Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side Adamsmindeløbet. Bridge Side Cykling Side 22-23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side 16-17 Adamsmindeløbet. Bridge Side 20-21. Cykling Side 22-23"

Transkript

1 Stiftet 10. december årgang Nr. 3 Maj 2015 Gymnastik Side Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side Adamsmindeløbet Side Bridge Side Formands- & M.I. nyt Cykling Side Preben fortæller... Håndbold Side Tennis Side 30 Petanque Side Forår og meget mere Et stort tak til ALLE vores sponsorer

2 2 Vitalitet maj 2015

3 Traditionen tro byder vi igen i år indenfor til Pinsebrunch, Søndag d.24.maj 2015 Brunchen indeholder: Hjemmebagt brød og boller Scrampled eggs m. bisonpølser, - bacon og kryddertomater Bisonspegepølse m. løgkompot og grøn dip Bisonpostej med champignon og bacon Laksewraps Kartoffelkroketter Toast m. cheddar og pesto -Græsk yoghurt m. bær og müsli 2 slags oste Frugtfad Amerikanske pandekager m. ahornsirup Mini-muffins Kaffe/the ad libitum 2 slags juice Vitalitet maj

4 Hovedformand Preben Jensen Næstformand Bent Soelberg Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Lisbeth Lifland Jensen Handygruppen KA SÆL Knud Pedersen Formand for hallen Hans Henning Nielsen Langesøhallen Cafeteria / køkken Peter Christiansen Rengøring af hallen Kristian Jørgensen Solsikkeudvalget Anders Dupont Loppemarkedet Lars Møllegaard Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Vitalitet maj 2015 Bridge Bo Antonsen Fodbold Gunnar Sahin Gymnastik Malene Skovhus Mette Mathiesen MIL (løbeafdelingen) Håndbold Majbritt Filtenborg Volleyball (underafdeling af håndbold) Niels Sandgaard Svømning Thomas Skovhus Tennis Keld Mikkelsen Krolf Vibeke Ølund-Larsen Cykling Ken Bergstedt Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Deadlines: Side 33

5 - en del af erhvervslivet i Søndersø Erhvervskundechef Claus Bech tlf Filialdirektør Lars Bo Rasmussen tlf Vitalitet maj

6 Generalforsamling i hovedafdelingen Formandens beretning den 26. marts 2015 Af Preben Jensen, hovedformand. Foto: Liselotte Markvard. Under den seneste hovedgeneralforsamling blev vort regnskabsår ændret til at følge kalenderåret. Som følge af denne vedtægtsændring skal jeg hermed aflægge beretning for perioden 1. april 31. december 2014, hvilket er idrætsforeningens 56. driftsår. Årets hovedtema blev planlægning, nemlig: Masterplan for Langesøhallen Fitness er ekstremt populært landet over. Imidlertid har idrætsforeningen alene faciliteter til at udbyde indendørs cykling i hallen, hvilket langt fra dækker behovet. På initiativ af Bent Soelberg blev i 2013 fremlagt tanker om en udbygning af hallen til Morud Fitness Center et projekt, som blev underbygget af en brugerundersøgelse på nettet. Mindst 200 brugere vil bakke os op måske taler vi endda om 400 motionister. I den forbindelse blev etableret en arbejdsgruppe, som for ca. et år siden afholdt et borgermøde i hallen for at få inspiration og anden input til den helt rigtige bygningsmæssige løsningsmodel. Borgermødet blev udbudt Morud Borgerforening, Morud Lokalråd, Langesøhallen og os. Efterfølgende besøgte arbejdsgruppen Vejle-Allested Hallen og Ejby Hallen, som begge i nyere tid har etableret foreningsfitness i tilbyggede lokaler. Arbejdsgruppen, hvor hallens bestyrelse bl.a. er repræsenteret ved formanden Hans Henning Nielsen, arbejdede derefter intenst med planerne for hallens udvidelse ikke alene med lokaler til fitness, men tillige med en multihal, som gymnastikkens fremtidige hjemmebane med springgrav og andre springfaciliteter. Samme hal skal tillige virke som byens kulturhus til møder, udstillinger, koncerter samt som festlokale for private arrangementer. Projektet omfatter tillige flytning af hallens cafeteria fra 1. sal til stueplan, samt en udbygning af fodboldens omklædningsrum. Tankerne blev præsenteret for en arkitekt, som derefter udarbejdede en skitse. Tegningerne så ikke så ringe ud, hvorfor vi nu gjorde os klar til at sende en ansøgning til Nordfyns Kommune om støtte til projektet. Det er efterår. Netop da blev alle selvejende haller i kommunen bedt om hver især at udarbejde en såkaldt masterplan, nemlig en ønskeseddel over nødvendige og ønskværdige bygningsmæssige investeringer. Kommunen ønskede en 3-trins møderække herom med hver hal og havde til processen allieret sig med et rådgivende ingeniørfirma. Under det første møde gik vi i arbejdsgruppen ind i den ønskede dialog med mødeledelsen for til sidst på mødet at fremvise vort arkitekttegnede skitseprojekt, hvilket vakte positiv opsigt. Under efterfølgende to møder blev vores planer sat i fokus og udviklet i dialog med ingeniøren og en kommunal bygningskyndig. Afslutningsvis på processen blev afholdt et fællesmøde med de selvejende haller, som havde været tilsvarende forløb igennem. Masterplanen blev dermed færdig og overdraget til kommunen sidst på året. Den samlede investering blev vurderet til 16,5 mio. kr., 6 Vitalitet maj 2015

7 hvoraf hallen vil kunne forrente og afdrage en pæn stor del. For at gennemføre masterplanen har vi således brug for betydelige kommunale tilskud. I det seneste nummer af Vitalitet (marts 2015) har jeg beskrevet og kommenteret Masterplanen. Det er vor opfattelse, at de mange masterplaner nu ligger til administrativ vurdering hos kommunen, idet vort projekt endnu ikke ses fremlagt til politisk stillingtagen. Vi ser frem til det videre forløb. Samarbejde med Langesø Hen over sommeren blev det klart, at idrætsforeningens gratis brug af den smukke skov omkring os var til debat. Vi valgte derfor en konstruktiv dialog med direktør Hans Berner fra godset. Resultatet heraf blev, at idrætsforeningen frem over betaler et årligt beløb for stort set uændret brug af skoven for vore løbere, herunder orienteringsløberne samt en hensigtserklæring parterne imellem om udvidet samarbejde. Desværre lykkedes det ikke i aftalen at få medtaget vor cykelafdelings brug af skovens stier, idet Langesø fremover alene udbyder cykelkørsel på egen MTB-bane. men kommunen fastholdt afslaget og begrundelsen. I arbejdsgruppen for etableringen af kunstgræsbanen er der meget undren her over, idet mange signaler entydigt pegede mod denne yderligere kommunale støtte til vort flotte kunstgræsanlæg. Omvendt kunne der hjemtages et rekvisitionstilskud til de mange fodboldmål til Kunsten, ligesom et afslag til friluftsbadet om tilskud til udskiftning af taget blev ændret til en bevilling efter vor afgivne klage og efterfølgende forhandlinger med kommunen. Yderligere har kommunen betalt for en længere række forbedringer på Langesøhallen, herunder på det seneste en flot opdatering af Fodbolds omklædningsrum, idet bygningen nu pr. 1. januar 2015 overdrages til hallen. Resumé bygninger og anlæg I nyere tid er der sket en række overdragelser Samarbejdet med kommunen Forinden iværksættelse af arbejdet med masterplanen for Langesøhallen ansøgte vi om tilskud på kr. til udarbejdelse af projekt Morud Fitness Center, hvilket beløb vi fik ja til. En del af pengene blev anvendt til arkitekttegningen. Mindre godt gik vor ansøgning om tilskud til lysanlægget på kunstgræsbanen. Kommunen gav os afslag med den begrundelse, at etableringen af lysanlægget var påbegyndt før ansøgningstidspunktet. Afgørelsen blev anket, Langesøhallen bliver bl.a. brugt til den forrygende gymnastikopvisning. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. Vitalitet maj

8 og omregistreringer af ejerskabet til bygninger på idrætsanlægget, hvorfor følgende status vurderes at være relevant at gentage. Omklædningsbygningen er under overdragelse til Langesøhallen. Fodbold er frem over lejer hos hallen. Klubhuset ejes uændret af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Friluftsbadet ejes uændret af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Jordstykket, som klubhus og friluftsbad ligger på, samt det trekantede areal før klubhuset ejes nu af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Kunstgræsbanen ejes af idrætsforeningen. Ligger på det kommunale idrætsanlæg. Lysanlæg på Kunsten er overdraget til kommunen, som fremover står for vedligeholdelsen. Tennisbanerne ejes uændret af idrætsforeningen. Ligger på hallens jord. Aktivitetsudvalgene Først på året var det ikke lykkedes at finde ildsjæle, som ville stå for ledelsen af idrætsforeningens traditionelle byfest, Solsikkefesten. Men det lykkedes i foråret, hvor Anders Dupont trådte i karakter som formand for et nyt udvalg. Udvalget kom fra starten af på hårdt arbejde med planlægningen og gennemførelsen, som gik så godt, at festugen blev en kæmpe succes. Det økonomiske udbytte af festugen blev positivt, men klart under udvalgets ambitionsniveau. Det samme Solsikkeudvalg har stadig mod på livet, og med den indvundne erfaring har de nu kastet sig over udfordringerne med at ledelsen af Solsikkefesten Ka Sæl Gruppen har i årets løb på utrolig vis overgået sig selv ved gennemførelse af en række projekter til forskønnelse af idrætspark og bygninger. Projektet over alle var gennemførelsen af en plan for anvendelsen af arven efter Agnethe Christensen. Planen blev udtænkt af gruppens tovholder, Knud P., og af hallens formand, Hans Henning Nielsen, og omfattede bl.a. etablering af dræn fra våde områder. Efter gruppens hårde og vedholdende arbejdsindsat hen over sommeren blev arealerne omkring tennisanlægget og ved Kunstens indgangsparti formet til en harmonisk helhed. Som prikken over i-et bekostede Langesøhallen i samme område en beplantning af en række fritstående store træer. Idrætsparken har aldrig været flottere end nu, takket være Ka Sælerne og Agnethe. Rettidig omhu I 2007 nedskrev idrætsforeningen sin Samværspolitik med tilhørende Beredskabsplan for pædofili. Beredskabsplanen stod sin prøve, da der blev åbnet politisag mod en mandlig fodboldtræner for U-15 piger. Anmeldelsen skete på foranledning af en forælder til en 13- årig pige. Med Beredskabsplanen som indgangsbøn lykkedes idrætsforeningens håndtering af sagen på bedste vis efter en stor og sikker indsats af Fodbolds ledere. Stor tak herfor, herunder til DGI og DBU for aktiv medvirken. Medlemstallet Antallet af medlemmer i foreningen er senest optalt pr. 31. december 2014, hvor det udgjorde 1.510, heraf 857 børn og unge under 25 år. I forhold til året før er det samlede tal uændret 8 Vitalitet maj 2015

9 Få et kreativt nyt syn på din virksomhed Få styrket din virksomheds visuelle signatur og understøttet dine budskaber med den rigtige grafiske stil og tone. Med en unik designprofil styrker I jeres position og troværdighed hos jeres kunder. Lad os hjælpe Jer med at give et udtryk der giver indtryk Grafisk design Hjemmesider, logoer, brochurer, annoncer, plakater, foto... STAKLADEN.DK//MORTEN DARUM ANDERSEN ÅBAKKEVEJ 9 DK-5462 MORUD //tlf.: mail: følg os på facebook Din rideudstyrsbutik med fornuftige priser - kom og kig! HUSK vi har også 2hand åbningstider: mandag-fredag lørdag søndag i måneden my horse ridesport rugårdsvej morud tlf MyHorse_Vitalitet_2015.indd 1 Vitalitet maj /01/

10 (1.517), mens ungdomsdelen falder med 12 medlemmer. pr. kwh strøm, som du bruger, når du har tilmeldt dig FynskSupportEl. Du bestemmer, selskaberne betaler. Afslutning Hovedbestyrelsen har i det forløbne år holdt 6 møder med god deltagelse og fint engagement. Tak for dette samarbejde. Også en stor tak til Langesøhallens bestyrelse, som vi har siddet tæt sammen med under udarbejdelse af masterplanen. Under hallens netop afholdte repræsentantskabsmøde præciserede jeg, at idrætsforeningen i stort og småt havde følt sig enig med hallens initiativer i 2014, idet alle er til nytte for sporten. Tak skal også lyde til foreningens sponsorer og annoncører. Specielt tak for samarbejdet med vor største sponsor, Nordfyns Kommune. Også tak til pressen for levende interesse i vor hverdag. Ka Sæl Gruppen er et kolossalt stort aktivt for foreningen. Foto: Tom Duus. Fodbold og Gymnastik er nu lige store afdelinger med henholdsvis 362 og 361 medlemmer. Fodbold virker som magnet for ungdommen med 301 medlemmer, en fremgang på 21. Gymnastik har 16 færre børn og unge, hvilket niveau også gælder for Svømning. Håndbold går 11 frem i ungdomsafdelingen, ligesom Tennis vokser med 8 nye ungdomsmedlemmer. Frygten for den negative effekt af Skolereformen med længere arbejdstider for børnene synes således at være gjort til skamme her fra starten af. Økonomi Det blev et økonomisk godt år for idrætsforeningen, hvilket hovedkassereren glæder sig til at vise jer lidt senere kr. Specielt vil jeg omtale den store økonomiske støtte, som sponsorerne OK-Benzin og Energi Fyn på ny yder os, i år henholdsvis kr. og kr. Som tidligere får vi 6 øre pr. liter brændstof, som du køber og betaler med et OK-benzinkort med idrætsforeningen noteret som gavemodtager. Fra elselskabet får vi 2 øre Det gode samarbejde med Morud Lokalråd er blevet styrket i årets løb med samarbejdet om Borgermødet samt i form af en økonomisk håndsrækning. Som i tidligere år har vi stor nytte både af lokalrådets hjemmeside og webmasteren herfor, Jon B. Rasmussen, som tillige er formand. Tak for det. Tak tillige til redaktør Erling Jensen, Blæsbjerghus, for godt arbejde med medlemsbladet Vitalitet. Tak til Solsikkeudvalget og Ka Sælerne. Sidst men ikke mindst tak til alle foreningens ledere og hjælpere. I er en vigtig del af vinderholdet, Morud Idrætsforening! Preben Jensen 10 Vitalitet maj 2015

11 DIT LOKALE PORTFIRMA... på Fyn vi er specialister på vores felt Salg/montage af: Industriporte Garageporte Portautomatik Hurtigporte Brandporte Montageopgaver Lovpligtige eftersyn af industriporte Bygningsvedligeholdelse Bygningsarbejde Service/reparationer Vi er der for Dem - hele døgnet; også søn- og helligdage Vi hjælper og støtter i den svære tid. Samtalen foregår, hvor De ønsker det vi kører på hele Fyn. Vi tager hånd om kontakten til kommune, skifteret, fagforening, mv. Få pjecen Mit sidste ønske. Telefon Langesø Begravelsesforretning Blæsbjergvej 4 - Langesø Morud Mette Lundgreen Jan Lundgreen OGSÅ HESTETRUKKET RUSTVOGN Vitalitet maj

12 Gymnastik I år valgte gymnastikafdelingen at afholde forårsopvisningen lørdag den 21 marts med emnet ild, vand, jord og luft. Fotos. Liselotte Markvard Grønfeldt. Der var ikke meget forår udenfor, men indenfor i hallen var der masser af forårsstemning med en masse glade og aktive gymnaster. Gymnastikafdelingen er begyndt at arbejde med en nyt koncept, som DGI har udviklet, som hedder Trilogi. Som ordet siger, er det en gruppe på 3 personer som arbejder sammen om en opgave. Det var sådan en gruppe, som i år stod for opvisningens show, og som havde fået emnet ild, vand, jord og luft. Alle hold kunne vælge, om de ville bruge en eller flere af elementerne i deres ca. 15 min. opvisning. Det blev til nogle nye og spændende optrædender af nogle helt fantastiske gymnaster. Tak til alle som hjalp til før og efter opvisningen samt tak til de mange tilskuere som var mødt op. For at prøve noget nyt, valgte vi at slukke alt lyset i hallen ved opvisningens start, så der kun var spots på selve gulvet, hvor gymnasterne var. Da lyset slukkede, startede der en lille film på en storskæm, som viste en intro til emnet ilt, vand, jord, luft samt en præsentation af de forskellige hold, som holdene selv havde optaget. Herefter var der indmarch, og alle vores flotte hold kom på gulvet. Da opvisningen sluttede, og alle gymnaster var på gulvet til udmarch, valgte vi i fællesskab at sige pænt farvel til Mette Mathiesen, som havde valgt at gå af som formand for gymnastikafdelingen efter at have gjort et fantastisk arbejde de sidste 31 år. Mange af gymnasterne havde samlet ind til en gave til Mette og Bente Mazanti holdt en meget rørende tale. Mette Mathiesen. Næste sæson Gymnastikken holder nu pause indtil 1. september 2015, men orienteringsløberne og Løbeklubben (MIL) holder IKKE ferie, og her er alle velkommen hele sommeren. Du kan finde mere information på og på Facebook. 12 Vitalitet maj 2015

13 Selve gymnastikafdelingen vil bruge foråret til at få planlagt en ny sæson, og det er altid spændende, om der kan findes trænere til de mange hold. Der skal bruges rigtig mange hænder, og vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle nogle til næste sæson. Måske kunne du tænke dig at hjælpe til? Vi kan tilbyde gode kurser fra DGI, så man kan blive klædt godt på til et instruktørjob i afdelingen. Du er velkommen til at kontakte aktivitetsformand Malene Coisbo - også hvis du har andre ønsker til nye hold. Generalforsamlingen I år gik Mette Mathiesen af som formand efter at have udfyldt posten i 31 år, så der skulle vælges en ny formand. For at lette arbejdsbyrden har gymnastikafdelingen fået dispensation til at afprøve DGIs koncept Trilogi. Trilogi er en ny bestyrelsesform, hvor der nu er tre formænd i stedet for én, så bestyrelsesarbejdet er mere attraktivt, og så at man er på valg hvert år. Bestyrelsen består derfor nu af Formand Malene Skovhus, Aktivitetsformand Malene Coisbo og Økonomiformand Rita D. Jensen. Hver formand kan nedsætte sine egne små trilogi-grupper, så der bliver flere små enheder til at løfte de forskellige opgaver, som der er i forbindelse med gymnastikafdelingen. Der var en positiv stemning og god opbakning fra de fremmødte til generalforsamlingen, så vi håber på, at det bliver en god løsning fremadrettet. Malene Skovhus Formand Vitalitet maj

14 14 Vitalitet maj 2015

15 Pigerne spiller bare fodbold i Morud At fodbold kun er for drenge gælder ikke i Morud Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus. Da jeg besøgte stadion i Morud skulle U 15 pigerne spille kamp mod TPI. Resultatet blev 0-0. Malou og Line er to af pigerne på U15 pigeholdet. Her ses nogle af pigerne på holdet: Fra venstre Malou, Lea, Sofie, Line og Natacha. Sofie får en slapper inden kampen. Pigerne er bare glade for at spille fodbold, og de to søstre, Lea og Line begyndte allerede at gå til fodbold, da de var 8 år. Der er i alt 18 piger, som spiller på U15 holdet. VARMESTOP Vitalitet maj

16 Friluftsbadet Bassinet står stadig med pressenninger, men vi glæder os til, at vi snart får dem af, og vi kan komme i gang med at gøre Friluftsbadet klar til fiskekonkurrence og Friluftsbadets åbning. Som traditions tro holdes der fiskekonkurrence lørdag den 9. maj kl for hele familien, hvor alle er velkommen. Der er mulighed for at vinde præmier for bl.a. den første, den største, den sidste fisk m.m. Vi tænder også op i grillen, og det vil være muligt at købe pølser, brød og drikkevarer. Der er også mulighed for at få hjælp fra vores frivillige hjælpere, hvis man ikke har den store erfaring med fiskeriet og gerne vil prøve. Det er muligt at tilmelde sig via vores hjemmeside eller man møder op på selve dagen. I er også velkomne til følge os på Facebook, hvor der løbende kommer oplysninger om, hvad der sker i Friluftsbadet. Vi kan næsten ikke vente på, at solen skal vise sig fra sin bedste side, så vi kan få en dejlig varm åbning fredag den 5. juni kl Igen i år vil det være mulighed for at købe sæsonkort til hele familien, så kig forbi og se, om du når at blive den første i vandet. Friluftsbadet tilbyder som sædvanlig svømmeundervisning for skoleeleverne i Nordfyns kommune samt motionssvømning hver mandag og torsdag se flere informationer på eller i udhængsskabet på siden af bygningen. Vi glæder os til at se jer alle til endnu en fantastisk sæson. Thomas Skovhus - Formand 16 Vitalitet maj 2015

17 Vitalitet maj

18 Adamsmindeløbet 2015 Et løb for hele familien... Lørdag den 30. maj kl 11. afholder Adamsminde Børnehave et motionsløb for hele familien. Der vil være 3 ruter med distancerne: 2,5, 5 og 10 km. Priserne: Børn: 25 kr Voksne: 50 kr Bemærk, at der efter den 14. maj pålægges ekstra 25 kr pr billet. (Børn 50 kr og voksne 75 kr) Prisen er inkl. startnummer og et stk. frugt. Derudover kan der købes mad og drikke efter løbet og der vil være en hoppeborg. Startnumre udleveres inden løbet, så kom i god tid. Tilmelding https://billetto.dk/events/adamsmindeloebet eller ved at sende en mail til Løbet arrangeres af Adamsminde Støtteforening, som har til formål at sørge for, at børnene i børnehave fortsat kan komme på tur med turbussen. 18 Vitalitet maj 2015

19 Vitalitet maj

20 Bridge Bridgesæsonen er snart slut, en sæson hvor vi har været 30 par. Året startede med kvalifikationsturneringer både til hold- og parmesterskab. Vindere af holdturneringen blev i blå række Sidse og Niels Lønborg + Morten Larsen og Poul V. Hansen. Her dog med Jørn Erik Hansen som substitut. Den røde række vandt Astrid Hjortebjerg og Hans Theil + Kiss Dregnsgård og Else Christensen. Mesterskabet for par blev afviklet i 3 rækker. I blå række: Sidse og Niels Lønborg. I rød række: Villy Jensen og Poul Christensen. I grøn række: Finn Møller og Arne Petersen. Morten, Jørn, Sidse og Niels. Villy, Poul, Niels, Finn, Sidse og Arne. De nordfynske bridge klubber er gået sammen om at lave undervisning for nye bridgespillere. Det kommer til at foregå i borgerhuset i Søndersø, mandag aften fra kl til Underviser bliver Freddy Vilms fra Otterup BK og Henrik Demant fra Morud BK. Første gang er den 7 september. Det bliver til den lave pris af 300 kr. for hele sæsonen, og hvis bridge ikke noget for en, kan man melde fra efter 4 gange uden det koster noget. Så grib chancen og meld jer til ved Henrik på tlf Hans, Astrid, Kiss og Else. 20 Vitalitet maj 2015

21 Nr.1 og 2 i grøn række i forbindelse med holdturneringen. Fra venstre: Jette og Poul Erik samt Birthe og Harry Vitalitet maj

22 Nyt fra MI Cykling Fotograf Jørn Peder Jørgensen Nyt fra MI Cykling Vi er en meget aktiv cykelklub med knap 100 medlemmer, som er meget synlige både i skovene omkring os, men også på landevejene. Vi deltager i mange løb på Fyn, men også i Jylland har flere været repræsenteret. Vi vil gerne have flere medlemmer. Du kan melde dig ind på hjemmesiden: div-tilmelding. Det koster kun 350 kr. om året. MTB Det største antal deltagere har været i vintercuppen på MTB. Hele 32 deltagere fra vores klub det er rigtig flot! I det hele taget er MTB blevet en rigtig populær træningsmetode i vores område, og det betyder flere og flere medlemmer. Vi har derfor i år valgt at udpege og uddanne nogle holdkaptajner til at styre og vejlede i kørsel på MTB. Det er Anne Skov, Ulrik Krogh og Jan Rubæk. Der er ny fast træningstid for MTB hver torsdag kl foran Langesøhallen. Mød op og bliv en del af sammenholdet. Racer For dem, der kører på racer, er der også holdkaptajner. Hver tirsdag kl kører vi fra hallen, opdelt i tre niveauer. Holdkaptajnerne planlægger ruten og træningen og sørger i fællesskab med rytterne for, at træning foregår så sikkert, som muligt. Vi kører med en gennemsnitsfart på mellem km/t - afhængigt af, hvilket hold man kører på. Der er derfor udfordringer til alle. Forårsklassikeren Igen i år har vi afviklet Webike Forårsklassikeren her i Morud. Det skete søndag d. 19. april, hvor hele 275 ryttere deltog i løbet. Det forløb rigtig godt, og med fantastisk vejr. Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser fra rytterne, der deltog. Det er vi stolte af. Det giver blod på tanden til næste år, hvor vi gerne vil gøre det endnu bedre og med flere ryttere. Dette løb er rigtig vigtigt for vores klubs økonomi. Derfor er jeg også rigtig stolt af det meget, meget store arbejde, der er lagt i det fra en lang række af vores medlemmer! Nogle få har lagt rigtig mange timer i forberedelserne og mange andre brugte adskillige timer denne dag for at hjælpe. Tusinde tak for det. I er alle med til at sikre, at klubben har økonomi til at være så aktiv. Ny bestyrelse Efter mange års hårdt arbejde for klubben, er Kristian Kyed og Keith Thomas udtrådt af bestyrelsen og som løbsansvarlige for Forårsklassikeren. Også mange tak for jeres store indsats. Bestyrelsen består nu af Marie-Louise Krogh, Anne Marie Marthinsen, Henrik Lund Juul, Jørn Peder Jørgensen og Ken Bergstedt. Vi ser frem til et godt samarbejde med medlemmerne og håber på stor hjælp til vores fælles bedste. Vi ses på skovstierne og landevejene. Ken Bergstedt Formand, MIC 22 Vitalitet maj 2015

23 Vitalitet maj

24 Håndbold afdelingen U12 piger Pigerne har været igennem en rigtig god udvikling i denne sæson. De endte på en rigtigt flot 5. plads ud af 10 hold i anden halvsæson. Vi startede med 7 piger i september og endte med 11 super seje tøser, hvor halvdelen er nybegyndere. Tøserne har været super gode til at tage imod nye spillere, de fik hurtigt dem til at føle, de var med på et superhold. Den store ros skal tøserne have. Vi har både trænet med U14 piger og U10 drenge. Dette har hjulpet meget på deres selvtillid. Til en træning i foråret sagde en af pigerne: U14 pigerne ta r jo hensyn til os, så de ta r ikke hårdt fat i os. Nej siger Martine fra U14, det har vi ikke lavet nogen aftale om på holdet. Så kunne man lige se på pigerne, hvor selvtilliden voksede. Den sidste kamp spillede de i Vissenbjerg, og det var den bedste kamp, som jeg har set i denne sæson. Pigerne gjorde alt, hvad de har lært i år, og de vandt også. Så det er bare super fedt at være træner, når alt lykkes og man fik tårer i øjnene, da kampen blev fløjtet af. Jeg vil sige stort tak til tøserne og hjælpetrænerne Martine og Lars, som har været kæmpe hjælp for mig og holdet. Ditte Bove-Qvistgaard U-12 drenge Sæsonen er slut for denne gang, og det har været noget af en prøvelse for drengene. Før jul endte vi nederst i B-rækken og skulle egentlig have været ned i C-rækken. Vi besluttede, at vi ville prøve kræfter med B-rækken igen efter jul, vel vidende, at det ville blive en hård omgang. Igen overraskede drengene og spillede nogle fantastisk gode kampe. Vi tabte en del kampe med nogle få mål, men vandt dog også et par stykker. Udfordringen har været, at de alle sammen er 1. års spillere og har mødt hold med mange 2. års spillere, og der har endda været kampe, hvor vi har mødt hold, som havde en til to dispensationsspillere med, dvs. 2 3 år ældre. Vi er stort set fuldtallige til alle træninger, dvs. 16 spillere, det er flot! Der er altid godt humør til træning, og drengene har en masse god energi. Næste sæson bliver spændende, da holdet jo nu vil bestå af mange 2. års spillere, plus de nye U-10 spillere, der rykker op. Hvis alle kommer igen, vil der måske endda være basis for at lave 2 hold. Tak for denne sæson, god sommer og jeg håber vi ses til efteråret. Henrik Engmark U14 piger Sæsonen er slut, og det er med sorg i sinde, at vi skal sige stop for denne gang. Det har været en forrygende sæson, som endte med en flot 2. plads. Pigerne har gået til den til træning, mødt talstærkt op og altid med godt humør. Det har været et hold, som har vist sammenhold, og der har altid været plads til at opmuntre hinanden. Tak for jeres må fantastiske måde, at være på. Vi glæder os til at se jer, der ikke skal på efterskole til næste år og til jer der rejser væk et stykke tid, held og lykke med jeres efterskoleophold. Lars Nørgaard og Majbritt Filtenborg 24 Vitalitet maj 2015

25 Alt i VVS arbejde Fjernvarme Solvarme Jordvarme Gas Ventilation Kloak arbejde Højttryksspuling TV-inspektion Rensning Nyanlæg Reparation Aut. VVS Installatør & Kloakmester DØGNVAGT tlf Tokkerodvej Morud - en del af Anderup El A/S Vi løser alle opgaver inden for murerfaget. NyBygNiNg OMBygNiNg FlisEarBEjdE VaNdskuriNg kontakt os for et uforbindende tilbud. Bredbjergvej Morud Tlf: Vitalitet maj

26 U14 drenge Der var lagt op til en altafgørende kamp om puljens 1. plads, i kampen mellem vores lokale drenge og Næsby. Begge hold var ubesejrede og havde spillet uafgjort i deres første indbyrdes opgør. Med 1. pladsen fulgte ydermere en finale plads om at blive Fyns mestre, så begge hold var klar fra start. Desværre stod det hurtigt klart, at det ikke var vores dag, og heldet ikke var på vores side, så med et enkelt nederlag sluttede drengene på 2. pladsen, som det også var tilfældet i 1. halvdel af sæsonen. Et tilfredsstillende resultat taget i betragtning af, at kun en enkelt spiller er 2. års U14 og resten er 1. års spillere. Valdemar Bendixen fik den ærefulde pris som årets spiller, for hans vilje og gå-på-mod, hans evne til at håndtere forandring, når han bliver flyttet fra fløjen til playmaker, og for den kolossale fremgang, han har vist på banen i denne sæson. Et kæmpe og velfortjent tillykke til Valdemar. Tak for en god sæson til nogle fantastiske drenge, man glæder sig altid til at være sammen med jer. Henrik Engmark og Claus Christiansen U18 drenge Klubbens U-18 drenge sluttede sæsonen i 2. division som nummer 5, hvilket umiddelbart er godkendt. Med bare en lidt større indsats til træning kunne holdet have fået nogle flere point, da rigtig mange kampe har været meget tætte, men der er blevet fightet godt, og humøret har været intakt gennem hele sæsonen. Vi håber drengene - nogle bliver seniorspillere - har mod på og lyst til, at spille igen efter sommerpausen. Eva Jacobsen/Morten Benfeldt Dame Serie 2 Efter en hård start på sæsonen, hvor vi havnede i en række for højt, har vi i 2. halvdel fundet vores rette hylde. En placering midt i rækken er godkendt, og med en opadgående niveaukurve sæsonen igennem, endte vi med i sæsonens 2 sidste kampe at spille lige op med begge de 2 tophold langt hen i kampene, inden de løb fra os til sidst. Ditte Christoffersen blev valgt som årets spiller, for hendes store indsats til træning og i kampe, men mest af alt for hendes fremgang over hele sæsonen, som har resulteret i en hel del mål fra hende. Et stort tillykke til Ditte. En stor tak for en spændende sæson til tøserne. Jeg håber, vi mødes igen i næste sæson. Claus Christiansen Dame Serie 4 Holdet endte som nr. 3 efter en god sæson, og selvom gennemsnitsalderen er over 20, bliver der kæmpet max på banen - vi spiller stadig for at vinde - men vi har også hygget og grinet både før og efter kampene - der er altid godt humør. Vi er ca. 10 spillere omkring holdet, som alle har været gode til at møde op, og efter jul har vi fået Camilla Nielsen tilbage efter barsel - tillykke med Niklas. Det har været en fornøjelse at være holdleder, jeg har derfor valgt, at forlænge alle spillerkontrakterne for en sæson mere - vi er jo også nogle stykker, der har investeret i nye håndboldsko. Eva Jacobsen Håndbolden takker for sæsonen 2014/2015 Vores sæson har nået sin endelige afslutning, og vi kan igen i år sige, at vi har haft en god sæson, 26 Vitalitet maj 2015

27 Årets ungdomsspilere 2014/2015: U10: Gustav Immerkær Hansen U12 piger: Victoria Guldberg Pedersen U12 drenge: Mikkel Birk Christiansen U14 piger: Josefine Morgen U14 drenge: Valdemar Bendixen Efter kåringerne blev vi trænere begavet af vores spillere, og vi fik et par ord med på vejen, før vi sagde farvel og tak for denne sæson og på gensyn i næste med et hive-5 fra alle spillerne til alle trænerne. Årets ungdomsspillere. både på det sociale og det sportslige plan. Vi startede sæsonen op med vores ungdomstur til Jylland. En tur hvor vi bruger tiden på, at være social på tværs af aldersgrupperne, og hvor vi trænere lærer børnene og de unge mennesker bedre at kende. Men også en tur hvor vi lige får genopfrisket teknikken, reglerne og genfinder glæden ved håndbold, og frem for alt får spillet en masse håndbold. I denne sæson har vi haft 12 hold repræsenteret i turneringen og/eller stævner. Holdene har været fordelt fra U6 til U18 (med undtagelse af U16), 2 dame seniorhold, 1 herrehold og et Old Boys hold. De fleste hold har nået målsætningen med en placering som minimum midt i rækken, hvilket vi er meget tilfreds med. Sæsonen blev passende afsluttet med en afslutnings fest. For ungdoms spillernes (U10, U12 og U14) vedkommende blev det til nogle forskellige lege i hallen efterfulgt af fællesspisning. Til slut blev årets spillere på de forskellige hold kåret, og der var spænding, jubelbrøl og store klapsalver blandt spillerne. Trænere og bestyrelsesmedlemmer har også holdt afslutning i form af en lille sammenkomst med kaffe og kage. Der blev takket for det store arbejde med at træne holdene og lede klubben, og hver især blev takket for at bruge deres fritid på klubarbejde. Uden jer, ingen klub. For seniorafdelingen er der også holdt afslutning. Der blev hygget med god mad og socialt samvær på tværs af holdene. Også her blev årets spiller kåret på de enkelte hold, til store klapsalver efterfulgt af fællessang Så gi r han/ hun nok en lille en, en lille en Årets senior spillere 2014/2015: Dame Serie 2: Ditte Christoffersen Dame Serie 4: Birgit Hansen Herre senior: Kasper Esmann Old Boys: Palle Guitar Larsen Endnu en gang tak til alle spillere, trænere og jer der har hjulpet klubben i den forgange sæson, vi håber at se jer igen i næste sæson. Formand Majbritt Filtenborg Vitalitet maj

28 Ditte Christoffersen blev årets seniorspiller i Dame Serie 2 Palle Guitar -Larsen - årets spiller i Old Boys Birgit Hansen blev årets seniorspiller i Dame Serie 4 28 Vitalitet maj 2015

29 Gode ideèr, råd & nøglefærdigt byggeri SAMMEN SKABER VI ET SOLIDT FUNDAMENT FOR DINE BOLIGDRØMME! Morten Grønfeldt RÅD & BYG -hjem med god energi Grønfeldt Bolig ApS Telefon Blæsbjerghus Journalistik Layout og redigering Motion Webdesign Formidling af sponsorater og annoncesalg Marketing og konsulentvirksomhed Trykning, offset og digitaltryk Erling Jensen Journalist / PR-mand Blæsbjergvej Morud Mobil Alle opgaver udføres: Vinduer & døre Energioptimering Værkstedsopgaver Projektering & Renovering & nybyg totalentreprise Vitalitet maj

30 Tennis Der er flere børn, der spiller tennis. Fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus. Så er tennissæsonen i gang, banerne er klargjorte og i fin stand, så det er bare med at komme i gang. Ledige baner Der er stadig masser af ledige timer på banerne, så skulle du få lyst til at blive medlem så kontakt Leif Christensen tlf Der er naturligvis mulighed for en gratis prøvetime. Kontingent for hele sæsonen: Juniorer (under 18 år pr ) kr. 200 (fast tid hverdage fra ) Seniorer (over 18 år pr ) kr. 500 (fast tid hverdage fra og lørdag/søndag flextid) Seniorer (over 18 år pr ) kr. 425 (flextid - ingen fast tid) Familiekontingent kr Ungdomstræning: Ungdomstræning hver onsdag kl Der er mulighed for at låne ketcher, hvis du vil prøve, om tennis er noget for dig. Tennistræner, Leif Christensen (tlf ). Hjælpetræner, Monique Redman. Leje af tennisbane Der er også mulighed for at leje en tennisbane i en time eller mere. Pris 25 kr. pr. person pr. time. Er du interesseret så kontakt Leif Christensen tlf eller Keld Mikkelsen tlf På bestyrelsens vegne Keld Mikkelsen Familiekontingent for kr dækker hele husstanden, og der kan tildeles en fast tid i 1 ti me. 30 Vitalitet maj 2015

31 Vitalitet maj

32 Petanque På banen bag Friluftsbadet i Morud. Hver mandag kl. 14 fra maj til oktober 2015 Vi starter mandag d, 4. maj. Medbring kugler eller lån af Krolf. Hvis du er medlem af krolf, spiller du gratis. Ellers koster en sæson 50 kr. Petanque er et charmerende kuglespil, hvor målet er at kaste sine petanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle (grisen). Det minder lidt om boccia, kaldes også boules. Det er især populært i Frankrig. første beachbane blev indviet 17. juni Vi var simpelthen så glade for de udendørs muligheder, vi fik med beachbanen, så det inspirerede volleybestyrelsen til endnu en sommeraktivitet: petanque. Petanque er en underafdeling af krolf. Dorte Jensen Tlf: En kamp spilles af to dystende hold. Der spilles single, double og triple med henholdsvis 3 kugler pr. mand ved single og double og 2 kugler pr. mand ved triple. Det ene hold (A) starter kampen med at kaste målkuglen (grisen) ud i en afstand mellem 6 og 10 meter fra en cirkel i den ene ende af banen. En spiller fra hold A kaster sin kugle så nær grisen som muligt. Derefter er det hold B s tur, indtil dette hold har en kugle nærmest grisen. Når alle kugler er kastet, har et af holdene point efter, hvor mange kugler, det har nærmere grisen end modstanderens nærmeste kugle. En ny runde kan påbegyndes. En kamp spilles til 13 point. Billederne er fra indvielsen af banen juni derfor flagene. Der var inviteret to gæsteinstruktører fra Amandaklubben i Kerteminde. Der var en fin stemning med god opbakning fra Morudborgerne. Det var volleyafdelingen, der stod for anlægget af petanquebanen og driften. Den 32 Vitalitet maj 2015

33 Vitalitet Redigering / layout / annoncer Erling Jensen, Stof sendes til: Erling Jensen Blæsbjergvej 76, 5462 Morud Mobil: Deadlines 2015: Nr. 4: Nr. 5: Åbakkevej 5A 5462 Morud Tlf Vitalitet maj

34 Krolf Fra klubmesterskabet Foto: Vibeke Ølund. Kalenderen siger det er forår, og nogen dage føles det også sådan, men der mangler lige en smule større varmegrader, før det er helt perfekt. Men skidt med det, krolfsæsonen er begyndt, og til alles glæde var der 20 spillere den første gang umiddelbart efter påske, og gensynsglæden med kølle og kugle og de andre spillere var stor. Vi har også fået planerne for forårets kampe, så der vil også være livlig aktivitet på kampsiden over de næste måneder. Spilletiderne er som følger: Tirsdag kl Onsdag kl Disse to dage spilles der på en 24 hullers bane. Fra den 1/5 spilles der hver torsdag kl på 12-hullers kampbanen. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Til nye spillere låner vi selvfølgelig kølle og kugle ud de første par gange, så du/i kan se om det er noget for dig/jer. Vibeke Ølund Formand, tlf Vitalitet maj 2015

35 Vitalitet maj

36 Mobil: H.P. Montage A/S Helge Praem Tværskovvej 47, 5462 Morud Tlf.: , Fax: , Mobil: SpecialiSt i porte SmedejernSlåger gitter DIN CYKELFAGMAND Rugårdsvej Odense NV Tlf KORUP CYKLER -også reperation af plæneklipper 36 Vitalitet maj 2015

37 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Ring på og hør hvordan du får statsautoriseret rådgivning i øjenhøjde Rugårdsvej 46C 5000 Odense C Tel Vitalitet maj

38 Massage og velvære find dig ikke i smerte Aften og weekend tider efter aftale. Behandlingsformer Øre akupunktur Elmedistraal V D-Tox Spa Massage Mona Kyed Tlf Plantagevej Morud Mail: Web: 38 Vitalitet maj 2015

39 Søndersø Afdeling Toftekær 1[ad:postnr] [ad:by] Telefon 5471 Søndersø Telefon Vitalitet maj

40

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Stiftet 10. december 1958 Husk at der er gymnastikopvisning i Langesøhallen den 17. marts. Plakaten om opvisningen kan ses i sidste udgave af Vitalitet eller på www.morud.dk

Læs mere

Solsikkefest. Håndbold. Krolf. Gymnastik Godt igang mod en ny opvisning Side 25. teamet. Ka SÆL

Solsikkefest. Håndbold. Krolf. Gymnastik Godt igang mod en ny opvisning Side 25. teamet. Ka SÆL Stiftet 10. december 198 uar 201 46 årgang Nr. Jan Formands& M.I. nyt Preben fortæller om stort og småt Læs meget mere inde i bladet! Ka SÆL teamet Vores ildsjæle side 10-11-12 og 14 Solsikkefest Festen

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007 Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Velkommen. Det er med stor glæde, at Morud Idrætsforening igen kan byde

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vitalitet - Marts 2011-42. årgang

Vitalitet - Marts 2011-42. årgang Vitalitet - Marts 2011-42. årgang Stiftet 10. december 1958 Se nærmere om gymnastikopvisningen søndag den 27. marts side 8-9. Mor og datter ved opvisningen 2010. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. Din

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Rolfsted Idrætsforening

Rolfsted Idrætsforening For krop og sjæl. Rolfsted Idrætsforening Forår 2009 Håndboldherrerne er i serie 1 Sommerfest 2009 Rolfsted s 1. herrehold spiller i næste sæson i serie 1. Holdet har igennem hele sæsonen vist fine takter

Læs mere

FREDAGSBUFFETEN ER TILBAGE

FREDAGSBUFFETEN ER TILBAGE Formandsnyt & M.I. nyt Preben fortæller... Håndbold Side 10-12 Fodbold Side 14-17 SOLSIKKEFESTEN Side 19-27 Badminton Side 28 Gymnastik Side 29-30 Friluftsbadet Side 32 Krolf Side 34 Tennis Side 38 - og

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

solsikkefest Lokaltid: Ka selv! Fodbold Badminton Gymnastik/ Håndbold Nyt side 16-17 SolSikkefeSt

solsikkefest Lokaltid: Ka selv! Fodbold Badminton Gymnastik/ Håndbold Nyt side 16-17 SolSikkefeSt mråde samvær Nyhedsblad Næro gust 2014 45 årgang Nr. 4 Au solsikkefest Stiftet 10. december 1958 solsikkerne olsikkerne vokser sig ind i himlen, ferien er ovre men med kolen, fodbolden, gymnastik m.m.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 2015 25.-30. august mountainbikefestival tilmelding Det er en fornøjelse at byde velkommen til CARROT s Løbe og Mountainbike Festival 2015 praktisk rmation

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Jul i Morud den 28. november 2010

Jul i Morud den 28. november 2010 Vitalitet - november 2010-41. årgang Stiftet 10. december 1958 Jul i Morud den 28. november 2010 Julestue i forsamlingshuset kl. 10.00-17.00 Mange forskellige udstillere. Flere nye fra Morud. Konkurrence

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3 V.I. talitet 33. årgang maj / 2002 nr.3 Vigerslev Idrætsforening Indvielse af det nye Friluftsbad Lørdag den 1. juni 2 Minisport. Minisportssæsonen sluttede udendørs med orienteringsløb og ridning. Vi

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 KvartalsNyt JUNI 2011 Ulvehøj Cafeteria & Selskabslokaler Håndbold Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Motion

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere