K I L D E N nr. 1, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I L D E N nr. 1, 2010"

Transkript

1 K I L D E N nr. 1, 21 Fra badeanstalten Helgoland 1919, hvor den nye vinterbadeanstalt er placeret i dag.

2 L E D E R. Efter hver Ordinære Generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret, er det altid spændende at se hvilke rokader, der er opstået i foreningens bestyrelse. I år er der kommet to nye medlemmer i juntaen, Claus Steensen Sølje fra Niel W. Gades gade 32, og Poul Wendel Jessen fra Berggreensgade 44, som vi alle byder hjertelig velkomne til arbejdet i bestyrelsen. Når man gennemlæser referaterne fra før i tiden (referater findes fra 1897). er det bemærkelsesværdigt, at bestyrelserne og formændene sad i gennemsnit 1 år, hvor der de sidste 1 år har været en større udskiftning på alle pladser i bestyrelsen. Det skyldes hovedsagligt, at bestyrelsesarbejdet efterhånden kræver en indsats, der kombineret med arbejdspladsernes krav, pasning af venner (jeg har ladet mig fortælle at der på Face book findes personer med over 1 venner), pasning af familie og fritidsinteresser, gør det meget svært at forholde sig til et bestyrelsesarbejde med et utal af telefonopringninger døgnet rundt. Alt sammen er det ganske vist kun gode tegn fra beboerne om, at de fleste er interesserede i at holde deres bevaringsværdige hus i så god stand som mulig, samt at overholde de meget enkle krav, der er til husenes udseende samt de øvrige regler, der eksisterer (se Håndbog for husejere ). Når jeg dvæler lidt ved arbejdsbyrden for bestyrelsesmedlemmerne, skyldes det, at vi atter står overfor et stort anlægsarbejde i forbindelse med omlægningen af vores TV signaler. Optakten til dette fælles anlægsarbejde begyndte bestyrelsen arbejde på for over 3 år siden, da budskabet om en snarlig overgang til Digitalt T.V. blev bekendtgjort. Et utal af møder, ekspert rådgivning samt fremtidskalkulationer har bestyrelsen brugt megen tid på. Der skal sikkert bruges en del tid endnu, især når signaludbyderen begynder at placere store kasser ud for udvalgte hus (se tegning andet sted i bladet). Vi har haft mange store anlægsarbejder i foreningen især i de sidste 3 år, men jeg må nævne den første gang hvor sindene blev bragt i kog. Vi taler her om indlæggelse af elektricitet i vore huse. Indlægningen blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i november I næste nummer af kilden bringes en større artikel om elektricitetens indførelse fra 189 erne til det første store anlægsarbejde i vore huse i 1911 med strøm fra det ny indviede Østre elektricitetsværk. Med Gas fra Østre gasværk og elektricitet fra Østre elektricitetsværk (kan stadig ses ved Trianglen i begyndelsen af Nørre Alle ) måtte vi sige at vore huse levede op til den tids moderne standart. De sanitære forhold (WC.) blev dog først i 1922 indført i husene idet den ugentlige afhentning af latrinen blev forbudt. Indtil da var alle henvist til at forrette deres nødtørft på gårdlokummerne. Allerede i 199 begyndte

3 man i kvarterne at tale om ind bygning af wc er, men de første installationer kom altså først i 192 erne. Alt dette skal ses i forhold til de nyindlagte signaler fra YouSee. Det koster at skulle holde sig ajour med de forholdsvise nye tiltag på signalføringsmarkedet, og det koster meget tid og energi at orientere sig grundigt, og holde tungen lige i munden inden man vælger udbyder på 515 husstandes vegne, men demokrati tager tid, især nu hvor vi lever i et meget liberalt samfund. Til sidst et håb for de næste bestyrelsesmøder hvor vores nye Gud (computeren) har holdt sit indtog. Jeg tænker på hvordan vores efterkommere skal holde sig bevidste om de vigtige historiske begivenheder, når vi nu er trådt ind i det papirløse samfund, og vi alle handler mere og mere individuelt. Jeg synes stadig det er uhyre interessant at gennemlæse de gamle forhandlingsprotokoller fra 1897 til ca. 1995, hvor forhandlingsprotokollerne langsomt blev erstattet af Computeren, og hvor referaterne fra bestyrelsesmøderne kun udkommer på . Som en sidebemærkning er der ikke meget plads ved bordet når arealet bliver brugt til bærbar pc ere. Som kuglepenne skrivende har jeg 15 X 25 cm at boltre mig på. Hvor jeg før troede på Gud, Konge og fædreland, er det nu Computer, Dronning og EU der optræder i min underbevidsthed. Den gamle Redacteur.

4 FORSIDEN af KILDEN: Dameafdelingen på badeanstalten Helgoland (1919) Hvor den nyåbnede vinterbadeanstalt nu ligger. Det er meget sjovt at tænke på at Svanemøllebugten var et foretrukket sted til placering af et badested. Badeanstalten havde navn efter den til badning og soldyrkelse særdeles foretrukne tyske ø, Helgoland som er placeret ud for den tyske Nordsøkyst, der hvor den jyske halvø starter. Stedet som er vist på billedet herunder var i 1914 placeret på et utal af pæle i Svanemøllebugten. Bade anstalten var den tredje af sin art. Den første fra 1885 flød på zinkpontoner, men blev ødelagt af isen i Det andet Helgoland fik ligeledes en kort levetid. Da det lå i vejen for de rige villa ejeres udsigt. Det tredje Helgoland blev placeret sydligere i bugten, men blev til gengæld bygget stort: 13 X 36 meter med 8 bassiner. Midt i anlægget var der et sportsbassin med plads til 4 tilskuere. Anlægget dækkede i alt 14.4 kvadratmeter og kunne udover de våde fornøjelser byde på solbadning samt alskens gymnastikfaciliteter. Helgoland blev lukket og derefter flyttet ud til Amager Strand i Det var forureningsproblemer der var skyld i lukningen. Københavns kommune havde just færdiggjort en omlægning af kloaknettet på Østerbro, således at udløbet fra bydelens latriner løb direkte ud i svanemøllebugten. Herunder ser vi et billede hvor fem ungmøer posere for fotografen i en sports svømnings start opstilling. Foruden idrætsliv foregik der andre aktiviteter i kvindeafdelingen på Helgoland. Det var især fotografering af kvinder i forskellige positurer, der havde den næsten ukendte fotograf, Mary Willumsen som mester. Hun kom fra et arbejderhjem og giftede sig som 26 åring med maleren og fotografen H.A. Larsen, der lærte hende at fotografere. Som kvinde havde hun det privilegium, at kunne færdes frit i kvindeafdelingen på badeanstalten Helgoland i Svanemøllebugten. Hun fotograferede som en anden erhvervsfotograf badende kvinder der afkøbte billederne. Først senere anmodede hun kvinderne om at stå model til billeder der

5 kunne sælges videre og gengives i det kulørte blad: Vore Damer dette var ikke ligefrem tøjlesløshed. men kiosksalget, både herhjemme og i udlandet var hendes største forretning, og det var fra den kant hun fik bestillinger på postkort med mindre tøj og mere nøgenhed. Da var det politiet skred ind og selvom hun ikke modtog nogen dom eller anklage var det hele nok til at hun nedlagde fotografiet og forsvandt i intetheden. Den lange sag (1 ½ år) og beslaglæggelse af ca. 15 billeder var hovedårsagen til at Mary nedlagde sin fotovirksomhed, men samtidig en årsag til at hendes billeder blev gemt for eftertiden. Et enkelt billede fra Helgoland der uden tvivl kan siges en del morsomheder om, Mary Willumsen understregede ofte humoren i sine billeder. (Måske kan vi snart se billeder fra den ny åbnede vinterbadeanstalt som matcher billedet nedenunder). Jeg fandt et nytaget billede fra den nyoprettede vinterbadeanstalt der næsten kan konkurrere med de 4 damer herover. Her er en tidligere formand for husejerforeningen(christian) samt den nuværende (Jan)). Sikke prøvelser man skal igennem som formand for Husejerforeningen.

6 Så fik vi endelig vort eget vinterbad i Svanemøllebugten. Næsten lige udenfor vor egen dør, blot 5 minutters kørsel på cykel eller 1 minutters rask fodgang. Den 23.e januar 21 blev Svanemøllebugtens Vinterbadelaug åbnet med fynd og klem, og ca. 7 forventningsfulde gæster lyttede til borgmestertale og brød ud i fællessang, da klubflaget blev hejst, og badebroen samt klubhuset med den nye sauna blev indviet. Der var fri vinterbadning på dagen og mange benyttede sig af chancen for at prøve den ægte form for vinterbadning i det i stildækkede hav. En efterhånden sjælden mulighed her til lands. 1 medlemmer er det blevet til i løbet af de få måneder, som det har taget at færdiggære hele projektet, og mange af medlemmerne er fra Husejerforeningens område. Ideen til vinterbadet blev skabt af formanden i en af de omkringliggende grundejerforeninger. Han spurgte vor bestyrelse om vi var friske til at støtte op omkring projektet med en arbejdsindsats, og det sagde vi naturligvis ja til. Det har været en dejlig oplevelse at være med i arbejdsprocesserne, og vi troede ikke det var muligt, at etablere et vinterbad så hurtigt, men den store medlemstilgang har givet det økonomiske grundlag for at opføre en helt ny sauna med plads til 35 personer. Da vinterbadelauget har lejet sin ind på sejlklubberne SBBU s lokaliteter og SUNDETS flydebro, så slutter vinterbadesæsonen sidste dag i marts. Sejlklubberne skal selv bruge området i sommersæsonen, men vi var da nogle stykker der nåede at tage turen i det iskolde vand, og hvilken oplevelse helt fantastisk dejligt. Mange tror at det kræver optræning gennem en periode for at kunne klare mosten men sådan hænger det ikke sammen. Man kan bade fra dag et og mottoet er. vi bader til vandet bliver varmet I mellemtiden kan vi glæde os over, at stranden i svanemøllebugten bliver åbnet til brug i juni måned, så hvis man ønsker at tage et langt tilløb til næste vinterbadesæson så gør det! Se alle artiklerne og billederne på

7 Referat fra generalforsamling i Strandsvejskvarteret den 23. februar 21 Formanden Jan Væver bød velkommen. 1. Valg af dirigent Peter Lambert blev valgt. Han noterede sig, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var retmæssigt indkaldt. Beretning. Formanden indledte med at bemærke, at der havde været et par frafald i bestyrelsen i løbet af året. Som følge heraf var der valgt ny formand i starten af valgperioden, ligesom de to suppleanter var trådt ind i bestyrelsen. Formanden henviste endvidere til den trykte beretning, hvorfra han især kort fremhævede: Samarbejde uden for foreningen Ejerforeningen er nu repræsenteret i Østerbro Lokaludvalg. Derudover har foreningen været aktive i forbindelse med etablering af Svanemøllehavnens Badelaug. Vi har haft et fællesmøde med de øvrige byggeforeninger i Humleby, hvor vi udvekslede erfaringer/problemstillinger. Vi har rådgivet Lyngbyvejskvarteret vedrørende deres forhandlinger med YouSee. Derudover var særligt renovation/affaldssortering et tema, som vi havde drøftet, da de andre foreninger har gjort sig konkrete erfaringer med dette (såvel positive som negative), og som vi har kunnet drage nytte af. YouSee Formanden gjorde opmærksom på, at der ville blive opsat bokse i en række af forhaverne. Det kan vi som forening ikke gøre så meget ved, da det er kommunens forhaver, og de har ret til at give tilladelsen. Retten til at opsætte boksene vil blive tinglyst på husene. Der var en række spørgsmål fra salen vedrørende boksene. Formanden kunne oplyse, at det var hjørnehusene, der vil få en boks. Opsætning baseres på den

8 gamle kabling og YouSee vil sørge for at fjerne synlig ubrugt gammel kabling. Der vil blive noget gravearbejde, men der vil ske retablering. Beboerne kan kontakte formanden, hvis de har spørgsmål til YouSee s arbejde. Haver og facader Bestyrelsen påpegede forhold, som vi mener, er i strid med den bevarende lokalplan. Eksempelvis er de meget høje hække i strid med lokalplanen, men lige så væsentligt er det, at de ikke harmonerer med hele grundtanken bag vores huse nemlig, at vi er et fællesskab, hvor vi ikke forskanser os. Derfor vil vi altså tillade os at fortsætte med at give påtale. Det betyder også, at vi vil kontakte kommunen, hvis påtaler ikke efterleves. Poul Jessen foreslog, at nogen i foreningen tog initiativ til et fællesarrangement eks. en arbejdssøndag, hvor vi luger, samler skidt op etc., ligesom han foreslog at man fik en aftale med kommunen om fjernelse af graffiti. God ide som bestyrelsen gerne vil støtte. Dog er der det særlige problem, at hvis kommunen bruger højtryksspuling er det skadeligt for vores mure. Forslaget vil indgå i bestyrelsens arbejde med fællesopgaver. Containere Kommunen har ikke haft tid til at kigge på det, men vi har meddelt, at vi gerne vil involveres, når der skal udpeges steder til placering af papircontainere. Vi vil se på, om der skulle vise sig alternative muligheder i forbindelse med den nye genbrugsplads. Vi ved ikke hvorfor der ikke er placeret en papircontainere ved f.eks. Sløjfen. Gader Generalforsamlingen gav i 29 tilslutning til, at vi iværksatte renovering af bumpene i Hornemannsgade og etablerede cirkelbump i de øvrige nordgader. Dette projekt afventer nu kommunens godkendelse. Tegninger er udarbejdet, så det kan iværksættes, så snart godkendelsen foreligger. Vi har været nødt til at renovere legearealet i H.C. Lumbyes Gade syd med en mindre udvidelse af plantehuller og med ny beplantning. Der var tilslutning til at samme fremgangsmåde blev anvendt i de øvrige gader, så den eksisterende vejprofil overordnet blev bevaret. Bestyrelsen vil derfor renovere et legeareal hvert år i sydgaderne efter samme model.

9 Spørgsmålet fra sidste generalforsamling om mulighederne for etablering af heller ved gadehjørner for at trafiksikre og skabe yderligere parkerings-muligheder var blevet undersøgt. Da svingkurver viste, at heller de fleste steder alene kunne etableres i en afstand af op mod 1 meter fra hjørnerne, havde bestyrelsen ikke fundet det relevant at fremlægge forslag på området. Hellerne vil tage parkeringspladser og i øvrigt ikke virke trafikdæmpende, når de ville komme til at stå i så stor afstand fra hjørnerne. Dertil kommer, at der er mange hjørner i kvarteret, og at heller er ganske dyre at etablere. Der var bemærkninger og tvivl vedr. svingkurvernes rigtighed mod Kildevældsgade. De udarbejdede tegninger vil derfor blive lagt på vores hjemmeside. Kloakker og rotter Hans Halvorsen aflagde - i Carsten Ohmsens fravær - rapport. Der har kun været et lille antal kloaksager i det forgangne år og alle af mindre omfang. Denne vinter kan dog betyde, at flere kloakker falder sammen, og vi derfor vil få flere problemer i dette år. Halvorsen erindrede om, at han/foreningen skal kontaktes inden man udbedrer kloakskader, for ellers betaler foreningen ikke. Formanden erindrede ved samme lejlighed om, at alle skal huske at rense brøndene mindst en gang om året. Hvis sammenfald skyldes mangelfund vedligeholdelse dækker foreningen nemlig ikke udgifterne. Formanden takkede Carsten Ohmsen og Hans Halvorsen for deres indsats. Hjemmeside Foreningen holder fast i den nuværende model, men uden at bruge (mange) penge på en opgradering. Kombinationen hjemmeside/kilden har vist sig at fungere godt, og vi kan nå hinanden. Hvis nogen har lyst til at lægge mere arbejde i arbejdet med hjemmesiden, opfordrer vi folk til at melde sig til dette. Materielkælderen Vi opfordrer alle til at levere lånte genstande tilbage og også sætte tingene tilbage på en måde, så man kan komme ind. Dette er ikke muligt pt., så vi skal have en oprydningsdag, hvor andre kan byde ind op opgaven. Stillads kan fortsat lånes men det er på eget ansvar. Arbejdstilsynets regler er i dag skærpet så meget, at foreningen ikke kan stå inde for til en hver tid at have lovligt stillads eller at dette er fejlfrit, ligesom vi ikke kan instruere i brugen af det.

10 Arrangementer Der er pæn opbakning til disse og også i år er sommerfesten den sidste lørdag i august. Valg af bestyrelsen Opstillet: Claus Steensen Sølje, Poul Wendel Jessen, Benditte Skyhøj Olsen, Chris Pethick, som alle kort præsenterede sig. Valgt til bestyrelsen blev Chris, Benditte og Claus. Carsten Ohmsen og Poul Jessen blev valgt som suppleanter. Valg af revisorer Søren Friis Mikkelsen og Jørgen Vestergaard blev genvalgt. Regnskab Gennemgået. Den sparede betaling til YouSee som følge af den forsinkede levering, vil blive tilbagebetalt til de husejere, som har betalt for meget gennem modregning i bidrag for 21. Der var i øvrigt ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter kunne anses for godkendt Indkomne forslag Forslag om energi og solfangere. Nedsættelse af udvalg indtil næste års generalforsamling. På næste års generalforsamling kan der så fremlægges et katalog med viden til gavn og glæde for husejerne, som så kan hente idéer til energibesparelser.. Det blev fremført, at det er meget dyrt at producere den energi, som de nuværende solceller kan levere. Der var opfordringer til at koordinere kræfterne med projektet miljøpunkt Østerbro. Interesserede henvender sig til Jørgen Frederiksen og indgår i gruppens arbejde. Budget 21/211 Bemærkninger: YouSee udgiften kommer i år, men det samlede bidrag hertil vil blive begrænset som følge af modregning for det for meget erlagte i 29, jf. bemærkningerne under fremlæggelse af regnskabet. Det for meget indbetalte til TouSee, vil blive modregnet i fremtidige opkrævninger.

11 Renovering af legegaderne prioriteres højt, og de mest nedslidte tages først. Bestyrelsen foreslog, at egenkapitalen nedsættes med ca. 5. kr. Vi mener, at den bør ligge på omkring 1 mio. kr., som ikke er for højt, men som alligevel giver luft, hvis vi et år rammes af særligt tunge udgifter. Kontingentet blev foreslået uændret 2.1 kr. (1.9 kr. for ejendomme i Østerbrogade). Ved flere husstande i en ejendom opkræves yderligere 888 kr. pr. husstand ud over 1. Budgettet blev vedtaget af generalforsamlingen. Trafikgruppen orienterede Åbning af stranden forventes at ske i juni måned. Strandpromenaden forsøges videreført som sti mod Tuborg området. Der kommer et nyt bebyggelsesområde ved Strandøre. Østerbro Lokaludvalg har tre medlemmer fra foreningen. Her arbejdes eksempelvis med udvikling af den yderste del af Østerbrogade med bl.a. træbeplantning. Byrummet foran Øresundshospitalet ses der også på i øjeblikket. Her er god plads, og der arbejdes på et projekt, hvor man forsøger at udvikle området for både børn og voksne. Der er endnu ikke afklaring om vejføring mellem i kvarteret omkring genbrugsstationen, men der arbejdes med det. Der bliver tale om en fuldskala genbrugsstation ved Borgervænget. Det er selvfølgelig vigtigt at holde øje med konsekvenserne for kvarteret, men generelt er der også mange fordele for os. Der er iværksat et kvarterløftprojekt for området i trekanten: Jagtvej, Østerbrogade og Lersø Park Alle. Kvarterløftsprojektet giver mulighed for at drøfte trafikomlægning, faciliteter, herunder etablering af et kulturhus, som har været et ønske på Ydre Østerbro i flere år. Vi har fået fjernet taxaholdepladserne. Det har ikke muligt at få flyttet busholdepladserne, men det er ikke glemt. Generalforsamlingen takkede bestyrelsen for veludført dåd. Bestyrelsen takkede for god ro og orden, gode indlæg og idéer. Referenter: Ole Graugaard og Benditte Skyhøj Olsen

12

13

14 OPKRÆVNING AF KONTINGENT FOR 21 Som anført i Bestyrelsens beretning for 29 er processen med etablering af YouSee kabelnet blevet udskudt til i år og dette betyder, at der i 21 skal betales pr. husstand. Også i 29 blev der opkrævet pr. husstand, men bestyrelsen forhandlede sig frem til, at vi i 29 kun betalte for de 393 huse indtil etableringen var færdig. Det er derfor, at indbetalingen for 29 fratrækkes årets opkrævning. I forbindelse med årets opkrævning af kontingent er der, udover det normale kontingent på henholdsvis kr. 2.1 og kr. 1.9 (for Østerbrogade) jf. det generalforsamlingsgodkendte budget for 21, blevet opkrævet for 112 ekstra husstande svarende til, at der i kvarteret er i alt 55 husstande, som imidlertid stort set er blevet indbetalt i 29 og som derfor fratrækkes de pågældende husstande i deres opkrævning for 21. Dette betyder, at der på årets opkrævning kan fremtræde op til 3 linjer, hvor de to sidste linjer kun vedrører huse med flere husstande: 1. den første linje dækker årets normale kontingent (kr. 2.1/1.9) 2. den anden linje er kun aktuel, hvis der er flere husstande, hvor én ekstra husstand koster kr. 888, mens to ekstra husstande koster kr den tredje linje dækker eventuel indbetaling foretaget i 29, som fratrækkes årets opkrævning TILMELDING TIL PBS AF KONTINGENT Vi skal stadig opfordre alle de husejere, der endnu ikke er tilmeldt PBS om at tilmelde kontingentet til PBS, så kontingentet bliver opkrævet automatisk via PBS i stedet for at foretage indbetalingen via et indbetalingskort, som betyder, at man manuelt skal ind og overføre beløbet enten via sin bank eller via posthuset eller via homebanking. Dette kan undgås ved tilmelding til PBS, som kan tilmeldes via foreningens hjemmeside eller via ens bank eller homebanking (netbank), hvor der blot skal angives: 1. Kundenr. (det 6-cifrede kundenr. fremgår af indbetalingskortet) 2. PBS-nr Deb.grp.nr. 1.

15 YouSee kabelnet se i øvrigt det dobbelte opslag i bladet hvor placeringen af skabene er beregnet. Ca. placeringen er markeret med sorte cirkler Anlægsændringen skulle være igangsat i midten af marts, men endnu engang er der sket en udsættelse på grund af de store forsinkelser, der er på Tinglysningsområdet. Vi håber at det maksimalt drejer sig om en ekstra måneds udsættelse. Umiddelbart efter påske vil de berørte matrikler/husstande blive informeret hvornår og hvordan arbejdet udføres, og belægninger vil blive fuldt reetableret. YouSee meddeler, at ejerne på de matrikler hvor der opsættes skabe, skal fjerne bevoksninger i arbejdsfeltet. Kabelmontører går efter sigende lidt hårdere til værks end ejerne. Bevoksninger vil ikke blive reetableret. De fleste af vore huse vil blive berørt af kabelomlægningen, som netop har til formål at kunne fordele signalerne korrekt efter programpakkestørrelser specialønsker og abonnementsaftaler. I de huse som bebos af flere husstande, eller i de huse hvor man ønsker stik placeret andre steder i huset, vil blive faktureret af YouSee efter gældende prisliste. I et hus med f.eks. 2 tilmeldte husstande vil man ikke kunne anvende den fulde udstrækning af tidligere kabel, som er sløjfet fra den ene husstand til den anden. Flere husstande vil få udført sin egen kabeltilslutning fra kælder - ført til nærmeste opholdsrum. Ønsker man stikket/stikkene placeret på andre steder/etager/rum vil dette blive faktureret separat. Eksisterende kabler vil blive anvendt i størst mulige omfang. I anlægsperioden vil YouSee opstille en arbejdsvogn i området, og der vil blive monteret en udvendig postkasse, hvor spørgsmål og ordrer på indre kabelplaceringer kan postes. Der vil blive oplyst et mobilnummer med direkte kontakt til driftchefen og et direkte nummer til projektstyringen. Alle tilmeldte husstande vil efter omlægningen kunne modtage den lille programpakke. Øvrige programønsker videreføres naturligvis, hvis abonnementet er registreret, men flere vil opleve, at den store eller mellemste pakke forsvinder i deres programvalg, og en ny abonnementstilmelding må om ønsket foretages til YouSee.

16 Bestillingsliste på ekstra installationer /antenneanlæg Tilbud på udførelse af ekstra arbejder i boliger i forbindelse med arbejder på entreprisesag: Periode Sagsnr. Kundeoplysninger Navn Adresse Telefon Etage Postnr. By Installation i bolig - Arbejdsydelser til fast pris inkl. materialer og tid. Note 1 Stregkode varenr. En bolig forstærker og 4-fordeler inkl. mellemkabel, monteret og indreguleret kr. 995, Tillæg på kr.15, pr. meter kabel til nyt stik. kr./ mtr. En bolig forstærker og 4-fordeler inkl. mellemkabel og 1 ekstra antennestik kr , Tillæg på kr.15, pr. meter kabel til nyt stik. kr./ mtr. En bolig forstærker og 4-fordeler inkl. mellemkabel og 2 ekstra antennestik kr , Tillæg på kr.15, pr. meter kabel til nyt stik. kr./ mtr. En bolig forstærker og 4-fordeler inkl. mellemkabel og 3 ekstra antennestik kr , Tillæg på kr.15, pr. meter kabel til nyt stik. kr./ mtr. En bolig forstærker og 4-fordeler inkl. mellemkabel og 4 ekstra antennestik kr , Tillæg på kr.15, pr. meter kabel til nyt stik. kr./ mtr. Et ekstra antennestik inkl. kabel (max. 15 meter) og underlag, monteret kr. 8, Tillæg på kr.15, pr. meter kabel til nyt stik. kr./ mtr. Kabler føres synlig på gerekter og paneler m.m. Kablerne fastsættes med clips. 3 meter antenne ledning inkl. stik kr. 3, 5 meter antenne ledning inkl. stik kr. 52, Dansk Kabel TV Leveringsbetingelser Note 1: Priser og ydelser er gældende i installations perioden i forbindelse med arbejder på ejendommens antenneanlæg Du vil blive kontaktet af Dansk Kabel TV hurtigst muligt, efter Dansk Kabel TV har modtaget bestillingen, med henblik på aftale om udførelse. Forudsætninger: Der skal være frit ryddet og fremkommeligt, hvor bolig forstærker og antenne stik ønskes placeret. Der skal være 23V i umiddelbar nærhed af placering af boligforstærker Bemærk at det forventes at der er en myndig person til stede i boligen, når arbejdet ønskes gennemført. Gældende timepris ( 1. jan 21 kr. 697,5 ) Bestilling Undertegnede beboer af lejligheden accepterer hermed, at de afkrydsede arbejder udføres af Dansk Kabel TV for min regning. Alle priserne er inkl. moms. Kryds ja tak til at modtage nyhedsinformationer Undertegnede bekræfter hermed med sin underskrift bestilling af ovenstående. Dato Underskrift Internt Brug Montør Nr. Ydelser Bestillingsbilag Dansk Kabel TV Version ERR/27 jan 21

17 KOMMUNIKATION YES! NU OM FAMILIEN CHRISTENSEN! En feuilleton i adskillige afsnit. Her kommer fjerde afsnit. Mød Charlie: Familie er nu så meget sagt. Charlie på 48 bor ene mand i huset, i selskab med hamsteren Chap. Derfor er spørgsmålet om netværksudgifter ikke så meget hængt op på et overforbrug som hos familien Bendtsen, men mere på Charlie Chip Christensens mange specifikke behov og ønsker. Mindre trafik, flere muligheder. Dette understreges af Charlies store interesse og passion: PCén som afsæt for en fascination af de tekniske muligheder, der ligger og venter på at blive enten udnyttet eller fundet. Hacker er han ikke, men i ordets oprindelige betydning ( Én, der tænker, skriver og agerer i maskinkode 24/7 ) er han tæt på. Her hentes mange spil på nettet, de spilles on line og off line. Der handles, downloades, uploades, kommunikeres, købes og sælges, alt sammen via PC. En Apple Mac har han også, mest for det sportslige element der ligger i at vride mest muligt ud af pro-grammet i-tunes, og for nemmest muligt at kunne kommunikere med Apple s i-phone segment. Spænd sikkerhedsbæltet: Charlie er desuden virtuel pilot i et virtuelt luftfartsselskab ( Glacier Airlines ), der virtuelt beflyver to afsidesliggende byer i Alaska, i realtid. Charlie flyver morgen og aftenflyet. Alaska er valgt for at Charlie også får tid til at passe sit arbejde, der er PCbundet, og derfor oftest kan bedrives fra hjemmekontoret, og ofte på tidspunkter uden for det, som såkaldt normale mennesker kalder normal arbejdstid. Charlies bedste menneskeven er Chuck, der klarer tjansen som virtuel flyleder i området (Altså Nome Flight Information Region FIR og omegn), i realtid; Chuck bor i Melbourne, Australien. Det hele har afsæt i MS Flight Simulator med flere tilføjelser. Absolut for kendere. Udstyret: Vi taler derfor om adskillige PCér og en regulær server, og flere uafhængige forbindelser ind/ud af huset. Charlie er desuden radioamatør (OZér) og hygger sig med kortbølgeradio, for hyggens

18 skyld, idet det alene er de tekniske udfordringer, der driver ham. Forbindelsen til fjerne lande kan han jo altid få ved at gribe knoglen på telefonen, der via diverse netværk altid går igennem, loud and clear. I værste fald kan Charlie bruge kobberledningen til teleoperatøren. Lidt usportsligt, men det virker jo i praksis altid. På TV-fronten eksperimenteres med samtlige indgående muligheder: Gammeldags antenner, parabolantenner, via antennebåret internet, via kabel fra husejerforeningen og via internt TV ( Closed Circuit TV ) forbundet med naboerne til begge sider. Der betales naturligvis licens + medielicens + beboerlicens via husejerforeningen. Loven holdes som hovedregel. Ud over kortbølgeudstyret har Charlie DAB1 og DAB2 radioer, internetradio, kabelradio, antennebåret radio plus en gammel morsenøgle forbundet til kortbølgeudstyr; dette kuriosum anvendes i nørdeklubben Prik streg, streg prik. Klart uden for vor målgruppe faktisk uden for langt de fleste målgrupper! Chap: Hamsteren Chap er sat på web camera og bliver derfor passet af Chuck i Melbourne; det er mest for sjov, men også fordi Charlie ofte glemmer alt om tid og sted. En foderautomat med egen IPadresse plus en ditto vandingsfunktion betyder, at buret blot skal renses med jævne mellemrum. Også dette er under udbygning. Mobiltelefonerne er sat op til alle de services, der kan købes for penge plus et par ekstra fra Charlies eget antennesystem, lokalt etableret. Dette er kun på det eksperimentelle stadie, og ikke kendt af hverken telestyrelsen eller andre ud over en snæver kreds af indforståede techno freaks. Også denne aktivitet ligger ud over gråzonen for gennemsnitsfamilien i Arbejdernes Byggeforening. Jeg har kastet mig over Charlie som repræsentant for den yderste højre del af det spektrum, som startede i venstre side med Andreas minimale behov og forbrug. Strøm: På grund af den store mængde udstyr, der altid er tændt, er strømforbruget af en betragtelig størrelse. Alt er tændt, alt er på 24/7. Her er næsten intet stand by forbrug. Charlie har i tidens ånd købt vindmølleanparter i 3 Københavnske vindmølleparker, svarende til sit gennemsnitlige elforbrug, så selv en skinhellig Max Havelåge cafélattedrikkende økofundamentalist med vadmelsvest, midterskilning og cykelklemmer (Charlies udtryk!) kan gå hjem i samtalekøkkenet og bide i Provencebordets kant af misundelse. Elomkostningen er for Charlie DKK/år, fratrukket det bidrag hans solceller på sydsiden af huset giver; det svarer til godt DKK 4 kr/år for 2 m 2 solceller, forklædt som havebord. (Charlie har også lagt et solvarmesystem op efter egen konstruktion, idet han har lagt rør under skifertaget, således at

19 der er gratis varmt vand hele sommeren, aldrig om vinteren. Den tager vi hul på en anden gang). Summen af det hele: Alle detaljer ses i sammentællingen på de to sider med skemaet, således også summen. Aktiviteter fra gråzonen er holdt uden for sammentællingen. Med de 3 meget forskellige forbrugsprofiler er vi nu i stand til at komme videre. De 3 sæt forbrugsprofiler vil i løbet af foråret 21 blive sendt til de kendte tele- og netudbydere med henblik på at disse kan foreslå løsninger til at belyse og analysere de to mål: Kan mit forbrug købes for færre penge? Kan de forbrugte penge skaffe mig (endnu) mere glæde? Svarene vil blive bragt i Kilden, når/hvis de kommer ind. - og: En krølle, der hedder multimedieskat, er kommet til for dem, der har en arbejdsgiver, der ikke accepterer standardblanketten med nul udstyr hjemme = nul skat på 25 kroner/måneden. For selvstændige som Charlie er skattens betragtninger totalt set et plus, men for de fleste lønmodtagere er den et minus, når den opkræves. Mere herom senere. I familien Bendtsens regnskab på over 48. DKK/år er det småpenge, men principperne skal naturligvis holdes klare. Rettelse: Til familien Bendtsens regnskab i sidste nummer af Kildsen skal naturligvis også adderes udgifter til SMS-trafik og til antivirusprogrammer. I feuilletonens femte afsnit i et kommende nummer tager vi et helikopterblik på situationen, både på de tre familier og på den umiddelbare fremtid, frem til genforhandlingen med tdc om 4 år. Desuden nogle betragtninger på begrebet prisstrukturer, røgslør, kundepleje, anstændighed og andre begreber fra stenalderen. Senest er Dong er blevet træt af at udbyde fibernet og har solgt aktiviteten til nogen, der (indtil videre) fører driften af fibernettet videre. Godt nytår.

20 CHARLIE CHRISTENSENS OMKOSTNINGER VED FORBRUG AF FORSKELLIGE MEDIER SAMTALER FAST AFGIFT ELFORBRUG (2,5 kr/kwh) OPKALD TRAFIK STABIL TELEFON GIROKORT AFGIFT TDC 134 kr/m = 1.68 kr/år 2 x 4 x 39 kr = 312 STAND BY TÆNDT kr/m kr/m 1 stk/m til,23 kr/stk = 276 kr/år 15 min/d til,25 kr/min = kr/år MOBILTELEFON 1 MOBILTELEFON 2 MOBILTELEFON stk/dag x,44 kr/stk = 1.66 kr/år,19 kr/min x 3 min/dag x 365 dage = 2.81 kr/år SMS SAMLET SKYPE TELEFON IP TELEFON 2. kr/år kr/år 5 kr/år kr/år PC GLACIER AIRLINES PC SPIL PC GENERELT MAC 2 W x 8.76 t/år = kr/år 2 W x 876 t/år = 359 kr/år 2 W x 876 t/år = 359 kr/år 2 W x 88 t/år = 36 kr/år ANTIVIRUS- PROGRAMMER CENTRAL SERVER 2. kr/år INTERNET UDBYDER 2. kr/år 3 W x 8.76 t/år = kr/år ROUTERE 1 kr/år 5 RADIOER I alt: 3 kr/år TRANSISTOR RADIO FM OG AM Oplader: 7.76 timer med 5 Watt koster 8 kr/år 1. timer med 5 Watt koster 13 kr/år

21 DAB RADIO INTERNET RADIO KABEL RADIO PROGRAMPAKKE YOUSEE STORE PAKKE FJERNSYN 1 FJERNSYN 2 FJERNSYN 3 SAMTALER FAST AFGIFT ELFORBRUG (2,5 kr/kwh) OPKALD TRAFIK STAND BY TÆNDT Oplader: 2 timer 776 timer med med 5 Watt 2 x 5 Watt koster koster 26 kr/år 16 kr/år 3.6 kr/år Oplader: 376 timer med 5 Watt koster 39 kr/år Oplader: 676 timer med 5 Watt koster 69 kr/år timer med 1 Watt koster 498 kr/år 5 timer med 5 Watt koster 513 kr/år 2 timer med 5 Watt koster 26 kr/år 2. timer med 25 Watt koster 1.25 kr/år BOXER BOX 1 kr/år PARABOL- 876 t x 5 MODTAGER Watt koster 2 HARDDISK RECORDERE VCR 866 t x 1 Watt koster 178 kr/år KABEL + LICENS 3.12 kr/år AFSKRIVNING 1. kr/år 766 t x 1 Watt koster 157 kr/år 898 kr/år 1 t x 2 W koster 4 kr/år 1 t x 75 Watt koster 15 kroner SUM: (kr/år) SUM FOR 1 ÅR: Flere af enhedspriserne ovenfor er skønnede efter bedste evne af forfatteren. Prøv at sætte dine egne enhedspriser ind, og se hvad summen bliver hos dig. På genhør samt med forbehold for regnefjel. Søren Klokhøj - som kan nås således: Stabiltelefon: , mobiltelefon: Elektronisk post: Fodpost: Berggreensgade 52.

22 Energi-gruppen. På Generalforsamlingen i februar 21 var der opbakning til at nedsætte en gruppe, der i det kommende år arbejder på at opsøge viden om bæredygtig energi i vores huse. Der blev fremført synspunkter der underbyggede betydningen af ikke at satse vores arbejde specielt på solceller og solfangere, da udviklingen ikke er så langt fremme endnu. Derfor skal vores egne energier måske tage sigte på, hvad vi kan gøre her og nu i den enkelte bolig. Hvor er der mening i at investere, og hvor er det sundt for miljø (og vores individuelle interesse og økonomi!) Arbejdsgruppen holder sit første møde i april, hvor vi vil forsøge at lægge en strategi for vores arbejde i det kommende år. Arbejdsgruppen består af: Dorte Raaschou Jørgen Frederiksen Anton Greiffenberg, med betingede/ begrænsede muligheder for at deltage. (af samme grund har vi et stort ønske om endnu en deltager i arbejdsgruppen som har interesse i at engagere i arbejdet) Søren Klokhøj (konsulent (og vis) uden mødepligt Søren Borch (konsulent (og vis) uden mødepligt. Claus Steensen Sølje (bestyrelsesmedl.) uden mødepligt På vores møde vil vi tage udgangspunkt i følgende stikord, men, som måske kommer til at se anderledes ud: 1 beslutte dagsorden 2 Ikke kun et solvarmeprojekt, men et ressourceprojekt 3 Kontakt til de øvrige arbejderbyggeforeninger for at høre hvad der findes 4 Kontakt til energigrupper 5 Opstille en model-case med en energibalance for et typisk hus 6 Tage eet eller flere af vore egne huse (Jørgen F, Søren B, Søren K) eller andre, og bruge det som illustration af, hvad der kan gøres 7 Termografering 8 Leverandørkontakter 9 Cirkulationspumper 1 Facaderegulativ 11 Websiden 12 Indgående strømme: El/Fjernvarme/Fuel: Brænde, Olie, Gas 13 Etc. Jørgen Frederiksen Kildevældsgade 9 mobil

23 Billedsalonen Et godt sted at mødes - og holde møder Vi er en forening - Billedsalonen - på Østerbro. Billedsalonen kan osse bruges til events, udstillinger receptioner, familiebegivenheder, børnefødselsdage, loppeudsalg (Vi har også plads til flere kreative folk.) Her er tekøkken og toilet. Se mere: Adresse: Kildevældsgade 64. Kontakt: Jørgen Frederiksen GOD PÅSKE!

24 BESTYRELSEN Formand Væver, Jan Kildevældsgade 13 Tlf YouSee Næstformand Graugaard, Ole Berggreensgade 6 Tlf /mob Gader og fortove, beskæring,hjemmeside Kontakt til Trafikgruppen Best.mdl. Olsen, Benditte Skyhøj Hornemansgade 22 Tlf , Mobil Haver, Renovation, container Best.mdl. Pethick, Chris Niels W. Gades Gade 34 Tlf Fællesarrangementer Best.mdl. Sølje, Claus Steensen Niels W. Gades Gade 32 Tlf YouSee Suppleant Ohmsen, Carsten Berggreensgade 16 Tlf Kloaker Kilden (redaktør) Suppleant Jessen, Poul Wendel Berggreensgade 44 Tlf facader Kasserer Bjerregaard, Lars Niels W Gades Gade 44 Tlf Fællesarrangementer Udenfor bestyrelsen: MATRIEL Ingvartsen, Niels Hornemansgade eller Udenfor bestyrelsen KLOAK Halvorsen, Hans Kildevældsgade 1 Tlf

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 til godkendelse 4. Forslag til beslutning: a) Bump og lege/opholdsareal i Hornemansgade nord b) Det er ulovligt at

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30

Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30 Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30 21-01-2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent Helmuth Schmidt blev valgt 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011

Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011 Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens regnskab 2010 5. Forslag til beslutning a. Forslag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser

BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser December 2011 Kære naboer, Vi har igennem året arbejdet for, at skaffe en dispensation fra de nye regler om brevkasser i skel. Et af vore hovedargumenter har

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Information

Information Information 1 1.2.2014 Ordinær generalforsamling 2014 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Mandag den 24.2.2014 Kl. 19.00-22.00 (senest) Kulturhuset Kilden, Mødelokale 1 Dagsorden ifølge

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere