IÆere,anMgr,tM -'ez. for alle generotioner i Horne Hollen. fredag den ls.december 2Aæ. gttfønitlen Dilp^senwnø*"Is bldet øofrzs o, novjdec.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IÆere,anMgr,tM -'ez. for alle generotioner i Horne Hollen. fredag den ls.december 2Aæ. gttfønitlen Dilp^senwnø*"Is bldet øofrzs o, novjdec."

Transkript

1 39. årgang nr.303 novjdec.2009 for alle generotioner i Horne Hollen fredag den ls.december 2Aæ Aftenens Kl.19.OO K KI K Kl.2?.OO progr,om: Velkomst Lucio - optog tned børnfra tlayretuen Dons omkring juletreet Uddeling of slikposer Underholdning for børn Lotteri med flotte pramier Få et spil kort eller billcrd Der kan \øbes gjøgg, ebleskiver ogkaffe Altenen slutter Deltagergebyr: 30 kroner Vises i Horne Hollen låonge julehilsner fro HGF, Sogrøforcningen, Spejderna og HIF IÆere,anMgr,tM -'ez gttfønitlen Dilp^senwnø*"Is bldet øofrzs o, l^æs ogse Jdens rrmgsmerter, d*minabg sannt Je,ns Thygese,ns fortæiling m Bjalderup lfufrmandshdet

2 DAI{-EL% AUT. EL.INSTATLATøRO Døgnvogt Tlf Ol 6 Ndr. Bounumvel Ølgod Tlt Fax il RlbeveJ Varde. Tlf skar s AutoYærksted ApS Tlf.: dit værksted for fremtiden..! Højvangen I Horne,6800 Varde Fa* Pedersen & Niebeh Hornelund 49 b :Biltlf OB 8955 Ttt A520 Horne ffi rør,,'.-iii-.t'"i'ng Jlåy Stadionvej 3, Horne ///iffi//// 8E9 ASABTIONSAEBEJDE PBO J EKT E8' Nq AE AY 9QE8' Tomrerm.: Knud Lund Hansen, Ing.: Morlen'Henneberg,7S2603t6 HNHTEIGEIg 'Stadionvej 16, Horne, 6800 Vardg, Tlf: , Fax: Juhoaverns kober vi s lvlohelio hos Hon-neposrers ahhohcbnen

3 ihome. Det betyder, at vi går i samlet flbk med lantemer rundt i byen denne dag. Vigårfølgende rute: Start fra hallens parkeringsplads. Går på Stadionvejtil Ølgodvej. Følger Kirkebakken ned til Engkanten. Følger Engkanten til Højvangen og op til Homelund. Synger et par sange ved omsorgscentret Herefter går vi samlet ad Homelundvei til Ølgodvej og slutter ved skolen. Vi håber mange vil stå frem og kigge på. ffiw'wn#sr4wffi*n**nx - Gørdet med et smil... Abningstider Julen 2009 Torsdag Fredag Lørdag 20fi.09 Torsdag Fredag Lukket Dagli'Brugsen Home, Homelund 17, 6800 Vade &ho.y.rnc *ab.ryl r.m.b.lb ho3 ronieposrers noucbnen tf3

4 JULEMARKED ''),'sg I forbindelse med Home havri-krtirt-s' lørdag den 2l november k i Hornehallens store mødelokale afholder Horne 4H julemarked i det lille mødelokale fra kl til jule hilsner Horne Havekreds og 4H DET JULEMARKED PA HORNE ttråd Afholdes i år søndag den 6. december kl Kom og vær med til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle de fine ting, der er fremstillet i årets løb, kan købes. Der kan også købes kaffe med brød for 25 kr. Ligeledes vil vi også sige tak til alle jer, som hartaget godt imod et medlemskab i Homelunds Venner. I øvrigt vil man kunne tegne sig som medlem ved Homelunds Vennens anangementer, hvis man geme vil støtte foreningens arbejde, altså også her ved Julemarkedet' Homerunds venner 'alekonce4 Tzrsdagr d. 15. deqøåez k/. /9.3O i ttone Kzrke, er derlzlekanøqr( mad Eorna,fospehfor. T/i øar a.y4 zepez*(øte, så koæ g Åør *Ea sgrazne sfub.aer i a4t* Waryk aaf cåild* ogr *&bgr dongr, øent$ oz fu/å* ø..fl. IC grlæder os (z/ at se jer Eaøe' 25 ø. /ø, wkcae (t*a Aozåzmaøoz/,laleåxleaz fia ffizne 6oæe/eo, &lcaavcrnc k b.rvl!.lvlhgllq hol HonilEPosrEls mnorcbnen

5 Juleoptog med Vade Garden i spidsen. Starbn.går fra Home Hallens og deæfter rundt i byen. Vade Gaden slutter af med julemusik ved Homelund Plejecenter. Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle bøm. Vel mødt Home Sognefurcning På baggrund af Brugsen's økonomiske situation har vi valgt, at der i år ikke vil være gløgg og æbleskiver i Brugsen efter juleoptoget. Vi håber meget at kunne starte tr:aditionen op igen til næste år. Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Personalet i Dagli' Brugsen Home JULETRÆ''NDSAMLTNG å ÆS,, tr Den 9. januar 2{110 samles der juletræer til fordel for håndboldklubben. Håndboldspillere vil komme for at hente dit træ i tidsrummet 9, Prisen for dette vil være 25 kr. og indsamlingen vil hovedsageligt foregå i Tistrup samt Horne by.. Håndboldudvalget TRÆNING FOR OLDBOYS OG VETERANER Vi starter træningen Fredag den 1. januar 2010 kl HS Herefter træning hver lørdag kl , fønste gang lørdag den g, januar Nye såvel som gamle spillere er velkomne. Gunnar Ditlevsen, holdleder i,&tffi'ss,!",e X"Tål"J;ftå* W 5

6 HORNE KRO Julefrokos! 4. december fra kl Stort ta' selv bord med bl.a. 3 slags sild, gnavad laks med sennepsdrcssing, ilbbensteg og and med rødkå, hamburgerryg med grønlangkå!, risalamanda og kirsebærsauce. Fri kaffe hele aftenen Musik: Torben Bohnensach Pris...,...,. 225kr. 2. iuledaq/iulehvqoe kl retterc menu og kaffe..,:....,...pris pr. kuvert 175 kr. Ta' selv bord til børnene med bl.a. pizza, pølser, fiskefileter og kylling. Bagefter isbar med fonskellige toppinger......,...pris pr. kuvert 85 kr. På gensyn - Kirsten og Kurt Hansen Trf KOM OG SYNG MED.. Home Kro ønsker alle en glædelig jul Så erder igen mulighed for at blive medlem af Home Gospelkor. Vi starter ny sæson tirsdag d. 5. januar kl i Horne Kirke. Har du lyst til at være med, så er du meget velkommen. lilere info ved Henriette Nielsen på Vi glæder os til at se dig!! Bestyrelsen Home Gospelkor ' På Horne Kro - er maden øttiil go' Julcgevornc krbcr vl rohlrlqr[q hor ror-neposrexs mtohcbnån \ff

7 HORNE AFTENSKOLE Der er stadig ledige pladser på disse hold så du kan stadig nå at deltage Gospel v/lydiah start tinsdag den.5, januar 2010 kl ,30 Home kirke Derefter hvertirsdag, i alt 20 gange. Kom og vær med - kurset er for alle sangglade. Pris: 735 kr. Knipling v/lnge Poulsen, Ane Start torsdag den 7. januar 2010 kl ( Home Skole) Derefter hver torsdag, i alt 10 gange Kurset er både for begyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag sig. Kom og få inspination både med nye og gamle mønstre. Pinde, gam og mønstre kan købes. 30 timer kr., som betales første gang. Vild med dans (øvede) v/estherog Gjøde Carlsen, Herborg Start søndag den 3. januar 2010 k (Home skole) Der danses I søndage i træk dog med undtagelse af den Der danses hvorfra de slap sidste år. Pris 550 kr. pr. pat som betales fønte gang Vel mødt Home Aftenskole v/ Hendette Nielsen mobil: Mail: (brug gerne denne frem for mobil) Afslutning med udstilling og underholdning onsdag den 24 marts 20{0 Nøne'All ølgod -Ttf æ Jubgaverne kober vl selvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

8 Højskoledag i;! Thorstrup og Horne menighedsråd inviterer til højskoledag li Lørdag den 23. januar 2O1O fra kl. g.3o tit ca. kt {t )? Kl Gudstjeneste i Horne Kirke ved præst Morten maysen, Varde. fi ii Kl Formiddagskaffe på Horne Kro. Sl Kl Foredrag ved Morten Thaysen. Han vil tale "om fortæl $ linger, der giver livsmod".,i Ca. kl Middag. i; Ca. Kl Fællessang krydret med fortællinger ved Hans Ulrik li Grås, Tommerup og Jan Bo Jensen. tå Pris: ig Der bliver serveret en kop kaffe med småkager under- tt vejs. i{ å 200 kr. for hele dagen. Drikkevarer til middagen betales I ekstra., ;itilmelding senest den 15. januar 2010 til: Bente Dinesen, il Horne tlf li Maja Atzen, Thorstrup tlf )\ ii Velmødt. ii )) '/) i< li ij 'ii it } t,. t 1,..1 r,, ;,7 ;; ; S, 1, 1..,.-;i. GAFETERI Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/[$eth Sfig. ØgoÅ,e] 33. l-lonr.6800vqrde Juhg.vcrnc LbGsyl scm.hcliq hos HoRNEFosrEils mronc-onen

9 SPÆR øjnene OP I FRISKE 4H'ERE. HER KOMMER BEDSTE TILBUD. Hej alle i 5., 6. og 7. klasser så skal vi have gang i Strikkepindene og bedstemødrene. Vi starter et nyt hold BEDSIESIR K den 14. ianuar kl. 1 8,30 i naturtekniklokalet og herefter hver 14. dag. Meningen er, at du skal invitere din mormorlfarmor eller mor med, så de kan hjælpe os med at holde styr på de flyvske strikkepinde. MEN du skal være indstillet på, at det at lære at strikke tager LANG tid, og kæver MEGET tålmodighed. Vores mål for denne første vinter - som løber ind til Redesign starter op igen - er, at du får strikket en bolero ELLER et par benvarmere/halsedisse. Har du ikke mulighed for at få en "bedste" med vil en af os fna Redesign hjælpe dig. Husk at tilmelde dig INDEN JUL, da der er en del forarbejde for os i Redesign, Giv også tydelig besked om du har en bedste med. Pris 100 kr. pr. bam. Hilsen lnger, Jette, Hanne, Merethe, Astrid og Linda SNERYDNING Alle borgere i Home By vil i løbet af november måned modtage et tilbud om at få sne/saltet deres forlov. Tilbuddet accepteres ved at indbetale beløbet, der står på tilbuddet. Derefter vil Home Sogneforening sørge for at rydde sne/gruse fortovet vinteren 2009/10. Home Eogneforening rykker ud, når vi får en varsling fra Varde Kommune om, at nu er det tid til at gruse/rydde sne. Har du ikke modtaget et tilbud om snerydning i slutningen af november måned 2009, bedes du henvende dig til Lise Jeppesen mail eller tlf hvis du ønsker at få ryddet sne/gruset. I I nrv:e:loxaber 21. novembr kl juledemonsfration. Home Hallen. Se nærmere iflomepostbn, nårtiden nænnersig. 24. november kl iuledernonstration. Aulaen pa Tistrup skole. Tisfrup og Øgod havekreds. Se annonce i Øgod Ugeblad, ugen før anangementet. Husk aftenkafie, r5 &bqæama LaDa?rl s.lrrlb.io fpr lonlepogrexs nnnrånen

10 HORNE PENSIONISTFORENING 2OO9/201 () Mandag Gunna og Erik Priss - Fortæller om Grønland Mandag Hans Vesterager, Ølgod Mandag Ema Vestergård - Læser op Mandag Grethe Jensen, Ølgod - Juleafslutning Mandag Orla Duedahl, Varde - Familie under forvandling Mandag Anne Grethe Chdstensen, Oksbøl- Blandede bolsjer Mandag Eigild Hvid Olesen - Viser lysbilleder og fortæller Mandag Frelsens Hær- Underholder med sang og musik Mandag S. A. M. Nielsen, Gårde-Som jeg huskerdet Mandag Poul Engsig, Varde - Pension Mandag Generalforsamling Mandag Kjoledamen,Varde Mandag Bekendtgøressenere Mandag Anni Nielsen - fortæller og viser billeder fra Peru Mandag Bekendtgøressenere Mandag 22.03,2010 Afslutning på vinteren Også i år a{holder Homelunds Venner sangaftner på Homelund følgende onsdage kl : 14. oktober, 11. november, 9. december, 13. januar, 10. februar, 10. marts - og vi slutter onsdag den 14. april. Vi byder på kaffe med brød å 15 kr. Tnaditionen tro kommer der mange og alle er velkomne' Homerunds Venner * Alt tømrcrarbeide * Døre / vinduer * Køkkener * Om- og tilbygning * Tagarbeide * Lofte og gulve v/andick. Mattevej Vard" Tlf gg &Lgilæmc krbcrvl sclvlrlgclil hos I()nIIEPOSTENS ANNOI,TOORER

11 HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING Home Sogneforening afholder generalforsamling Tirsdag den 26. januar 2010 kl på Horne Kro Dagsorden ifølge vedtægteme Forslag skal være formanden (Kjeld Petersen - i hænde senest 14 dage før. Horne sogneforening TAK FOR HJÆLPEN 'N -6- Mange tak for hjælpen på arbejdsdagen i Vikingelunden den 18. november. Tak til de frivillige hjælpere, der beskar frugttlæer, planerede omkrtng stenen og lagde pigsten og flis, og som fældede træer og klippede ned, Tak for lån af maskiner til Home Murerne og Bounum Maskinstation samt for sponsering af fiberdug, Tak til Hallumgade for sponsering af flis' Home sogneforening = e,n, Prt,*fir:1;,gf. :',,;i.;,.;,;:. dlr"',.hwi' regn'e me d!'r..i.,r.'.n..:.-:r:..r...:i::i:.:.i:.3r:...in:r.:...; i.',69sfi i remtidentl i:::ii::::ii:iii P,å i rneuisir V. åi'. V.rrdC 1::..1::: i :::::' Klebrnmergade Varde. : Y :. Ttf. 75:eU Fax rv-un{ipartnårr åvili6nveit:dk:::::,:::'::":i:i ffi tli',,tt. ',,.,...,,,.,,,,t.,,., ', ',lr'll;'.".'.ti",',tt'';1,. ' Fårtnåi: n*ui*ion, v*iiårit:li "',iiutlttlrl år.d,e aorirrlapiå'iå$tdh øu,tiont#ål:,.,1,:::;.:.:,:,,r,,::,,:,:,rr,,:,,, ::,, i i abiai$ :A$:islgdd ::: ::,:r r r, rr r,r lr:r rl å$ffi RegirtrCrst.ie{iioffidkti.*.ålrftåb.rgfrlnir i9,3t 5l:lS,i Fhn. Medfem af $,... S, Jubg ycrnc krbcrvl schtohclfrr hor HonNEposrEils mnoncbnen 11

12 BøRNEHAVEN REGNBUEN Hjælp os med at passe godt på vores legeplads. En lille bøn til alle i Home. Vi oplever, at Bømehaven Regnbuens legeplads bliver godt brugt udenfor åbningstid. Det er rigtig dejligt, og det er alle meget velkommende til, Men desvæne kommer vi nogle gang til en legeplads, hvor legetøjet er smidt ud over det hele og er i stykker. Der kan ligge sodavandsjøldåser. Vi finder også mange cigaretskodder som er meget sundhedsskadelige for bømene. Vores store gynge har været svunget rundt om stativet. Det kan den ikke holde til i længden. Parasolleme har været slået op, hvor vi slår dem ned, så de ikke går i stykker, når vi ikke er der, Der er desværre flere ting, der kunne nævnes Det kan kun siges for lidt, alle er meget velkommende til at benytte legepladsen uden for åbningstiden, men vil I ikke godt hjælpe os med at passe godt på den. Venlig hilsen/bømehaven Regnbuen INDLÆG VEDRøRENDE HORNE DAGLI'BRUGS I avisen forleden dag læste vi, at der var problemer med indtjeningen i Brugsen. Derfor vilvigeme byde ind med et indlæg på den økonomiske side. Vi bor i Bjenemose og arbejder begge i Esbjerg. Vi har 9 sammenbragte bøm, i alt en husholdning på 11 pensoner, henaf er der 4 teenagere. Vi er i gennemsnit 9 personer på kost hverdag, dertil kommer bømenes vennerog vores egne familie og venner. Vi handler stort set alt i Brugsen og har gjoil det i flere år. Vi har Mastercard til FDB og benytter det udelukkende til indkøb. Derfor er det simpelt at se, hvad vores forbrug er. vi bruger under 50 kr. per person per dag til dagligvarer i Brugsen. lnklusiv i det er en grøntsags- og frugtkasse fra FDB og penge til madordning i skolen til 8 bøm. Vi køber for eksempel altid økologisk mælk og flere andre økologiske produkter. Vi køber meget frugt og grøntsager. Vi handler ind til 9 madpakker til skole og arbejde. Vi får både ø1, vin og sodavand og fredagsslik til hele flokken. Selvfølgelig køber vi tilbudsvarer, men vi kører ikke andre steder efter dem. Vi sparer ikke på dagligvarer, men vi synes ikke, at det er specielt dyrt at handle i Home Brugs. Det vælter ikke vores økonomi at handle lokalt og vi har egentlig hverken tiden eller lysten Ul at skulle køre efter vores daglige indkøb. Med venlig hilsen - Dorthe Nørgård Bejder og Anton Peder Nielsen. IIorne - valget er dit &bgru.?n L.b.ryl rnvlh.fc hor rlonlleposrens ArspilcbnEn

13 H]:::1,:::#::::,':):.:ar200 m Tilmelding senest den 12. februar på eller tlf TELTFEST Husk allerede nu, at sætte kryds i kalenderen til årets teltfest isportsugen. Lørdag den 12. juni 2010 Der vil være en række nye spændende tiltag og altangementer denne aften. Så find festtøjet og festhumøret frem, og mød op til et brag af en fest. Med venlig hilsen Sportsuge-udvalget POKALER l.fortindelse med jubilæumsrewen blev årets pokaler uddeft. Æets ungdomsspiller: Michael Albertsen Arets fodboldspiller: Mads Møller Arets navn: Dora Harck $ærlig indsats: ThorkilLindvig (Homehallens nye køkken) NYT POKALSKAB I HALLEN Et flot nyt pokalskab er blevet hængt op i hallens cafeteria - et tidløst hyldeanangemeilt i glas og metal, der pryder både pokaleme og cafeteriet. Ved køkkenudvidelsen blev det gamle pokalskab inddraget og I stedet for at pakke pokaleme væk, blev det besluttet at opsætte et nyt. En tak fna HIF til Kjeld Pedersen, som har stået for projektet fra ide til det fædige resultat. Næste gang du er i hallen, så sæt dig ind i cafeteriet og nyd, sammen med en kop kaffe, det unikke skab med de nypudsede pokaler. VINTERSFMT KRÆMMERGADE 9. VARDE ' TLF Home ldrætsforening i,3i1e's3#,i:'ffiffinr ry 13

14 UDLFJNING AF KANOER v Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM-Spejdeme i Home-Tistrup Grupæ. Vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 pers. Det koster 100 kr. pr dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler, For nærmere information og bestilling kontakt Anna Bertelsen tlf Spejderne/ Kathrine MANGE KIGGEDE PA MODELTOG ] Udstillingen af modeltog den oktober i Homehallen var et tilløbsstykke, besøgt af folk fa både nær og ljern, fortæller Klaus Balzersen, Gunderup, så Homehallen er bestilt, og togene kører igen til næste år. PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN November December Januar 9. og o og 25. HORNE JAGTFOREI{ING 2IX}9.I O 5fl21ng Fællesia$. Mødested: Hos Anden Jensen, kl Gratis delbgelse br nyeiægeæ. A-nredlemmer 100 kr. B-ttpdlemmer200 kr. Pølser kan købes tilfiokost. 2Am10 Rætæjqt Mødested: Home SHion k.9.25 '! Ræ,æirut Mødested: Home Stadion kl Foæningen er denne dag nært ved gule ærter på Home Km' 5n 2fi0 Generalfursamling i Home Hallen kl. 19'00 Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl ogstøt lokalsamfundet. Banl<oklubben 14 v å.-ffi#lill$å#" ry

15 HORNE ADVENTURE PROGRAM FOR VINTER'FORÅR Efter en fantastisk opstartstur omkring Karlsgårde Sø, har vi nu de næste aran. gementer klar. Nærmere omtale omkring anangementerne findes efter kalenderen. November Søndag den Klatretur i Esbjerg. BEMÆRK DATOEN. FING OG MELD Dlc TIL MED DET SAMME. Januar Fredag den Madafien Februar Fredag den Madafien Torsdag den Vi lærcr at sætte smart hår til konfirmationen. Saxofoni fra kl Marts Fredag den 5. - Skøjteturfor HELE familien Frcdag den Madaften Tonsdag den Lær at sætte smart og nemt hår. Saxofoni fna kl Apdl Fredag den Madaften Udover disse planlagte anangementer, vil der bl.a. blive afholdt en golf.dag i aplil/maj måned. Hvis DU sidder med en fantastisk ide til, hvad det næste arrangement skal indeholde, så hold dig ikke tilbage - ring eller skriv straks til 0s..., il alle KLATREnisser så er det igen tid til lidt sjov fra Home Adventure. Denne gang går turen til Esbjerg klafevæg. Dagen vil byde på to timers intens klatring med en hyggelig og erfaren instruktør, Der vil både være noget for begyndere og øvede. Prisen for dagen afhænger af antal deltagere, så tag jeres venner med. Det er en god ide at, have noget drikkeligt og spiseligt med, Vi mødes på Horne Stadion den?fjl1 kl Vi klatrer fra Vi er hjemme senest kl Det eren god ide med nogle gode kondisko. Tilmelding til Fnank 23 S eller til HP på Tilmelding hurtigst muligt... først til mølle...!! i'frt^ffi3:+",f'l-t31"å%"lgå* W 15

16 LÆR AT SÆTTE SMARTE FRISURER I BÅDE LANGT OG KORT HÅR Lisbeth Stig - Saxofoni- vilto aftener lære os at sæfte smart hår, både til hverdag og til konlirmationsdagen, Tilmelding skal ske tilanne Mette ( ) eller Trine Jeppesen ( ), geme i dag, men senest 2 dage før anangementet. Konftrmationsaften - vi sætter lækkert hår til forårets konfirmationer. tonsdag den kl ca Visætter lækkert, men nemt hår Torsdag den kl ca Du skal selv medbringe, elastikker, hånspænder og pynt mm. Prisen bliver ca. 50,- pr. Aften. SKøJTETUR MED HORNE ADVENTURE Home 4H har inviteret os med i Esbjerg skøjtehal Fredag den 5. marts kl, : Skøjtehallen er ikke åben for offentligheden denne aften. Alle HA'et dvs. unge mellem 13 og 18 åryer inviteret + denne aften er jeres forældre og søskende også inviteret. Vi mødes i skøjtehallen kl , så har vi tid til at leje skøjter og er klar til at gå på isen kr Transport rtå, tan selv for, men prøv at snakke sammen, så bileme bliver fyldt. (Hvis man ikke skalhave sine forældre med og mangler kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding, så finder vi ud af det.) Det koster 50 kr. pr. person at deltage. Skøjter kan lejes iskøjtehallen tilca. 30 kr. I må geme medbringe aftenskaffe, som kan nydes i hallen. Varmt tøj kan anbefales, måske ski/cykelhjelm, hvis du ikke er for sikker på benene, Tilmelding senest 1. marts til: Anne Marie: eller Conni: Hvis du er medlem af Horne 4H, tilmelder du dig til dem Vi glæder os til en sjov afien samrnen jer og jeres familier! 16 Jubgrvcn k b.rvlsclyl.lgglghos }ORIIEFOSTEilS AIil{ol.ICORER

17 HORNE ADVENTURE OG HORNE 4H inviterer til hyggeaftener for alle fra 7. kl. og op til og med 18 år. Fredage: 15. januar, 12. februar, 12. marts og 16. april. Fra kl Vi mødes i skolekøkkenet kl , hvor vi sammen laver noget spændende, nyt, kreativt og lækkert mad, som vi nyder senere på aftenen. Vi har planlagt menuen til første aften, men i må meget geme medbringe en opskrifi første aften, som i kunne tænke jer at lave, så kan vi planlægge de næste menuer sammen. Vi håber rigtig mange har lyst til at hygge, snakke og lave mad sammen med os. Det koster 25 kr. pr. gang, som betales ved ankomst. Tilmelding senest mandagen før hvert anangement til: Home Adventurc, Conni: , Home 4H, Jette: Det er selvfølgelig muligt at melde sig til flere anangementer af gangen. Vi glæder os til at høre fra jer! Julecaverne kober vi selvfoheliq hos xon-xeposret s lxhohcbren 17

18 HORNE ADJENTUREIIIII Den første tur m'ed Home Adventure foregik den22l8 med start fra Karlsgårdeværket og med kanosnuden mod Janderup, en tur på ca. 18 km Vi mødtes på Home stadion kl. 10, og i samlet flok kørte vi af sted mod start, Da alt og alle var læsset af, fik de der ikke havde prøvet at sejle i kano før, en kort instruks om hvordan, man nu sejler sådan et skiw. Og om sikkerhed på vandet f.eks. hvordan man sejler, når der kommer skibe imod en!!?? Humøret var højt og vejret med os og derud af det gik. Første pause var ved havnen i Vade, hvor alle med stor appetit tik den medbragte madpakke indenbords. Ca. kl. 13, gik turen videre, med den mest fæle modvind der kunne tænkes!! Men der var ingen ynk fra nogen og humøret var stadig højt, Der var lidt problemer, når kanoen kom på tværs af vinden og man pludselig sejlede baglæns!! Der måfte så lidt hjælp til - med at komme på rette kurs igen. De høje siv på begge bredder, virfter som en vindtunnel og til sidst var vi godt trætte i armene, men humøret stadig højt. Det var en stor bedrift for nogle, men ungeme var seje. Viankom tiljanderup, ca. kl Vores biler stod i Janderup og ventede på os. Dem havde Anne Mette og Anne Marie eftedadt der. De var så gået tilbage til Rolandshytten, Alt blev læsset og bragt til vores ovematningssted, som var en primitiv plads ved Rolandshytten. Ungeme var godt sultne og brugte. Så vi fik delt noget mad ud til "løveme" og der blev m!! Efter at have sat telte op og gjort lejren klar, skulle der laves mad over bålet. Det blev gjort i et snuptag, og maveme blev ffldt til randen!!! Så stod det ellens på bål og diverse lege. Der var købt chips og sodavand, og de medbragte kager blev spist med stønste appetit. Så der var rigtig dømt hygge. Der blev leget gemmeleg i den mørke skov. Det må have været sjovt!! For der blev skreget en del. Ulrik fra Asp kom og spillede på sin guitar, og vi sang nogle sange sammen med ham. Det var rigtig hyggeligt. Da han vardnaget afsted igen, fik ungeme besked på at hoppe i poseme, og de kunne ligge og snakke sammen... men tror der kun blev sagt godnat!!! Næste morgen kom Conni P, med varme/lune boller. 0g kaffe tilde voksne. Efter at have pakket det hele sammen kørte vi tilbage til Home, og turen var slut. Alt i alt viljeg sige, at det var en skøn tur og nogle dejlige unger. Mvh. Frank Kaalund Hansen 18w i'f;rt*h33r:"^f'x"tål,"ebr"i$"' ry

19 ,,t:', ' r:rr: i fr' Udvidelse hos Tistrup-Bounun Smede og Maskinforretning For at følge med tiden har ejeme af Tistrup-Bounum Smed+ og Maskinfonetning her i efteråret udvidet fonetningen. Der er købt knap m 2 jord, og der er bygget nyt smedeværksted på 450 mz. Samtidig er traktor og plæneklipperværkstedet flyttet ud i det tidligere smedeværksted. Det har givet plads til en modemisering af det tidligere tnktorværksted og butikslokalet, så det giver en bedre udstilling af hav+park redskahr og butik. Butikken, som også henvender sig til parcelhusejeren og havemanden, har også åben lørdag klokken , og her er faktisk tit travlhed, fortæller Svend Hermansen, som sammen med Henning Laursen og Jakob Elbæk Sørensen er ejere af Tistrup- Bounun Smede- og Maskinfonetning. Sydbank Hvad kan vi gøre for dig Storegade Tistrup. tll.74 g ' sydbank.dk Juhgavcrnc kabcrvl sdvl.he$q hos HORNEPOSTENS ANToNcbRER 19

20 JUBTLÆUMSREVYEN W Revy nummer 50 i en ubrudt række skulle være lidt anderledes. Et liile modent udvalg bestående af Poul Plauborg, Leif Sønderskol, Tage Hansen, Poul Honsbøl og undertegnede samlede ideer sammen og indbød omkring 30 aktører, både unge og nogle der før i tiden har været med på scenen i gamle revyer, alle disse, der navoe mufgned for det, takkede ja til at være med. Udvalget bag revyen havde tilrettelagt prognammet med en blanding af nye og ældre numre' ttogte ai de ældre numre blev således også fremført af de selv samme som for år tilbage gjorde det. En blanding der fungerede som det skulle. Anangementet omkring spisningen før revyen var lagt i hændeme på Kroketafdelingen, et godl og velfungerende tiltag, som måske kunne blive en tradition. Tak til kmketfolkene for indsaben. Et tilbagevendende problem med at finde musiker til revyen opstod også i år. Det lykkedes dog endelig at frnde Jens Frøsig, som; på trods af ganske få øve muligheder, gjorde det dgtig godt. Rigtig mange har igennem de første 50 år været med, og alle disse er berettiget til at klappe sig selv på skulderen, alle skal have æren for, at revy nummer 50 kunne blive en realitet. Det samme gælder for de mange, der tager del i oprydningen efter revyen, et kæmpe arbejde, som år efter år bare bliver gjort, næsten som en selvfølge, en super indsats. Revy nummer 50 blev lidt anderledes takket være et fantastisk og oplagt publikum samt et revyhold, der på forhånd var enige om at gøre alt, hvad der kunne gøres for at underholde hele vejen igennem. Tak for kampiln og indsatsen til hele holdet, man får noget at leve op til.,-... om 50 år. HIF Teate/Kurt LIGE EFTER EN SÅDAN REVY Kan man læne sig tilbage med en god fomemmelse i kroppen. Revy nr' 50 som i sig selv er noget særlig, git< over forventning, og alle vi aktører havde det sjovt. Alle de tilkendegiveblr der komefter Revyen varmede. F.eks. hørte jeg defte. De! h91været en fantaitisk aften. Alle gamle minder har rørt mig dybt, ja det risler stadig koldt ned ad ryggen, når jeg her står og gif udtryk for mine følelser. Det at kunne være en del af revyen var Or åi! en opleveiså, at kunne sætte punktum med et bidrag til det samlede underholdningsfrogram var sjovt, og en hilsen til alle som var en del af revyen er på sin plads. Til ddi irngå mennesker, tusind tak for samværet, man får næsten lyst til at begynde forfra, men spåg til side. Tiljer "gamle' som ofrede jer for revyen, nogle af jer kom endda langvels fra. bet at være-medlem af denne flok er nok til at man både kan sige tusind tak fordi, i ofrede.ler, men jeg vil også lige i forbifarten sige tak til mig selv fordijeg safte mig selv på hohel men også blev opfordret til at måtte være med i denne flok; og jeg kan 20 Juboave.ne kober vi selvlolqeliq hos Hon-Heposre x s lhttorucbren

21 tilføje endnu en oplevelse i min erindringshistorie. Vi var mange der løfrede ifælles flok til d-enne rcvy, rnen Kurt Burkarl vår alligevel manden der trak i fådene og snørede det hele sammen til en enhed. I timeme op til revyen var der så meget tænding på, at selv en hr. Kurt Burkarl havde nervøse træk, ikke det værste for at kunne yde en god præstation, og svendestykket blev udført til ros. Når jeg nu har fået fat i posen med alle blomsteme ser jeg kun roser komme ud, og den sidste håndfuld sender jeg til alle jer kære publikum. Der er med dyb ærbødighed og stor taknemlighed man fra scenen modtager denne brusende bifald, som ikke bare tilkendegiver at man var tillreds med det man så og oplevede, men også en fomemmelse af sammenhold, et sammenhold der godt må torptånte sig langt ud i ftemtiden. Jeg ser lige der er endnu en rose i posen. Den skal gå til Home ld-rætsforening, Home Hallen og Cafeteriet med alt hvad det indeholder. TAK TIL JER. Med venlig hilsen Leif Sønderskov. HORNE 4H TAKKER Efter et veloverstået årsmøde vil Home 4H hermed rette en stor tak til nedennævnte personer, fonetninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte, og sponsering af gevinster til vort bankospil HomeVittarp Maskinfonetning, Tistrup-Bounum smede og Maskinfonetning, Cykelhandter S.Å. Østerberg, Horne Kro, Home Hallens Cafeteria, Andelskassen, Home, Dagli' brugsen, Horne, Sydbank, Tistrup, Oskars Autoværksted, Horne Autoværksted v/john Borg, Mekaniker Anders Jensen, Saxofonien v/ Lisbeth Stig, Home tømrerforretning, Vinduespudser Frank Hansen, Strømgårds el.service, Anefte og Knud Elner Ghristensen, Jørns Malkemaskine service, Dan-El a/s, Henne strand og Blåvand, Tove og Torben Ellegaard, Bounum Maskinstation, Sdr. Malle Maskinstation, Tarm el-service, Lotte Andersen 'l l^ Home 4H ønsker alle en Ptn t"ng ;[*f 'amt et go ft fu a,, med tak l:r=i for det gamle TØMRER Eletpanken Eksbøl Jrd.g.vsn k b.rd dr/.h.iq hor lorxeposrexs emorcbnen z',.

22 stor opbakning TIL BORGERMøDET PÅ TROEU I Ca. 130 var mødt op, for vi vil ikke have Home jævnet med joden! Efter Kjeld Peter' sens velkomst,'styrede Sigurd Møller slagets gang, og Keld Jochumsen kom løbende med input og forsøgte at samle op og konkludere. Keld Jochumsens oplæg om, hvilke "skrækhistorief han havde fulgt i avisen det sidste halve år - landsbyskolemes fremtid * dagligvarebutikkemes hårde og til tider håbløse kamp for at overleve i de små samfund - lukning af små Andelskasser m.m., skød debatten i gang med følgende emner: "Bykonge": Findes der ån eller måske flere initiativtige, visionære, ambitiøse og Brugsen : handlekraftige personer i Home, der kan sæfte skub i sognets udvikling og få etableret mange af de ting, som Horne ønsker sig fx få lavet flere cykelstier - få gjort hele lokalsamfundet så attraktivt at alle byggegrunde bliver revet væk - tiltrække nye virksomheder/arbejds' pladser- få alle sognets beboere med i fællesskabet Brugsen er i stor økonomisk krise! Hvis vi vil beholde vores Brugs, ja så skal vi ALLE lægge meget mere handel her, ellers er den væk om et halvt år. Vil vi risikere det? Hvis svaret er nej, så må alle i "arbejdstøjef. Hallen: En stor og ambitiøs udvidelse har været i støbeskeen, men folk i sognet har været betænkelige/usikre på projektet, og pengene rækker derfor nok kun til eventuelle udvidelser i form af knopskydninger. Busser: Der er udsigt til, at Home nærmest bliver helt uden busforbindel-ser til omverdenen udenfor normale skolekønsler - måske fonvinder muligheden for at komme til Ølgod ellervarde helt, når Home-bømene skal til Tistrup i overbygningen. Kan der mon ændres på den beslutning? Web-master: Homes hjemmeside = Homes ansigt udadtil! Den skal opgnaderes, og "nyhede/ skal på fna dag til dag, Her skal der gøres PR for alle de dejlige byggegrunde på Lundagervej og for alle sognets faciliteter. Det koster mange penge - ca kr. - at få en hjemmeside, som foreninger, Brugsen og andre selv kan lægge stof ind på. Det kræver måske ligefrem en professionel Web'master. Home United : Skalvi have en person, som "samlef Homes mange foreningep JulcAavcroc h.bcr vl r.hldg.fg hos HORNEPOSTEilS A}NO{CORER

23 Styregruppe : Aftenen sluttede af med nedsætte en styregruppe bestående af : Søren Dahl - Stig Leerbeck - Stig Larsen - Judith Pedersen - Dennis Pedersen - Annemette Jensen og Jeanefte Simonsen Styregruppen vil de næste 3 måneder arbejde med at lave : 1) En ambitiøs målsætning - fx 200 bøm i Home skole i ) Et visionært idekatalog med tiltag/arbejdsopgaver, der kan udvikle og samle hele Home sogn 3) En egnet strukturfor styregruppen og de fonskellige arbeidsopgaver Styregruppen vil fremlægge deres tanker og visioner på Horne Sogneforenings generalforsamling den 26. januar. Alle er velkommen. Home Sogneforening I forlængelse af omdelte "nødråb' hermed en orientedng om situationen. Det drejer sig om overlevelse i en svær krisetid for vores brugs. Økonomisk har Brugsen det rigtig vanskelig, - det er vores ansvar og dit valg om et fortsat eksistens af den eneste og sidste detailfonetning i vores by Home. Vælger du os fra "synker skuden". Vi fna Brugsen og bestyrelsens side vil hermed på det kraftigste opfordre til, at Vl alle hjælpes ad med at løfte opgaven og står sammen om en fortsat bevarelse af Brugsen også i fremtiden. Uddeleren, personalet og bestyrelsen kan ikke uden også DIN hjælp fortsat drive Dagli'Brugsen. I samarbejde med uddeleren, bestyrelsen og Dagli'Brugsens driftsrådgiver har vi lavet en handlingsplan, som vil blive fulgt nøje. Der vil pga. situationen ske ændringer/iusteringer, som vi håber DU harforståelse for. Kommunen pålagde os at investere i ny kompressor, da den gamle larmede (for høj decibel), Vi har haft stole problemer med vores køler, hvor en utæthed volder store vanskeligheder, som koster mange penge. Svindet har også været alt for stort. Dette er fakta, - nu skal vi videre herfra. Bl.a. skal varelagerct reduceres, hvilket betyder at varesortimentet bliver sat under lup for at tilpasse kundemes behov. Dagli'Brugsens X-tna varer sætter vi også fokus på. Det er alt sammen varer med en meget lille avance, hvor vi måske ifremtiden ikke skal have alle varianter. Spørg i Brugsen, hvis DU mangler nogle varer, DU plejer at kunne Foræærtis... købe,.ful$y.mc k.bctd roht lg.lg ho3 HONNEPOSTENS AI{I.IONCORER :23

24 På pensonalesiden vil der også ske iusteringer, som tilpasses situationen. Alt iammen tiltag, som vi håber kan være med til en bedre likviditet og dermed grundlag til en fortsat eksistens af Brugsen. Vi har en Dagli'Brugs i Home, som vi alle kan være stolte af. Lad os i fællesskab få den gode historie frem. Snak med naboen, familien, vennen m'm. og få en positiv dialog i lang om vores Brugs. "Hvad har du oplevet i brugsen idag... kom frem med det og lad os snakke om det". Er der ris så kom endelig til uddeleren og bes$relsen, så vi kan tage fat på et evt. problem. Vi vil tro på, at vi står sammen. - På bestyrelsens vegne/ Niels Tradsborg tlf /mail: Kate Jepsen tlf /mail: Britta Guldager tlf / mail: b Rene Knudsen tlf / mail: Linda Møller tlf / mail: Horne - Gørdet med et smil... Husk vi har åben alle ugens dage fra 8-18 Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde # Horn Jubgrvrrnc krbcrvl rlvhlgclg hor lonilefostelts ANMxlcomR

25 NU ER DET NU!I! BAK LOKALT OP, ELLERS??? Morten Henneberg Som det fremgik af mødet på Horne Kro den 3. november, hvor temaet var "Home skal da ikke jævnei med jorden -VEL", fik vi at vide, at vores Dagli' Brugs er i økonomiske vanskeligheder. Jeg mener, vi i Home lige nu har det, der lige akkurat er nødvendigt, for at vi som samfund kan eksistere, og vi må for alt i verden ikke miste mere af det, som jeg mener, er furidamentet for, at der fremover kan ske en udvikling. Som det femgik på mødet, er der fler steder, hvor vi har ideer til en fremtidig udvikling, men lige nu og her, og DET ER LIGE NU!!, skal vi have Brugsen på ret køl igen, og det gælder ALLE sognets beboere, Brugsens ansatte og bestyrelse. Vi skal ALLE gøre en ekstra ordinær indsats, og som forbruger gøres defte naturligvis ved at gøre vore indkøb i Brugsen, og husk så, put ikke kun varer på tilbud i indkøbsvognen, det kan Brugsen nemtig itt<e leve af. Mister vi Brugsen, vil behovet for antal af boliger i Home vel reduce' res med ca. 50 stk. (så vil det nemlig slet ikke være attraktivt som ældre at bo i Home), tænk lige over, hvad dette betyder for værdien på din egen bolig, Er der ingen indkøbs' muligheder i byen, ja så vil det naturligvis være et sted, hvor antallet af potentielle tilflyttere mindskes betydelig, hvilket blot forøger antallet af ledige boliger, dette har igen en negativ påvirkning på værdien af din bolig. Defte er en sædeles ond spiral, for på et tidipunkt vil skolen lå så lavt et elevantal, at det vil blive uundgåeligt, at skolen må lukke og samme vil gælde for Homelund Plejecenter, for er det ikke attraktivt som ældre at bo i Home, vil deiselvsagt heller ikke være behov for et sted at flytte hen, når man ikke magterde daglige gøremål mere. Grundlaget for de ellers mange sunde og aktive foreninger vil reduceres, og i takt med at eksistensgrundlaget for selvshndige erhvervsdrivende mindskes, vil de økonomiske støtter til ioreningeme selvsagt reduceres, og det bliver endnu sværere at drive det frivillige foreningsarbejde, og mange tilbud til befolkningen vil med tiden gå tabt. Det er megåt negativå udsigter, men jeg tnor desvæne, vi må se i ø,inene, at det vil gå i den retning, hvis ikke vi LIGE NU tager os alvorligt sammen,.hvis der fremover skal være mu' lighed for at skabe udvikling, for hvis ikke vi står sammen nu, er jeg bange for, at den eneste udvikling der fremover kan finde sted, er en udvikling inden for afuikling. Vi er alle afhængige af hinanden, og ingen kan undværes, Vl MASTÅ SAMMEN NU!! Vi er som en fødå[æde i naturen, udgår blot et led i kæden, ja så får det katastrofale følger for heie KædEN. SA VIL VI BEVARE VOR LOKALE OG FOR DENS SAGS SKYLD VORE PRIVATE VÆRDIER, SÅ MÅ U ALLE BAKKE OP. OG HUSK SÅ, UGE NU GÆLDER DET BRUGSEN,'GØR DINE INDKøB DER". Else Jochumsen Jeg er bare så 100o/o enig med digl Vi har alle et stort ansvar for at støtte de aktiver, vi har i vores lokalsamfund, Lad os nu vise hinanden, at vi kan stå sammen! Julcgavcrne kobcr vi selvtolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER 25

26 TORVEDAG I DAGL BRUGSEN 2(}()9 ZDosrÆS!ø Vi vil fønst og fremmest sige mange tak for de mange besvarelser vi har fået i vores Ris og Ros postkasse ved Torvedagen 2009' VitrartåA en del ros for kvaliteten i vores Frugt og Grønt afdeling og Brød-afdelingen. Der er dog lige så mange, som ikke er enige. Desvæne er der meget få, der har givet os eksemplei eiier grunoe til dette, hvilket gør det svært for os at arbejde med svarene. Vi håber åerfor, I vi komme og give os defte mundtligt eller skfiftligt. Postkassen er stillet frem ibutikken. Dette giverogså de, der ikke svarede mulighed for at komme med deres mening' En enkelt har spurgt, hvorfor Henrik ikke var i Brugsen og snakke med kundeme. Til dette kan vi sige, ai Henrit hele dagen var på eller omkdng Brugsens parkeringsplads nrtop tot at krinåe snakke med kundeme. Henrik gik også en tur for at se og snakke med de andre boder på Homelund for at vise interesse for disse. M,v.h. Bestyrelsen Dagli'Brugsen Home. obs Mange nye Winffrer- Raleigh cykler på lager KOM OG SE. KOM OG PRø/ Så lår du den cykel, der passer dig. Vises Home Cykelfonetning Svend Aage Østerberg Ttf Tistrup gpffl( Opti ker & kontaktlinseopti ker Storegade 23, 6862 TistruP \ Åbningstider: man., tirs., tors.: lukket onsdag: ftedag: lørdag: lukket Gangen Fåborg vl/illy Pilgaard Trf tundag;rvei 44. tlorne Varde llt.7$ o Mob.: t g qe Id 0 t E gs ct 4 26 Juhoev ma kobcrvl sehfobclln hos xonireposteus lxxohcbnen

27 Æ BJALLERUP KJøMMEN Jens Thygesen fortæller om købmandsbutikken i Bjalderup Salg af købmandsvarer i Bjalderup startede på Møllegården i 1870'eme, hvor gdr, Jens Mikkelsen drev landbrug og mølled. Møllen stod på en forhøjning ved gården. Købmandsvareme blev hentet hjem med hestevogn fta stationen i Gårde ved den nyanlagte jembane indviet i I 1900 udstykkede Jens Mikkelsen en grund ved landevejen, hvorpå han byggede en købmandsfonetning, hvorfra handlen blev drevet. I 1919 solgte Jens Mikkelsen fonetningen og møllen til Christian Christensen Brødbæk, Strellev. lf. skødet måtte møllen blive stå,ende i 50 år, hvorefter den skulle brækkes ned, materialeme bortskaffes, og jorden omkring møllen skulle tilbageføres til Møllegården. I 1944 solgtes købmandsfonetningen og møllen tilaxel Rosenberg, Vejrup, som allerede i 1945 igen solgte til Jens Thygesen. Jens Møller Thygesen erfødt ianeberg i Lyne den 22. oktober Sammen med sine tre søskende voksede han op på forældrenes gård. Han blev udlært kommis i Lyne Brugs. Som kommis i Stausø mødte han Sine, som han blev gift med i Alle vareme blev vejet af i butikken, og når koneme kom cyklende for at handle, sad de ofte udenfor på bænken for at snakke. Møllevingeme var taget af møllen, som blev brugt til lager for fodenstol kunstgødning, hegnspæle, kobindsler, høleer og meget, meget mere. Alt kunne købes, og Jens fortæller, at han dagligt havde mange'løbeture" over til møllen. Varcordreme sendte de med posten til engrosfirmaet Oskar Christensen i Varde, som senere blev overtaget af Oceka. Brændevin og stærke drikke samt gær skulle bestilles ved Spritlageret i Varde. Jens kørte varetur 2 dage om ugen, hvor han havde varer med ud og samlede æg med hjem. Fønst i 50'eme købte de også en vaskemaskine, som de lejede ud. Sine ville geme have en vaskemaskine, og de købte en Ferm med vridemaskine hos Bruunsgaard i Ølgod. Aftalen var, at Sine skulle gøre rent i butikken de dage, hvor Jens kørte ud med maskinen. Jens fik hos smed Peder Østerberg i Bounum lavet en vogn, som kunne spændes efter bilen til transport af vaskemaskinen. Det var sikkert ganske ulovligt, men dengang var der ingen som havde krcg på bilen. Traileren var vist ikke opfundet. Sine og Jens fik efterhånden oparbejdet en god kundekreds. Butikken blev udvidet 2 gange, og der blev bygget nyt pakhus til lager og foderstof ved fonetningen. Da de fik køledisk, begyndte de også at handle med mælk fra Hjedding Andelsmejeri. Mælken blev leveret hverdag, og den fønste mælk var i plastikposer, I 1969 skulle møllen if. det gamle skøde tiemes og jorden tilbage til Møllegården. Træskelettet var flot og godt håndværksarbejde, tappet sammen. Det var umuligt at adskille. Jens kontaktede Peder Østerberg, der var bnandfoged, og han fik tilladelse til at brænde den al så der kun blev murstenene tilbage. Efter en af udvidelseme af butikken, sagde uddeler Laudtsen, ASpgaard t*?lltf*iy:.- V ffir#3+lhl#ffixgt"" tf zt

28 at nu knækkede de nok nakken. Men købmandsbutikken i Bjalderup overlevede både Bjenerirose I ndkøbsforening og Aspgaard Brugsforening. t iggz tufføe Sine og Jens butikken efter A2gode, men også slidsomme år, Jens fortæller med glæde om deres 40 års jubilæum med åbent hus med over,200 gæster, og hvor de fom i UåOe aviser og radio. Det var en stor oplevelse. De blev boende i Bjalderup til 1998, hvor de flyttede til Ølgod. Sine døde i år gammel er Jens stadig aktiv på arbejdsmarkedet. De sidste 11 år som bogholder hos Auto Centrum. Da han fik arbejdet, stillede han som betingelse, at de brugte computer til regnskabet. Ellers ville han ikke have med det at gøre! Han står hver dag'op klokken 6.30, spiser morgenmad og læser avis inden han klokken 9 går på arbejde. Middagsmaden laver han selv. Så får man jo altid, hvad man kan li', siger han. Middagssøvn sover han ikke, højst et hvil i en stol. Han passer selv huset, og så skal han jo også besøge Sine på kirkegården. Og så er der jo også lige et par kortklubber, der skal passes. Han kan være svær at træffe hjemme' Udover bømene Anne Kathrine og Kaj, har han 4 børnebøm og 5 oldebøm' Kurt NYT FRA SIflTTEFORENINGEN Så er sommerens program abluttet. Fredag den 25. september drog 5 skytterfra Tistrup Skytteforening af sted til Vingsted for at deltage i Landsmestemkabeme og havde en herlig tur i deiskønne efterårsvejr. Holdet var udtaget til at stille veteranforeningshold for Ribe Amt. Vintensæsonen er nu godt i gang - du kan dog stadig nå at prøve om det også er noget for dig. Det kræver kun, at du møder op i åbningstiden mandag eller torsdag mellem kl' 19 og 21, så står erfame instruktører parat til at hiælpe dig i gang, Sru,iriOu ørrf'rgere oplyininger, så ring til Laila'på'tlf. 75 Zd OZ gg eller Svend Age på flf Den indledende runde I Skoleskydning er afsluttet. 25 elever fna Home Skole 5a og 32 elever fra Tistrup Skoles femte 5a og 5b klasser har deltaget i den indledende runde i skoleskydning. Alle har skudt 3 gange, sidste skydning er gældende for, om man går videre til en amtsskydning. Man bliver sat sammen fire på hvert hold, og de 20 hold i Ribe Amt, der har skudt de højeste point går videre til en amtsfinale. Vinderen af amtsfinalen går så videre til en landsfinale, der foregår i Vingsted. Det har som sædvanligt været en sjov og spændende opgave for alle involverede parter at deltage i skoleskydningen. Det gælder elever, lærer og ikke mindst de ni instruktører, der gnatis stiller deres arbejdskraft til radighed. Det er lysten, der driver værket og uden denne hjælp ville det være umuligt for skytteforeningen at klare denne opgave. Der skal også fta skytteforeningen lyde en stor tak til Home og Tistrup Skoler for det gode sam- 'arbejde, der er opnået gennem de mange år skoleskydningen har foregået. Hjertelig tak tilalle. 28 JubgsYt'n f.b..d r.lvt.hclq ls lronneposrelts Al$toltc-oRER

29 KIRKETIDER Søndag Kl Søndag Kl Søndag Kl Søndag lngen Søndag K Torsdag Kl Fredag Kl Lørdag K Søndag lngen Fredag K! Søndag K Søndag K Søndag K Lørdag K Søndag lngen Søndag Kl Juleaften 1. juledag 2. juledag Nytårsdag Helligtrekonger Højskoledag - Thaysen Sognepræst Finn Pedercen, Thorstrupvej49, Sig flf Gnaver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home fli home mrcffi Kirke flf Kirkeværge Ruth Jensen flf PRIMO DAIYMARK A/S ' DK 862 Tistrup Denmark Tel.: Fax w Juboaverne kober vi s hlolaelh hos Hon-xrposreus lnhoncbnen 29

30 2009 AKTIVITETSKALENDER nov. dec. 20i1,0 Jan. febr. apr. juni juli aug, nov , , , j , , , , uge Familie og Fritid. Juledemonstration Lantemefest Spejdeme. Loppemar*ed Homelunds Venner. Julemarked Homelunds Venner. Sangaften Home Gospelkor. Julekoncert Juletræsfest Juleoptog i Home Homelunds Venner. Sangaften Home Menighedsråd. Højskoledag i Home Home Sogneforening. Genenalfonsamling Familie og Ftitid. "Fokus på livet" Homelunds Venner. Sangaften Home Mesterskab i badminton 4H/Home Adventure. Skøjtetur for hele familien Homelunds Venner, Sangaften Home Gymnastikforcning. Lokalopvisning Home Aftenskole. Afslutning og udstilling Homelunds Venner, Sangaften Familie og Fdtid. Generalforsamling Sportsfest Vildbjerg Cup Torvedag Dagplejen, Regnbuen og Myretuen. Lantemefest AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN 201 (} Udgave stofsenest 304 lørdag den 9. januar 305 lørdag den 20. februar 306 lørdag den 3.april 307 lørdag den 15. maj 308 lørdag den 7. august 309 lørdag den 4. september 310 lørdag den 6. november HORNEPOSTENS REDAKTION bladet udkommer senest 25. januar 8. marts 19. april 31. maj 23. august 20. september 22. november Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, ilt , Erling Jenæn, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf Leif Søndenskov, Lundagervej 30, l'{ome, 6800 Varde, flt V Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Vade, tlf Loann lcbrrtrdrd-rlols ror-rrposrers nrnrdbnen

31 ZETOR Tistrup - Bounum SMEDE OG MASKINF'ORRETNING A/SI Aut. WS-inst. Ølgodvej 148, Bounum,6870 ølgod Ttf. 7s 26 0l ss v/chr. Gram, Sdr. Mallevei 15, Home Tlf.? biltlf. 2L?: p163 gon,lvatfuuø&ald ffil[åggft$ee*,"""" ' Dll{ r0jtaill) BRUUN Storooois l IHt{p rff r0 9r s (o DTTEIf,I Gr: Præstevei 63. siig varde' flf ' Bil Horne Cykelfonetning Slibning/reparation af kødhakkere og kreaturklippere samt nye knive pålager. Nye Wnfrer og Raleigh cykler på lager. For at lå merc fri, femer jeg de faste åbningstider, så ring fønst når cyklen skal rcpareres eller I ønskeren ny. HORNE CYKELFORRETNING VlSvend AageØsterbery Kirkebakken 5, Horne Tlf eller20'e Zll Mekaniker Anders K Jensen Køb & Salg af biler Se bilsalg på i'å1633j,',e;*li3l;3r"iltl"' ryi r31

32

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Horne Aftenskoles program 2014/2015

Horne Aftenskoles program 2014/2015 Horne Aftenskoles program 2014/2015 350 medlemmer tager ikke fejl er du den næste der tar imod et af vores tilbud? Alle vore dygtige undervisere er klar til endnu en inspirerende og lærerig vinter. Så

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere