Foreningen Nysted Vandtaarn. nysted Vandtaarn. jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Nysted Vandtaarn. nysted Vandtaarn. jubilæum"

Transkript

1 Foreningen Nysted Vandtaarn nysted Vandtaarn års jubilæum

2 2 nysted vandtårn Reddet af én stemme I dag vogter det smukke, gule vandtårn adgangen til Nysted fra både nord og vest. I dag forekommer det utænkeligt, at den potente, 35 meter høje bygning, skulle mangle i Nysteds sky-line. Ikke desto mindre var tårnet nærmere ved at blive dømt til bulldozeren, end de fleste bryder sig om at tænke på i dag. Én eneste stemme i byrådet skilte tårnet fra fortabelsen. Tårnet ophørte som forsyningsbygning i 1976, og byrådet skulle nu tage stilling til, hvad der skulle ske med den mest markante bygning i byen sammen med eller næst efter kirken. Alternativerne var nedrivning eller renovering. Byrådet valgte renoveringen med stemmerne 9-8. Beslutningen var muligvis delvis farvet af, at det ville være lige så dyrt at rive ned som at renovere. Beslutningen reddede vandtårnet men åbnede samtidig for flere årtiers tovtrækkeri om, hvor meget man skulle gøre ved vandtårnet, hvem der skulle gøre det, og ikke mindst hvem der skulle betale. Hele dette forløb er i en anden artikel grundigt og præcist beskrevet af Foreningen Nysted Vandtaarn, der først og fremmest beskriver aktiviteterne siden foreningens stiftelse i 2009 samt det arbejde, der lå forud i forskellige foreningssammenhæng. I dag er tårnet fredet, og det betyder både Arkitekt Johannes Holck sikkerhed for tårnets overlevelse, men også et betydeligt mere besværligt forløb, når noget skal laves eller laves om. Tårnet tilhører Foreningen Nysted Vandtaarn, der en smule modstræbende, som foreningen også fortæller, accepterede ejerskabet via et gaveskøde fra den daværende ejer Guldborgsund Kommune. En privat ejer som eksempelvis vandtårnsforeningen var et krav, hvis man skulle gøre sig håb om tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Her ved 100-året står tårnet komplet istandsat udvendigt. Det var nemlig en forudsætning for Foreningen Nysted Vandtaarn, at tårnet udvendigt var renoveret på tag og fag, før man kastede sig ud i ejerskabet. Tilbage står de helt enestående men også kostbare planer om indretning af tårnet indvendigt til et oplevelses-center af helt unik karakter. Det koster bare 5-6 millioner. Men enestående initiativer plejer heller ikke at kunne fås til udsalgspris. Ambitionerne var i orden for 100 år siden. Bl.a. legede man med tanken om at indbygge vandtårnet i en ny byport. Arkitekt Johannes Holck udfærdigede flere forskellige forslag, hvoraf her ses det ene.

3 nysted vandtaarn Der var tryk på Vand var der rigeligt af og i anstændig kvalitet, da Nysted fik sit vandværk med tilhørende tårn i Det viste de boringer, som blev foretaget forud for placeringen af pumpehuset. Vandet var jernholdigt, og for at sikre den optimale kvalitet, blev der på det nye vandværk installeret et afjærningsanlæg til over kr. Men vand var der som sagt rigeligt af Ifølge optegnelser i Lokalhistorisk Arkiv i Nysted og udsagn fra brøndgraveren dengang, var der så meget tryk på vandet her, at en fyldt bajerflaske kunne balancere på toppen af en vandsøjle på en halv snes meter! Om det er korrekt eller blot en skrøne for at gøre historien mere farverig, er jo ikke til at vide. Derimod står det til troende, at der både skulle justitsministerium og opmand til, før Aalholm gods og Nysted Byråd kunne enes om, hvor meget byen skulle betale for retten til at lægge vandværket med dets bygninger på Aalholms jorder og at pumpe her.. Mål og vægt En gennemgang af planer og projekter for vandtårnet i Nysted er også et lille kursus i tidligere mål og vægt, da tårnet blev planlagt og etableret. Dengang regnede man i tønder vand, og en almindelig borgers maksimale forbrug lå på op imod en tønde om dagen. Gennemsnitsforbruget i sammenlignelige byer lå på omkring halvdelen heraf eller mindre, så det er nok rimeligt at regne med samme gennemsnitsforbrug her. Det med tønderne er selvfølgelig meget nemt at oversætte. For en tønde vand svarer til 136 potter vand. Nemt nok ikke? OK, drilleriet til side. Rummålet en tønde er korrekt nok. Det var et gængs mål på denne tid. Tønde-målet kendes også fra korn. Men for nu lige at få det der med potterne på plads, så svarer en tønde vand til 131,4 liter. Det vil sige, at der skal cirka 7 tønder vand til en kubikmeter, og at en halv tønde vand pr. forbruger bliver til det halve af 131,4 liter. Maksimumforbruget dengang på en hel tønde svarer ganske pænt til et individs gennemsnitsforbrug i dag. Vandværket var disponeret til at kunne dække borgeres vandbehov uden udvidelse af værket. Men også andre steder trænger de gamle mål sig på: Rørene blev bestilt og leveret i fod og tommer, og de gravede render til rørene fik sin dybde i alen. 3

4 4 nysted vandtårn I mange år var vandtårnet nabo til den flotte hollandske mølle i byens nordlige udkant. Indtil 1857 lå her en stubmølle, der blev revet ned for at gøre plads for en hollandsk mølle. Den stod der kun, til den brændte i Det var på dette tidspunkt, ovenstående mølle blev bygget. Med et vingefang på 25 meter og et møllehus i seks stokværk under hatten var det en af de største møller i hele landet. Den statelige mølle forsvandt i 1960 erne. Den store hvide bygning var bygget af Aalholm som polakkaserne. Vejen med den nytilplantede allé er vejen til Kettinge. Midt i den tekniske eksplosion Man kan selvfølgelig altid fundere over, om jubilæumsdagen for vandtårnet i Nysted er den 23. eller 24. juni eller den 8. juli, men man kan ikke diskutere, at vandværket blev etableret midt i eksplosionen af tekniske landvindinger. Det var så at sige født i medvind. Det gik ikke bare stærkt, det gik meget stærkt. Den første snes år af forrige århundrede var en tid, der for alvor både udviklede, men også forandrede landet. Til det bedre eller til det værre er en smagssag, men det er i hvert fald en kendsgerning, at det aldrig blev det samme som før. Se nu bare Nysted. Når man kan diskutere, hvad der er den korrekte jubilæumsdato, hænger det sammen med, at den 24. juni 1913 begyndte pumpeprøverne på det nye vandværk, mens de egentlige pumpninger, der sendte vandet ud i det nye ledningsnet, startede den 8. juli. Vandet blev fremgår det af vandværkets arkiver sendt ud til forbrugerne den 8. juli kl. 11 om formiddagen, efter at pumperne var startet kl Når den valgte jubilæumsdag er blevet 23. juni, hænger det bl.a. sammen med, at den måske mest korrekte dato, nemlig 24. juni er en mandag. Og det er den 8. juli også. Ved at udnævne 23.

5 nysted vandtaarn 5 Byfoged Harald Julius Holck juni (sankthansaften) som 100 års dagen, får man den lagt på en søndag. Der er altså rimelige argumenter for, at vælge den 23. juni. Men lad os gå tilbage til For det var en udviklingstid, der ikke bare betød et nyt vandværk med det imponerende vandtårn i Nysted. I løbet af ikke meget mere end et halvt år fik byen det nævnte vandværk, man fik elektricitetsværk og gasværk, og allerede i 1910 tog byen det måske største skridt ind i fremtiden i kraft af jernbanen til Nykøbing F. Vandværket var den logiske følge af de øvrige udviklingstrin. Men billigt var det ikke. Anlægsbudgettet lød på kr. for det komplette vandværk med pumpehus, pumper, filtre og vandtårn. Heraf var vandtårnet sat til kroner. Virkeligheden var lidt en anden. Det samlede anlæg kostede kr, og hvad vandtårnet angår, skrev Nysteds byfoged, den meget aktive Harald Julius Holck, den 22. december 1912 kontrakt på byggeriet af et vandtårn, der ifølge tilbuddet skulle koste kr. Tilbudsgiveren var den københavnske entreprenør Axel J. Gudnitz. Kontrakten er speciel, fordi Holck benytter en slags omvendt dagbødesystem. Det fremgår nemlig af kontrakten, at entreprenøren bliver økonomisk belønnet for hver uge, han kan have tårnet færdigt før 1. april. Det kom ikke til at koste Holck noget, men aftaleformen er speciel. Tårnet blev tegnet og opført af arkitekt Alf Jørgensen og ingeniør Georg Jochumsen. En rundrejse i de gamle arkiver understreger med stor tydelighed, at byfoged Holck og de tekniske nybrud stod meget godt til hinanden. Det ses tydeligt af beslutningsprocesserne, at Holck ikke var bange for fremskridtet tværtimod. Hans meget karakteristiske underskrift ses i mange sammenhænge. Det er ikke uvæsentligt, når man betragter udviklingen. Som kongeligt udnævnt byfoged og dermed dommer og borgmester i perioden 1892 til 1916 regerer Holck lige netop, da de tekniske fremskridt er stærkest. Som sagt kom tårnet som forsyningstårn til at virke i 63 år. I 1976 havde tårnet udspillet sin rolle i oprindelig forstand. Det nyrenoverede tårn (udvendigt) har vel aldrig fremstået flottere end lige nu. Det kom til at tage over 35 år at nå så langt. Nu håber langt de fleste, at det næste store skridt kommer til at gå stærkere. Det er i hvert fald så unikke planer for tårnets indre, at de fortjener hurtig etablering. Selv om det er dyrt. Man slap ikke for uheld under opførelsen. Her har stilladset måttet kapitulere i en forårsstorm i 1913.

6 6 nysted vandtårn

7 nysted vandtaarn 7

8 8 nysted vandtårn Armeringsskade i et af de otte søjler som holder selve tårnet, samt skade i armering i tværgående betondæk. Den ydre betonvæg på dette sted kun er ca. 7-8 cm tyk. Håndværker-udfordringen Den nylige istandsættelse af vandtårnet ude og inde var ikke alene en speciel og sjov opgave for håndværkerne. Undervejs i arbejdet fik de også nogle overraskelser, der tydeligt viste, at man var nået til sidste udkald, hvis tårnet skulle reddes. Lederen af renoveringen var Jens Andreasen, byggeleder hos firmaet Troels Jørgensen A/S, og han vil ikke gå så langt som at sige, at tårnet var ved at skvatte sammen, men han betegner situationen som alvorlig nok: - Nogle steder kunne man kigge lige igennem muren, da vi var gået i gang, siger han. Man vidste godt på forhånd, at renoveringen ville blive problematisk. Det var et spørgsmål om at sikre skallen af tårnet, hvor mange af de gamle armeringsjern var rustet op, forvitringen var betydelig, og der måtte bindes nye jern og støbes nyt. Andre steder var beton og pudsning langt tyndere, end det egentlig skulle være. Og der var bærende søjler, der måtte udskiftes. En helt speciel opgave var de mange små vinduer i udsigtsplatformen i toppen af tårnet. Vinduerne blev taget ned, og betonstøtterne eller søjlerne mellem dem blev gradvis skiftet ud med nye, hvorefter vinduerne blev monteret igen. -Det virkede nærmest, som om man havde haft rigeligt travlt med at snævre tårnet ind.

9 nysted vandtaarn 9 Skaden i den øverste ringbjælke inden renoveringen, og fugt i trækonstruktionen. Halvvejs oppe var det nået ind til en omkreds, som det først skulle have haft i toppen. Det er jo bygget, så det ganske langsomt gradvis bliver slankere og slankere hele vejen op, fortæller Jens Andreasen. Nu er selve skallen sikret og istandsat både ude og inde. Kommunen måtte have 3,6 millioner kroner op af lommen for at sikre det nuværende resultat. Det var betingelsen fra Foreningen Nysted Vandtaarn, at bygningen skulle være Forskalling omkring armerede betonsøjler mellem vinduer. færdigrenoveret, før foreningen modtog gaveskødet fra kommunen. Nu er skallen sikret både ude og inde og dermed klar til de ambitiøse planer for den videre udnyttelse til en anslået pris på seks millioner kroner. -Det har været en sjov og anderledes opgave, men også en meget speciel opgave med mange overraskelser undervejs, mener Jens Andreasen. De var der alle sammen Da Nysteds vandværk blev etableret for 100 år siden gjaldt det en by, hvor faggrupperne i byen var betydeligt mere omfattende end i dag. Nysted er ikke nogen sløv by i dag, men i løbet af de 100 år er der dog sket en vis udtynding og centralisering, og nogle fag er helt borte. Men lad os lige se på, hvor omfattende og varieret niveauet egentlig var, da vandværket åbnede. Det fremgår nemlig af vandværkets regulativ, hvilke erhvervsvirksomheder man havde at betjene. Det drejede sig om følgende: Bryggeri, brændevinsbrænderi, bageri, mejeri, garveri, farveri, vaskeri, slagteri, maltgøreri, mælkeudsalg, barberforretninger, badeanstalt, ølaftapning, vinhandel, købmandshandel med opstaldning, hoteller, apotekere, mineralvandsfabrikker, gæstgiverier og værtshuse. Ovenstående gælder, som det ses, mest noget med fødevarer. Men der nævnes også i regulativet ting som fotografisk atelier, bygningsopførelser, landbrug, gasmaskiner, gartnerier, teglværk, dampmaskiner og nybygninger. Og lige for at slå den sidste sløjfe var der levering af vand til både springvand og kirkegård.

10 10 nysted vandtårn Det vakte berettiget opsigt, da Foreningen Nysted Vandtaarn næsten i desperation udsmykkede det slidte tårn med det 12 meter lange banner BEVAR MIG VEL. Men det virkede! Kampen Foreningen Nysted Vandtaarn fortæller her hovedtræk af foreningens historie Foreningens historie tager sit udgangspunkt i en fokusgruppe etableret af NOF Nysted og Omegns Fællesråd efter et åbent hus arrangement i tårnet den 17. januar Ved mødet deltog den senere borgmester John Brædder, der dengang var formand for Udvalget for faste ejendomme i Guldborgsund Kommune. John Brædder erkendte, at kommunen havde en forpligtelse til at vedligeholde tårnet, men at kommunen ikke havde midler til at gennemføre renoveringen. Under alle omstændigheder ville kommunen forsøge at leve op til sin forpligtelse om at vedligeholde den fredede bygning, men under ingen omstændigheder ville kommunen have noget med driften at gøre. Den 9. marts 2009 afholdt fokusgruppen det første møde, hvor det egentlige arbejde med målsætning for tårnets udvikling og indhold blev påbegyndt. Forudsætningen var, at Guldborgsund Kommune - som ejer af tårnet - skulle sørge for istandsættelse af tårnet, og fokusgruppen skulle medvirke til etablering af et oplevelsescenter i det renoverede tårn. Den 15. oktober 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen. På det tidspunkt var der 8 medlemmer i foreningen. I dag er der 68 betalende medlemmer. Bestyrelsen har gennemført 2 studieture til henholdsvis Geocenter Møn og Informationsteknik i Malmø. Begge har viden om etablering og drift af den type indretning, som det var planen, at der skulle indbygges i tårnet, audiovisuelle og virtuelle anskueliggørelser af elementerne jord, vand, luft og ild. Alt sammen udformet på en sådan måde, at det tiltrækker turister og yderligere kan anvendes til undervisningsformål. Efter ansøgning modtog foreningen kr fra Thorkild Høegs Mindelegat den 2. november Den 26. oktober 2010 tildelte Døllefjelde-

11 nysted vandtaarn 11 Musse Marked foreningen kr I alt har foreningen modtaget cirka kr ,- i støtte fra lokale fonde, hvilket foreningen er dybt taknemlig for. Bevar mig vel Under dette motto har bestyrelsen søgt at fastholde Guldborgsund Kommune på sin forpligtelse til, som husejer at foretage den nødvendige renovering af tag og facader, hvilket er en forudsætning for at FNV kan påbegynde indretning af oplevelsescenteret. Allerede den 14. december 2007 kunne der ved en besigtigelse konstateres store skader på tårnets facader og tagkonstruktion. Den 5. november 2008 fremsatte kommunen et forslag om udvendig isolering af tårnet, sådan som det er gjort i Nykøbing. Forslaget blev senest den 14. december 2009 afslået af Kulturarvstyrelsen (nu Kulturstyrelsen), der kræver, at tårnets oprindelige udseende skal bevares. Kommunen har 2 gange forgæves søgt om tilladelse til at udføre den udvendige isolering samt affredning af tårnet. Den 4. februar 2010 foreligger et revideret forslag til traditionel renovering efter en metode, der kan accepteres af Kulturarvstyrelsen. Overslagsprisen er kr Den 24. juni 2010 var Formand og næstformand indkaldt til møde med Teknisk Direktør i Guldborgsund Kommune, der foreslår, at tårnet overdrages til FNV ved et gaveskøde. Kommunen havde på det tidspunkt ingen økonomiske midler til at renovere tårnet og i privat eje er der lettere adgang til fondsmidler end ved kommunalt eje. Denne model var, som udgangspunkt, på ingen måde ønskelig for FNV, men måske en af de få muligheder der er for at redde tårnet fra yderligere forfald. Ved generalforsamlingen i 2010 fik bestyrelsen generalforsamlingens opbakning til at overtage ejerskabet af tårnet på betingelse af, at tag og fag var renoveret for så vidt angår den udvendige del af tårnet. I efteråret 2010 og foråret blev der brugt overmåde mange ressourcer på overhovedet at få byrådet til at leve op til løftet om at renovere tårnet. Det var dybt skuffende, at Udvalget for Teknik og Miljø i foråret 2011 sendte aben videre til Økonomiudvalget. Det afslag gjorde, at bestyrelsen udviklede en kampagne, der blandt andet indebar en del indlæg i dagspressen og ikke mindst det 12 meter lange banner med teksten BEVAR MIG VEL på tårnet. Det bevirkede, at borgmesteren personligt besigtigede tårnet for ved selvsyn at konstatere, at en renovering virkelig var nødvendig. Resultatet blev, at Økonomiudvalget med god fantasi kunne pege på nogle taktforskydninger i forhold til andre anlægsopgaver. Det medførte, at Byrådet den 17. marts 2011 vedtog en bevilling på kr. 2.4 mio. således, at renoveringen af tårnet kan udføres i år. Desværre var det siden vedtagelsen meget vanskeligt (faktisk umuligt) at komme i kontakt med kommunen. I forhold til Kulturarvsstyrelsen havde bestyrelsen fremsendt ansøgning allerede inden Byrådets beslutning om bevilling. Kulturarvsstyrelsen oplyste, at der kunne opnås maksimumstøtte på kr Beløbet kunne kun udbetales til en privat ejer. Derfor fik bestyrelsen i 2011 generalforsamlingens tilslutning til at foreningen erhverver tårnet på et gaveskøde. I forbindelse med hele det meget store arbejde med renovering og overtagelse af tårnet er det vigtigt at huske på, at foreningen rent faktisk gør kommunen en tjeneste ved at være villig til at blive ejer af tårnet, idet tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen ellers ikke ville kunne opnås. I slutningen af juni 2011 blev der afholdt licitation, hvor det desværre viste sig, at den billigste pris var cirka 1 mio. større end det af byrådet godkendte budget. Det betød, at sagen igen skulle gennem politisk forhandling og yderligere forsinkelse, som måske kunne gøre, at renoveringen ikke kunne gennemføres i Så trådte borgmesteren i karakter. Den 1. august blev der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde med ét punkt på dagsordenen: Ekstrabevilling til renovering af Nysted vandtårn. En samlet bevilling på kr. 3.6 mio. Det betød, at renoveringen kunne gå i gang lige efter sommerferien og i store træk blev afsluttet inden vinteren. En stor tak til borgmester John Brædder.

12 12 nysted vandtårn Visionen Af foreningens formålsparagraf fremgår det blandt andet, at det færdigindrettede tårn gerne skal indeholde en idé, der ikke findes andre steder. I bestræbelsen på at leve op til den målsætning har bestyrelsen gennemført en meget vellykket workshop i Experimentarium den 30. marts Her stillede en række specialister, videnskabsfolk og forskere deres viden til rådighed for idéer til tårnet. En medarbejder fra Grundfos foreslog, at der blev bragt noget poesi og kærlighed til vandet ind i tårnet. På den baggrund foreslog en forsker dagen efter workshoppen i en , at vandtårnet fyldes med vand i mange former. Han foreslog: Et tårn fyldt med vand vand i bevægelse vand der sprøjter vand der falder vand med lyseffekter vand med musik vand der bruser. Man skal så bevæge sig op gennem denne verden af vandfald - brusende vand vand på alle sider boblende vand i store og små glasklare rør prustende pumper. Når man så når op, er der den storslåede udsigt med alle mulige ideer med kikkerter, kameraer etc. Nogle augustnætter kan der være åbent for stjernekikkeri. Se, det vil være en oplevelse, og bagefter siger folk: Har du været oppe i Nysted Vandtårn? det er s gu flot, vil jeg sige dig! Den idé var nok aldrig dukket op, såfremt workshoppen ikke var blevet gennemført eller at bestyrelse ikke havde formuleret høje mål. Bestyrelsen fandt idéen så god, at firmaet Informationsteknik fra Malmö blev hyret til at udarbejde et egentlig skitseforslag efter principperne i ovenstående idé. Skitsen i form af en video kan ses på det er det mål foreningen nu stræber efter. Når midlerne er til stede, er det meningen at gøre vandtårnet til et oplevelsestårn, hvor man med lyd, lys og andre effekter lader den besøgende få mange forskellige oplevelser med vandet som udgangspunkt. Her er opgaven skitseret. Ved vandtårnets 100 års jubilæum består Foreningen Nysted Vandtaarns bestyrelse af følgende: Troels Jørgensen, formand Bruno L. Jeppsson Bertel Frederiksen Helle Levisen Jane Christiansen Ole Hansen Grethe Christensen mærk nærværet nyd væksten businesslf.dk Tekst: Arne Skafte Jensen - Grafik & Layout: Richard Jensen, Nysted

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt.

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.11.25 (869) Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat 2 2014

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse

Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse d. 25.04.2011 Tilstede : Ebbe Bente Sonja Jørgen Connie Tove Merethe E Nick Troels Merethe P Rita Frede Pernille Referat: 1. Valg af

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere