Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S"

Transkript

1 ACTI-CHEM A/S Total Water Management Boiler-Check Kit Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

2 ACTI-CHEM Boiler-Check Analyse Kit Tillykke med Deres nye Boiler-Check analysesæt. Dette testkit giver Dem et hurtigt, præcist og økonomisk værktøj, hvormed De på simpel vis kan kontrollere vandkvaliteten i hele Deres kedelsystem eller fjernvarmesystem. Princippet i analyserne bygger på dråbetællingsmetoden og disketter, som er så simple, at alle uden videre kan udføre analyserne, det kræver altså ingen forhåndsviden. En indikator tablet, eller dråber af en indikatoropløsning, tilsættes vandprøven der skal undersøges. Herefter tælles et antal dråber, der tilsættes indtil farveomslag opnås, eller der sammenlignes med en farveintensitet på disketten. Dråbetallet eller farveintensiteten, giver Dem en direkte værdi for målingens resultat. Boiler-Check testkufferten indeholder analyser for de vigtigste parametre i forbindelse med den rutinemæssige kontrol af effektiviteten af vandbehandlingen ved kedelanlæg. Hermed kan f.eks. testes fødevand og kedelvand. Også kondensat og forbehandlet vand fra f.eks. blødgøringsanlæg, andre ionbytningsanlæg og omvendt-osmose anlæg kan analyseres v.h.a. dette testudstyr. Bemærk venligst at til hver analyse er angivet en vejledning der specifik henvender sig til de reagenser der er i kufferten. F.eks. er P-tallet udtrykt i mmol/l, men ønskes dette i stedet som mg/l CaCO 3 er det muligt, De bedes blot rette henvendelse til os for at få omregnings faktoren (mmol/l er pt. det mest udbredte). Hermed er Deres nye Boiler-Check testkuffert fuldt kompatibelt med de standardværdier, som De opererer Deres kedelanlæg eller fjernvarmeværk efter i dag. Boiler-Check er sammensat, så det giver den bredest mulige dækning indenfor alle former for kedelvandsbehandling. Med denne Boiler-Check kuffert kan De således analysere Deres kedelvandprøver for: Total hårdhed ph værdi M-tal, P-tal og B-tal (forskellige alkaliteter) Chlorid Sulfit Phosphat Tannin Skulle De have behov for andre analysemetoder kan dette leveres som ekstra tilbehør til Deres Boiler-Check testkuffert. Dette drejer sig bl.a. om analyser for: Ledningsevne, Calciumhårdhed, Magnesiumhårdhed, Fri kuldioxid, Phosphonat, Nitrit, Kobber, Jern, Silikat, samt øvrige som f.eks. dampflygtige iltbindingsmidler, polymerer, aminer o.m.m. De kan bestille erstatningsreagenser, filterpapir, glasudstyr, samt elektroniske måleinstrumenter hos Acti-Chem. For øvrige kemiske analyser - kontakt venligst Acti-Chem. Når der i en vejledning er angivet et N, betyder dette antallet af dråber, som De ved tælling konstaterede at bruge, inden farveomskiftet kunne ses. Ved at multiplicere (gange) denne N-værdi med faktoren for den enkelte metode, finder De det søgte resultat. Eksempel: De ønsker, at teste totalhårdhed i blødt vand og anvender derfor reagensen HA-D1. De tæller 12 dråber, hvorefter prøven skifter fra rosa til blå. Vi kan nu beregne totalhårdheden til = 12 x 0,056 = 0,67 o dh! Så let er det, at bruge systemet og opnå præcise bestemmelser. Kontakt os gerne hvis De har spørgsmål eller behov for hjælp med metoderne.

3 ØVRIGE ACTI-CHEM TEKNOLOGIER TIL KEDELVANDSBEHANDLING Boiler-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare iltbindingsmidler baseret på sulfit, lambda-sulfit, isoascorbat m.m. Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Steam-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare dampflygtige iltbindings- og alkaliseringsmidler til damp- og kondensatrørsbeskyttelse Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Clean-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare specialkemikalier til passivering og rengøring for belægninger af rust, kalk, kisel m.m. enten offline eller direkte under drift. Boiler-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare phosphat- og polymerbaserede specialkemikalier til belægningskontrol, dispergering, korrosionsbeskyttelse m.m. Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Acti-Dos Elektroniske membrandoseringspumper evt. med indbygget instrument for ph, Redox m.m. Acti-Soft Komplette mængde- og tidsstyrede blødgøringsanlæg Komplette omvendtosmose/ro-anlæg, trykfilteranlæg Egne analyselaboratorier og landsdækkende stab af veluddannede teknikere hør mere om vores fordelagtige onsite drifts- og serviceaftaler Acti-Chem leverer også: Kølevandsbehandling, Procesvandsbehandling, Spildevandsbehandling, Drikkevandsbehandling m.m. Besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt os direkte for et projektforslag eller blot et godt tilbud

4 P Tal (også benævnt P-alkalitet, PA-tal, Phenolphtalein-tal m.m. ) Måleområde: 0 24mmol/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 dråbe af indikator AL-P Ryst / vip glasset indtil væsken bliver ensartet farvet pink OBS!! Hvis prøven ikke her farves pink er P-tallet pr. definition 0 (nul)! Tilsæt AL-D40 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farveskift erkendes: FRA PINK TIL FARVELØS Noter nu antallet af dråber forbrugt Note om anvendelse: P-tallet bruges til at bestemme vandprøvens alkalitet, dvs. evnen til at udvise modstandskraft mod ph-sænkninger. P-tallet må aldrig blive 0 (nul) og må heller ikke blive for højt. Typiske vejledende værdier er 1-12 mmol/l men drøft det rigtige niveau med Deres Acti- Chem tekniker for netop Deres anlæg. Hvis P-tallet er for højt skal man bundblæse indtil værdien igen er korrekt. Beregn P-Tallet udfra denne formel: P-Tal = 0,8 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 9 dråber AL-D40 til farveskift, er P-tallet: P-Tal = 0,8 x 9 = 7,2 mmol/l OBS!! For evt. bestemmelse af P-tal med 0,2 mmol/l interval skal separat bestilles reagensen Al-D10 medfølger ikke som standard HUSK!! - NOTER ANTALLET AF DRÅBER FORBRUGT AF AL-D40 VÆSKEN....DETTE TAL SKAL SENERE BRUGES VED BESTEMMELSEN AF TOTALHÅRDHED OG SULFIT

5 SULFIT (Boiler-Tec iltbinder) Måleområde: 0 150mg/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt først de samme antal dråber AL-D40 som før anvendt anvendt til P-tal bestemmelsen Tilsæt 1 stk. tablet SI A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt. Opløs så meget af tabletten, som muligt vandet bliver nu lidt uklart og grumset. Tilsæt SI-D5 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA UFARVET/GRUMSET TIL PERMANENT BLÅ Noter antal dråber Note om anvendelse: Sulfit bruges som iltbindingsmiddel i dampkedler og hedtvandskedler, dog ikke på fjernvarmeanlæg. Sulfitreserven i kedelvand skal ligge i området mg/l og for ekstra beskyttelse kan man med fordel ligge på mg/l. Ved standby bør indholdet hæves til min. 100 mg/l. Sulfit tilsættes til kedelanlæg v.h.a. Boiler-Tec produkterne fra Acti-Chem. Beregn Sulfit-indholdet udfra: Sulfit-indhold som SO 3 2- = 3 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 15 dråber SI-D5 væske til farveskift, er sulfitindholdet: Sulfit = 3 x 15 = 45 mg/l SO 3 2

6 TOTAL HÅRDHED ( resthårdhed, restkalk ) Måleområde: 0 1,7 dh...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt først samme antal dråber AL-D40 som anvendt til P-tal (hvis prøven ikke har noget P-tal springes videre til næste punkt) Tilsæt 1 stk. tablet HA-A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt. Der er nu 2 muligheder: 1) Prøven bliver blå: betyder at vandet er helt blødt og fri for kalk. Der noteres dette: Totalhårdhed < 0,056 o dh 2) Prøven bliver violet: betyder at vandet indeholder restkalk og vi må nu finde ud hvor meget. Følg nedenstående procedure: Tilsæt HA-D1 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA VIOLET TIL KLAR BLÅ Note om anvendelse: Totalhårdheden angiver den totale kalkmængde i vandet (Ca og Mg). I kedelanlæg skal dette tal være så tæt på 0 (nul) som muligt og aldrig over 0,3 i selve kedelvandet. Kravet til fødevand er 0 (nul) hvilket med dette test-kit skrives som <0,056 mindre end 0,056. Bemærk, at der til dette Kit kan bestilles HA-D10 og HA-D20 væske, som er hhv. 10 gange og 20 gange mere koncentreret Noter antal dråber Beregn Total Hårdhed ( dh) Total hårdhed = 0,056 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 2 dråber HA-D1 væske til farveskift, er total hårdheden ( dh): Total hårdhed = 0,056 x 2 = 0,11 dh

7 M Tal ( M-alkalitet, Totalalkalinitet, TA-tal ) Måleområde: 0 24mmol/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 dråbe indikator AL-M Ryst / vip glasset indtil væsken bliver ensartet blå Tilsæt AL-D40 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA BLÅ TIL ORANGE Noter antal dråber Note om anvendelse: M-tallet bruges til at bestemme vandprøvens totalalkalitet. M- tallet kan aldrig blive mindre end P-tallet. M-tallet må normalt ikke være for højt og der gælder for dampkedler følgende relation: P-tal M-tal > 0,7 Ved forkert forhold øges bundblæsning og der tilsættes mere Boiler-Tec som kan hæve phværdien, alternativt lud. Beregn M-Tallet M-Tal = 0,8 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 12 dråber AL-D40 til farveskift, er M-tallet: M-Tal = 0,8 x 12 = 9,6 mmol/l

8 B Tal ( Bikarbonat-tal, BA-tal") B-tallet har med indførslen af den moderne kedelvandskemi i praksis mistet sin udbredelse, idet de internationale europæiske standarder retter sig alene efter P-tal og M-tal. Såfremt man fortsat ønsker at anvende denne størrelse f.eks. fordi det er fastlagt i kedelbogen kan man let finde B-tallet efter denne formel: B = M Pi Dvs. ved at trække P-tallet fra M-tallet opnås B-tallet! B-tallet skal være 0-5 mmol/l. eks: Man har fundet: P = 11,5 mmol/l M = 14,0 mmol/ B = 14,0 11,5 = 2,5 mmol/l Iøvrigt gælder om enhederne her, at mmol/l = mval = mækv, idet de sidstnævnte også er betegnelser, som nu forsvinder.

9 CHLORID Måleområde: 0 150mg/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 stk. tablet CL-A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt Tilsæt CL-D5 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA GUL TIL DYB ORANGE Noter antal dråber Note om anvendelse: Chlorid bruges til at checke vandets saltindhold samt bestemme en kedels grad af bundblæsning. For vand med højt chloridindhold (typisk > 150 mg/l findes der en 4x stærkere CL væske med betegnelsen CL-D20. Denne skal bestilles separat. Beregn Chlorid-indhold CHLORID = (antal dråber 1) x 5 Eksempel Hvis der er brugt 8 dråber CL-D5 væske til farveskift, er Chloridindholdet: Chlorid = (8-1) x 5 = 35 mg/l

10 PHOSPHAT (Boiler-Tec belægningsinhibitor) (Diskette test) Filtrer 20 ml af vandprøven. 10 ml overføres til hver af de to firkantede prøvebeholdere. Den ene er blindprøve og stilles til side mens den anden tilsættes tabletter, som beskrevet nedenfor. For kedelvandsprøver med kisel-/silikatindhold > 20 mg/l SiO2: Tilsæt 1 tablet Phosphat SR og knus denne; fortsæt derefter som beskrevet nedenfor SR-tabletterne skal bestilles separat ved bestilling af Phosphat testkittet og medfølger ikke som standard. Hvis man er i tvivl om hvorvidt SiO 2 indholdet er større eller mindre end 20 mg/l i en vandprøve kan man hos Acti-Chem bestille et separat Testkit for måling af netop denne parameter. For kedelvandsprøver med kisel-/silikatindhold < 20 mg/l SiO 2 : Fortsæt som beskrevet nedenfor Tilsæt nu1 stk. tablet Phosphate HR, og knus denne Sæt proppen på og omryst beholderen grundigt i 5-10 sekunder Hensæt beholderen i 10 minutter (der vil udvikles gul farvereaktion) Aflæs phosphat indholdet direkte vha. disketten Hold disketten mod en lys og ufarvet baggrund Note om anvendelse: Placer prøvebeholderen i det midterste vindue Phosphat tilsættes via Boiler-Tec produkterne for at beskytte mod belægninger og korrosion. Indholdet skal være minimum Drej på disketten indtil farven på disketten matcher farven i prøvebeholderen mg/l Aflæses phosphat indholdet i mg/l i vinduet nederst til højre. Tip: Hvis prøven er misfarvet, kompenseres for denne farve på følgende måde: Tag blindprøven med de 10 ml filtreret prøve, som ikke har fået tilsat tabletter Placer nu denne i farveskala-vinduet Drej disketten indtil disketten matcher prøvebeholderen med reagens Aflæs nu det rigtige phosphat indhold.

11 ph-værdi V.H.A. STRIPS Måleområde: ph 0-14 Dyp ph-stripsen i vandprøven Lad den være neddyppet i 1 10 minutter Læg stripsen på farvekode rækken på æsken Sammenlign farverne på stripsen med farvekoden på æsken Aflæs ph ud for den farvekode der passer bedst Note om anvendelse: ph-værdi er en vigtig parameter i kedelvand. phværdien justeres v.h.a. Boiler-Tec produkterne samt lud. OBS! Strips bruges primært som rettesnor for vandets ph-værdi. Ønskes mere nøjagtig måling af ph-værdi anbefaler vi vores elektroniske håndholdte instrumenter. Få et tilbud på Acti-Chem s prisbillige og stabile elektroniske måleinstrumenter for ph og ledningsevne. Fås også som kombiinstrumenter indeholdende begge målinger i eet instrument. Giver mere nøjagtig og hurtigere resultater.

12 TANNIN / ORGANISK STOF (Kun til anlæg som tilsættes tanniner gælder ikke Acti-Chem anlæg, Boiler-Tec m.m.) Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 stk. TN- A tablet Knus tabletten med spatlen, og rør rundt Tilsæt TN-D10 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift Til PINK Farven skal holdes konstant minimum 1 minut Noter antal dråber Beregn Tannin-indholdet TANNIN = 10 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 2 dråber TN-D10 til farveskift, er Tannin-indholdet: Tannin = 10 x 2 = 20 mg/l Vigtigt! Fremmedstoffer af organisk art (f.eks. fedt, olier m.m.) kan påvirke tanninbestemmelsen derfor skal resultatet betragtes som vejledende og ikke det reelle indhold af tannin. Der findes p.t. ikke hurtigmetoder der pålideligt kan bestemme det reelle tannin indhold; dette skyldes tanninernes meget uens sammensætning (tanniner er naturekstrakter af kartofler, bark o.l.). Rapport fra tyske TÜV (L. Höhenberger, TÜV Rheinland, 1988) anbefaler, at tanniner ikke bruges til kedelvandsbehandling af samme årsag. Set udfra ønsket om maksimal korrosionsbeskyttelse er det uhensigtsmæssigt, at tanninerne ikke kan bestemmes entydigt. Det må derfor anbefales, at supplere med kontinuerlig iltmåling.

13 ph-værdi V.H.A. FARVEKOMPARATOR (Diskette test) Fyld den firkantede prøvebeholder med 10 ml filtreret vand Tilsæt 1 tablet ph Universal Knus tabletten med spatlen Sæt proppen på og omryst beholderen Aflæs nu ph-værdien vha. disketten på følgende måde: Hold disketten mod en lys og ufarvet baggrund Placer prøvebeholderen i det midterste vindue Drej på disketten indtil farven på disketten matcher farven i prøvebeholderen Aflæses ph-værdien i vinduet nederst til højre. Tip: Hvis prøven er farvet, kompenseres for denne farve på følgende måde: Filtrer prøven og hvis klar fortsæt som ovenstående Hvis prøven stadig er farvet efter filtreringen, bruges den filtrerede prøve og udfør kontrollen som ovenstående, med den nedenstående løsning som hjælp. Fyld endnu en prøvebeholder med 10 ml filtreret prøve Placer denne i farveskala-vinduet Drej disketten indtil disketten matcher prøvebeholderen med reagens Aflæs ph-værdien. Få et tilbud på Acti-Chem s prisbillige og stabile elektroniske måleinstrumenter for ph og ledningsevne. Fås også som kombiinstrumenter indeholdende begge målinger i eet instrument. Giver mere nøjagtig og hurtigere resultater

14 BESTILLING AF OPFYLDNINGSREAGENSER TIL DERES BOILER-CHECK ANALYSE-KIT Analyseparameter Område Varenummer Indeholder følgende til ca. 50 analyser M-Tal mmol/l DC 511 AL-D40 titrervæske + AL-M indikatorvæske P-Tal mmol/l DC 516 AL-D40 titrervæske + AL-P indikatorvæske Chlorid mg/l DC 533 CL-A tabletter + CL-D5 titrervæske Totalhårdhed 0 1,7+ dh DC 541 HA-A tabletter + HA-D1 titrervæske Sulfit mg/ DC 565 SI-A tabletter + SI-D5 titrervæske ph universal ph 4 11 AK 136 Tabletter ph strips ph 0 14 BPH Farvestrips Phosphat HR mg/l AK 114 Tabletter, 250 stk Tannin mg/l DC 575 TN-A tabletter + TN-D10 titrervæske ANDET TILBEHØR TIL DERES BOILER-CHECK TESTKIT: o Phosphat SR tabletter til SiO 2 korrektion: Varenr. AT 116 o Whatman filtre type GF/B: Varenr. PT 603 o 10 ml firkantbeholder, plastic: Varenr PT 521/5 (sæt med 5 stk) o 10/20 ml cylinderbeholder, plastic: Varenr. PT 526 o Filterholder for GF/B filtre: Varenr. PT 606 o 20 ml sprøjte til Filterholder PT 606: Varenr. PT 370 Er De i tvivl om analyseresultatet, så kontakt venligst Acti-Chem. De kan også fremsende vandprøver til vores laboratorium for mere nøjagtig bestemmelse af vandparametre. Hør også om Boiler-Tec flydende, doseringsklare specialkemikalier til højteknologisk kedelvandsbehandling fra Acti-Chem: Iltbindere, belægningsinhibitorer, kondensatnetbeskyttelse, mulighed for tilvalg af dampflygtighed, fødevaregodkendte m.m.

15 ØVRIGE ACTI-CHEM MULIGHEDER FOR PRÆCISE VANDANALYSER TIL INDUSTRIEN Prisbillige håndholdte instrumenter for præcis og simpel bestemmelse af ph, ledningsevne, redox o.m.a. Farvekomparator kits med robust hus og farvediscs - mere robust end diskette comparatorer og fås til mange analyse-parametre Buffervæsker, Kalibreringsvæsker og elektrodevæske for ph, ledningsevne og redox Professionelle og semi-professionelle instrumenter for ph, ledningsevne, redox, ilt, TDS o.m.m. Enkelt-parameter håndholdte fotometer metoder Professionelle fotometre for totalanalyse af vandprøver Dip-slides, sticks m.m. for kontrol af bakterieindhold Til test-kit hørende måleglas, beholdere, pipetter, titratorer m.m..kontakt venligst Acti-Chem for yderligere information eller et godt tilbud.

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

En nyhed til virksomhedens totale behov for økonomisk, innovativ, driftsikker og miljørigtig vandbehandling nøglefærdigt og helt uden investeringer!

En nyhed til virksomhedens totale behov for økonomisk, innovativ, driftsikker og miljørigtig vandbehandling nøglefærdigt og helt uden investeringer! En nyhed til virksomhedens totale behov for økonomisk, innovativ, driftsikker og miljørigtig vandbehandling nøglefærdigt og helt uden investeringer! Anvendelsesområder Flere og flere opgaver - og stadig

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15

LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15 LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15 LABORATORIEUDSTYR Mini centrifuge Sprout Lille simpel centrifuge til 6 x 1,5/2,0 ml rør. Inkl. adapter til strips. 2000 x g, 6000 rpm. Varenummer

Læs mere

Fotometer-System MD200

Fotometer-System MD200 Lovibond Water ing Tintometer Group Fotometer-System MD200 Cl ph CyA DK Betjeningsvejledning side 4 25 www.lovibond.com EF-overensstemmelseserklæring Producent: Tintometer GmbH / Schleefstraße 8-12 /

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S 1. Råvandsanalyse Første skridt er at få sendt en vandprøve af sit vandingsvand af sted

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet TA henvisninger TA.

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Glad Nyt 19. udgave, marts 2015

Glad Nyt 19. udgave, marts 2015 Glad Nyt 19. udgave, marts 2015 Kære læser, Foråret springer ud og det gør L.C Glad også med produktnyheder som ny doseringspumpe, ny serie for kølekompressorolier etc. Endvidere er der sat fokus på optimering

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2013 Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2013 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 25 personer, der

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

FORÅRSTILBUD. Eppendorf centrifuger 13 modeller på lager

FORÅRSTILBUD. Eppendorf centrifuger 13 modeller på lager FORÅRSTILBUD Eppendorf centrifuger 13 modeller på lager Tema termostatering VWR - Bie & Berntsen oktober 2008 1 Bestil nu og få leveret inden for 48 timer. Brug os til at finde den rigtige centrifuge.

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: Nina Rothe Zangenberg, Silkeborg Gymnasium og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse Illustrationer: Maiken Nysom, Tripledesign

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Fysik- og Kemiforsøg. Af Finn Dalum-Larsen Hedehusene Skole. 4760, Ørslev. Oversigt over forsøg fra 7. 9. klasse

Fysik- og Kemiforsøg. Af Finn Dalum-Larsen Hedehusene Skole. 4760, Ørslev. Oversigt over forsøg fra 7. 9. klasse Fysik- og Kemiforsøg Af Finn Dalum-Larsen Hedehusene Skole 4760, Ørslev 2015 Oversigt over forsøg fra 7. 9. klasse 1 Fysik- og kemiforsøg af Finn Dalum-Larsen Indholdsfortegnelse Vi og vores verden...

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere