LUP Fødende Kvinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Fødende Kvinder"

Transkript

1 Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 53 % af de fødende kvinder. 53 % 55 % % Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR GRAVIDITETEN FØDSLEN EFTER FØDSLEN DATAMATERIALE LÆSEVEJLEDNING Omkodning af spørgsmål: Spørgsmålene i rapporten er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 2, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. i landsresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - ) eller en blank ( ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Mere information om LUP Fødende 2014 I faktarapporten for LUP Fødende 2014 kan du finde spørgeskemaer samt mere uddybende information om koncept of metoder anvendt i undersøgelsen. Her beskrives bl.a. baggrund og formål med undersøgelsen, organisering af undersøgelsen, udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis og udtræk. I faktarapporten kan du også finde mere information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan. Faktarapporten kan du finde på: LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 12b. Får hjælp ved besøg på sygehus (ud over alm. besøg) under graviditet (194) 3a. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanningen godt (435) 1. Praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet (428) 49. Får den rådgivning af sundhedsplejersken hun har behov for (418) 26. Tryg ved personalets håndtering af situationen ved fødselskomplikation (130) 24. Får den støtte fra personalet under fødslen hun har behov for (419) 3b. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af misdannelsesscanningen godt (446) 22. Informeres godt om, hvad der sker under fødslen (428) 2. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (449) 4. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (436) 21. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (415) 12a. Får hjælp ved indlæggelse under graviditeten (53) 43. Informeres om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (423) 28. Den samlede oplevelse af fødslen er god (439) 32. Sygehuspersonalet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (383) 14. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (442) 12c. Får hjælp ved telefonisk kontakt til sygehuset under graviditeten (197) 6. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (449) 42. Ved hvad hun skal være opmærksom på ift. barns trivsel efter udskrivelse (423) 45. Får svar på spørgsmål ved henvendelse til sygehuset efter udskrivelse (166) 34. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (420) 37. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (422) 33. Får den ro og hvile hun har behov for på sygehuset (424) 19. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (368) 20. Modtagelsen på sygehuset ved fødslen er god (400) 23. Får den hjælp til at lindre smerter under fødslen hun har behov for (235) 31. Får den hjælp hun har brug for til at kunne pleje barnet på sygehuset (332) 48. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (419) 8. Fødsels- og forældreforberedelsen er god (215) 18. Får den information hun har behov for forud for det planlagte kejsersnit (18) 5. Mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten er god (273) 10a. Forberedelsen på fødslen under graviditeten er god (374) 17. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (18) 30. Får den hjælp hun har brug for til at kunne amme på sygehuset (350) 36. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (425) 10b. Forberedelsen på amning under graviditeten er god (359) 39. Har talt med personalet om fødslen efter hun har født (253) 41. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (423) G G O G G G U 93 7 G G 92 8 G G 1 U G U U U U U U G 5 U U U U U U U U * * U U U U U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 3

4 GRAVIDITETEN 1. Praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet (428) 2. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (449) 3a. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanningen godt (435) 3b. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af misdannelsesscanningen godt (446) 4. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (436) 5. Mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten er god (273) 6. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (449) 8. Fødsels- og forældreforberedelsen er god (215) 10a. Forberedelsen på fødslen under graviditeten er god (374) 10b. Forberedelsen på amning under graviditeten er god (359) 12a. Får hjælp ved indlæggelse under graviditeten (53) 12b. Får hjælp ved besøg på sygehus (ud over alm. besøg) under graviditet (194) 12c. Får hjælp ved telefonisk kontakt til sygehuset under graviditeten (197) 14. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (442) G G U U U U U U G G U G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 7 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 11a-c indgår ikke i figuren. Spørgsmål 11a hænger sammen med spørgsmål 12a, idet det kun er dem, der svarer ja til at have været i kontakt med sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg, der bliver bedt om at vurdere denne kontakt. En lignende sammenhæng gør sig gældende for spørgsmål 11b-c og 12b-c. Det er kun spørgsmål 12a-c, der indgår i figuren. Spørgsmål 11a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Kvinden har mulighed for at skrive en kommentar til sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, hvis hun deltog i det (Spørgsmål 9). Endvidere kan kvinder, der har haft kontakt til sygehuset/jordemodercentret ud over de almindelige planlagte besøg, kommentere på dette (Spørgsmål 13). Endelig kan kvinden kommentere sit forløb i sundhedsvæsenet under graviditeten (Spørgsmål 15). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 4

5 1. Gav din praktiserende læge sig tid til at besvare dine spørgsmål vedrørende din graviditet? høj i Landsresultatet ,8 31,2 4,9 1,1 - Region Hovedstaden ,9 32,5 5,4 1,1 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,5 35,0 3,5 0,9 - - under 26 år 38 63,2 34,2 0,0 2, år ,6 35,1 6,0 1, år ,2 36,9 3,2 0,6 - - over 35 år 82 67,1 31,7 1,2 0,0 - - Førstegangsfødende ,3 39,4 4,1 1,2 - - Flergangsfødende ,6 29,1 2,7 0, Hvad er din samlede oplevelse af forløbet hos din praktiserende læge under graviditeten? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,0 55,4 5,7 0,9 - Region Hovedstaden ,0 56,4 6,7 0,9 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,6 58,1 5,8 0,4 - - under 26 år 40 30,0 65,0 5,0 0, år ,7 58,3 7,7 1, år ,5 58,9 3,6 0,0 - - over 35 år 85 40,0 52,9 7,1 0,0 - - Førstegangsfødende ,5 59,8 7,9 0,8 - - Flergangsfødende ,0 55,9 3,1 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 5

6 3a. Hvordan oplevede du, at personalet på sygehuset forklarede dig resultatet af nakkefoldsscanningen ( graviditetsuge)? (Omfatter kun kvinder, der har fået nakkefoldsscanning) godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,4 38,1 2,4 1,1 - Region Hovedstaden ,0 39,1 2,1 0,8 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,7 36,3 2,1 0,9 G under 26 år 38 55,3 42,1 0,0 2, år ,4 39,0 1,9 0, år ,6 36,9 1,9 0,6 - - over 35 år 83 67,5 27,7 3,6 1,2 - - Førstegangsfødende ,4 37,1 3,3 1,2 - - Flergangsfødende ,7 35,3 0,5 0, b. Hvordan oplevede du, at personalet på sygehuset forklarede dig resultatet af misdannelsesscanningen ( graviditetsuge)? (Omfatter kun kvinder, der har fået misdannelsesscanning) godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,4 36,1 3,5 1,0 - Region Hovedstaden ,6 36,4 4,7 1,4 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,3 36,1 4,5 1,1 G under 26 år 40 55,0 40,0 2,5 2, år ,1 36,8 7,1 0, år ,5 34,5 4,2 1,8 - - over 35 år 83 61,4 36,1 1,2 1,2 - - Førstegangsfødende ,3 39,0 5,5 1,2 - - Flergangsfødende ,5 32,3 3,1 1,0 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 6

7 4. Oplevede du, at jordemoderen var lydhør over for dine behov under graviditeten? høj i Landsresultatet ,1 27,0 4,4 1,6 - Region Hovedstaden ,5 28,5 5,5 1,4 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,6 30,7 5,3 1,4 U under 26 år 40 42,5 42,5 15,0 0, år ,6 28,5 4,0 2, år ,5 32,7 4,9 1,9 - - over 35 år 83 71,1 25,3 3,6 0,0 - - Førstegangsfødende ,9 32,3 6,5 2,4 - - Flergangsfødende ,6 28,7 3,7 0, Hvordan var muligheden for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten, når du havde behov for det? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,7 46,4 8,5 2,4 - Region Hovedstaden ,0 50,7 10,5 2,8 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,7 56,0 12,5 4,8 U under 26 år 26 19,2 61,5 7,7 11, år 95 30,5 52,6 12,6 4, år ,0 62,0 13,0 4,0 - - over 35 år 52 34,6 48,1 13,5 3,8 - - Førstegangsfødende ,7 56,6 13,2 4,6 - - Flergangsfødende ,1 55,4 11,6 5,0 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 7

8 6. Hvad er din samlede oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,4 47,3 5,3 1,0 - Region Hovedstaden ,9 52,2 6,9 1,0 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,9 57,0 7,8 1,3 U under 26 år 40 25,0 55,0 20,0 0, år ,5 56,1 8,4 1, år ,4 60,9 5,9 1,8 - - over 35 år 85 43,5 51,8 4,7 0,0 - - Førstegangsfødende ,8 56,1 10,2 2,0 - - Flergangsfødende ,6 58,2 4,6 0, Har du deltaget i offentlige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse (fx forældreaftener, undervisning, rundvisning, motion)? I en mindre gruppe I en større forsamling Andet Flere af tilbuddene Nej i Landsresultatet ,3 13,2 2,1 3,8 55,5 - - Region Hovedstaden ,2 20,3 0,9 2,9 50,8 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) 451 6,0 39,2 0,4 2,2 52,1 - - under 26 år 40 5,0 45,0 2,5 2,5 45, år 156 6,4 47,4 0,6 3,8 41, år 170 7,1 34,7 0,0 1,2 57,1 - - over 35 år 85 3,5 30,6 0,0 1,2 64,7 - - Førstegangsfødende 257 7,0 62,6 0,8 3,9 25,7 - - Flergangsfødende 194 4,6 8,2 0,0 0,0 87,1 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 8

9 8. Hvordan vurderer du det/de offentlige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, som du har deltaget i (fx forældreaftener, undervisning, rundvisning, motion)? (Omfatter kun kvinder, der har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse) godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,2 63,6 10,6 1,5 - - Region Hovedstaden ,6 60,0 11,1 1,3 - G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,5 70,2 14,0 2,3 - U under 26 år 22 9,1 81,8 4,5 4, år 91 16,5 68,1 12,1 3, år 72 12,5 70,8 16,7 0,0 - - over 35 år 30 10,0 66,7 20,0 3,3 - - Førstegangsfødende ,2 69,5 14,2 2,1 - - Flergangsfødende 25 8,0 76,0 12,0 4, a. Hvordan vurderer du, at du under graviditeten blev forberedt på fødslen (fødselsforløbet, smertehåndtering mv.)? godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,9 59,0 11,6 3,4 - Region Hovedstaden ,4 60,6 13,9 3,1 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,5 62,6 17,6 4,3 U under 26 år 35 25,7 60,0 11,4 2, år ,3 60,7 19,3 3, år ,5 64,8 18,0 4,7 - - over 35 år 76 14,5 63,2 17,1 5,3 - - Førstegangsfødende ,6 59,2 20,8 5,4 - - Flergangsfødende ,2 68,7 11,9 2,2 - - Vaginalt ,2 63,8 17,3 3,7 - - Ved akut kejsersnit 34 17,6 58,8 20,6 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 12 16,7 50,0 25,0 8,3 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 9

10 10b. Hvordan vurderer du, at du under graviditeten blev forberedt på amning? godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,8 53,4 19,3 7,5 - Region Hovedstaden ,7 52,6 21,7 9,0 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,2 52,4 23,7 9,7 U under 26 år 34 20,6 50,0 20,6 8, år ,9 43,4 30,9 8, år 124 9,7 60,5 20,2 9,7 - - over 35 år 65 13,8 56,9 16,9 12,3 - - Førstegangsfødende ,7 48,9 27,0 11,4 - - Flergangsfødende ,2 59,0 17,2 6,6 - - Vaginalt ,5 53,4 24,8 8,4 - - Ved akut kejsersnit 31 22,6 48,4 16,1 12,9 - - Ved planlagt kejsersnit 13 15,4 30,8 23,1 30, a. Har du været indlagt på sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej i Landsresultatet ,0 84,0 - - Region Hovedstaden ,4 83,6 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) ,9 87,1 - - under 26 år 38 18,4 81, år 152 9,9 90, år 161 9,3 90,7 - - over 35 år 76 23,7 76,3 - - Førstegangsfødende ,0 88,0 - - Flergangsfødende ,1 85,9 - - Vaginalt ,6 88,4 - - Ved akut kejsersnit 35 25,7 74,3 - - Ved planlagt kejsersnit 18 11,1 88,9 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 10

11 11b. Har du været på besøg på sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej i Landsresultatet ,8 49,2 - - Region Hovedstaden ,3 50,7 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) ,1 54,9 - - under 26 år 37 48,6 51, år ,5 59, år ,3 58,7 - - over 35 år 82 59,8 40,2 - - Førstegangsfødende ,0 57,0 - - Flergangsfødende ,9 52,1 - - Vaginalt ,5 55,5 - - Ved akut kejsersnit 34 55,9 44,1 - - Ved planlagt kejsersnit 18 38,9 61, c. Har du været i telefonisk kontakt med sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej i Landsresultatet ,1 53,9 - - Region Hovedstaden ,0 52,0 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) ,3 53,7 - - under 26 år 38 52,6 47, år ,4 55, år ,8 54,2 - - over 35 år 79 48,1 51,9 - - Førstegangsfødende ,3 55,7 - - Flergangsfødende ,9 51,1 - - Vaginalt ,4 54,6 - - Ved akut kejsersnit 34 61,8 38,2 - - Ved planlagt kejsersnit 18 38,9 61,1 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 11

12 12a. Fik du den hjælp, du havde behov for under indlæggelse i forbindelse med graviditeten? (Omfatter kun kvinder, der har været indlagt under graviditeten) høj i Landsresultatet ,8 24,7 3,8 2,7 - Region Hovedstaden ,0 24,6 4,2 3,3 G Fødeafdelingen (Hvidovre) 53 67,9 24,5 7,5 0,0 G under 26 år 7 42,9 57,1 0,0 0, år 14 78,6 21,4 0,0 0, år 14 78,6 14,3 7,1 0,0 - - over 35 år 18 61,1 22,2 16,7 0,0 - - Førstegangsfødende 28 71,4 21,4 7,1 0,0 - - Flergangsfødende 25 64,0 28,0 8,0 0,0 - - Vaginalt 42 66,7 23,8 9,5 0,0 - - Ved akut kejsersnit 9 66,7 33,3 0,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 2 100,0 0,0 0,0 0, b. Fik du den hjælp, du havde behov for ved besøg på sygehus/i jordemodercenter? (Omfatter kun kvinder, der har besøgt sygehus/jordemodercenter ud over almindelige planlagte konsultationer/besøg under graviditeten) høj i Landsresultatet ,7 20,9 2,7 0,7 - Region Hovedstaden ,5 20,6 2,7 0,3 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,8 21,1 1,5 0,5 G under 26 år 18 77,8 16,7 5,6 0, år 60 73,3 26,7 0,0 0, år 68 75,0 20,6 2,9 1,5 - - over 35 år 48 83,3 16,7 0,0 0,0 - - Førstegangsfødende ,3 22,9 2,9 1,0 - - Flergangsfødende 89 80,9 19,1 0,0 0,0 - - Vaginalt ,2 20,4 1,8 0,6 - - Ved akut kejsersnit 19 68,4 31,6 0,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 7 85,7 14,3 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 12

13 12c. Fik du den hjælp, du havde behov for ved telefonisk kontakt? (Omfatter kun kvinder, der har haft telefonisk kontakt med sygehus/jordemodercenter under graviditeten) høj i Landsresultatet ,9 27,8 5,3 1,0 - Region Hovedstaden ,2 26,4 6,3 1,0 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,9 31,5 8,1 0,5 U under 26 år 20 60,0 25,0 10,0 5, år 66 62,1 30,3 7,6 0, år 74 60,8 32,4 6,8 0,0 - - over 35 år 37 54,1 35,1 10,8 0,0 - - Førstegangsfødende ,6 34,3 10,2 0,9 - - Flergangsfødende 89 66,3 28,1 5,6 0,0 - - Vaginalt ,5 29,0 8,9 0,6 - - Ved akut kejsersnit 21 47,6 47,6 4,8 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 7 57,1 42,9 0,0 0, Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskellige sundhedspersoner under din graviditet, stemte overens? høj i Landsresultatet ,0 48,7 7,2 2,0 - Region Hovedstaden ,0 48,1 7,9 2,0 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,7 47,7 7,5 1,1 G under 26 år 38 42,1 50,0 2,6 5, år ,4 46,4 7,8 1, år ,7 46,1 9,6 0,6 - - over 35 år 84 42,9 52,4 4,8 0,0 - - Førstegangsfødende ,4 48,0 9,6 2,0 - - Flergangsfødende ,9 47,4 4,7 0,0 - - Vaginalt ,5 45,8 6,7 1,0 - - Ved akut kejsersnit 35 25,7 60,0 11,4 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 18 16,7 66,7 16,7 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 13

14 FØDSLEN 17. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (18) 18. Får den information hun har behov for forud for det planlagte kejsersnit (18) 19. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (368) 20. Modtagelsen på sygehuset ved fødslen er god (400) 21. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (415) 22. Informeres godt om, hvad der sker under fødslen (428) 23. Får den hjælp til at lindre smerter under fødslen hun har behov for (235) 24. Får den støtte fra personalet under fødslen hun har behov for (419) 26. Tryg ved personalets håndtering af situationen ved fødselskomplikation (130) 28. Den samlede oplevelse af fødslen er god (439) * * U U U 93 7 G G U G O G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 16 om fødselstype (vaginal fødsel, akut kejsersnit og planlagt kejsersnit) indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet indgår i undersøgelsen som en baggrundsvariabel, som kvinderne selv svarer på i spørgeskemaet. Svarfordelingen for fødselstype er vist i tabellen i kapitlet datamateriale. Fødselstype er også vist som baggrundsvariabel på flere spørgsmål, der kan ses i tabellerne senere i rapporten. Spørgsmål 25 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negatige. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Kvinder, der har oplevet komplikationer under fødslen, har mulighed for at skrive en kommentar til, hvordan personalet håndterede situationen (Spørgsmål 27). Endvidere har kvinden mulighed for at skrive en kommentar til fødslen/kejsersnittet i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 29). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 14

15 17. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes omkring det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) For lidt Passende For meget i Landsresultatet 416 6,1 92,3 1,6 - Region Hovedstaden 114 7,2 90,2 2,6 G Fødeafdelingen (Hvidovre) 18 16,7 77,8 5,6 * * under 26 år 0 0,0 0,0 0, år 3 0,0 100,0 0, år 7 14,3 71,4 14,3 - - over 35 år 8 25,0 75,0 0,0 - - Førstegangsfødende 5 20,0 80,0 0,0 - - Flergangsfødende 13 15,4 76,9 7, Fik du den information, du havde behov for, forud for det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) høj i Landsresultatet ,0 23,5 4,5 2,0 - - Region Hovedstaden ,0 23,5 4,9 3,5 - G Fødeafdelingen (Hvidovre) 18 44,4 38,9 5,6 11,1 - U under 26 år 0 0,0 0,0 0,0 0, år 3 0,0 100,0 0,0 0, år 7 57,1 42,9 0,0 0,0 - - over 35 år 8 50,0 12,5 12,5 25,0 - - Førstegangsfødende 5 60,0 20,0 20,0 0,0 - - Flergangsfødende 13 38,5 46,2 0,0 15,4 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 15

16 19. Var du tryg ved den rådgivning, du fik, da du ringede til fødeafdelingen, da fødslen gik i gang? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit, og som har ringet til fødeafdelingen) høj i Landsresultatet ,8 24,3 5,5 2,4 - Region Hovedstaden ,3 27,7 6,9 3,1 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,5 30,2 8,4 4,9 U under 26 år 36 61,1 30,6 5,6 2, år ,4 27,8 8,3 7, år ,8 35,2 9,2 2,8 - - over 35 år 57 63,2 22,8 8,8 5,3 - - Førstegangsfødende ,5 38,6 8,1 3,8 - - Flergangsfødende ,8 19,0 8,9 6,3 - - Vaginalt ,3 30,2 7,8 4,7 - - Ved akut kejsersnit 24 45,8 29,2 16,7 8,3 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 24 50,0 29,2 16,7 4, uge eller efter ,0 30,2 7,8 4, Hvordan oplevede du modtagelsen på sygehuset, da du skulle føde/have kejsersnit? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,9 36,5 5,5 2,0 - Region Hovedstaden ,4 41,2 8,8 2,6 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,0 43,3 10,8 3,0 U under 26 år 35 42,9 40,0 14,3 2, år ,1 40,0 13,6 4, år ,0 46,3 9,4 1,3 - - over 35 år 76 44,7 44,7 6,6 3,9 - - Førstegangsfødende ,5 49,1 12,8 3,5 - - Flergangsfødende ,0 35,6 8,0 2,3 - - Vaginalt ,0 42,9 10,3 2,9 - - Ved akut kejsersnit 32 37,5 46,9 9,4 6,3 - - Ved planlagt kejsersnit 18 33,3 44,4 22,2 0, uge eller før 31 38,7 54,8 6,5 0, uge eller efter ,4 42,3 11,1 3,3 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 16

17 21. I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) For lidt Passende For meget i Landsresultatet ,4 94,4 1,2 - Region Hovedstaden ,4 93,9 1,7 G Fødeafdelingen (Hvidovre) 415 4,6 93,3 2,2 G under 26 år 37 10,8 89,2 0, år 147 6,1 90,5 3, år 154 2,6 96,8 0,6 - - over 35 år 77 2,6 93,5 3,9 - - Førstegangsfødende 237 5,5 93,2 1,3 - - Flergangsfødende 178 3,4 93,3 3,4 - - Vaginalt 381 4,2 94,0 1,8 - - Ved akut kejsersnit 34 8,8 85,3 5,9 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0, uge eller før 29 0,0 100,0 0, uge eller efter 386 4,9 92,7 2, Hvordan vurderer du, at du blev informeret om, hvad der skete under fødslen? godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,4 38,5 4,2 1,9 - - Region Hovedstaden ,2 37,4 4,5 1,9 - G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,5 37,4 4,0 2,1 - G under 26 år 36 55,6 36,1 8,3 0, år ,2 36,8 3,3 2, år ,6 39,4 2,5 2,5 - - over 35 år 80 57,5 35,0 6,3 1,3 - - Førstegangsfødende ,2 37,3 4,6 2,9 - - Flergangsfødende ,3 37,4 3,2 1,1 - - Vaginalt ,5 38,2 3,7 1,6 - - Ved akut kejsersnit 33 54,5 30,3 6,1 9,1 - - Ved planlagt kejsersnit 18 61,1 33,3 5,6 0, uge eller før 29 58,6 41,4 0,0 0, uge eller efter ,4 37,1 4,3 2,3 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 17

18 23. Fik du den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj i Landsresultatet ,0 30,1 7,5 4,4 - Region Hovedstaden ,8 30,5 6,8 3,9 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,5 33,6 8,1 6,8 U under 26 år 19 47,4 36,8 5,3 10, år 83 53,0 31,3 7,2 8, år 88 48,9 35,2 10,2 5,7 - - over 35 år 45 55,6 33,3 6,7 4,4 - - Førstegangsfødende ,7 36,8 6,9 5,6 - - Flergangsfødende 91 52,7 28,6 9,9 8,8 - - Vaginalt ,5 34,8 8,8 6,9 - - Ved akut kejsersnit 31 64,5 25,8 3,2 6,5 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 17 82,4 17,6 0,0 0, uge eller efter ,1 34,9 8,7 7, Fik du den støtte fra personalet, som du havde behov for under fødslen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj i Landsresultatet ,2 16,8 3,5 1,5 - - Region Hovedstaden ,8 15,9 3,7 1,6 - G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,6 16,9 3,6 1,9 - G under 26 år 38 81,6 13,2 0,0 5, år ,8 22,1 3,4 0, år ,1 14,7 3,2 1,9 - - over 35 år 76 77,6 13,2 6,6 2,6 - - Førstegangsfødende ,6 20,0 3,8 1,7 - - Flergangsfødende ,6 12,8 3,4 2,2 - - Vaginalt ,2 15,8 3,4 1,6 - - Ved akut kejsersnit 34 58,8 29,4 5,9 5,9 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 29 89,7 10,3 0,0 0, uge eller efter ,7 17,4 3,8 2,1 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 18

19 25. Opstod der komplikationer under din fødsel (fx mistanke om iltmangel hos barnet, kraftig blødning, behov for akut kejsersnit, fødsel ved hjælp af sugekop, skade på endetarmens ringmuskel)? Ja Nej i Landsresultatet ,3 67,7 - - Region Hovedstaden ,2 68,8 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) ,2 69,8 - - under 26 år 38 34,2 65, år ,8 68, år ,8 76,3 - - over 35 år 84 38,1 61,9 - - Førstegangsfødende ,2 58,8 - - Flergangsfødende ,7 83,3 - - Vaginalt ,0 73,0 - - Ved akut kejsersnit 31 77,4 22,6 - - Ved planlagt kejsersnit 18 16,7 83, uge eller før 31 38,7 61, uge eller efter ,6 70, Følte du dig tryg ved personalets håndtering af situationen? (Omfatter kun kvinder, der har haft komplikationer under fødslen) høj i Landsresultatet ,5 20,2 5,4 1,9 - - Region Hovedstaden ,0 18,0 5,1 1,9 - G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,5 13,1 3,1 2,3 - O under 26 år 13 76,9 15,4 7,7 0, år 47 80,9 12,8 4,3 2, år 38 78,9 13,2 2,6 5,3 - - over 35 år 32 87,5 12,5 0,0 0,0 - - Førstegangsfødende 98 81,6 11,2 4,1 3,1 - - Flergangsfødende 32 81,3 18,8 0,0 0,0 - - Vaginalt ,5 11,7 2,9 1,9 - - Ved akut kejsersnit 24 79,2 12,5 4,2 4,2 - - Ved planlagt kejsersnit 3 33,3 66,7 0,0 0, uge eller før 12 91,7 8,3 0,0 0, uge eller efter ,5 13,6 3,4 2,5 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 19

20 28. Hvad er din samlede oplevelse af fødslen/kejsersnittet? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,7 33,8 5,7 1,8 - Region Hovedstaden ,4 34,4 5,8 2,4 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,7 35,5 5,2 2,5 G under 26 år 38 55,3 34,2 7,9 2, år ,9 31,6 4,6 3, år ,3 35,4 5,5 1,8 - - over 35 år 85 50,6 43,5 4,7 1,2 - - Førstegangsfødende ,9 35,4 6,1 3,7 - - Flergangsfødende ,1 35,8 4,1 1,0 - - Vaginalt ,1 34,7 3,9 2,3 - - Ved akut kejsersnit 35 37,1 40,0 17,1 5,7 - - Ved planlagt kejsersnit 18 44,4 44,4 11,1 0, uge eller før 32 53,1 46,9 0,0 0, uge eller efter ,0 34,6 5,7 2,7 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 20

21 EFTER FØDSLEN 30. Får den hjælp hun har brug for til at kunne amme på sygehuset (350) 31. Får den hjælp hun har brug for til at kunne pleje barnet på sygehuset (332) 32. Sygehuspersonalet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (383) 33. Får den ro og hvile hun har behov for på sygehuset (424) 34. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (420) 36. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (425) 37. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (422) 39. Har talt med personalet om fødslen efter hun har født (253) 41. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (423) 42. Ved hvad hun skal være opmærksom på ift. barns trivsel efter udskrivelse (423) 43. Informeres om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (423) 45. Får svar på spørgsmål ved henvendelse til sygehuset efter udskrivelse (166) 48. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (419) 49. Får den rådgivning af sundhedsplejersken hun har behov for (418) U U U G U U U U U U 92 8 G U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 35 om indlæggelsestid indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet indgår i undersøgelsen, som en baggrundsvariabel kvinderne selv svarer på i spørgeskemaet. Svarfordelingen for indlæggelsestid er vist i tabellen i kapitlet datamateriale. Indlæggelsestid er også vist som baggrundsvariabel på flere spørgsmål, der kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 40, 44 og 47 indgår ligeledes ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålene kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Kvinden har i to åbne kommentarfelter (Spørgsmål 38 og 46) mulighed for at uddybe, hvad der kunne have gjort hende mere tryg samt at kommentere sin oplevelse af perioden, fra hun kom hjem fra sygehuset, til hun blev kontaktet af sundhedsplejersken. Kvinden kan også skrive i åbne kommentarfelter, hvis hun mener, at noget kunne være gjort bedre i forbindelse med graviditets-, fødsels- og barselsforløbbet (Spørgsmål 50), eller hvis noget var særligt godt (Spørgsmål 51). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 21

22 30. Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne amme eller give modermælkserstatning til dit barn, mens du var på sygehuset? høj i Landsresultatet ,8 32,0 10,1 5,0 - Region Hovedstaden ,8 34,7 13,8 6,6 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,1 36,3 14,0 8,6 U under 26 år 35 31,4 40,0 17,1 11, år ,2 28,7 14,0 13, år ,7 41,8 15,6 4,9 - - over 35 år 64 46,9 39,1 9,4 4,7 - - Førstegangsfødende ,0 34,2 13,4 7,4 - - Flergangsfødende ,6 40,3 15,1 10,9 - - Vaginalt ,8 36,1 13,7 8,4 - - Ved akut kejsersnit 34 47,1 29,4 14,7 8,8 - - Ved planlagt kejsersnit 17 17,6 52,9 17,6 11,8 - - Mindre end 24 timer 88 37,5 35,2 14,8 12, timer - 2 dage ,2 36,5 16,4 7,9 - - Mere end 2 dage 73 50,7 37,0 6,8 5, uge eller før 25 44,0 36,0 12,0 8, uge eller efter ,9 36,3 14,2 8, Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne pleje dit nyfødte barn, mens du var på sygehuset? høj i Landsresultatet ,3 29,4 6,5 3,8 - Region Hovedstaden ,3 34,6 8,9 5,3 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,7 34,9 8,4 6,9 U under 26 år 34 50,0 26,5 11,8 11, år ,8 35,8 8,3 10, år ,2 36,5 7,8 3,5 - - over 35 år 63 52,4 34,9 7,9 4,8 - - Førstegangsfødende ,5 33,5 8,7 7,3 - - Flergangsfødende ,2 37,7 7,9 6,1 - - Vaginalt ,4 33,5 9,2 7,0 - - Ved akut kejsersnit 34 52,9 38,2 2,9 5,9 - - Ved planlagt kejsersnit 14 28,6 57,1 7,1 7,1 - - Mindre end 24 timer 87 47,1 34,5 12,6 5, timer - 2 dage ,6 34,3 8,0 9,1 - - Mere end 2 dage 70 55,7 37,1 4,3 2, uge eller før 25 64,0 36,0 0,0 0, uge eller efter ,5 34,9 9,1 7,5 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 22

23 32. Gav personalet på sygehuset dig svar på dine spørgsmål efter fødslen/kejsersnittet? høj i Landsresultatet ,5 28,3 4,6 1,5 - Region Hovedstaden ,3 31,4 5,5 1,8 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,7 33,2 6,8 1,3 U under 26 år 38 47,4 34,2 18,4 0, år ,8 35,7 6,2 2, år ,2 33,8 6,3 0,7 - - over 35 år 74 68,9 27,0 2,7 1,4 - - Førstegangsfødende ,8 36,8 8,5 0,9 - - Flergangsfødende ,6 28,1 4,4 1,9 - - Vaginalt ,4 31,2 6,2 1,2 - - Ved akut kejsersnit 33 42,4 45,5 12,1 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 13 30,8 53,8 7,7 7,7 - - Mindre end 24 timer ,7 24,4 5,3 1, timer - 2 dage ,4 37,8 6,7 1,1 - - Mere end 2 dage 71 50,7 38,0 9,9 1, uge eller før 31 67,7 19,4 12,9 0, uge eller efter ,0 34,4 6,3 1, Var der mulighed for at få den ro og hvile, du havde behov for, mens du var på sygehuset? høj i Landsresultatet ,6 27,7 9,8 4,9 - Region Hovedstaden ,3 29,7 11,4 6,7 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,6 30,7 7,5 5,2 G under 26 år 38 57,9 28,9 10,5 2, år ,2 32,9 7,0 4, år ,8 29,8 6,2 6,2 - - over 35 år 82 56,1 29,3 9,8 4,9 - - Førstegangsfødende ,6 29,9 6,2 3,3 - - Flergangsfødende ,4 31,7 9,3 7,7 - - Vaginalt ,8 30,8 7,2 5,1 - - Ved akut kejsersnit 34 58,8 29,4 8,8 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 17 47,1 29,4 11,8 11,8 - - Mindre end 24 timer ,3 32,3 8,4 9, timer - 2 dage ,4 27,3 6,2 2,1 - - Mere end 2 dage 75 49,3 36,0 9,3 5, uge eller før 31 45,2 45,2 9,7 0, uge eller efter ,5 29,5 7,4 5,6 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 23

24 34. Hvad er din samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen/kejsersnittet? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,6 40,1 5,7 2,6 - Region Hovedstaden ,1 42,8 8,1 4,0 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,9 42,4 7,6 3,1 U under 26 år 38 44,7 31,6 18,4 5, år ,1 42,3 8,5 4, år ,2 46,2 5,7 1,9 - - over 35 år 82 52,4 40,2 4,9 2,4 - - Førstegangsfødende ,9 40,8 7,1 4,2 - - Flergangsfødende ,6 44,5 8,2 1,6 - - Vaginalt ,1 41,3 7,3 3,3 - - Ved akut kejsersnit 35 48,6 45,7 5,7 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 17 17,6 58,8 17,6 5,9 - - Mindre end 24 timer ,7 44,7 9,2 1, timer - 2 dage ,6 42,0 7,8 3,6 - - Mere end 2 dage 75 52,0 38,7 4,0 5, uge eller før 31 48,4 45,2 6,5 0, uge eller efter ,8 42,2 7,7 3, Hvordan vurderer du længden af perioden, fra du havde født, til du kom hjem? For kort Passende For lang i Landsresultatet ,9 82,3 7,8 - Region Hovedstaden ,4 77,9 7,7 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,3 76,5 4,2 U under 26 år 38 18,4 76,3 5, år ,5 74,3 4, år ,0 78,3 3,7 - - over 35 år 82 18,3 76,8 4,9 - - Førstegangsfødende ,1 77,0 2,9 - - Flergangsfødende ,3 75,8 5,9 - - Vaginalt ,2 78,1 3,7 - - Ved akut kejsersnit 34 20,6 70,6 8,8 - - Ved planlagt kejsersnit 17 41,2 52,9 5,9 - - Mindre end 24 timer ,5 73,4 5, timer - 2 dage ,8 80,2 1,0 - - Mere end 2 dage 75 16,0 73,3 10, uge eller før 32 12,5 75,0 12, uge eller efter ,8 76,6 3,6 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 24

25 37. Hvor tryg eller utryg var du ved at skulle hjem fra sygehuset? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg i Landsresultatet ,2 43,4 5,4 0,9 - Region Hovedstaden ,6 47,4 7,7 1,2 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,2 49,5 10,4 1,9 U under 26 år 38 44,7 44,7 7,9 2, år ,8 47,2 12,5 3, år ,5 49,4 9,5 0,6 - - over 35 år 82 32,9 56,1 9,8 1,2 - - Førstegangsfødende ,7 55,0 14,3 2,9 - - Flergangsfødende ,6 42,4 5,4 0,5 - - Vaginalt ,7 48,9 9,5 1,9 - - Ved akut kejsersnit 35 25,7 60,0 11,4 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 17 29,4 41,2 29,4 0,0 - - Mindre end 24 timer ,2 40,9 5,2 0, timer - 2 dage ,6 53,4 11,9 3,1 - - Mere end 2 dage 75 24,0 57,3 17,3 1, uge eller før 32 12,5 75,0 12,5 0, uge eller efter ,3 47,4 10,3 2, Har du, efter du har født, talt om fødslen med personale fra sygehuset/ jordemodercentret i det omfang, du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, som har haft behov for det, og som ikke har en samtale planlagt på et senere tidspunkt end besvarelsen) høj i Landsresultatet ,5 31,4 11,7 16,4 - Region Hovedstaden ,1 32,3 12,8 19,9 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,1 28,5 18,2 25,3 U under 26 år 27 18,5 40,7 14,8 25, år 89 33,7 19,1 18,0 29, år 87 28,7 29,9 19,5 21,8 - - over 35 år 50 22,0 36,0 18,0 24,0 - - Førstegangsfødende ,3 27,3 16,0 31,3 - - Flergangsfødende ,0 30,1 21,4 16,5 - - Vaginalt ,4 27,2 18,4 24,0 - - Ved akut kejsersnit 27 18,5 37,0 18,5 25,9 - - Ved planlagt kejsersnit 9 0,0 33,3 11,1 55,6 - - Mindre end 24 timer 87 34,5 32,2 20,7 12, timer - 2 dage ,0 22,0 16,9 33,1 - - Mere end 2 dage 48 16,7 37,5 16,7 29, uge eller før 22 31,8 36,4 13,6 18, uge eller efter ,7 27,7 18,6 26,0 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 25

26 40. Hvem har du talt med om fødslen fra sygehuset/jordemodercentret? (Omfatter kun kvinder, som har talt med personale fra sygehuset/jordemodercentret, efter de har født) En jordemoder En læge Andet personale Flere grupper Ingen i Landsresultatet ,6 3,6 8,4 17,2 18,1 - - Region Hovedstaden ,9 5,1 8,3 15,0 21,7 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) ,1 5,1 11,9 10,3 27,7 - - under 26 år 27 44,4 3,7 18,5 7,4 25, år 88 40,9 8,0 9,1 10,2 31, år 88 54,5 4,5 6,8 10,2 23,9 - - over 35 år 50 36,0 2,0 22,0 12,0 28,0 - - Førstegangsfødende ,7 6,0 13,3 8,0 34,0 - - Flergangsfødende ,4 3,9 9,7 13,6 18,4 - - Vaginalt ,5 5,1 11,1 9,2 27,2 - - Ved akut kejsersnit 27 33,3 7,4 18,5 18,5 22,2 - - Ved planlagt kejsersnit 9 22,2 0,0 11,1 11,1 55,6 - - Mindre end 24 timer 88 65,9 3,4 8,0 6,8 15, timer - 2 dage ,3 5,1 12,8 11,1 37,6 - - Mere end 2 dage 48 35,4 8,3 16,7 14,6 25, uge eller før 22 36,4 9,1 13,6 13,6 27, uge eller efter ,9 4,8 11,7 10,0 27, Var du i tvivl om noget vedrørende amning eller ernæring af dit barn, efter du kom hjem? høj i Landsresultatet ,6 23,4 29,6 37,4 - Region Hovedstaden ,3 28,5 26,3 32,0 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,6 30,7 26,5 27,2 U under 26 år 38 15,8 31,6 31,6 21, år ,1 33,6 26,6 23, år ,0 32,9 25,9 29,1 - - over 35 år 84 21,4 21,4 25,0 32,1 - - Førstegangsfødende ,1 35,1 29,3 15,5 - - Flergangsfødende 184 9,8 25,0 22,8 42,4 - - Vaginalt ,5 31,7 25,5 28,2 - - Ved akut kejsersnit 35 20,0 25,7 34,3 20,0 - - Ved planlagt kejsersnit 16 31,3 18,8 31,3 18,8 - - Mindre end 24 timer ,2 27,4 19,7 42, timer - 2 dage ,8 34,6 27,2 19,4 - - Mere end 2 dage 75 18,7 28,0 38,7 14, uge eller før 31 16,1 29,0 35,5 19, uge eller efter ,6 30,9 25,8 27,8 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 26

27 42. Vidste du, hvad du skulle være opmærksom på i dit nyfødte barns trivsel eller mistrivsel, efter du kom hjem (fx gulsot, spise-, urin-, afførings- og sovemønster)? høj i Landsresultatet ,4 37,5 5,3 1,7 - Region Hovedstaden ,5 39,8 6,4 2,3 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,6 44,2 7,1 2,1 U under 26 år 37 43,2 51,4 5,4 0, år ,9 40,3 8,3 3, år ,3 47,2 6,9 0,6 - - over 35 år 83 48,2 42,2 6,0 3,6 - - Førstegangsfødende ,1 50,8 10,1 2,9 - - Flergangsfødende ,0 35,7 3,2 1,1 - - Vaginalt ,2 44,5 6,2 2,2 - - Ved akut kejsersnit 35 45,7 40,0 11,4 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 17 35,3 47,1 17,6 0,0 - - Mindre end 24 timer ,4 33,1 2,5 1, timer - 2 dage ,2 50,3 9,9 2,6 - - Mere end 2 dage 75 37,3 52,0 9,3 1, uge eller før 31 32,3 54,8 12,9 0, uge eller efter ,7 43,4 6,6 2, Gav sygehuset dig information om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål (fx om amning, pleje af barn eller dit helbred), når du kom hjem? Ja Nej i Landsresultatet ,3 6,7 - Region Hovedstaden ,8 7,2 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,4 7,6 G under 26 år 37 89,2 10, år ,0 7, år ,8 8,2 - - over 35 år 84 94,0 6,0 - - Førstegangsfødende ,7 6,3 - - Flergangsfødende ,9 9,1 - - Vaginalt ,5 6,5 - - Ved akut kejsersnit 35 88,6 11,4 - - Ved planlagt kejsersnit 17 76,5 23,5 - - Mindre end 24 timer ,9 5, timer - 2 dage ,1 9,9 - - Mere end 2 dage 75 93,3 6, uge eller før 31 90,3 9, uge eller efter ,6 7,4 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 27

28 44. Har du henvendt dig med spørgsmål til personale fra sygehus/jordemodercenter i perioden, fra du kom hjem, til du havde kontakt med en sundhedsplejerske? Ja Nej i Landsresultatet ,3 67,7 - - Region Hovedstaden ,6 59,4 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) ,3 60,7 - - under 26 år 37 51,4 48, år ,9 60, år ,3 62,7 - - over 35 år 84 36,9 63,1 - - Førstegangsfødende ,2 61,8 - - Flergangsfødende ,8 59,2 - - Vaginalt ,9 61,1 - - Ved akut kejsersnit 35 42,9 57,1 - - Ved planlagt kejsersnit 17 41,2 58,8 - - Mindre end 24 timer ,4 62, timer - 2 dage ,8 60,2 - - Mere end 2 dage 76 42,1 57, uge eller før 32 56,3 43, uge eller efter ,9 62, Fik du svar på de spørgsmål, du henvendte dig med til personale fra sygehus/jordemodercenter? (Omfatter kun kvinder, der har henvendt sig med spørgsmål i perioden, fra de kom hjem, til de havde kontakt med en sundhedsplejerske) høj i Landsresultatet ,2 31,8 4,4 1,6 - Region Hovedstaden ,6 35,2 5,7 2,5 U Fødeafdelingen (Hvidovre) ,2 36,1 6,0 3,6 U under 26 år 19 47,4 31,6 10,5 10, år 57 49,1 36,8 8,8 5, år 59 57,6 37,3 5,1 0,0 - - over 35 år 31 61,3 35,5 0,0 3,2 - - Førstegangsfødende 91 48,4 36,3 9,9 5,5 - - Flergangsfødende 75 61,3 36,0 1,3 1,3 - - Vaginalt ,9 34,0 6,3 2,8 - - Ved akut kejsersnit 15 40,0 40,0 6,7 13,3 - - Ved planlagt kejsersnit 7 28,6 71,4 0,0 0,0 - - Mindre end 24 timer 58 60,3 36,2 1,7 1, timer - 2 dage 76 55,3 27,6 11,8 5,3 - - Mere end 2 dage 32 40,6 56,3 0,0 3, uge eller før 18 38,9 55,6 5,6 0, uge eller efter ,1 33,8 6,1 4,1 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 28

29 47. Hvor mange dage gik der, fra du kom hjem, til du fik besøg af sundhedsplejersken? (fx hvis du kom hjem lørdag og fik besøg mandag = 2 dage) 0-1 dag 2 dage 3-4 dage Mere end 4 dage i Landsresultatet ,9 19,9 39,7 30,5 - - Region Hovedstaden ,4 21,6 37,7 29,2 - - Fødeafdelingen (Hvidovre) 416 9,9 21,9 38,0 30,3 - - under 26 år 36 2,8 27,8 36,1 33, år ,1 24,6 38,0 23, år 156 8,3 20,5 39,7 31,4 - - over 35 år 82 8,5 17,1 35,4 39,0 - - Førstegangsfødende ,5 25,1 37,0 23,4 - - Flergangsfødende 181 3,9 17,7 39,2 39,2 - - Vaginalt 366 7,9 22,1 39,9 30,1 - - Ved akut kejsersnit 33 33,3 21,2 18,2 27,3 - - Ved planlagt kejsersnit 17 5,9 17,6 35,3 41,2 - - Mindre end 24 timer 154 1,9 14,3 44,2 39, timer - 2 dage ,8 28,2 36,2 21,8 - - Mere end 2 dage 74 16,2 21,6 29,7 32, uge eller før 28 17,9 25,0 25,0 32, uge eller efter 388 9,3 21,6 38,9 30, Hvordan vurderer du længden af perioden, fra du kom hjem, til du fik besøg af sundhedsplejersken? (Omfatter kun kvinder, der har haft besøg af sundhedsplejersken) For kort Passende For lang i Landsresultatet ,5 88,7 7,8 - Region Hovedstaden ,9 86,5 9,6 U Fødeafdelingen (Hvidovre) 419 4,1 84,5 11,5 - - under 26 år 36 5,6 83,3 11, år 143 6,3 79,0 14, år 157 3,2 86,0 10,8 - - over 35 år 83 1,2 91,6 7,2 - - Førstegangsfødende 237 4,2 82,7 13,1 - - Flergangsfødende 182 3,8 86,8 9,3 - - Vaginalt 368 3,8 84,0 12,2 - - Ved akut kejsersnit 34 5,9 88,2 5,9 - - Ved planlagt kejsersnit 17 5,9 88,2 5,9 - - Mindre end 24 timer 154 4,5 83,8 11, timer - 2 dage 191 4,2 83,8 12,0 - - Mere end 2 dage 74 2,7 87,8 9, uge eller før 29 3,4 79,3 17, uge eller efter 390 4,1 84,9 11,0 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 29

30 49. Fik du den rådgivning af sundhedsplejersken, du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har haft besøg af sundhedsplejersken) høj i Landsresultatet ,7 23,3 2,5 0,6 - Region Hovedstaden ,4 23,9 3,4 0,4 G Fødeafdelingen (Hvidovre) ,4 26,8 4,3 0,5 - - under 26 år 36 75,0 16,7 5,6 2, år ,8 26,6 4,9 0, år ,1 32,5 4,5 0,0 - - over 35 år 82 76,8 20,7 2,4 0,0 - - Førstegangsfødende ,1 26,6 5,5 0,8 - - Flergangsfødende ,2 27,1 2,8 0,0 - - Vaginalt ,8 27,0 4,6 0,5 - - Ved akut kejsersnit 34 70,6 26,5 2,9 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 17 76,5 23,5 0,0 0,0 - - Mindre end 24 timer ,6 26,1 3,3 0, timer - 2 dage ,5 28,3 4,7 0,5 - - Mere end 2 dage 74 68,9 24,3 5,4 1, uge eller før 29 65,5 27,6 6,9 0, uge eller efter ,6 26,7 4,1 0,5 - - LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter udsendte skemaer Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Fødeafdelingen (Hvidovre) , ,4 - Region Region Hovedstaden , ,7 - Overordnet Landsresultat , ,0 - Alder under 26 år 40 8, ,4 0, år , ,8 0, år , ,9 0,0019 over 35 år 85 18, ,9 0,0019 Fødselserfaring Førstegangsfødende , ,0 0,0001 Flergangsfødende , ,6 0,0001 Fødselstype (spm. 16) Vaginalt , Ved akut kejsersnit 35 7, Ved planlagt kejsersnit 18 4, Graviditetslængde 37. uge eller før 32 7, ,2 0, uge eller efter , ,2 0,6711 Fold Enfoldsfødsel , ,6 * Flerfoldsfødsel 2 0,4 6 33,3 * Indlæggelsestid (spm. 35) Mindre end 24 timer , timer - 2 dage , Mere end 2 dage 76 17, Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal kvinder, der har modtaget et spørgeskema, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for afdelingens baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes kvinder, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de kvinder, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i den anden. Gruppen med den højeste svarprocent er overrepræsenteret. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af fødende kvinder, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for flergangsfødende er lavere end for førstegangsfødende, og vi ser i et spørgsmål, at flergangsfødende er mere negative end førstegangsføden, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for første- og flergangsfødende kvinder. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Fødeafdelingen (Hvidovre), Amager og Hvidovre Hospital SIDE 31

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for Fakta om LUP Fødende 2012 Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2016 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2013 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.798 kvinder, der har født 2016 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Tema. Indhold. Forord 3 xx Resumé 4. 1 Introduktion til undersøgelsen 6. 2 Overordnede resultater 10

Tema. Indhold. Forord 3 xx Resumé 4. 1 Introduktion til undersøgelsen 6. 2 Overordnede resultater 10 Indhold Forord 3 xx Resumé 4 Introduktion til undersøgelsen 6 2 Overordnede resultater 0 3 Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? 27 4 Samtale om fødslen 36 Tema 5 Kvalitetsforbedringer på baggrund

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold Overblik... 2 Sammenligninger... 2 Hvad viser figuren?... 3 Hvad viser tabellerne?... 5 Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP Fødende: Analysemetoderne,

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 42.832 patienter 2016 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere