islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg"

Transkript

1 islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB 1 ISSN X 14. ÅRGANG NR Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg

2 islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDKLUB Ansvarshavende Svend Brandt Jensen Redaktion i øvrigt Wilfred Olsen Bøjdenvejen 69, 5750 Ringe Tlf.: Mail: Layout og grafiker Klaus Thiesen Teglgårdsvej 98, 5500 Middelfart Tlf: Mail: Tryk HS Tryk & Sats, Østergade 40, 9800 Hjørring Islandshunden er Islandsk Fårehundeklubs medlemsblad. Artikler, annoncer, bekendtgørelser m.v. fra ikke medlemmer bringes kun i det omfang, redaktionen/bestyrelsen vurderer, at det har almen interesse for medlemmerne. Indlæg og artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktionens mening. Eftertryk er kun tilladt med kildeangivelse og kun efter forudgående aftale med redaktionen. Indlæg til bladet sendes til redaktionens adresse. Alt billedmateriale sendes til grafikeren. Digitale billeder giver den bedste kvalitet. Send dine billeder til bladet i største opløsning. Send pr. mail, men hvis billedfilen er for stor, send på CD eller DVD. Formatet der giver den bedste kvalitet er TIFF. Papirbilleder modtages gerne. Når du sender billeder er det bedst ikke at efterbehandle billedet i et fotoprogram, men send dem ubehandlede. Vil du tegne en annonce i Islandshunden? Færdigt annoncemateriale kan afleveres elektronisk på diskette eller via til redaktionen. Reproklar papiroriginal kan også anvendes. Redaktionen hjælper gerne med at udforme en annonce. Priser på annoncering kan findes på vores hjemmeside: Formand Svend Brandt Jensen, Møllemosen 131, 2760 Måløv tlf: , mail: Næstformand John Alkærsig Petersen, Roostvej 7, 6535 Branderup J. tlf: , mail: Kasserer Laila Didriksen, Pilevænget 14, 4930 Maribo tlf: , mail: Bankkonto: , Girokonto: Sekretær Jørgen Christensen, Danavej 15, 7900 Nykøbing Mors tlf: mail: Bestyrelsesmedlem Nina Vejstrup, Thorsvej 31, 3300 Frederiksværk tlf: , mail: 1. Suppleant Helle Juul Pedersen Fridasminde 9, Romalt, 8960 Randers SØ tlf: Suppleant: Heidi Poulsen Ternemosen 36, 2670 Greve tlf: Udstillingsudvalg: John Alkærsig Petersen tlf: , mail: Avlsudvalg: Else Westermann tlf: , mail: UHM udvalg: Ulla Sonne tlf: , mail: Hyrdeudvalg: Karina Didriksen tlf: mail: LP/Rally udvalg: Helle Juul Petersen tlf: / , mail: Agilityudvalg: Nete Trorup tlf: , mail: Klubbutik: Anne Marie Vanderhoef & Lars Nielsen tlf: , mail: Hvalpeanviser: Bente Roger tlf: , mail: Konto: Telefontid til bestyrelse, udvalg og redaktion: Hverdage mellem kl og kl Foto: Else Westermann

3 Godt Nytår Indholdsfortegnelse Side 4 Forbedret HD-Indeks 7 Præsentation af Bladudvalget 8 Stafetten 10 Nye medlemmer 12 Juleudstillingen 14 Rally Champion kursus 15 Islandske Fårehunde og vikingerne 16 Præsentation af en opdrætter 18 Opdrættervejviser 19 Årets hunde 20 Nyt fra bestyrelsen 21 ISIC lotteri 22 Nyt fra udvalg 24 Hundeturenes gyldne regler 25 Nyt fra regionerne 28 Dødsfald 29 Sundhedsresultater 30 Træf Kalender Forsidebillede: Dranga Röskva Frostrós Foto: Ágúst Ágústsson Her ved årsskiftet kan vi se tilbage på et godt år for de islanske fårehunde og dermed Islandsk Fårehundeklub. Medlemstallet har holdt sig meget stabilt og det skyldes ikke mindst de mange opdrættere, som har meldt deres hvalpekøbere ind i klubben tak for det! Der har i 2009 været registreret et pænt antal hunde, både hunde der er opdrættet i Danmark og hunde som er importeret fra andre lande. Dette emne og mange andre bliver belyst i det materiale, der udsendes inden generalforsamlingen i marts. Husk i den forbindelse at kontingentet skal være indbetalt til Islandsk Fårehundeklub senest den 31. januar, for at man har stemmeret til generalforsamlingen. Fra og med dette nummer har Wilfred Olsen og Klaus Thiesen overtaget redaktion og fremstilling af bladet. Den redaktionelle linje fortsættes på et højt niveau med artikler af både populær karakter og mere faglige informationer. Som det er sket de andre gange, vi har fået ny grafiker, har bladet skiftet design, og vi håber at det falder i læsernes smag. Vi ønsker det nye bladudvalg hjerteligt velkommen, og glæder os til at modtage og læse også de kommende numre af Danmarks bedste blad om islandske fårehunde. Bladudvalget bliver præsenteret i en artikel inde i bladet. Nogle af de ting vi vil arbejde med i bestyrelsen og i avlsudvalget i 2010, er at hjælpe nye opdrættere i gang med råd og vejledning. Når man som medlem af Islandsk Fårehundeklub opdrætter islandske fårehunde med DKK-stambøger, er der en lang række forhold man skal være opmærksom på, og man kan som begynder godt støde ind i ting, som man ikke helt forstår eller er klar over, f.eks. at man skal overholde DKK s love også selv om man ikke er medlem af DKK. I 2009 har vi kørt en møderække i regionerne, hvor emnet opdræt har været på banen, og møderne vil blive fortsat i Desuden vil der - naturligvis - blive bragt avlsstof her i bladet, som en del af den viden det er god at have, både som opdrætter og som almindelig ejer af en islandsk fårehund. Velkommen til en ny årgang af Islandshunden! Svend Brandt Jensen 3

4 Forbedret HD-indeks i DKK DKK har længe tilbudt en række hunderacer et indeks for hofteledsdysplasi (HD), som har været det bedste bud på hundens genetiske niveau. Der er sket mange forbedringer af både computere og teknikker til avlsværdiberegning, så DKK har valgt, i samarbejde med Dansk Kvæg, at udvikle et nyt HD-indeks Tekst: Kevin Byskov, Dansk Kvæg Artiklen er velvilligt udlånt fra Dansk Kennel Klubs blad, Hunden HD er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er optimalt tilpasset hinanden. Om en hund udvikler klinisk HD, afhænger af både hundens gener og dens miljø. Derfor vil hunde, som er arveligt disponeret, have en større risiko for at udvikle sygdommen specielt hvis de samtidig påvirkes af negative miljøpåvirkninger som f.eks. forkert motionering, forkert fodring m.m. Den statistiske model, som anvendes i beregningerne af det nye HD-indeks, er en såkaldt BLUP Animal Model, hvor BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) er navnet på den statistiske metode. I forhold til den hidtil anvendte statistiske metode giver denne nye metode mulighed for at foretage samtidig korrektion 4 for ikke-genetiske effekter som alder, køn, år for bedømmelse og fælles kuld-miljø i hvalpeperioden. I kraft af at modellen, som anvendes, er en Animal Model, tages endvidere højde for alle kendte genetiske sammenhæge. Det betyder også, at modellen kan tage højde for, at hundene ikke parres tilfældigt. BLUP Animal Models har i en årrække været anvendt med stor succes inden for kommerciel husdyravl. Den anvendte arvbarhed i beregningerne af HD-indekset er fastsat til 0,25. Arvbarhed Forskelle for graden af HD mellem dyr skyldes både arv og miljø. Arvbarheden eller heritabiliteten udtrykker, hvor stor en del af den variation, man observerer mellem hunde, skyldes gener. Arvbarheden varierer fra 0 til 1. Eksteriøregenskaber, som eksempelvis skulderhøjde, har generelt en høj arvbarhed, mens sygdomsegenskaber ofte har lav arvbarhed. Der er således stor sammenhæng mellem en hunds observerede skulderhøjde og forældrenes gennemsnitlige skulderhøjde. For HD er der middel sammenhæng mellem en hunds observerede HD-score og forældrenes gennemsnitlige HD-score. Heritabiliteten afhænger bl.a. af racen, og derfor er heritabiliteten estimeret separat for alle de hunderacer, som hidtil har fået beregnet et HDindeks i Danmark. Estimaterne

5 ligger generelt meget tæt. I avlsværdivurderingen er det derfor vedtaget for alle racer at anvende den estimerede heritabilitet for schæferhunde. I beregningerne anvendes derfor en heritabilitet på 0,25. Dette estimat er i god overensstemmelse med de estimater, som er fundet i forskellige undersøgelser i andre lande. Datagrundlag for beregninger Fremover stilles der følgende krav til de HD-fotograferinger, som indgår i avlsvurderingen: 1. Hunden er HD-fotograferet i 1986 eller senere 2. Den er mellem 1 og 10 år gammel ved fotograferingen 3. Hunde uden dato for HD-fotografering skal være født i 1986 eller senere, og hundens alder sættes til 1 år ved fotograferingen En del udenlandske hunde, som ligger tilbage i stamtavlerne, har HD-resultater med ukendt dato for HD-fotografering og ingen registreret fødselsdato. Disse hunde tildeles en fiktiv fødselsdato, hvor det antages, at hunden er født 1½ år tidligere, end det første registrerede afkom er født. Data fra disse hunde behandles herefter ligesom hunde med ukendt dato for HD-fotografering (punkt 3). HD-registreringer fra hunde med ukendt fødselsdato, som ikke får beregnet en fiktiv fødselsdato, udelades af beregningerne. Baggrunden for at udelade bedømmelser fra hunde, som er yngre end 1 år ved HD-fotograferingen, er, at denne lille gruppe af hunde (p.t. 30 stk. i alt) typisk kun er HD-fotograferet, fordi der er en stærk mistanke om, at hunden har udviklet HD. Det vil sige, at denne gruppe af hunde netop er stærkt selekteret for den egenskab, som ønskes avlsværdivurderet. Indregning af data fra disse hunde vil derfor give en fejl i beregningerne. Desuden er der i avlsrestriktionerne angivet en minimumsalder for HD-fotografering på minimum 1 år, hvilket beror på, at den diagnostiske sensibilitet først er tilstrækkelig høj, når hunden er over 1 år. For enkelte gigantracer er minimumsalderen i avlsrestriktionerne dog 1½ år. Data fra hunde, som er HD-fotograferet ved en alder på mindre end 1 år, har indgået i beregningerne i det hidtidige indeks. 10% af hundene vil ændre sig mindst 15 indeksenheder Sammenligning af de nye og de hidtidige HD-indekser viser, at hunde, som har høje HD-indekser i dag, generelt fortsat vil have høje indekser. For enkelte hunde vil der dog blive tale om markante ændringer i både opad- og nedadgående retning, hvilket skyldes den forbedrede model, som bedre tager hånd om slægtskab og ikke-genetiske faktorer. Den nye model giver således et mere retvisende HD-indeks. For hunde født i gælder, at 10% vil ændre sig 15 indeksenheder eller mere. De ikke-genetiske faktorer, som der tages højde for i beregningerne, er som tidligere nævnt alder, køn, bedømmelsesår og kuldeffekt. I hvor stor udstrækning disse faktorer påvirker HDscoren afhænger af racen. For eksempel ses for nogle racer en effekt af alder på HD-scoren på ca. et halvt bedømmelsespoint mellem 1- og 2-års hunde, mens der for andre racer kun er en me- 5

6 Foto Klaus Thiesenn get lille effekt af alderen. Generelt ses dog, for de fleste racers vedkommende, at den diagnostiske sensibilitet er betydeligt højere ved 2- end 1-års alder; et resultat opnået ved 2-års alder vil med andre ord oftest være mere retvisende. I det hidtidige indeks er der ikke taget højde for denne sammenhæng mellem alder og HD-score, hvilket reelt har betydet, at hunde, som er bedømt meget unge, generelt har været en smule overvurderet, mens de hunde, som først er HD-fotograferet ved en lidt højere alder, generelt har været lidt undervurderet. I det nye indeks kan man populært sige, at hundenes HD-score korrigeres således, at alle bedømte hunde har samme alder ved HD-fotografering. 6 Hvordan bruger man det nye indeks? For det nye indeks vil 100 svare til gennemsnittet af basen, som for hver race udgøres af hunde med kendt fødselsdato, egen HD-bedømmelse og en alder på 1-11 år på beregningstidspunktet. Spredningen på indekset vil fortsat være 15. Det betyder, at ca. 95% af hundene i basen vil have et HD-indeks mellem 70 og 130. Indekset bruges på samme måde som det hidtidige indeks, og hunde med et indeks, som er større end 100, vil forventeligt give fremgang for egenskaben, mens det modsatte naturligvis er gældende for hunde med et indeks, som ligger under 100. Værdien af at vælge en hanhund, som er 20 indeksenheder bedre end en anden hanhund, vil i nogen udstrækning afhænge af race, idet værdien af en indeksenhed er racespecifik. For de fleste racer gælder dog, at en forskel på 20 indeksenheder mellem to hanhunde vil resultere i, at hvalpene efter den bedste hanhund vil blive ca. 0,2 enheder bedre for HD-score. Eller sagt på en anden måde: Hvis alle hvalpe i kuldet efter den dårligste hanhund antages at have B hofter, så vil man forvente, at 20% af hvalpene i kuldet efter den bedste hanhund vil have A hofter, og 80% vil have B hofter. At opdrætterne inden for de forskellige racer tager problema tikken vedrørende HD seriøst, kan bl.a. ses af den genetiske udvikling, som har været for egenskaben. I figur 1 er vist den genetiske udvikling for HD siden

7 1998 for de fem racer med flest bedømmelser. Indekset fremover Indekset er ikke en statisk størrelse, og der vil løbende ske forbedringer, når dette er muligt. For tiden arbejdes på at inkludere en bedømmereffekt. P.t. er det samme bedømmer, som foretager alle danske bedømmelser, og effekten af bedømmer vil derfor reelt blive en effekt af dansk eller udenlandsk bedøm melse. Denne effekt af bedøm mer vil dermed korrigere for, at hunde med udenlandske bedømmelser muligvis er bedømt hårdere eller mildere end hunde med dansk bedømmelse samt over tid fange effekten af, at en ny dansk bedømmer muligvis har et lidt andet niveau for sine bedømmelser i forhold til den nuværende bedømmer. Kevin Byskov Dansk Kvæg Figur 1. Gennemsnitligt indeks for HD for racerne labrador retriever, schæferhund, ruhåret Figur 1. Gennemsnitligt hønsehund, golden indeks retriever for HD for og racerne rottweiler labrador for perioden retriever, schæferhund, ruhåret hønsehund, golden retriever og rottweiler for perioden det nye bladudvalg Wilfred Olsen Klaus Thiesen Svend Brandt Jensen Min hund Buster ligger her bagved, min stol. Det gør den altid når jeg sidder i stolen. Den har nu ligget på gulvet bag min stol i over 9 år. 3 ud af de ni år har den på en måde været med til at layout e Islandshunden. Den er drivkraften der har meldt mig til at træde til igen og layout e Islandshunden igen. Ja og så selvfølgelig en alvorlig samtale med Wilfred, og Svend. Jeg håber at vi sammen kan bringe klubbladet Islandshunden ud til alle medlemmer, så alle er tilfredse. Det er hvad vi stræber efter. Inspirationen er der så længe Buster (hunden) ligger her bag min stol. Klaus Klubbladet Islandshunden er et af Islandsk Fårehundeklubs vigtigste aktiver. Lige fra klubbens start har der været lagt et stort arbejde i at udgive et blad til medlemmerne af en høj kvalitet, både når vi taler indhold og layout. Det har også fra starten været meningen at bladet er medlemmernes blad og at indholdet skal afspejle medlemmernes interesser, uden at bestyrelsen blander sig i det redaktionelle indhold. At det altid er klubbens formand, der står som ansvarshavende redaktør, er af rent praktiske grunde, idet det i den sidste ende er bestyrelsen og dermed formanden, som er ansvarlig for, at bladets indhold holder sig inden for de rammer, der kan forventes af et blad om islandske fårehunde. Jeg håber at vi ved fælles hjælp bladudvalg, bestyrelse, øvrige udvalg og almindelige medlemmer også fremover kan udsende et professionelt blad med stof om islandske fårehunde; jeg vil i hvert fald gøre mit til! Svend Jeg hedder Wilfred Olsen og har taget udfordringen til mig, som bladansvarlig/redaktør på Islandshunden. Jeg var i tidernes morgen en af initiativtagerne til at starte Islandsk Fårehundeklub op og efter næsten 10 år som formand for klubben, blev det nok og nye kræfter kom til. Efter 23 års erfaring med racen, er lysten til at yde et bidrag for racen stadig der og derfor tilbød jeg mig som redaktør, da klubben efterlyste nye kræfter. Jeg glæder mig til at være med til at tegne klubben, ikke mindst sammen med Klaus Thiesen som arbejder meget professionelt på layout siden. Jeg har sammen med min kone, Ulrikke, opdræt af racen, med kennelnavnet Surtsey og derudover bestrider jeg tillidshverv i både Dansk Kennel Klub & ISIC (Icelandic Sheepdog International Cooperation). Mit ønske - til jer medlemmer er, at I bidrager til bladet med masser af billeder og artikler så Islandshunden bevarer en høj standard, for klubbens medlemmer, nye som ældre. Wilfred 7

8 stafetten Skrevet af Anja Lindberg Jørgensen ejer af Skolli 8 Alle fotos er taget af Anja Lindberg Jørgensen Så fik vi stafetten. Vi er en familie på 4, to store teenagedrenge Magnus på 12 og Sebastian på 16, min mand Steen og så mig Anja. Vi har en skøn Islandsk Fårehund Skolli på 2 ½ år. At det blev en IF er, der blev vores første familie hund er faktisk lidt et tilfælde. Jeg har en kollega, der har en border collie og i min søgen efter en race der ville passe til os siger hun nu skal du se hvilken hund jeg skal have næste gang. Hun går på IF hjemmesiden og kigger på hvalpelisten og frem kommer et billede af Skolli - det var bare kærlighed ved første blik ;-) Jeg ringede og talte med Stine Borre, som fortalte mig en masse om racen, bl.a at det er en gø hund. Der var på det tidpunkt kun 2 hanner, der ikke var 100% afsat. Hun foreslog, at vi skulle komme og se dem,også for at se de voksne hunde. Mormor Snælda og 2 onkler og mor Fala var der, og så de 6 meget forskellige, men skønne hvalpe! Vi havde taget min far med, og han synes det var nogle søde hunde, men vi skulle hellere tage en laborador, den der race var da en mærkelig størrelse, og de der ekstra ulveklør...(han er jæger og vi har altid haft jagthunde). Vi andre var solgte og da vores ældste, som aldrig har været specielt vild med hunde, sad med 4 hvalpe og Fala på skødet og sagde det skal være sådan én - så blev det starten på et liv med en IF i huset. Han skulle jo bare være en familiehund, men vi startede til hvalpe motivation og fik blod på tanden fortsatte med lydighedstræning, og da Skolli blev gammel nok, var vi heldige også at få plads på et agility hold også. Faktisk er jeg blevet så vild med at træne, at jeg nu starter som instuktørelev i Amagerlands Agility & Lydighedscenter (AAL). Netop igennem AAL fik vi en henvendelse fra Irene Jarnved,

9 der sidste sommer skulle bruge en projekt hund til en af sine elever. Jeg var så heldig at blive udvalgt med Skolli. Han og elevens opgave var at træne os til at kunne lave et indkald på fløjte. Skolli var ikke god til indkald og det var et stort problem for os. Vi mødtes med eleven i alt 8 træningsgange, og vi fik en masse hjemmeopgaver. Det var intensiv træning i de 8 uger det stod på, og det var en fantastisk oplevelse at se fremskridt fra gang til gang. Sidste gang skulle den store prøve jo stå, og eleven der hver gang havde filmet os, som en del af sin opgave, var klar til at vi skulle stå prøven og det lykkedes. Efterfølgende var vi med til eksamen som figuranter til den praktiske prøve for de andre elever. Vores elev bestod, og vi er dybt taknemmelige for den mulighed vi her fik. Vi synes jo selv at Skolli er den smukkeste IF, og derfor har vi også prøvet lykken på Bakkeskue og 3 udstillinger. Sidste gang gik det rigtig godt, så vi prøver nok igen et par gange i år. Senest har vi være til hyrdebeskrivelse, hvilket var en rigtig sjov oplevelse både for Skolli og os. Det er imponerende, at de bare har det i sig. Skolli er jo også blevet hele familiens hund. Han elsker når vi tilbringer ferier og weekender i og omkring vores sommerhus på Møn. Her har vi en lille båd, som han også er vild med at være ude og sejle i og ikke mindst bade fra. Skolli har et rigtig dejligt sind og han elsker børn. Ind imellem er han dog en børste der laver nogle ulykker, såsom at sjæle fra køkkenbordet i et uopmærksomt øjeblik. Man kan dog godt mærke, at han er nu ved at være en voksen mand. Han elsker piger, og jeg tror han drømmer og at finde en smuk smuk IF tæve, der vil gøre ham til far en dag. Så kunne det godt være, at jeg kunne overtale Steen og drengene til at få en hund mere. Det eneste som specielt Steen er lidt utilfreds med er, at han ikke vil ligge på maven af ham på sofaen og blive nusset i flere timer. Han er ikke en udpræget kæle hund, jo når vi skal op om morgenen, så kommer han op i sengen og ligger i arm indtil vi står op. Vi har indtil nu haft en masse positive oplevelser og glæder os hver dag over at have en hund i huset. Intet kan overgå den velkomst man f.eks får, selv om man måske bare lige har været nede i kælderen et kort øjeblik. Glæden ved at samarbejde med hunden og opleve, at det ikke kun er en selv, der synes det er sjovt -det synes hunden også, og den vil rigtig gerne bruge hovedet. Ud over de ting vi allerede har nævnt, har vi deltaget i andre kurser og aktiviteter : Ringtræning, Rally lydighed, hjernegymnastik, gåture, svømning og hundemassage. Det er endnu kun blivet til en enkelt officiel start til agility. Det var en herlig oplevelse for Skolli - jeg synes så måske det bar præg af, at vi nok skal træne nogle timer endnu... Som Heidi og Kasper skrev i sidste udgave har vi set en del til hinanden, det er dejligt at have nogen og snakke IF med og som vi samtidig har det rigtig hyggeligt med. Stafetten videregives til Kathe og Georg Jalsing. 9

10 nye medlemmer Alle nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen i Islandsk Fårehundeklub Tom Christensen Tebbestrupvej Randers SV Louise Hyldgaard Sofievej Thisted Sidsel Rychter Lauridsen Poppelhusene Glostrup Kirsten Ø von Essen Damgårdsvej Nr. Alslev Jan Rathje Egevænget Lunderskov Lars Studstrup Frederiksborgvej Allerød Inge Seiding Postbox Nuuk Jan Jensen Mejlingvej 69, Kvissel 9900 Frederikshavn Anja Svendsen Stenbjergvej 11, Kejlstrup 8410 Rønde Charlotte Undall Vegavej 22, Dråby 8400 Ebeltoft Lone Møller Pedersen Straussvej 39A 9200 Ålborg Stina Højgaard Hasselvænget Vordingborg Marianne Laustsen J. S. Willumsens Vej Frederikssund Poul-Henning Duue Bækkelundsvej Riskov Frida Vestergaard A. N. Hansens Allé Hellerup Nina Vendelbo Bøstrupvej Højslev Anja Hansen Damtoften 13B 8260 Viby J Hans A Sørensen Strandvejen Vejle Ø Kristen Erlendsson Løkketoften Vallensbæk Rine Korte Elmevej Dragør Henriette Kjeldsen Lybækstræde Dragør Klaus Kastberg Nielsen Batum Hedevej Tjele Bente Mortensen Ørvadsvej Brabrand Janne Schmidt Nielsen Erikkevej Svendborg Heidi Andersen Østre fasanvej Rønde Lene Duvier Kjær Jerichausvej Jægerspris Kathe Sørensen Tiufkærvej Fredericia Jeanette Carlsen Kingosvej Spendrup Alex Balsgaard Nielsen Anlægsvej 6, Andst 6600 Vejen Thomas Hølledig Kastanievænget Skive Iben Holm Kongsbak Kildekrogen Esbjerg Naria Waagan Iversen Alasgarden, Postbox 138 N6283 Vatne Esbern Friis-Hansen Prebens Vænge Kgs. Lyngby Henrik Leschly Åmand Menuetvej Horsens Jesper Stoffregen Søndermarken Storvorde Bjørn Tandal Olsen Gl. Bygade Saxild Peter Toft Skovvej 2B 4684 Holmegaard Eva Bærnholdt Egernvej Frederiksberg Ane Birk Lundergårdsparken Hjørring Lisa Hartvig Abildsgårdsvej Mørkøv Maria Ellinghart Amtsskrivervej 2 H 4671 Strøby 10 Lisbeth Jensen Asylvej Ålborg Marianne Martinsen Kornager Vejle Ø Fia Sørensen Ågade Stoholm Lili Jensen Gelskovvænget Odense M Pernille Sloth Fredslund Hasselvej Glostrup Gitte Borch Jessen Danmarksvej 54 A 2800 Lyngby Helle Rasmussen Ravnebjergvej Allerød Ingrid Christiansen Karlstoftevænget Rødby Louise Dilling Thomsen Gadekærvej 31, 1. tv 2500 København Pouline Belza Nordre Parkvej Helsinge Jørn Tønder Christine Frederikkevej Haderslev Merete Kofoed Hjørnegårdsvænget Gadstrup Jeanette Dufour Kong Skjoldsvej Frederikssund Sys Gram Gregersen Gøgevang Allerød Stefanía Siguroardóttir Pálmarshús Hafnargata 4 IS85 Stokkseyri Rikke Diekelmann Gyldenstens vænge Frederikssund Hanne Reichwald Stubbevangen Svendborg Gitte Wenøe Snebærhaven Albertslund Hardy Nielsen Hanetoften Frederikshavn Anja Bols Hedeskrænten Viborg Tut Jessen Skogli N7343 Vognill Lone Webbe Nordskrænten Kokkedal Bibi Lindschouw Ågerupvænge 154, 4000 Roskilde Jacob Sloth Carlsen Gimsinghoved 12,1.dør Struer Karina Westerling Strandgården Solrød Strand Anita Søs Rask Kildebo 8B 4622 Havdrup Camille Rasch Stenmarken Søborg Peter Rørmand Jensen Carl Jensens Vej Viby J Lise Jonassen Elleparken Lystrup Birgit Hasselager Bygaden Gilleleje Elisabet Simen Kirsebærbakken Virum Johan Rosenring Andebøllevej Vissenbjerg Kirsten Hansen Åmøllevej Hadsund Esben Dahl-Nielsen Østre Paradisvej Holte Bente Falkerham Holstengade 2 D24937 Flensburg Søren Juul-Sømod Juulsgårdsvej Svendborg Bettina L Pedersen Lærkehegnet Greve Anne Marie Toft Hansen Holmbjergvej Knebel Leo Lützen Colbjørnsensvej Odense C Anna-Grethe Lützen Colbjørnsensvej Odense C Ellen Hannah Rue Eugène Denis 4 B1160 Bruxelles

11 11

12 Islandsk Fårehundklubbs Juleutstilling Af Christen Lang, Norge Alle fotos er taget af Klaus Thiesen 12 Det var en stor ære for meg å bli spurt om å dømme ved juleutstilling for Islandsk Fårehund i Årslev 28. November Det er alltid meget nyttig for en dommer å se mange hunder i en rase slik vi får anledning til på en spesialutstilling, og i Danmark har dere jo mange fine islandske fårehunder. Hva er det så en dommer ser efter når han bedømmer en hund? Noen tror at dommeren premierer de hunder han eller hun liker best. Men ordet liker er et ord vi ikke bruker i hundebedømmelse. Hver rase har en rasestandard, en oppskrift på hvordan den ideelle hund i rasen skal se ut. Rasestandarden bygger på rasens bruk og første bud er jo at hunden er funksjonell og kan brukes til det arbeide den er tenkt til. Bedømmelsen foregår på den måten at hver enkelt hund blir målt opp mot rasestandarden og dommeren prøver å finne den hund som kommer mest opp mot idealet, dvs. den hunden som har minst feil blir vinner. Alle hunder har feil og dette hjelper jo dommeren da han på den måten kan skille dem. Om alle var like og uten feil ville jo dette bli umulig. Den enkelte dommer vil legge vekt på forskjellige detaljer derfor blir det også forskjell på hvordan forskjellige dommere vurderer samme hund, og den kan få forskjellige premiering fra forskjellige dommere. Dommeren er heller ikke feilfri, men han prøver å gjøre så godt han kan ut fra sin oppfattning av standarden. Man velger selv å stille ut for dommeren og bør da kunne respektere hans meing. Det er lov å bli skuffet, men jeg syntes ikke det er lov å bli sur. Det er bare å prøve igjen for en ny dommer, kanskje han legger vekt på andre detaljer ved hunden. Man må også tenke på at en hund er et levende vesen som er i konstant forandring for eksempel i forhold til pels kondisjon. Dommeren dømmer hunden slik han ser den den aktuelle dagen. Han kan ikke ta hensyn til om han har dømt hunden tidligere og om den da var i topp kondisjon om den på utstillingen stiller avrøytet. I det

13 hele tatt dømmer dommeren kun ut fra hundens nummer og vet ikke noe om navn på hverken hund eller eier, men det er klart at en dommer kan huske å ha dømt en hund tidligere selv om dette ikke skal har betydning for bedømmelsen angjeldne dag. At forsjkellige dommere dømmer hunden forskjellig er noe vi må leve med i denne sporten. Men ved hjelp av dommerkonferanser og gode rasekompendier kan dommerne få en mere enhetlig oppfatning om hva som er viktig å legge vekt hos akkurat denne rasen. På den måte kan vi få til en bedømmelse som ikke spriker så mye som det vi av og til ser i dag. Det er både dommerens og publikums ansvar at vi får til et godt miljø, det skal være hyggelig å gå på utstilling med hunden uansett vilke premiering den får. Selv praktiserer jeg i størst mulig grad åpen bedømmelse der jeg begrunner hvorfor jeg har gitt hunden den premien den får og hvorfor jeg har plasert hundene i den rekkefølgen de står. Jeg forventer ikke at at folk er ening med meg men jeg håper at man på denne måte får forståelse for hva jeg har lagt vekt på. Åpenhet er med på å skape mere respekt for bedømmelsen. Jeg opplevde at det var noe ujevn kvalitet i rasen ved denne utstillingen. Syntes kvaliteten på hannhundene var bedre enn på tævene. Temperamentet var gjennomgående meget godt. Beste hann og beste tæve var to meget flotte veteraner. Det er jo fint at veteraner holder seg så bra at de kan være med i toppen, men det aller beste er jo at de unge nye hundene går frem da de jo er de som er rasens fremtid. Vil få takke alle dere som stilte ut for meg i Årslev og for en meget trivelig utstilling med gode hjelpere i ringen og en megt hyggelig og god stemning og stor gjestfrihet. Det er deilig å være norsk I Danmark heter det jo og det stemte for meg ved denne anledningen. Ønsker dere lykke til i arbeidet med rasen fremover! 13

14 Rally Champion kursus Under velkomsten havde Conni forklaret os, at i championklassen skal hund og fører kunne alle 91 rallyøvelser med hunden på både højre og venstre side af låret. Det giver førerne en mega udfordring i at kunne udføre alle de før indlærte øvelser spejlvendt, samt de tolv nye som championklassen indeholder. Så forventer man jo som fører, at skiltene også er spejlvendt, men næ nej sådan er rally ikke skruet sammen (endnu). Føreren må selv huske at spejlvende øvelsen når han/hun kommer frem til skiltet, og det giver koks i rumretningssansen så det basker. De første to timer af kurset var sat af til at højrehandle. Vi var delt ind i hold og gennemgik ca. 24 forskellige øvelser. I starten var det svært, da både hund og fører skulle vænne sig til at alt var omvendt af, hvad det plejer at være. Men efter ganske kort tid gik det faktisk ganske fint for alle. Af Annie Larsen Den. 2. januar havde jeg tilmeldt mig et Rally Champion kursus som Hund & Træning udbød. Dette var det første af sin art i Danmark og jeg mente, at det kunne Tira, min 4 ½ år gamle Iffer, og jeg bestemt ikke undvære. Underviser var min gode hundeven Conni Hansen, i hundekredse bedre kendt som Oldfruen. Hun har selv tre collies, to amerikanske samt en korthårs fra Sverige. Det to amerikanske collies er begge rally viderkomne mestre. Det var bidende koldt, så godt at kurset kunne foregå inden døre. Kursusstedet hedder Hasselgård og ligger i Kr. Hyllinge på Sjælland. Hallen lejes af private, hvis det skulle have interesse (se deres hjemmeside: Vi var otte kursister tilmeldt. Der var tre fra Jylland, som havde trodset snestorm for at komme frem. Nu tror I måske, at vi alle var inkarnerede Rally-nørder, men det var overhovedet ikke tilfældet. Faktisk var der kun én hund, som kunne smykke sig med 14 Rally Champion titlen. En hund manglede en enkelt pind og en hund havde fået en pind. For at blive Rally championmester skal man tre gange have opnået mindst 95 point ved mindst to forskellige dommere. En pind betyder, at man har opnået mindst 95 point en gang. Altså skal der tre pinde til en championtitel. Kurset tog udgangspunkt i championklassens største udfordring, nemlig højrehandling, hvilket betyder, at du har din hund på højre side, når øvelserne udføres og dette er meget svært især for en lydighedshund som min Tira. Det der var svært var, at føreren skulle omautomatisere før indlærte strategier. Man skulle huske at skiltene ikke længere gav den rette besked til føreren, men præcis den stik modsatte. F.eks skulle man i en venstre spiral med hund yderst holde til højre for at få hunden yderst! Det gav virkelig et pift opad til underholdningsværdien. Vi fik grinet en del af hinandens kvajere undervejs. Efter disse (pr)øvelser var der frokost og teori om championskiltene. Fra klokken 14 til 15 var der igen praktisk træning. Efter en kort kaffepause skulle vi gå en hel championklasse som den kunne se ud til en rigtig prøve. Bortset fra én hund, der var blevet meget træt, så gik det nogenlunde for alle, ingen faldt igennem eller stod helt af. Vi var alle fyldt helt op og nærmest rally-euroforiske da kurset sluttede hundene var totalt bombet og lignede fem timer på langs foran kaminen. Sådan et kursus på seks timer er guld værd. Jeg kan kun anbefale at gøre det. Man får så meget med sig hjem som man kan arbejde videre med i lang lang tid. Kurset er også en kilde til uendelig mange muligheder for forskellige aktiviteter/udfordringer til min hund. Hun elsker når vi leger rally, både inde og ude!

15 Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING lørdag den 27. marts 2010 kl I Korsør Medborgerhus, Skolegade 1, 4220 Korsør Dagsorden i henhold til klubbens love ( 12): 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af mindst 2 stemmetællere 4. Godkendelse af formandens beretning. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 6. Budget behandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Næstformand John Alkærsig Petersen, villig til genvalg. Sekretær Jørgen Christensen, villig til genvalg - Bestyrelsesmedlem Nina Vejstrup, ønsker ikke genvalg. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. I øvrigt henvises til lovenes 11, stk. 3 og 4. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggende er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen Islandske Fårehunde og vikingerne Foto af Anne Marie Dette år er et stort jubilæumsår for Ribe. Byen fylder 1300 år, og i den anledning er der bl.a. på Ribe Vikingecenter planlagt en lang række aktiviteter. Herunder et stort marked, som kommer til at strække sig over 9 dage. Jeg kontaktede vikingecenteret for at høre, om man skulle være interesseret i vores medvirken, da hunden jo har lige så stor tilknytning til vikingetiden som den islandske hest. Der blev vist stor interesse for ideen, men jeg har desværre ikke modtaget yderligere her inden bladets deadline. Nogle indlæg på vort forum har resulteret i en del interesse. Jeg har lidt svært ved at komme med noget konkret lige nu, men vender tilbage så snart jeg hører fra vikingecenteret. Skulle du/i have lyst til at deltage, så vil jeg meget gerne høre fra folk, som har hyrdetrænede hunde, lyst til at bruge en dag eller to på at snakke med rigtig mange mennesker, og som måske oven i købet er i besiddelse af en tidstypisk dragt. Der er flere af de aktive vikinger, der har IF er, så der skulle nok være en mulighed. Jeg forestiller mig, at vi kunne deltage i et arrangement med fokus på fårene, og samtidig have en lille bod bemandet med et par personer, der kan tale engelsk og tysk, samt uddeling af vor brochure. Kaj Lauritzen 15

16 Foto taget af Jette Gram Præsentation af fotograf Dorthe Reitzel Hvad er historien bag kennelnavnet? Ishundur blev til som en ordleg. Da vi søgte om kennelmærke var ordet Ishest blevet kendt blandt folk med islandske heste, og som en pendant til dette fandt Jette på Ishundur, som er ganske hjemme-konstrueret og ikke spor Islandsk! Hvor længe har I opdrættet IF? Vi lavede vores første kuld i 1993, med Surtseys Obbi og Gáska fik vi 7 skønne hvalpe. Hvorfor blev det IF? Det blev Islandske Fårehunde som et kompromis mellem Kim, som ville have hund da vi flyttede på landet, og Jette, som dengang ikke var til hunde, men kendte de islandske fårehunde fra venner og bekendte som havde islandske heste. De løb bare rundt på gårdene og til ridestævnerne og virkede venlige og ukomplicerede, og da der så var en annonce med hvalpekuld i hestebladet Tølt april 1990 var der ingen tvivl. Vi fik lov at købe Surtseys Obbi, en smuk rød hanhund med meget karakter. Han var ikke så god til at være alene hjemme, så i 1991 købte vi Gáska hos en opdrætter Nordjylland. Jette blev for alvor forelsket i racen da hun mødte Solfaris Gáski, og derfor blev det en tæve efter ham. Og her startede også lysten til at avle, da disse 2 hunde matchede hinanden så godt. Hvor mange kuld IF har I lavet? Vi har lavet indtil videre 12 kuld, i alt 53 hvalpe. Hvad lægger I vægt på i jeres avl? / hvordan prioriterer I sundhed, genetik, udseende, egenskaber m.v.? Det vi faldt for ved racen er også det vi selv prioritere i vores avl, hundenes mentalitet. Deres mildhed og venlighed, deres unikke evne til at tilpasse sig og sågar have situationsfornemmelse! Hvalpetest og unghundementaltest er vigtige værktøjer i vores avl, og vi gør alt for at matche hvalpe og hvalpekøbere optimalt. At hundene kan fungere som familiehunde i alle slags miljøer, være afbalancerede og mentalt stærke og samtidige kunne bruges til alle slags hundesport på hobbyplan, At hunden er racetypisk med et godt udtryk er også meget vigtigt; man må ikke være i tvivl når man møder en islandsk fårehunde, og samtidig er der ikke 2 der er ens! Og så kan Jette bedst lide de kraftige tætte typer, så længe de er adrætte og hurtige. I mange år har Jette brugt tid på at finde genetisk interessante hanhunde der kunne avlsgodkendes, og har også selv brugt nogle af dem, så længe karakteren var i orden. I dag følges der stadig med, dog lidt mere på sidelinien, men hundeweb læses flittigt! Sundheden kan vi ikke komme uden om, heldigvis er kravene strenge og vi har gode værktøjer til at registrere og følge med i udviklingen. Åbenhed omkring arvelige sygdomme er meget vigtig, og selvom det for den enkelte hvalpekøber kan virke omstændigt og overflødigt er det

17 Foto af Kim Kølle Nielsen Kennel Ishundur vigtigt at så mange hunde som muligt indgår i statistikkerne. Har I en favorithistorie om en af jeres IF? Kim kan stadig med stolthed i stemmen fortælle om dengang han var til LP3 lydighedsprøve med Obbi, hvor de skulle lave næseprøve, og Obbi skulle apportere en metalgenstand med Kims fært ud af 6 mulige. Stik mod al forventning hentede Obbi uden tøven den rigtige genstand, apporterede og gik plads til UG. Ellers plejer Jette at prale med vores 4 nuværende hunde, som sikkert glade og logrende lod 2 indbrudstyve rasere hele hjemmet forrige jul, mens Ponsa gør vildt og vækker os om natten, når der er en hest på den forkerte side af hegnet! Hundene kender deres job! Hvad er jeres favorithundeaktivitet? I mange år dyrkede Kim lydighed med stor entusiasme og blev selv uddannet som træner, og vi har også deltaget i rigtig mange hundeudstillinger. Nu er det først og fremmest glæden ved at have hunde med i det daglige arbejde med stutteri og hestetræning. De er altid omkring os og med Jette dagligt på rideture ud over markerne i fri dressur, for så at kunne ligge i arm om aftenen i et sofahjørne. Hvad er det mest stolte øjeblik i kennelens historie? Jamen først og fremmest at høre fra hvalpekøberne at det går godt. Søde gode dagligdagshistorier eller succes med hundesport varmer altid at høre. Jette husker også et stolt øjeblik, på vist nok den største islandsk fårehundeudstilling, juleudstilling 2001, at blive BIR og BIM med eget opdræt, bedste tæve 2 og 3 med hhv. søster og mor til vinderen. Så fik vi fornemmelsen af at være på rette spor med vores avl. Favorithunden indtil nu. Hvilken hund er det og hvorfor? Surtseys Obbi har en særlig plads i vores hjerte, både fordi han var vores første hund men også en hund med særlig karisma og karakter. Vi er nu også rigtig glade for vores nuværende hanhund Ishundurs Rosi, som har så fin en mentalitet, en diplomat og super ambassadør for racen. Hvad er jeres ønske for fremtiden for jeres kennel? / Hvad er det næste, der skal ske? I det nye år skal vi planlægge endnu et kuld hvalpe, have mentaltestet HH-kuldet og vores 2 udstationerede tæver skal i udstillingsringen. Jette Saltoft Gram og Kim Kølle Nielsen Husk at få betalt dit kontingent inden den 31. januar, hvis du vil beholde din stemmeret til valg til bestyrelsen

18 opdrættervejviser KENNEL CARLSHUNDUR - Lone Carlson tlf: KENNEL DILJA - Bertil Sannel KENNEL FÁLKASTJÖRNU - Dorthe Friis Reitzel tlf: KENNEL GANTI - Nina Vejstrup tlf: KENNEL GEYSIR - Kate & Else Palmquist tlf: KENNEL GLADUR - Sisse Bøgild tlf: KENNEL HI-LYDUR - Helene og Michael Hviid Qvistgaard tlf: KENNEL ISHEIM - Arne H. Tunheim tlf: KENNEL JASILS S - Majbritt Søndergaard tlf: KENNEL LITGEISLI - Erna Lehmann tlf: KENNEL OSKADRAUMUR - Nete Trorup tlf: KENNEL RAUDUR - Bente Roger tlf: KENNEL SOLARGEISLI - Frank Stræde tlf: KENNEL SAGAHUNDEN - Tove M. Christensen tlf: KENNEL SOLFAXA - Ilse & John Dhiin tlf: KENNEL SUMMARDÁIN - Elspa & Jørgen Metzdorff tlf: KENNEL SÆLGÆTI - John Alkærsig Petersen tlf: KENNEL WESTMANNA - Else & Kurt Westermann tlf: Kennelnavne med fremhævet skrift, har alle gennemgået DKK s opdrætter uddannelse Foto Anne Marie Forbehold for fejl i oplysningerne 18

19 Årets hunde i Islandsk Fårehundeklub 2009 Årets Han: 1. SURTSEY S FAFNIR 30 point 2. SURTSEY S A-ÁSTI 27 point 3. GEISLANDI BESSI 24 point 4. SURTSEY S UGGI 24 point Årets Tæve: 1. SURTSEY S EIR ELVA 25 point 2. GJÓSKU ÁSA 20 point 3. GANTI SIF 10 point 4. ISHUNDUR S PONSA 8 point Årets Junior: 1. SURTSEY S A-ÁSTI 20 point Årets Veteran: 1. SURTSEY S FAFNIR 23 point Årets Avlshund: 1. BIBI FRA BJARKALUNDI 9 point Årets Opdrætter: 1. KENNEL SURTSEY 24 point Foto Klaus Thiesen Surtsey s Fafnir, foto Klaus Thiesen Surtsey s Eir Elva, foto Klaus Thiesen Surtsey s A-ásti, foto Jørgen Clemmesen Bibi fra Bjarkalundi, foto Klaus Kaa Rally Top Fører Point 1 Ingemann s Iljan 07630/2000 Kathrine Vesterager Ishundur s Tyra 08144/2005 Annie Larsen Freya 23126/2004 Kathrine Vesterager 308,4 4 Oskadraumur Ern Eydi Gauti 02804/2002 Heidi Poulsen 289 LP1 - TOP /9 1 Oskadraumur Ipi Ipa 19863/2005 Nete Trorup 306,5 2 Tøttrup s Bersi 14077/2003 Helle Juul Pedersen Kraut af Hindbjerghus 11512/2006 Helle Juul Pedersen 261,5 4 Grimsnes Mjona 16009/2003 Kathe Jälsing 221 LP2 - TOP /9 1 Oskadraumur Biti Breki 07545/2001 Heidi Poulsen 384,5 2 Ishundur s Tyra 08144/2005 Annie Larsen 351,5 3 Oskadraumur Fimi Frekja Mysla 14046/2003 Jannie Dibbern 179,5 4 Astvinur Eistla 18067/2004 Tove Møller Christensen

20 deres hund, skal selv meddele dette til redaktøren af årshæftet, Helle Juul Pedersen, tlf eller til klubbens officielle mailadresse: Der arbejdes på at arrangere et dommerseminar i Danmark senest i Dommerseminaret skal rette sig mod danske dommere som må dømme islandske fårehunde. Vi afventer foreløbig resultatet af et tilsvarende seminar i Sverige, herunder hvilket materiale der har været anvendt, bl.a. et nyt racekompendium som supplerer racestandarden. Nyt fra bestyrelsen Foto Sten Georg Seneste bestyrelsesmøde blev afholdt lørdag den 9. januar På mødet blev bl.a. drøftet og besluttet følgende ting: DKK har ændret reglerne for skriftlige kritikker således: Efter bedømmelsen får man udleveret bånd, som tilkendegiver den præmieringsgrad, hunden er tildelt, samt eventuelt en skriftlig kritik, der begrunder præmieringsgraden. Hvis der gives kritik, skal denne i henhold til FCI s regler være udfærdiget på det sprog, dommeren dikterer. 20 Det er ordet eventuelt man skal bide mærke i. Ændringen er indført, idet der ikke bliver givet skriftlige kritikker på verdensudstillingen i Herning, men kan i princippet anvendes på alle DKK-udstillinger. Udstillinger arrangeret af Islandsk Fårehundeklub følger DKK s regler, og vi har derfor besluttet, at der på klubudstillingerne også i fremtiden vil blive udleveret en skriftlig kritik. Dette er vigtigt, både for de hundeejere der ønsker at deltage i en udstilling for at få en bedømmelse af sin hund og for klubben (og en lang række medlemmer/ opdrættere), som ønsker at følge med i, hvilke bedømmelser de enkelte hunde får. Bedømmelserne offentliggøres hvert år i klubbens årshæfte. Årshæftet: Medlemmer som i årets løb har modtaget en titel på Avlsudvalget arbejder fortsat med at tolke den nye HD-indekstalberegning. Der har især vist sig en markant nedgang hos de hunde, som har udenlandske aner, og det kigges der nærmere på. Man skal være opmærksom på, at de indekstal der på hundeweb er anført som gamle tal ikke er de tal som var gældende før den (hvor den nye beregningsmetode trådte i kraft), men tal beregnet efter den nye metode regnet tilbage. Det er således ikke muligt at se om ens hund er faldet eller steget i indeks, medmindre man har selv har trukket oplysninger om indekstallene efter den gamle metode inden denne del af DKK s hjemmeside blev lukket. Der vil blive udarbejdet en procedure til brug for bestyrelse og avlsudvalg, for hvordan klubben skal forholde sig, når der opdages tilfælde, hvor der anvendes islandske fårehunde med DKK stambøger i avlen, hvor afkommet ikke stambogsføres i DKK. Klubben ønsker ikke at fare frem med bål og brand, men vil som første skridt i nødvendigt omfang oplyse opdrætterne hvad de kan gøre, med henblik at få bragt sagen i orden samt undgå gentagelsestilfælde.

21 Lotteri til støtte for det internationale samarbejde i ISIC På det seneste seminar i Icelandic Sheepdog International Cooperation (ISIC), som blev afholdt sidste weekend af oktober 2009, blev det besluttet at sætte et lotteri i gang - til støtte for det internationale arbejde. Salget af lodder i Danmark er i fuld gang og hvert lod koster 75 kr., som ubeskåret går til det internationale arbejde i ISIC. Lodderne sælges i forbindelse med klubbens arrangementer og der er et begrænset antal. isic foundation lottery To support the Foundation of Isic Iceland Sheepdog International Cooperation Price 10.- Du kan læse mere om lotteriet på ISIC s hjemmeside Svend Brandt Jensen, Islandsk Fårehundeklub & Wilfred Olsen ISIC/C Name: Adress: City: Country: Meddelelse fra DKK (modtaget 28/ ): Kære Islandsk Fårehundeklub Fra 1. januar 2010 er det ikke mere nødvendigt for opdrætteren at indhente og udskrive indeks oplysninger, som skal medsendes ved stambogsføring af hvalpene. Historiske HD-indeks oplysninger ligger til rådighed på Hundeweb fra 1. januar 2010, og vi har derfor rettet i teksten omkring dette emne: Nyt fra Avlsudvalget HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er HD-bedømt med følgende status: HD-status A: Har ingen restriktioner HD-status B: Den enkelte hund skal have et indeks på mindst 90, hvori hundens egen HD-status indgår, og begge forældredyr skal tilsammen have et indeks på mindst 205 på parringstidspunktet. HD-status C: Den enkelte hund skal have et indeks på mindst 100, hvori hundens egen HD-status indgår, og begge forældredyr skal tilsammen have et indeks på mindst 210 på parringstidspunktet. HD-status D + E: Kan ikke anvendes i avlen. BEMÆRK: Gælder for alle hunde i racen efter den Med venlig hilsen Dansk Kennel Klub Ulla Hansen Afdelingsleder registreringsafdelingen/sekretær for Sundhedsudvalget Dette gælder parringer foretaget efter 1/1 2010, hvor de nye tal trådte i kraft. Ny medlemsfordel (fra DKK til opdrættere) Endnu en medlemsfordel Fra mandag den 4. januar 2010 bliver det muligt for medlemmer af DKK at web registrerer hvalpekuld og efterfølgende at ejerskifte disse. Man opretter kuld og hvalpeoplysninger via Min side på Hundeweb, og betalingen foregår i samme arbejdsgang. Herefter foregår al korrespondance omkring kuldet via mail og Min side. Stambogsformatet ændres til A4 format og bliver fremover ikke plastet. Stambogen er perforeret på midten og kan bukkes til A5 format. Endvidere udskrives et Ejerbevis, og den tidligere side til vaccinationsoplysninger bortfalder (er i dag erstattet af et EU pas). Alle hvalperegistreringer foretages med opdrætteren som ejer. For hunde som registreres efter 4. januar 2010 vil det være muligt for opdrætteren selv at ejerskifte hundene via Hundeweb og Min side. Bemærk at alle ejerskifter er gratis fra 1. januar Det nye Ejerbevis er påført en PIN-kode som skal benyttes ved ejerskifte via Min side. Anernes sundhedsoplysninger påføres ikke fremover på stambogens bagside. De aktuelle sundhedsoplysninger kan jo altid indhentes via hundedatabasen på Hundeweb. Med venlig hilsen Dansk Kennel Klub Ulla Hansen 21

22 Nyt fra udstillingsudvalget Der er med virkning fra den 1. januar 2010 kommet nye udstillingsgebyrer fra DKK. De er som følger: Anmeldelsesgebyrer Babyklasse 225,- Hvalpeklasse 225,- Juniorklasse /* 330,- Championklasse /* 330,- Mellemklasse /* 330,- Åben klasse /* 330,- Veteranklasse/* 330,- Udenfor konkurrence 115,- /* Rabat ved anmeldelse af flere hunde 1. hund 330,- 2. hund 285,- øvrige hunde 245,- Disse gælder også for udstillinger afholdt af Islandsk Fårehundeklub På udstillingsudvalgets vegne. Nyt fra hyrdeudvalget Planlagte hyrdebeskrivelser Lørdag den 17. april 2010, Nordjylland/Bjerget - Tilmeldingsfrist 27. marts 2010 Lørdag den 15. maj 2010, Lolland/Sakskøbing. Tilmeldingsfrist 24. april 2010 Pris kr. 250,- pr. hund Tilmeldingen kan ske via fd8.formdesk.com/ifk/hyrde Hyrdeudvalget anbefaler at hunden er mellem 12 og 24 måneder. Dette er kun en anbefaling og alle er velkommen. Eventuelle spørgsmål kan ske til Karina Didriksen på mail eller tlf.: mobil: John Alkærsig Petersen nyt fra lp/rally udvalget LP/Rally udvalg: Helle Juul Pedersen tlf / , mail: Rally konkurrence i 2010 LP/Rally udvalget har planlagt 2 arrangementer i Der vil blive lavet Rally konkurrence i forbindelse med en af vores udstillinger i Jylland og en på Sjælland i det kommende år. 22 Den første konkurrence vil således blive afholdt i forbindelse med vores udstilling i Stouby ved Vejle 6. marts 2010 og den anden konkurrence på Sjælland 9. oktober Begge konkurrencer vil blive afviklet på banerne udendørs og vil tælle med i klubbens Årets Hund konkurrence. Der vil blive mulighed for at deltage i 3 klasser; Begynder, Øvede og Ekspert og prøverne vil blive bedømt af en erfaren Rally-dommer. Så nu har alle vores medlemmer mulighed for at prøve en rigtig Rally-bane Fotos Anne Marie i forskellige sværhedsgrader, alt afhængig af hvor langt man er kommet med sin Islandske Fårehund. Mere information om Rally konkurrencerne kommer på vores hjemmeside, hvor der også vil være mulighed for at tilmelde sig. Såfremt der er spørgsmål hertil, så kontakt vores LP/Rally udvalg. Helle Juul Pedersen LP/Rally udvalget

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter BOXEREN 1 Boxer-klubben indbyder til foredrag om: Reproduktion og ernæring Søndag den 27. januar

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og

Læs mere

Adoption & Samfund. Når William klukker af grin Om vejen til Sigurd En gave hver dag Gave fra Special Needs Retten til fravalg og tilvalg

Adoption & Samfund. Når William klukker af grin Om vejen til Sigurd En gave hver dag Gave fra Special Needs Retten til fravalg og tilvalg Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 5 Oktober 2011 35. årgang TEMA: SPECIAL NEEDS Når William klukker af grin Om vejen til Sigurd En gave hver dag Gave fra Special Needs Retten til

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 7/8 juli/august 2006 34. årgang. RANDERS OCTOBER 5-8 www.wusv2006.dk

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 7/8 juli/august 2006 34. årgang. RANDERS OCTOBER 5-8 www.wusv2006.dk Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 7/8 juli/august 2006 34. årgang RANDERS OCTOBER 5-8 www.wusv2006.dk WUSV WORLD CHAMPIONSHIP 2006 SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Schæferhund

Læs mere

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen Indhold: Bestyrelsen s. 3 Lederen s. 4-5 Nyt fra Redaktionen s. 6 Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer s. 7-8 Referat fra Generalforsamlingen d. 20/11 s. 9-16 Vidste du? s. 17 Aktivitetskalenderen

Læs mere

BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1

BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1 BOXEREN 3 Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer BOXEREN 1 Hej alle sammen : Kunne i tænke jer at være med i dyrenes dag i Slagelse

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang Nr. 1-2 Januar - februar 2015 42. årgang Schæferhunden Det NATURLIGE valg til din hund! Karsbæk Gitana KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk INDHOLD: 32 Lederen... 4 Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013. Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose

Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013. Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013 Årsvinderudstilling Medlemsseminar Et liv med spondylose 1 2 BOXEREN udgivet af Boxer-klubben Specialklub under DKK. august 2013. 44. årgang/nr. 5 Oplag ca. 750.

Læs mere

Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH

Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Årgang 9 Nr. 4 November 2012 Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN, BocH

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Schæferhunden. HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse

Schæferhunden. HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 9 september 2005 33. årgang HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse Leder Schæferhunden

Læs mere

Indkaldelse Generalforsamling. TEMA: Hvalpe INFO: DCM

Indkaldelse Generalforsamling. TEMA: Hvalpe INFO: DCM Indkaldelse Generalforsamling TEMA: Hvalpe INFO: DCM ADRESSELISTE Bestyrelse: Formand: Allan Berling Christensen, Ølbyvej 164, Ølby, 4600 Køge. Tlf. & Fax: 56 16 80 02 Mobil: 20 42 70 11 E-mail: dictator.dobermann@webspeed.dk

Læs mere

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2006 30. årgang

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2006 30. årgang Adoption & Samfund Nr. 5 Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2006 30. årgang Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag og torsdag kl. 20.00-22.00 65 92 00 18 Hjemmeside: www.adoption.dk

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 Generalforsamling Spændende artikler Historien om Bette Baktus BOXEREN 1 Specialudstilling Hanner: Fru Beate Spelsberg TÆVER: Fru Ursula Heidelberg Tilmeldingsfrist

Læs mere

Udgives af Danmarks Civile Hundeførerforening, Helsingør afdeling, som medlemsblad og udkommer i hvert kvartal. bank: Danske Bank: 3183 241-043-7840

Udgives af Danmarks Civile Hundeførerforening, Helsingør afdeling, som medlemsblad og udkommer i hvert kvartal. bank: Danske Bank: 3183 241-043-7840 Gi Pote Nr. 3 efterår 2009 Gi Pote Udgives af Danmarks Civile Hundeførerforening, Helsingør afdeling, som medlemsblad og udkommer i hvert kvartal. Medlemstal: 196 Formand: Peter Knudsen tlf.: 6019 2283

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Holdapportering 2013 i Blokhus 38. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Det var en skøn weekend i Blokhus, der i Juni!! 74

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere