Befolkningens brug af internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningens brug af internet"

Transkript

1 Befolkningens brug af internet - 1

2

3 Befolkningens brug af internet 1

4 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN ISSN Pdf-udgaven kan hentes gratis på Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf e-post: Signaturforklaring, } Mindre end ½ af den anvendte enhed. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke - Nul Danmarks Statistik 11 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Forord Oplysninger om danskernes it-vaner er blandt de mest efterlyste indikatorer målt i antallet af downloads fra Danmarks Statistiks hjemmeside. Informationsteknologi (it) og dens betydning i danskernes hverdag interesserer en bred vifte af brugere. Den samfundsmæssige og økonomiske betydning af it er et stadig mere aktuelt spørgsmål, der skaber stigende behov for ny viden, ikke mindst statistik på tværs af grænser. For at imødekomme et stigende brugerbehov for internationale sammenligninger præsenterer årets publikation et antal indikatorer, hvor de danske resultater sammenlignes med tal fra andre europæiske lande. Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international benchmarking. Ud over de europæiske spørgsmål medtages endvidere et antal danske spørgsmål takket være et samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen og Danmarks Statistik. Samarbejdet har i 1 muliggjort belysningen af bl.a. brug af mobiltelefoner samt sociale netværkstjenester. Hertil kommer en udvidelse af statistikkens sædvanlige stikprøve for årige med aldersgruppen årige. Udvidelsen af stikprøven betyder, at der er indsamlet og analyseret en række indikatorer om de ældres it-kundskaber og -vaner. Disse resultater gennemgås i den sidste del af publikationen. Publikationen er udarbejdet i kontoret Erhvervslivets Udvikling af specialkonsulent Agnes Tassy. Danmarks Statistik, april 11 Jan Plovsing / Peter Bøegh Nielsen

6 4 - Befolkningens brug af internet Indhold 1 Sammenfatning Adgang til computer og internet i Danmark og i andre lande Adgang til computer i hjemmet Adgang til internet og bredbånd i hjemmet Adgangsveje til internet og bredbånd It-vaner i Danmark og i andre lande Hyppighed af computerbrug Hyppighed af internetbrug Mobil adgang til internet Kommunikation Informationsøgning Underholdning Deling af digitalt indhold Sociale netværkstjenester Internetbank Kontakt til offentlige myndigheder Pengespil på internettet Internetkøb It-sikkerhed Brug af mobiltelefon It-anvendelse hos ældre borgere i Danmark Adgang til computer og internet Hyppighed af computer- og internetbrug Formål ved internetbrug Færdigheder i at bruge computer og internet Mobilbrug Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information Spørgeskema

7 Befolkningens brug af internet Sammenfatning Indholdet Fokus på sammenligning af danske resultater med tal fra andre lande Nye tal om de ældres it-anvendelse Denne publikation belyser befolkningens anvendelse af it i bred forstand, baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere. Undersøgelsen omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder adgang til og anvendelse af computere og internet, formål ved internetbrug fx internethandel, sociale netværkstjenester og internetbank. En række forhold vedrørende it-sikkerhed, mobilt internet samt brug af mobiltelefoner inkluderes også. Der er i årets undersøgelse lagt særlig vægt på at medtage resultater fra andre lande for de indikatorer, hvor internationale tal er tilgængelige. Undersøgelsen inkluderer for første gang oplysninger om de ældres (75-89) itanvendelse. It-adfærd hos befolkningen i pensionsalderen (65-89) sammenlignes med it-vaner hos de årige i kapitel 4. Blandt årets resultater er følgende: Danmark er sammen med Holland og de øvrige nordiske lande de europæiske lande, hvor adgang til og brug af internet er mest udbredt. 68 pct. af danskerne mellem år handlede på nettet i 1. Danmark overgås kun af Norge, hvor 71 pct. købte varer eller tjenester på internettet. Danskerne er generelt gode til at bruge sikkerhedsforanstaltninger på deres computer. Dog er sikkerhedsopdateringer (backup) et område, hvor Danmark ikke er blandt de førende europæiske lande. Mobiltelefonen bruges til stadig mere. Samtidig anvender hver syvende mellem år mobilen alene til tale og sms. Hver femte internetbruger i gruppen år er medlem af mindst en social netværkstjeneste. Hver anden køber varer på nettet. Én ud af fire over 65 år bruger hverken mobiltelefon eller internet. Kun 29 pct. anvender mobilen til andet end tale eller sms. Datagrundlag Publikationer bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen Befolkningens brug af internet. Undersøgelsen er baseret på et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 1). Undersøgelsen dækker derudover en række nationale spørgsmål. Statistikkens nationale spørgsmål udarbejdes i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i april-maj 1 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en 1 pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Se flere oplysninger i kapitel 5.

8 6 - Befolkningens brug af internet Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter også følgende undersøgelser: Virksomhedernes brug af it Den offentlige sektors brug af it It-udgifter i virksomheder Alle undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på Resultater fra Danmarks Statistiks årlige it-undersøgelser indgår desuden i IT- og Telestyrelsens rapport Det digitale samfund. Rapporten kan downloades fra adressen

9 Befolkningens brug af internet Adgang til computer og internet i Danmark og i andre lande Internationale sammenligninger Kun danske resultater for enkelte variable I dette afsnit sammenlignes de danske resultater for adgang til it med resultater fra de øvrige europæiske lande. Datagrundlag er altid befolkningen mellem år, idet det er denne afgrænsning, som anvendes i alle EU-lande. Enkelte variable indsamles kun i Danmark, hvorfor det ikke er muligt at vise tal for andre lande. Det gælder fx antallet af computere i hjemmet, brug af podcast og brug af mobiltelefoner og sociale netværkstjenester. 2.1 Adgang til computer i hjemmet Adgang til it er en forudsætning for brug af it Adgang opgøres på to måder Figur 1. Adgang til it er en forudsætning for anvendelsen af it selvom adgang ikke nødvendigvis betyder anvendelse. I en undersøgelse om befolkningens it-anvendelse er det derfor relevant at kigge på hvor stor en andel af befolkningen, som har adgang til it-udstyr og internet. Befolkningens adgang til it-udstyr og internet kan opgøres på to måder; såvel på familier (husstande) som på personer. I dette afsnit opgøres udbredelsen af computere og internet på familier eller husstande. Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt om deres adgang til computer og internet i hjemmet, uanset om de selv bruger pc og internet. Adgang til computer i udvalgte lande. 1 1 Pct. af familier Holland Norge Sverige Danmark Tyskland Storbritannien Finland Belgien Frankrig Østrig EU-27 Slovakiet Estland Tre ud af fire familier i EU har computer Flere pc er i de fleste danske hjem I gennemsnit har 74 pct. af familierne i de 27 EU-lande adgang til computer i deres hjem. Computer findes i ni ud af ti hjem i Holland, Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. I 1 har 88 pct. af alle danske familier pc i hjemmet. Hver tredje familie har én computer, hver fjerde har to og en anden fjerdedel af familierne har mindst tre pc er i hjemmet. Der står mindst fem computere i 5 pct. af de danske hjem.

10 8 - Befolkningens brug af internet Figur 2. Antallet af computere i danske hjem. 1. Fem computere 3 pct. Fire computere 8 pct. 6+ computere 2 pct. Ingen computer 12 pct. Tre computere 14 pct. Én computer 34 pct. To computere 25 pct. Antal computer pr. familiemedlem Geografiske forskelle Figur 3. Beregningen af antal computere pr. familiemedlem viser, at seks ud af ti danske familier har mindst én computer pr. familiemedlem. I 28 pct. af familierne skal man deles om familiens computer(e). 12 pct. af familierne har ikke computer i 1. De fleste familier, hvor familiemedlemmerne skal deles om deres computer(e), har bopæl i Region Syddanmark. Her er der 35 pct., der har mindre end én computer pr. familiemedlem. De københavnske familier har flest pc er pr. familiemedlem. Syv ud af ti familier i Region Hovedstaden har mindst én computer pr. familiemedlem. Andelen af familier uden computer er lavest i samme region. Antal computere pr. familiemedlem fordelt på regioner Pct. af familier Mere end én computer pr. familiemedlem 6 4 Hele Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Én computer pr. familiemedlem Mindre end én computer pr. familiemedlem Har ikke computer eller uoplyst Næsten alle par med børn har pc i hjemmet Antal computer pr. familiemedlem Børnefamilier deler computeren Det er særligt familier med børn, der har pc i hjemmet. Således har 98 pct. af alle par med børn adgang til pc i hjemmet, mod ni ud af ti familier blandt par uden børn. For familier med én voksen gælder det samme, dvs. en højere andel af enlige med børn har adgang til computer i hjemmet end enlige uden børn. Halvdelen af alle familier med en voksen og børn har mindst én computer pr. familiemedlem. Enlige uden børn er den familietype, hvor andelen uden computer i hjemmet er højst, hele 19 pct. Til gengæld er der 39 pct. i denne gruppe, som har mindst to computere i deres hjem. I to ud af tre familier i gruppen par med børn er der færre end én computer pr. familiemedlem. Hver femte familie har lige så mange pc er som antallet af familiemedlemmer. Meget få (1 pct.) par med børn har mindst to computere pr. familiemedlem.

11 Befolkningens brug af internet - 9 Figur 4. Antal computere pr. familiemedlem fordelt på familietype. 1 Pct. af familier Mere end én computer pr. familiemedlem Én computer pr. familiemedlem Hele Danmark 5 Enlige med børn Enlige uden børn Par med børn Par uden børn Mindre end én computer pr. familiemedlem Har ikke computer eller uoplyst Udbredelse af andet it- og forbrugerelektronik Figur 5. Ud over computere findes der en del andet it- og forbrugerelektronisk udstyr i de danske hjem. Navigationsudstyr, digitalkameraer, digital-tv, mv. bliver mere og mere udbredt i Danmark. Familiernes besiddelse af it- og elektronisk udstyr. 7-1 Pct. af familier Mobiltelefon GPS navigation Digitalvideokamera Digital-tv DAB radio Computer Kilde: Familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder fordelt efter forbrugsgoder 2.2 Adgang til internet og bredbånd i hjemmet Få computere uden internet Flest hjemmeopkobling i Holland og i norden Stort set alle familier med computer i hjemmet har også adgang til internet, både når man ser på Danmark og på hele EU, hvor kun 4 pct. af familierne har computer men ikke internetadgang. I alt har 86 pct. af alle danske familier adgang til internet i hjemmet. Holland og de nordiske lande topper listen over lande med de fleste hjem med opkobling til internettet. I alt har syv ud af ti familier i EU adgang til nettet fra deres hjem.

12 1 - Befolkningens brug af internet Figur 6. Adgang til internet i udvalgte lande. 1 1 Pct. af familier Holland Norge Sverige Danmark Tyskland Finland Storbritannien Frankrig Belgien Østrig EU-27 Estland Slovakiet Fortsat stigning i andelen af familier med internet Figur 7. Internetudbredelsen i EU-27 er steget med ti procentpoint i perioden 8-1. Lande med mindre udbredelse som Bulgarien og Rumænien oplever fortsat markante stigninger i internetudbredelse. Holland, Norge, Sverige og Danmark har høj udbredelse og dermed lav vækst i tilgangen. Udbredelsen af internet er forholdsvis stor i Finland, Storbritannien og Frankrig samtidig med, at disse lande har oplevet en pæn stigning i tilgangen fra 8 til 1. Udvikling i udbredelsen af internet 8-1 Ændring 8-1 (procentpoint) 15 Grækenland 1 5 Bulgarien Rumænien Frankrig Estland EU-27 Storbritannien Finland Slovakiet Spanien Tyskland Norge Holland Østrig Sverige Danmark Internetadgang 1 (pct. af befolkningen år) Stadig familier med gammeldags internetopkobling Familier uden internet Andelen af europæiske familier med langsom internetforbindelse er faldende. Der er dog fortsat 9 pct. i EU-27, der har en internetforbindelse fra deres hjem, som ikke er bredbånd, dvs. en forholdsvis hurtig internetforbindelse. I Danmark har 6 pct. af alle familier en gammeldags internetforbindelse fx ISDN eller analogt modem. Næsten én ud af tre familier (3 pct.) har ikke adgang til internettet fra deres hjem i EU-27. Andelen af danske familier uden internet er væsentlig mindre, 13 pct.

13 Befolkningens brug af internet - 11 Figur 8. Internet og bredbånd i EU-27 og i Danmark. 1 Pct. af famiier Bredbånd Internet men ikke bredbånd Ingen internet EU-27 Danmark Seks ud af ti europæiske familier har bredbånd Figur 9. Udbredelsen af bredbånd er højst i de skandinaviske lande 1. Danmark følger efter Norge og Sverige, hvor andelen af familier med bredbånd er over 8 pct. Udbredelsen af bredbånd er lavest i Bulgarien (26 pct.) og i Rumænien (23 pct.). Udbredelse af bredbånd i udvalgte lande. 1 1 Pct. af familier Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Belgien Frankrig Estland Østrig EU-27 Slovakiet Stigningen i udbredelsen er aftagende Udbredelsen af bredbånd har været stærkt stigende i alle lande i de seneste år. Stigningen har i mange lande været markant i perioden 4-7 og mere aftagende i perioden 7-1. Antallet af husstande med en bredbåndsforbindelse til internettet er i mange lande tre- eller firedoblet siden 3. 1 For en god ordens skyld skal det bemærkes, at information om udbredelsen af bredbånd i Holland ikke er tilgængelig for 1. Ud fra resultater for tidligere år forventes andelen af hollandske familier med bredbånd at ligge på samme niveau som de skandinaviske lande.

14 12 - Befolkningens brug af internet Figur 1. Adgang til bredbånd i udvalgte lande Pct. af familier EU27 Danmark Tyskland Holland Østrig Slovakiet Finland Sverige Storbritannien Island 2.3 Adgangsveje til internet og bredbånd ADSL dominerer Seks ud af ti europæiske familier med internetadgang har en form for ADSLforbindelse, dvs. en adgangsteknologi, der benytter den traditionelle telefonforbindelse til datatransmission. Hver tiende familie med adgang til internet i de 27 EUlande har gammeldags dial-up internetopkobling. Adgangsveje til internettet Der findes en række forskellige former for internetopkobling. ISDN: Tjeneste, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonlinje til en dataforbindelse med en hastighed på op til 128 kbit/s. Analogt modem: Adgang via traditionel telefonlinie med en hastighed op til 56 kbit/s. ADSL o.l.: xdsl er betegnelsen for en digital adgangsteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonforbindelse til datatransmission med høj hastighed. ADSL er den mest udbredte variant af xdsl-teknologien. Anden fast internetforbindelse: Fx fibernet, kabelmodem og FWA eller fast trådløs opkobling. FWA (Fixed Wireless Access) er et radiobaseret system, der udgør et alternativ til kabelbaserede løsninger. FWA udbydes i forskellige frekvensbånd. WiMAX er en teknisk standard indenfor FWA med forholdsvis beskedne etableringsomkostninger. Mobil internetforbindelse: Fx GPRS, 3G/UMTS, Turbo 3G, 4G m.m. Bredbånd: Fælles betegnelse for adgangsveje, der er hurtigere end analogt modem eller ISDN. Hver anden danske familie på nettet via ADSL ADSL er også den mest udbredte adgangsvej til internettet i de danske hjem. 54 pct. af familier med adgang til internettet i deres hjem går online via en ADSL-forbindelse. Kabelmodem, som giver adgang til kabel-tv-nettet, er den næstmest udbredte opkoblingsform med 23 pct. Hver tiende familie kommer på nettet via en fast trådløs opkobling (FWA) som fx WiMax. Kun 6 pct. benytter fiberforbindelse.

15 Befolkningens brug af internet - 13 Figur 11. Adgangsveje til internet - Danmark. 1 ADSL/xDSL 54 Kabelmodem 23 Fast trådløs opkobling 1 Fiber 6 Modem eller ISDN 2 Uoplyst Pct. af familier med internet i hjemmet Flest har bredbånd i Region Hovedstaden Figur 12. I gennemsnit har fire ud af fem familier bredbånd i deres hjem. Hovedstaden ligger over landsgennemsnittet, mens Region Sjælland og Nordjylland ligger under. Familiernes adgang til bredbånd. 1 Under gennemsnit Gennemsnit Over gennemsnit Kort- og Matrikelstyrelsen (G. 5-) Ikke alle ved, hvilken type forbindelse de har Fem pct. af familierne med internet i hjemmet ved ikke hvilken type internetopkobling, de har. Spørgsmålet om internetforbindelse er af teknisk karakter, hvorfor oplysningerne i tabel 1 skal læses med forbehold for en vis usikkerhed.

16 14 - Befolkningens brug af internet Tabel 1. Familiernes adgang til internet og bredbånd. 1 Hele Danmark Midtjylland Nordjylland Sjælland Hovedstaden Syddanmark pct. af familier Internetadgang i hjemmet heraf bredbånd heraf internetadgang pmen ikke bredbånd Ingen internetadgang Uoplyst pct. af familier med internetadgang i hjemmet ADSL/xDSL Fast trådløs opkobling Fiber Kabelmodem Modem eller ISDN Uoplyst familier uden internetforbindelse Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang Figur pct. af alle familier i Danmark har ikke adgang til nettet fra deres hjem. Det svarer til lidt over 3. familier. De fleste er enlige ældre. Andelen af familier med internetadgang er lavest i Region Nordjylland og i Region Sjælland, mens udbredelsen af internet er højest hos familier i Region Hovedstaden en geografisk fordeling, der svarer til andelen med bredbånd. Seks ud af ti uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for internettet. Hver syvende uden internet svarer, at de ikke ved, hvordan internettet kan bruges og fravælger det på grund af manglende kompetencer. 13 pct. vil ikke have internet fx på grund af upassende indhold. Det skal bemærkes, at kun meget få fravælger internetadgang på grund af for høje omkostninger til internetforbindelse, computer og andet udstyr. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden. 1 Har ikke brug for det 61 Kan ikke bruge internet 15 Vil ikke have det 13 Computer koster for meget Har adgang til nettet andre steder (fx arbejde) 7 6 Internetadgang/bredbånd koster for meget Pct. af de, som ikke har internet i hjemmet

17 Befolkningens brug af internet It-vaner i Danmark og i andre lande 3.1 Hyppighed af computerbrug Én ud af fem bruger aldrig computer Figur 14. Andelen af europæere, der sidder ved tastaturet hver dag eller næsten hver dag har været støt stigende i de seneste fem år og er 57 pct. i 1. I takt med at fortsat flere bruger computer ofte, falder andelen af dem, der aldrig bruger pc. I 1 udgør denne andel 22 pct. i EU-27. Computerbrug i EU Pct. af befolkningen år Daglig Aldrig Computerbrug hver dag eller næsten hver dag Figur 15. De lande, hvor flest har adgang til computer, topper også listen over lande, hvor hyppig computerbrug er mest udbredt. I Norge anvender 83 pct. af befolkningen computer hver dag eller næsten hver dag. Danmark, Holland og Sverige følger efter med 78 pct. i alle tre lande. Daglig brug af computer i udvalgte lande. 1 Pct. af befolkningen år Norge Danmark Holland Sverige Finland Storbritannien Tyskland Belgien Slovakiet Frankrig Estland Østrig EU-27 Meget få normænd, der aldrig bruger pc Andelen af danskerne, som aldrig bruger pc er 7 pct. i 1. Andelen, der aldrig bruger computer er det samme i Holland (7 pct.) og endnu lavere i Sverige (5 pct.) og Norge (4 pct.).

18 16 - Befolkningens brug af internet Figur 16. Andelen af befolkningen i udvalgte lande, der aldrig har brugt computer. 1 Pct. af befolkningen år EU-27 Estland Østrig Belgien Frankrig Slovakiet Tyskland Storbritannien Finland Danmark Holland Sverige Norge 3.2 Hyppighed af internetbrug Hver fjerde europæere bruger aldrig internet Figur 17. Internetbrug hænger stærkt sammen med computerbrug, hvilket afspejles i udviklingen af internetbrug. I lighed med computerbrug har udbredelsen af internetbrug været støt stigende i de seneste år. Andelen af dem, der aldrig bruger internet, falder fortsat og udgør 26 pct. af befolkningen i EU-27 i 1. Internetbrug i EU Pct. af befolkningen Daglig Aldrig Internetbrug hver dag eller næsten hver dag Hyppigere internetbrug i Norden Nordmændene fører også listen over dagligt internetbrug. I 1 er der 81 pct. af den norske befolkning, der anvender internet hver dag eller næsten hver dag. I Danmark er tallet 76 pct, det samme som i Holland og i Sverige. Hver anden i EU-27 bruger internet hver dag eller næsten hver dag. En stor andel af befolkningen i Nordeuropa og i Holland anvender internettet hver dag eller næsten hver dag sammenlignet med hele den Europæiske Union. Forskellen mellem lande med mere og mindre hyppig brug er dog faldende over tid.

19 Befolkningens brug af internet - 17 Figur 18. Daglig brug af internet i udvalgte EU-lande. 1 Pct. af befolkningen år Norge Danmark Holland Sverige Finland Storbritannien Frankrig Tyskland Belgien Slovakiet Estland EU27 Østrig Internetbrug mest udbredt i Norge Figur 19. Andelen af befolkningen, der aldrig bruger internet, er under ti procent i Holland og i de nordiske lande. Norge er det land, hvor internetbrug, målt som andel af de, der nogensinde har brugt internet, er størst. Andelen af befolkningen i udvalgte lande, der aldrig har brugt internet. 1 Pct. af befolkningen år EU-27 Østrig Estland Belgien Frankrig Tyskland Slovakiet Storbritannien Finland Danmark Holland Sverige Norge Adgang til internet og internetbrug Adgang til internet i hjemmet er en forudsætning for høj udbredelse af dagligt eller næsten dagligt internetbrug. Andelen af befolkningen med adgang til internet er højst i Holland og de nordiske lande. Det er også disse lande, hvor de fleste bruger internettet hver dag eller næsten hver dag.

20 18 - Befolkningens brug af internet Figur. Adgang til internet og internetbrug i udvalgte lande Adgang til internet - pct. af familier Grækenland Rumænien Bulgarien Holland Sverige Norge Tyskland Danmark Storbritannien Finland Østrig EU-27 Frankrig Estland Slovakiet Spanien Daglig eller næsten daglig internetbrug, pct. af befolkningen år Senest brug af internet Hyppighed af internetbrug Tabel pct. af danskerne har brugt internet i de seneste tre måneder. To pct. har prøvet at bruge det, men ikke i de seneste tre måneder, og ni pct. har aldrig brugt det (tabel 2). Tre ud af fire anvender internet dagligt eller næsten dagligt. 86 pct. af befolkningen mellem år bruger internet mindst en gang pr. uge. Lidt flere mænd end kvinder er på nettet hver dag, men køn har ikke signifikant betydning for hyppigheden af internetanvendelse i Danmark. Danskernes internetanvendelse fordelt på køn. 1 I alt Kvinder Mænd pct. af befolkningen år Adgang til internet i hjemmet Internetbrug i de sidste tre måneder uanset hvor Daglig eller næsten daglig internetbrug i de sidste tre måneder Internetbrug mindst en gang pr. uge i de sidste tre måneder Aldrig brugt internet Mobil adgang til internet Mobil adgang til internet De fleste bruger en bærbar Anvendelse af mobilt internet (dvs. internetadgang på farten ) bliver mere og mere populær i Europa, herunder i Danmark. Flere og flere bruger internet på en café, i bus eller tog eller i en lufthavn. I alt anvender 54 pct. af internetbrugere mobil adgang til internettet i Danmark i 1 2. Det apparat, som man går på internettet med, kan være en mobiltelefon, en håndholdt computer (PDA) eller en bærbar computer. En bærbar computer fx med indstikskort, indbygget mobilt bredbåndsmodem eller et USB-modem til trådløs internetadgang er den mest populære måde at få mobil adgang til internet. Hver femte EU-borger anvender en bærbar til at få mobil adgang til internet. Kun 7 pct. af EU s befolkning går på nettet via en 3. generations (3G) mobil. 2 Oplysninger om anvendelse af mobilt internet (uanset apparat) i de øvrige EU-lande er ikke tilgængelige fra Eurostat pga. usikkerhed vedr. kvaliteten.

21 Befolkningens brug af internet - 19 Figur 21. Anvendelse af mobilt internet i udvalgte lande. 1 Pct. af befolkningen år Bærbar computer Mobil med 3G Danmark Norge Sverige Østrig Estland Tyskland Storbritannien Slovakiet EU-27 Holland Frankrig Belgien Mest udbredt hos de yngre Figur 22. Det er specielt de unge, der har mobil adgang til internettet: Syv ud af ti årige har mobil netadgang. Men også de ældre bruger internet, når de er på farten: én ud af fem mellem 6 og 74 år går på nettet via en mobil internetforbindelse. Andelen af Danmarks befolkning, som anvender mobilt internet. 8 og 1 8 Pct. af befolkningen år I alt (16-74 år) år -39 år 4-59 år 6-74 år Ældre internetbrugere er godt med Opgøres tallene på baggrund af de, der har brugt internet i de seneste tre måneder, bliver forskellen mellem aldersgrupper mindre. 31 pct. af internetbrugere mellem 6 og 74 år går på nettet via en mobil internetforbindelse.

22 - Befolkningens brug af internet Figur 23. Andelen af internetbrugere, som anvender mobilt internet. 8 og 1 8 Pct. af internetbrugere år I alt (16-74 år) år -39 år 4-59 år 6-74 år En halv million flere brugere på to år Tabel 3. Siden 8 er der kommet 5. nye brugere af mobilt internet i Danmark. I alt har 1,9 mio. danskere mellem år nu mobil netadgang. Mobil adgang til internettet bliver mere og mere udbredt i alle aldersgrupper. Udbredelsen er fortsat lavest i aldersgruppen 6-74 år, som dog også er den gruppe, der oplever den største relative stigning fra 8 til 1. Mobil eller trådløs adgang til internettet i Danmark pct. af befolkningen pct. af internetbrugere 1 Bruger mobilt internet (uanset apparat) Håndholdt computer (PDA/palmtop) Mobiltelefon - 3G (UMTS) Mobiltelefon - 2G (GPRS) Bærbar computer med trådløs internetadgang (fx via USB-modem eller indstikskort) Internetbrugere defineres som de, der har brugt internet i de seneste tre måneder. De svarer til hhv. 84 og 88 pct. af befolkningen mellem år i 8 og i 1. Små håndholdte apparater i høj vækst En bærbar computer er den mest populære måde at få mobil eller trådløs adgang til nettet i Danmark. Mobiltelefonen er det næstmest brugte udstyr til mobil netadgang. Andelen, som anvender en håndholdt computer til at gå på nettet, er tredoblet siden 8. Mobil netadgang via 3. generations (3G) mobiltelefoner viser også pæn vækst i samme periode.

23 Befolkningens brug af internet - 21 Figur 24. Danskernes mobil eller trådløs adgang til internettet. 8-1 Bærbar computer med trådløs internetadgang 27 4 Mobiltelefon - 2G Mobiltelefon - 3G Håndholdt computer Pct. af befolkningen år 3.4 Kommunikation Nettet anvendes til en lang række aktiviteter er fortsat den mest udbredte anvendelse Nye kommunikationsformer vinder frem Chat Flere oplysninger om sociale netværkstjenester Figur 25. Internettet anvendes i dag til en lang række formål, bl.a. kommunikation, informationssøgning, spil, internethandel mv. Anvendelsesmulighederne bliver fortsat flere i takt med, at internetbrug bliver en del af hverdagen for flere og flere. Den mest populære internet-anvendelse er at sende eller modtage e-post. 61 pct. af de adspurgte EU-borgere svarer, at de bruger nettet til denne kommunikationsform. I 1 anvender 83 pct. af danskere . E-post er den anvendelsesform, som har været tilgængelig i længst tid. Den har en høj udbredelse med lav vækst på 2 procentpoint fra 9 til 1. Udbredelsen af nyere kommunikationsformer som internettelefoni og instant messaging stiger. Én ud af tre personer i EU-27 skriver beskeder i chat-rum, på debatfora, nyhedsgrupper eller i sociale medier i 1. Denne kommunikationsform er særdeles populær blandt de årige. Fire ud af fem internetbrugere i denne gruppe anvender chat eller instant messaging i 1, ofte på sociale netværk. Anvendelse af sociale netværkstjenester som Facebook mv. beskrives mere detaljeret i afsnit 3.8. Kommunikation over internettet. 1 1 Pct. af befolkningen år EU-27 Danmark Internettelefoni Chat

24 22 - Befolkningens brug af internet Tabel 4. Internetaktiviteter - Kommunikation. 1 Internettelefoni Chat Internettelefoni Chat pct. af befolkningen (16-74) pct. af internetbrugere (16-74) Belgien Bulgarien Danmark Estland EU Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Norge Poland Portugal Rumænien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Informationsøgning Information om varer eller tjenester Helbredsmæssige informationer Figur 26. Informationssøgning om varer eller tjenester er et af de mest populære formål ved internetbrug. 8 ud af 1 danskere bruger internettet til at finde varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Informationssøgning om sygdom, ernæring og andre helbredsmæssige informationer er også udbredt. Hver anden dansker benytter internettet til det formål. Informationssøgning om sundhed, sygdom mv. er mest populær i Finland, hvor 67 pct. af internetbrugere eller 57 pct. af befolkningen gør det. Informationssøgning på internettet. 1 Pct. af befolkningen år Danmark EU Information om varer eller tjenester 52 Information om sundhed, sygdom mv Nyheder

25 Befolkningens brug af internet - 23 Tabel 5. Internetaktiviteter - Informationssøgning. 1 Informationssøgning om Nyheder Informationssøgning om Nyheder Varer eller tjenester Sundhed, sygdom mv. Varer eller tjenester Sundhed, sygdom mv. pct. af befolkningen (16-74) pct. af internetbrugere (16-74) Belgien Bulgarien Danmark Estland EU Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Norge Poland Portugal Rumænien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Underholdning Online nyheder, aviser mv. Spil, musik, film Netradio eller web-tv Næsten to ud af tre danskere læser eller downloader nyheder, aviser eller tidsskrifter på nettet. Andelen er 34 pct. blandt de årige i EU pct. af den danske befolkning spiller eller downloader spil (inklusive download af opdateringer), musik, film, tv-serier eller billeder fra internettet. Resultatet for EU-27 er 28 pct. Brug af netradio eller web-tv er mest udbredt i de nordiske lande samt i Holland, hvor ca. halvdelen af befolkningen ser tv eller hører radio på nettet. Figur 27. Underholdning og online medier. 1 Pct. af befolkningen år Danmark EU Spil, musik, film Netradio eller web-tv Nyheder

26 24 - Befolkningens brug af internet 3.7 Deling af digitalt indhold Brugerskabt indhold Figur 28. Godt en tredjedel af danskerne mellem år uploader selvskabt indhold fx tekst, billeder, fotos, video og musik til en internetside med henblik på at dele det med andre. Deling af digitalt indhold mellem medlemmer eller venner er en del af sociale netværk-konceptet. Deling af digitalt indhold. 1 Pct. af befolkningen år Danmark EU Deling af bruger skabt indholdt Chat Tabel 6. Internetaktiviteter Underholdning og deling af digitalt indhold. 1 Spil, musik, film 1 Netradio eller web-tv 2 Brugerskabt indhold 3 Spil, musik, film Netradio eller web-tv Brugerskabt indhold pct. af befolkningen (16-74) pct. af internetbrugere (16-74) Belgien Bulgarien Danmark Estland EU Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Norge Poland Portugal Rumænien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Spille eller downloade spil (inklusive download af opdateringer), musik, film/tv-serier eller billeder. 2 Lytte til web-radio og/eller se web-tv. 3 Uploade selvskabt indhold (tekst, billeder, fotos, video, musik, osv) til en internetside med henblik på at dele det med andre. Fx Facebook, Youtube, Myspace, LinkedIn.

27 Befolkningens brug af internet - 25 Podcast En halv million danskere henter radio eller tv-programmer som podcast fra nettet. Det svarer til 12 pct. af befolkningen. Andelen var kun 7 pct. i 8, da spørgsmålet om podcast for første gang blev medtaget i undersøgelsen. Om podcast Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lyd- eller videofiler (podcasts) på internet. Brugerne har mulighed for at tegne ofte gratis abonnement på en RSS-strøm, og kan dermed automatisk modtage lyd- eller videofilerne. Podcasts kan derefter overføres til en bærbar afspiller. De fleste podcast-brugere er under 45 år Mænd er mere til podcast Figur 29. Én ud af fem i alderen år benytter sig af podcast-tjenester. Podcast er mest populær blandt de årige ( pct.). I aldersgruppen år er der kun få (3 pct.), der henter podcast fra internettet. Den forholdsvis nye online medieaktivitet tiltrækker flere mænd end kvinder. Andelen af mænd, der benytter podcast-tjenester er en del højere (15 pct.) end andelen af kvinder (9 pct.). Brug af podcast i Danmark Pct. af befolkningen år Alle år år år år år år Kvinder Mænd 3.8 Sociale netværkstjenester Sociale netværkstjenester er populær De ældre generationer er også med Facebook størst 54 pct. af befolkningen mellem år er tilknyttet en online social netværkstjeneste. Det svarer til 2,2 millioner personer i Danmark. Sociale netværkstjenester er mest populær hos de yngre befolkningsgrupper. Men de ældre er også begyndt at bruge denne ny anvendelsesform; 18 pct. i aldersgruppe 6-74 år er tilknyttet en online social netværkstjeneste. Det svarer til 28 pct. af internetbrugere i denne aldersgruppe. De fleste danske brugere af online sociale netværkstjenester er medlemmer af netværkstjenesten Facebook. Hele 94 pct. af dem, der er tilknyttet en social netværkstjeneste, har en profil på Facebook.

28 26 - Befolkningens brug af internet Tabel 7. Online sociale netværkstjenester. 1 I alt Alder år -39 år 4-59 år 6-74 år pct. af befolkningen (16-74 år) Er tilknyttet mindst en online social netværkstjeneste Facebook LinkedIN Myspace Twitter Andre tjenester pct. af internetbrugere (16-74 år) Er tilknyttet mindst en online social netværkstjeneste Facebook LinkedIN Myspace Twitter Andre tjenester Flere er tilknyttet sociale netværkstjenester Andelen af befolkningen, der er medlem af mindst én netværkstjeneste er steget fra 42 pct. i 9 til 54 pct. i 1. Stigningen er forholdsvis størst i aldersgruppen 6-74, hvor der næsten er tale om en fordobling. Figur 3. Tilknytning til online sociale netværkstjenester Pct. af befolkningen år 1 9 Ændring I alt år -39 år 4-59 år 6-74 år Regionelle forskelle Hovedstaden er den region, som er mest repræsenteret på sociale netværkssider. Her er der 6 pct. af borgerne, der anvender Facebook eller andre tjenester. Udbredelsen af sociale medie er mindst i regionerne Nordjylland, Sjælland og Syddanmark, hvor ca. hver anden person anvender sociale netværkstjenester.

29 Befolkningens brug af internet - 27 Figur 31. Tilknytning til online sociale netværkstjenester fordelt på regioner. 1 Pct. af befolkningen år Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Andel af internetbrugere Figur 32. Opgør man tallene på basis af personer, der har anvendt internet i de seneste tre måneder, falder forskellen mellem regionerne. I gennemsnit bruger 61 pct. af de danske internetbrugere sociale medier. Tilknytning til online sociale netværkstjenester som andel af internetbrugere og fordelt på regioner. 1 Pct. af internetbrugere år Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Tillid til forsvarlig behandling af personoplysninger Kendskab til vilkårene for brug af tjenesten Næsten to tredjedele af personer, der bruger online sociale netværkstjenester, har i høj eller i nogen grad tillid til, at deres personlige oplysninger behandles forsvarligt. Andelen er højst hos de yngste brugere af online sociale netværkstjenester. Mere tillid hos de yngste brugere kan hænge sammen med, at de i mindre grad læser vilkårene for brug af netværkstjenester. Andelen af de, som ikke læser vilkårene for brug af netværkstjenesten, er nemlig højst hos denne aldersgruppe.

30 28 - Befolkningens brug af internet Tabel 8. I hvilken grad har du tillid til, at den online sociale netværkstjeneste, du er medlem af, behandler dine personoplysninger forsvarligt? 1 I alt Alder år -39 år 4-59 år 6-74 år pct. af dem, der er tilknyttet en tjeneste I høj grad Nogen grad Mindre grad Slet ikke Ved ikke Tabel 9. Har du læst vilkårene for brug af netværkstjenesten? 1 I alt Alder år -39 år 4-59 år 6-74 år pct. af dem, der er tilknyttet en tjeneste Ja, læst det hele Ja, læst delvist Ja, skimmet Nej Ændring af privatlivsindstillinger Hver femte ved ikke, hvordan privatlivsindstillinger kan ændres Tabel 1. Med privatlivsindstillingerne i de sociale netværkstjenester kan man styre, hvem der har adgang til at læse ens profil. Det er også muligt at bestemme hvilke informationer, der er tilgængelige for de forskellige grupper i ens personlige netværk. Færre end halvdelen af de ældre brugere af sociale netværkstjenester over 6 år ved, hvordan privatlivsindstillinger ændres på den sociale netværkstjeneste. I alt 8 ud af 1 brugere ved, hvordan de ændrer privatlivsindstillinger på fx Facebook. Ved du, hvordan du ændrer privatlivsindstillinger? 1 I alt Alder år -39 år 4-59 år 6-74 år pct. af dem, der er tilknyttet en tjeneste Ja Nej Ved ikke Kvinder har flest billeder af andre på deres profil Andelen af de kvindelige brugere af sociale netværkstjenester, der inkluderer billeder af andre personer på deres profil, er højere end andelen hos mændene. 36 pct. af kvinderne har portræt- eller situationsbilleder af andre mod kun 28 pct. af mændene.

31 Befolkningens brug af internet - 29 Figur 33. Har du billeder liggende på din profil? 1 1 Pct. af de, der er medlem i mindst en soc. netværkstjeneste år Portrætbillede(r) af mig selv Situationsbilleder med mig selv eventuelt sammen med andre Portræt- eller situationsbilleder af andre Ingen billeder af personer Kvinder Mænd Ikke alle beder om lov til at bruge andres billeder Mænd genbruger andres billeder uden at spørge Figur 34. Mindre end halvdelen af dem, der benytter andre personers billeder på deres profil, beder om lov til at bruge disse billeder. Kun én ud af fire beder om tilladelse hver gang. 18 pct. gør det fra nogle, men ikke fra alle. Andelen af de, der ikke forhører sig om lov hos dem, der er med på billedet, er højst hos de mandlige medlemmer af sociale netværkstjenester. 23 pct. af mændene beder om lov til at bruge andres billeder hver gang de gør det, mod 31 pct. af kvinderne. Har du forhørt dig om lov hos dem, der er med på billederne? Pct. af de, der har andres billeder på deres profil Uoplyst Ja, fra samtlige Ja, fra nogle Nej Alle (16-74 år) Kvinder Mænd Mange anvender sociale netværkstjenester på arbejde Brugere af sociale netværkstjenester logger sig på deres fortrukne sociale netværkstjeneste mest fra deres hjem, men også fra andre steder bl.a. arbejde og uddannelsessted. Ser man alene på beskæftigede, er andelen af personer, der anvender sociale netværkstjenester på arbejde, oppe på 27 pct.

32 3 - Befolkningens brug af internet Figur 35. Hvor bruger du din(e) online sociale netværkstjenester? 1 8 Pct. af beskæftigede, der er tilknyttet mindst en social netværkstjeneste Hjemme Arbejde Uddannelsessted Andre steder 3.9 Internetbank Fortsat vækst Andelen af europæere, der anvender netbank er næsten fordoblet i de seneste fem år. 36 pct. af borgere i EU-27 bruger internetbank i 1. Figur 36. Udviklingen i brug af internetbank i udvalgte lande. 5-1 Pct. af befolkningen Norge Finland Holland Danmark Sverige Tyskland EU Flest netbankkunder i Norge Norge fører listen over andelen af netbank-brugere. Her er det 83 pct. af befolkningen, som gå i banken via internettet. Udbredelsen af internetbank er over 7 pct. i Holland, Finland, Sverige og Danmark.

33 Befolkningens brug af internet - 31 Figur 37. Brug af internetbank i udvalgte lande Pct. af befolkningen år Norge Holland Finland Sverige Danmark Estland Frankrig Belgien Storbritannien Tyskland Østrig EU-27 Slovakiet Køn gør ikke forskel Figur 38. De danske internetbank-kunder er lige fordelt mellem mænd og kvinder. Til gengæld er der en forskel i udbredelsen af netbank, når man ser på aldersfordelingen. Brug af internetbank er mest populær i aldersgruppen (87 pct.) og (84 pct.) i Danmark. Anvendelse af internetbank i Danmark. 1 Pct. af befolkningen år Alle år år år år år år Kvinder Mænd

34 32 - Befolkningens brug af internet 3.1 Kontakt til offentlige myndigheder Mange vælger at kontakte det offentlige via nettet Figur 39. To ud af tre danskere finder informationer fra offentlige myndigheder på nettet. 39 pct. henter skemaer eller blanketter fra fx kommunens hjemmeside. Endelig indsender 5 pct. oplysninger fx i form af udfyldte blanketter til statslige eller kommunale myndigheder via internetsider. De danske resultater ligger et godt stykke over EU-27-gennemsnittet på alle tre områder. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider i det seneste tre måneder Pct. af befolkningen år 68 Danmark EU Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider Download af blanketter eller skemaer Indsendelse af udfyldte blanketter mv. Danmark er topscorer i brug af offentlige hjemmesider Tabel 11. Målt som pct. af internetbrugere er andelen af de, der finder informationer på offentlige myndigheders hjemmeside i EU pct. Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider er mest udbredt blandt de danske (78 pct.), norske (67 pct.), svenske (63 pct.) og estiske (63 pct.) internetbrugere. Kontakt til offentlige myndigheder. 1 Download af skemaer mv. Indsendelse af oplysninger Informationssøgning Informationssøgning Download af skemaer mv. Indsendelse af oplysninger pct. af befolkningen (16-74) pct. af internetbrugere (16-74) Belgien Bulgarien Danmark Estland EU Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Norge Poland Portugal Rumænien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig

35 Befolkningens brug af internet Pengespil på internettet Stor forskel mellem landene Figur 4. Fire pct. af borgerne i EU-27 spiller om penge på internettet i 1. En markant større andel af danskere spiller pengespil på nettet. Pengespil er også populær i Finland, hvor 23 pct. af befolkningen prøver lykken på nettet. Spil om penge på nettet i udvalgte lande. 1 Pct. af befolkningen år Finland Danmark Sverige Storbritannien Norge Holland EU-27 Frankrig Tyskland Næsten 5. danske mænd gambler på nettet Kun få pensionister gambler på internettet Figur 41. Næsten dobbelt så mange mænd som kvinder spiller om penge på nettet i Danmark. 23 pct. mænd har deltaget i pengespil på internettet, mens den tilsvarende andel hos kvinder kun er 12 pct. Blandt alle danskere er andelen 18 pct., hvilket er en stigning på tre procentpoint på ét år. Der er flest pengespillere i aldersgruppen år, hvor én ud af fire spiller for penge på nettet. Andelen er kun 12 pct. i aldersgruppen år, og blandt de årige er det blot 7 pct., der prøver lykken på nettet. Pengespil på internettet fordelt på alder og køn. 1 3 Pct. af befolkningen år I alt år år år år år år Kvinder Mænd dog er de ældre internetbrugere også med Ser man alene på den del af befolkningen, som har brugt nettet i de seneste 12 måneder, stiger andelen af pengespillere fra 18 til pct. For de årige stiger andelen betydeligt mere, nemlig fra 7 til 12 pct. Forskellen i udbredelsen af pengespil på nettet mellem aldersgrupperne bliver således mindre, når tallene opgøres som andel af internetbrugere.

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2010 Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. A1 Har du eller

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2009 Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter Bemærk INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. Adgang til computer og

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Befolkningens brug af it 2012 v. 9.

Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om brug

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang SERVICEERHVERV 02:16 27. marts 02 Danske virksomheders brug af it 01 Adgangen til internet har nået et nyt højdepunkt i 01 med 9 ud af 10 virksomheder mod 8 ud af 10 i 00. Tilsvarende har 6 ud af 10 egen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere