Vejudvalgets indstilling til projektafstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejudvalgets indstilling til projektafstemning"

Transkript

1 Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Generalforsamling 2015 Nordvangsparken Dyssevangen, Farum Vejudvalget: Henriette Freris, Niels Mandrup og Ernst Jørgensen.

2 Projekt konklusion og indstilling Veje og stier laves i én omgang sommer/efterår Ca. 2/3 af alle matrikler skal have gravet ny vandledning ind. Der etableres ny Tele, TV og Internet infrastruktur. Øvrige ledningsejere af projekt afstemt. Der optages et fælles solidarisk hæftet budget lån i Grundejerforeningens navn på ca. DKK ,-Dermed ca. DKK3.500,-pr. år pr. parcel i 20 år. Der budgetteres og sikres øget helheds vedligehold af både stier og veje. Inklusiv saltning og snerydning -Årligt ca. DKK500,-mere pr. parcel. Det er Bestyrelsen og Vejudvalgets indstilling, at Generalforsamlingen vedtager det fremlagte Projektbudget og det nye Driftsbudget under ét. Og dermed giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage lånet indenfor projektets rammer.

3 Veje De ekst. kantstene bevares -dog optages kantstene udfor samtlige indkørsler ( 57 stk. ), i bunden af alle vendepladserne ( 7 stk. ) og i ca. 1m. længde før de brolagte udkørsler til stamvejen ( 3 stk. ). De optagne kantsten bortskaffes. Der leveres og opsættes nye granit kantsten ( grå1 Ox25x100 ) i beton med en lysning på ca. 12 cm over nyt færdigt slidlag og med nedsænkning ved de 57 indkørsler med en lysning på 2 mm over nyt færdigt slidlag. Kantstenene nedsættes i en gravet rende i den ekst. kørebane max. 20 cm til siden af udgravning målt fra forkanten af den ekst. kantsten. I bunden af vendepladserne placeres den nye kantsten i den gamle kantstens trace og nedsænkes udfor stierne i belægningens bredde ( 150 cm ) med samme lysning som ved indkørslerne. Tilslutninger til de chausse overkørslerne mod stamvejen tilpasses som den ekst. Kantsten ( nedsænket mod overkørslen) Bag de nye granitkantsten i indkørslerne til de enkelte parceller udlægges en 30 x 60 x 5 cm grå betonflise på afrettet grus. Flisen tilpasses belægningen på den enkelte parcel. Øvrige områder mellem den nye granitkantsten og den ekst. betonkantsten opfyldes med mager beton alt. Leret grus - således at den ekst. betonkantsten bliver tildækket ( jf. Skitsen) Asfaltarealerne oprettes med pulverasfalt i fornødent omfang og der udlægges et 60 kg/m2 slidlag af asfaltbeton på samtlige arealer (asfaltbeton type efter nærmede aftale) Der ønskes opgivet tillægspris på at udføre 1,0 m bred stribe langs vejsiden mod kædevillaerne med farvet asfalt ( blå) idet vendepladserne undlades. Kloak dæksler. De ekst. brønddækslerne ( 60 cm ) i vej- og stiarealerne indreguleres til nye belægningshøjder. Vejnedløbsbrønddækslerne udskiftes til nye dæksler med sideindløb for at tilpasse disse til den fremrykkede kantsten som RJ nedløbskasse med dæksel og sideindløb ( Brdr. Dahl vare nr ) -hvor dette ikke er muligt grundet indkørsler eller lign. Udføres en "snydebrønd" med dæksel som Brdr. Dahl vare nr med tilslutning til den ekst. vejbrønd der forsynes med et tæt oplukkeligt dæksel som Brdr. Dahl vare nr

4 Kantstens skitse, afløb og stier Principper omkring vejbrønde: Indbygget i nye kantsten oven på de gamle brønde Ved opkørsler Eksempel på sti belægning og nye bomme

5 Stier -Fortove Fortovet stamvejen Dyssevangen er kommunes ejendom uden aktuelle planer. (Indgår dog fremover i snerydning) Samtlige ekst. fliser ( alm. fortovsfliser 62,5 x 80 x 5 ) optage og bortskaffes. Der udgraves nødvendig stikasser for flisebelægningen -bestående af 15 cm stabilt grus, 3-5 cm liggegrus samt 6 cm grå SF-sten. Grus belægningen udføres min. 10 cm bredere en flisebelægning i begge stisider for at skabe tilstrækkelig side støtte til flisebelægningen. På hovedsti "A" forøges stabilgruslaget til 25 cm. Ovennævnte belægninger leveres og udlægges forskriftsmæssigt. Efter udlægningen pålægges og komprimeres grus på siden af stibelægningen til sidestøtte af belægningen. De 2 tapper mod Ryttergårdsvej fjernes og erstattes af SF-stenbelægning som flade ramper. På stiarealerne ved Ryttergårdsvej og Stamvejen opsættes bomanlæg ( som foto) i alt 5stk. -bommene skal bære oplukkelige og med låsetøj til hængelåse. Overskudsjorden placeres på fællesarealet i de ekst. jordvolde efter nærmere aftale. Alternativt bortkøres jorden - tillægspris pr. t bortkørt jord incl. evt. affaldsafgift udbedes. Retablering af tilstødende rabat og græsarealer inkl.. tilsåning i nødvendigt omfang. På hovedsti "A" er der i dybdepunktet udfor lejepladsen placeret en vejbrønd -samt en vejbrønd midtvejs på stien. Disse vejbrønde ønskes tilpasset den stibelægning.

6 Oversigt Veje og Stier

7 Vandforsyning Vandforsyningen i vort kvarter er lavet fra en tid hvor forgreningsledningerne i vejene er lavet af stål og stikledninger af jern. Det har vist sig at går stål i stykker, karakteriseres det ved at vandet fosser ud og søger op på vejen så det kan ses. Sker sjældent, derfor Ingen renovering eller udskiftning her! Modsat springer et jernrør ikke så let, men bliver blot utætte med tiden. Da Vandværket er pålagt afgifter for udokumenteret vandspild, har de i værksat udskiftning af alle stikledninger og i Vort kvarter vil de fremrykke de næste 4 års arbejder til ét projekt, så vi undgår sidenhen at få nylagte veje gravet unødigt op. På de efterfølgende 3 tegninger fra vandværket, kan man se hvilket parceller der med stor sandsynlighed skal have gravet ny vand stikledning ind -<> PE (altså står der IKKE PE skal der graves). Jf. Vandværket, men med forbehold, har følgende ejendomme fået godendte stikledningerne: Dyssevangen: K Vil man ikke have gravet op, nedsættes en målerbrønd i skel for grundejers regning á ca. DKK6.000,- og man har så selv risikoen for vandspild her fra hen mod huset. Vi arbejder på at få en fast gravepris pr. meter, i en given tidsperiode, hvor et gravesjak kan forestå arbejdet, da vandværket af konkurrencemæssige årsager ikke må byde ind på sådanne opgaver.

8 Vandledninger 1. stikvej

9 Vandledninger 2. stikvej

10 Vandledninger 3. stikvej

11 Ledningsejere DONG har det EL-net der er behov for i fremtiden. DONG City Light har for nylig renoveret gadelamperne. Der skal Kommunal politiske beslutninger til, hvis der skal laves f.eks. LED/Induktions gadelamper mv.) HMN vil ikke gøre noget aktivt angående de sidste parceller uden Naturgas. Har man planer herom, opfordres det til at få det gjort inden vejrenoveringen. Vand, kloak og afløb er kun et spørgsmål om renovering af eksisterende (se under sti- og vej projektbeskrivelsen). Der ingen aktuelle politiske planer om 2-strengsafløb eller fjernvarme. Vi har undersøgt markedet for fast infrastruktur ifm. TV, Internet og Telefoni. TDC havde ingen planer om hverken renovering eller udbygning af kobber- kabelnettet (Telefon/xDSL) i vores område. Vi forsøgte os hos den eneste relevante udbyder, Dansk Kabel tv / Yousee, men de var ikke interesseret i nye områder. De foreslog dog at vi selv lagde et net og købte hovedsignalet fra dem, via Ryttergårdsvej og selv stod for opkrævningen mv. (antenneforening).

12 TV, Tele og Internet infrastruktur Efter gentagne henvendelser og møder har vi forhandlet et kompromis hjem: Yousee etablerer og ejer nettet, samt vedligeholder og opgraderer det i vores område. Betingelse: Grundejerforeningen graver infrastrukturen ned, sammen med stiprojektet, frem til hver enkelt parcel, i skel. Der skal fra start være minimum 2/3 tilslutning! Tilslutningsprisen pr. husstand inkl. kabel frem til første stik i huset bliver DKK2500,- inkl. Moms, mod normal DKK4500,- (Pris sidenhen for tilkobling) Gravearbejdet fra skel og frem til huset (ca. 45 cm dybde) kan man selv gøre, eller benytte sig af det grave sjak vi forventer at tilbyde ifm. vandledningerne. Yousee fører i dag Coax (TV, Telefon og Internet 300/300 Mbps), men lægger samtidig et tomrør (se billede) til at blæse fiberforbindelser igennem, når Coax ikke kan levere den forventede markeds kapacitet og der skal lægges fiber mv. (Fremtidssikring). Endvidere tilbyder de fri Musik streaming og at man kan se ens TV kanaler via app og PC uden for huset. På fremmed internet forbindelser - F.eks. I sommerhuset, på ferien i DK mv. Vi vurderer at det er et enestående tilbud, da specielt behovet for kraftige internetforbindelser vil blive stærkt efterspurgt ifm. Streaming op i HD og 4K osv Samt når lagring af optagelser også bliver Cloud. Samtidig kan vi, måske, få taget en del antenner og paraboler ned fra området for kvarterløftet- og ikke mindst, tagets skyld. Yousee kan tilsluttes direkte til FM Radio og TV uden boks. I nogle tilfælde også ældre analoge apparater. Der tilbydes TV-bokse, også Harddiskoptagere, leje af film mm. Vi arbejder på at tilbyde faste priser for indvendig tilslutning/renovering af antenne, telefon og internet forbindelser i huset. Alt i alt er dette et værdiparameter for huset og området generelt Uanset aktuelt behov.

13 Projektbudget og Låntagning Der forhandles p.t. med Nordea om en kredit Orientering herom på formødet og selve Generalforsamling aftenen

14 Ny Vedligehold-og Glatføreplans budget Der er hjemtaget tilbud om øget vedligehold og ny glatføreplan fra vores nuværende gartner Greenwork Orientering herom på formødet og selve Generalforsamling aftenen

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser Indledning I det forløbne foreningsår blev asfaltbelægningen på alle parkeringspladserne fornyet. Det var et større arbejde, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt blev påvirket af, men som vi

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde.

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg Salgsvilkår Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Udstykningen ligger øst for Randers Centrum i Dronningborg. I

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 Jeg har valgt at udsende denne beretning og orientering om hvad vi i foreningens bestyrelse arbejder med inden generalforsamlingen, således at man får mulighed

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Årsberetning 2001/2002 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 I løbet af året har vi set tre nye indflytninger i bebyggelsen.

Læs mere