 % Produktdesign ,5 % Grafisk Design ,8 % Indretningsdesign ,3 % Reklamebureauer ,5 % PR og Kommunikation ,1 % De 6 brancher i alt ,0 % Den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed er således ca. 3 gange så stor i arkitekt og indretningsarkitektbrancherne og næsten 4 gange så stor i reklamebureaubranchen, som den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed i produktdesignbranchen og i Kommunikationsbranchen. 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ENKELTVIS 19

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030. Forsidefoto: Henning Stein,

Læs mere

Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver

Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver Publikationan kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2630 Albertslund Tlf:

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug Temaer og tendenser Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser Christian Kobbernagel Kim Schrøder Kirsten

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere