Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undskyld Hr. må jeg byde Dem.."

Transkript

1 Nummer 3 Juni årgang 2000 eksemplarer Undskyld Hr. må jeg byde Dem..

2 Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/hans Kruse Blichersvej Kjell Thorning Spejderne v/sten Langdahl Kong Knapsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/cita T. Brøns Birkevej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning menighedsråd v/birgit Andersen Rosenborgvej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Prangervej Kjell Thorning Forsamlingshus v/signe Andreasen Blichersvej Kjell Socialdemokraterne i Kj. Kommune v/helle Westergård Højvangen Kjell Thorningegnens Friluftsspil v/tage Bjerring Hjordbakken Kjell Thorning Pensionistforening v/viggo Eriksen Skovvej Kjell Børnehaven Peblinge Huset v/jesper Petersen Peblingestien Kjell Thorning Venstrevælgerforening v/agner Christensen Ulvedalsvej Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerup v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/dorit Rask Over Kærsholm Vej Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Birgit Andersen (formand) Om muligt indleveres indlæg på ; alle gængse tekst- og billed-formater accepteres Indhold Tryk: Birk Laursen Bogtryk & Offset, Viborg Deadline fredag den 18. juli Næste udsendelse uge 32 Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Tørrepladsen 30, 2 Referat af årsmøde i Blichfang... 3 Thorning Pensionistforening... 5 Så ruller fodbolden igen...6 Fodboldstøvle Bank... 7 Omkring Jeppe Aakjær Det sker på Bakkegården Badminton nyt Koncert i Grathe Gudstjenester KFUM og KFUK Mother Teresa Indre Mission Landmandsliv nu klar til premiere OBS! Interaktiv indholdsfortegnelse

3 Referat af årsmøde i Blichfang Ref.: Birgit M. Andersen. Deltagere: Thorning Foredragsforening v/ Tom Andersen, Brugerrådet/Bakkegården v/ Søren Sørensen, KFUM & K v / Tove Vinther, Thorning menighedsråd v/ Birgit M. Andersen, Thorning Forsamlingshus v/ Niels Juul Jensen, Thorningegnens Friluftsspil v/ Tage Bjerring, Thorning Pensionistforening v/ Viggo Eriksen, Foreningen Norden v/ Ellen Andersen. Fra redaktionen afbud fra Peter Nielsen og Hanne Pehrson. Punkt 1. Valg af dirigent. Tom Andersen vælges til dirigent og fastslår, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet. Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet bliver læst op af formanden. Referatet godkendes. Punkt 3. Formandens beretning. Formand Tage Bjerring aflægger beretning: Blichfang gennem 16 år er fortsat inde i en god rutine med informationer fra de tilsluttede foreninger og enkelte spontane indlæg ud over de rent foreningsmæssige. Disse spontane indlæg gør bladet endnu mere spændende og interessant at læse. Økonomien har af og til skrantet en smule, men der er en god økonomi nu. Problemer med Post Danmark har været et tilbagevendende punkt. Servicen er blevet så ringe og omkostningerne så store, at Blichfang for eftertiden bliver omdelt via Forbruger-kontakt i Tilst. Tom Andersen har det store arbejde med at få bladet distribueret, og vi kan takke ham for, at Blichfang stadig havner i postkasserne. Indkøringsvanskeligheder med årets første blad skulle gerne være rettet. Tak til annoncørerne, hvis bidrag styrker økonomien væsentligt. Også tak til Hanne Pehrson, som formidler kontakten til annoncørerne. Tak til Peter Nielsen for hans utrættelige arbejde med opsætning af bladet i en altid flot opsætning, som der sjældent er noget at rette i, efter at alle bidragydere med indlæg til bladet har fået det tilsendt til korrekturlæsning, før det går i trykken. Tak til Tove Vinther for hendes arbejde med regnskabet og tak til alle foreningerne, der slutter op om bladet. Formanden slutter sin beretning med tak til redaktionskolleger for godt samarbejde. Formandsberetningen godkendes. Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer Tove Vinther fremlægger et pænt regnskab med et overskud på 8.164,21 kr. Kassebeholdningen er på 3

4 23.532,09 kr. Regnskabet godkendes. Punkt 5. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang. Tom Andersen beretter om fortrædelighederne med Post Danmark og arbejdet med det nye distributionsfirma i Tilst, som skal have bladene i bunker med snor omkring - senest kl fredagen før omdeling lørdagen i ugen efter. Den sidste uge i hver måned er dyrere, derfor undgås for eftertiden udbringning der. Også husstande, som fravælger reklame, får Blichfang. Fejl i forbindelse med distribuering af årets første blad forventes at være rettet. Punkt 6. Indkomne forslag. Ingen. Punkt 7. Debat og gode ideer. Tage Bjerring beretter om de krisemuligheder, der skulle drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som blev droppet, da krisen med postomdeling blev overvundet. Tove Vinther orienterer, på vegne af annonceafdelingen, om nye annoncører. Søren Sørensen fortæller, på vegne af brugerrådet, at det håndgribelige blad er meget vigtigt for ældre mennesker, der ikke ville kunne leve med evt. at skulle læse Blichfang på nettet. Punkt 8. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet fortsætter uændret på 200 kr. Punkt 9. valg (formand, næstformand, kasserer, ansv.redaktør og to revisorer) Ny formand for en 2-årig periode: Birgit M. Andersen (menighedsrådet). Næstformand: Genvalg til Hanne Pehrson. Kasserer: Genvalg til Tove Vinther. Ansvarshavende redaktør: Genvalg til Tom Andersen. Punkt 10. Eventuelt. Der opfordres til at give kørepenge til Tom Andersen for kørsel til Tilst. Formanden takker dirigenten og de fremmødte for et godt møde. Stor tak til den afgående formand for veludført arbejde. 4

5 Thorning Pensionistforening Onsdag den 13. august kl er der underholdning på Bakkegården, med 3 Gange Hans fra Skive. Der serveres snitter, vin og kaffe med småkager. Pris 50 kr. Husk tilmelding på tlf eller Thorning Pensionistforenings bestyrelse er Viggo Eriksen tlf Vera Nielsen tlf Gundhild Sørensen tlf Jørgen Knudsen tlf Ingse Glittrup tlf Hermed ønsker bestyrelsen alle en god sommer Husk. Onsdag den 10. september er der udflugt med Thorning Turist, som vil sørge for at vi får en god eftermiddag med kaffe på en hyggelig kro. Afgang fra Thorning kl Alle er velkomne. 5

6 Så ruller fodbolden igen Fodboldsæsonen er igang igen, det ser ud til, at vi får en rigtig god sæson med helt utrolig mange tilmeldte hold. Det er rigtig dejligt med så mange gode og glade fodboldspillere. I børne og ungdomsrækkerne er der tilmeldt 10 hold i JBU og DGI. Vores U16 drenge og U12 piger fik vi i gang efter lidt vanskeligheder. I samarbejde med Kjellerup blev der samlet spillere nok til de to hold, og det kører helt fint. Vi håber at Thorning-forældrene vil tage godt imod spillere og forældre fra Kjellerup. Det er jo et samarbejde, der gælder alle, ikke mindst forældrene. U5 og U6 (sandkasseholdet) er også kommet igang med stor hjælp fra nogle forældre. Det er rigtig godt, at de i en tidlig alder kan lege lidt med en bold. I år er serie 6 herre også kommet igang igen med hjælp og meget gåpåmod fra Per, Ingvar og Benno. Det er rigtig godt, at vi igen har herrefodbold i Thorning, samtidig med at vi også stadig har både 7 og 11 mands oldboysfodbold. Damesenior fortsætter også med 7 mands fodbold, godt styret af Krasser. Vores kampprogram kan man se i vinduet i klubhuset for 14 dage ad gangen, vi håber dermed på mange tilskuere til kampene. Når der er hjemmestævne for U12, U14 og U16 kan man på stadion købe kaffe, kage, sodavand og slik og dermed støtte holdene. Til sidst vil vi gerne sige tak til SPAR-købmand Mogens Duch for pølser med tilbehør og suppe til opstart af vores fodboldspillere På fodboldbestyrelsens vegne Helle Østergård 6

7 Fodboldstøvle Bank Kære forældre Kender I det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres fodboldstøvler, der er næsten nye, synes I, og hvad gør I så? I henvender jer til mig, så vil jeg lægge dem i en bank, hvor de, der vil købe giver kr. 50,00; og de der vil sælge får kr. 40,00. (Afregning sker ved salg.) Ret henvendelse til: Carl Erik Philipsen Bindstouwvej 13, Thorning 8620 Kjellerup Tlf Mobil Med venlig hilsen Thorning Idrætsforening 7

8 8

9 Billetsalget starter den 20. august (først til mølle princip) 9

10 Omkring Jeppe Aakjær Bente Kure og Leif Ernstsen var i særdeles levende live på scenen, som de havde lovet. Vi var omkring mange facetter af Aakjærs liv og forfatterskab. Det drejede sig ikke mindst om hans sociale engagement., men også om hans poetiske forfatterskab. Ca. 90 mennesker var mødt op i Thorning Forsamlingshus, og de fik en rigtig god oplevelse. Det var Thorning Foredragsforening, der havde arrangeret aftenen. For at understrege såvel det sociale og politiske engagement som det poetiske hos Jeppe Aakjær spillede og sang parret også mindre kendte af hans sange. Det gav en ny dimension i forståelsen af Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab.. Vi afsluttede med Jeg bærer med smil min byrde, og den byrde gik vi så hjem med efter en rigtig god aften, men vi blev ikke helt klar over, hvad der egentlig sker når duggen dynker et strå. Bente Kure indledte med at synge: Der dukker af disen min fædrene jord. Hun sang smukt og nuanceret en af de bedste sange om det at være dansk. Bente Kure reciterede Jeg er født på Jyllands Sletter. Det gjorde hun ligeledes smukt. Det stod helt klat, at parret havde sat sig grundigt ind Aakjærs liv og forfatterskab, og at de havde en stor kærlighed til det stof, de formidlede. Der blev sunget Aakjærsange med akkompagnement af Leif Ernstsens harmonika og Bente Kures guitarspil. Det gjorde de fremragende. Næste arrangement i Foredragsforeningen bliver i samarbejde med menighedsrådet. Det bliver den 24. august, hvor lektor ved det teologiske fakultet på Århus Universitet, Peter Lodberg, holder gudstjeneste og taler efterfølgende i Forsamlingshuset. Se yderligere omtale side

11 Det sker på Bakkegården Maj: 21.5 Banko kl Tina Frank kl Juni: 4.6 Pensionistforeningen, heldagsudflugt til Fyn kl Banko kl Skt. Hansaften kl Juli måned sommerferie August: 13.8 Pensionistforeningen kl Banko kl Underholdning kl Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Inden gudstjenesten er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe. HUSK Skt. Hans fest Tirsdag den 24. juni kl holder vi Skt. Hansfest på Bakkegården. Hans Jørgen Hørning holder båltalen. Afslutning i cafeteriet, hvor der kan købes pølser og kaffe. Alle er velkommen. Brugerrådet. 11

12 Badminton nyt Badmintonsæsonen er nu slut, og et nyt udvalg kan se tilbage på en sæson med mange aktiviteter. Ungdomsafdelingen har i år haft spillere i alderen 9-16 år. Spillerne har deltaget i tre holdturneringer, og fire af de yngste på U-11 holdet kvalificerede sig til Landsmesterskaberne i København. Derfor drog de fire spillere, Anja Søgaard Nielsen, Søren Jakobsen, Veronika Krogh Andersen og Kirstine Møller Madsen sammen med to af forældrene, Bjarne Nielsen og Peter Jakobsen, i weekenden den marts til DGI-byen i København for at deltage i U-11 drenge/piger Landsmesterskaberne. Turen gik med tog fra Viborg lørdag kl. 6 med ankomst til København kl. 11. Derefter gik dagen med badminton, hyggeligt samvær og om aftenen var alle i badeland indtil kl. 22, hvor alle gik i samlet trop til vandrerhjemmet Danhostel. Inden for en halv time sov alle både voksne og børn og det på trods af, at der var masser af kage og slik. Søndag morgen gik det videre med badminton til kl. 14 om eftermiddagen. Resultatmæssigt var det ikke det helt store, men det var også eliten, som spillerne var oppe imod. Sluttelig var der tid til en tur rundt omkring Tivoli inden afgang med toget til Viborg, hvor der var ankomst kl en rigtig god weekend. I vinterferien havde klubben arrangeret badmintonskole i hallen i to dage for ungdomsspillere fra Thorning og Kjellerup. Det var nogle sjove, spændende og lærerige dage, hvor der også var besøg af en instruktør fra DGI. Som afslutning på sæsonen sidst i marts, havde vi besøg af DGI s Legepatrulje, der underholdt børnene og de forældre, der havde lyst og mod til at deltage i de sjove aktiviteter, som gav sved på panden. Sæsonen var dog ikke helt slut, idet 16 12

13 børn og ledere drog på weekendlejr i Frederiks den april arrangeret af DGI, hvor 100 børn fra flere midtjyske klubber deltog. Det var en weekend med besøg af DGI s gymnastikkaravane, svømning, udsmykning af trøjer og selvfølgelig en masse hygge og badminton. Efter badmintonturneringen fredag aften var der frit spil, og nogle af de mest ivrige børn, holdt sig vågne og spillede badminton hele natten. En rigtig god weekend for såvel børn som voksne. Motionister Vi har igen i år spillet både mandag og onsdag aften. Det er ikke alle baner, som er blevet benyttet, men på de baner, hvor der er blevet spillet, ser det ud som om, at folk har givet hinanden kamp til stregen og sved på panden. De helt store aktiviteter har der ikke været, men udvalget påtænker til næste sæson at holde juleafslutning samt en træningsaften for alle med en badmintonkonsulent fra DGI. Vi synes også, at det kunne være sjovt at afholde klubmesterskaber, så går du med en drøm om at være stævneleder for en dag, er det lige dig vi gerne vil høre fra. Den kommende sæson For motionisterne er der banesalg 11/8 kl. 19 så sæt allerede nu X i kalenderen. Ungdomsholdene starter sæsonen mandag i uge 35. Vi har fire friske hjælpetrænere til sæsonen, men mangler en voksen træner, som har lyst og tid til at træne ungdomsspillerne. Vi har mulighed for at tilbyde trænerkurser i DGI-regi, så kontakt udvalget, hvis det er noget for dig. 13

14 Tirsdag den 23. september kl Koncert i Grathe Medvirkende : Hot Stompers Gospel Band Trompet: Ole Kirk, Århus Klarinet og sang: Peter Jensen, Skive Træk- og ventilbasun: Per Jegbjerg, Herning Piano og kapelmester: Rud Kjems, Skive Banjo: Christian Nielsen, Viborg Bas: Bent Jensen, Skive Trommer: Peter Bjerrum, Lemvig Hot Stompers blev startet 1986 og fejrede i års fødselsdagen i Skive- Hallerne i selskab med 240 glade gæster og med jazz/gospelsangerinden Etta Cameron som solist. Siden har gospelmusikken været en vigtig del af orkestrets virke, og det er blevet til en række kirkekoncerter det sidste par år. Der er en egen stemning i de gamle kirkerum, hvor generationer har samledes i sorrig og glæde, og akustikken er fremragende, så der venter tilhørerne i Grathe kirke en rigtig god oplevelse. I 2007 gik Hot Stompers i studiet for at indspille orkesterets tredie CD, som udelukkende rummer gospelnumre. 14

15 Gudstjenester Thorning Grathe 8. juni 3. s.e. trinitatis juni 4. s.e. trin Peder Roulund 22. juni 5. s.e. trin juni 6.s.e. trin juli 7.s.e. trin juli 8. s.e. trin juli 9. s.e. trin Peder Roulund 27. juli 10. s.e. trin Peder Roulund 3. august 11. s.e. trin Peder Roulund 10. august. 12. s.e. trin august 13. s.e.trin Arrangementer Sommermøde i Thorning Søndag d. 24. august. Vi begynder i Thorning kirke kl med gudstjeneste ved tidligere generalsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp, lektor Peter Lodberg fra Århus Universitet. Herefter er der foredrag i Thorning Forsamlingshus, ligeledes ved Peter Lodberg, der vil fortælle om emnet: Kirke og kristendom i nutidens Europa. Der findes kirker de allerfleste steder i Europa. De vidner om kristendommens lange tradition og store betydning for Europas historie, kultur og politik. Men hvordan ser det ud i fremtiden? Hvilke strømninger i dagens Europa udfordrer kirken og kristendommens fremtid? Kommer de fra Asien, Amerika eller Mellemøsten - eller fra alle tre kontinenter på samme tid? Det er nogle af de spørgsmål, Peter Lodberg vil forsøge at give et svar på. Alle er velkomne! Arrangør: Thorning menighedsråd og foredragsforeningen. 15

16 KFUM og KFUK Fre. 6/6 kl Cykeltur. Arr.: Lisbeth og Jan Pedersen. Afgang: P-pladsen? Fre. 13/6 kl Grillfest hos Tove og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10. Fre. 20/6 kl Fre. 27/6 kl Sankt Hansfest i Jeppes Grusgrav ved Skivevej. Frederiks KFUM og KFUK deltager. Tale ved pastor Helle Bærnholt, Vium. Aftentur. Arr.: Jeppe og Linda Nielsen. Afgang: P-pladsen. 2/8 6/8 Børnesommerlejr i Kjeldsølejren for hele Distrikt Hærvejen. Program fås hos Tove Vinther. 9/8 10/8 Heldagstur eller to-dagestur. Jan og Lisbeth Pedersen planlægger. Alle er velkomne. Evt. Oplysninger og programmer fås hos Tove Vinther på tlf eller 16

17 Mother Teresa Vokseværk Søstrene var endnu ikke anerkendt af den katolske kirke som en selvstændig orden og havde ikke nogen officiel ordensregel, men de levede som nonner og var ikke sikre på, at de ville blive anerkendt. Det var jo også kun et år siden, at søster Teresa havde forladt Loteri. Søster Teresa sørgede for, at det arbejde søstrene udførte på gaderne, ikke kolliderede med deres uddannelse. Hun lavede skemaer, så der blev tid til det hele. Nogle af pigerne syntes, at det var for hårdt og rejste igen, men denne tid var ikke spildt. De nåede at lære noget, de aldrig kunne glemme. Søster Teresa var klar over, at alle mennesker har en bestemt plads i livet, og at ikke alle skulle være nonner. Antallet af søstre steg stødt, og Mr. Gomas gav dem et større rum plus loftet i hans hus. Der blev lavet ekstra badeværelser af mursten og bambusmåtter på taget. Men der var meget overfyldt. Godt at de ikke havde mange ejendele. Kærlighedens Missionærer Da prøveåret var gået, samlede ærkebiskoppen al den information, han kunne få, om søster Teresa og hendes lille flok af hjælpere. Der var visse bagstræberiske gamle præster, der ikke forstod, hvad det skulle gøre godt for, hvorimod mange andre ikke kunne prise dem nok. Søstrene var modige og venlige og muntre, og de gjorde et stykke arbejde, der ellers ikke ville blive gjort. Folk begyndte at spørge sig selv om, hvordan de havde kunnet klare sig uden deres hjælp. Søster Teresa fik indisk statsborgerskab. Nu var hun selv en af landets fattigste. Hun skrev målsætningen for sin gruppe, og de regler de levede efter. Til de gængse løfter om fattigdom, kyskhed og lydighed, tilføjede hun helhjertet og frit at tjene de fattigste af de fattige. Marie Jørgensen. PS: Vi mangler strikkegarn, og modtager gerne det strikkegarn som du har til overs. Tak. 17

18 Indre Mission Juni: Fredag d. 6 og lørdag d. 7 Årsmøde i Vejle. Torsdag d. 12.kl Danmissionsaften. Missionsparret Mette og Simond Kristensen, Madagaskar. Torsdag d. 19. kl Blå Kors-aften. Chr. Schmidth, Kjellerup. Torsdag d. 26. kl Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen, Ålborgvej 72. Helle Bærnholt,Vium taler. Juli: Sommerferie. IM s telefonandagt Danmissions Kvindekreds Torsdag d. 12. juni kl Danmissionsaften i missionshuset ved Mette og Simon Kristensen, Madagaskar. Kaffebord og lotteri. Alle er velkomne til at høre om Danmissions arbejde og til at være med i et hyggeligt mødesamvær. 18

19 Landmandsliv nu klar til premiere Nu er alle rekvisitterne til Landmandsliv endelig på plads, og det har krævet ihærdigt arbejde af den dygtige og kreative regissør Inge Østerby, der til daglig er håndarbejdslærer på Kragelund skole. Handlingen foregår på landet på herregården Normannslyst i 1930 erne. Inge var dog heldig. På Thorningsegnens Friluftsspils vegne overtog hun en unik samling af gamle ting fra Åge Hartvigsen, der i mange år drev det nu lukkede landbrugsmuseum i Frausing. Han har nu foræret mange af tingene til Friluftsspillet, da de her vil komme til ære og værdighed igen. Og der anvendes mange gamle ting bl.a. høtyve, forke, mælkejunger og sågar en gammel trillebør med jernhjul. Da trillebøren skulle fyldes med rugneg, måtte der dog foregå nogen forhandling, hvor regissøren efter en vis tingen med Høgdal Historiske værksted fik byttet en gammel gryde til de eftertragtede rugneg. Malkeskamlen er i øvrigt venligst udlånt af Høgdal den er for tiden ledig, da koen lige har fået en kalv. Grevskabets køkken er ligeledes udstyret med ting fra Åge Hartvigsens samling. Så nu kan kokkepigen servere kaffe af madam blå og kage på fine gamle tallerkener. Regissøren kan også skaffe levende rekvisitter, da hun skaffede kokkepigen. Kokkepigen spilles af Dorit, der for nylig er flyttet til Mausing, og som gennem Inge hørte om Friluftsspillet i Thorning. Alt er nu på plads til årets store lystspil Landmandsliv, der har Husjomfruen i trillebøren 19

20 det hele. Kærlighed, forviklinger, intriger og et gods, der er ved at falde i de forkerte hænder. Flotte danseoptrin og fantastiske sange af Kaj Norman Andersen, lige fra Gå med, gå med og Undskyld Hr. må jeg byde Dem et kirsebær til et dejligt potpourri af sange som Alle går rundt og forelsker sig og Gå med i lunden Kandidaten på en træstub Kokkepigen og køkkenpigerne Landmandsliv har premiere lørdag den 7. juni kl.14:00 Øvrige spilletider: Søndag den 8. juni kl. 19:00 Tirsdag den 10. juni kl. 19:00 Torsdag den 12. juni kl. 19:00 Lørdag den 14. juni kl. 14:00 og kl. 19:00 Søndag den 15. juni kl. 14:00 Billetter kan købes på billettelefon mandag-torsdag kl :00 hjemmesiden ved Spar i Thorning, Torvets Kiosk i Kjellerup eller ved indgangen. 20

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten 2015... side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2009. 4H på indlandsisen. Følg de danske. Samarbejde På tværs af alder. Lederskole på Grønland. På Nordisk Lejr 2009

NR. 3 SEPTEMBER 2009. 4H på indlandsisen. Følg de danske. Samarbejde På tværs af alder. Lederskole på Grønland. På Nordisk Lejr 2009 NR. 3 SEPTEMBER 2009 4H på indlandsisen Lederskole på Grønland Følg de danske 4Here På Nordisk Lejr 2009 Samarbejde På tværs af alder Whauw en sommer!! Dyrskuer og skoler, 4H haver, udviklingsture, Nordisk

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening

Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening ARRANGEMENTER I JUNI/JULI/AUGUST JUNI Fredag 5. Grundlovsdag - Ikke skoledag Onsdag 10. klokken 16.00 Familiedag og auktion i Værestedet Onsdag 10. klokken 18 Sommerkoncert for alle skolens elever og forældre

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2015 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere