Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S"

Transkript

1 ACTI-CHEM A/S Total Water Management Boiler-Check Kit Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

2 ACTI-CHEM Boiler-Check Analyse Kit Tillykke med Deres nye Boiler-Check analysesæt. Dette testkit giver Dem et hurtigt, præcist og økonomisk værktøj, hvormed De på simpel vis kan kontrollere vandkvaliteten i hele Deres kedelsystem eller fjernvarmesystem. Princippet i analyserne bygger på dråbetællingsmetoden og disketter, som er så simple, at alle uden videre kan udføre analyserne, det kræver altså ingen forhåndsviden. En indikator tablet, eller dråber af en indikatoropløsning, tilsættes vandprøven der skal undersøges. Herefter tælles et antal dråber, der tilsættes indtil farveomslag opnås, eller der sammenlignes med en farveintensitet på disketten. Dråbetallet eller farveintensiteten, giver Dem en direkte værdi for målingens resultat. Boiler-Check testkufferten indeholder analyser for de vigtigste parametre i forbindelse med den rutinemæssige kontrol af effektiviteten af vandbehandlingen ved kedelanlæg. Hermed kan f.eks. testes fødevand og kedelvand. Også kondensat og forbehandlet vand fra f.eks. blødgøringsanlæg, andre ionbytningsanlæg og omvendt-osmose anlæg kan analyseres v.h.a. dette testudstyr. Bemærk venligst at til hver analyse er angivet en vejledning der specifik henvender sig til de reagenser der er i kufferten. F.eks. er P-tallet udtrykt i mmol/l, men ønskes dette i stedet som mg/l CaCO 3 er det muligt, De bedes blot rette henvendelse til os for at få omregnings faktoren (mmol/l er pt. det mest udbredte). Hermed er Deres nye Boiler-Check testkuffert fuldt kompatibelt med de standardværdier, som De opererer Deres kedelanlæg eller fjernvarmeværk efter i dag. Boiler-Check er sammensat, så det giver den bredest mulige dækning indenfor alle former for kedelvandsbehandling. Med denne Boiler-Check kuffert kan De således analysere Deres kedelvandprøver for: Total hårdhed ph værdi M-tal, P-tal og B-tal (forskellige alkaliteter) Chlorid Sulfit Phosphat Tannin Skulle De have behov for andre analysemetoder kan dette leveres som ekstra tilbehør til Deres Boiler-Check testkuffert. Dette drejer sig bl.a. om analyser for: Ledningsevne, Calciumhårdhed, Magnesiumhårdhed, Fri kuldioxid, Phosphonat, Nitrit, Kobber, Jern, Silikat, samt øvrige som f.eks. dampflygtige iltbindingsmidler, polymerer, aminer o.m.m. De kan bestille erstatningsreagenser, filterpapir, glasudstyr, samt elektroniske måleinstrumenter hos Acti-Chem. For øvrige kemiske analyser - kontakt venligst Acti-Chem. Når der i en vejledning er angivet et N, betyder dette antallet af dråber, som De ved tælling konstaterede at bruge, inden farveomskiftet kunne ses. Ved at multiplicere (gange) denne N-værdi med faktoren for den enkelte metode, finder De det søgte resultat. Eksempel: De ønsker, at teste totalhårdhed i blødt vand og anvender derfor reagensen HA-D1. De tæller 12 dråber, hvorefter prøven skifter fra rosa til blå. Vi kan nu beregne totalhårdheden til = 12 x 0,056 = 0,67 o dh! Så let er det, at bruge systemet og opnå præcise bestemmelser. Kontakt os gerne hvis De har spørgsmål eller behov for hjælp med metoderne.

3 ØVRIGE ACTI-CHEM TEKNOLOGIER TIL KEDELVANDSBEHANDLING Boiler-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare iltbindingsmidler baseret på sulfit, lambda-sulfit, isoascorbat m.m. Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Steam-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare dampflygtige iltbindings- og alkaliseringsmidler til damp- og kondensatrørsbeskyttelse Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Clean-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare specialkemikalier til passivering og rengøring for belægninger af rust, kalk, kisel m.m. enten offline eller direkte under drift. Boiler-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare phosphat- og polymerbaserede specialkemikalier til belægningskontrol, dispergering, korrosionsbeskyttelse m.m. Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Acti-Dos Elektroniske membrandoseringspumper evt. med indbygget instrument for ph, Redox m.m. Acti-Soft Komplette mængde- og tidsstyrede blødgøringsanlæg Komplette omvendtosmose/ro-anlæg, trykfilteranlæg Egne analyselaboratorier og landsdækkende stab af veluddannede teknikere hør mere om vores fordelagtige onsite drifts- og serviceaftaler Acti-Chem leverer også: Kølevandsbehandling, Procesvandsbehandling, Spildevandsbehandling, Drikkevandsbehandling m.m. Besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt os direkte for et projektforslag eller blot et godt tilbud

4 P Tal (også benævnt P-alkalitet, PA-tal, Phenolphtalein-tal m.m. ) Måleområde: 0 24mmol/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 dråbe af indikator AL-P Ryst / vip glasset indtil væsken bliver ensartet farvet pink OBS!! Hvis prøven ikke her farves pink er P-tallet pr. definition 0 (nul)! Tilsæt AL-D40 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farveskift erkendes: FRA PINK TIL FARVELØS Noter nu antallet af dråber forbrugt Note om anvendelse: P-tallet bruges til at bestemme vandprøvens alkalitet, dvs. evnen til at udvise modstandskraft mod ph-sænkninger. P-tallet må aldrig blive 0 (nul) og må heller ikke blive for højt. Typiske vejledende værdier er 1-12 mmol/l men drøft det rigtige niveau med Deres Acti- Chem tekniker for netop Deres anlæg. Hvis P-tallet er for højt skal man bundblæse indtil værdien igen er korrekt. Beregn P-Tallet udfra denne formel: P-Tal = 0,8 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 9 dråber AL-D40 til farveskift, er P-tallet: P-Tal = 0,8 x 9 = 7,2 mmol/l OBS!! For evt. bestemmelse af P-tal med 0,2 mmol/l interval skal separat bestilles reagensen Al-D10 medfølger ikke som standard HUSK!! - NOTER ANTALLET AF DRÅBER FORBRUGT AF AL-D40 VÆSKEN....DETTE TAL SKAL SENERE BRUGES VED BESTEMMELSEN AF TOTALHÅRDHED OG SULFIT

5 SULFIT (Boiler-Tec iltbinder) Måleområde: 0 150mg/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt først de samme antal dråber AL-D40 som før anvendt anvendt til P-tal bestemmelsen Tilsæt 1 stk. tablet SI A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt. Opløs så meget af tabletten, som muligt vandet bliver nu lidt uklart og grumset. Tilsæt SI-D5 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA UFARVET/GRUMSET TIL PERMANENT BLÅ Noter antal dråber Note om anvendelse: Sulfit bruges som iltbindingsmiddel i dampkedler og hedtvandskedler, dog ikke på fjernvarmeanlæg. Sulfitreserven i kedelvand skal ligge i området mg/l og for ekstra beskyttelse kan man med fordel ligge på mg/l. Ved standby bør indholdet hæves til min. 100 mg/l. Sulfit tilsættes til kedelanlæg v.h.a. Boiler-Tec produkterne fra Acti-Chem. Beregn Sulfit-indholdet udfra: Sulfit-indhold som SO 3 2- = 3 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 15 dråber SI-D5 væske til farveskift, er sulfitindholdet: Sulfit = 3 x 15 = 45 mg/l SO 3 2

6 TOTAL HÅRDHED ( resthårdhed, restkalk ) Måleområde: 0 1,7 dh...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt først samme antal dråber AL-D40 som anvendt til P-tal (hvis prøven ikke har noget P-tal springes videre til næste punkt) Tilsæt 1 stk. tablet HA-A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt. Der er nu 2 muligheder: 1) Prøven bliver blå: betyder at vandet er helt blødt og fri for kalk. Der noteres dette: Totalhårdhed < 0,056 o dh 2) Prøven bliver violet: betyder at vandet indeholder restkalk og vi må nu finde ud hvor meget. Følg nedenstående procedure: Tilsæt HA-D1 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA VIOLET TIL KLAR BLÅ Note om anvendelse: Totalhårdheden angiver den totale kalkmængde i vandet (Ca og Mg). I kedelanlæg skal dette tal være så tæt på 0 (nul) som muligt og aldrig over 0,3 i selve kedelvandet. Kravet til fødevand er 0 (nul) hvilket med dette test-kit skrives som <0,056 mindre end 0,056. Bemærk, at der til dette Kit kan bestilles HA-D10 og HA-D20 væske, som er hhv. 10 gange og 20 gange mere koncentreret Noter antal dråber Beregn Total Hårdhed ( dh) Total hårdhed = 0,056 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 2 dråber HA-D1 væske til farveskift, er total hårdheden ( dh): Total hårdhed = 0,056 x 2 = 0,11 dh

7 M Tal ( M-alkalitet, Totalalkalinitet, TA-tal ) Måleområde: 0 24mmol/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 dråbe indikator AL-M Ryst / vip glasset indtil væsken bliver ensartet blå Tilsæt AL-D40 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA BLÅ TIL ORANGE Noter antal dråber Note om anvendelse: M-tallet bruges til at bestemme vandprøvens totalalkalitet. M- tallet kan aldrig blive mindre end P-tallet. M-tallet må normalt ikke være for højt og der gælder for dampkedler følgende relation: P-tal M-tal > 0,7 Ved forkert forhold øges bundblæsning og der tilsættes mere Boiler-Tec som kan hæve phværdien, alternativt lud. Beregn M-Tallet M-Tal = 0,8 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 12 dråber AL-D40 til farveskift, er M-tallet: M-Tal = 0,8 x 12 = 9,6 mmol/l

8 B Tal ( Bikarbonat-tal, BA-tal") B-tallet har med indførslen af den moderne kedelvandskemi i praksis mistet sin udbredelse, idet de internationale europæiske standarder retter sig alene efter P-tal og M-tal. Såfremt man fortsat ønsker at anvende denne størrelse f.eks. fordi det er fastlagt i kedelbogen kan man let finde B-tallet efter denne formel: B = M Pi Dvs. ved at trække P-tallet fra M-tallet opnås B-tallet! B-tallet skal være 0-5 mmol/l. eks: Man har fundet: P = 11,5 mmol/l M = 14,0 mmol/ B = 14,0 11,5 = 2,5 mmol/l Iøvrigt gælder om enhederne her, at mmol/l = mval = mækv, idet de sidstnævnte også er betegnelser, som nu forsvinder.

9 CHLORID Måleområde: 0 150mg/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 stk. tablet CL-A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt Tilsæt CL-D5 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA GUL TIL DYB ORANGE Noter antal dråber Note om anvendelse: Chlorid bruges til at checke vandets saltindhold samt bestemme en kedels grad af bundblæsning. For vand med højt chloridindhold (typisk > 150 mg/l findes der en 4x stærkere CL væske med betegnelsen CL-D20. Denne skal bestilles separat. Beregn Chlorid-indhold CHLORID = (antal dråber 1) x 5 Eksempel Hvis der er brugt 8 dråber CL-D5 væske til farveskift, er Chloridindholdet: Chlorid = (8-1) x 5 = 35 mg/l

10 PHOSPHAT (Boiler-Tec belægningsinhibitor) (Diskette test) Filtrer 20 ml af vandprøven. 10 ml overføres til hver af de to firkantede prøvebeholdere. Den ene er blindprøve og stilles til side mens den anden tilsættes tabletter, som beskrevet nedenfor. For kedelvandsprøver med kisel-/silikatindhold > 20 mg/l SiO2: Tilsæt 1 tablet Phosphat SR og knus denne; fortsæt derefter som beskrevet nedenfor SR-tabletterne skal bestilles separat ved bestilling af Phosphat testkittet og medfølger ikke som standard. Hvis man er i tvivl om hvorvidt SiO 2 indholdet er større eller mindre end 20 mg/l i en vandprøve kan man hos Acti-Chem bestille et separat Testkit for måling af netop denne parameter. For kedelvandsprøver med kisel-/silikatindhold < 20 mg/l SiO 2 : Fortsæt som beskrevet nedenfor Tilsæt nu1 stk. tablet Phosphate HR, og knus denne Sæt proppen på og omryst beholderen grundigt i 5-10 sekunder Hensæt beholderen i 10 minutter (der vil udvikles gul farvereaktion) Aflæs phosphat indholdet direkte vha. disketten Hold disketten mod en lys og ufarvet baggrund Note om anvendelse: Placer prøvebeholderen i det midterste vindue Phosphat tilsættes via Boiler-Tec produkterne for at beskytte mod belægninger og korrosion. Indholdet skal være minimum Drej på disketten indtil farven på disketten matcher farven i prøvebeholderen mg/l Aflæses phosphat indholdet i mg/l i vinduet nederst til højre. Tip: Hvis prøven er misfarvet, kompenseres for denne farve på følgende måde: Tag blindprøven med de 10 ml filtreret prøve, som ikke har fået tilsat tabletter Placer nu denne i farveskala-vinduet Drej disketten indtil disketten matcher prøvebeholderen med reagens Aflæs nu det rigtige phosphat indhold.

11 ph-værdi V.H.A. STRIPS Måleområde: ph 0-14 Dyp ph-stripsen i vandprøven Lad den være neddyppet i 1 10 minutter Læg stripsen på farvekode rækken på æsken Sammenlign farverne på stripsen med farvekoden på æsken Aflæs ph ud for den farvekode der passer bedst Note om anvendelse: ph-værdi er en vigtig parameter i kedelvand. phværdien justeres v.h.a. Boiler-Tec produkterne samt lud. OBS! Strips bruges primært som rettesnor for vandets ph-værdi. Ønskes mere nøjagtig måling af ph-værdi anbefaler vi vores elektroniske håndholdte instrumenter. Få et tilbud på Acti-Chem s prisbillige og stabile elektroniske måleinstrumenter for ph og ledningsevne. Fås også som kombiinstrumenter indeholdende begge målinger i eet instrument. Giver mere nøjagtig og hurtigere resultater.

12 TANNIN / ORGANISK STOF (Kun til anlæg som tilsættes tanniner gælder ikke Acti-Chem anlæg, Boiler-Tec m.m.) Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 stk. TN- A tablet Knus tabletten med spatlen, og rør rundt Tilsæt TN-D10 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift Til PINK Farven skal holdes konstant minimum 1 minut Noter antal dråber Beregn Tannin-indholdet TANNIN = 10 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 2 dråber TN-D10 til farveskift, er Tannin-indholdet: Tannin = 10 x 2 = 20 mg/l Vigtigt! Fremmedstoffer af organisk art (f.eks. fedt, olier m.m.) kan påvirke tanninbestemmelsen derfor skal resultatet betragtes som vejledende og ikke det reelle indhold af tannin. Der findes p.t. ikke hurtigmetoder der pålideligt kan bestemme det reelle tannin indhold; dette skyldes tanninernes meget uens sammensætning (tanniner er naturekstrakter af kartofler, bark o.l.). Rapport fra tyske TÜV (L. Höhenberger, TÜV Rheinland, 1988) anbefaler, at tanniner ikke bruges til kedelvandsbehandling af samme årsag. Set udfra ønsket om maksimal korrosionsbeskyttelse er det uhensigtsmæssigt, at tanninerne ikke kan bestemmes entydigt. Det må derfor anbefales, at supplere med kontinuerlig iltmåling.

13 ph-værdi V.H.A. FARVEKOMPARATOR (Diskette test) Fyld den firkantede prøvebeholder med 10 ml filtreret vand Tilsæt 1 tablet ph Universal Knus tabletten med spatlen Sæt proppen på og omryst beholderen Aflæs nu ph-værdien vha. disketten på følgende måde: Hold disketten mod en lys og ufarvet baggrund Placer prøvebeholderen i det midterste vindue Drej på disketten indtil farven på disketten matcher farven i prøvebeholderen Aflæses ph-værdien i vinduet nederst til højre. Tip: Hvis prøven er farvet, kompenseres for denne farve på følgende måde: Filtrer prøven og hvis klar fortsæt som ovenstående Hvis prøven stadig er farvet efter filtreringen, bruges den filtrerede prøve og udfør kontrollen som ovenstående, med den nedenstående løsning som hjælp. Fyld endnu en prøvebeholder med 10 ml filtreret prøve Placer denne i farveskala-vinduet Drej disketten indtil disketten matcher prøvebeholderen med reagens Aflæs ph-værdien. Få et tilbud på Acti-Chem s prisbillige og stabile elektroniske måleinstrumenter for ph og ledningsevne. Fås også som kombiinstrumenter indeholdende begge målinger i eet instrument. Giver mere nøjagtig og hurtigere resultater

14 BESTILLING AF OPFYLDNINGSREAGENSER TIL DERES BOILER-CHECK ANALYSE-KIT Analyseparameter Område Varenummer Indeholder følgende til ca. 50 analyser M-Tal mmol/l DC 511 AL-D40 titrervæske + AL-M indikatorvæske P-Tal mmol/l DC 516 AL-D40 titrervæske + AL-P indikatorvæske Chlorid mg/l DC 533 CL-A tabletter + CL-D5 titrervæske Totalhårdhed 0 1,7+ dh DC 541 HA-A tabletter + HA-D1 titrervæske Sulfit mg/ DC 565 SI-A tabletter + SI-D5 titrervæske ph universal ph 4 11 AK 136 Tabletter ph strips ph 0 14 BPH Farvestrips Phosphat HR mg/l AK 114 Tabletter, 250 stk Tannin mg/l DC 575 TN-A tabletter + TN-D10 titrervæske ANDET TILBEHØR TIL DERES BOILER-CHECK TESTKIT: o Phosphat SR tabletter til SiO 2 korrektion: Varenr. AT 116 o Whatman filtre type GF/B: Varenr. PT 603 o 10 ml firkantbeholder, plastic: Varenr PT 521/5 (sæt med 5 stk) o 10/20 ml cylinderbeholder, plastic: Varenr. PT 526 o Filterholder for GF/B filtre: Varenr. PT 606 o 20 ml sprøjte til Filterholder PT 606: Varenr. PT 370 Er De i tvivl om analyseresultatet, så kontakt venligst Acti-Chem. De kan også fremsende vandprøver til vores laboratorium for mere nøjagtig bestemmelse af vandparametre. Hør også om Boiler-Tec flydende, doseringsklare specialkemikalier til højteknologisk kedelvandsbehandling fra Acti-Chem: Iltbindere, belægningsinhibitorer, kondensatnetbeskyttelse, mulighed for tilvalg af dampflygtighed, fødevaregodkendte m.m.

15 ØVRIGE ACTI-CHEM MULIGHEDER FOR PRÆCISE VANDANALYSER TIL INDUSTRIEN Prisbillige håndholdte instrumenter for præcis og simpel bestemmelse af ph, ledningsevne, redox o.m.a. Farvekomparator kits med robust hus og farvediscs - mere robust end diskette comparatorer og fås til mange analyse-parametre Buffervæsker, Kalibreringsvæsker og elektrodevæske for ph, ledningsevne og redox Professionelle og semi-professionelle instrumenter for ph, ledningsevne, redox, ilt, TDS o.m.m. Enkelt-parameter håndholdte fotometer metoder Professionelle fotometre for totalanalyse af vandprøver Dip-slides, sticks m.m. for kontrol af bakterieindhold Til test-kit hørende måleglas, beholdere, pipetter, titratorer m.m..kontakt venligst Acti-Chem for yderligere information eller et godt tilbud.

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

May the force be with you

May the force be with you May the force be with you Esben Thormann, Department of Chemistry, Surface Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm. Adam C. Simonsen og Ole G. Mouritsen, MEMPHYS-Center for Biomembran fysik,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere