Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S"

Transkript

1 ACTI-CHEM A/S Total Water Management Boiler-Check Kit Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

2 ACTI-CHEM Boiler-Check Analyse Kit Tillykke med Deres nye Boiler-Check analysesæt. Dette testkit giver Dem et hurtigt, præcist og økonomisk værktøj, hvormed De på simpel vis kan kontrollere vandkvaliteten i hele Deres kedelsystem eller fjernvarmesystem. Princippet i analyserne bygger på dråbetællingsmetoden og disketter, som er så simple, at alle uden videre kan udføre analyserne, det kræver altså ingen forhåndsviden. En indikator tablet, eller dråber af en indikatoropløsning, tilsættes vandprøven der skal undersøges. Herefter tælles et antal dråber, der tilsættes indtil farveomslag opnås, eller der sammenlignes med en farveintensitet på disketten. Dråbetallet eller farveintensiteten, giver Dem en direkte værdi for målingens resultat. Boiler-Check testkufferten indeholder analyser for de vigtigste parametre i forbindelse med den rutinemæssige kontrol af effektiviteten af vandbehandlingen ved kedelanlæg. Hermed kan f.eks. testes fødevand og kedelvand. Også kondensat og forbehandlet vand fra f.eks. blødgøringsanlæg, andre ionbytningsanlæg og omvendt-osmose anlæg kan analyseres v.h.a. dette testudstyr. Bemærk venligst at til hver analyse er angivet en vejledning der specifik henvender sig til de reagenser der er i kufferten. F.eks. er P-tallet udtrykt i mmol/l, men ønskes dette i stedet som mg/l CaCO 3 er det muligt, De bedes blot rette henvendelse til os for at få omregnings faktoren (mmol/l er pt. det mest udbredte). Hermed er Deres nye Boiler-Check testkuffert fuldt kompatibelt med de standardværdier, som De opererer Deres kedelanlæg eller fjernvarmeværk efter i dag. Boiler-Check er sammensat, så det giver den bredest mulige dækning indenfor alle former for kedelvandsbehandling. Med denne Boiler-Check kuffert kan De således analysere Deres kedelvandprøver for: Total hårdhed ph værdi M-tal, P-tal og B-tal (forskellige alkaliteter) Chlorid Sulfit Phosphat Tannin Skulle De have behov for andre analysemetoder kan dette leveres som ekstra tilbehør til Deres Boiler-Check testkuffert. Dette drejer sig bl.a. om analyser for: Ledningsevne, Calciumhårdhed, Magnesiumhårdhed, Fri kuldioxid, Phosphonat, Nitrit, Kobber, Jern, Silikat, samt øvrige som f.eks. dampflygtige iltbindingsmidler, polymerer, aminer o.m.m. De kan bestille erstatningsreagenser, filterpapir, glasudstyr, samt elektroniske måleinstrumenter hos Acti-Chem. For øvrige kemiske analyser - kontakt venligst Acti-Chem. Når der i en vejledning er angivet et N, betyder dette antallet af dråber, som De ved tælling konstaterede at bruge, inden farveomskiftet kunne ses. Ved at multiplicere (gange) denne N-værdi med faktoren for den enkelte metode, finder De det søgte resultat. Eksempel: De ønsker, at teste totalhårdhed i blødt vand og anvender derfor reagensen HA-D1. De tæller 12 dråber, hvorefter prøven skifter fra rosa til blå. Vi kan nu beregne totalhårdheden til = 12 x 0,056 = 0,67 o dh! Så let er det, at bruge systemet og opnå præcise bestemmelser. Kontakt os gerne hvis De har spørgsmål eller behov for hjælp med metoderne.

3 ØVRIGE ACTI-CHEM TEKNOLOGIER TIL KEDELVANDSBEHANDLING Boiler-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare iltbindingsmidler baseret på sulfit, lambda-sulfit, isoascorbat m.m. Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Steam-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare dampflygtige iltbindings- og alkaliseringsmidler til damp- og kondensatrørsbeskyttelse Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Clean-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare specialkemikalier til passivering og rengøring for belægninger af rust, kalk, kisel m.m. enten offline eller direkte under drift. Boiler-Tec højteknologiske flydende, doseringsklare phosphat- og polymerbaserede specialkemikalier til belægningskontrol, dispergering, korrosionsbeskyttelse m.m. Fødevaregodkendt og godkendt til 24 og 72 timers drift. Acti-Dos Elektroniske membrandoseringspumper evt. med indbygget instrument for ph, Redox m.m. Acti-Soft Komplette mængde- og tidsstyrede blødgøringsanlæg Komplette omvendtosmose/ro-anlæg, trykfilteranlæg Egne analyselaboratorier og landsdækkende stab af veluddannede teknikere hør mere om vores fordelagtige onsite drifts- og serviceaftaler Acti-Chem leverer også: Kølevandsbehandling, Procesvandsbehandling, Spildevandsbehandling, Drikkevandsbehandling m.m. Besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt os direkte for et projektforslag eller blot et godt tilbud

4 P Tal (også benævnt P-alkalitet, PA-tal, Phenolphtalein-tal m.m. ) Måleområde: 0 24mmol/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 dråbe af indikator AL-P Ryst / vip glasset indtil væsken bliver ensartet farvet pink OBS!! Hvis prøven ikke her farves pink er P-tallet pr. definition 0 (nul)! Tilsæt AL-D40 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farveskift erkendes: FRA PINK TIL FARVELØS Noter nu antallet af dråber forbrugt Note om anvendelse: P-tallet bruges til at bestemme vandprøvens alkalitet, dvs. evnen til at udvise modstandskraft mod ph-sænkninger. P-tallet må aldrig blive 0 (nul) og må heller ikke blive for højt. Typiske vejledende værdier er 1-12 mmol/l men drøft det rigtige niveau med Deres Acti- Chem tekniker for netop Deres anlæg. Hvis P-tallet er for højt skal man bundblæse indtil værdien igen er korrekt. Beregn P-Tallet udfra denne formel: P-Tal = 0,8 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 9 dråber AL-D40 til farveskift, er P-tallet: P-Tal = 0,8 x 9 = 7,2 mmol/l OBS!! For evt. bestemmelse af P-tal med 0,2 mmol/l interval skal separat bestilles reagensen Al-D10 medfølger ikke som standard HUSK!! - NOTER ANTALLET AF DRÅBER FORBRUGT AF AL-D40 VÆSKEN....DETTE TAL SKAL SENERE BRUGES VED BESTEMMELSEN AF TOTALHÅRDHED OG SULFIT

5 SULFIT (Boiler-Tec iltbinder) Måleområde: 0 150mg/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt først de samme antal dråber AL-D40 som før anvendt anvendt til P-tal bestemmelsen Tilsæt 1 stk. tablet SI A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt. Opløs så meget af tabletten, som muligt vandet bliver nu lidt uklart og grumset. Tilsæt SI-D5 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA UFARVET/GRUMSET TIL PERMANENT BLÅ Noter antal dråber Note om anvendelse: Sulfit bruges som iltbindingsmiddel i dampkedler og hedtvandskedler, dog ikke på fjernvarmeanlæg. Sulfitreserven i kedelvand skal ligge i området mg/l og for ekstra beskyttelse kan man med fordel ligge på mg/l. Ved standby bør indholdet hæves til min. 100 mg/l. Sulfit tilsættes til kedelanlæg v.h.a. Boiler-Tec produkterne fra Acti-Chem. Beregn Sulfit-indholdet udfra: Sulfit-indhold som SO 3 2- = 3 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 15 dråber SI-D5 væske til farveskift, er sulfitindholdet: Sulfit = 3 x 15 = 45 mg/l SO 3 2

6 TOTAL HÅRDHED ( resthårdhed, restkalk ) Måleområde: 0 1,7 dh...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt først samme antal dråber AL-D40 som anvendt til P-tal (hvis prøven ikke har noget P-tal springes videre til næste punkt) Tilsæt 1 stk. tablet HA-A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt. Der er nu 2 muligheder: 1) Prøven bliver blå: betyder at vandet er helt blødt og fri for kalk. Der noteres dette: Totalhårdhed < 0,056 o dh 2) Prøven bliver violet: betyder at vandet indeholder restkalk og vi må nu finde ud hvor meget. Følg nedenstående procedure: Tilsæt HA-D1 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA VIOLET TIL KLAR BLÅ Note om anvendelse: Totalhårdheden angiver den totale kalkmængde i vandet (Ca og Mg). I kedelanlæg skal dette tal være så tæt på 0 (nul) som muligt og aldrig over 0,3 i selve kedelvandet. Kravet til fødevand er 0 (nul) hvilket med dette test-kit skrives som <0,056 mindre end 0,056. Bemærk, at der til dette Kit kan bestilles HA-D10 og HA-D20 væske, som er hhv. 10 gange og 20 gange mere koncentreret Noter antal dråber Beregn Total Hårdhed ( dh) Total hårdhed = 0,056 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 2 dråber HA-D1 væske til farveskift, er total hårdheden ( dh): Total hårdhed = 0,056 x 2 = 0,11 dh

7 M Tal ( M-alkalitet, Totalalkalinitet, TA-tal ) Måleområde: 0 24mmol/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 dråbe indikator AL-M Ryst / vip glasset indtil væsken bliver ensartet blå Tilsæt AL-D40 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA BLÅ TIL ORANGE Noter antal dråber Note om anvendelse: M-tallet bruges til at bestemme vandprøvens totalalkalitet. M- tallet kan aldrig blive mindre end P-tallet. M-tallet må normalt ikke være for højt og der gælder for dampkedler følgende relation: P-tal M-tal > 0,7 Ved forkert forhold øges bundblæsning og der tilsættes mere Boiler-Tec som kan hæve phværdien, alternativt lud. Beregn M-Tallet M-Tal = 0,8 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 12 dråber AL-D40 til farveskift, er M-tallet: M-Tal = 0,8 x 12 = 9,6 mmol/l

8 B Tal ( Bikarbonat-tal, BA-tal") B-tallet har med indførslen af den moderne kedelvandskemi i praksis mistet sin udbredelse, idet de internationale europæiske standarder retter sig alene efter P-tal og M-tal. Såfremt man fortsat ønsker at anvende denne størrelse f.eks. fordi det er fastlagt i kedelbogen kan man let finde B-tallet efter denne formel: B = M Pi Dvs. ved at trække P-tallet fra M-tallet opnås B-tallet! B-tallet skal være 0-5 mmol/l. eks: Man har fundet: P = 11,5 mmol/l M = 14,0 mmol/ B = 14,0 11,5 = 2,5 mmol/l Iøvrigt gælder om enhederne her, at mmol/l = mval = mækv, idet de sidstnævnte også er betegnelser, som nu forsvinder.

9 CHLORID Måleområde: 0 150mg/l...+ Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 stk. tablet CL-A Knus tabletten med spatlen, og rør rundt Tilsæt CL-D5 væske dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift kan ses: FRA GUL TIL DYB ORANGE Noter antal dråber Note om anvendelse: Chlorid bruges til at checke vandets saltindhold samt bestemme en kedels grad af bundblæsning. For vand med højt chloridindhold (typisk > 150 mg/l findes der en 4x stærkere CL væske med betegnelsen CL-D20. Denne skal bestilles separat. Beregn Chlorid-indhold CHLORID = (antal dråber 1) x 5 Eksempel Hvis der er brugt 8 dråber CL-D5 væske til farveskift, er Chloridindholdet: Chlorid = (8-1) x 5 = 35 mg/l

10 PHOSPHAT (Boiler-Tec belægningsinhibitor) (Diskette test) Filtrer 20 ml af vandprøven. 10 ml overføres til hver af de to firkantede prøvebeholdere. Den ene er blindprøve og stilles til side mens den anden tilsættes tabletter, som beskrevet nedenfor. For kedelvandsprøver med kisel-/silikatindhold > 20 mg/l SiO2: Tilsæt 1 tablet Phosphat SR og knus denne; fortsæt derefter som beskrevet nedenfor SR-tabletterne skal bestilles separat ved bestilling af Phosphat testkittet og medfølger ikke som standard. Hvis man er i tvivl om hvorvidt SiO 2 indholdet er større eller mindre end 20 mg/l i en vandprøve kan man hos Acti-Chem bestille et separat Testkit for måling af netop denne parameter. For kedelvandsprøver med kisel-/silikatindhold < 20 mg/l SiO 2 : Fortsæt som beskrevet nedenfor Tilsæt nu1 stk. tablet Phosphate HR, og knus denne Sæt proppen på og omryst beholderen grundigt i 5-10 sekunder Hensæt beholderen i 10 minutter (der vil udvikles gul farvereaktion) Aflæs phosphat indholdet direkte vha. disketten Hold disketten mod en lys og ufarvet baggrund Note om anvendelse: Placer prøvebeholderen i det midterste vindue Phosphat tilsættes via Boiler-Tec produkterne for at beskytte mod belægninger og korrosion. Indholdet skal være minimum Drej på disketten indtil farven på disketten matcher farven i prøvebeholderen mg/l Aflæses phosphat indholdet i mg/l i vinduet nederst til højre. Tip: Hvis prøven er misfarvet, kompenseres for denne farve på følgende måde: Tag blindprøven med de 10 ml filtreret prøve, som ikke har fået tilsat tabletter Placer nu denne i farveskala-vinduet Drej disketten indtil disketten matcher prøvebeholderen med reagens Aflæs nu det rigtige phosphat indhold.

11 ph-værdi V.H.A. STRIPS Måleområde: ph 0-14 Dyp ph-stripsen i vandprøven Lad den være neddyppet i 1 10 minutter Læg stripsen på farvekode rækken på æsken Sammenlign farverne på stripsen med farvekoden på æsken Aflæs ph ud for den farvekode der passer bedst Note om anvendelse: ph-værdi er en vigtig parameter i kedelvand. phværdien justeres v.h.a. Boiler-Tec produkterne samt lud. OBS! Strips bruges primært som rettesnor for vandets ph-værdi. Ønskes mere nøjagtig måling af ph-værdi anbefaler vi vores elektroniske håndholdte instrumenter. Få et tilbud på Acti-Chem s prisbillige og stabile elektroniske måleinstrumenter for ph og ledningsevne. Fås også som kombiinstrumenter indeholdende begge målinger i eet instrument. Giver mere nøjagtig og hurtigere resultater.

12 TANNIN / ORGANISK STOF (Kun til anlæg som tilsættes tanniner gælder ikke Acti-Chem anlæg, Boiler-Tec m.m.) Fyld prøveglasset til 10 ml mærket Tilsæt 1 stk. TN- A tablet Knus tabletten med spatlen, og rør rundt Tilsæt TN-D10 dråbevis - TÆL DRÅBERNE Ryst / vip glasset imellem hver dråbetilsætning Fortsæt tildrypning indtil farve skift Til PINK Farven skal holdes konstant minimum 1 minut Noter antal dråber Beregn Tannin-indholdet TANNIN = 10 x antal dråber Eksempel Hvis der er brugt 2 dråber TN-D10 til farveskift, er Tannin-indholdet: Tannin = 10 x 2 = 20 mg/l Vigtigt! Fremmedstoffer af organisk art (f.eks. fedt, olier m.m.) kan påvirke tanninbestemmelsen derfor skal resultatet betragtes som vejledende og ikke det reelle indhold af tannin. Der findes p.t. ikke hurtigmetoder der pålideligt kan bestemme det reelle tannin indhold; dette skyldes tanninernes meget uens sammensætning (tanniner er naturekstrakter af kartofler, bark o.l.). Rapport fra tyske TÜV (L. Höhenberger, TÜV Rheinland, 1988) anbefaler, at tanniner ikke bruges til kedelvandsbehandling af samme årsag. Set udfra ønsket om maksimal korrosionsbeskyttelse er det uhensigtsmæssigt, at tanninerne ikke kan bestemmes entydigt. Det må derfor anbefales, at supplere med kontinuerlig iltmåling.

13 ph-værdi V.H.A. FARVEKOMPARATOR (Diskette test) Fyld den firkantede prøvebeholder med 10 ml filtreret vand Tilsæt 1 tablet ph Universal Knus tabletten med spatlen Sæt proppen på og omryst beholderen Aflæs nu ph-værdien vha. disketten på følgende måde: Hold disketten mod en lys og ufarvet baggrund Placer prøvebeholderen i det midterste vindue Drej på disketten indtil farven på disketten matcher farven i prøvebeholderen Aflæses ph-værdien i vinduet nederst til højre. Tip: Hvis prøven er farvet, kompenseres for denne farve på følgende måde: Filtrer prøven og hvis klar fortsæt som ovenstående Hvis prøven stadig er farvet efter filtreringen, bruges den filtrerede prøve og udfør kontrollen som ovenstående, med den nedenstående løsning som hjælp. Fyld endnu en prøvebeholder med 10 ml filtreret prøve Placer denne i farveskala-vinduet Drej disketten indtil disketten matcher prøvebeholderen med reagens Aflæs ph-værdien. Få et tilbud på Acti-Chem s prisbillige og stabile elektroniske måleinstrumenter for ph og ledningsevne. Fås også som kombiinstrumenter indeholdende begge målinger i eet instrument. Giver mere nøjagtig og hurtigere resultater

14 BESTILLING AF OPFYLDNINGSREAGENSER TIL DERES BOILER-CHECK ANALYSE-KIT Analyseparameter Område Varenummer Indeholder følgende til ca. 50 analyser M-Tal mmol/l DC 511 AL-D40 titrervæske + AL-M indikatorvæske P-Tal mmol/l DC 516 AL-D40 titrervæske + AL-P indikatorvæske Chlorid mg/l DC 533 CL-A tabletter + CL-D5 titrervæske Totalhårdhed 0 1,7+ dh DC 541 HA-A tabletter + HA-D1 titrervæske Sulfit mg/ DC 565 SI-A tabletter + SI-D5 titrervæske ph universal ph 4 11 AK 136 Tabletter ph strips ph 0 14 BPH Farvestrips Phosphat HR mg/l AK 114 Tabletter, 250 stk Tannin mg/l DC 575 TN-A tabletter + TN-D10 titrervæske ANDET TILBEHØR TIL DERES BOILER-CHECK TESTKIT: o Phosphat SR tabletter til SiO 2 korrektion: Varenr. AT 116 o Whatman filtre type GF/B: Varenr. PT 603 o 10 ml firkantbeholder, plastic: Varenr PT 521/5 (sæt med 5 stk) o 10/20 ml cylinderbeholder, plastic: Varenr. PT 526 o Filterholder for GF/B filtre: Varenr. PT 606 o 20 ml sprøjte til Filterholder PT 606: Varenr. PT 370 Er De i tvivl om analyseresultatet, så kontakt venligst Acti-Chem. De kan også fremsende vandprøver til vores laboratorium for mere nøjagtig bestemmelse af vandparametre. Hør også om Boiler-Tec flydende, doseringsklare specialkemikalier til højteknologisk kedelvandsbehandling fra Acti-Chem: Iltbindere, belægningsinhibitorer, kondensatnetbeskyttelse, mulighed for tilvalg af dampflygtighed, fødevaregodkendte m.m.

15 ØVRIGE ACTI-CHEM MULIGHEDER FOR PRÆCISE VANDANALYSER TIL INDUSTRIEN Prisbillige håndholdte instrumenter for præcis og simpel bestemmelse af ph, ledningsevne, redox o.m.a. Farvekomparator kits med robust hus og farvediscs - mere robust end diskette comparatorer og fås til mange analyse-parametre Buffervæsker, Kalibreringsvæsker og elektrodevæske for ph, ledningsevne og redox Professionelle og semi-professionelle instrumenter for ph, ledningsevne, redox, ilt, TDS o.m.m. Enkelt-parameter håndholdte fotometer metoder Professionelle fotometre for totalanalyse af vandprøver Dip-slides, sticks m.m. for kontrol af bakterieindhold Til test-kit hørende måleglas, beholdere, pipetter, titratorer m.m..kontakt venligst Acti-Chem for yderligere information eller et godt tilbud.

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring () omdannet til kuldioxid (CO 2 ). CO 2 overføres fra reaktionskuvetten gennem en membran til

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Chematest 25 Brugermanual

Chematest 25 Brugermanual C.K.Environment A/S Chematest 25 1 Chematest 25 Brugermanual Se også vores on-line klor / ph / redox målere på www.cke.dk Forhandles i Skandinavien af: C.K. Environment A/S Walgerholm 3 DK-3500 Værløse

Læs mere

Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology

Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology Temadag omkring vandbehandling Søren Klinggaard, FORCE Technology Formål med vandbehandling på et fjernvarmesystem Maksimal forsyningssikkerhed Maksimal levetid af anlægget Minimering af driftsomkostninger

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor. Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres,

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Analyse og overvågning af fjernvarmevand Hvorfor analyser? Overblik over parametre Prøvetagning Analyseprogrammer Overvågning og tolkning Temadag om vandbehandling og korrosion Karsten Thomsen, Biomass

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Vejen til velvære i din udendørs spa

Vejen til velvære i din udendørs spa Vejen til velvære i din udendørs spa Scandinavian SpaCare Udendørs spa Indholdsfortegnelse SpaCare gør din udendørs spa-oplevelse komplet 3 Tjek vandkvaliteten i dit spabad 4 Sådan justerer du værdierne

Læs mere

Kuvettetest LCK 554 BI 5

Kuvettetest LCK 554 BI 5 Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5 døgn, med hæmning af nitrifikation med 5 mg/l allylthiourinstof. Bestemmelsen af det opløste ilt sker i en alkalisk opløsning under tilstedeværelse

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold Hærdnet betons chloridindhold Teknologisk Institut, Byggeri Hærdnet betons chloridindhold Deskriptorer: - Udgave: 1 Dato: 1985-05-7 Sideantal: / Bilag: 1 Udarbejdet af: BF/JKU Hærdnet betons chloridindhold

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste PLEJE AF SPABAD Gør dit bassin til det bedste Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

JKS HOUSEKEEPING. Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger

JKS HOUSEKEEPING. Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger JKS Onlineshop Koncept Service Totalløsninger Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping DK Daglig rengøring Til inventar og øvrige overflader, der tåler vand. uk Daily cleaning For

Læs mere

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN VANDETS VEJ GENNEM TIDEN - VANDFORSYNING PÅ FREDERIKSBERG vejret grundvand vandværket havet renseanlægget hjemmet Frederiksberg Forsyning og Cisternerne VANDETS VEJ GENNEM TIDEN MÅL MED FORLØBET Når forløbet

Læs mere

Bestem en jordprøves surhedsgrad, ph-værdien, med en Rapitest.

Bestem en jordprøves surhedsgrad, ph-værdien, med en Rapitest. Jordbundsanalyse ph Bestem en jordprøves surhedsgrad, ph-værdien, med en Rapitest 31 21 - Vejledning til Rapitest Læs vejledningen fra Rapitesten: Nu er det let at forbedre sin have med den nye Rapitest

Læs mere

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd.

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd. TILBUD 2011 A. Indførelse af KUV (kollektiv udvidet vandværkspasning) på vandværket Opsætning af teknisk hjemmeside med data og informationer Alle borejournaler og historiske råvandsanalyser overføres

Læs mere

Projekt Vandløb 1p uge 43 og 44, 2012. Projekt Vandløb

Projekt Vandløb 1p uge 43 og 44, 2012. Projekt Vandløb Projekt Vandløb Denne projektopgave markerer afslutningen på det fællesfaglige emne Vand. I skal enten individuelt eller i mindre grupper (max fire personer pr gruppe) skrive en rapport, som sammenfatter

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Saniklar, HTH & Baquacil Vejl. Udsalgspriser 2013

Saniklar, HTH & Baquacil Vejl. Udsalgspriser 2013 Vejl.Udsalgspriser Side 1 Calciumhypochlorit klor uden stabilisator/cyanursyre. Godkendt til drikkevandsbehandling! 0105 Tempo Stick 300 g Hård plast hylster! 4,5 kg 4 stk. 819,00 0107ADR Day Tabs, Classic

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje Professionelle produkter til dit akvarium Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje START ET NYT AKVARIUM SIKKERT MED COLOMBO STARTSYSTEM I et nyt filter skal bakterierne først udvikle sig, før

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand.

Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand. PRODUKTINFORMATION acti-soft Blødgøringsanlæg type TWIN Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand. Problemer

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Algedråber og fotosyntese

Algedråber og fotosyntese Algedråber og fotosyntese Fotosyntesen er en utrolig kompleks proces, som kan være svær at forstå. Heldigvis kan fotosyntesen illustreres på en måde, så alle kan forstå, hvad der helt præcist foregår i

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. marts 2010 Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Vand fra værk til forbruger Det er målet for Rønne Vand- og Varmeforsyning (RVV) at producere drikkevand af

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Fotometer-system. Cl ph Cys. Betjeningsvejledning. side 3 17

Fotometer-system. Cl ph Cys. Betjeningsvejledning. side 3 17 Fotometer-system Cl ph Cys DK Betjeningsvejledning side 3 17 2 CheckitDirect_ClpHCys_1 09/2008 DK Indholdsfortegnelse Generelle informationer... 4 Informationer til arbejdsteknik.... 4 Informationer til

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

VEJEN TIL VELVÆRE I DIN UDENDØRS SPA

VEJEN TIL VELVÆRE I DIN UDENDØRS SPA VEJEN TIL VELVÆRE I DIN UDENDØRS SPA DK SCANDINAVIAN SPACARE UDENDØRS SPA Indholdsfortegnelse SpaCare gør din udendørs spa-oplevelse komplet 3 Tjek vandkvaliteten i dit spabad 4 Sådan justerer du værdierne

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

[H 3 O + ] = 10 ph m [OH ] = 10 poh m K s = 10 pks m K b = 10 pk b. m ph + poh = 14 [H 3 O + ][OH ] = m 2 pk s + pk b = 14 K s K b = m 2

[H 3 O + ] = 10 ph m [OH ] = 10 poh m K s = 10 pks m K b = 10 pk b. m ph + poh = 14 [H 3 O + ][OH ] = m 2 pk s + pk b = 14 K s K b = m 2 ph = -log [H 3 O + ] poh = -log [OH ] pk s = -log K s pk b = -log K b [H 3 O + ] = 10 ph m [OH ] = 10 poh m K s = 10 pks m K b = 10 pk b m ph + poh = 1 [H 3 O + ][OH ] = 10 1 m 2 pk s + pk b = 1 K s K

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

ROTATIONSVISKOSIMETER ELCOMETER MODEL 2300

ROTATIONSVISKOSIMETER ELCOMETER MODEL 2300 STRENOMETER INFORMATION ROTATIONSVISKOSIMETER ELCOMETER MODEL 2300 BESKRIVELSE Elcometers 2300 serie af rotationsviskosimetre måler væskers viskositet i overensstemmelse med flere forskellige standarder.

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag GOD TIL NATURFAG Elevark KEMI FOR DE YNGSTE Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN De allerførste oplevelser med naturfag Udviklet af Christian Petresch & Erland Andersen Redaktion:

Læs mere

VISKOSITETSMÅLING STRENOMETER INFORMATION ERICHSEN DYPPEUDLØBS- BÆGRE. Dyppeudløbsbæger model 321. Dyppeudløbsbæger model 322

VISKOSITETSMÅLING STRENOMETER INFORMATION ERICHSEN DYPPEUDLØBS- BÆGRE. Dyppeudløbsbæger model 321. Dyppeudløbsbæger model 322 STRENOMETER INFORMATION VISKOSITETSMÅLING Viskositeten er et udtryk for, hvor tynd hhv. tyk en lak er. Viskositeten har betydning for, hvordan lakken flyder, hvordan sprøjtedyser skal indstilles, hvor

Læs mere

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering Ny kalibreringsmenu.... 2 Nulpunkts kalibrering.... 3 Span kalibrering... 4 Saltindholdskorrektions faktor... 5 Genskab fabrikskalibrering... 6 Iltfri opløsning til check af D.O. sensor 0-punkt... 7 Metode...

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Forord Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) Forberedelse Dagens forløb Indledning (læreroplæg) (ca. 15 30 min.

Forord Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) Forberedelse Dagens forløb Indledning (læreroplæg) (ca. 15 30 min. CO 2 og kulstoffets kredsløb i naturen Lærervejledning Forord Kulstof er en af de væsentligste bestanddele i alt liv, og alle levende væsener indeholder kulstof. Det findes i en masse forskellige sammenhænge

Læs mere

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller Gødning Gødning med et PLUS! Organisk CO 2 -neutral Også til økologiske arealer Fri for tungmetaller Indholdsfortegnelse Side Indhold 2 Indholdsfortegnelse 3 Om ECOstyle og gødningsplan 4-5 Om ECOstyle

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker. Dampblæsning på Tilbury Green Power Waste Wood Biomass Plant. Kemikaliefri spædevandsforsyning

Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker. Dampblæsning på Tilbury Green Power Waste Wood Biomass Plant. Kemikaliefri spædevandsforsyning Dampblæsning på Tilbury Green Power Waste Wood Biomass Plant Kemikaliefri spædevandsforsyning Beskyt din anlægsinvestering: Undgå korrosion med ren vandbehandling Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser.

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. VANDPLEJE VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. Alle vandbehandlingsprodukter virker hurtigt og effektivt, og er uskadelige

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere