Marts April Maj 2011 Nr årgang Langenæs Kirke & Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts April Maj 2011 Nr. 1 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn"

Transkript

1 Marts April Maj 2011 Nr årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande

2 Forår Med dette nummer af Langenæs Kirke & Sogn tager vi fat på foråret Vi kan se frem til gudstjenester, en uropførelse af et påskeoratorium, sogneaftner, en sognetur til Sanden Bjerggård og meget mere. I bladet fortsættes artiklen om Marselis slægten. Dertil kommer en omtale af børnehaven Langenæsen s 50 års jubilæum samt en billedreportage fra kirkens julemarked og Den levende Julekalender. Et interview med skoleleder Niels Bo Nielsen oplyser os om det kommende børnebyggeri ved Langenæsstien. God læselyst og vel mødt Der findes foldere og brochurer om de enkelte arrangementer i sognegårdens forhal. Du er altid velkommen til at kontakte de ansatte i kirken for nærmere oplysninger. Læs mere på eller skriv til for nyheder pr. . Deadline Stof til næste nummer af Langenæs Sogn og Kirke sendes til Luise Faurholt i kirken eller på mail: senest den 15. april Med venlig hilsen redaktionen Inge Frydenlund, Niels Peter Gadegaard Frandsen, Leif Bjerre Nielsen, Kim Lenler Nielsen, Niels Kjær, Luise Faurholt og. Navne og adresser Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Århus C Sognepræst Rungstedvej 16, 8000 Århus C. Tlf.: , Træffes ikke fredag Sognepræst Dyrehavevej 41, 8000 Århus C. Tlf.: , Tlf.: i kirken: Træffes ikke mandag Sygehuspræst Kirsten Dalager Buur Tlf.: Tlf.: Kordegn Vacant Kirkedammen 2. Tlf.: , Fax: Man.-tors. 9-12, ons. till Fre. lukket Organist Dorte Tilma Tlf.: Sognemedhjælper Hanne Raabjerg Tlf.: Kirketjener Morten Zacho Jørgensen Tlf.: og Kirketjener, PR og kreativ medarbejder Luise Faurholt Tlf.: Menighedsrådsformand Inge Frydenlund Langenæsen (Menighedsinstitution), Langenæs Allé 54, 8000 Århus C. Tlf.: Langenæs Sogns Lokalarkiv Grete Christensen (kontaktperson) Tlf.: eller Børnekorleder Christine Toft Kristensen Ansat i Langenæskirken og Sankt Lukas Kirke

3 Oratorium over Jesu korsord Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen. Musik: Erling Lindgren Uropførelse i Langenæskirken tirsdag den 12. april 2011 kl Vi har nu i fire år afholdt en musikalsk liturgisk optakt til påsken en aften inden Palmesøndag. Det har hvert år været afgørende hverken at foregribe påskeugens forløb eller at holde en egentlig langfredagsliturgi; hensigten med denne påskeoptakt er en forberedelse til og opmærksomhed på påskens mange temaer, ud fra såvel evangeliske som eksistentielle perspektiver. Hvert år har vi kombineret tekst, musik og kunst ud fra et overordnet tema. Organisten har udarbejdet nogle skulpturer på baggrund af temaet, og præsten har skrevet nogle refleksioner over skulpturerne. Bibellæsninger, digte og tekster fra kristendommens tradition er blevet udvalgt inden for den konkrete påskeoptakts ramme, og så er frem for alt musik i form af fællessalmer, soli og korsatser samt orgelstykker fundet frem til at supplere og belyse årets påsketema. På baggrund af vores erfaringer fra de fire år er vi nået frem til et ønske om at få udarbejdet et oratorium, hvor omdrejningspunktet er Jesu syv ord på korset, idet vi ser korsordene som en slags opsamling over Jesu liv og betydningen af hans død. Oratoriets form er valgt, fordi det åbner for muligheden af at lade forskellige musikalske satsformer (soli, salmer, korsatser, instrumentalmusik) indgå i en fortløbende, indbyrdes dialog, som med hver sin stemme udtrykker aspekter ved det overordnede tema, som altså er korsordenes sammenfatning af Jesu liv og tolkninger af hans død. Jesu syv korsord bearbejdes poetisk-teologisk af Lisbeth Smedegaard Andersen. Hun er kendt fra salmer, digte, bøger og foredrag om kirkekunst og kristendom. Hun har sin helt egen stil og sans for at kombinere evangelisk forkyndelse med poetisk billedsprog og samtidig lade fælles menneskelige livserfaringer være klangbund. Erling Lindgrens musik er kendt fra Folkekirkens Ungdomskor og andre kirkelige sammenhænge. Han har sat musik til en del af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer. I Højskolesangbogen genkender man hans melodier med både moderne præg og klare nordiske tone. Oratoriet er struktureret i tre hovedafsnit med en indledning (prolog) og afslutning. Prolog I) Jesu liv II) Getsemane, indtoget, lidelsen og korset III) Ånden, tilgivelsen, kirkens virkelighed Afslutning De forskellige musikalske former, som indgår i oratoriet er: salmer, soli, korsatser og instrumentalmusik. Salmerne er enkle, fortællende, beskrivende, lette at tilegne sig. De skal synges som fællessang med kirkegængerne. Solierne giver udtryk for personlige erfaringer, følelser, refleksioner. Korsatserne reflekterer over begivenhederne, går i dybden, sætter perspektiv på. Instrumental-musikken undervejs understreger stemninger, aspekter, temaer. I oratoriet er der flere fællessalmer, som vi vil synge i tiden op til påske, så de er kendt til selve koncertaftenen. Som noget nyt inden for oratorie-genren vil vi indlægge pauser i musikken, så der bliver mulighed for bibellæsninger, refleksioner, digte, eller hvad man har på hjerte. Idéen er, at der er en fast kerne, som er omdrejningspunkt for videre bearbejdelser i det sogn og den menighed, som oratoriet skal opføres i. For oratoriet udkommer i bogform, så det kan bruges frem over både her i Langenæskirken og i andre kirker. Han gik langs søen en forårsdag i sol med mursejlerskrig i luften og kaldte til sig et vennelag der for en tid glemte snusfornuften forlod familie og fiskenet og fulgte Jesus fra Nazaret (Vers fra en af fællessalmerne i det nye oratorium. Lisbeth Smedegaard Andersen, 2010). Dorte Tilma og

4

5 Langenæsen fyldte 50 år onsdag den 1. september 2010 Det blev et brag af en fest! Kl. 12 var der reception med tidligere ansatte og gamle børn, der selv havde gået i Langenæsen, dengang vi hed Langenæs Menighedsbørnehave. Der var stort fremmøde og en livlig snak om de gode gamle dage. Specielt skal nævnes, at Langenæs Menighedsbørnehaves mangeårige leder Kirstine Toft var mødt frem. Alle var omkring vores historierum, hvor der var fotografier, plancher og levende billeder fra fortid og nutid. Hen på eftermiddagen var der stor jubilæumsfest for børn, forældre og personale. De største børn optrådte med cirkus, og vi havde en hyggelig eftermiddag på vores grønne legeplads i skønt sommervejr. Vi sluttede af med fællesspisning for 110 børn og voksne!! Langenæsen er en lille selvejende 0-6 års institution med 45 børn, beliggende på Langenæs Alle 54. Institutionen er oprindelig oprettet af Langenæskirken, som vi stadig har et tæt forhold til. Vi går til børnegudstjeneste til jul, høst og påske. Langenæsen har en hjemmeside: www. langenaesen.dk. Her kan interesserede klikke ind og få grundig information om vores daginstitution. Vi har en lang række traditioner i løbet af året. I december måned havde vi f.eks. juleværksteder og sanglege. Hele Langenæsen var i december fyldt med børnenes flotte julepynt. Og alle børn var glade, da de fik deres julepynt og selvproducerede gaver med hjem den 23. december. Med venlig hilsen Dagtilbudsleder, Jørgen Tingsgård 5

6 3. del af artiklen Marselis slægten Af Kim Lenler Nielsen Købmandens gunst hos kongen Gabriel Marselis den Yngre nedsatte sig som købmand før 1638 i Amsterdam, hvor han var Christians IV s faktor for Østersøhandel. Han skulle efter sigende stå i høj gunst hos kongen. Han blev efter sin fars død anset for den Marseliske Koncerns hovedmand. Man anså ham for at være en særdeles kyndig købmand. Han overgik alle sine standsfæller i skarpsindighed, og der fandtes ikke den mand, som han ikke kunne vinde for sig ved sin vennesælhed. Da Danmark i 1643 blev overfaldet af Sverige, forsøgte han at skaffe landet politisk og materiel støtte, hvilket kun delvist krones med held. Men Gabriel Marselis den Yngre sendte nogle skibsladninger kanoner, kugler, geværer m.m. til Danmark. Den svenske resident gjorde alt, hvad der stod i hans magt, for at få det stoppet. Efter krigen indså rigshofmester Korfitz Ulfeldt, at det havde været uklogt at sende Nederlandene i armene på Sverige ved den griske Øresundstold. Frederik III ( ) overtog et forgældet rige efter sin far Christian IV og måtte underskrive en meget streng håndfæstning, der søgte at begrænse kongens magt, inden han fik overladt tronen. I håndfæstningen sikredes adelen sine privilegier f.eks. monopol på alle de høje embeder og skattefrihed. Kongen måtte finde sig i, at rigsrådet tiltog sig medbestemmelse over orlogsflåden, som før havde været kongens. Indtægterne kom hovedsageligt fra krongodset, og skatterne skulle være en biindtægt. Kongemagten ønskede at gennemføre reformer inden for statsadministrationen, men kunne ikke finde støtte hos adelen. Frederik III rettede blikket mod de københavnske storkøbmænd. Disse var blevet rigere ved blandt andet at yde adelen en udstrakt kredit, da de havde svært ved at tilpasse forbruget til de rigere tider for godsdriften. Adelen mistede noget af sin magt til borgerskabet, da disse fik fremtrædende pladser i administrationen. Det var helt nyt, at de borgerlige og adelige blev bænket side om side i admiralitetet, som skulle tage sig af orlogsflådens forsyninger. Fra disse storkøbmænd, som havde international erfaring og administrativ 6

7 kunnen, modtog administrationen adskillige forslag til reformer af forvaltningen og beskatning. Et forsvarsforbund blev underskrevet mellem Holland og Danmark den 29. september Men Frederik III undlod ved krigserklæringen til Sverige i 1657 at få hjælp fra Holland. Traktaten trådte først i kraft året efter, da Karl X Gustav brød Roskilde-freden fast besluttet på at gøre det helt af med Danmark, der skulle indgå i et forenet Norden med svensk dominans. Gabriel og Selio Marselis trådte til med lån. Poul Klingenberg, parthaver i firmaet i Hamburg og generalpostmester i Danmark samt Heinrich Müller, en storkøbmand i København, påtog sig at underholde mand med klæder, proviant, våben med mere for rigsdaler i et halvt år. Et resultat af hjælpen var den hollandske admiral Jacob Obdams 36 orlogsskibe, der den 29. oktober 1658 slog den svenske flåde i Øresund, og København blev undsat af hollændere, hvis indsats resulterede i, at Karl X Gustav måtte afblæse den mislykkede storm på København. Ikke mindst det borgerlige, nederlandske organisationstalent fik betydning for Danmark, hvor flåden som et urværk var blevet klargjort i Vlissingen og sendt mod København. Man kæmpede, sejrede og afleverede store forsyninger mad til den sultne befolkning. Sverige tabte krigen i Bornholm og de norske len blev igen danske mens de øvrige landsdele Skåne, Halland og Bleking gik tabt og siden har været svenske Som betaling for gælden til Marselisslægten gav kongen Gabriel Marselis den Yngre skøde på Havreballegård samt 23 andre gårde i Viby, kornmagasinet ved Århusgården nær Århus Domkirke og Feldballegård på Mols. Også i 1660 afviste borgerskabet og kongemagten i enighed adelens fortsat privilegerede stilling. Derfor indførte Frederik III enevælden, et kongeligt militærdiktatur, som holdt sig i næsten to hundrede år. Kongen fik med et slag ubegrænset magt, som lovfæstes i Kongeloven Senere kom Danske Lov 1683, en samling af gamle landskabslove, der fik gyldighed for hele landet. Statsadministrationen blev gradvist reorganiseret med blandt andet oprettelse af kollegier, forløberne for ministerier. Frederik III s forhold til adelen efter statskuppet var anspændt, fordi den mistede sin politiske magt og sit væsentligste privilegium, skattefrihed, ved indførelsen af hartkorn skatter. En rekruttering af eksperter med forstand på den nye regeringsform fra udlandet var nødvendig. Men disse fremmede var ikke særlig velkomne. 7

8 Børnebyggeri på Langenæs med nye muligheder for alle! Aarhus Byråd har besluttet at bevare Læssøesgades Skole, og det er vi glade for her på Langenæs. Det er en stor fordel for vores bydel, at der fortsat er en lokal skole i området. Imidlertid er bevarelsen ikke uden betingelser, og det er derfor, der nu skal opføres et nyt børnebyggeri ved Langenæsstien. Et sådant byggeri var faktisk allerede planlagt, da Langenæs blev projekteret for 60 år siden, men det blev dengang opgivet. Nu kommer det imidlertid, og her fortæller skoleleder Niels Bo Nielsen fra Læssøesgades Skole i en samtale med Niels Kjær om de aktuelle planer. Hvad er formålet med børnebyggeriet på Langenæs? Der skal bygges på Langenæs, fordi bevarelsen af Læssøesgades Skole forudsætter, at skolen udbygges. Vores skolefritidsordning har to afdelinger. Den ene, Solsikkehuset, ligger lige ved siden af skolen. Den anden ligger på Marselis Boulevard 180, kendt som Skrænten. Skrænten forsvinder imidlertid i forbindelse med udvidelsen af Marselis Boulevard. Samtidig flyttes nogle af skolens faglokaler ned i Solsikkehuset. Derfor skal byggeriet på Langenæs rumme begge skolens SFO-afdelinger samt nogle undervisningslokaler til de yngste klasser. Børnehaven i Gerlachsgade og daginstitutionen Kirkedammen bliver ligeledes en del af det nye børnebyggeri på Langenæs. Noget af det interessante ved byggeriet er netop, at dagtilbud og skole således bliver nære naboer. Det vil give os nye muligheder for at samarbejde og på den måde skabe et rigtig godt miljø for bydelens børn. Hvor præcis er det, der skal bygges? Børnebyggeriet skal ligge ved Langenæsstien 10, dér hvor der i dag er en legeplads og et lokale for dagplejemødrene. Bygge riet bliver arealmæssigt på i alt 1600 kvadratmeter. Vil byggeriet give nogle gener for bydelen Langenæs? Det tror jeg ikke, snarere tværtimod. Når børnebyggeriet opføres på Langenæs, ønsker vi naturligvis som skole at have en nær og god forbindelse med bydelens beboere. Parkens arealer vil fortsat være frit tilgængelige for alle, og der vil stadig være bænke, som beboerne kan bruge. Samtidig vil man kunne komme tæt på børnemiljøet, hvis man ønsker det. Der er i forvejen daginstitutioner i området, så jeg mener ikke, at byggeriet vil medføre nye gener med hensyn til støj eller andet. Tværtimod vil Langenæs efter min mening med det nye børnebyggeri blive en endnu mere attraktiv bydel at bo i, end den allerede er nu. Enkelte beboere har udtrykt bekymringer med hensyn til trafik og tilkørselsforhold. Her kan jeg fortælle, at der vil blive udarbejdet en lokalplan for området, som kommer i høring. Vi vil fra skolens side gøre alt, hvad vi kan for, at der på dette område tages videst muligt hensyn til beboerne. Langenæs bliver en endnu mere attraktiv bydel at bo i, siger du. Kan du uddybe det? Byggeriet på Langenæs medfører nogle klare fordele for områdets børnefamilier. De bevarer den lokale skole med alle de 8

9 muligheder, som det rummer. Forældrene vil kunne mødes her, og børn i dagtilbud og indskoling vil være i det samme børnemiljø, så nye fællesskaber kan opstå. Men byggeriet giver efter min mening også fordele for andre end børnefamilierne. Bygningerne på Langenæs vil kunne bruges af alle beboere om aftenen eventuelt i samarbejde med Sport og Fritid. En afdeling i en boligforening har allerede spurgt, om de vil kunne bruge et af vores nye lokaler til mødelokale, og det er jo en oplagt mulighed. Lokale foreninger og beboere får altså nye muligheder, hvis de ønsker det. Jeg håber kort sagt, at byggeriet må blive til glæde for alle aldersklasser og skabe kontakt og godt samvær, også gerne på tværs af generationerne. Til sidst: Hvornår står børnebyggeriet på Langenæs færdigt? Hvis alt går efter planen, forventes byggeriet at stå færdigt om 4 år. Sultens onde cirkel kan brydes Søndag den 13. marts 2011 sender Langenæs kirken og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden, er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos sognemedhjælper Hanne Raabjerg på tlf eller En trædepumpe til kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Foto: Rune Hansen

10 10 Langenæskirkens store Julemarked blev 2010 afholdt lørdag den 20. november Det var som altid en hyggelig dag med indkøb, spil og masser af julestemning og rigtig mange besøgende. Salgsboderne bugnede af hjemmelavede ting håndarbejde, julepynt, syltetøj, kager og brød. I kælderen holdt det store loppemarked til med bøger, musik, og mange andre spændende loppefund, såsom porcelæn og nips, lamper og stegepander samt kunst af tvivlsom karakter. Sulten blev stillet med bl.a. lækkert hjemmelavet smørrebrød og lagkager til kaffen og selvfølgelig glögg og æbleskiver. Som en ekstra overraskelse kom Langenæs- og Skt. Lukas kirkernes nystartede børnekor forbi og sang for julemarkedets gæster. Julemarkedet siger mange tak for sponsorgaver fra: Anlægsgartner Jørgen Pedersen Apoteket, Skt. Lukas Arkitekt Per Kristensen Bedemand Kjeld Andersen Bedemand H.J. Madsen Bog og Idé, Vibycenteret Frokostspecialisten Let Køb Super Best Tømrerfirmaet E. Anker og Søn Viby El Østergaard Blomster

11 Og det skete i de dage Julen varer lige til påske hedder det i en af vore glade julesange. I en anden julesang lyder det sådan: Børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet vandre Julen er den højtid, der samler og glæder alle aldre. Med billederne på denne side ser vi tilbage på de dage, hvor børn og unge, voksne og ældre i glad forventning mødtes i dagene op mod højtiden omkring Den levende Julekalender for at se lågerne dag for dag blive åbnet, for at synge og lytte til musik samt korsang under ledelse af organist Dorte Tilma, kirkens kor og alle de mange frivillige lågeåbnere. Tømrer Poul Erik Nedergaard har bygget julekalenderen, og han satte den op sammen med kirkens konfirmander. Julekalenderen er bemalet af kirkens kreative medarbejder Luise Faurholt. Den levende Julekalender genopstår i december

12 Nyt fra Menighedsrådet Af Inge Frydenlund Ifølge menighedsloven, er der hvert år inden 1. søndag i advent, nye valg til tillidshverv i menighedsrådet. Dette valg fandt sted ved menighedsrådsmøde den 24. november Der var genvalg til alle poster, resultatet er som følger: Formand: Inge Frydenlund Næstformand/kontaktperson: Marianne Hagelquist Folkevalgt kasserer: Bente Madsen Kirkeværge: Mogens Ring Jensen. Ansættelse af 2. kirketjener, PRog kreativ medarbejder Luise Faurholt er pr. 1. september 2010 ansat som 2. kirketjener, PR- og kreativ medarbejder 15 timer pr. uge i alt. Vi byder Luise velkommen. Farvel til vores kordegn Det er med beklagelse, at vi må meddele, at vores kordegn Alis Iben Atzen, har opsagt sit stilling pr. 1. februar 2011, for at tiltræde i anden stilling. Vi takker Alis for den tid, hun har arbejdet på kirkekontoret, og ønsker alt godt for Alis i hendes nye job. Vikarer på kirkekontoret Menighedsrådet har pr ansat nye vikarer, til at varetage arbejdet på kirkekontoret indtil 1. april. Pernille Bendtsen, som vi allerede kender som vikar under vor forhenværende kordegns ferier, friweekends og kurser. Pernille vikarierer på kirkekontoret på mandage. Sanne Birkely Sørensen, vikarierer på kirkekontoret på tirsdage, onsdage, torsdage og har tillige kirketjenesten på søndage. Sanne er cand. theol., og er bosiddende på Langenæs. Vi byder velkommen til Pernille og Sanne, og ser frem til et godt samarbejde. Udtrædelse af menighedsrådet Marianne Hagelquist har fungeret som kontaktperson i menighedsrådet siden menighedsrådets konstituering i november Marianne Hagelquist er udtrådt af menighedsrådet efter eget ønske pr. 12. januar Ekstern regnskabsfører Århus Dom-Samsø Provsti har ansat en ekstern regnskabsfører, til varetagelse af regnskabet i provstiets sogne. Langenæskirken har tilmeldt sig denne ordning pr. 1. januar Skriv til for at få nyheder om foredrag, koncerter, kirkehøjskole, udstillinger, Levende Julekalender og meget mere. Eller følg med på Facebook på facebook.com/langenaes.

13 Sognetur maj 2011 Nu forbereder vi igen en sognetur. Denne gang går turen til Sanden Bjerggård ved Slettestrand. Her er frisk vind og højt til himlen. Mange muligheder for skønne spadsereture på strand, i skov eller på stier med udsigt over Jammerbugt. God mad og hygge på Sanden Bjerggård. Sidst, men ikke mindst vil vi sammen komme på udflugter i det smukke nordjyske område ved hav og fjord. Et detaljeret program med tilmeldingsblanket udkommer ultimo marts og kan afhentes i kirken eller rekvireres på kirkekontoret. Turledere er Hanne Raabjerg, Ulla Dyhr, Bente Madsen og Aarhus Universitetskor Søndag den 8. maj kl Om koret Aarhus Universitetskor blev stiftet i 1995 og har i dag 25 medlemmer, alle nuværende eller tidligere studerende ved universitetet. Koret er et professionelt arbejdende klassisk kammerkor med et bredt repertoire, ofte med fokus på relativt ny kormusik. Her kan blandt andet nævnes et tæt samarbejde med samtidige danske komponister, som har mundet ud i uropførelser af en række værker af blandt andre Svend Nielsen, Bo Gunge og Stefán Arason. Om dirigenten Alice Granum har siden starten i 1988 været fast dirigent for Det Fynske Kammerkor. Hun er uddannet musikpædagog og musikleder ved Det Fynske Musikkonservatorium. Hun blev i 1996 docent i korledelse og underviser nu på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense samt Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Desuden er Alice Granum dirigent for Odense Symfoniorkesters Filharmoniske Kor og Filharmonisk Kor Sønderjylland. 13

14 Alle frivillige ved Langenæskirken Inviteres hermed til et arrangement tirsdag den 10. maj kl. 18. Tilmelding og nærmere oplysning om tid og sted senest den 2. maj til sognemedhjælper Hanne Raabjerg. Tlf Mail: Langenæskirkens arrangementer Tirsdag den 1. marts Kl : Om gudstjenesteforberedelse, med henblik på den kommende søndag ved ved sognepræst og organist Dorte Tilma. Tirsdag den 8. marts Højskoleaften kl i Skt. Lukas Kirkes sognegård. Tirsdag den 15. marts Aftensang kl Tirsdag den 22. marts Fyraftensgudstjeneste kl Bagefter er der mulighed for at spise aftensmad sammen i kirkens lokaler. (Pris: 25,- kr. Gratis for børn.) Umiddelbart efter at vi har spist, ser vi filmen De andres liv. Tirsdag den 29. marts Kl : Spil og fortæl ved organist Dorte Tilma. Aftenen foregår i kirken. Tirsdag den 5. april Aftensang kl Kl : Mennesker jeg mødte. Ved tidligere formand for folketinget Christian Mejdahl. Tirsdag den 12. april Påskeoptakt. Se side 3 og 4. Onsdag den 25. søndag den 29. maj Sognetur til Sanden Bjerggård. Læs mere på Langenæskirkens besøgstjeneste Ønsker du at besøge et andet menneske, eller har du behov for besøg, er du velkommen til at henvende dig til sognemedhjælper Hanne Raabjerg. Tlf , mail: 14

15 Løbende arrangementer Litteraturgruppe Den første torsdag i måneden. Mødetidspunktet er fremover kl Sykreds Hver anden torsdag kl marts, 24. marts, 7. april, 28. april. Langenæsklubben Hver mandag kl Arrangementer i nabosognene Skt. Lukas Kirke Fredag den 18. marts kl i kirken Koncert med Poul Dissing, der fortolker grundtvigske sange og salmer. Billetter, der koster 135 kr. kan købes i forsalg på eller i Fona. Sogneaften torsdag den 31. marts kl i sogne huset med historikeren Henrik Jensen, der taler over emnet: Det ordentlige menneske. Sct. Pauls Kirke Onsdag den 2. marts Guitaristen Martin S. Haugaard og sangtalenter fra Sct. Pauls Cantori, kl Entre gratis. Onsdag den 30. marts Michala Petri og Danmarks Radios Vokalensemble, kl entre kr Søndag den 17. april Mozarts Requiem. Sct. Pauls Cantori, Randers Kammerkor og solister. Dirigent: David Ridell entre kr Mere information på: Gudstjenester i sognet Marts Tirsdag den 22. kl Plejeboligerne Augustenborggade Tirsdag den 22. kl Plejeboligerne Husumvej Onsdag den 23. kl Langenæshus April Tirsdag den 26. kl Plejeboligerne Augustenborggade Tirsdag den 26. kl Plejeboligerne Husumvej Onsdag den 27. kl Langenæshus Maj Onsdag den 18. kl Langenæshus (bemærk dato) Tirsdag den 24. maj kl Gudstjeneste i Langenæskirken for plejeboligerne Augustenborggade og Husumvej. Efter gudstjenesten er der kaffebord i kirkens lokaler. 15

16 Gudstjenester Marts Tirsdag den 1. kl Søndag den 6. kl Fastelavn. Matt. 3,13-17 Kirkefrokost Søndag den 13. kl s. i fasten. Matt. 4,1-11 Kirkefrokost Tirsdag den 15. kl Aftensang Søndag den 20. kl s. i fasten. Matt. 15,21-28 Tirsdag den 22. kl Fyraftensgudstjeneste Gudstjeneste for børn og voksne Søndag den 27. marts kl s. i fasten. Luk. 11,14-28 April Søndag den 3. kl NN Midfaste. Johs. 6,1-15 Kirkefrokost Tirsdag den 5. kl Aftensang Søndag den 10. kl Mariæ bebudelses dag. Luk. 1,26-38 Kirkefrokost Onsdag den 13. kl Påskegudstjeneste for børn Søndag den 17. kl Palmesøndag. Matt. 21,1-9. Torsdag den 21. kl Skærtorsdag. Matt. 26,17-30 Fredag den 22. kl Langfredag. Lidelseshistorien Søndag den 24. kl Påskedag. Mark. 16,1-8 Prædikantliste med forbehold Mandag den 25. kl påskedag. Luk. 24,13-35 Maj Søndag den 1. kl s.e. påske. Johs. 20,19-31 Søndag den 8. kl s.e. påske. Konfirmation Søndag den 15. kl Kirsten Dalager Buur 3. s.e. påske. Johs. 16,16-22 Fredag den 20. kl Bededag. Matt. 3,1-10 Søndag den 22. kl s.e. påske. Johs. 16,5-15 Søndag den 29. kl s.e. påske. Johs. 16,23b-28 Juni Torsdag den 2. kl Kristi Himmelfarts dag. Mark. 16,14-20 Kirkebil Kører hver søndag efter følgende plan: Augustenborggade 21A kl. 9.40, kører videre til nr. 23, 25 og 27. Du kan ringe til kirkekontoret på tlf.: , hvis du ønsker kirkebilen på andre tidspunkter eller på en anden adresse. Hvad gør man ved: Fødsel, dåb, navngivelse, navneændring, konfirmation, vielse og dødsfald. Henvendelse kan ske til kirkekontoret tlf

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

www.langenaeskirken.dk nr. 1 29. årgang FEBRUAR MARTS APRIL 2016 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN

www.langenaeskirken.dk nr. 1 29. årgang FEBRUAR MARTS APRIL 2016 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 29. årgang FEBRUAR MARTS APRIL 2016 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Niels Berthelsen Tlf.: 86147033

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. www.langenaeskirken.dk nr. 2 27. årgang MAJ - JUNI - JULI 2014 KIRKE OG SOGN

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. www.langenaeskirken.dk nr. 2 27. årgang MAJ - JUNI - JULI 2014 KIRKE OG SOGN TIL SAMTLIGE HUSSTANDE www.langenaeskirken.dk nr. 2 27. årgang MAJ - JUNI - JULI 2014 KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail: nbe@km.dk

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN. www.langenaeskirken.dk nr. 1 28. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2015

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN. www.langenaeskirken.dk nr. 1 28. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2015 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 28. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2015 NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer Her bor de... Internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller www.hjermøstrekirke.dk Kirkevej 9, 7560 Hjerm Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken. Nr. 2 Marts April Maj 2011. Klosterkirken

Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken. Nr. 2 Marts April Maj 2011. Klosterkirken 3 i én Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Nr. 2 Marts April Maj 2011 Klosterkirken 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2........................... Her finder du os Side 3..........................

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5 ASKOV SOGN kirkeblad Marts - Maj 2015 Påske»Tag det sorte kors fra graven«, lyder det i én af Grundtvigs salmer. Og i dets sted kan man plante blomster og håb til fremtiden. Fordi Jesus opstod fra dødens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad Marts - Maj 2014 Den syvarmede stage I december kom kirkens gamle syvarmede lysestage igen frem på alterbordet efter at have været i depot et par årtier. Menighedsrådet ville prøve,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 29-10-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet Nyhedsbrev Islebjerg Kirke September 2014 Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Islebjerg Kirke. Alle kan få nyhedsbrevet sendt som mail ved at sende en mailadresse til kirkekontoret islebjerg.sogn@km.dk.

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere