April Foto: Dan Møller / Lokalavisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen"

Transkript

1 April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken Frederiksberg Telefon: Fax: Cvr.:

2 AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. Ansvarshavende redaktør: Redaktionssekretærer: Forstander Henriette Wülser Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Hjemmeside Oplag: 140 eksemplarer Telefonliste Administrationen Nimbusparken: Plejeafdelingerne: 1. sal sal sal sal sal Fysioterapien Køkken Teknisk afdeling Vaskeri Ansvarshavende aften & weekend Borgmester Fischers Vej: 1. & 2. sal & 4. sal Ansvarshavende aften & weekend

3 Indholdsfortegnelse AprilNyt... 4 Præsten... 5 Støtteforeningen Akaciegårdens venner Referat af generalforsamling Leje af Akacie bussen * Akaciegårdens Venner... 8 Allan Steen... 9 Akaciegårdens ombygning Månedens beboer Månedens medarbejder Dans med børn og bedste * Fredagsbar Invitation til Rejsegilde Nytårsbal sikke en fest Beboerrådsmøde Referat Nimbusparken Beboerrådsmøde Referat Borgmester Fischers Vej Fodklinikken Frisør Kiosk Krydsord Gæt en sang Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere

4 April - en måned med fest. Så kommer vi atter til en måned med fest. Den 10. april vil der være påskefrokost i begge huse. En dag med anledning til at være sammen på en lidt anden måde, og til at hygge sig med sin nabo, medarbejdere eller de frivillige. Maden vil begge steder blive leveret fra vores eget køkken på Nimbusparken. Vi håber det vil blive en hyggelig dag for alle beboere, personale og frivillige. Måske der kommer lidt påskehistorier eller gækkerim frem. Samtidig er påsken jo også en måde at markere foråret på, så vi kan håbe at der måske også er lidt varme i luften, så altanerne måske kan blive brugt en lille smule. Den 22. april vil vi så igen holde lidt fest. Denne gang er det rejsegilde for det nye Akaciegården, og det bliver på Skellet 25. Dagen bliver for beboere og gæster markeret kl. 15, hvor borgmesteren vil komme og han vil sammen med bestyrelsesformand Leif Jensen hylde håndværkerne for deres fremdrift i projektet. Desværre kan håndværkerne ikke kl. 15 (hvor borgmesteren kan), så derfor bliver dagen markeret kl. 12 for håndværkerne, således at vi ikke får bygget nogle uheldige ting ind i byggeriet ;0) Ved rejsegildet vil det blive muligt at se den første spæde begyndelse af et meget spændende byggeri. For beboere i kørestol, eller dårligt gående bliver det en besigtigelse i stueetagen, da elevatoren jo ikke er kommet endnu. Men for andre bliver det muligt at få et smugkig ind i det nye fantastiske hus. Vi er så småt begyndt at planlægge vores flytning tilbage til det nye Akaciegården om ca. et års tid. Der er mange ting der skal falde på plads, og vi skal nok sørge for at holde jer informeret, når der er noget nyt at fortælle. Der har netop været generalforsamling i Støtteforeningen. Bestyrelsesmedlemmerne som var på valg blev genvalgt, og konstituerede sig på samme måde som tidligere. Generalforsamlingen besluttede at kontingentet skal stige til kr. 150 om året. Jeg vil benytte denne lejlighed til at opfordre både beboere, pårørende og personale til at blive medlemmer. Pengene går ubeskåret til glæde og gavn for beboerne. Således er der en lille weekendsnaps eller et glas Baileys, men også syngepigerne, beboerferier og andre arrangementer betales af Støtteforeningen. Så jeg håber på en del nye medlemmer. Jeg har hørt at der til tider kan være ventetid på at komme ind af hoveddøren i OK-huset Lotte, når man bruger sin brik til at lukke sig ind med. Ventetiden skyldes at låsebrikken opdateres hver gang man lukker sig ind. Har der været mange ændringer i huset tager det lidt længere tid. Dog vil jeg sige, at den længste tid det kan tage er 8 sec. Mon ikke vi alle kan have tålmodighed til at vente 8 sec. Det håber jeg at alle kan og vil affinde sig med. Nu vil jeg blot ønske jer alle en rigtig god påske! Gæk gæk gæk Mit navn det står med blæk Med venlig hilsen

5 Hilsen fra præsten For 25. år siden blev jeg ordineret i Haderslev domkirke, jeg havde min lille søn med i lift. Kort efter blev jeg indsat i Tandslet kirke på Sydals og politimesteren i Sønderborg viste mig rundt i det arresthus, der skulle være en del af mit sogn i 5 år. Det var en god tid, og jeg lærte en smuk og spændende del af Danmark at kende. For 20 år siden pakkede vi flyttekasser og vendte næsen mod det Frederiksberg, hvor jeg selv er født, og vi tilbage i tiden besøgte bedsteforældre på Vagtelvej og lagde blomster på Solbjerg kirkegård. Jeg blev indsat i Flintholm kirke med faner og fest. Flintholm blev min store kærlighed, en kirke med varme og engagerede mennesker, en folkekirke i ordets egentlige betydning. Her er jeg stadig, nu på 20. år og jeg kan se på mine voksne børn, at tiden er gået. Min søn er 25, min datter er 22. Det er blevet almindeligt at sammenligne folkekirken med et stort tankskib. Kursen ændres ikke så let. Alligevel er der sket meget henover de sidste 25 år, og det er, som om folkekirkeskibet nu for alvor er kommet i bevægelse. Vi har fået juniorkonfirmander. Vi har fået babysalmesang, der efter min mening er den vigtige fornyelse henover de 25 år. Nogle kalder det babyrytmik. I Flintholm kirke har det udløst, at vi nu også har spædbørnskoncerter. Hvis man ikke har oplevet det med egne øjne, vil man næppe tro det. Små børn lytter henført og forsøger med deres små stemmer at kopiere sopran eller violin. Vi har fået en bred vifte af gudstjenesteformer, der supplerer højmessen. En del af de nye gudstjenester er børnegudstjenester, men der er også stillegudstjenester og musikgudstjenester og i city den vigtige natkirke. Der skrives nye salmer som aldrig før. Der males ikoner og ses film. Det vil ikke være forkert at sige, at der er kommet lidt mere medvind. Tidligere kunne jeg have lyst til at svare en venlig bordherre, der spurgte til mit arbejde eller min uddannelse, at jeg var sygeplejerske, selvom det at være sygeplejerske sikkert også kan give problemer i forhold til en hyggelig aften. Jeg har aldrig løjet, men fristelsen har været der, for at bevare den gode stemning. Sådan er det ikke i dag. Religion er på alles læber. De fleste vil rigtig gerne tale om religion og tro, også deres egen. Folkekirken gør det godt. Der er en interesse og en respekt for det religiøse. Der er grøde, og det er blevet meget sjovere at være præst. Birgitte Haahr, Flintholm kirke 5

6 Referat fra generalforsamling den 19. marts 2015 i Støtteforeningen. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Beretning 4. Godkendelse 5. Valg af bestyrtelse 6. Valg af revisor 7. Evt. Marianne bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde. Ad 1. Annalise valgtes som dirigent. Ad 2. Dagsordenen blev godkendt. Ad 3. Beretningen blev oplæst af Marianne og taget til efterretning. Hovedpunkterne var: Vi har haft 4 møder siden sidste generalforsamling. Loppemarkedet var blevet flyttet til januar og det var en stor succes. Der var godt salg i kagerne. Der kom et pænt overskud ind, og pengene vil som vanligt blive brugt til underholdning, livets vand, m.m. Udover livets vand vil der også blive købt Baileys, da mange holder af det. Syngepigerne var også en succes. Vi prøver fortsat, at få flere medlemmer. Ad 4. Pia fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Årets resultat: ,31. Støtteforeningen består på nuværende tidspunkt af 74 pårørende. Ad 5. Forslag om spisning i cafeen. Det er ikke støtteforeningsregi, og det kan nok bedst lade sig gøre i det nye hus. Dog kan man allerede nu spise her med bestilling af mad i køkkenet med tre dages varsel. 6

7 Kontingent kr. 150,- foreslås af Tina i forhold til kr. 100,-. Der diskuteredes, hvordan man reklamerede for foreningen. Reklame som: sponsoreret af Støtteforeningen. Og i det hele taget gøre Støtteforeningen mere synlig. Efter nogen debat blev forslaget enstemmigt vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen genvalgtes. Suppleanterne genvalgtes. Konstitueringen blev den samme som hidtil. Ad 7. Revisor Stella Hansen er desværre afgået Lone Gram har overtaget og vil gerne fortsætte jobbet. Ad 8. Henriette viste diasshow om opbygningen. Derudover viste Henriette eksempler på fliser og deres farver på badeværelserne. Der var også prøve af parketgulvene. Der kommer 19 boliger på hver etage i forskellige størrelser og udformning. Dobbeltværelserne til ægtepar, bliver lidt mindre, men til gengæld billigere. Det vil forhåbentlig betyde, at disse boliger også vil blive lettere at genudleje. 22. april bliver der rejsegilde kl Borgmesteren kommer, men kan ikke være der før Derfor holder håndværkerne rejsegilde tidligere på dagen, da de har fyraften kl. 15. Beboerne vil ikke skulle afholde udgifter i forbindelse med flytningen. Dog vil der formentlig komme udgifter til gardinerne i den enkelte beboer. Der bliver et stort køkken, der udover at levere mad til beboerne, kan servicere udefra kommende og pårørende. Visionen er, at Akaciegården bliver åbent for andre end beboerne. Træningslokalerne kan også tilbydes og i det hele taget, skal huset være åbent for det omkringliggende samfund, men samtidig trygt. Akaciegården har fået del i ældremilliarden, som vi f.eks. har fået Mette Bugge for. Akaciegården modtager ikke så mange gaver. Man vil hellere give til nødlidende. Næste bestyrelsesmøde er den 17. juni 2015, kl Referat: Niels 7

8 LEJE AF AKACIE BUSSEN Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimer, men der vil være mulighed for, at pårørende kan leje bussen til beboer-transport, hvis huset ikke selv disponerer over bussen. 1 dag inkl. 100 km = 500,00 kr. Ekstra km = 3,80 kr. ekstra km. Personen der lejer bussen, skal fremvise gyldigt kørekort og opgive navn og adresse. Ved leje af bussen, tages kontakt til vores tekniske leder Mohamed Azibou på tlf Der opkræves et depositum på 500,- kroner ved nøgleudlevering. Akaciegården gør opmærksom på, at hvis der sker skade på bussen i lejeperioden, skal der betales en selvrisiko på 6.500,- kroner. Med venlig hilsen AKACIEGÅRDEN Henriette Wülser Forstander Akaciegårdens venner - Støtteforening Medlemskontingentet er på kr. 150,- for pårørende og andre samt kr. 50,- for beboere om året. Betaling af kontingent kan ske på foreningens konto, reg.nr kontonr Tilmelding til Akaciegårdens venner Læg venligst slippen i administrationens dueslag på Nimbusparken eller send pr. til Husk at indbetale beløbet på ovenstående konto. Navn : Adresse: Tlf. : Pårørende til (Navn / bolig nr.): 8

9 Hver mandag og tirsdag spiller Allan Steen klaver til dejlige danske sange på henholdsvis Borgmester Fischers vej og Nimbusparken. Vi nyder alle de dejlige toner og hygger os gerne med kaffe. Alle er velkommen. 9

10 Vores teknikere vil holde os opdaterede med vores igangværende byggeri på Skellet i form af billeder. Begejstringen er stor når byggeriet bliver tilset. Nøj hvor vi glæder os til at flytte hjem til Skellet. 10

11 11

12 MÅNEDENS BEBOER APRIL 2015 Kerteminde da Kisser gik i 4. klasse. Hun husker at det var svært at starte i skolen i Kerteminde, de andre børn drillede en del med Københavneriet. Det holdt dog hurtigt op, da de fandt ud af at Kisser kunne slå en proper næve. Skolegårdens mest umulige unge, fik Kisser en dag stukket én på kassen og sat på plads, og så blev der ro i geledderne igen. Karen Helene Andersen Stæhr født i Kaldes Kisser. Bor på Borgmester Fischers Vej Kisser har boet på Akaciegården siden august Den dag jeg møder Kisser, skinner solen fra en skyfri himmel. Vi skynder os ind i elevatoren og tager helt op på 7. sal. Her skinner solen vildt og uhæmmet ind af alle vinduer. Vi åbner døren ud til terrassen, og sætter os i døråbningen. Ahhhh, siger Kisser, det minder mig om mine mange rejser til Mallorca. Jeg tror at jeg har været der 100 gange. På et tidspunkt var det som om at kufferten altid stod klar i min entré, så jeg bare kunne rejse fra dag til dag! Det er tydeligt at Kisser er en sol- og livsnyder. Vi lukker begge øjnene i en stund og lader solen varme os. Fyn Barndommen blev trådt på Fyn. Kissers far var politimand i Kerteminde, og hele familien flyttede fra Østerbro til De tydeligste og gladeste minder fra dengang, stammer fra svømmeklubben. Her blev livet levet. Jeg åndede og levede i det vand. Fra tidlig maj til sen september svømmede jeg dagligt. Jeg blev hurtigt konkurrencesvømmer, og klarede mig vist fint nok! Kissers forældre og hendes 2 mindre brødre så hende ikke meget på den tid af året. Hvad er det vigtigste i livet? Det vigtigste her i livet er at vide hvad man selv er værd! Det er ikke sikkert at andre fortæller dig det, så husk selv på det, og gør det ofte. Det har tit hjulpet mig i svære situationer. Da jeg spørger ind til Kisser livsfilosofi er det det der kommer først ud af munden på hende. Dernæst kommer sætningen Respekt skal gå begge veje, være gensidigt. Når vi gør vores bedste for at respektere hinanden, og hinandens særligheder, går det altså meget nemmere mellem mennesker! 12

13 MÅNEDENS BEBOER APRIL 2015 Kisser har arbejdet som sekretær det meste af hendes arbejdsliv. Først i Kerteminde, så hos Marinen i Århus, og endeligt i København. Kærligheden trak hende tilbage til Hovedstaden. Og så blev det her, livet blev levet med mand og 2 børn, som de adopterede. Glæden var stor da først en dreng, og siden en pige kom til familien. Kisser husker årene som idel lykke! Vi havde ung pige i huset, så vi begge kunne arbejde. Min mand var arkitekt, og jeg arbejde som sekretær på arkitektkontoret Alex Poulsen. Det var da også dengang jeg kørte på motorcykel, griner Kisser I snakken med Kisser er det helt tydeligt at Kisser har oplevet og levet MEGET. Hun ønsker sig en sidste tur til Mallorca, så skal der bades, danses, snakkes, spises god mad, og ikke mindst skåles i Oh lapaloma Fernet Brancaaaaaa. Akaciegården Jeg spørger Kisser hvad det bedste er ved at bo på Akaciegården, svaret kommer hurtigt: det er så dejligt at jeg ikke er alene mere. Jeg SKAL have selskab, og det kan jeg få her. Jeg sidder ofte i spisestuen og nyder at der er folk omkring mig. Mette Bugge 13

14 MÅNEDENS MEDARBEJDER APRIL 2015 Dominica Lenore kom til Danmark som 7-årig. Hendes mor og moster flyttede fra Dominica i Caribien til Danmark, så Lenore måtte bare følge med. Jeg spørger Lenore om hun følger sig hjemme her i Danmark, svaret kommer hurtigt Lenore James, født i 1964 Ansat på Akaciegården i 25 år. Social- og sundhedshjælper Lenore er aftenvagt på Borgmester Fischers Vej. Det lyser ud af hende at hun elsker sit arbejde! Beboere og kollegaer lyser op når de ser Lenore træde ind af døren. Lige i denne tid er smilet dog ikke så bredt som det plejer at være, Lenore har haft ond i det ene ben længe, og er i gang med at få undersøgt hvad det er. Jeg joker lidt med hende omkring det der ben, siger at det da sikkert er fordi hun kaster sig for meget rundt på dansegulvet! Lenore er nemlig en MEGET aktiv dame. Alt hvad der lugter bare lidt af dans og bevægelse kaster hun sig over. Zumba, Pole-dancing, stram-op. Der er gang i damen, det er helt tydeligt! JA! Jeg føler mig meget dansk, men har helt klart mine rødder på Dominica. Jeg ved godt at mine muligheder for job og skolegang havde været anderledes hvis jeg var vokset op på Dominica, det havde også været svært at være alenemor til tre drenge, og selvforsørgende til dem. Lenore har 3 drenge på 33, 22 og 17 år. Hun arbejder ofte ekstra for at sønnerne kan leve deres drømme. Fx har den ene søn været 2 år i London for at blive bedre til at spille basket, og den yngste er på efterskole for tiden. Hun har købt et par grunde på Dominica og drømmer om at bygge huse. Huse der kan rumme hende når hun skal pensioneres og bo på Dominica når det er koldt i Danmark, og som også kan bruges til udlejning til turister. Jeg spørger Lenore hvordan det kan være at hun har været på den samme arbejdsplads i så mange år. 14

15 MÅNEDENS MEDARBEJDER APRIL 2015 Akaciegården er mit andet hjem. Jeg føler mig så godt tilpas med mit arbejde. Mine sønner kender også min arbejdsplads, og har sågar holdt jul her med beboerne og mig. Det er vigtigt for mig at beboerne har det trygt og godt her. Hvad er det vigtigste for dig på din arbejdsplads? Jeg gør meget ud af at pleje beboerne som jeg selv ville plejes, eller som jeg ville pleje min egen mor, med kærlig omsorg og respekt. Det er faktisk det vigtigste for mig: at vi alle behandler hinanden respektfuldt. Jeg kan lide at der er rent mel i posen, og at man kan sige tingene som de er, respektfuldt! Jeg spørger Lenore om hun vil vise mig et billede af sig selv taget på Dominica. Hun viser mig et billede hvor hun står ved siden af en flot mand. De har begge smukke folkedragter på. Det er min far! Han bor derovre. Han har 21 børn, så jeg har altså 20 søskende på hans side, og 1 søster på min mors side. Det kan være lidt svært at hitte rede i den store familie, men jeg er efterhånden ret god til at have kontakt med dem alle. Familie er vigtigt for mig! Mens vi sidder i køkkenet på Borgmester Fischers Vej og snakker, flakker Lenore blik. Hun har et øje på hver en beboer, og har også stort overskud til at tale med de pårørende der kommer på besøg. Mine 10 min med Lenore at rendt ud, hun skynder sig hurtigt videre ud til en beboer der har ringet efter hende. Mette Bugge 15

16 Med hænderne sir vi klap klap klap Med hænderne sir vi klap klap klap! Har du aldrig set Per Syvspring danse? Først den ene vej og så den anden vej! Jeg gik mig over sø og land! Børn og voksne inviteres til dans på Akaciegården. Deltagelse er gratis for alle. Vi danser de gode gamle børnedanse, og skråler i vilden sky! Dansen er mest for børn i alderen 3-7 år, men ALLE er velkomne, beboere, pårørende, venner, personale og frivillige. Medarbejdere med familier er selvfølgelig også MEGET velkomne!! Dans med børn afholdes i stueetagen i Nimbusparken på følgende lørdage, hver gang kl april / 9. maj / 6. juni, sæt et STORT X og kom og vær med. FREDAGSBAR cocktails with content! Baren åbner hver fredag kl Vi fordeler sol og vind lige, og er lige meget på Borgmester Fischers Vej og i Nimbusparken. Se opslag i elevatoren for aktuelle datoer. Alle er velkomne!! Vi forsøger hver gang at få lidt indhold med i fredagsbaren. Det kan være en musiker, et rejseforedrag, en der kommer og fortæller en historie, eller viser os billeder fra 30 ernes Frederiksberg. Har du lyst til at komme og berige os? Har du noget du vil dele med os? Vi tager glad og gerne imod, og kvitterer med masser af TAK og kærlige knus. Henvendelse til Mette Bugge mail: Bugner barskabet? Vi serverer en lille en for de der har lyst til det. I den forbindelse vil vi høre om du eller nogle i din nærhed vil sponsorere en flaske eller to til formålet? Så bliver vi rigtig glade 16

17 Rejsegilde Kære beboere og pårørende I inviteres hermed til rejsegilde på det nye Akaciegården, onsdag den 22.april kl.15.00, på Skellet 25, 2000 Frederiksberg. Bestyrelsesformanden og Borgmesteren vil deltage. Der vil blive serveret lidt mundgodt. Med venlig hilsen Henriette Wülser Forstander 17

18 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! Så blev der festet igennem! Sikke en dag vi havde på Rådhuset. Akaciegården og Frederiksberg kommune var værter, og havde inviteret alle kommunens plejehjem til Bal. Alle sejl var sat til, håret var sat, neglene lakeret, skoene pudset, humøret var højt. Alle som en dansede vi alt det bedste vi har lært. Musikken blev leveret af vores dygtige pianist Allan Steen og hans orkester. De spillede fremragende! Ballet lod sig kun realisere fordi vi havde så mange gavmilde sponsorer. Vi sender dem alle en STOR tak! Alle kommunens plejehjemsbeboere var inviteret, og godt 300 deltog i herlighederne. Vi er mange der ønsker os en ny fest til næste år! Billederne her på disse sider taler deres eget tydelige sprog, nyd dem. Mange glade dansehilsner fra Mette Bugge 18

19 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! 19

20 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! 20

21 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! 21

22 Beboerrådsmøde i Nimbusparken torsdag den 12. februar 2015 Deltagere: Alle beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Verner Larsen, Annelise Kristensen, Erling Rasmussen, Ritta Jensen, Claus Schneider, Holger Herbst, Britta bjørn, Grethe Jørgensen, Agnethe Spanner, Niels Juul og Margit Juul. Fra Kastaniehavens køkken Linda. Vores eget køkken Majken Forstander Henriette Wülser og aktivitets medarbejder Dorit Kjergaard Referent: Dorit Kjergaard/ Henriette Wülser. D A G S O R D E N : 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 23.oktober Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. Beboer forhold vedr. boligerne (DAB) 07. Eventuelt 08. Næste møde 01. Referatet fra sidste beboerrådsmøde d gennemgået og godkendt. 02. Linda fra Kastaniehavens køkken gjorde opmærksom på at madvognene ikke altid var tømt for mad når de fik dem retur. Beboerne var tilfreds med de sedler der var med kostplanen. Ros til supperne. Generelt tilfredshed med maden. Beboerne blev spurgt om de ønskede kagen serveret til eftermiddags kaffen eller aftens kaffen. Der var flertal for eftermiddags kaffen. 03. En beboer efterspurgte et EDB kursus. Der vil blive undersøgt mulighed for det. 04. (HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad, selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil stille anderledes krav til juleaften til næste år. 22

23 Byggesagen Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl på Skellet. Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden. Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet. (HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye Akaciegården skal have nærværs lamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne. Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års jubilæum i 2016, så det kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et jubilæums skrift vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette. Forretningsplan (HW) er pt. i gang med, at informere Ledergruppen om en forretningsplan for de næste 5 år. Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og derfor tænkes ud af boksen, vedr. hvilke strategier skal vi lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i februar. Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen. Utilsigtede hændelser (HW) informeret om at pårørende og beboerne, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede hændelser på nettet. Ældremilliarden For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår på aftner og i weekenderne. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille perioder. Kommunal tilsyn (HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point. (HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse. Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene. Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at rapporterne ligger på hjemmesiden Juleminimarked (HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården gennem 15 år. 23

24 05. Fysioterapien: Elisabeth er stoppet hos os og hun savnes af alle. Vi har dog fortsat Anne Sofie i praktik og hun hjælper med fællesgymnastik og individuel træning. Der er trængsel i træningssalen og et godt humør. Jon som tidligere har været i huset og lavet et projekt kommer igen. Han havde et indlæg i Akacienyt. Tingsted: Vi har fortsat de sædvanlige arrangementer som banko og sang. Nu er sangen rykket ud i afdelingerne på skift. Det er hyggeligt men også meget udfordrende med pladsen, da der skal være frit ved elevatoren. Gudstjeneste den første torsdag i måneden. Kl Vi har også støttet op omkring Mette Bugges arrangementer som fredagsbar, lørdagsdans og juletræsfest. Vi har besøg af vuggestuebørn ca. 2 gange om måneden til fællesgymnastik. Vi havde julekoncert i november med sangerinden Lise Ness som spredte julehygge hos os. Frivillige Franks sangkor og Nursing koret har også været og underholdt. Der har været Akaciegårdens julemarked hvor vi sammen med afdelingerne har været leverings dygtige i rigtige mange dejlige ting. Lørdags tur til Gisselfeldts klosters julemarked og et julemarked i Andelslandsbyen Nyvang hvor der blev shoppet igennem. Til julefrokosten fik vi besøg af Flintholms kirkes Juniorkonfirmander som gik Lucia i hele huset. Vi går små ture i nærområdet og ordner negle ligeså snart der byder sig en lejlighed oftest inden fællesgymnastik. Vi har været på tur til Plantorama hvor der blev købt rigeligt ind af Orkideer til beboerstuen. Vi har deltaget i Frederiksberg kommunes Pensionistfest og skal også med til nytårsballet. Der er afholdt en meget Hyggelig herrefrokost og en damefrokost er planlagt. Vi skal ud og se den blå planet i denne måned. Der kommer gang igen i film-formiddagene i foråret. Vi har i denne måned aftaler med ca. 37 beboere ud over de faste arrangementer. De ønsker i som beboerne har haft til aktiviteter og udflugter er vi ved at undersøge og planlægge så de kan indgå i forårets arrangementer. Husk at der stadigvæk findes Biblioteks ordning. UT vil gerne være behjælpelig med at få etableret kontakt dertil. 06. Der var intet til eventuelt 07. Næste møde den 18. juni kl på Nimbusparken i festsalen 24

25 Beboerrådsmøde på Borgmester Fischers Vej torsdag den 12. februar 2015 Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes; Kisser, Emma Millerup, Poul Erik Petersen, Anne Madsen, Birte Jørgensen, Lisbeth Klint, Ingeburg Blæhr, Inge Thiesen, Rudi Petersen, Kirsten Olsen, Ingeborg Grøtner, Birthe Melon, Ruth Veje, Alice Larsen og Sofie Rasmussen. Forstander Henriette Wülser, aktivitets medarbejder Dorit Kjergaard Afbud fra køkkenleder Marianne. Ref. Dorit Kjergaard/ Henriette Wülser D A G S O R D E N : 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 23. oktober Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. Eventuelt 07. Næste møde 01. Referatet fra d blev gennemgået og godkendt. 02. Der ønskes fortsat pålæg engang imellem til morgenmaden og pastaretter på menuen. Café Lotte åbner i forhallen d Der er åbent tirsdage og torsdage til at starte med. Pårørende kan købe mad og drikke der. Beboere der ønsker at spise i caféen skal afmelde deres mad senest dagen før kl.9. Det er samme ret der bliver serveret i caféen som på afdelingerne. 03. Der ønskes spejl i elevatoren så man kan se hvilken etage man er på og hvem der kommer ind når man sidder med ryggen til døren. Stort ønske om at Akacienyt udkommer tidligere så man kan se hvad der sker i huset fra den1. i måneden. Der var et ønske fra en beboer om at få ryge fællesskab. UT vil undersøge om der er flere rygere der ønsker det samme. 25

26 Der blev efterlyst sko salg. De forhandlere der har været i huset ønsker ikke at komme igen. Der kommer ingen kunder når de er i huset, fordi de står i forhallen og der ikke er en naturlig trafik dernede. 04. (HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad, selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil stille anderledes krav til juleaften til næste år. Byggesagen Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl på Skellet. Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden. Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet. (HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye Akaciegården skal have nærværs lamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne. Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års jubilæum i 2016, så det kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et jubilæums skrift vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette. Forretningsplan (HW) er pt. i gang med, at informere Ledergruppen om en forretningsplan for de næste 5 år. Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og derfor tænkes ud af boksen, vedr. hvilke strategier skal vi lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i februar. Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen. Utilsigtede hændelser (HW) informeret om at pårørende og beboerne, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede hændelser på nettet. Ældremilliarden For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår på aftner og i weekenderne. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille perioder. Kommunal tilsyn (HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point. 26

27 (HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse. Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene. Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at rapporterne ligger på hjemmesiden Juleminimarked (HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården gennem 15 år. 05. Fysioterapien: Elisabeth er stoppe i fysioterapien og hun savnes af alle. Vi har dog stadigvæk Anne Sofie som praktikant. Hun hjælper med fællesgymnastik og individuelt træning. Der er trængsel og godt humør i træningslokalet. Lottes beboere nyder at være sammen med os både trænings mæssigt og socialt. Tingsted: Vi har de sædvanlige aktiviteter som vi plejer og de køre rigtigt godt. Beboerne og de frivillige er glade for at se hinanden og der opbygges små fællesskaber. Ena er kommet igen og vi har fået en ny frivillig Birthe som også hjælper til ved banko. Sange med Allan Steen / Peder Kragerup er flyttet ud i afdelingerne og det er hyggeligt. Vi har været flittige i efteråret/vinteren. Vi har bakket op om Mette Bugges arrangementer onsdag eftermiddage og aftener, køreture til Eremitagen, indkøb til middags hygge og fælles madlavning på 2 små kogeplader og efter følgende hygge. Irsk kaffe, oplæsning og film har der været indbudt til. Der har været fredagsbar på Nimbus som beboerne har deltaget i. Vi har været i Tivoli til Halloween. Vi har haft Hit med sangen hvor 11 beboere fra Lotte deltog. Lise Ness gav en dejlig koncert i midten af november og julehyggen begyndte at spire. Besøgt H.C. Andersens julemarked i København. Deltaget i Akaciegårdens julemarked. Lørdags tur til Gisselfelds klosters julemarked. Afholdt Julebanko. Spontan hygge i nichen på 7. sal hvor vi sad på skødet af hinanden hvor og Lottes beboere deltog, og vi havde det vældig hyggeligt. Lucia af børnene fra Skolen ved nordens plads. Vi har været i Roskilde Domkirke og så bl.a. det nye gravkammer som Dronningen og Prinsgemalen er ved at få lavet. 27

28 Pensionistfest og små gåture og manicure når tid haves. Vi arbejder på at få børnehaven Klatrehuset til at komme og være med til gymnastik 1 til 2 gange om måneden. I denne måned har vi udover de faste arrangementer aftaler med ca. 37 beboere. Vi har bl.a. damefrokost og herrefrokost i begge huse og der er store forventninger til dem. Tur til Den blå planet. Vi har været rundt i huset og hørt hvad der var af ønsker til forårets aktiviteter og ture. Og vi er godt i gang med at undersøge og planlægge ud fra dem. Husk at se i Akacienyt hvad vi byder på. Ruth Vejes søn Søren har tilbudt at komme og underholde os med et par venner, de spiller for os og har sangblade med så vi kan synge med. Det bliver sidst i Marts og et aftenarrangement. Det glæder vi os til. Husk at der stadigvæk er noget der hedder Biblioteks service man kan melde sig til. UT er gerne behjælpelig med rådgivning. Mandag d er der ingen Banko men fastelavns fest. 06. Der var intet til eventuelt 07. Næste møde den 18. juni på Borgmester Fischers Vej kl

29 holder åbent følgende dage i april måned Borgmester Fischers Vej: Mandag den 13.april 2015 Tirsdag den 14. april 2015 Onsdag den 15. april 2015 Nimbusparken: Torsdag den 16. april 2015 Fredag den 17. april 2015 Mandag den 20. april 2015 Tirsdag den 21. april 2015 Alle dage fra kl Pris pr. fodbehandling kr.340,00 Fra 1. maj 2015 vil en fodbehandling fremover koste 350,00 kr. Jeg træffes på min mobiltelefon Med venlig hilsen Fodterapeut Anne-Mette Lehmann 29

30 Holder åbent onsdage på Nimbusparken samt torsdage på Borgmester Fischers Vej. Prisliste Dame klip kr. 250,00 Herre klip kr. 220,00 Vask og vandondulation kr. 350,00 Vask, klip og vandondulation kr. 470,00 Vask, klip og føn kr. 440,00 Permanent sæt kr. 700,00 Bryn farve og ret kr. 120,00 Vipper farve kr. 80,00 Farvning fra kr. 300,00 Lyse striber fra kr. 350,00 Med venlig hilsen Frisør Jie Qian Tlf. nr

31 BORGMESTER FISCHERS VEJ: TIRSDAGE OG TORSDAGE NIMBUSPARKEN: MANDAGE OG ONSDAGE 31

32 Krydsordet INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF KRYDS OG TVÆRS I SIDSTE MÅNED BLEV: Fr. Jytte Sørensen - Bolig 4.11 Nimbusparken 32

33 Der er 2 konkurrencer i bladet og derfor også 2 præmier. Præmien for løsning af krydsordet er en fl. vin, som bliver udleveret af kiosken. Præmien for løsning af Gæt en sang er en lille gave, som ligeledes bliver udleveret af kiosken. Løsningerne kan indsendes samlet eller blot den ene. Gæt en sang: Det haver så nyligen regnet det har stormet og pisket i vor lund, frø af ugræs er føget over hegnet, - åg på nakke og lås for vor mund. Årets løb har sin lov der blev lyst i vor, ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov. INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF ORDSPROGET I SIDSTE MÅNED BLEV: Hr. Erik Lind - Bolig 305 Borgmester Fischers Vej 33

34 FØDSELSDAGE I APRIL Onsdag 01. Andree Petersen Borgmester Fischers Vej Bolig år Lørdag 04. Margit Juul Nimbusparken Bolig år Onsdag 08. Britta Margit Bjørn Nimbusparken Bolig år Lørdag 11. Max Christian Sckotz Nimbusparken Bolig år Fredag 17. Ann Ingemann Hedehøj Borgmester Fischers Vej Bolig år Mandag 27. Anna Margrethe Olsen Nimbusparken Bolig år VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE Fr. Karin A. M. Friberg Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Hr. Max Sckotz Nimbusparken afd. 4 Bolig Hr. Jørgen Peter Bonde Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Inge Margrethe Juhl Borgmester Fischers Vej afd.3 Bolig Fr. Vivi Inge-Lise Larsen Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Hanna K. Andreasen Nimbusparken afd. 5 Bolig Hr. Niels Erik Damborg Nimbusparken afd. 3 Bolig FRAFLYTTEDE BEBOERE Kenny Mortensen Nimbusparken afd. 3 Bolig FARVEL TIL FØLGENDE Hr. Ib Eggert Haldvig Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Henny L. J. Andersen Nimbusparken afd. 5 Bolig Hr. Verner Larsen Nimbusparken afd. 4 Bolig Fr. Ulla Marianne Bach Nimbusparken afd. 3 Bolig Fr. Inge Miriam Dollerup Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Birthe Ella Skov Nimbusparken afd. 1 Bolig Æret være Deres minde 34

35 VELKOMMEN TIL NYE MEDARBEJDERE Lars M. Frederiksen D/V Nimbusparken afd Luna Winther D/V Nimbusparken afd Anne Michaelsen D/V Nimbusparken afd Pili Kana A/V Nimbusparken afd FARVEL TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Ingen Held og lykke fremover TILLYKKE TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Ingen 35

36 36

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Februar 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk 1 AKACIE NYT

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

PROVSTEGAARDS BLADET

PROVSTEGAARDS BLADET PROVSTEGAARDS BLADET April/Maj År 2014 Om erfaringens betydning Onsdag den 12. februar deltog jeg i en festlig sammenkomst med de fleste af beboerne, en del pårørende og en stor del af personalet på Provstegaardshjemmet.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen E-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen E-mail: ingeblak@mail.dk

Læs mere