Det er sket i Faurholt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er sket i Faurholt."

Transkript

1 Februar 2011 Det er sket i Faurholt. I 1766 var der 6 beboere i Faurholt, i 1860 var tallet vokset til 44. I dag bor der omkring 250. I 1870` bygges en mølle på Faurholtvej 20, som først har været opført i Tulstrup. Senere flyttes den til Faurholtvej 7. Købmand Niels Paarup, Tulstrup køber i 1917 møllen og bryder den ned. Missionshus: 1894 blev der holdt møde på Flaskager, om at få bygget et missionshus. Man satte en indsamling i gang, da man havde indsamlet kr. 890,15 kr. turde man gå i gang med byggeriet, som kom til at koste ca. 1500,00 kr indvies missionshuset Gethsemane. I 1908 bygges lillesal til mod øst. Sidst i fyrrerne var der kræfter i gang for at få bygget et forsamlingshus i Faurholt Det var man ikke glad for i indremission, derfor var der stærke kræfter der arbejdede på at bygge til ved missionshuset, så man kunne undgå at få baller og spiritus til Faurholt. I hele Danmark var der kun Hammerum og Faurholt der havde missionshus og gymnastiksal sammen. I 1950 bygges Gymnastiksalen. Der blev indsamlet et stort beløb, og afholdt basarer til opførelsen, og ydet meget frivilligt arbejde, som også er ydet ved flere restaureringer siden. Gymnastiksalen kostede ca` kr. at opfører, hvilket var meget billigt. Murermester på gymnastiksalen var Mads Andersen Herning som var 82 år og havde været med til at bygge missionshuset i og Murersvend Peder Mikkelsen Vildbjerg. Da gymnastiksalen var færdig så missionshuset noget tarvelig ud, så Mads Andersen tilbød at mure gratis, hvis samfundet ville betale stenene, samtidig fik den nyt tegltag ligesom gymnastiksalen. Det var kvalitets arbejde De udførte. Daglønnen var 15 kr. + kost og logi. Den fik stor betydning for Faurholt og omegn. Der blev lavet gymnastik, spillet badminton, og holdt private fester, foreningsaktiviteter med sanglege med musik ved Niels Eriksen på harmonika og Bagger Jensen og Peder Sørensen med violin. Omk var sal og missionshus noget forfalden. Der var på tale at rive gymnastiksalen ned, eller sælge det hele, og købe skolen som missionshus. Op til omkring 1960 var der ofte fuldt hus til møderne, siden faldt deltagelsen langsomt, Nogle bestyrelsesmedlemmer sad i bestyrelsen i mange år, Kristen Nielsen(gammel Kræ Nielsen) i over 50 år fra 1895 (Jens Nygaards bedstefar.) I 2008 Indser bestyrelsen for indremissions, at den ikke vil være i stand til at drive huset forsvarlig, fordi der ikke mere er spejder og ungdomsklub og har derfor mistet en indtægtskilde. Der for

2 valgte man at sælg, medens huset var i god stand, og økonomien var i orden. Derfor sælges huset til kirken for kr. som tilfalder indremission i Danmark, da de har skøde på alle missionshuse i Danmark. I dag hedder det Sognehuset. Der er nu lavet nye handicap venlige toiletter, ved indgangen er der lavet ny trappe og kørestolsrampe. Forgangen er blevet istandsat, med ny gulv og malet. Arbejdet er udført ved frivilligt arbejde af Borgerforeningen for Faurholt og omegn. I dag må der serveres øl, vin og danses til fester. Kirken: Omkring 1880 opstår der ønske om flere kirker i Midtjylland, da der er en stigende befolkningstilvækst, og der er nogle steder er op til km. til en kirke, hvor der var meget dårlige veje. Det var et stort problem især om vinteren med barnedåb og begravelse. I 1880 blev der nedsat en kommission til at se på forholdene, og komme med forslag til en placering af de såkaldte hedekirker i Midtjylland. Fra 1893 til 1912 får Ikast sogn 3 nye kirker. Fra 1860 til 1912 blev der bygget 14 nye kirker i Hammerum herred. I 1883 får Isenvad sin egen kirke, der for opstår der et ønske om en kirke i Faurholt. Der bliver sendt et andragende, om en kirke ved Linnebjerg bakke, som skulle omfatte Faurholt, Søbjerg, Munklinde, Agerskov, Ilskov, Tværmose og Vester Tulstrup. Men da der bygges kirke i Ilskov, bliver planen ikke til noget. Ikast kirke brænder i 1904, så kirkeministeriet forespørger om at flytte kirken til Tulstrup, så den kommer til at ligge mere central i sognet. Men det kan menighedsråd ikke anbefale, for man flytte kirken fra den folkerigeste del af sognet og kirkegården. Et kirkeudvalg i Faurholt sender i 1905 et andragende om penge til en kirke, men først i 1910 bevilges der 18,500 til kirken bygges kirken, en såkaldt hedekirke som måtte koste kr ,- Kirken er den eneste hvidkalket kirke i den gamle Ikast kommune, de andre er røde. Kirken er tegn et af arkitekt Gullev Herning. Grunden skænkes J.C. Nielsen, Faurholt mølle Faurholtvej 7.

3 Kirken blev indviet 2-juni 1912 af biskop Peder Gabriel Kock Ribe, med deltagelse af 15 præster, herredsfoged Sirsted, Stiftsamtsmand Stemann og amtmand Dons. Efter festgudstjenesten var der sammenkomst i missionshuset, med mange taler og lykønskninger. Biskoppen mente Faurholt havde været heldig, for der var mange andre steder, der burde haft ny kirke før Faurholt. Det vidner om stort initiativ, og sammen hold om opgaverne, som også er udvist ved andre projekter. I kirken er der 15 bænke i hver side, med trægulv under. I midterganger og omk. alter er belagt med gule og blågrå klinker. Orglet blev bygget af Zachariasen i Aarhus, pengene skaffede man ved at landmændene i Faurholt udlejede deres jagt, til bogbinder Edvard Hansen Horsens for 200,- kr. årlig i 6 år (i alt 1200). Der måtte ikke drives jagt om søndagen. Orglet bliver udskiftet i1978, den bliver bygget af Forbenius i Horsens. Altertavle har et billede af Kristus, med den opløftede kalk, malet af Chr. Bang København. I 2004 bliver der opsat ny 3 fløjet alter tavle udført af Adi Holze. I midten er malet Jesus opstandelse, højre fløj skabelse, venstre undergang og ragnarok. Inskription på klokken: TIL FAURHULT KIRKE GJORDE DE SMITHESKE KLOKKESTØBERIER I ÅLBORG MIG 1911 fred på jorden. Klokken blev udskiftet i Med inskription, JEG STØBT TIL FAURHOLT KIRKE I ÅRET 1887 af Paccard Frankrig. og klokke ring fred over land over by. Prædikestolen har inskription O SLÆGT SE HEN TIL HERRENS ORD. Ved kirkerestaurering i 2003 kom der til at stå JESUS SIGER JEG LEVER OG I SKAL LEVE. Kirken er restaureret flere gange, senest i 2003 hvor puds på væggene blev afrenset, trægulve blev afhøvlet, nyt gulv i midtergang og alter af gule teglsten, bænke blev malet cremfarvet, ny pulpitur (Balkon) ved orgel, ny muret alterbord med bordplade af kirsebærtræ og knæfald af jern, kirsebærtræ og sort skind. Der er fejret jubilæum for hver 25 år. Se mere i Jørgen Vingborgs bog. Nordsognet og Faurholt kirke. Faudholt fik selvstændigt menighedsråd i 1938, før den tid havde man 1 repræsentant i Ikast Menighedsråd. I 1958 var første gang der blev holdt konfirmation i Faurholt, før den tid gik børnene til præst i Ikast, og blev konfirmeret i Ikast kirke. I 1996 blev Tulstrup lagt sammen med Faurholt, til Tulstrup Faurholt Kirkedistrikt. I 2010 blev alle kirkedistrikter over hele landet omdannet til sogne. Præster ved kirken i dag: Karin Vestergaard, Kaj Bohsen og Jens Peter Garne. Menighedsrådsformand: Egon Hansen.

4 Næstformand: Erik Sahlholdt. Kirkeværge og sekretær: Kirsten Gjesse. Kasserer: Arne Juulsgaard. Kontaktperson: Niels Martin Sandgaard. Sognemedhjælperudv: Anders Søndergaard. Graver og kirketjener: Erna Kock. Faurholt skoles historie Før 1886 bestod skoledistriktet af Ø.Tulstrup, Tulstrup, V.Tulstrup, Linnebjerg, Hedegård og Faurholt. Det var et meget stort område, med lange og dårlige skoleveje. Skolen lå på Flaskagervej (Knud Klinks ejendom) hvor man lejede sig ind. Kommunen køber i 1885 Matr.nr. Tulstrup 6c. Faurholt for 1800 kr.(faurholtvej 19) Yderligere 2 tdl. eng købes for 400. kr. Her opføres det vi kalder den gamle skole, som tages i brug Blandt 27 ansøger til stillingen som lærer, ansatte man Troels Madsen. Den sidste lærer ved den gamle skole var Højtorp, som blev afskediget 31. dec på grund af gentagende klager over hans undervisning. I et brev fra pastor Krarup til Højtorp hed det: De må holde børnene helt fri af Deres personlige meninger, De er ansat som lærer i almindelige skolefag og intet der udover. Hvad De måtte mene om forældrenes liv i hjemmet, om sognepræstens trosliv eller kapellanens omvendelse, om N.N. er faret til Helvede, om talere, der kommer i missionshuset o.s.v. det er meget upædagogisk at bringe sådant ind i deres forestillingskreds. I en periode blev der derfor holdt friskole i missionshuset, på grund af Højtorps Undervisning. I sagen mod Højtorp, var der nogle forældre der var kommet med nogle udtalelser om ham. Højtorp anlagde sag mod dem, de blev idømt bøder, hvis de ikke betalte, skulle de i fængsel. På nær en betalte de bøden. Men der var en, som ikke ville betale, og skulle så i fængsel, det syntes Højtorp var synd for konen og børnene, så han gav manden penge til at betale bøden med, han tog imod pengene, lånte nogle bøger på biblioteket, og gik i fængsel. For han havde god tid til at sidde i fængsel om vinteren.

5 Lærer Højtorp var førstemand, her i sognet, i den religiøse bevægelse, der blev kaldt humlumbevægelsen. Faurholt ny skole indvies 7. januar 1927 af provst C.L. Schmidt Herning. Jens Peder Hansen Hedegaard havde skrevet en sang på 15 vers, som afspejlede forholdene i Faurholt på den tid. Den første lærer der ansættes ved skolen er Jens Mosegaard Nielsen. I 1933 kommer Helene og Anders Ludvig (Olsen) Meinild til Faurholt som lærer og kirkesanger, fra en stilling som forstandere på Nr. Nissum højskole. Parret engagerede sig meget i samfundet i Faurholt, og havde en stor indflydelse på mange måder. Lærer Meinild var i besiddelse af et sprudlende personlig og veltalenhed. Og havde desuden et åbent og oplagt sind for tidens rørelser, både de religiøse og politiske. Retsstatstanken har i Lærer Meinild haft en af sine varmeste forkæmpere. Lærer Meinild udgav en række skrifter, af forskellig slags. Parret blev i Faurholt indtil 1955, hvorefter de flyttede til Lystrup. I 1959 gik han på pension og flyttede til Randers. Den 1. januar 1956 blev lærer Kjelde ansat som lærer og kirkesanger i Faurholt, han kom fra en stilling på Jegindø. Fru Kjelde underviste 1.klasse, indtil skolen blev nedlagt i Lærer Kjelde underviste to år i Tulstrup, inden han i 1969 gik på ventepenge. Parret Kjelde faldt godt til i Faurholt, på grund af deres tilknytning til indre mission, KFUM og KFUK Søndagsskolearbejdet, medlem af menighedsrådet o.s.v. Kjelde blev meget brugt som taler og oplæser på jysk. Parret blev boende i Faurholt efter skolen blev nedlagt. Lærer Kjelde døde d. 16. april Fru Kjelde døde et halvt år senere d. 13. oktober Centralskole: I 1953 var der planer om at bygge en Centralskole for Tulstrup og Faurholt. Men der kunne ikke opnås enighed om placeringen. Faurholt ville have den syd for skoven i Faurholt, Tulstrup ville have den nærmere Tulstrup. Børnene fra Faurholt fik længere til skole, men der var flest børn i Tulstrup. Beboerne i Tulstrup truede med at oprette en friskole, så det hele blev opgivet. I stedet blev Ikast Østre skole bygget og taget i brug august De ældste klasser gik der, til Nordre skole blev taget i brug 1973, hvor efter alle børn fra nordsognet kom til at gå der. Købmandsforretninger: Den første købmandsforretning oprettes i møllen, af Chr. Hvirgel Andersen, der senere fik navnet Hedegaard. Efter kort tid flyttes den i 1896 Til Faurholtvej 12. Der har været flere ejere i tidens løb, til Chr. Pedersen (Kræ Pejsen) overtager forretningen i 1928 til 1946 herefter Chr. Østergaard, en kort tid, så Ejnar Christensen til 1954, som sælger til Bent Hinge, som i 1960 sælger til Gurli og Bjarno Sørensen og bygger købmandsforretning på Kirkegade i Ikast. I dag (Faurholt Tæppelager

6 der efter maler forretning) Den sidste købmandspar der, var Gurli og Bjarno Sørensen, der lukkede forretningen efter en brand i 1972, og bygger en villa på grunden. I 1931 etablerer Thomas Linnebjerg endnu en købmandsforretning på Faurholtvej 24. Th. Linnebjerg byggede en stor fabrik og villa hvor Løvbjerg i dag ligger. Hartmand Hansen. Gregor Mortensen. Overtager forretningen, begge en kort tid. Den overtages i 1937 af Christian Krogstrup, som driver den frem til 1950, hvor efter Ravn driver den en meget kort tid, herefter kommer Ester og Aage Lykke Thomsen til, og driver den i 34 år, indtil 1984 hvor de lukker den. Derefter er der ingen købmand i Faurholt. Christian Krogstrup bygger købmandsforretning på Højrisbakke i Ikast. Senere symaskine og motorcykelforretning. Smeden: 1872 omtales en smedje vest for Faurholt. I 1933 overtager Karen og Pagh Linnebjerg smedjen Faurholtvej 20 efter smed Larsen, og driver den i 53 år frem til 1986, hvor de flytter til Ikast. Efter krigen skulle Karen have kørekort. En kørerlærer fra Ikast kom til Faurholt for at give kører timer, om aftenen. Mange fra egnen sluttede sig til undervisningen, og fik kørekort. Pagh fik kontakt til en motorcykel forhandler fra Fyn, som kom til Faurholt flere gange med 2 motorcykler, og blev begge solgt, tog de toget hjem. De solgte til mange i Faurholt. Mejeri: starter mejeriet og nedlægges igen 1. oktober1960. Den første mejeribestyrer var Mortensen som flyttede til Sunds og blev bestyrer der. Søren Simonsen var mejeribestyrer det meste af tiden. Der var 52 leverandører, ved start blev der leveret ca pund mælk. I 1945 var mængden faldet til ca ,270 pund =(½ kg)mælk. Den mindre mængde skyldtes nok krigen. Mængden ved lukningen i 1960 er ikke kendt. Klavs Nellemand producerer i dag 3,7 mill. kg Jens Østergaard var kasserer i alle årene og hentede mælkepenge i banken hver anden lørdag på cykkel. Det blev til 875 turer a`10 km. i alt 8750 km. Langt ned i Afrika. Mejeriet kogte også kartofler for landmændene, 12 tdr.(1200 Kg.) af gangen, det var et alm. vognlæs. Ved nedlæggelse kunne der ikke blive enighed om mejeriet skulle overgives til Ikast mejeri uden beregning, eller leverandørerne selv skulle have pengene den kunne indbringe. Så ca. halvdelen af leverandørerne overdrog deres andele til Ikast mejeri for at blive andelshaver der. Den anden halvdel fik deres andele udbetalt og kom til at levere til Brædstrup privat mejeri.

7 Strøm til Faurholt: I 1931 Kommer der strøm til Faurholt, og i 1935 til V.Tulstrup. Silkeborg elværk havde førte strømmen til Tulstrup. Men Herning elværk ville have Silkeborg stoppet, så derfor førte Herning Elværk højspændings forsyningsledninger forbi Busk, Frølund og V.Tulstrup til Faurholt. Ikke alle fik elektricitet fra begyndelsen, da det var strenge tider i trediverne. 1 KWh kostede 15 øre. Så det var meget små pærer man brugte. Den sidste der fik EL omk var Chr. Ulsøe. Hedegårdsvej 2. Vandværk: Ca etableres vandværk på Ringstrupvej 4. i 1988 føres der vandledning ud fra Ikast og Faurholt Vandværk nedlægges. Frysehus: Ca etableres der frysehus på Faurholtvej 7. Det nedlægges omkring Brødudsalg og Ishuse: Omk.1950 kommer Aage Jacobsen Faurholtvej 14, Og åbner ishus og bagerbutik Omk overtager hans svoger Antonius Guldbrandt den og hans søster Maja passer den. Forretningen lukkes 1953.? Senere Aage Nielsen Faurholtvej 6, Helga Nielsen Ilskovvej 26 og Anne Jacobsen Faurholtvej 15. Ishusene var samlingssted for egnens ungdom. Kamelvejen Faurholt-Ikast: I 1953 åbnes Ilskovvej fra Tulstrup til Faurholt. Og den gamle og dårlige kamelvej blev nedlagt. Senere føres Ilskovvej i flere etaper til Ilskov og Stensbjerg Alle til hovedvej 15 i Ikast. Den gamle kamelvej krydsede den nye Ilskovvej 9 gange fra Faurholt til Ikast. Gamle gadenavne i Faurholt: Stormgade, (Faurholtvej) for det blæser meget her. Sivisut Stræde,( Ringstrupvej) der blev fabrikeret sivsko og sutter til fødderne. Munklindebilen: Ruten blev startet af Rutebil- Nielsen i Bording, i I 1933 overtages ruten af DSB, som nedlagde ruten omk Rutebilen startede i Bording ved middagstid, kørte over Munkelinde, Tulstrup, Ikast, Faurholt, Vester Tulstrup, Bjergård, hver anden dag over Frølund, den anden dag

8 over Busk til Herning og retur ved aftenstid. Om søndagen kørte den både om formiddagen, og aftenen så folk kunne komme i biograf i Herning. Næsten ingen havde bil på den tid, så skulle man til Herning tog man rutebilen. Den havde også aviser med som chaufføren smed ud ved gårdene, og varer til købmænd og smede på ruten. En dag Chr. Vestergaard(lille) og Chr. Nygaard (stor) skulle med rutebilen, syntes Chr. Vestergaard det var uretfærdig han skulle betale ligeså meget som Chr. Nygaard, det burde være efter vægt, sagde Chr. Vestergaard, det skal du være glad for, det ikke er sådan, for så var der ingen der gad køre med dig, sagde Chr. Nygaard. (Jens Nygaards far) Foreninger: Indre Mission Arrangerede missionsuge, samtalemøder, kvindemøder, og Kreds 97 (Bibelkreds) Juletræ sammen med søndagsskolen Ynglingeforening: I 1897 stiftes Ynglingeforening i Tulstrup Faurholt, det er forløber for KFUM. Da Tulstrup missionshus bygges i 1906 opdeles foreningen. KFUM og K: I 1916 har Faurholt en KFUK-forening (Pigemøder) men ingen KFUM, men så beslutter de unge mænd at de vil have KFUM-forening (Karlemøder) som stiftes d. 25.juni 1916 med 16 medlemmer. Begge foreninger holder møder i missionshuset, og private hjem, og fælles ungdomsmøder. Begge foreninger ophører omk Søndagsskole: Søndagsskole begynder i 1895 da missionshuset blev bygget. Omk blev navnet ændret til Lørdagsklub. Der har været en lang række ledere i de mange år. FDF: I 1944 stiftes FDF. Kredsfører var Richard Nedergaard, Formand Anders Søndergaard. Øvrige fører var blandt andet Lars Busk, Aksel Smidt, Henry Ulsøe, Søren Simonsen og Svend Nicolaisen. Sommerlejre og stævner. Med store havemøder i Anders Søndergaards have. afholdes sammen med Isenvad, Bording og Sunds. FDF ophørte omk

9 Linnebjerg møder: Linnebjerg møder arrangeres af Herning kredsens KFUM og K. Om eftermiddagen for børn og ældre, om aftenen for unge med op til 400 deltager. Med sangleje på marken. Teltmøder arrangeres af Indremission i 1982 og 83 Faurholt boldklub: 1917 blev Faurholt boldklub stiftet af Laurids og Kr. Mosegaard. I 1942 tages sportspladsen ved skolen i brug. Før spillede man på græsmarker forskellige steder. I 40 erne og start af 50`erne var Faurholt på højde med byer som Bording, Hammerum og Sunds. Holdets grundstamme bestod af 3 store familier, Flaskager, Nygaard og Mosegaard Eriksen brødrene, med Thomas Hedegaard som stopper og Åge Østergaard på mål. I 1940 erne spillede de ikke fodbold i kirketiden. Thomas Hedegaard var i denne periode formand i omk. 30 år. Og fik ved hans afsked overrakt et sølvfad med inskription, med tak for et stort indsats. Boldklubben arrangerede. Gåse og Andespil (Banko), Nytårsfest og Dilettant, sammen med husholdningsforeningen. Med Tage Olsen som primusmotor, og politiassistent Andersen (Trofast) Ikast som sminkør. Sportsfest, ringridning med dans om aftenen, i lader på gårdene. Midt i 50 erne begyndte foreningen at arrangere bal i Aksel Jensens sal og på Hotel Ikast. Omkring 1950 starter Aage Østergaard og Aage Jacobsen drenge og junior fodbold. I 1971 blev Faurholt boldklub lagt sammen med arvefjenden, Tulstrup Boldklub til TFIK. Aage Østergaard forsætter med ungdomsafdeling indtil Ved hans afsked fik han JBU s sølvnål for lang og tro tjeneste og JBU s rejselegat til den Engelske pokalfinale. Det var en meget stor oplevelse, og ære for Åge. Det var velfortjent, han har brugt utallige timer og dage med at kritte bane op, træning, arrangerer, og køre til kampe, ofte med 11 drenge i Olympiaen, og gav is selvom vi tabte. Badminton: Før Gymnastiksalen blev bygget, spillede man badminton på 2 baner i skoven, ved Ilskovvej 22, hvor man spillede venskabskampe med omegns byer. Husholdningsforening: I 1947 stiftes Faurholt Husholdningsforening, Den hedder i dag Familie og Samfund. Arrangerer kurser i madlavning, omforandring af tøj, syning i skolen. Senere var der syning og porcelænsmaling i lillesal i missionshuset, men der var for lidt plads, så stillede Hjørdis Christensen

10 deres loft til rådighed. Virksomhedsbesøg og udflugter, og laver mad til forskellige arrangementer. Foreningen begyndte at spille dilettant i skolen, Meinild lavede sene, men de syntes den var for lille, så kan I spille i salen, og publikum kan sidde på senen, foreslog Meinild. NU klub.(nordsognets Ungdomsklub): Da Herluf Kortegaard i 1973 var kommet til Ikast, og havde fået Tulstrup og Faurholt som sit distrikt, og KFUM, KFUK og FDF var ophørt, startede han sammen med nogle familier NU klubben. Med mange forskellige aktiviteter og foredrag. Da NU klubben blev startet blev der igangsat en større istandsættelse af Missionshus og Gymnastiksal. Nye toiletter, nyt tag, nye vinduer, isolering og meget andet, med Kortegaard som primusmotor. KFUK spejder: I 1976 Stiftes KFUK spejder, Leder er Inga Fyhring, plus flere andre, Inga var leder i Ikast, da der var mange piger fra nordsognet startede de troppen i Tulstrup Faurholt. Troppen deltog i flere landslejrer. Arrangerede adventsfester med gudstjeneste, sketchs, Lucia optog sammen med KFUM spejderne, og julestue. Troppen blev nedlagt omkring KFUM spejder: I 1977 oprettes ligeledes KFUM spejder, Ledere Eli Nicolaisen og Lars Bjerre. Det meste af tiden holdt de til i en nedlagt landejendom på Smedegårdsvej i Tulstrup. Til sidst var de sammen med pigerne i Faurholt. Denne Trop blev også nedlagt omkring Arrangerede sankthans fest, med mange aktiviteter. og fastelavns lejer sammen med KFUK spejderne. Folkedans: Hjørdis Christensen har undervist i folkedans i gymnastiksalen. Faurholtegnens Borgerforening: I 2009 stiftes Faurholtegnens Borgerforening. Formål er at skabe sammenhold i Faurholt. Der er god opbakning fra beboerne i Faurholt. Der er lavet bålplads på sportspladsen og der dyrkes sumba i sognehuset, med stor deltagelse. Og arrangere julestue, med mange boder. Vognmænd: Marius Linnebjerg, Børge Møller, Lauge Jacobsen, Hartmann Hansen, Richard Ulsøe, Børge Gormsen, Laurits Nielsen og Ejvind Leth. Under krigen var det næsten umulig at skaffe dæk til cykler og biler. Bilerne blev klodset op, for man kunne ikke købe benzin. Kun læger, dyrlæger og folk med nødvendigt kørselsbehov kunne

11 købe benzin. Nogle kørte med gas generator, men det var meget besværlig at arbejde med. Mange biler blev lavet om til gummivogne. Maskinstationer: Reichard, Tage og Arne Christensen, Svend Aage Søndergaard. Richard Ulsøe driver maskinstation i 55 år, indtil han blev dræbt ved en trafikulykke d. 31. oktober 2003 i krydset Ilskovvej/Linnebjergvej. Formbrændsel: Omk Starter Aksel Schmidt Jensen på Ringstrupvej 16 en fabrik hvor man pressede tørvesmuld til runde briketter.(elefant lort) Fabrikken kørte kun nogle få år. Textilfabrikker: I 1962 køber H.C. Christensen fra Brande, Faurholt mejeriet og flytter strikkeriet til Faurholt. Senere overtager barnebarn Villy Christensen fabrikken MECI. Han starter også en produktion af nylon garn, sammen med Ikast Silkevæveri. WILLENE. Omkring 1980 køber Tonny Høgh Poulsen fabrikken. Ca køber ASATEX v. Robert Lyngholm Fabrikken. I dag ejes bygningerne af Lyhne Portservice og Jørgen Mørup Herning har Strikkeri i en del af bygningerne overtager Ingrid og Anders Søndergaards 4 børn gården på Ilskovvej 22-24, samtidig starter de KIFA Jersey i tørvehuset. I 1968 og 1974 bygges der ny fabrik ved gården, I 1985 udtræder Johannes af firmaet og starter JOTEX Stof i Tulstrup. Sønnen Karsten Søndergaard overtager i 2004 JOTEX. Året efter går han i kompagni med JOHA Børnetøj i Sunds. I 2008 flyttes strikkeriet til Templin i Tyskland. I 1996 køber BIRK Jersey KIFA og flytter virksomheden til Ikast. I 1998 Lejer trykkeriet Green Graphic sig ind i bygningen på Ilskovvej 22. De bor der indtil I 2003 køber Anders Søndergaard bygningerne, og starter malerfirmaet Søndergaard og Lauridsen sammen med Kim Lauridsen. Ole Madsen køber jorden. Midtjydsk Gokart Bane: Omk Lejer Bent (Atom) Christensen og Mogens (Mugge) Hansen jord af Tage Christensen, for 5 år, og etablerer gokart bane på Ringstrupvej 14. Der efter køber de jorden. I dag ejet af en fra Hammerum. Ved i begyndelsen måtte der ikke køres på banen i kirketiden.

12 Auto og maskinværksted: Omk starter Henning Jensen Midtjydsk Autoophug på Sundsvej 13. Efter kort tid flyttes den til Sundsvej overtager Arne Thomsen firmaet. Arne bliver dræbt ved en helikopter ulykke i Judy sælger i 2004 til Nybo Auto fra Sunds. Som driver begge firmaer fra adressen starter Arne Juulsgaard og Per Jensen som 16 årig AP. Auto og (Trauto) Maskinværksted, hos Arnes forældre på Sundsvej 26 med reparation af knallerter. I dag reparerer de alt indenfor biler, motorcykler, landbrugsmaskiner, inventar og meget andet. I dag er der beskæftiget 12 mand. Maskinværksted Brian Borre Hedegårdsvej 2. Museum: Ikast Traktor og Maskinmuseum Sundsvej 11 v. Elly og Svend Søndergaard. Alt til mark, stald og husholdning. Høst, kartoffeloptagnings demonstration og pløje konkurrence, for veterantraktorer. Tømrermester, Savværke og låsesmed: 1951 starter Laurits Nielsen tømrerfirma og savværk på Faurholtvej 26, men flyttes kort efter til Ilskovvej 26. Omk.1960 begynder han med kartoffelhandel og vognmandsfirma. Og stopper som tømrer. Savværk Johannes Hoffs søn Sønderhusevej 5. Tømmerne og låsesmed Børge Pedersen Sundsvej 21. Vj-b udestuer Sønderhusevej 6. Allan Korstoft møbelsnedkeri Linnebjergvej 1. Glasarbejde Anton Sørensen Ringstrupvej 4. i 1940 og 50 erne. Frisørsaloner: Hjørdis Christensen Faurholtvej 6 fra 1953 til 1963 derefter Ilskovvej 32. Jane Justesen Malmkærvej 1 fra omk Entreprenører: Anlægsgartner Viggo Johansen Sønderhusevej 1. Faurholt Byg og Anlæg v Bjarne Fyhring Ringstrupvej 12. Jørgen Skov, Faurholtvej 17. Enggården Smed og Entreprenør v. Bruno Christensen V. Mosevej. Kjargaard Byg v. Niels Willumsen og Co. Sundsvej 24 Faurholt Totalservice v. Torben Hansen Faurholtvej 32. Horslund Entreprenør og Anlæg Sundsvej 12. E.T. Service v. Erik Troelsen Ringstrupvej 6 Hønseri: I 1950` erne Aage Nielsen Faurholtvej 1. Ostehandler: Georg Svarre midt i Selvlærte murer: Jens Peder Hansen Faurholtvej 13. Hans Aagaard Christensen Faurholtvej 14.

13 Genbrugsbutik: Stalden v. Svend Erik Christensen Faurholtvej 22. Hundeklip: Lailas klip og trim Sundsvej 13 Bed og Breakfast: v. Gitte A. Lauridsen Faurholtvej 32. Faurholt Sandblæsning: v. Karsten Christensen Faurholtvej 10. Rejsebureau: Marine Travel. Hedegårdsvej 14. Vindmøller: 1990 opstilles 5 møller hos Svend Søndergaard Sundsvej 11( ved Gokart banen,) som nedtages igen i Opstilles 3 store møller ved Knud Jensen Hedegårdsvej opstiller Kjargaard Sundsvej 22-24, 2 stk. 25 kw. møller og AP auto Sundsvej 26 1 stk. 10 kw. kinesiske møller. Frugtplantage: Anders Christensen Ilskovvej 32. Anders Søndegaard Ilskovvej 24 Minkfarm: Bente og Palle Nielsen Vestermosevej 15 havde minkfarm en del år. Malkekøer: Diana og Klaus Nellemann, Ilskovvej 31. har 300 køer og leverer kg. mælk årlig. Det er ca. tregange så meget som 52 leverandører leverede til Faurholt mejeri. Fedesvin: Anette og Niels Martin Sandgaard, Hedegårdsvej 4. har 135 søer og leverer af egen avl 3000 svin årlig. Før i tiden var der mange gårde der leverede 50 til 100 svin årlig. Slagtekalve: Kjargaard I/S, Sundsvej Leverer 3500 kalve årlig. Afgrøder: Op gennem tiden er der dyrket rug, havre, byg, hvede, roer, græs, kartofler til spisebrug og industri. I dag dyrkes der mange majs til foderbrug. Landbrug: Landbruget har gennemgået en stor udvikling efter krigen. Der var mange folk på gårdene dengang. Det skulle ikke være ret stor gård før man havde karl eller pige eller begge dele. Så det gav meget liv på egnen. Det er en enorm udvikling, der er foregået på egnen. Sidst i fyrene var der rigtig mange der fik tlf. Det var parts tlf. Det vil sige der var 4 abonnenter på samme linje, de fik samme nr. + U-V-X eller Y så man kunne høre hvad de andre talte om, det var ikke altid lige heldig. Folk begyndte at købe motorcykel og bile og de unge købte knallert. Man fik frysebokse,køleskab og fjernsyn. Og man begyndte at rejse til udlandet. Gårdene investerede i malkemaskiner, roer rasper også begyndte man at investerer i traktorer

14 med en plov, og man ændrede de gamle harver til traktoren, derefter udskifter man de gamle stivvogne med gummivogne som kunne laste 1500 til 2000 kg. og radrenser, Andre maskiner blev også ændret til traktoren. Samtidig med mekaniseringen begyndte afvandringen fra landbruget. De unge begyndte at arbejde i byen, pigerne især på fabrik som syerske, karlene i forskellige erhverv. Først i 60 erne kom mejertærskerne, kornsiloer med tørreri og kartoffeloptager med elevator, senere kom der tank på, og blev torækket. Det nyeste er selvkørende firerækket optager. Den gang var det lettere at være maskinhandler, der var mange at handle med. Når en maskine skulle udskiftes, var der mulighed for at afsætte den gamle, til en anden landmand. I dag er det ikke så let, maskinerne bliver hurtig forældet, og der er ikke så mange at handle med. Op igennem årene er der sket et opkøb, af mange gårde, og udlejning af jorden, så i dag drives jorden i Faurholt af 8-10 landmænd. Husdyrproduktionen er i dag samlet på nogle få gårde. Johannes Søndergaard

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i...

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i... :, Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km > ri" / >< ~('i..... a:..møllevange~o=s;."../ '.' '. J~ l, I.~ j ~' 1.', G' Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. '~

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km Kend din by Sørvad Fortællersti på 4,8 km (.:-. j -1'" \ l) -;.r.;;- (1 I :.:, ~,.,',. ri' di g Sko le I -, (f ~'V ~ I tp. Sø rvad KI.Jlll.ll~- Og Idrætscenter '..

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 20/7 22/7 2015 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Erna Jensen 0035 Lucky 4 11 20 700 700 2 Vera Blaase 0070 BK Viby

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere