islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg"

Transkript

1 islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB 1 ISSN X 14. ÅRGANG NR Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg

2 islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDKLUB Ansvarshavende Svend Brandt Jensen Redaktion i øvrigt Wilfred Olsen Bøjdenvejen 69, 5750 Ringe Tlf.: Mail: Layout og grafiker Klaus Thiesen Teglgårdsvej 98, 5500 Middelfart Tlf: Mail: Tryk HS Tryk & Sats, Østergade 40, 9800 Hjørring Islandshunden er Islandsk Fårehundeklubs medlemsblad. Artikler, annoncer, bekendtgørelser m.v. fra ikke medlemmer bringes kun i det omfang, redaktionen/bestyrelsen vurderer, at det har almen interesse for medlemmerne. Indlæg og artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktionens mening. Eftertryk er kun tilladt med kildeangivelse og kun efter forudgående aftale med redaktionen. Indlæg til bladet sendes til redaktionens adresse. Alt billedmateriale sendes til grafikeren. Digitale billeder giver den bedste kvalitet. Send dine billeder til bladet i største opløsning. Send pr. mail, men hvis billedfilen er for stor, send på CD eller DVD. Formatet der giver den bedste kvalitet er TIFF. Papirbilleder modtages gerne. Når du sender billeder er det bedst ikke at efterbehandle billedet i et fotoprogram, men send dem ubehandlede. Vil du tegne en annonce i Islandshunden? Færdigt annoncemateriale kan afleveres elektronisk på diskette eller via til redaktionen. Reproklar papiroriginal kan også anvendes. Redaktionen hjælper gerne med at udforme en annonce. Priser på annoncering kan findes på vores hjemmeside: Formand Svend Brandt Jensen, Møllemosen 131, 2760 Måløv tlf: , mail: Næstformand John Alkærsig Petersen, Roostvej 7, 6535 Branderup J. tlf: , mail: Kasserer Laila Didriksen, Pilevænget 14, 4930 Maribo tlf: , mail: Bankkonto: , Girokonto: Sekretær Jørgen Christensen, Danavej 15, 7900 Nykøbing Mors tlf: mail: Bestyrelsesmedlem Nina Vejstrup, Thorsvej 31, 3300 Frederiksværk tlf: , mail: 1. Suppleant Helle Juul Pedersen Fridasminde 9, Romalt, 8960 Randers SØ tlf: Suppleant: Heidi Poulsen Ternemosen 36, 2670 Greve tlf: Udstillingsudvalg: John Alkærsig Petersen tlf: , mail: Avlsudvalg: Else Westermann tlf: , mail: UHM udvalg: Ulla Sonne tlf: , mail: Hyrdeudvalg: Karina Didriksen tlf: mail: LP/Rally udvalg: Helle Juul Petersen tlf: / , mail: Agilityudvalg: Nete Trorup tlf: , mail: Klubbutik: Anne Marie Vanderhoef & Lars Nielsen tlf: , mail: Hvalpeanviser: Bente Roger tlf: , mail: Konto: Telefontid til bestyrelse, udvalg og redaktion: Hverdage mellem kl og kl Foto: Else Westermann

3 Godt Nytår Indholdsfortegnelse Side 4 Forbedret HD-Indeks 7 Præsentation af Bladudvalget 8 Stafetten 10 Nye medlemmer 12 Juleudstillingen 14 Rally Champion kursus 15 Islandske Fårehunde og vikingerne 16 Præsentation af en opdrætter 18 Opdrættervejviser 19 Årets hunde 20 Nyt fra bestyrelsen 21 ISIC lotteri 22 Nyt fra udvalg 24 Hundeturenes gyldne regler 25 Nyt fra regionerne 28 Dødsfald 29 Sundhedsresultater 30 Træf Kalender Forsidebillede: Dranga Röskva Frostrós Foto: Ágúst Ágústsson Her ved årsskiftet kan vi se tilbage på et godt år for de islanske fårehunde og dermed Islandsk Fårehundeklub. Medlemstallet har holdt sig meget stabilt og det skyldes ikke mindst de mange opdrættere, som har meldt deres hvalpekøbere ind i klubben tak for det! Der har i 2009 været registreret et pænt antal hunde, både hunde der er opdrættet i Danmark og hunde som er importeret fra andre lande. Dette emne og mange andre bliver belyst i det materiale, der udsendes inden generalforsamlingen i marts. Husk i den forbindelse at kontingentet skal være indbetalt til Islandsk Fårehundeklub senest den 31. januar, for at man har stemmeret til generalforsamlingen. Fra og med dette nummer har Wilfred Olsen og Klaus Thiesen overtaget redaktion og fremstilling af bladet. Den redaktionelle linje fortsættes på et højt niveau med artikler af både populær karakter og mere faglige informationer. Som det er sket de andre gange, vi har fået ny grafiker, har bladet skiftet design, og vi håber at det falder i læsernes smag. Vi ønsker det nye bladudvalg hjerteligt velkommen, og glæder os til at modtage og læse også de kommende numre af Danmarks bedste blad om islandske fårehunde. Bladudvalget bliver præsenteret i en artikel inde i bladet. Nogle af de ting vi vil arbejde med i bestyrelsen og i avlsudvalget i 2010, er at hjælpe nye opdrættere i gang med råd og vejledning. Når man som medlem af Islandsk Fårehundeklub opdrætter islandske fårehunde med DKK-stambøger, er der en lang række forhold man skal være opmærksom på, og man kan som begynder godt støde ind i ting, som man ikke helt forstår eller er klar over, f.eks. at man skal overholde DKK s love også selv om man ikke er medlem af DKK. I 2009 har vi kørt en møderække i regionerne, hvor emnet opdræt har været på banen, og møderne vil blive fortsat i Desuden vil der - naturligvis - blive bragt avlsstof her i bladet, som en del af den viden det er god at have, både som opdrætter og som almindelig ejer af en islandsk fårehund. Velkommen til en ny årgang af Islandshunden! Svend Brandt Jensen 3

4 Forbedret HD-indeks i DKK DKK har længe tilbudt en række hunderacer et indeks for hofteledsdysplasi (HD), som har været det bedste bud på hundens genetiske niveau. Der er sket mange forbedringer af både computere og teknikker til avlsværdiberegning, så DKK har valgt, i samarbejde med Dansk Kvæg, at udvikle et nyt HD-indeks Tekst: Kevin Byskov, Dansk Kvæg Artiklen er velvilligt udlånt fra Dansk Kennel Klubs blad, Hunden HD er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er optimalt tilpasset hinanden. Om en hund udvikler klinisk HD, afhænger af både hundens gener og dens miljø. Derfor vil hunde, som er arveligt disponeret, have en større risiko for at udvikle sygdommen specielt hvis de samtidig påvirkes af negative miljøpåvirkninger som f.eks. forkert motionering, forkert fodring m.m. Den statistiske model, som anvendes i beregningerne af det nye HD-indeks, er en såkaldt BLUP Animal Model, hvor BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) er navnet på den statistiske metode. I forhold til den hidtil anvendte statistiske metode giver denne nye metode mulighed for at foretage samtidig korrektion 4 for ikke-genetiske effekter som alder, køn, år for bedømmelse og fælles kuld-miljø i hvalpeperioden. I kraft af at modellen, som anvendes, er en Animal Model, tages endvidere højde for alle kendte genetiske sammenhæge. Det betyder også, at modellen kan tage højde for, at hundene ikke parres tilfældigt. BLUP Animal Models har i en årrække været anvendt med stor succes inden for kommerciel husdyravl. Den anvendte arvbarhed i beregningerne af HD-indekset er fastsat til 0,25. Arvbarhed Forskelle for graden af HD mellem dyr skyldes både arv og miljø. Arvbarheden eller heritabiliteten udtrykker, hvor stor en del af den variation, man observerer mellem hunde, skyldes gener. Arvbarheden varierer fra 0 til 1. Eksteriøregenskaber, som eksempelvis skulderhøjde, har generelt en høj arvbarhed, mens sygdomsegenskaber ofte har lav arvbarhed. Der er således stor sammenhæng mellem en hunds observerede skulderhøjde og forældrenes gennemsnitlige skulderhøjde. For HD er der middel sammenhæng mellem en hunds observerede HD-score og forældrenes gennemsnitlige HD-score. Heritabiliteten afhænger bl.a. af racen, og derfor er heritabiliteten estimeret separat for alle de hunderacer, som hidtil har fået beregnet et HDindeks i Danmark. Estimaterne

5 ligger generelt meget tæt. I avlsværdivurderingen er det derfor vedtaget for alle racer at anvende den estimerede heritabilitet for schæferhunde. I beregningerne anvendes derfor en heritabilitet på 0,25. Dette estimat er i god overensstemmelse med de estimater, som er fundet i forskellige undersøgelser i andre lande. Datagrundlag for beregninger Fremover stilles der følgende krav til de HD-fotograferinger, som indgår i avlsvurderingen: 1. Hunden er HD-fotograferet i 1986 eller senere 2. Den er mellem 1 og 10 år gammel ved fotograferingen 3. Hunde uden dato for HD-fotografering skal være født i 1986 eller senere, og hundens alder sættes til 1 år ved fotograferingen En del udenlandske hunde, som ligger tilbage i stamtavlerne, har HD-resultater med ukendt dato for HD-fotografering og ingen registreret fødselsdato. Disse hunde tildeles en fiktiv fødselsdato, hvor det antages, at hunden er født 1½ år tidligere, end det første registrerede afkom er født. Data fra disse hunde behandles herefter ligesom hunde med ukendt dato for HD-fotografering (punkt 3). HD-registreringer fra hunde med ukendt fødselsdato, som ikke får beregnet en fiktiv fødselsdato, udelades af beregningerne. Baggrunden for at udelade bedømmelser fra hunde, som er yngre end 1 år ved HD-fotograferingen, er, at denne lille gruppe af hunde (p.t. 30 stk. i alt) typisk kun er HD-fotograferet, fordi der er en stærk mistanke om, at hunden har udviklet HD. Det vil sige, at denne gruppe af hunde netop er stærkt selekteret for den egenskab, som ønskes avlsværdivurderet. Indregning af data fra disse hunde vil derfor give en fejl i beregningerne. Desuden er der i avlsrestriktionerne angivet en minimumsalder for HD-fotografering på minimum 1 år, hvilket beror på, at den diagnostiske sensibilitet først er tilstrækkelig høj, når hunden er over 1 år. For enkelte gigantracer er minimumsalderen i avlsrestriktionerne dog 1½ år. Data fra hunde, som er HD-fotograferet ved en alder på mindre end 1 år, har indgået i beregningerne i det hidtidige indeks. 10% af hundene vil ændre sig mindst 15 indeksenheder Sammenligning af de nye og de hidtidige HD-indekser viser, at hunde, som har høje HD-indekser i dag, generelt fortsat vil have høje indekser. For enkelte hunde vil der dog blive tale om markante ændringer i både opad- og nedadgående retning, hvilket skyldes den forbedrede model, som bedre tager hånd om slægtskab og ikke-genetiske faktorer. Den nye model giver således et mere retvisende HD-indeks. For hunde født i gælder, at 10% vil ændre sig 15 indeksenheder eller mere. De ikke-genetiske faktorer, som der tages højde for i beregningerne, er som tidligere nævnt alder, køn, bedømmelsesår og kuldeffekt. I hvor stor udstrækning disse faktorer påvirker HDscoren afhænger af racen. For eksempel ses for nogle racer en effekt af alder på HD-scoren på ca. et halvt bedømmelsespoint mellem 1- og 2-års hunde, mens der for andre racer kun er en me- 5

6 Foto Klaus Thiesenn get lille effekt af alderen. Generelt ses dog, for de fleste racers vedkommende, at den diagnostiske sensibilitet er betydeligt højere ved 2- end 1-års alder; et resultat opnået ved 2-års alder vil med andre ord oftest være mere retvisende. I det hidtidige indeks er der ikke taget højde for denne sammenhæng mellem alder og HD-score, hvilket reelt har betydet, at hunde, som er bedømt meget unge, generelt har været en smule overvurderet, mens de hunde, som først er HD-fotograferet ved en lidt højere alder, generelt har været lidt undervurderet. I det nye indeks kan man populært sige, at hundenes HD-score korrigeres således, at alle bedømte hunde har samme alder ved HD-fotografering. 6 Hvordan bruger man det nye indeks? For det nye indeks vil 100 svare til gennemsnittet af basen, som for hver race udgøres af hunde med kendt fødselsdato, egen HD-bedømmelse og en alder på 1-11 år på beregningstidspunktet. Spredningen på indekset vil fortsat være 15. Det betyder, at ca. 95% af hundene i basen vil have et HD-indeks mellem 70 og 130. Indekset bruges på samme måde som det hidtidige indeks, og hunde med et indeks, som er større end 100, vil forventeligt give fremgang for egenskaben, mens det modsatte naturligvis er gældende for hunde med et indeks, som ligger under 100. Værdien af at vælge en hanhund, som er 20 indeksenheder bedre end en anden hanhund, vil i nogen udstrækning afhænge af race, idet værdien af en indeksenhed er racespecifik. For de fleste racer gælder dog, at en forskel på 20 indeksenheder mellem to hanhunde vil resultere i, at hvalpene efter den bedste hanhund vil blive ca. 0,2 enheder bedre for HD-score. Eller sagt på en anden måde: Hvis alle hvalpe i kuldet efter den dårligste hanhund antages at have B hofter, så vil man forvente, at 20% af hvalpene i kuldet efter den bedste hanhund vil have A hofter, og 80% vil have B hofter. At opdrætterne inden for de forskellige racer tager problema tikken vedrørende HD seriøst, kan bl.a. ses af den genetiske udvikling, som har været for egenskaben. I figur 1 er vist den genetiske udvikling for HD siden

7 1998 for de fem racer med flest bedømmelser. Indekset fremover Indekset er ikke en statisk størrelse, og der vil løbende ske forbedringer, når dette er muligt. For tiden arbejdes på at inkludere en bedømmereffekt. P.t. er det samme bedømmer, som foretager alle danske bedømmelser, og effekten af bedømmer vil derfor reelt blive en effekt af dansk eller udenlandsk bedøm melse. Denne effekt af bedøm mer vil dermed korrigere for, at hunde med udenlandske bedømmelser muligvis er bedømt hårdere eller mildere end hunde med dansk bedømmelse samt over tid fange effekten af, at en ny dansk bedømmer muligvis har et lidt andet niveau for sine bedømmelser i forhold til den nuværende bedømmer. Kevin Byskov Dansk Kvæg Figur 1. Gennemsnitligt indeks for HD for racerne labrador retriever, schæferhund, ruhåret Figur 1. Gennemsnitligt hønsehund, golden indeks retriever for HD for og racerne rottweiler labrador for perioden retriever, schæferhund, ruhåret hønsehund, golden retriever og rottweiler for perioden det nye bladudvalg Wilfred Olsen Klaus Thiesen Svend Brandt Jensen Min hund Buster ligger her bagved, min stol. Det gør den altid når jeg sidder i stolen. Den har nu ligget på gulvet bag min stol i over 9 år. 3 ud af de ni år har den på en måde været med til at layout e Islandshunden. Den er drivkraften der har meldt mig til at træde til igen og layout e Islandshunden igen. Ja og så selvfølgelig en alvorlig samtale med Wilfred, og Svend. Jeg håber at vi sammen kan bringe klubbladet Islandshunden ud til alle medlemmer, så alle er tilfredse. Det er hvad vi stræber efter. Inspirationen er der så længe Buster (hunden) ligger her bag min stol. Klaus Klubbladet Islandshunden er et af Islandsk Fårehundeklubs vigtigste aktiver. Lige fra klubbens start har der været lagt et stort arbejde i at udgive et blad til medlemmerne af en høj kvalitet, både når vi taler indhold og layout. Det har også fra starten været meningen at bladet er medlemmernes blad og at indholdet skal afspejle medlemmernes interesser, uden at bestyrelsen blander sig i det redaktionelle indhold. At det altid er klubbens formand, der står som ansvarshavende redaktør, er af rent praktiske grunde, idet det i den sidste ende er bestyrelsen og dermed formanden, som er ansvarlig for, at bladets indhold holder sig inden for de rammer, der kan forventes af et blad om islandske fårehunde. Jeg håber at vi ved fælles hjælp bladudvalg, bestyrelse, øvrige udvalg og almindelige medlemmer også fremover kan udsende et professionelt blad med stof om islandske fårehunde; jeg vil i hvert fald gøre mit til! Svend Jeg hedder Wilfred Olsen og har taget udfordringen til mig, som bladansvarlig/redaktør på Islandshunden. Jeg var i tidernes morgen en af initiativtagerne til at starte Islandsk Fårehundeklub op og efter næsten 10 år som formand for klubben, blev det nok og nye kræfter kom til. Efter 23 års erfaring med racen, er lysten til at yde et bidrag for racen stadig der og derfor tilbød jeg mig som redaktør, da klubben efterlyste nye kræfter. Jeg glæder mig til at være med til at tegne klubben, ikke mindst sammen med Klaus Thiesen som arbejder meget professionelt på layout siden. Jeg har sammen med min kone, Ulrikke, opdræt af racen, med kennelnavnet Surtsey og derudover bestrider jeg tillidshverv i både Dansk Kennel Klub & ISIC (Icelandic Sheepdog International Cooperation). Mit ønske - til jer medlemmer er, at I bidrager til bladet med masser af billeder og artikler så Islandshunden bevarer en høj standard, for klubbens medlemmer, nye som ældre. Wilfred 7

8 stafetten Skrevet af Anja Lindberg Jørgensen ejer af Skolli 8 Alle fotos er taget af Anja Lindberg Jørgensen Så fik vi stafetten. Vi er en familie på 4, to store teenagedrenge Magnus på 12 og Sebastian på 16, min mand Steen og så mig Anja. Vi har en skøn Islandsk Fårehund Skolli på 2 ½ år. At det blev en IF er, der blev vores første familie hund er faktisk lidt et tilfælde. Jeg har en kollega, der har en border collie og i min søgen efter en race der ville passe til os siger hun nu skal du se hvilken hund jeg skal have næste gang. Hun går på IF hjemmesiden og kigger på hvalpelisten og frem kommer et billede af Skolli - det var bare kærlighed ved første blik ;-) Jeg ringede og talte med Stine Borre, som fortalte mig en masse om racen, bl.a at det er en gø hund. Der var på det tidpunkt kun 2 hanner, der ikke var 100% afsat. Hun foreslog, at vi skulle komme og se dem,også for at se de voksne hunde. Mormor Snælda og 2 onkler og mor Fala var der, og så de 6 meget forskellige, men skønne hvalpe! Vi havde taget min far med, og han synes det var nogle søde hunde, men vi skulle hellere tage en laborador, den der race var da en mærkelig størrelse, og de der ekstra ulveklør...(han er jæger og vi har altid haft jagthunde). Vi andre var solgte og da vores ældste, som aldrig har været specielt vild med hunde, sad med 4 hvalpe og Fala på skødet og sagde det skal være sådan én - så blev det starten på et liv med en IF i huset. Han skulle jo bare være en familiehund, men vi startede til hvalpe motivation og fik blod på tanden fortsatte med lydighedstræning, og da Skolli blev gammel nok, var vi heldige også at få plads på et agility hold også. Faktisk er jeg blevet så vild med at træne, at jeg nu starter som instuktørelev i Amagerlands Agility & Lydighedscenter (AAL). Netop igennem AAL fik vi en henvendelse fra Irene Jarnved,

9 der sidste sommer skulle bruge en projekt hund til en af sine elever. Jeg var så heldig at blive udvalgt med Skolli. Han og elevens opgave var at træne os til at kunne lave et indkald på fløjte. Skolli var ikke god til indkald og det var et stort problem for os. Vi mødtes med eleven i alt 8 træningsgange, og vi fik en masse hjemmeopgaver. Det var intensiv træning i de 8 uger det stod på, og det var en fantastisk oplevelse at se fremskridt fra gang til gang. Sidste gang skulle den store prøve jo stå, og eleven der hver gang havde filmet os, som en del af sin opgave, var klar til at vi skulle stå prøven og det lykkedes. Efterfølgende var vi med til eksamen som figuranter til den praktiske prøve for de andre elever. Vores elev bestod, og vi er dybt taknemmelige for den mulighed vi her fik. Vi synes jo selv at Skolli er den smukkeste IF, og derfor har vi også prøvet lykken på Bakkeskue og 3 udstillinger. Sidste gang gik det rigtig godt, så vi prøver nok igen et par gange i år. Senest har vi være til hyrdebeskrivelse, hvilket var en rigtig sjov oplevelse både for Skolli og os. Det er imponerende, at de bare har det i sig. Skolli er jo også blevet hele familiens hund. Han elsker når vi tilbringer ferier og weekender i og omkring vores sommerhus på Møn. Her har vi en lille båd, som han også er vild med at være ude og sejle i og ikke mindst bade fra. Skolli har et rigtig dejligt sind og han elsker børn. Ind imellem er han dog en børste der laver nogle ulykker, såsom at sjæle fra køkkenbordet i et uopmærksomt øjeblik. Man kan dog godt mærke, at han er nu ved at være en voksen mand. Han elsker piger, og jeg tror han drømmer og at finde en smuk smuk IF tæve, der vil gøre ham til far en dag. Så kunne det godt være, at jeg kunne overtale Steen og drengene til at få en hund mere. Det eneste som specielt Steen er lidt utilfreds med er, at han ikke vil ligge på maven af ham på sofaen og blive nusset i flere timer. Han er ikke en udpræget kæle hund, jo når vi skal op om morgenen, så kommer han op i sengen og ligger i arm indtil vi står op. Vi har indtil nu haft en masse positive oplevelser og glæder os hver dag over at have en hund i huset. Intet kan overgå den velkomst man f.eks får, selv om man måske bare lige har været nede i kælderen et kort øjeblik. Glæden ved at samarbejde med hunden og opleve, at det ikke kun er en selv, der synes det er sjovt -det synes hunden også, og den vil rigtig gerne bruge hovedet. Ud over de ting vi allerede har nævnt, har vi deltaget i andre kurser og aktiviteter : Ringtræning, Rally lydighed, hjernegymnastik, gåture, svømning og hundemassage. Det er endnu kun blivet til en enkelt officiel start til agility. Det var en herlig oplevelse for Skolli - jeg synes så måske det bar præg af, at vi nok skal træne nogle timer endnu... Som Heidi og Kasper skrev i sidste udgave har vi set en del til hinanden, det er dejligt at have nogen og snakke IF med og som vi samtidig har det rigtig hyggeligt med. Stafetten videregives til Kathe og Georg Jalsing. 9

10 nye medlemmer Alle nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen i Islandsk Fårehundeklub Tom Christensen Tebbestrupvej Randers SV Louise Hyldgaard Sofievej Thisted Sidsel Rychter Lauridsen Poppelhusene Glostrup Kirsten Ø von Essen Damgårdsvej Nr. Alslev Jan Rathje Egevænget Lunderskov Lars Studstrup Frederiksborgvej Allerød Inge Seiding Postbox Nuuk Jan Jensen Mejlingvej 69, Kvissel 9900 Frederikshavn Anja Svendsen Stenbjergvej 11, Kejlstrup 8410 Rønde Charlotte Undall Vegavej 22, Dråby 8400 Ebeltoft Lone Møller Pedersen Straussvej 39A 9200 Ålborg Stina Højgaard Hasselvænget Vordingborg Marianne Laustsen J. S. Willumsens Vej Frederikssund Poul-Henning Duue Bækkelundsvej Riskov Frida Vestergaard A. N. Hansens Allé Hellerup Nina Vendelbo Bøstrupvej Højslev Anja Hansen Damtoften 13B 8260 Viby J Hans A Sørensen Strandvejen Vejle Ø Kristen Erlendsson Løkketoften Vallensbæk Rine Korte Elmevej Dragør Henriette Kjeldsen Lybækstræde Dragør Klaus Kastberg Nielsen Batum Hedevej Tjele Bente Mortensen Ørvadsvej Brabrand Janne Schmidt Nielsen Erikkevej Svendborg Heidi Andersen Østre fasanvej Rønde Lene Duvier Kjær Jerichausvej Jægerspris Kathe Sørensen Tiufkærvej Fredericia Jeanette Carlsen Kingosvej Spendrup Alex Balsgaard Nielsen Anlægsvej 6, Andst 6600 Vejen Thomas Hølledig Kastanievænget Skive Iben Holm Kongsbak Kildekrogen Esbjerg Naria Waagan Iversen Alasgarden, Postbox 138 N6283 Vatne Esbern Friis-Hansen Prebens Vænge Kgs. Lyngby Henrik Leschly Åmand Menuetvej Horsens Jesper Stoffregen Søndermarken Storvorde Bjørn Tandal Olsen Gl. Bygade Saxild Peter Toft Skovvej 2B 4684 Holmegaard Eva Bærnholdt Egernvej Frederiksberg Ane Birk Lundergårdsparken Hjørring Lisa Hartvig Abildsgårdsvej Mørkøv Maria Ellinghart Amtsskrivervej 2 H 4671 Strøby 10 Lisbeth Jensen Asylvej Ålborg Marianne Martinsen Kornager Vejle Ø Fia Sørensen Ågade Stoholm Lili Jensen Gelskovvænget Odense M Pernille Sloth Fredslund Hasselvej Glostrup Gitte Borch Jessen Danmarksvej 54 A 2800 Lyngby Helle Rasmussen Ravnebjergvej Allerød Ingrid Christiansen Karlstoftevænget Rødby Louise Dilling Thomsen Gadekærvej 31, 1. tv 2500 København Pouline Belza Nordre Parkvej Helsinge Jørn Tønder Christine Frederikkevej Haderslev Merete Kofoed Hjørnegårdsvænget Gadstrup Jeanette Dufour Kong Skjoldsvej Frederikssund Sys Gram Gregersen Gøgevang Allerød Stefanía Siguroardóttir Pálmarshús Hafnargata 4 IS85 Stokkseyri Rikke Diekelmann Gyldenstens vænge Frederikssund Hanne Reichwald Stubbevangen Svendborg Gitte Wenøe Snebærhaven Albertslund Hardy Nielsen Hanetoften Frederikshavn Anja Bols Hedeskrænten Viborg Tut Jessen Skogli N7343 Vognill Lone Webbe Nordskrænten Kokkedal Bibi Lindschouw Ågerupvænge 154, 4000 Roskilde Jacob Sloth Carlsen Gimsinghoved 12,1.dør Struer Karina Westerling Strandgården Solrød Strand Anita Søs Rask Kildebo 8B 4622 Havdrup Camille Rasch Stenmarken Søborg Peter Rørmand Jensen Carl Jensens Vej Viby J Lise Jonassen Elleparken Lystrup Birgit Hasselager Bygaden Gilleleje Elisabet Simen Kirsebærbakken Virum Johan Rosenring Andebøllevej Vissenbjerg Kirsten Hansen Åmøllevej Hadsund Esben Dahl-Nielsen Østre Paradisvej Holte Bente Falkerham Holstengade 2 D24937 Flensburg Søren Juul-Sømod Juulsgårdsvej Svendborg Bettina L Pedersen Lærkehegnet Greve Anne Marie Toft Hansen Holmbjergvej Knebel Leo Lützen Colbjørnsensvej Odense C Anna-Grethe Lützen Colbjørnsensvej Odense C Ellen Hannah Rue Eugène Denis 4 B1160 Bruxelles

11 11

12 Islandsk Fårehundklubbs Juleutstilling Af Christen Lang, Norge Alle fotos er taget af Klaus Thiesen 12 Det var en stor ære for meg å bli spurt om å dømme ved juleutstilling for Islandsk Fårehund i Årslev 28. November Det er alltid meget nyttig for en dommer å se mange hunder i en rase slik vi får anledning til på en spesialutstilling, og i Danmark har dere jo mange fine islandske fårehunder. Hva er det så en dommer ser efter når han bedømmer en hund? Noen tror at dommeren premierer de hunder han eller hun liker best. Men ordet liker er et ord vi ikke bruker i hundebedømmelse. Hver rase har en rasestandard, en oppskrift på hvordan den ideelle hund i rasen skal se ut. Rasestandarden bygger på rasens bruk og første bud er jo at hunden er funksjonell og kan brukes til det arbeide den er tenkt til. Bedømmelsen foregår på den måten at hver enkelt hund blir målt opp mot rasestandarden og dommeren prøver å finne den hund som kommer mest opp mot idealet, dvs. den hunden som har minst feil blir vinner. Alle hunder har feil og dette hjelper jo dommeren da han på den måten kan skille dem. Om alle var like og uten feil ville jo dette bli umulig. Den enkelte dommer vil legge vekt på forskjellige detaljer derfor blir det også forskjell på hvordan forskjellige dommere vurderer samme hund, og den kan få forskjellige premiering fra forskjellige dommere. Dommeren er heller ikke feilfri, men han prøver å gjøre så godt han kan ut fra sin oppfattning av standarden. Man velger selv å stille ut for dommeren og bør da kunne respektere hans meing. Det er lov å bli skuffet, men jeg syntes ikke det er lov å bli sur. Det er bare å prøve igjen for en ny dommer, kanskje han legger vekt på andre detaljer ved hunden. Man må også tenke på at en hund er et levende vesen som er i konstant forandring for eksempel i forhold til pels kondisjon. Dommeren dømmer hunden slik han ser den den aktuelle dagen. Han kan ikke ta hensyn til om han har dømt hunden tidligere og om den da var i topp kondisjon om den på utstillingen stiller avrøytet. I det

13 hele tatt dømmer dommeren kun ut fra hundens nummer og vet ikke noe om navn på hverken hund eller eier, men det er klart at en dommer kan huske å ha dømt en hund tidligere selv om dette ikke skal har betydning for bedømmelsen angjeldne dag. At forsjkellige dommere dømmer hunden forskjellig er noe vi må leve med i denne sporten. Men ved hjelp av dommerkonferanser og gode rasekompendier kan dommerne få en mere enhetlig oppfatning om hva som er viktig å legge vekt hos akkurat denne rasen. På den måte kan vi få til en bedømmelse som ikke spriker så mye som det vi av og til ser i dag. Det er både dommerens og publikums ansvar at vi får til et godt miljø, det skal være hyggelig å gå på utstilling med hunden uansett vilke premiering den får. Selv praktiserer jeg i størst mulig grad åpen bedømmelse der jeg begrunner hvorfor jeg har gitt hunden den premien den får og hvorfor jeg har plasert hundene i den rekkefølgen de står. Jeg forventer ikke at at folk er ening med meg men jeg håper at man på denne måte får forståelse for hva jeg har lagt vekt på. Åpenhet er med på å skape mere respekt for bedømmelsen. Jeg opplevde at det var noe ujevn kvalitet i rasen ved denne utstillingen. Syntes kvaliteten på hannhundene var bedre enn på tævene. Temperamentet var gjennomgående meget godt. Beste hann og beste tæve var to meget flotte veteraner. Det er jo fint at veteraner holder seg så bra at de kan være med i toppen, men det aller beste er jo at de unge nye hundene går frem da de jo er de som er rasens fremtid. Vil få takke alle dere som stilte ut for meg i Årslev og for en meget trivelig utstilling med gode hjelpere i ringen og en megt hyggelig og god stemning og stor gjestfrihet. Det er deilig å være norsk I Danmark heter det jo og det stemte for meg ved denne anledningen. Ønsker dere lykke til i arbeidet med rasen fremover! 13

14 Rally Champion kursus Under velkomsten havde Conni forklaret os, at i championklassen skal hund og fører kunne alle 91 rallyøvelser med hunden på både højre og venstre side af låret. Det giver førerne en mega udfordring i at kunne udføre alle de før indlærte øvelser spejlvendt, samt de tolv nye som championklassen indeholder. Så forventer man jo som fører, at skiltene også er spejlvendt, men næ nej sådan er rally ikke skruet sammen (endnu). Føreren må selv huske at spejlvende øvelsen når han/hun kommer frem til skiltet, og det giver koks i rumretningssansen så det basker. De første to timer af kurset var sat af til at højrehandle. Vi var delt ind i hold og gennemgik ca. 24 forskellige øvelser. I starten var det svært, da både hund og fører skulle vænne sig til at alt var omvendt af, hvad det plejer at være. Men efter ganske kort tid gik det faktisk ganske fint for alle. Af Annie Larsen Den. 2. januar havde jeg tilmeldt mig et Rally Champion kursus som Hund & Træning udbød. Dette var det første af sin art i Danmark og jeg mente, at det kunne Tira, min 4 ½ år gamle Iffer, og jeg bestemt ikke undvære. Underviser var min gode hundeven Conni Hansen, i hundekredse bedre kendt som Oldfruen. Hun har selv tre collies, to amerikanske samt en korthårs fra Sverige. Det to amerikanske collies er begge rally viderkomne mestre. Det var bidende koldt, så godt at kurset kunne foregå inden døre. Kursusstedet hedder Hasselgård og ligger i Kr. Hyllinge på Sjælland. Hallen lejes af private, hvis det skulle have interesse (se deres hjemmeside: Vi var otte kursister tilmeldt. Der var tre fra Jylland, som havde trodset snestorm for at komme frem. Nu tror I måske, at vi alle var inkarnerede Rally-nørder, men det var overhovedet ikke tilfældet. Faktisk var der kun én hund, som kunne smykke sig med 14 Rally Champion titlen. En hund manglede en enkelt pind og en hund havde fået en pind. For at blive Rally championmester skal man tre gange have opnået mindst 95 point ved mindst to forskellige dommere. En pind betyder, at man har opnået mindst 95 point en gang. Altså skal der tre pinde til en championtitel. Kurset tog udgangspunkt i championklassens største udfordring, nemlig højrehandling, hvilket betyder, at du har din hund på højre side, når øvelserne udføres og dette er meget svært især for en lydighedshund som min Tira. Det der var svært var, at føreren skulle omautomatisere før indlærte strategier. Man skulle huske at skiltene ikke længere gav den rette besked til føreren, men præcis den stik modsatte. F.eks skulle man i en venstre spiral med hund yderst holde til højre for at få hunden yderst! Det gav virkelig et pift opad til underholdningsværdien. Vi fik grinet en del af hinandens kvajere undervejs. Efter disse (pr)øvelser var der frokost og teori om championskiltene. Fra klokken 14 til 15 var der igen praktisk træning. Efter en kort kaffepause skulle vi gå en hel championklasse som den kunne se ud til en rigtig prøve. Bortset fra én hund, der var blevet meget træt, så gik det nogenlunde for alle, ingen faldt igennem eller stod helt af. Vi var alle fyldt helt op og nærmest rally-euroforiske da kurset sluttede hundene var totalt bombet og lignede fem timer på langs foran kaminen. Sådan et kursus på seks timer er guld værd. Jeg kan kun anbefale at gøre det. Man får så meget med sig hjem som man kan arbejde videre med i lang lang tid. Kurset er også en kilde til uendelig mange muligheder for forskellige aktiviteter/udfordringer til min hund. Hun elsker når vi leger rally, både inde og ude!

15 Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING lørdag den 27. marts 2010 kl I Korsør Medborgerhus, Skolegade 1, 4220 Korsør Dagsorden i henhold til klubbens love ( 12): 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af mindst 2 stemmetællere 4. Godkendelse af formandens beretning. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 6. Budget behandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Næstformand John Alkærsig Petersen, villig til genvalg. Sekretær Jørgen Christensen, villig til genvalg - Bestyrelsesmedlem Nina Vejstrup, ønsker ikke genvalg. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. I øvrigt henvises til lovenes 11, stk. 3 og 4. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggende er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen Islandske Fårehunde og vikingerne Foto af Anne Marie Dette år er et stort jubilæumsår for Ribe. Byen fylder 1300 år, og i den anledning er der bl.a. på Ribe Vikingecenter planlagt en lang række aktiviteter. Herunder et stort marked, som kommer til at strække sig over 9 dage. Jeg kontaktede vikingecenteret for at høre, om man skulle være interesseret i vores medvirken, da hunden jo har lige så stor tilknytning til vikingetiden som den islandske hest. Der blev vist stor interesse for ideen, men jeg har desværre ikke modtaget yderligere her inden bladets deadline. Nogle indlæg på vort forum har resulteret i en del interesse. Jeg har lidt svært ved at komme med noget konkret lige nu, men vender tilbage så snart jeg hører fra vikingecenteret. Skulle du/i have lyst til at deltage, så vil jeg meget gerne høre fra folk, som har hyrdetrænede hunde, lyst til at bruge en dag eller to på at snakke med rigtig mange mennesker, og som måske oven i købet er i besiddelse af en tidstypisk dragt. Der er flere af de aktive vikinger, der har IF er, så der skulle nok være en mulighed. Jeg forestiller mig, at vi kunne deltage i et arrangement med fokus på fårene, og samtidig have en lille bod bemandet med et par personer, der kan tale engelsk og tysk, samt uddeling af vor brochure. Kaj Lauritzen 15

16 Foto taget af Jette Gram Præsentation af fotograf Dorthe Reitzel Hvad er historien bag kennelnavnet? Ishundur blev til som en ordleg. Da vi søgte om kennelmærke var ordet Ishest blevet kendt blandt folk med islandske heste, og som en pendant til dette fandt Jette på Ishundur, som er ganske hjemme-konstrueret og ikke spor Islandsk! Hvor længe har I opdrættet IF? Vi lavede vores første kuld i 1993, med Surtseys Obbi og Gáska fik vi 7 skønne hvalpe. Hvorfor blev det IF? Det blev Islandske Fårehunde som et kompromis mellem Kim, som ville have hund da vi flyttede på landet, og Jette, som dengang ikke var til hunde, men kendte de islandske fårehunde fra venner og bekendte som havde islandske heste. De løb bare rundt på gårdene og til ridestævnerne og virkede venlige og ukomplicerede, og da der så var en annonce med hvalpekuld i hestebladet Tølt april 1990 var der ingen tvivl. Vi fik lov at købe Surtseys Obbi, en smuk rød hanhund med meget karakter. Han var ikke så god til at være alene hjemme, så i 1991 købte vi Gáska hos en opdrætter Nordjylland. Jette blev for alvor forelsket i racen da hun mødte Solfaris Gáski, og derfor blev det en tæve efter ham. Og her startede også lysten til at avle, da disse 2 hunde matchede hinanden så godt. Hvor mange kuld IF har I lavet? Vi har lavet indtil videre 12 kuld, i alt 53 hvalpe. Hvad lægger I vægt på i jeres avl? / hvordan prioriterer I sundhed, genetik, udseende, egenskaber m.v.? Det vi faldt for ved racen er også det vi selv prioritere i vores avl, hundenes mentalitet. Deres mildhed og venlighed, deres unikke evne til at tilpasse sig og sågar have situationsfornemmelse! Hvalpetest og unghundementaltest er vigtige værktøjer i vores avl, og vi gør alt for at matche hvalpe og hvalpekøbere optimalt. At hundene kan fungere som familiehunde i alle slags miljøer, være afbalancerede og mentalt stærke og samtidige kunne bruges til alle slags hundesport på hobbyplan, At hunden er racetypisk med et godt udtryk er også meget vigtigt; man må ikke være i tvivl når man møder en islandsk fårehunde, og samtidig er der ikke 2 der er ens! Og så kan Jette bedst lide de kraftige tætte typer, så længe de er adrætte og hurtige. I mange år har Jette brugt tid på at finde genetisk interessante hanhunde der kunne avlsgodkendes, og har også selv brugt nogle af dem, så længe karakteren var i orden. I dag følges der stadig med, dog lidt mere på sidelinien, men hundeweb læses flittigt! Sundheden kan vi ikke komme uden om, heldigvis er kravene strenge og vi har gode værktøjer til at registrere og følge med i udviklingen. Åbenhed omkring arvelige sygdomme er meget vigtig, og selvom det for den enkelte hvalpekøber kan virke omstændigt og overflødigt er det

17 Foto af Kim Kølle Nielsen Kennel Ishundur vigtigt at så mange hunde som muligt indgår i statistikkerne. Har I en favorithistorie om en af jeres IF? Kim kan stadig med stolthed i stemmen fortælle om dengang han var til LP3 lydighedsprøve med Obbi, hvor de skulle lave næseprøve, og Obbi skulle apportere en metalgenstand med Kims fært ud af 6 mulige. Stik mod al forventning hentede Obbi uden tøven den rigtige genstand, apporterede og gik plads til UG. Ellers plejer Jette at prale med vores 4 nuværende hunde, som sikkert glade og logrende lod 2 indbrudstyve rasere hele hjemmet forrige jul, mens Ponsa gør vildt og vækker os om natten, når der er en hest på den forkerte side af hegnet! Hundene kender deres job! Hvad er jeres favorithundeaktivitet? I mange år dyrkede Kim lydighed med stor entusiasme og blev selv uddannet som træner, og vi har også deltaget i rigtig mange hundeudstillinger. Nu er det først og fremmest glæden ved at have hunde med i det daglige arbejde med stutteri og hestetræning. De er altid omkring os og med Jette dagligt på rideture ud over markerne i fri dressur, for så at kunne ligge i arm om aftenen i et sofahjørne. Hvad er det mest stolte øjeblik i kennelens historie? Jamen først og fremmest at høre fra hvalpekøberne at det går godt. Søde gode dagligdagshistorier eller succes med hundesport varmer altid at høre. Jette husker også et stolt øjeblik, på vist nok den største islandsk fårehundeudstilling, juleudstilling 2001, at blive BIR og BIM med eget opdræt, bedste tæve 2 og 3 med hhv. søster og mor til vinderen. Så fik vi fornemmelsen af at være på rette spor med vores avl. Favorithunden indtil nu. Hvilken hund er det og hvorfor? Surtseys Obbi har en særlig plads i vores hjerte, både fordi han var vores første hund men også en hund med særlig karisma og karakter. Vi er nu også rigtig glade for vores nuværende hanhund Ishundurs Rosi, som har så fin en mentalitet, en diplomat og super ambassadør for racen. Hvad er jeres ønske for fremtiden for jeres kennel? / Hvad er det næste, der skal ske? I det nye år skal vi planlægge endnu et kuld hvalpe, have mentaltestet HH-kuldet og vores 2 udstationerede tæver skal i udstillingsringen. Jette Saltoft Gram og Kim Kølle Nielsen Husk at få betalt dit kontingent inden den 31. januar, hvis du vil beholde din stemmeret til valg til bestyrelsen

18 opdrættervejviser KENNEL CARLSHUNDUR - Lone Carlson tlf: KENNEL DILJA - Bertil Sannel KENNEL FÁLKASTJÖRNU - Dorthe Friis Reitzel tlf: KENNEL GANTI - Nina Vejstrup tlf: KENNEL GEYSIR - Kate & Else Palmquist tlf: KENNEL GLADUR - Sisse Bøgild tlf: KENNEL HI-LYDUR - Helene og Michael Hviid Qvistgaard tlf: KENNEL ISHEIM - Arne H. Tunheim tlf: KENNEL JASILS S - Majbritt Søndergaard tlf: KENNEL LITGEISLI - Erna Lehmann tlf: KENNEL OSKADRAUMUR - Nete Trorup tlf: KENNEL RAUDUR - Bente Roger tlf: KENNEL SOLARGEISLI - Frank Stræde tlf: KENNEL SAGAHUNDEN - Tove M. Christensen tlf: KENNEL SOLFAXA - Ilse & John Dhiin tlf: KENNEL SUMMARDÁIN - Elspa & Jørgen Metzdorff tlf: KENNEL SÆLGÆTI - John Alkærsig Petersen tlf: KENNEL WESTMANNA - Else & Kurt Westermann tlf: Kennelnavne med fremhævet skrift, har alle gennemgået DKK s opdrætter uddannelse Foto Anne Marie Forbehold for fejl i oplysningerne 18

19 Årets hunde i Islandsk Fårehundeklub 2009 Årets Han: 1. SURTSEY S FAFNIR 30 point 2. SURTSEY S A-ÁSTI 27 point 3. GEISLANDI BESSI 24 point 4. SURTSEY S UGGI 24 point Årets Tæve: 1. SURTSEY S EIR ELVA 25 point 2. GJÓSKU ÁSA 20 point 3. GANTI SIF 10 point 4. ISHUNDUR S PONSA 8 point Årets Junior: 1. SURTSEY S A-ÁSTI 20 point Årets Veteran: 1. SURTSEY S FAFNIR 23 point Årets Avlshund: 1. BIBI FRA BJARKALUNDI 9 point Årets Opdrætter: 1. KENNEL SURTSEY 24 point Foto Klaus Thiesen Surtsey s Fafnir, foto Klaus Thiesen Surtsey s Eir Elva, foto Klaus Thiesen Surtsey s A-ásti, foto Jørgen Clemmesen Bibi fra Bjarkalundi, foto Klaus Kaa Rally Top Fører Point 1 Ingemann s Iljan 07630/2000 Kathrine Vesterager Ishundur s Tyra 08144/2005 Annie Larsen Freya 23126/2004 Kathrine Vesterager 308,4 4 Oskadraumur Ern Eydi Gauti 02804/2002 Heidi Poulsen 289 LP1 - TOP /9 1 Oskadraumur Ipi Ipa 19863/2005 Nete Trorup 306,5 2 Tøttrup s Bersi 14077/2003 Helle Juul Pedersen Kraut af Hindbjerghus 11512/2006 Helle Juul Pedersen 261,5 4 Grimsnes Mjona 16009/2003 Kathe Jälsing 221 LP2 - TOP /9 1 Oskadraumur Biti Breki 07545/2001 Heidi Poulsen 384,5 2 Ishundur s Tyra 08144/2005 Annie Larsen 351,5 3 Oskadraumur Fimi Frekja Mysla 14046/2003 Jannie Dibbern 179,5 4 Astvinur Eistla 18067/2004 Tove Møller Christensen

20 deres hund, skal selv meddele dette til redaktøren af årshæftet, Helle Juul Pedersen, tlf eller til klubbens officielle mailadresse: Der arbejdes på at arrangere et dommerseminar i Danmark senest i Dommerseminaret skal rette sig mod danske dommere som må dømme islandske fårehunde. Vi afventer foreløbig resultatet af et tilsvarende seminar i Sverige, herunder hvilket materiale der har været anvendt, bl.a. et nyt racekompendium som supplerer racestandarden. Nyt fra bestyrelsen Foto Sten Georg Seneste bestyrelsesmøde blev afholdt lørdag den 9. januar På mødet blev bl.a. drøftet og besluttet følgende ting: DKK har ændret reglerne for skriftlige kritikker således: Efter bedømmelsen får man udleveret bånd, som tilkendegiver den præmieringsgrad, hunden er tildelt, samt eventuelt en skriftlig kritik, der begrunder præmieringsgraden. Hvis der gives kritik, skal denne i henhold til FCI s regler være udfærdiget på det sprog, dommeren dikterer. 20 Det er ordet eventuelt man skal bide mærke i. Ændringen er indført, idet der ikke bliver givet skriftlige kritikker på verdensudstillingen i Herning, men kan i princippet anvendes på alle DKK-udstillinger. Udstillinger arrangeret af Islandsk Fårehundeklub følger DKK s regler, og vi har derfor besluttet, at der på klubudstillingerne også i fremtiden vil blive udleveret en skriftlig kritik. Dette er vigtigt, både for de hundeejere der ønsker at deltage i en udstilling for at få en bedømmelse af sin hund og for klubben (og en lang række medlemmer/ opdrættere), som ønsker at følge med i, hvilke bedømmelser de enkelte hunde får. Bedømmelserne offentliggøres hvert år i klubbens årshæfte. Årshæftet: Medlemmer som i årets løb har modtaget en titel på Avlsudvalget arbejder fortsat med at tolke den nye HD-indekstalberegning. Der har især vist sig en markant nedgang hos de hunde, som har udenlandske aner, og det kigges der nærmere på. Man skal være opmærksom på, at de indekstal der på hundeweb er anført som gamle tal ikke er de tal som var gældende før den (hvor den nye beregningsmetode trådte i kraft), men tal beregnet efter den nye metode regnet tilbage. Det er således ikke muligt at se om ens hund er faldet eller steget i indeks, medmindre man har selv har trukket oplysninger om indekstallene efter den gamle metode inden denne del af DKK s hjemmeside blev lukket. Der vil blive udarbejdet en procedure til brug for bestyrelse og avlsudvalg, for hvordan klubben skal forholde sig, når der opdages tilfælde, hvor der anvendes islandske fårehunde med DKK stambøger i avlen, hvor afkommet ikke stambogsføres i DKK. Klubben ønsker ikke at fare frem med bål og brand, men vil som første skridt i nødvendigt omfang oplyse opdrætterne hvad de kan gøre, med henblik at få bragt sagen i orden samt undgå gentagelsestilfælde.

21 Lotteri til støtte for det internationale samarbejde i ISIC På det seneste seminar i Icelandic Sheepdog International Cooperation (ISIC), som blev afholdt sidste weekend af oktober 2009, blev det besluttet at sætte et lotteri i gang - til støtte for det internationale arbejde. Salget af lodder i Danmark er i fuld gang og hvert lod koster 75 kr., som ubeskåret går til det internationale arbejde i ISIC. Lodderne sælges i forbindelse med klubbens arrangementer og der er et begrænset antal. isic foundation lottery To support the Foundation of Isic Iceland Sheepdog International Cooperation Price 10.- Du kan læse mere om lotteriet på ISIC s hjemmeside Svend Brandt Jensen, Islandsk Fårehundeklub & Wilfred Olsen ISIC/C Name: Adress: City: Country: Meddelelse fra DKK (modtaget 28/ ): Kære Islandsk Fårehundeklub Fra 1. januar 2010 er det ikke mere nødvendigt for opdrætteren at indhente og udskrive indeks oplysninger, som skal medsendes ved stambogsføring af hvalpene. Historiske HD-indeks oplysninger ligger til rådighed på Hundeweb fra 1. januar 2010, og vi har derfor rettet i teksten omkring dette emne: Nyt fra Avlsudvalget HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er HD-bedømt med følgende status: HD-status A: Har ingen restriktioner HD-status B: Den enkelte hund skal have et indeks på mindst 90, hvori hundens egen HD-status indgår, og begge forældredyr skal tilsammen have et indeks på mindst 205 på parringstidspunktet. HD-status C: Den enkelte hund skal have et indeks på mindst 100, hvori hundens egen HD-status indgår, og begge forældredyr skal tilsammen have et indeks på mindst 210 på parringstidspunktet. HD-status D + E: Kan ikke anvendes i avlen. BEMÆRK: Gælder for alle hunde i racen efter den Med venlig hilsen Dansk Kennel Klub Ulla Hansen Afdelingsleder registreringsafdelingen/sekretær for Sundhedsudvalget Dette gælder parringer foretaget efter 1/1 2010, hvor de nye tal trådte i kraft. Ny medlemsfordel (fra DKK til opdrættere) Endnu en medlemsfordel Fra mandag den 4. januar 2010 bliver det muligt for medlemmer af DKK at web registrerer hvalpekuld og efterfølgende at ejerskifte disse. Man opretter kuld og hvalpeoplysninger via Min side på Hundeweb, og betalingen foregår i samme arbejdsgang. Herefter foregår al korrespondance omkring kuldet via mail og Min side. Stambogsformatet ændres til A4 format og bliver fremover ikke plastet. Stambogen er perforeret på midten og kan bukkes til A5 format. Endvidere udskrives et Ejerbevis, og den tidligere side til vaccinationsoplysninger bortfalder (er i dag erstattet af et EU pas). Alle hvalperegistreringer foretages med opdrætteren som ejer. For hunde som registreres efter 4. januar 2010 vil det være muligt for opdrætteren selv at ejerskifte hundene via Hundeweb og Min side. Bemærk at alle ejerskifter er gratis fra 1. januar Det nye Ejerbevis er påført en PIN-kode som skal benyttes ved ejerskifte via Min side. Anernes sundhedsoplysninger påføres ikke fremover på stambogens bagside. De aktuelle sundhedsoplysninger kan jo altid indhentes via hundedatabasen på Hundeweb. Med venlig hilsen Dansk Kennel Klub Ulla Hansen 21

22 Nyt fra udstillingsudvalget Der er med virkning fra den 1. januar 2010 kommet nye udstillingsgebyrer fra DKK. De er som følger: Anmeldelsesgebyrer Babyklasse 225,- Hvalpeklasse 225,- Juniorklasse /* 330,- Championklasse /* 330,- Mellemklasse /* 330,- Åben klasse /* 330,- Veteranklasse/* 330,- Udenfor konkurrence 115,- /* Rabat ved anmeldelse af flere hunde 1. hund 330,- 2. hund 285,- øvrige hunde 245,- Disse gælder også for udstillinger afholdt af Islandsk Fårehundeklub På udstillingsudvalgets vegne. Nyt fra hyrdeudvalget Planlagte hyrdebeskrivelser Lørdag den 17. april 2010, Nordjylland/Bjerget - Tilmeldingsfrist 27. marts 2010 Lørdag den 15. maj 2010, Lolland/Sakskøbing. Tilmeldingsfrist 24. april 2010 Pris kr. 250,- pr. hund Tilmeldingen kan ske via fd8.formdesk.com/ifk/hyrde Hyrdeudvalget anbefaler at hunden er mellem 12 og 24 måneder. Dette er kun en anbefaling og alle er velkommen. Eventuelle spørgsmål kan ske til Karina Didriksen på mail eller tlf.: mobil: John Alkærsig Petersen nyt fra lp/rally udvalget LP/Rally udvalg: Helle Juul Pedersen tlf / , mail: Rally konkurrence i 2010 LP/Rally udvalget har planlagt 2 arrangementer i Der vil blive lavet Rally konkurrence i forbindelse med en af vores udstillinger i Jylland og en på Sjælland i det kommende år. 22 Den første konkurrence vil således blive afholdt i forbindelse med vores udstilling i Stouby ved Vejle 6. marts 2010 og den anden konkurrence på Sjælland 9. oktober Begge konkurrencer vil blive afviklet på banerne udendørs og vil tælle med i klubbens Årets Hund konkurrence. Der vil blive mulighed for at deltage i 3 klasser; Begynder, Øvede og Ekspert og prøverne vil blive bedømt af en erfaren Rally-dommer. Så nu har alle vores medlemmer mulighed for at prøve en rigtig Rally-bane Fotos Anne Marie i forskellige sværhedsgrader, alt afhængig af hvor langt man er kommet med sin Islandske Fårehund. Mere information om Rally konkurrencerne kommer på vores hjemmeside, hvor der også vil være mulighed for at tilmelde sig. Såfremt der er spørgsmål hertil, så kontakt vores LP/Rally udvalg. Helle Juul Pedersen LP/Rally udvalget

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere

Indeks for HD BLUP - AM

Indeks for HD BLUP - AM Indeks for HD Per Madsen Seniorforsker Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Genetikk og Bioteknologi Forskningscenteret Foulum, Danmark Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 a. Valg af dirigent KK foreslået af raceledelsen og valgt med applaus. KK startede med at erklære årsmødet lovligt indkaldt. Konstaterede at der var 51 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Tilstede: Kurt Thomsen, Leif Mikkelsen, Lene Hadbjerg, Jeanette Michelsen, Karin Nielsen og Dorte Paludan. Afbud fra Christian Niss, der deltog lidt pr. tlf. Pkt.

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen, LH Carsten

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund.

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Månedens Hund - Fia Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Vanilla Joy Feeling Free, kaldenavn Fia er en engelsk Cocker Spaniel på 2 år og 3 mdr. Fia 7 uger gl. 1 Fia er en særdeles

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

DcH Holstebro Bestyrelsen

DcH Holstebro Bestyrelsen indkalder hermed foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling, som finder sted tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 i klubhuset. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. foreslår: Erik Hansen 2. Formandens

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

HD og HD-indeks V/Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, phd. Spørgsmål og diskussion. Hvad er HD?

HD og HD-indeks V/Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, phd. Spørgsmål og diskussion. Hvad er HD? HD og HD-indeks V/Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, phd Generelt om HD HD hos Ruhår HD-indeks Nyt og gammelt Indeks som avlsredskab Spørgsmål og diskussion Hvad er HD? Lårbenets hoved ikke passer ind i

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 UDENLANDSKE tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2015

FORMANDSBERETNING 2015 Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub FORMANDSBERETNING 2015 Bestyrelsen Der har igen i år været et fint samarbejde i bestyrelsen. 8 møder er det blevet til. Det har igen været et godt år for kreds 56, vi har

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af DBSK's generalforsamling 20. april.2013 kl.13 i Antvorskovhallen, Slagelse.

Referat af DBSK's generalforsamling 20. april.2013 kl.13 i Antvorskovhallen, Slagelse. Referat af DBSK's generalforsamling 20. april.2013 kl.13 i Antvorskovhallen, Slagelse. Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Arno Mark blev foreslået og valgt uden modkandidater. Arno konstaterede

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Raceledelsens beretning for året 2014

Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsen for Labrador Retriever, kom for klubåret 2014, til at bestå af Connie Svane Petersen, Henrik Hansen, Peter Bloch, Camilla Juelsgaard, Lise Møller Frandsen,

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Dato Arrangør/Tilmeld.adr Refnr/Sted Diverse info Kontonr. P.avg Tilmeldingsfrist 24.01.2010. Frist 10.01.2010 24.01.2010

Dato Arrangør/Tilmeld.adr Refnr/Sted Diverse info Kontonr. P.avg Tilmeldingsfrist 24.01.2010. Frist 10.01.2010 24.01.2010 - 2010.01.2010 Dommere: Erhard Jørgensen og Wagn Frist 10.01.2010.01.2010 Johansen Kreds 4 Sdr. Landevej 12, Kliplev, 6200 Åbenrå Tlf. 73687220/238653 10-10021 Skærbæk 13.02.2010 13.02.2010 27.02.2010

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH Allerede første gang du taler med Peer, mærker du hans nærvær og ro. Via clairvoyance finder Peer ind til de tanker, som du har dybest inde og troede ingen kendte. Han hjælper dig med råd fra den åndelige

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Godt nytår! Af Martin Johnsen

Godt nytår! Af Martin Johnsen Indhold: Nyt fra bestyrelsen Børne juleklip ODK julefrokost Nr. 1-2006 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København) tilsluttet Frederiksberg Idræts Union (FIU)

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse.

Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse. Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse. 5) Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 2 Ruhåren spænder vidt - Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien, fortæller Henning Gregersen,

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Medlemsmøde søndag d. 18/3 i Nyborg

Medlemsmøde søndag d. 18/3 i Nyborg Referent; Jesper H. Møller 1. Præsentation af RL Medlemsmøde søndag d. 18/3 i Nyborg Maria bød velkommen og hvert RL medlem præsenterede sig kort. 2. Ordstyrer Kaj Klysner blev valgt 3. Baggrunden for

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere