nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan"

Transkript

1 Bilag Kortlægning husholdningsaffald Husstandssammensætning Affaldsmængder... 3 Enkeltfraktioner fra husholdninger Papir og pap Glas og flasker Jern og metal Plast PVC Batterier Dagrenovation Bygge- og anlægsaffald Dæk Kølemøbler Elektriske og elektroniske produkter Haveaffald Imprægneret træ Farligt affald Deponi affald

2 Bilag 1 Kortlægning husholdningsaffald Der er gennemført en kortlægning af alle mængder af borgerrelateret affald. Det anvendte talmateriale stammer fra økonomisystemet hos NVR, og fremgår ligeledes af EMAS - registreringen for NVR. ne opgøres for kommunerne Holstebro, Struer og Lemvig. Hvor: Holstebro dækker over de gamle kommuner Holstebro, Vinderup og Ulfborg-Vemb. Struer dækker over de gamle kommuner Struer og Thyholm. Lemvig dækker over de gamle kommuner Lemvig og Thyborøn-Harboøre Husstandssammensætning Holstebro Kommune: Udvikling Befolkningstal ,7% Antal ,4% husstande Antal sommerhuse ,4% Tabel 1: Indbyggertal, antal husstande og sommerhuse, Holstebro Kommune /Danmarks statistik/ For Holstebro Kommune ses en positiv udvikling i befolkningstallet. Befolkningstallet er således steget med 0,7% fra 2002 til Der ses ligeledes en fremgang i såvel antallet af husstande som sommerhuse. Det samlede areal for Holstebro Kommune udgør 790,21 km 2, hvilket giver en gennemsnitlig befolkningstæthed på 71 indbyggere pr. km 2. Struer Kommune: Udvikling Befolkningstal ,8% Antal ,6% husstande Antal sommerhuse ,9% Tabel 2: Indbyggertal, antal husstande og sommerhuse, Struer Kommune /Danmarks statistik/ 2

3 For Struer Kommune ses et fald i befolkningstallet. Befolkningstallet er således faldet med 1,8% fra 2002 til I antallet af husstande og sommerhuse ses derimod en stigning. Det samlede areal for Struer Kommune udgør 248,42 km 2, hvilket giver en gennemsnitlig befolkningstæthed på 91 indbyggere pr. km 2. Lemvig Kommune: Udvikling Befolkningstal ,1% Antal ,9% husstande Antal sommerhuse ,4% Tabel 3: Indbyggertal, antal husstande og sommerhuse, Lemvig Kommune /Danmarks statistik/ For Lemvig Kommune ses et fald i befolkningstallet. Befolkningstallet er således faldet med 5,10% fra 2002 til Ligeledes ses et fald i antallet af husstande, mens antallet af sommerhuse er steget med hele 12,4%. Det samlede areal for Lemvig Kommune udgør 506,81 km 2, hvilket giver en gennemsnitlig befolkningstæthed på 44 indbyggere pr. km Affaldsmængder De registrerede mængder indsamles via en lang række ordninger. Efterfølgende er hver ordning beskrevet, og mængderne opgjort for hver kommune. For 2002 er det mængderne fra Holstebro og Vinderup Kommuner samt mængderne fra Struer og Thyholm Kommuner, der er anvendt. I nednævnte opgørelser er der mængder, som ikke er oplyst. Disse tal findes enten ikke eller er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt Dagrenovation Alle tre interessentkommuner har kompetenceoverdraget opgaven vedrørende indsamling af dagrenovation til NVRaffald i/s. År Holstebro Struer Lemvig Sum Tabel 4: Mængden (tons) af indsamlet dagrenovation til forbrænding i henholdsvis 2002 og Batterier Indsamling af batterier via dagrenovationsordningen blev indført i Lemvig Kommune 1. januar 2007 og 1. juni 2007 i Holstebro og Struer Kommuner. År Holstebro Struer Lemvig Sum *) Tabel 5: Mængden (tons) af batterier i henholdsvis 2002 og *) I tallet indgår mængderne fra Holstebro og Struer. 3

4 Storskrald/Haveaffald Storskraldsordningen blev indført i Ulfborg-Vemb området 1. januar 2007 og i Lemvig Kommune 1. juni Indsamling af haveaffald blev indført i Struer Kommune 1. januar Storskraldindsamling var tidligere indført i Struer Kommune Holstebro Struer Lemvig Sum Storskrald tilkald Tabel 6: Mængden (tons) indsamlet via storskraldsordningen i Holstebro Struer Lemvig Sum Storskrald heraf til genanvendelse heraf til sortering heraf til deponi Tabel 7: Mængden (tons) indsamlet via storskraldsordningen i Farligt affald I den seneste planperiode er indsamlingen af farligt affald via storskraldsordningen blevet udfaset. Borgerne skal aflevere/bringe det farlige affald til genbrugsstationerne og medicinrester til apoteket Holstebro Kommune 27 Struer Kommune 5,02 Lemvig Kommune - Tabel 8: Mængden (tons) af indsamlet farligt affald i henholdsvis 2002 og 2007 *) De 2 tons er den samlede mængde, der er indsamlet via storskrald i alle tre kommuner Genbrugsøer Genbrugsøerne i bolig- og andelsboligforeningerne samt de kommunale institutioner er en henteordning, hvor containerne tømmes i en ruteindsamling tilpasset affaldsmængden. I Holstebro Kommune har der ved boligforeningerne været etableret sådanne øer i en årrække. Ved de kommunale institutioner i Holstebro er der etableret en indsamlingsordning i Ved boligforeningerne i Lemvig Kommune er genbrugsøerne etableret i Ved boligforeningerne i Struer Kommune er genbrugsøerne etableret i slutningen af 2008, og tømninger er påbegyndt i År Holstebro Struer Lemvig Sum Tabel 9: Mængden (tons) af indsamlet affald ved genbrugsøer i Indsamlingsordning for papir og emballageaffald I efteråret 2006 blev der etableret en indsamlingsordning for papir-, metal- og plastemballage ved de private husstande i Holstebro Kommune. Hver privat husstand har fået en todelt 240 l containere til indsamling af papir og emballage. I perioden maj til juli 2007 blev disse containere også leveret til private husstande i Vinderup og Ulfborg-Vemb området. År Holstebro Tabel 10: Mængden (tons) af papir og emballageaffald via indsamlingsordning i Miljøstationer Miljøstationer opstillet i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner til indsamling af glas/flasker samt papir. 2*) 4

5 I Holstebro og Lemvig Kommuner er miljøstationerne i sommerhusområderne udvidet med containere til pap og metalemballage. Holstebro Kommune Flasker Papir 5 75 Pap/karton - 11 Metalemballager - 1 Lemvig Kommune Flasker Papir Pap/karton - 13 Metalemballager - 3 Struer Kommune Flasker Mængden registreret via Struer Genbrugsplads Mængden registreret via Struer Genbrugsplads Papir Pap/karton - - Metalemballager - - Tabel 11: Mængden (tons) af indsamlet affald ved miljøstationer i henholdsvis 2002 og Genbrugsstationer Der er etableret genbrugsstationer i alle tre kommuner. I tallene er følgende pladser medtaget: Holstebro Kommune: Holstebro- og Vinderup genbrugsstationer Struer Kommune: Struer- og Thyholm genbrugsstationer 2002 Holstebro Struer Lemvig Sum Genanvendelse heraf haveaffald heraf elektronik Farligt affald Til sortering Deponi *) Samlet Tabel 12: Mængden (tons) af indsamlet affald på genbrugsstationerne i *) deponiaffaldet er sendt til sortering. I 2007 tallene er følgende pladser medtaget. Holstebro Kommune: Holstebro-, Vinderup-, Ulfborg-, Sdr. Nissum- og Vemb Genbrugsstationer. Lemvig Kommune: Lemvig-, Harboøre. og Thyborøn Genbrugsstationer. Struer kommune: Struer- og Thyholm Genbrugsstationer Holstebro Struer Lemvig Sum Genanvendelse heraf haveaffald heraf elektronik Farligt affald Til sortering Deponi Samlet Tabel 13: Mængden (tons) af indsamlet affald på genbrugsstationer i

6 Samlet fra private De samlede mængder af affald fra private fordeler sig på følgende måde: Genanvendelse Forbrænding Sortering Deponi Specialbehandling Tabel 14: Samlede mængder i 2002 og 2007 (tons). Det skal bemærkes, at de mængder, der er registreret som mængder til sortering, medregnes som affald til genanvendelse. I alt 6

7 Enkeltfraktioner fra husholdninger 1.3. Papir og pap Papir og pap er genanvendeligt. Affaldet stammer fra private borgere. For de private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af (alle tre kommuner) Storskraldsindsamling (alle tre kommuner) Miljøstationer (alle tre kommuner) Frivillige organisationer (Struer og Lemvig) Papir- og emballagecontainer (Holstebro Kommune) ne har været støt stigende, og der er i 2007 registreret følgende: tons Miljøstationer 676 tons Frivillige, spejder mv. 931 tons Genbrugsøer 508 tons Papir- og emballagecontainer tons tons Tidligere målsætninger i Affaldsplan : Private: Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Papir Der skal indsamles Potentiale tal er opfyldt i 60 % af det genanvendelige papir og pap fra private husholdninger Der skal foretages en undersøgelse af modellen med miljøstationer, hvilken mængder indsamles / prisen Det skal undersøges om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet. Er undersøgt. Der er etableret en indsamlingsordning for papir- og emballage i Holstebro Kommune. 60 % genanvendelse af al papir- og papaffald. 60 % genanvendelse af papir- og papemballageaffald. Fastholde 60% genanvendelse af genanvendeligt papir - og pap -affald fra husholdninger. På baggrund af det beregnede potentiale fra Miljøstyrelsen svarer 60 % fra husholdninger til indsamling af tons pr. år. i NVR. 7

8 I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat at private skal frasortere genanvendeligt papir og pap fra dagrenovationen. For private har Miljøstyrelsen udregnet den potentielle mængde papir, der kan indsamles for den enkelte kommune. Målet er forpligtende og skal nås af den enkelte kommune, ikke af affaldsselskabet som hele. Hvis der indsamles mindre end 55% af potentialet skal der etableres husstandsindsamling af papir i kommunen. I hele NVR er der fra private i 2007 indsamlet tons. I 2007 blev der i Holstebro Kommune indsamlet 97 % af potentialet, i Lemvig Kommune, 89 % og i Struer Kommune 76 %. De indsamlede mængder leveres til modtagevirksomhederne, hvor materialerne gennemgår en sortering, inden de bortskaffes til genanvendelse. Genanvendelse af papir og pap giver en væsentlig besparelse på energiforbruget ved fremstilling af ny papirmasse. Denne energi er dog CO 2 neutral, da det hovedsageligt er træ, der anvendes. Der er også besparelser på hjælpestoffer og spildevand. Derimod er der ikke de store forskelle mellem forbrænding og deponi. I forhold til Affaldsstrategiens sigtelinje på 60% genanvendelse af papir fra husholdninger opfylder fællesskabet målene, da det vil svare til indsamling af tons pr. år fra private, hvor der er indsamlet tons Glas og flasker Affaldstypen omfatter udelukkende emballageglas. Affaldet stammer fra private borgere. Private For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: (alle kommuner). Genbrugsøer (alle kommuner) Igloer (alle kommuner) Frivillige org. (Lemvig Kommune) Storskrald (alle kommuner) ne har været støt stigende, og der er i 2007 registreret følgende: 596 tons Igloer 611 tons Frivillige org. 76 tons Storskrald indgår i mængden på genbrugsstationerne tons 8

9 Tidligere målsætninger i Affaldsplan Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Glas Der skal indsamles Potentialletal kendes ikke. 80% af det genanvendelige glasemballage Der skal foretages undersøgelser for muligheden for husstandsindsamling, herunder om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet Der skal iværksættes målrettet information til private om indsamling af genanvendeligt glasemballage Dette er undersøgt i forbindelse med etablering af indsamlingsordningen af papir- og emballagecontaineren i Holstebro Kommune. Hjemmeside etableret og opdateret. Information om NVRs ordninger. 80 % genanvendelse af glasemballage I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat at private skal frasortere genanvendeligt glas fra dagrenovationen. Affaldsbekendtgørelsen opstiller krav om, at der i bebyggelser med mere end 2000 indbygger skal etableres indsamlingsordning af glasemballager. De indsamlede mængder leveres til modtagevirksomhederne, hvor materialerne gennemgår en sortering inden de bortskaffes til genanvendelse. Genanvendelse af emballageglas giver store besparelser frem for forbrænding eller deponering. Beregningerne vedrørende forbrænding viser et negativt resultat. Dette skyldes, at forbrænding af glas kræver energi og ikke skaber energi. Sammenlignes genanvendelse med genbrug fremgår det, at der er en besparelse ved genbrug. Baggrunden for dette er, at direkte genbrug af flasker til nye flasker kræver mindre ressourcer end, hvis glasset knuses og omsmeltes til nye flasker. Det er ikke muligt at vurdere, om sigtelinien på 80% er nået, da potentialet ikke kendes. Målsætningerne i den tidligere affaldsplan er opfyldt, da der er udarbejdet målrettet information til borgerne. 9

10 1.5. Jern og metal Jern- og metalaffaldet stammer fra private borgere. Affaldstypen består af skrotjern og metalemballage. For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: Genbrugsplads (alle kommuner) Genbrugsøer (Holstebro og Lemvig Kommuner) Papir- og emballagecontaineren (Holstebro Kommune) Storskrald indsamling (alle kommuner) De registrerede mængder var i 2007: Genbrugsøer Storskrald Papir- og emballagecontaineren tons 49 tons indgår i mængden på genbrugsstationerne Tidligere målsætninger i Affaldsplan tons tons Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Jern Der skal indsamles Potentialletal kendes ikke. 50% af det genanvendelige metalemballage Der skal foretages undersøgelser for muligheden for husstandsindsamling, herunder om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet Der skal iværksættes målrettet information til private om indsamling af genanvendeligt glasemballage Der er etableret en indsamlingsordningen af papir- og emballagecontaineren i Holstebro Kommune. Hjemmeside etableret og opdateret. Information om NVRs ordninger er udsendt til alle husstande i de tre kommuner. 50 % genanvendelse af jern- og metalemballage I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat, at private skal udsortere genanvendeligt jern og metal fra dagrenovationen. Reglerne vedrørende håndtering og nyttiggørelse af emballageaffald er gennemført i affaldsbekendtgørelsen. Der forventes nye regler på området gældende specifikt for metalemballage. 10

11 De indsamlede mængder leveres til modtagevirksomhederne, hvor materialerne gennemgår en sortering og eventuelt en neddeling inden det bortskaffes til genanvendelse. Der er en stor besparelse ved genanvendelse af jern og metalemballager frem for forbrænding. Dette skyldes at forbrænding af jern- og metalemballage kræver energi, og ikke skaber energi. Miljøgevinsten ved genanvendelse af jern og metalemballage er relativ stor, og giver i sig selv grund til at fokusere på genanvendelse i stedet for forbrænding. Dette betyder, at jern og metalemballage skal frasorteres dagrenovationen og derfor skal der fokuseres på information om frasortering af jern og metalemballage fra dagrenovation og hvilke afleveringsmuligheder der er for jern og metalemballge Plast Plastaffald omfatter emballageplast, dunke, mv. I opgørelsen skelnes der ikke mellem de forskellige plasttyper. For de private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: (alle kommuner) Storskraldsindsamling (alle kommuner) Papir- og emballagecontaineren (Holstebro Kommune) ne har i 2007 været følgende: Papir- og emballagecontaineren Storskrald 23 tons 52 tons indgår i mængden på genbrugsstationerne Tidligere målsætninger i Affaldsplan tons Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Plastemballager Der skal foretages undersøgelser for muligheden for husstandsindsamling, herunder om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet. Der skal iværksættes målrettet information til private om indsamling af genanvendeligt plastemballage. Der er etableret en husstandsindsamling ved private husstande i Holstebro Kommune. Er etableret. 11

12 Øge genanvendelse af plastemballage til 22,5%. Der forventes nye bestemmelser vedr. genanvendelige plastemballager, hvor der skal etableres kommunale indsamlingsordninger for plastemballager fra husholdninger og anvisningsordninger for plastemballager fra erhverv. Det indsamlede plastaffald leveres til modtagevirksomhederne, hvor det gennemgår en sortering, inden det bortskaffes til genanvendelse. Plast er sædvanligvis fremstillet på basis af olie. Omsætningen af olie til plast er forbundet med et væsentligt energiforbrug. Genanvendelse af plast medfører således en væsentlig miljøgevinst. Miljøgevinsten ved genanvendelse af plast er relativ stor, og giver i sig selv grund til at fokusere på genanvendelse i stedet for forbrænding. Dette betyder, at plasten skal frasorteres dagrenovationen og derfor skal der fokuseres på information om frasortering af plast fra dagrenovation og hvilke afleveringsmuligheder der er for plast PVC PVC-affald stammer fra private borgere og modtages hovedsageligt på genbrugsstationerne. For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: Storskraldsindsamling I 2007 er der registreret følgende mængder PVC: 62 tons Storskrald indgår i mængden på genbrugsstationerne 62 tons Tidligere målsætninger i Affaldsplan Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger PVC Etablere afleveringsmulighed for PVC på etableret. Afleveringsmulighed er genbrugs-stationer. Sortering til genanvendelse og særskilt deponering af ikke genanvendeligt. Sortering er gennemført. Sikre en miljømæssig fornuftig håndtering af PVC-affald, således at ressourcerne udnyttes, og problemerne med tilsætningsstofferne elimineres. 12

13 Friholde affaldsforbrændingsanlæggene for PVC-affald. Sikre, at miljøproblemerne ved mekanisk genanvendelse minimeres. I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat, at private skal udsortere PVC fra dagrenovation. I 2001 blev der udstedt nye regler for håndteringen af PVC. Reglerne angiver, at genanvendeligt PVC skal udsorteres særskilt til genanvendelse, mens ikke genanvendeligt PVC skal frasorteres og deponeres særskilt. Det indsamlede genanvendelige PVC-affald leveres til godkendt modtagevirksomhed, hvor materialerne gennemgår en sortering, inden de bortskaffes til genanvendelse i Tyskland. Det indsamlede ikke genanvendelige PVC-affald leveres til godkendt deponi, hvor PVC-affaldet deponeres. Genanvendelse af PVC giver de største besparelser mht. energi- og ressourceforbrug i forhold til forbrænding og deponi. Det skyldes, at der ved genanvendelse ikke skal bruges energi på fremstillingen af PVC, og forbrænding af PVC giver en større mængde restprodukter, som røggasrensningsprodukter og slagger, end genanvendelse. Udsortering af PVC skal fastholdes Batterier I opgørelsen skelnes der ikke mellem store og små batterier. For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: (alle kommuner) Indsamling via dagrenovation (alle kommuner) I 2007 er der registreret følgende: (akkumulatorer) Indsamling via dagrenovation 40 tons 3 tons 43 tons Tidligere målsætninger i Affaldsplan Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Batterier Der skal foretages Der er i alle tre kommuner etableret en indsam- undersøgelser af mulighederne for husstandsindsamling af lingsordning via dagrenovation. batterier Information om bestående ordninger. Hjemmeside etableret og opdateret. 13

14 : Indsamlingen af batterier reguleres efter Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, bekendtgørelse nr af december Ved etablering af en kommunal indsamlingsordning for bærbare batterier, finansieret af producenterne af disse batterier, forventes det, at vi kan opnå en høj indsamlingsmålsætning i Danmark. Baggrunden herfor er en mere effektiv ordning end en distributørindsamling, som ligger til grund for direktivets målsætning på 25 % i 2012 og på 45 % i Danmark fastlægger en vejledende målsætning om indsamling af 45 % i 2012, hvilket er en fremrykning i forhold til kravet i batteridirektivet. Indsamling af batterier er blevet en del af producentansvaret, og derfor skal der ikke ske en sortering m.v. af batterierne. Det er producenterne, der afhenter batterierne. De indsamlede akkumulatorer leveres til genanvendelse hos godkendt modtagevirksomhed. I Struer Kommune er der en forhandlerordning, som bl.a. betyder, at der i forskellige forretninger er opstillet batterispande som tømmes efter behov. Affaldsstrategien angiver følgende miljøproblemer vedrørende batterier: Batterier kan indeholde store mængder kviksølv. Ikke indsamlede nikkel-cadmium udgør den vigtigste kilde til cadmium i affaldsstrømmene. En del batterier indeholder ressourcer som stål, zink, mangan og kulstof, som kan genanvendes. Batterier i dagrenovationen anses generelt for et stort miljøproblem og desuden indeholder en del batterier ressourcer, der kan genanvendes. Det er vigtigt, at der gennemføres løbende information om udsortering af batterier. Der er etableret en indsamlingsordning for batterier Dagrenovation Dagrenovationen stammer fra de tre kommuners private borgere samt erhverv, der er tilsluttet indsamlingsordningen. Indsamling af dagrenovation forestås af NVRaffald i/s. For 2007 er der registreret følgende mængde: Dagrenovation tons tons 14

15 Tidligere målsætninger i Affaldsplan Organisk affald Der skal iværksættes undersøgelser som skal afdække potentialet ved forgasning af usorteret dagrenovation Der er gennemført indledende undersøgelser. Herunder skal økonomien afdækkes og sammenlignes med eksisterende løsninger De udførte undersøgelser kunne ikke afdække økonomien ved opførsel af nyt anlæg. Undersøgelserne af forgasning af usorteret dagrenovation udføres som fuldskalaforsøg på eksisterende anlæg. De iværksatte undersøgelser skal indeholde sammenligninger med andre affaldsselskaber/kommuners indsamlingssystemer for dagrenovation. Heriblandt systemet i Lemvig som er vægtbaseret. Der er gennemført indledende fuldskala forsøg. De udførte undersøgelser kunne ikke afdække dette. Organisk dagrenovation behandles lokalt, ud fra en vurdering af, hvad der er miljømæssigt og økonomisk mest optimalt. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end indbyggere, iværksætte indsamling af dagrenovation fra husholdninger. Kommunalbestyrelsen kan via regulativer tillade, at borgerne hjemmekomposterer den vegetabilske del af dagrenovationen. Kapacitet Den indsamlede mængde dagrenovation køres direkte til forbrænding på Måbjergværket. Kontraktmæssigt har nomi/nvr adgang til forbrænding af tons affald på Måbjerg Værket. Denne mængde fordeler sig som følger: Ca ton dagrenovation fra NVRaffald I/S. Ca ton dagrenovationslignende affald fra nomi I/S. Ca ton sorteret højværdigt affald fra nomi I/S. Samtidigt har L90 forpligtiget sig til at forbrænde hele dagrenovationsmængden fra Lemvig Kommune samt mængden fra Ulfborg-Vemb området. 15

16 Udviklingen på bioforgasningsområdet følges nøje. Det har baggrund i, at Måbjerg Bioenergi i den kommende planperiode forventes opført som nabo til Affaldsterminal Måbjerg. Affaldsstrategien angiver som sigtelinier vedrørende organisk dagrenovation, at dette skal behandles lokalt ud fra en vurdering af, hvad der er miljømæssigt og økonomisk mest optimalt, og at organisk dagrenovation udgør en ressource, der bør udnyttes bedst muligt. Med baggrund i de muligheder etableringen af Måbjerg Bioenergi giver, er organisk dagrenovation udpeget som et fokusområde Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald defineres i denne sammenhæng kun som beton, tegl, mursten mv. For de private husstande er der etableret indsamlingsordning i form af genbrugsstationer. De registrerede mængder var i 2007: tons tons Tidligere målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. Sikre en høj genanvendelse af beton og tegl. Sikre at genanvendelsen af beton og tegl sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Beton og tegl i bygge- og anlægsaffald håndteres primært gennem cirkulæret Cirkulære om kommunale regulativer om sortering af byggeog anlægsaffald med henblik på genanvendelse, 1995 samt cirkulæret om Anvendelse af rent, sorteret bygningsaffald til bygge- og anlægsformål, Cirkulæret angiver, at der skal udarbejdes regulativer for håndteringen af bygge- og anlægsaffald. De indsamlede mængder bortkøres til modtagevirksomhederne, hvor materialerne gennemgår en sortering og knusning, inden de bortskaffes til genanvendelse. Beregninger af indikatorerne for beton og tegl viser, at der er en stor besparelse ved genanvendelse frem for deponering. Genanvendelse af beton og tegl giver også en væsentlig besparelse på råstofressourcer. 16

17 På baggrund af de indsamlede mængder vurderes der ikke behov for yderligere tiltag eller ændring af håndteringen Dæk Dæk er i denne sammenhæng både store og små dæk. Der er der etableret indsamlingsordninger i form af:. Storskrald (alle kommuner) ne har i 2007 været følgende: Storskrald 92 tons indgår i mængden på genbrugsstationerne 92 tons Tidligere målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. 90% genbrug eller genanvendelse af alle kasserede dæk. Siden 1995 har dæk været omfattet af producentansvar i form af en tilbagetagningsordning for kasserede dæk. Ordningen sikrer, at kasserede dæk indsamles og genanvendes eller forbrændes, hvorved deponering undgås. De indsamlede dæk afhentes af registrerede transportører, der afleverer til modtagevirksomhederne. Den indførte tilbagetagningsordning har på landsplan medført, at 98% af alle kasserede dæk indsamles. Heraf genbruges eller genanvendes mindst 80%. Miljøindikatorerne for dæk viser, at der opnås de største besparelser pr. ton ved forbrænding og genbrug. På baggrund af de indsamlede mængder og de velfungerende indsamlingsordninger vurderes der ikke behov for yderligere tiltag Kølemøbler CFC-holdige kølemøbler stammer fra såvel private borgere som virksomheder. Da kølemøbler er omfattet af producentansvarsordningen (WEEE) kan virksomheder også aflevere kølemøbler på genbrugsstationerne. For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: 17

18 Storskraldsindsamling (alle kommuner) I 2007 er der registreret følgende: stk. Storskrald indgår i mængden på genbrugsstationerne stk. Målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. 95% genanvendelse af det totale antal kasserede kølemøbler. Kølemøbler er omfattet af producentansvarsordningen (WEEE) og kan afleveres på genbrugsstationerne. De modtagne mængder afhentes af WEEE systemet, som sikrer at materialerne gennemgår en sortering og oparbejdning. Kølemøbler, der er fremstillet før 1995, indeholder miljøbelastende fraktioner (CFC), der nedbryder ozonlaget, tungmetaller og evt. PCB På baggrund af indsamlingsresultatet og udfasningen af CFC- holdige gasser i kølemøblerne vurderes der ikke behov for yderligere tiltag Elektriske og elektroniske produkter Affald af elektriske og elektroniske produkter stammer fra såvel private borgere som virksomheder. Da elektriske og elektroniske produkter er omfattet af producentansvarsordningen (WEEE), kan virksomheder også aflevere elektriske og elektroniske produkter på genbrugsstationerne. Elektriske og elektroniske produkter er omfattet af producentansvarsordningen (WEEE), og for private husstande er der etableret indsamlingsordning i form af:. Storskrald. I 2007 er der registreret følgende: Storskrald 816 tons indgår i mængden på genbrugsstationerne 816 tons Målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. 18

19 Øge genanvendelsen af ressourcer fra elektriske og elektroniske produkter. Friholde affaldsforbrændingsanlæggene og deponierne for elektriske og elektroniske produkter. Miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter. Regulering Affald af elektriske og elektroniske produkter stammer fra såvel private borgere som virksomheder. De modtagne mængder afhentes af WEEE systemet, som sikrer at materialerne gennemgår en sortering, og oparbejdning. Genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter giver væsentlige ressourcebesparelser. På baggrund af indsamlingsresultatet vurderes der ikke behov for yderligere tiltag Haveaffald I opgørelsen for haveaffald er medtaget grenaffald, havejord, trærødder m.v. For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af:. Storskralds indsamling. Lokal neddeling (Struer). I 2007 er der registreret følgende: Storskrald indsamling Lokal neddeling tons 574 tons ca. 300 tons tons Målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. 95% til genanvendelse I husholdningsaffaldsregulativet er fastsat at private skal udsortere haveaffald fra dagrenovationen. Modtagelse og oparbejdelse af haveaffald reguleres efter affaldsbekendtgørelsen. 19

20 De modtagne mængder haveaffald på genbrugsstationerne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner bliver bortskaffet til Nomi Vækst A/S, hvor det bliver genanvendt som kompost. Havejord modtaget på genbrugsstationerne i Holstebro og Lemvig Kommuner bliver bortskaffet til lokal modtageplads, som sikrer at der sker anmeldelse af jordflytning, samt at der foretages analyse af jorden. Struer Kommune foretager selv anmeldelser og udtager analyser af den modtagne jord. Affaldsstrategien opstiller ikke miljøvurderinger vedrørende haveaffald. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en større ændring af de bestående indsamlingsordninger på nuværende tidspunkt Imprægneret træ Imprægneret træ omfatter træ behandlet med f.eks. krom, kobber, arsen, tin og kreosot. For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: (alle kommuner). I 2007 er der registreret følgende: 541 tons 541 tons Målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. Udnytte energi- og råvareressourcerne i imprægneret træ. I 2001 blev det fastsat, at alt imprægneret træ skulle udsorteres som ikke forbrændingsegnet affald, hvilket vil sige bortskaffes til deponi. Dog kan neddelt kreosotimprægneret træ forbrændes på anlæg godkendt hertil. Træ, der er trykimprægneret med arsen og kreosot, er klassificeret som farligt affald, og skal håndteres derefter. Det imprægnerede træ er blevet deponeret på eksterne deponier. Imprægneret træ indeholder en række miljøbelastende stoffer, som giver problemer ved bortskaffelsen. 20

21 Imprægneret træ udsorteres særskilt på genbrugsstationerne, og dette vil fortsætte Farligt affald Farligt affald indsamles, efter udfasning af indsamlingsordningen via storskrald, kun på genbrugsstationerne. Der er etableret indsamlingsordninger i form af: (alle kommuner) Storskrald (alle kommuner). Ordningen blev udfaset i august 2007 Forhandlerordninger som bl.a. giver mulighed for aflevering af medicinrester på apotekerne. For 2007 er der registreret følgende mængder: 166 tons Storskrald 2 tons 168 tons Målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. Optimere økonomi og miljømæssig behandling af farligt affald. Øge genanvendelsen af farligt affald. Farligt affald reguleres efter affaldsbekendtgørelsen og særlige bekendtgørelser om enkelt fraktioner. Olie- og kemikalieaffald bortskaffes til Dansk Special Affald, som forestår udsortering og den videre bortskaffelse. Farligt affald udgør i sig selv en brand-, sundheds- og/eller miljøfare og skal derfor behandles miljømæssigt forsvarligt. Farligt affald består af mange forskellige affaldstyper med mange forskellige miljøegenskaber. Farligt affald er klassificeret på grund af dets iboende egenskaber, hvilket betyder, at det er potentielt farligt at håndtere. Indsamlingssystemet for olie- og kemikalieaffald vurderes at være velfungerende, og resultatet af indsamlingen af olie- og kemikalieaffald i fællesskabet vurderes at være tilfredsstillende. Der er i 2007 indsamlet følgende mængder pr. indbygger: Holstebro Struer Lemvig ,23 1,64 2,07 Tabel 15: Indsamlet farligt affald pr. indbygger [kg/pr. indbygger]. 21

22 1.17. Deponi affald I opgørelsen er kun medtaget de mængder, der reelt deponeres. Deponi affald, der modtages på genbrugsstationerne, kan opdeles i to fraktioner, asbestaffald, som går direkte til deponi samt deponi affald, som sendes til sortering på Affaldsterminal Måbjerg. Dette er gældende for Holstebro og Struer Kommune. I Lemvig Kommune afleveres både asbest affald og deponi affald direkte til deponi I 2007 er der registreret følgende mængder:, direkte deponi tons, sortering tons tons Målsætninger i Affaldsplan I affaldsplan var der ikke opsat specielle målsætninger for fraktionen. Nedbringe mængden af affald til deponering. Sikre miljømæssig optimal drift af deponeringsanlæg (bæredygtig deponering). Deponi affald reguleres efter Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Regeringen har stillet som krav, at der maks. må deponeres 6% af den samlede mængde affald. Da dette er opfyldt, opstilles der ikke nye initiativer. Med den nye bekendtgørelse er der nu fastsat krav til indretning og drift af deponeringsanlæggene samt fastsat kriterier og grænseværdier for affaldets udvaskningsegenskaber. Dette skal sikre, at konsekvenserne af et svigt i de miljøbeskyttende systemer ikke medfører uoprettelige natur- og/eller miljømæssige skader i deponeringsanlæggets omgivelser. Fællesskabet følger de nye opstillede krav fra bekendtgørelse nr. 252 af marts Grundet den nuværende lave deponeringsprocent iværksættes der ikke nye tiltag. De mængder, der sendes til sortering, undergår en sortering, inden de sendes videre til endelig deponering. I 2007 blev 6% af det modtagne affald deponeret. 22

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan 2009-2020

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan 2009-2020 Bilag 1... 2 Kortlægning husholdningsaffald... 2 1.1. Husstandssammensætning... 2 1.2. Affaldsmængder... 3 Enkeltfraktioner fra husholdninger... 8 1.3. Papir og pap... 8 1.4. Glas og flasker... 9 1.5.

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

1 Indledning Læsevejledning 4. 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne Regulativer for affald 5. 2.

1 Indledning Læsevejledning 4. 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne Regulativer for affald 5. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Læsevejledning 4 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne 5 2.1 Regulativer for affald 5 2.2 Datagrundlag 6 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger for husholdninger

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere