Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic"

Transkript

1 Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 2 3. BREDBÅND BASIC MED TELEFONI ELLER PÅ BASISLINIE 2 4. GRUNDYDELSERNE 2 5. TILLÆGSYDELSER 2 6. PAIR BONDING 3 7. VECTORING TEKNOLOGIEN 4 8. RØD ORDRE 5 9. HVILENDE ABONNEMENT BEGRÆNSNINGER SÆRLIGT OM XDSL-UDSTYR SÆRLIGT OM VDSL DRIFTSSIKKERHED OG KAPACITETSHENSYN FOR INTERNETTJENESTEN SLUTKUNDENS MISLIGHOLDELSE BESTILLINGER 7 PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 1 af 8

2 2. Generel beskrivelse Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg Bredbånd Basic. Ydelsen Bredbånd Basic giver en Slutkunde internetadgang via en xdsl-forbindelse. Ydelsen kan kun leveres til Slutkunder, tilhørende en central, hvor TDC har etableret DSLAMudstyr, og hvor der er en xdsl-egnet linie fra centralen til Slutkunden (installationsadressen). 3. Bredbånd Basic med telefoni eller på Basislinie Bredbånd Basic kan etableres som: Bredbånd Basic med telefoni Bredbånd Basic på Basislinie Bredbånd Basic med telefoni forudsætter, at Slutkunden har indgået aftale om abonnement på TDC s offentlige telefonitjeneste eller et andet smalbåndsabonnement hos TDC eller en Kunde, som har indgået aftale om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. For Bredbånd Basic på Basislinie gælder følgende forhold: Oprettelse af Bredbånd Basic sker på en Basislinie, dvs. en kobberledning uden smalbåndsabonnement Når Bredbånd Basic på Basislinie oprettes, stilles kobbertrådparret til rådighed på samme vilkår som gælder for rå kobber, dvs. at trådparret kan etableres uden nyanlæg, dvs. alene med krydskoblinger i de fordelere, der befinder sig mellem krydsfeltet og KAP. Konvertering fra Bredbånd Basic med telefoni til Bredbånd Basic på Basislinie sker automatisk ved opsigelse af smalbåndsabonnementet. Kunden orienteres herom via . Bredbåndsforbindelsen efter konvertering til Basislinie, afsluttes i XDSL-udstyr til PSTN-linier. Bestiller Slutkunden flytning af smalbåndsabonnementet, nedtager TDC Bredbånd Basic samtidig med ophør af smalbåndsabonnementet med mindre Kunden senest 2 Arbejdsdage før flyttedatoen bestiller konvertering til Bredbånd Basic på Basislinie. Med henblik på at give Kunden mulighed herfor, orienteres Kunden via mail om, at Kunden har bestilt flytning af sit smalbåndsabonnement samt flyttedato. 4. Grundydelserne Internetadgang via XDSL-forbindelse To dynamiske ip-adresser tildelt via DHCP-server Installationsform Gør-Det-Selv o En tekniker foretager den nødvendige ændring på centralen, og Slutkunden skal selv herefter foretage installationen på installationsadressen, herunder opsætning af skillefilter/kombifilter og XDSL-modem, samt evt. router og netkort. Slutkunden sørger selv for forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og drift af denne. Eventuelle udgifter hertil påhviler Slutkunden. Skillefilter/kombifilter, strømforsyning, kabler og XDSL-modem til udlån Mulige hastigheder er angivet i dokumentet [Hastighedsvarianter, DSL, inklusiv linjekvalificering] som er tilgængelig via Wholesale Online. TDC forbeholder sig ret til at etablere xdsl-forbindelsen på enten ADSL- eller VDSL-platformen efter eget valg. Priser for Bredbånd Basic fremgår af Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic som er tilgængelig via Wholesale Online Nysalg af Bredbånd Basic leveres ikke sammen med ISDN. 5. Tillægsydelser Installationsform Godt-i-Gang o xdsl-udstyr medbringes og installeres af en tekniker. Teknikeren opsætter multistik inkl. 10 m ledningstræk, (tekniker udpeger punkt for opsætning af multistik, Slutkunden kan herefter vælge at placere stikket inden for 10 meter af det af tekniker udpegede installationspunkt), tilslutter skillefilter og PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 2 af 8

3 xdsl-modem, og tester xdsl-forbindelsen. Slutkunden skal selv installere evt. netværkskort og evt. andet ekstraudstyr og forbinde pc'en til internettet. Installationsform Fall Back Express o Fall Back Express installation kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-Det-Selv installation, og Slutkunden efterfølgende ønsker teknikerbesøg (Godt-i-Gang). Fall Back Express bookes i en speciel hurtig teknikerkalender. Den typiske leveringstid for Fall Back Express er 2 til 3 arbejdsdage. Kombifilter: o Ekstra kombifiltre kan tilkøbes. o Postforsendes til Slutkunden eller afsættes som bulkvarer til Kunden. Fast IP-adresse eller flere dynamiske ip-adresser tildelt via DHCP-server. Slutkunden har i stedet for standardopsætningen mulighed for at vælge følgende løsninger: o 1 Fast ip-adresse. Hvis der vælges Fast ip-adresse, er dette i stedet for de 2 dynamiske adresser, som gives automatisk ved oprettelse af Bredbånd Basic. 1 o 2 ekstra dynamiske ip-adresser (dvs. i alt 4 dynamiske ip-adresser) o 4 ekstra dynamiske ip-adresser (dvs. i alt 6 dynamiske ip-adresser) Home GateWay o Home Gateway (HGW) er en routerenhed der indeholder et DSL modem, ATA (analog telefon adapter), router, firewall, trådløst accesspunkt, samt 4 port switch i en og samme boks. Der er ikke binding til netværks-enheder, der kan tilsluttes i hvilke porte, dvs. TV og andet kan tilsluttes en vilkårlig port. o Det er muligt for Kunden at se HGW ens konfiguration, via login. o HGW en leveres i en samlet pakke indeholdende: o Strømforsyning, Installationsvejledning, RJ11 kabler, Hermafroditstik o Pakken indeholder ikke skillefilter. o Ønskes HGW en benyttet ifm. fastnet/pstn skal Kunden bestille skille filter via Wholesale Online. o HGW postforsendes til Slutkunden ved alle GDS og GIG ordre 6. Pair Bonding Pair Bonding(PB) er et tillægsprodukt til Bredbånd basic. Pair Bonding er defineret ved, at xdsl-produktet produceres på to kobberpar fremført fra DSLAM til slutbrugeradressen, i stedet for på ét kobberpar. Dette betyder jf. det brugte tekniske regelsæt, at når xdsl benytter to kobberpar vil båndbredden blive 1 til2 gange hastigheden for den enkelte linie (både up/downstream), i gennemsnit forventer vi ca. 1,7 gange hastigheden. De hastigheder og tjenester TDC kan levere via PB er de tilsvarende som leveres på et kobberpar, men hvor brug af 2 kobberpar giver mulighed for at levere på kobberforbindelser med højere dæmpning og/eller større afstand mellem DSLAM og Slutbrugeren. Produktet kan tilsvarende leveres med og uden samproduktion af PSTN. Der vil selvfølgelig over tid blive lanceret hastigheder der udelukkende kan tilbydes på PB, ved at hastighederne leveres på to kobberpar. Overordnet etablering af Pair Bonding, gennemføres på følgende måde: o To porte benyttes på DSLAMen i stedet for en, da der er to linjer. o Linjefremføring af kobberlinierne skal være nogenlunde ens fra slutkunde adresse til DSLAM. o PB udføres altid med teknikerinstallation(gig) hvis der ikke er PBKAPstik på adressen. Teknikeren etablerer et PBKAPstik 2 hos Slutbrugeren, så to linjer kan benyttes. PB produceres udelukkende fra de TDC DSLAM som er af typen Alcatel(XDA). PB leveres udelukkende fra nærmeste DSLAM (set fra Slutbrugeren), endvidere skal der være de nødvendige porte og kobberkapacitet til rådighed. 1 Ip-adressen er som udgangspunkt fast. TDC forbeholder sig dog ret til at tildele Slutkunden en anden ip-adresse, f.eks. som følge af Slutkundens flytning, konvertering ml. telefoni/basislinie, konvertering ml. ISDN/PSTN eller en omlægning i nettet. 2 Betegnelsen for det eller de stik, der skal benyttes til at forbinde udstyr til de to kobberpar, og det stik en teknikker opsætter ifm. En GIG installation. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 3 af 8

4 Opsætning med tekniker besøg Der er forskellige termineringsmuligheder hos Slutbrugeren, som vist ovenfor. Teknikeren vil i forbindelse med udførelsen primært vælge den i Case 1 beskrevne model. Der kan dog være situationer, hvor teknikeren i stedet vil benytte Case 2 og opsætte et stik ved siden af det eksisterende. Teknikeren vil sikre, at Slutbrugerens interne installation er afskilt fra PB, således at Slutbrugerens telefoner fungerer fra alle stik, og setuppet følger derved standard processen for GIG. Teknikeren vil ifm. installationen sikre følgende: o Teknikeren etablerer et PBKAPstik 3, der består af ombygning af eksisterende stik eller opsætning af ekstrastik, således at udstyr kan tilsluttes to RJ11 stik, som er skitseret i ovenstående eksempler. o Der trækkes max 10 Meter ledningstræk fra eksisterende KAPstik. o Linjen testes mht. kvalitet og hastighed. o Hvis TDC leveret udstyr er bestilt, benyttes en medie konverter. Denne tilsluttes og det afventes at udstyret er trained up. o Teknikeren udfør funktionstest af telestik og hastighedskontrol af tjeneste. Teknikeren afslutter installationen med at udfylde teknikerkvitteringen samtidig med, at vise Slutbrugeren installationen og at tjenesten virker, samt evt. aflevere de medfølgende vejledninger og kvitteringen til Slutbrugeren. 7. Vectoring teknologien Vectoring er en overbygning på VDSL teknikken og derfor er de forhold som er beskrevet for VDSL generelt også gældende ifm. VDSL med Vectoring.Ved traditionel ADSL og VDSL sker der kodning og dekodning for hver enkelt linje for sig. Signal som via krydstale i kablerne overkobles fra nabolinjer, virker her som støj der reducerer ydelsen. Med Vectoring teknikken sker kodning og dekodning for alle VDSL linjer i Vectoring gruppen under et, og overkobling via krydstale er derfor ikke støj, men en del af signalet, som så kan kompenseres så det ikke reducerer ydelsen. Forudsætningen er at alle linjer som krydstalemæssigt kan koble til hinanden afsluttes i samme DSLAM (Vectoring gruppen er klart afgrænset) og at alle CPE enheder kan spille med i kodning og dekodningen af signalerne. I TDC enables Vectoring pr. node og kan ikke fravælges, når Kunden vælger teknologien VDSL og er tilsluttet en node med Vectoring. TDC aktiverer altid G.INP ifm. Vectoring for at reducere transmissionsfejl mest muligt og for at minimere delay. Vectoring-teknikken supporteres ifm Pair bonding men ikke ifm. følgende teknologier ADSL2+ og G.SHDSL. Vectoring er en overbygning på VDSL2. ADSL2+, G.SHDSL, og de anvendte teknikker hertil ifm. Pair Bonding, kan fortsat anvendes på noder hvor Vectoring aktiveres, uden tilpasning af udstyr. I DSLAM listen, i Service modulet under Wholesale Online, er noteret på hvilke centraler, der kan leveres med Vectoring. Listen opdateres løbende. 3 Betegnelsen for det eller de stik, der skal benyttes til at forbinde udstyr til de to kobberpar, og det stik en teknikker opsætter ifm. En GIG installation. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 4 af 8

5 Foruden eksisterende VDSL hastigheder tilbydes en flexprofil max. 105/32Mb/s; min. 55/15 Mb/s. Denne kan også benyttes til fx Pair Bonding. Fall Back hastighed(hvis det tilsendte CPE der understøtter vectoring ikke er tilsluttet) bliver aktuel hvis en CPE ikke har Vectoring understøttelse efter at noden er Vectoring aktiveret. Opnåelig hastighed er ca. 10 Mb/s DS og 2 Mb/s US. Faktisk hastighed er afhængig af flere faktorer, herunder Nodens shaping. Vectoring forudsætter Kap stik på adressen Levering af VDSL forudsætter at Slutbrugeren har etableret et KAP-stik (Multistik), således at Slutbrugerens egne stik i husets installation og DSL forbindelsen er adskilt. Det er Kundens ansvar at sikre, at der er Multistik på adressen, såfremt der bestilles en GDS etablering. Vectoring forudsætter de samme krav til slutbrugerens installation som på VDSL. 8. Rød ordre Rød ordre defineres ved at der skal udføres anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af en kobberbaseret forbindelse. Anlægsarbejdet vil typisk være etablering af ny stikledning. Hvis en rød ordre kan gennemføres med TDC s anlægsomkostninger indenfor en beløbsgrænse og der ikke er tale f.eks. stikledning parallelt på eksisterende men fuldt udnyttet stikledning, udføres ordren normalt. Kunden kan via ordrebekræftelse se at der skal udføres anlægs arbejde og bliver opkrævet en tillægspris udover teknikerbesøg og eventuelt opsætning af KAP, jf. Bilag 2. Hvis Kunden ikke ønsker ordren gennemført kan Kunden annullere ordren. Der skal ikke betales annullerings gebyr. Hvis en rød ordre ikke kan gennemføres indenfor beløbsgrænsen, udføres ordren ikke, med mindre Kunden vil betale de relaterede anlægsomkostninger som vil fremgå af et tilbud fra TDC. Beløbsgrænsen fremgår af prisbilag 2 og anlægsomkostningerne estimeres i visiteringsprocessen. 9. Hvilende abonnement Et "Hvilende abonnement" medfører at Slutkunden kan sætte sit abonnement i bero i en periode på op til et halvt år. Det kan eksempelvis være relevant for Slutkunder, der er i sommerhus eller ude at rejse i længere periode. I den pågældende periode kan der ikke udveksles trafik. Men forbindelsen er reserveret til Slutkunden, så den kan genetableres på et givent tidspunkt, uden at en tekniker skal besøge Slutkunden. Al trafik sættes i bero på bærelinien, det vil sige både telefoni og bredbånd og andre tjenester. Det er en forudsætning at Kunden selv ejer samtlige tjenester på bærelinien. TDC eller andre udbydere må f.eks. ikke have et PSTN abonnement, mens Kunden har et Bredbåndsabonnement. Har kunden etableret Nedtaget fastnet for senere flytning, er det ikke muligt at etablere Hvilende abonnement, da ledningsvejen ikke er reserveret. På Wholesale Online kan Hvilende abonnement bestilles. Under hvert produkt vælges Oprettelse eller Nedtagelse. Oprettelse og nedtagelse kan bestilles i samme ordre. 10. Begrænsninger Slutkunden kan som udgangspunkt ikke modtage SMTP (port 25) og NNTP (port 119) direkte, da der er opsat filtre, som forhindrer dette, for at beskytte brugerne mod misbrug. Af samme årsag er der opsat filtre, der forhindrer udgående trafik via port 25, med mindre man sender via TDC s SMTP-server. Ved xdsl-forbindelser etableret på fastnet (PSTN) vil det være muligt at opsætte yderligere to kombifiltre, således at i alt tre eksisterende 3-polede telefonstik kan benyttes. Der PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 5 af 8

6 kan placeres flere telefoner bag hvert kombifilter. Brug af kombifilter ved hastigheder over 8064 kbit/s (downstream) kan i visse husinstallationer medføre, at den bestilte båndbredde ikke kan oppebæres. I sådanne tilfælde anbefales det at bestille installation med teknikerbesøg, således at afslutningspunktet omlægges til et multistik. Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af priserne i henhold til denne Aftale. Hvis Kunden ønsker levering til tekniske installationer (f.eks. vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg, antennemaster eller lignende) eller usædvanlige adresser (f.eks. telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser i form af kajstik, markedspladser eller lignende), kan TDC normalt levere dette efter regning. Levering efter regning kan kun ske efter Kundens accept. 11. Særligt om xdsl-udstyr Ved GDS er Slutkunden selv ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af xdsl-udstyret foretages korrekt, således at xdsl-forbindelsen herefter virker. TDC er uden ansvar for, om en eventuel eksisterende intern teleinstallation på installationsadressen (eksisterende ekstra telefonstik) virker efter Slutkundens GDS-installation af xdsl-udstyret. Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor xdsl-forbindelsen er afbrudt på grund af Slutkundens mangelfulde installation af XDSL-udstyret. Hvis Kunden anmelder en fejl i forbindelse med en GDS-installation, og det viser sig, at fejlen skyldes Slutkundens mangelfulde installation af xdsl-udstyret, er Kunden forpligtet til at dække TDC's udgifter til fejlsøgning, jf. bilag 2. Hvis udstyret er defekt, sender TDC nyt udstyr direkte til Slutkunden. Ved ophør af Kundens aftale med Slutkunden, ved flytning af Slutkundens bredbåndsforbindelse, ved konvertering mellem et ISDN-abonnement og en Basislinie eller et PSTNabonnement, eller hvis XDSL-udstyret er defekt, skal Kunden sikre, at Slutkunden informeres om korrekt bortskaffelse af XDSL-udstyret i henhold til de af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Miljøstyrelsens tekst kan rekvireres på Wholesale Online. 12. Særligt om VDSL VDSL er en DSL-teknologi, som er kendetegnet ved at understøtte højere båndbredder end ADSL. Som følge af de langt højere båndbredder, har VDSL-teknologien kortere rækkevidde end ADSL. Levering af VDSL forudsætter at Slutkunden har etableret et multistik, således at Slutkundens egne stik i husets installation og DSL-forbindelsen er adskilt. Bestilles GDSinstallation, er det Kundens ansvar at sikre, at der er multistik på adressen. VDSL kræver et VDSL-modem, der understøtter VDSL2. Ved nyoprettelser af en VDSLvariant, og ved skift fra en ADSL-variant til VDSL-variant, fremsender TDC en udstyrskasse med VDSL-modem. ADSL-udstyret skal ikke returneres ved skift fra ADSL til VDSL. Ved en eventuel senere nedgradering af båndbredden, forbliver kunden på VDSLteknologien, og skal derfor ikke skifte modem. 13. Driftssikkerhed og kapacitetshensyn for internettjenesten Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. TDC forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. 14. Slutkundens misligholdelse I tilfælde af Kundens eller Slutkundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne Aftale er TDC uden varsel berettiget til at afbryde Slutkundens XDSL-forbindelse og adgang til internettet. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 6 af 8

7 Slutkunden undlader efter fremsendelse af påkrav fra TDC via Kunden herom at afbryde tilslutning af udstyr eller telenet til eget brug (interne net), der giver anledning til forstyrrelse i TDC's telenet. Slutkunden undlader efter fremsendelse af påkrav fra TDC via Kunden herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser m.v. af trafikken i TDC's offentlige telenet eller internettet. TDC afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v. XDSL-forbindelsen anvendes til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører Slutkundens husstand, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påbud herom fra TDC via Kunden. Slutkunden portscanner andres computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). Slutkundens forbindelse misbruges med eller uden Slutkundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv. Slutkunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. Slutkunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header-information. Slutkunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Hvis Slutkunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, foretager TDC snarest genåbning af forbindelsen efter aftale med Kunden. Afbrydelse af forbindelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. 15. Bestillinger Kunden forespørger og afgiver bestillinger via de bestillingsgrænseflader, TDC stiller til rådighed, jf. bilag 6. Til nedenstående ordretyper knytter der sig særlige vilkår: Ombookning Ordrer kan ombookes via bestillingssystemet Columbine, jf. bilag 6, hvis der er mere end to Arbejdsdage til udførsel. Hvis der ønskes ombooking på et tidspunkt, der er tættere på udførsel end to Arbejdsdage, skal ordren indsendes via Wholesale Online til TDC. Annullering af oprettelse Fra modtagelse af ordrebekræftelse og frem til kl Arbejdsdagen før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, kan Kunden annullere ordren mod betaling af et annulleringsgebyr4, jf. bilag 2. Annulleringer efter dette tidspunkt betragtes som almindelige opsigelser. Ordrer kan annulleres via bestillingssystemet Columbine, jf. bilag 6, hvis der er mere end to Arbejdsdage til udførsel. Ved en annullering på et tidspunkt, der ligger tættere end to Arbejdsdage på udførselstidspunktet, skal TDC kontaktes. Flytning Såfremt Slutkunden har tilkøbt Mailboks skal flytning bestilles som en flytteordre. Har Slutkunden ikke tilkøbt Mailboks skal flytning bestilles som en nedtagning af eksisterende XDSL-forbindelse efterfulgt af en oprettelse af XDSL på ny adresse. Konvertering af telefoni fra ISDN til PSTN Hvis Slutkunden har XDSL med telefoni, og telefoniabonnementet konverteres fra ISDN til PSTN vil TDC genopsættes XDSL-forbindelsen på den nye telefoniforbindelse. TDC udsender nyt udstyr til Slutkunden. Opsigelse af en XDSL-forbindelse Opsigelse af den enkelte XDSL-forbindelse er uopsigelig i 6 måneder fra leveringsdatoen. Kunden kan med et varsel på mindst 10 Arbejdsdage opsige XDSL-forbindelsen til udgangen af uopsigelighedsperioden. Kunden kan i øvrigt opsige XDSL-forbindelsen med et varsel på mindst 10 Arbejdsdage. 4 Annulleringsgebyret opkræves ikke såfremt annulleringen er begrundet i ønsket om anden installationsform (eksempelvis hvis GIG ønskes ændret til GDS eller omvendt). PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 7 af 8

8 Spørgsmål vedr. ordreafgivelse Spørgsmål vedr. ordreafgivelse kan stilles via til TDC's Kundeadministration. Tekniker ringer 30 min. inden ankomst Ved teknikerbesøg vil teknikeren altid ringe på Slutkundens træffenummer ca. 30 min. inden ankomst. Ved bestilling skal slutbrugerens træffenummer således altid oplyses i Ring 30 min. før" feltet. Kører teknikeren forgæves, vil der blive opkrævet for et forgæves teknikerbesøg iht. gældende priser. Ring ½ time før tilbydes ikke i forbindelse med 2-timers installationsbesøg. Migrering Kunden foretager migrering på følgende måde: Fra et kobberbaseret DSL produkt(fx Delt Rå kobber, Rå kobber, ebsa, IPConnect, VULA) til Bredbånd Basic. Migrering foretages ved at benytte funktionen for skift af bredbåndsudbyder. Fra et EVPN DSL til Bredbånd Basic. Migrering foretages ved at bestille Bredbånd Basic som almindelig oprettelse, med angivelse på bestillingen i kommentarfelt, at nedtagelsen og oprettelsen skal koordineres til en dato specificeret af Kunden. Ved migrering fra Råfiber, EVPN Fiber til Bredbånd Basic, bestilles Bredbånd Basic som almindelig oprettelse. Når leveringstidspunktet er bekræftet, kan nedtagning af den fiberbaserede forbindelse bestilles til samme tid eller med den forsinkelse, som Kunden ønsker for at foretage en seamless overkobling. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 8 af 8

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd Version 13 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd og Telefoni,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere