Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Frederiksberg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 200/S FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprise - Udbygning og ombygning af Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg. Totalentreprise. Ombygning & udbygning af Skolen ved Bülowsvej. CPV: , tildelt: Hansen & Andersen, Profilbuen 2, 4700 Næstved, DANMARK. E-post: Tlf Fax

2 DK-Assens: Bygge- og anlægsarbejder 200/S FONDEN ARENA ASSENS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Nyt idrætshus i Assens. Etablering af nyt idræthus i eksisterende samt nye bygninger på den tidligere Danisco-grund i Assens. Projektet udbydes i en form for omvendt licitation. CPV: tildelt: 5E Byg A/S, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 200/S REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af konsulentydelser i forbindelse med energimaerkning af sygehuse. Sygehusene i Region Syddanmark skal have udarbejdet energimaerker for alle bygninger over 60 m2. CPV: tildelt: Grontmij/Carl Bro A/S, Skibhusvej 52 A, 5000 Odense, DANMARK.

4 DK-Kokkedal: Rengøring 200/S FREDENSBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Bygningsrengøring og vinduespolering. Daglig intern bygningsrengøring samt periodisk vinduespolering. CPV: , tildelt: Forenede Rengøring A/S, Buddingevej 32-36, 2860 Søborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

5 DK-Vejen: Rådgivning i forbindelse med byggeri 200/S VEJEN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vejen Kommune - Totalrådgivning vedr. ombygning af det tidligere Brørup Sygehus til Sundhedscenter. I samarbejde med Region Syddanmark har Vejen Kommune indgået en aftale om totalrådgivning, der omfatter arkitekt- og ingeniørydelser vedr. projektering og gennemførelse af ombygning på det tidligeren Brørup Sygehus til Sundhedscenter. CPV: tildelt: KPF Arkitekter A/S, Sparregade 2, 8800 Viborg, DANMARK.

6 DK-Frederiksberg: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte 200/S FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vikarydelser til daginstitutioner. Køb af vikarydelser til daginstitutionsområdet fra ekstern leverandør. CPV: tildelt: Keto Vikar ApS, Sandalsparken 57, 3660 Stenløse, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

7 DK-Vejle: Asfalt 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Asfaltarbejder. Håndlapning med varmblandet asfalt, revneforsegling samt affræsning og maskinudlægning af AB. CPV: tildelt: LMK VEJ A/S, Dortheavej -3, 77 Uldum, DANMARK.

8 DK-Vejle: Gadefejning 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Gadefejning. Fejning langs kantsten, på p-arealer og på cykel- og gangstier. CPV: tildelt: NCC Roads A/S, Vetsermøllevej, 8380 Trige, DANMARK.

9 DK-Vejle: Rensning og tømning af nedløbsbrønde 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af rendestensbrønde. Tømning af rendestensbrønde, rensning af underløb og linieafvandingssystemer. CPV: tildelt: NKI Kloak- & Industriservice, Lundeborgvej 2, 9220 Aalborg Ø, DANMARK.

10 DK-Vejle: Vedligeholdelse af arealer 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Græsklipning. Klipning af rabatgræs og græsflader. CPV: tildelt: Nygaard, Pottemagervej 5, 700 Vejle, DANMARK. NCC Roads A/S, Vestermøllevej 5, 8380 Tige, DANMARK. Nygaard, Pottemagervej 5, 700 Vejle, DANMARK.

11 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang 200/S KOEBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kantinedrift, rekvisitionssalg med videre. Daglig kantinedrift for Københanvs Erhvervsakademis studerende og medarbejdere, samt rekvisitionssalg i forbindelse med møder og. Repræsentative arrangementer. CPV: tildelt: Alliance Systems A/S, Ravnsborggade 7 B, 2. tv., 2200 København N, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

12 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling 200/S FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Netmatch - sekretariats- og driftsfunktion. Kontrakten indgås med Forsknings- og innovationsstyrelsen og omfatter etablering af en sekretariats- og driftsfunktion for Rådet for Teknologi og Innovations initiativ "Netmatch". CPV: tildelt: RegLab, Knabrostræde 30,, 20 København K, DANMARK.

13 DK-Holte: Gaderengøring 200/S RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renhold ukrudtsbekæmpelse beplantningspleje Arbejdet omfatter: renhold og ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten, fortove og pladser mv, renhold af byudstyr, beplantningspleje og kantopfyldning af rabatter. CPV: , , tildelt: Skælskør Anlægsgartnere A/S, Teglværksvej 2b Tystofte, 4230 Skælskør, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-København: Rengøring 200/S KOEBENHAVNS ENERGI A/S ens betegnelse for kontrakten: Rengøring og Vinduespolering. Rengøring og vinduespolering. CPV:

15 DK-København: Skinner 200/S BANEDANMARK, INDKOEB & EJENDOM, INDKOEB & KONTRAHERING ens betegnelse for kontrakten: Aftale vedr. produktion og levering af skinner i år 200. Aftale vedrørende produktion og levering af skinner i år 200, jf. kvalifikationsordning - EU bekendtgørelse 2008/S CPV: , tildelt: ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH, Holstenstrasse 3 A, Kaltenkirchen, TYSKLAND.

16 DK-Kastrup: Bortskaffelse og behandling af affald 200/S POST DANMARK A/S, KONCERN INDKOEB ens betegnelse for kontrakten: Håndtering af Erhvervsaffald. Håndtering af Erhvervsaffald på Post Danmarks adresser i Danmark. CPV: tildelt: Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 85, 5863 Ferritslev, DANMARK.

17 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 200/S ARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ARHUS SYGEHUS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: DNU Fase 0-projekter - Udvidelse af strålekapacitet. Som en del af regeringens kræftbehandlingsplan, skal strålekapaciteten i Århus udvides, så der kan ibrugtages 2 strålekanoner i 20 og 2 strålekanoner 203. På grund af denne udvidelse af strålekapaciteten skal der opføres en ny bygning, hvor strålekanonerne placeres. Der er endvidere behov for en række servicerum, kontorfaciliteter m.v. Strålebehandlingen er i dag koncentreret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De nye arealer placeres på Århus Universitetshospital, Skejby og forbindes til det eksisterende sygehus byggeriet omfatter ca m² bebyggelse i 4 etager. Plan 0 indeholder stråleterapien med behandlingsrum til 4 strålekanoner samt tilhørende rum såsom venterum, kontorer, depoter, værksted, omklædningsrum mv. Plan 02 indeholder konsultation samt kontorer. Plan 03 indeholder OP-stue, MR-scanner, PET/CT-scanner, Brachy rum samt tilhørende rum såsom sengestue, depot mv. Plan 04 indeholder teknik, kantine samt kontorer. Arbejderne udbydes i 3 fagentrepriser i alt: 0 Terræn- og haveanlæg 02 Råhusentreprise 03 Tømrerentreprise 04 Facadelukningsentreprise 05 Malerentreprise 06 Gulventreprise 07 VVS-entreprise 08 Sprinklerentreprise 09 Køleentreprise 0 Ventilationsentreprise El-entreprise 2 Elevatorentreprise 3 Generatoranlægsentreprise Råhusentreprenøren overtager grunden med udgravet byggegrube. Byggeriet, som forbindes til det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby gennem jorddækket tunnel, opføres med bagmure, stabiliserende vægge, søjler og etagedæk i in situ støbt beton og skalmur i tegl i de 3 nederste plan. Plan fire udføres som let metalbeklædte facader. Udvendige vinduer og døre udføres i aluminiumsprofiler. Indvendige skillevægge udføres primært som malerbehandlede gipspladevægge. Lofter som akustikdæmpende systemlofter. Indvendig komplettering udføres som klassificerede og uklassificerede pladedøre, glasdøre og glasvægge. Gulve beklædes primært med linoleum og vinyl på betonafretningslag. Bygningen udstyres med traditionelle sygehusinstallationer. Hver etage, er af hensyn til forsyningssikkerhed, opdelt i 2 vandrette forsyninger, der forsyner hver sin halvdel af bygningen. Bygningen forsynes fra eget køleanlæg og får egen nødgenerator. Endvidere udstyres bygningen med 3 elevatorer. CPV: tildelt: Danjord, Viengevej 8, 8240 Risskov, DANMARK. NCC Construction, Rymarken 2, 820 Århus V, DANMARK. Raunstrup Tømrer A/S, Robert Fultonsvej 22, 8200 Århus N, DANMARK. Eiler Thomsen Alufacader A/S, Ivar Lundgaards Vej 25, 7500 Holstebro,

18 DANMARK. Malerfirma Carsten Sørensen, Livøvej, 8800 Bjerringbro, DANMARK. Hammelsvang A/S, Bøgekildevej 26, 836 Hasselager, DANMARK. Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232, 4320 Lejre, DANMARK. Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232, 4320 Lejre, DANMARK. Johnson Control A/S, Sortevej 30, 8543 Hornslet, DANMARK. Wicotec A/S, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, DANMARK. Strøm Hansen A/S, Sundsholmen 39, 9400 Nørresundby, DANMARK. Bravida Danmark A/S, Nupark 5, 7500 Holstebro, DANMARK. MG Service, Brandbjerglundvej 0, 8700 Horsens, DANMARK. 2

19 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 200/S ARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: DNU fase 0-projekter - Intensiv og RCV. Intensiv afdelingerne på både ÅUH Århus Sygehus og ÅUH Skejby har fået påbud fra Arbejdstilsynet begrundet i pladsforholdene i afdelingerne. Det indebærer, at en udvidelse af de to afdelingers fysiske rammer er nødvendig. Løsningen er en ombygning og tilbygning til Intensivafdelingen på ÅUH Skejby og en udflytning af respirationscenter Vest fra Århus Sygehus til ÅUH Skejby, således at overholdelse af påbud på både Århus Sygehus og Skejby bliver mulig. Byggeriet omfatter ca. 600 m² ombygning, og nybyggeri i 2 etager plus partiel kælderetage, i alt ca m². Intensivafdelingen, som omfatter både ombygning og nybyggeri, ligger på. Sal. Respirationscenter Vest placeres i stueplan af nybyggeriet. Ny kælder indrettes overvejende til teknik og installationer, men også med fjerndepot for Respirationscenter Vest. Byggeriet opføres i 2 etaper, første etape, hvor tilbygningen færdiggøres og valideres til indflytning for Intensiv og Resperationscenter Vest inden 2. Etape som er ombygning af eksisterende intensivafdeling bygning G. Påbegyndes. Da byggeriet skal ske medens hospitalets øvrige naboafdelinger (bl.a operationstuer) er aktive, skal byggesagen ske med skærpet hensyntagen til sygehusets øvrige funktioner og arbejder. Arbejderne udbydes i 7 fagentrepriser i alt: 0 Terræn- og haveanlæg. 02 Råhusentreprisen. 03 Tømrer- og snedkerentreprisen. 04 Facadelukningsentreprisen. 05 Malerentreprisen. 06 Gulventreprisen. 07 VVS-entreprisen. 08 Sprinklerentreprisen. 09 Ventilationsentreprisen. 0 El-entreprisen. EDB kabling. 2 Elevatorentreprisen. 3 Fast inventar. 4 Rustfrit stålinventar. 5 Loftlifte. 6 Intensiv søjler - udbud af delaftale nr. 6 blev annulleret. 7 Sengestuepaneler. Arealoversigt: Ombygning bygning G: Plan 0 (kælder): 80 m² (ca. nødv. omfang i forb. med ombygn.. sal). Plan (stueetage): 50 m² (ca. nødv. omfang i forb. med ombygn.. Sal). Plan 2 (.salsetage): 570 m². I alt bygning G 700 m². Kosmetisk renovering: Korridorgange St. &. Sal: 260 m². Tilbygning nybyggeri F-G-H: Plan 0 (kælder): 450 m². Plan (stueetage): 2 25 m². Plan 2 (.salsetage): m². I alt nybyggeri F-G-H m². Terræn- & belægningsarealer: 2 nye gårdrum (F-G-H): 420 m²

20 Renovering gårdrum G + H: 500 m². Kapel befæstet forplads: 500 m². Reetablering cykelsti mm.: 000 m². Byggeplads, stamvej: m² (inkl. midlertidig nedlæggelse p-pladser). CPV: tildelt: Anlægsgartner Ingolf Rasmussen, Skovlundvej 3, 854 Skødstrup, DANMARK. Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Mågevej 4, 8370 Hadsten, DANMARK. Hustømrerne A/S, Katrinebjergvej 7, 8200 Århus N, DANMARK. HS Hansens Fabrikker A/S, Gunnar Clausens Vej 9 B,., 8260 Viby J, DANMARK. Globe Malerfirma A/S, Murervej 24, 670 Esbjerg, DANMARK. Jul Nielsen A/S, Suderbrovej 2, 9900 Frederikshavn, DANMARK. Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. L&H Rørbyg A/S, Kaolinvej 0, 9220 Aalborg, DANMARK. Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. Mariendal, Silkeborgvej 294, 8230 Åbyhøj, DANMARK. ATEA A/S, Oluf Palmes Allé 44, 8200 Århus N, DANMARK. Thyssen Krupp Elevator A/S, Satelitvej 3, 8700 Horsens, DANMARK. zystm A/S, Smedevej, 7430 Ikast, DANMARK. zystm A/S, Smedevej, 7430 Ikast, DANMARK. Ergolet, Tårnborgvej 2 C, 4220 Korsør, DANMARK. Duelco A/S, Systemvej 8, 9200 Aalborg, DANMARK. 2

21 DK-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder 200/S DEN SELVEJENDE INSTITION LIONS PARK FREDERIKSBORG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekontrakt, Lions Park Frederiksborg udvidelse og ombygning af plejecenter. Aftalen omfatter samtlige arbejder forbundet med projektets gennemførelse, her-under projektering og udførelse som totalentreprenør vedrørende gennemførelsen af følgende projekt: Ombygning og udvidelse af plejecenter Lions Park Frederiksborg. CPV: tildelt: Omnicon Projektudvikling A/S, Brønshøjholms Allé 3, 2700 Brønshøj, DANMARK. E-post: Tlf Fax

22 DK-København: Biomedicinsk udstyr 200/S KOEBENHAVNS UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af Calorimetry monitoring system til mus og rotter. Indirekte Calorimetri- og adfærds monitoreringssystem bergent for både mus og rotter. CPV: tildelt: TSE Sytems GmbH, Siemensstrasse 2, 6352 Bad Homburg, TYSKLAND. Tlf Fax

23 DK-Skanderborg: Plejeinformationssystem 200/S SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Eu-udbud af IT-system til Handicap & socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. Systemet benyttes på handicap- og psykiatriområdet, der arbejder med borgere fra 0 00 år i eget hjem, bofællesskab eller på institution. Systemet understøtter den brede palette af opgaver Skanderborg Kommune har i arbejdet med børn og voksne i dagtilbud og/eller døgntilbud som beskrevet i udbudsmaterialet. CPV: tildelt: DataSign A/S, 6000 Kolding, DANMARK.

24 DK-København: Revisionsvirksomhed 200/S REGION HOVEDSTADEN, REGION SJAELLAND, REGION MIDTJYLLAND OG REGION NORDJYLLAND V/ SEKRETARIATET FOR INTERREG IVA Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af revision af EU-program. De fire regioner har indgået kontrakt med en tilsynsførende, der skal forestå revision af de danske omkostninger i EU-programmet Interreg IVA Øresund Kattegat Skagerrak. Opgaven omfatter både forhpndsgodkendelse og revision af projekterne, samt løbende rådgivning til projektets parter. CPV: tildelt: Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

25 DK-Viborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 200/S VIBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Etablering af 40 handicapboliger (plejeboliger) og servicearealer i Viborg. Nærværende udbud omfatter arkitekt- og ingeniørydelser i forbindelse med etablering af 40 almene handicapboliger og servicearealer i Viborg. Boligerne skal realiseres og finansieres inden for det gældende maksimumsbeløb for pleje-/ældreboliger i provinsen. Rådgiverens ydelser samt byggeriets økonomiske ramme, omfang, arealer m.v. er fastlagt i udbudsmaterialet. CPV: tildelt: Christensen & Rottbøll A/S, Bispensgade, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf

26 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse 200/S UNIVERSITETS- OG BYGGESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Bygning S. Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af ny bygning til Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Den nye bygning indeholder P-kælder, undervisningslokaler, multirum/kantine og kontorarealer for studenterservice. CPV: tildelt: Poul Pedersen A/S, Grimhøjvej 2, 8220 Brabrand, DANMARK. Tlf Fax Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Mågevej 4, 8370 Hadsten, DANMARK. Tlf STB Byg A/S, Skovbøllingvej 7, 7300 Jelling, DANMARK. Tlf Fax HS Hansens Fabrikker A/S, Gunnar Clausens Vej 9B, 8260 Viby J, DANMARK. Tlf Fax HB Trapper A/S, Enggårdvej 5 Snejbjerg, 7400 Herning, DANMARK. Tlf Fax Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. Tlf Fax Airteam A/S, Søren Nymarks Vej 2, 8270 Højbjerg, DANMARK. Tlf Fax Kirkebjerg A/S, Sylbækvej 3 B, 8230 Åbyhøj, DANMARK. Tlf Fax PD Elevator I/S, Ole Rømersvej, 600 Haderslev, DANMARK. Tlf Fax Spjaldbo A/S, Kildevej 0 A, 697 Spjald, DANMARK. Tlf Fax Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S, Livøvej 4, 8800 Viborg, DANMARK. Tlf Bent Nygaard Anlæg A/S, Beringvej 9, Kolt, 836 Hasselager, DANMARK. Tlf

27 DK-Roskilde: Dieselolie 200/S KARA/NOVEREN I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af olie. Indkøb af dieselolie og fyringsolie til virksomhedens anlæg. CPV: tildelt: Kuwait Petroleum (Danmark), Banevænget 3, 3460 Birkerød, DANMARK.

28 DK-Odense: Angiografirum 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af stk. komplet og fuldt funktionsdygtigt biplan digitalt angioanlæg til OUH, Radiologisk Afd. Levering, indbringning, opstilling og installation af stk. komplet og fuldt funktionsdygtigt biplan digitalt angioanlæg, samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende røndgenudstyr. CPV:

29 DK-Odense: Patientovervågningssystem 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Patientmonitoreringsudstyr til Region Syddanmark. Levering, udpakning, samling og klargøring af patientmonitoreringsudstyr, samt bort-skaffelse af emballage, for patientmonitorer (anæstesi) og 20 stk. patientmonitorer (opvågnig). Desuden idriftsættelse af apparatet i samarbejde med brugerne. CPV:

30 DK-Odense: Anæstesi og genoplivning 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anæstesiapparater til Region Syddanmark. Levering, udpakning, samling og klargøring af anæstesiapparater, samt bort-skaffelse af emballage for apparater. Desuden idriftsættelse af apparatet i samarbejde med brugerne. CPV: tildelt: Dameca A/S, Islevdalvej 2, 260 Rødovre, DANMARK.

31 DK-Hillerød: Røntgenapparatur 200/S REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Digitalisering af eksisterende røntgenanlæg på Gentofte Hospital. Digitalisering af eksisterende røntgenanlæg. CPV: tildelt: Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, 2600 Glostrup, DANMARK.

32 DK-Hillerød: MR-scannere 200/S REGION HOVEDSTADEN KONCERNOEKONOMI, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: MR-scannere fælles/landsdækkende udbud (delaftale ). Levering, indbringning og installation af MR-scanner. CPV: tildelt: Philips Danmark A/S, Frederikskaj 6, 780 København V, DANMARK.

33 DK-Samsø: Indsamling af husholdningsaffald 200/S SAMSOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renovationskørsel of drift af Affaldscenter Harpesdal. Indsamling af dagrenovation fra husholdninger og erhverv. Indsamling af genanvendelige materialer fra decentrale containere. Periodisk indsamling af storskrald/ haveaffald samt indsamling af farligt affald herunder batterier og kliniskrisikoaffald. Drift af Affaldscenter Harpesdal, der bl.a. omfatter omlastestation for brændbart affald, genbrugscenter, containerplads, deponier, modtagestation for farligt affald og behandlingsanlæg for olieforurenet jord. CPV: , , , , tildelt: Helmer's Vognmandsforretning, Samsø Renovation ApS, Nørreskiftevej 4, 8305 Samsø, DANMARK. Tlf Fax

34 DK-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester 200/S VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: , Ny Lillebæltsbro, Driftsarbejder Driftsarbejder på Ny Lillebæltsbro omfattende eftersyn og kontrol m.v. af broens elementer samt renholdelse og vedligehold med mindre reparationsarbejde. CPV: IA5 - IA22 - IA23 - IA27. tildelt: Arkil A/S - Vejservice, Lysbjergvej 2, 6500 Vojens, DANMARK.

35 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 200/S OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Fælles statsligt rekrutteringssystem. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S af CPV: , tildelt: HR Manager Danmark ApS, Lyngbyvej 20, 200 København Ø, DANMARK.

36 DK-Århus: Udarbejdelse af serviceaftaler 200/S BY GRUPPENS INDKOEBSCENTRAL V/ ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, INDKOEB OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om udførelse af planterservice. Aftale om udførelse af planteservice. Det er valgt en totalleverandøraftale, hvor der er én leverandør for alle delområder (delområde A, B, C og D). CPV: , 03200, , tildelt: Fyns Planteservice, Ørbækvej 76, 5220 Odense SØ, DANMARK.

37 DK-Charlottenlund: Revisionsvirksomhed 200/S GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om revisionsopgaven for Gentofte Kommune. Finansiel revision og løbende forvaltningsrevision i Gentofte Kommune dvs. lovpligtig ekstern revision iht. Styrelsesloven 42. CPV: tildelt: PricewaterhouseCoopers - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, DANMARK. Tlf Fax

38 DK-Fredericia: Tingskadeforsikring 200/S ENERGINET.DK ens betegnelse for kontrakten: Indkøb af All-Risk forsikring. Indkøb af All-Risk forsikring. CPV: tildelt: AXA Versicherung AG, Heidenkampsweg 98, Hamburg, TYSKLAND. Chartis, Kalvebod Brygge, 560 København V, DANMARK. Tlf Fax R+V Allgemeine Versicherung AG, Kreuzberger Ring 7, Wiesbaden, TYSKLAND. Tlf Fax Fair Forsikring, Krumtappen 2, 2500 Valby, DANMARK. Tlf Fax

39 DK-Frederiksberg: Finansielle tjenester og forsikringstjenester 200/S CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S (CTR) ens betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringer. Indkøb af div. driftsforsikringer til CTR. CPV: tildelt: Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allè 3, 790 København V, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK.

40 DK-Århus: Bygge- og anlægsarbejder ARHUS KOMMUNE, KULTURFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprise vedrørende etablering af Kulturproduktionscenter på Godsbanen. Totalentreprise vedrørende etablering af Kulturproduktionscenter med udgangspunkt i den gamle godsbanegård i Århus. Kulturproduktionscenteret skal indehold faciliteter til udvikling og produktion af kultur, fortrinsvist indenfor kunstarterne billedkunst, scenekunst og litteratur. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Århus Kommune og Realdania. CPV: , tildelt: Hans Ulrik JensenA/S, Energivej 22, 8963 Auning, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

41 DK-Roskilde: Lægemidler mod diabetes ROSKILDE KOMMUNE RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af Diabetesartikler i henhold til 2 i serviceloven, til kommuner i Region Sjælland. Levering af Diabetesartikler i henhold til 2 i serviceloven, til kommuner i Region Sjælland (Roskilde, Faxe, Vordingborg, Kalundborg, Lejre, Solrød, Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk & Stevns Kommune). CPV: , , , tildelt: ReaMed (Et forretningsområde i A/S Tødin), Sundby 9, 7752 Snedsted, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-Grindsted: Arkitektrådgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION FILSKOV FRIPLEJEHJEM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning. Totalrådgivning 24 boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal. CPV: tildelt: Grønne & Jessen A/S, Storegade, 6800 Varde, DANMARK. E-post: Tlf Fax

43 DK-Holbæk: Elektriske husholdningsapparater HOLBAEK KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hårde hvidevarer til husholdningsbrug. Holbæk Kommune ønsker tilbud på hårde hvidevarer til husholdningsbrug (ikke storkøkken). Der er pt. 22 institutioner, og der skal leveres til det enkelte forbrugssted. Udbyders samlede forbrug af varer dækker løbende køb af hårde hvidevarer og det samlede forbrug er derfor afhængig af den udskiftning der vil ske for produktområdet i de enkelte institutioner/afdelinger samt eventuelt tilkøb ud over den eksisterende pulje at hvidevarer. Udbyder ønsker at indgå aftale med den tilbudsgiver (hovedleverandør), der lever op til mindstekravene i kravspecifikationen, bilag 2, og som afgiver den laveste pris. Hertil kommer at tilbudsgiver i kontraktperioden skal kunne overholde de forpligtelser, som er angivet i 6 i kontraktudkastet. Aftaleperioden løber fra til og med med mulighed for forlængelse i x 2 mdr. CPV: , 39700, 3970, 39720, 39722, 39723, 39730, , , , tildelt: Punkt - Nordsjællands Hvidevareservice A/S.

44 DK-Sorø: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet REGION SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aflevering af papirarkiver til Statens Arkiver. Flytning af papirarkiver til Statens arkiv for Region Sjælland og Region Midtjylland. CPV: , , , tildelt: Iron Mountain, Stamholmen 65, 650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf Iron Mountain, Stamholmen 65, 650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf

45 DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKAEFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, BESKAEFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND, BESKAEFTIGELSESREGION SYDDANMARK OG BESKAEFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver.. Analyseopgaver, dvs. Arbejdsmarkedsanalyser, Resultatanalyser, Surveys, Benchmarking, Samspilsanalyser, Andre typer af analyser. 2. Evalueringsopgaver, dvs. Brugerevalueringer, Resultat- og effektevalueringer, Indsats- og projektevaluering, Procesevaluering, Andre typer af evalueringer. 3. Udviklingsopgaver, dvs. Udvikling af nye redskaber og metoder, Udvikling af indsatsen, Andre udviklingsopgaver. 4. Konsulentydelser, dvs. Konsulentbistand mhp. forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, Konsulentbistand ved udarbejdelse af udbudsmateriale, Konsulentbistand ifm. implementering af nye metoder og redskaber i jobcentrene, Andre konsulentydelser. CPV: tildelt: Proficon/Humentor, 8900 Randers, DANMARK. Discus A/S, 8260 Viby J., DANMARK. Dansk Standard, 2920 Charlottenlund, DANMARK. New Insight A/S, 20 København K, DANMARK. Copenhagen Economics, 250 København K, DANMARK. AKF, Anvendt KommunalForskining, 502 København V, DANMARK. Rambøll Management Consulting A/S, 65 København K, DANMARK. LO Storkøbenhavn, 2000 Frederiksberg, DANMARK. COWI A/S, 2800 Kongens Lyngby, DANMARK. Mercuri Urval A/S, 2900 Hellerup, DANMARK. SFI, 052 København K, DANMARK. Inhouse Consulting, 256 København K, DANMARK. Oxford Research A/S, 2000 Frederiksberg, DANMARK. CASA, 36 København K, DANMARK. UNI-C, 200 København Ø, DANMARK. Proffessionshøjskolen Metropol, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Mploy A/S, 23 København K, DANMARK. CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 8000 Århus C, DANMARK. Teknologisk Institut, 8000 Århus C, DANMARK. Brøndum & Fliess A/S, 456 København K, DANMARK. Dios Consulting, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Strategisk Netværk, 2960 Rungsted Kyst, DANMARK. Ernst & Young, 2200 København N, DANMARK.

46 Incitare A/S, 5000 Odense, DANMARK. BDO, Kommunernes Revision, 56 København V, DANMARK. LIMS-SKS I/S, c/o SpecialKonsulentService, 9800 Hjørring, DANMARK. Capacent A/S, 2900 Hellerup, DANMARK. Wilke Markedsanalyse A/S, 5000 Odense, DANMARK. Raabokommunikation, 8000 Århus C, DANMARK. FIC, 2300 København S, DANMARK. NIRAS Konsulenterne A/S, 8000 Århus C, DANMARK. Deloitte Business Consulting A/S, 0900 København C, DANMARK. Marselisborg Praksisvidencenter, 8000 Århus C, DANMARK. Slotsholm A/S, 220 København K, DANMARK. Damvad A/S, 209 København K, DANMARK. Connectia, 8900 Randers, DANMARK. MHT Consult Aps, 3000 Helsingør, DANMARK. 2

47 DK-Kongens Lyngby: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) MINISTERIET FOR FOEDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI, PLANTEDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af GPS udstyr til arealopmåling. Plantedirktoratet er ansvarlig for kontrol af EUs arealbaserede støtte til landbruget. Der skal til løsning af denne opgave indkøbes opmålingsudstyr, der kan anvendes til kontrol af de arealstørrelser, der søges støtte på. Udstyret skal være GPS-anlæg, der kan modtage differentielle korrektionssignaler (dgps) og som via tilhørende programmel kan udføre beregning af arealstørrelser ude i marken. Måleresultatet skal på udstyret kunne konverteres til et filformat, der kan indlæses i Plantedirektoratets GIS-program PDgis (pt. baseret på MapInfo run time 8.5). Udbuddet omfatter indkøb af 00 anlæg. Såfremt der leveres udstyr, som kræver servicering eller vedligehold, skal der indgås en aftale om servicering, vedligehold og reparation af udstyret, herunder brugersupport. Det forventes endvidere, at den udvalgte leverandør kan forestå uddannelsen af ca. 20 superbrugere hos Plantedirektoratet. Ud over køb af de 00 anlæg skal der gives en option vedrørende levering af op til yderligere 6 "pakker" á 5 stk. komplette sæt GPS opmålingsydstyr identisk med hovedleverancen til eventuel levering i perioden 200 til og med 203. En option på forlængelse af serviceaftalen med yderligere et år. En option på levering af op til 0 stk. "klippekort" på hver 50 timer til ekstra softwareudvikling. En option på levering af op til 0 stk. "klippekort" på hver 50 timer til f. eks. ekstra uddannelse eller lign. En option der gælder i perioden. marts 200 til og med på op til 00 stk. afstandsmålere, der kan anvendes sammen med udstyret. CPV: 38200, , , tildelt: ToppTopo, Banegraven 2, 3500 Slangerup, DANMARK. E-post: Tlf

48 DK-Viby: Tingskadeforsikring BOLIGFORENINGEN ARHUS OMEGN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale vedr. skadesforsikring. Etablering af forsikringsprogram. CPV: , , tildelt: Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK.

49 DK-Holte: Massage RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om seniorordning til medarbejdere født i 954 og før. Rudersdal Kommune har indgået aftale med Copenfysio om en kursusdag for alle seniormedarbejdere samt et klippekort. Kursusdagen tager udgangspunkt i at styrke seniormedarbejderen som ressourceperson. Klippekortet er til ydelser indenfor sundhed og velvære. CPV: , , , , tildelt: Copenfysio Aps, Redhavnsvej 5, 200 København Ø, DANMARK.

50 DK-Helsingør: Tolkning HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftaler om levering af tolkebistand til Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Allerød Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune og Køge Kommune. Levering af tolkebistand til Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Allerød Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune og Køge Kommune, primært til brug ved undersøgelse, kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser. Hver kommune er selvstændig ordregiver og har indgået rammeaftaler med de valgte tolkebureauer. CPV: tildelt: Der er indgået rammeaftaler med Flygtningshjælpens Tolkeservice, A.G. Service, N.U. Translation, N-Service. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, SK Tolkeservice, A.G. Service og Tolkeservice Danmark. Der er indgået rammeaftaler med Tolkeservice Danmark og Flygtningehjælpens Tolkeservice. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Tolkeservice Danmark, Flygtningehjælpens Tolkeservice og Social-Medicinsk Tolkeservice. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, Social-Medicinsk Tolkeservice samt Tolkeservice Danmark. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, A.G. Service og N-Service. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Flygtningehjælpens Tolkeservice og A.G. Service. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Flygtningehjælpens Tolkeservice, SK Tolkeservice, Tolkeservice Danmark og A.G. Service. Der er indgået rammeaftale med International Tolkeservice.

51 DK-Valby: Formidling af personale KOEBENHAVNS KOMMUE, KONCERNSERVICE, CENTER FOR RADGIVNING OG UDVIKLING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af vikarformidling på det pædagogiske område. Vikarformidling på det pædagogiske område. CPV: tildelt: Pædagogisk Vikarbureau A/S, Alderogade 6 C, 200 København Ø, DANMARK. Pareta A/S, Biskop Svanes Vej 59 B, 3460 Birkerød, DANMARK.

52 DK-Helsingør: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Kontrakterne omhandler udførelse af årlige uanmeldte tilsyn med henholdsvis plejehjem og med sociale tilbud beliggende i Helsingør Kommune. Tilsynet omfatter ikke finansielle og økonomiske tilsyn eller tilsynsområder og emner, som andre efter lovgivning eller aftale har ansvaret for at udføre fx arbejdsmiljøtilsyn, brandtilsyn m.fl. Kontrakten om udførelsen af uanmeldte tilsyn med plejehjem omfatter 7 plejehjem og 0 permanente plejeboliger på et træningscenter. Kontrakten om udførelse af uanmeldte tilsyn med sociale tilbud omfatter 22 sociale tilbud. CPV: tildelt: Care Group, Nørkjær 35, 700 Vejle, DANMARK. Konsulenthuset Fredensborg, Kongevejen 47, 3480 Fredensborg, DANMARK.

53 DK-Helsingør: Rengøring HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune. Kontrakten omfatter drift af helårsåbne og sæsonåbne offentlige toiletter på ca. 5 forskellige lokaliteter i Helsingør Kommune. De udbudte opgaver består hovedsageligt i rengøring, åbning og lukning af toiletterne samt løbende tilsyn med toiletterne til sikring af et acceptabelt rengøringsniveau. CPV: , 90900, tildelt: Alliance+, Produktionsvej 8-0, 2600 Glostrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

54 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammeaftaler, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: tildelt: AstraZeneca A/S, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, DANMARK. Norpharma A/S, Slotsmarken 5, 2970 Hørsholm, DANMARK. Ratiopharm A/S, Slotsmarken 2 st. tv., 2970 Hørsholm, DANMARK.

55 DK-Aalborg: Kirurgiske implantater REGION NORDJYLLAND, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologiske stents. Udbud vedr. Radiologiske stents, herunder Stents til endovaskulær anvendelse selvekspanderende og Stents til anvendelse i galdeveje selvekspanderende. CPV: tildelt: Bard Medical Systems AB, Sudergade 35 B, 3000 Helsingør, DANMARK. E-post: Tlf Fax Boston Scientific Danmark ApS, Strandvejen 70, 3.sal, 2900 Hellerup, DANMARK. E-post: Tlf Fax

56 DK-Aalborg: Ballonkatetre REGION NORDJYLLAND, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ballon katetre PTA. Udbud vedr. ballon katetre herunder 0.08 system, crus og standard balloner. CPV: tildelt: Biotronik ApS, Lyngsø Alle 3A Bygning 6, 2, 2970 Hørsholm, DANMARK. E-post: Tlf Fax ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50 B, 3460 Birkerød, DANMARK. E-post: Tlf Fax Johnson & Johnson Ab, Bregnerødvej 33 Postboks 280, 3460 Birkerød, DANMARK. E-post: Tlf Fax

57 DK-Vejle: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakter om levering af stomiprodukter til Region Syddanmark. Kontrakterne omhandler indkøb af stomiprodukter til Region Syddanmark fordelt på flere (9) forskellige rammeaftaler. Der er tre typer af delaftaler: ) leverandør pr. delaftale - gældende for delaftalerne 4, 5, 6, 7 og 8. 2) 3 leverandører pr. delaftale - gældende for, 2, 3 og ) leverandør pr. positionsnummer - gældende for 9.; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.0; 9.. Der er indgået kontrakter med 7 forskellige leverandører. CPV: , , tildelt: Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): og Fax Biofarma Logistik A/S, Naverland 22, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Focuscare Denmark Aps, Østervangsvej 2, 8900 Randers C, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK.

58 E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam Aps, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMA 2

59 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN, BYGGERADGIVNING ens/den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet: Ny udstillingsbygning til museet Møntergården. Aftale om rådgivning og bistand. CPV: Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen: Maali & Lalanda A/S, arkitekter m.a.a., Dalgas Boulevard 56, 2000 København, Frederiksberg, DANMARK.

60 DK-Helsingør: Bankydelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Varetagelse af daglige bankforretninger for Helsingør Kommune. Kontrakten vedrører afvikling af Helsingør Kommunes daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt dertil knyttede serviceydelser. I tilknytning hertil omfatter kontrakten løbende kommunikation og it-understøttelse af betalingstransaktioner m.v. CPV: tildelt: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 5, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

61 DK-Viborg: Tingskadeforsikring BOLIGSELSKABET SCT. JOERGEN, VIBORG KJELLERUP Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringsløsning til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerupl samt 2 administrerede foreninger. Boligselskabets indkøb af forsikringsløsning på relevante skadersforsikringer herunder ansvarsforsikringer. CPV: tildelt: Nykredit Forsikring, Anker Heegaardsgade 8, 780 København V, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

62 DK-Varde: Tingskadeforsikring ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING VARDE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringsløsning til Arbejdernse Andels- Boligforening Varde. Boligforeningens indkøb af forsikringsløsning på relevante skadersforsikringer herunder ansvarsforsikringer. CPV: tildelt: Alka Forsikring, Engelholm Alle, 2630 Taastrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

63 DK-København: Levering af programmel IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale vedrørende adgang til auktionssoftware og konsulentydelser i forbindelse med frekvensauktioner. Begrænset udbud vedrørende indgåelse af en tre-årig rammeaftale indeholdende 2 dele: ) Adgang til elektronisk webbaseret auktionssoftware 2) Konsulentydelser i forbindelse med kommende frekvensauktioner. CPV: , , tildelt: DotEcon Ltd., 7 Welbeck Street, London WG 9XJ, DET FORENEDE KONGERIGE. Internetadresse (URL): NERA Economic Consulting, 5 Stratford Place, London WC BE, DET FORENEDE KONGERIGE. Internetadresse (URL):

64 DK-Århus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Personalegoder og fleksible lønpakker. Udbuddet vedrører muligheden for - med effektuering pr at kunne tilbyde medarbejderne i Region Midtjylland en række bruttolønsfinansierede personalegoder, se nærmere specifikationerne på s hjemmeside. Der er lagt op til, at der skal tilbydes følgende typer bruttolønsfinansierede. Personalegoder: Bredbånd/mobilt bredbånd. Bredbåndstelefoni. Mobiltelefoni. Hjemme-pc og udstyr. Aviser. Erhvervskort. Udbuddet omhandler følgende:. Det til opgaven relevante system/software 2. Administrative ydelser/daglig administration 3. Aftale-/kontraktindgåelse med (under-) leverandører af de produkter og ydelser, der er knyttet til de bruttolønsfinansierede personalegoder, og/eller assistere Region Midtjylland med indgåelser af aftaler med (under-) leve-randører. 4. Konsulentbistand, herunder udarbejdelse samt evt. udsendelse af informationsmateriale/varekatalog om tilbuddene, skatteregler m.v. til medarbejderne i samarbejde med Region Midtjylland. Region Midtjylland har som mål at Regionen skal have mindst mulig administration omkring personalegodeordningen. CPV: , tildelt: Belle Balance A/S, Bomuldsgade 4, 2., 2500 Valby, DANMARK.

65 DK-Århus: Vurdering af resultater VAEKSTHUS MIDTJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af evaluering vedrørende initiativer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Udbuddet vedrører evaluering af initiativer vedrørende iværksætteri og virksomhedsudvikling. Udbuddet. Er delt op i to dele, som der gives selvstændigt tilbud på: ) Effektmåling, 2) Evaluering af aktivitet og. Organisation. CPV: tildelt: DAMVAD, Badstuestræde 20, 209 København K, DANMARK. Internetadresse (URL): DAMVAD, Badstuestræde 20, 209 København K, DANMARK. Internetadresse (URL):

66 DK-Kalundborg: Isrydning KALUNDBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vintertjeneste. Kommunal vintertjeneste med snerydning og glatførebekæmpelse. CPV: , tildelt: Obel Transport A/S, Julesmindevej Postbox 42, 4400 Kalundborg, DANMARK. Jørn Byskov, Søvejen 2, 4490 Jerslev Sjælland, DANMARK. Flemming Michael Petersen, Dalsgårdsvej 6, 4270 Høng, DANMARK.

67 DK-Roskilde: Rottebekæmpelse ROSKILDE KOMMUNE, TEKNIK & MILJOE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Den lovpligtig rottebekæmpelse i Roskilde Kommune.. CPV: , tildelt: Kiltin A/S, Støberivej 7, 3660 Stenløse, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

68 DK-København: Støttetjenester for den offentlige sektor UDENRIGSMINISTERIET (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , , 79200, , , , Støttetjenester for den offentlige sektor. Dokumenteringstjenesteydelser. Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser. Bogføring. Kundepleje. Rejsebureauvirksomhed og lignende. Turistinformation. Callcenter. tildelt: VF Worldwide Holdings Limited, Kamalacharan Bldg, Plot 79/80 - Jawahar Nagar Goregaon (West), Mumbai, INDIA. Telesmart International, 5 Rue Du 9 Janvier, Garches, FRANCE.

69 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder LYNETTEFAELLESSKABET I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Nyt slamforbrændingsanlæg. Jord- og betonentreprisen. CPV: tildelt: NCC Construction Danmark, Tuborg Havnevej 5, 2900 Hellerup, DANMARK. Tlf Fax

70 DK-Odense: Målere FJERNVARME FYN A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af fjernvarmemålere, inkl. førstegangs verifikation. Indkøb af elektroniske fjernvarmemålere inkl. førstegangs verifikation. CPV: , , tildelt: Kamstrup A/S.

71 DK-Hobro: Forsikringstjenester HOBRO BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring. CPV: tildelt: Chartis Europe, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. E-post: Internetadresse (URL):

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Belysningsudstyr og elektriske lamper NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lyskilder og El-materialer. Næstved Kommune har indgået aftale på Lyskilder og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Ringsted: Byggearbejde RINGSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Modernisering af Ortved Plejecenter. Projektering og udførelse af ombygninger i og tilbygninger til Plejecenter

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Trykte bøger UNIVERSITY OF COPENHAGEN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 220000, 222000. Trykte bøger. Lærebøger. tildelt: Dawson Books Ltd, Foxhills House, Brindley Close,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Rudkøbing: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger LANGELAND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt Privat Partnerskab (OPP) ved ny skole i Rudkøbing.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø Kommuner. Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud om indkøb af EMO-mærkning til kommunens bygninger.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK Helsingør: Spil og legetøj; markedsforlystelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af legetøj, beskæftigelses og billedkunstmateriale. Indkøb af legetøj,

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere