Foreningen Nysted Vandtaarn. nysted Vandtaarn. jubilæum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Nysted Vandtaarn. nysted Vandtaarn. jubilæum"

Transkript

1 Foreningen Nysted Vandtaarn nysted Vandtaarn års jubilæum

2 2 nysted vandtårn Reddet af én stemme I dag vogter det smukke, gule vandtårn adgangen til Nysted fra både nord og vest. I dag forekommer det utænkeligt, at den potente, 35 meter høje bygning, skulle mangle i Nysteds sky-line. Ikke desto mindre var tårnet nærmere ved at blive dømt til bulldozeren, end de fleste bryder sig om at tænke på i dag. Én eneste stemme i byrådet skilte tårnet fra fortabelsen. Tårnet ophørte som forsyningsbygning i 1976, og byrådet skulle nu tage stilling til, hvad der skulle ske med den mest markante bygning i byen sammen med eller næst efter kirken. Alternativerne var nedrivning eller renovering. Byrådet valgte renoveringen med stemmerne 9-8. Beslutningen var muligvis delvis farvet af, at det ville være lige så dyrt at rive ned som at renovere. Beslutningen reddede vandtårnet men åbnede samtidig for flere årtiers tovtrækkeri om, hvor meget man skulle gøre ved vandtårnet, hvem der skulle gøre det, og ikke mindst hvem der skulle betale. Hele dette forløb er i en anden artikel grundigt og præcist beskrevet af Foreningen Nysted Vandtaarn, der først og fremmest beskriver aktiviteterne siden foreningens stiftelse i 2009 samt det arbejde, der lå forud i forskellige foreningssammenhæng. I dag er tårnet fredet, og det betyder både Arkitekt Johannes Holck sikkerhed for tårnets overlevelse, men også et betydeligt mere besværligt forløb, når noget skal laves eller laves om. Tårnet tilhører Foreningen Nysted Vandtaarn, der en smule modstræbende, som foreningen også fortæller, accepterede ejerskabet via et gaveskøde fra den daværende ejer Guldborgsund Kommune. En privat ejer som eksempelvis vandtårnsforeningen var et krav, hvis man skulle gøre sig håb om tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Her ved 100-året står tårnet komplet istandsat udvendigt. Det var nemlig en forudsætning for Foreningen Nysted Vandtaarn, at tårnet udvendigt var renoveret på tag og fag, før man kastede sig ud i ejerskabet. Tilbage står de helt enestående men også kostbare planer om indretning af tårnet indvendigt til et oplevelses-center af helt unik karakter. Det koster bare 5-6 millioner. Men enestående initiativer plejer heller ikke at kunne fås til udsalgspris. Ambitionerne var i orden for 100 år siden. Bl.a. legede man med tanken om at indbygge vandtårnet i en ny byport. Arkitekt Johannes Holck udfærdigede flere forskellige forslag, hvoraf her ses det ene.

3 nysted vandtaarn Der var tryk på Vand var der rigeligt af og i anstændig kvalitet, da Nysted fik sit vandværk med tilhørende tårn i Det viste de boringer, som blev foretaget forud for placeringen af pumpehuset. Vandet var jernholdigt, og for at sikre den optimale kvalitet, blev der på det nye vandværk installeret et afjærningsanlæg til over kr. Men vand var der som sagt rigeligt af Ifølge optegnelser i Lokalhistorisk Arkiv i Nysted og udsagn fra brøndgraveren dengang, var der så meget tryk på vandet her, at en fyldt bajerflaske kunne balancere på toppen af en vandsøjle på en halv snes meter! Om det er korrekt eller blot en skrøne for at gøre historien mere farverig, er jo ikke til at vide. Derimod står det til troende, at der både skulle justitsministerium og opmand til, før Aalholm gods og Nysted Byråd kunne enes om, hvor meget byen skulle betale for retten til at lægge vandværket med dets bygninger på Aalholms jorder og at pumpe her.. Mål og vægt En gennemgang af planer og projekter for vandtårnet i Nysted er også et lille kursus i tidligere mål og vægt, da tårnet blev planlagt og etableret. Dengang regnede man i tønder vand, og en almindelig borgers maksimale forbrug lå på op imod en tønde om dagen. Gennemsnitsforbruget i sammenlignelige byer lå på omkring halvdelen heraf eller mindre, så det er nok rimeligt at regne med samme gennemsnitsforbrug her. Det med tønderne er selvfølgelig meget nemt at oversætte. For en tønde vand svarer til 136 potter vand. Nemt nok ikke? OK, drilleriet til side. Rummålet en tønde er korrekt nok. Det var et gængs mål på denne tid. Tønde-målet kendes også fra korn. Men for nu lige at få det der med potterne på plads, så svarer en tønde vand til 131,4 liter. Det vil sige, at der skal cirka 7 tønder vand til en kubikmeter, og at en halv tønde vand pr. forbruger bliver til det halve af 131,4 liter. Maksimumforbruget dengang på en hel tønde svarer ganske pænt til et individs gennemsnitsforbrug i dag. Vandværket var disponeret til at kunne dække borgeres vandbehov uden udvidelse af værket. Men også andre steder trænger de gamle mål sig på: Rørene blev bestilt og leveret i fod og tommer, og de gravede render til rørene fik sin dybde i alen. 3

4 4 nysted vandtårn I mange år var vandtårnet nabo til den flotte hollandske mølle i byens nordlige udkant. Indtil 1857 lå her en stubmølle, der blev revet ned for at gøre plads for en hollandsk mølle. Den stod der kun, til den brændte i Det var på dette tidspunkt, ovenstående mølle blev bygget. Med et vingefang på 25 meter og et møllehus i seks stokværk under hatten var det en af de største møller i hele landet. Den statelige mølle forsvandt i 1960 erne. Den store hvide bygning var bygget af Aalholm som polakkaserne. Vejen med den nytilplantede allé er vejen til Kettinge. Midt i den tekniske eksplosion Man kan selvfølgelig altid fundere over, om jubilæumsdagen for vandtårnet i Nysted er den 23. eller 24. juni eller den 8. juli, men man kan ikke diskutere, at vandværket blev etableret midt i eksplosionen af tekniske landvindinger. Det var så at sige født i medvind. Det gik ikke bare stærkt, det gik meget stærkt. Den første snes år af forrige århundrede var en tid, der for alvor både udviklede, men også forandrede landet. Til det bedre eller til det værre er en smagssag, men det er i hvert fald en kendsgerning, at det aldrig blev det samme som før. Se nu bare Nysted. Når man kan diskutere, hvad der er den korrekte jubilæumsdato, hænger det sammen med, at den 24. juni 1913 begyndte pumpeprøverne på det nye vandværk, mens de egentlige pumpninger, der sendte vandet ud i det nye ledningsnet, startede den 8. juli. Vandet blev fremgår det af vandværkets arkiver sendt ud til forbrugerne den 8. juli kl. 11 om formiddagen, efter at pumperne var startet kl Når den valgte jubilæumsdag er blevet 23. juni, hænger det bl.a. sammen med, at den måske mest korrekte dato, nemlig 24. juni er en mandag. Og det er den 8. juli også. Ved at udnævne 23.

5 nysted vandtaarn 5 Byfoged Harald Julius Holck juni (sankthansaften) som 100 års dagen, får man den lagt på en søndag. Der er altså rimelige argumenter for, at vælge den 23. juni. Men lad os gå tilbage til For det var en udviklingstid, der ikke bare betød et nyt vandværk med det imponerende vandtårn i Nysted. I løbet af ikke meget mere end et halvt år fik byen det nævnte vandværk, man fik elektricitetsværk og gasværk, og allerede i 1910 tog byen det måske største skridt ind i fremtiden i kraft af jernbanen til Nykøbing F. Vandværket var den logiske følge af de øvrige udviklingstrin. Men billigt var det ikke. Anlægsbudgettet lød på kr. for det komplette vandværk med pumpehus, pumper, filtre og vandtårn. Heraf var vandtårnet sat til kroner. Virkeligheden var lidt en anden. Det samlede anlæg kostede kr, og hvad vandtårnet angår, skrev Nysteds byfoged, den meget aktive Harald Julius Holck, den 22. december 1912 kontrakt på byggeriet af et vandtårn, der ifølge tilbuddet skulle koste kr. Tilbudsgiveren var den københavnske entreprenør Axel J. Gudnitz. Kontrakten er speciel, fordi Holck benytter en slags omvendt dagbødesystem. Det fremgår nemlig af kontrakten, at entreprenøren bliver økonomisk belønnet for hver uge, han kan have tårnet færdigt før 1. april. Det kom ikke til at koste Holck noget, men aftaleformen er speciel. Tårnet blev tegnet og opført af arkitekt Alf Jørgensen og ingeniør Georg Jochumsen. En rundrejse i de gamle arkiver understreger med stor tydelighed, at byfoged Holck og de tekniske nybrud stod meget godt til hinanden. Det ses tydeligt af beslutningsprocesserne, at Holck ikke var bange for fremskridtet tværtimod. Hans meget karakteristiske underskrift ses i mange sammenhænge. Det er ikke uvæsentligt, når man betragter udviklingen. Som kongeligt udnævnt byfoged og dermed dommer og borgmester i perioden 1892 til 1916 regerer Holck lige netop, da de tekniske fremskridt er stærkest. Som sagt kom tårnet som forsyningstårn til at virke i 63 år. I 1976 havde tårnet udspillet sin rolle i oprindelig forstand. Det nyrenoverede tårn (udvendigt) har vel aldrig fremstået flottere end lige nu. Det kom til at tage over 35 år at nå så langt. Nu håber langt de fleste, at det næste store skridt kommer til at gå stærkere. Det er i hvert fald så unikke planer for tårnets indre, at de fortjener hurtig etablering. Selv om det er dyrt. Man slap ikke for uheld under opførelsen. Her har stilladset måttet kapitulere i en forårsstorm i 1913.

6 6 nysted vandtårn

7 nysted vandtaarn 7

8 8 nysted vandtårn Armeringsskade i et af de otte søjler som holder selve tårnet, samt skade i armering i tværgående betondæk. Den ydre betonvæg på dette sted kun er ca. 7-8 cm tyk. Håndværker-udfordringen Den nylige istandsættelse af vandtårnet ude og inde var ikke alene en speciel og sjov opgave for håndværkerne. Undervejs i arbejdet fik de også nogle overraskelser, der tydeligt viste, at man var nået til sidste udkald, hvis tårnet skulle reddes. Lederen af renoveringen var Jens Andreasen, byggeleder hos firmaet Troels Jørgensen A/S, og han vil ikke gå så langt som at sige, at tårnet var ved at skvatte sammen, men han betegner situationen som alvorlig nok: - Nogle steder kunne man kigge lige igennem muren, da vi var gået i gang, siger han. Man vidste godt på forhånd, at renoveringen ville blive problematisk. Det var et spørgsmål om at sikre skallen af tårnet, hvor mange af de gamle armeringsjern var rustet op, forvitringen var betydelig, og der måtte bindes nye jern og støbes nyt. Andre steder var beton og pudsning langt tyndere, end det egentlig skulle være. Og der var bærende søjler, der måtte udskiftes. En helt speciel opgave var de mange små vinduer i udsigtsplatformen i toppen af tårnet. Vinduerne blev taget ned, og betonstøtterne eller søjlerne mellem dem blev gradvis skiftet ud med nye, hvorefter vinduerne blev monteret igen. -Det virkede nærmest, som om man havde haft rigeligt travlt med at snævre tårnet ind.

9 nysted vandtaarn 9 Skaden i den øverste ringbjælke inden renoveringen, og fugt i trækonstruktionen. Halvvejs oppe var det nået ind til en omkreds, som det først skulle have haft i toppen. Det er jo bygget, så det ganske langsomt gradvis bliver slankere og slankere hele vejen op, fortæller Jens Andreasen. Nu er selve skallen sikret og istandsat både ude og inde. Kommunen måtte have 3,6 millioner kroner op af lommen for at sikre det nuværende resultat. Det var betingelsen fra Foreningen Nysted Vandtaarn, at bygningen skulle være Forskalling omkring armerede betonsøjler mellem vinduer. færdigrenoveret, før foreningen modtog gaveskødet fra kommunen. Nu er skallen sikret både ude og inde og dermed klar til de ambitiøse planer for den videre udnyttelse til en anslået pris på seks millioner kroner. -Det har været en sjov og anderledes opgave, men også en meget speciel opgave med mange overraskelser undervejs, mener Jens Andreasen. De var der alle sammen Da Nysteds vandværk blev etableret for 100 år siden gjaldt det en by, hvor faggrupperne i byen var betydeligt mere omfattende end i dag. Nysted er ikke nogen sløv by i dag, men i løbet af de 100 år er der dog sket en vis udtynding og centralisering, og nogle fag er helt borte. Men lad os lige se på, hvor omfattende og varieret niveauet egentlig var, da vandværket åbnede. Det fremgår nemlig af vandværkets regulativ, hvilke erhvervsvirksomheder man havde at betjene. Det drejede sig om følgende: Bryggeri, brændevinsbrænderi, bageri, mejeri, garveri, farveri, vaskeri, slagteri, maltgøreri, mælkeudsalg, barberforretninger, badeanstalt, ølaftapning, vinhandel, købmandshandel med opstaldning, hoteller, apotekere, mineralvandsfabrikker, gæstgiverier og værtshuse. Ovenstående gælder, som det ses, mest noget med fødevarer. Men der nævnes også i regulativet ting som fotografisk atelier, bygningsopførelser, landbrug, gasmaskiner, gartnerier, teglværk, dampmaskiner og nybygninger. Og lige for at slå den sidste sløjfe var der levering af vand til både springvand og kirkegård.

10 10 nysted vandtårn Det vakte berettiget opsigt, da Foreningen Nysted Vandtaarn næsten i desperation udsmykkede det slidte tårn med det 12 meter lange banner BEVAR MIG VEL. Men det virkede! Kampen Foreningen Nysted Vandtaarn fortæller her hovedtræk af foreningens historie Foreningens historie tager sit udgangspunkt i en fokusgruppe etableret af NOF Nysted og Omegns Fællesråd efter et åbent hus arrangement i tårnet den 17. januar Ved mødet deltog den senere borgmester John Brædder, der dengang var formand for Udvalget for faste ejendomme i Guldborgsund Kommune. John Brædder erkendte, at kommunen havde en forpligtelse til at vedligeholde tårnet, men at kommunen ikke havde midler til at gennemføre renoveringen. Under alle omstændigheder ville kommunen forsøge at leve op til sin forpligtelse om at vedligeholde den fredede bygning, men under ingen omstændigheder ville kommunen have noget med driften at gøre. Den 9. marts 2009 afholdt fokusgruppen det første møde, hvor det egentlige arbejde med målsætning for tårnets udvikling og indhold blev påbegyndt. Forudsætningen var, at Guldborgsund Kommune - som ejer af tårnet - skulle sørge for istandsættelse af tårnet, og fokusgruppen skulle medvirke til etablering af et oplevelsescenter i det renoverede tårn. Den 15. oktober 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen. På det tidspunkt var der 8 medlemmer i foreningen. I dag er der 68 betalende medlemmer. Bestyrelsen har gennemført 2 studieture til henholdsvis Geocenter Møn og Informationsteknik i Malmø. Begge har viden om etablering og drift af den type indretning, som det var planen, at der skulle indbygges i tårnet, audiovisuelle og virtuelle anskueliggørelser af elementerne jord, vand, luft og ild. Alt sammen udformet på en sådan måde, at det tiltrækker turister og yderligere kan anvendes til undervisningsformål. Efter ansøgning modtog foreningen kr fra Thorkild Høegs Mindelegat den 2. november Den 26. oktober 2010 tildelte Døllefjelde-

11 nysted vandtaarn 11 Musse Marked foreningen kr I alt har foreningen modtaget cirka kr ,- i støtte fra lokale fonde, hvilket foreningen er dybt taknemlig for. Bevar mig vel Under dette motto har bestyrelsen søgt at fastholde Guldborgsund Kommune på sin forpligtelse til, som husejer at foretage den nødvendige renovering af tag og facader, hvilket er en forudsætning for at FNV kan påbegynde indretning af oplevelsescenteret. Allerede den 14. december 2007 kunne der ved en besigtigelse konstateres store skader på tårnets facader og tagkonstruktion. Den 5. november 2008 fremsatte kommunen et forslag om udvendig isolering af tårnet, sådan som det er gjort i Nykøbing. Forslaget blev senest den 14. december 2009 afslået af Kulturarvstyrelsen (nu Kulturstyrelsen), der kræver, at tårnets oprindelige udseende skal bevares. Kommunen har 2 gange forgæves søgt om tilladelse til at udføre den udvendige isolering samt affredning af tårnet. Den 4. februar 2010 foreligger et revideret forslag til traditionel renovering efter en metode, der kan accepteres af Kulturarvstyrelsen. Overslagsprisen er kr Den 24. juni 2010 var Formand og næstformand indkaldt til møde med Teknisk Direktør i Guldborgsund Kommune, der foreslår, at tårnet overdrages til FNV ved et gaveskøde. Kommunen havde på det tidspunkt ingen økonomiske midler til at renovere tårnet og i privat eje er der lettere adgang til fondsmidler end ved kommunalt eje. Denne model var, som udgangspunkt, på ingen måde ønskelig for FNV, men måske en af de få muligheder der er for at redde tårnet fra yderligere forfald. Ved generalforsamlingen i 2010 fik bestyrelsen generalforsamlingens opbakning til at overtage ejerskabet af tårnet på betingelse af, at tag og fag var renoveret for så vidt angår den udvendige del af tårnet. I efteråret 2010 og foråret blev der brugt overmåde mange ressourcer på overhovedet at få byrådet til at leve op til løftet om at renovere tårnet. Det var dybt skuffende, at Udvalget for Teknik og Miljø i foråret 2011 sendte aben videre til Økonomiudvalget. Det afslag gjorde, at bestyrelsen udviklede en kampagne, der blandt andet indebar en del indlæg i dagspressen og ikke mindst det 12 meter lange banner med teksten BEVAR MIG VEL på tårnet. Det bevirkede, at borgmesteren personligt besigtigede tårnet for ved selvsyn at konstatere, at en renovering virkelig var nødvendig. Resultatet blev, at Økonomiudvalget med god fantasi kunne pege på nogle taktforskydninger i forhold til andre anlægsopgaver. Det medførte, at Byrådet den 17. marts 2011 vedtog en bevilling på kr. 2.4 mio. således, at renoveringen af tårnet kan udføres i år. Desværre var det siden vedtagelsen meget vanskeligt (faktisk umuligt) at komme i kontakt med kommunen. I forhold til Kulturarvsstyrelsen havde bestyrelsen fremsendt ansøgning allerede inden Byrådets beslutning om bevilling. Kulturarvsstyrelsen oplyste, at der kunne opnås maksimumstøtte på kr Beløbet kunne kun udbetales til en privat ejer. Derfor fik bestyrelsen i 2011 generalforsamlingens tilslutning til at foreningen erhverver tårnet på et gaveskøde. I forbindelse med hele det meget store arbejde med renovering og overtagelse af tårnet er det vigtigt at huske på, at foreningen rent faktisk gør kommunen en tjeneste ved at være villig til at blive ejer af tårnet, idet tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen ellers ikke ville kunne opnås. I slutningen af juni 2011 blev der afholdt licitation, hvor det desværre viste sig, at den billigste pris var cirka 1 mio. større end det af byrådet godkendte budget. Det betød, at sagen igen skulle gennem politisk forhandling og yderligere forsinkelse, som måske kunne gøre, at renoveringen ikke kunne gennemføres i Så trådte borgmesteren i karakter. Den 1. august blev der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde med ét punkt på dagsordenen: Ekstrabevilling til renovering af Nysted vandtårn. En samlet bevilling på kr. 3.6 mio. Det betød, at renoveringen kunne gå i gang lige efter sommerferien og i store træk blev afsluttet inden vinteren. En stor tak til borgmester John Brædder.

12 12 nysted vandtårn Visionen Af foreningens formålsparagraf fremgår det blandt andet, at det færdigindrettede tårn gerne skal indeholde en idé, der ikke findes andre steder. I bestræbelsen på at leve op til den målsætning har bestyrelsen gennemført en meget vellykket workshop i Experimentarium den 30. marts Her stillede en række specialister, videnskabsfolk og forskere deres viden til rådighed for idéer til tårnet. En medarbejder fra Grundfos foreslog, at der blev bragt noget poesi og kærlighed til vandet ind i tårnet. På den baggrund foreslog en forsker dagen efter workshoppen i en , at vandtårnet fyldes med vand i mange former. Han foreslog: Et tårn fyldt med vand vand i bevægelse vand der sprøjter vand der falder vand med lyseffekter vand med musik vand der bruser. Man skal så bevæge sig op gennem denne verden af vandfald - brusende vand vand på alle sider boblende vand i store og små glasklare rør prustende pumper. Når man så når op, er der den storslåede udsigt med alle mulige ideer med kikkerter, kameraer etc. Nogle augustnætter kan der være åbent for stjernekikkeri. Se, det vil være en oplevelse, og bagefter siger folk: Har du været oppe i Nysted Vandtårn? det er s gu flot, vil jeg sige dig! Den idé var nok aldrig dukket op, såfremt workshoppen ikke var blevet gennemført eller at bestyrelse ikke havde formuleret høje mål. Bestyrelsen fandt idéen så god, at firmaet Informationsteknik fra Malmö blev hyret til at udarbejde et egentlig skitseforslag efter principperne i ovenstående idé. Skitsen i form af en video kan ses på det er det mål foreningen nu stræber efter. Når midlerne er til stede, er det meningen at gøre vandtårnet til et oplevelsestårn, hvor man med lyd, lys og andre effekter lader den besøgende få mange forskellige oplevelser med vandet som udgangspunkt. Her er opgaven skitseret. Ved vandtårnets 100 års jubilæum består Foreningen Nysted Vandtaarns bestyrelse af følgende: Troels Jørgensen, formand Bruno L. Jeppsson Bertel Frederiksen Helle Levisen Jane Christiansen Ole Hansen Grethe Christensen mærk nærværet nyd væksten businesslf.dk Tekst: Arne Skafte Jensen - Grafik & Layout: Richard Jensen, Nysted

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten Notat Side 1 af 5 Til Kulturudvalget Til Orientering i forbindelse med udvalgsmøde 19. august 2014, hvor Aarhus Jazz Orchestra har foretræde. Kopi til Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten 2015 2017

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Energierichtiges Bauen muss geil sein

Energierichtiges Bauen muss geil sein 26 Hus & Håndværk Interview SØNDAG DEN 4. MAJ 2014 Passivhuset i Ebeltoft er det først af sin slags i Danmark og stod færdig i 2008. Foto: Langenkamp Energierichtiges Bauen muss geil sein Schweizisk-fødte

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

Tekst: Connie Mikkelsen Foto: Heidi Lundsgaard

Tekst: Connie Mikkelsen Foto: Heidi Lundsgaard Tekst: Connie Mikkelsen Foto: Heidi Lundsgaard Facaden på den lukkede landevejskro gjorde ikke noget godt for sine omgivelser, da en lokal chocolatier overtog ejendommen for to år siden. Hele bygningen

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER CASE RENOVERING UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden UDSKIFTNING AF FREDEDE FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden, Christianshavn Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen Ved

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Blev Svaneke Vandtårn tegnet af arkitekt Jørn Utzon allerede i 1946?

Blev Svaneke Vandtårn tegnet af arkitekt Jørn Utzon allerede i 1946? Blev Svaneke Vandtårn tegnet af arkitekt Jørn Utzon allerede i 1946? Foto: Holger Larsen Svaneke Vandtårn er ved at blive bygget. I flere kilder er det oplyst, at Svaneke Vandtårn er tegnet i 1946, det

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel 744 km fra Erholungspark Camping til Chiemsee Camping nær den Østriske grænse Dagens kørsel:

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a

Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a B e r e t n i n g 2011 Året 2011 har været et år, hvor vi er begyndt at mærke virkningerne af, at Banedanmark er påbegyndt etablering af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Sidst på året har der været

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning:

Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning: Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning: Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Anton som formand, Jan som næstformand, Palle som kasserer, Erik som sekretær. De øvrige

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Henrik Olsen. Følgende dagsorden blev godkendt: 0. Meddelelser. Ingen. 1.

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51.

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51. Til: Vordingborg Kommune Plan og Bygsekretariatet Østergårdsstræde 1A 4772 Langebæk. Ved. Nedrivning af avlsbygninger på Oregård Statenevej 51;. Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af

Læs mere

- Et lille sundt og godt vandværk! Sådan betegner Fjerritslev Vand A.m.b.a. med ca forbrugere sig selv - og det er absolut ikke overdrevet.

- Et lille sundt og godt vandværk! Sådan betegner Fjerritslev Vand A.m.b.a. med ca forbrugere sig selv - og det er absolut ikke overdrevet. I Fjerritslev koster vand 40 øre pr. kbm. Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2015 - Et lille sundt og godt vandværk! Sådan betegner Fjerritslev Vand A.m.b.a. med ca. 2400 forbrugere sig selv - og det

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. juni 2006 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og

Læs mere

Efter jeg i dag modtog orientering omkring byrådsmødet den, 25. juni står det det imidlertid sole klart for mig hvorfor.

Efter jeg i dag modtog orientering omkring byrådsmødet den, 25. juni står det det imidlertid sole klart for mig hvorfor. 1 Påstand Her ligger hunden begravet. Mail fra Palle Flebo-Hansen, den 20. juni 2012. Til Fra Slagelse kommune / Borgerrådgiveren Palle Flebo-Hansen Dato 20 juni 2012 Emne Politik Hej Lone! Jeg skriver

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune Hotelprojekt Thyborøn Lemvig Kommune Jour.# > V 110 Dato > 05. 11.2013 Ref. > JA H O T E L P R O J E K T T H Y B O R Ø N FORSLAG SENDT TIL: Lemvig Kommune Udviklingschef Anders Holm Rådhusgade 1 7620 Lemvig

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I NYSTED BEVARINGSFORENING Torsdag den 21. marts 2013 Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

HPU projekt 2009. Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole. Tidssøjlen

HPU projekt 2009. Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole. Tidssøjlen HPU projekt 2009 Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole Tidssøjlen Indledning Med dette projekt vil jeg, ved hjælp af den narrative metode, eksperimentere med en ny udtryksform og et konkret produkt, til synliggørelse

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 8. november 2016 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 8. november 2016 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 8. november 2016 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Søren Lauerberg og Henrik Olsen. Følgende dagsorden blev godkendt. 0. Meddelelser.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere