April Foto: Dan Møller / Lokalavisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen"

Transkript

1 April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken Frederiksberg Telefon: Fax: Cvr.:

2 AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. Ansvarshavende redaktør: Redaktionssekretærer: Forstander Henriette Wülser Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Hjemmeside Oplag: 140 eksemplarer Telefonliste Administrationen Nimbusparken: Plejeafdelingerne: 1. sal sal sal sal sal Fysioterapien Køkken Teknisk afdeling Vaskeri Ansvarshavende aften & weekend Borgmester Fischers Vej: 1. & 2. sal & 4. sal Ansvarshavende aften & weekend

3 Indholdsfortegnelse AprilNyt... 4 Præsten... 5 Støtteforeningen Akaciegårdens venner Referat af generalforsamling Leje af Akacie bussen * Akaciegårdens Venner... 8 Allan Steen... 9 Akaciegårdens ombygning Månedens beboer Månedens medarbejder Dans med børn og bedste * Fredagsbar Invitation til Rejsegilde Nytårsbal sikke en fest Beboerrådsmøde Referat Nimbusparken Beboerrådsmøde Referat Borgmester Fischers Vej Fodklinikken Frisør Kiosk Krydsord Gæt en sang Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere

4 April - en måned med fest. Så kommer vi atter til en måned med fest. Den 10. april vil der være påskefrokost i begge huse. En dag med anledning til at være sammen på en lidt anden måde, og til at hygge sig med sin nabo, medarbejdere eller de frivillige. Maden vil begge steder blive leveret fra vores eget køkken på Nimbusparken. Vi håber det vil blive en hyggelig dag for alle beboere, personale og frivillige. Måske der kommer lidt påskehistorier eller gækkerim frem. Samtidig er påsken jo også en måde at markere foråret på, så vi kan håbe at der måske også er lidt varme i luften, så altanerne måske kan blive brugt en lille smule. Den 22. april vil vi så igen holde lidt fest. Denne gang er det rejsegilde for det nye Akaciegården, og det bliver på Skellet 25. Dagen bliver for beboere og gæster markeret kl. 15, hvor borgmesteren vil komme og han vil sammen med bestyrelsesformand Leif Jensen hylde håndværkerne for deres fremdrift i projektet. Desværre kan håndværkerne ikke kl. 15 (hvor borgmesteren kan), så derfor bliver dagen markeret kl. 12 for håndværkerne, således at vi ikke får bygget nogle uheldige ting ind i byggeriet ;0) Ved rejsegildet vil det blive muligt at se den første spæde begyndelse af et meget spændende byggeri. For beboere i kørestol, eller dårligt gående bliver det en besigtigelse i stueetagen, da elevatoren jo ikke er kommet endnu. Men for andre bliver det muligt at få et smugkig ind i det nye fantastiske hus. Vi er så småt begyndt at planlægge vores flytning tilbage til det nye Akaciegården om ca. et års tid. Der er mange ting der skal falde på plads, og vi skal nok sørge for at holde jer informeret, når der er noget nyt at fortælle. Der har netop været generalforsamling i Støtteforeningen. Bestyrelsesmedlemmerne som var på valg blev genvalgt, og konstituerede sig på samme måde som tidligere. Generalforsamlingen besluttede at kontingentet skal stige til kr. 150 om året. Jeg vil benytte denne lejlighed til at opfordre både beboere, pårørende og personale til at blive medlemmer. Pengene går ubeskåret til glæde og gavn for beboerne. Således er der en lille weekendsnaps eller et glas Baileys, men også syngepigerne, beboerferier og andre arrangementer betales af Støtteforeningen. Så jeg håber på en del nye medlemmer. Jeg har hørt at der til tider kan være ventetid på at komme ind af hoveddøren i OK-huset Lotte, når man bruger sin brik til at lukke sig ind med. Ventetiden skyldes at låsebrikken opdateres hver gang man lukker sig ind. Har der været mange ændringer i huset tager det lidt længere tid. Dog vil jeg sige, at den længste tid det kan tage er 8 sec. Mon ikke vi alle kan have tålmodighed til at vente 8 sec. Det håber jeg at alle kan og vil affinde sig med. Nu vil jeg blot ønske jer alle en rigtig god påske! Gæk gæk gæk Mit navn det står med blæk Med venlig hilsen

5 Hilsen fra præsten For 25. år siden blev jeg ordineret i Haderslev domkirke, jeg havde min lille søn med i lift. Kort efter blev jeg indsat i Tandslet kirke på Sydals og politimesteren i Sønderborg viste mig rundt i det arresthus, der skulle være en del af mit sogn i 5 år. Det var en god tid, og jeg lærte en smuk og spændende del af Danmark at kende. For 20 år siden pakkede vi flyttekasser og vendte næsen mod det Frederiksberg, hvor jeg selv er født, og vi tilbage i tiden besøgte bedsteforældre på Vagtelvej og lagde blomster på Solbjerg kirkegård. Jeg blev indsat i Flintholm kirke med faner og fest. Flintholm blev min store kærlighed, en kirke med varme og engagerede mennesker, en folkekirke i ordets egentlige betydning. Her er jeg stadig, nu på 20. år og jeg kan se på mine voksne børn, at tiden er gået. Min søn er 25, min datter er 22. Det er blevet almindeligt at sammenligne folkekirken med et stort tankskib. Kursen ændres ikke så let. Alligevel er der sket meget henover de sidste 25 år, og det er, som om folkekirkeskibet nu for alvor er kommet i bevægelse. Vi har fået juniorkonfirmander. Vi har fået babysalmesang, der efter min mening er den vigtige fornyelse henover de 25 år. Nogle kalder det babyrytmik. I Flintholm kirke har det udløst, at vi nu også har spædbørnskoncerter. Hvis man ikke har oplevet det med egne øjne, vil man næppe tro det. Små børn lytter henført og forsøger med deres små stemmer at kopiere sopran eller violin. Vi har fået en bred vifte af gudstjenesteformer, der supplerer højmessen. En del af de nye gudstjenester er børnegudstjenester, men der er også stillegudstjenester og musikgudstjenester og i city den vigtige natkirke. Der skrives nye salmer som aldrig før. Der males ikoner og ses film. Det vil ikke være forkert at sige, at der er kommet lidt mere medvind. Tidligere kunne jeg have lyst til at svare en venlig bordherre, der spurgte til mit arbejde eller min uddannelse, at jeg var sygeplejerske, selvom det at være sygeplejerske sikkert også kan give problemer i forhold til en hyggelig aften. Jeg har aldrig løjet, men fristelsen har været der, for at bevare den gode stemning. Sådan er det ikke i dag. Religion er på alles læber. De fleste vil rigtig gerne tale om religion og tro, også deres egen. Folkekirken gør det godt. Der er en interesse og en respekt for det religiøse. Der er grøde, og det er blevet meget sjovere at være præst. Birgitte Haahr, Flintholm kirke 5

6 Referat fra generalforsamling den 19. marts 2015 i Støtteforeningen. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Beretning 4. Godkendelse 5. Valg af bestyrtelse 6. Valg af revisor 7. Evt. Marianne bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde. Ad 1. Annalise valgtes som dirigent. Ad 2. Dagsordenen blev godkendt. Ad 3. Beretningen blev oplæst af Marianne og taget til efterretning. Hovedpunkterne var: Vi har haft 4 møder siden sidste generalforsamling. Loppemarkedet var blevet flyttet til januar og det var en stor succes. Der var godt salg i kagerne. Der kom et pænt overskud ind, og pengene vil som vanligt blive brugt til underholdning, livets vand, m.m. Udover livets vand vil der også blive købt Baileys, da mange holder af det. Syngepigerne var også en succes. Vi prøver fortsat, at få flere medlemmer. Ad 4. Pia fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Årets resultat: ,31. Støtteforeningen består på nuværende tidspunkt af 74 pårørende. Ad 5. Forslag om spisning i cafeen. Det er ikke støtteforeningsregi, og det kan nok bedst lade sig gøre i det nye hus. Dog kan man allerede nu spise her med bestilling af mad i køkkenet med tre dages varsel. 6

7 Kontingent kr. 150,- foreslås af Tina i forhold til kr. 100,-. Der diskuteredes, hvordan man reklamerede for foreningen. Reklame som: sponsoreret af Støtteforeningen. Og i det hele taget gøre Støtteforeningen mere synlig. Efter nogen debat blev forslaget enstemmigt vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen genvalgtes. Suppleanterne genvalgtes. Konstitueringen blev den samme som hidtil. Ad 7. Revisor Stella Hansen er desværre afgået Lone Gram har overtaget og vil gerne fortsætte jobbet. Ad 8. Henriette viste diasshow om opbygningen. Derudover viste Henriette eksempler på fliser og deres farver på badeværelserne. Der var også prøve af parketgulvene. Der kommer 19 boliger på hver etage i forskellige størrelser og udformning. Dobbeltværelserne til ægtepar, bliver lidt mindre, men til gengæld billigere. Det vil forhåbentlig betyde, at disse boliger også vil blive lettere at genudleje. 22. april bliver der rejsegilde kl Borgmesteren kommer, men kan ikke være der før Derfor holder håndværkerne rejsegilde tidligere på dagen, da de har fyraften kl. 15. Beboerne vil ikke skulle afholde udgifter i forbindelse med flytningen. Dog vil der formentlig komme udgifter til gardinerne i den enkelte beboer. Der bliver et stort køkken, der udover at levere mad til beboerne, kan servicere udefra kommende og pårørende. Visionen er, at Akaciegården bliver åbent for andre end beboerne. Træningslokalerne kan også tilbydes og i det hele taget, skal huset være åbent for det omkringliggende samfund, men samtidig trygt. Akaciegården har fået del i ældremilliarden, som vi f.eks. har fået Mette Bugge for. Akaciegården modtager ikke så mange gaver. Man vil hellere give til nødlidende. Næste bestyrelsesmøde er den 17. juni 2015, kl Referat: Niels 7

8 LEJE AF AKACIE BUSSEN Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimer, men der vil være mulighed for, at pårørende kan leje bussen til beboer-transport, hvis huset ikke selv disponerer over bussen. 1 dag inkl. 100 km = 500,00 kr. Ekstra km = 3,80 kr. ekstra km. Personen der lejer bussen, skal fremvise gyldigt kørekort og opgive navn og adresse. Ved leje af bussen, tages kontakt til vores tekniske leder Mohamed Azibou på tlf Der opkræves et depositum på 500,- kroner ved nøgleudlevering. Akaciegården gør opmærksom på, at hvis der sker skade på bussen i lejeperioden, skal der betales en selvrisiko på 6.500,- kroner. Med venlig hilsen AKACIEGÅRDEN Henriette Wülser Forstander Akaciegårdens venner - Støtteforening Medlemskontingentet er på kr. 150,- for pårørende og andre samt kr. 50,- for beboere om året. Betaling af kontingent kan ske på foreningens konto, reg.nr kontonr Tilmelding til Akaciegårdens venner Læg venligst slippen i administrationens dueslag på Nimbusparken eller send pr. til Husk at indbetale beløbet på ovenstående konto. Navn : Adresse: Tlf. : Pårørende til (Navn / bolig nr.): 8

9 Hver mandag og tirsdag spiller Allan Steen klaver til dejlige danske sange på henholdsvis Borgmester Fischers vej og Nimbusparken. Vi nyder alle de dejlige toner og hygger os gerne med kaffe. Alle er velkommen. 9

10 Vores teknikere vil holde os opdaterede med vores igangværende byggeri på Skellet i form af billeder. Begejstringen er stor når byggeriet bliver tilset. Nøj hvor vi glæder os til at flytte hjem til Skellet. 10

11 11

12 MÅNEDENS BEBOER APRIL 2015 Kerteminde da Kisser gik i 4. klasse. Hun husker at det var svært at starte i skolen i Kerteminde, de andre børn drillede en del med Københavneriet. Det holdt dog hurtigt op, da de fandt ud af at Kisser kunne slå en proper næve. Skolegårdens mest umulige unge, fik Kisser en dag stukket én på kassen og sat på plads, og så blev der ro i geledderne igen. Karen Helene Andersen Stæhr født i Kaldes Kisser. Bor på Borgmester Fischers Vej Kisser har boet på Akaciegården siden august Den dag jeg møder Kisser, skinner solen fra en skyfri himmel. Vi skynder os ind i elevatoren og tager helt op på 7. sal. Her skinner solen vildt og uhæmmet ind af alle vinduer. Vi åbner døren ud til terrassen, og sætter os i døråbningen. Ahhhh, siger Kisser, det minder mig om mine mange rejser til Mallorca. Jeg tror at jeg har været der 100 gange. På et tidspunkt var det som om at kufferten altid stod klar i min entré, så jeg bare kunne rejse fra dag til dag! Det er tydeligt at Kisser er en sol- og livsnyder. Vi lukker begge øjnene i en stund og lader solen varme os. Fyn Barndommen blev trådt på Fyn. Kissers far var politimand i Kerteminde, og hele familien flyttede fra Østerbro til De tydeligste og gladeste minder fra dengang, stammer fra svømmeklubben. Her blev livet levet. Jeg åndede og levede i det vand. Fra tidlig maj til sen september svømmede jeg dagligt. Jeg blev hurtigt konkurrencesvømmer, og klarede mig vist fint nok! Kissers forældre og hendes 2 mindre brødre så hende ikke meget på den tid af året. Hvad er det vigtigste i livet? Det vigtigste her i livet er at vide hvad man selv er værd! Det er ikke sikkert at andre fortæller dig det, så husk selv på det, og gør det ofte. Det har tit hjulpet mig i svære situationer. Da jeg spørger ind til Kisser livsfilosofi er det det der kommer først ud af munden på hende. Dernæst kommer sætningen Respekt skal gå begge veje, være gensidigt. Når vi gør vores bedste for at respektere hinanden, og hinandens særligheder, går det altså meget nemmere mellem mennesker! 12

13 MÅNEDENS BEBOER APRIL 2015 Kisser har arbejdet som sekretær det meste af hendes arbejdsliv. Først i Kerteminde, så hos Marinen i Århus, og endeligt i København. Kærligheden trak hende tilbage til Hovedstaden. Og så blev det her, livet blev levet med mand og 2 børn, som de adopterede. Glæden var stor da først en dreng, og siden en pige kom til familien. Kisser husker årene som idel lykke! Vi havde ung pige i huset, så vi begge kunne arbejde. Min mand var arkitekt, og jeg arbejde som sekretær på arkitektkontoret Alex Poulsen. Det var da også dengang jeg kørte på motorcykel, griner Kisser I snakken med Kisser er det helt tydeligt at Kisser har oplevet og levet MEGET. Hun ønsker sig en sidste tur til Mallorca, så skal der bades, danses, snakkes, spises god mad, og ikke mindst skåles i Oh lapaloma Fernet Brancaaaaaa. Akaciegården Jeg spørger Kisser hvad det bedste er ved at bo på Akaciegården, svaret kommer hurtigt: det er så dejligt at jeg ikke er alene mere. Jeg SKAL have selskab, og det kan jeg få her. Jeg sidder ofte i spisestuen og nyder at der er folk omkring mig. Mette Bugge 13

14 MÅNEDENS MEDARBEJDER APRIL 2015 Dominica Lenore kom til Danmark som 7-årig. Hendes mor og moster flyttede fra Dominica i Caribien til Danmark, så Lenore måtte bare følge med. Jeg spørger Lenore om hun følger sig hjemme her i Danmark, svaret kommer hurtigt Lenore James, født i 1964 Ansat på Akaciegården i 25 år. Social- og sundhedshjælper Lenore er aftenvagt på Borgmester Fischers Vej. Det lyser ud af hende at hun elsker sit arbejde! Beboere og kollegaer lyser op når de ser Lenore træde ind af døren. Lige i denne tid er smilet dog ikke så bredt som det plejer at være, Lenore har haft ond i det ene ben længe, og er i gang med at få undersøgt hvad det er. Jeg joker lidt med hende omkring det der ben, siger at det da sikkert er fordi hun kaster sig for meget rundt på dansegulvet! Lenore er nemlig en MEGET aktiv dame. Alt hvad der lugter bare lidt af dans og bevægelse kaster hun sig over. Zumba, Pole-dancing, stram-op. Der er gang i damen, det er helt tydeligt! JA! Jeg føler mig meget dansk, men har helt klart mine rødder på Dominica. Jeg ved godt at mine muligheder for job og skolegang havde været anderledes hvis jeg var vokset op på Dominica, det havde også været svært at være alenemor til tre drenge, og selvforsørgende til dem. Lenore har 3 drenge på 33, 22 og 17 år. Hun arbejder ofte ekstra for at sønnerne kan leve deres drømme. Fx har den ene søn været 2 år i London for at blive bedre til at spille basket, og den yngste er på efterskole for tiden. Hun har købt et par grunde på Dominica og drømmer om at bygge huse. Huse der kan rumme hende når hun skal pensioneres og bo på Dominica når det er koldt i Danmark, og som også kan bruges til udlejning til turister. Jeg spørger Lenore hvordan det kan være at hun har været på den samme arbejdsplads i så mange år. 14

15 MÅNEDENS MEDARBEJDER APRIL 2015 Akaciegården er mit andet hjem. Jeg føler mig så godt tilpas med mit arbejde. Mine sønner kender også min arbejdsplads, og har sågar holdt jul her med beboerne og mig. Det er vigtigt for mig at beboerne har det trygt og godt her. Hvad er det vigtigste for dig på din arbejdsplads? Jeg gør meget ud af at pleje beboerne som jeg selv ville plejes, eller som jeg ville pleje min egen mor, med kærlig omsorg og respekt. Det er faktisk det vigtigste for mig: at vi alle behandler hinanden respektfuldt. Jeg kan lide at der er rent mel i posen, og at man kan sige tingene som de er, respektfuldt! Jeg spørger Lenore om hun vil vise mig et billede af sig selv taget på Dominica. Hun viser mig et billede hvor hun står ved siden af en flot mand. De har begge smukke folkedragter på. Det er min far! Han bor derovre. Han har 21 børn, så jeg har altså 20 søskende på hans side, og 1 søster på min mors side. Det kan være lidt svært at hitte rede i den store familie, men jeg er efterhånden ret god til at have kontakt med dem alle. Familie er vigtigt for mig! Mens vi sidder i køkkenet på Borgmester Fischers Vej og snakker, flakker Lenore blik. Hun har et øje på hver en beboer, og har også stort overskud til at tale med de pårørende der kommer på besøg. Mine 10 min med Lenore at rendt ud, hun skynder sig hurtigt videre ud til en beboer der har ringet efter hende. Mette Bugge 15

16 Med hænderne sir vi klap klap klap Med hænderne sir vi klap klap klap! Har du aldrig set Per Syvspring danse? Først den ene vej og så den anden vej! Jeg gik mig over sø og land! Børn og voksne inviteres til dans på Akaciegården. Deltagelse er gratis for alle. Vi danser de gode gamle børnedanse, og skråler i vilden sky! Dansen er mest for børn i alderen 3-7 år, men ALLE er velkomne, beboere, pårørende, venner, personale og frivillige. Medarbejdere med familier er selvfølgelig også MEGET velkomne!! Dans med børn afholdes i stueetagen i Nimbusparken på følgende lørdage, hver gang kl april / 9. maj / 6. juni, sæt et STORT X og kom og vær med. FREDAGSBAR cocktails with content! Baren åbner hver fredag kl Vi fordeler sol og vind lige, og er lige meget på Borgmester Fischers Vej og i Nimbusparken. Se opslag i elevatoren for aktuelle datoer. Alle er velkomne!! Vi forsøger hver gang at få lidt indhold med i fredagsbaren. Det kan være en musiker, et rejseforedrag, en der kommer og fortæller en historie, eller viser os billeder fra 30 ernes Frederiksberg. Har du lyst til at komme og berige os? Har du noget du vil dele med os? Vi tager glad og gerne imod, og kvitterer med masser af TAK og kærlige knus. Henvendelse til Mette Bugge mail: Bugner barskabet? Vi serverer en lille en for de der har lyst til det. I den forbindelse vil vi høre om du eller nogle i din nærhed vil sponsorere en flaske eller to til formålet? Så bliver vi rigtig glade 16

17 Rejsegilde Kære beboere og pårørende I inviteres hermed til rejsegilde på det nye Akaciegården, onsdag den 22.april kl.15.00, på Skellet 25, 2000 Frederiksberg. Bestyrelsesformanden og Borgmesteren vil deltage. Der vil blive serveret lidt mundgodt. Med venlig hilsen Henriette Wülser Forstander 17

18 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! Så blev der festet igennem! Sikke en dag vi havde på Rådhuset. Akaciegården og Frederiksberg kommune var værter, og havde inviteret alle kommunens plejehjem til Bal. Alle sejl var sat til, håret var sat, neglene lakeret, skoene pudset, humøret var højt. Alle som en dansede vi alt det bedste vi har lært. Musikken blev leveret af vores dygtige pianist Allan Steen og hans orkester. De spillede fremragende! Ballet lod sig kun realisere fordi vi havde så mange gavmilde sponsorer. Vi sender dem alle en STOR tak! Alle kommunens plejehjemsbeboere var inviteret, og godt 300 deltog i herlighederne. Vi er mange der ønsker os en ny fest til næste år! Billederne her på disse sider taler deres eget tydelige sprog, nyd dem. Mange glade dansehilsner fra Mette Bugge 18

19 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! 19

20 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! 20

21 NYTÅRSBAL PÅ RÅDHUSET DEN SIKKE EN FEST! 21

22 Beboerrådsmøde i Nimbusparken torsdag den 12. februar 2015 Deltagere: Alle beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Verner Larsen, Annelise Kristensen, Erling Rasmussen, Ritta Jensen, Claus Schneider, Holger Herbst, Britta bjørn, Grethe Jørgensen, Agnethe Spanner, Niels Juul og Margit Juul. Fra Kastaniehavens køkken Linda. Vores eget køkken Majken Forstander Henriette Wülser og aktivitets medarbejder Dorit Kjergaard Referent: Dorit Kjergaard/ Henriette Wülser. D A G S O R D E N : 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 23.oktober Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. Beboer forhold vedr. boligerne (DAB) 07. Eventuelt 08. Næste møde 01. Referatet fra sidste beboerrådsmøde d gennemgået og godkendt. 02. Linda fra Kastaniehavens køkken gjorde opmærksom på at madvognene ikke altid var tømt for mad når de fik dem retur. Beboerne var tilfreds med de sedler der var med kostplanen. Ros til supperne. Generelt tilfredshed med maden. Beboerne blev spurgt om de ønskede kagen serveret til eftermiddags kaffen eller aftens kaffen. Der var flertal for eftermiddags kaffen. 03. En beboer efterspurgte et EDB kursus. Der vil blive undersøgt mulighed for det. 04. (HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad, selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil stille anderledes krav til juleaften til næste år. 22

23 Byggesagen Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl på Skellet. Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden. Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet. (HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye Akaciegården skal have nærværs lamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne. Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års jubilæum i 2016, så det kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et jubilæums skrift vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette. Forretningsplan (HW) er pt. i gang med, at informere Ledergruppen om en forretningsplan for de næste 5 år. Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og derfor tænkes ud af boksen, vedr. hvilke strategier skal vi lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i februar. Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen. Utilsigtede hændelser (HW) informeret om at pårørende og beboerne, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede hændelser på nettet. Ældremilliarden For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår på aftner og i weekenderne. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille perioder. Kommunal tilsyn (HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point. (HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse. Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene. Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at rapporterne ligger på hjemmesiden Juleminimarked (HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården gennem 15 år. 23

24 05. Fysioterapien: Elisabeth er stoppet hos os og hun savnes af alle. Vi har dog fortsat Anne Sofie i praktik og hun hjælper med fællesgymnastik og individuel træning. Der er trængsel i træningssalen og et godt humør. Jon som tidligere har været i huset og lavet et projekt kommer igen. Han havde et indlæg i Akacienyt. Tingsted: Vi har fortsat de sædvanlige arrangementer som banko og sang. Nu er sangen rykket ud i afdelingerne på skift. Det er hyggeligt men også meget udfordrende med pladsen, da der skal være frit ved elevatoren. Gudstjeneste den første torsdag i måneden. Kl Vi har også støttet op omkring Mette Bugges arrangementer som fredagsbar, lørdagsdans og juletræsfest. Vi har besøg af vuggestuebørn ca. 2 gange om måneden til fællesgymnastik. Vi havde julekoncert i november med sangerinden Lise Ness som spredte julehygge hos os. Frivillige Franks sangkor og Nursing koret har også været og underholdt. Der har været Akaciegårdens julemarked hvor vi sammen med afdelingerne har været leverings dygtige i rigtige mange dejlige ting. Lørdags tur til Gisselfeldts klosters julemarked og et julemarked i Andelslandsbyen Nyvang hvor der blev shoppet igennem. Til julefrokosten fik vi besøg af Flintholms kirkes Juniorkonfirmander som gik Lucia i hele huset. Vi går små ture i nærområdet og ordner negle ligeså snart der byder sig en lejlighed oftest inden fællesgymnastik. Vi har været på tur til Plantorama hvor der blev købt rigeligt ind af Orkideer til beboerstuen. Vi har deltaget i Frederiksberg kommunes Pensionistfest og skal også med til nytårsballet. Der er afholdt en meget Hyggelig herrefrokost og en damefrokost er planlagt. Vi skal ud og se den blå planet i denne måned. Der kommer gang igen i film-formiddagene i foråret. Vi har i denne måned aftaler med ca. 37 beboere ud over de faste arrangementer. De ønsker i som beboerne har haft til aktiviteter og udflugter er vi ved at undersøge og planlægge så de kan indgå i forårets arrangementer. Husk at der stadigvæk findes Biblioteks ordning. UT vil gerne være behjælpelig med at få etableret kontakt dertil. 06. Der var intet til eventuelt 07. Næste møde den 18. juni kl på Nimbusparken i festsalen 24

25 Beboerrådsmøde på Borgmester Fischers Vej torsdag den 12. februar 2015 Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes; Kisser, Emma Millerup, Poul Erik Petersen, Anne Madsen, Birte Jørgensen, Lisbeth Klint, Ingeburg Blæhr, Inge Thiesen, Rudi Petersen, Kirsten Olsen, Ingeborg Grøtner, Birthe Melon, Ruth Veje, Alice Larsen og Sofie Rasmussen. Forstander Henriette Wülser, aktivitets medarbejder Dorit Kjergaard Afbud fra køkkenleder Marianne. Ref. Dorit Kjergaard/ Henriette Wülser D A G S O R D E N : 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 23. oktober Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. Eventuelt 07. Næste møde 01. Referatet fra d blev gennemgået og godkendt. 02. Der ønskes fortsat pålæg engang imellem til morgenmaden og pastaretter på menuen. Café Lotte åbner i forhallen d Der er åbent tirsdage og torsdage til at starte med. Pårørende kan købe mad og drikke der. Beboere der ønsker at spise i caféen skal afmelde deres mad senest dagen før kl.9. Det er samme ret der bliver serveret i caféen som på afdelingerne. 03. Der ønskes spejl i elevatoren så man kan se hvilken etage man er på og hvem der kommer ind når man sidder med ryggen til døren. Stort ønske om at Akacienyt udkommer tidligere så man kan se hvad der sker i huset fra den1. i måneden. Der var et ønske fra en beboer om at få ryge fællesskab. UT vil undersøge om der er flere rygere der ønsker det samme. 25

26 Der blev efterlyst sko salg. De forhandlere der har været i huset ønsker ikke at komme igen. Der kommer ingen kunder når de er i huset, fordi de står i forhallen og der ikke er en naturlig trafik dernede. 04. (HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad, selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil stille anderledes krav til juleaften til næste år. Byggesagen Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl på Skellet. Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden. Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet. (HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye Akaciegården skal have nærværs lamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne. Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års jubilæum i 2016, så det kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et jubilæums skrift vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette. Forretningsplan (HW) er pt. i gang med, at informere Ledergruppen om en forretningsplan for de næste 5 år. Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og derfor tænkes ud af boksen, vedr. hvilke strategier skal vi lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i februar. Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen. Utilsigtede hændelser (HW) informeret om at pårørende og beboerne, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede hændelser på nettet. Ældremilliarden For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår på aftner og i weekenderne. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille perioder. Kommunal tilsyn (HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point. 26

27 (HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse. Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene. Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at rapporterne ligger på hjemmesiden Juleminimarked (HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården gennem 15 år. 05. Fysioterapien: Elisabeth er stoppe i fysioterapien og hun savnes af alle. Vi har dog stadigvæk Anne Sofie som praktikant. Hun hjælper med fællesgymnastik og individuelt træning. Der er trængsel og godt humør i træningslokalet. Lottes beboere nyder at være sammen med os både trænings mæssigt og socialt. Tingsted: Vi har de sædvanlige aktiviteter som vi plejer og de køre rigtigt godt. Beboerne og de frivillige er glade for at se hinanden og der opbygges små fællesskaber. Ena er kommet igen og vi har fået en ny frivillig Birthe som også hjælper til ved banko. Sange med Allan Steen / Peder Kragerup er flyttet ud i afdelingerne og det er hyggeligt. Vi har været flittige i efteråret/vinteren. Vi har bakket op om Mette Bugges arrangementer onsdag eftermiddage og aftener, køreture til Eremitagen, indkøb til middags hygge og fælles madlavning på 2 små kogeplader og efter følgende hygge. Irsk kaffe, oplæsning og film har der været indbudt til. Der har været fredagsbar på Nimbus som beboerne har deltaget i. Vi har været i Tivoli til Halloween. Vi har haft Hit med sangen hvor 11 beboere fra Lotte deltog. Lise Ness gav en dejlig koncert i midten af november og julehyggen begyndte at spire. Besøgt H.C. Andersens julemarked i København. Deltaget i Akaciegårdens julemarked. Lørdags tur til Gisselfelds klosters julemarked. Afholdt Julebanko. Spontan hygge i nichen på 7. sal hvor vi sad på skødet af hinanden hvor og Lottes beboere deltog, og vi havde det vældig hyggeligt. Lucia af børnene fra Skolen ved nordens plads. Vi har været i Roskilde Domkirke og så bl.a. det nye gravkammer som Dronningen og Prinsgemalen er ved at få lavet. 27

28 Pensionistfest og små gåture og manicure når tid haves. Vi arbejder på at få børnehaven Klatrehuset til at komme og være med til gymnastik 1 til 2 gange om måneden. I denne måned har vi udover de faste arrangementer aftaler med ca. 37 beboere. Vi har bl.a. damefrokost og herrefrokost i begge huse og der er store forventninger til dem. Tur til Den blå planet. Vi har været rundt i huset og hørt hvad der var af ønsker til forårets aktiviteter og ture. Og vi er godt i gang med at undersøge og planlægge ud fra dem. Husk at se i Akacienyt hvad vi byder på. Ruth Vejes søn Søren har tilbudt at komme og underholde os med et par venner, de spiller for os og har sangblade med så vi kan synge med. Det bliver sidst i Marts og et aftenarrangement. Det glæder vi os til. Husk at der stadigvæk er noget der hedder Biblioteks service man kan melde sig til. UT er gerne behjælpelig med rådgivning. Mandag d er der ingen Banko men fastelavns fest. 06. Der var intet til eventuelt 07. Næste møde den 18. juni på Borgmester Fischers Vej kl

29 holder åbent følgende dage i april måned Borgmester Fischers Vej: Mandag den 13.april 2015 Tirsdag den 14. april 2015 Onsdag den 15. april 2015 Nimbusparken: Torsdag den 16. april 2015 Fredag den 17. april 2015 Mandag den 20. april 2015 Tirsdag den 21. april 2015 Alle dage fra kl Pris pr. fodbehandling kr.340,00 Fra 1. maj 2015 vil en fodbehandling fremover koste 350,00 kr. Jeg træffes på min mobiltelefon Med venlig hilsen Fodterapeut Anne-Mette Lehmann 29

30 Holder åbent onsdage på Nimbusparken samt torsdage på Borgmester Fischers Vej. Prisliste Dame klip kr. 250,00 Herre klip kr. 220,00 Vask og vandondulation kr. 350,00 Vask, klip og vandondulation kr. 470,00 Vask, klip og føn kr. 440,00 Permanent sæt kr. 700,00 Bryn farve og ret kr. 120,00 Vipper farve kr. 80,00 Farvning fra kr. 300,00 Lyse striber fra kr. 350,00 Med venlig hilsen Frisør Jie Qian Tlf. nr

31 BORGMESTER FISCHERS VEJ: TIRSDAGE OG TORSDAGE NIMBUSPARKEN: MANDAGE OG ONSDAGE 31

32 Krydsordet INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF KRYDS OG TVÆRS I SIDSTE MÅNED BLEV: Fr. Jytte Sørensen - Bolig 4.11 Nimbusparken 32

33 Der er 2 konkurrencer i bladet og derfor også 2 præmier. Præmien for løsning af krydsordet er en fl. vin, som bliver udleveret af kiosken. Præmien for løsning af Gæt en sang er en lille gave, som ligeledes bliver udleveret af kiosken. Løsningerne kan indsendes samlet eller blot den ene. Gæt en sang: Det haver så nyligen regnet det har stormet og pisket i vor lund, frø af ugræs er føget over hegnet, - åg på nakke og lås for vor mund. Årets løb har sin lov der blev lyst i vor, ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov. INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF ORDSPROGET I SIDSTE MÅNED BLEV: Hr. Erik Lind - Bolig 305 Borgmester Fischers Vej 33

34 FØDSELSDAGE I APRIL Onsdag 01. Andree Petersen Borgmester Fischers Vej Bolig år Lørdag 04. Margit Juul Nimbusparken Bolig år Onsdag 08. Britta Margit Bjørn Nimbusparken Bolig år Lørdag 11. Max Christian Sckotz Nimbusparken Bolig år Fredag 17. Ann Ingemann Hedehøj Borgmester Fischers Vej Bolig år Mandag 27. Anna Margrethe Olsen Nimbusparken Bolig år VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE Fr. Karin A. M. Friberg Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Hr. Max Sckotz Nimbusparken afd. 4 Bolig Hr. Jørgen Peter Bonde Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Inge Margrethe Juhl Borgmester Fischers Vej afd.3 Bolig Fr. Vivi Inge-Lise Larsen Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Hanna K. Andreasen Nimbusparken afd. 5 Bolig Hr. Niels Erik Damborg Nimbusparken afd. 3 Bolig FRAFLYTTEDE BEBOERE Kenny Mortensen Nimbusparken afd. 3 Bolig FARVEL TIL FØLGENDE Hr. Ib Eggert Haldvig Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Henny L. J. Andersen Nimbusparken afd. 5 Bolig Hr. Verner Larsen Nimbusparken afd. 4 Bolig Fr. Ulla Marianne Bach Nimbusparken afd. 3 Bolig Fr. Inge Miriam Dollerup Borgmester Fischers Vej afd.2 Bolig Fr. Birthe Ella Skov Nimbusparken afd. 1 Bolig Æret være Deres minde 34

35 VELKOMMEN TIL NYE MEDARBEJDERE Lars M. Frederiksen D/V Nimbusparken afd Luna Winther D/V Nimbusparken afd Anne Michaelsen D/V Nimbusparken afd Pili Kana A/V Nimbusparken afd FARVEL TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Ingen Held og lykke fremover TILLYKKE TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Ingen 35

36 36

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup September 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk AKACIE NYT

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Februar 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk 1 AKACIE NYT

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

ARENDSE NYT Juli 2015

ARENDSE NYT  Juli 2015 ARENDSE NYT Juli 2015 Indholdsfortegnelse Juni 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Arrangementer i Juni Fødselsdage Konkurrence Referat af beboermøde Aktivitetsplan Ganghold Frisør Log

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden.

AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. April 2014 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk AKACIE NYT udkommer en gang om

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere