Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien"

Transkript

1 Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien Så kommer vi til en sag fra magistraten, forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien. Der skal jeg bede om markeringer til den. Ango Winther, Socialdemokraterne først. Værsgo. Ango Winther (S): Ingen tvivl om at hvis den her indstilling var noget der skulle bære igennem, så ville det være med til at forbedre afviklingen af trafikken, ikke mindst på Kystvejen og Randersvej. Men vi har taget det notat til efterretning, som der er kommet fra forvaltningen, som fortæller, at det vil ikke være muligt at rykke tiden frem for at Mols-Linien kan flyttes fra nuværende placering og så ud i de nye havnearealer. Der er en masse ting, der skal gå op i en højere enhed, og som sagt vi tager notatet til efterretning og siger, det må så være, når de andre ting falder på plads, og der er sammenhæng i tingene, at vi flytter Mols-Linien. Men også måske tilføje et lille desværre, det kunne være rart at få den flyttet noget før. Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Det er jo en sag, som Venstre har rejst af flere omgange, sagen om at få flyttet Mols-Linien ud til den sydlige del af Aarhus havn. Nu står vi over for, at letbanen også skal gøres færdig. Vi får nogle særlige udfordringer omkring Randersvej og på Kystvejen. Det er bare den mindste del af det, som har gjort, at Venstre har stillet det her forslag. Før 2014, men også i 2014, stillede vi forslaget. Nu har vi så et svar. Vi var jo nogle, der var optimistiske og tænkte, efter at det er så lang en behandlingstid, man skulle have for at afklare det her, jamen så var noget i godteposen, når vi nåede frem hertil. Det var der så ikke. Det vi synes er rigtig ærgerligt for byen, for Mols- Linien, for bilisterne til Mols-Linien, og i særdeleshed de mennesker der har et ærinde i og omkring Kystvejen og Aarhus havn, at det her det er et nedslående svar, at vi har fået. Der er en lang, lang redegørelse for, hvad der sker lige fra jordtip til VVM redegørelse og gennemførelse af samme, og derefter detailprojektering, udbud, anlæg over et par år og så videre, at der gør, at man nu siger, jamen det kan bare ikke lade sig gøre. Jeg tror, at de borgere, som vi servicere igennem den behandling, vi har af forskellige forslag i det her byråd, undrer sig over en sådan besvarelse. Jamen ting tager den tid, de tager. Jeg har hørt fra flere steder, at det her det kan komprimeres, og det vil jeg fastholde, at det selvfølgelig kan, uanset hvor længe man taler for, at det kan det ikke. I den sidste ende så er det udelukkende et økonomisk spørgsmål, om man vil det her før. Betyder det så tre måneder, seks måneder, eller et helt år eller to, at vi kan komprimere det? Jamen det har jeg ikke den faglige indsigt i. Og jeg er også klar over, at når man har et bassin med et jordtip, der skal efterfølgende komprimeres og der efterfølgende skal være en VVM, og at der er en projektering, og der er udbud, og der er en gennemførelse. Så ved vi der er her, at lige så vel når man har et stykke arbejde, man foretager derhjemme, arbejder vi om dagen, arbejder vi om natten, så når vi lidt længere. Det er også sådan man i produktionsvirksomheder har skabt resultater med den samme maskine over flere skift. Jo, vi vil høre her om lidt rådmanden forklare, at man ikke acceptere, at der er et fakta i forhold til blandt andet den tid, der

2 skal bruges på jord, og at det skal komprimeres i forhold til placeringen, og at man dermed ikke har færgelejet klar. Men det er også helt sikkert, at når man kigger på projekteringen og det anlægsarbejde der er, så er det udelukkende og kun et udelukkende spørgsmål om økonomi. Og det er jo fair nok, at vi som byråd kan prioritere noget frem for andet, og derfor skal min tilbagemelding til rådmanden, og det er ikke sikkert, at det hjælper, så henvender jeg mig til borgmesteren, kunne vi ikke få lavet nogle beregninger på, hvad vil det koste, hvis vi vil forcere det her tre, seks måneder, et år eller to år. Så vi ser helt bort fra, hvad det koster, så har byrådet et valg, vil vi den gene, vil vi minimere den for borgerne dagligt der skal ned på Kystvejen, eller vil vi, bare fordi det nu er billigst, lade det være som det er. Jeg har ikke noteret en ordfører fra Enhedslisten, er det korrekt? Ja. Så er det Anne Nygaard, Det Radikale Venstre. Anne Nygaard (R): Jamen det er rigtig godt at se, at der er kommet noget mere faglig baggrund for det her forslag, som Venstre i sin tid stillede. I Det Radikale Venstre der har vi hele tiden været meget åbne over for at se på de muligheder, der kunne ligge i at flytte Mols-Linien længere og tidligere end planlagt ind i havneområdet. Og vores holdning den har også egentligt altid været, at vi havde behov for mere konkret viden på området, før vi ligesom kunne tage yderligere stilling til det her forslag. Og vi synes, at det egentligt er et rigtig godt og meget fyldestgørende notat, som er kommet fra Teknik og Miljø, og som redegør meget præcist for, hvordan situationen er i forhold til flytningen omkring Mols-Linien. Som man kan læse i notatet, så er der allerede blevet gjort rigtig meget for at fremme hele den her infrastrukturelle dagsorden omkring Mols-Linien, og ikke mindst de trafikale udfordringer den fra tid til anden også kan medføre, når bilerne fra færgen fordeler sig på vejnettet, sådan relativt hurtigt med det samme, når de kommer i land. Så det er egentligt meget opløftende for Radikale Venstre at læse, at der er nogle super gode resultater i sigte, et par år ude i fremtiden godt nok, men de kommer og de er der. Og at der fortsat arbejdes intens på at sikre målet 2020 for flytningen af Mols-Linien, som vi synes er en rigtig fin tidslinje i forhold til de mange ting, man skal tage stilling til i forhold til det her projekt. Så vi vil egentligt bare gerne sige tak til forvaltningen for et rigtig godt notat. Det var det, vi følte, vi havde behov for, for at vi kunne tage stilling i den her sag. Så tak. Så er det Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Vi synes faktisk, det er et rigtig godt forslag, og det gør vi ud fra den betragtning, at det er uhyre tiltrængt at få flyttet Mols-Linien. Og jeg tænker på et eksempel fra jeg tror det var i lørdags, der var der stort set trafikkaos nede på Kystvejen, så trafikken var brudt sammen, havnen var fyldt op med biler, fordi der var kommet et færgetræk, og der er det sådan, at når man kommer ud af sådan et trafikkaos, så kommer man sommetider til at snakke med nogle mennesker, som én sagde til mig hold da fast, de holdte i kø helt ud til

3 Moesgaard. Det må jeg vist nok betragte, at det var nok en vis form for overdrivelse, men det fremmer trods alt forståelsen. Men ikke desto mindre holdte man i kø næsten helt ud til Oddervej. Og man holdte ud af Grenåvej. Alt var brudt sammen, havnen var fyldt op med biler. Og så spørger man sig selv, jamen hold da op, hvordan vil det så gå, når man nu skal til at lægge skinnerne ned til vores letbane? Bliver det bedre af det? Det tror jeg næppe det gør. Det bliver formentligt endnu værre. Og så bliver man nødt til at spørge sig selv, jamen kan vi vente helt til 2020 med at få Mols-Linien flyttet? Jeg har set udtalelserne fra rådmanden, og man kan jo vende det om og sige, det er lidt tankevækkende, at der skal gå to år for at komme med sådan en konklusion. Der kunne man jo på de to år, der kunne man jo i princippet have flyttet Mols-Linien, hvis der havde været vilje til det. Nu var det sådan, at jeg var til, her den anden dag, der var jeg til et par konferencer, først en Kattegat-konference, som var ualmindeligt spændende, men jeg var også til en konference i DI. Der så vi et eksempel på vilje, fordi der så vi nogle kinesiske håndværkere. Der var en hotelmand, der havde bedt om at få bygget et hotel, og det skulle gøres lynhurtigt. Jeg bliver svar skyldig, om det var på 18 etager eller 24 etager, men jeg kan i hvert fald fortælle jer, at det tog 15 dage, så var den første sengeplads klar. Se det er jo sådan noget, som jeg betragter som, jamen er der vilje, så kan det lade sig gøre. Prøv engang at tænke på at bygge et hotel på 18 etager på 15 dage. Vi så, hvordan timerne de snorerede afsted. Det var sådan noget, jeg mener, at vores rådmand han skulle prøve lige at lægge sig lidt i selen for, hvordan man nu kunne udtænke sådan en plan, og få denne Mols-Linie flyttet hurtigst muligt. Fordi jeg bliver nødt til at sige til Kristian Würtz, der er et voldsomt behov for det. Og jeg vil så tilslutte mig meget af det, Gert Bjerregaard han har sagt, og det vil jeg selvfølgelig ikke gentage, men jeg vil gerne stille et spørgsmål direkte. Og det er er det økonomien, der spiller byrådet et pus? Eller er den redegørelse, som rådmanden er kommet med? Fordi hvis det er økonomi, der er skyld i det, så vil jeg tilslutte mig Gert Bjerregaard, så bliver det byrådet der må afgøre, om vi skal ofre de ekstra penge, inden at det fuldstændig går kaos i det nede på Kystvejen. Så er det Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Tak. Jamen det er et rigtig godt forslag, som vi jo kan støtte fuldt og helt. Men det er også, som Venstres ordfører siger, et meget nedslående svar. Og samtidig hører vi jo også fra den socialdemokratiske ordfører og fra Dansk Folkepartis ordfører, at vi har et flertal, som faktisk ønsker en hurtigere flytning, hvis det er muligt. Det er jo et paradoks og en udfordring på samme tid. Og jeg får lyst til at sige, at nogle gange skal man udfordre den måde, man plejer at arbejde på. Det er jo en teknik, som vi ofte anvender i erhvervslivet, når vi står over for en kritisk situation. For eksempel en konkurrent, der pludselig er på vej med et nyt produkt, eller en kunde der stiller en skarp deadline. Det kunne være interessant at lave en øvelse, hvor vi tog udgangspunkt i, at Mols-Linien skal flytte om to år, altså medium Tænk på hvilken kreativitet, vi ville være nødt til at udfolde for at nå det mål. Det er en opfordring herfra til at prøve at vende bøtten, og for eksempel se mere på parallelle løsninger frem for serielle løsninger og vante processer, som jo ofte tager den tid de nu tager. Vi vil gerne prioritere såvel

4 ressourcer som økonomi til opgaven. Hvis flertallet virkelig ønsker en hurtigere flytning, så lad os udfordre hinanden og forvaltningen og få det til at ske. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Jeg undrer mig lidt over den her indstilling, fordi at som mange partier har givet udtryk for her, så er det et ønske om, at Mols-Linien skal flytte ud, og vi ser det også gerne foregå så hurtigt som muligt. Og Venstre er også blevet orienteret om og fået en redegørelse for, at hvis man fremrykker det her, hvad kan så tidligst lade sig gøre. Og det har man fået. Og det viser jo tydeligt, at hvis det var sådan, at man virkelig komprimerede den her efter VVM undersøgelsen er færdig, så snakker vi et år og syv en halv måned, hvis man virkelig, hvad det kan komprimeres ned til. Det er altså efter VVM undersøgelsen er færdiggjort. Så det vil sige, at man har spurgt ind til det, og man har fra Aarhus havn side redegjort for, jamen hvad kan det komprimeres ned til, hvis man gør en indsats for det, hvad er det korteste tidsrum, det kan lade gøre at gøre det på. Og hvis man traf en beslutning tilbage i 2015 i efteråret, så kunne det lade sig gøre primo Nu er vi så i 2016, og det vil sige, at så er vi i efteråret Det er hvad redegørelsen siger, det er hvad fagfolkene siger, der kan lade sig gøre. Prisen vil så være et sted mellem 50 og 60, måske 70 millioner. Og det er også fint. Så må man jo gøre op med sig selv, synes man at fremrykke en løsning tre måneder, fire måneder, fem måneder, at det vil være de her 50 millioner værd. Og hvis man synes det, jamen så må Venstre jo fremsætte et forslag om, hvor de 50 millioner skal findes henne. Eller de 60 millioner skal findes henne. Så er det helt fair, hvis man vil bruge millioner på at fremrykke noget tre-fem måneder. Det er en fair politisk prioritering. Jeg deler den ikke. Jeg synes ikke at bruge så mange midler står mål med det, som det reelt set kan fremrykkes. Og derfor kan vi ikke støtte den her indstilling. Vi er tilfredse med den orientering vi har fået fra fagfolkene på det her område, som det er dem der skal lave arbejdet, de har lagt sig i selen for, hvad er det korteste mulige vi overhovedet kan, og der siger fagfolk, at selvom vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, drejer på alle knapper, som vi kan, rykker ved hvad vi kan, så hedder det et år og syv måneder efter en VVM undersøgelse. Det er de faktuelle ting. Så derfor står vi i en situation, hvor vi snakker om millioner, som kommunen skal finde, fordi vi kan jo ikke forvente, at Aarhus Havn skal betale for det, hvis vi ønsker det her for kommunen. Så det er altså millioner for firefem måneder. Det synes vi ikke fra Liberal Alliances side, at det er den rigtige måde at bruge pengene på. Så er det Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen det er bare for en god ordens skyld. Altså vi henholder os til en udtalelse, der ligger fra Teknik og Miljø. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det ville være ønskeligt, om den Mols-Linie blev flyttet hurtigst muligt, det tror jeg, at alle her i byen ved, men samtidigt så henholder vi os også sådan set lidt til det planlægningslovgivning, vi har i det her land, og er temmelig overraskede over særligt Dansk Folkepartis fascination af Kina. Altså Kina er selvfølgelig et fascinerende sted, men jeg vil sige det sådan her, jeg synes

5 ikke vi på den måde skal løbe om hjørner med den måde vi har indrettet vores demokrati og vores retssamfund på. Jeg tror de fleste herinde vil være noget foruroligede, hvis man kunne opleve de ting, som folk i Kina kan opleve, hvor ting skal ske fra den ene dag til den anden, uden at man har en jordisk chance i forhold til ens rettigheder. Det kunne godt være, at de kunne flytte den Mols-Linie hurtigere, men så tror jeg, at vi vil give køb på noget, der alligevel var mere dyrebart. Så er det rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, Socialdemokraterne. Kristian Würtz (S): Vi har allerede været temmelig vidt omkring i debatten, og det er jo klart for alle, at det vil være godt, hvis Mols-Linien kunne blive flyttet noget før. Jeg tror det eneste gode ved, at Mols-Linien ikke er flyttet allerede, det er hvis AGF kan tage pokalen med hjem næste torsdag, og den der færge der kommer ind i indsejlingen, hvor alle bilerne de dytter og man brøler ud, det tror jeg kunne være fedt, og det kunne være fedt for byen at tage imod. Men ellers vil der være rigtig, rigtig mange trafikale fordele for vores by og miljømæssige fordele for vores by ved at have flyttet færgeterminalen til østhavnen. Og det er jo også akkurat, hvad vi arbejder på. Som Liberal Alliances ordfører har været inde på, så kan det lade sig gøre at komprimere tidsplanen. Det vil i mine øjne være marginalt. Ifølge mine oplysninger, så er den økonomi, som ordføreren er inde på, skudt en anelse over målet, og der tror jeg, at ordføreren er lovligt undskyldt. De oplysninger jeg har, de er, at man kan få en forcering på nogle måneder, måske at man kan tage en terminal i brug engang i september 2019 i stedet for omkring årsskiftet 2019 til 2020, og at det vil koste i størrelsesordenen millioner kroner. Men det er stadig så mange penge, at jeg i hvert fald ikke, altså vi kan altid bede Aarhus Havn om at tage det op, men jeg kan i hvert fald ikke anbefale den investering lige umiddelbart. Det er rigtig ærgerligt, og det er også ærgerligt på den måde, at vi jo har et Marselistunnel-projekt, som rigtig mange af os gerne vil sætte i gang, og som vi så kommer til at sætte i gang ikke ret lang tid efter, at man har flyttet en færgeterminal med en kæmpe, kæmpe kundegruppe. Men det er vilkårene, der bliver arbejdet på at sikre en flytning af terminalen efter de standarder, vi har i det her land for, hvordan man skal bygge, og hvordan man skal planlægge byggerier, som har store indvirkninger på miljøet, og det har sådan en flytning af en færgeterminal med, altså det er jo, Mols-Liniens kunder tælles jo i milliontal om året, så det skal altså gøres ordentligt efter min bedste overbevisning. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Det skal ordentligt, det hersker der ingen tvivl om, og der har vi nogle rigtig gode regelsæt for det. Jeg vil jo sige som i første ordførerunde, som jeg hører flere ordførere, blandt andet Steen Stavnsbo, sige, jamen lad os nu udfordre det her, lad os nu udfordre den situation, at hvis vi nu står, at vi pinedød skal flytte den, lad os få nogle håndtag at rykke i i forhold til det. Og så er det jo fair nok, at et byråd fastholder den tidsplan, der ligger, og sige at det vil vi ikke prioritere penge på.

6 I Venstre der vil vi faktisk godt se de beregninger, nu fyr det over bordet i aften med nogle forskellige beregninger, jeg ved ikke om Lars Boje Mathiesen udtaler sig som havnebestyrelsesmedlem, og at det koster millioner. Jeg hørte måske, at det var så en forskydelse på seks måneder, og nu siger rådmanden så nogle måneder det koster 25. Vi kunne have haft en forventning om, at en del af det, at man var vendt tilbage efter fra 2014 forslag fra Venstre, det var også nogle valgmuligheder omkring det her. Lars Boje Mathiesen siger i sit indlæg, at i 2014 betød det så, at man kunne have været færdig i 2019, og nu når vi først tager stilling til det nu, så er det sådan i Jeg går ud fra, at det er en selvfølge, at tingene arbejder maksimalt, imens vi politikere snakker. Ellers hører alting da op. Vi har behov for i Venstre, og nu eftersom den er kommet fra en magistratsudtalelse, så må vi have sendt den i Teknisk Udvalg, og så derfra få nogle beregninger på, hvad det må koste at fremrykke det. Og det er lige fra at vi komprimerer det jordtip der er, til vi komprimerer en VVM redegørelse, til vi komprimerer en projektering, til vi komprimerer et anlægsarbejde. Fordi det her det betyder rigtig meget for rigtig mange aarhusianere. Og jeg tror faktisk godt, at der er en tilslutning til, at vi vil ofre nogle penge på, at det her går stærkere. Det vil vi i hvert fald i Venstre. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Jamen jeg kan godt forstå i Venstres optik, så 30 millioner det er ikke meget, når man kaster omkring sig med anlægsønsker for 9 milliarder kroner. Det må heller ikke være meget for Venstre så at bruge kroner om dagen på at fremrykke et projekt. Altså per dag man forkorter det med, hvis det er tre måneder og de her 25 millioner kroner det koster. Det er altså næsten en årslønning for sosu-medarbejder om dagen, som vi vil brænde af på at forkorte tiden i de tre måneder, som vi kan forkorte tiden med. Det synes jeg ikke er, altså det er helt ublu. Fint nok, lad os få tallene frem, men det giver jo ingen mening, at vi fortsætter en debat på det her grundlag, altså det. Men lad os få de tal frem. Og så må jeg sige, at det er jo en falsk opstilling at sige, at vi skal forestille os, at det skal flyttes i Det kan godt være, at man gør sådan i erhvervslivet, men det er jo ikke virkeligheden. Det er ikke en pinedød nødvendighed at få forkortet det her forløb med tre måneder. Det er mega træls for de folk, der sidder i kø, men det er ikke en pinedød nødvendighed i forhold til mange af de andre udfordringer vi har i kommunen, og i forhold til at man kun kan reducere forløbet med tre måneder. Så jeg synes få den i udvalg, men så synes jeg også, at vi skal prøve at blive lidt mere seriøse omkring kommunens økonomi efter det. Så er det Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Jamen til SFs ordfører, så er jeg nødt til at pointere, at erhvervslivet og dør i virkeligheden modsat kommunen ofte. Og derfor er det selvfølgelig grunden til at vi angriber den her slags problemstillinger på en anden måde, og det jeg foreslår det er bare, som jeg har set virke i virkeligheden, når man har siddet med udviklingsingeniører, der sagde, det kan ikke lade sig gøre at få en ny vindmølle frem, det tager fem år, indtil man sagde til dem, hvis ikke den er klar om tre år, så har I ikke den noget arbejde. Så bliver de klar om tre

7 år. Der er nogle dynamikker, vi ikke har afprøvet her, og det er ikke for at forfladige den indsats, der helt sikkert er gjort, den kæmpe indsats, der er gjort, men jeg synes bare, at når der er et flertal, der ønsker en hurtigere fremrykning, så lad os da prøve at udfordre den måde, vi plejer at gøre tingene på noget mere. Vi har ikke helt synlighed nok i det der ligger på, hvad er det, man rent faktisk har gjort. Men jeg sidder ikke med det indtryk, at man virkelig har vendt bøtten. Og det er det, jeg savner at få taget stilling til, om vi kan gøre det på en måde med opbakning fra alle partier her i salen. Og så har jeg heller ikke hørt hverken Venstre eller andre sige, at det er uanset hvad omkostning der er, så skal vi rykke det frem. Altså det er jo klart, at vi vil sidde som ethvert fornuftigt menneske vil gøre og vurdere, jamen er det er noget, der giver mening, nøjagtig som SFs ordfører også er inde på, man skal vurdere er det noget der giver mening. Men altså det er nok, sådan uden at se for meget i krystalkuglen, klart, at den tærskel ligger måske forskellige på den borgerlige fløj og på den socialistiske fløj. Tak. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Jeg skal gerne forklare det en gang mere for Venstres ordfører. Når jeg bruger tallene de 56 millioner, så kommer de fra den redegørelse, som ordføreren selv var til stede og har fået. Og det var fra dengang det lå i 2015, i juni 2015, der var omkostningerne, det kan jeg også sige til rådmanden for Teknik og Miljø, der var omkastet en vurdering af omkostningerne for Aarhus Havn vil være 56 millioner. Og så medgiver jeg nu i og med at vi er rykket nogle måneder frem fra juni 2015, at så er sandsynligvis den meromkostning blevet mindre. Men jeg henviste til de tal fra 2015, som var de tal, som jeg havde. Og derfor, og på det tidspunkt var de tal fuldstændig reelle, og de tal er fuldstændig reelle. Så er det klart, det krævede at der blev truffet en beslutning primo Nu er vi fire måneder henne, det vil sige, at hele processen er rykket fire måneder, og det kan meget vel betyde, at det er de forskelle vi har mellem 25, som rådmanden sagde, og så de 56 som jeg nævnte. Så derfor er der fuldstændig gennemsigtighed i de tal, som jeg nævnte. Og det som man huske at forholde sig til, det er jo den her proces. Og jeg kan godt lide Konservatives tankegang om, kan vi gøre det bedre. Men der har været nogle fagfolk på og kigge på det her. Fordi der har været et ønske om, at man skulle gentænke det her, og der har været en ønske om virkelig at lægge sig i selen på og sige, hvad kan vi komprimere det ned på. Så den proces har man været igennem. Og man er nået til, at den hedder et år og syv en halv måned, forudset at der ikke kommer nogle uforudsete omkostninger. Så man har ligesom været den her proces igennem. For jeg deler faktisk Konservatives holdning, at man skal vende bøtten, men det har man været igennem omkring det her område her. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Jeg er stadigvæk ikke helt afklaret på i forhold til om tingene flytter sig i forhold til. Jeg har en forventning om, at der er sat maksimal gas på den her proces, og det tror jeg også, at det er det jeg hørte rådmanden sagde, og så kom man så frem til de her tal. SF prøver så at på at forplumre diskussionen ved at snakke om en

8 anlægsomkostning og så sammenligne det med løbende drift for en sosu-hjælper. Jamen det taler for sig selv. Det vil jo svare til, at jeg er lige så useriøs på det felt, som Jan Ravn Christensen har tidligere i dag stemt for et for mig at se et registreringssystem, der skal bruges til at slå regeringen oven i hovedet med, altså det vi har behandlet tidligere i aften, FLIS, til mange, mange, mange millioner kroner. Hvor mange sosu er man så kunne få. Det taler for sig selv den sammenligning, man prøver at bringe ind i den her diskussion. Jeg synes, det vil jeg godt rose rådmanden for, at vi nu får et tilsagn om. Nu lægger vi den her sag i Teknisk Udvalg, og så får vi gennemarbejdet de muligheder, der er. Jeg hæfter mig ved, at der er klar flertal for, at man vil fremrykke det her, så er det op til byrådet at vælge imellem de priser, der bliver så lagt frem. Det er fair. Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Jamen tak til Liberal Alliance for opbakningen til tankegangen. Altså, som jeg også sagde i mit indlæg, jeg anerkender at der selvfølgelig har foregået et styk seriøst arbejde fra forvaltningen og rådmanden på den her sag, men det er forskel på, om ens udgangspunkt er, at man vender bøtten og tænker, hvad skal vi gøre, hvis vi tænker ud af boksen, vi skal nå frem på to år, eller man spørger helt åbent, hvor lang tid tror I det her tager, hvor lang tid tror I det her tager, okay hvor meget kan I så forbedre det, og så lægger man det hele sammen og så når man frem til x. Det er en markant anerledes måde at arbejde på. Jeg siger ikke, at det er en måde, som man er vant til arbejde på i den kommunale forvaltning, men på visse projekter, der er så kritiske, der kunne man måske låne lidt af erhvervslivet til glæde og gavn for borgerne her i byen. Tak. Så er det Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Jeg vil holde med Jan Ravn Christensen i, at om dagen det er voldsom mange penge. Men det vil jeg nu også sætte mine spørgsmålstegn ved, om det nu eventuelt skulle være rigtigt. Men Jan Ravn Christensen han glemmer jo en ting, jeg tror ikke, at han er så begejstret for, at der kommer til at holde nede på Kystvejen og på havnen flere tusind biler hver eneste dag og holder i kø i måske ti minutter, måske et kvarter, måske endda længere tid, hvad med forureningen. Er Jan Ravn Christensen fuldstændig ligeglad med den? Fordi det er der da ingen tvivl om, at det vil da i hvert fald være en forurening, der vil noget. Og til Peter Hegner Bonfils, jamen jeg vil ikke bytte med Kina, det kunne jeg da aldrig drømme om. Det var bare et eksempel på, hvis man vil så kan det lade sig gøre. Og det har Steen Stavnsbo jo også været så tydeligt inde på, hvis det er sådan, at man giver disse fagfolk, som Lars Boje Mathiesen så rigtig siger, vi har fået rapporterne fra fagfolkene. Vi må erkende en ting, fagfolk de kan også tage forkert. Og der synes jeg, at Steen Stavnsbo kommer med et rigtig godt eksempel. Jamen hvis det er sådan, at man ikke kan løse sin opgave, så må man forvente, at så skal man fratræde sit job, fordi så er der ikke arbejde længere. Jamen så bliver man nødt til at tænke anerledes. Og det tror jeg også på, at man kan i den her situation med at få flyttet Mols-Linien. Det er min bedste overbevisning, at hvis det var sådan, at man satte det i selen, og der er

9 vilje til det, så kan det lade sig gøre at komme frem til, at man kan flytte Mols-Linien hurtigere, end det der var lagt op til. Men det er klart, som der også bliver sagt, vi skal da selvfølgelig have økonomien. Men jeg stillede rådmanden et direkte spørgsmål. Er det ene og alene økonomi det her det handler om? Så kommer han godt nok, jamen det bliver 25 millioner dyrere, Lars Boje Mathiesen har været fremme med en millioner. Men er det vitterligt økonomien, at det her det handler om? Fordi så mener jeg hundrede procent sikkert, at så bliver det op til byrådets partier at tage den stilling til, om man vil ofre de flere penge på at flytte den tidligere, og så skal vi også ligesom have belyst, jamen snakker vi tre måneder eller snakker vi seks måneder, eller snakker vi et år eller snakker vi to år. Det synes jeg er en af de ting, man skal arbejde med. Tak. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Med al respekt for Dansk Folkepartis ordfører, så er det netop det, der bliver belyst nu, hvad det vil koste og hvor langt det fysisk kan rykkes frem. Men lad det nu ligge. Til den Konservative ordfører, jeg vil godt lige måske opklare en misforståelse. Det er ikke forvaltningen, der er blevet bedt, det er Aarhus Havn, der er blevet bedt om at redegøre for, hvor hurtigt det her kan komprimeres frem til. Så det er ikke forvaltningen jeg henviser til, jeg henviser til det arbejde, der er lavet fra Aarhus Havns side for at komme med et forslag på og en plan på, hvad kan det her komprimeres ned til, hvis vi lægger os virkelig i selen for at gøre det så godt og så hurtigt som muligt som vi overhovedet kan. Så det er ikke forvaltningen, men Aarhus Havns arbejde, jeg henviser til. Godt. Der er ikke flere indtegnede på talelisten. Der er bedt om en udvalgsbehandling og det kan måske være meget fornuftigt at drible videre med bolden i udvalget, og så ser vi den vende tilbage her i byrådet på et senere tidspunkt. Sagen er sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Sag 3 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Vi er nået til sag nummer 3, grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016. Hvem ønsker ordet til den? Ango Winther, Socialdemokraterne først, værsgo.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Og så går vi videre til sag nummer 13, som er forslag til indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand, og der skal jeg bede

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Vi tager fat med de to sager 3 og 4, prioriteret sag fra Sundhed og Omsorg, udmøntning af værdighedsmilliarden, og en udsat sag fra Sundhed og Omsorg og værdighedspolitik.

Læs mere

Miljøministeriet udstedte kommuneplantillæg nr. 24 og miljøgodkendelse af containerterminalen umiddelbart inden jul 2014.

Miljøministeriet udstedte kommuneplantillæg nr. 24 og miljøgodkendelse af containerterminalen umiddelbart inden jul 2014. Udtalelse Til Aarhus Byråd via magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag om flytning af Mols-Liniens færgeterminal TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune 1. Konklusion Venstre stillede i

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Så kan vi gå i gang med de sager, der kræver lidt længere bemærkninger, og som vi vedtog i forretningsordenen, så starter vi med sag nummer 9, opførsel

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Og vi går videre til de næste to sager 3 og 4, henholdsvis Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Vi tager fat på sag nummer 8, forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone. Der skal jeg bede rådmand fra Teknik og Miljø,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Borgmesteren: Vi går til sag nummer 17, som er genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne, først. Værsgo.

Borgmesteren: Vi går til sag nummer 17, som er genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne, først. Værsgo. Sag 17: Genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg Vi går til sag nummer 17, som er genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne, først. Værsgo. Steen B. Andersen (S): Jo

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Så går vi videre til sag nummer 7, som er cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst. Er der bemærkninger til den? Er det kort?

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. august Sag 12 Trafik og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Aarhus Byråd onsdag den 26. august Sag 12 Trafik og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Sag 12 Trafik og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Så går vi videre til sag nummer 12, som er Trafik og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby. Er der bemærkninger til den? Er det kort hele vejen rundt? Godt.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse.

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse. Sag 14: Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Og derfor vender vi tilbage til den første sag, sag nummer 1, prioriteret sag fra Teknik og Miljø, godkendelse af Aarhus

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 12. august 2015. Sag 10 Planlægning for almene boliger

Aarhus Byråd onsdag den 12. august 2015. Sag 10 Planlægning for almene boliger Sag 10 Planlægning for almene boliger Så kan vi gå videre til den næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 10, planlægning for almene boliger. Hvem ønsker ordet til den? Camilla Fabricius først, Socialdemokraterne.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Så går vi over til den næste sag på dagsordenen, sag nummer 6, eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 17. august Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse

Aarhus byråd onsdag den 17. august Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse Og så går vi videre til sag nummer 5, som er planstrategi 2015, endelig vedtagelse. Hvem ønsker ordet til den? Det gør Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Vi genoptager mødet og tager fat på sag nummer 5, som er forslag til kommuneplan 2017, offentlig høring. Og der skal jeg høre, hvem der ønsker ordet

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Vi går til sag nummer 5, og jeg vil appellere til, at man holder det relativt kort nu, hvis vi skal nå at behandle nogle af de sager, der var udsat også fra sidste gang.

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Klokken den er blevet 19 og vi er klar til at genoptage byrådsmødet, så mens byrådsmedlemmerne indfinder sig på deres pladser og indstiller snakken, så kan vi komme

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Sag 1 og 2: Forslag fra S, R og SF om udmøntning af skolestrukturforliget, samt Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Vi går tilbage til starten af dagsordenen og tager fat på sagerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus.

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus. Sag 2: Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Og vi går videre til sag nummer 6 på dagsordenen under Teknik og Miljø, almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment

Læs mere

Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver.

Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver. Sag 2: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver. Så går vi tilbage på dagsordenen til sag nummer 2, som er Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så vender vi tilbage til de sager, der kræver lidt længere bemærkninger. Den første

Læs mere

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje. Sag 7: Udbud hjemmepleje Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Sag 15: ISAF Worlds 2018 Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds 2018. Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Esben L. Kullberg (S): Og nu til noget helt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 2: Samling af SFO på Vejlby-Jellebakkeskolen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går tilbage til starten af dagsordenen, sag nummer 2, samling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave

Aarhus Byråd onsdag den 9. september Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave Så går vi tilbage til de sager, der havde lidt længere drøftelse. Og den første af de sager er sag nummer 3, personaleredegørelse, og der vil jeg give

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Det første punkt vi skal behandle på lidt længere bemærkninger, det er velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune. Hvem ønsker ordet

Læs mere

Sag 7 og 37: Forslag fra SF om øget budget til rottebekæmpelse samt Rottehandlingsplan

Sag 7 og 37: Forslag fra SF om øget budget til rottebekæmpelse samt Rottehandlingsplan Sag 7 og 37: Forslag fra SF om øget budget til rottebekæmpelse samt Rottehandlingsplan 2016-2018 Godt. Næste punkt på dagsordenen, det er sag nummer 7, der behandles sammen med sag nummer 37, forslag fra

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over 2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling.

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Vi går videre til sag nummer 21 fra Børn og Unge Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Hvem ønsker ordet til det? Det gør Peder Udengaard,

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi.

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Så vender vi tilbage til de sager, som kræver lidt længere tid, og er kommet til sagerne 5 og 6, hvor

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen Referat 2. møde Børn og Unge-byrådet tirsdag d. 11. november 2014 Ikke fremmødte: Victor Olesen, Jens Jørgen, Lilli Lykke Afbud: Freja Jespersen 13.00-13.15 Velkomst og siden sidst Frederik byder velkommen

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 1 Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 2 Baggrunden for projektet Kvalitativ frem for kvantitativ metode. Udgangspunkt i, hvordan valgkampen opleves med vælgernes

Læs mere