Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012"

Transkript

1 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4. Eventuelt. Eigil Grønholdt blev enstemmigt valgt han havde husket klokken Eigil takkede for valget og gav ordet til formand Per Per holdt et længere indlæg om, hvad der er sket op til denne ekstraordinære generalforsamling. Per s indlæg er gengivet umiddelbart herefter. Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at Uffe Christensen fra den store forening var blevet kontaktet af Ingelise Hemmingsen, Fasanvej 6, for at bede om hjælp til de langvarige stridigheder om hegnet indtil os. Uffe henvendte sig så til mig for at orientere mig om, at han ville tale med parterne. Uffe mente, at det store grønne fællesareal gik hele vejen langs hækken til Fasanvej 6. Det mente jeg ikke, og da vi så i fællesskab så efter på et matrikel kort konstaterede vi, at det var vores grund, der på det sidste stykke, stødte op til Hemmingsens. Herefter bakkede Uffe ud og overlod sagen til os og jeg lovede at orientere Hemmingsens om skiftet. Da vi så på matrikel kortet, gik det op for mig, at det jo ikke er nr. 48, der skal forhandle med Hemmingsens, men vores bestyrelse, da hegnet jo støder op til vort fælles areal. Inden jeg gik til Hemmingsens kontaktede jeg den 11/7 formanden for hegnsynet i VO kommune Leif Hansen tlf / og fik en snak med ham. Jeg læste hegnsloven og lavede herefter et udkast til Aftale om hegn, som ikke er i strid med hegnsloven. Jeg gik så til Hemmingsens og fortalte, at vi havde overtaget sagen fra Uffe, fordi det var vores grund der stødte op til deres. Vi gik rundt og kiggede på hækken fra deres side og jeg viste dem mit udkast til en aftale, som de var positive overfor. Men de bad mig sørge for, at der ikke blev klippet mere i hækken før vi havde lavet en aftale. Det var herefter min hensigt, at drøfte sagen med bestyrelsen og hvis vi blev enige så underskrive aftalen, og dermed slutte sagen. Så kom jeg til at tænke på, at der jo i mange år havde været strid om det hegn. Jeg fandt derfor, at det var vigtigt, at få så bred en opbakning til en aftale som muligt, så løsningen måtte være at forelægge den på en generalforsamling. Sus var på ferie, og jeg vidste ikke hvornår de kom hjem, så jeg kontaktede Mette og vi holdt et bestyrelsesmøde, hvor vi besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt. Jeg talte også med Alf, som sagde, at de nok selv skulle klare sagen. Hertil svarede jeg, at det skulle de ikke. Det skulle vi. Jeg forsøgte også, at tale med Kirsten, som sagde, det skulle jeg ikke blande mig i. Så steg stemme niveaet og det førte ikke til noget.

2 Det korte af det lange er: At nu er vi her Der foreligger et udkast til aftale om hegn, som ikke går ud over hegnslovens bestemmelser, og som er godkendt af Hemmingsens. Så langt så godt! Ingen dramatik Vi ville blot have en bred opbakning til aftalen. Vi har holdt et lovligt bestyrelsesmøde, hvor vi besluttede at afholde en ekstraordinær generalforsamling SUS var fraværende/på ferie. Den 18. juli kommer Sus hjem fra ferie og dagen efter ved middagstid kontakter jeg Sus, for at orientere hende om forløbet. Henning lukker op og jeg spørger om Sus er hjemme. Det er hun og jeg kommer ind og spørger om de havde haft en god tur det havde de. Jeg begynder herefter at fortælle om sagen, men bliver hele tiden afbrudt ret aggressivt, synes jeg, af både Sus og Henning. Da jeg ikke føler, at jeg får mulighed for at forklare, siger jeg til Henning, at han ikke er i bestyrelsen og det egentlig er Sus jeg vil tale med, hvorefter han råber Ud af mit hus. Jeg fik ikke informeret SUS om sagen. På vej ud beder jeg Sus om at komme ind til mig, så jeg kan orientere hende. Det gør hun ikke og herefter kommunikerer vi pr. mail. Det er så sluttet med, at SUS har trukket sig fra bestyrelsen, blandt andet fordi der ikke er indkaldt lovligt til bestyrelsesmødet. Jeg tror aldrig vi har indkaldt lovligt. Det er altid foregået ved at vi kontakter hinanden og spørger om vi kan. Alf er indtrådt i bestyrelsen i hendes sted. I har jo fået SUS` forklaring på skrift Jeg synes også I skulle have sagen set fra vores side. Jeg synes det er et fornuftigt skridt SUS har taget, med den udvikling, som sagen har taget og vi vil gerne sige dig tak for det store arbejde, du har gjort for foreningen gennem årene. Ad. 2 Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. Per begrundede punktet med følgende indlæg: Desværre er jeg blevet kontaktet efterfølgende af Hemmingsens, som bad om, højden blev ændret til 2.00 m ellers ville de have hegnssyn. Det giver altid et hurtigt forhandlingsforløb, når man bliver mødt med ultimative krav eller påstande. Men de er nu ellers flinke nok og vi taler pænt sammen Spørgsmålet er herefter: Skal vi ændre højden i aftalen til 2.00 m, hvilket der jo også gives mulighed for i hegnsloven? Skal vi fastholde højden på 1,80 m og så påregne et hegnssyn? Der er også en anden mulighed: at vi bibeholder højden i aftalen på 1,80 og så vedtager at vi ikke foreløbig vil påtale, hvis højden bliver 2.00 m altså afgiver en hensigtserklæring.

3 Det blev enstemmigt vedtaget at gå efter en løsning med 1,80 m med et enkelt træ på op til 3,5 m med risiko for, at Hemmingsens vil kræve hegnssyn. Ad. 3 Skure i fælles hæk og fælles værktøj. Per indledte punktet med følgende indlæg: Det blev, så vidt jeg kan se i referaterne bygget af Børge i Nu skete der så det her forleden dag, at Børge mente, at det mellemste halvtag skulle have en forvæg og det skete som lyn fra en klar himmel. Og så flyttede Børge vore maskiner ind bag den nye forvæg. Det resulterede i at Jette i nr. 46 lige pludselig ikke vidste, hvor hendes affaldsbeholdere skulle stå. Det er der vist kommet lidt styr på nu. Derfor vil jeg gerne have, at vi bliver enige om, hvilket skur, der er vores fælles skur og hvilke maskiner vi har, samt gøre alle opmærksom på at disse maskiner er til fri afbenyttelse. Det gælder både fejemaskine og hæk klipper. Der ligger et stillads under halvtaget. Jeg mener ikke det er foreningens? Jeg tror ikke at nogen bruger det? Eller er der? Jeg foreslår: At vi sætter en dør og en bagvæg i det midterste udhus, og opbevarer vore maskiner der, samt forsyner døren med en kodelås, som alle kender koden til. At vi river det grimme halvtag ned, og placerer 3 affalds beholdere for hver ende af de tre udhuse. At alle der bruger det sidste benzin, køber noget nyt og får regningen betalt af kassereren. FORENINGENS MASKINER. Motor plæneklipper Motor hækkeklipper Fejemaskine Højtryksrenser 2 stiger Sækkevogn Ukrudtsbrænder (uden gasflaske, men jeg tror vi har en) Den ukrudtsbrænder, der er refereret til, er defekt. Per tilbød at donere sin egen til foreningen. Kirsten i nr 48 er ikke med på at droppe det gamle affaldsstativ - bortset herfra blev forslaget vedtaget enstemmigt.

4 Ad. 4 Eventuelt. Følgende punkter blev debatteret intet blev vedtaget. ENERGIMÆRKE. Per havde udarbejdet følgende oplæg til punktet I forbindelse med at Børge har haft planer om, at sælge sit hus, blev vi i bestyrelsen mødt med et krav fra mægleren om, at vi skulle skaffe et ENERGIMÆRKE. Når der er tale om en boligforening, har man mulighed for at få lavet et samlet ENERGIMÆRKE, der gælder for alle ejendommene. Eller man kan vælge at lave et for hver ejendom. Et ENERGIMÆRKE gælder i 10 år. Jeg mente ikke, det var vores opgave, at fremskaffe et sådant, dels fordi vi ikke er nogen andelsboligforening, dels fordi vore boliger er temmelig forskellige og endelig hvorfor var dette krav ikke fremkommet tidligere, da Mette, Jette og jeg handlede vore huse? Jeg kontaktede så ham, der havde lavet min tilstandsrapport og spurgte, hvorfor han ikke havde nævnte det for mig. Han kunne ikke svare og ville kontakte Energiministeriets sekretariat og vende tilbage. Det gjorde han og fortale mig, at foreningen ikke var ansvarlig for ENERGIMÆRKET. Det meddelte jeg så mægleren, som påstod hårdnakket, at vi skulle skaffe et ENERGIMÆRKE. Så ringede jeg til sekretariatet og talte med en medarbejder, som gav mig ret og jeg fik lov til at henvise mægleren til ham. Det gjorde jeg så og mægleren vendte tilbage til mig og sagde, at nu havde han talt med sekretariatet, og at de havde givet ham ret. Så blev jeg forvirret og ringede derind igen og kom til at tale med en medarbejder placeret et løntrin højere. Hende talte jeg med i ca. 1½ time, hvor hun cyklede rundt i love og paragraffer, for til sidst at konkludere, at når man er med i ejerforening, så skal foreningen skaffe et ENERGIMÆRKE. DERFOR skal vi på en ny generalforsamling beslutte om: Vi skal have et samlet ENERGIMÆRKE eller om Vi skal have et individuelt ENERGIMÆRKE? Foreningen skaffer, men vi skal også beslutte, hvem der skal betale. Der er folk iblandt os, som ikke tænker på at sælge, men vil overlade det til arvingerne. De vil formentlig gå ind for at den enkelte betaler for sit eget ENERGIMÆRKE. Hvis vi vælger et samlet ENERGIMÆRKE, som foreningen skal betale, vil vi være nødsaget til at opkræve en ekstraordinær indbetaling. Endelig kan man sige, at hvis vi vælger et individuelt ENERGIMÆRKE, vil det være mere rigtigt end et samlet. (energikonsulenten skal kun besigtige 10% af det samlede areal). Bestyrelsen foreslår, at vi vælger et individuelt ENERGIMÆRKE, som betales af den enkelte, der ønsker at sælge. Vi vil gerne bede om synspunkter, så vi kan lave en rigtig dagsorden, på den kommende generalforsamling.

5 Punktet skabte en del debat, idet flere mente, at det er helt urimeligt at pålægge de øvrige ejere en udgift, fordi en ejer vil sælge andre mente, at såfremt det er lovbefalet, er det ok. Bestyrelsen forsøger at finde ud af, om det vitterlig er lovbestemt eller ej. Hjemmeside. Vi vil gerne have vore servitutter på hjemmesiden. Vi har haft kontakt til Vordingborg kommune og har fået noget, som måske kan bruges. Vi arbejder på sagen. Kloaker. Så blev vi endelig færdige med de nye dæksler, og der er rettet op på nogle af fliserne omkring dækslerne. Pris ca. kr I den forbindelse, vil jeg gerne appellere til at der køres mindst mulig på vore fliser for at skåne dem. Ekstraordinært arbejde. Bestyrelsen har besluttet, at give et telefontilskud på kr. 50 pr. time for ekstraordinært arbejde. (flisearbejde, hækklipning m.v.) Mødet sluttede i god ro og orden Referent: Alf Olsen nr Per Sørensen Mette Juul Alf OLsen SIDSTE: Der er nu kommet en dør i vores fælles skur og en kodelås på. KODEN ER: 1457, d.v.s alle dutterne skal være oppe, og så trykker man 1, 4, 5 og 7 ned og skubber den lille dimmer i bunden af låsen til højre og vips så springer låsen op.

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24.september 2006 kl 11:00 i Torups forsamlingshus. Til stede fra bestyrelsen: Poul Lauridsen (PL formand), Jørgen Jørgensen (JJ næstformand), Steen Arne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere