Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undskyld Hr. må jeg byde Dem.."

Transkript

1 Nummer 3 Juni årgang 2000 eksemplarer Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

2 Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/hans Kruse Blichersvej Kjell Thorning Spejderne v/sten Langdahl Kong Knapsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/cita T. Brøns Birkevej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning menighedsråd v/birgit Andersen Rosenborgvej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Prangervej Kjell Thorning Forsamlingshus v/signe Andreasen Blichersvej Kjell Socialdemokraterne i Kj. Kommune v/helle Westergård Højvangen Kjell Thorningegnens Friluftsspil v/tage Bjerring Hjordbakken Kjell Thorning Pensionistforening v/viggo Eriksen Skovvej Kjell Børnehaven Peblinge Huset v/jesper Petersen Peblingestien Kjell Thorning Venstrevælgerforening v/agner Christensen Ulvedalsvej Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerup v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/dorit Rask Over Kærsholm Vej Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Birgit Andersen (formand) Om muligt indleveres indlæg på ; alle gængse tekst- og billed-formater accepteres Indhold Tryk: Birk Laursen Bogtryk & Offset, Viborg Deadline fredag den 18. juli Næste udsendelse uge 32 Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Tørrepladsen 30, 2 Referat af årsmøde i Blichfang... 3 Thorning Pensionistforening... 5 Så ruller fodbolden igen...6 Fodboldstøvle Bank... 7 Omkring Jeppe Aakjær Det sker på Bakkegården Badminton nyt Koncert i Grathe Gudstjenester KFUM og KFUK Mother Teresa Indre Mission Landmandsliv nu klar til premiere OBS! Interaktiv indholdsfortegnelse

3 Referat af årsmøde i Blichfang Ref.: Birgit M. Andersen. Deltagere: Thorning Foredragsforening v/ Tom Andersen, Brugerrådet/Bakkegården v/ Søren Sørensen, KFUM & K v / Tove Vinther, Thorning menighedsråd v/ Birgit M. Andersen, Thorning Forsamlingshus v/ Niels Juul Jensen, Thorningegnens Friluftsspil v/ Tage Bjerring, Thorning Pensionistforening v/ Viggo Eriksen, Foreningen Norden v/ Ellen Andersen. Fra redaktionen afbud fra Peter Nielsen og Hanne Pehrson. Punkt 1. Valg af dirigent. Tom Andersen vælges til dirigent og fastslår, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet. Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet bliver læst op af formanden. Referatet godkendes. Punkt 3. Formandens beretning. Formand Tage Bjerring aflægger beretning: Blichfang gennem 16 år er fortsat inde i en god rutine med informationer fra de tilsluttede foreninger og enkelte spontane indlæg ud over de rent foreningsmæssige. Disse spontane indlæg gør bladet endnu mere spændende og interessant at læse. Økonomien har af og til skrantet en smule, men der er en god økonomi nu. Problemer med Post Danmark har været et tilbagevendende punkt. Servicen er blevet så ringe og omkostningerne så store, at Blichfang for eftertiden bliver omdelt via Forbruger-kontakt i Tilst. Tom Andersen har det store arbejde med at få bladet distribueret, og vi kan takke ham for, at Blichfang stadig havner i postkasserne. Indkøringsvanskeligheder med årets første blad skulle gerne være rettet. Tak til annoncørerne, hvis bidrag styrker økonomien væsentligt. Også tak til Hanne Pehrson, som formidler kontakten til annoncørerne. Tak til Peter Nielsen for hans utrættelige arbejde med opsætning af bladet i en altid flot opsætning, som der sjældent er noget at rette i, efter at alle bidragydere med indlæg til bladet har fået det tilsendt til korrekturlæsning, før det går i trykken. Tak til Tove Vinther for hendes arbejde med regnskabet og tak til alle foreningerne, der slutter op om bladet. Formanden slutter sin beretning med tak til redaktionskolleger for godt samarbejde. Formandsberetningen godkendes. Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer Tove Vinther fremlægger et pænt regnskab med et overskud på 8.164,21 kr. Kassebeholdningen er på 3

4 23.532,09 kr. Regnskabet godkendes. Punkt 5. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang. Tom Andersen beretter om fortrædelighederne med Post Danmark og arbejdet med det nye distributionsfirma i Tilst, som skal have bladene i bunker med snor omkring - senest kl fredagen før omdeling lørdagen i ugen efter. Den sidste uge i hver måned er dyrere, derfor undgås for eftertiden udbringning der. Også husstande, som fravælger reklame, får Blichfang. Fejl i forbindelse med distribuering af årets første blad forventes at være rettet. Punkt 6. Indkomne forslag. Ingen. Punkt 7. Debat og gode ideer. Tage Bjerring beretter om de krisemuligheder, der skulle drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som blev droppet, da krisen med postomdeling blev overvundet. Tove Vinther orienterer, på vegne af annonceafdelingen, om nye annoncører. Søren Sørensen fortæller, på vegne af brugerrådet, at det håndgribelige blad er meget vigtigt for ældre mennesker, der ikke ville kunne leve med evt. at skulle læse Blichfang på nettet. Punkt 8. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet fortsætter uændret på 200 kr. Punkt 9. valg (formand, næstformand, kasserer, ansv.redaktør og to revisorer) Ny formand for en 2-årig periode: Birgit M. Andersen (menighedsrådet). Næstformand: Genvalg til Hanne Pehrson. Kasserer: Genvalg til Tove Vinther. Ansvarshavende redaktør: Genvalg til Tom Andersen. Punkt 10. Eventuelt. Der opfordres til at give kørepenge til Tom Andersen for kørsel til Tilst. Formanden takker dirigenten og de fremmødte for et godt møde. Stor tak til den afgående formand for veludført arbejde. 4

5 Thorning Pensionistforening Onsdag den 13. august kl er der underholdning på Bakkegården, med 3 Gange Hans fra Skive. Der serveres snitter, vin og kaffe med småkager. Pris 50 kr. Husk tilmelding på tlf eller Thorning Pensionistforenings bestyrelse er Viggo Eriksen tlf Vera Nielsen tlf Gundhild Sørensen tlf Jørgen Knudsen tlf Ingse Glittrup tlf Hermed ønsker bestyrelsen alle en god sommer Husk. Onsdag den 10. september er der udflugt med Thorning Turist, som vil sørge for at vi får en god eftermiddag med kaffe på en hyggelig kro. Afgang fra Thorning kl Alle er velkomne. 5

6 Så ruller fodbolden igen Fodboldsæsonen er igang igen, det ser ud til, at vi får en rigtig god sæson med helt utrolig mange tilmeldte hold. Det er rigtig dejligt med så mange gode og glade fodboldspillere. I børne og ungdomsrækkerne er der tilmeldt 10 hold i JBU og DGI. Vores U16 drenge og U12 piger fik vi i gang efter lidt vanskeligheder. I samarbejde med Kjellerup blev der samlet spillere nok til de to hold, og det kører helt fint. Vi håber at Thorning-forældrene vil tage godt imod spillere og forældre fra Kjellerup. Det er jo et samarbejde, der gælder alle, ikke mindst forældrene. U5 og U6 (sandkasseholdet) er også kommet igang med stor hjælp fra nogle forældre. Det er rigtig godt, at de i en tidlig alder kan lege lidt med en bold. I år er serie 6 herre også kommet igang igen med hjælp og meget gåpåmod fra Per, Ingvar og Benno. Det er rigtig godt, at vi igen har herrefodbold i Thorning, samtidig med at vi også stadig har både 7 og 11 mands oldboysfodbold. Damesenior fortsætter også med 7 mands fodbold, godt styret af Krasser. Vores kampprogram kan man se i vinduet i klubhuset for 14 dage ad gangen, vi håber dermed på mange tilskuere til kampene. Når der er hjemmestævne for U12, U14 og U16 kan man på stadion købe kaffe, kage, sodavand og slik og dermed støtte holdene. Til sidst vil vi gerne sige tak til SPAR-købmand Mogens Duch for pølser med tilbehør og suppe til opstart af vores fodboldspillere På fodboldbestyrelsens vegne Helle Østergård 6

7 Fodboldstøvle Bank Kære forældre Kender I det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres fodboldstøvler, der er næsten nye, synes I, og hvad gør I så? I henvender jer til mig, så vil jeg lægge dem i en bank, hvor de, der vil købe giver kr. 50,00; og de der vil sælge får kr. 40,00. (Afregning sker ved salg.) Ret henvendelse til: Carl Erik Philipsen Bindstouwvej 13, Thorning 8620 Kjellerup Tlf Mobil Med venlig hilsen Thorning Idrætsforening 7

8 8

9 Billetsalget starter den 20. august (først til mølle princip) 9

10 Omkring Jeppe Aakjær Bente Kure og Leif Ernstsen var i særdeles levende live på scenen, som de havde lovet. Vi var omkring mange facetter af Aakjærs liv og forfatterskab. Det drejede sig ikke mindst om hans sociale engagement., men også om hans poetiske forfatterskab. Ca. 90 mennesker var mødt op i Thorning Forsamlingshus, og de fik en rigtig god oplevelse. Det var Thorning Foredragsforening, der havde arrangeret aftenen. For at understrege såvel det sociale og politiske engagement som det poetiske hos Jeppe Aakjær spillede og sang parret også mindre kendte af hans sange. Det gav en ny dimension i forståelsen af Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab.. Vi afsluttede med Jeg bærer med smil min byrde, og den byrde gik vi så hjem med efter en rigtig god aften, men vi blev ikke helt klar over, hvad der egentlig sker når duggen dynker et strå. Bente Kure indledte med at synge: Der dukker af disen min fædrene jord. Hun sang smukt og nuanceret en af de bedste sange om det at være dansk. Bente Kure reciterede Jeg er født på Jyllands Sletter. Det gjorde hun ligeledes smukt. Det stod helt klat, at parret havde sat sig grundigt ind Aakjærs liv og forfatterskab, og at de havde en stor kærlighed til det stof, de formidlede. Der blev sunget Aakjærsange med akkompagnement af Leif Ernstsens harmonika og Bente Kures guitarspil. Det gjorde de fremragende. Næste arrangement i Foredragsforeningen bliver i samarbejde med menighedsrådet. Det bliver den 24. august, hvor lektor ved det teologiske fakultet på Århus Universitet, Peter Lodberg, holder gudstjeneste og taler efterfølgende i Forsamlingshuset. Se yderligere omtale side

11 Det sker på Bakkegården Maj: 21.5 Banko kl Tina Frank kl Juni: 4.6 Pensionistforeningen, heldagsudflugt til Fyn kl Banko kl Skt. Hansaften kl Juli måned sommerferie August: 13.8 Pensionistforeningen kl Banko kl Underholdning kl Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Inden gudstjenesten er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe. HUSK Skt. Hans fest Tirsdag den 24. juni kl holder vi Skt. Hansfest på Bakkegården. Hans Jørgen Hørning holder båltalen. Afslutning i cafeteriet, hvor der kan købes pølser og kaffe. Alle er velkommen. Brugerrådet. 11

12 Badminton nyt Badmintonsæsonen er nu slut, og et nyt udvalg kan se tilbage på en sæson med mange aktiviteter. Ungdomsafdelingen har i år haft spillere i alderen 9-16 år. Spillerne har deltaget i tre holdturneringer, og fire af de yngste på U-11 holdet kvalificerede sig til Landsmesterskaberne i København. Derfor drog de fire spillere, Anja Søgaard Nielsen, Søren Jakobsen, Veronika Krogh Andersen og Kirstine Møller Madsen sammen med to af forældrene, Bjarne Nielsen og Peter Jakobsen, i weekenden den marts til DGI-byen i København for at deltage i U-11 drenge/piger Landsmesterskaberne. Turen gik med tog fra Viborg lørdag kl. 6 med ankomst til København kl. 11. Derefter gik dagen med badminton, hyggeligt samvær og om aftenen var alle i badeland indtil kl. 22, hvor alle gik i samlet trop til vandrerhjemmet Danhostel. Inden for en halv time sov alle både voksne og børn og det på trods af, at der var masser af kage og slik. Søndag morgen gik det videre med badminton til kl. 14 om eftermiddagen. Resultatmæssigt var det ikke det helt store, men det var også eliten, som spillerne var oppe imod. Sluttelig var der tid til en tur rundt omkring Tivoli inden afgang med toget til Viborg, hvor der var ankomst kl en rigtig god weekend. I vinterferien havde klubben arrangeret badmintonskole i hallen i to dage for ungdomsspillere fra Thorning og Kjellerup. Det var nogle sjove, spændende og lærerige dage, hvor der også var besøg af en instruktør fra DGI. Som afslutning på sæsonen sidst i marts, havde vi besøg af DGI s Legepatrulje, der underholdt børnene og de forældre, der havde lyst og mod til at deltage i de sjove aktiviteter, som gav sved på panden. Sæsonen var dog ikke helt slut, idet 16 12

13 børn og ledere drog på weekendlejr i Frederiks den april arrangeret af DGI, hvor 100 børn fra flere midtjyske klubber deltog. Det var en weekend med besøg af DGI s gymnastikkaravane, svømning, udsmykning af trøjer og selvfølgelig en masse hygge og badminton. Efter badmintonturneringen fredag aften var der frit spil, og nogle af de mest ivrige børn, holdt sig vågne og spillede badminton hele natten. En rigtig god weekend for såvel børn som voksne. Motionister Vi har igen i år spillet både mandag og onsdag aften. Det er ikke alle baner, som er blevet benyttet, men på de baner, hvor der er blevet spillet, ser det ud som om, at folk har givet hinanden kamp til stregen og sved på panden. De helt store aktiviteter har der ikke været, men udvalget påtænker til næste sæson at holde juleafslutning samt en træningsaften for alle med en badmintonkonsulent fra DGI. Vi synes også, at det kunne være sjovt at afholde klubmesterskaber, så går du med en drøm om at være stævneleder for en dag, er det lige dig vi gerne vil høre fra. Den kommende sæson For motionisterne er der banesalg 11/8 kl. 19 så sæt allerede nu X i kalenderen. Ungdomsholdene starter sæsonen mandag i uge 35. Vi har fire friske hjælpetrænere til sæsonen, men mangler en voksen træner, som har lyst og tid til at træne ungdomsspillerne. Vi har mulighed for at tilbyde trænerkurser i DGI-regi, så kontakt udvalget, hvis det er noget for dig. 13

14 Tirsdag den 23. september kl Koncert i Grathe Medvirkende : Hot Stompers Gospel Band Trompet: Ole Kirk, Århus Klarinet og sang: Peter Jensen, Skive Træk- og ventilbasun: Per Jegbjerg, Herning Piano og kapelmester: Rud Kjems, Skive Banjo: Christian Nielsen, Viborg Bas: Bent Jensen, Skive Trommer: Peter Bjerrum, Lemvig Hot Stompers blev startet 1986 og fejrede i års fødselsdagen i Skive- Hallerne i selskab med 240 glade gæster og med jazz/gospelsangerinden Etta Cameron som solist. Siden har gospelmusikken været en vigtig del af orkestrets virke, og det er blevet til en række kirkekoncerter det sidste par år. Der er en egen stemning i de gamle kirkerum, hvor generationer har samledes i sorrig og glæde, og akustikken er fremragende, så der venter tilhørerne i Grathe kirke en rigtig god oplevelse. I 2007 gik Hot Stompers i studiet for at indspille orkesterets tredie CD, som udelukkende rummer gospelnumre. 14

15 Gudstjenester Thorning Grathe 8. juni 3. s.e. trinitatis juni 4. s.e. trin Peder Roulund 22. juni 5. s.e. trin juni 6.s.e. trin juli 7.s.e. trin juli 8. s.e. trin juli 9. s.e. trin Peder Roulund 27. juli 10. s.e. trin Peder Roulund 3. august 11. s.e. trin Peder Roulund 10. august. 12. s.e. trin august 13. s.e.trin Arrangementer Sommermøde i Thorning Søndag d. 24. august. Vi begynder i Thorning kirke kl med gudstjeneste ved tidligere generalsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp, lektor Peter Lodberg fra Århus Universitet. Herefter er der foredrag i Thorning Forsamlingshus, ligeledes ved Peter Lodberg, der vil fortælle om emnet: Kirke og kristendom i nutidens Europa. Der findes kirker de allerfleste steder i Europa. De vidner om kristendommens lange tradition og store betydning for Europas historie, kultur og politik. Men hvordan ser det ud i fremtiden? Hvilke strømninger i dagens Europa udfordrer kirken og kristendommens fremtid? Kommer de fra Asien, Amerika eller Mellemøsten - eller fra alle tre kontinenter på samme tid? Det er nogle af de spørgsmål, Peter Lodberg vil forsøge at give et svar på. Alle er velkomne! Arrangør: Thorning menighedsråd og foredragsforeningen. 15

16 KFUM og KFUK Fre. 6/6 kl Cykeltur. Arr.: Lisbeth og Jan Pedersen. Afgang: P-pladsen? Fre. 13/6 kl Grillfest hos Tove og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10. Fre. 20/6 kl Fre. 27/6 kl Sankt Hansfest i Jeppes Grusgrav ved Skivevej. Frederiks KFUM og KFUK deltager. Tale ved pastor Helle Bærnholt, Vium. Aftentur. Arr.: Jeppe og Linda Nielsen. Afgang: P-pladsen. 2/8 6/8 Børnesommerlejr i Kjeldsølejren for hele Distrikt Hærvejen. Program fås hos Tove Vinther. 9/8 10/8 Heldagstur eller to-dagestur. Jan og Lisbeth Pedersen planlægger. Alle er velkomne. Evt. Oplysninger og programmer fås hos Tove Vinther på tlf eller 16

17 Mother Teresa Vokseværk Søstrene var endnu ikke anerkendt af den katolske kirke som en selvstændig orden og havde ikke nogen officiel ordensregel, men de levede som nonner og var ikke sikre på, at de ville blive anerkendt. Det var jo også kun et år siden, at søster Teresa havde forladt Loteri. Søster Teresa sørgede for, at det arbejde søstrene udførte på gaderne, ikke kolliderede med deres uddannelse. Hun lavede skemaer, så der blev tid til det hele. Nogle af pigerne syntes, at det var for hårdt og rejste igen, men denne tid var ikke spildt. De nåede at lære noget, de aldrig kunne glemme. Søster Teresa var klar over, at alle mennesker har en bestemt plads i livet, og at ikke alle skulle være nonner. Antallet af søstre steg stødt, og Mr. Gomas gav dem et større rum plus loftet i hans hus. Der blev lavet ekstra badeværelser af mursten og bambusmåtter på taget. Men der var meget overfyldt. Godt at de ikke havde mange ejendele. Kærlighedens Missionærer Da prøveåret var gået, samlede ærkebiskoppen al den information, han kunne få, om søster Teresa og hendes lille flok af hjælpere. Der var visse bagstræberiske gamle præster, der ikke forstod, hvad det skulle gøre godt for, hvorimod mange andre ikke kunne prise dem nok. Søstrene var modige og venlige og muntre, og de gjorde et stykke arbejde, der ellers ikke ville blive gjort. Folk begyndte at spørge sig selv om, hvordan de havde kunnet klare sig uden deres hjælp. Søster Teresa fik indisk statsborgerskab. Nu var hun selv en af landets fattigste. Hun skrev målsætningen for sin gruppe, og de regler de levede efter. Til de gængse løfter om fattigdom, kyskhed og lydighed, tilføjede hun helhjertet og frit at tjene de fattigste af de fattige. Marie Jørgensen. PS: Vi mangler strikkegarn, og modtager gerne det strikkegarn som du har til overs. Tak. 17

18 Indre Mission Juni: Fredag d. 6 og lørdag d. 7 Årsmøde i Vejle. Torsdag d. 12.kl Danmissionsaften. Missionsparret Mette og Simond Kristensen, Madagaskar. Torsdag d. 19. kl Blå Kors-aften. Chr. Schmidth, Kjellerup. Torsdag d. 26. kl Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen, Ålborgvej 72. Helle Bærnholt,Vium taler. Juli: Sommerferie. IM s telefonandagt Danmissions Kvindekreds Torsdag d. 12. juni kl Danmissionsaften i missionshuset ved Mette og Simon Kristensen, Madagaskar. Kaffebord og lotteri. Alle er velkomne til at høre om Danmissions arbejde og til at være med i et hyggeligt mødesamvær. 18

19 Landmandsliv nu klar til premiere Nu er alle rekvisitterne til Landmandsliv endelig på plads, og det har krævet ihærdigt arbejde af den dygtige og kreative regissør Inge Østerby, der til daglig er håndarbejdslærer på Kragelund skole. Handlingen foregår på landet på herregården Normannslyst i 1930 erne. Inge var dog heldig. På Thorningsegnens Friluftsspils vegne overtog hun en unik samling af gamle ting fra Åge Hartvigsen, der i mange år drev det nu lukkede landbrugsmuseum i Frausing. Han har nu foræret mange af tingene til Friluftsspillet, da de her vil komme til ære og værdighed igen. Og der anvendes mange gamle ting bl.a. høtyve, forke, mælkejunger og sågar en gammel trillebør med jernhjul. Da trillebøren skulle fyldes med rugneg, måtte der dog foregå nogen forhandling, hvor regissøren efter en vis tingen med Høgdal Historiske værksted fik byttet en gammel gryde til de eftertragtede rugneg. Malkeskamlen er i øvrigt venligst udlånt af Høgdal den er for tiden ledig, da koen lige har fået en kalv. Grevskabets køkken er ligeledes udstyret med ting fra Åge Hartvigsens samling. Så nu kan kokkepigen servere kaffe af madam blå og kage på fine gamle tallerkener. Regissøren kan også skaffe levende rekvisitter, da hun skaffede kokkepigen. Kokkepigen spilles af Dorit, der for nylig er flyttet til Mausing, og som gennem Inge hørte om Friluftsspillet i Thorning. Alt er nu på plads til årets store lystspil Landmandsliv, der har Husjomfruen i trillebøren 19

20 det hele. Kærlighed, forviklinger, intriger og et gods, der er ved at falde i de forkerte hænder. Flotte danseoptrin og fantastiske sange af Kaj Norman Andersen, lige fra Gå med, gå med og Undskyld Hr. må jeg byde Dem et kirsebær til et dejligt potpourri af sange som Alle går rundt og forelsker sig og Gå med i lunden Kandidaten på en træstub Kokkepigen og køkkenpigerne Landmandsliv har premiere lørdag den 7. juni kl.14:00 Øvrige spilletider: Søndag den 8. juni kl. 19:00 Tirsdag den 10. juni kl. 19:00 Torsdag den 12. juni kl. 19:00 Lørdag den 14. juni kl. 14:00 og kl. 19:00 Søndag den 15. juni kl. 14:00 Billetter kan købes på billettelefon mandag-torsdag kl :00 hjemmesiden ved Spar i Thorning, Torvets Kiosk i Kjellerup eller ved indgangen. 20

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14. Nummer 2 April 2009 18. årgang 1800 eksemplarer Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.00 Foreninger

Læs mere

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Nummer 5 Oktober 2009 18. årgang 2000 eksemplarer Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Nummer 1 Februar 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Nummer 2 April 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

De blå i sametelt i Skandinavisk Dyrepark og afslutning i badmintonafd. Se mere om disse arrangementer inde i bladet

De blå i sametelt i Skandinavisk Dyrepark og afslutning i badmintonafd. Se mere om disse arrangementer inde i bladet Nummer 3 Juni 2009 18. årgang 2000 eksemplarer De blå i sametelt i Skandinavisk Dyrepark og afslutning i badmintonafd. Se mere om disse arrangementer inde i bladet Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Nummer 4 August 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Nummer 6 December 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8

Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8 Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 23393746 Blicheregnens Museum v/bente

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Fnuggies Onsdag den 18.04.2012 sluttede sæsonen 2011/2012 for Fnuggiesbørnene i Dragør Håndboldklub. Vi havde en fantastisk dag med sædvanlig opvarmning, forhindringsbane

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere