Generalforsamling onsdag d i Ottestrup forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus"

Transkript

1 Generalforsamling onsdag d i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig, da den er indkaldt i tide. 2) Bestyrelsens beretning: Kort oprids om vejene fra sidste år hvor vi valgte på den ekstraordinære GF. at tage det løsningsforslag, som betød, at vi stoppede alt arbejde med advokaten ang. vejene, og at vi ikke ville bruge flere penge på undersøgelser etc. Det betyder, at vi har overtaget vejene som de er. I den anledning sendte bestyrelsen en nyhedsbrev ud til GE (grundejerne), hvor vi gerne modtog ideer til hvorledes vi skulle holde vejene fremover, med bla. henblik på reparationer. Bestyrelsen modtog ingen tilbagemeldinger fra GE. Udvikling af de grønne områder; møder med kommunen har vist, at det næsten er umuligt at få tilskud til legepladser etc. Det kræver stort arbejde at søge, og selvom der søges, så er det ikke sikkert at man får noget. Mie valgte at fratræde bestyrelsen, men lovede at sørge for regnskabet. Søren Jonshaven 5 (suppleant) indtrådte i Mies sted. Spørgsmål/kommentar til punkt 2) Dirigenten spørger: mht. dræn på stierne ved jonsgården og ved Jonshaven (mod musik Kvarteret) der står ofte meget vand. Henrik (formand) undersøger sagen. Spørges fra salen: dræn ved mosen? Formanden forklarer, at de blev ødelagte, men burde være reetableret igen. Ligeledes blev der fjernet en del buske, der også burde være genbeplantet. - Ingen vandproblemer ift. sidste år Det bare område op mod omfartsvejen vil blive ordnet så det ser pænt ud, men om det på sigt vil hører til GF vides ikke. Dog burde der være skelpæle som viser hvor vores område afgrænset - ikke undersøgt hvor de står. 3) Regnskab Godkendt Ligger på hjemmesiden 57 GE og alle har betalt Spørgsmål til regnskabet 3)

2 Der spørges fra salen: hvad dækker lyskilde budgettet? Mie forklarer, at halvdelen er strøm og den anden halvdel er vedligeholdelse herunder udskiftning og rengøring mm. af lyskilder Der spørges fra salen: hvilken lyskilde der bruges sparerpære? Det vides ikke, men bestyrelsen vil følge op på det. Evt. kan skiftes til sparerpære når der alligevel skal skiftes lyskilder 4) Rettidigt indkomne forslag Formanden fortæller at bestyrelsens rolle er at koordinere den indsats der laves af medlemmerne medlemmerne (GE) laver benarbejdet. 1.3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.! Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmer skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.! De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.! Før et forslag opfylder kriterierne til afstemning på en GF, skal de indeholde: 1) Anskaffelsespris 2) Vedligeholdelsespris 3) Placering 4) Tilladelser/forsikring 5) Hvem gør hvad? Fx opsætning, daglig tilsyn etc. Forslag (der opfylder kravene til afstemning) 1) Anlæggelse af græsareal til fodboldbane (fra GF 2013 skulle bestyrelsen indhente tilbud og fremlægge det til afstemning på GF 2014) Græsset er pt. grov græs og slås 5 gange årligt, fremover vil det slås 22 gange og kategoriseres som fingræs. Arealet bliver tromlet så div. Ujævnheder forsvinder (5.500kr) Efter etableringen er ekstra udgiften til vedligeholdelse kr. årligt. Spørges fra salen: Er det med fodboldmål? Formanden svarer NEJ Spørges igen fra salen: hvad hjælper det med et fodbold areal uden mål? Bestyrelsen kan ikke indkøbe mål og sætte dem op, det vil blive betragtet som legeplads og vil derfor komme under disse betingelser, hvilket koster mange penge, da der skal være daglig, månedlig og årlig tilsyn samt forsikring på. Derimod kan bestyrelsen ikke forbyde, hvis nogle GE opsætter mål til formålet, da der ikke vil være de samme regler gældende og derfor ikke kræver alle tilsyn og forsikringer mm. På GF 2013 ønskede GE dette, derfor er det allerede beregnet med i budgettet for 2014 (kunne ikke stemmes om forslaget i 2013 da det var under evt.)

3 Iflg. Vedtægterne så er GF bemyndiget til at vedtage beslutninger såfremt at 50% af de tilstedeværende ønsker forslaget for. 1) Der stemmes med håndsoprækning overvældende flertal: FOR Ikke afstemnings berettigede forslag 1) Indkøb og opsætning af hjertestarter inkl. Abonnement 2) Indkøb og opsætning af shelter ved højen 3) Anlæg af grussti i østlig ende af Jonshaven 4) Opsætning af fodboldmål på det store grønne areal 5) Vedligeholdelse af udsigtshøjen inkl. Plantning af træ og opsætning af bænk 6) Opsætning af skraldespande langs stierne (tømning skal fortages af dem, der slår græs) 7) Beplantning ud mod omfartsvejen 8) Anlæg af legeplads Arbejdsgruppe frivillige - Dirigenten forslår, at dem der har stillet forslagene burde deltage i arbejdsgrupper. (opfylder desværre ikke afstemningskravene) - Brian og Ane fra Jonsvangen 23 vil deltage i arbejdsgruppen - Lars fra Jonsgården?? har givet udtryk før mødet, at han også gerne deltager i arbejdsgruppen (ikke tilstede på GF) Brian og Ane tager kontakt til ham og aftaler nærmere Henrik Jonsvangen mener ikke at en hjertestarter hører under grundejerforeningen, andre mener at den gør (Brian/Ane). - Det er en god ide (stemningen er for) og der diskuteres, at når der er priser så kan man evt. lave en privat indsamling og herefter lade grundejerforeningen om at betale vedligeholdelsen. (ikke voldsomme mange penge i foreningen at gøre godt med) - Hvor skal den placeres etc. Er næste spørgsmål, arbejdsgruppen går videre med dette. Bestyrelsen ønsker at arbejdsgruppen laver en prioriteret liste med alle ønsker, og kravene skal være opfyldt således at der til næste GF kan stemmes. - Alle kan indkalde til ekstraordinær GF og evt. lave afstemning om et forslag der opfylder kravene. Formanden fraråder dog at lave for mange af disse, for ellers kan vi afholde møder hele tiden. Vent til GF 2015 hvis muligt Spørges fra salen om vi kan stemme om prioriteringen nu? umuligt da vi intet kender til omkostninger mm. Vi kan stemme når vi kender mere til tingene. 5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (stigning af grøn vedligeholdelse) Fortove vedligeholdes Såning af græs på gasledningen Resten af budgettet for 2014 er ens fra 2013 (Inex regulering tilføjet) - Budget godkendt Kontingent er uændret (3500kr pr. grund) 6) Valg til bestyrelsen A) Mie Lundgreen Genvalgt (kasserer) B1) Søren Lauridsen Genvalgt (bestyrelsesmedlem) B2) Thomas Saxe Jensen Genvalgt (bestyrelsesmedlem) C1) Ane jonsvangen 23 valgt (suppleanter)

4 C2) Michael Jonsgården 26 valgt (suppleanter) D1) Thea Lindhardt Johansen Genvalgt (Revisorer) D2) Niels Jonsgården 12 valgt (Revisorer) E1) Linda Daugaard Dolmer Genvalgt (revisor supp.) E2) Solveig Filtenborg Genvalgt (revisor supp.) 7) a) Ordensreglement Formanden opridser lidt herfra.husk!!! Haveaffald må IKKE smides på tomme grunde Feje og vedligehold vejen ud for ens grund INGEN parkering på vendepladserne!! tænk på renovationsmændene og andre i større biler Tvister løses mellem naboerne, kan det ikke lade sig gøre, kan man komme til bestyrelsen Forslag fra salen: indskrives i ordensreglementet at der laves højderegler på træerne ind mod naboer, således at man ikke risikerer at miste solen/aftensolen etc. - Formanden kommenterer, at det er svært at håndhæve selvom det står i ordensreglementet, vil derfor foreslå dialog med naboen i stedet. b) Arbejdsdag søndag den 6. april kl Skrald i hæk/buske Vært med kaffe/kage/hygge socialt arrangement mens området forskønnes Nabohjælp skilt i jorden (indkøbt efter afstemning af GF2013) - der vil komme flere punkter på selve dagen bestyrelsen arrangerer dette gebyr på 300kr for udeblivelse (minimum 1 deltager pr. grund) (kontingent fastsat på GF 2013) Mødested: kommer op på hjemmesiden samt mere info Spørges fra salen: hvem står for beskæring af træerne, (fælles område) der står tæt på GE hække således disse ikke ødelægges? bestyrelsen finder ud af dette Thomas Saxe Jensen har hidtil stået for kontakten til grønvedligeholdelse, men er interesseret i at lade en anden overtage gerne fra arbejdsgruppen. Dette gør Brian fra jonsvangen 23 da han ikke mener vi får hvad vi betaler for og brænder derfor for, at holde dem mere op på aftalen. Formanden spørger salen: hvordan synes i at det ser ud? - generelt er folk tilfredse - for meget græs i stierne - ift. Hvor stort et område det er så er prisen fair (diskuteret lidt om vi betaler for meget) spørges fra salen: hvem bestemmer om det er grov eller fingræs? - En vurdering der blev taget i sin tid. Ønskes ændringer skal det foreslås til bestyrelsen. Der ligger kort på hjemmesiden der viser hvor der er grov og fingræs Kommentar fra salen: fastsættelse af dato for GF og arbejdsdage således man altid ved hvornår de finder sted og kan planlægge ud fra det. Stemning for dette? Ja, derfor finder bestyrelsen faste datoer fremover. I januar måned vil datoen for næste GF figurere på hjemmesiden. (GF afholdes i marts) Arbejdsdag foråret vil fremover være 1. søndag i april såfremt palmesøndag eller påskedag falder her flyttes arbejdsdage til søndagen efter. Arbejdsdag efterår vil fremover være 1 søndag i oktober

5 Referent: Susanne Cramer Johansson

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere