Brugervejledning til Nokia 6301

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 6301"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-322 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Eksportkontrol

3 Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA Din enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser, f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr. FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Betjeningen er betinget af følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket betjening. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan gøre brugerens ret til at bruge udstyret ugyldig /2. udgave

4 Indholdsfortegnelse Sikkerhed Generelle oplysninger...8 Om telefonen...8 Netværkstjenester...8 Ekstraudstyr...8 Adgangskoder...9 Konfigurationsindstillingstjeneste...9 Overførsel af indhold...9 Softwareopdateringer...10 Nokia-support...10 Styring af digitale rettigheder Kom godt i gang...11 Indsættelse af SIM-kort og batteri...11 Indsættelse af et microsd-kort...12 Fjernelse af microsd-kortet...12 Opladning af batteriet...13 Antenne...13 Headset...13 Rem...14 Taster og dele...14 Sådan tænder og slukker du telefonen...15 Standbytilstand...15 Skærm...15 Strømbesparelse...15 Aktiv standby...16 Genveje i standbytilstand...16 Indikatorer...16 Flyprofil...17 Tastaturlås (tastelås)...17 Funktioner uden et SIM-kort Opkald...18 Foretagelse af et opkald...18 Besvarelse eller afbrydelse af et opkald...18 Genveje ved opkald...18 Stemmestyret opkald...18 Valgmuligheder under et opkald Indtastning af tekst...19 Teksttilstande...19 Traditionel tekstindtastning...20 Intelligent tekstindtastning Navigering i menuerne Beskeder...21 SMS- og MMS-beskeder...21 SMS-beskeder...21 MMS-beskeder...21 Oprettelse af en SMS- eller MMSbesked...22 Læsning og besvarelse af en besked...22 Afsendelse af beskeder guide...23 Skrivning og afsendelse af e- mail...23 Læsning og besvarelse af en besked...23 Meddelelser om nye beskeder...24 Lynbeskeder...24 Nokia Xpress-lydbeskeder...24 Chat...24 Infobeskeder, SIM-beskeder og tjenestekommandoer...25 Talebeskeder...25 Beskedindstillinger Kontakter...26 Styring af kontakter...26 Visitkort...27 Tildeling af genveje ved opkald Opkaldslog Indstillinger...28 Profiler...28 Temaer...28 Toner...29 Skærm...29

5 Dato og klokkeslæt...29 Mine genveje...29 Venstre og højre valgtast...30 Andre genveje...30 Synkronisering og sikkerhedskopiering...30 Wi-Fi/WLAN-forbindelse...30 Om Wi-Fi/WLAN...31 Hurtig oprettelse af forbindelse...31 Sådan finder, gemmer og opretter du forbindelse til netværk...32 Gemte netværk...32 Indstillinger for Wi-Fi-opkald...33 Forbindelse...33 Trådløs Bluetooth-teknologi...33 Pakkedata...34 USB-datakabel...34 Nokia PC Suite...35 Opkald...35 Telefon...35 Stemmekommandoer...36 Trådløs softwareopdatering (OTA)...37 Ekstraudstyr...37 Konfiguration...37 Sikkerhed...38 Gendannelse af fabriksindstillinger Operatørmenu Galleri...39 Mapper og filer...39 Udskrivning af billeder...39 Hukommelseskort Media...40 Kamera og video...40 Fotografering...40 Optagelse af et videoklip...41 Indstillinger for kamera og video...41 Musikafspiller...41 Musikmenu...41 Afspilning af musiknumre...42 Indholdsfortegnelse Ændring af musikafspillerens udseende...43 Radio...43 Indstilling af radiostationer...43 Radiofunktioner...44 Optager...44 Equalizer...44 Stereoudvidelse Tryk og tal Planlægning...45 Alarm...45 Kalender...46 Opgaveliste...46 Noter...46 Regnemaskine...46 Ure...47 Stopur Programmer...47 Start af et program...47 Overførsel af et program Web...48 Oprettelse af forbindelse til en tjeneste...49 Indstillinger for udseende...49 Sikkerhedsindstillinger...49 Cachehukommelse...49 Scripts via en sikker forbindelse...50 Tjenesteindbakke...50 Browsersikkerhed...50 Certifikater...51 Digital signatur SIM-tjenester Batterioplysninger...52 Opladning og afladning...52 Godkendelsesretningslinjer for Nokiabatterier...53 Godkendelse af hologram...53 Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?...53

6 Indholdsfortegnelse Pleje og vedligeholdelse...55 Bortskaffelse...56 Yderligere sikkerhedsoplysninger...56 Små børn...56 Driftsomgivelser...56 Hospitalsudstyr...56 Implanterede medicinske enheder...57 Høreapparater...57 Køretøjer...57 Potentielt eksplosive omgivelser...58 Nødopkald...58 OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)...58 Indeks...60

7 Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. INTERFERENS Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sendeog modtageforholdene. SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr. SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly. SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 7

8 1. Generelle oplysninger Om telefonen Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-netværk og GSM og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes. Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden. Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan kræve, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Ekstraudstyr Praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn. Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

9 Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt. Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere. Adgangskoder Du kan indstille, hvordan telefonen skal bruge adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne, ved at vælge Menu > Indstillinger > Sikkerhed. PIN-koden (UPIN-koden), der følger med SIM-kortet (USIM-kortet), er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug. PIN2-koden (UPIN2-koden), som følger med nogle SIM-kort (USIM-kort), er nødvendig til visse funktioner. PUK-koden (UPUK-koden) og PUK2-koden (UPUK2-koden) følger muligvis med SIMkortet (USIM-kortet). Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange efter hinanden, bliver du bedt om at angive PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke er leveret med. Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan oprette og ændre en kode og indstille telefonen til at anmode om koden. Spærringsadgangskoden kræves ved brug af Opkaldsspærring for at begrænse indgående opkald til og udgående opkald fra telefonen (netværkstjeneste). Du kan få vist indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller ændre dem ved at vælge Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerh.modulindstil.. Konfigurationsindstillingstjeneste Generelle oplysninger Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller synkronisering med en ekstern internetserver, skal telefonen indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger. Du kan få yderligere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed ved at kontakte tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller ved at besøge supportområdet på Nokias websted. Se "Nokia-support", s. 10. Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises Konfigurationsindstillinger modtaget:. Vælg Vis > Gem for at gemme indstillingerne. Indtast om nødvendigt den PIN-kode, som udleveres af tjenesteudbyderen. Overførsel af indhold Du kan muligvis hente nyt indhold (f.eks. temaer) til telefonen (netværkstjeneste) Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 9

10 Generelle oplysninger Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester og priser. Softwareopdateringer Nokia producerer muligvis softwareopdateringer, der tilbyder nye og forbedrede funktioner eller optimeret ydeevne. Hvis du vil opdatere softwaren til telefonen, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med et nyere Microsoft Windows-operativsystem, internetadgang via bredbånd og et kompatibelt datakabel til at slutte telefonen til pc'en. Hvis du vil have flere oplysninger og overføre programmet Nokia Software Updater, kan du gå til eller dit lokale Nokia-websted. Hvis trådløse softwareopdateringer (OTA) understøttes af netværket, kan du også anmode om opdateringer via telefonen. Se "Trådløs softwareopdatering (OTA)", s. 37. Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software. Nokia-support Besøg eller kontakt Nokias lokale websted, hvis du vil have adgang til den seneste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, som har med Nokia-produktet at gøre. Konfigurationsindstillingstjeneste Hent gratis konfigurationsindstillinger, som f.eks. MMS-, GPRS-, - og andre tjenester til enheden, ved at besøge Nokia PC Suite Du kan finde PC Suite og relaterede oplysninger på Nokias websted. På support kan du finde ud af, hvilke funktioner Nokia PC Suite tilbyder til din telefon. Kundeservice Hvis du vil kontakte kundeservice, kan du finde det lokale Nokia Carekundecenter på Vedligeholdelse Hvis du har brug for reparation af enheden, kan du finde det nærmeste Nokiaservicecenter på Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

11 Styring af digitale rettigheder Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0-videresendelseslåsning og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRMsoftware ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRMsoftwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornys. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRMbeskyttet. DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet. Hvis du vil sikkerhedskopiere OMA DRM-beskyttet indhold, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite. Hvis enheden har WMDRM-beskyttet indhold, går både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan risikere at miste aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller indholdet, kan det begrænse din mulighed for at bruge samme det indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. 2. Kom godt i gang Indsættelse af SIM-kort og batteri Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes. Kom godt i gang Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler. Denne telefon skal bruges sammen med et BL-4C-batteri. Brug altid originale Nokiabatterier. Se "Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier", s. 53. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. 1. Åbn bagcoveret (1) på telefonen, og tag batteriet (2) ud Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 11

12 Kom godt i gang 2. Åbn SIM-kortholderen (3). Indsæt SIM-kortet i holderen (4) med kontaktområdet nedad. Luk SIMkortholderen (5). 3. Vær opmærksom på batteriets kontakter (6), og indsæt batteriet (7). Skub bagcoveret på plads (8). Indsættelse af et microsd-kort Brug kun kompatible microsd-kort, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikkekompatible kort kan ødelægge kortet og enheden samt beskadige data, der er gemt på kortet. 1. Fjern telefonens bagcover. 2. Placer kortet i microsd-kortslidsen med kontaktområdet nedad, og tryk på det, indtil det klikker på plads. Fjernelse af microsd-kortet Vigtigt: Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget. Du kan fjerne eller udskifte microsd-kortet, mens telefonen betjenes, uden at du behøver at slukke enheden. 1. Sørg for, at ingen programmer bruger microsd-kortet imens. 2. Fjern enhedens bagcover. 3. Tryk let på microsd-kortet for at frigøre det, og fjern det Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

13 Opladning af batteriet Kontrollér modelnummeret på opladeren, før den bruges sammen med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-5-opladeren. Advarsel: Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. 1. Slut opladeren til en stikkontakt. 2. Sæt ledningen fra opladeren i telefonens opladerstik. Hvis du vil bruge bordholderen, skal du sætte ledningen fra opladeren i bordholderen og placere telefonen i holderen. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald. Opladningstiden afhænger af den anvendte oplader. Det tager ca. 1 time og 30 minutter at oplade et BL-4C-batteri med AC-5-opladeren, når telefonen er i standbytilstand. Antenne Kom godt i gang Bemærk: Enheden kan både have en indvendig og udvendig antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Berøring af sådan en antenne påvirker kvaliteten af kommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid. Billedet viser antenneområdet markeret med gråt. Headset Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Når du tilslutter en ekstern enhed eller et headset, som ikke er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed, til Nokia AV Connector, skal du især være opmærksom på lydstyrken. Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 13

14 Kom godt i gang Tilslut ikke produkter, der skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke nogen strømkilde til Nokia AV Connector. Rem Sæt en strop i som vist på billedet, og fastgør den. Taster og dele 1 Ørestykke 9 Opladerstik 2 Skærm 10 Nokia AV Connector (2.5 mm) 3 Venstre og højre valgtast 11 Stik til mini-usb-kabel 4 Tasten Navi : kaldes herefter navigeringstasten 12 Tasten Lydstyrke ned 5 Opkaldstast 13 Tasten Lydstyrke op 6 Tastatur 14 Tænd/sluk-tast 7 Afslutningstast 15 Højttaler 8 Mikrofon 16 Kameralinse Advarsel: Navigeringstasten kan indeholde nikkel. Denne del er ikke beregnet til længerevarende kontakt med huden. Vedvarende hudkontakt med nikkel kan forårsage nikkelallergi Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

15 Sådan tænder og slukker du telefonen Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede for at tænde eller slukke for telefonen. Hvis du bliver bedt om at angive en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****). Du kan blive bedt om at indstille dato og klokkeslæt. Indtast det lokale klokkeslæt, vælg den relevante tidszone, der er angivet som forskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og indtast datoen. Se "Dato og klokkeslæt", s. 29. Når du tænder telefonen for første gang, bliver du muligvis bedt om at skaffe konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Du finder yderligere oplysninger under Gå til supportside. Se"Konfiguration"på side 37og "Konfigurationsindstillingstjeneste"på side 9. Standbytilstand Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand. Skærm Kom godt i gang 1 Signalstyrken for det trådløse netværk eller UMA-netværket 2 Batteriets opladningsstatus 3 Indikatorer 4 Netværksnavnet eller operatørlogoet 5 Ur 6 Skærm 7 Den venstre valgtasts funktion 8 Navi-tastens funktion 9 Den højre valgtasts funktion Du kan ændre venstre og højre valgtasts funktion. Se "Venstre og højre valgtast", s. 30. Strømbesparelse Du kan bruge funktionerne Strømsparer og Dvaletilstand til at spare på batteriets strøm i standbytilstand, hvis der ikke trykkes på nogen taster. Disse funktioner er muligvis aktiveret. Se "Skærm", s Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 15

16 Kom godt i gang Aktiv standby I aktiv standbytilstand vises en liste over valgte funktioner på telefonen og oplysninger, som du har direkte adgang til. Hvis du vil slå aktiv standbytilstand til eller fra, skal du vælge Menu > Indstillinger > Skærm > Aktiv standby > Aktiv standbytilstand. I standbytilstand skal du rulle opad eller nedad, hvis du vil navigere rundt på listen, og vælge Vælg eller Vis. Pilene angiver, at du kan finde yderligere oplysninger. Du kan stoppe navigeringen ved at vælge Afslut. Hvis du vil organisere eller ændre den aktive standbytilstand, skal du vælge Valg. Genveje i standbytilstand Du kan få adgang til listen med udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Tryk på og hold 0 nede for at åbne webbrowseren. Tryk på og hold 1 nede for at ringe til telefonsvareren. Brug taster som genvej. Se "Genveje ved opkald", s. 18. Indikatorer ulæste beskeder ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes ubesvaret opkald Tastaturet er låst. Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SMS-besked. Alarmen er aktiveret. / Telefonen er registreret til GPRS- eller EGPRS-netværket. / Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS. / GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). En Bluetooth-forbindelse er aktiv. En Wi-Fi-forbindelse er aktiv. / En trådløs forbindelse eller en UMA-forbindelse er aktiv. Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt. Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

17 Kom godt i gang Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Den tidsindstillede profil er valgt. Flyprofil Brug flyprofilen i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler på fly eller i hospitaler for at deaktivere alle radiofrekvensfunktioner. Du har stadig adgang til offlinespil, kalender og telefonnumre. Når flyprofilen er aktiv, vises. Vælg Menu > Indstillinger > Profiler > Fly > Aktivér eller Tilpas for at aktivere eller konfigurere flyprofilen. Hvis du vil deaktivere flyprofilen, skal du vælge en anden profil. Nødopkald i flyprofilen Indtast alarmnummeret, tryk på opkaldstasten, og vælg Ja, når Vil du afslutte flyprofilen? vises. Advarsel: I profilen Fly kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst. Hvis det er nødvendigt at foretage et nødopkald, mens enheden er låst og indstillet til profilen Fly, kan du også indtaste et alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse, i låsekodefeltet og vælge "Ring op". Enheden bekræfter, at du forlader profilen Fly for at foretage et nødopkald. Tastaturlås (tastelås) Hvis du vil undgå, at der ved et uheld trykkes på tasterne, skal du vælge Menu og trykke på * inden for 3,5 sekunder for at låse tastaturet. Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge Lås op og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Hvis Sikkerhedstastaturlås er aktiveret, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det. Du kan besvare et opkald, når tastaturet er låst, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk. Derudover findes funktionerne Automat. tastaturlås og Sikkerhedstastaturlås. Se "Telefon", s. 35. Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Funktioner uden et SIM-kort Nogle af telefonens funktioner kan bruges uden at installere et SIM-kort, f.eks. musikafspiller, radio, spil og dataoverførsel med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed. Nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke bruges Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 17

18 Opkald 3. Opkald Telefonen kan foretage og modtage opkald via et trådløst mobiltelefonnetværk eller et Wi-Fi WLAN-netværk til taleopkald via internettet. Se "Wi-Fi/WLANforbindelse", s. 30. Foretagelse af et opkald Du kan starte et opkald på flere måder: Indtast det ønskede telefonnummer inkl. områdenummeret, og tryk på opkaldstasten. Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret. Du kan få adgang til listen med udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten i standbytilstand. Vælg et nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten. Søg efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i Kontakter. Se "Styring af kontakter", s. 26. Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke op eller ned på lydstyrketasten. Besvarelse eller afbrydelse af et opkald Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet. Tryk på afslutningstasten for at afvise et opkald. Vælg Lydløs for at slå ringetonen fra. Genveje ved opkald Du skal først tildele et telefonnummer til en af nummertasterne 2 til 9. Se "Tildeling af genveje ved opkald", s. 27. Brug en genvej til opkald til at foretage et opkald på en af følgende måder: Tryk på en nummertast, og tryk derefter på opkaldstasten. Hvis Menu > Indstillinger > Opkald > Hurtigkald > Til er valgt, skal du trykke på og holde en nummertast nede. Stemmestyret opkald Foretag et opkald ved at sige det navn, der er gemt på telefonens kontaktliste Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

19 Indtastning af tekst Da stemmekommandoer er sprogafhængige, skal du vælge Menu > Indstillinger > Telefon > Sprogindstillinger > Genkendelsessprog og dit sprog, før du foretager stemmestyrede opkald. Bemærk: Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold. 1. Tryk på og hold højre valgtast eller lydstyrketasten nede i standbytilstand. Der lyder en kort tone, og Tal nu vises. 2. Udtal navnet på den kontakt, som du vil ringe op til. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises der en liste med matchninger. Telefonen afspiller stemmekommandoen fra den mulighed, der står først på listen. Hvis det ikke er den rigtige kommando, skal du rulle til en anden post. Valgmuligheder under et opkald Mange af de indstillinger, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingernes tilgængelighed. Under et opkald kan du vælge Valg og derefter vælge mellem følgende valgmuligheder: Valgmulighederne under et opkald er Lyd fra eller Lyd til, Kontakter, Menu, Lås tastatur, Optag, Stemmeklarhed, Højttaler eller Håndsæt. Netværksindstillingerne er Besvar eller Afvis, Standby eller Tilbage, Nyt opkald, Tilføj til konference, Afslut opkald, Afslut alle og følgende: Send DTMF for at sende tonestrenge. Skift for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald. Overfør for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse. Konference for at foretage et konferenceopkald. Privat opkald for at føre en privat diskussion under et konferenceopkald. Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. 4. Indtastning af tekst Teksttilstande Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du skriver tekst, skal du trykke på og holde Valg nede for at skifte mellem traditionel tekstindtastning, der angives med, og intelligent tekstindtastning, der angives med. Intelligent tekstindtastning understøtter muligvis ikke alle sprog Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 19

20 Navigering i menuerne Brugen af store og små bogstaver angives med, og. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten #. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand, der angives med, ved at trykke på og holde # nede og vælge Numerisk. Du kan skifte fra tal- til bogstavtilstand ved at trykke på og holde # nede. Du kan indstille skriftsproget ved at vælge Valg > Skriftsprog. Traditionel tekstindtastning Tryk på en nummertast (2 til 9), indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet. Du får adgang til de mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn ved gentagne gange at trykke på nummertasten 1 eller ved at trykke på * for at vælge et specialtegn. Intelligent tekstindtastning Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, hvori det også er muligt at tilføje nye ord. 1. Begynd indtastningen af et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. 2. Hvis du vil bekræfte et ord ved at tilføje et mellemrum, skal du trykke på 0. Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på tasten * og vælge ordet fra listen. Hvis tegnet? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan tilføje ordet til ordbogen ved at vælge Stav. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg Gem. Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at trykke navigeringstasten til højre. Skriv derefter den sidste del af ordet, og bekræft det. 3. Begynd at skrive det næste ord. 5. Navigering i menuerne Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. 1. Du kan åbne menuen ved at vælge Menu. 2. Rul gennem menuen, og vælg et punkt (f.eks. Indstillinger). 3. Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge en (f.eks. Opkald). 4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin Vælg den ønskede indstilling Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

21 6. Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge Tilbage. Du kan lukke menuen ved at vælge Afslut. Du kan ændre menuvisningen ved at vælge Valg > Hovedmenuvisning > Liste, Gitter, Gitter med navne eller Fanemenu. Du kan ændre rækkefølgen i menuen ved at rulle til den menu, du vil flytte, og vælge Valg > Organiser > Flyt. Rul hen til det sted, som du vil flytte menuen til, og vælg OK. Du kan gemme ændringen ved at vælge Udført > Ja. 6. Beskeder Beskeder Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS- og MMS-beskeder, -beskeder, lyd- og lynbeskeder. Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen. SMS- og MMS-beskeder Du kan oprette en besked og f.eks. vælge at vedhæfte et billede. Telefonen ændrer automatisk SMS-beskeden til en MMS-besked, når en fil er vedhæftet. SMS-beskeder Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre mærker og tegn fra andre sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. En indikator øverst på skærmen viser det samlede antal resterende tegn og det antal beskeder, der skal sendes. Inden du kan sende SMS- eller SMS- -beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstil. > SMS-beskeder > Beskedcentraler > Tilføj central, angiv et navn og telefonnummeret fra tjenesteudbyderen. MMS-beskeder En MMS-besked kan indeholde tekst, billeder, lydklip og videoklip. Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS. Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 21

22 Beskeder Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten. Du kan også hente konfigurationsindstillingerne. Se "Nokia-support", s. 10. Oprettelse af en SMS- eller MMS-besked 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Besked. 2. Hvis du vil tilføje modtagere, skal du rulle til feltet Til: og angive modtagerens nummer eller -adresse. Du kan også vælge Tilføj for at vælge modtagere fra de tilgængelige indstillinger. Vælg Valg for at tilføje modtagere og emner og for at angive afsendelsesindstillinger. 3. Rul til feltet Tekst:, og indtast beskedteksten. 4. Hvis du vil føje indhold til beskeden, skal du rulle til værktøjslinjen for vedhæftet indhold nederst på skærmen og vælge det ønskede indhold. 5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Send. Beskedtypen er angivet øverst på skærmen og ændres automatisk afhængigt af indholdet i beskeden. Tjenesteudbyderne kan tage forskellige priser afhængigt af beskedtypen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Læsning og besvarelse af en besked Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. s eller multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Telefonen sender en meddelelse, når der er modtaget en besked. Tryk på Vis for at få vist beskeden. Hvis der er modtaget mere end én besked, skal du vælge en besked i indbakken og trykke på Åbn. Brug navigeringstasten for at se hele beskeden. Vælg Besvar for at oprette en svarbesked. Afsendelse af beskeder Afsendelse af en besked Du kan sende beskeden ved at vælge Send. Telefonen gemmer beskeden i mappen Udbakke, og afsendelsen starter. Bemærk: Ikonet for den sendte besked eller teksten på enhedens skærm indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Hvis der opstår en afbrydelse, mens beskeden sendes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen Udbakke. Hvis du vil annullere afsendelse af beskederne i mappen Udbakke, skal du vælge Valg > Annuller afsendelse Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

23 Hvis du vil gemme sendte beskeder i mappen Sendte beskeder, skal du vælge Menu > Beskeder > Beskedindstil. > Generelle indstil. > Gem sendte beskeder. Organisering af dine beskeder Telefonen gemmer de modtagne beskeder i mappen Indbakke. Organiser dine beskeder i mappen med gemte beskeder. Hvis du vil tilføje, omdøbe eller slette en mappe, skal du vælge Menu > Beskeder > Gemte beskeder > Valg. Du kan få adgang til din POP3- eller IMAP4- -konto med din telefon, så du kan læse, skrive og sende . Dette -program fungerer på en anden måde end SMS- -funktionen. Du skal have en -konto og de korrekte indstillinger, før du kan bruge . Kontakt -tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din konto og indstillingerne. Du modtager muligvis -konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s guide -guiden starter automatisk, hvis der ikke er defineret nogen -indstillinger i telefonen. Hvis du vil starte guiden til en -konto mere, skal du vælge Menu > Beskeder og den eksisterende -konto. Vælg Valg > Tilføj postkasse for at starte -guiden. Følg vejledningen på displayet. Skrivning og afsendelse af Du kan skrive din , før du opretter forbindelse til -tjenesten. 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > -besked. 2. Hvis der er defineret mere end én -konto, skal du vælge den konto, du vil sende en fra. 3. Skriv modtagerens -adresse, et emne og -teksten. Du kan tilføje en fil ved at vælge Indsæt fra valgmulighederne. 4. Du kan sende en ved at vælge Send. Læsning og besvarelse af en -besked Beskeder Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. s kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. 1. Hvis du vil hente -overskrifter, skal du vælge Menu > Beskeder og din e- mail-konto. 2. Hvis du vil hente s og vedhæftede filer, skal du vælge en og trykke på Åbn eller Hent Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 23

24 Beskeder 3. Du kan besvare eller videresende en ved at vælge Valg. 4. Du kan afbryde forbindelsen til -kontoen ved at vælge Valg > Afbryd forbindelse. Forbindelsen til -kontoen afbrydes automatisk efter en periode uden aktivitet. Meddelelser om nye -beskeder Du kan indstille telefonen til automatisk at kontrollere din -konto med bestemte tidsintervaller og få en meddelelse, hvis du har modtaget nye -beskeder. 1. Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstil. > -beskeder > Rediger postkasser. 2. Vælg din -konto, vælg Overførselsindstil., og vælg mellem følgende valgmuligheder: Postka.opdat.interval for at angive, hvor tit telefonen skal kontrollere, om du har nye -beskeder. Automatisk hentning for automatisk at hente nye -beskeder fra din e- mail-konto 3. Hvis du vil aktivere meddelelser om nye -beskeder, skal du vælge Menu > Beskeder > Beskedindstil. > -beskeder > Meddel. v. ny > Til. Lynbeskeder Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. 1. Du kan skrive en lynbesked ved at vælge Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked. 2. Indtast modtagerens telefonnummer, og skriv din besked (maks. 70 tegn), og vælg Send. Nokia Xpress-lydbeskeder Opret og send en lydbesked med MMS på en praktisk måde. 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Lydbesked. Optageren åbnes. 2. Optag din besked. Se "Optager", s Indtast et eller flere telefonnumre i feltet Til:, eller vælg Tilføj for at hente et nummer. 4. Du kan sende beskeden ved at vælge Send. Chat Med chatbeskeder (netværkstjeneste) kan du sende korte SMS-beskeder til brugere, der er online. Du skal oprette abonnement på en tjeneste og registrere dig hos den chattjeneste, som du vil bruge. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

25 Beskeder disse tjenester og priser samt instruktioner. Menuerne kan være forskellige, afhængigt af din udbyder af chattjenester. Du kan oprette forbindelse til tjenesten ved at vælge Menu > Beskeder > Chat og følge vejledningen på skærmen. Infobeskeder, SIM-beskeder og tjenestekommandoer Infobeskeder Du kan modtage beskeder om forskellige emner fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Vælg Menu > Beskeder > Infobeskeder, og vælg en af de tilgængelige indstillinger. Tjenestekommandoer Med tjenestekommandoer kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (USSDkommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester. Du kan skrive og sende tjenesteanmodningen ved at vælge Menu > Beskeder > Tjenestekomm.. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. SIM-beskeder SIM-beskeder er specielle SMS-beskeder, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder fra SIM-kortet til telefonens hukommelse, men ikke omvendt. Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge Menu > Beskeder > Valg > SIMbeskeder. Talebeskeder Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Tryk på og hold 1 nede for at ringe til telefonsvareren. Du kan redigere nummeret til telefonsvareren ved at vælge Menu > Beskeder > Talebeskeder > Telefonsvarernr.:. Beskedindstillinger Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstil. for at konfigurere beskedfunktionerne. Generelle indstil. for at indstille telefonen til at gemme sendte beskeder, tillade overskrivning af ældre beskeder, hvis beskedhukommelsen er fuld og angive andre indstillinger, der vedrører beskeder SMS-beskeder til at tillade leveringsrapporter, indstille beskedcentraler til SMSog SMS- , vælge tegnunderstøttelsestype og angive andre indstillinger, der vedrører SMS-beskeder 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 25

26 Kontakter MMS-beskeder til at tillade leveringsrapporter, indstille udseendet af MMSbeskeder, tillade modtagelse af MMS-beskeder og -reklamer og angive andre indstillinger, der vedrører MMS-beskeder -beskeder til at tillade modtagelse af , angive billedstørrelse i og angive andre indstillinger, der vedrører 7. Kontakter Du kan gemme navne og telefonnumre som kontakter i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse og søge efter og hente dem for at foretage et opkald eller oprette en besked. Styring af kontakter Vælg hukommelsen til dine kontakter I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede, en tone eller et videoklip til et begrænset antal kontakter. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med 1. Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Hukommelse i brug for at vælge SIM-kortet, telefonens hukommelse eller begge til dine kontakter. 2. Vælg Telefon og SIM for at hente kontakter fra begge hukommelser. Når du gemmer kontakter, gemmes de i telefonens hukommelse. Lagring af navne og numre Hvis du vil gemme et navn og et telefonnummer, skal du vælge Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt. Tilføjelse og redigering af detaljer Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du vælger et navn på listen med kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer. Søg efter kontakten, hvis du vil tilføje en oplysning, og vælg Detaljer > Valg > Tilføj detalje, og vælg en af de tilgængelige indstillinger. Søgning efter en kontakt Vælg Menu > Kontakter > Navne, og rul gennem listen over kontakter, eller angiv det første bogstav i det navn, du forsøger at finde. Kopiering eller flytning af en kontakt mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse 1. Vælg Menu > Kontakter > Navne Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

27 2. Vælg den kontakt, du vil kopiere eller flytte, og vælg Valg > Kopiér kontakt eller Flyt kontakt. Kopiering eller flytning af flere kontakter mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse 1. Vælg den første kontakt, du vil kopiere eller flytte, og vælg Valg > Markér. 2. Markér de andre kontakter, og vælg Valg > Kopiér markerede eller Flyt markerede. Kopiering eller flytning af alle kontakter mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse Vælg Menu > Kontakter > Kopiér kontakter eller Flyt kontakter. Sletning af kontakter Søg efter den ønskede kontakt, og vælg Valg > Slet kontakt. Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge Menu > Kontakter > Slet alle kontakt. > Fra telefonhukom. eller Fra SIM-kortet. Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge Detaljer. Rul til den ønskede oplysning, og vælg Valg > Slet, og vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. Oprettelse af en kontaktgruppe Arranger kontakter i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder. 1. Vælg Menu > Kontakter > Grupper. 2. Vælg Tilføj eller Valg > Tilføj ny gruppe for at oprette en ny gruppe. 3. Angiv gruppenavnet, og vælg evt. et billede og en ringetone, og vælg Gem. 4. Vælg gruppen og Vis > Tilføj for at føje kontakter til gruppen. Visitkort Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger fra en kompatibel enhed, der understøtter vcard-standarden. Hvis du vil sende et visitkort, skal du søge efter kontakten og vælge Detaljer > Valg > Send visitkort. Når du modtager et visitkort, skal du vælge Vis > Gem for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Tildeling af genveje ved opkald Tildel telefonnumre til nummertasterne 2 9 som en genvej. Kontakter 1. Vælg Menu > Kontakter > Hurtigkald, og rul til en nummertast. 2. Vælg Tildel. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge Valg > Skift Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 27

28 Opkaldslog 3. Angiv et nummer, eller søg efter en kontaktperson. 8. Opkaldslog Du kan se oplysningerne om dine opkald ved at vælge Menu > Log. De tilgængelige indstillinger kan omfatte: Opkaldslog for at få vist telefonnumrene for de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald i kronologisk orden Ubesv. opkald, Indg. opkald eller Udg. opkald for at få oplysninger om de seneste opkald Besk.modtagere for at få vist de kontakter, som du senest har sendt beskeder til Opkaldsvarighed, Datatæller eller Pakkedatatimer for at få vist generelle oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger Beskedlogeller Synk.log for at få vist antallet af sendte og modtagne beskeder eller synkroniseringer Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv. Bemærk: Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger. 9. Indstillinger Profiler Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens ringetoner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Vælg Menu > Indstillinger > Profiler, den ønskede profil, og vælg mellem følgende indstillinger: Aktivér for at aktivere den valgte profil Tilpas for at ændre profilindstillingerne Tidsindstillet for at indstille profilen til aktiv indtil et sluttidspunkt. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet. Temaer Et tema indeholder elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen. Vælg Menu > Indstillinger > Temaer, og vælg mellem følgende indstillinger: Vælg tema Åbn mappen Temaer, og vælg et tema. Temaoverførsler Åbn en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6301 http://da.yourpdfguides.com/dref/822607

Din brugermanual NOKIA 6301 http://da.yourpdfguides.com/dref/822607 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6301 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7310 SUPERNOVA http://da.yourpdfguides.com/dref/823232

Din brugermanual NOKIA 7310 SUPERNOVA http://da.yourpdfguides.com/dref/823232 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7310 SUPERNOVA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5310 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5310 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5310 XpressMusic 9203490 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-303 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6300

Brugervejledning til Nokia 6300 Brugervejledning til Nokia 6300 9253346 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-217 overholder de 0434 væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3600 slide

Brugervejledning til Nokia 3600 slide Brugervejledning til Nokia 3600 slide 9209156 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-352 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova 9210901 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-398 overholder de væsentligste krav 0434 og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2700 classic

Brugervejledning til Nokia 2700 classic Brugervejledning til Nokia 2700 classic 1.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-561 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7900 Prism

Brugervejledning til Nokia 7900 Prism Brugervejledning til Nokia 7900 Prism 9203830 2. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-264 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200332 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-237/RM-274 overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 8800 Arte

Brugervejledning til Nokia 8800 Arte Brugervejledning til Nokia 8800 Arte 9205297 2. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-233 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-209 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6500 CLASSIC i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6500 slide

Brugervejledning til Nokia 6500 slide Brugervejledning til Nokia 6500 slide 9201267 1. udgave 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-240 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8800E CARBON ARTE http://da.yourpdfguides.com/dref/823626

Din brugermanual NOKIA 8800E CARBON ARTE http://da.yourpdfguides.com/dref/823626 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8800E CARBON ARTE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6303 classic

Brugervejledning til Nokia 6303 classic Brugervejledning til Nokia 6303 classic 9214014 3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Opstart 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Indsætning og fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 3.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Adgangskoder 6 Konfigurationsindstillingstjeneste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6555

Brugervejledning til Nokia 6555 Brugervejledning til Nokia 6555 9204354 2. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-271 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-165 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1680 classic

Brugervejledning til Nokia 1680 classic Brugervejledning til Nokia 1680 classic 9208034 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-394 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic 2.1 udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-495 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7070 prism

Brugervejledning til Nokia 7070 prism Brugervejledning til Nokia 7070 prism 9209088 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RH-116 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic 9213069 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-495 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7373 http://da.yourpdfguides.com/dref/823293

Din brugermanual NOKIA 7373 http://da.yourpdfguides.com/dref/823293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7373 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3120 classic

Brugervejledning til Nokia 3120 classic Brugervejledning til Nokia 3120 classic 9207760 6. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-364, RM-365 og RM-366 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6216 classic

Brugervejledning til Nokia 6216 classic Brugervejledning til Nokia 6216 classic 1. udgave DA 0434 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-531 overholder de væsentligste

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6300i

Brugervejledning til Nokia 6300i Brugervejledning til Nokia 6300i 9208317 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-337 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3720 classic

Brugervejledning til Nokia 3720 classic Brugervejledning til Nokia 3720 classic 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Holdbarhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6303i classic

Brugervejledning til Nokia 6303i classic Brugervejledning til Nokia 6303i classic 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning og fjernelse

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6212 Classic

Brugervejledning til Nokia 6212 Classic Brugervejledning til Nokia 6212 Classic 9208851 1. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-396 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6303I CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2644708

Din brugermanual NOKIA 6303I CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2644708 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2330 classic

Brugervejledning til Nokia 2330 classic Brugervejledning til Nokia 2330 classic 9214176 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-512 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC Brugervejledning til Nokia 6131 NFC 9254010 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-216 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2680 slide

Brugervejledning til Nokia 2680 slide Brugervejledning til Nokia 2680 slide 9210037 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-392 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7310 Supernova

Brugervejledning til Nokia 7310 Supernova Brugervejledning til Nokia 7310 Supernova 9209221 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-379 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6131. 9246192 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6131. 9246192 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6131 9246192 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-115 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6085 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X3-00

Brugervejledning til Nokia X3-00 Brugervejledning til Nokia X3-00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 8 Indsætning og fjernelse af

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia 5500 Sport Brugervejledning

Nokia 5500 Sport Brugervejledning Nokia 5500 Sport Brugervejledning 3. udgave, DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet RM-86 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6101 9238292 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-76 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsæt og fjern

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Brugervejledning. 9238066 3. udgave

Brugervejledning. 9238066 3. udgave Brugervejledning 9238066 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 8600 Luna

Brugervejledning til Nokia 8600 Luna Brugervejledning til Nokia 8600 Luna 9200815 2. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-164 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave Brugervejledning Nokia 5140i 9238066 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6233. 9245030 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6233. 9245030 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6233 9245030 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-145 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6080

Brugervejledning til Nokia 6080 Brugervejledning til Nokia 6080 9253020 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-166 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3710 fold

Brugervejledning til Nokia 3710 fold Brugervejledning til Nokia 3710 fold 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætte SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2730 classic

Brugervejledning til Nokia 2730 classic Brugervejledning til Nokia 2730 classic 9217040 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Indsættelse af et microsd-kort 5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://da.yourpdfguides.com/dref/4212290

Din brugermanual NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://da.yourpdfguides.com/dref/4212290 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere