Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic"

Transkript

1 Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 2 3. BREDBÅND BASIC MED TELEFONI ELLER PÅ BASISLINIE 2 4. GRUNDYDELSERNE 2 5. TILLÆGSYDELSER 2 6. PAIR BONDING 3 7. VECTORING TEKNOLOGIEN 4 8. RØD ORDRE 5 9. HVILENDE ABONNEMENT BEGRÆNSNINGER SÆRLIGT OM XDSL-UDSTYR SÆRLIGT OM VDSL DRIFTSSIKKERHED OG KAPACITETSHENSYN FOR INTERNETTJENESTEN SLUTKUNDENS MISLIGHOLDELSE BESTILLINGER 7 PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 1 af 8

2 2. Generel beskrivelse Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg Bredbånd Basic. Ydelsen Bredbånd Basic giver en Slutkunde internetadgang via en xdsl-forbindelse. Ydelsen kan kun leveres til Slutkunder, tilhørende en central, hvor TDC har etableret DSLAMudstyr, og hvor der er en xdsl-egnet linie fra centralen til Slutkunden (installationsadressen). 3. Bredbånd Basic med telefoni eller på Basislinie Bredbånd Basic kan etableres som: Bredbånd Basic med telefoni Bredbånd Basic på Basislinie Bredbånd Basic med telefoni forudsætter, at Slutkunden har indgået aftale om abonnement på TDC s offentlige telefonitjeneste eller et andet smalbåndsabonnement hos TDC eller en Kunde, som har indgået aftale om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. For Bredbånd Basic på Basislinie gælder følgende forhold: Oprettelse af Bredbånd Basic sker på en Basislinie, dvs. en kobberledning uden smalbåndsabonnement Når Bredbånd Basic på Basislinie oprettes, stilles kobbertrådparret til rådighed på samme vilkår som gælder for rå kobber, dvs. at trådparret kan etableres uden nyanlæg, dvs. alene med krydskoblinger i de fordelere, der befinder sig mellem krydsfeltet og KAP. Konvertering fra Bredbånd Basic med telefoni til Bredbånd Basic på Basislinie sker automatisk ved opsigelse af smalbåndsabonnementet. Kunden orienteres herom via . Bredbåndsforbindelsen efter konvertering til Basislinie, afsluttes i XDSL-udstyr til PSTN-linier. Bestiller Slutkunden flytning af smalbåndsabonnementet, nedtager TDC Bredbånd Basic samtidig med ophør af smalbåndsabonnementet med mindre Kunden senest 2 Arbejdsdage før flyttedatoen bestiller konvertering til Bredbånd Basic på Basislinie. Med henblik på at give Kunden mulighed herfor, orienteres Kunden via mail om, at Kunden har bestilt flytning af sit smalbåndsabonnement samt flyttedato. 4. Grundydelserne Internetadgang via XDSL-forbindelse To dynamiske ip-adresser tildelt via DHCP-server Installationsform Gør-Det-Selv o En tekniker foretager den nødvendige ændring på centralen, og Slutkunden skal selv herefter foretage installationen på installationsadressen, herunder opsætning af skillefilter/kombifilter og XDSL-modem, samt evt. router og netkort. Slutkunden sørger selv for forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og drift af denne. Eventuelle udgifter hertil påhviler Slutkunden. Skillefilter/kombifilter, strømforsyning, kabler og XDSL-modem til udlån Mulige hastigheder er angivet i dokumentet [Hastighedsvarianter, DSL, inklusiv linjekvalificering] som er tilgængelig via Wholesale Online. TDC forbeholder sig ret til at etablere xdsl-forbindelsen på enten ADSL- eller VDSL-platformen efter eget valg. Priser for Bredbånd Basic fremgår af Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic som er tilgængelig via Wholesale Online Nysalg af Bredbånd Basic leveres ikke sammen med ISDN. 5. Tillægsydelser Installationsform Godt-i-Gang o xdsl-udstyr medbringes og installeres af en tekniker. Teknikeren opsætter multistik inkl. 10 m ledningstræk, (tekniker udpeger punkt for opsætning af multistik, Slutkunden kan herefter vælge at placere stikket inden for 10 meter af det af tekniker udpegede installationspunkt), tilslutter skillefilter og PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 2 af 8

3 xdsl-modem, og tester xdsl-forbindelsen. Slutkunden skal selv installere evt. netværkskort og evt. andet ekstraudstyr og forbinde pc'en til internettet. Installationsform Fall Back Express o Fall Back Express installation kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-Det-Selv installation, og Slutkunden efterfølgende ønsker teknikerbesøg (Godt-i-Gang). Fall Back Express bookes i en speciel hurtig teknikerkalender. Den typiske leveringstid for Fall Back Express er 2 til 3 arbejdsdage. Kombifilter: o Ekstra kombifiltre kan tilkøbes. o Postforsendes til Slutkunden eller afsættes som bulkvarer til Kunden. Fast IP-adresse eller flere dynamiske ip-adresser tildelt via DHCP-server. Slutkunden har i stedet for standardopsætningen mulighed for at vælge følgende løsninger: o 1 Fast ip-adresse. Hvis der vælges Fast ip-adresse, er dette i stedet for de 2 dynamiske adresser, som gives automatisk ved oprettelse af Bredbånd Basic. 1 o 2 ekstra dynamiske ip-adresser (dvs. i alt 4 dynamiske ip-adresser) o 4 ekstra dynamiske ip-adresser (dvs. i alt 6 dynamiske ip-adresser) Home GateWay o Home Gateway (HGW) er en routerenhed der indeholder et DSL modem, ATA (analog telefon adapter), router, firewall, trådløst accesspunkt, samt 4 port switch i en og samme boks. Der er ikke binding til netværks-enheder, der kan tilsluttes i hvilke porte, dvs. TV og andet kan tilsluttes en vilkårlig port. o Det er muligt for Kunden at se HGW ens konfiguration, via login. o HGW en leveres i en samlet pakke indeholdende: o Strømforsyning, Installationsvejledning, RJ11 kabler, Hermafroditstik o Pakken indeholder ikke skillefilter. o Ønskes HGW en benyttet ifm. fastnet/pstn skal Kunden bestille skille filter via Wholesale Online. o HGW postforsendes til Slutkunden ved alle GDS og GIG ordre 6. Pair Bonding Pair Bonding(PB) er et tillægsprodukt til Bredbånd basic. Pair Bonding er defineret ved, at xdsl-produktet produceres på to kobberpar fremført fra DSLAM til slutbrugeradressen, i stedet for på ét kobberpar. Dette betyder jf. det brugte tekniske regelsæt, at når xdsl benytter to kobberpar vil båndbredden blive 1 til2 gange hastigheden for den enkelte linie (både up/downstream), i gennemsnit forventer vi ca. 1,7 gange hastigheden. De hastigheder og tjenester TDC kan levere via PB er de tilsvarende som leveres på et kobberpar, men hvor brug af 2 kobberpar giver mulighed for at levere på kobberforbindelser med højere dæmpning og/eller større afstand mellem DSLAM og Slutbrugeren. Produktet kan tilsvarende leveres med og uden samproduktion af PSTN. Der vil selvfølgelig over tid blive lanceret hastigheder der udelukkende kan tilbydes på PB, ved at hastighederne leveres på to kobberpar. Overordnet etablering af Pair Bonding, gennemføres på følgende måde: o To porte benyttes på DSLAMen i stedet for en, da der er to linjer. o Linjefremføring af kobberlinierne skal være nogenlunde ens fra slutkunde adresse til DSLAM. o PB udføres altid med teknikerinstallation(gig) hvis der ikke er PBKAPstik på adressen. Teknikeren etablerer et PBKAPstik 2 hos Slutbrugeren, så to linjer kan benyttes. PB produceres udelukkende fra de TDC DSLAM som er af typen Alcatel(XDA). PB leveres udelukkende fra nærmeste DSLAM (set fra Slutbrugeren), endvidere skal der være de nødvendige porte og kobberkapacitet til rådighed. 1 Ip-adressen er som udgangspunkt fast. TDC forbeholder sig dog ret til at tildele Slutkunden en anden ip-adresse, f.eks. som følge af Slutkundens flytning, konvertering ml. telefoni/basislinie, konvertering ml. ISDN/PSTN eller en omlægning i nettet. 2 Betegnelsen for det eller de stik, der skal benyttes til at forbinde udstyr til de to kobberpar, og det stik en teknikker opsætter ifm. En GIG installation. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 3 af 8

4 Opsætning med tekniker besøg Der er forskellige termineringsmuligheder hos Slutbrugeren, som vist ovenfor. Teknikeren vil i forbindelse med udførelsen primært vælge den i Case 1 beskrevne model. Der kan dog være situationer, hvor teknikeren i stedet vil benytte Case 2 og opsætte et stik ved siden af det eksisterende. Teknikeren vil sikre, at Slutbrugerens interne installation er afskilt fra PB, således at Slutbrugerens telefoner fungerer fra alle stik, og setuppet følger derved standard processen for GIG. Teknikeren vil ifm. installationen sikre følgende: o Teknikeren etablerer et PBKAPstik 3, der består af ombygning af eksisterende stik eller opsætning af ekstrastik, således at udstyr kan tilsluttes to RJ11 stik, som er skitseret i ovenstående eksempler. o Der trækkes max 10 Meter ledningstræk fra eksisterende KAPstik. o Linjen testes mht. kvalitet og hastighed. o Hvis TDC leveret udstyr er bestilt, benyttes en medie konverter. Denne tilsluttes og det afventes at udstyret er trained up. o Teknikeren udfør funktionstest af telestik og hastighedskontrol af tjeneste. Teknikeren afslutter installationen med at udfylde teknikerkvitteringen samtidig med, at vise Slutbrugeren installationen og at tjenesten virker, samt evt. aflevere de medfølgende vejledninger og kvitteringen til Slutbrugeren. 7. Vectoring teknologien Vectoring er en overbygning på VDSL teknikken og derfor er de forhold som er beskrevet for VDSL generelt også gældende ifm. VDSL med Vectoring.Ved traditionel ADSL og VDSL sker der kodning og dekodning for hver enkelt linje for sig. Signal som via krydstale i kablerne overkobles fra nabolinjer, virker her som støj der reducerer ydelsen. Med Vectoring teknikken sker kodning og dekodning for alle VDSL linjer i Vectoring gruppen under et, og overkobling via krydstale er derfor ikke støj, men en del af signalet, som så kan kompenseres så det ikke reducerer ydelsen. Forudsætningen er at alle linjer som krydstalemæssigt kan koble til hinanden afsluttes i samme DSLAM (Vectoring gruppen er klart afgrænset) og at alle CPE enheder kan spille med i kodning og dekodningen af signalerne. I TDC enables Vectoring pr. node og kan ikke fravælges, når Kunden vælger teknologien VDSL og er tilsluttet en node med Vectoring. TDC aktiverer altid G.INP ifm. Vectoring for at reducere transmissionsfejl mest muligt og for at minimere delay. Vectoring-teknikken supporteres ifm Pair bonding men ikke ifm. følgende teknologier ADSL2+ og G.SHDSL. Vectoring er en overbygning på VDSL2. ADSL2+, G.SHDSL, og de anvendte teknikker hertil ifm. Pair Bonding, kan fortsat anvendes på noder hvor Vectoring aktiveres, uden tilpasning af udstyr. I DSLAM listen, i Service modulet under Wholesale Online, er noteret på hvilke centraler, der kan leveres med Vectoring. Listen opdateres løbende. 3 Betegnelsen for det eller de stik, der skal benyttes til at forbinde udstyr til de to kobberpar, og det stik en teknikker opsætter ifm. En GIG installation. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 4 af 8

5 Foruden eksisterende VDSL hastigheder tilbydes en flexprofil max. 105/32Mb/s; min. 55/15 Mb/s. Denne kan også benyttes til fx Pair Bonding. Fall Back hastighed(hvis det tilsendte CPE der understøtter vectoring ikke er tilsluttet) bliver aktuel hvis en CPE ikke har Vectoring understøttelse efter at noden er Vectoring aktiveret. Opnåelig hastighed er ca. 10 Mb/s DS og 2 Mb/s US. Faktisk hastighed er afhængig af flere faktorer, herunder Nodens shaping. Vectoring forudsætter Kap stik på adressen Levering af VDSL forudsætter at Slutbrugeren har etableret et KAP-stik (Multistik), således at Slutbrugerens egne stik i husets installation og DSL forbindelsen er adskilt. Det er Kundens ansvar at sikre, at der er Multistik på adressen, såfremt der bestilles en GDS etablering. Vectoring forudsætter de samme krav til slutbrugerens installation som på VDSL. 8. Rød ordre Rød ordre defineres ved at der skal udføres anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af en kobberbaseret forbindelse. Anlægsarbejdet vil typisk være etablering af ny stikledning. Hvis en rød ordre kan gennemføres med TDC s anlægsomkostninger indenfor en beløbsgrænse og der ikke er tale f.eks. stikledning parallelt på eksisterende men fuldt udnyttet stikledning, udføres ordren normalt. Kunden kan via ordrebekræftelse se at der skal udføres anlægs arbejde og bliver opkrævet en tillægspris udover teknikerbesøg og eventuelt opsætning af KAP, jf. Bilag 2. Hvis Kunden ikke ønsker ordren gennemført kan Kunden annullere ordren. Der skal ikke betales annullerings gebyr. Hvis en rød ordre ikke kan gennemføres indenfor beløbsgrænsen, udføres ordren ikke, med mindre Kunden vil betale de relaterede anlægsomkostninger som vil fremgå af et tilbud fra TDC. Beløbsgrænsen fremgår af prisbilag 2 og anlægsomkostningerne estimeres i visiteringsprocessen. 9. Hvilende abonnement Et "Hvilende abonnement" medfører at Slutkunden kan sætte sit abonnement i bero i en periode på op til et halvt år. Det kan eksempelvis være relevant for Slutkunder, der er i sommerhus eller ude at rejse i længere periode. I den pågældende periode kan der ikke udveksles trafik. Men forbindelsen er reserveret til Slutkunden, så den kan genetableres på et givent tidspunkt, uden at en tekniker skal besøge Slutkunden. Al trafik sættes i bero på bærelinien, det vil sige både telefoni og bredbånd og andre tjenester. Det er en forudsætning at Kunden selv ejer samtlige tjenester på bærelinien. TDC eller andre udbydere må f.eks. ikke have et PSTN abonnement, mens Kunden har et Bredbåndsabonnement. Har kunden etableret Nedtaget fastnet for senere flytning, er det ikke muligt at etablere Hvilende abonnement, da ledningsvejen ikke er reserveret. På Wholesale Online kan Hvilende abonnement bestilles. Under hvert produkt vælges Oprettelse eller Nedtagelse. Oprettelse og nedtagelse kan bestilles i samme ordre. 10. Begrænsninger Slutkunden kan som udgangspunkt ikke modtage SMTP (port 25) og NNTP (port 119) direkte, da der er opsat filtre, som forhindrer dette, for at beskytte brugerne mod misbrug. Af samme årsag er der opsat filtre, der forhindrer udgående trafik via port 25, med mindre man sender via TDC s SMTP-server. Ved xdsl-forbindelser etableret på fastnet (PSTN) vil det være muligt at opsætte yderligere to kombifiltre, således at i alt tre eksisterende 3-polede telefonstik kan benyttes. Der PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 5 af 8

6 kan placeres flere telefoner bag hvert kombifilter. Brug af kombifilter ved hastigheder over 8064 kbit/s (downstream) kan i visse husinstallationer medføre, at den bestilte båndbredde ikke kan oppebæres. I sådanne tilfælde anbefales det at bestille installation med teknikerbesøg, således at afslutningspunktet omlægges til et multistik. Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af priserne i henhold til denne Aftale. Hvis Kunden ønsker levering til tekniske installationer (f.eks. vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg, antennemaster eller lignende) eller usædvanlige adresser (f.eks. telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser i form af kajstik, markedspladser eller lignende), kan TDC normalt levere dette efter regning. Levering efter regning kan kun ske efter Kundens accept. 11. Særligt om xdsl-udstyr Ved GDS er Slutkunden selv ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af xdsl-udstyret foretages korrekt, således at xdsl-forbindelsen herefter virker. TDC er uden ansvar for, om en eventuel eksisterende intern teleinstallation på installationsadressen (eksisterende ekstra telefonstik) virker efter Slutkundens GDS-installation af xdsl-udstyret. Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor xdsl-forbindelsen er afbrudt på grund af Slutkundens mangelfulde installation af XDSL-udstyret. Hvis Kunden anmelder en fejl i forbindelse med en GDS-installation, og det viser sig, at fejlen skyldes Slutkundens mangelfulde installation af xdsl-udstyret, er Kunden forpligtet til at dække TDC's udgifter til fejlsøgning, jf. bilag 2. Hvis udstyret er defekt, sender TDC nyt udstyr direkte til Slutkunden. Ved ophør af Kundens aftale med Slutkunden, ved flytning af Slutkundens bredbåndsforbindelse, ved konvertering mellem et ISDN-abonnement og en Basislinie eller et PSTNabonnement, eller hvis XDSL-udstyret er defekt, skal Kunden sikre, at Slutkunden informeres om korrekt bortskaffelse af XDSL-udstyret i henhold til de af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Miljøstyrelsens tekst kan rekvireres på Wholesale Online. 12. Særligt om VDSL VDSL er en DSL-teknologi, som er kendetegnet ved at understøtte højere båndbredder end ADSL. Som følge af de langt højere båndbredder, har VDSL-teknologien kortere rækkevidde end ADSL. Levering af VDSL forudsætter at Slutkunden har etableret et multistik, således at Slutkundens egne stik i husets installation og DSL-forbindelsen er adskilt. Bestilles GDSinstallation, er det Kundens ansvar at sikre, at der er multistik på adressen. VDSL kræver et VDSL-modem, der understøtter VDSL2. Ved nyoprettelser af en VDSLvariant, og ved skift fra en ADSL-variant til VDSL-variant, fremsender TDC en udstyrskasse med VDSL-modem. ADSL-udstyret skal ikke returneres ved skift fra ADSL til VDSL. Ved en eventuel senere nedgradering af båndbredden, forbliver kunden på VDSLteknologien, og skal derfor ikke skifte modem. 13. Driftssikkerhed og kapacitetshensyn for internettjenesten Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. TDC forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. 14. Slutkundens misligholdelse I tilfælde af Kundens eller Slutkundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne Aftale er TDC uden varsel berettiget til at afbryde Slutkundens XDSL-forbindelse og adgang til internettet. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 6 af 8

7 Slutkunden undlader efter fremsendelse af påkrav fra TDC via Kunden herom at afbryde tilslutning af udstyr eller telenet til eget brug (interne net), der giver anledning til forstyrrelse i TDC's telenet. Slutkunden undlader efter fremsendelse af påkrav fra TDC via Kunden herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser m.v. af trafikken i TDC's offentlige telenet eller internettet. TDC afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v. XDSL-forbindelsen anvendes til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører Slutkundens husstand, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påbud herom fra TDC via Kunden. Slutkunden portscanner andres computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). Slutkundens forbindelse misbruges med eller uden Slutkundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv. Slutkunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. Slutkunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header-information. Slutkunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Hvis Slutkunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, foretager TDC snarest genåbning af forbindelsen efter aftale med Kunden. Afbrydelse af forbindelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. 15. Bestillinger Kunden forespørger og afgiver bestillinger via de bestillingsgrænseflader, TDC stiller til rådighed, jf. bilag 6. Til nedenstående ordretyper knytter der sig særlige vilkår: Ombookning Ordrer kan ombookes via bestillingssystemet Columbine, jf. bilag 6, hvis der er mere end to Arbejdsdage til udførsel. Hvis der ønskes ombooking på et tidspunkt, der er tættere på udførsel end to Arbejdsdage, skal ordren indsendes via Wholesale Online til TDC. Annullering af oprettelse Fra modtagelse af ordrebekræftelse og frem til kl Arbejdsdagen før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, kan Kunden annullere ordren mod betaling af et annulleringsgebyr4, jf. bilag 2. Annulleringer efter dette tidspunkt betragtes som almindelige opsigelser. Ordrer kan annulleres via bestillingssystemet Columbine, jf. bilag 6, hvis der er mere end to Arbejdsdage til udførsel. Ved en annullering på et tidspunkt, der ligger tættere end to Arbejdsdage på udførselstidspunktet, skal TDC kontaktes. Flytning Såfremt Slutkunden har tilkøbt Mailboks skal flytning bestilles som en flytteordre. Har Slutkunden ikke tilkøbt Mailboks skal flytning bestilles som en nedtagning af eksisterende XDSL-forbindelse efterfulgt af en oprettelse af XDSL på ny adresse. Konvertering af telefoni fra ISDN til PSTN Hvis Slutkunden har XDSL med telefoni, og telefoniabonnementet konverteres fra ISDN til PSTN vil TDC genopsættes XDSL-forbindelsen på den nye telefoniforbindelse. TDC udsender nyt udstyr til Slutkunden. Opsigelse af en XDSL-forbindelse Opsigelse af den enkelte XDSL-forbindelse er uopsigelig i 6 måneder fra leveringsdatoen. Kunden kan med et varsel på mindst 10 Arbejdsdage opsige XDSL-forbindelsen til udgangen af uopsigelighedsperioden. Kunden kan i øvrigt opsige XDSL-forbindelsen med et varsel på mindst 10 Arbejdsdage. 4 Annulleringsgebyret opkræves ikke såfremt annulleringen er begrundet i ønsket om anden installationsform (eksempelvis hvis GIG ønskes ændret til GDS eller omvendt). PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 7 af 8

8 Spørgsmål vedr. ordreafgivelse Spørgsmål vedr. ordreafgivelse kan stilles via til TDC's Kundeadministration. Tekniker ringer 30 min. inden ankomst Ved teknikerbesøg vil teknikeren altid ringe på Slutkundens træffenummer ca. 30 min. inden ankomst. Ved bestilling skal slutbrugerens træffenummer således altid oplyses i Ring 30 min. før" feltet. Kører teknikeren forgæves, vil der blive opkrævet for et forgæves teknikerbesøg iht. gældende priser. Ring ½ time før tilbydes ikke i forbindelse med 2-timers installationsbesøg. Migrering Kunden foretager migrering på følgende måde: Fra et kobberbaseret DSL produkt(fx Delt Rå kobber, Rå kobber, ebsa, IPConnect, VULA) til Bredbånd Basic. Migrering foretages ved at benytte funktionen for skift af bredbåndsudbyder. Fra et EVPN DSL til Bredbånd Basic. Migrering foretages ved at bestille Bredbånd Basic som almindelig oprettelse, med angivelse på bestillingen i kommentarfelt, at nedtagelsen og oprettelsen skal koordineres til en dato specificeret af Kunden. Ved migrering fra Råfiber, EVPN Fiber til Bredbånd Basic, bestilles Bredbånd Basic som almindelig oprettelse. Når leveringstidspunktet er bekræftet, kan nedtagning af den fiberbaserede forbindelse bestilles til samme tid eller med den forsinkelse, som Kunden ønsker for at foretage en seamless overkobling. PT_Bredbaand_Basic_Bilag_1a_Prod_beskr_v_std_ Side 8 af 8

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Gør-det-selv-installation af ADSL

Gør-det-selv-installation af ADSL Gør-det-selv-installation af ADSL 1 ADSL-linjen leveres med et Siemens Speedstream 4100 standard 1-ports ADSLmodem eller et Motorola 7340 standard 1-ports VDSL-modem. Pakken indeholder: 1 stk. Siemens

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox VDSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Installationsvejledning

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold:

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: ADSL installationsvejledning Udstyr Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: 1 stk. Siemens Speedstream 4100 ADSL-modem 1 stk. strømforsyning med ledning 2

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 KPI-rapportering for bestilling af bredbåndsprodukter Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 Revideret august 2014 1 KPI for bestilling af bredbåndsprodukter (1) Markedsafgørelserne på marked 4 og

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse

Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse Velkommen som kunde hos SYD ENERGI Hvad er dine rettigheder og forpligtelser som kunde hos SYD ENERGI? Det kan du få svar på i denne folder om dine aftalevilkår. Her giver vi dig et overblik over de betingelser,

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94 Møde om VULAvidereudvikling 3. September 2013 version 0.94 Indhold 1. Opdateret status på idriftsættelse af VULA 2. Opfølgning på Telias tunnel-løsning fra CPE 3. Dækningsoplysninger i TDCs net 1. AO'ers

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd Version 13 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd og Telefoni,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere