Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undskyld Hr. må jeg byde Dem.."

Transkript

1 Nummer 3 Juni årgang 2000 eksemplarer Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

2 Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/hans Kruse Blichersvej Kjell Thorning Spejderne v/sten Langdahl Kong Knapsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/cita T. Brøns Birkevej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning menighedsråd v/birgit Andersen Rosenborgvej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Prangervej Kjell Thorning Forsamlingshus v/signe Andreasen Blichersvej Kjell Socialdemokraterne i Kj. Kommune v/helle Westergård Højvangen Kjell Thorningegnens Friluftsspil v/tage Bjerring Hjordbakken Kjell Thorning Pensionistforening v/viggo Eriksen Skovvej Kjell Børnehaven Peblinge Huset v/jesper Petersen Peblingestien Kjell Thorning Venstrevælgerforening v/agner Christensen Ulvedalsvej Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerup v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/dorit Rask Over Kærsholm Vej Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Birgit Andersen (formand) Om muligt indleveres indlæg på ; alle gængse tekst- og billed-formater accepteres Indhold Tryk: Birk Laursen Bogtryk & Offset, Viborg Deadline fredag den 18. juli Næste udsendelse uge 32 Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Tørrepladsen 30, 2 Referat af årsmøde i Blichfang... 3 Thorning Pensionistforening... 5 Så ruller fodbolden igen...6 Fodboldstøvle Bank... 7 Omkring Jeppe Aakjær Det sker på Bakkegården Badminton nyt Koncert i Grathe Gudstjenester KFUM og KFUK Mother Teresa Indre Mission Landmandsliv nu klar til premiere OBS! Interaktiv indholdsfortegnelse

3 Referat af årsmøde i Blichfang Ref.: Birgit M. Andersen. Deltagere: Thorning Foredragsforening v/ Tom Andersen, Brugerrådet/Bakkegården v/ Søren Sørensen, KFUM & K v / Tove Vinther, Thorning menighedsråd v/ Birgit M. Andersen, Thorning Forsamlingshus v/ Niels Juul Jensen, Thorningegnens Friluftsspil v/ Tage Bjerring, Thorning Pensionistforening v/ Viggo Eriksen, Foreningen Norden v/ Ellen Andersen. Fra redaktionen afbud fra Peter Nielsen og Hanne Pehrson. Punkt 1. Valg af dirigent. Tom Andersen vælges til dirigent og fastslår, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet. Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet bliver læst op af formanden. Referatet godkendes. Punkt 3. Formandens beretning. Formand Tage Bjerring aflægger beretning: Blichfang gennem 16 år er fortsat inde i en god rutine med informationer fra de tilsluttede foreninger og enkelte spontane indlæg ud over de rent foreningsmæssige. Disse spontane indlæg gør bladet endnu mere spændende og interessant at læse. Økonomien har af og til skrantet en smule, men der er en god økonomi nu. Problemer med Post Danmark har været et tilbagevendende punkt. Servicen er blevet så ringe og omkostningerne så store, at Blichfang for eftertiden bliver omdelt via Forbruger-kontakt i Tilst. Tom Andersen har det store arbejde med at få bladet distribueret, og vi kan takke ham for, at Blichfang stadig havner i postkasserne. Indkøringsvanskeligheder med årets første blad skulle gerne være rettet. Tak til annoncørerne, hvis bidrag styrker økonomien væsentligt. Også tak til Hanne Pehrson, som formidler kontakten til annoncørerne. Tak til Peter Nielsen for hans utrættelige arbejde med opsætning af bladet i en altid flot opsætning, som der sjældent er noget at rette i, efter at alle bidragydere med indlæg til bladet har fået det tilsendt til korrekturlæsning, før det går i trykken. Tak til Tove Vinther for hendes arbejde med regnskabet og tak til alle foreningerne, der slutter op om bladet. Formanden slutter sin beretning med tak til redaktionskolleger for godt samarbejde. Formandsberetningen godkendes. Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer Tove Vinther fremlægger et pænt regnskab med et overskud på 8.164,21 kr. Kassebeholdningen er på 3

4 23.532,09 kr. Regnskabet godkendes. Punkt 5. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang. Tom Andersen beretter om fortrædelighederne med Post Danmark og arbejdet med det nye distributionsfirma i Tilst, som skal have bladene i bunker med snor omkring - senest kl fredagen før omdeling lørdagen i ugen efter. Den sidste uge i hver måned er dyrere, derfor undgås for eftertiden udbringning der. Også husstande, som fravælger reklame, får Blichfang. Fejl i forbindelse med distribuering af årets første blad forventes at være rettet. Punkt 6. Indkomne forslag. Ingen. Punkt 7. Debat og gode ideer. Tage Bjerring beretter om de krisemuligheder, der skulle drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som blev droppet, da krisen med postomdeling blev overvundet. Tove Vinther orienterer, på vegne af annonceafdelingen, om nye annoncører. Søren Sørensen fortæller, på vegne af brugerrådet, at det håndgribelige blad er meget vigtigt for ældre mennesker, der ikke ville kunne leve med evt. at skulle læse Blichfang på nettet. Punkt 8. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet fortsætter uændret på 200 kr. Punkt 9. valg (formand, næstformand, kasserer, ansv.redaktør og to revisorer) Ny formand for en 2-årig periode: Birgit M. Andersen (menighedsrådet). Næstformand: Genvalg til Hanne Pehrson. Kasserer: Genvalg til Tove Vinther. Ansvarshavende redaktør: Genvalg til Tom Andersen. Punkt 10. Eventuelt. Der opfordres til at give kørepenge til Tom Andersen for kørsel til Tilst. Formanden takker dirigenten og de fremmødte for et godt møde. Stor tak til den afgående formand for veludført arbejde. 4

5 Thorning Pensionistforening Onsdag den 13. august kl er der underholdning på Bakkegården, med 3 Gange Hans fra Skive. Der serveres snitter, vin og kaffe med småkager. Pris 50 kr. Husk tilmelding på tlf eller Thorning Pensionistforenings bestyrelse er Viggo Eriksen tlf Vera Nielsen tlf Gundhild Sørensen tlf Jørgen Knudsen tlf Ingse Glittrup tlf Hermed ønsker bestyrelsen alle en god sommer Husk. Onsdag den 10. september er der udflugt med Thorning Turist, som vil sørge for at vi får en god eftermiddag med kaffe på en hyggelig kro. Afgang fra Thorning kl Alle er velkomne. 5

6 Så ruller fodbolden igen Fodboldsæsonen er igang igen, det ser ud til, at vi får en rigtig god sæson med helt utrolig mange tilmeldte hold. Det er rigtig dejligt med så mange gode og glade fodboldspillere. I børne og ungdomsrækkerne er der tilmeldt 10 hold i JBU og DGI. Vores U16 drenge og U12 piger fik vi i gang efter lidt vanskeligheder. I samarbejde med Kjellerup blev der samlet spillere nok til de to hold, og det kører helt fint. Vi håber at Thorning-forældrene vil tage godt imod spillere og forældre fra Kjellerup. Det er jo et samarbejde, der gælder alle, ikke mindst forældrene. U5 og U6 (sandkasseholdet) er også kommet igang med stor hjælp fra nogle forældre. Det er rigtig godt, at de i en tidlig alder kan lege lidt med en bold. I år er serie 6 herre også kommet igang igen med hjælp og meget gåpåmod fra Per, Ingvar og Benno. Det er rigtig godt, at vi igen har herrefodbold i Thorning, samtidig med at vi også stadig har både 7 og 11 mands oldboysfodbold. Damesenior fortsætter også med 7 mands fodbold, godt styret af Krasser. Vores kampprogram kan man se i vinduet i klubhuset for 14 dage ad gangen, vi håber dermed på mange tilskuere til kampene. Når der er hjemmestævne for U12, U14 og U16 kan man på stadion købe kaffe, kage, sodavand og slik og dermed støtte holdene. Til sidst vil vi gerne sige tak til SPAR-købmand Mogens Duch for pølser med tilbehør og suppe til opstart af vores fodboldspillere På fodboldbestyrelsens vegne Helle Østergård 6

7 Fodboldstøvle Bank Kære forældre Kender I det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres fodboldstøvler, der er næsten nye, synes I, og hvad gør I så? I henvender jer til mig, så vil jeg lægge dem i en bank, hvor de, der vil købe giver kr. 50,00; og de der vil sælge får kr. 40,00. (Afregning sker ved salg.) Ret henvendelse til: Carl Erik Philipsen Bindstouwvej 13, Thorning 8620 Kjellerup Tlf Mobil Med venlig hilsen Thorning Idrætsforening 7

8 8

9 Billetsalget starter den 20. august (først til mølle princip) 9

10 Omkring Jeppe Aakjær Bente Kure og Leif Ernstsen var i særdeles levende live på scenen, som de havde lovet. Vi var omkring mange facetter af Aakjærs liv og forfatterskab. Det drejede sig ikke mindst om hans sociale engagement., men også om hans poetiske forfatterskab. Ca. 90 mennesker var mødt op i Thorning Forsamlingshus, og de fik en rigtig god oplevelse. Det var Thorning Foredragsforening, der havde arrangeret aftenen. For at understrege såvel det sociale og politiske engagement som det poetiske hos Jeppe Aakjær spillede og sang parret også mindre kendte af hans sange. Det gav en ny dimension i forståelsen af Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab.. Vi afsluttede med Jeg bærer med smil min byrde, og den byrde gik vi så hjem med efter en rigtig god aften, men vi blev ikke helt klar over, hvad der egentlig sker når duggen dynker et strå. Bente Kure indledte med at synge: Der dukker af disen min fædrene jord. Hun sang smukt og nuanceret en af de bedste sange om det at være dansk. Bente Kure reciterede Jeg er født på Jyllands Sletter. Det gjorde hun ligeledes smukt. Det stod helt klat, at parret havde sat sig grundigt ind Aakjærs liv og forfatterskab, og at de havde en stor kærlighed til det stof, de formidlede. Der blev sunget Aakjærsange med akkompagnement af Leif Ernstsens harmonika og Bente Kures guitarspil. Det gjorde de fremragende. Næste arrangement i Foredragsforeningen bliver i samarbejde med menighedsrådet. Det bliver den 24. august, hvor lektor ved det teologiske fakultet på Århus Universitet, Peter Lodberg, holder gudstjeneste og taler efterfølgende i Forsamlingshuset. Se yderligere omtale side

11 Det sker på Bakkegården Maj: 21.5 Banko kl Tina Frank kl Juni: 4.6 Pensionistforeningen, heldagsudflugt til Fyn kl Banko kl Skt. Hansaften kl Juli måned sommerferie August: 13.8 Pensionistforeningen kl Banko kl Underholdning kl Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Inden gudstjenesten er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe. HUSK Skt. Hans fest Tirsdag den 24. juni kl holder vi Skt. Hansfest på Bakkegården. Hans Jørgen Hørning holder båltalen. Afslutning i cafeteriet, hvor der kan købes pølser og kaffe. Alle er velkommen. Brugerrådet. 11

12 Badminton nyt Badmintonsæsonen er nu slut, og et nyt udvalg kan se tilbage på en sæson med mange aktiviteter. Ungdomsafdelingen har i år haft spillere i alderen 9-16 år. Spillerne har deltaget i tre holdturneringer, og fire af de yngste på U-11 holdet kvalificerede sig til Landsmesterskaberne i København. Derfor drog de fire spillere, Anja Søgaard Nielsen, Søren Jakobsen, Veronika Krogh Andersen og Kirstine Møller Madsen sammen med to af forældrene, Bjarne Nielsen og Peter Jakobsen, i weekenden den marts til DGI-byen i København for at deltage i U-11 drenge/piger Landsmesterskaberne. Turen gik med tog fra Viborg lørdag kl. 6 med ankomst til København kl. 11. Derefter gik dagen med badminton, hyggeligt samvær og om aftenen var alle i badeland indtil kl. 22, hvor alle gik i samlet trop til vandrerhjemmet Danhostel. Inden for en halv time sov alle både voksne og børn og det på trods af, at der var masser af kage og slik. Søndag morgen gik det videre med badminton til kl. 14 om eftermiddagen. Resultatmæssigt var det ikke det helt store, men det var også eliten, som spillerne var oppe imod. Sluttelig var der tid til en tur rundt omkring Tivoli inden afgang med toget til Viborg, hvor der var ankomst kl en rigtig god weekend. I vinterferien havde klubben arrangeret badmintonskole i hallen i to dage for ungdomsspillere fra Thorning og Kjellerup. Det var nogle sjove, spændende og lærerige dage, hvor der også var besøg af en instruktør fra DGI. Som afslutning på sæsonen sidst i marts, havde vi besøg af DGI s Legepatrulje, der underholdt børnene og de forældre, der havde lyst og mod til at deltage i de sjove aktiviteter, som gav sved på panden. Sæsonen var dog ikke helt slut, idet 16 12

13 børn og ledere drog på weekendlejr i Frederiks den april arrangeret af DGI, hvor 100 børn fra flere midtjyske klubber deltog. Det var en weekend med besøg af DGI s gymnastikkaravane, svømning, udsmykning af trøjer og selvfølgelig en masse hygge og badminton. Efter badmintonturneringen fredag aften var der frit spil, og nogle af de mest ivrige børn, holdt sig vågne og spillede badminton hele natten. En rigtig god weekend for såvel børn som voksne. Motionister Vi har igen i år spillet både mandag og onsdag aften. Det er ikke alle baner, som er blevet benyttet, men på de baner, hvor der er blevet spillet, ser det ud som om, at folk har givet hinanden kamp til stregen og sved på panden. De helt store aktiviteter har der ikke været, men udvalget påtænker til næste sæson at holde juleafslutning samt en træningsaften for alle med en badmintonkonsulent fra DGI. Vi synes også, at det kunne være sjovt at afholde klubmesterskaber, så går du med en drøm om at være stævneleder for en dag, er det lige dig vi gerne vil høre fra. Den kommende sæson For motionisterne er der banesalg 11/8 kl. 19 så sæt allerede nu X i kalenderen. Ungdomsholdene starter sæsonen mandag i uge 35. Vi har fire friske hjælpetrænere til sæsonen, men mangler en voksen træner, som har lyst og tid til at træne ungdomsspillerne. Vi har mulighed for at tilbyde trænerkurser i DGI-regi, så kontakt udvalget, hvis det er noget for dig. 13

14 Tirsdag den 23. september kl Koncert i Grathe Medvirkende : Hot Stompers Gospel Band Trompet: Ole Kirk, Århus Klarinet og sang: Peter Jensen, Skive Træk- og ventilbasun: Per Jegbjerg, Herning Piano og kapelmester: Rud Kjems, Skive Banjo: Christian Nielsen, Viborg Bas: Bent Jensen, Skive Trommer: Peter Bjerrum, Lemvig Hot Stompers blev startet 1986 og fejrede i års fødselsdagen i Skive- Hallerne i selskab med 240 glade gæster og med jazz/gospelsangerinden Etta Cameron som solist. Siden har gospelmusikken været en vigtig del af orkestrets virke, og det er blevet til en række kirkekoncerter det sidste par år. Der er en egen stemning i de gamle kirkerum, hvor generationer har samledes i sorrig og glæde, og akustikken er fremragende, så der venter tilhørerne i Grathe kirke en rigtig god oplevelse. I 2007 gik Hot Stompers i studiet for at indspille orkesterets tredie CD, som udelukkende rummer gospelnumre. 14

15 Gudstjenester Thorning Grathe 8. juni 3. s.e. trinitatis juni 4. s.e. trin Peder Roulund 22. juni 5. s.e. trin juni 6.s.e. trin juli 7.s.e. trin juli 8. s.e. trin juli 9. s.e. trin Peder Roulund 27. juli 10. s.e. trin Peder Roulund 3. august 11. s.e. trin Peder Roulund 10. august. 12. s.e. trin august 13. s.e.trin Arrangementer Sommermøde i Thorning Søndag d. 24. august. Vi begynder i Thorning kirke kl med gudstjeneste ved tidligere generalsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp, lektor Peter Lodberg fra Århus Universitet. Herefter er der foredrag i Thorning Forsamlingshus, ligeledes ved Peter Lodberg, der vil fortælle om emnet: Kirke og kristendom i nutidens Europa. Der findes kirker de allerfleste steder i Europa. De vidner om kristendommens lange tradition og store betydning for Europas historie, kultur og politik. Men hvordan ser det ud i fremtiden? Hvilke strømninger i dagens Europa udfordrer kirken og kristendommens fremtid? Kommer de fra Asien, Amerika eller Mellemøsten - eller fra alle tre kontinenter på samme tid? Det er nogle af de spørgsmål, Peter Lodberg vil forsøge at give et svar på. Alle er velkomne! Arrangør: Thorning menighedsråd og foredragsforeningen. 15

16 KFUM og KFUK Fre. 6/6 kl Cykeltur. Arr.: Lisbeth og Jan Pedersen. Afgang: P-pladsen? Fre. 13/6 kl Grillfest hos Tove og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10. Fre. 20/6 kl Fre. 27/6 kl Sankt Hansfest i Jeppes Grusgrav ved Skivevej. Frederiks KFUM og KFUK deltager. Tale ved pastor Helle Bærnholt, Vium. Aftentur. Arr.: Jeppe og Linda Nielsen. Afgang: P-pladsen. 2/8 6/8 Børnesommerlejr i Kjeldsølejren for hele Distrikt Hærvejen. Program fås hos Tove Vinther. 9/8 10/8 Heldagstur eller to-dagestur. Jan og Lisbeth Pedersen planlægger. Alle er velkomne. Evt. Oplysninger og programmer fås hos Tove Vinther på tlf eller 16

17 Mother Teresa Vokseværk Søstrene var endnu ikke anerkendt af den katolske kirke som en selvstændig orden og havde ikke nogen officiel ordensregel, men de levede som nonner og var ikke sikre på, at de ville blive anerkendt. Det var jo også kun et år siden, at søster Teresa havde forladt Loteri. Søster Teresa sørgede for, at det arbejde søstrene udførte på gaderne, ikke kolliderede med deres uddannelse. Hun lavede skemaer, så der blev tid til det hele. Nogle af pigerne syntes, at det var for hårdt og rejste igen, men denne tid var ikke spildt. De nåede at lære noget, de aldrig kunne glemme. Søster Teresa var klar over, at alle mennesker har en bestemt plads i livet, og at ikke alle skulle være nonner. Antallet af søstre steg stødt, og Mr. Gomas gav dem et større rum plus loftet i hans hus. Der blev lavet ekstra badeværelser af mursten og bambusmåtter på taget. Men der var meget overfyldt. Godt at de ikke havde mange ejendele. Kærlighedens Missionærer Da prøveåret var gået, samlede ærkebiskoppen al den information, han kunne få, om søster Teresa og hendes lille flok af hjælpere. Der var visse bagstræberiske gamle præster, der ikke forstod, hvad det skulle gøre godt for, hvorimod mange andre ikke kunne prise dem nok. Søstrene var modige og venlige og muntre, og de gjorde et stykke arbejde, der ellers ikke ville blive gjort. Folk begyndte at spørge sig selv om, hvordan de havde kunnet klare sig uden deres hjælp. Søster Teresa fik indisk statsborgerskab. Nu var hun selv en af landets fattigste. Hun skrev målsætningen for sin gruppe, og de regler de levede efter. Til de gængse løfter om fattigdom, kyskhed og lydighed, tilføjede hun helhjertet og frit at tjene de fattigste af de fattige. Marie Jørgensen. PS: Vi mangler strikkegarn, og modtager gerne det strikkegarn som du har til overs. Tak. 17

18 Indre Mission Juni: Fredag d. 6 og lørdag d. 7 Årsmøde i Vejle. Torsdag d. 12.kl Danmissionsaften. Missionsparret Mette og Simond Kristensen, Madagaskar. Torsdag d. 19. kl Blå Kors-aften. Chr. Schmidth, Kjellerup. Torsdag d. 26. kl Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen, Ålborgvej 72. Helle Bærnholt,Vium taler. Juli: Sommerferie. IM s telefonandagt Danmissions Kvindekreds Torsdag d. 12. juni kl Danmissionsaften i missionshuset ved Mette og Simon Kristensen, Madagaskar. Kaffebord og lotteri. Alle er velkomne til at høre om Danmissions arbejde og til at være med i et hyggeligt mødesamvær. 18

19 Landmandsliv nu klar til premiere Nu er alle rekvisitterne til Landmandsliv endelig på plads, og det har krævet ihærdigt arbejde af den dygtige og kreative regissør Inge Østerby, der til daglig er håndarbejdslærer på Kragelund skole. Handlingen foregår på landet på herregården Normannslyst i 1930 erne. Inge var dog heldig. På Thorningsegnens Friluftsspils vegne overtog hun en unik samling af gamle ting fra Åge Hartvigsen, der i mange år drev det nu lukkede landbrugsmuseum i Frausing. Han har nu foræret mange af tingene til Friluftsspillet, da de her vil komme til ære og værdighed igen. Og der anvendes mange gamle ting bl.a. høtyve, forke, mælkejunger og sågar en gammel trillebør med jernhjul. Da trillebøren skulle fyldes med rugneg, måtte der dog foregå nogen forhandling, hvor regissøren efter en vis tingen med Høgdal Historiske værksted fik byttet en gammel gryde til de eftertragtede rugneg. Malkeskamlen er i øvrigt venligst udlånt af Høgdal den er for tiden ledig, da koen lige har fået en kalv. Grevskabets køkken er ligeledes udstyret med ting fra Åge Hartvigsens samling. Så nu kan kokkepigen servere kaffe af madam blå og kage på fine gamle tallerkener. Regissøren kan også skaffe levende rekvisitter, da hun skaffede kokkepigen. Kokkepigen spilles af Dorit, der for nylig er flyttet til Mausing, og som gennem Inge hørte om Friluftsspillet i Thorning. Alt er nu på plads til årets store lystspil Landmandsliv, der har Husjomfruen i trillebøren 19

20 det hele. Kærlighed, forviklinger, intriger og et gods, der er ved at falde i de forkerte hænder. Flotte danseoptrin og fantastiske sange af Kaj Norman Andersen, lige fra Gå med, gå med og Undskyld Hr. må jeg byde Dem et kirsebær til et dejligt potpourri af sange som Alle går rundt og forelsker sig og Gå med i lunden Kandidaten på en træstub Kokkepigen og køkkenpigerne Landmandsliv har premiere lørdag den 7. juni kl.14:00 Øvrige spilletider: Søndag den 8. juni kl. 19:00 Tirsdag den 10. juni kl. 19:00 Torsdag den 12. juni kl. 19:00 Lørdag den 14. juni kl. 14:00 og kl. 19:00 Søndag den 15. juni kl. 14:00 Billetter kan købes på billettelefon mandag-torsdag kl :00 hjemmesiden ved Spar i Thorning, Torvets Kiosk i Kjellerup eller ved indgangen. 20

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Nummer 6 December 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17

Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17 Nummer 5 Oktober 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17 Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer-

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14. Nummer 2 April 2009 18. årgang 1800 eksemplarer Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.00 Foreninger

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Nummer 5 Oktober 2009 18. årgang 2000 eksemplarer Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Nummer 1 Februar 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Nummer 3 Juni 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning 2010 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Nummer 2 April 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning midtby juli 2010 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engsv. 86880265

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18

Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18 Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere