BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL Fokus på det skæve Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark"

Transkript

1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 4 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 214 Fokus på det skæve Danmark Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 3. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen af de handlede boligers kvalitet fra kvartal til kvartal er forsøgt renset ud af talmaterialet. Indekset dækker perioden fra 1. kvartal 1992 til og med 4. kvartal 214. Denne analyse fokuserer på priserne i København og Frederiksberg i forhold til resten af landet. På grund af den store interesse for prisudviklingen i København samt Frederiksberg er der foretaget en opdeling af prisudviklingen på de forskellige postnumre i de to kommuner. Analysen indeholder også en gennemgang af prisudviklingen på boligmarkedet fordelt på huse og ejerlejligheder, der hver især igen yderligere opdeles på geografi, boligens alder og størrelse. Der er opstillet særlige indeks murermestervillaer kontra andre parcelhuse, samt for ejerlejligheder fordelt på boligtyperne stuelejligheder og ejerlejligheder fra 1. sal og op. Konstruktionen af denne form for prisindeks er en forholdsvis teknisk øvelse, der er beskrevet i et særskilt metodenotat. Interesserede kan rekvirere dette ved henvendelse til Marc Lund Andersen, I slutningen af Bolig&Tal4 er der en forenklet beskrivelse af metoden. De, der ønsker at se detaljerede oplysninger om prisernes udvikling, henvises til hvor man kan downloade et excel-ark med alle prisindeks. Forskelle mellem København+Frederiksberg og resten af landet I de seneste år er priserne på ejerlejligheder i Hovedstaden steget med op mod 8-1% om året. Flere medier har talt om en boligboble. De kraftige prisstigninger er dog isoleret til Hovedstaden. Set i forhold til, at ejerlejlighedsmarkedet i København og på Frederiksberg kun udgør ca. 6. enheder (inklusiv udlejede ejerlejligheder) svarende til ca. 4½ % af de godt 1.3. ejerboliger, der findes i Danmark så har ejerlejligheder på Frederiksberg og i København fået uforholdsmæssigt meget opmærksomhed i medierne. Hvis man alene følger med i boligpriserne via medierne, kan man let få et fordrejet billede af boligmarkedets tilstand. For at illustrere, hvor stor forskellen i prisudviklingen mellem de forskellige delmarkeder er, er der i nedenstående figur vist prisindeks for ejerlejligheder i København og på Frederiksberg kontra enfamiliehuse i hele landet samt i landsdel Vest- og Sydsjælland. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

2 Prisudvikling siden 29 (indeks = 1 i 1. kvt. 29) Hele landet - huse København - ejerlejligheder Landsdel Vest- og Sydsjælland - huse Frederiksberg - ejerlejligheder I denne figur er der fokuseret på udviklingen fra 1. kvartal 29 til 4. kvartal 214. Denne periode er valgt, fordi prisen på ejerlejligheder ramte bunden i 1. kvartal 29 efter 2,5 år med prisfald. Det fremgår af figuren, at lejligheder på Frederiksberg er næsten 5% dyrere i dag, og at lejligheder i København er næsten 4% dyrere nu sammenlignet med, da ejerlejlighedsmarkedet ramte bunden for næsten 6 år siden. I samme periode er prisen på huse stort set uændret for hele landet. Priserne på huse i landsdel Vest- og Sydsjælland er faldet med ca. 2% i samme periode. I den forbindelse er det vigtigt at erindre, at der er 59.5 ejerlejligheder på Frederiksberg og i København tilsammen, men godt parcel- og stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse i hele landet (som er ejet af privatpersoner eller IS, og som er beboet af ejer). Alene i landsdel Vest- og Sydsjælland er der ca. 15. ejerboliger i form af huse. Der er en naturlig interesse for ændringer i prisudviklingen og for positive nyheder, og derfor kan det ikke undre, at fokus på det seneste i højere grad har været på København og Frederiksberg. Hvis den positive prisudvikling i Hovedstaden markerer et vendepunkt på boligmarkedet, og såfremt prisstigningerne spreder sig til resten af boligmarkedet, er det korrekt at fokusere på stigningerne for ejerlejligheder i Hovedstaden. Indtil der er sikkerhed for, at der er en sådan vending i gang, bør man huske, at der er relativt få ejerlejligheder i selve Hovedstaden. Ejerlejligheder var udsat for en større korrektion i priserne end enfamiliehuse, da boligpriserne faldt fra midten af 26 til 29. Det er derfor relevant at se på prisudviklingen på ejerlejligheder kontra enfamiliehuse i et længere tidsperspektiv. Ser man på prisudviklingen fra 1992 til i dag, bliver det, man kalder det todelte boligmarked, blot endnu tydeligere. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 2

3 Prisudvikling siden 1992 (indeks = 1 i 1992, 1. kvt.) Hele landet - huse København - ejerlejligheder Landsdel Vest- og Sydsjælland - huse Frederiksberg - ejerlejligheder Prisudviklingen i de enkelte postnumre i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune I denne udgave af Bolig&Tal er der foretaget en opdeling af boligpriserne på postnumre i København og på Frederiksberg. Normalt advarer BVC mod brugen af prisoplysninger på de enkelte postnumre. Det skyldes, at der er relativt få handler i de enkelte postnumre pr. kvartal. Derfor forringes datagrundlaget væsentligt, når man går ned på postnummer-niveau. Ud fra BVC s datamateriale kan det ses, at der findes mindre end 1 handler med ejerlejligheder i kvartalet i de fleste postnumre i København og på Frederiksberg. Man skal derfor passe på med at fortolke oplysninger om kvadratmeterpriser i de enkelte postnumre alt for håndfast. Det er dog interessant at se på prisudviklingen for boliger i forskellige bykvarterer over længere tid, så man kan studere, om enkelte kvarterer rykker op i pris og status (en såkaldt gentrificering ). 8 Udvalgte bydele i København (indeks = 1 i 1992, 1. kvt.) KBH K KBH V FRB C KBH N KBH NV Brønshøj Vanløse Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 3

4 I tabel 1 på side 25 ses boligprisudviklingen for samtlige bydele i København. Af hensyn til pladsen vises her blot indeksværdierne for 4. kvartal år for år. Det kan overraske, at forskellen mellem bydelenes prisudvikling er så stor. Det er også interessant at se, at Vesterbro (København V) er det postnummer, hvor priserne har udviklet sig kraftigst siden Her er det indlysende, at den store byfornyelsesindsats er den forklarende faktor. Det er vigtigt i denne sammenhæng at pointere, at priserne målt på den absolutte kvadratmeterpris stadig er højest i Frederiksberg C og København K, hvor priserne ligger tæt på 37. kr. (jf. Realkreditrådet). Årsagen til at Vesterbro topper i ovenstående figur er, at Vesterbro i 1992 var præget af nedslidte bygninger og sociale problemer, og priserne kommer derfor fra et lavere startniveau. Faktisk var kvadratmeterprisen på Vesterbro ca. 4.7 kr. i 1992, mens den i dag ligger på ca (jf. Realkreditrådet). Årsagen til, at Brønshøj ligger lavest kan delvist skyldes, at Brønshøj rent geografisk ligger længere væk fra centrum. Ligeledes ses det, at Valby, Nordvest (København NV) og Vanløse har haft de næstlaveste stigninger. Kendetegnende er det igen, at disse bydele ligger lidt længere fra centrum. Konklusionen er altså, at prisstigningstakten, også inden for Københavns kommunes, grænser, formindskes, desto længere man kommer fra centrum. Man kan rangere bydelene efter deres prisniveau og vise, hvordan bydelenes rangorden har ændret sig gennem de senere år. Det er gjort i figuren for neden, hvor de 12 bydele er rangeret efter deres relative prisniveau i hvert andet år fra Det er særligt interessant at se, hvordan Vesterbro langsomt er kommet højere og højere op i rangordenen. Det er især i perioden fra 1996 til 1998, at Vesterbro rykkede op og blev en relativt dyrere bydel KBH K FRB C FRB C FRB C FRB C KBH SV KBH K KBH K KBH K FRB C FRB C KBH K Brønshøj FRB KBH K KBH K KBH K FRB C FRB C FRB C FRB C KBH K KBH K FRB C FRB KBH K FRB FRB KBH Ø KBH K KBH Ø KBH Ø KBH Ø FRB KBH Ø KBH V KBH Ø KBH Ø KBH Ø KBH Ø FRB FRB FRB KBH V KBH V KBH Ø KBH V KBH Ø KBH SV KBH N KBH SV KBH SV KBH SV KBH Ø KBH N KBH N FRB KBH V FRB FRB FRB C Brønshøj Vanløse KBH V KBH V KBH N KBH V KBH S KBH SV KBH N KBH SV KBH N KBH S KBH SV KBH N KBH N KBH N KBH S KBH SV KBH SV KBH S KBH SV KBH N KBH SV Valby Valby Valby KBH S KBH S KBH V KBH S FRB KBH N KBH S KBH S KBH S Vanløse KBH S Brønshøj Valby Valby Valby Valby Valby Valby Valby Valby Valby KBH NV Vanløse KBH S Vanløse Vanløse KBH NV KBH NV Vanløse KBH NV Vanløse Vanløse Vanløse KBH N KBH NV KBH V KBH NV KBH NV Vanløse Vanløse KBH NV Vanløse KBH NV KBH NV KBH NV KBH V KBH V KBH NV Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj 1992 K K K K4 2 K4 22 K4 24 K4 26 K4 28 K4 21 K4 212 K4 214 K4 Her ses det også, at KBH K (indre København) og FRB C har kæmpet om førstepladsen gennem snart 2 år. Brønshøj, Valby, Vanløse og Nordvest har ligge lavest prismæssigt gennem de fleste af årene. Omdannelsen af Vesterbro til en mere attraktiv bydel som en følge af byfornyelsesindsatsen er undersøgt i rapporten Arkitektonisk merværdi om hvordan arkitektur kan skabe værdi byggeprocessen og for samfundet, Dansk Arkitektur Center og Byggeriets Evaluerings Center, ved Kent Martinussen, Anne Nørgaard og Curt Liliegreen, november 23. Rapporten opstiller Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 4

5 den hypotese, at den bevarende byfornyelsesindsats har aktiveret områdets værdi i at være city-nært, og at forskønnelsen af området har udløst en selvforstærkende kædereaktion af værdistigninger på privat ejendom, der igen har givet højere belåningsværdier og har udløst istandsættelsesarbejder. Rapporten beskriver ud fra detaljeret statistik over kriminalitet i lokalområdet, hvordan lovovertrædelser som røveri og indbrud er gået ned mellem 1996 og 22. Samtidig viser særkørsler fra CVR og Det Centrale Erhvervsregister, at der fra 1994 til 23 skete en normalisering af bydelens erhvervsstruktur. Undersøgelsen gik også ned på et mikroplan og så på erhverv i 22 byfornyede karréer. Her kunne man registrere en fremgang i erhverv som IT, arkitekter, design, reklame, kommunikation og fotografer. Derimod faldt antallet af værtshuse med hele 46% og gruppen Kunstnerisk virksomhed, lager, værksteder og beboerlokaler gik fra at fylde 22% til 9% (Byggeriets Evaluerings Center & Dansk Arkitektur Center 23: s ). Den ændrede erhvervssammensætning blev tolket som udtryk for, at bydelen nu (i 23) blev betragtet som trendy. Analysen hæftede sig ved, at udbudspriserne for ejerlejligheder i det byfornyede område i 23 lå højere end i traditionelt dyre områder som Søllerød og Gentofte. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 5

6 Generelle markedstendenser Priserne på huse faldt i hele landet i 4. kvartal med 2,3%, men steg samlet med 2,9% for året 214. Priserne på ejerlejligheder faldt i 4. kvartal med,3%, men steg samlet med 6,5% i 214. Ser man på regioner, så man det største fald i 4. kvartal for enfamiliehuse i Region Syddanmark, hvor priserne faldt med 5,9%. Største stigning ses i 4. kvartal for ejerlejligheder i Region Nordjylland, som steg med 2,7%. Den største stigning på årsbasis ses for ejerlejligheder i Københavns kommune med en stigning på 9,3%. Også Aarhus og Aalborg udviser markante prisstigninger for ejerlejligheder, både når der ses på prisudviklingen i 214 samt udviklingen gennem de sidste fem år. Derimod halter Odense noget efter. Det gælder også, når man anlægger det helt lange perspektiv og ser på prisudviklingen siden Sammenfatning i tabelform I nedenstående tabeller ses prisudviklingen i procent for udvalgte dele af boligmarkedet. For en mere detaljeret gennemgang henvises til data i Excel på Enfamiliehuse Område 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Hele landet -2,3% 2,9% -3,8% 174,5% Region Hovedstaden -2,6% 2,8% 6,9% 279,2% Region Sjælland,1% 3,8% -12,7% 14,5% Region Syddanmark -5,9% 1,5% -12,% 14,% Region Midtjylland -1,2% 1,8% -2,8% 167,2% Region Nordjylland,9% 7,7% 2,% 15,8% København 1,2% 2,3% 3,4% 492,4% Aarhus -1,%,7% 1,8% 279,3% Odense,7% 8,4% -,3% 21,3% Aalborg -3,5% 5,% 1,% 22,1% Ejerlejligheder Område 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Hele landet -,3% 6,5% 17,8% 254,1% Region Hovedstaden,% 8,% 24,5% 39,6% Region Sjælland -2,% -,1% -8,7% 111,8% Region Syddanmark -3,%,5% 1,7% 142,% Region Midtjylland -1,5% 6,1% 8,8% 212,5% Region Nordjylland 2,7% 7,5% 2,5% 23,3% København,7% 9,3% 31,5% 396,3% Aarhus -2,1% 5,% 14,8% 273,1% Odense -3,8% -3,9% 2,8% 172,5% Aalborg 3,4% 6,9% 21,9% 215,3% Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 6

7 Enfamiliehuse fordelt efter opførelsesår på landsbasis Opførelsesår 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Før 196-3,2% 2,3% -2,8% 193,9% ,9% 4,5% -5,7% 145,% Efter 198-3,5% 1,1% -1,1% 218,1% Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår på landsbasis Opførelsesår 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Før 196 -,3% 8,% 22,7% 312,3% ,2% 4,3% 7,5% 167,5% Efter 198-2,5% 4,8% 16,2% 143,5% Enfamiliehuse fordelt efter størrelse på landsbasis Størrelse 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Mindre end 12 m2-2,3% 5,3% -4,8% 158,1% m2-3,% 1,2% -4,6% 174,6% Over 16 m2-1,1% 2,% -,6% 24,8% Ejerlejligheder fordelt efter størrelse på landsbasis Størrelse 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Mindre end 6 m2 -,4% 9,% 15,6% 217,8% 6-9 m2,8% 8,4% 18,1% 25,% Over 9 m2-1,2% 4,3% 23,% 333,8% Murermestervillaer og Parcelhuse på landsbasis 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Murermestervillaer -2,1% 4,2% 3,1% 269,3% "Parcelhuse" -2,4% 2,8% -4,4% 167,9% Stuelejligheder og 1. sals lejligheder på landsbasis 4. kvartal 214 Sidste år Sidste 5 år Siden 1. kvartal 1992 Stuelejligheder -,4% 7,9% 16,6% 228,9% 1. sals lejligheder -,3% 6,2% 18,% 261,4% Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 7

8 På de efterfølgende sider vises prisudviklingen grafisk i mere end 15 indeks, som er placeret i 56 figurer. Der laves indeks for enfamiliehuse og for ejerlejligheder. Der er følgende indeks: - Hele landet - Regionerne Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland - Landsdelene Byen København, Københavns Omegn, Nordsjælland, Østsjælland, Vestog Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og Nordjylland 1 - Hver af kommunerne København, Odense, Aalborg, Aarhus, Næstved, Slagelse, Guldborgsund, Roskilde, Holbæk, Lolland, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Esbjerg, Kolding, Silkeborg, Vejle, Viborg, Herning, Randers og Horsens for enfamiliehuse - Hver af kommunerne København, Frederiksberg, Odense, Aalborg, Aarhus, Gentofte, Næstved, Slagelse, Roskilde, Gladsaxe, Helsingør, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, Esbjerg, Silkeborg, Vejle, Viborg, Herning, Randers og Horsens for ejerlejligheder Derudover laves de specielle indeks, hvor indeksene opdeles på baggrund af forskellige karakteristika: - Stuelejligheder og lejligheder fra 1. sal og op - Murermestervillaer og parcelhuse - Små, mellem og store enfamiliehuse - Små, mellem og store ejerlejligheder - Ældre, nyere og nye enfamiliehuse - Ældre, nyere og nye ejerlejligheder Disse særlige indeks laves typisk for hele landet, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Landsdel Københavns Omegn, Storbyerne København, Aarhus, Aalborg og Odense som et samlet indeks samt resten af landet. De særlige indeks, som vedrører ejerlejligheder, laves også for København og Frederiksberg særskilt. Herefter følger i figur 1-56 de omtalte indeks, som alle har start i 1992 med indeksværdi 1. 1 Bornholm er den eneste landsdel der ikke laves indeks for, hvilket skyldes et for lavt antal handler. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 8

9 HELE LANDET, REGIONERNE OG LANDSDELE (ENFAMILIEHUSE) Figur 1: Enfamiliehuse og Ejerlejligheder Hele landet Figur 2: Enfamiliehuse De fem regioner Enfamiliehuse Ejerlejligheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Figur 3: Enfamiliehuse Landsdele på Sjælland Figur 4: Enfamiliehuse Landsdele i Jylland samt Fyn Byen København Fyn Københavns Omegn 35 Sydjylland 4 Nordsjælland 3 Vestjylland Østsjælland 25 Østjylland 3 Vest- og Sydsjælland 2 Nordjylland Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 9

10 UDVALGTE KOMMUNER (ENFAMILIEHUSE) Figur 5: Enfamiliehuse - De fire største byer Figur 6: Enfamiliehuse Udvalgte kommuner på Sjælland København Odense Aarhus Aalborg Figur 7: Enfamiliehuse Udvalgte kommuner i Jylland og på Fyn Odense Aarhus Aalborg Esbjerg Kolding Silkeborg Vejle Viborg Herning Randers Horsens København Næstved Slagelse Guldborgsund Roskilde Holbæk Lolland Gentofte Gladsaxe Helsingør Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rudersdal Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

11 HELE LANDET, REGIONERNE OG LANDSDELE (EJERLEJLIGHEDER) Figur 8: Ejerlejligheder og enfamiliehuse hele landet Figur 9: Ejerlejligheder De fem regioner Enfamiliehuse Ejerlejligheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Figur 1: Ejerlejligheder Landsdele på Sjælland Figur 11: Ejerlejligheder Landsdele i Jylland samt Fyn 6 4 Byen København Fyn 35 5 Københavns Omegn Sydjylland Nordsjælland 3 Vestjylland 4 Østsjælland Østjylland 25 Vest- og Sydsjælland Nordjylland Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 11

12 UDVALGTE KOMMUNER (EJERLEJLIGHEDER) Figur 12: Ejerlejligheder De fem største byer Figur 13: Ejerlejligheder Udvalgte kommuner på Sjælland 6 6 København København Frederiksberg 5 Frederiksberg 5 Odense Gentofte 4 Aarhus 4 Roskilde 3 Aalborg 3 Næstved 2 2 Slagelse Høje-Taastrup 1 1 Gladsaxe Helsingør Figur 14: Ejerlejligheder Udvalgte kommuner i Jylland og på Fyn 5 Odense 45 Aarhus 4 Aalborg 35 Randers 3 Viborg 25 Herning 2 15 Horsens 1 Esbjerg 5 Silkeborg Vejle Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 12

13 STUELEJLIGHEDER VS. LEJLIGHEDER FRA 1. SAL OG OP Figur 15: Stuelejligheder vs. fra 1. sal op hele landet Figur 16: Stuelejligheder vs. fra 1. sal og op Region Hovedstaden Stuelejligheder 1. sal og op Stuelejligheder 1. sal og op Figur 17: Stuelejligheder vs. fra 1. sal og op Københavns Omegn Figur 18: Stuelejligheder vs. fra 1. sal og op Region Østsjælland Stuelejligheder 1 Stuelejligheder 5 1. sal og op 5 1. sal og op Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 13

14 STUELEJLIGHEDER VS. LEJLIGHEDER FRA 1. SAL OG OP Figur 19: Stuelejligheder vs. fra 1. sal og op De fire største byer Figur 2: Stuelejligheder vs. fra 1. sal og op Resten af landet Stuelejligheder 1. sal og op Stuelejligheder 1. sal og op Figur 21: Stuelejligheder vs. fra 1. sal og op København Figur 22: Stuelejligheder vs. fra 1. sal og op Frederiksberg Stuelejligheder 1 1. sal og op Stuelejligheder 1 1. sal og op Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 14

15 MURERMESTERVILLAER VS. PARCELHUSE Figur 23: Murermestervillaer og parcelhuse Hele landet Figur 24: Murermestervillaer og parcelhuse Region Hovedstaden Murermestervillaer 5 Parcelhuse Murermestervillaer Parcelhuse Figur 25: Murermestervillaer og parcelhuse Københavns Omegn Murermestervillaer Parcelhuse Figur 26: Murermestervillaer og parcelhuse Region Sjælland Murermestervillaer 5 Parcelhuse Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 15

16 MURERMESTERVILLAER VS. PARCELHUSE Figur 27: Murermestervillaer og parcelhuse Samlet indeks for København, Aarhus, Aalborg og Odense Figur 28: Murermestervillaer og parcelhuse Samlet indeks for resten af landet (dvs. alle undtagen de fire nævnte største byer) Murermestervillaer Parcelhuse 1 Murermestervillaer Parcelhuse Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 16

17 SMÅ, MELLEM OG STORE ENFAMILIEHUSE Figur 29: Villaer fordelt efter størrelse Hele landet Figur 3: Villaer fordelt efter størrelse Region Hovedstaden <12 m m2 5 >16 m <12 m m2 >16 m Figur 31: Villaer fordelt efter størrelse Københavns Omegn Figur 32: Villaer fordelt efter størrelse Region Sjælland <12 m2 <12 m m m2 5 >16 m2 >16 m Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 17

18 SMÅ, MELLEM OG STORE ENFAMILIEHUSE Figur 33: Villaer fordelt efter størrelse Samlet indeks for København, Aarhus, Aalborg og Odense <12 m m2 5 >16 m Figur 34: Villaer fordelt efter størrelse - Samlet indeks for resten af landet (dvs. alle undtagen de fire nævnte største byer) <12 m m2 >16 m Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 18

19 SMÅ, MELLEM OG STORE EJERLEJLIGHEDER Figur 35: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse Hele landet Figur 36: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse Region Hovedstad <6 m m2 5 >9 m <6 m2 6-9 m2 >9 m Figur 37: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse KBH Omegn Figur 38: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse Region Sjælland <6 m m2 >9 m <6 m2 6-9 m2 5 >9 m Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 19

20 SMÅ, MELLEM OG STORE EJERLEJLIGHEDER Figur 39: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse Samlet indeks for København, Aarhus, Aalborg og Odense <6 m2 6-9 m2 >9 m Figur 4: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse - Samlet indeks for resten af landet (dvs. alle undtagen de fire nævnte største byer) <6 m m2 5 >9 m Figur 41: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse - København Figur 42: Ejerlejligheder fordelt efter størrelse - Frederiksberg <6 m m2 >9 m <6 m2 6-9 m2 1 >9 m Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 2

21 ÆLDRE, NYERE OG NYE ENFAMILIEHUSE Figur 43: Villaer fordelt efter opførelsesår Hele landet Figur 44: Villaer fordelt efter opførelsesår Region Hovedstaden Før Efter Før Efter Figur 45: Villaer fordelt efter opførelsesår Københavns omegn Figur 46: Villaer fordelt efter opførelsesår Region Sjælland Før Før Efter Efter Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 21

22 ÆLDRE, NYERE OG NYE ENFAMILIEHUSE Figur 47: Villaer fordelt efter opførelsesår - Samlet indeks for København, Aarhus, Aalborg og Odense Før Efter Figur 48: Villaer fordelt efter opførelsesår - Samlet indeks for resten af landet (dvs. alle undtagen de fire nævnte største byer) Før Efter Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 22

23 ÆLDRE, NYERE OG NYE EJERLEJLIGHEDER Figur 49: Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår Hele landet Figur 5: Ejerlejligheder efter opførelsesår Region Hovedstaden Før Efter Figur 51: Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår Københavns omegn Før Efter Før 196 Efter Figur 52: Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår Region Sjælland Før Efter Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 23

24 ÆLDRE, NYERE OG NYE EJERLEJLIGHEDER Figur 53: Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår - Samlet indeks for København, Aarhus, Aalborg og Odense Før Efter Figur 54: Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår - Samlet indeks for resten af landet (dvs. alle undtagen de fire nævnte byer) Før Efter Figur 55: Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår - København Figur 56: Ejerlejligheder fordelt efter opførelsesår - Frederiksberg Før Efter Før Efter Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 24

25 Tabel 1: Uddrag af prisindeks for postdistrikter i Københavns Kommune KBH K KBH V FRB C FRB KBH Ø KBH N KBH S KBH NV KBH SV Valby Brønshøj Vanløse 1992 K1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1992 K4 92, 89,2 98,4 12,7 9,6 92,2 88,6 99, 87,6 91,3 8,9 91, 1993 K4 94,3 94,4 17,6 15,4 94,6 92,8 82,5 87, 9,2 96,7 87, 95, K4 9,1 88,2 19,9 15,3 96,7 98,1 83,8 81,1 85, 86,1 82,5 85, K4 11,5 11,1 135,3 119,6 113,2 13,6 96,6 95,3 92,2 1,8 9,3 11, K4 126,9 128,5 159,8 14,6 13,8 125,4 19,2 112,4 128,2 115,6 12,1 125, 1997 K4 153,8 16, 177,3 156,2 155,8 153,4 123,5 13, 137,5 131, 19,9 135, K4 173,8 212,2 26,8 186,6 184,6 178,8 166,8 157,9 175,9 166,3 133,7 164, K4 177,9 238,3 244,7 217,8 212,5 223,2 193,6 21,7 214,7 198, 17,1 194,7 2 K4 231,2 34,6 273,1 245,9 248,8 265,4 241,6 226,4 252,1 237,9 188, 228,6 21 K4 267,2 338, 287,7 275,4 28,7 29,7 29,6 256,7 38,5 268, 228, 264,6 22 K4 282,8 369,1 334,7 299,9 288,6 327,6 38, 289,6 339,9 284,2 239,5 287,5 23 K4 32,8 429,9 332,2 314,9 317,9 349,9 327,9 313,6 357,1 313,2 251,7 312,4 24 K4 354,3 477,1 48,3 376,7 382, 43, 39, 358,5 37,6 357,2 284,9 352,3 25 K4 476,1 69,1 535,2 483, 52, 562,3 56,2 453,4 468,9 48,3 41,8 466,3 26 K4 519,6 648,2 553,9 479, 535,7 561,5 524, 461,7 494,6 519, 367, 494, 27 K4 482,1 595,3 524,4 447,5 463,1 55,8 463,1 393,8 463,4 444,7 332, 411, 28 K4 447,3 58, 453,4 387, 397,5 372,2 374,6 329,9 367,7 342,6 267,1 324,6 29 K4 375,5 53,1 451,5 374,8 396,4 417,1 374,3 312,9 35, 342,7 256,9 345,8 21 K4 48,7 545,1 489,9 419,4 421,1 431,1 394,8 32,4 376,5 361,2 267,4 365,2 211 K4 421,2 552,4 462,9 418,7 419,1 437, 367,4 337,8 314,6 333,3 252,7 31,7 212 K4 427,5 567,1 551,2 428,1 441,6 466,9 393,8 38,5 422,5 362,1 252, 341,4 213 K4 496,1 636,5 594,6 484,5 499,7 54,8 432, 377,5 445,3 383, 249,2 385,3 214 K4 541,9 72,9 627,9 519,1 545,4 559,7 479,5 46,3 471,4 434,9 38, 415,7 Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 25

26 SAMMENLIGNING MELLEM DANSKE BOLIGPRISINDEKS I nedenstående figurer sammenlignes Boligøkonomisk Videncenters boligprisindeks med de tilsvarende indeks, som Danmarks Statistik og Realkreditrådet laver for hele landet. Til trods for at de tre indeks beregnes på tre forskellige måder, har de fulgtes tæt det meste af perioden fra 1992 til 3. kvartal 214. Figur 57: Danske boligprisindeks Hele landet, enfamiliehuse (1. kvartal 25 = 1) Danmarks Statistik Realkreditrådet Boligøkonomisk Videncenter Figur 58: Danske boligprisindeks Hele landet, ejerlejligheder (1. kvartal 25 = 1) Danmarks Statistik Realkreditrådet Boligøkonomisk Videncenter Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 26

27 INDEKSMETODEN KORT FORTALT Indeksene laves via repeat sales -metoden, som på dansk kan udtrykkes gentagne-salg - metoden. Metoden er relativt ukendt i Danmark, da der ikke er andre som udgiver boligprisindeks ved brug af denne metode i Danmark. Det er der til gengæld i mange andre lande, og i USA konstrueres de velkendte S&P/Case-Shiller boligprisindeks via repeat sales metoden. Metoden har til formål at korrigere for det problem, at boliger er meget forskelligartede størrelser med stor variation i for eksempel arkitektur, kvalitet, vedligeholdelsesstand og naboomgivelser. Problemet består i, at de boliger, der sælges i ét kvartal ikke er nøjagtig de samme, som sælges i alle andre kvartaler. Det medfører, at boligpriserne beregnet ved en simpel metode påvirkes af forskelle i typen og sammensætningen af de boliger, som sælges i de enkelte kvartaler. Der er forskellige metoder til at korrigere for det beskrevne problem. Gentagne-salg metoden er en af dem, og den introduceres nu i Danmark med dette indeks. Ved gentagne-salg metoden anvendes prisudviklingen for de boliger, hvor der kan observeres mindst to salg af samme bolig inden for perioden fra 1992 og frem til i dag. Det betyder også, at indekset ikke gør brug af bolighandler, hvor der højest kan observeres en enkelt handel siden Derfor kan der naturligt forekomme forskelle mellem de indeks som beregnes, her og de indeks som beregnes af andre aktører i Danmark. For en mere udførlig beskrivelse henvises til metodenotatet som kan rekvireres ved henvendelse til Marc Lund Andersen, April 215 Boligøkonomisk Videncenter Marc Lund Andersen Tlf.nr.: Mail: Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER OFFENTLIGGØR BOLIGPRISINDEKS FOR 3. KVARTAL 2014

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER OFFENTLIGGØR BOLIGPRISINDEKS FOR 3. KVARTAL 2014 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 3 VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER OFFENTLIGGØR BOLIGPRISINDEKS FOR 3. KVARTAL 214 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør hermed for 2. gang et prisindeks for boliger. Indekset

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken udgives af Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet

Boligmarkedsstatistikken udgives af Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 10 VIDENCENTER SÆRUDGAVE: UNDERVURDERES BOLIGKRISEN 09 I YDEROMRÅDERNE PÅ BAGGRUND AF METODE? Sammenfatning I denne særudgave af Bolig&Tal undersøges effekten på Boligøkonomisk

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. November 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af november 2014 var der på landsplan 58.774 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.175 parcel- og rækkehuse, 7.017 ejerlejligheder

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Februar 2013 Månedsstigning i antallet af ejerboliger til salg Ved udgangen af februar 2013 var der på landsplan 57.782 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.749 parcel- og rækkehuse,

Læs mere

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse.

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse. Marts 2011 Stadig større boligudbud end sidste år 61.946 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af marts 2011. Udbuddet er fordelt på 41.666 parcel- og rækkehuse, 9.783 ejerlejligheder

Læs mere

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af januar 2017 var der på landsplan 52.346 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 34.944 parcel- og rækkehuse, 6.577 ejerlejligheder

Læs mere

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Juli 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juli 2017 var der på landsplan 55.089 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.544 parcel- og rækkehuse, 6.519 ejerlejligheder

Læs mere

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder Juni 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juni 2017 var der på landsplan 55.435 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.971 parcel- og rækkehuse, 6.364 ejerlejligheder

Læs mere

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse.

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse. September 2011 Boligudbud lavere end i august, men stadig større end samme tidspunkt sidste år 69.883 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af september 2011. Udbuddet er fordelt

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening 21. juni 2012 Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2012 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Ved udgangen af oktober 2016 var der på landsplan 57.578 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.109 parcel- og rækkehuse, 7.244

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2016 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010.

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010. Juni 2011 Større boligudbud 70.968 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juni 2011. Udbuddet er fordelt på 47.183 parcel- og rækkehuse, 11.295 ejerlejligheder og 12.490 fritidshuse.

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser August 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af august 2017 var der på landsplan 54.849 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.261 parcel- og rækkehuse, 6.870 ejerlejligheder

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser April Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af april var der på landsplan 55.918 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.008 parcel- og rækkehuse, 6.598 ejerlejligheder og

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser September 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af september 2017 var der på landsplan 54.327 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.179 parcel- og rækkehuse, 6.808

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010.

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010. Juli 2011 Større boligudbud 71.485 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juli 2011. Udbuddet er fordelt på 47.357 parcel- og rækkehuse, 11.532 ejerlejligheder og 12.596 fritidshuse.

Læs mere

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E 20. marts 2012 Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.028 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 4. kvartal 2011,

Læs mere

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2016 var der på landsplan 53.978 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.084 parcel- og rækkehuse, 6.659 ejerlejligheder

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 18. september 2013 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010.

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010. Februar 2010 Lille stigning i boligudbuddet i februar 54.286 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af februar 2010. Udbuddet fordelte sig med 37.064 parcel- og rækkehuse, 8.747

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E 19. juni 2013 Boligmarkedsstatistikken, 1. kvartal 2013 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse var i gennemsnit 10.936 kr. i 1. kvartal 2013. Det er 0,1 pct. højere

Læs mere

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. April 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2014 var der på landsplan 62.759 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 41.959 parcel- og rækkehuse, 7.692 ejerlejligheder

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet 19. december 2011 19. december 2011 Boligmarkedsstatistikken, 3.

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder Der er en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter finanskrisen, hvor vi har oplevet en

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse.

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Salgspris (kvm.pris) Kvartals Års København by 21.289 21.684 22.892 22.712 23.464 3,3 10,2 Københavns omegn 19.883 20.699

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct.

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct. November 2010 2008 Stadig større boligudbud end sidste år 61.002 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af november 2010. Udbuddet fordelte sig med 41.101 parcel- og rækkehuse, 9.741

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere