Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg for Bager og Konditorfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 329 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad til mennesker, af 28. april 2009, som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 25. februar Alle relevante oplysninger om uddannelsens kompetence mål forud for skoleundervisningen fremgår af bekendtgørelse om uddannelserne i indgangen Mad til mennesker, bilag 1. Uddannelsesordningen træder i kraft den 1. juli Til kapitel 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Anbefalet model for uddannelsens struktur: Bager- og Konditor Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1. Skoleundervisningen på hovedforløbet for uddannelsens trin 2 og trin 3 opdeles i et antal skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Varigheden af skoleperioderne bestemmes af skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg, således at de bedst mulige faglige omstændigheder for uddannelsen tilgodeses og vekseluddannelsesprincippet fastholdes Grundforløb Hovedforløb trin1 / Trin 2 / trin 3 Skole 20 uger praktik Skole 8 uger Praktik Skole 4 uger praktik Skole 6 uger DFFU anbefaler, i samråd med skolerne, at Hovedforløbet deles op i uger. Til kapitel 3 Kompetence mål forud forskoleundervisningen i hovedforløbet Alle relevante oplysninger om uddannelsens kompetence mål forud for skoleundervisningen fremgår af bekendtgørelse om uddannelserne i indgangen Mad til mennesker, bilag 1. Til kapitel 4 kompetence mål for hovedforløbet I den anbefalede model for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at kompetence målene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag ud fra pædagogiske overvejelser, skal fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet. Det fremgår, af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktik mål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetence mål, det pågældende fag/praktik mål understøtter. Undervisningsfagene er beskrevet i uger så skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.

2 Ændringer i fag. Nye fag Udmeldte fag GRUNDFAG Materialeforståelse Produktudvikling, Produktion & Service Iværksætteri & innovation BAGERFAGET Produktudvikling, produktion & service Sæsonspecialiteter og fastfood Produkt & kvalitetskontrol Kage & bagværk sensorik Iværksætteri & innovation i bageri & Etage- & bryllupskager konditori Korn, brød & sundhed 2 niveauer Dessertproduktion Bæredygtig produktion & drift Chokolatier Takeaway produkter & fastfood Rullede deje, pies og tærter Brød i verden Rørte kager & piskede specialiteter Fedtfattige bage produkter Proces & kvalitetsstyring 2 niveauer KONDITORFAGET Produktudvikling, produktion & service Kage & bagværk sensorik Produkt & kvalitetskontrol Kemi & fysik i produktionen Iværksætteri & innovation i bageri & Sæsonspecialiteter og fastfood konditori Bæredygtig produktion & drift Rullede deje Hotel konditori 2 niveauer Rørte kager & piskede masser Chokolatier på ekspert niveau Kransekage & tørkager Flødekager & lagkager Rullede deje, pies & tærter Ændret fra Bundne speciale fag til Valgfri speciale fag

3 Bager uddannelsen Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetence målene - skoledelen af hovedforløbet Faget Præstations Vejledende Trin 1 bidrager til Bager niveau for tid Brød kompetence mål faget bager Bager Grundfag 1 uger 1-7 Salg & service F 1 Trin 2 Brødbager m/profil Trin 3 Bager Bager Områdefag Præstationsstandard 10,11,12,14,15, 16,19 Produktudvikling, Produktion & Service Rutineret 6,7 Egenkontrol & Rutineret Arbejdspladsvurdering 3,4,5 Køb, salg & kalkulation Avanceret 9 uger 1 uge 1 uge 1 uge 10,11,12,13,14, 15,16,19 Planlægning & produktion Rutineret 1,2,3,4,5,6,7 Produkt & Kvalitetskontrol Rutineret 1,2,3,4,5,6,7 Varekendskab 1 Rutineret 8,9,19 Varekendskab 2 Avanceret 2 uge 1 uge 1 uge 1 uge 8,9,19 Iværksætteri & innovation i bageri & konditoriet Bundne specialefag Avanceret 1 uge 5 uger 1,2,3,4,5,6,7 Brødproduktion Avanceret 1 uge 13 Rullede deje Avanceret 1 uge 10,11,12,14,15, Rørte kager & piskede masser Avanceret 1 uge 16,19 8,9,19 Kransekager & tørkager Avanceret 1 uge 8,9,19 Flødekager & lagkager Avanceret 1 uge Valgfri specialefag 2 uger 1,2,3,4,5,6,7 Korn, brød og sundhed Avanceret 1 uge 14,19 Bæredygtig produktion & drift Avanceret 1 uge 19 Take-away produkter & Avanceret 1 uge fastfood 14 Brød i verden Avanceret 1 uge 19 Fedtfattige bage produkter. Avanceret 1 uge 1,2,3,4,5,6,7 Proces og kvalitetsstyring Avanceret 1 uge Valgfag 1uge

4 Fag på højere niveau Valgfri specialefag 14 Proces & kvalitetsstyring 2 Epert 1 uge 14 Korn, brød og sundhed 2 Epert 1 uge Eleven og virksomheden kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af indtil 4 uger. Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetence målene Aktiviteten bidrager til kompetence mål Praktik mål Bager Trin 1. brødbager Trin 2 Brødbager Med profil Trin 3 Bager 1,2,3,4,5,6,7 Planlægning & produktion 2,3,4,5,7, Varekendskab 1 1,3,4,5,6,7, Produkt og kvalitetskontrol 8,9,10,11,12, Varekendskab 2 Produktudvikling, Produktion 2,3,4,5,7 & Service Iværksætteri & innovation i 14,15,16,18 bageri & konditoriet 5,16, Brødproduktion 17 Rullede deje 11 Rørte kager & piskede masser 9 Kransekager & tørkager 10 Flødekager & lagkager Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag og centralt fastsatte valgfag, som kan ses på følgende adresse: Valgfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, som kan ses på følgende adresse:

5 Konditor uddannelsen 1-7 Salg & service F 1 Trin 2 Kage konditor m/profil Trin 3 Kondit or 10,11,12,13, 14,17,18,19 1,2,3,4,5,6,7 10,11,12,13, 14,17,18,19 Områdefag Produktudvikling, produktion & Service Egenkontrol & arbejdspladsvurdering Iværksætteri & innovation i bageri & konditori Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetence målene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til kompetence mål Konditor Præstations niveau for faget Vejledende tid Trin 1 Kagekonditor Konditor Grundfag 1 uger Præstationsstandard 8 uger Rutineret 1 uge Rutineret 1 uge Avanceret 1 uge 1,2,3,4,5,6,7 Køb, salg & kalkulation 1,2,3,4,5,6,7 Planlægning & produktion Avanceret Rutineret 1 uge 2 uge 1,2,3,4,5,6,7 Produkt & Kvalitetskontrol Rutineret 1 uge 1,2,3,4,5,6,7 Varekendskab 1 Avanceret 1 uge 8,9,19 Varekendskab 2 Avanceret 1 uge Bundne specialefag 5 uger 1,2,3,4,5,6,7 Kageproduktion Avanceret 1 uge 8,9,19 Etage- & bryllupskager Avanceret 1 uge 10,11,12,13, 14,17,18,19 Dessertproduktion Avanceret 1 uge 8,9,19 Chokolatier 1 Avanceret 1 uge 10,11,12,13,1 4,17,18,19 Rørte kager & piskede specialiteter Valgfri specialefag Avanceret 1 uge 2 uge 14,19 Bæredygtig produktion & drift Avanceret 1 uge 13,15 Rullede deje, pies og tærter Avanceret 1 uge 17,18 Hotel konditori 1 Avanceret 1 uge Valgfag 1 uge

6 Fag på højere niveau Valgfri specialefag 16,17 Chokolatier 2 Epert 1 uge 17,18 Hotel konditori 2 Epert 1 uge Eleven og virksomheden kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af indtil 4 uger. Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetence målene Aktiviteten bidrager til kompetencemål Praktik mål Trin 1. Kagekondito r Trin 2 Kagekonditor med profil Trin 3 Konditor 1,2,3,4,7,19,20 Planlægning & produktion X 3,4,19 Varekendskab 1 X Produktudvikling, Produktion & X 1,7,20 Service 1,3,4,5,6,7 Produkt & kvalitetskontrol X 14,15,16,18 Iværksætteri & innovation i bageri & konditoriet X 6,7,8,17 Varekendskab 2 X 1,2,3,4,7,19, Kageproduktion X 4,14,15,16,18 Etage-bryllupskager X 18,19 Dessertproduktion X 14,19 Chokolatier X 15 Rullede deje, pies & tærter X X 1,2,3,8,13,19 Rørte kager & piskede specialiteter X Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag og centralt fastsatte valgfag, som kan ses på følgende adresse: Valgfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelse, som kan ses på følgende adresse:

7 Til kapitel 5 Bedømmelse og beviser mv. Afsluttende prøve trin 1 & 2 - Brødbager/Kagekonditor & Brødbager/Kagekonditor m. profil For elever der alene gennemfører uddannelsens trin 1 eller trin 2, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen. Den afsluttende prøve består af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamination. Eksamen og det dertil hørende projekt beskrives i den lokale undervisningsplan, der udarbejdes i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen skal indeholde en beskrivelse af rammerne for projektet og en bedømmelsesplan for eksaminationen, samt en censorvejledning. Projektet skal have en praktisk og en teoretisk tilgang. Projektet tager udgangspunkt i uddannelsens område- og grundfag men skal samtidig afspejle uddannelsens samlede mål. Projektet kan udarbejdes i grupper eller individuelt, men skal dokumenteres og eksamineres individuelt. Eksaminationen tager udgangspunkt i den dokumentation og de produkter, eleven har fremstillet i forbindelse med projektet. Skolen udarbejder en projektvejledning til eleverne, der indeholder rammerne for projektet og kravene til dokumentation. For elever, der afslutter uddannelsens med trin 1 og 2, skal prøven være bestået. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Afsluttende teoretisk prøve Trin 3 I sidste skoleperiode i uddannelsen til bager og konditor afholder skolen en skriftlig teoretisk prøve. Prøven udarbejdes af skolen og tager udgangspunkt i målene for område- og specialefag. Prøven har en varighed af 2 klokketimer. Prøven skal være bedømt af censor, og karaktererne skal det faglige fælles udvalg i hænde senest ved afslutningen af sidste skoleperiode. Skolen udpeger censor og prøven bedømmes af eksaminator og censor, jf. eksamensbekendtgørelsen 27 og 30 I forbindelse med den skriftlige teoretiske prøve finder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser anvendelse. Af bekendtgørelse om den erhvervsfaglige indgang Mad til mennesker af 28. april 2009, bilag 1 (Bager og Konditor), afsnit fremgår det, at "der stilles krav om, at den teoretiske prøve skal være bestået".

8 Af afsnit 6.3. fremgår det, at "for at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået bestå karakter af alle områdefag og specialefag i hovedforløbet. Øvrige fag skal være gennemført efter reglerne i faget" Sammenholder man og 6.3. indebærer det, at den teoretiske prøve skal være bestået, før skolen kan udstede skolebevis. Skolebevis skal være udstedt, før eleven kan gå til svendeprøve. Hvis det faglige udvalg gennemfører svendeprøven i umiddelbar forlængelse af den sidste skoleperiode, skal den afsluttende, teoretiske prøve være afholdt i så god tid, at prøven kan være bedømt og skolen kan nå at udstede skolebevis, før svendeprøven går i gang. Eventuelle elever, der ikke har bestået den afsluttende, teoretiske prøve kan ikke få skolebevis, og kan således ikke gå til svendeprøve. Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den skriftlige prøve, en ny prøve, eventuelt efter supplerende skoleundervisning. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven i øvrigt have opnået mindst 2,0 som gennemsnit af karaktererne for områdefag og specialefag i hovedforløbet. Svendeprøve Efter afslutning af den sidste skoleperiode i trin 3 (bager eller konditor) afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Svendeprøven tager udgangspunkt i en praktisk opgave og består af en dagsproduktion samt en mundtlig redegørelse for produktionen. Svendeprøven løses inden for en varighed af 7 timer. Det faglige udvalg udarbejder den praktiske opgave med udgangspunkt i produktområder inden for grundfag, område og specialefag. Bagerfagets svendeprøve kan indeholde opgaver indenfor fagene hygiejne, varekendskab, planlægning og produktion, køb, salg og kalkulation samt specialefagene, brødproduktion, rullede deje, rørte/piskede masser, flødekager/lagkager & kransekage/tørkager. Konditorfagets svendeprøver kan indeholde opgaver indenfor fagene hygiejne, varekendskab, planlægning og produktion, køb, salg og kalkulation samt specialefagene, kageproduktion, etage og bryllupskager, dessertproduktion, chokolatier, rullede deje, pies og tærter, rørte kager og piskede specialiteter. Valg af hjælpemidler er frit og der må bruges de hjælpemidler, der er at finde på skolen. For bageruddannelsen gælder det dog, at der kun må deles dej på dejdeler og ikke virkes rund. For begge uddannelser gælder det at valg af råvare er frit men at forblandede kage- og melblandinger ikke må anvendes. Eleven trækker opgaven 7 dage inden svendeprøven. Som led i opgaven skal eleven udarbejde en produktionsredegørelse med produktionsvejledninger, recepter og kalkulation. Det tilstræbes at der arbejdes projektorienteret med produktionsredegørelsen, med udgangspunkt i den trukne opgave. Svendeprøven bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside, en fra arbejdstagerside, udpeget af det faglige udvalg. Hver skuemester giver en karakter

9 Karakteren for svendeprøven er gennemsnittet af skuemestrenes karakterer. Karakteren afrundes til den nærmeste karakter på karakterskalaen. For at nå frem til denne karakter afgiver skuemesterne et point pr. disciplin i nedenstående skema, på en point skala, der går fra Pointene omregnes efterfølgende til 7 trins karakter skalaen. Hvis eleven ikke består svendeprøven, skal det faglige udvalg tilbyde en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktik- eller skoleophold. Discipliner, beviser & klagemulighed For elever, der afslutter uddannelsen med trin 3 (bager eller konditor), skal svendeprøven være bestået med karakteren 02. Det faglige udvalg påtegner uddannelsesbeviset (svendebrevet) om tildelt udmærkelse med betegnelserne: bestået, bestået med ros, bronze-, sølv- eller guldmedalje. Klager i forbindelse med en svendeprøve, kan indgives skriftligt til det faglige udvalg inden 2 uger efter, karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg beslutter, om der skal ske om bedømmelse eller gives tilbud om omprøve. Eleven skal orienteres om klagefristen. Det faglige fælles udvalg udarbejder svendeprøvevejledning, som udleveres til elever, læremestre og skoler i rimelig tid inden svendeprøven.

10 Disciplin Planlægning og produktion Produktudvikling Hygiejne Varekendskab Recept behandling og kalkulation Bedømmelseskriterier Elevens præstation bedømmes på: tilberedningsmetoder, forarbejdning, recept opstilling og indhold. Elevens præstation bedømmes på: Kreativitet og faglighed Elevens præstation bedømmes på: Hygiejne i arbejdsprocessen og omgang med råvarer Elevens præstation bedømmes på: Valg af råvare og behandling. Elevens præstation bedømmes på: portionering, prisfastsættelse, produktionsvejledning. Specialefag Bager Disciplin Brødproduktion Rulle deje Rørte kager og piskede masser Kransekager og tørkager Flødekager og lagkager Bedømmelseskriterier Elevens præstation bedømmes på: Dejtilberedning, forarbejdning, bagning, salgbarhed, smag, skorpe, krummestruktur, ensartethed, akkuratesse. Dejtilberedning, forarbejdning, rulning, udskæring, dekoration, salgbarhed, smag, sprødhed. Tilberedning, forarbejdning, salgbarhed, smag, kreativitet. Tilberedning, forarbejdning, dekoration, salgbarhed, smag. Tilberedning, forarbejdning, salgbarhed, dekoration, smag, produktions og hygiejne. Specialefag Konditor Disciplin Bedømmelseskriterier Kageproduktion Tilberedning, forarbejdning, salgbarhed, smag, hygiejne Kreativitet, ide og udførsel. Etage og bryllupskager Tilberedning, forarbejdning, salgbarhed, smag, hygiejne Kreativitet, ide og udførsel. Dessertproduktion Tilberedning, forarbejdning, salgbarhed, smag, hygiejne Kreativitet, ide og udførsel. Chokolatier Tilberedning, forarbejdning, salgbarhed, smag, hygiejne Kreativitet, ide og udførsel. Rørte kager og Tilberedning, forarbejdning, salgbarhed, smag, hygiejne, kreativitet, ide piskede specialiteter og udførsel. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Den 17. maj Erik Jensen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Regulativ Stk. 1 Svendeprøven bedømmes af skuemestre udpeget af Det Faglige Fællesudvalg efter indstilling fra henholdsvis BKD Bager- & Konditormestre i Danmark & Fødevareforbundet NNF. I enhver bedømmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 329 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager/ Konditor Udstedelsesdato: Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg for Bager og Konditorfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Informationsmappe Skuemestre Tilsynsførende Skoler Bager 2013

Informationsmappe Skuemestre Tilsynsførende Skoler Bager 2013 Det Faglige Fællesudvalg, DFFU Informationsmappe Skuemestre Tilsynsførende Skoler Bager 2013 nuae 1 Kapitel 1)...3 Regulativ...3 Kapitel 2)...8 Svendeprøvens forløb...8 Hvis det sker, hvad så?... 11 Kapitel

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg. Informationsmappe Skuemestre Tilsynsførende Skoler konditor 2013

Det Faglige Fællesudvalg. Informationsmappe Skuemestre Tilsynsførende Skoler konditor 2013 Det Faglige Fællesudvalg Informationsmappe Skuemestre Tilsynsførende Skoler konditor 2013 1 Kapitel 1)...3 Regulativ...3 Kapitel 2)...9 Svendeprøvens forløb...9 Hvis det sker, hvad så?... 11 Kapitel 3)...

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Boligmontering Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Bedømmelse og karakterer

Bedømmelse og karakterer Bedømmelse og karakterer Fagkonsulent Lena Bagge Ejendomsservicetekniker uddannelsen Side 1 Rammer og regler for prøven Svendeprøven Tilrettelæggelse og beskrivelse af prøven Information og vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere