Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side Adamsmindeløbet. Bridge Side Cykling Side 22-23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side 16-17 Adamsmindeløbet. Bridge Side 20-21. Cykling Side 22-23"

Transkript

1 Stiftet 10. december årgang Nr. 3 Maj 2015 Gymnastik Side Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side Adamsmindeløbet Side Bridge Side Formands- & M.I. nyt Cykling Side Preben fortæller... Håndbold Side Tennis Side 30 Petanque Side Forår og meget mere Et stort tak til ALLE vores sponsorer

2 2 Vitalitet maj 2015

3 Traditionen tro byder vi igen i år indenfor til Pinsebrunch, Søndag d.24.maj 2015 Brunchen indeholder: Hjemmebagt brød og boller Scrampled eggs m. bisonpølser, - bacon og kryddertomater Bisonspegepølse m. løgkompot og grøn dip Bisonpostej med champignon og bacon Laksewraps Kartoffelkroketter Toast m. cheddar og pesto -Græsk yoghurt m. bær og müsli 2 slags oste Frugtfad Amerikanske pandekager m. ahornsirup Mini-muffins Kaffe/the ad libitum 2 slags juice Vitalitet maj

4 Hovedformand Preben Jensen Næstformand Bent Soelberg Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Lisbeth Lifland Jensen Handygruppen KA SÆL Knud Pedersen Formand for hallen Hans Henning Nielsen Langesøhallen Cafeteria / køkken Peter Christiansen Rengøring af hallen Kristian Jørgensen Solsikkeudvalget Anders Dupont Loppemarkedet Lars Møllegaard Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Vitalitet maj 2015 Bridge Bo Antonsen Fodbold Gunnar Sahin Gymnastik Malene Skovhus Mette Mathiesen MIL (løbeafdelingen) Håndbold Majbritt Filtenborg Volleyball (underafdeling af håndbold) Niels Sandgaard Svømning Thomas Skovhus Tennis Keld Mikkelsen Krolf Vibeke Ølund-Larsen Cykling Ken Bergstedt Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Deadlines: Side 33

5 - en del af erhvervslivet i Søndersø Erhvervskundechef Claus Bech tlf Filialdirektør Lars Bo Rasmussen tlf Vitalitet maj

6 Generalforsamling i hovedafdelingen Formandens beretning den 26. marts 2015 Af Preben Jensen, hovedformand. Foto: Liselotte Markvard. Under den seneste hovedgeneralforsamling blev vort regnskabsår ændret til at følge kalenderåret. Som følge af denne vedtægtsændring skal jeg hermed aflægge beretning for perioden 1. april 31. december 2014, hvilket er idrætsforeningens 56. driftsår. Årets hovedtema blev planlægning, nemlig: Masterplan for Langesøhallen Fitness er ekstremt populært landet over. Imidlertid har idrætsforeningen alene faciliteter til at udbyde indendørs cykling i hallen, hvilket langt fra dækker behovet. På initiativ af Bent Soelberg blev i 2013 fremlagt tanker om en udbygning af hallen til Morud Fitness Center et projekt, som blev underbygget af en brugerundersøgelse på nettet. Mindst 200 brugere vil bakke os op måske taler vi endda om 400 motionister. I den forbindelse blev etableret en arbejdsgruppe, som for ca. et år siden afholdt et borgermøde i hallen for at få inspiration og anden input til den helt rigtige bygningsmæssige løsningsmodel. Borgermødet blev udbudt Morud Borgerforening, Morud Lokalråd, Langesøhallen og os. Efterfølgende besøgte arbejdsgruppen Vejle-Allested Hallen og Ejby Hallen, som begge i nyere tid har etableret foreningsfitness i tilbyggede lokaler. Arbejdsgruppen, hvor hallens bestyrelse bl.a. er repræsenteret ved formanden Hans Henning Nielsen, arbejdede derefter intenst med planerne for hallens udvidelse ikke alene med lokaler til fitness, men tillige med en multihal, som gymnastikkens fremtidige hjemmebane med springgrav og andre springfaciliteter. Samme hal skal tillige virke som byens kulturhus til møder, udstillinger, koncerter samt som festlokale for private arrangementer. Projektet omfatter tillige flytning af hallens cafeteria fra 1. sal til stueplan, samt en udbygning af fodboldens omklædningsrum. Tankerne blev præsenteret for en arkitekt, som derefter udarbejdede en skitse. Tegningerne så ikke så ringe ud, hvorfor vi nu gjorde os klar til at sende en ansøgning til Nordfyns Kommune om støtte til projektet. Det er efterår. Netop da blev alle selvejende haller i kommunen bedt om hver især at udarbejde en såkaldt masterplan, nemlig en ønskeseddel over nødvendige og ønskværdige bygningsmæssige investeringer. Kommunen ønskede en 3-trins møderække herom med hver hal og havde til processen allieret sig med et rådgivende ingeniørfirma. Under det første møde gik vi i arbejdsgruppen ind i den ønskede dialog med mødeledelsen for til sidst på mødet at fremvise vort arkitekttegnede skitseprojekt, hvilket vakte positiv opsigt. Under efterfølgende to møder blev vores planer sat i fokus og udviklet i dialog med ingeniøren og en kommunal bygningskyndig. Afslutningsvis på processen blev afholdt et fællesmøde med de selvejende haller, som havde været tilsvarende forløb igennem. Masterplanen blev dermed færdig og overdraget til kommunen sidst på året. Den samlede investering blev vurderet til 16,5 mio. kr., 6 Vitalitet maj 2015

7 hvoraf hallen vil kunne forrente og afdrage en pæn stor del. For at gennemføre masterplanen har vi således brug for betydelige kommunale tilskud. I det seneste nummer af Vitalitet (marts 2015) har jeg beskrevet og kommenteret Masterplanen. Det er vor opfattelse, at de mange masterplaner nu ligger til administrativ vurdering hos kommunen, idet vort projekt endnu ikke ses fremlagt til politisk stillingtagen. Vi ser frem til det videre forløb. Samarbejde med Langesø Hen over sommeren blev det klart, at idrætsforeningens gratis brug af den smukke skov omkring os var til debat. Vi valgte derfor en konstruktiv dialog med direktør Hans Berner fra godset. Resultatet heraf blev, at idrætsforeningen frem over betaler et årligt beløb for stort set uændret brug af skoven for vore løbere, herunder orienteringsløberne samt en hensigtserklæring parterne imellem om udvidet samarbejde. Desværre lykkedes det ikke i aftalen at få medtaget vor cykelafdelings brug af skovens stier, idet Langesø fremover alene udbyder cykelkørsel på egen MTB-bane. men kommunen fastholdt afslaget og begrundelsen. I arbejdsgruppen for etableringen af kunstgræsbanen er der meget undren her over, idet mange signaler entydigt pegede mod denne yderligere kommunale støtte til vort flotte kunstgræsanlæg. Omvendt kunne der hjemtages et rekvisitionstilskud til de mange fodboldmål til Kunsten, ligesom et afslag til friluftsbadet om tilskud til udskiftning af taget blev ændret til en bevilling efter vor afgivne klage og efterfølgende forhandlinger med kommunen. Yderligere har kommunen betalt for en længere række forbedringer på Langesøhallen, herunder på det seneste en flot opdatering af Fodbolds omklædningsrum, idet bygningen nu pr. 1. januar 2015 overdrages til hallen. Resumé bygninger og anlæg I nyere tid er der sket en række overdragelser Samarbejdet med kommunen Forinden iværksættelse af arbejdet med masterplanen for Langesøhallen ansøgte vi om tilskud på kr. til udarbejdelse af projekt Morud Fitness Center, hvilket beløb vi fik ja til. En del af pengene blev anvendt til arkitekttegningen. Mindre godt gik vor ansøgning om tilskud til lysanlægget på kunstgræsbanen. Kommunen gav os afslag med den begrundelse, at etableringen af lysanlægget var påbegyndt før ansøgningstidspunktet. Afgørelsen blev anket, Langesøhallen bliver bl.a. brugt til den forrygende gymnastikopvisning. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. Vitalitet maj

8 og omregistreringer af ejerskabet til bygninger på idrætsanlægget, hvorfor følgende status vurderes at være relevant at gentage. Omklædningsbygningen er under overdragelse til Langesøhallen. Fodbold er frem over lejer hos hallen. Klubhuset ejes uændret af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Friluftsbadet ejes uændret af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Jordstykket, som klubhus og friluftsbad ligger på, samt det trekantede areal før klubhuset ejes nu af idrætsforeningen. Skøde er under tinglysning. Kunstgræsbanen ejes af idrætsforeningen. Ligger på det kommunale idrætsanlæg. Lysanlæg på Kunsten er overdraget til kommunen, som fremover står for vedligeholdelsen. Tennisbanerne ejes uændret af idrætsforeningen. Ligger på hallens jord. Aktivitetsudvalgene Først på året var det ikke lykkedes at finde ildsjæle, som ville stå for ledelsen af idrætsforeningens traditionelle byfest, Solsikkefesten. Men det lykkedes i foråret, hvor Anders Dupont trådte i karakter som formand for et nyt udvalg. Udvalget kom fra starten af på hårdt arbejde med planlægningen og gennemførelsen, som gik så godt, at festugen blev en kæmpe succes. Det økonomiske udbytte af festugen blev positivt, men klart under udvalgets ambitionsniveau. Det samme Solsikkeudvalg har stadig mod på livet, og med den indvundne erfaring har de nu kastet sig over udfordringerne med at ledelsen af Solsikkefesten Ka Sæl Gruppen har i årets løb på utrolig vis overgået sig selv ved gennemførelse af en række projekter til forskønnelse af idrætspark og bygninger. Projektet over alle var gennemførelsen af en plan for anvendelsen af arven efter Agnethe Christensen. Planen blev udtænkt af gruppens tovholder, Knud P., og af hallens formand, Hans Henning Nielsen, og omfattede bl.a. etablering af dræn fra våde områder. Efter gruppens hårde og vedholdende arbejdsindsat hen over sommeren blev arealerne omkring tennisanlægget og ved Kunstens indgangsparti formet til en harmonisk helhed. Som prikken over i-et bekostede Langesøhallen i samme område en beplantning af en række fritstående store træer. Idrætsparken har aldrig været flottere end nu, takket være Ka Sælerne og Agnethe. Rettidig omhu I 2007 nedskrev idrætsforeningen sin Samværspolitik med tilhørende Beredskabsplan for pædofili. Beredskabsplanen stod sin prøve, da der blev åbnet politisag mod en mandlig fodboldtræner for U-15 piger. Anmeldelsen skete på foranledning af en forælder til en 13- årig pige. Med Beredskabsplanen som indgangsbøn lykkedes idrætsforeningens håndtering af sagen på bedste vis efter en stor og sikker indsats af Fodbolds ledere. Stor tak herfor, herunder til DGI og DBU for aktiv medvirken. Medlemstallet Antallet af medlemmer i foreningen er senest optalt pr. 31. december 2014, hvor det udgjorde 1.510, heraf 857 børn og unge under 25 år. I forhold til året før er det samlede tal uændret 8 Vitalitet maj 2015

9 Få et kreativt nyt syn på din virksomhed Få styrket din virksomheds visuelle signatur og understøttet dine budskaber med den rigtige grafiske stil og tone. Med en unik designprofil styrker I jeres position og troværdighed hos jeres kunder. Lad os hjælpe Jer med at give et udtryk der giver indtryk Grafisk design Hjemmesider, logoer, brochurer, annoncer, plakater, foto... STAKLADEN.DK//MORTEN DARUM ANDERSEN ÅBAKKEVEJ 9 DK-5462 MORUD //tlf.: mail: følg os på facebook Din rideudstyrsbutik med fornuftige priser - kom og kig! HUSK vi har også 2hand åbningstider: mandag-fredag lørdag søndag i måneden my horse ridesport rugårdsvej morud tlf MyHorse_Vitalitet_2015.indd 1 Vitalitet maj /01/

10 (1.517), mens ungdomsdelen falder med 12 medlemmer. pr. kwh strøm, som du bruger, når du har tilmeldt dig FynskSupportEl. Du bestemmer, selskaberne betaler. Afslutning Hovedbestyrelsen har i det forløbne år holdt 6 møder med god deltagelse og fint engagement. Tak for dette samarbejde. Også en stor tak til Langesøhallens bestyrelse, som vi har siddet tæt sammen med under udarbejdelse af masterplanen. Under hallens netop afholdte repræsentantskabsmøde præciserede jeg, at idrætsforeningen i stort og småt havde følt sig enig med hallens initiativer i 2014, idet alle er til nytte for sporten. Tak skal også lyde til foreningens sponsorer og annoncører. Specielt tak for samarbejdet med vor største sponsor, Nordfyns Kommune. Også tak til pressen for levende interesse i vor hverdag. Ka Sæl Gruppen er et kolossalt stort aktivt for foreningen. Foto: Tom Duus. Fodbold og Gymnastik er nu lige store afdelinger med henholdsvis 362 og 361 medlemmer. Fodbold virker som magnet for ungdommen med 301 medlemmer, en fremgang på 21. Gymnastik har 16 færre børn og unge, hvilket niveau også gælder for Svømning. Håndbold går 11 frem i ungdomsafdelingen, ligesom Tennis vokser med 8 nye ungdomsmedlemmer. Frygten for den negative effekt af Skolereformen med længere arbejdstider for børnene synes således at være gjort til skamme her fra starten af. Økonomi Det blev et økonomisk godt år for idrætsforeningen, hvilket hovedkassereren glæder sig til at vise jer lidt senere kr. Specielt vil jeg omtale den store økonomiske støtte, som sponsorerne OK-Benzin og Energi Fyn på ny yder os, i år henholdsvis kr. og kr. Som tidligere får vi 6 øre pr. liter brændstof, som du køber og betaler med et OK-benzinkort med idrætsforeningen noteret som gavemodtager. Fra elselskabet får vi 2 øre Det gode samarbejde med Morud Lokalråd er blevet styrket i årets løb med samarbejdet om Borgermødet samt i form af en økonomisk håndsrækning. Som i tidligere år har vi stor nytte både af lokalrådets hjemmeside og webmasteren herfor, Jon B. Rasmussen, som tillige er formand. Tak for det. Tak tillige til redaktør Erling Jensen, Blæsbjerghus, for godt arbejde med medlemsbladet Vitalitet. Tak til Solsikkeudvalget og Ka Sælerne. Sidst men ikke mindst tak til alle foreningens ledere og hjælpere. I er en vigtig del af vinderholdet, Morud Idrætsforening! Preben Jensen 10 Vitalitet maj 2015

11 DIT LOKALE PORTFIRMA... på Fyn vi er specialister på vores felt Salg/montage af: Industriporte Garageporte Portautomatik Hurtigporte Brandporte Montageopgaver Lovpligtige eftersyn af industriporte Bygningsvedligeholdelse Bygningsarbejde Service/reparationer Vi er der for Dem - hele døgnet; også søn- og helligdage Vi hjælper og støtter i den svære tid. Samtalen foregår, hvor De ønsker det vi kører på hele Fyn. Vi tager hånd om kontakten til kommune, skifteret, fagforening, mv. Få pjecen Mit sidste ønske. Telefon Langesø Begravelsesforretning Blæsbjergvej 4 - Langesø Morud Mette Lundgreen Jan Lundgreen OGSÅ HESTETRUKKET RUSTVOGN Vitalitet maj

12 Gymnastik I år valgte gymnastikafdelingen at afholde forårsopvisningen lørdag den 21 marts med emnet ild, vand, jord og luft. Fotos. Liselotte Markvard Grønfeldt. Der var ikke meget forår udenfor, men indenfor i hallen var der masser af forårsstemning med en masse glade og aktive gymnaster. Gymnastikafdelingen er begyndt at arbejde med en nyt koncept, som DGI har udviklet, som hedder Trilogi. Som ordet siger, er det en gruppe på 3 personer som arbejder sammen om en opgave. Det var sådan en gruppe, som i år stod for opvisningens show, og som havde fået emnet ild, vand, jord og luft. Alle hold kunne vælge, om de ville bruge en eller flere af elementerne i deres ca. 15 min. opvisning. Det blev til nogle nye og spændende optrædender af nogle helt fantastiske gymnaster. Tak til alle som hjalp til før og efter opvisningen samt tak til de mange tilskuere som var mødt op. For at prøve noget nyt, valgte vi at slukke alt lyset i hallen ved opvisningens start, så der kun var spots på selve gulvet, hvor gymnasterne var. Da lyset slukkede, startede der en lille film på en storskæm, som viste en intro til emnet ilt, vand, jord, luft samt en præsentation af de forskellige hold, som holdene selv havde optaget. Herefter var der indmarch, og alle vores flotte hold kom på gulvet. Da opvisningen sluttede, og alle gymnaster var på gulvet til udmarch, valgte vi i fællesskab at sige pænt farvel til Mette Mathiesen, som havde valgt at gå af som formand for gymnastikafdelingen efter at have gjort et fantastisk arbejde de sidste 31 år. Mange af gymnasterne havde samlet ind til en gave til Mette og Bente Mazanti holdt en meget rørende tale. Mette Mathiesen. Næste sæson Gymnastikken holder nu pause indtil 1. september 2015, men orienteringsløberne og Løbeklubben (MIL) holder IKKE ferie, og her er alle velkommen hele sommeren. Du kan finde mere information på og på Facebook. 12 Vitalitet maj 2015

13 Selve gymnastikafdelingen vil bruge foråret til at få planlagt en ny sæson, og det er altid spændende, om der kan findes trænere til de mange hold. Der skal bruges rigtig mange hænder, og vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle nogle til næste sæson. Måske kunne du tænke dig at hjælpe til? Vi kan tilbyde gode kurser fra DGI, så man kan blive klædt godt på til et instruktørjob i afdelingen. Du er velkommen til at kontakte aktivitetsformand Malene Coisbo - også hvis du har andre ønsker til nye hold. Generalforsamlingen I år gik Mette Mathiesen af som formand efter at have udfyldt posten i 31 år, så der skulle vælges en ny formand. For at lette arbejdsbyrden har gymnastikafdelingen fået dispensation til at afprøve DGIs koncept Trilogi. Trilogi er en ny bestyrelsesform, hvor der nu er tre formænd i stedet for én, så bestyrelsesarbejdet er mere attraktivt, og så at man er på valg hvert år. Bestyrelsen består derfor nu af Formand Malene Skovhus, Aktivitetsformand Malene Coisbo og Økonomiformand Rita D. Jensen. Hver formand kan nedsætte sine egne små trilogi-grupper, så der bliver flere små enheder til at løfte de forskellige opgaver, som der er i forbindelse med gymnastikafdelingen. Der var en positiv stemning og god opbakning fra de fremmødte til generalforsamlingen, så vi håber på, at det bliver en god løsning fremadrettet. Malene Skovhus Formand Vitalitet maj

14 14 Vitalitet maj 2015

15 Pigerne spiller bare fodbold i Morud At fodbold kun er for drenge gælder ikke i Morud Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus. Da jeg besøgte stadion i Morud skulle U 15 pigerne spille kamp mod TPI. Resultatet blev 0-0. Malou og Line er to af pigerne på U15 pigeholdet. Her ses nogle af pigerne på holdet: Fra venstre Malou, Lea, Sofie, Line og Natacha. Sofie får en slapper inden kampen. Pigerne er bare glade for at spille fodbold, og de to søstre, Lea og Line begyndte allerede at gå til fodbold, da de var 8 år. Der er i alt 18 piger, som spiller på U15 holdet. VARMESTOP Vitalitet maj

16 Friluftsbadet Bassinet står stadig med pressenninger, men vi glæder os til, at vi snart får dem af, og vi kan komme i gang med at gøre Friluftsbadet klar til fiskekonkurrence og Friluftsbadets åbning. Som traditions tro holdes der fiskekonkurrence lørdag den 9. maj kl for hele familien, hvor alle er velkommen. Der er mulighed for at vinde præmier for bl.a. den første, den største, den sidste fisk m.m. Vi tænder også op i grillen, og det vil være muligt at købe pølser, brød og drikkevarer. Der er også mulighed for at få hjælp fra vores frivillige hjælpere, hvis man ikke har den store erfaring med fiskeriet og gerne vil prøve. Det er muligt at tilmelde sig via vores hjemmeside eller man møder op på selve dagen. I er også velkomne til følge os på Facebook, hvor der løbende kommer oplysninger om, hvad der sker i Friluftsbadet. Vi kan næsten ikke vente på, at solen skal vise sig fra sin bedste side, så vi kan få en dejlig varm åbning fredag den 5. juni kl Igen i år vil det være mulighed for at købe sæsonkort til hele familien, så kig forbi og se, om du når at blive den første i vandet. Friluftsbadet tilbyder som sædvanlig svømmeundervisning for skoleeleverne i Nordfyns kommune samt motionssvømning hver mandag og torsdag se flere informationer på eller i udhængsskabet på siden af bygningen. Vi glæder os til at se jer alle til endnu en fantastisk sæson. Thomas Skovhus - Formand 16 Vitalitet maj 2015

17 Vitalitet maj

18 Adamsmindeløbet 2015 Et løb for hele familien... Lørdag den 30. maj kl 11. afholder Adamsminde Børnehave et motionsløb for hele familien. Der vil være 3 ruter med distancerne: 2,5, 5 og 10 km. Priserne: Børn: 25 kr Voksne: 50 kr Bemærk, at der efter den 14. maj pålægges ekstra 25 kr pr billet. (Børn 50 kr og voksne 75 kr) Prisen er inkl. startnummer og et stk. frugt. Derudover kan der købes mad og drikke efter løbet og der vil være en hoppeborg. Startnumre udleveres inden løbet, så kom i god tid. Tilmelding https://billetto.dk/events/adamsmindeloebet eller ved at sende en mail til Løbet arrangeres af Adamsminde Støtteforening, som har til formål at sørge for, at børnene i børnehave fortsat kan komme på tur med turbussen. 18 Vitalitet maj 2015

19 Vitalitet maj

20 Bridge Bridgesæsonen er snart slut, en sæson hvor vi har været 30 par. Året startede med kvalifikationsturneringer både til hold- og parmesterskab. Vindere af holdturneringen blev i blå række Sidse og Niels Lønborg + Morten Larsen og Poul V. Hansen. Her dog med Jørn Erik Hansen som substitut. Den røde række vandt Astrid Hjortebjerg og Hans Theil + Kiss Dregnsgård og Else Christensen. Mesterskabet for par blev afviklet i 3 rækker. I blå række: Sidse og Niels Lønborg. I rød række: Villy Jensen og Poul Christensen. I grøn række: Finn Møller og Arne Petersen. Morten, Jørn, Sidse og Niels. Villy, Poul, Niels, Finn, Sidse og Arne. De nordfynske bridge klubber er gået sammen om at lave undervisning for nye bridgespillere. Det kommer til at foregå i borgerhuset i Søndersø, mandag aften fra kl til Underviser bliver Freddy Vilms fra Otterup BK og Henrik Demant fra Morud BK. Første gang er den 7 september. Det bliver til den lave pris af 300 kr. for hele sæsonen, og hvis bridge ikke noget for en, kan man melde fra efter 4 gange uden det koster noget. Så grib chancen og meld jer til ved Henrik på tlf Hans, Astrid, Kiss og Else. 20 Vitalitet maj 2015

21 Nr.1 og 2 i grøn række i forbindelse med holdturneringen. Fra venstre: Jette og Poul Erik samt Birthe og Harry Vitalitet maj

22 Nyt fra MI Cykling Fotograf Jørn Peder Jørgensen Nyt fra MI Cykling Vi er en meget aktiv cykelklub med knap 100 medlemmer, som er meget synlige både i skovene omkring os, men også på landevejene. Vi deltager i mange løb på Fyn, men også i Jylland har flere været repræsenteret. Vi vil gerne have flere medlemmer. Du kan melde dig ind på hjemmesiden: div-tilmelding. Det koster kun 350 kr. om året. MTB Det største antal deltagere har været i vintercuppen på MTB. Hele 32 deltagere fra vores klub det er rigtig flot! I det hele taget er MTB blevet en rigtig populær træningsmetode i vores område, og det betyder flere og flere medlemmer. Vi har derfor i år valgt at udpege og uddanne nogle holdkaptajner til at styre og vejlede i kørsel på MTB. Det er Anne Skov, Ulrik Krogh og Jan Rubæk. Der er ny fast træningstid for MTB hver torsdag kl foran Langesøhallen. Mød op og bliv en del af sammenholdet. Racer For dem, der kører på racer, er der også holdkaptajner. Hver tirsdag kl kører vi fra hallen, opdelt i tre niveauer. Holdkaptajnerne planlægger ruten og træningen og sørger i fællesskab med rytterne for, at træning foregår så sikkert, som muligt. Vi kører med en gennemsnitsfart på mellem km/t - afhængigt af, hvilket hold man kører på. Der er derfor udfordringer til alle. Forårsklassikeren Igen i år har vi afviklet Webike Forårsklassikeren her i Morud. Det skete søndag d. 19. april, hvor hele 275 ryttere deltog i løbet. Det forløb rigtig godt, og med fantastisk vejr. Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser fra rytterne, der deltog. Det er vi stolte af. Det giver blod på tanden til næste år, hvor vi gerne vil gøre det endnu bedre og med flere ryttere. Dette løb er rigtig vigtigt for vores klubs økonomi. Derfor er jeg også rigtig stolt af det meget, meget store arbejde, der er lagt i det fra en lang række af vores medlemmer! Nogle få har lagt rigtig mange timer i forberedelserne og mange andre brugte adskillige timer denne dag for at hjælpe. Tusinde tak for det. I er alle med til at sikre, at klubben har økonomi til at være så aktiv. Ny bestyrelse Efter mange års hårdt arbejde for klubben, er Kristian Kyed og Keith Thomas udtrådt af bestyrelsen og som løbsansvarlige for Forårsklassikeren. Også mange tak for jeres store indsats. Bestyrelsen består nu af Marie-Louise Krogh, Anne Marie Marthinsen, Henrik Lund Juul, Jørn Peder Jørgensen og Ken Bergstedt. Vi ser frem til et godt samarbejde med medlemmerne og håber på stor hjælp til vores fælles bedste. Vi ses på skovstierne og landevejene. Ken Bergstedt Formand, MIC 22 Vitalitet maj 2015

23 Vitalitet maj

24 Håndbold afdelingen U12 piger Pigerne har været igennem en rigtig god udvikling i denne sæson. De endte på en rigtigt flot 5. plads ud af 10 hold i anden halvsæson. Vi startede med 7 piger i september og endte med 11 super seje tøser, hvor halvdelen er nybegyndere. Tøserne har været super gode til at tage imod nye spillere, de fik hurtigt dem til at føle, de var med på et superhold. Den store ros skal tøserne have. Vi har både trænet med U14 piger og U10 drenge. Dette har hjulpet meget på deres selvtillid. Til en træning i foråret sagde en af pigerne: U14 pigerne ta r jo hensyn til os, så de ta r ikke hårdt fat i os. Nej siger Martine fra U14, det har vi ikke lavet nogen aftale om på holdet. Så kunne man lige se på pigerne, hvor selvtilliden voksede. Den sidste kamp spillede de i Vissenbjerg, og det var den bedste kamp, som jeg har set i denne sæson. Pigerne gjorde alt, hvad de har lært i år, og de vandt også. Så det er bare super fedt at være træner, når alt lykkes og man fik tårer i øjnene, da kampen blev fløjtet af. Jeg vil sige stort tak til tøserne og hjælpetrænerne Martine og Lars, som har været kæmpe hjælp for mig og holdet. Ditte Bove-Qvistgaard U-12 drenge Sæsonen er slut for denne gang, og det har været noget af en prøvelse for drengene. Før jul endte vi nederst i B-rækken og skulle egentlig have været ned i C-rækken. Vi besluttede, at vi ville prøve kræfter med B-rækken igen efter jul, vel vidende, at det ville blive en hård omgang. Igen overraskede drengene og spillede nogle fantastisk gode kampe. Vi tabte en del kampe med nogle få mål, men vandt dog også et par stykker. Udfordringen har været, at de alle sammen er 1. års spillere og har mødt hold med mange 2. års spillere, og der har endda været kampe, hvor vi har mødt hold, som havde en til to dispensationsspillere med, dvs. 2 3 år ældre. Vi er stort set fuldtallige til alle træninger, dvs. 16 spillere, det er flot! Der er altid godt humør til træning, og drengene har en masse god energi. Næste sæson bliver spændende, da holdet jo nu vil bestå af mange 2. års spillere, plus de nye U-10 spillere, der rykker op. Hvis alle kommer igen, vil der måske endda være basis for at lave 2 hold. Tak for denne sæson, god sommer og jeg håber vi ses til efteråret. Henrik Engmark U14 piger Sæsonen er slut, og det er med sorg i sinde, at vi skal sige stop for denne gang. Det har været en forrygende sæson, som endte med en flot 2. plads. Pigerne har gået til den til træning, mødt talstærkt op og altid med godt humør. Det har været et hold, som har vist sammenhold, og der har altid været plads til at opmuntre hinanden. Tak for jeres må fantastiske måde, at være på. Vi glæder os til at se jer, der ikke skal på efterskole til næste år og til jer der rejser væk et stykke tid, held og lykke med jeres efterskoleophold. Lars Nørgaard og Majbritt Filtenborg 24 Vitalitet maj 2015

25 Alt i VVS arbejde Fjernvarme Solvarme Jordvarme Gas Ventilation Kloak arbejde Højttryksspuling TV-inspektion Rensning Nyanlæg Reparation Aut. VVS Installatør & Kloakmester DØGNVAGT tlf Tokkerodvej Morud - en del af Anderup El A/S Vi løser alle opgaver inden for murerfaget. NyBygNiNg OMBygNiNg FlisEarBEjdE VaNdskuriNg kontakt os for et uforbindende tilbud. Bredbjergvej Morud Tlf: Vitalitet maj

26 U14 drenge Der var lagt op til en altafgørende kamp om puljens 1. plads, i kampen mellem vores lokale drenge og Næsby. Begge hold var ubesejrede og havde spillet uafgjort i deres første indbyrdes opgør. Med 1. pladsen fulgte ydermere en finale plads om at blive Fyns mestre, så begge hold var klar fra start. Desværre stod det hurtigt klart, at det ikke var vores dag, og heldet ikke var på vores side, så med et enkelt nederlag sluttede drengene på 2. pladsen, som det også var tilfældet i 1. halvdel af sæsonen. Et tilfredsstillende resultat taget i betragtning af, at kun en enkelt spiller er 2. års U14 og resten er 1. års spillere. Valdemar Bendixen fik den ærefulde pris som årets spiller, for hans vilje og gå-på-mod, hans evne til at håndtere forandring, når han bliver flyttet fra fløjen til playmaker, og for den kolossale fremgang, han har vist på banen i denne sæson. Et kæmpe og velfortjent tillykke til Valdemar. Tak for en god sæson til nogle fantastiske drenge, man glæder sig altid til at være sammen med jer. Henrik Engmark og Claus Christiansen U18 drenge Klubbens U-18 drenge sluttede sæsonen i 2. division som nummer 5, hvilket umiddelbart er godkendt. Med bare en lidt større indsats til træning kunne holdet have fået nogle flere point, da rigtig mange kampe har været meget tætte, men der er blevet fightet godt, og humøret har været intakt gennem hele sæsonen. Vi håber drengene - nogle bliver seniorspillere - har mod på og lyst til, at spille igen efter sommerpausen. Eva Jacobsen/Morten Benfeldt Dame Serie 2 Efter en hård start på sæsonen, hvor vi havnede i en række for højt, har vi i 2. halvdel fundet vores rette hylde. En placering midt i rækken er godkendt, og med en opadgående niveaukurve sæsonen igennem, endte vi med i sæsonens 2 sidste kampe at spille lige op med begge de 2 tophold langt hen i kampene, inden de løb fra os til sidst. Ditte Christoffersen blev valgt som årets spiller, for hendes store indsats til træning og i kampe, men mest af alt for hendes fremgang over hele sæsonen, som har resulteret i en hel del mål fra hende. Et stort tillykke til Ditte. En stor tak for en spændende sæson til tøserne. Jeg håber, vi mødes igen i næste sæson. Claus Christiansen Dame Serie 4 Holdet endte som nr. 3 efter en god sæson, og selvom gennemsnitsalderen er over 20, bliver der kæmpet max på banen - vi spiller stadig for at vinde - men vi har også hygget og grinet både før og efter kampene - der er altid godt humør. Vi er ca. 10 spillere omkring holdet, som alle har været gode til at møde op, og efter jul har vi fået Camilla Nielsen tilbage efter barsel - tillykke med Niklas. Det har været en fornøjelse at være holdleder, jeg har derfor valgt, at forlænge alle spillerkontrakterne for en sæson mere - vi er jo også nogle stykker, der har investeret i nye håndboldsko. Eva Jacobsen Håndbolden takker for sæsonen 2014/2015 Vores sæson har nået sin endelige afslutning, og vi kan igen i år sige, at vi har haft en god sæson, 26 Vitalitet maj 2015

27 Årets ungdomsspilere 2014/2015: U10: Gustav Immerkær Hansen U12 piger: Victoria Guldberg Pedersen U12 drenge: Mikkel Birk Christiansen U14 piger: Josefine Morgen U14 drenge: Valdemar Bendixen Efter kåringerne blev vi trænere begavet af vores spillere, og vi fik et par ord med på vejen, før vi sagde farvel og tak for denne sæson og på gensyn i næste med et hive-5 fra alle spillerne til alle trænerne. Årets ungdomsspillere. både på det sociale og det sportslige plan. Vi startede sæsonen op med vores ungdomstur til Jylland. En tur hvor vi bruger tiden på, at være social på tværs af aldersgrupperne, og hvor vi trænere lærer børnene og de unge mennesker bedre at kende. Men også en tur hvor vi lige får genopfrisket teknikken, reglerne og genfinder glæden ved håndbold, og frem for alt får spillet en masse håndbold. I denne sæson har vi haft 12 hold repræsenteret i turneringen og/eller stævner. Holdene har været fordelt fra U6 til U18 (med undtagelse af U16), 2 dame seniorhold, 1 herrehold og et Old Boys hold. De fleste hold har nået målsætningen med en placering som minimum midt i rækken, hvilket vi er meget tilfreds med. Sæsonen blev passende afsluttet med en afslutnings fest. For ungdoms spillernes (U10, U12 og U14) vedkommende blev det til nogle forskellige lege i hallen efterfulgt af fællesspisning. Til slut blev årets spillere på de forskellige hold kåret, og der var spænding, jubelbrøl og store klapsalver blandt spillerne. Trænere og bestyrelsesmedlemmer har også holdt afslutning i form af en lille sammenkomst med kaffe og kage. Der blev takket for det store arbejde med at træne holdene og lede klubben, og hver især blev takket for at bruge deres fritid på klubarbejde. Uden jer, ingen klub. For seniorafdelingen er der også holdt afslutning. Der blev hygget med god mad og socialt samvær på tværs af holdene. Også her blev årets spiller kåret på de enkelte hold, til store klapsalver efterfulgt af fællessang Så gi r han/ hun nok en lille en, en lille en Årets senior spillere 2014/2015: Dame Serie 2: Ditte Christoffersen Dame Serie 4: Birgit Hansen Herre senior: Kasper Esmann Old Boys: Palle Guitar Larsen Endnu en gang tak til alle spillere, trænere og jer der har hjulpet klubben i den forgange sæson, vi håber at se jer igen i næste sæson. Formand Majbritt Filtenborg Vitalitet maj

28 Ditte Christoffersen blev årets seniorspiller i Dame Serie 2 Palle Guitar -Larsen - årets spiller i Old Boys Birgit Hansen blev årets seniorspiller i Dame Serie 4 28 Vitalitet maj 2015

29 Gode ideèr, råd & nøglefærdigt byggeri SAMMEN SKABER VI ET SOLIDT FUNDAMENT FOR DINE BOLIGDRØMME! Morten Grønfeldt RÅD & BYG -hjem med god energi Grønfeldt Bolig ApS Telefon Blæsbjerghus Journalistik Layout og redigering Motion Webdesign Formidling af sponsorater og annoncesalg Marketing og konsulentvirksomhed Trykning, offset og digitaltryk Erling Jensen Journalist / PR-mand Blæsbjergvej Morud Mobil Alle opgaver udføres: Vinduer & døre Energioptimering Værkstedsopgaver Projektering & Renovering & nybyg totalentreprise Vitalitet maj

30 Tennis Der er flere børn, der spiller tennis. Fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus. Så er tennissæsonen i gang, banerne er klargjorte og i fin stand, så det er bare med at komme i gang. Ledige baner Der er stadig masser af ledige timer på banerne, så skulle du få lyst til at blive medlem så kontakt Leif Christensen tlf Der er naturligvis mulighed for en gratis prøvetime. Kontingent for hele sæsonen: Juniorer (under 18 år pr ) kr. 200 (fast tid hverdage fra ) Seniorer (over 18 år pr ) kr. 500 (fast tid hverdage fra og lørdag/søndag flextid) Seniorer (over 18 år pr ) kr. 425 (flextid - ingen fast tid) Familiekontingent kr Ungdomstræning: Ungdomstræning hver onsdag kl Der er mulighed for at låne ketcher, hvis du vil prøve, om tennis er noget for dig. Tennistræner, Leif Christensen (tlf ). Hjælpetræner, Monique Redman. Leje af tennisbane Der er også mulighed for at leje en tennisbane i en time eller mere. Pris 25 kr. pr. person pr. time. Er du interesseret så kontakt Leif Christensen tlf eller Keld Mikkelsen tlf På bestyrelsens vegne Keld Mikkelsen Familiekontingent for kr dækker hele husstanden, og der kan tildeles en fast tid i 1 ti me. 30 Vitalitet maj 2015

31 Vitalitet maj

32 Petanque På banen bag Friluftsbadet i Morud. Hver mandag kl. 14 fra maj til oktober 2015 Vi starter mandag d, 4. maj. Medbring kugler eller lån af Krolf. Hvis du er medlem af krolf, spiller du gratis. Ellers koster en sæson 50 kr. Petanque er et charmerende kuglespil, hvor målet er at kaste sine petanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle (grisen). Det minder lidt om boccia, kaldes også boules. Det er især populært i Frankrig. første beachbane blev indviet 17. juni Vi var simpelthen så glade for de udendørs muligheder, vi fik med beachbanen, så det inspirerede volleybestyrelsen til endnu en sommeraktivitet: petanque. Petanque er en underafdeling af krolf. Dorte Jensen Tlf: En kamp spilles af to dystende hold. Der spilles single, double og triple med henholdsvis 3 kugler pr. mand ved single og double og 2 kugler pr. mand ved triple. Det ene hold (A) starter kampen med at kaste målkuglen (grisen) ud i en afstand mellem 6 og 10 meter fra en cirkel i den ene ende af banen. En spiller fra hold A kaster sin kugle så nær grisen som muligt. Derefter er det hold B s tur, indtil dette hold har en kugle nærmest grisen. Når alle kugler er kastet, har et af holdene point efter, hvor mange kugler, det har nærmere grisen end modstanderens nærmeste kugle. En ny runde kan påbegyndes. En kamp spilles til 13 point. Billederne er fra indvielsen af banen juni derfor flagene. Der var inviteret to gæsteinstruktører fra Amandaklubben i Kerteminde. Der var en fin stemning med god opbakning fra Morudborgerne. Det var volleyafdelingen, der stod for anlægget af petanquebanen og driften. Den 32 Vitalitet maj 2015

33 Vitalitet Redigering / layout / annoncer Erling Jensen, Stof sendes til: Erling Jensen Blæsbjergvej 76, 5462 Morud Mobil: Deadlines 2015: Nr. 4: Nr. 5: Åbakkevej 5A 5462 Morud Tlf Vitalitet maj

34 Krolf Fra klubmesterskabet Foto: Vibeke Ølund. Kalenderen siger det er forår, og nogen dage føles det også sådan, men der mangler lige en smule større varmegrader, før det er helt perfekt. Men skidt med det, krolfsæsonen er begyndt, og til alles glæde var der 20 spillere den første gang umiddelbart efter påske, og gensynsglæden med kølle og kugle og de andre spillere var stor. Vi har også fået planerne for forårets kampe, så der vil også være livlig aktivitet på kampsiden over de næste måneder. Spilletiderne er som følger: Tirsdag kl Onsdag kl Disse to dage spilles der på en 24 hullers bane. Fra den 1/5 spilles der hver torsdag kl på 12-hullers kampbanen. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Til nye spillere låner vi selvfølgelig kølle og kugle ud de første par gange, så du/i kan se om det er noget for dig/jer. Vibeke Ølund Formand, tlf Vitalitet maj 2015

35 Vitalitet maj

36 Mobil: H.P. Montage A/S Helge Praem Tværskovvej 47, 5462 Morud Tlf.: , Fax: , Mobil: SpecialiSt i porte SmedejernSlåger gitter DIN CYKELFAGMAND Rugårdsvej Odense NV Tlf KORUP CYKLER -også reperation af plæneklipper 36 Vitalitet maj 2015

37 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Ring på og hør hvordan du får statsautoriseret rådgivning i øjenhøjde Rugårdsvej 46C 5000 Odense C Tel Vitalitet maj

38 Massage og velvære find dig ikke i smerte Aften og weekend tider efter aftale. Behandlingsformer Øre akupunktur Elmedistraal V D-Tox Spa Massage Mona Kyed Tlf Plantagevej Morud Mail: Web: 38 Vitalitet maj 2015

39 Søndersø Afdeling Toftekær 1[ad:postnr] [ad:by] Telefon 5471 Søndersø Telefon Vitalitet maj

40

solsikkefest Lokaltid: Ka selv! Fodbold Badminton Gymnastik/ Håndbold Nyt side 16-17 SolSikkefeSt

solsikkefest Lokaltid: Ka selv! Fodbold Badminton Gymnastik/ Håndbold Nyt side 16-17 SolSikkefeSt mråde samvær Nyhedsblad Næro gust 2014 45 årgang Nr. 4 Au solsikkefest Stiftet 10. december 1958 solsikkerne olsikkerne vokser sig ind i himlen, ferien er ovre men med kolen, fodbolden, gymnastik m.m.

Læs mere

FREDAGSBUFFETEN ER TILBAGE

FREDAGSBUFFETEN ER TILBAGE Formandsnyt & M.I. nyt Preben fortæller... Håndbold Side 10-12 Fodbold Side 14-17 SOLSIKKEFESTEN Side 19-27 Badminton Side 28 Gymnastik Side 29-30 Friluftsbadet Side 32 Krolf Side 34 Tennis Side 38 - og

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Velkommen til 2014 Nyt år er startet, idrætsforeningen og de frivillige kræfter arbejder for mange flere oplevelser/tiltag i det nye år...

Velkommen til 2014 Nyt år er startet, idrætsforeningen og de frivillige kræfter arbejder for mange flere oplevelser/tiltag i det nye år... NYHEDSBLAD NÆROMRÅDE SAMVÆR Stiftet 10. december 1958 45 årgang Velkommen til 2014 Nyt år er startet, idrætsforeningen og de frivillige kræfter arbejder for mange flere oplevelser/tiltag i det nye år...

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

Vitalitet - maj 2009-40. årgang

Vitalitet - maj 2009-40. årgang Vitalitet - maj 2009-40. årgang Stiftet 10. december 1958 En af Morud Idrætsforenings største ildsjæle, Mette Mathiesen, formand for gymnastikafdelingen, er blevet fejret. Hun har været formand i 25 år.

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Vitalitet - Februar 2009-40. årgang

Vitalitet - Februar 2009-40. årgang Vitalitet - Februar 2009-40. årgang Stiftet 10. december 1958 En kæmpe succes for MIC s Mountainbikestævne 150 ryttere til start ved stævnet søndag den 8. februar. Billedet viser Kristian Gosvig fra MIC

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3 V.I. talitet 33. årgang maj / 2002 nr.3 Vigerslev Idrætsforening Indvielse af det nye Friluftsbad Lørdag den 1. juni 2 Minisport. Minisportssæsonen sluttede udendørs med orienteringsløb og ridning. Vi

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

LØRDAG D. 6. APRIL KL. 15.00 I LANGESØHALLEN

LØRDAG D. 6. APRIL KL. 15.00 I LANGESØHALLEN V.I. talitet 33. årgang marts / 2002 nr.2 FORÅRSAFSLUTNING Gymnastik LØRDAG D. 6. APRIL KL. 15.00 I LANGESØHALLEN Se program side 14 & 15 2 Start / begyndervanskeligheder. Al begyndelse er svær og det

Læs mere

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vitalitet Morud Idrætsforening 38. årgang febuar. 2007 nr.1 logo tegnet af Morten Andersen. Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vi håber på godt vejr ligesom sidste gang

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 50. ÅRGANG JUNI 2014 NR. 6 90 I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl. 17-19 Program: 17.00 Velkommen

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Nr. 2 april 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 2 april 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 2 april 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Qvalitet Gulvbelægning ApS Linoleum Vinyl Tæpper Trægulve Kork Afslibning Alt i gulve Ole Sørensen Håndværkervej 44-46

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 4 august 2013. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2013. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2013 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk Velkommen til en ny sæson Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommer, hvor det danske sommervejr har vist

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS KRATTEN Marts 2007 NR.1 Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup ÅRGANG 40 LÆS INDE I BLADET: Beretning fra hovedgeneralforsamling

Læs mere