Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor"

Transkript

1 Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

2 Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning Nedlæggelse af Redningshundetjenesten Stormflod Orientering. 7 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Ib Nøhr Johansen Ernst Pindstrup Sørensen Niels H. Odgaard Nordjyllands Politi Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Udbud af skorstensfejning Sagsnr.: 08/13127 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Det blev på mødet den 5.september besluttet at udskyde beslutningen om hvorledes skorstensfejningen skal udbydes i Skorstensfejer Helge Christiansen distrikt som omfatter de tidligere Aars, Farsø og Aalestrup Kommuner. Baggrunden herfor var at Frederiksberg Kommune var blevet indklaget til Klagenævnet for udbud, for ikke at have udbudt skorstensfejeropgaven og man håbede derfor på at der lå en afgørelse herpå inden mødet i december. Beredskabet har haft kontaktet KL sidst i november, som fortalte at sagen havde været drøftet i Klagenævnet, men at der på nuværende tidspunkt ikke lå en afgørelse. Den nuværende kontrakt er baseret på den standardkontrakt som blev udarbejdet af skorstensfejerlauget og KL og hvori der klart står at den enkelte husejer i området frit kan vælge at lade det lovpligtige skorstensfejer arbejde udføre af en anden uddannet skorstensfejer. Fritvalgsordningen blev lagt ind i kontrakten for at imødekomme eventuelle konkurrenceretslige problemstillinger. Heri var det ikke tænkt at en udefrakommende skorstensfejer ville komme og tilbyde skorstensfejning Beredskabet blev kontaktet af en som repræsenterede de 5 frie skorstensfejere, dvs. skorstensfejere uden et egentlig distrikt. Han spurgte om ikke der var frit skorstensfejervalg i kommunen, og det blev bekræftet at det var der.. Han blev bedt om at sende alle relevante papirer, som bevis på at han havde den relevante uddannelse, han blev endvidere gjort opmærksom på hvilke opgaver der påhviler ham jf. den nuværende kontrakt. Han har dog ikke efterfølgende kontaktet Beredskabet. Sagen er blev undersøgt hos andre kommuner, som har haft dårlig erfaring med disse frie skorstensfejere, som kun kommer i kommunen i en kort periode og fejer en del skorstene inden de så forsvinder igen. Det medfører bl.a. for den pågældende kommune. at kartoteket over ejendommen ikke bliver ajourført samt at der heller ikke bliver ført præventivt tilsyn som skal forebygge en brands opståen. KL har i brev af 15 september 2010 anmodet Erhvervs- og Byggestyrelsen om en udtalelse om hvorvidt skorstensfejning er udbudspligtig. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i brev af 21 september 2010 ( vedlagt ) svaret KL at hvis skorstensfejeropgaven ikke har været i udbud, står borgeren frit for at vælge skorstensfejer til at udføre opgaven. Hvis skorstensfejeropgaven derimod har været i udbud kan kommunen indgå aftale om, at den valgte skorstensfejer er sikret opgaven i aftaleperioden og dermed ingen krav om valgfrihed. Beredskabet ser følgende muligheder for udbud : 4 1. Skorstensfejningen for hele kommunen sendes i EU-udbud som et samlet

5 distrikt, dog med den betingelse at distriktet i den gl. Løgstør Kommune først kan overtages efter et år, da der er et opsigelsesvarsel på et år jf. kontrakten med skorstensfejerfirmaet Sunds fra Nibe. 2. Skorstensfejningen sendes i EU-udbud i de to nuværende delområder i kommunen, dog igen med den betingelse at distriktet i gl. Løgstør Kommune først kan overtages et år senere. Beredskabets indstilling: At beredskabskommissionen beslutter at afholde EU-udbud på skorstensfejer-opgaven, og at der udarbejdes udbudsgrundlag dækkende hele kommunen som et distrikt, med respekt for de bindinger der er i de nuværende aftaler. Beslutning i Beredskabskommission den Indstillingen godkendt. 5

6 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. Sagsnr.: 11/40294 Fraværende: Bilag: /11Åben Oversigt over uddannelse af redningshunde team Sagsfremstilling Aktiviteten i Redningshunde tjenesten er gennem de seneste år reduceret. I dag er der kun 2 ikke aktive hunde tilbage i tjenesten, hvor af den ene hund er uddannet men ikke længere mønstret. Hundeførerne har ikke længere den fornødne tid til at vedligeholde dette arbejde. Dette skal sammenholdes med at den nye redningshundeuddannelsen er tidsmæssigt og kravmæssigt væsentlig udvidet. Se bilag. Desuden er det Beredskabsstyrelsens plan at centralisere redningshunde tjenesten til styrelsens centre. Hunde gruppen har diskuteret muligheden for at lave en enhedstime godkendt eftersøgningshunde uddannelse. Dette er dog ikke en mulighed og der henvises fra BRS til Politi samt til civile hundeførerforeninger, der varetager denne type opgaver. Beredskabet indstiller: Grundet skærpede uddannelseskrav og manglende tilgang af potentielle hundeførere anbefales Redningshundetjeneste nedlagt. Beslutning i Beredskabskommission den Indstillingen godkendt. 6

7 003. Stormflod Sagsnr.: 11/40308 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med stormen den november er der udarbejdet en evaluerings rapport med beskrivelse af indsats, foranstaltninger ved stormflod samt en detaljeret indsatslog. Evaluerings rapporten udleveres på mødet. Beredskabet indstiller: At rapporten tages til efterretning. Beslutning i Beredskabskommission den Indstillingen godkendt. 7

8 004. Orientering. Sagsnr.: 11/40316 Fraværende: Bilag: /11Åben Billeder fra Hornum Kro /11Åben Notat vedr. oplag af fiskenet, Bakkegaardsvej /11Åben /11Åben Billeder taget af oplag af fiskenet Opfølgning på påbudsskrivelse vedr. manglende adgang til Ejendommen Brusåvej 26, Gundersted, 9240 Nibe Sagsfremstilling 1. Tur til Polen. 2. Beredskab Vesthimmerland inviterede til Fyraftensmøde på Hornum Kro vedr. brandtætning. I bygningsreglementet er der stillet krav om at gennemføringer i brandadskillende vægge skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. I den forbindelse har Beredskab Vesthimmerland flere gange fået henvendelser fra håndværkere som har været usikker på hvorledes en sådan brandtætning skulle udføres. En korrekt udført brandtætning kan være meget afgørende for om en brand i for eksempel en industribygning kan begrænses til den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået, eller den vil brede sig til resten af bygningen. Beredskab Vesthimmerland afholdte derfor Torsdag den 24 november et fyraftensmøde på Hornum Kro vedr. brandtætning. Alle el-installationsfirmaer og VVS-firmaer samt enkelte store virksomheder i Vesthimmerlands Kommune blev indbudt. Der mødte 38 personer op til mødet og de fik et par spændende timer sammen med foredragsholder Søren Tofte fra Imprex Brandsikring, som var meget imponeret over det store fremmøde. Søren Tofte er en meget kompetent person, som bl.a. har været med til at skrive Brandteknisk Vejledning nr. 31 vedr. brandtætninger. Efterfølgende er der kommet meget positive tilbagemeldinger fra mødedeltagerne og der er derfor fra Beredskab Vesthimmerlands forventning om at brandtætninger fremover vil blive udført i overensstemmelse med gældende regler. 3. Orienteringspunkt vedr. oplag af fiskenet, Bakkegaardsvej 2, Aalestrup til beredskabskommisionsmødet den Da der i flere måneder ikke havde været tegn på aktivitet omkring bortskaffelse af garn og netoplaget og deraf fortsat stor brandfare, samt at der var forlydende om at ejendommen var på vej til at blive solgt, blev det på beredskabskom-missionsmødet den besluttet at fremsende et fornyet 8

9 påbud til ejeren af ejendommen om at få opdelt det eksisterende oplag ud mod Testrupvej. Den blev der fremsendt en påbudsskrivelse til Jysk Kapital Invest Aps, som er ejer af ejendommen, med en frist til den ( se vedlagte notat ). Der er løbende blev ført tilsyn med oplaget og kunnet konstatere at Jane Marht havde været lovlig optimistisk med hensyn til at oplaget ville være væk indenfor en måned. Oplaget er dog blevet kraftigt formindsket både i længden og bredden og Beredskab Vesthimmerland vurdere nu, at oplaget nu er nede på en oplagsstørrelse som kan håndteres rent brandmæssigt uden yderligere opdeling og at der derfor ikke foretages yderligere med hensyn til håndhævelse af påbudet. Efter fornyet kontakt med Jane Marht, kan det oplyses at der fortsat arbejdes på fuld tryk på at få fjernet oplaget og at der til stadighed bliver kørt ca. 100 tons væk om ugen. 4. Orienteringspunkt manglende adgang til ejendommen Brusåvej 26, Gundersted, 9240 Nibe. Beredskab Vesthimmerland har den fremsendt et brev som opfølgning på en påbudskrivelse vedr. manglende adgang til ejeren af Brusåvej 26 ( se vedlagte brev ) Ejeren fik en frist frem til den 11 november 2011 til at kontakte Beredskab Vesthimmerland og fortælle hvorledes han ville forholde sig til påbudet. Da der inden fristens udløb ikke var indkommet bemærkninger blev ejeren kontaktet og enden på samtalen blev at han indvilligede i at skorstensfejermester Helge Christiansen igen måtte kontakte ham med henblik på at få fejet skorsten og få lavet præventivt tilsyn. Der er aftalt møde på Brusåvej 26 den 13 december, hvor skorstensfejeren og undertegnede vil deltage, således at vi forhåbentlig får ryddet alle misforståelser af vejen. Beslutning i Beredskabskommission den Orienteringen taget til efterretning. 9

10 Underskrifter Knud Kristensen Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Ib Nøhr Johansen Ernst Pindstrup Sørensen Niels H. Odgaard Nordjyllands Politi 10

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 K E N D E L S E Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe)

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer

Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer Hedensted Kommune Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer København den 3. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 342 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere