Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side Adamsmindeløbet. Bridge Side Cykling Side 22-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side 16-17 Adamsmindeløbet. Bridge Side 20-21. Cykling Side 22-23"

Transkript

1 Stiftet 10. december årgang Nr. 3 Maj 2015 Gymnastik Side Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side Adamsmindeløbet Side Bridge Side Formands- & M.I. nyt Cykling Side Preben fortæller... Håndbold Side Tennis Side 30 Petanque Side Forår og meget mere Et stort tak til ALLE vores sponsorer

2 2 Vitalitet maj 2015

3 Traditionen tro byder vi igen i år indenfor til Pinsebrunch, Søndag d.24.maj 2015 Brunchen indeholder: Hjemmebagt brød og boller Scrampled eggs m. bisonpølser, - bacon og kryddertomater Bisonspegepølse m. løgkompot og grøn dip Bisonpostej med champignon og bacon Laksewraps Kartoffelkroketter Toast m. cheddar og pesto -Græsk yoghurt m. bær og müsli 2 slags oste Frugtfad Amerikanske pandekager m. ahornsirup Mini-muffins Kaffe/the ad libitum 2 slags juice Vitalitet maj

4 Hovedformand Preben Jensen Næstformand Bent Soelberg Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Lisbeth Lifland Jensen Handygruppen KA SÆL Knud Pedersen Formand for hallen Hans Henning Nielsen Langesøhallen Cafeteria / køkken Peter Christiansen Rengøring af hallen Kristian Jørgensen Solsikkeudvalget Anders Dupont Loppemarkedet Lars Møllegaard Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Vitalitet maj 2015 Bridge Bo Antonsen Fodbold Gunnar Sahin Gymnastik Malene Skovhus Mette Mathiesen MIL (løbeafdelingen) Håndbold Majbritt Filtenborg Volleyball (underafdeling af håndbold) Niels Sandgaard Svømning Thomas Skovhus Tennis Keld Mikkelsen Krolf Vibeke Ølund-Larsen Cykling Ken Bergstedt Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Deadlines: Side 33

5 - en del af erhvervslivet i Søndersø Erhvervskundechef Claus Bech tlf Filialdirektør Lars Bo Rasmussen tlf Vitalitet maj

6 Generalforsamling i hovedafdelingen Formandens beretning den 26. marts 2015 Af Preben Jensen, hovedformand. Foto: Liselotte Markvard. Under den seneste hovedgeneralforsamling blev vort regnskabsår ændret til at følge kalenderåret. Som følge af denne vedtægtsændring skal jeg hermed aflægge beretning for perioden 1. april 31. december 2014, hvilket er idrætsforeningens 56. driftsår. Årets hovedtema blev planlægning, nemlig: Masterplan for Langesøhallen Fitness er ekstremt populært landet over. Imidlertid har idrætsforeningen alene faciliteter til at udbyde indendørs cykling i hallen, hvilket langt fra dækker behovet. På initiativ af Bent Soelberg blev i 2013 fremlagt tanker om en udbygning af hallen til Morud Fitness Center et projekt, som blev underbygget af en brugerundersøgelse på nettet. Mindst 200 brugere vil bakke os op måske taler vi endda om 400 motionister. I den forbindelse blev etableret en arbejdsgruppe, som for ca. et år siden afholdt et borgermøde i hallen for at få inspiration og anden input til den helt rigtige bygningsmæssige løsningsmodel. Borgermødet blev udbudt Morud Borgerforening, Morud Lokalråd, Langesøhallen og os. Efterfølgende besøgte arbejdsgruppen Vejle-Allested Hallen og Ejby Hallen, som begge i nyere tid har etableret foreningsfitness i tilbyggede lokaler. Arbejdsgruppen, hvor hallens bestyrelse bl.a. er repræsenteret ved formanden Hans Henning Nielsen, arbejdede derefter intenst med planerne for hallens udvidelse ikke alene med lokaler til fitness, men tillige med en multihal, som gymnastikkens fremtidige hjemmebane med springgrav og andre springfaciliteter. Samme hal skal tillige virke som byens kulturhus til møder, udstillinger, koncerter samt som festlokale for private arrangementer. Projektet omfatter tillige flytning af hallens cafeteria fra 1. sal til stueplan, samt en udbygning af fodboldens omklædningsrum. Tankerne blev præsenteret for en arkitekt, som derefter udarbejdede en skitse. Tegningerne så ikke så ringe ud, hvorfor vi nu gjorde os klar til at sende en ansøgning til Nordfyns Kommune om støtte til projektet. Det er efterår. Netop da blev alle selvejende haller i kommunen bedt om hver især at udarbejde en såkaldt masterplan, nemlig en ønskeseddel over nødvendige og ønskværdige bygningsmæssige investeringer. Kommunen ønskede en 3-trins møderække herom med hver hal og havde til processen allieret sig med et rådgivende ingeniørfirma. Under det første møde gik vi i arbejdsgruppen ind i den ønskede dialog med mødeledelsen for til sidst på mødet at fremvise vort arkitekttegnede skitseprojekt, hvilket vakte positiv opsigt. Under efterfølgende to møder blev vores planer sat i fokus og udviklet i dialog med ingeniøren og en kommunal bygningskyndig. Afslutningsvis på processen blev afholdt et fællesmøde med de selvejende haller, som havde været tilsvarende forløb igennem. Masterplanen blev dermed færdig og overdraget til kommunen sidst på året. Den samlede investering blev vurderet til 16,5 mio. kr., 6 Vitalitet maj 2015

7 hvoraf hallen vil kunne forrente og afdrage en pæn stor del. For at gennemføre masterplanen har vi således brug for betydelige kommunale tilskud. I det seneste nummer af Vitalitet (marts 2015) har jeg beskrevet og kommenteret Masterplanen. Det er vor opfattelse, at de mange masterplaner nu ligger til administrativ vurdering hos kommunen, idet vort projekt endnu ikke ses fremlagt til politisk stillingtagen. Vi ser frem til det videre forløb. Samarbejde med Langesø Hen over sommeren blev det klart, at idrætsforeningens gratis brug af den smukke skov omkring os var til debat. Vi valgte derfor en konstruktiv dialog med direktør Hans Berner fra godset. Resultatet heraf blev, at idrætsforeningen frem over betaler et årligt beløb for stort set uændret brug af skoven for vore løbere, herunder orienteringsløberne samt en hensigtserklæring parterne imellem om udvidet samarbejde. Desværre lykkedes det ikke i aftalen at få medtaget vor cykelafdelings brug af skovens stier, idet Langesø fremover alene udbyder cykelkørsel på egen MTB-bane. men kommunen fastholdt afslaget og begrundelsen. I arbejdsgruppen for etableringen af kunstgræsbanen er der meget undren her over, idet mange signaler entydigt pegede mod denne yderligere kommunale støtte til vort flotte kunstgræsanlæg. Omvendt kunne der hjemtages et rekvisitionstilskud til de mange fodboldmål til Kunsten, ligesom et afslag til friluftsbadet om tilskud til udskiftning af taget blev ændret til en bevilling efter vor afgivne klage og efterfølgende forhandlinger med kommunen. Yderligere har kommunen betalt for en længere række forbedringer på Langesøhallen, herunder på det seneste en flot opdatering af Fodbolds omklædningsrum, idet bygningen nu pr. 1. januar 2015 overdrages til hallen. Resumé bygninger og anlæg I nyere tid er der sket en række overdragelser Samarbejdet med kommunen Forinden iværksættelse af arbejdet med masterplanen for Langesøhallen ansøgte vi om tilskud på kr. til udarbejdelse af projekt Morud Fitness Center, hvilket beløb vi fik ja til. En del af pengene blev anvendt til arkitekttegningen. Mindre godt gik vor ansøgning om tilskud til lysanlægget på kunstgræsbanen. Kommunen gav os afslag med den begrundelse, at etableringen af lysanlægget var påbegyndt før ansøgningstidspunktet. Afgørelsen blev anket, Langesøhallen bliver bl.a. brugt til den forrygende gymnastikopvisning. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. Vitalitet maj

8 og omregistreringer af ejerskabet til bygninger på idrætsanlægget, hvorfor følgende status vurderes at være relevant at gentage. Omklædningsbygningen er under overdragelse til Langesøhallen. Fodbold er frem over lejer hos hallen. Klubhuset ejes uændret af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Friluftsbadet ejes uændret af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Jordstykket, som klubhus og friluftsbad ligger på, samt det trekantede areal før klubhuset ejes nu af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Kunstgræsbanen ejes af idrætsforeningen. Ligger på det kommunale idrætsanlæg. Lysanlæg på Kunsten er overdraget til kommunen, som fremover står for vedligeholdelsen. Tennisbanerne ejes uændret af idrætsforeningen. Ligger på hallens jord. Aktivitetsudvalgene Først på året var det ikke lykkedes at finde ildsjæle, som ville stå for ledelsen af idrætsforeningens traditionelle byfest, Solsikkefesten. Men det lykkedes i foråret, hvor Anders Dupont trådte i karakter som formand for et nyt udvalg. Udvalget kom fra starten af på hårdt arbejde med planlægningen og gennemførelsen, som gik så godt, at festugen blev en kæmpe succes. Det økonomiske udbytte af festugen blev positivt, men klart under udvalgets ambitionsniveau. Det samme Solsikkeudvalg har stadig mod på livet, og med den indvundne erfaring har de nu kastet sig over udfordringerne med at ledelsen af Solsikkefesten Ka Sæl Gruppen har i årets løb på utrolig vis overgået sig selv ved gennemførelse af en række projekter til forskønnelse af idrætspark og bygninger. Projektet over alle var gennemførelsen af en plan for anvendelsen af arven efter Agnethe Christensen. Planen blev udtænkt af gruppens tovholder, Knud P., og af hallens formand, Hans Henning Nielsen, og omfattede bl.a. etablering af dræn fra våde områder. Efter gruppens hårde og vedholdende arbejdsindsat hen over sommeren blev arealerne omkring tennisanlægget og ved Kunstens indgangsparti formet til en harmonisk helhed. Som prikken over i-et bekostede Langesøhallen i samme område en beplantning af en række fritstående store træer. Idrætsparken har aldrig været flottere end nu, takket være Ka Sælerne og Agnethe. Rettidig omhu I 2007 nedskrev idrætsforeningen sin Samværspolitik med tilhørende Beredskabsplan for pædofili. Beredskabsplanen stod sin prøve, da der blev åbnet politisag mod en mandlig fodboldtræner for U-15 piger. Anmeldelsen skete på foranledning af en forælder til en 13- årig pige. Med Beredskabsplanen som indgangsbøn lykkedes idrætsforeningens håndtering af sagen på bedste vis efter en stor og sikker indsats af Fodbolds ledere. Stor tak herfor, herunder til DGI og DBU for aktiv medvirken. Medlemstallet Antallet af medlemmer i foreningen er senest optalt pr. 31. december 2014, hvor det udgjorde 1.510, heraf 857 børn og unge under 25 år. I forhold til året før er det samlede tal uændret 8 Vitalitet maj 2015

9 Få et kreativt nyt syn på din virksomhed Få styrket din virksomheds visuelle signatur og understøttet dine budskaber med den rigtige grafiske stil og tone. Med en unik designprofil styrker I jeres position og troværdighed hos jeres kunder. Lad os hjælpe Jer med at give et udtryk der giver indtryk Grafisk design Hjemmesider, logoer, brochurer, annoncer, plakater, foto... STAKLADEN.DK//MORTEN DARUM ANDERSEN ÅBAKKEVEJ 9 DK-5462 MORUD //tlf.: mail: følg os på facebook Din rideudstyrsbutik med fornuftige priser - kom og kig! HUSK vi har også 2hand åbningstider: mandag-fredag lørdag søndag i måneden my horse ridesport rugårdsvej morud tlf MyHorse_Vitalitet_2015.indd 1 Vitalitet maj /01/

10 (1.517), mens ungdomsdelen falder med 12 medlemmer. pr. kwh strøm, som du bruger, når du har tilmeldt dig FynskSupportEl. Du bestemmer, selskaberne betaler. Afslutning Hovedbestyrelsen har i det forløbne år holdt 6 møder med god deltagelse og fint engagement. Tak for dette samarbejde. Også en stor tak til Langesøhallens bestyrelse, som vi har siddet tæt sammen med under udarbejdelse af masterplanen. Under hallens netop afholdte repræsentantskabsmøde præciserede jeg, at idrætsforeningen i stort og småt havde følt sig enig med hallens initiativer i 2014, idet alle er til nytte for sporten. Tak skal også lyde til foreningens sponsorer og annoncører. Specielt tak for samarbejdet med vor største sponsor, Nordfyns Kommune. Også tak til pressen for levende interesse i vor hverdag. Ka Sæl Gruppen er et kolossalt stort aktivt for foreningen. Foto: Tom Duus. Fodbold og Gymnastik er nu lige store afdelinger med henholdsvis 362 og 361 medlemmer. Fodbold virker som magnet for ungdommen med 301 medlemmer, en fremgang på 21. Gymnastik har 16 færre børn og unge, hvilket niveau også gælder for Svømning. Håndbold går 11 frem i ungdomsafdelingen, ligesom Tennis vokser med 8 nye ungdomsmedlemmer. Frygten for den negative effekt af Skolereformen med længere arbejdstider for børnene synes således at være gjort til skamme her fra starten af. Økonomi Det blev et økonomisk godt år for idrætsforeningen, hvilket hovedkassereren glæder sig til at vise jer lidt senere kr. Specielt vil jeg omtale den store økonomiske støtte, som sponsorerne OK-Benzin og Energi Fyn på ny yder os, i år henholdsvis kr. og kr. Som tidligere får vi 6 øre pr. liter brændstof, som du køber og betaler med et OK-benzinkort med idrætsforeningen noteret som gavemodtager. Fra elselskabet får vi 2 øre Det gode samarbejde med Morud Lokalråd er blevet styrket i årets løb med samarbejdet om Borgermødet samt i form af en økonomisk håndsrækning. Som i tidligere år har vi stor nytte både af lokalrådets hjemmeside og webmasteren herfor, Jon B. Rasmussen, som tillige er formand. Tak for det. Tak tillige til redaktør Erling Jensen, Blæsbjerghus, for godt arbejde med medlemsbladet Vitalitet. Tak til Solsikkeudvalget og Ka Sælerne. Sidst men ikke mindst tak til alle foreningens ledere og hjælpere. I er en vigtig del af vinderholdet, Morud Idrætsforening! Preben Jensen 10 Vitalitet maj 2015

11 DIT LOKALE PORTFIRMA... på Fyn vi er specialister på vores felt Salg/montage af: Industriporte Garageporte Portautomatik Hurtigporte Brandporte Montageopgaver Lovpligtige eftersyn af industriporte Bygningsvedligeholdelse Bygningsarbejde Service/reparationer Vi er der for Dem - hele døgnet; også søn- og helligdage Vi hjælper og støtter i den svære tid. Samtalen foregår, hvor De ønsker det vi kører på hele Fyn. Vi tager hånd om kontakten til kommune, skifteret, fagforening, mv. Få pjecen Mit sidste ønske. Telefon Langesø Begravelsesforretning Blæsbjergvej 4 - Langesø Morud Mette Lundgreen Jan Lundgreen OGSÅ HESTETRUKKET RUSTVOGN Vitalitet maj

12 Gymnastik I år valgte gymnastikafdelingen at afholde forårsopvisningen lørdag den 21 marts med emnet ild, vand, jord og luft. Fotos. Liselotte Markvard Grønfeldt. Der var ikke meget forår udenfor, men indenfor i hallen var der masser af forårsstemning med en masse glade og aktive gymnaster. Gymnastikafdelingen er begyndt at arbejde med en nyt koncept, som DGI har udviklet, som hedder Trilogi. Som ordet siger, er det en gruppe på 3 personer som arbejder sammen om en opgave. Det var sådan en gruppe, som i år stod for opvisningens show, og som havde fået emnet ild, vand, jord og luft. Alle hold kunne vælge, om de ville bruge en eller flere af elementerne i deres ca. 15 min. opvisning. Det blev til nogle nye og spændende optrædender af nogle helt fantastiske gymnaster. Tak til alle som hjalp til før og efter opvisningen samt tak til de mange tilskuere som var mødt op. For at prøve noget nyt, valgte vi at slukke alt lyset i hallen ved opvisningens start, så der kun var spots på selve gulvet, hvor gymnasterne var. Da lyset slukkede, startede der en lille film på en storskæm, som viste en intro til emnet ilt, vand, jord, luft samt en præsentation af de forskellige hold, som holdene selv havde optaget. Herefter var der indmarch, og alle vores flotte hold kom på gulvet. Da opvisningen sluttede, og alle gymnaster var på gulvet til udmarch, valgte vi i fællesskab at sige pænt farvel til Mette Mathiesen, som havde valgt at gå af som formand for gymnastikafdelingen efter at have gjort et fantastisk arbejde de sidste 31 år. Mange af gymnasterne havde samlet ind til en gave til Mette og Bente Mazanti holdt en meget rørende tale. Mette Mathiesen. Næste sæson Gymnastikken holder nu pause indtil 1. september 2015, men orienteringsløberne og Løbeklubben (MIL) holder IKKE ferie, og her er alle velkommen hele sommeren. Du kan finde mere information på og på Facebook. 12 Vitalitet maj 2015

13 Selve gymnastikafdelingen vil bruge foråret til at få planlagt en ny sæson, og det er altid spændende, om der kan findes trænere til de mange hold. Der skal bruges rigtig mange hænder, og vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle nogle til næste sæson. Måske kunne du tænke dig at hjælpe til? Vi kan tilbyde gode kurser fra DGI, så man kan blive klædt godt på til et instruktørjob i afdelingen. Du er velkommen til at kontakte aktivitetsformand Malene Coisbo - også hvis du har andre ønsker til nye hold. Generalforsamlingen I år gik Mette Mathiesen af som formand efter at have udfyldt posten i 31 år, så der skulle vælges en ny formand. For at lette arbejdsbyrden har gymnastikafdelingen fået dispensation til at afprøve DGIs koncept Trilogi. Trilogi er en ny bestyrelsesform, hvor der nu er tre formænd i stedet for én, så bestyrelsesarbejdet er mere attraktivt, og så at man er på valg hvert år. Bestyrelsen består derfor nu af Formand Malene Skovhus, Aktivitetsformand Malene Coisbo og Økonomiformand Rita D. Jensen. Hver formand kan nedsætte sine egne små trilogi-grupper, så der bliver flere små enheder til at løfte de forskellige opgaver, som der er i forbindelse med gymnastikafdelingen. Der var en positiv stemning og god opbakning fra de fremmødte til generalforsamlingen, så vi håber på, at det bliver en god løsning fremadrettet. Malene Skovhus Formand Vitalitet maj

14 14 Vitalitet maj 2015

15 Pigerne spiller bare fodbold i Morud At fodbold kun er for drenge gælder ikke i Morud Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus. Da jeg besøgte stadion i Morud skulle U 15 pigerne spille kamp mod TPI. Resultatet blev 0-0. Malou og Line er to af pigerne på U15 pigeholdet. Her ses nogle af pigerne på holdet: Fra venstre Malou, Lea, Sofie, Line og Natacha. Sofie får en slapper inden kampen. Pigerne er bare glade for at spille fodbold, og de to søstre, Lea og Line begyndte allerede at gå til fodbold, da de var 8 år. Der er i alt 18 piger, som spiller på U15 holdet. VARMESTOP Vitalitet maj

16 Friluftsbadet Bassinet står stadig med pressenninger, men vi glæder os til, at vi snart får dem af, og vi kan komme i gang med at gøre Friluftsbadet klar til fiskekonkurrence og Friluftsbadets åbning. Som traditions tro holdes der fiskekonkurrence lørdag den 9. maj kl for hele familien, hvor alle er velkommen. Der er mulighed for at vinde præmier for bl.a. den første, den største, den sidste fisk m.m. Vi tænder også op i grillen, og det vil være muligt at købe pølser, brød og drikkevarer. Der er også mulighed for at få hjælp fra vores frivillige hjælpere, hvis man ikke har den store erfaring med fiskeriet og gerne vil prøve. Det er muligt at tilmelde sig via vores hjemmeside eller man møder op på selve dagen. I er også velkomne til følge os på Facebook, hvor der løbende kommer oplysninger om, hvad der sker i Friluftsbadet. Vi kan næsten ikke vente på, at solen skal vise sig fra sin bedste side, så vi kan få en dejlig varm åbning fredag den 5. juni kl Igen i år vil det være mulighed for at købe sæsonkort til hele familien, så kig forbi og se, om du når at blive den første i vandet. Friluftsbadet tilbyder som sædvanlig svømmeundervisning for skoleeleverne i Nordfyns kommune samt motionssvømning hver mandag og torsdag se flere informationer på eller i udhængsskabet på siden af bygningen. Vi glæder os til at se jer alle til endnu en fantastisk sæson. Thomas Skovhus - Formand 16 Vitalitet maj 2015

17 Vitalitet maj

18 Adamsmindeløbet 2015 Et løb for hele familien... Lørdag den 30. maj kl 11. afholder Adamsminde Børnehave et motionsløb for hele familien. Der vil være 3 ruter med distancerne: 2,5, 5 og 10 km. Priserne: Børn: 25 kr Voksne: 50 kr Bemærk, at der efter den 14. maj pålægges ekstra 25 kr pr billet. (Børn 50 kr og voksne 75 kr) Prisen er inkl. startnummer og et stk. frugt. Derudover kan der købes mad og drikke efter løbet og der vil være en hoppeborg. Startnumre udleveres inden løbet, så kom i god tid. Tilmelding https://billetto.dk/events/adamsmindeloebet eller ved at sende en mail til Løbet arrangeres af Adamsminde Støtteforening, som har til formål at sørge for, at børnene i børnehave fortsat kan komme på tur med turbussen. 18 Vitalitet maj 2015

19 Vitalitet maj

20 Bridge Bridgesæsonen er snart slut, en sæson hvor vi har været 30 par. Året startede med kvalifikationsturneringer både til hold- og parmesterskab. Vindere af holdturneringen blev i blå række Sidse og Niels Lønborg + Morten Larsen og Poul V. Hansen. Her dog med Jørn Erik Hansen som substitut. Den røde række vandt Astrid Hjortebjerg og Hans Theil + Kiss Dregnsgård og Else Christensen. Mesterskabet for par blev afviklet i 3 rækker. I blå række: Sidse og Niels Lønborg. I rød række: Villy Jensen og Poul Christensen. I grøn række: Finn Møller og Arne Petersen. Morten, Jørn, Sidse og Niels. Villy, Poul, Niels, Finn, Sidse og Arne. De nordfynske bridge klubber er gået sammen om at lave undervisning for nye bridgespillere. Det kommer til at foregå i borgerhuset i Søndersø, mandag aften fra kl til Underviser bliver Freddy Vilms fra Otterup BK og Henrik Demant fra Morud BK. Første gang er den 7 september. Det bliver til den lave pris af 300 kr. for hele sæsonen, og hvis bridge ikke noget for en, kan man melde fra efter 4 gange uden det koster noget. Så grib chancen og meld jer til ved Henrik på tlf Hans, Astrid, Kiss og Else. 20 Vitalitet maj 2015

21 Nr.1 og 2 i grøn række i forbindelse med holdturneringen. Fra venstre: Jette og Poul Erik samt Birthe og Harry Vitalitet maj

22 Nyt fra MI Cykling Fotograf Jørn Peder Jørgensen Nyt fra MI Cykling Vi er en meget aktiv cykelklub med knap 100 medlemmer, som er meget synlige både i skovene omkring os, men også på landevejene. Vi deltager i mange løb på Fyn, men også i Jylland har flere været repræsenteret. Vi vil gerne have flere medlemmer. Du kan melde dig ind på hjemmesiden: div-tilmelding. Det koster kun 350 kr. om året. MTB Det største antal deltagere har været i vintercuppen på MTB. Hele 32 deltagere fra vores klub det er rigtig flot! I det hele taget er MTB blevet en rigtig populær træningsmetode i vores område, og det betyder flere og flere medlemmer. Vi har derfor i år valgt at udpege og uddanne nogle holdkaptajner til at styre og vejlede i kørsel på MTB. Det er Anne Skov, Ulrik Krogh og Jan Rubæk. Der er ny fast træningstid for MTB hver torsdag kl foran Langesøhallen. Mød op og bliv en del af sammenholdet. Racer For dem, der kører på racer, er der også holdkaptajner. Hver tirsdag kl kører vi fra hallen, opdelt i tre niveauer. Holdkaptajnerne planlægger ruten og træningen og sørger i fællesskab med rytterne for, at træning foregår så sikkert, som muligt. Vi kører med en gennemsnitsfart på mellem km/t - afhængigt af, hvilket hold man kører på. Der er derfor udfordringer til alle. Forårsklassikeren Igen i år har vi afviklet Webike Forårsklassikeren her i Morud. Det skete søndag d. 19. april, hvor hele 275 ryttere deltog i løbet. Det forløb rigtig godt, og med fantastisk vejr. Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser fra rytterne, der deltog. Det er vi stolte af. Det giver blod på tanden til næste år, hvor vi gerne vil gøre det endnu bedre og med flere ryttere. Dette løb er rigtig vigtigt for vores klubs økonomi. Derfor er jeg også rigtig stolt af det meget, meget store arbejde, der er lagt i det fra en lang række af vores medlemmer! Nogle få har lagt rigtig mange timer i forberedelserne og mange andre brugte adskillige timer denne dag for at hjælpe. Tusinde tak for det. I er alle med til at sikre, at klubben har økonomi til at være så aktiv. Ny bestyrelse Efter mange års hårdt arbejde for klubben, er Kristian Kyed og Keith Thomas udtrådt af bestyrelsen og som løbsansvarlige for Forårsklassikeren. Også mange tak for jeres store indsats. Bestyrelsen består nu af Marie-Louise Krogh, Anne Marie Marthinsen, Henrik Lund Juul, Jørn Peder Jørgensen og Ken Bergstedt. Vi ser frem til et godt samarbejde med medlemmerne og håber på stor hjælp til vores fælles bedste. Vi ses på skovstierne og landevejene. Ken Bergstedt Formand, MIC 22 Vitalitet maj 2015

23 Vitalitet maj

24 Håndbold afdelingen U12 piger Pigerne har været igennem en rigtig god udvikling i denne sæson. De endte på en rigtigt flot 5. plads ud af 10 hold i anden halvsæson. Vi startede med 7 piger i september og endte med 11 super seje tøser, hvor halvdelen er nybegyndere. Tøserne har været super gode til at tage imod nye spillere, de fik hurtigt dem til at føle, de var med på et superhold. Den store ros skal tøserne have. Vi har både trænet med U14 piger og U10 drenge. Dette har hjulpet meget på deres selvtillid. Til en træning i foråret sagde en af pigerne: U14 pigerne ta r jo hensyn til os, så de ta r ikke hårdt fat i os. Nej siger Martine fra U14, det har vi ikke lavet nogen aftale om på holdet. Så kunne man lige se på pigerne, hvor selvtilliden voksede. Den sidste kamp spillede de i Vissenbjerg, og det var den bedste kamp, som jeg har set i denne sæson. Pigerne gjorde alt, hvad de har lært i år, og de vandt også. Så det er bare super fedt at være træner, når alt lykkes og man fik tårer i øjnene, da kampen blev fløjtet af. Jeg vil sige stort tak til tøserne og hjælpetrænerne Martine og Lars, som har været kæmpe hjælp for mig og holdet. Ditte Bove-Qvistgaard U-12 drenge Sæsonen er slut for denne gang, og det har været noget af en prøvelse for drengene. Før jul endte vi nederst i B-rækken og skulle egentlig have været ned i C-rækken. Vi besluttede, at vi ville prøve kræfter med B-rækken igen efter jul, vel vidende, at det ville blive en hård omgang. Igen overraskede drengene og spillede nogle fantastisk gode kampe. Vi tabte en del kampe med nogle få mål, men vandt dog også et par stykker. Udfordringen har været, at de alle sammen er 1. års spillere og har mødt hold med mange 2. års spillere, og der har endda været kampe, hvor vi har mødt hold, som havde en til to dispensationsspillere med, dvs. 2 3 år ældre. Vi er stort set fuldtallige til alle træninger, dvs. 16 spillere, det er flot! Der er altid godt humør til træning, og drengene har en masse god energi. Næste sæson bliver spændende, da holdet jo nu vil bestå af mange 2. års spillere, plus de nye U-10 spillere, der rykker op. Hvis alle kommer igen, vil der måske endda være basis for at lave 2 hold. Tak for denne sæson, god sommer og jeg håber vi ses til efteråret. Henrik Engmark U14 piger Sæsonen er slut, og det er med sorg i sinde, at vi skal sige stop for denne gang. Det har været en forrygende sæson, som endte med en flot 2. plads. Pigerne har gået til den til træning, mødt talstærkt op og altid med godt humør. Det har været et hold, som har vist sammenhold, og der har altid været plads til at opmuntre hinanden. Tak for jeres må fantastiske måde, at være på. Vi glæder os til at se jer, der ikke skal på efterskole til næste år og til jer der rejser væk et stykke tid, held og lykke med jeres efterskoleophold. Lars Nørgaard og Majbritt Filtenborg 24 Vitalitet maj 2015

25 Alt i VVS arbejde Fjernvarme Solvarme Jordvarme Gas Ventilation Kloak arbejde Højttryksspuling TV-inspektion Rensning Nyanlæg Reparation Aut. VVS Installatør & Kloakmester DØGNVAGT tlf Tokkerodvej Morud - en del af Anderup El A/S Vi løser alle opgaver inden for murerfaget. NyBygNiNg OMBygNiNg FlisEarBEjdE VaNdskuriNg kontakt os for et uforbindende tilbud. Bredbjergvej Morud Tlf: Vitalitet maj

26 U14 drenge Der var lagt op til en altafgørende kamp om puljens 1. plads, i kampen mellem vores lokale drenge og Næsby. Begge hold var ubesejrede og havde spillet uafgjort i deres første indbyrdes opgør. Med 1. pladsen fulgte ydermere en finale plads om at blive Fyns mestre, så begge hold var klar fra start. Desværre stod det hurtigt klart, at det ikke var vores dag, og heldet ikke var på vores side, så med et enkelt nederlag sluttede drengene på 2. pladsen, som det også var tilfældet i 1. halvdel af sæsonen. Et tilfredsstillende resultat taget i betragtning af, at kun en enkelt spiller er 2. års U14 og resten er 1. års spillere. Valdemar Bendixen fik den ærefulde pris som årets spiller, for hans vilje og gå-på-mod, hans evne til at håndtere forandring, når han bliver flyttet fra fløjen til playmaker, og for den kolossale fremgang, han har vist på banen i denne sæson. Et kæmpe og velfortjent tillykke til Valdemar. Tak for en god sæson til nogle fantastiske drenge, man glæder sig altid til at være sammen med jer. Henrik Engmark og Claus Christiansen U18 drenge Klubbens U-18 drenge sluttede sæsonen i 2. division som nummer 5, hvilket umiddelbart er godkendt. Med bare en lidt større indsats til træning kunne holdet have fået nogle flere point, da rigtig mange kampe har været meget tætte, men der er blevet fightet godt, og humøret har været intakt gennem hele sæsonen. Vi håber drengene - nogle bliver seniorspillere - har mod på og lyst til, at spille igen efter sommerpausen. Eva Jacobsen/Morten Benfeldt Dame Serie 2 Efter en hård start på sæsonen, hvor vi havnede i en række for højt, har vi i 2. halvdel fundet vores rette hylde. En placering midt i rækken er godkendt, og med en opadgående niveaukurve sæsonen igennem, endte vi med i sæsonens 2 sidste kampe at spille lige op med begge de 2 tophold langt hen i kampene, inden de løb fra os til sidst. Ditte Christoffersen blev valgt som årets spiller, for hendes store indsats til træning og i kampe, men mest af alt for hendes fremgang over hele sæsonen, som har resulteret i en hel del mål fra hende. Et stort tillykke til Ditte. En stor tak for en spændende sæson til tøserne. Jeg håber, vi mødes igen i næste sæson. Claus Christiansen Dame Serie 4 Holdet endte som nr. 3 efter en god sæson, og selvom gennemsnitsalderen er over 20, bliver der kæmpet max på banen - vi spiller stadig for at vinde - men vi har også hygget og grinet både før og efter kampene - der er altid godt humør. Vi er ca. 10 spillere omkring holdet, som alle har været gode til at møde op, og efter jul har vi fået Camilla Nielsen tilbage efter barsel - tillykke med Niklas. Det har været en fornøjelse at være holdleder, jeg har derfor valgt, at forlænge alle spillerkontrakterne for en sæson mere - vi er jo også nogle stykker, der har investeret i nye håndboldsko. Eva Jacobsen Håndbolden takker for sæsonen 2014/2015 Vores sæson har nået sin endelige afslutning, og vi kan igen i år sige, at vi har haft en god sæson, 26 Vitalitet maj 2015

27 Årets ungdomsspilere 2014/2015: U10: Gustav Immerkær Hansen U12 piger: Victoria Guldberg Pedersen U12 drenge: Mikkel Birk Christiansen U14 piger: Josefine Morgen U14 drenge: Valdemar Bendixen Efter kåringerne blev vi trænere begavet af vores spillere, og vi fik et par ord med på vejen, før vi sagde farvel og tak for denne sæson og på gensyn i næste med et hive-5 fra alle spillerne til alle trænerne. Årets ungdomsspillere. både på det sociale og det sportslige plan. Vi startede sæsonen op med vores ungdomstur til Jylland. En tur hvor vi bruger tiden på, at være social på tværs af aldersgrupperne, og hvor vi trænere lærer børnene og de unge mennesker bedre at kende. Men også en tur hvor vi lige får genopfrisket teknikken, reglerne og genfinder glæden ved håndbold, og frem for alt får spillet en masse håndbold. I denne sæson har vi haft 12 hold repræsenteret i turneringen og/eller stævner. Holdene har været fordelt fra U6 til U18 (med undtagelse af U16), 2 dame seniorhold, 1 herrehold og et Old Boys hold. De fleste hold har nået målsætningen med en placering som minimum midt i rækken, hvilket vi er meget tilfreds med. Sæsonen blev passende afsluttet med en afslutnings fest. For ungdoms spillernes (U10, U12 og U14) vedkommende blev det til nogle forskellige lege i hallen efterfulgt af fællesspisning. Til slut blev årets spillere på de forskellige hold kåret, og der var spænding, jubelbrøl og store klapsalver blandt spillerne. Trænere og bestyrelsesmedlemmer har også holdt afslutning i form af en lille sammenkomst med kaffe og kage. Der blev takket for det store arbejde med at træne holdene og lede klubben, og hver især blev takket for at bruge deres fritid på klubarbejde. Uden jer, ingen klub. For seniorafdelingen er der også holdt afslutning. Der blev hygget med god mad og socialt samvær på tværs af holdene. Også her blev årets spiller kåret på de enkelte hold, til store klapsalver efterfulgt af fællessang Så gi r han/ hun nok en lille en, en lille en Årets senior spillere 2014/2015: Dame Serie 2: Ditte Christoffersen Dame Serie 4: Birgit Hansen Herre senior: Kasper Esmann Old Boys: Palle Guitar Larsen Endnu en gang tak til alle spillere, trænere og jer der har hjulpet klubben i den forgange sæson, vi håber at se jer igen i næste sæson. Formand Majbritt Filtenborg Vitalitet maj

28 Ditte Christoffersen blev årets seniorspiller i Dame Serie 2 Palle Guitar -Larsen - årets spiller i Old Boys Birgit Hansen blev årets seniorspiller i Dame Serie 4 28 Vitalitet maj 2015

29 Gode ideèr, råd & nøglefærdigt byggeri SAMMEN SKABER VI ET SOLIDT FUNDAMENT FOR DINE BOLIGDRØMME! Morten Grønfeldt RÅD & BYG -hjem med god energi Grønfeldt Bolig ApS Telefon Blæsbjerghus Journalistik Layout og redigering Motion Webdesign Formidling af sponsorater og annoncesalg Marketing og konsulentvirksomhed Trykning, offset og digitaltryk Erling Jensen Journalist / PR-mand Blæsbjergvej Morud Mobil Alle opgaver udføres: Vinduer & døre Energioptimering Værkstedsopgaver Projektering & Renovering & nybyg totalentreprise Vitalitet maj

30 Tennis Der er flere børn, der spiller tennis. Fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus. Så er tennissæsonen i gang, banerne er klargjorte og i fin stand, så det er bare med at komme i gang. Ledige baner Der er stadig masser af ledige timer på banerne, så skulle du få lyst til at blive medlem så kontakt Leif Christensen tlf Der er naturligvis mulighed for en gratis prøvetime. Kontingent for hele sæsonen: Juniorer (under 18 år pr ) kr. 200 (fast tid hverdage fra ) Seniorer (over 18 år pr ) kr. 500 (fast tid hverdage fra og lørdag/søndag flextid) Seniorer (over 18 år pr ) kr. 425 (flextid - ingen fast tid) Familiekontingent kr Ungdomstræning: Ungdomstræning hver onsdag kl Der er mulighed for at låne ketcher, hvis du vil prøve, om tennis er noget for dig. Tennistræner, Leif Christensen (tlf ). Hjælpetræner, Monique Redman. Leje af tennisbane Der er også mulighed for at leje en tennisbane i en time eller mere. Pris 25 kr. pr. person pr. time. Er du interesseret så kontakt Leif Christensen tlf eller Keld Mikkelsen tlf På bestyrelsens vegne Keld Mikkelsen Familiekontingent for kr dækker hele husstanden, og der kan tildeles en fast tid i 1 ti me. 30 Vitalitet maj 2015

31 Vitalitet maj

32 Petanque På banen bag Friluftsbadet i Morud. Hver mandag kl. 14 fra maj til oktober 2015 Vi starter mandag d, 4. maj. Medbring kugler eller lån af Krolf. Hvis du er medlem af krolf, spiller du gratis. Ellers koster en sæson 50 kr. Petanque er et charmerende kuglespil, hvor målet er at kaste sine petanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle (grisen). Det minder lidt om boccia, kaldes også boules. Det er især populært i Frankrig. første beachbane blev indviet 17. juni Vi var simpelthen så glade for de udendørs muligheder, vi fik med beachbanen, så det inspirerede volleybestyrelsen til endnu en sommeraktivitet: petanque. Petanque er en underafdeling af krolf. Dorte Jensen Tlf: En kamp spilles af to dystende hold. Der spilles single, double og triple med henholdsvis 3 kugler pr. mand ved single og double og 2 kugler pr. mand ved triple. Det ene hold (A) starter kampen med at kaste målkuglen (grisen) ud i en afstand mellem 6 og 10 meter fra en cirkel i den ene ende af banen. En spiller fra hold A kaster sin kugle så nær grisen som muligt. Derefter er det hold B s tur, indtil dette hold har en kugle nærmest grisen. Når alle kugler er kastet, har et af holdene point efter, hvor mange kugler, det har nærmere grisen end modstanderens nærmeste kugle. En ny runde kan påbegyndes. En kamp spilles til 13 point. Billederne er fra indvielsen af banen juni derfor flagene. Der var inviteret to gæsteinstruktører fra Amandaklubben i Kerteminde. Der var en fin stemning med god opbakning fra Morudborgerne. Det var volleyafdelingen, der stod for anlægget af petanquebanen og driften. Den 32 Vitalitet maj 2015

33 Vitalitet Redigering / layout / annoncer Erling Jensen, Stof sendes til: Erling Jensen Blæsbjergvej 76, 5462 Morud Mobil: Deadlines 2015: Nr. 4: Nr. 5: Åbakkevej 5A 5462 Morud Tlf Vitalitet maj

34 Krolf Fra klubmesterskabet Foto: Vibeke Ølund. Kalenderen siger det er forår, og nogen dage føles det også sådan, men der mangler lige en smule større varmegrader, før det er helt perfekt. Men skidt med det, krolfsæsonen er begyndt, og til alles glæde var der 20 spillere den første gang umiddelbart efter påske, og gensynsglæden med kølle og kugle og de andre spillere var stor. Vi har også fået planerne for forårets kampe, så der vil også være livlig aktivitet på kampsiden over de næste måneder. Spilletiderne er som følger: Tirsdag kl Onsdag kl Disse to dage spilles der på en 24 hullers bane. Fra den 1/5 spilles der hver torsdag kl på 12-hullers kampbanen. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Til nye spillere låner vi selvfølgelig kølle og kugle ud de første par gange, så du/i kan se om det er noget for dig/jer. Vibeke Ølund Formand, tlf Vitalitet maj 2015

35 Vitalitet maj

36 Mobil: H.P. Montage A/S Helge Praem Tværskovvej 47, 5462 Morud Tlf.: , Fax: , Mobil: SpecialiSt i porte SmedejernSlåger gitter DIN CYKELFAGMAND Rugårdsvej Odense NV Tlf KORUP CYKLER -også reperation af plæneklipper 36 Vitalitet maj 2015

37 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Ring på og hør hvordan du får statsautoriseret rådgivning i øjenhøjde Rugårdsvej 46C 5000 Odense C Tel Vitalitet maj

38 Massage og velvære find dig ikke i smerte Aften og weekend tider efter aftale. Behandlingsformer Øre akupunktur Elmedistraal V D-Tox Spa Massage Mona Kyed Tlf Plantagevej Morud Mail: Web: 38 Vitalitet maj 2015

39 Søndersø Afdeling Toftekær 1[ad:postnr] [ad:by] Telefon 5471 Søndersø Telefon Vitalitet maj

40

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Stiftet 10. december 1958 Husk at der er gymnastikopvisning i Langesøhallen den 17. marts. Plakaten om opvisningen kan ses i sidste udgave af Vitalitet eller på www.morud.dk

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Solsikkefest. Håndbold. Krolf. Gymnastik Godt igang mod en ny opvisning Side 25. teamet. Ka SÆL

Solsikkefest. Håndbold. Krolf. Gymnastik Godt igang mod en ny opvisning Side 25. teamet. Ka SÆL Stiftet 10. december 198 uar 201 46 årgang Nr. Jan Formands& M.I. nyt Preben fortæller om stort og småt Læs meget mere inde i bladet! Ka SÆL teamet Vores ildsjæle side 10-11-12 og 14 Solsikkefest Festen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 1 Maj 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet FORMANDEN HAR ORDET Jeg er ny formand i OB & Ik, valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Foredrag & Fredagsbuffet

Foredrag & Fredagsbuffet rts 2015 46 årgang Nr. 2 Ma Formands& m.i. nyt Preben fortæller... masterplanen Læs mere om den side 6-7-8-9 og 10 Repræsentantskabsmøde Langesøhallen side 11 Løbning Jørgen Meier fortæller. Side 14-16-18-19

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Foråret kommer. KROLF 2014 Side 8. Solsikkefesten Side 6. FormandsNYT Formanden fortæller side 4-5. Nyt fra BRIDGE Side 23

Foråret kommer. KROLF 2014 Side 8. Solsikkefesten Side 6. FormandsNYT Formanden fortæller side 4-5. Nyt fra BRIDGE Side 23 MRÅDE SAMVÆR NYHEDSBLAD NÆRO 4 201 8 45 årgang 2-Marts Stiftet 10. december 195 Foråret kommer Solen kommer det betyder ny energi og tid til de nye tiltag læs mere om det nyeste ForeningsNYT... FormandsNYT

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere