Marts April Maj 2011 Nr årgang Langenæs Kirke & Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts April Maj 2011 Nr. 1 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn"

Transkript

1 Marts April Maj 2011 Nr årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande

2 Forår Med dette nummer af Langenæs Kirke & Sogn tager vi fat på foråret Vi kan se frem til gudstjenester, en uropførelse af et påskeoratorium, sogneaftner, en sognetur til Sanden Bjerggård og meget mere. I bladet fortsættes artiklen om Marselis slægten. Dertil kommer en omtale af børnehaven Langenæsen s 50 års jubilæum samt en billedreportage fra kirkens julemarked og Den levende Julekalender. Et interview med skoleleder Niels Bo Nielsen oplyser os om det kommende børnebyggeri ved Langenæsstien. God læselyst og vel mødt Der findes foldere og brochurer om de enkelte arrangementer i sognegårdens forhal. Du er altid velkommen til at kontakte de ansatte i kirken for nærmere oplysninger. Læs mere på eller skriv til for nyheder pr. . Deadline Stof til næste nummer af Langenæs Sogn og Kirke sendes til Luise Faurholt i kirken eller på mail: senest den 15. april Med venlig hilsen redaktionen Inge Frydenlund, Niels Peter Gadegaard Frandsen, Leif Bjerre Nielsen, Kim Lenler Nielsen, Niels Kjær, Luise Faurholt og. Navne og adresser Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Århus C Sognepræst Rungstedvej 16, 8000 Århus C. Tlf.: , Træffes ikke fredag Sognepræst Dyrehavevej 41, 8000 Århus C. Tlf.: , Tlf.: i kirken: Træffes ikke mandag Sygehuspræst Kirsten Dalager Buur Tlf.: Tlf.: Kordegn Vacant Kirkedammen 2. Tlf.: , Fax: Man.-tors. 9-12, ons. till Fre. lukket Organist Dorte Tilma Tlf.: Sognemedhjælper Hanne Raabjerg Tlf.: Kirketjener Morten Zacho Jørgensen Tlf.: og Kirketjener, PR og kreativ medarbejder Luise Faurholt Tlf.: Menighedsrådsformand Inge Frydenlund Langenæsen (Menighedsinstitution), Langenæs Allé 54, 8000 Århus C. Tlf.: Langenæs Sogns Lokalarkiv Grete Christensen (kontaktperson) Tlf.: eller Børnekorleder Christine Toft Kristensen Ansat i Langenæskirken og Sankt Lukas Kirke

3 Oratorium over Jesu korsord Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen. Musik: Erling Lindgren Uropførelse i Langenæskirken tirsdag den 12. april 2011 kl Vi har nu i fire år afholdt en musikalsk liturgisk optakt til påsken en aften inden Palmesøndag. Det har hvert år været afgørende hverken at foregribe påskeugens forløb eller at holde en egentlig langfredagsliturgi; hensigten med denne påskeoptakt er en forberedelse til og opmærksomhed på påskens mange temaer, ud fra såvel evangeliske som eksistentielle perspektiver. Hvert år har vi kombineret tekst, musik og kunst ud fra et overordnet tema. Organisten har udarbejdet nogle skulpturer på baggrund af temaet, og præsten har skrevet nogle refleksioner over skulpturerne. Bibellæsninger, digte og tekster fra kristendommens tradition er blevet udvalgt inden for den konkrete påskeoptakts ramme, og så er frem for alt musik i form af fællessalmer, soli og korsatser samt orgelstykker fundet frem til at supplere og belyse årets påsketema. På baggrund af vores erfaringer fra de fire år er vi nået frem til et ønske om at få udarbejdet et oratorium, hvor omdrejningspunktet er Jesu syv ord på korset, idet vi ser korsordene som en slags opsamling over Jesu liv og betydningen af hans død. Oratoriets form er valgt, fordi det åbner for muligheden af at lade forskellige musikalske satsformer (soli, salmer, korsatser, instrumentalmusik) indgå i en fortløbende, indbyrdes dialog, som med hver sin stemme udtrykker aspekter ved det overordnede tema, som altså er korsordenes sammenfatning af Jesu liv og tolkninger af hans død. Jesu syv korsord bearbejdes poetisk-teologisk af Lisbeth Smedegaard Andersen. Hun er kendt fra salmer, digte, bøger og foredrag om kirkekunst og kristendom. Hun har sin helt egen stil og sans for at kombinere evangelisk forkyndelse med poetisk billedsprog og samtidig lade fælles menneskelige livserfaringer være klangbund. Erling Lindgrens musik er kendt fra Folkekirkens Ungdomskor og andre kirkelige sammenhænge. Han har sat musik til en del af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer. I Højskolesangbogen genkender man hans melodier med både moderne præg og klare nordiske tone. Oratoriet er struktureret i tre hovedafsnit med en indledning (prolog) og afslutning. Prolog I) Jesu liv II) Getsemane, indtoget, lidelsen og korset III) Ånden, tilgivelsen, kirkens virkelighed Afslutning De forskellige musikalske former, som indgår i oratoriet er: salmer, soli, korsatser og instrumentalmusik. Salmerne er enkle, fortællende, beskrivende, lette at tilegne sig. De skal synges som fællessang med kirkegængerne. Solierne giver udtryk for personlige erfaringer, følelser, refleksioner. Korsatserne reflekterer over begivenhederne, går i dybden, sætter perspektiv på. Instrumental-musikken undervejs understreger stemninger, aspekter, temaer. I oratoriet er der flere fællessalmer, som vi vil synge i tiden op til påske, så de er kendt til selve koncertaftenen. Som noget nyt inden for oratorie-genren vil vi indlægge pauser i musikken, så der bliver mulighed for bibellæsninger, refleksioner, digte, eller hvad man har på hjerte. Idéen er, at der er en fast kerne, som er omdrejningspunkt for videre bearbejdelser i det sogn og den menighed, som oratoriet skal opføres i. For oratoriet udkommer i bogform, så det kan bruges frem over både her i Langenæskirken og i andre kirker. Han gik langs søen en forårsdag i sol med mursejlerskrig i luften og kaldte til sig et vennelag der for en tid glemte snusfornuften forlod familie og fiskenet og fulgte Jesus fra Nazaret (Vers fra en af fællessalmerne i det nye oratorium. Lisbeth Smedegaard Andersen, 2010). Dorte Tilma og

4

5 Langenæsen fyldte 50 år onsdag den 1. september 2010 Det blev et brag af en fest! Kl. 12 var der reception med tidligere ansatte og gamle børn, der selv havde gået i Langenæsen, dengang vi hed Langenæs Menighedsbørnehave. Der var stort fremmøde og en livlig snak om de gode gamle dage. Specielt skal nævnes, at Langenæs Menighedsbørnehaves mangeårige leder Kirstine Toft var mødt frem. Alle var omkring vores historierum, hvor der var fotografier, plancher og levende billeder fra fortid og nutid. Hen på eftermiddagen var der stor jubilæumsfest for børn, forældre og personale. De største børn optrådte med cirkus, og vi havde en hyggelig eftermiddag på vores grønne legeplads i skønt sommervejr. Vi sluttede af med fællesspisning for 110 børn og voksne!! Langenæsen er en lille selvejende 0-6 års institution med 45 børn, beliggende på Langenæs Alle 54. Institutionen er oprindelig oprettet af Langenæskirken, som vi stadig har et tæt forhold til. Vi går til børnegudstjeneste til jul, høst og påske. Langenæsen har en hjemmeside: www. langenaesen.dk. Her kan interesserede klikke ind og få grundig information om vores daginstitution. Vi har en lang række traditioner i løbet af året. I december måned havde vi f.eks. juleværksteder og sanglege. Hele Langenæsen var i december fyldt med børnenes flotte julepynt. Og alle børn var glade, da de fik deres julepynt og selvproducerede gaver med hjem den 23. december. Med venlig hilsen Dagtilbudsleder, Jørgen Tingsgård 5

6 3. del af artiklen Marselis slægten Af Kim Lenler Nielsen Købmandens gunst hos kongen Gabriel Marselis den Yngre nedsatte sig som købmand før 1638 i Amsterdam, hvor han var Christians IV s faktor for Østersøhandel. Han skulle efter sigende stå i høj gunst hos kongen. Han blev efter sin fars død anset for den Marseliske Koncerns hovedmand. Man anså ham for at være en særdeles kyndig købmand. Han overgik alle sine standsfæller i skarpsindighed, og der fandtes ikke den mand, som han ikke kunne vinde for sig ved sin vennesælhed. Da Danmark i 1643 blev overfaldet af Sverige, forsøgte han at skaffe landet politisk og materiel støtte, hvilket kun delvist krones med held. Men Gabriel Marselis den Yngre sendte nogle skibsladninger kanoner, kugler, geværer m.m. til Danmark. Den svenske resident gjorde alt, hvad der stod i hans magt, for at få det stoppet. Efter krigen indså rigshofmester Korfitz Ulfeldt, at det havde været uklogt at sende Nederlandene i armene på Sverige ved den griske Øresundstold. Frederik III ( ) overtog et forgældet rige efter sin far Christian IV og måtte underskrive en meget streng håndfæstning, der søgte at begrænse kongens magt, inden han fik overladt tronen. I håndfæstningen sikredes adelen sine privilegier f.eks. monopol på alle de høje embeder og skattefrihed. Kongen måtte finde sig i, at rigsrådet tiltog sig medbestemmelse over orlogsflåden, som før havde været kongens. Indtægterne kom hovedsageligt fra krongodset, og skatterne skulle være en biindtægt. Kongemagten ønskede at gennemføre reformer inden for statsadministrationen, men kunne ikke finde støtte hos adelen. Frederik III rettede blikket mod de københavnske storkøbmænd. Disse var blevet rigere ved blandt andet at yde adelen en udstrakt kredit, da de havde svært ved at tilpasse forbruget til de rigere tider for godsdriften. Adelen mistede noget af sin magt til borgerskabet, da disse fik fremtrædende pladser i administrationen. Det var helt nyt, at de borgerlige og adelige blev bænket side om side i admiralitetet, som skulle tage sig af orlogsflådens forsyninger. Fra disse storkøbmænd, som havde international erfaring og administrativ 6

7 kunnen, modtog administrationen adskillige forslag til reformer af forvaltningen og beskatning. Et forsvarsforbund blev underskrevet mellem Holland og Danmark den 29. september Men Frederik III undlod ved krigserklæringen til Sverige i 1657 at få hjælp fra Holland. Traktaten trådte først i kraft året efter, da Karl X Gustav brød Roskilde-freden fast besluttet på at gøre det helt af med Danmark, der skulle indgå i et forenet Norden med svensk dominans. Gabriel og Selio Marselis trådte til med lån. Poul Klingenberg, parthaver i firmaet i Hamburg og generalpostmester i Danmark samt Heinrich Müller, en storkøbmand i København, påtog sig at underholde mand med klæder, proviant, våben med mere for rigsdaler i et halvt år. Et resultat af hjælpen var den hollandske admiral Jacob Obdams 36 orlogsskibe, der den 29. oktober 1658 slog den svenske flåde i Øresund, og København blev undsat af hollændere, hvis indsats resulterede i, at Karl X Gustav måtte afblæse den mislykkede storm på København. Ikke mindst det borgerlige, nederlandske organisationstalent fik betydning for Danmark, hvor flåden som et urværk var blevet klargjort i Vlissingen og sendt mod København. Man kæmpede, sejrede og afleverede store forsyninger mad til den sultne befolkning. Sverige tabte krigen i Bornholm og de norske len blev igen danske mens de øvrige landsdele Skåne, Halland og Bleking gik tabt og siden har været svenske Som betaling for gælden til Marselisslægten gav kongen Gabriel Marselis den Yngre skøde på Havreballegård samt 23 andre gårde i Viby, kornmagasinet ved Århusgården nær Århus Domkirke og Feldballegård på Mols. Også i 1660 afviste borgerskabet og kongemagten i enighed adelens fortsat privilegerede stilling. Derfor indførte Frederik III enevælden, et kongeligt militærdiktatur, som holdt sig i næsten to hundrede år. Kongen fik med et slag ubegrænset magt, som lovfæstes i Kongeloven Senere kom Danske Lov 1683, en samling af gamle landskabslove, der fik gyldighed for hele landet. Statsadministrationen blev gradvist reorganiseret med blandt andet oprettelse af kollegier, forløberne for ministerier. Frederik III s forhold til adelen efter statskuppet var anspændt, fordi den mistede sin politiske magt og sit væsentligste privilegium, skattefrihed, ved indførelsen af hartkorn skatter. En rekruttering af eksperter med forstand på den nye regeringsform fra udlandet var nødvendig. Men disse fremmede var ikke særlig velkomne. 7

8 Børnebyggeri på Langenæs med nye muligheder for alle! Aarhus Byråd har besluttet at bevare Læssøesgades Skole, og det er vi glade for her på Langenæs. Det er en stor fordel for vores bydel, at der fortsat er en lokal skole i området. Imidlertid er bevarelsen ikke uden betingelser, og det er derfor, der nu skal opføres et nyt børnebyggeri ved Langenæsstien. Et sådant byggeri var faktisk allerede planlagt, da Langenæs blev projekteret for 60 år siden, men det blev dengang opgivet. Nu kommer det imidlertid, og her fortæller skoleleder Niels Bo Nielsen fra Læssøesgades Skole i en samtale med Niels Kjær om de aktuelle planer. Hvad er formålet med børnebyggeriet på Langenæs? Der skal bygges på Langenæs, fordi bevarelsen af Læssøesgades Skole forudsætter, at skolen udbygges. Vores skolefritidsordning har to afdelinger. Den ene, Solsikkehuset, ligger lige ved siden af skolen. Den anden ligger på Marselis Boulevard 180, kendt som Skrænten. Skrænten forsvinder imidlertid i forbindelse med udvidelsen af Marselis Boulevard. Samtidig flyttes nogle af skolens faglokaler ned i Solsikkehuset. Derfor skal byggeriet på Langenæs rumme begge skolens SFO-afdelinger samt nogle undervisningslokaler til de yngste klasser. Børnehaven i Gerlachsgade og daginstitutionen Kirkedammen bliver ligeledes en del af det nye børnebyggeri på Langenæs. Noget af det interessante ved byggeriet er netop, at dagtilbud og skole således bliver nære naboer. Det vil give os nye muligheder for at samarbejde og på den måde skabe et rigtig godt miljø for bydelens børn. Hvor præcis er det, der skal bygges? Børnebyggeriet skal ligge ved Langenæsstien 10, dér hvor der i dag er en legeplads og et lokale for dagplejemødrene. Bygge riet bliver arealmæssigt på i alt 1600 kvadratmeter. Vil byggeriet give nogle gener for bydelen Langenæs? Det tror jeg ikke, snarere tværtimod. Når børnebyggeriet opføres på Langenæs, ønsker vi naturligvis som skole at have en nær og god forbindelse med bydelens beboere. Parkens arealer vil fortsat være frit tilgængelige for alle, og der vil stadig være bænke, som beboerne kan bruge. Samtidig vil man kunne komme tæt på børnemiljøet, hvis man ønsker det. Der er i forvejen daginstitutioner i området, så jeg mener ikke, at byggeriet vil medføre nye gener med hensyn til støj eller andet. Tværtimod vil Langenæs efter min mening med det nye børnebyggeri blive en endnu mere attraktiv bydel at bo i, end den allerede er nu. Enkelte beboere har udtrykt bekymringer med hensyn til trafik og tilkørselsforhold. Her kan jeg fortælle, at der vil blive udarbejdet en lokalplan for området, som kommer i høring. Vi vil fra skolens side gøre alt, hvad vi kan for, at der på dette område tages videst muligt hensyn til beboerne. Langenæs bliver en endnu mere attraktiv bydel at bo i, siger du. Kan du uddybe det? Byggeriet på Langenæs medfører nogle klare fordele for områdets børnefamilier. De bevarer den lokale skole med alle de 8

9 muligheder, som det rummer. Forældrene vil kunne mødes her, og børn i dagtilbud og indskoling vil være i det samme børnemiljø, så nye fællesskaber kan opstå. Men byggeriet giver efter min mening også fordele for andre end børnefamilierne. Bygningerne på Langenæs vil kunne bruges af alle beboere om aftenen eventuelt i samarbejde med Sport og Fritid. En afdeling i en boligforening har allerede spurgt, om de vil kunne bruge et af vores nye lokaler til mødelokale, og det er jo en oplagt mulighed. Lokale foreninger og beboere får altså nye muligheder, hvis de ønsker det. Jeg håber kort sagt, at byggeriet må blive til glæde for alle aldersklasser og skabe kontakt og godt samvær, også gerne på tværs af generationerne. Til sidst: Hvornår står børnebyggeriet på Langenæs færdigt? Hvis alt går efter planen, forventes byggeriet at stå færdigt om 4 år. Sultens onde cirkel kan brydes Søndag den 13. marts 2011 sender Langenæs kirken og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden, er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos sognemedhjælper Hanne Raabjerg på tlf eller En trædepumpe til kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Foto: Rune Hansen

10 10 Langenæskirkens store Julemarked blev 2010 afholdt lørdag den 20. november Det var som altid en hyggelig dag med indkøb, spil og masser af julestemning og rigtig mange besøgende. Salgsboderne bugnede af hjemmelavede ting håndarbejde, julepynt, syltetøj, kager og brød. I kælderen holdt det store loppemarked til med bøger, musik, og mange andre spændende loppefund, såsom porcelæn og nips, lamper og stegepander samt kunst af tvivlsom karakter. Sulten blev stillet med bl.a. lækkert hjemmelavet smørrebrød og lagkager til kaffen og selvfølgelig glögg og æbleskiver. Som en ekstra overraskelse kom Langenæs- og Skt. Lukas kirkernes nystartede børnekor forbi og sang for julemarkedets gæster. Julemarkedet siger mange tak for sponsorgaver fra: Anlægsgartner Jørgen Pedersen Apoteket, Skt. Lukas Arkitekt Per Kristensen Bedemand Kjeld Andersen Bedemand H.J. Madsen Bog og Idé, Vibycenteret Frokostspecialisten Let Køb Super Best Tømrerfirmaet E. Anker og Søn Viby El Østergaard Blomster

11 Og det skete i de dage Julen varer lige til påske hedder det i en af vore glade julesange. I en anden julesang lyder det sådan: Børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet vandre Julen er den højtid, der samler og glæder alle aldre. Med billederne på denne side ser vi tilbage på de dage, hvor børn og unge, voksne og ældre i glad forventning mødtes i dagene op mod højtiden omkring Den levende Julekalender for at se lågerne dag for dag blive åbnet, for at synge og lytte til musik samt korsang under ledelse af organist Dorte Tilma, kirkens kor og alle de mange frivillige lågeåbnere. Tømrer Poul Erik Nedergaard har bygget julekalenderen, og han satte den op sammen med kirkens konfirmander. Julekalenderen er bemalet af kirkens kreative medarbejder Luise Faurholt. Den levende Julekalender genopstår i december

12 Nyt fra Menighedsrådet Af Inge Frydenlund Ifølge menighedsloven, er der hvert år inden 1. søndag i advent, nye valg til tillidshverv i menighedsrådet. Dette valg fandt sted ved menighedsrådsmøde den 24. november Der var genvalg til alle poster, resultatet er som følger: Formand: Inge Frydenlund Næstformand/kontaktperson: Marianne Hagelquist Folkevalgt kasserer: Bente Madsen Kirkeværge: Mogens Ring Jensen. Ansættelse af 2. kirketjener, PRog kreativ medarbejder Luise Faurholt er pr. 1. september 2010 ansat som 2. kirketjener, PR- og kreativ medarbejder 15 timer pr. uge i alt. Vi byder Luise velkommen. Farvel til vores kordegn Det er med beklagelse, at vi må meddele, at vores kordegn Alis Iben Atzen, har opsagt sit stilling pr. 1. februar 2011, for at tiltræde i anden stilling. Vi takker Alis for den tid, hun har arbejdet på kirkekontoret, og ønsker alt godt for Alis i hendes nye job. Vikarer på kirkekontoret Menighedsrådet har pr ansat nye vikarer, til at varetage arbejdet på kirkekontoret indtil 1. april. Pernille Bendtsen, som vi allerede kender som vikar under vor forhenværende kordegns ferier, friweekends og kurser. Pernille vikarierer på kirkekontoret på mandage. Sanne Birkely Sørensen, vikarierer på kirkekontoret på tirsdage, onsdage, torsdage og har tillige kirketjenesten på søndage. Sanne er cand. theol., og er bosiddende på Langenæs. Vi byder velkommen til Pernille og Sanne, og ser frem til et godt samarbejde. Udtrædelse af menighedsrådet Marianne Hagelquist har fungeret som kontaktperson i menighedsrådet siden menighedsrådets konstituering i november Marianne Hagelquist er udtrådt af menighedsrådet efter eget ønske pr. 12. januar Ekstern regnskabsfører Århus Dom-Samsø Provsti har ansat en ekstern regnskabsfører, til varetagelse af regnskabet i provstiets sogne. Langenæskirken har tilmeldt sig denne ordning pr. 1. januar Skriv til for at få nyheder om foredrag, koncerter, kirkehøjskole, udstillinger, Levende Julekalender og meget mere. Eller følg med på Facebook på facebook.com/langenaes.

13 Sognetur maj 2011 Nu forbereder vi igen en sognetur. Denne gang går turen til Sanden Bjerggård ved Slettestrand. Her er frisk vind og højt til himlen. Mange muligheder for skønne spadsereture på strand, i skov eller på stier med udsigt over Jammerbugt. God mad og hygge på Sanden Bjerggård. Sidst, men ikke mindst vil vi sammen komme på udflugter i det smukke nordjyske område ved hav og fjord. Et detaljeret program med tilmeldingsblanket udkommer ultimo marts og kan afhentes i kirken eller rekvireres på kirkekontoret. Turledere er Hanne Raabjerg, Ulla Dyhr, Bente Madsen og Aarhus Universitetskor Søndag den 8. maj kl Om koret Aarhus Universitetskor blev stiftet i 1995 og har i dag 25 medlemmer, alle nuværende eller tidligere studerende ved universitetet. Koret er et professionelt arbejdende klassisk kammerkor med et bredt repertoire, ofte med fokus på relativt ny kormusik. Her kan blandt andet nævnes et tæt samarbejde med samtidige danske komponister, som har mundet ud i uropførelser af en række værker af blandt andre Svend Nielsen, Bo Gunge og Stefán Arason. Om dirigenten Alice Granum har siden starten i 1988 været fast dirigent for Det Fynske Kammerkor. Hun er uddannet musikpædagog og musikleder ved Det Fynske Musikkonservatorium. Hun blev i 1996 docent i korledelse og underviser nu på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense samt Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Desuden er Alice Granum dirigent for Odense Symfoniorkesters Filharmoniske Kor og Filharmonisk Kor Sønderjylland. 13

14 Alle frivillige ved Langenæskirken Inviteres hermed til et arrangement tirsdag den 10. maj kl. 18. Tilmelding og nærmere oplysning om tid og sted senest den 2. maj til sognemedhjælper Hanne Raabjerg. Tlf Mail: Langenæskirkens arrangementer Tirsdag den 1. marts Kl : Om gudstjenesteforberedelse, med henblik på den kommende søndag ved ved sognepræst og organist Dorte Tilma. Tirsdag den 8. marts Højskoleaften kl i Skt. Lukas Kirkes sognegård. Tirsdag den 15. marts Aftensang kl Tirsdag den 22. marts Fyraftensgudstjeneste kl Bagefter er der mulighed for at spise aftensmad sammen i kirkens lokaler. (Pris: 25,- kr. Gratis for børn.) Umiddelbart efter at vi har spist, ser vi filmen De andres liv. Tirsdag den 29. marts Kl : Spil og fortæl ved organist Dorte Tilma. Aftenen foregår i kirken. Tirsdag den 5. april Aftensang kl Kl : Mennesker jeg mødte. Ved tidligere formand for folketinget Christian Mejdahl. Tirsdag den 12. april Påskeoptakt. Se side 3 og 4. Onsdag den 25. søndag den 29. maj Sognetur til Sanden Bjerggård. Læs mere på Langenæskirkens besøgstjeneste Ønsker du at besøge et andet menneske, eller har du behov for besøg, er du velkommen til at henvende dig til sognemedhjælper Hanne Raabjerg. Tlf , mail: 14

15 Løbende arrangementer Litteraturgruppe Den første torsdag i måneden. Mødetidspunktet er fremover kl Sykreds Hver anden torsdag kl marts, 24. marts, 7. april, 28. april. Langenæsklubben Hver mandag kl Arrangementer i nabosognene Skt. Lukas Kirke Fredag den 18. marts kl i kirken Koncert med Poul Dissing, der fortolker grundtvigske sange og salmer. Billetter, der koster 135 kr. kan købes i forsalg på eller i Fona. Sogneaften torsdag den 31. marts kl i sogne huset med historikeren Henrik Jensen, der taler over emnet: Det ordentlige menneske. Sct. Pauls Kirke Onsdag den 2. marts Guitaristen Martin S. Haugaard og sangtalenter fra Sct. Pauls Cantori, kl Entre gratis. Onsdag den 30. marts Michala Petri og Danmarks Radios Vokalensemble, kl entre kr Søndag den 17. april Mozarts Requiem. Sct. Pauls Cantori, Randers Kammerkor og solister. Dirigent: David Ridell entre kr Mere information på: Gudstjenester i sognet Marts Tirsdag den 22. kl Plejeboligerne Augustenborggade Tirsdag den 22. kl Plejeboligerne Husumvej Onsdag den 23. kl Langenæshus April Tirsdag den 26. kl Plejeboligerne Augustenborggade Tirsdag den 26. kl Plejeboligerne Husumvej Onsdag den 27. kl Langenæshus Maj Onsdag den 18. kl Langenæshus (bemærk dato) Tirsdag den 24. maj kl Gudstjeneste i Langenæskirken for plejeboligerne Augustenborggade og Husumvej. Efter gudstjenesten er der kaffebord i kirkens lokaler. 15

16 Gudstjenester Marts Tirsdag den 1. kl Søndag den 6. kl Fastelavn. Matt. 3,13-17 Kirkefrokost Søndag den 13. kl s. i fasten. Matt. 4,1-11 Kirkefrokost Tirsdag den 15. kl Aftensang Søndag den 20. kl s. i fasten. Matt. 15,21-28 Tirsdag den 22. kl Fyraftensgudstjeneste Gudstjeneste for børn og voksne Søndag den 27. marts kl s. i fasten. Luk. 11,14-28 April Søndag den 3. kl NN Midfaste. Johs. 6,1-15 Kirkefrokost Tirsdag den 5. kl Aftensang Søndag den 10. kl Mariæ bebudelses dag. Luk. 1,26-38 Kirkefrokost Onsdag den 13. kl Påskegudstjeneste for børn Søndag den 17. kl Palmesøndag. Matt. 21,1-9. Torsdag den 21. kl Skærtorsdag. Matt. 26,17-30 Fredag den 22. kl Langfredag. Lidelseshistorien Søndag den 24. kl Påskedag. Mark. 16,1-8 Prædikantliste med forbehold Mandag den 25. kl påskedag. Luk. 24,13-35 Maj Søndag den 1. kl s.e. påske. Johs. 20,19-31 Søndag den 8. kl s.e. påske. Konfirmation Søndag den 15. kl Kirsten Dalager Buur 3. s.e. påske. Johs. 16,16-22 Fredag den 20. kl Bededag. Matt. 3,1-10 Søndag den 22. kl s.e. påske. Johs. 16,5-15 Søndag den 29. kl s.e. påske. Johs. 16,23b-28 Juni Torsdag den 2. kl Kristi Himmelfarts dag. Mark. 16,14-20 Kirkebil Kører hver søndag efter følgende plan: Augustenborggade 21A kl. 9.40, kører videre til nr. 23, 25 og 27. Du kan ringe til kirkekontoret på tlf.: , hvis du ønsker kirkebilen på andre tidspunkter eller på en anden adresse. Hvad gør man ved: Fødsel, dåb, navngivelse, navneændring, konfirmation, vielse og dødsfald. Henvendelse kan ske til kirkekontoret tlf

Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn

Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Sommer og sol og en duft af caprifol Endelig kommer tiden, vi har længtes efter. Tiden kalder man også for agurketid.

Læs mere

Oktober. September. November. 24. årgang. Nr. 3. Langenæs Kirke & Sogn. Til samtlige husstande

Oktober. September. November. 24. årgang. Nr. 3. Langenæs Kirke & Sogn. Til samtlige husstande September Oktober November 2011 Nr. 3 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Efterår Byger, som går og kommer, det er den danske sommer. Sådan har vi oplevet det igen i år men også den

Læs mere

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN. www.langenaeskirken.dk nr. 2 28. årgang MAJ - JUNI - JULI 2015

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN. www.langenaeskirken.dk nr. 2 28. årgang MAJ - JUNI - JULI 2015 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 2 28. årgang MAJ - JUNI - JULI 2015 NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail: nbe@km.dk

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Læs om præstens»usynlige«arbejde

Læs om præstens»usynlige«arbejde Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar 2011 5. årgang Nr. 4 2010 Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET - er også for de helt små Der er koldt derude - men vellyd og varme i kirken Julekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 15. december

Læs mere

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår.

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår. Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf. 86271514-20411514 www.8270hhs.dk Repræsentantskabsmøde Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd afholder sit ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere