Marts April Maj 2011 Nr årgang Langenæs Kirke & Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts April Maj 2011 Nr. 1 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn"

Transkript

1 Marts April Maj 2011 Nr årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande

2 Forår Med dette nummer af Langenæs Kirke & Sogn tager vi fat på foråret Vi kan se frem til gudstjenester, en uropførelse af et påskeoratorium, sogneaftner, en sognetur til Sanden Bjerggård og meget mere. I bladet fortsættes artiklen om Marselis slægten. Dertil kommer en omtale af børnehaven Langenæsen s 50 års jubilæum samt en billedreportage fra kirkens julemarked og Den levende Julekalender. Et interview med skoleleder Niels Bo Nielsen oplyser os om det kommende børnebyggeri ved Langenæsstien. God læselyst og vel mødt Der findes foldere og brochurer om de enkelte arrangementer i sognegårdens forhal. Du er altid velkommen til at kontakte de ansatte i kirken for nærmere oplysninger. Læs mere på eller skriv til for nyheder pr. . Deadline Stof til næste nummer af Langenæs Sogn og Kirke sendes til Luise Faurholt i kirken eller på mail: senest den 15. april Med venlig hilsen redaktionen Inge Frydenlund, Niels Peter Gadegaard Frandsen, Leif Bjerre Nielsen, Kim Lenler Nielsen, Niels Kjær, Luise Faurholt og. Navne og adresser Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Århus C Sognepræst Rungstedvej 16, 8000 Århus C. Tlf.: , Træffes ikke fredag Sognepræst Dyrehavevej 41, 8000 Århus C. Tlf.: , Tlf.: i kirken: Træffes ikke mandag Sygehuspræst Kirsten Dalager Buur Tlf.: Tlf.: Kordegn Vacant Kirkedammen 2. Tlf.: , Fax: Man.-tors. 9-12, ons. till Fre. lukket Organist Dorte Tilma Tlf.: Sognemedhjælper Hanne Raabjerg Tlf.: Kirketjener Morten Zacho Jørgensen Tlf.: og Kirketjener, PR og kreativ medarbejder Luise Faurholt Tlf.: Menighedsrådsformand Inge Frydenlund Langenæsen (Menighedsinstitution), Langenæs Allé 54, 8000 Århus C. Tlf.: Langenæs Sogns Lokalarkiv Grete Christensen (kontaktperson) Tlf.: eller Børnekorleder Christine Toft Kristensen Ansat i Langenæskirken og Sankt Lukas Kirke

3 Oratorium over Jesu korsord Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen. Musik: Erling Lindgren Uropførelse i Langenæskirken tirsdag den 12. april 2011 kl Vi har nu i fire år afholdt en musikalsk liturgisk optakt til påsken en aften inden Palmesøndag. Det har hvert år været afgørende hverken at foregribe påskeugens forløb eller at holde en egentlig langfredagsliturgi; hensigten med denne påskeoptakt er en forberedelse til og opmærksomhed på påskens mange temaer, ud fra såvel evangeliske som eksistentielle perspektiver. Hvert år har vi kombineret tekst, musik og kunst ud fra et overordnet tema. Organisten har udarbejdet nogle skulpturer på baggrund af temaet, og præsten har skrevet nogle refleksioner over skulpturerne. Bibellæsninger, digte og tekster fra kristendommens tradition er blevet udvalgt inden for den konkrete påskeoptakts ramme, og så er frem for alt musik i form af fællessalmer, soli og korsatser samt orgelstykker fundet frem til at supplere og belyse årets påsketema. På baggrund af vores erfaringer fra de fire år er vi nået frem til et ønske om at få udarbejdet et oratorium, hvor omdrejningspunktet er Jesu syv ord på korset, idet vi ser korsordene som en slags opsamling over Jesu liv og betydningen af hans død. Oratoriets form er valgt, fordi det åbner for muligheden af at lade forskellige musikalske satsformer (soli, salmer, korsatser, instrumentalmusik) indgå i en fortløbende, indbyrdes dialog, som med hver sin stemme udtrykker aspekter ved det overordnede tema, som altså er korsordenes sammenfatning af Jesu liv og tolkninger af hans død. Jesu syv korsord bearbejdes poetisk-teologisk af Lisbeth Smedegaard Andersen. Hun er kendt fra salmer, digte, bøger og foredrag om kirkekunst og kristendom. Hun har sin helt egen stil og sans for at kombinere evangelisk forkyndelse med poetisk billedsprog og samtidig lade fælles menneskelige livserfaringer være klangbund. Erling Lindgrens musik er kendt fra Folkekirkens Ungdomskor og andre kirkelige sammenhænge. Han har sat musik til en del af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer. I Højskolesangbogen genkender man hans melodier med både moderne præg og klare nordiske tone. Oratoriet er struktureret i tre hovedafsnit med en indledning (prolog) og afslutning. Prolog I) Jesu liv II) Getsemane, indtoget, lidelsen og korset III) Ånden, tilgivelsen, kirkens virkelighed Afslutning De forskellige musikalske former, som indgår i oratoriet er: salmer, soli, korsatser og instrumentalmusik. Salmerne er enkle, fortællende, beskrivende, lette at tilegne sig. De skal synges som fællessang med kirkegængerne. Solierne giver udtryk for personlige erfaringer, følelser, refleksioner. Korsatserne reflekterer over begivenhederne, går i dybden, sætter perspektiv på. Instrumental-musikken undervejs understreger stemninger, aspekter, temaer. I oratoriet er der flere fællessalmer, som vi vil synge i tiden op til påske, så de er kendt til selve koncertaftenen. Som noget nyt inden for oratorie-genren vil vi indlægge pauser i musikken, så der bliver mulighed for bibellæsninger, refleksioner, digte, eller hvad man har på hjerte. Idéen er, at der er en fast kerne, som er omdrejningspunkt for videre bearbejdelser i det sogn og den menighed, som oratoriet skal opføres i. For oratoriet udkommer i bogform, så det kan bruges frem over både her i Langenæskirken og i andre kirker. Han gik langs søen en forårsdag i sol med mursejlerskrig i luften og kaldte til sig et vennelag der for en tid glemte snusfornuften forlod familie og fiskenet og fulgte Jesus fra Nazaret (Vers fra en af fællessalmerne i det nye oratorium. Lisbeth Smedegaard Andersen, 2010). Dorte Tilma og

4

5 Langenæsen fyldte 50 år onsdag den 1. september 2010 Det blev et brag af en fest! Kl. 12 var der reception med tidligere ansatte og gamle børn, der selv havde gået i Langenæsen, dengang vi hed Langenæs Menighedsbørnehave. Der var stort fremmøde og en livlig snak om de gode gamle dage. Specielt skal nævnes, at Langenæs Menighedsbørnehaves mangeårige leder Kirstine Toft var mødt frem. Alle var omkring vores historierum, hvor der var fotografier, plancher og levende billeder fra fortid og nutid. Hen på eftermiddagen var der stor jubilæumsfest for børn, forældre og personale. De største børn optrådte med cirkus, og vi havde en hyggelig eftermiddag på vores grønne legeplads i skønt sommervejr. Vi sluttede af med fællesspisning for 110 børn og voksne!! Langenæsen er en lille selvejende 0-6 års institution med 45 børn, beliggende på Langenæs Alle 54. Institutionen er oprindelig oprettet af Langenæskirken, som vi stadig har et tæt forhold til. Vi går til børnegudstjeneste til jul, høst og påske. Langenæsen har en hjemmeside: www. langenaesen.dk. Her kan interesserede klikke ind og få grundig information om vores daginstitution. Vi har en lang række traditioner i løbet af året. I december måned havde vi f.eks. juleværksteder og sanglege. Hele Langenæsen var i december fyldt med børnenes flotte julepynt. Og alle børn var glade, da de fik deres julepynt og selvproducerede gaver med hjem den 23. december. Med venlig hilsen Dagtilbudsleder, Jørgen Tingsgård 5

6 3. del af artiklen Marselis slægten Af Kim Lenler Nielsen Købmandens gunst hos kongen Gabriel Marselis den Yngre nedsatte sig som købmand før 1638 i Amsterdam, hvor han var Christians IV s faktor for Østersøhandel. Han skulle efter sigende stå i høj gunst hos kongen. Han blev efter sin fars død anset for den Marseliske Koncerns hovedmand. Man anså ham for at være en særdeles kyndig købmand. Han overgik alle sine standsfæller i skarpsindighed, og der fandtes ikke den mand, som han ikke kunne vinde for sig ved sin vennesælhed. Da Danmark i 1643 blev overfaldet af Sverige, forsøgte han at skaffe landet politisk og materiel støtte, hvilket kun delvist krones med held. Men Gabriel Marselis den Yngre sendte nogle skibsladninger kanoner, kugler, geværer m.m. til Danmark. Den svenske resident gjorde alt, hvad der stod i hans magt, for at få det stoppet. Efter krigen indså rigshofmester Korfitz Ulfeldt, at det havde været uklogt at sende Nederlandene i armene på Sverige ved den griske Øresundstold. Frederik III ( ) overtog et forgældet rige efter sin far Christian IV og måtte underskrive en meget streng håndfæstning, der søgte at begrænse kongens magt, inden han fik overladt tronen. I håndfæstningen sikredes adelen sine privilegier f.eks. monopol på alle de høje embeder og skattefrihed. Kongen måtte finde sig i, at rigsrådet tiltog sig medbestemmelse over orlogsflåden, som før havde været kongens. Indtægterne kom hovedsageligt fra krongodset, og skatterne skulle være en biindtægt. Kongemagten ønskede at gennemføre reformer inden for statsadministrationen, men kunne ikke finde støtte hos adelen. Frederik III rettede blikket mod de københavnske storkøbmænd. Disse var blevet rigere ved blandt andet at yde adelen en udstrakt kredit, da de havde svært ved at tilpasse forbruget til de rigere tider for godsdriften. Adelen mistede noget af sin magt til borgerskabet, da disse fik fremtrædende pladser i administrationen. Det var helt nyt, at de borgerlige og adelige blev bænket side om side i admiralitetet, som skulle tage sig af orlogsflådens forsyninger. Fra disse storkøbmænd, som havde international erfaring og administrativ 6

7 kunnen, modtog administrationen adskillige forslag til reformer af forvaltningen og beskatning. Et forsvarsforbund blev underskrevet mellem Holland og Danmark den 29. september Men Frederik III undlod ved krigserklæringen til Sverige i 1657 at få hjælp fra Holland. Traktaten trådte først i kraft året efter, da Karl X Gustav brød Roskilde-freden fast besluttet på at gøre det helt af med Danmark, der skulle indgå i et forenet Norden med svensk dominans. Gabriel og Selio Marselis trådte til med lån. Poul Klingenberg, parthaver i firmaet i Hamburg og generalpostmester i Danmark samt Heinrich Müller, en storkøbmand i København, påtog sig at underholde mand med klæder, proviant, våben med mere for rigsdaler i et halvt år. Et resultat af hjælpen var den hollandske admiral Jacob Obdams 36 orlogsskibe, der den 29. oktober 1658 slog den svenske flåde i Øresund, og København blev undsat af hollændere, hvis indsats resulterede i, at Karl X Gustav måtte afblæse den mislykkede storm på København. Ikke mindst det borgerlige, nederlandske organisationstalent fik betydning for Danmark, hvor flåden som et urværk var blevet klargjort i Vlissingen og sendt mod København. Man kæmpede, sejrede og afleverede store forsyninger mad til den sultne befolkning. Sverige tabte krigen i Bornholm og de norske len blev igen danske mens de øvrige landsdele Skåne, Halland og Bleking gik tabt og siden har været svenske Som betaling for gælden til Marselisslægten gav kongen Gabriel Marselis den Yngre skøde på Havreballegård samt 23 andre gårde i Viby, kornmagasinet ved Århusgården nær Århus Domkirke og Feldballegård på Mols. Også i 1660 afviste borgerskabet og kongemagten i enighed adelens fortsat privilegerede stilling. Derfor indførte Frederik III enevælden, et kongeligt militærdiktatur, som holdt sig i næsten to hundrede år. Kongen fik med et slag ubegrænset magt, som lovfæstes i Kongeloven Senere kom Danske Lov 1683, en samling af gamle landskabslove, der fik gyldighed for hele landet. Statsadministrationen blev gradvist reorganiseret med blandt andet oprettelse af kollegier, forløberne for ministerier. Frederik III s forhold til adelen efter statskuppet var anspændt, fordi den mistede sin politiske magt og sit væsentligste privilegium, skattefrihed, ved indførelsen af hartkorn skatter. En rekruttering af eksperter med forstand på den nye regeringsform fra udlandet var nødvendig. Men disse fremmede var ikke særlig velkomne. 7

8 Børnebyggeri på Langenæs med nye muligheder for alle! Aarhus Byråd har besluttet at bevare Læssøesgades Skole, og det er vi glade for her på Langenæs. Det er en stor fordel for vores bydel, at der fortsat er en lokal skole i området. Imidlertid er bevarelsen ikke uden betingelser, og det er derfor, der nu skal opføres et nyt børnebyggeri ved Langenæsstien. Et sådant byggeri var faktisk allerede planlagt, da Langenæs blev projekteret for 60 år siden, men det blev dengang opgivet. Nu kommer det imidlertid, og her fortæller skoleleder Niels Bo Nielsen fra Læssøesgades Skole i en samtale med Niels Kjær om de aktuelle planer. Hvad er formålet med børnebyggeriet på Langenæs? Der skal bygges på Langenæs, fordi bevarelsen af Læssøesgades Skole forudsætter, at skolen udbygges. Vores skolefritidsordning har to afdelinger. Den ene, Solsikkehuset, ligger lige ved siden af skolen. Den anden ligger på Marselis Boulevard 180, kendt som Skrænten. Skrænten forsvinder imidlertid i forbindelse med udvidelsen af Marselis Boulevard. Samtidig flyttes nogle af skolens faglokaler ned i Solsikkehuset. Derfor skal byggeriet på Langenæs rumme begge skolens SFO-afdelinger samt nogle undervisningslokaler til de yngste klasser. Børnehaven i Gerlachsgade og daginstitutionen Kirkedammen bliver ligeledes en del af det nye børnebyggeri på Langenæs. Noget af det interessante ved byggeriet er netop, at dagtilbud og skole således bliver nære naboer. Det vil give os nye muligheder for at samarbejde og på den måde skabe et rigtig godt miljø for bydelens børn. Hvor præcis er det, der skal bygges? Børnebyggeriet skal ligge ved Langenæsstien 10, dér hvor der i dag er en legeplads og et lokale for dagplejemødrene. Bygge riet bliver arealmæssigt på i alt 1600 kvadratmeter. Vil byggeriet give nogle gener for bydelen Langenæs? Det tror jeg ikke, snarere tværtimod. Når børnebyggeriet opføres på Langenæs, ønsker vi naturligvis som skole at have en nær og god forbindelse med bydelens beboere. Parkens arealer vil fortsat være frit tilgængelige for alle, og der vil stadig være bænke, som beboerne kan bruge. Samtidig vil man kunne komme tæt på børnemiljøet, hvis man ønsker det. Der er i forvejen daginstitutioner i området, så jeg mener ikke, at byggeriet vil medføre nye gener med hensyn til støj eller andet. Tværtimod vil Langenæs efter min mening med det nye børnebyggeri blive en endnu mere attraktiv bydel at bo i, end den allerede er nu. Enkelte beboere har udtrykt bekymringer med hensyn til trafik og tilkørselsforhold. Her kan jeg fortælle, at der vil blive udarbejdet en lokalplan for området, som kommer i høring. Vi vil fra skolens side gøre alt, hvad vi kan for, at der på dette område tages videst muligt hensyn til beboerne. Langenæs bliver en endnu mere attraktiv bydel at bo i, siger du. Kan du uddybe det? Byggeriet på Langenæs medfører nogle klare fordele for områdets børnefamilier. De bevarer den lokale skole med alle de 8

9 muligheder, som det rummer. Forældrene vil kunne mødes her, og børn i dagtilbud og indskoling vil være i det samme børnemiljø, så nye fællesskaber kan opstå. Men byggeriet giver efter min mening også fordele for andre end børnefamilierne. Bygningerne på Langenæs vil kunne bruges af alle beboere om aftenen eventuelt i samarbejde med Sport og Fritid. En afdeling i en boligforening har allerede spurgt, om de vil kunne bruge et af vores nye lokaler til mødelokale, og det er jo en oplagt mulighed. Lokale foreninger og beboere får altså nye muligheder, hvis de ønsker det. Jeg håber kort sagt, at byggeriet må blive til glæde for alle aldersklasser og skabe kontakt og godt samvær, også gerne på tværs af generationerne. Til sidst: Hvornår står børnebyggeriet på Langenæs færdigt? Hvis alt går efter planen, forventes byggeriet at stå færdigt om 4 år. Sultens onde cirkel kan brydes Søndag den 13. marts 2011 sender Langenæs kirken og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden, er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos sognemedhjælper Hanne Raabjerg på tlf eller En trædepumpe til kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Foto: Rune Hansen

10 10 Langenæskirkens store Julemarked blev 2010 afholdt lørdag den 20. november Det var som altid en hyggelig dag med indkøb, spil og masser af julestemning og rigtig mange besøgende. Salgsboderne bugnede af hjemmelavede ting håndarbejde, julepynt, syltetøj, kager og brød. I kælderen holdt det store loppemarked til med bøger, musik, og mange andre spændende loppefund, såsom porcelæn og nips, lamper og stegepander samt kunst af tvivlsom karakter. Sulten blev stillet med bl.a. lækkert hjemmelavet smørrebrød og lagkager til kaffen og selvfølgelig glögg og æbleskiver. Som en ekstra overraskelse kom Langenæs- og Skt. Lukas kirkernes nystartede børnekor forbi og sang for julemarkedets gæster. Julemarkedet siger mange tak for sponsorgaver fra: Anlægsgartner Jørgen Pedersen Apoteket, Skt. Lukas Arkitekt Per Kristensen Bedemand Kjeld Andersen Bedemand H.J. Madsen Bog og Idé, Vibycenteret Frokostspecialisten Let Køb Super Best Tømrerfirmaet E. Anker og Søn Viby El Østergaard Blomster

11 Og det skete i de dage Julen varer lige til påske hedder det i en af vore glade julesange. I en anden julesang lyder det sådan: Børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet vandre Julen er den højtid, der samler og glæder alle aldre. Med billederne på denne side ser vi tilbage på de dage, hvor børn og unge, voksne og ældre i glad forventning mødtes i dagene op mod højtiden omkring Den levende Julekalender for at se lågerne dag for dag blive åbnet, for at synge og lytte til musik samt korsang under ledelse af organist Dorte Tilma, kirkens kor og alle de mange frivillige lågeåbnere. Tømrer Poul Erik Nedergaard har bygget julekalenderen, og han satte den op sammen med kirkens konfirmander. Julekalenderen er bemalet af kirkens kreative medarbejder Luise Faurholt. Den levende Julekalender genopstår i december

12 Nyt fra Menighedsrådet Af Inge Frydenlund Ifølge menighedsloven, er der hvert år inden 1. søndag i advent, nye valg til tillidshverv i menighedsrådet. Dette valg fandt sted ved menighedsrådsmøde den 24. november Der var genvalg til alle poster, resultatet er som følger: Formand: Inge Frydenlund Næstformand/kontaktperson: Marianne Hagelquist Folkevalgt kasserer: Bente Madsen Kirkeværge: Mogens Ring Jensen. Ansættelse af 2. kirketjener, PRog kreativ medarbejder Luise Faurholt er pr. 1. september 2010 ansat som 2. kirketjener, PR- og kreativ medarbejder 15 timer pr. uge i alt. Vi byder Luise velkommen. Farvel til vores kordegn Det er med beklagelse, at vi må meddele, at vores kordegn Alis Iben Atzen, har opsagt sit stilling pr. 1. februar 2011, for at tiltræde i anden stilling. Vi takker Alis for den tid, hun har arbejdet på kirkekontoret, og ønsker alt godt for Alis i hendes nye job. Vikarer på kirkekontoret Menighedsrådet har pr ansat nye vikarer, til at varetage arbejdet på kirkekontoret indtil 1. april. Pernille Bendtsen, som vi allerede kender som vikar under vor forhenværende kordegns ferier, friweekends og kurser. Pernille vikarierer på kirkekontoret på mandage. Sanne Birkely Sørensen, vikarierer på kirkekontoret på tirsdage, onsdage, torsdage og har tillige kirketjenesten på søndage. Sanne er cand. theol., og er bosiddende på Langenæs. Vi byder velkommen til Pernille og Sanne, og ser frem til et godt samarbejde. Udtrædelse af menighedsrådet Marianne Hagelquist har fungeret som kontaktperson i menighedsrådet siden menighedsrådets konstituering i november Marianne Hagelquist er udtrådt af menighedsrådet efter eget ønske pr. 12. januar Ekstern regnskabsfører Århus Dom-Samsø Provsti har ansat en ekstern regnskabsfører, til varetagelse af regnskabet i provstiets sogne. Langenæskirken har tilmeldt sig denne ordning pr. 1. januar Skriv til for at få nyheder om foredrag, koncerter, kirkehøjskole, udstillinger, Levende Julekalender og meget mere. Eller følg med på Facebook på facebook.com/langenaes.

13 Sognetur maj 2011 Nu forbereder vi igen en sognetur. Denne gang går turen til Sanden Bjerggård ved Slettestrand. Her er frisk vind og højt til himlen. Mange muligheder for skønne spadsereture på strand, i skov eller på stier med udsigt over Jammerbugt. God mad og hygge på Sanden Bjerggård. Sidst, men ikke mindst vil vi sammen komme på udflugter i det smukke nordjyske område ved hav og fjord. Et detaljeret program med tilmeldingsblanket udkommer ultimo marts og kan afhentes i kirken eller rekvireres på kirkekontoret. Turledere er Hanne Raabjerg, Ulla Dyhr, Bente Madsen og Aarhus Universitetskor Søndag den 8. maj kl Om koret Aarhus Universitetskor blev stiftet i 1995 og har i dag 25 medlemmer, alle nuværende eller tidligere studerende ved universitetet. Koret er et professionelt arbejdende klassisk kammerkor med et bredt repertoire, ofte med fokus på relativt ny kormusik. Her kan blandt andet nævnes et tæt samarbejde med samtidige danske komponister, som har mundet ud i uropførelser af en række værker af blandt andre Svend Nielsen, Bo Gunge og Stefán Arason. Om dirigenten Alice Granum har siden starten i 1988 været fast dirigent for Det Fynske Kammerkor. Hun er uddannet musikpædagog og musikleder ved Det Fynske Musikkonservatorium. Hun blev i 1996 docent i korledelse og underviser nu på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense samt Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Desuden er Alice Granum dirigent for Odense Symfoniorkesters Filharmoniske Kor og Filharmonisk Kor Sønderjylland. 13

14 Alle frivillige ved Langenæskirken Inviteres hermed til et arrangement tirsdag den 10. maj kl. 18. Tilmelding og nærmere oplysning om tid og sted senest den 2. maj til sognemedhjælper Hanne Raabjerg. Tlf Mail: Langenæskirkens arrangementer Tirsdag den 1. marts Kl : Om gudstjenesteforberedelse, med henblik på den kommende søndag ved ved sognepræst og organist Dorte Tilma. Tirsdag den 8. marts Højskoleaften kl i Skt. Lukas Kirkes sognegård. Tirsdag den 15. marts Aftensang kl Tirsdag den 22. marts Fyraftensgudstjeneste kl Bagefter er der mulighed for at spise aftensmad sammen i kirkens lokaler. (Pris: 25,- kr. Gratis for børn.) Umiddelbart efter at vi har spist, ser vi filmen De andres liv. Tirsdag den 29. marts Kl : Spil og fortæl ved organist Dorte Tilma. Aftenen foregår i kirken. Tirsdag den 5. april Aftensang kl Kl : Mennesker jeg mødte. Ved tidligere formand for folketinget Christian Mejdahl. Tirsdag den 12. april Påskeoptakt. Se side 3 og 4. Onsdag den 25. søndag den 29. maj Sognetur til Sanden Bjerggård. Læs mere på Langenæskirkens besøgstjeneste Ønsker du at besøge et andet menneske, eller har du behov for besøg, er du velkommen til at henvende dig til sognemedhjælper Hanne Raabjerg. Tlf , mail: 14

15 Løbende arrangementer Litteraturgruppe Den første torsdag i måneden. Mødetidspunktet er fremover kl Sykreds Hver anden torsdag kl marts, 24. marts, 7. april, 28. april. Langenæsklubben Hver mandag kl Arrangementer i nabosognene Skt. Lukas Kirke Fredag den 18. marts kl i kirken Koncert med Poul Dissing, der fortolker grundtvigske sange og salmer. Billetter, der koster 135 kr. kan købes i forsalg på eller i Fona. Sogneaften torsdag den 31. marts kl i sogne huset med historikeren Henrik Jensen, der taler over emnet: Det ordentlige menneske. Sct. Pauls Kirke Onsdag den 2. marts Guitaristen Martin S. Haugaard og sangtalenter fra Sct. Pauls Cantori, kl Entre gratis. Onsdag den 30. marts Michala Petri og Danmarks Radios Vokalensemble, kl entre kr Søndag den 17. april Mozarts Requiem. Sct. Pauls Cantori, Randers Kammerkor og solister. Dirigent: David Ridell entre kr Mere information på: Gudstjenester i sognet Marts Tirsdag den 22. kl Plejeboligerne Augustenborggade Tirsdag den 22. kl Plejeboligerne Husumvej Onsdag den 23. kl Langenæshus April Tirsdag den 26. kl Plejeboligerne Augustenborggade Tirsdag den 26. kl Plejeboligerne Husumvej Onsdag den 27. kl Langenæshus Maj Onsdag den 18. kl Langenæshus (bemærk dato) Tirsdag den 24. maj kl Gudstjeneste i Langenæskirken for plejeboligerne Augustenborggade og Husumvej. Efter gudstjenesten er der kaffebord i kirkens lokaler. 15

16 Gudstjenester Marts Tirsdag den 1. kl Søndag den 6. kl Fastelavn. Matt. 3,13-17 Kirkefrokost Søndag den 13. kl s. i fasten. Matt. 4,1-11 Kirkefrokost Tirsdag den 15. kl Aftensang Søndag den 20. kl s. i fasten. Matt. 15,21-28 Tirsdag den 22. kl Fyraftensgudstjeneste Gudstjeneste for børn og voksne Søndag den 27. marts kl s. i fasten. Luk. 11,14-28 April Søndag den 3. kl NN Midfaste. Johs. 6,1-15 Kirkefrokost Tirsdag den 5. kl Aftensang Søndag den 10. kl Mariæ bebudelses dag. Luk. 1,26-38 Kirkefrokost Onsdag den 13. kl Påskegudstjeneste for børn Søndag den 17. kl Palmesøndag. Matt. 21,1-9. Torsdag den 21. kl Skærtorsdag. Matt. 26,17-30 Fredag den 22. kl Langfredag. Lidelseshistorien Søndag den 24. kl Påskedag. Mark. 16,1-8 Prædikantliste med forbehold Mandag den 25. kl påskedag. Luk. 24,13-35 Maj Søndag den 1. kl s.e. påske. Johs. 20,19-31 Søndag den 8. kl s.e. påske. Konfirmation Søndag den 15. kl Kirsten Dalager Buur 3. s.e. påske. Johs. 16,16-22 Fredag den 20. kl Bededag. Matt. 3,1-10 Søndag den 22. kl s.e. påske. Johs. 16,5-15 Søndag den 29. kl s.e. påske. Johs. 16,23b-28 Juni Torsdag den 2. kl Kristi Himmelfarts dag. Mark. 16,14-20 Kirkebil Kører hver søndag efter følgende plan: Augustenborggade 21A kl. 9.40, kører videre til nr. 23, 25 og 27. Du kan ringe til kirkekontoret på tlf.: , hvis du ønsker kirkebilen på andre tidspunkter eller på en anden adresse. Hvad gør man ved: Fødsel, dåb, navngivelse, navneændring, konfirmation, vielse og dødsfald. Henvendelse kan ske til kirkekontoret tlf

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN. www.langenaeskirken.dk nr. 1 28. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2015

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN. www.langenaeskirken.dk nr. 1 28. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2015 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 28. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2015 NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Oktober. September. November. 24. årgang. Nr. 3. Langenæs Kirke & Sogn. Til samtlige husstande

Oktober. September. November. 24. årgang. Nr. 3. Langenæs Kirke & Sogn. Til samtlige husstande September Oktober November 2011 Nr. 3 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Efterår Byger, som går og kommer, det er den danske sommer. Sådan har vi oplevet det igen i år men også den

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor?

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor? Marts april maj 2015 1 Ungdomskor Er du dreng eller pige mellem 12 og 18 år? Har du lyst til at lære at synge i kor? Har du lyst til sjove og spændende oplevelser med andre unge? Så ring til organisten

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn

Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Sommer og sol og en duft af caprifol Endelig kommer tiden, vi har længtes efter. Tiden kalder man også for agurketid.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Marts April Maj 2013 Nr. 1 26. årgang Langenæs Kirke & Sogn

Marts April Maj 2013 Nr. 1 26. årgang Langenæs Kirke & Sogn Marts April Maj 2013 Nr. 1 26. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Forår Lyset er vendt mærkbart tilbage. Det kalder liv frem. Det siges, at den røde del af lyset trænger helt ned i jorden

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer simeon-sanktjohannessogn.dk nyhedsbrev juni juli august 2014 Sommer 2014 2 Kalender Juni Søn. 1/6 15:00 BaBymusikgudstjeneste For de allermindste og deres familier v. sognemedhjælper Frederikke Hultberg

Læs mere