Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Frederiksberg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 200/S FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprise - Udbygning og ombygning af Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg. Totalentreprise. Ombygning & udbygning af Skolen ved Bülowsvej. CPV: , tildelt: Hansen & Andersen, Profilbuen 2, 4700 Næstved, DANMARK. E-post: Tlf Fax

2 DK-Assens: Bygge- og anlægsarbejder 200/S FONDEN ARENA ASSENS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Nyt idrætshus i Assens. Etablering af nyt idræthus i eksisterende samt nye bygninger på den tidligere Danisco-grund i Assens. Projektet udbydes i en form for omvendt licitation. CPV: tildelt: 5E Byg A/S, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 200/S REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af konsulentydelser i forbindelse med energimaerkning af sygehuse. Sygehusene i Region Syddanmark skal have udarbejdet energimaerker for alle bygninger over 60 m2. CPV: tildelt: Grontmij/Carl Bro A/S, Skibhusvej 52 A, 5000 Odense, DANMARK.

4 DK-Kokkedal: Rengøring 200/S FREDENSBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Bygningsrengøring og vinduespolering. Daglig intern bygningsrengøring samt periodisk vinduespolering. CPV: , tildelt: Forenede Rengøring A/S, Buddingevej 32-36, 2860 Søborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

5 DK-Vejen: Rådgivning i forbindelse med byggeri 200/S VEJEN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vejen Kommune - Totalrådgivning vedr. ombygning af det tidligere Brørup Sygehus til Sundhedscenter. I samarbejde med Region Syddanmark har Vejen Kommune indgået en aftale om totalrådgivning, der omfatter arkitekt- og ingeniørydelser vedr. projektering og gennemførelse af ombygning på det tidligeren Brørup Sygehus til Sundhedscenter. CPV: tildelt: KPF Arkitekter A/S, Sparregade 2, 8800 Viborg, DANMARK.

6 DK-Frederiksberg: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte 200/S FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vikarydelser til daginstitutioner. Køb af vikarydelser til daginstitutionsområdet fra ekstern leverandør. CPV: tildelt: Keto Vikar ApS, Sandalsparken 57, 3660 Stenløse, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

7 DK-Vejle: Asfalt 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Asfaltarbejder. Håndlapning med varmblandet asfalt, revneforsegling samt affræsning og maskinudlægning af AB. CPV: tildelt: LMK VEJ A/S, Dortheavej -3, 77 Uldum, DANMARK.

8 DK-Vejle: Gadefejning 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Gadefejning. Fejning langs kantsten, på p-arealer og på cykel- og gangstier. CPV: tildelt: NCC Roads A/S, Vetsermøllevej, 8380 Trige, DANMARK.

9 DK-Vejle: Rensning og tømning af nedløbsbrønde 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af rendestensbrønde. Tømning af rendestensbrønde, rensning af underløb og linieafvandingssystemer. CPV: tildelt: NKI Kloak- & Industriservice, Lundeborgvej 2, 9220 Aalborg Ø, DANMARK.

10 DK-Vejle: Vedligeholdelse af arealer 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Græsklipning. Klipning af rabatgræs og græsflader. CPV: tildelt: Nygaard, Pottemagervej 5, 700 Vejle, DANMARK. NCC Roads A/S, Vestermøllevej 5, 8380 Tige, DANMARK. Nygaard, Pottemagervej 5, 700 Vejle, DANMARK.

11 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang 200/S KOEBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kantinedrift, rekvisitionssalg med videre. Daglig kantinedrift for Københanvs Erhvervsakademis studerende og medarbejdere, samt rekvisitionssalg i forbindelse med møder og. Repræsentative arrangementer. CPV: tildelt: Alliance Systems A/S, Ravnsborggade 7 B, 2. tv., 2200 København N, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

12 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling 200/S FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Netmatch - sekretariats- og driftsfunktion. Kontrakten indgås med Forsknings- og innovationsstyrelsen og omfatter etablering af en sekretariats- og driftsfunktion for Rådet for Teknologi og Innovations initiativ "Netmatch". CPV: tildelt: RegLab, Knabrostræde 30,, 20 København K, DANMARK.

13 DK-Holte: Gaderengøring 200/S RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renhold ukrudtsbekæmpelse beplantningspleje Arbejdet omfatter: renhold og ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten, fortove og pladser mv, renhold af byudstyr, beplantningspleje og kantopfyldning af rabatter. CPV: , , tildelt: Skælskør Anlægsgartnere A/S, Teglværksvej 2b Tystofte, 4230 Skælskør, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-København: Rengøring 200/S KOEBENHAVNS ENERGI A/S ens betegnelse for kontrakten: Rengøring og Vinduespolering. Rengøring og vinduespolering. CPV:

15 DK-København: Skinner 200/S BANEDANMARK, INDKOEB & EJENDOM, INDKOEB & KONTRAHERING ens betegnelse for kontrakten: Aftale vedr. produktion og levering af skinner i år 200. Aftale vedrørende produktion og levering af skinner i år 200, jf. kvalifikationsordning - EU bekendtgørelse 2008/S CPV: , tildelt: ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH, Holstenstrasse 3 A, Kaltenkirchen, TYSKLAND.

16 DK-Kastrup: Bortskaffelse og behandling af affald 200/S POST DANMARK A/S, KONCERN INDKOEB ens betegnelse for kontrakten: Håndtering af Erhvervsaffald. Håndtering af Erhvervsaffald på Post Danmarks adresser i Danmark. CPV: tildelt: Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 85, 5863 Ferritslev, DANMARK.

17 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 200/S ARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ARHUS SYGEHUS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: DNU Fase 0-projekter - Udvidelse af strålekapacitet. Som en del af regeringens kræftbehandlingsplan, skal strålekapaciteten i Århus udvides, så der kan ibrugtages 2 strålekanoner i 20 og 2 strålekanoner 203. På grund af denne udvidelse af strålekapaciteten skal der opføres en ny bygning, hvor strålekanonerne placeres. Der er endvidere behov for en række servicerum, kontorfaciliteter m.v. Strålebehandlingen er i dag koncentreret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De nye arealer placeres på Århus Universitetshospital, Skejby og forbindes til det eksisterende sygehus byggeriet omfatter ca m² bebyggelse i 4 etager. Plan 0 indeholder stråleterapien med behandlingsrum til 4 strålekanoner samt tilhørende rum såsom venterum, kontorer, depoter, værksted, omklædningsrum mv. Plan 02 indeholder konsultation samt kontorer. Plan 03 indeholder OP-stue, MR-scanner, PET/CT-scanner, Brachy rum samt tilhørende rum såsom sengestue, depot mv. Plan 04 indeholder teknik, kantine samt kontorer. Arbejderne udbydes i 3 fagentrepriser i alt: 0 Terræn- og haveanlæg 02 Råhusentreprise 03 Tømrerentreprise 04 Facadelukningsentreprise 05 Malerentreprise 06 Gulventreprise 07 VVS-entreprise 08 Sprinklerentreprise 09 Køleentreprise 0 Ventilationsentreprise El-entreprise 2 Elevatorentreprise 3 Generatoranlægsentreprise Råhusentreprenøren overtager grunden med udgravet byggegrube. Byggeriet, som forbindes til det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby gennem jorddækket tunnel, opføres med bagmure, stabiliserende vægge, søjler og etagedæk i in situ støbt beton og skalmur i tegl i de 3 nederste plan. Plan fire udføres som let metalbeklædte facader. Udvendige vinduer og døre udføres i aluminiumsprofiler. Indvendige skillevægge udføres primært som malerbehandlede gipspladevægge. Lofter som akustikdæmpende systemlofter. Indvendig komplettering udføres som klassificerede og uklassificerede pladedøre, glasdøre og glasvægge. Gulve beklædes primært med linoleum og vinyl på betonafretningslag. Bygningen udstyres med traditionelle sygehusinstallationer. Hver etage, er af hensyn til forsyningssikkerhed, opdelt i 2 vandrette forsyninger, der forsyner hver sin halvdel af bygningen. Bygningen forsynes fra eget køleanlæg og får egen nødgenerator. Endvidere udstyres bygningen med 3 elevatorer. CPV: tildelt: Danjord, Viengevej 8, 8240 Risskov, DANMARK. NCC Construction, Rymarken 2, 820 Århus V, DANMARK. Raunstrup Tømrer A/S, Robert Fultonsvej 22, 8200 Århus N, DANMARK. Eiler Thomsen Alufacader A/S, Ivar Lundgaards Vej 25, 7500 Holstebro,

18 DANMARK. Malerfirma Carsten Sørensen, Livøvej, 8800 Bjerringbro, DANMARK. Hammelsvang A/S, Bøgekildevej 26, 836 Hasselager, DANMARK. Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232, 4320 Lejre, DANMARK. Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232, 4320 Lejre, DANMARK. Johnson Control A/S, Sortevej 30, 8543 Hornslet, DANMARK. Wicotec A/S, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, DANMARK. Strøm Hansen A/S, Sundsholmen 39, 9400 Nørresundby, DANMARK. Bravida Danmark A/S, Nupark 5, 7500 Holstebro, DANMARK. MG Service, Brandbjerglundvej 0, 8700 Horsens, DANMARK. 2

19 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 200/S ARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: DNU fase 0-projekter - Intensiv og RCV. Intensiv afdelingerne på både ÅUH Århus Sygehus og ÅUH Skejby har fået påbud fra Arbejdstilsynet begrundet i pladsforholdene i afdelingerne. Det indebærer, at en udvidelse af de to afdelingers fysiske rammer er nødvendig. Løsningen er en ombygning og tilbygning til Intensivafdelingen på ÅUH Skejby og en udflytning af respirationscenter Vest fra Århus Sygehus til ÅUH Skejby, således at overholdelse af påbud på både Århus Sygehus og Skejby bliver mulig. Byggeriet omfatter ca. 600 m² ombygning, og nybyggeri i 2 etager plus partiel kælderetage, i alt ca m². Intensivafdelingen, som omfatter både ombygning og nybyggeri, ligger på. Sal. Respirationscenter Vest placeres i stueplan af nybyggeriet. Ny kælder indrettes overvejende til teknik og installationer, men også med fjerndepot for Respirationscenter Vest. Byggeriet opføres i 2 etaper, første etape, hvor tilbygningen færdiggøres og valideres til indflytning for Intensiv og Resperationscenter Vest inden 2. Etape som er ombygning af eksisterende intensivafdeling bygning G. Påbegyndes. Da byggeriet skal ske medens hospitalets øvrige naboafdelinger (bl.a operationstuer) er aktive, skal byggesagen ske med skærpet hensyntagen til sygehusets øvrige funktioner og arbejder. Arbejderne udbydes i 7 fagentrepriser i alt: 0 Terræn- og haveanlæg. 02 Råhusentreprisen. 03 Tømrer- og snedkerentreprisen. 04 Facadelukningsentreprisen. 05 Malerentreprisen. 06 Gulventreprisen. 07 VVS-entreprisen. 08 Sprinklerentreprisen. 09 Ventilationsentreprisen. 0 El-entreprisen. EDB kabling. 2 Elevatorentreprisen. 3 Fast inventar. 4 Rustfrit stålinventar. 5 Loftlifte. 6 Intensiv søjler - udbud af delaftale nr. 6 blev annulleret. 7 Sengestuepaneler. Arealoversigt: Ombygning bygning G: Plan 0 (kælder): 80 m² (ca. nødv. omfang i forb. med ombygn.. sal). Plan (stueetage): 50 m² (ca. nødv. omfang i forb. med ombygn.. Sal). Plan 2 (.salsetage): 570 m². I alt bygning G 700 m². Kosmetisk renovering: Korridorgange St. &. Sal: 260 m². Tilbygning nybyggeri F-G-H: Plan 0 (kælder): 450 m². Plan (stueetage): 2 25 m². Plan 2 (.salsetage): m². I alt nybyggeri F-G-H m². Terræn- & belægningsarealer: 2 nye gårdrum (F-G-H): 420 m²

20 Renovering gårdrum G + H: 500 m². Kapel befæstet forplads: 500 m². Reetablering cykelsti mm.: 000 m². Byggeplads, stamvej: m² (inkl. midlertidig nedlæggelse p-pladser). CPV: tildelt: Anlægsgartner Ingolf Rasmussen, Skovlundvej 3, 854 Skødstrup, DANMARK. Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Mågevej 4, 8370 Hadsten, DANMARK. Hustømrerne A/S, Katrinebjergvej 7, 8200 Århus N, DANMARK. HS Hansens Fabrikker A/S, Gunnar Clausens Vej 9 B,., 8260 Viby J, DANMARK. Globe Malerfirma A/S, Murervej 24, 670 Esbjerg, DANMARK. Jul Nielsen A/S, Suderbrovej 2, 9900 Frederikshavn, DANMARK. Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. L&H Rørbyg A/S, Kaolinvej 0, 9220 Aalborg, DANMARK. Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. Mariendal, Silkeborgvej 294, 8230 Åbyhøj, DANMARK. ATEA A/S, Oluf Palmes Allé 44, 8200 Århus N, DANMARK. Thyssen Krupp Elevator A/S, Satelitvej 3, 8700 Horsens, DANMARK. zystm A/S, Smedevej, 7430 Ikast, DANMARK. zystm A/S, Smedevej, 7430 Ikast, DANMARK. Ergolet, Tårnborgvej 2 C, 4220 Korsør, DANMARK. Duelco A/S, Systemvej 8, 9200 Aalborg, DANMARK. 2

21 DK-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder 200/S DEN SELVEJENDE INSTITION LIONS PARK FREDERIKSBORG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekontrakt, Lions Park Frederiksborg udvidelse og ombygning af plejecenter. Aftalen omfatter samtlige arbejder forbundet med projektets gennemførelse, her-under projektering og udførelse som totalentreprenør vedrørende gennemførelsen af følgende projekt: Ombygning og udvidelse af plejecenter Lions Park Frederiksborg. CPV: tildelt: Omnicon Projektudvikling A/S, Brønshøjholms Allé 3, 2700 Brønshøj, DANMARK. E-post: Tlf Fax

22 DK-København: Biomedicinsk udstyr 200/S KOEBENHAVNS UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af Calorimetry monitoring system til mus og rotter. Indirekte Calorimetri- og adfærds monitoreringssystem bergent for både mus og rotter. CPV: tildelt: TSE Sytems GmbH, Siemensstrasse 2, 6352 Bad Homburg, TYSKLAND. Tlf Fax

23 DK-Skanderborg: Plejeinformationssystem 200/S SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Eu-udbud af IT-system til Handicap & socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. Systemet benyttes på handicap- og psykiatriområdet, der arbejder med borgere fra 0 00 år i eget hjem, bofællesskab eller på institution. Systemet understøtter den brede palette af opgaver Skanderborg Kommune har i arbejdet med børn og voksne i dagtilbud og/eller døgntilbud som beskrevet i udbudsmaterialet. CPV: tildelt: DataSign A/S, 6000 Kolding, DANMARK.

24 DK-København: Revisionsvirksomhed 200/S REGION HOVEDSTADEN, REGION SJAELLAND, REGION MIDTJYLLAND OG REGION NORDJYLLAND V/ SEKRETARIATET FOR INTERREG IVA Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af revision af EU-program. De fire regioner har indgået kontrakt med en tilsynsførende, der skal forestå revision af de danske omkostninger i EU-programmet Interreg IVA Øresund Kattegat Skagerrak. Opgaven omfatter både forhpndsgodkendelse og revision af projekterne, samt løbende rådgivning til projektets parter. CPV: tildelt: Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

25 DK-Viborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 200/S VIBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Etablering af 40 handicapboliger (plejeboliger) og servicearealer i Viborg. Nærværende udbud omfatter arkitekt- og ingeniørydelser i forbindelse med etablering af 40 almene handicapboliger og servicearealer i Viborg. Boligerne skal realiseres og finansieres inden for det gældende maksimumsbeløb for pleje-/ældreboliger i provinsen. Rådgiverens ydelser samt byggeriets økonomiske ramme, omfang, arealer m.v. er fastlagt i udbudsmaterialet. CPV: tildelt: Christensen & Rottbøll A/S, Bispensgade, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf

26 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse 200/S UNIVERSITETS- OG BYGGESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Bygning S. Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af ny bygning til Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Den nye bygning indeholder P-kælder, undervisningslokaler, multirum/kantine og kontorarealer for studenterservice. CPV: tildelt: Poul Pedersen A/S, Grimhøjvej 2, 8220 Brabrand, DANMARK. Tlf Fax Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Mågevej 4, 8370 Hadsten, DANMARK. Tlf STB Byg A/S, Skovbøllingvej 7, 7300 Jelling, DANMARK. Tlf Fax HS Hansens Fabrikker A/S, Gunnar Clausens Vej 9B, 8260 Viby J, DANMARK. Tlf Fax HB Trapper A/S, Enggårdvej 5 Snejbjerg, 7400 Herning, DANMARK. Tlf Fax Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. Tlf Fax Airteam A/S, Søren Nymarks Vej 2, 8270 Højbjerg, DANMARK. Tlf Fax Kirkebjerg A/S, Sylbækvej 3 B, 8230 Åbyhøj, DANMARK. Tlf Fax PD Elevator I/S, Ole Rømersvej, 600 Haderslev, DANMARK. Tlf Fax Spjaldbo A/S, Kildevej 0 A, 697 Spjald, DANMARK. Tlf Fax Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S, Livøvej 4, 8800 Viborg, DANMARK. Tlf Bent Nygaard Anlæg A/S, Beringvej 9, Kolt, 836 Hasselager, DANMARK. Tlf

27 DK-Roskilde: Dieselolie 200/S KARA/NOVEREN I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af olie. Indkøb af dieselolie og fyringsolie til virksomhedens anlæg. CPV: tildelt: Kuwait Petroleum (Danmark), Banevænget 3, 3460 Birkerød, DANMARK.

28 DK-Odense: Angiografirum 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af stk. komplet og fuldt funktionsdygtigt biplan digitalt angioanlæg til OUH, Radiologisk Afd. Levering, indbringning, opstilling og installation af stk. komplet og fuldt funktionsdygtigt biplan digitalt angioanlæg, samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende røndgenudstyr. CPV:

29 DK-Odense: Patientovervågningssystem 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Patientmonitoreringsudstyr til Region Syddanmark. Levering, udpakning, samling og klargøring af patientmonitoreringsudstyr, samt bort-skaffelse af emballage, for patientmonitorer (anæstesi) og 20 stk. patientmonitorer (opvågnig). Desuden idriftsættelse af apparatet i samarbejde med brugerne. CPV:

30 DK-Odense: Anæstesi og genoplivning 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anæstesiapparater til Region Syddanmark. Levering, udpakning, samling og klargøring af anæstesiapparater, samt bort-skaffelse af emballage for apparater. Desuden idriftsættelse af apparatet i samarbejde med brugerne. CPV: tildelt: Dameca A/S, Islevdalvej 2, 260 Rødovre, DANMARK.

31 DK-Hillerød: Røntgenapparatur 200/S REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Digitalisering af eksisterende røntgenanlæg på Gentofte Hospital. Digitalisering af eksisterende røntgenanlæg. CPV: tildelt: Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, 2600 Glostrup, DANMARK.

32 DK-Hillerød: MR-scannere 200/S REGION HOVEDSTADEN KONCERNOEKONOMI, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: MR-scannere fælles/landsdækkende udbud (delaftale ). Levering, indbringning og installation af MR-scanner. CPV: tildelt: Philips Danmark A/S, Frederikskaj 6, 780 København V, DANMARK.

33 DK-Samsø: Indsamling af husholdningsaffald 200/S SAMSOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renovationskørsel of drift af Affaldscenter Harpesdal. Indsamling af dagrenovation fra husholdninger og erhverv. Indsamling af genanvendelige materialer fra decentrale containere. Periodisk indsamling af storskrald/ haveaffald samt indsamling af farligt affald herunder batterier og kliniskrisikoaffald. Drift af Affaldscenter Harpesdal, der bl.a. omfatter omlastestation for brændbart affald, genbrugscenter, containerplads, deponier, modtagestation for farligt affald og behandlingsanlæg for olieforurenet jord. CPV: , , , , tildelt: Helmer's Vognmandsforretning, Samsø Renovation ApS, Nørreskiftevej 4, 8305 Samsø, DANMARK. Tlf Fax

34 DK-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester 200/S VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: , Ny Lillebæltsbro, Driftsarbejder Driftsarbejder på Ny Lillebæltsbro omfattende eftersyn og kontrol m.v. af broens elementer samt renholdelse og vedligehold med mindre reparationsarbejde. CPV: IA5 - IA22 - IA23 - IA27. tildelt: Arkil A/S - Vejservice, Lysbjergvej 2, 6500 Vojens, DANMARK.

35 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 200/S OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Fælles statsligt rekrutteringssystem. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S af CPV: , tildelt: HR Manager Danmark ApS, Lyngbyvej 20, 200 København Ø, DANMARK.

36 DK-Århus: Udarbejdelse af serviceaftaler 200/S BY GRUPPENS INDKOEBSCENTRAL V/ ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, INDKOEB OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om udførelse af planterservice. Aftale om udførelse af planteservice. Det er valgt en totalleverandøraftale, hvor der er én leverandør for alle delområder (delområde A, B, C og D). CPV: , 03200, , tildelt: Fyns Planteservice, Ørbækvej 76, 5220 Odense SØ, DANMARK.

37 DK-Charlottenlund: Revisionsvirksomhed 200/S GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om revisionsopgaven for Gentofte Kommune. Finansiel revision og løbende forvaltningsrevision i Gentofte Kommune dvs. lovpligtig ekstern revision iht. Styrelsesloven 42. CPV: tildelt: PricewaterhouseCoopers - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, DANMARK. Tlf Fax

38 DK-Fredericia: Tingskadeforsikring 200/S ENERGINET.DK ens betegnelse for kontrakten: Indkøb af All-Risk forsikring. Indkøb af All-Risk forsikring. CPV: tildelt: AXA Versicherung AG, Heidenkampsweg 98, Hamburg, TYSKLAND. Chartis, Kalvebod Brygge, 560 København V, DANMARK. Tlf Fax R+V Allgemeine Versicherung AG, Kreuzberger Ring 7, Wiesbaden, TYSKLAND. Tlf Fax Fair Forsikring, Krumtappen 2, 2500 Valby, DANMARK. Tlf Fax

39 DK-Frederiksberg: Finansielle tjenester og forsikringstjenester 200/S CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S (CTR) ens betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringer. Indkøb af div. driftsforsikringer til CTR. CPV: tildelt: Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allè 3, 790 København V, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK.

40 DK-Århus: Bygge- og anlægsarbejder ARHUS KOMMUNE, KULTURFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprise vedrørende etablering af Kulturproduktionscenter på Godsbanen. Totalentreprise vedrørende etablering af Kulturproduktionscenter med udgangspunkt i den gamle godsbanegård i Århus. Kulturproduktionscenteret skal indehold faciliteter til udvikling og produktion af kultur, fortrinsvist indenfor kunstarterne billedkunst, scenekunst og litteratur. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Århus Kommune og Realdania. CPV: , tildelt: Hans Ulrik JensenA/S, Energivej 22, 8963 Auning, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

41 DK-Roskilde: Lægemidler mod diabetes ROSKILDE KOMMUNE RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af Diabetesartikler i henhold til 2 i serviceloven, til kommuner i Region Sjælland. Levering af Diabetesartikler i henhold til 2 i serviceloven, til kommuner i Region Sjælland (Roskilde, Faxe, Vordingborg, Kalundborg, Lejre, Solrød, Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk & Stevns Kommune). CPV: , , , tildelt: ReaMed (Et forretningsområde i A/S Tødin), Sundby 9, 7752 Snedsted, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-Grindsted: Arkitektrådgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION FILSKOV FRIPLEJEHJEM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning. Totalrådgivning 24 boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal. CPV: tildelt: Grønne & Jessen A/S, Storegade, 6800 Varde, DANMARK. E-post: Tlf Fax

43 DK-Holbæk: Elektriske husholdningsapparater HOLBAEK KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hårde hvidevarer til husholdningsbrug. Holbæk Kommune ønsker tilbud på hårde hvidevarer til husholdningsbrug (ikke storkøkken). Der er pt. 22 institutioner, og der skal leveres til det enkelte forbrugssted. Udbyders samlede forbrug af varer dækker løbende køb af hårde hvidevarer og det samlede forbrug er derfor afhængig af den udskiftning der vil ske for produktområdet i de enkelte institutioner/afdelinger samt eventuelt tilkøb ud over den eksisterende pulje at hvidevarer. Udbyder ønsker at indgå aftale med den tilbudsgiver (hovedleverandør), der lever op til mindstekravene i kravspecifikationen, bilag 2, og som afgiver den laveste pris. Hertil kommer at tilbudsgiver i kontraktperioden skal kunne overholde de forpligtelser, som er angivet i 6 i kontraktudkastet. Aftaleperioden løber fra til og med med mulighed for forlængelse i x 2 mdr. CPV: , 39700, 3970, 39720, 39722, 39723, 39730, , , , tildelt: Punkt - Nordsjællands Hvidevareservice A/S.

44 DK-Sorø: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet REGION SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aflevering af papirarkiver til Statens Arkiver. Flytning af papirarkiver til Statens arkiv for Region Sjælland og Region Midtjylland. CPV: , , , tildelt: Iron Mountain, Stamholmen 65, 650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf Iron Mountain, Stamholmen 65, 650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf

45 DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKAEFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, BESKAEFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND, BESKAEFTIGELSESREGION SYDDANMARK OG BESKAEFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver.. Analyseopgaver, dvs. Arbejdsmarkedsanalyser, Resultatanalyser, Surveys, Benchmarking, Samspilsanalyser, Andre typer af analyser. 2. Evalueringsopgaver, dvs. Brugerevalueringer, Resultat- og effektevalueringer, Indsats- og projektevaluering, Procesevaluering, Andre typer af evalueringer. 3. Udviklingsopgaver, dvs. Udvikling af nye redskaber og metoder, Udvikling af indsatsen, Andre udviklingsopgaver. 4. Konsulentydelser, dvs. Konsulentbistand mhp. forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, Konsulentbistand ved udarbejdelse af udbudsmateriale, Konsulentbistand ifm. implementering af nye metoder og redskaber i jobcentrene, Andre konsulentydelser. CPV: tildelt: Proficon/Humentor, 8900 Randers, DANMARK. Discus A/S, 8260 Viby J., DANMARK. Dansk Standard, 2920 Charlottenlund, DANMARK. New Insight A/S, 20 København K, DANMARK. Copenhagen Economics, 250 København K, DANMARK. AKF, Anvendt KommunalForskining, 502 København V, DANMARK. Rambøll Management Consulting A/S, 65 København K, DANMARK. LO Storkøbenhavn, 2000 Frederiksberg, DANMARK. COWI A/S, 2800 Kongens Lyngby, DANMARK. Mercuri Urval A/S, 2900 Hellerup, DANMARK. SFI, 052 København K, DANMARK. Inhouse Consulting, 256 København K, DANMARK. Oxford Research A/S, 2000 Frederiksberg, DANMARK. CASA, 36 København K, DANMARK. UNI-C, 200 København Ø, DANMARK. Proffessionshøjskolen Metropol, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Mploy A/S, 23 København K, DANMARK. CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 8000 Århus C, DANMARK. Teknologisk Institut, 8000 Århus C, DANMARK. Brøndum & Fliess A/S, 456 København K, DANMARK. Dios Consulting, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Strategisk Netværk, 2960 Rungsted Kyst, DANMARK. Ernst & Young, 2200 København N, DANMARK.

46 Incitare A/S, 5000 Odense, DANMARK. BDO, Kommunernes Revision, 56 København V, DANMARK. LIMS-SKS I/S, c/o SpecialKonsulentService, 9800 Hjørring, DANMARK. Capacent A/S, 2900 Hellerup, DANMARK. Wilke Markedsanalyse A/S, 5000 Odense, DANMARK. Raabokommunikation, 8000 Århus C, DANMARK. FIC, 2300 København S, DANMARK. NIRAS Konsulenterne A/S, 8000 Århus C, DANMARK. Deloitte Business Consulting A/S, 0900 København C, DANMARK. Marselisborg Praksisvidencenter, 8000 Århus C, DANMARK. Slotsholm A/S, 220 København K, DANMARK. Damvad A/S, 209 København K, DANMARK. Connectia, 8900 Randers, DANMARK. MHT Consult Aps, 3000 Helsingør, DANMARK. 2

47 DK-Kongens Lyngby: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) MINISTERIET FOR FOEDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI, PLANTEDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af GPS udstyr til arealopmåling. Plantedirktoratet er ansvarlig for kontrol af EUs arealbaserede støtte til landbruget. Der skal til løsning af denne opgave indkøbes opmålingsudstyr, der kan anvendes til kontrol af de arealstørrelser, der søges støtte på. Udstyret skal være GPS-anlæg, der kan modtage differentielle korrektionssignaler (dgps) og som via tilhørende programmel kan udføre beregning af arealstørrelser ude i marken. Måleresultatet skal på udstyret kunne konverteres til et filformat, der kan indlæses i Plantedirektoratets GIS-program PDgis (pt. baseret på MapInfo run time 8.5). Udbuddet omfatter indkøb af 00 anlæg. Såfremt der leveres udstyr, som kræver servicering eller vedligehold, skal der indgås en aftale om servicering, vedligehold og reparation af udstyret, herunder brugersupport. Det forventes endvidere, at den udvalgte leverandør kan forestå uddannelsen af ca. 20 superbrugere hos Plantedirektoratet. Ud over køb af de 00 anlæg skal der gives en option vedrørende levering af op til yderligere 6 "pakker" á 5 stk. komplette sæt GPS opmålingsydstyr identisk med hovedleverancen til eventuel levering i perioden 200 til og med 203. En option på forlængelse af serviceaftalen med yderligere et år. En option på levering af op til 0 stk. "klippekort" på hver 50 timer til ekstra softwareudvikling. En option på levering af op til 0 stk. "klippekort" på hver 50 timer til f. eks. ekstra uddannelse eller lign. En option der gælder i perioden. marts 200 til og med på op til 00 stk. afstandsmålere, der kan anvendes sammen med udstyret. CPV: 38200, , , tildelt: ToppTopo, Banegraven 2, 3500 Slangerup, DANMARK. E-post: Tlf

48 DK-Viby: Tingskadeforsikring BOLIGFORENINGEN ARHUS OMEGN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale vedr. skadesforsikring. Etablering af forsikringsprogram. CPV: , , tildelt: Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK.

49 DK-Holte: Massage RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om seniorordning til medarbejdere født i 954 og før. Rudersdal Kommune har indgået aftale med Copenfysio om en kursusdag for alle seniormedarbejdere samt et klippekort. Kursusdagen tager udgangspunkt i at styrke seniormedarbejderen som ressourceperson. Klippekortet er til ydelser indenfor sundhed og velvære. CPV: , , , , tildelt: Copenfysio Aps, Redhavnsvej 5, 200 København Ø, DANMARK.

50 DK-Helsingør: Tolkning HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftaler om levering af tolkebistand til Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Allerød Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune og Køge Kommune. Levering af tolkebistand til Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Allerød Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune og Køge Kommune, primært til brug ved undersøgelse, kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser. Hver kommune er selvstændig ordregiver og har indgået rammeaftaler med de valgte tolkebureauer. CPV: tildelt: Der er indgået rammeaftaler med Flygtningshjælpens Tolkeservice, A.G. Service, N.U. Translation, N-Service. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, SK Tolkeservice, A.G. Service og Tolkeservice Danmark. Der er indgået rammeaftaler med Tolkeservice Danmark og Flygtningehjælpens Tolkeservice. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Tolkeservice Danmark, Flygtningehjælpens Tolkeservice og Social-Medicinsk Tolkeservice. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, Social-Medicinsk Tolkeservice samt Tolkeservice Danmark. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, A.G. Service og N-Service. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Flygtningehjælpens Tolkeservice og A.G. Service. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Flygtningehjælpens Tolkeservice, SK Tolkeservice, Tolkeservice Danmark og A.G. Service. Der er indgået rammeaftale med International Tolkeservice.

51 DK-Valby: Formidling af personale KOEBENHAVNS KOMMUE, KONCERNSERVICE, CENTER FOR RADGIVNING OG UDVIKLING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af vikarformidling på det pædagogiske område. Vikarformidling på det pædagogiske område. CPV: tildelt: Pædagogisk Vikarbureau A/S, Alderogade 6 C, 200 København Ø, DANMARK. Pareta A/S, Biskop Svanes Vej 59 B, 3460 Birkerød, DANMARK.

52 DK-Helsingør: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Kontrakterne omhandler udførelse af årlige uanmeldte tilsyn med henholdsvis plejehjem og med sociale tilbud beliggende i Helsingør Kommune. Tilsynet omfatter ikke finansielle og økonomiske tilsyn eller tilsynsområder og emner, som andre efter lovgivning eller aftale har ansvaret for at udføre fx arbejdsmiljøtilsyn, brandtilsyn m.fl. Kontrakten om udførelsen af uanmeldte tilsyn med plejehjem omfatter 7 plejehjem og 0 permanente plejeboliger på et træningscenter. Kontrakten om udførelse af uanmeldte tilsyn med sociale tilbud omfatter 22 sociale tilbud. CPV: tildelt: Care Group, Nørkjær 35, 700 Vejle, DANMARK. Konsulenthuset Fredensborg, Kongevejen 47, 3480 Fredensborg, DANMARK.

53 DK-Helsingør: Rengøring HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune. Kontrakten omfatter drift af helårsåbne og sæsonåbne offentlige toiletter på ca. 5 forskellige lokaliteter i Helsingør Kommune. De udbudte opgaver består hovedsageligt i rengøring, åbning og lukning af toiletterne samt løbende tilsyn med toiletterne til sikring af et acceptabelt rengøringsniveau. CPV: , 90900, tildelt: Alliance+, Produktionsvej 8-0, 2600 Glostrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

54 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammeaftaler, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: tildelt: AstraZeneca A/S, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, DANMARK. Norpharma A/S, Slotsmarken 5, 2970 Hørsholm, DANMARK. Ratiopharm A/S, Slotsmarken 2 st. tv., 2970 Hørsholm, DANMARK.

55 DK-Aalborg: Kirurgiske implantater REGION NORDJYLLAND, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologiske stents. Udbud vedr. Radiologiske stents, herunder Stents til endovaskulær anvendelse selvekspanderende og Stents til anvendelse i galdeveje selvekspanderende. CPV: tildelt: Bard Medical Systems AB, Sudergade 35 B, 3000 Helsingør, DANMARK. E-post: Tlf Fax Boston Scientific Danmark ApS, Strandvejen 70, 3.sal, 2900 Hellerup, DANMARK. E-post: Tlf Fax

56 DK-Aalborg: Ballonkatetre REGION NORDJYLLAND, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ballon katetre PTA. Udbud vedr. ballon katetre herunder 0.08 system, crus og standard balloner. CPV: tildelt: Biotronik ApS, Lyngsø Alle 3A Bygning 6, 2, 2970 Hørsholm, DANMARK. E-post: Tlf Fax ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50 B, 3460 Birkerød, DANMARK. E-post: Tlf Fax Johnson & Johnson Ab, Bregnerødvej 33 Postboks 280, 3460 Birkerød, DANMARK. E-post: Tlf Fax

57 DK-Vejle: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakter om levering af stomiprodukter til Region Syddanmark. Kontrakterne omhandler indkøb af stomiprodukter til Region Syddanmark fordelt på flere (9) forskellige rammeaftaler. Der er tre typer af delaftaler: ) leverandør pr. delaftale - gældende for delaftalerne 4, 5, 6, 7 og 8. 2) 3 leverandører pr. delaftale - gældende for, 2, 3 og ) leverandør pr. positionsnummer - gældende for 9.; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.0; 9.. Der er indgået kontrakter med 7 forskellige leverandører. CPV: , , tildelt: Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): og Fax Biofarma Logistik A/S, Naverland 22, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Focuscare Denmark Aps, Østervangsvej 2, 8900 Randers C, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK.

58 E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam Aps, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMA 2

59 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN, BYGGERADGIVNING ens/den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet: Ny udstillingsbygning til museet Møntergården. Aftale om rådgivning og bistand. CPV: Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen: Maali & Lalanda A/S, arkitekter m.a.a., Dalgas Boulevard 56, 2000 København, Frederiksberg, DANMARK.

60 DK-Helsingør: Bankydelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Varetagelse af daglige bankforretninger for Helsingør Kommune. Kontrakten vedrører afvikling af Helsingør Kommunes daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt dertil knyttede serviceydelser. I tilknytning hertil omfatter kontrakten løbende kommunikation og it-understøttelse af betalingstransaktioner m.v. CPV: tildelt: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 5, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

61 DK-Viborg: Tingskadeforsikring BOLIGSELSKABET SCT. JOERGEN, VIBORG KJELLERUP Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringsløsning til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerupl samt 2 administrerede foreninger. Boligselskabets indkøb af forsikringsløsning på relevante skadersforsikringer herunder ansvarsforsikringer. CPV: tildelt: Nykredit Forsikring, Anker Heegaardsgade 8, 780 København V, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

62 DK-Varde: Tingskadeforsikring ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING VARDE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringsløsning til Arbejdernse Andels- Boligforening Varde. Boligforeningens indkøb af forsikringsløsning på relevante skadersforsikringer herunder ansvarsforsikringer. CPV: tildelt: Alka Forsikring, Engelholm Alle, 2630 Taastrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

63 DK-København: Levering af programmel IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale vedrørende adgang til auktionssoftware og konsulentydelser i forbindelse med frekvensauktioner. Begrænset udbud vedrørende indgåelse af en tre-årig rammeaftale indeholdende 2 dele: ) Adgang til elektronisk webbaseret auktionssoftware 2) Konsulentydelser i forbindelse med kommende frekvensauktioner. CPV: , , tildelt: DotEcon Ltd., 7 Welbeck Street, London WG 9XJ, DET FORENEDE KONGERIGE. Internetadresse (URL): NERA Economic Consulting, 5 Stratford Place, London WC BE, DET FORENEDE KONGERIGE. Internetadresse (URL):

64 DK-Århus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Personalegoder og fleksible lønpakker. Udbuddet vedrører muligheden for - med effektuering pr at kunne tilbyde medarbejderne i Region Midtjylland en række bruttolønsfinansierede personalegoder, se nærmere specifikationerne på s hjemmeside. Der er lagt op til, at der skal tilbydes følgende typer bruttolønsfinansierede. Personalegoder: Bredbånd/mobilt bredbånd. Bredbåndstelefoni. Mobiltelefoni. Hjemme-pc og udstyr. Aviser. Erhvervskort. Udbuddet omhandler følgende:. Det til opgaven relevante system/software 2. Administrative ydelser/daglig administration 3. Aftale-/kontraktindgåelse med (under-) leverandører af de produkter og ydelser, der er knyttet til de bruttolønsfinansierede personalegoder, og/eller assistere Region Midtjylland med indgåelser af aftaler med (under-) leve-randører. 4. Konsulentbistand, herunder udarbejdelse samt evt. udsendelse af informationsmateriale/varekatalog om tilbuddene, skatteregler m.v. til medarbejderne i samarbejde med Region Midtjylland. Region Midtjylland har som mål at Regionen skal have mindst mulig administration omkring personalegodeordningen. CPV: , tildelt: Belle Balance A/S, Bomuldsgade 4, 2., 2500 Valby, DANMARK.

65 DK-Århus: Vurdering af resultater VAEKSTHUS MIDTJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af evaluering vedrørende initiativer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Udbuddet vedrører evaluering af initiativer vedrørende iværksætteri og virksomhedsudvikling. Udbuddet. Er delt op i to dele, som der gives selvstændigt tilbud på: ) Effektmåling, 2) Evaluering af aktivitet og. Organisation. CPV: tildelt: DAMVAD, Badstuestræde 20, 209 København K, DANMARK. Internetadresse (URL): DAMVAD, Badstuestræde 20, 209 København K, DANMARK. Internetadresse (URL):

66 DK-Kalundborg: Isrydning KALUNDBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vintertjeneste. Kommunal vintertjeneste med snerydning og glatførebekæmpelse. CPV: , tildelt: Obel Transport A/S, Julesmindevej Postbox 42, 4400 Kalundborg, DANMARK. Jørn Byskov, Søvejen 2, 4490 Jerslev Sjælland, DANMARK. Flemming Michael Petersen, Dalsgårdsvej 6, 4270 Høng, DANMARK.

67 DK-Roskilde: Rottebekæmpelse ROSKILDE KOMMUNE, TEKNIK & MILJOE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Den lovpligtig rottebekæmpelse i Roskilde Kommune.. CPV: , tildelt: Kiltin A/S, Støberivej 7, 3660 Stenløse, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

68 DK-København: Støttetjenester for den offentlige sektor UDENRIGSMINISTERIET (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , , 79200, , , , Støttetjenester for den offentlige sektor. Dokumenteringstjenesteydelser. Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser. Bogføring. Kundepleje. Rejsebureauvirksomhed og lignende. Turistinformation. Callcenter. tildelt: VF Worldwide Holdings Limited, Kamalacharan Bldg, Plot 79/80 - Jawahar Nagar Goregaon (West), Mumbai, INDIA. Telesmart International, 5 Rue Du 9 Janvier, Garches, FRANCE.

69 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder LYNETTEFAELLESSKABET I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Nyt slamforbrændingsanlæg. Jord- og betonentreprisen. CPV: tildelt: NCC Construction Danmark, Tuborg Havnevej 5, 2900 Hellerup, DANMARK. Tlf Fax

70 DK-Odense: Målere FJERNVARME FYN A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af fjernvarmemålere, inkl. førstegangs verifikation. Indkøb af elektroniske fjernvarmemålere inkl. førstegangs verifikation. CPV: , , tildelt: Kamstrup A/S.

71 DK-Hobro: Forsikringstjenester HOBRO BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring. CPV: tildelt: Chartis Europe, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. E-post: Internetadresse (URL):

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Godkendte udbydere Udbyder Modul Adresse Ankerhus A/S Ankerhus A/S Århusvej 1 8382 Hinnerup Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456

Læs mere

19. september 2013 Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus

19. september 2013 Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus Nybyggeri Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus N1 Storentrepriser Behandlings- og sengebygninger 4-8 etager 29.950 m 2 09-2012 - Råhus/lukning - E. Pihl & Søn - JORTON - MT

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Udbyder Modul Adresse Ankerhus A/S Ankerhus A/S Århusvej 1 8382 Hinnerup Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Business

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult.

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult. Navn Nationalitet Dorte Hansen Dansk Født 1952 Uddannelse Økonoma, 1974 Holstebro Centralsygehus, Frederiksberg Hospital Sprog Ansættelse i firmaet Engelsk Ejer af firmaet Specialisering Indretning af

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere