Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic"

Transkript

1 Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 2 3. BREDBÅND BASIC MED TELEFONI ELLER PÅ BASISLINIE 2 4. GRUNDYDELSERNE 2 5. TILLÆGSYDELSER 2 6. PAIR BONDING 3 7. VECTORING TEKNOLOGIEN 4 8. RØD ORDRE 5 9. HVILENDE ABONNEMENT BEGRÆNSNINGER SÆRLIGT OM XDSL-UDSTYR SÆRLIGT OM VDSL DRIFTSSIKKERHED OG KAPACITETSHENSYN FOR INTERNETTJENESTEN SLUTKUNDENS MISLIGHOLDELSE BESTILLINGER 7 PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 1 af 8

2 2. Generel beskrivelse Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg Bredbånd Basic. Ydelsen Bredbånd Basic giver en Slutkunde internetadgang via en xdsl-forbindelse. Ydelsen kan kun leveres til Slutkunder, tilhørende en central, hvor TDC har etableret DSLAMudstyr, og hvor der er en xdsl-egnet linie fra centralen til Slutkunden (installationsadressen). 3. Bredbånd Basic med telefoni eller på Basislinie Bredbånd Basic kan etableres som: Bredbånd Basic med telefoni Bredbånd Basic på Basislinie Bredbånd Basic med telefoni forudsætter, at Slutkunden har indgået aftale om abonnement på TDC s offentlige telefonitjeneste eller et andet smalbåndsabonnement hos TDC eller en Kunde, som har indgået aftale om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. For Bredbånd Basic på Basislinie gælder følgende forhold: Oprettelse af Bredbånd Basic sker på en Basislinie, dvs. en kobberledning uden smalbåndsabonnement Når Bredbånd Basic på Basislinie oprettes, stilles kobbertrådparret til rådighed på samme vilkår som gælder for rå kobber, dvs. at trådparret kan etableres uden nyanlæg, dvs. alene med krydskoblinger i de fordelere, der befinder sig mellem krydsfeltet og KAP. Konvertering fra Bredbånd Basic med telefoni til Bredbånd Basic på Basislinie sker automatisk ved opsigelse af smalbåndsabonnementet. Kunden orienteres herom via . Bredbåndsforbindelsen efter konvertering til Basislinie, afsluttes i XDSL-udstyr til PSTN-linier. Bestiller Slutkunden flytning af smalbåndsabonnementet, nedtager TDC Bredbånd Basic samtidig med ophør af smalbåndsabonnementet med mindre Kunden senest 2 Arbejdsdage før flyttedatoen bestiller konvertering til Bredbånd Basic på Basislinie. Med henblik på at give Kunden mulighed herfor, orienteres Kunden via mail om, at Kunden har bestilt flytning af sit smalbåndsabonnement samt flyttedato. 4. Grundydelserne Internetadgang via XDSL-forbindelse To dynamiske ip-adresser tildelt via DHCP-server Installationsform Gør-Det-Selv o En tekniker foretager den nødvendige ændring på centralen, og Slutkunden skal selv herefter foretage installationen på installationsadressen, herunder opsætning af skillefilter/kombifilter og XDSL-modem, samt evt. router og netkort. Slutkunden sørger selv for forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og drift af denne. Eventuelle udgifter hertil påhviler Slutkunden. Skillefilter/kombifilter, strømforsyning, kabler og XDSL-modem til udlån Mulige hastigheder er angivet i dokumentet [Hastighedsvarianter, DSL, inklusiv linjekvalificering] som er tilgængelig via Wholesale Online. TDC forbeholder sig ret til at etablere xdsl-forbindelsen på enten ADSL- eller VDSL-platformen efter eget valg. Priser for Bredbånd Basic fremgår af Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic som er tilgængelig via Wholesale Online Nysalg af Bredbånd Basic leveres ikke sammen med ISDN. 5. Tillægsydelser Installationsform Godt-i-Gang o xdsl-udstyr medbringes og installeres af en tekniker. Teknikeren opsætter multistik inkl. 10 m ledningstræk, (tekniker udpeger punkt for opsætning af multistik, Slutkunden kan herefter vælge at placere stikket inden for 10 meter af det af tekniker udpegede installationspunkt), tilslutter skillefilter og PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 2 af 8

3 xdsl-modem, og tester xdsl-forbindelsen. Slutkunden skal selv installere evt. netværkskort og evt. andet ekstraudstyr og forbinde pc'en til internettet. Installationsform Fall Back Express o Fall Back Express installation kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-Det-Selv installation, og Slutkunden efterfølgende ønsker teknikerbesøg (Godt-i-Gang). Fall Back Express bookes i en speciel hurtig teknikerkalender. Den typiske leveringstid for Fall Back Express er 2 til 3 arbejdsdage. Kombifilter: o Ekstra kombifiltre kan tilkøbes. o Postforsendes til Slutkunden eller afsættes som bulkvarer til Kunden. Fast IP-adresse eller flere dynamiske ip-adresser tildelt via DHCP-server. Slutkunden har i stedet for standardopsætningen mulighed for at vælge følgende løsninger: o 1 Fast ip-adresse. Hvis der vælges Fast ip-adresse, er dette i stedet for de 2 dynamiske adresser, som gives automatisk ved oprettelse af Bredbånd Basic. 1 o 2 ekstra dynamiske ip-adresser (dvs. i alt 4 dynamiske ip-adresser) o 4 ekstra dynamiske ip-adresser (dvs. i alt 6 dynamiske ip-adresser) Home GateWay o Home Gateway (HGW) er en routerenhed der indeholder et DSL modem, ATA (analog telefon adapter), router, firewall, trådløst accesspunkt, samt 4 port switch i en og samme boks. Der er ikke binding til netværks-enheder, der kan tilsluttes i hvilke porte, dvs. TV og andet kan tilsluttes en vilkårlig port. o Det er muligt for Kunden at se HGW ens konfiguration, via login. o HGW en leveres i en samlet pakke indeholdende: o Strømforsyning, Installationsvejledning, RJ11 kabler, Hermafroditstik o Pakken indeholder ikke skillefilter. o Ønskes HGW en benyttet ifm. fastnet/pstn skal Kunden bestille skille filter via Wholesale Online. o HGW postforsendes til Slutkunden ved alle GDS og GIG ordre 6. Pair Bonding Pair Bonding(PB) er et tillægsprodukt til Bredbånd basic. Pair Bonding er defineret ved, at xdsl-produktet produceres på to kobberpar fremført fra DSLAM til slutbrugeradressen, i stedet for på ét kobberpar. Dette betyder jf. det brugte tekniske regelsæt, at når xdsl benytter to kobberpar vil båndbredden blive 1 til2 gange hastigheden for den enkelte linie (både up/downstream), i gennemsnit forventer vi ca. 1,7 gange hastigheden. De hastigheder og tjenester TDC kan levere via PB er de tilsvarende som leveres på et kobberpar, men hvor brug af 2 kobberpar giver mulighed for at levere på kobberforbindelser med højere dæmpning og/eller større afstand mellem DSLAM og Slutbrugeren. Produktet kan tilsvarende leveres med og uden samproduktion af PSTN. Der vil selvfølgelig over tid blive lanceret hastigheder der udelukkende kan tilbydes på PB, ved at hastighederne leveres på to kobberpar. Overordnet etablering af Pair Bonding, gennemføres på følgende måde: o To porte benyttes på DSLAMen i stedet for en, da der er to linjer. o Linjefremføring af kobberlinierne skal være nogenlunde ens fra slutkunde adresse til DSLAM. o PB udføres altid med teknikerinstallation(gig) hvis der ikke er PBKAPstik på adressen. Teknikeren etablerer et PBKAPstik 2 hos Slutbrugeren, så to linjer kan benyttes. PB produceres udelukkende fra de TDC DSLAM som er af typen Alcatel(XDA). PB leveres udelukkende fra nærmeste DSLAM (set fra Slutbrugeren), endvidere skal der være de nødvendige porte og kobberkapacitet til rådighed. 1 Ip-adressen er som udgangspunkt fast. TDC forbeholder sig dog ret til at tildele Slutkunden en anden ip-adresse, f.eks. som følge af Slutkundens flytning, konvertering ml. telefoni/basislinie, konvertering ml. ISDN/PSTN eller en omlægning i nettet. 2 Betegnelsen for det eller de stik, der skal benyttes til at forbinde udstyr til de to kobberpar, og det stik en teknikker opsætter ifm. En GIG installation. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 3 af 8

4 Opsætning med tekniker besøg Der er forskellige termineringsmuligheder hos Slutbrugeren, som vist ovenfor. Teknikeren vil i forbindelse med udførelsen primært vælge den i Case 1 beskrevne model. Der kan dog være situationer, hvor teknikeren i stedet vil benytte Case 2 og opsætte et stik ved siden af det eksisterende. Teknikeren vil sikre, at Slutbrugerens interne installation er afskilt fra PB, således at Slutbrugerens telefoner fungerer fra alle stik, og setuppet følger derved standard processen for GIG. Teknikeren vil ifm. installationen sikre følgende: o Teknikeren etablerer et PBKAPstik 3, der består af ombygning af eksisterende stik eller opsætning af ekstrastik, således at udstyr kan tilsluttes to RJ11 stik, som er skitseret i ovenstående eksempler. o Der trækkes max 10 Meter ledningstræk fra eksisterende KAPstik. o Linjen testes mht. kvalitet og hastighed. o Hvis TDC leveret udstyr er bestilt, benyttes en medie konverter. Denne tilsluttes og det afventes at udstyret er trained up. o Teknikeren udfør funktionstest af telestik og hastighedskontrol af tjeneste. Teknikeren afslutter installationen med at udfylde teknikerkvitteringen samtidig med, at vise Slutbrugeren installationen og at tjenesten virker, samt evt. aflevere de medfølgende vejledninger og kvitteringen til Slutbrugeren. 7. Vectoring teknologien Vectoring er en overbygning på VDSL teknikken og derfor er de forhold som er beskrevet for VDSL generelt også gældende ifm. VDSL med Vectoring.Ved traditionel ADSL og VDSL sker der kodning og dekodning for hver enkelt linje for sig. Signal som via krydstale i kablerne overkobles fra nabolinjer, virker her som støj der reducerer ydelsen. Med Vectoring teknikken sker kodning og dekodning for alle VDSL linjer i Vectoring gruppen under et, og overkobling via krydstale er derfor ikke støj, men en del af signalet, som så kan kompenseres så det ikke reducerer ydelsen. Forudsætningen er at alle linjer som krydstalemæssigt kan koble til hinanden afsluttes i samme DSLAM (Vectoring gruppen er klart afgrænset) og at alle CPE enheder kan spille med i kodning og dekodningen af signalerne. I TDC enables Vectoring pr. node og kan ikke fravælges, når Kunden vælger teknologien VDSL og er tilsluttet en node med Vectoring. TDC aktiverer altid G.INP ifm. Vectoring for at reducere transmissionsfejl mest muligt og for at minimere delay. Vectoring-teknikken supporteres ifm Pair bonding men ikke ifm. følgende teknologier ADSL2+ og G.SHDSL. Vectoring er en overbygning på VDSL2. ADSL2+, G.SHDSL, og de anvendte teknikker hertil ifm. Pair Bonding, kan fortsat anvendes på noder hvor Vectoring aktiveres, uden tilpasning af udstyr. I DSLAM listen, i Service modulet under Wholesale Online, er noteret på hvilke centraler, der kan leveres med Vectoring. Listen opdateres løbende. 3 Betegnelsen for det eller de stik, der skal benyttes til at forbinde udstyr til de to kobberpar, og det stik en teknikker opsætter ifm. En GIG installation. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 4 af 8

5 Foruden eksisterende VDSL hastigheder tilbydes en flexprofil max. 105/32Mb/s; min. 55/15 Mb/s. Denne kan også benyttes til fx Pair Bonding. Fall Back hastighed(hvis det tilsendte CPE der understøtter vectoring ikke er tilsluttet) bliver aktuel hvis en CPE ikke har Vectoring understøttelse efter at noden er Vectoring aktiveret. Opnåelig hastighed er ca. 10 Mb/s DS og 2 Mb/s US. Faktisk hastighed er afhængig af flere faktorer, herunder Nodens shaping. Vectoring forudsætter Kap stik på adressen Levering af VDSL forudsætter at Slutbrugeren har etableret et KAP-stik (Multistik), således at Slutbrugerens egne stik i husets installation og DSL forbindelsen er adskilt. Det er Kundens ansvar at sikre, at der er Multistik på adressen, såfremt der bestilles en GDS etablering. Vectoring forudsætter de samme krav til slutbrugerens installation som på VDSL. 8. Rød ordre Rød ordre defineres ved at der skal udføres anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af en kobberbaseret forbindelse. Anlægsarbejdet vil typisk være etablering af ny stikledning. Hvis en rød ordre kan gennemføres med TDC s anlægsomkostninger indenfor en beløbsgrænse og der ikke er tale f.eks. stikledning parallelt på eksisterende men fuldt udnyttet stikledning, udføres ordren normalt. Kunden kan via ordrebekræftelse se at der skal udføres anlægs arbejde og bliver opkrævet en tillægspris udover teknikerbesøg og eventuelt opsætning af KAP, jf. Bilag 2. Hvis Kunden ikke ønsker ordren gennemført kan Kunden annullere ordren. Der skal ikke betales annullerings gebyr. Hvis en rød ordre ikke kan gennemføres indenfor beløbsgrænsen, udføres ordren ikke, med mindre Kunden vil betale de relaterede anlægsomkostninger som vil fremgå af et tilbud fra TDC. Beløbsgrænsen fremgår af prisbilag 2 og anlægsomkostningerne estimeres i visiteringsprocessen. 9. Hvilende abonnement Et "Hvilende abonnement" medfører at Slutkunden kan sætte sit abonnement i bero i en periode på op til et halvt år. Det kan eksempelvis være relevant for Slutkunder, der er i sommerhus eller ude at rejse i længere periode. I den pågældende periode kan der ikke udveksles trafik. Men forbindelsen er reserveret til Slutkunden, så den kan genetableres på et givent tidspunkt, uden at en tekniker skal besøge Slutkunden. Al trafik sættes i bero på bærelinien, det vil sige både telefoni og bredbånd og andre tjenester. Det er en forudsætning at Kunden selv ejer samtlige tjenester på bærelinien. TDC eller andre udbydere må f.eks. ikke have et PSTN abonnement, mens Kunden har et Bredbåndsabonnement. Har kunden etableret Nedtaget fastnet for senere flytning, er det ikke muligt at etablere Hvilende abonnement, da ledningsvejen ikke er reserveret. På Wholesale Online kan Hvilende abonnement bestilles. Under hvert produkt vælges Oprettelse eller Nedtagelse. Oprettelse og nedtagelse kan bestilles i samme ordre. 10. Begrænsninger Slutkunden kan som udgangspunkt ikke modtage SMTP (port 25) og NNTP (port 119) direkte, da der er opsat filtre, som forhindrer dette, for at beskytte brugerne mod misbrug. Af samme årsag er der opsat filtre, der forhindrer udgående trafik via port 25, med mindre man sender via TDC s SMTP-server. Ved xdsl-forbindelser etableret på fastnet (PSTN) vil det være muligt at opsætte yderligere to kombifiltre, således at i alt tre eksisterende 3-polede telefonstik kan benyttes. Der PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 5 af 8

6 kan placeres flere telefoner bag hvert kombifilter. Brug af kombifilter ved hastigheder over 8064 kbit/s (downstream) kan i visse husinstallationer medføre, at den bestilte båndbredde ikke kan oppebæres. I sådanne tilfælde anbefales det at bestille installation med teknikerbesøg, således at afslutningspunktet omlægges til et multistik. Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af priserne i henhold til denne Aftale. Hvis Kunden ønsker levering til tekniske installationer (f.eks. vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg, antennemaster eller lignende) eller usædvanlige adresser (f.eks. telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser i form af kajstik, markedspladser eller lignende), kan TDC normalt levere dette efter regning. Levering efter regning kan kun ske efter Kundens accept. 11. Særligt om xdsl-udstyr Ved GDS er Slutkunden selv ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af xdsl-udstyret foretages korrekt, således at xdsl-forbindelsen herefter virker. TDC er uden ansvar for, om en eventuel eksisterende intern teleinstallation på installationsadressen (eksisterende ekstra telefonstik) virker efter Slutkundens GDS-installation af xdsl-udstyret. Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor xdsl-forbindelsen er afbrudt på grund af Slutkundens mangelfulde installation af XDSL-udstyret. Hvis Kunden anmelder en fejl i forbindelse med en GDS-installation, og det viser sig, at fejlen skyldes Slutkundens mangelfulde installation af xdsl-udstyret, er Kunden forpligtet til at dække TDC's udgifter til fejlsøgning, jf. bilag 2. Hvis udstyret er defekt, sender TDC nyt udstyr direkte til Slutkunden. Ved ophør af Kundens aftale med Slutkunden, ved flytning af Slutkundens bredbåndsforbindelse, ved konvertering mellem et ISDN-abonnement og en Basislinie eller et PSTNabonnement, eller hvis XDSL-udstyret er defekt, skal Kunden sikre, at Slutkunden informeres om korrekt bortskaffelse af XDSL-udstyret i henhold til de af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Miljøstyrelsens tekst kan rekvireres på Wholesale Online. 12. Særligt om VDSL VDSL er en DSL-teknologi, som er kendetegnet ved at understøtte højere båndbredder end ADSL. Som følge af de langt højere båndbredder, har VDSL-teknologien kortere rækkevidde end ADSL. Levering af VDSL forudsætter at Slutkunden har etableret et multistik, således at Slutkundens egne stik i husets installation og DSL-forbindelsen er adskilt. Bestilles GDSinstallation, er det Kundens ansvar at sikre, at der er multistik på adressen. VDSL kræver et VDSL-modem, der understøtter VDSL2. Ved nyoprettelser af en VDSLvariant, og ved skift fra en ADSL-variant til VDSL-variant, fremsender TDC en udstyrskasse med VDSL-modem. ADSL-udstyret skal ikke returneres ved skift fra ADSL til VDSL. Ved en eventuel senere nedgradering af båndbredden, forbliver kunden på VDSLteknologien, og skal derfor ikke skifte modem. 13. Driftssikkerhed og kapacitetshensyn for internettjenesten Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. TDC forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. 14. Slutkundens misligholdelse I tilfælde af Kundens eller Slutkundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne Aftale er TDC uden varsel berettiget til at afbryde Slutkundens XDSL-forbindelse og adgang til internettet. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 6 af 8

7 Slutkunden undlader efter fremsendelse af påkrav fra TDC via Kunden herom at afbryde tilslutning af udstyr eller telenet til eget brug (interne net), der giver anledning til forstyrrelse i TDC's telenet. Slutkunden undlader efter fremsendelse af påkrav fra TDC via Kunden herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser m.v. af trafikken i TDC's offentlige telenet eller internettet. TDC afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v. XDSL-forbindelsen anvendes til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører Slutkundens husstand, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påbud herom fra TDC via Kunden. Slutkunden portscanner andres computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). Slutkundens forbindelse misbruges med eller uden Slutkundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv. Slutkunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. Slutkunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header-information. Slutkunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Hvis Slutkunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, foretager TDC snarest genåbning af forbindelsen efter aftale med Kunden. Afbrydelse af forbindelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. 15. Bestillinger Kunden forespørger og afgiver bestillinger via de bestillingsgrænseflader, TDC stiller til rådighed, jf. bilag 6. Til nedenstående ordretyper knytter der sig særlige vilkår: Ombookning Ordrer kan ombookes via bestillingssystemet Columbine, jf. bilag 6, hvis der er mere end to Arbejdsdage til udførsel. Hvis der ønskes ombooking på et tidspunkt, der er tættere på udførsel end to Arbejdsdage, skal ordren indsendes via Wholesale Online til TDC. Annullering af oprettelse Fra modtagelse af ordrebekræftelse og frem til kl Arbejdsdagen før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, kan Kunden annullere ordren mod betaling af et annulleringsgebyr4, jf. bilag 2. Annulleringer efter dette tidspunkt betragtes som almindelige opsigelser. Ordrer kan annulleres via bestillingssystemet Columbine, jf. bilag 6, hvis der er mere end to Arbejdsdage til udførsel. Ved en annullering på et tidspunkt, der ligger tættere end to Arbejdsdage på udførselstidspunktet, skal TDC kontaktes. Flytning Såfremt Slutkunden har tilkøbt Mailboks skal flytning bestilles som en flytteordre. Har Slutkunden ikke tilkøbt Mailboks skal flytning bestilles som en nedtagning af eksisterende XDSL-forbindelse efterfulgt af en oprettelse af XDSL på ny adresse. Konvertering af telefoni fra ISDN til PSTN Hvis Slutkunden har XDSL med telefoni, og telefoniabonnementet konverteres fra ISDN til PSTN vil TDC genopsættes XDSL-forbindelsen på den nye telefoniforbindelse. TDC udsender nyt udstyr til Slutkunden. Opsigelse af en XDSL-forbindelse Opsigelse af den enkelte XDSL-forbindelse er uopsigelig i 6 måneder fra leveringsdatoen. Kunden kan med et varsel på mindst 10 Arbejdsdage opsige XDSL-forbindelsen til udgangen af uopsigelighedsperioden. Kunden kan i øvrigt opsige XDSL-forbindelsen med et varsel på mindst 10 Arbejdsdage. 4 Annulleringsgebyret opkræves ikke såfremt annulleringen er begrundet i ønsket om anden installationsform (eksempelvis hvis GIG ønskes ændret til GDS eller omvendt). PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 7 af 8

8 Spørgsmål vedr. ordreafgivelse Spørgsmål vedr. ordreafgivelse kan stilles via til TDC's Kundeadministration. Tekniker ringer 30 min. inden ankomst Ved teknikerbesøg vil teknikeren altid ringe på Slutkundens træffenummer ca. 30 min. inden ankomst. Ved bestilling skal slutbrugerens træffenummer således altid oplyses i Ring 30 min. før" feltet. Kører teknikeren forgæves, vil der blive opkrævet for et forgæves teknikerbesøg iht. gældende priser. Ring ½ time før tilbydes ikke i forbindelse med 2-timers installationsbesøg. Migrering Kunden foretager migrering på følgende måde: Fra et kobberbaseret DSL produkt(fx Delt Rå kobber, Rå kobber, ebsa, IPConnect, VULA) til Bredbånd Basic. Migrering foretages ved at benytte funktionen for skift af bredbåndsudbyder. Fra et EVPN DSL til Bredbånd Basic. Migrering foretages ved at bestille Bredbånd Basic som almindelig oprettelse, med angivelse på bestillingen i kommentarfelt, at nedtagelsen og oprettelsen skal koordineres til en dato specificeret af Kunden. Ved migrering fra Råfiber, EVPN Fiber til Bredbånd Basic, bestilles Bredbånd Basic som almindelig oprettelse. Når leveringstidspunktet er bekræftet, kan nedtagning af den fiberbaserede forbindelse bestilles til samme tid eller med den forsinkelse, som Kunden ønsker for at foretage en seamless overkobling. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 8 af 8

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL Bilag 1B: Prduktspecifikatin fr IP VPN DSL Dette bilag beskriver de specifikke egenskaber i frhld til en IP VPN DSL løsning. Der henvises til Bilag 1A vedr. generel beskrivelse af IP VPN/MPLS, BGP g IP

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic Bilag 2: er for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 2 til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 2 er hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Generelt erne er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring 1. Omfang Vectoring tilbydes på de noder der er blevet enablet for Vectoring. Vectoring tilbydes udelukkende til VDSL-teknologien. Dette bilag beskriver Vectoring

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonstik) Juli 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Columbine brugervejledning

Columbine brugervejledning brugervejledning Vejledning for operatører ved version 2.4 Side 2 Indhold 1. Aftale... 3 1.1 Produkter... 3 2. Indledning... 4 2.1 Fejlmelding og spørgsmål... 4 2.2 Generelt... 5 3.... 5 3.1 Vis eksisterende

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Dette bilag: udgør Bilag 2 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg Kobber erstatter Bilag 3 Priser og gebyrer for rå kobber, dateret 6.

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-net) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonnet) Juni 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 1. Abonnementsaftalen xdsl eller Fiber (herefter

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam G.INP Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. Status for implementeringen - kort 2. Brush up baggrund og TDC implementering af G.INP 3. Brush up IT-implementeringen

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) YouSee Tv Lille og Mobil YouSee Tv Basis og Mobil YouSee Tv Viasat Mellem og Mobil YouSee Tv Viasat Stor og Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. DLM baggrund 2. Tidslinje 3. Forslag til implementering 4. Foreløbig IT-specifikation i PPR/idébeskrivelsen

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Prduktspecifikatin fr Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Prdukttillæg fr Bredbånd Basic g erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Prduktspecifikatin fr Bredbånd Basic hørende til

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 6. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Rammeaftaletillæg Installationsydelser Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. TEKNIKERBESØG... 3 2.1 YOUSEE A/S TEKNIKERBESØG... 3 2.2 DANSK KABEL TV A/S

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. DEFINITIONER... 2 5. PROCESSER... 3 5.1. Overdragelse fra TDC til gensælger...

Læs mere

Gør-det-selv-installation af ADSL

Gør-det-selv-installation af ADSL Gør-det-selv-installation af ADSL 1 ADSL-linjen leveres med et Siemens Speedstream 4100 standard 1-ports ADSLmodem eller et Motorola 7340 standard 1-ports VDSL-modem. Pakken indeholder: 1 stk. Siemens

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

TDC HomeBox ADSL/VDSL. Installationsvejledning

TDC HomeBox ADSL/VDSL. Installationsvejledning ADSL/VDSL Installationsvejledning Tillykke med din nye Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet og til

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Telenor Business Internet. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Telenor Business Internet. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Telenor Business Internet. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Produkt Binding Abonnement pr. md. Oprettelse

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Til Ram m eaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem < Kunde> og TDC A/S PT Kobber v standard 01 10 2009.doc Side

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere