Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Frederiksberg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 200/S FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprise - Udbygning og ombygning af Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg. Totalentreprise. Ombygning & udbygning af Skolen ved Bülowsvej. CPV: , tildelt: Hansen & Andersen, Profilbuen 2, 4700 Næstved, DANMARK. E-post: Tlf Fax

2 DK-Assens: Bygge- og anlægsarbejder 200/S FONDEN ARENA ASSENS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Nyt idrætshus i Assens. Etablering af nyt idræthus i eksisterende samt nye bygninger på den tidligere Danisco-grund i Assens. Projektet udbydes i en form for omvendt licitation. CPV: tildelt: 5E Byg A/S, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 200/S REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af konsulentydelser i forbindelse med energimaerkning af sygehuse. Sygehusene i Region Syddanmark skal have udarbejdet energimaerker for alle bygninger over 60 m2. CPV: tildelt: Grontmij/Carl Bro A/S, Skibhusvej 52 A, 5000 Odense, DANMARK.

4 DK-Kokkedal: Rengøring 200/S FREDENSBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Bygningsrengøring og vinduespolering. Daglig intern bygningsrengøring samt periodisk vinduespolering. CPV: , tildelt: Forenede Rengøring A/S, Buddingevej 32-36, 2860 Søborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

5 DK-Vejen: Rådgivning i forbindelse med byggeri 200/S VEJEN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vejen Kommune - Totalrådgivning vedr. ombygning af det tidligere Brørup Sygehus til Sundhedscenter. I samarbejde med Region Syddanmark har Vejen Kommune indgået en aftale om totalrådgivning, der omfatter arkitekt- og ingeniørydelser vedr. projektering og gennemførelse af ombygning på det tidligeren Brørup Sygehus til Sundhedscenter. CPV: tildelt: KPF Arkitekter A/S, Sparregade 2, 8800 Viborg, DANMARK.

6 DK-Frederiksberg: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte 200/S FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vikarydelser til daginstitutioner. Køb af vikarydelser til daginstitutionsområdet fra ekstern leverandør. CPV: tildelt: Keto Vikar ApS, Sandalsparken 57, 3660 Stenløse, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

7 DK-Vejle: Asfalt 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Asfaltarbejder. Håndlapning med varmblandet asfalt, revneforsegling samt affræsning og maskinudlægning af AB. CPV: tildelt: LMK VEJ A/S, Dortheavej -3, 77 Uldum, DANMARK.

8 DK-Vejle: Gadefejning 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Gadefejning. Fejning langs kantsten, på p-arealer og på cykel- og gangstier. CPV: tildelt: NCC Roads A/S, Vetsermøllevej, 8380 Trige, DANMARK.

9 DK-Vejle: Rensning og tømning af nedløbsbrønde 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af rendestensbrønde. Tømning af rendestensbrønde, rensning af underløb og linieafvandingssystemer. CPV: tildelt: NKI Kloak- & Industriservice, Lundeborgvej 2, 9220 Aalborg Ø, DANMARK.

10 DK-Vejle: Vedligeholdelse af arealer 200/S VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Græsklipning. Klipning af rabatgræs og græsflader. CPV: tildelt: Nygaard, Pottemagervej 5, 700 Vejle, DANMARK. NCC Roads A/S, Vestermøllevej 5, 8380 Tige, DANMARK. Nygaard, Pottemagervej 5, 700 Vejle, DANMARK.

11 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang 200/S KOEBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kantinedrift, rekvisitionssalg med videre. Daglig kantinedrift for Københanvs Erhvervsakademis studerende og medarbejdere, samt rekvisitionssalg i forbindelse med møder og. Repræsentative arrangementer. CPV: tildelt: Alliance Systems A/S, Ravnsborggade 7 B, 2. tv., 2200 København N, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

12 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling 200/S FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Netmatch - sekretariats- og driftsfunktion. Kontrakten indgås med Forsknings- og innovationsstyrelsen og omfatter etablering af en sekretariats- og driftsfunktion for Rådet for Teknologi og Innovations initiativ "Netmatch". CPV: tildelt: RegLab, Knabrostræde 30,, 20 København K, DANMARK.

13 DK-Holte: Gaderengøring 200/S RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renhold ukrudtsbekæmpelse beplantningspleje Arbejdet omfatter: renhold og ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten, fortove og pladser mv, renhold af byudstyr, beplantningspleje og kantopfyldning af rabatter. CPV: , , tildelt: Skælskør Anlægsgartnere A/S, Teglværksvej 2b Tystofte, 4230 Skælskør, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-København: Rengøring 200/S KOEBENHAVNS ENERGI A/S ens betegnelse for kontrakten: Rengøring og Vinduespolering. Rengøring og vinduespolering. CPV:

15 DK-København: Skinner 200/S BANEDANMARK, INDKOEB & EJENDOM, INDKOEB & KONTRAHERING ens betegnelse for kontrakten: Aftale vedr. produktion og levering af skinner i år 200. Aftale vedrørende produktion og levering af skinner i år 200, jf. kvalifikationsordning - EU bekendtgørelse 2008/S CPV: , tildelt: ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH, Holstenstrasse 3 A, Kaltenkirchen, TYSKLAND.

16 DK-Kastrup: Bortskaffelse og behandling af affald 200/S POST DANMARK A/S, KONCERN INDKOEB ens betegnelse for kontrakten: Håndtering af Erhvervsaffald. Håndtering af Erhvervsaffald på Post Danmarks adresser i Danmark. CPV: tildelt: Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 85, 5863 Ferritslev, DANMARK.

17 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 200/S ARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ARHUS SYGEHUS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: DNU Fase 0-projekter - Udvidelse af strålekapacitet. Som en del af regeringens kræftbehandlingsplan, skal strålekapaciteten i Århus udvides, så der kan ibrugtages 2 strålekanoner i 20 og 2 strålekanoner 203. På grund af denne udvidelse af strålekapaciteten skal der opføres en ny bygning, hvor strålekanonerne placeres. Der er endvidere behov for en række servicerum, kontorfaciliteter m.v. Strålebehandlingen er i dag koncentreret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De nye arealer placeres på Århus Universitetshospital, Skejby og forbindes til det eksisterende sygehus byggeriet omfatter ca m² bebyggelse i 4 etager. Plan 0 indeholder stråleterapien med behandlingsrum til 4 strålekanoner samt tilhørende rum såsom venterum, kontorer, depoter, værksted, omklædningsrum mv. Plan 02 indeholder konsultation samt kontorer. Plan 03 indeholder OP-stue, MR-scanner, PET/CT-scanner, Brachy rum samt tilhørende rum såsom sengestue, depot mv. Plan 04 indeholder teknik, kantine samt kontorer. Arbejderne udbydes i 3 fagentrepriser i alt: 0 Terræn- og haveanlæg 02 Råhusentreprise 03 Tømrerentreprise 04 Facadelukningsentreprise 05 Malerentreprise 06 Gulventreprise 07 VVS-entreprise 08 Sprinklerentreprise 09 Køleentreprise 0 Ventilationsentreprise El-entreprise 2 Elevatorentreprise 3 Generatoranlægsentreprise Råhusentreprenøren overtager grunden med udgravet byggegrube. Byggeriet, som forbindes til det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby gennem jorddækket tunnel, opføres med bagmure, stabiliserende vægge, søjler og etagedæk i in situ støbt beton og skalmur i tegl i de 3 nederste plan. Plan fire udføres som let metalbeklædte facader. Udvendige vinduer og døre udføres i aluminiumsprofiler. Indvendige skillevægge udføres primært som malerbehandlede gipspladevægge. Lofter som akustikdæmpende systemlofter. Indvendig komplettering udføres som klassificerede og uklassificerede pladedøre, glasdøre og glasvægge. Gulve beklædes primært med linoleum og vinyl på betonafretningslag. Bygningen udstyres med traditionelle sygehusinstallationer. Hver etage, er af hensyn til forsyningssikkerhed, opdelt i 2 vandrette forsyninger, der forsyner hver sin halvdel af bygningen. Bygningen forsynes fra eget køleanlæg og får egen nødgenerator. Endvidere udstyres bygningen med 3 elevatorer. CPV: tildelt: Danjord, Viengevej 8, 8240 Risskov, DANMARK. NCC Construction, Rymarken 2, 820 Århus V, DANMARK. Raunstrup Tømrer A/S, Robert Fultonsvej 22, 8200 Århus N, DANMARK. Eiler Thomsen Alufacader A/S, Ivar Lundgaards Vej 25, 7500 Holstebro,

18 DANMARK. Malerfirma Carsten Sørensen, Livøvej, 8800 Bjerringbro, DANMARK. Hammelsvang A/S, Bøgekildevej 26, 836 Hasselager, DANMARK. Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232, 4320 Lejre, DANMARK. Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232, 4320 Lejre, DANMARK. Johnson Control A/S, Sortevej 30, 8543 Hornslet, DANMARK. Wicotec A/S, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, DANMARK. Strøm Hansen A/S, Sundsholmen 39, 9400 Nørresundby, DANMARK. Bravida Danmark A/S, Nupark 5, 7500 Holstebro, DANMARK. MG Service, Brandbjerglundvej 0, 8700 Horsens, DANMARK. 2

19 DK-Århus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 200/S ARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: DNU fase 0-projekter - Intensiv og RCV. Intensiv afdelingerne på både ÅUH Århus Sygehus og ÅUH Skejby har fået påbud fra Arbejdstilsynet begrundet i pladsforholdene i afdelingerne. Det indebærer, at en udvidelse af de to afdelingers fysiske rammer er nødvendig. Løsningen er en ombygning og tilbygning til Intensivafdelingen på ÅUH Skejby og en udflytning af respirationscenter Vest fra Århus Sygehus til ÅUH Skejby, således at overholdelse af påbud på både Århus Sygehus og Skejby bliver mulig. Byggeriet omfatter ca. 600 m² ombygning, og nybyggeri i 2 etager plus partiel kælderetage, i alt ca m². Intensivafdelingen, som omfatter både ombygning og nybyggeri, ligger på. Sal. Respirationscenter Vest placeres i stueplan af nybyggeriet. Ny kælder indrettes overvejende til teknik og installationer, men også med fjerndepot for Respirationscenter Vest. Byggeriet opføres i 2 etaper, første etape, hvor tilbygningen færdiggøres og valideres til indflytning for Intensiv og Resperationscenter Vest inden 2. Etape som er ombygning af eksisterende intensivafdeling bygning G. Påbegyndes. Da byggeriet skal ske medens hospitalets øvrige naboafdelinger (bl.a operationstuer) er aktive, skal byggesagen ske med skærpet hensyntagen til sygehusets øvrige funktioner og arbejder. Arbejderne udbydes i 7 fagentrepriser i alt: 0 Terræn- og haveanlæg. 02 Råhusentreprisen. 03 Tømrer- og snedkerentreprisen. 04 Facadelukningsentreprisen. 05 Malerentreprisen. 06 Gulventreprisen. 07 VVS-entreprisen. 08 Sprinklerentreprisen. 09 Ventilationsentreprisen. 0 El-entreprisen. EDB kabling. 2 Elevatorentreprisen. 3 Fast inventar. 4 Rustfrit stålinventar. 5 Loftlifte. 6 Intensiv søjler - udbud af delaftale nr. 6 blev annulleret. 7 Sengestuepaneler. Arealoversigt: Ombygning bygning G: Plan 0 (kælder): 80 m² (ca. nødv. omfang i forb. med ombygn.. sal). Plan (stueetage): 50 m² (ca. nødv. omfang i forb. med ombygn.. Sal). Plan 2 (.salsetage): 570 m². I alt bygning G 700 m². Kosmetisk renovering: Korridorgange St. &. Sal: 260 m². Tilbygning nybyggeri F-G-H: Plan 0 (kælder): 450 m². Plan (stueetage): 2 25 m². Plan 2 (.salsetage): m². I alt nybyggeri F-G-H m². Terræn- & belægningsarealer: 2 nye gårdrum (F-G-H): 420 m²

20 Renovering gårdrum G + H: 500 m². Kapel befæstet forplads: 500 m². Reetablering cykelsti mm.: 000 m². Byggeplads, stamvej: m² (inkl. midlertidig nedlæggelse p-pladser). CPV: tildelt: Anlægsgartner Ingolf Rasmussen, Skovlundvej 3, 854 Skødstrup, DANMARK. Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Mågevej 4, 8370 Hadsten, DANMARK. Hustømrerne A/S, Katrinebjergvej 7, 8200 Århus N, DANMARK. HS Hansens Fabrikker A/S, Gunnar Clausens Vej 9 B,., 8260 Viby J, DANMARK. Globe Malerfirma A/S, Murervej 24, 670 Esbjerg, DANMARK. Jul Nielsen A/S, Suderbrovej 2, 9900 Frederikshavn, DANMARK. Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. L&H Rørbyg A/S, Kaolinvej 0, 9220 Aalborg, DANMARK. Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. Mariendal, Silkeborgvej 294, 8230 Åbyhøj, DANMARK. ATEA A/S, Oluf Palmes Allé 44, 8200 Århus N, DANMARK. Thyssen Krupp Elevator A/S, Satelitvej 3, 8700 Horsens, DANMARK. zystm A/S, Smedevej, 7430 Ikast, DANMARK. zystm A/S, Smedevej, 7430 Ikast, DANMARK. Ergolet, Tårnborgvej 2 C, 4220 Korsør, DANMARK. Duelco A/S, Systemvej 8, 9200 Aalborg, DANMARK. 2

21 DK-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder 200/S DEN SELVEJENDE INSTITION LIONS PARK FREDERIKSBORG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekontrakt, Lions Park Frederiksborg udvidelse og ombygning af plejecenter. Aftalen omfatter samtlige arbejder forbundet med projektets gennemførelse, her-under projektering og udførelse som totalentreprenør vedrørende gennemførelsen af følgende projekt: Ombygning og udvidelse af plejecenter Lions Park Frederiksborg. CPV: tildelt: Omnicon Projektudvikling A/S, Brønshøjholms Allé 3, 2700 Brønshøj, DANMARK. E-post: Tlf Fax

22 DK-København: Biomedicinsk udstyr 200/S KOEBENHAVNS UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af Calorimetry monitoring system til mus og rotter. Indirekte Calorimetri- og adfærds monitoreringssystem bergent for både mus og rotter. CPV: tildelt: TSE Sytems GmbH, Siemensstrasse 2, 6352 Bad Homburg, TYSKLAND. Tlf Fax

23 DK-Skanderborg: Plejeinformationssystem 200/S SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Eu-udbud af IT-system til Handicap & socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. Systemet benyttes på handicap- og psykiatriområdet, der arbejder med borgere fra 0 00 år i eget hjem, bofællesskab eller på institution. Systemet understøtter den brede palette af opgaver Skanderborg Kommune har i arbejdet med børn og voksne i dagtilbud og/eller døgntilbud som beskrevet i udbudsmaterialet. CPV: tildelt: DataSign A/S, 6000 Kolding, DANMARK.

24 DK-København: Revisionsvirksomhed 200/S REGION HOVEDSTADEN, REGION SJAELLAND, REGION MIDTJYLLAND OG REGION NORDJYLLAND V/ SEKRETARIATET FOR INTERREG IVA Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af revision af EU-program. De fire regioner har indgået kontrakt med en tilsynsførende, der skal forestå revision af de danske omkostninger i EU-programmet Interreg IVA Øresund Kattegat Skagerrak. Opgaven omfatter både forhpndsgodkendelse og revision af projekterne, samt løbende rådgivning til projektets parter. CPV: tildelt: Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

25 DK-Viborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 200/S VIBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Etablering af 40 handicapboliger (plejeboliger) og servicearealer i Viborg. Nærværende udbud omfatter arkitekt- og ingeniørydelser i forbindelse med etablering af 40 almene handicapboliger og servicearealer i Viborg. Boligerne skal realiseres og finansieres inden for det gældende maksimumsbeløb for pleje-/ældreboliger i provinsen. Rådgiverens ydelser samt byggeriets økonomiske ramme, omfang, arealer m.v. er fastlagt i udbudsmaterialet. CPV: tildelt: Christensen & Rottbøll A/S, Bispensgade, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf

26 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse 200/S UNIVERSITETS- OG BYGGESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Bygning S. Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af ny bygning til Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Den nye bygning indeholder P-kælder, undervisningslokaler, multirum/kantine og kontorarealer for studenterservice. CPV: tildelt: Poul Pedersen A/S, Grimhøjvej 2, 8220 Brabrand, DANMARK. Tlf Fax Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Mågevej 4, 8370 Hadsten, DANMARK. Tlf STB Byg A/S, Skovbøllingvej 7, 7300 Jelling, DANMARK. Tlf Fax HS Hansens Fabrikker A/S, Gunnar Clausens Vej 9B, 8260 Viby J, DANMARK. Tlf Fax HB Trapper A/S, Enggårdvej 5 Snejbjerg, 7400 Herning, DANMARK. Tlf Fax Bravida Danmark A/S, True Møllevej 7, 838 Tilst, DANMARK. Tlf Fax Airteam A/S, Søren Nymarks Vej 2, 8270 Højbjerg, DANMARK. Tlf Fax Kirkebjerg A/S, Sylbækvej 3 B, 8230 Åbyhøj, DANMARK. Tlf Fax PD Elevator I/S, Ole Rømersvej, 600 Haderslev, DANMARK. Tlf Fax Spjaldbo A/S, Kildevej 0 A, 697 Spjald, DANMARK. Tlf Fax Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S, Livøvej 4, 8800 Viborg, DANMARK. Tlf Bent Nygaard Anlæg A/S, Beringvej 9, Kolt, 836 Hasselager, DANMARK. Tlf

27 DK-Roskilde: Dieselolie 200/S KARA/NOVEREN I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af olie. Indkøb af dieselolie og fyringsolie til virksomhedens anlæg. CPV: tildelt: Kuwait Petroleum (Danmark), Banevænget 3, 3460 Birkerød, DANMARK.

28 DK-Odense: Angiografirum 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af stk. komplet og fuldt funktionsdygtigt biplan digitalt angioanlæg til OUH, Radiologisk Afd. Levering, indbringning, opstilling og installation af stk. komplet og fuldt funktionsdygtigt biplan digitalt angioanlæg, samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende røndgenudstyr. CPV:

29 DK-Odense: Patientovervågningssystem 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Patientmonitoreringsudstyr til Region Syddanmark. Levering, udpakning, samling og klargøring af patientmonitoreringsudstyr, samt bort-skaffelse af emballage, for patientmonitorer (anæstesi) og 20 stk. patientmonitorer (opvågnig). Desuden idriftsættelse af apparatet i samarbejde med brugerne. CPV:

30 DK-Odense: Anæstesi og genoplivning 200/S MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anæstesiapparater til Region Syddanmark. Levering, udpakning, samling og klargøring af anæstesiapparater, samt bort-skaffelse af emballage for apparater. Desuden idriftsættelse af apparatet i samarbejde med brugerne. CPV: tildelt: Dameca A/S, Islevdalvej 2, 260 Rødovre, DANMARK.

31 DK-Hillerød: Røntgenapparatur 200/S REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Digitalisering af eksisterende røntgenanlæg på Gentofte Hospital. Digitalisering af eksisterende røntgenanlæg. CPV: tildelt: Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, 2600 Glostrup, DANMARK.

32 DK-Hillerød: MR-scannere 200/S REGION HOVEDSTADEN KONCERNOEKONOMI, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: MR-scannere fælles/landsdækkende udbud (delaftale ). Levering, indbringning og installation af MR-scanner. CPV: tildelt: Philips Danmark A/S, Frederikskaj 6, 780 København V, DANMARK.

33 DK-Samsø: Indsamling af husholdningsaffald 200/S SAMSOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renovationskørsel of drift af Affaldscenter Harpesdal. Indsamling af dagrenovation fra husholdninger og erhverv. Indsamling af genanvendelige materialer fra decentrale containere. Periodisk indsamling af storskrald/ haveaffald samt indsamling af farligt affald herunder batterier og kliniskrisikoaffald. Drift af Affaldscenter Harpesdal, der bl.a. omfatter omlastestation for brændbart affald, genbrugscenter, containerplads, deponier, modtagestation for farligt affald og behandlingsanlæg for olieforurenet jord. CPV: , , , , tildelt: Helmer's Vognmandsforretning, Samsø Renovation ApS, Nørreskiftevej 4, 8305 Samsø, DANMARK. Tlf Fax

34 DK-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester 200/S VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: , Ny Lillebæltsbro, Driftsarbejder Driftsarbejder på Ny Lillebæltsbro omfattende eftersyn og kontrol m.v. af broens elementer samt renholdelse og vedligehold med mindre reparationsarbejde. CPV: IA5 - IA22 - IA23 - IA27. tildelt: Arkil A/S - Vejservice, Lysbjergvej 2, 6500 Vojens, DANMARK.

35 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 200/S OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Fælles statsligt rekrutteringssystem. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S af CPV: , tildelt: HR Manager Danmark ApS, Lyngbyvej 20, 200 København Ø, DANMARK.

36 DK-Århus: Udarbejdelse af serviceaftaler 200/S BY GRUPPENS INDKOEBSCENTRAL V/ ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, INDKOEB OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om udførelse af planterservice. Aftale om udførelse af planteservice. Det er valgt en totalleverandøraftale, hvor der er én leverandør for alle delområder (delområde A, B, C og D). CPV: , 03200, , tildelt: Fyns Planteservice, Ørbækvej 76, 5220 Odense SØ, DANMARK.

37 DK-Charlottenlund: Revisionsvirksomhed 200/S GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om revisionsopgaven for Gentofte Kommune. Finansiel revision og løbende forvaltningsrevision i Gentofte Kommune dvs. lovpligtig ekstern revision iht. Styrelsesloven 42. CPV: tildelt: PricewaterhouseCoopers - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, DANMARK. Tlf Fax

38 DK-Fredericia: Tingskadeforsikring 200/S ENERGINET.DK ens betegnelse for kontrakten: Indkøb af All-Risk forsikring. Indkøb af All-Risk forsikring. CPV: tildelt: AXA Versicherung AG, Heidenkampsweg 98, Hamburg, TYSKLAND. Chartis, Kalvebod Brygge, 560 København V, DANMARK. Tlf Fax R+V Allgemeine Versicherung AG, Kreuzberger Ring 7, Wiesbaden, TYSKLAND. Tlf Fax Fair Forsikring, Krumtappen 2, 2500 Valby, DANMARK. Tlf Fax

39 DK-Frederiksberg: Finansielle tjenester og forsikringstjenester 200/S CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S (CTR) ens betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringer. Indkøb af div. driftsforsikringer til CTR. CPV: tildelt: Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK. Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allè 3, 790 København V, DANMARK. Tryg, Klausdalsbrovej 605, 2750 Ballerup, DANMARK.

40 DK-Århus: Bygge- og anlægsarbejder ARHUS KOMMUNE, KULTURFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprise vedrørende etablering af Kulturproduktionscenter på Godsbanen. Totalentreprise vedrørende etablering af Kulturproduktionscenter med udgangspunkt i den gamle godsbanegård i Århus. Kulturproduktionscenteret skal indehold faciliteter til udvikling og produktion af kultur, fortrinsvist indenfor kunstarterne billedkunst, scenekunst og litteratur. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Århus Kommune og Realdania. CPV: , tildelt: Hans Ulrik JensenA/S, Energivej 22, 8963 Auning, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

41 DK-Roskilde: Lægemidler mod diabetes ROSKILDE KOMMUNE RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af Diabetesartikler i henhold til 2 i serviceloven, til kommuner i Region Sjælland. Levering af Diabetesartikler i henhold til 2 i serviceloven, til kommuner i Region Sjælland (Roskilde, Faxe, Vordingborg, Kalundborg, Lejre, Solrød, Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk & Stevns Kommune). CPV: , , , tildelt: ReaMed (Et forretningsområde i A/S Tødin), Sundby 9, 7752 Snedsted, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-Grindsted: Arkitektrådgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION FILSKOV FRIPLEJEHJEM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning. Totalrådgivning 24 boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal. CPV: tildelt: Grønne & Jessen A/S, Storegade, 6800 Varde, DANMARK. E-post: Tlf Fax

43 DK-Holbæk: Elektriske husholdningsapparater HOLBAEK KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hårde hvidevarer til husholdningsbrug. Holbæk Kommune ønsker tilbud på hårde hvidevarer til husholdningsbrug (ikke storkøkken). Der er pt. 22 institutioner, og der skal leveres til det enkelte forbrugssted. Udbyders samlede forbrug af varer dækker løbende køb af hårde hvidevarer og det samlede forbrug er derfor afhængig af den udskiftning der vil ske for produktområdet i de enkelte institutioner/afdelinger samt eventuelt tilkøb ud over den eksisterende pulje at hvidevarer. Udbyder ønsker at indgå aftale med den tilbudsgiver (hovedleverandør), der lever op til mindstekravene i kravspecifikationen, bilag 2, og som afgiver den laveste pris. Hertil kommer at tilbudsgiver i kontraktperioden skal kunne overholde de forpligtelser, som er angivet i 6 i kontraktudkastet. Aftaleperioden løber fra til og med med mulighed for forlængelse i x 2 mdr. CPV: , 39700, 3970, 39720, 39722, 39723, 39730, , , , tildelt: Punkt - Nordsjællands Hvidevareservice A/S.

44 DK-Sorø: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet REGION SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aflevering af papirarkiver til Statens Arkiver. Flytning af papirarkiver til Statens arkiv for Region Sjælland og Region Midtjylland. CPV: , , , tildelt: Iron Mountain, Stamholmen 65, 650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf Iron Mountain, Stamholmen 65, 650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf

45 DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKAEFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, BESKAEFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND, BESKAEFTIGELSESREGION SYDDANMARK OG BESKAEFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver.. Analyseopgaver, dvs. Arbejdsmarkedsanalyser, Resultatanalyser, Surveys, Benchmarking, Samspilsanalyser, Andre typer af analyser. 2. Evalueringsopgaver, dvs. Brugerevalueringer, Resultat- og effektevalueringer, Indsats- og projektevaluering, Procesevaluering, Andre typer af evalueringer. 3. Udviklingsopgaver, dvs. Udvikling af nye redskaber og metoder, Udvikling af indsatsen, Andre udviklingsopgaver. 4. Konsulentydelser, dvs. Konsulentbistand mhp. forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, Konsulentbistand ved udarbejdelse af udbudsmateriale, Konsulentbistand ifm. implementering af nye metoder og redskaber i jobcentrene, Andre konsulentydelser. CPV: tildelt: Proficon/Humentor, 8900 Randers, DANMARK. Discus A/S, 8260 Viby J., DANMARK. Dansk Standard, 2920 Charlottenlund, DANMARK. New Insight A/S, 20 København K, DANMARK. Copenhagen Economics, 250 København K, DANMARK. AKF, Anvendt KommunalForskining, 502 København V, DANMARK. Rambøll Management Consulting A/S, 65 København K, DANMARK. LO Storkøbenhavn, 2000 Frederiksberg, DANMARK. COWI A/S, 2800 Kongens Lyngby, DANMARK. Mercuri Urval A/S, 2900 Hellerup, DANMARK. SFI, 052 København K, DANMARK. Inhouse Consulting, 256 København K, DANMARK. Oxford Research A/S, 2000 Frederiksberg, DANMARK. CASA, 36 København K, DANMARK. UNI-C, 200 København Ø, DANMARK. Proffessionshøjskolen Metropol, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Mploy A/S, 23 København K, DANMARK. CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 8000 Århus C, DANMARK. Teknologisk Institut, 8000 Århus C, DANMARK. Brøndum & Fliess A/S, 456 København K, DANMARK. Dios Consulting, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Strategisk Netværk, 2960 Rungsted Kyst, DANMARK. Ernst & Young, 2200 København N, DANMARK.

46 Incitare A/S, 5000 Odense, DANMARK. BDO, Kommunernes Revision, 56 København V, DANMARK. LIMS-SKS I/S, c/o SpecialKonsulentService, 9800 Hjørring, DANMARK. Capacent A/S, 2900 Hellerup, DANMARK. Wilke Markedsanalyse A/S, 5000 Odense, DANMARK. Raabokommunikation, 8000 Århus C, DANMARK. FIC, 2300 København S, DANMARK. NIRAS Konsulenterne A/S, 8000 Århus C, DANMARK. Deloitte Business Consulting A/S, 0900 København C, DANMARK. Marselisborg Praksisvidencenter, 8000 Århus C, DANMARK. Slotsholm A/S, 220 København K, DANMARK. Damvad A/S, 209 København K, DANMARK. Connectia, 8900 Randers, DANMARK. MHT Consult Aps, 3000 Helsingør, DANMARK. 2

47 DK-Kongens Lyngby: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende) MINISTERIET FOR FOEDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI, PLANTEDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af GPS udstyr til arealopmåling. Plantedirktoratet er ansvarlig for kontrol af EUs arealbaserede støtte til landbruget. Der skal til løsning af denne opgave indkøbes opmålingsudstyr, der kan anvendes til kontrol af de arealstørrelser, der søges støtte på. Udstyret skal være GPS-anlæg, der kan modtage differentielle korrektionssignaler (dgps) og som via tilhørende programmel kan udføre beregning af arealstørrelser ude i marken. Måleresultatet skal på udstyret kunne konverteres til et filformat, der kan indlæses i Plantedirektoratets GIS-program PDgis (pt. baseret på MapInfo run time 8.5). Udbuddet omfatter indkøb af 00 anlæg. Såfremt der leveres udstyr, som kræver servicering eller vedligehold, skal der indgås en aftale om servicering, vedligehold og reparation af udstyret, herunder brugersupport. Det forventes endvidere, at den udvalgte leverandør kan forestå uddannelsen af ca. 20 superbrugere hos Plantedirektoratet. Ud over køb af de 00 anlæg skal der gives en option vedrørende levering af op til yderligere 6 "pakker" á 5 stk. komplette sæt GPS opmålingsydstyr identisk med hovedleverancen til eventuel levering i perioden 200 til og med 203. En option på forlængelse af serviceaftalen med yderligere et år. En option på levering af op til 0 stk. "klippekort" på hver 50 timer til ekstra softwareudvikling. En option på levering af op til 0 stk. "klippekort" på hver 50 timer til f. eks. ekstra uddannelse eller lign. En option der gælder i perioden. marts 200 til og med på op til 00 stk. afstandsmålere, der kan anvendes sammen med udstyret. CPV: 38200, , , tildelt: ToppTopo, Banegraven 2, 3500 Slangerup, DANMARK. E-post: Tlf

48 DK-Viby: Tingskadeforsikring BOLIGFORENINGEN ARHUS OMEGN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale vedr. skadesforsikring. Etablering af forsikringsprogram. CPV: , , tildelt: Chartis, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK.

49 DK-Holte: Massage RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om seniorordning til medarbejdere født i 954 og før. Rudersdal Kommune har indgået aftale med Copenfysio om en kursusdag for alle seniormedarbejdere samt et klippekort. Kursusdagen tager udgangspunkt i at styrke seniormedarbejderen som ressourceperson. Klippekortet er til ydelser indenfor sundhed og velvære. CPV: , , , , tildelt: Copenfysio Aps, Redhavnsvej 5, 200 København Ø, DANMARK.

50 DK-Helsingør: Tolkning HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftaler om levering af tolkebistand til Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Allerød Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune og Køge Kommune. Levering af tolkebistand til Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Allerød Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune og Køge Kommune, primært til brug ved undersøgelse, kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser. Hver kommune er selvstændig ordregiver og har indgået rammeaftaler med de valgte tolkebureauer. CPV: tildelt: Der er indgået rammeaftaler med Flygtningshjælpens Tolkeservice, A.G. Service, N.U. Translation, N-Service. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, SK Tolkeservice, A.G. Service og Tolkeservice Danmark. Der er indgået rammeaftaler med Tolkeservice Danmark og Flygtningehjælpens Tolkeservice. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Tolkeservice Danmark, Flygtningehjælpens Tolkeservice og Social-Medicinsk Tolkeservice. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, Social-Medicinsk Tolkeservice samt Tolkeservice Danmark. Der er indgået rammeaftaler med Flygtningehjælpens Tolkeservice, A.G. Service og N-Service. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Flygtningehjælpens Tolkeservice og A.G. Service. Der er indgået rammeaftaler med International Tolkeservice, Flygtningehjælpens Tolkeservice, SK Tolkeservice, Tolkeservice Danmark og A.G. Service. Der er indgået rammeaftale med International Tolkeservice.

51 DK-Valby: Formidling af personale KOEBENHAVNS KOMMUE, KONCERNSERVICE, CENTER FOR RADGIVNING OG UDVIKLING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af vikarformidling på det pædagogiske område. Vikarformidling på det pædagogiske område. CPV: tildelt: Pædagogisk Vikarbureau A/S, Alderogade 6 C, 200 København Ø, DANMARK. Pareta A/S, Biskop Svanes Vej 59 B, 3460 Birkerød, DANMARK.

52 DK-Helsingør: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Kontrakterne omhandler udførelse af årlige uanmeldte tilsyn med henholdsvis plejehjem og med sociale tilbud beliggende i Helsingør Kommune. Tilsynet omfatter ikke finansielle og økonomiske tilsyn eller tilsynsområder og emner, som andre efter lovgivning eller aftale har ansvaret for at udføre fx arbejdsmiljøtilsyn, brandtilsyn m.fl. Kontrakten om udførelsen af uanmeldte tilsyn med plejehjem omfatter 7 plejehjem og 0 permanente plejeboliger på et træningscenter. Kontrakten om udførelse af uanmeldte tilsyn med sociale tilbud omfatter 22 sociale tilbud. CPV: tildelt: Care Group, Nørkjær 35, 700 Vejle, DANMARK. Konsulenthuset Fredensborg, Kongevejen 47, 3480 Fredensborg, DANMARK.

53 DK-Helsingør: Rengøring HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune. Kontrakten omfatter drift af helårsåbne og sæsonåbne offentlige toiletter på ca. 5 forskellige lokaliteter i Helsingør Kommune. De udbudte opgaver består hovedsageligt i rengøring, åbning og lukning af toiletterne samt løbende tilsyn med toiletterne til sikring af et acceptabelt rengøringsniveau. CPV: , 90900, tildelt: Alliance+, Produktionsvej 8-0, 2600 Glostrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

54 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammeaftaler, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: tildelt: AstraZeneca A/S, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, DANMARK. Norpharma A/S, Slotsmarken 5, 2970 Hørsholm, DANMARK. Ratiopharm A/S, Slotsmarken 2 st. tv., 2970 Hørsholm, DANMARK.

55 DK-Aalborg: Kirurgiske implantater REGION NORDJYLLAND, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologiske stents. Udbud vedr. Radiologiske stents, herunder Stents til endovaskulær anvendelse selvekspanderende og Stents til anvendelse i galdeveje selvekspanderende. CPV: tildelt: Bard Medical Systems AB, Sudergade 35 B, 3000 Helsingør, DANMARK. E-post: Tlf Fax Boston Scientific Danmark ApS, Strandvejen 70, 3.sal, 2900 Hellerup, DANMARK. E-post: Tlf Fax

56 DK-Aalborg: Ballonkatetre REGION NORDJYLLAND, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ballon katetre PTA. Udbud vedr. ballon katetre herunder 0.08 system, crus og standard balloner. CPV: tildelt: Biotronik ApS, Lyngsø Alle 3A Bygning 6, 2, 2970 Hørsholm, DANMARK. E-post: Tlf Fax ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50 B, 3460 Birkerød, DANMARK. E-post: Tlf Fax Johnson & Johnson Ab, Bregnerødvej 33 Postboks 280, 3460 Birkerød, DANMARK. E-post: Tlf Fax

57 DK-Vejle: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakter om levering af stomiprodukter til Region Syddanmark. Kontrakterne omhandler indkøb af stomiprodukter til Region Syddanmark fordelt på flere (9) forskellige rammeaftaler. Der er tre typer af delaftaler: ) leverandør pr. delaftale - gældende for delaftalerne 4, 5, 6, 7 og 8. 2) 3 leverandører pr. delaftale - gældende for, 2, 3 og ) leverandør pr. positionsnummer - gældende for 9.; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.0; 9.. Der er indgået kontrakter med 7 forskellige leverandører. CPV: , , tildelt: Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B.Braun Medical A/S, Solbjergvej 3, 5. sal, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): og Fax Biofarma Logistik A/S, Naverland 22, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Focuscare Denmark Aps, Østervangsvej 2, 8900 Randers C, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK.

58 E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Stotec A/S, Ulvevænget, 700 Vejle, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Coloplast Danmark A/S, Møllevej -5, 2990 Nivå, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Dansac & Hollister Danmark, Danstrupvej 25 F, 3480 Fredensborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Kirstine Hardam Aps, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, DANMA 2

59 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN, BYGGERADGIVNING ens/den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet: Ny udstillingsbygning til museet Møntergården. Aftale om rådgivning og bistand. CPV: Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen: Maali & Lalanda A/S, arkitekter m.a.a., Dalgas Boulevard 56, 2000 København, Frederiksberg, DANMARK.

60 DK-Helsingør: Bankydelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Varetagelse af daglige bankforretninger for Helsingør Kommune. Kontrakten vedrører afvikling af Helsingør Kommunes daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt dertil knyttede serviceydelser. I tilknytning hertil omfatter kontrakten løbende kommunikation og it-understøttelse af betalingstransaktioner m.v. CPV: tildelt: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 5, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

61 DK-Viborg: Tingskadeforsikring BOLIGSELSKABET SCT. JOERGEN, VIBORG KJELLERUP Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringsløsning til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerupl samt 2 administrerede foreninger. Boligselskabets indkøb af forsikringsløsning på relevante skadersforsikringer herunder ansvarsforsikringer. CPV: tildelt: Nykredit Forsikring, Anker Heegaardsgade 8, 780 København V, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

62 DK-Varde: Tingskadeforsikring ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING VARDE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af forsikringsløsning til Arbejdernse Andels- Boligforening Varde. Boligforeningens indkøb af forsikringsløsning på relevante skadersforsikringer herunder ansvarsforsikringer. CPV: tildelt: Alka Forsikring, Engelholm Alle, 2630 Taastrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

63 DK-København: Levering af programmel IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale vedrørende adgang til auktionssoftware og konsulentydelser i forbindelse med frekvensauktioner. Begrænset udbud vedrørende indgåelse af en tre-årig rammeaftale indeholdende 2 dele: ) Adgang til elektronisk webbaseret auktionssoftware 2) Konsulentydelser i forbindelse med kommende frekvensauktioner. CPV: , , tildelt: DotEcon Ltd., 7 Welbeck Street, London WG 9XJ, DET FORENEDE KONGERIGE. Internetadresse (URL): NERA Economic Consulting, 5 Stratford Place, London WC BE, DET FORENEDE KONGERIGE. Internetadresse (URL):

64 DK-Århus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Personalegoder og fleksible lønpakker. Udbuddet vedrører muligheden for - med effektuering pr at kunne tilbyde medarbejderne i Region Midtjylland en række bruttolønsfinansierede personalegoder, se nærmere specifikationerne på s hjemmeside. Der er lagt op til, at der skal tilbydes følgende typer bruttolønsfinansierede. Personalegoder: Bredbånd/mobilt bredbånd. Bredbåndstelefoni. Mobiltelefoni. Hjemme-pc og udstyr. Aviser. Erhvervskort. Udbuddet omhandler følgende:. Det til opgaven relevante system/software 2. Administrative ydelser/daglig administration 3. Aftale-/kontraktindgåelse med (under-) leverandører af de produkter og ydelser, der er knyttet til de bruttolønsfinansierede personalegoder, og/eller assistere Region Midtjylland med indgåelser af aftaler med (under-) leve-randører. 4. Konsulentbistand, herunder udarbejdelse samt evt. udsendelse af informationsmateriale/varekatalog om tilbuddene, skatteregler m.v. til medarbejderne i samarbejde med Region Midtjylland. Region Midtjylland har som mål at Regionen skal have mindst mulig administration omkring personalegodeordningen. CPV: , tildelt: Belle Balance A/S, Bomuldsgade 4, 2., 2500 Valby, DANMARK.

65 DK-Århus: Vurdering af resultater VAEKSTHUS MIDTJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af evaluering vedrørende initiativer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Udbuddet vedrører evaluering af initiativer vedrørende iværksætteri og virksomhedsudvikling. Udbuddet. Er delt op i to dele, som der gives selvstændigt tilbud på: ) Effektmåling, 2) Evaluering af aktivitet og. Organisation. CPV: tildelt: DAMVAD, Badstuestræde 20, 209 København K, DANMARK. Internetadresse (URL): DAMVAD, Badstuestræde 20, 209 København K, DANMARK. Internetadresse (URL):

66 DK-Kalundborg: Isrydning KALUNDBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vintertjeneste. Kommunal vintertjeneste med snerydning og glatførebekæmpelse. CPV: , tildelt: Obel Transport A/S, Julesmindevej Postbox 42, 4400 Kalundborg, DANMARK. Jørn Byskov, Søvejen 2, 4490 Jerslev Sjælland, DANMARK. Flemming Michael Petersen, Dalsgårdsvej 6, 4270 Høng, DANMARK.

67 DK-Roskilde: Rottebekæmpelse ROSKILDE KOMMUNE, TEKNIK & MILJOE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Den lovpligtig rottebekæmpelse i Roskilde Kommune.. CPV: , tildelt: Kiltin A/S, Støberivej 7, 3660 Stenløse, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

68 DK-København: Støttetjenester for den offentlige sektor UDENRIGSMINISTERIET (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , , 79200, , , , Støttetjenester for den offentlige sektor. Dokumenteringstjenesteydelser. Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser. Bogføring. Kundepleje. Rejsebureauvirksomhed og lignende. Turistinformation. Callcenter. tildelt: VF Worldwide Holdings Limited, Kamalacharan Bldg, Plot 79/80 - Jawahar Nagar Goregaon (West), Mumbai, INDIA. Telesmart International, 5 Rue Du 9 Janvier, Garches, FRANCE.

69 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder LYNETTEFAELLESSKABET I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Nyt slamforbrændingsanlæg. Jord- og betonentreprisen. CPV: tildelt: NCC Construction Danmark, Tuborg Havnevej 5, 2900 Hellerup, DANMARK. Tlf Fax

70 DK-Odense: Målere FJERNVARME FYN A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af fjernvarmemålere, inkl. førstegangs verifikation. Indkøb af elektroniske fjernvarmemålere inkl. førstegangs verifikation. CPV: , , tildelt: Kamstrup A/S.

71 DK-Hobro: Forsikringstjenester HOBRO BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring. CPV: tildelt: Chartis Europe, Kalvebod Brygge 45, 560 København V, DANMARK. E-post: Internetadresse (URL):

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere