Det er sket i Faurholt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er sket i Faurholt."

Transkript

1 Februar 2011 Det er sket i Faurholt. I 1766 var der 6 beboere i Faurholt, i 1860 var tallet vokset til 44. I dag bor der omkring 250. I 1870` bygges en mølle på Faurholtvej 20, som først har været opført i Tulstrup. Senere flyttes den til Faurholtvej 7. Købmand Niels Paarup, Tulstrup køber i 1917 møllen og bryder den ned. Missionshus: 1894 blev der holdt møde på Flaskager, om at få bygget et missionshus. Man satte en indsamling i gang, da man havde indsamlet kr. 890,15 kr. turde man gå i gang med byggeriet, som kom til at koste ca. 1500,00 kr indvies missionshuset Gethsemane. I 1908 bygges lillesal til mod øst. Sidst i fyrrerne var der kræfter i gang for at få bygget et forsamlingshus i Faurholt Det var man ikke glad for i indremission, derfor var der stærke kræfter der arbejdede på at bygge til ved missionshuset, så man kunne undgå at få baller og spiritus til Faurholt. I hele Danmark var der kun Hammerum og Faurholt der havde missionshus og gymnastiksal sammen. I 1950 bygges Gymnastiksalen. Der blev indsamlet et stort beløb, og afholdt basarer til opførelsen, og ydet meget frivilligt arbejde, som også er ydet ved flere restaureringer siden. Gymnastiksalen kostede ca` kr. at opfører, hvilket var meget billigt. Murermester på gymnastiksalen var Mads Andersen Herning som var 82 år og havde været med til at bygge missionshuset i og Murersvend Peder Mikkelsen Vildbjerg. Da gymnastiksalen var færdig så missionshuset noget tarvelig ud, så Mads Andersen tilbød at mure gratis, hvis samfundet ville betale stenene, samtidig fik den nyt tegltag ligesom gymnastiksalen. Det var kvalitets arbejde De udførte. Daglønnen var 15 kr. + kost og logi. Den fik stor betydning for Faurholt og omegn. Der blev lavet gymnastik, spillet badminton, og holdt private fester, foreningsaktiviteter med sanglege med musik ved Niels Eriksen på harmonika og Bagger Jensen og Peder Sørensen med violin. Omk var sal og missionshus noget forfalden. Der var på tale at rive gymnastiksalen ned, eller sælge det hele, og købe skolen som missionshus. Op til omkring 1960 var der ofte fuldt hus til møderne, siden faldt deltagelsen langsomt, Nogle bestyrelsesmedlemmer sad i bestyrelsen i mange år, Kristen Nielsen(gammel Kræ Nielsen) i over 50 år fra 1895 (Jens Nygaards bedstefar.) I 2008 Indser bestyrelsen for indremissions, at den ikke vil være i stand til at drive huset forsvarlig, fordi der ikke mere er spejder og ungdomsklub og har derfor mistet en indtægtskilde. Der for

2 valgte man at sælg, medens huset var i god stand, og økonomien var i orden. Derfor sælges huset til kirken for kr. som tilfalder indremission i Danmark, da de har skøde på alle missionshuse i Danmark. I dag hedder det Sognehuset. Der er nu lavet nye handicap venlige toiletter, ved indgangen er der lavet ny trappe og kørestolsrampe. Forgangen er blevet istandsat, med ny gulv og malet. Arbejdet er udført ved frivilligt arbejde af Borgerforeningen for Faurholt og omegn. I dag må der serveres øl, vin og danses til fester. Kirken: Omkring 1880 opstår der ønske om flere kirker i Midtjylland, da der er en stigende befolkningstilvækst, og der er nogle steder er op til km. til en kirke, hvor der var meget dårlige veje. Det var et stort problem især om vinteren med barnedåb og begravelse. I 1880 blev der nedsat en kommission til at se på forholdene, og komme med forslag til en placering af de såkaldte hedekirker i Midtjylland. Fra 1893 til 1912 får Ikast sogn 3 nye kirker. Fra 1860 til 1912 blev der bygget 14 nye kirker i Hammerum herred. I 1883 får Isenvad sin egen kirke, der for opstår der et ønske om en kirke i Faurholt. Der bliver sendt et andragende, om en kirke ved Linnebjerg bakke, som skulle omfatte Faurholt, Søbjerg, Munklinde, Agerskov, Ilskov, Tværmose og Vester Tulstrup. Men da der bygges kirke i Ilskov, bliver planen ikke til noget. Ikast kirke brænder i 1904, så kirkeministeriet forespørger om at flytte kirken til Tulstrup, så den kommer til at ligge mere central i sognet. Men det kan menighedsråd ikke anbefale, for man flytte kirken fra den folkerigeste del af sognet og kirkegården. Et kirkeudvalg i Faurholt sender i 1905 et andragende om penge til en kirke, men først i 1910 bevilges der 18,500 til kirken bygges kirken, en såkaldt hedekirke som måtte koste kr ,- Kirken er den eneste hvidkalket kirke i den gamle Ikast kommune, de andre er røde. Kirken er tegn et af arkitekt Gullev Herning. Grunden skænkes J.C. Nielsen, Faurholt mølle Faurholtvej 7.

3 Kirken blev indviet 2-juni 1912 af biskop Peder Gabriel Kock Ribe, med deltagelse af 15 præster, herredsfoged Sirsted, Stiftsamtsmand Stemann og amtmand Dons. Efter festgudstjenesten var der sammenkomst i missionshuset, med mange taler og lykønskninger. Biskoppen mente Faurholt havde været heldig, for der var mange andre steder, der burde haft ny kirke før Faurholt. Det vidner om stort initiativ, og sammen hold om opgaverne, som også er udvist ved andre projekter. I kirken er der 15 bænke i hver side, med trægulv under. I midterganger og omk. alter er belagt med gule og blågrå klinker. Orglet blev bygget af Zachariasen i Aarhus, pengene skaffede man ved at landmændene i Faurholt udlejede deres jagt, til bogbinder Edvard Hansen Horsens for 200,- kr. årlig i 6 år (i alt 1200). Der måtte ikke drives jagt om søndagen. Orglet bliver udskiftet i1978, den bliver bygget af Forbenius i Horsens. Altertavle har et billede af Kristus, med den opløftede kalk, malet af Chr. Bang København. I 2004 bliver der opsat ny 3 fløjet alter tavle udført af Adi Holze. I midten er malet Jesus opstandelse, højre fløj skabelse, venstre undergang og ragnarok. Inskription på klokken: TIL FAURHULT KIRKE GJORDE DE SMITHESKE KLOKKESTØBERIER I ÅLBORG MIG 1911 fred på jorden. Klokken blev udskiftet i Med inskription, JEG STØBT TIL FAURHOLT KIRKE I ÅRET 1887 af Paccard Frankrig. og klokke ring fred over land over by. Prædikestolen har inskription O SLÆGT SE HEN TIL HERRENS ORD. Ved kirkerestaurering i 2003 kom der til at stå JESUS SIGER JEG LEVER OG I SKAL LEVE. Kirken er restaureret flere gange, senest i 2003 hvor puds på væggene blev afrenset, trægulve blev afhøvlet, nyt gulv i midtergang og alter af gule teglsten, bænke blev malet cremfarvet, ny pulpitur (Balkon) ved orgel, ny muret alterbord med bordplade af kirsebærtræ og knæfald af jern, kirsebærtræ og sort skind. Der er fejret jubilæum for hver 25 år. Se mere i Jørgen Vingborgs bog. Nordsognet og Faurholt kirke. Faudholt fik selvstændigt menighedsråd i 1938, før den tid havde man 1 repræsentant i Ikast Menighedsråd. I 1958 var første gang der blev holdt konfirmation i Faurholt, før den tid gik børnene til præst i Ikast, og blev konfirmeret i Ikast kirke. I 1996 blev Tulstrup lagt sammen med Faurholt, til Tulstrup Faurholt Kirkedistrikt. I 2010 blev alle kirkedistrikter over hele landet omdannet til sogne. Præster ved kirken i dag: Karin Vestergaard, Kaj Bohsen og Jens Peter Garne. Menighedsrådsformand: Egon Hansen.

4 Næstformand: Erik Sahlholdt. Kirkeværge og sekretær: Kirsten Gjesse. Kasserer: Arne Juulsgaard. Kontaktperson: Niels Martin Sandgaard. Sognemedhjælperudv: Anders Søndergaard. Graver og kirketjener: Erna Kock. Faurholt skoles historie Før 1886 bestod skoledistriktet af Ø.Tulstrup, Tulstrup, V.Tulstrup, Linnebjerg, Hedegård og Faurholt. Det var et meget stort område, med lange og dårlige skoleveje. Skolen lå på Flaskagervej (Knud Klinks ejendom) hvor man lejede sig ind. Kommunen køber i 1885 Matr.nr. Tulstrup 6c. Faurholt for 1800 kr.(faurholtvej 19) Yderligere 2 tdl. eng købes for 400. kr. Her opføres det vi kalder den gamle skole, som tages i brug Blandt 27 ansøger til stillingen som lærer, ansatte man Troels Madsen. Den sidste lærer ved den gamle skole var Højtorp, som blev afskediget 31. dec på grund af gentagende klager over hans undervisning. I et brev fra pastor Krarup til Højtorp hed det: De må holde børnene helt fri af Deres personlige meninger, De er ansat som lærer i almindelige skolefag og intet der udover. Hvad De måtte mene om forældrenes liv i hjemmet, om sognepræstens trosliv eller kapellanens omvendelse, om N.N. er faret til Helvede, om talere, der kommer i missionshuset o.s.v. det er meget upædagogisk at bringe sådant ind i deres forestillingskreds. I en periode blev der derfor holdt friskole i missionshuset, på grund af Højtorps Undervisning. I sagen mod Højtorp, var der nogle forældre der var kommet med nogle udtalelser om ham. Højtorp anlagde sag mod dem, de blev idømt bøder, hvis de ikke betalte, skulle de i fængsel. På nær en betalte de bøden. Men der var en, som ikke ville betale, og skulle så i fængsel, det syntes Højtorp var synd for konen og børnene, så han gav manden penge til at betale bøden med, han tog imod pengene, lånte nogle bøger på biblioteket, og gik i fængsel. For han havde god tid til at sidde i fængsel om vinteren.

5 Lærer Højtorp var førstemand, her i sognet, i den religiøse bevægelse, der blev kaldt humlumbevægelsen. Faurholt ny skole indvies 7. januar 1927 af provst C.L. Schmidt Herning. Jens Peder Hansen Hedegaard havde skrevet en sang på 15 vers, som afspejlede forholdene i Faurholt på den tid. Den første lærer der ansættes ved skolen er Jens Mosegaard Nielsen. I 1933 kommer Helene og Anders Ludvig (Olsen) Meinild til Faurholt som lærer og kirkesanger, fra en stilling som forstandere på Nr. Nissum højskole. Parret engagerede sig meget i samfundet i Faurholt, og havde en stor indflydelse på mange måder. Lærer Meinild var i besiddelse af et sprudlende personlig og veltalenhed. Og havde desuden et åbent og oplagt sind for tidens rørelser, både de religiøse og politiske. Retsstatstanken har i Lærer Meinild haft en af sine varmeste forkæmpere. Lærer Meinild udgav en række skrifter, af forskellig slags. Parret blev i Faurholt indtil 1955, hvorefter de flyttede til Lystrup. I 1959 gik han på pension og flyttede til Randers. Den 1. januar 1956 blev lærer Kjelde ansat som lærer og kirkesanger i Faurholt, han kom fra en stilling på Jegindø. Fru Kjelde underviste 1.klasse, indtil skolen blev nedlagt i Lærer Kjelde underviste to år i Tulstrup, inden han i 1969 gik på ventepenge. Parret Kjelde faldt godt til i Faurholt, på grund af deres tilknytning til indre mission, KFUM og KFUK Søndagsskolearbejdet, medlem af menighedsrådet o.s.v. Kjelde blev meget brugt som taler og oplæser på jysk. Parret blev boende i Faurholt efter skolen blev nedlagt. Lærer Kjelde døde d. 16. april Fru Kjelde døde et halvt år senere d. 13. oktober Centralskole: I 1953 var der planer om at bygge en Centralskole for Tulstrup og Faurholt. Men der kunne ikke opnås enighed om placeringen. Faurholt ville have den syd for skoven i Faurholt, Tulstrup ville have den nærmere Tulstrup. Børnene fra Faurholt fik længere til skole, men der var flest børn i Tulstrup. Beboerne i Tulstrup truede med at oprette en friskole, så det hele blev opgivet. I stedet blev Ikast Østre skole bygget og taget i brug august De ældste klasser gik der, til Nordre skole blev taget i brug 1973, hvor efter alle børn fra nordsognet kom til at gå der. Købmandsforretninger: Den første købmandsforretning oprettes i møllen, af Chr. Hvirgel Andersen, der senere fik navnet Hedegaard. Efter kort tid flyttes den i 1896 Til Faurholtvej 12. Der har været flere ejere i tidens løb, til Chr. Pedersen (Kræ Pejsen) overtager forretningen i 1928 til 1946 herefter Chr. Østergaard, en kort tid, så Ejnar Christensen til 1954, som sælger til Bent Hinge, som i 1960 sælger til Gurli og Bjarno Sørensen og bygger købmandsforretning på Kirkegade i Ikast. I dag (Faurholt Tæppelager

6 der efter maler forretning) Den sidste købmandspar der, var Gurli og Bjarno Sørensen, der lukkede forretningen efter en brand i 1972, og bygger en villa på grunden. I 1931 etablerer Thomas Linnebjerg endnu en købmandsforretning på Faurholtvej 24. Th. Linnebjerg byggede en stor fabrik og villa hvor Løvbjerg i dag ligger. Hartmand Hansen. Gregor Mortensen. Overtager forretningen, begge en kort tid. Den overtages i 1937 af Christian Krogstrup, som driver den frem til 1950, hvor efter Ravn driver den en meget kort tid, herefter kommer Ester og Aage Lykke Thomsen til, og driver den i 34 år, indtil 1984 hvor de lukker den. Derefter er der ingen købmand i Faurholt. Christian Krogstrup bygger købmandsforretning på Højrisbakke i Ikast. Senere symaskine og motorcykelforretning. Smeden: 1872 omtales en smedje vest for Faurholt. I 1933 overtager Karen og Pagh Linnebjerg smedjen Faurholtvej 20 efter smed Larsen, og driver den i 53 år frem til 1986, hvor de flytter til Ikast. Efter krigen skulle Karen have kørekort. En kørerlærer fra Ikast kom til Faurholt for at give kører timer, om aftenen. Mange fra egnen sluttede sig til undervisningen, og fik kørekort. Pagh fik kontakt til en motorcykel forhandler fra Fyn, som kom til Faurholt flere gange med 2 motorcykler, og blev begge solgt, tog de toget hjem. De solgte til mange i Faurholt. Mejeri: starter mejeriet og nedlægges igen 1. oktober1960. Den første mejeribestyrer var Mortensen som flyttede til Sunds og blev bestyrer der. Søren Simonsen var mejeribestyrer det meste af tiden. Der var 52 leverandører, ved start blev der leveret ca pund mælk. I 1945 var mængden faldet til ca ,270 pund =(½ kg)mælk. Den mindre mængde skyldtes nok krigen. Mængden ved lukningen i 1960 er ikke kendt. Klavs Nellemand producerer i dag 3,7 mill. kg Jens Østergaard var kasserer i alle årene og hentede mælkepenge i banken hver anden lørdag på cykkel. Det blev til 875 turer a`10 km. i alt 8750 km. Langt ned i Afrika. Mejeriet kogte også kartofler for landmændene, 12 tdr.(1200 Kg.) af gangen, det var et alm. vognlæs. Ved nedlæggelse kunne der ikke blive enighed om mejeriet skulle overgives til Ikast mejeri uden beregning, eller leverandørerne selv skulle have pengene den kunne indbringe. Så ca. halvdelen af leverandørerne overdrog deres andele til Ikast mejeri for at blive andelshaver der. Den anden halvdel fik deres andele udbetalt og kom til at levere til Brædstrup privat mejeri.

7 Strøm til Faurholt: I 1931 Kommer der strøm til Faurholt, og i 1935 til V.Tulstrup. Silkeborg elværk havde førte strømmen til Tulstrup. Men Herning elværk ville have Silkeborg stoppet, så derfor førte Herning Elværk højspændings forsyningsledninger forbi Busk, Frølund og V.Tulstrup til Faurholt. Ikke alle fik elektricitet fra begyndelsen, da det var strenge tider i trediverne. 1 KWh kostede 15 øre. Så det var meget små pærer man brugte. Den sidste der fik EL omk var Chr. Ulsøe. Hedegårdsvej 2. Vandværk: Ca etableres vandværk på Ringstrupvej 4. i 1988 føres der vandledning ud fra Ikast og Faurholt Vandværk nedlægges. Frysehus: Ca etableres der frysehus på Faurholtvej 7. Det nedlægges omkring Brødudsalg og Ishuse: Omk.1950 kommer Aage Jacobsen Faurholtvej 14, Og åbner ishus og bagerbutik Omk overtager hans svoger Antonius Guldbrandt den og hans søster Maja passer den. Forretningen lukkes 1953.? Senere Aage Nielsen Faurholtvej 6, Helga Nielsen Ilskovvej 26 og Anne Jacobsen Faurholtvej 15. Ishusene var samlingssted for egnens ungdom. Kamelvejen Faurholt-Ikast: I 1953 åbnes Ilskovvej fra Tulstrup til Faurholt. Og den gamle og dårlige kamelvej blev nedlagt. Senere føres Ilskovvej i flere etaper til Ilskov og Stensbjerg Alle til hovedvej 15 i Ikast. Den gamle kamelvej krydsede den nye Ilskovvej 9 gange fra Faurholt til Ikast. Gamle gadenavne i Faurholt: Stormgade, (Faurholtvej) for det blæser meget her. Sivisut Stræde,( Ringstrupvej) der blev fabrikeret sivsko og sutter til fødderne. Munklindebilen: Ruten blev startet af Rutebil- Nielsen i Bording, i I 1933 overtages ruten af DSB, som nedlagde ruten omk Rutebilen startede i Bording ved middagstid, kørte over Munkelinde, Tulstrup, Ikast, Faurholt, Vester Tulstrup, Bjergård, hver anden dag over Frølund, den anden dag

8 over Busk til Herning og retur ved aftenstid. Om søndagen kørte den både om formiddagen, og aftenen så folk kunne komme i biograf i Herning. Næsten ingen havde bil på den tid, så skulle man til Herning tog man rutebilen. Den havde også aviser med som chaufføren smed ud ved gårdene, og varer til købmænd og smede på ruten. En dag Chr. Vestergaard(lille) og Chr. Nygaard (stor) skulle med rutebilen, syntes Chr. Vestergaard det var uretfærdig han skulle betale ligeså meget som Chr. Nygaard, det burde være efter vægt, sagde Chr. Vestergaard, det skal du være glad for, det ikke er sådan, for så var der ingen der gad køre med dig, sagde Chr. Nygaard. (Jens Nygaards far) Foreninger: Indre Mission Arrangerede missionsuge, samtalemøder, kvindemøder, og Kreds 97 (Bibelkreds) Juletræ sammen med søndagsskolen Ynglingeforening: I 1897 stiftes Ynglingeforening i Tulstrup Faurholt, det er forløber for KFUM. Da Tulstrup missionshus bygges i 1906 opdeles foreningen. KFUM og K: I 1916 har Faurholt en KFUK-forening (Pigemøder) men ingen KFUM, men så beslutter de unge mænd at de vil have KFUM-forening (Karlemøder) som stiftes d. 25.juni 1916 med 16 medlemmer. Begge foreninger holder møder i missionshuset, og private hjem, og fælles ungdomsmøder. Begge foreninger ophører omk Søndagsskole: Søndagsskole begynder i 1895 da missionshuset blev bygget. Omk blev navnet ændret til Lørdagsklub. Der har været en lang række ledere i de mange år. FDF: I 1944 stiftes FDF. Kredsfører var Richard Nedergaard, Formand Anders Søndergaard. Øvrige fører var blandt andet Lars Busk, Aksel Smidt, Henry Ulsøe, Søren Simonsen og Svend Nicolaisen. Sommerlejre og stævner. Med store havemøder i Anders Søndergaards have. afholdes sammen med Isenvad, Bording og Sunds. FDF ophørte omk

9 Linnebjerg møder: Linnebjerg møder arrangeres af Herning kredsens KFUM og K. Om eftermiddagen for børn og ældre, om aftenen for unge med op til 400 deltager. Med sangleje på marken. Teltmøder arrangeres af Indremission i 1982 og 83 Faurholt boldklub: 1917 blev Faurholt boldklub stiftet af Laurids og Kr. Mosegaard. I 1942 tages sportspladsen ved skolen i brug. Før spillede man på græsmarker forskellige steder. I 40 erne og start af 50`erne var Faurholt på højde med byer som Bording, Hammerum og Sunds. Holdets grundstamme bestod af 3 store familier, Flaskager, Nygaard og Mosegaard Eriksen brødrene, med Thomas Hedegaard som stopper og Åge Østergaard på mål. I 1940 erne spillede de ikke fodbold i kirketiden. Thomas Hedegaard var i denne periode formand i omk. 30 år. Og fik ved hans afsked overrakt et sølvfad med inskription, med tak for et stort indsats. Boldklubben arrangerede. Gåse og Andespil (Banko), Nytårsfest og Dilettant, sammen med husholdningsforeningen. Med Tage Olsen som primusmotor, og politiassistent Andersen (Trofast) Ikast som sminkør. Sportsfest, ringridning med dans om aftenen, i lader på gårdene. Midt i 50 erne begyndte foreningen at arrangere bal i Aksel Jensens sal og på Hotel Ikast. Omkring 1950 starter Aage Østergaard og Aage Jacobsen drenge og junior fodbold. I 1971 blev Faurholt boldklub lagt sammen med arvefjenden, Tulstrup Boldklub til TFIK. Aage Østergaard forsætter med ungdomsafdeling indtil Ved hans afsked fik han JBU s sølvnål for lang og tro tjeneste og JBU s rejselegat til den Engelske pokalfinale. Det var en meget stor oplevelse, og ære for Åge. Det var velfortjent, han har brugt utallige timer og dage med at kritte bane op, træning, arrangerer, og køre til kampe, ofte med 11 drenge i Olympiaen, og gav is selvom vi tabte. Badminton: Før Gymnastiksalen blev bygget, spillede man badminton på 2 baner i skoven, ved Ilskovvej 22, hvor man spillede venskabskampe med omegns byer. Husholdningsforening: I 1947 stiftes Faurholt Husholdningsforening, Den hedder i dag Familie og Samfund. Arrangerer kurser i madlavning, omforandring af tøj, syning i skolen. Senere var der syning og porcelænsmaling i lillesal i missionshuset, men der var for lidt plads, så stillede Hjørdis Christensen

10 deres loft til rådighed. Virksomhedsbesøg og udflugter, og laver mad til forskellige arrangementer. Foreningen begyndte at spille dilettant i skolen, Meinild lavede sene, men de syntes den var for lille, så kan I spille i salen, og publikum kan sidde på senen, foreslog Meinild. NU klub.(nordsognets Ungdomsklub): Da Herluf Kortegaard i 1973 var kommet til Ikast, og havde fået Tulstrup og Faurholt som sit distrikt, og KFUM, KFUK og FDF var ophørt, startede han sammen med nogle familier NU klubben. Med mange forskellige aktiviteter og foredrag. Da NU klubben blev startet blev der igangsat en større istandsættelse af Missionshus og Gymnastiksal. Nye toiletter, nyt tag, nye vinduer, isolering og meget andet, med Kortegaard som primusmotor. KFUK spejder: I 1976 Stiftes KFUK spejder, Leder er Inga Fyhring, plus flere andre, Inga var leder i Ikast, da der var mange piger fra nordsognet startede de troppen i Tulstrup Faurholt. Troppen deltog i flere landslejrer. Arrangerede adventsfester med gudstjeneste, sketchs, Lucia optog sammen med KFUM spejderne, og julestue. Troppen blev nedlagt omkring KFUM spejder: I 1977 oprettes ligeledes KFUM spejder, Ledere Eli Nicolaisen og Lars Bjerre. Det meste af tiden holdt de til i en nedlagt landejendom på Smedegårdsvej i Tulstrup. Til sidst var de sammen med pigerne i Faurholt. Denne Trop blev også nedlagt omkring Arrangerede sankthans fest, med mange aktiviteter. og fastelavns lejer sammen med KFUK spejderne. Folkedans: Hjørdis Christensen har undervist i folkedans i gymnastiksalen. Faurholtegnens Borgerforening: I 2009 stiftes Faurholtegnens Borgerforening. Formål er at skabe sammenhold i Faurholt. Der er god opbakning fra beboerne i Faurholt. Der er lavet bålplads på sportspladsen og der dyrkes sumba i sognehuset, med stor deltagelse. Og arrangere julestue, med mange boder. Vognmænd: Marius Linnebjerg, Børge Møller, Lauge Jacobsen, Hartmann Hansen, Richard Ulsøe, Børge Gormsen, Laurits Nielsen og Ejvind Leth. Under krigen var det næsten umulig at skaffe dæk til cykler og biler. Bilerne blev klodset op, for man kunne ikke købe benzin. Kun læger, dyrlæger og folk med nødvendigt kørselsbehov kunne

11 købe benzin. Nogle kørte med gas generator, men det var meget besværlig at arbejde med. Mange biler blev lavet om til gummivogne. Maskinstationer: Reichard, Tage og Arne Christensen, Svend Aage Søndergaard. Richard Ulsøe driver maskinstation i 55 år, indtil han blev dræbt ved en trafikulykke d. 31. oktober 2003 i krydset Ilskovvej/Linnebjergvej. Formbrændsel: Omk Starter Aksel Schmidt Jensen på Ringstrupvej 16 en fabrik hvor man pressede tørvesmuld til runde briketter.(elefant lort) Fabrikken kørte kun nogle få år. Textilfabrikker: I 1962 køber H.C. Christensen fra Brande, Faurholt mejeriet og flytter strikkeriet til Faurholt. Senere overtager barnebarn Villy Christensen fabrikken MECI. Han starter også en produktion af nylon garn, sammen med Ikast Silkevæveri. WILLENE. Omkring 1980 køber Tonny Høgh Poulsen fabrikken. Ca køber ASATEX v. Robert Lyngholm Fabrikken. I dag ejes bygningerne af Lyhne Portservice og Jørgen Mørup Herning har Strikkeri i en del af bygningerne overtager Ingrid og Anders Søndergaards 4 børn gården på Ilskovvej 22-24, samtidig starter de KIFA Jersey i tørvehuset. I 1968 og 1974 bygges der ny fabrik ved gården, I 1985 udtræder Johannes af firmaet og starter JOTEX Stof i Tulstrup. Sønnen Karsten Søndergaard overtager i 2004 JOTEX. Året efter går han i kompagni med JOHA Børnetøj i Sunds. I 2008 flyttes strikkeriet til Templin i Tyskland. I 1996 køber BIRK Jersey KIFA og flytter virksomheden til Ikast. I 1998 Lejer trykkeriet Green Graphic sig ind i bygningen på Ilskovvej 22. De bor der indtil I 2003 køber Anders Søndergaard bygningerne, og starter malerfirmaet Søndergaard og Lauridsen sammen med Kim Lauridsen. Ole Madsen køber jorden. Midtjydsk Gokart Bane: Omk Lejer Bent (Atom) Christensen og Mogens (Mugge) Hansen jord af Tage Christensen, for 5 år, og etablerer gokart bane på Ringstrupvej 14. Der efter køber de jorden. I dag ejet af en fra Hammerum. Ved i begyndelsen måtte der ikke køres på banen i kirketiden.

12 Auto og maskinværksted: Omk starter Henning Jensen Midtjydsk Autoophug på Sundsvej 13. Efter kort tid flyttes den til Sundsvej overtager Arne Thomsen firmaet. Arne bliver dræbt ved en helikopter ulykke i Judy sælger i 2004 til Nybo Auto fra Sunds. Som driver begge firmaer fra adressen starter Arne Juulsgaard og Per Jensen som 16 årig AP. Auto og (Trauto) Maskinværksted, hos Arnes forældre på Sundsvej 26 med reparation af knallerter. I dag reparerer de alt indenfor biler, motorcykler, landbrugsmaskiner, inventar og meget andet. I dag er der beskæftiget 12 mand. Maskinværksted Brian Borre Hedegårdsvej 2. Museum: Ikast Traktor og Maskinmuseum Sundsvej 11 v. Elly og Svend Søndergaard. Alt til mark, stald og husholdning. Høst, kartoffeloptagnings demonstration og pløje konkurrence, for veterantraktorer. Tømrermester, Savværke og låsesmed: 1951 starter Laurits Nielsen tømrerfirma og savværk på Faurholtvej 26, men flyttes kort efter til Ilskovvej 26. Omk.1960 begynder han med kartoffelhandel og vognmandsfirma. Og stopper som tømrer. Savværk Johannes Hoffs søn Sønderhusevej 5. Tømmerne og låsesmed Børge Pedersen Sundsvej 21. Vj-b udestuer Sønderhusevej 6. Allan Korstoft møbelsnedkeri Linnebjergvej 1. Glasarbejde Anton Sørensen Ringstrupvej 4. i 1940 og 50 erne. Frisørsaloner: Hjørdis Christensen Faurholtvej 6 fra 1953 til 1963 derefter Ilskovvej 32. Jane Justesen Malmkærvej 1 fra omk Entreprenører: Anlægsgartner Viggo Johansen Sønderhusevej 1. Faurholt Byg og Anlæg v Bjarne Fyhring Ringstrupvej 12. Jørgen Skov, Faurholtvej 17. Enggården Smed og Entreprenør v. Bruno Christensen V. Mosevej. Kjargaard Byg v. Niels Willumsen og Co. Sundsvej 24 Faurholt Totalservice v. Torben Hansen Faurholtvej 32. Horslund Entreprenør og Anlæg Sundsvej 12. E.T. Service v. Erik Troelsen Ringstrupvej 6 Hønseri: I 1950` erne Aage Nielsen Faurholtvej 1. Ostehandler: Georg Svarre midt i Selvlærte murer: Jens Peder Hansen Faurholtvej 13. Hans Aagaard Christensen Faurholtvej 14.

13 Genbrugsbutik: Stalden v. Svend Erik Christensen Faurholtvej 22. Hundeklip: Lailas klip og trim Sundsvej 13 Bed og Breakfast: v. Gitte A. Lauridsen Faurholtvej 32. Faurholt Sandblæsning: v. Karsten Christensen Faurholtvej 10. Rejsebureau: Marine Travel. Hedegårdsvej 14. Vindmøller: 1990 opstilles 5 møller hos Svend Søndergaard Sundsvej 11( ved Gokart banen,) som nedtages igen i Opstilles 3 store møller ved Knud Jensen Hedegårdsvej opstiller Kjargaard Sundsvej 22-24, 2 stk. 25 kw. møller og AP auto Sundsvej 26 1 stk. 10 kw. kinesiske møller. Frugtplantage: Anders Christensen Ilskovvej 32. Anders Søndegaard Ilskovvej 24 Minkfarm: Bente og Palle Nielsen Vestermosevej 15 havde minkfarm en del år. Malkekøer: Diana og Klaus Nellemann, Ilskovvej 31. har 300 køer og leverer kg. mælk årlig. Det er ca. tregange så meget som 52 leverandører leverede til Faurholt mejeri. Fedesvin: Anette og Niels Martin Sandgaard, Hedegårdsvej 4. har 135 søer og leverer af egen avl 3000 svin årlig. Før i tiden var der mange gårde der leverede 50 til 100 svin årlig. Slagtekalve: Kjargaard I/S, Sundsvej Leverer 3500 kalve årlig. Afgrøder: Op gennem tiden er der dyrket rug, havre, byg, hvede, roer, græs, kartofler til spisebrug og industri. I dag dyrkes der mange majs til foderbrug. Landbrug: Landbruget har gennemgået en stor udvikling efter krigen. Der var mange folk på gårdene dengang. Det skulle ikke være ret stor gård før man havde karl eller pige eller begge dele. Så det gav meget liv på egnen. Det er en enorm udvikling, der er foregået på egnen. Sidst i fyrene var der rigtig mange der fik tlf. Det var parts tlf. Det vil sige der var 4 abonnenter på samme linje, de fik samme nr. + U-V-X eller Y så man kunne høre hvad de andre talte om, det var ikke altid lige heldig. Folk begyndte at købe motorcykel og bile og de unge købte knallert. Man fik frysebokse,køleskab og fjernsyn. Og man begyndte at rejse til udlandet. Gårdene investerede i malkemaskiner, roer rasper også begyndte man at investerer i traktorer

14 med en plov, og man ændrede de gamle harver til traktoren, derefter udskifter man de gamle stivvogne med gummivogne som kunne laste 1500 til 2000 kg. og radrenser, Andre maskiner blev også ændret til traktoren. Samtidig med mekaniseringen begyndte afvandringen fra landbruget. De unge begyndte at arbejde i byen, pigerne især på fabrik som syerske, karlene i forskellige erhverv. Først i 60 erne kom mejertærskerne, kornsiloer med tørreri og kartoffeloptager med elevator, senere kom der tank på, og blev torækket. Det nyeste er selvkørende firerækket optager. Den gang var det lettere at være maskinhandler, der var mange at handle med. Når en maskine skulle udskiftes, var der mulighed for at afsætte den gamle, til en anden landmand. I dag er det ikke så let, maskinerne bliver hurtig forældet, og der er ikke så mange at handle med. Op igennem årene er der sket et opkøb, af mange gårde, og udlejning af jorden, så i dag drives jorden i Faurholt af 8-10 landmænd. Husdyrproduktionen er i dag samlet på nogle få gårde. Johannes Søndergaard

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere