Det er sket i Faurholt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er sket i Faurholt."

Transkript

1 Februar 2011 Det er sket i Faurholt. I 1766 var der 6 beboere i Faurholt, i 1860 var tallet vokset til 44. I dag bor der omkring 250. I 1870` bygges en mølle på Faurholtvej 20, som først har været opført i Tulstrup. Senere flyttes den til Faurholtvej 7. Købmand Niels Paarup, Tulstrup køber i 1917 møllen og bryder den ned. Missionshus: 1894 blev der holdt møde på Flaskager, om at få bygget et missionshus. Man satte en indsamling i gang, da man havde indsamlet kr. 890,15 kr. turde man gå i gang med byggeriet, som kom til at koste ca. 1500,00 kr indvies missionshuset Gethsemane. I 1908 bygges lillesal til mod øst. Sidst i fyrrerne var der kræfter i gang for at få bygget et forsamlingshus i Faurholt Det var man ikke glad for i indremission, derfor var der stærke kræfter der arbejdede på at bygge til ved missionshuset, så man kunne undgå at få baller og spiritus til Faurholt. I hele Danmark var der kun Hammerum og Faurholt der havde missionshus og gymnastiksal sammen. I 1950 bygges Gymnastiksalen. Der blev indsamlet et stort beløb, og afholdt basarer til opførelsen, og ydet meget frivilligt arbejde, som også er ydet ved flere restaureringer siden. Gymnastiksalen kostede ca` kr. at opfører, hvilket var meget billigt. Murermester på gymnastiksalen var Mads Andersen Herning som var 82 år og havde været med til at bygge missionshuset i og Murersvend Peder Mikkelsen Vildbjerg. Da gymnastiksalen var færdig så missionshuset noget tarvelig ud, så Mads Andersen tilbød at mure gratis, hvis samfundet ville betale stenene, samtidig fik den nyt tegltag ligesom gymnastiksalen. Det var kvalitets arbejde De udførte. Daglønnen var 15 kr. + kost og logi. Den fik stor betydning for Faurholt og omegn. Der blev lavet gymnastik, spillet badminton, og holdt private fester, foreningsaktiviteter med sanglege med musik ved Niels Eriksen på harmonika og Bagger Jensen og Peder Sørensen med violin. Omk var sal og missionshus noget forfalden. Der var på tale at rive gymnastiksalen ned, eller sælge det hele, og købe skolen som missionshus. Op til omkring 1960 var der ofte fuldt hus til møderne, siden faldt deltagelsen langsomt, Nogle bestyrelsesmedlemmer sad i bestyrelsen i mange år, Kristen Nielsen(gammel Kræ Nielsen) i over 50 år fra 1895 (Jens Nygaards bedstefar.) I 2008 Indser bestyrelsen for indremissions, at den ikke vil være i stand til at drive huset forsvarlig, fordi der ikke mere er spejder og ungdomsklub og har derfor mistet en indtægtskilde. Der for

2 valgte man at sælg, medens huset var i god stand, og økonomien var i orden. Derfor sælges huset til kirken for kr. som tilfalder indremission i Danmark, da de har skøde på alle missionshuse i Danmark. I dag hedder det Sognehuset. Der er nu lavet nye handicap venlige toiletter, ved indgangen er der lavet ny trappe og kørestolsrampe. Forgangen er blevet istandsat, med ny gulv og malet. Arbejdet er udført ved frivilligt arbejde af Borgerforeningen for Faurholt og omegn. I dag må der serveres øl, vin og danses til fester. Kirken: Omkring 1880 opstår der ønske om flere kirker i Midtjylland, da der er en stigende befolkningstilvækst, og der er nogle steder er op til km. til en kirke, hvor der var meget dårlige veje. Det var et stort problem især om vinteren med barnedåb og begravelse. I 1880 blev der nedsat en kommission til at se på forholdene, og komme med forslag til en placering af de såkaldte hedekirker i Midtjylland. Fra 1893 til 1912 får Ikast sogn 3 nye kirker. Fra 1860 til 1912 blev der bygget 14 nye kirker i Hammerum herred. I 1883 får Isenvad sin egen kirke, der for opstår der et ønske om en kirke i Faurholt. Der bliver sendt et andragende, om en kirke ved Linnebjerg bakke, som skulle omfatte Faurholt, Søbjerg, Munklinde, Agerskov, Ilskov, Tværmose og Vester Tulstrup. Men da der bygges kirke i Ilskov, bliver planen ikke til noget. Ikast kirke brænder i 1904, så kirkeministeriet forespørger om at flytte kirken til Tulstrup, så den kommer til at ligge mere central i sognet. Men det kan menighedsråd ikke anbefale, for man flytte kirken fra den folkerigeste del af sognet og kirkegården. Et kirkeudvalg i Faurholt sender i 1905 et andragende om penge til en kirke, men først i 1910 bevilges der 18,500 til kirken bygges kirken, en såkaldt hedekirke som måtte koste kr ,- Kirken er den eneste hvidkalket kirke i den gamle Ikast kommune, de andre er røde. Kirken er tegn et af arkitekt Gullev Herning. Grunden skænkes J.C. Nielsen, Faurholt mølle Faurholtvej 7.

3 Kirken blev indviet 2-juni 1912 af biskop Peder Gabriel Kock Ribe, med deltagelse af 15 præster, herredsfoged Sirsted, Stiftsamtsmand Stemann og amtmand Dons. Efter festgudstjenesten var der sammenkomst i missionshuset, med mange taler og lykønskninger. Biskoppen mente Faurholt havde været heldig, for der var mange andre steder, der burde haft ny kirke før Faurholt. Det vidner om stort initiativ, og sammen hold om opgaverne, som også er udvist ved andre projekter. I kirken er der 15 bænke i hver side, med trægulv under. I midterganger og omk. alter er belagt med gule og blågrå klinker. Orglet blev bygget af Zachariasen i Aarhus, pengene skaffede man ved at landmændene i Faurholt udlejede deres jagt, til bogbinder Edvard Hansen Horsens for 200,- kr. årlig i 6 år (i alt 1200). Der måtte ikke drives jagt om søndagen. Orglet bliver udskiftet i1978, den bliver bygget af Forbenius i Horsens. Altertavle har et billede af Kristus, med den opløftede kalk, malet af Chr. Bang København. I 2004 bliver der opsat ny 3 fløjet alter tavle udført af Adi Holze. I midten er malet Jesus opstandelse, højre fløj skabelse, venstre undergang og ragnarok. Inskription på klokken: TIL FAURHULT KIRKE GJORDE DE SMITHESKE KLOKKESTØBERIER I ÅLBORG MIG 1911 fred på jorden. Klokken blev udskiftet i Med inskription, JEG STØBT TIL FAURHOLT KIRKE I ÅRET 1887 af Paccard Frankrig. og klokke ring fred over land over by. Prædikestolen har inskription O SLÆGT SE HEN TIL HERRENS ORD. Ved kirkerestaurering i 2003 kom der til at stå JESUS SIGER JEG LEVER OG I SKAL LEVE. Kirken er restaureret flere gange, senest i 2003 hvor puds på væggene blev afrenset, trægulve blev afhøvlet, nyt gulv i midtergang og alter af gule teglsten, bænke blev malet cremfarvet, ny pulpitur (Balkon) ved orgel, ny muret alterbord med bordplade af kirsebærtræ og knæfald af jern, kirsebærtræ og sort skind. Der er fejret jubilæum for hver 25 år. Se mere i Jørgen Vingborgs bog. Nordsognet og Faurholt kirke. Faudholt fik selvstændigt menighedsråd i 1938, før den tid havde man 1 repræsentant i Ikast Menighedsråd. I 1958 var første gang der blev holdt konfirmation i Faurholt, før den tid gik børnene til præst i Ikast, og blev konfirmeret i Ikast kirke. I 1996 blev Tulstrup lagt sammen med Faurholt, til Tulstrup Faurholt Kirkedistrikt. I 2010 blev alle kirkedistrikter over hele landet omdannet til sogne. Præster ved kirken i dag: Karin Vestergaard, Kaj Bohsen og Jens Peter Garne. Menighedsrådsformand: Egon Hansen.

4 Næstformand: Erik Sahlholdt. Kirkeværge og sekretær: Kirsten Gjesse. Kasserer: Arne Juulsgaard. Kontaktperson: Niels Martin Sandgaard. Sognemedhjælperudv: Anders Søndergaard. Graver og kirketjener: Erna Kock. Faurholt skoles historie Før 1886 bestod skoledistriktet af Ø.Tulstrup, Tulstrup, V.Tulstrup, Linnebjerg, Hedegård og Faurholt. Det var et meget stort område, med lange og dårlige skoleveje. Skolen lå på Flaskagervej (Knud Klinks ejendom) hvor man lejede sig ind. Kommunen køber i 1885 Matr.nr. Tulstrup 6c. Faurholt for 1800 kr.(faurholtvej 19) Yderligere 2 tdl. eng købes for 400. kr. Her opføres det vi kalder den gamle skole, som tages i brug Blandt 27 ansøger til stillingen som lærer, ansatte man Troels Madsen. Den sidste lærer ved den gamle skole var Højtorp, som blev afskediget 31. dec på grund af gentagende klager over hans undervisning. I et brev fra pastor Krarup til Højtorp hed det: De må holde børnene helt fri af Deres personlige meninger, De er ansat som lærer i almindelige skolefag og intet der udover. Hvad De måtte mene om forældrenes liv i hjemmet, om sognepræstens trosliv eller kapellanens omvendelse, om N.N. er faret til Helvede, om talere, der kommer i missionshuset o.s.v. det er meget upædagogisk at bringe sådant ind i deres forestillingskreds. I en periode blev der derfor holdt friskole i missionshuset, på grund af Højtorps Undervisning. I sagen mod Højtorp, var der nogle forældre der var kommet med nogle udtalelser om ham. Højtorp anlagde sag mod dem, de blev idømt bøder, hvis de ikke betalte, skulle de i fængsel. På nær en betalte de bøden. Men der var en, som ikke ville betale, og skulle så i fængsel, det syntes Højtorp var synd for konen og børnene, så han gav manden penge til at betale bøden med, han tog imod pengene, lånte nogle bøger på biblioteket, og gik i fængsel. For han havde god tid til at sidde i fængsel om vinteren.

5 Lærer Højtorp var førstemand, her i sognet, i den religiøse bevægelse, der blev kaldt humlumbevægelsen. Faurholt ny skole indvies 7. januar 1927 af provst C.L. Schmidt Herning. Jens Peder Hansen Hedegaard havde skrevet en sang på 15 vers, som afspejlede forholdene i Faurholt på den tid. Den første lærer der ansættes ved skolen er Jens Mosegaard Nielsen. I 1933 kommer Helene og Anders Ludvig (Olsen) Meinild til Faurholt som lærer og kirkesanger, fra en stilling som forstandere på Nr. Nissum højskole. Parret engagerede sig meget i samfundet i Faurholt, og havde en stor indflydelse på mange måder. Lærer Meinild var i besiddelse af et sprudlende personlig og veltalenhed. Og havde desuden et åbent og oplagt sind for tidens rørelser, både de religiøse og politiske. Retsstatstanken har i Lærer Meinild haft en af sine varmeste forkæmpere. Lærer Meinild udgav en række skrifter, af forskellig slags. Parret blev i Faurholt indtil 1955, hvorefter de flyttede til Lystrup. I 1959 gik han på pension og flyttede til Randers. Den 1. januar 1956 blev lærer Kjelde ansat som lærer og kirkesanger i Faurholt, han kom fra en stilling på Jegindø. Fru Kjelde underviste 1.klasse, indtil skolen blev nedlagt i Lærer Kjelde underviste to år i Tulstrup, inden han i 1969 gik på ventepenge. Parret Kjelde faldt godt til i Faurholt, på grund af deres tilknytning til indre mission, KFUM og KFUK Søndagsskolearbejdet, medlem af menighedsrådet o.s.v. Kjelde blev meget brugt som taler og oplæser på jysk. Parret blev boende i Faurholt efter skolen blev nedlagt. Lærer Kjelde døde d. 16. april Fru Kjelde døde et halvt år senere d. 13. oktober Centralskole: I 1953 var der planer om at bygge en Centralskole for Tulstrup og Faurholt. Men der kunne ikke opnås enighed om placeringen. Faurholt ville have den syd for skoven i Faurholt, Tulstrup ville have den nærmere Tulstrup. Børnene fra Faurholt fik længere til skole, men der var flest børn i Tulstrup. Beboerne i Tulstrup truede med at oprette en friskole, så det hele blev opgivet. I stedet blev Ikast Østre skole bygget og taget i brug august De ældste klasser gik der, til Nordre skole blev taget i brug 1973, hvor efter alle børn fra nordsognet kom til at gå der. Købmandsforretninger: Den første købmandsforretning oprettes i møllen, af Chr. Hvirgel Andersen, der senere fik navnet Hedegaard. Efter kort tid flyttes den i 1896 Til Faurholtvej 12. Der har været flere ejere i tidens løb, til Chr. Pedersen (Kræ Pejsen) overtager forretningen i 1928 til 1946 herefter Chr. Østergaard, en kort tid, så Ejnar Christensen til 1954, som sælger til Bent Hinge, som i 1960 sælger til Gurli og Bjarno Sørensen og bygger købmandsforretning på Kirkegade i Ikast. I dag (Faurholt Tæppelager

6 der efter maler forretning) Den sidste købmandspar der, var Gurli og Bjarno Sørensen, der lukkede forretningen efter en brand i 1972, og bygger en villa på grunden. I 1931 etablerer Thomas Linnebjerg endnu en købmandsforretning på Faurholtvej 24. Th. Linnebjerg byggede en stor fabrik og villa hvor Løvbjerg i dag ligger. Hartmand Hansen. Gregor Mortensen. Overtager forretningen, begge en kort tid. Den overtages i 1937 af Christian Krogstrup, som driver den frem til 1950, hvor efter Ravn driver den en meget kort tid, herefter kommer Ester og Aage Lykke Thomsen til, og driver den i 34 år, indtil 1984 hvor de lukker den. Derefter er der ingen købmand i Faurholt. Christian Krogstrup bygger købmandsforretning på Højrisbakke i Ikast. Senere symaskine og motorcykelforretning. Smeden: 1872 omtales en smedje vest for Faurholt. I 1933 overtager Karen og Pagh Linnebjerg smedjen Faurholtvej 20 efter smed Larsen, og driver den i 53 år frem til 1986, hvor de flytter til Ikast. Efter krigen skulle Karen have kørekort. En kørerlærer fra Ikast kom til Faurholt for at give kører timer, om aftenen. Mange fra egnen sluttede sig til undervisningen, og fik kørekort. Pagh fik kontakt til en motorcykel forhandler fra Fyn, som kom til Faurholt flere gange med 2 motorcykler, og blev begge solgt, tog de toget hjem. De solgte til mange i Faurholt. Mejeri: starter mejeriet og nedlægges igen 1. oktober1960. Den første mejeribestyrer var Mortensen som flyttede til Sunds og blev bestyrer der. Søren Simonsen var mejeribestyrer det meste af tiden. Der var 52 leverandører, ved start blev der leveret ca pund mælk. I 1945 var mængden faldet til ca ,270 pund =(½ kg)mælk. Den mindre mængde skyldtes nok krigen. Mængden ved lukningen i 1960 er ikke kendt. Klavs Nellemand producerer i dag 3,7 mill. kg Jens Østergaard var kasserer i alle årene og hentede mælkepenge i banken hver anden lørdag på cykkel. Det blev til 875 turer a`10 km. i alt 8750 km. Langt ned i Afrika. Mejeriet kogte også kartofler for landmændene, 12 tdr.(1200 Kg.) af gangen, det var et alm. vognlæs. Ved nedlæggelse kunne der ikke blive enighed om mejeriet skulle overgives til Ikast mejeri uden beregning, eller leverandørerne selv skulle have pengene den kunne indbringe. Så ca. halvdelen af leverandørerne overdrog deres andele til Ikast mejeri for at blive andelshaver der. Den anden halvdel fik deres andele udbetalt og kom til at levere til Brædstrup privat mejeri.

7 Strøm til Faurholt: I 1931 Kommer der strøm til Faurholt, og i 1935 til V.Tulstrup. Silkeborg elværk havde førte strømmen til Tulstrup. Men Herning elværk ville have Silkeborg stoppet, så derfor førte Herning Elværk højspændings forsyningsledninger forbi Busk, Frølund og V.Tulstrup til Faurholt. Ikke alle fik elektricitet fra begyndelsen, da det var strenge tider i trediverne. 1 KWh kostede 15 øre. Så det var meget små pærer man brugte. Den sidste der fik EL omk var Chr. Ulsøe. Hedegårdsvej 2. Vandværk: Ca etableres vandværk på Ringstrupvej 4. i 1988 føres der vandledning ud fra Ikast og Faurholt Vandværk nedlægges. Frysehus: Ca etableres der frysehus på Faurholtvej 7. Det nedlægges omkring Brødudsalg og Ishuse: Omk.1950 kommer Aage Jacobsen Faurholtvej 14, Og åbner ishus og bagerbutik Omk overtager hans svoger Antonius Guldbrandt den og hans søster Maja passer den. Forretningen lukkes 1953.? Senere Aage Nielsen Faurholtvej 6, Helga Nielsen Ilskovvej 26 og Anne Jacobsen Faurholtvej 15. Ishusene var samlingssted for egnens ungdom. Kamelvejen Faurholt-Ikast: I 1953 åbnes Ilskovvej fra Tulstrup til Faurholt. Og den gamle og dårlige kamelvej blev nedlagt. Senere føres Ilskovvej i flere etaper til Ilskov og Stensbjerg Alle til hovedvej 15 i Ikast. Den gamle kamelvej krydsede den nye Ilskovvej 9 gange fra Faurholt til Ikast. Gamle gadenavne i Faurholt: Stormgade, (Faurholtvej) for det blæser meget her. Sivisut Stræde,( Ringstrupvej) der blev fabrikeret sivsko og sutter til fødderne. Munklindebilen: Ruten blev startet af Rutebil- Nielsen i Bording, i I 1933 overtages ruten af DSB, som nedlagde ruten omk Rutebilen startede i Bording ved middagstid, kørte over Munkelinde, Tulstrup, Ikast, Faurholt, Vester Tulstrup, Bjergård, hver anden dag over Frølund, den anden dag

8 over Busk til Herning og retur ved aftenstid. Om søndagen kørte den både om formiddagen, og aftenen så folk kunne komme i biograf i Herning. Næsten ingen havde bil på den tid, så skulle man til Herning tog man rutebilen. Den havde også aviser med som chaufføren smed ud ved gårdene, og varer til købmænd og smede på ruten. En dag Chr. Vestergaard(lille) og Chr. Nygaard (stor) skulle med rutebilen, syntes Chr. Vestergaard det var uretfærdig han skulle betale ligeså meget som Chr. Nygaard, det burde være efter vægt, sagde Chr. Vestergaard, det skal du være glad for, det ikke er sådan, for så var der ingen der gad køre med dig, sagde Chr. Nygaard. (Jens Nygaards far) Foreninger: Indre Mission Arrangerede missionsuge, samtalemøder, kvindemøder, og Kreds 97 (Bibelkreds) Juletræ sammen med søndagsskolen Ynglingeforening: I 1897 stiftes Ynglingeforening i Tulstrup Faurholt, det er forløber for KFUM. Da Tulstrup missionshus bygges i 1906 opdeles foreningen. KFUM og K: I 1916 har Faurholt en KFUK-forening (Pigemøder) men ingen KFUM, men så beslutter de unge mænd at de vil have KFUM-forening (Karlemøder) som stiftes d. 25.juni 1916 med 16 medlemmer. Begge foreninger holder møder i missionshuset, og private hjem, og fælles ungdomsmøder. Begge foreninger ophører omk Søndagsskole: Søndagsskole begynder i 1895 da missionshuset blev bygget. Omk blev navnet ændret til Lørdagsklub. Der har været en lang række ledere i de mange år. FDF: I 1944 stiftes FDF. Kredsfører var Richard Nedergaard, Formand Anders Søndergaard. Øvrige fører var blandt andet Lars Busk, Aksel Smidt, Henry Ulsøe, Søren Simonsen og Svend Nicolaisen. Sommerlejre og stævner. Med store havemøder i Anders Søndergaards have. afholdes sammen med Isenvad, Bording og Sunds. FDF ophørte omk

9 Linnebjerg møder: Linnebjerg møder arrangeres af Herning kredsens KFUM og K. Om eftermiddagen for børn og ældre, om aftenen for unge med op til 400 deltager. Med sangleje på marken. Teltmøder arrangeres af Indremission i 1982 og 83 Faurholt boldklub: 1917 blev Faurholt boldklub stiftet af Laurids og Kr. Mosegaard. I 1942 tages sportspladsen ved skolen i brug. Før spillede man på græsmarker forskellige steder. I 40 erne og start af 50`erne var Faurholt på højde med byer som Bording, Hammerum og Sunds. Holdets grundstamme bestod af 3 store familier, Flaskager, Nygaard og Mosegaard Eriksen brødrene, med Thomas Hedegaard som stopper og Åge Østergaard på mål. I 1940 erne spillede de ikke fodbold i kirketiden. Thomas Hedegaard var i denne periode formand i omk. 30 år. Og fik ved hans afsked overrakt et sølvfad med inskription, med tak for et stort indsats. Boldklubben arrangerede. Gåse og Andespil (Banko), Nytårsfest og Dilettant, sammen med husholdningsforeningen. Med Tage Olsen som primusmotor, og politiassistent Andersen (Trofast) Ikast som sminkør. Sportsfest, ringridning med dans om aftenen, i lader på gårdene. Midt i 50 erne begyndte foreningen at arrangere bal i Aksel Jensens sal og på Hotel Ikast. Omkring 1950 starter Aage Østergaard og Aage Jacobsen drenge og junior fodbold. I 1971 blev Faurholt boldklub lagt sammen med arvefjenden, Tulstrup Boldklub til TFIK. Aage Østergaard forsætter med ungdomsafdeling indtil Ved hans afsked fik han JBU s sølvnål for lang og tro tjeneste og JBU s rejselegat til den Engelske pokalfinale. Det var en meget stor oplevelse, og ære for Åge. Det var velfortjent, han har brugt utallige timer og dage med at kritte bane op, træning, arrangerer, og køre til kampe, ofte med 11 drenge i Olympiaen, og gav is selvom vi tabte. Badminton: Før Gymnastiksalen blev bygget, spillede man badminton på 2 baner i skoven, ved Ilskovvej 22, hvor man spillede venskabskampe med omegns byer. Husholdningsforening: I 1947 stiftes Faurholt Husholdningsforening, Den hedder i dag Familie og Samfund. Arrangerer kurser i madlavning, omforandring af tøj, syning i skolen. Senere var der syning og porcelænsmaling i lillesal i missionshuset, men der var for lidt plads, så stillede Hjørdis Christensen

10 deres loft til rådighed. Virksomhedsbesøg og udflugter, og laver mad til forskellige arrangementer. Foreningen begyndte at spille dilettant i skolen, Meinild lavede sene, men de syntes den var for lille, så kan I spille i salen, og publikum kan sidde på senen, foreslog Meinild. NU klub.(nordsognets Ungdomsklub): Da Herluf Kortegaard i 1973 var kommet til Ikast, og havde fået Tulstrup og Faurholt som sit distrikt, og KFUM, KFUK og FDF var ophørt, startede han sammen med nogle familier NU klubben. Med mange forskellige aktiviteter og foredrag. Da NU klubben blev startet blev der igangsat en større istandsættelse af Missionshus og Gymnastiksal. Nye toiletter, nyt tag, nye vinduer, isolering og meget andet, med Kortegaard som primusmotor. KFUK spejder: I 1976 Stiftes KFUK spejder, Leder er Inga Fyhring, plus flere andre, Inga var leder i Ikast, da der var mange piger fra nordsognet startede de troppen i Tulstrup Faurholt. Troppen deltog i flere landslejrer. Arrangerede adventsfester med gudstjeneste, sketchs, Lucia optog sammen med KFUM spejderne, og julestue. Troppen blev nedlagt omkring KFUM spejder: I 1977 oprettes ligeledes KFUM spejder, Ledere Eli Nicolaisen og Lars Bjerre. Det meste af tiden holdt de til i en nedlagt landejendom på Smedegårdsvej i Tulstrup. Til sidst var de sammen med pigerne i Faurholt. Denne Trop blev også nedlagt omkring Arrangerede sankthans fest, med mange aktiviteter. og fastelavns lejer sammen med KFUK spejderne. Folkedans: Hjørdis Christensen har undervist i folkedans i gymnastiksalen. Faurholtegnens Borgerforening: I 2009 stiftes Faurholtegnens Borgerforening. Formål er at skabe sammenhold i Faurholt. Der er god opbakning fra beboerne i Faurholt. Der er lavet bålplads på sportspladsen og der dyrkes sumba i sognehuset, med stor deltagelse. Og arrangere julestue, med mange boder. Vognmænd: Marius Linnebjerg, Børge Møller, Lauge Jacobsen, Hartmann Hansen, Richard Ulsøe, Børge Gormsen, Laurits Nielsen og Ejvind Leth. Under krigen var det næsten umulig at skaffe dæk til cykler og biler. Bilerne blev klodset op, for man kunne ikke købe benzin. Kun læger, dyrlæger og folk med nødvendigt kørselsbehov kunne

11 købe benzin. Nogle kørte med gas generator, men det var meget besværlig at arbejde med. Mange biler blev lavet om til gummivogne. Maskinstationer: Reichard, Tage og Arne Christensen, Svend Aage Søndergaard. Richard Ulsøe driver maskinstation i 55 år, indtil han blev dræbt ved en trafikulykke d. 31. oktober 2003 i krydset Ilskovvej/Linnebjergvej. Formbrændsel: Omk Starter Aksel Schmidt Jensen på Ringstrupvej 16 en fabrik hvor man pressede tørvesmuld til runde briketter.(elefant lort) Fabrikken kørte kun nogle få år. Textilfabrikker: I 1962 køber H.C. Christensen fra Brande, Faurholt mejeriet og flytter strikkeriet til Faurholt. Senere overtager barnebarn Villy Christensen fabrikken MECI. Han starter også en produktion af nylon garn, sammen med Ikast Silkevæveri. WILLENE. Omkring 1980 køber Tonny Høgh Poulsen fabrikken. Ca køber ASATEX v. Robert Lyngholm Fabrikken. I dag ejes bygningerne af Lyhne Portservice og Jørgen Mørup Herning har Strikkeri i en del af bygningerne overtager Ingrid og Anders Søndergaards 4 børn gården på Ilskovvej 22-24, samtidig starter de KIFA Jersey i tørvehuset. I 1968 og 1974 bygges der ny fabrik ved gården, I 1985 udtræder Johannes af firmaet og starter JOTEX Stof i Tulstrup. Sønnen Karsten Søndergaard overtager i 2004 JOTEX. Året efter går han i kompagni med JOHA Børnetøj i Sunds. I 2008 flyttes strikkeriet til Templin i Tyskland. I 1996 køber BIRK Jersey KIFA og flytter virksomheden til Ikast. I 1998 Lejer trykkeriet Green Graphic sig ind i bygningen på Ilskovvej 22. De bor der indtil I 2003 køber Anders Søndergaard bygningerne, og starter malerfirmaet Søndergaard og Lauridsen sammen med Kim Lauridsen. Ole Madsen køber jorden. Midtjydsk Gokart Bane: Omk Lejer Bent (Atom) Christensen og Mogens (Mugge) Hansen jord af Tage Christensen, for 5 år, og etablerer gokart bane på Ringstrupvej 14. Der efter køber de jorden. I dag ejet af en fra Hammerum. Ved i begyndelsen måtte der ikke køres på banen i kirketiden.

12 Auto og maskinværksted: Omk starter Henning Jensen Midtjydsk Autoophug på Sundsvej 13. Efter kort tid flyttes den til Sundsvej overtager Arne Thomsen firmaet. Arne bliver dræbt ved en helikopter ulykke i Judy sælger i 2004 til Nybo Auto fra Sunds. Som driver begge firmaer fra adressen starter Arne Juulsgaard og Per Jensen som 16 årig AP. Auto og (Trauto) Maskinværksted, hos Arnes forældre på Sundsvej 26 med reparation af knallerter. I dag reparerer de alt indenfor biler, motorcykler, landbrugsmaskiner, inventar og meget andet. I dag er der beskæftiget 12 mand. Maskinværksted Brian Borre Hedegårdsvej 2. Museum: Ikast Traktor og Maskinmuseum Sundsvej 11 v. Elly og Svend Søndergaard. Alt til mark, stald og husholdning. Høst, kartoffeloptagnings demonstration og pløje konkurrence, for veterantraktorer. Tømrermester, Savværke og låsesmed: 1951 starter Laurits Nielsen tømrerfirma og savværk på Faurholtvej 26, men flyttes kort efter til Ilskovvej 26. Omk.1960 begynder han med kartoffelhandel og vognmandsfirma. Og stopper som tømrer. Savværk Johannes Hoffs søn Sønderhusevej 5. Tømmerne og låsesmed Børge Pedersen Sundsvej 21. Vj-b udestuer Sønderhusevej 6. Allan Korstoft møbelsnedkeri Linnebjergvej 1. Glasarbejde Anton Sørensen Ringstrupvej 4. i 1940 og 50 erne. Frisørsaloner: Hjørdis Christensen Faurholtvej 6 fra 1953 til 1963 derefter Ilskovvej 32. Jane Justesen Malmkærvej 1 fra omk Entreprenører: Anlægsgartner Viggo Johansen Sønderhusevej 1. Faurholt Byg og Anlæg v Bjarne Fyhring Ringstrupvej 12. Jørgen Skov, Faurholtvej 17. Enggården Smed og Entreprenør v. Bruno Christensen V. Mosevej. Kjargaard Byg v. Niels Willumsen og Co. Sundsvej 24 Faurholt Totalservice v. Torben Hansen Faurholtvej 32. Horslund Entreprenør og Anlæg Sundsvej 12. E.T. Service v. Erik Troelsen Ringstrupvej 6 Hønseri: I 1950` erne Aage Nielsen Faurholtvej 1. Ostehandler: Georg Svarre midt i Selvlærte murer: Jens Peder Hansen Faurholtvej 13. Hans Aagaard Christensen Faurholtvej 14.

13 Genbrugsbutik: Stalden v. Svend Erik Christensen Faurholtvej 22. Hundeklip: Lailas klip og trim Sundsvej 13 Bed og Breakfast: v. Gitte A. Lauridsen Faurholtvej 32. Faurholt Sandblæsning: v. Karsten Christensen Faurholtvej 10. Rejsebureau: Marine Travel. Hedegårdsvej 14. Vindmøller: 1990 opstilles 5 møller hos Svend Søndergaard Sundsvej 11( ved Gokart banen,) som nedtages igen i Opstilles 3 store møller ved Knud Jensen Hedegårdsvej opstiller Kjargaard Sundsvej 22-24, 2 stk. 25 kw. møller og AP auto Sundsvej 26 1 stk. 10 kw. kinesiske møller. Frugtplantage: Anders Christensen Ilskovvej 32. Anders Søndegaard Ilskovvej 24 Minkfarm: Bente og Palle Nielsen Vestermosevej 15 havde minkfarm en del år. Malkekøer: Diana og Klaus Nellemann, Ilskovvej 31. har 300 køer og leverer kg. mælk årlig. Det er ca. tregange så meget som 52 leverandører leverede til Faurholt mejeri. Fedesvin: Anette og Niels Martin Sandgaard, Hedegårdsvej 4. har 135 søer og leverer af egen avl 3000 svin årlig. Før i tiden var der mange gårde der leverede 50 til 100 svin årlig. Slagtekalve: Kjargaard I/S, Sundsvej Leverer 3500 kalve årlig. Afgrøder: Op gennem tiden er der dyrket rug, havre, byg, hvede, roer, græs, kartofler til spisebrug og industri. I dag dyrkes der mange majs til foderbrug. Landbrug: Landbruget har gennemgået en stor udvikling efter krigen. Der var mange folk på gårdene dengang. Det skulle ikke være ret stor gård før man havde karl eller pige eller begge dele. Så det gav meget liv på egnen. Det er en enorm udvikling, der er foregået på egnen. Sidst i fyrene var der rigtig mange der fik tlf. Det var parts tlf. Det vil sige der var 4 abonnenter på samme linje, de fik samme nr. + U-V-X eller Y så man kunne høre hvad de andre talte om, det var ikke altid lige heldig. Folk begyndte at købe motorcykel og bile og de unge købte knallert. Man fik frysebokse,køleskab og fjernsyn. Og man begyndte at rejse til udlandet. Gårdene investerede i malkemaskiner, roer rasper også begyndte man at investerer i traktorer

14 med en plov, og man ændrede de gamle harver til traktoren, derefter udskifter man de gamle stivvogne med gummivogne som kunne laste 1500 til 2000 kg. og radrenser, Andre maskiner blev også ændret til traktoren. Samtidig med mekaniseringen begyndte afvandringen fra landbruget. De unge begyndte at arbejde i byen, pigerne især på fabrik som syerske, karlene i forskellige erhverv. Først i 60 erne kom mejertærskerne, kornsiloer med tørreri og kartoffeloptager med elevator, senere kom der tank på, og blev torækket. Det nyeste er selvkørende firerækket optager. Den gang var det lettere at være maskinhandler, der var mange at handle med. Når en maskine skulle udskiftes, var der mulighed for at afsætte den gamle, til en anden landmand. I dag er det ikke så let, maskinerne bliver hurtig forældet, og der er ikke så mange at handle med. Op igennem årene er der sket et opkøb, af mange gårde, og udlejning af jorden, så i dag drives jorden i Faurholt af 8-10 landmænd. Husdyrproduktionen er i dag samlet på nogle få gårde. Johannes Søndergaard

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger

Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn Af Lise Brandt Fibiger 1 Indledning.... 3 De gamle slægters betydning for Tvis kirke og sogn og tilflytterens.... 3 Vækkelsernes tid.... 5 Den grundtvigske

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 Det Stjææer!! INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus mm. s.3 Indbydelser til julestue og julebanko s.4 Mediegruppe, Stjær Avis søger

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

Jørgen Mejdahl. Tvis sogn. - og dets b e boere. Supplement

Jørgen Mejdahl. Tvis sogn. - og dets b e boere. Supplement Jørgen Mejdahl Tvis sogn - og dets b e boere Supplement Tvis under besættelsen 1940-45 er sammenskrevet på grundlagt af bidrag fra: Oplysningerne om ejendommene i Tvis efter 1987 er indsamlet af: Udvalget,

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Tvis kirke 1886-2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 1. januar 1906 til 1. marts 1914 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1.januar 1906 Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Marie var i kirke. Senere

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september Fowli 2010 - Muldvarper - Fodspor - Kanosejlads Elmehøj - Di Taknæmlæ - Kirke-Nyt - Ladywalk Nummer

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004 www.vrejlev-haestrup-sogne.dk 2 15. ÅRGAN G - maj 2004 Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke AKTIVITETSKALENDER Poulstrup Missionshus Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker Lørdag den 29. maj kl. 19.30: Vækkelsesmøde

Læs mere

Januar 2007 LÆS OM :

Januar 2007 LÆS OM : Nummer 34 10. årgang Januar 2007 LÆS OM : Birgits jul Taxi gennem tiden Madlavning Dirigentklokke Damaskus Skolefest Lokalhistorie Tilflyttere Kirkenyt Nyfødte Juleafslutning Økseløbet Vejviser Annoncører

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 28 8. Årgang juli 2005 LÆS OM : Mausing Marked At flytte til DK Pileflet H.C. Andersen Salmesang Gruppedag Mannequin Arbejdsdag Kirkenyt Rygsækrejse Mini Zoo Autoværkstedet Tilflytter Annoncører

Læs mere

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Tinghøjene i Sdr. Vium tegnet af Alfred Kaae Fortalt af de mennesker, der oplevede Danmarks sidste hedeopdyrkning. Om hvordan de byggede et

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 36 Juni 2008 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 36 Juni 2008 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 36 Juni 2008 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-7 8-9 10 11 12 13 14-15 16-17 18-22 23 24-25 25 26-27 27 28 29 30-32 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettantforestillingerne i Stenløse Forsamlingshus har mange år på bagen. I de gamle protokoller kan vi se, at allerede i 1907 søgte ungdomsforeningen om at

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere