ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php"

Transkript

1 ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne. Du kan hente den nyeste firmwareversion fra Nogle af de funktioner, der er opført i dette dokument, er begrænset på grund af lokal lovgivning og er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.

2 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Luftcirkulation... 4 Varmeskade... 4 Hovedstrømforsyning... 4 Advarsel... 4 Du skal... 4 Du må ikke... 4 Installation og vigtige oplysninger... 5 FRASIGELSESKLAUSUL... 5 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 6 Montering eller afmontering af sokkel... 7 FJERNBETJENING... 8 Isætning af batterier og den effektive rækkevidde af fjernbetjeningen... 8 Tilslutning af eksternt udstyr... 9 Tilslutning af en HDMI -eller DVI-enhed til HDMIindgang Tilslutning af en HDMI enhed Tilslutning til en DVI-enhed Tilslutning af en computer...11 Tilslutning af en computer...11 Tilslutning af dvd-afspiller via YPbPr...11 Til slut en USB-hukommelse...11 Tilslutning til en USB Flash Drive...11 Tilslutning af et hjemmenetværk Strømsparetilstand Miljøinformation Styring af tv et Tænd Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningsknapperne på tv'et Første installation Automatisk indstilling Automatisk indstilling Brug af menuen til automatisk kanalscanning Manuel indstilling, Analog finindstilling Digital manuel antennesøgning Digital manuel kabelsøgning Analog manuel søgning Digital Satellit Manuel Søgning Analog finindstilling Ryd serviceliste (*) Almindelig anvendelse Stereo og tosprogede udsendelser Visning af undertekster Visning af hovedmenu Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs tilstand Valg af programsteder Standbymeddelelser Kanalliste, Programsortering, Programlåsning Visning af kanalliste Flytning af kanal Sletning af kanal Omdøbning af kanal Låsning af kanal Visning af Infobanner, Elektronisk programguide.. 23 Visning af Infobanner Elektronisk programguide Sprogvalg Sprogindstillinger Fore trukne Nuværende Digitale indstillinger - Forældrekontrol, Menulås, Indstil PIN-kode Visning af Forældrekontrolmenu Menulås Børnesikring Børnesikring Indstil PIN-kode Konfiguration af billedindstillinger Konfiguration af billedindstillinger Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger D-instillinger Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve Strømsparetilstand Baglys Støjreduktion Avancerede indstillinger Nulstilling Ændring af billedformat Konfigurering af PC-billedindstillinger PC-billedindstillinger (*) PC-billedkontroller PC-position Autoposition V-position L-position Pixeltakt Fase Konfiguration af lydindstillinger Konfiguration af lydindstillinger Brug af ikoner i menuen Lydindstillinger Lydstyrke Equalizer (kun for højttaler) Balance (kun for højttaler) Hovedtelefon Lydtilstand AVL Hovedtelefoner/Lineout: Dynamisk bas Surround-lyd: Digital Out Brug af Indstillingsmenu, Betinget adgang Konfiguration af tv ets indstillinger... 31

3 Indhold Visning af Indstillingsmenu Brug af et modul til betinget adgang Visning af menu for betinget adgang (*) Indstilling af program-timere Timere Indstilling af sove-timer Indstilling af program-timere Tilføjelse af en timer Redigering af en timer Sletning af en timer Indstilling af dato/tid Konfiguration af dato-/tidsindstillinger Konfiguration af kildeindstillinger Indgangsvalg Konfigurer Satellit Indstillinger Andre styreenheder Konfiguration af andre indstillinger - Generelt Funktion Menu Timeout Skan kodede kanaler Hbb TV Blå baggrund Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Lydbeskrivelse Automatisk slukning af tv Standbysøgning (ekstra) Bissnøgle Butikstilstand Mediegengivelsesenhed Strømsparetilstand Virtuel fjernbetjening CEC Automatisk aktivering af CEC Netværksindstillinger, Portal, Internet-browser og YouTube Konfiguration af netværksindstillinger Første åbning af Toshiba Portal Brug af Toshiba Portal Brug af internetbrowseren Brug af YouTube TM Brug af 3D-funktion Betjening af 3D-tilstand 3D Lithiumbatteri advarsel Brug af 3D-briller Visning af 3D-billeder Ændring af 3D-format fra lynmenuen Visning af 3D-billeder i 2D-format Visning af 2D-billeder i 3D-format Skift mellem venstre og højre billeder D-instillinger D-visning Information Brug af mediebrowser Manuel start Autostart Afspilning af MP3-filer Visning af JPEG-filer Slideshow funktion Afspilning af video Indstillinger for mediebrowser Brug MENU-knappen i mediebrowsertilstand For at lukke Media Player Kun analoge teksttjenester Analoge teksttjenester Hvis du bruger TEKST knap - TEKST Adgang til undersider Visning af skjult tekst Fasthold en side For at vise en startside Appendiks A: Typiske skærmtilstande for PCindgang Appendiks B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (indgangssignaltyper) Appendiks C: PIN Information Appendiks D: Understøttede filformater til USBtilstand Forsigtighedsregler for 3D Vigtige oplysninger om brug af 3D Advarsler og andre oplysninger om 3D Bemærkninger i forbindelse med brug at tv'et Specifikationer og tilbehør Licensoplysninger Q & A Section

4 Sikkerhedsforanstaltninger Dette udstyr er designet og fremstillet for at imødekomme internationale sikkerhedsstandarder, men som et hvilket som helst elektrisk udstyr, bør der passes på for at opnå de bedste resultater. Læs derfor nedenstående punkter for din egen sikkerheds skyld. De er af generel art, beregnet til at hjælpe med alle elektroniske produ kter. Luftcirkulation Der skal være mindst 10 cm frit rum omkring fjernsynet, for at sikre tilstrækkelig ventilation. Dette vil modvirke overophedning og mulig skade på fjernsynet. Støvede steder bør undgås. Varmeskade Der kan opstå skade, hvis fjernsynet anbringes i direkte sollys eller nær et varmeapparat. Undgå steder med ekstremt høje temperaturer eller fugtighed, eller steder, hvor det er sandsynligt, at temperaturen vil falde til under 5ºC (41 F). Hovedstrømforsyning Apparatet må kun anvendes med strøm fra en V~50 Hz-stikkontakt. SØRG FOR, at fjernsynet ikke står ovenpå strømledningen. SKÆR IKKE el-stikket fra dette apparat, det indeholder et specielt radiointerferensfilter, og fjernelse vil forringe apparatets ydeevne. Det bør kun erstattes med en korrekt normeret og godkendt type HVIS DU ER I TVIVL, SKAL DU KONTAKTE EN KVALIFICERET ELEKTRIKER. Advarsel For at forhindre spredning af brand, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Du skal... Læs disse betjeningsinstruktioner, før du forsøger at bruge udstyret. Du skal sikre, at alle elektriske forbindelser (herunder netstikket, forlængerledninger og forbindelser mellem forskelligt udstyr) er foretaget korrekt og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Afbryd hovedkontakten før udførelse eller ændring af forbindelser. KONTAKTE din forhandler, hvis du på nogen måde er i tvivl om installation, betjening eller sikkerhed vedrørende udstyret. VÆRE forsigtig med glaspaneler eller døre på apparatet. Du må ikke... Fjern ikke noget fast dæksel, da dette kan udsætte dig for farlige spændinger. Undgå at blokere ventilationsåbningerne med emner som f. eks. aviser, duge, gardiner osv. Overophedning vil medføre beskadig.else. Tillad ikke elektrisk udstyr til dryp eller sprøjt eller genstande fyldt med væs ke. PLACER IKKE varme ting eller varmekilder, som f.eks. tændte stearinlys eller natlamper på eller tæt ved udstyret. Høje temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand. Brug ikke specialfremstillede sokler og b rug sokkelfabrikantens skruer. LAD IKKE apparatet stå tændt uden opsyn, medmindre det er specifikt angivet, at det er beregnet til brug uden opsyn eller har en standbyfunktion. Sluk ved at trække ledningen ud af stikkontakten og sørg for, at andre i husstanden også ved, hvordan det gøres. Det kan være nødvendigt med særlige foranstaltninger for handicappede personer. FORTSÆT IKKE med at bruge apparatet, hvis du er det mindste i tvivl om, at det fungerer normalt, eller hvis det på nogen måde er beskadiget sluk for udstyret, træk stikket ud, og kontakt din forhandler. ADVARSEL - for kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. FØRST OG FREMMEST Lad ALDRIG nogen, især børn, skubbe eller ramme skærmen, skubbe noget ind gennem huller og sprækker eller andre åbninger i dækslet. Du må ALDRIG gætte eller tage chancer med elektrisk udstyr af nogen art - man kan ikke være for forsigtig! STIKKONTAKTEN BRUGES TIL AT SLUKKE FOR APPARATET MED OG SKAL DERFOR VÆRE LET AT KOMME TIL. Bemærk: Interaktive videospil, som indebærer brug af et pistol-lignende type joystick til at skyde på skærmen fungerer muligvis ikke til dette TV. Illustrationerne og OSD i denne brugsvejledning er beregnet som eksempler, og kan variere en smule fra de faktiske funktioner

5 Installation og vigtige oplysninger Hvor det skal sættes op * Knap og stativstil afhænger af model. Anbring tv et væk fra direkte sollys og stærkt lys. Blød, indirekte belysning anbefales for behagelig visning. Brug gardiner eller persienner til at skærme for direkte sollys på skærmen. Placer tv'et på en stabil, plan overflade, der kan understøtte vægten af TV'et. For at bevare stabiliteten og forhindre, at tv et vælter, skal det fastgøres til en væg ved hjælp af et robust beslag fastgjort bag på foden. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af overordentlig høj præcisionsteknologi. Alligevel kan det ske, at skærmen nogle gange mangler visse billedelementer eller har lysende pletter. Dette er ikke et tegn på funktionsfejl. Sørg for, at tv'et er placeret i en position, hvor det ikke kan skubbes eller rammes af objekter, da tryk vil ødelægge eller beskadige skærmen. Du bedes også sikre, at små genstande er ikke indsat i huller eller åbninger i kabinettet. Undgå brug af kemikalier, (såsom luftfriskere, rengøringsmidler osv.), på eller i nærheden af tvfoden. Undersøgelser viser, at plast kan svække og revne over tid fra kombinerede virkninger af kemiske stoffer og mekanisk belastning (f.eks. vægt på TV'et). Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade og/eller permanente skader på TV og sokkel. Rengøring af skærm og kabinet... Sluk for strømmen og rengør skærmen og kabinettet med en blød, tør klud. Vi anbefaler, at der ikke bruges polermidler eller opløsningsmidler på hverken skærm eller kabinet, da dette kan forårsage skade. Bemærk Tv ets digitale modtagelsesfunktion er kun effektiv i de lande, der er anført i afsnittet "Land" i menuen til førstegangsinstallation. Afhængigt af land / område, kan nogle af dette tv's funktioner ikke være tilgængelige. Modtagelse af fremtidige ekstra- eller ændrede tjenester kan ikke garanteres med dette tv. Hvis stationære billeder, genereret af 4:3 udsendelser, sms tjenester, kanal identifikation logoer, computerskærme, videospil, menuer på skærmen osv. er tilbage på tv-skærmen i længere tid, kan de blive hængende. Det er altid tilrådeligt at reducere både lysstyrke og kontrast. Meget lang, kontinuerlig brug af 4:3 billeder på et 16:9 skærm kan medføre en vis bibeholdelse af billedet i 4:3 linjer. Dette er ikke en fejl på LCD TV og er ikke omfattet af producentens garanti. Regelmæssig brug af andre størrelse transportformer vil undgå permanente tilbageholdelse. FRASIGELSESKLAUSUL Toshiba er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab og/eller skader på produktet forårsaget af: i) brand ii) jordskælv iii) utilsigtet skade iv) bevidst forkert brug af produktet v) brug af produktet under upassende forhold vi) tab og/eller skade på produktet under besiddelse af tredjemand; vii) skader eller tab som følge af ildebrand, der er resultat af fejl fra ejerens side og/eller forsømmelse af at følge instrukserne beskrevet i ejerens manual viii) skader eller tab der er direkte resultat af forkert brug af produktet, når det bruges samtidig som associeret udstyr Desuden er Toshiba under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen hændelige tab og/eller skader, herunder men ikke begrænset til, tab af profit, afbrydelse af forretning, tab af registrerede data, uanset om der under normal drift eller forkert brug af produktet

6 Vigtige sikkerhedsoplysninger Enhver funktion i forhold til digitalt tv (med DVB-logoet) er kun tilgængelig i det land eller område, hvor sådanne signaler sendes. Bekræft med sælgeren, hvis det er muligt at modtage DVB-T/C/S /S2 signal i området, hvor du bor. Selvom tv'et opfylder de nødvendige DVB-T/C/S /S2 specifikationer, er kompatibilitet med fremtidens digitale DVB-T/C/S /S2 transmissioner ikke garanteret. Nogle digitale fjernsyns funktioner er måske ikke tilgængelige i bestemte lande. DVB-T/C/S /S2 system i denne enhed, kan modtage både FTA (Free To Air) og krypterede kanaler. Bemærk; krypterede kanaler kræver et specifikt krypteringssystem, som måske ikke er tilgængelige i visse lande. DVB er et registreret varemærke for DVB-projektet DVB-logoet indikerer, at produktet er kompatibelt med Europæisk Digital Radioudsendelse. VIGTIG INFORMATION TV Installation Placer ikke fjernsynet på duge eller andre materialer mellem fjernsynet og understøttende møbler. Lære børn at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et eller dets kontrolknapper. Hold altid i stikket, når du kobler enheden fra stikkontakten. Træk ikke i flex-ledningen. Den kan blive overbelastet og forårsage en kortslutning. Brug en blød, tør klud til at rengøre enheden. Konfigurer enheden, så ingen falder over ledningen. Hvis du ønsker at montere enheden på væggen, skal du kontakte butikken, hvor du har købt apparatet for rådgivning, og overlade monteringsarbejdet til fagfolk. Forkert montering kan forårsage skade og/eller kvæstelser. Beskyt enheden under tordenvejr ved at afmontere netledningen og afbryde antennen, kabel og satellitdekoder/systemer, osv. Forsigtig: Rør ikke antenne- eller satellit-stikket. Enheden bliver varm under drift. Anbring ikke dæksler eller tæpper på enheden for at forhindre overophedning. Ventilationshullerne må ikke blokeres. Må ikke monteres i nærheden af radiatorer. Må ikke placeres i direkte sol. Kondens forekommer i følgende situationer: - Når du flytter enheden fra et koldt sted til et varmt sted. - Når du bruger enheden i et rum, hvor varmeenheden lige er blevet tændt. - Når du bruger enheden i et område, hvor kold luft fra klimaanlægget direkte rammer enheden. - Når du bruger apparatet i et fugtigt sted. Brug aldrig enheden, når kondens kan forekomme. Brug af enheden, når kondens eksisterer, kan beskadige dens indre dele. Lad to eller tre timer gå, så vil enheden varme op og fugt vil være fordampet, inden der tændes

7 Montering eller afmontering af sokkel Montering eller afmontering af sokkel (1) Læg forsigtigt fjernsynet med forsiden nedad på en flad, polstret overflade, såsom en dyne eller tæppe. (2) For at tilpasse soklen brug de medfølgende skruer. eller (3) Fjern de skruer, der fastgør soklen. (4) Efter at skruerne er fjernet, hold soklen på plads, og fjern herefter soklen og plasticformen fra TV'et. Bemærk: Du bør altid være ekstremt forsigtig, når du fjerner soklen, for at undgå skader på LCD-panelet. Til 40L546*DN-modeller Når du bruger en vægbeslaget Brug venligst et vægbeslag, som passer til størrelsen og vægten af LCD-TV og der kræves to personer til installationen. (1) Frakobl og fjern alle kabler og/eller andre komponentstik fra bagsiden af tv'et. (2) Læg forsigtigt foran fjernsynet med forsiden nedad på en flad, polstret overflade, såsom en dyne eller tæppe. (3) Følg anvisningerne, der fulgte med vægbeslaget. Før du fortsætter, skal du sørge for, at de nødvendige beslag er fastgjort til væggen og bagsiden af tv'et, som beskrevet i vejledningen, der følger med vægbeslaget

8 FJERNBETJENING Øjebliksoversigt for fjernbetjeningen. Den medfølgende type afhænger af modellen. 1. Standby 2. Talknapper 3. 3D-instillinger 4. Lydløs 5. Lydstyrke op/ned 6. Menu til-fra 7. Navigationsknapper (Op/ Ned/Venstre/Højre) 8. Okay (Bekræft)/Hold (i TXT-mode)/kanalliste 9. Retur/Indeksside (i tekst-tv tilstand) 10. Netflix-applikation 11. Hurtigmenu 12. Min knap 1 (*) 13. Farvede knapper 14. Mono-Stereo - Dual I-II/ Aktuelt Sprog (i DVBkanaler) 15. Hurtig tilbagespoling. 16. Ingen funktion 17. Pause 18. Afspil 19. Undertekst til/fra (i mediebrowsertilstand og i DVB-kanaler) 20. Stop 21. Hurtig fremadspoling 22. Billedstørrelse 23. Min knap 2 (*) 24. Tekst-tv/Mix (i TXT-tilstand) 25. Elektronisk programguide (i DVB-kanaler) 26. Luk 27. Internetportal 28. Info / Vis (i tekst-tv-tilstand) 29. Program ned/side op - Program op/side ned 30. Forrige program 31. AV / kildevalg (*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2 Disse knapper kan have standardfunktioner afhængigt af modellen. Du kan imidlertid oprette en særlig funktion for disse taster ved at trykke på dem i fem sekunder, når du er på den ønskede kilde eller kanal. En bekræftelsesbesked vil blive vist på skærmen. Nu er den valgte MY BUTTON forbundet med den valgte funktion. Bemærk, at hvis du udfører førstegangsinstallationen, vil MY BUTTON 1 og 2 blive nulstillet til deres standardfunktioner. Isætning af batterier og den effektive rækkevidde af fjernbetjeningen Fjern bagdækslet for at åbne til batterirummet, og sørg for, at batterierne vender den rigtige vej rundt. Batterityper, der passer til denne fjernbetjening, er AAA, IEC R03 1.5V. Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt, og bland ikke batterityper. For at undgå syrelækage i batterirummet, skal brugte batterier straks fjernes. Aflever dem på et autoriseret indsamlingssted. Advarsel: Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende. Fjernbetjeningens rækkevidde mindskes ud over en afstand på 8 meter og uden for en vinkel på 30 grader fra midten af TV'et. Hvis rækkevidden begynder at mindskes, trænger batterierne sandsynligvis til udskiftning

9 H D M I 1 H D M I 2 Tilslutning af eksternt udstyr Før du tilslutter eksternt udstyr, tag stikket ud af stikkontakten Set fra siden HDMI Indgang Stik (*) A L M I N D E L I G T INTERFACE Den fælles grænseflade er til et Conditional Access Module (betinget adgangsmodul). LAN Indgang RGB/PC Indgang DIGITAL AUDIO Stik SPDIF Coax.OUT 300mA Max. 13Vdc/18Vdc Satellit Indgang 5Vdc Max:500mA 5Vdc Max:500mA SIDE AV USB-indgang (*) Side-AV SCART Stik YPbPr Hovedtelefon YPbPr Antenne Indgang Satellit (*) Antallet af disse input kan ændre sig, alt efter modellen af dit TV. Antennekabel:... Bemærk: Selvom dette fjernsyn kan forbindes til HDMIudstyr, er det alligevel muligt at noget udstyr ikke fungerer Forbind antennen til ANT-stikket bag på fjernsynet. korrekt. Satellit kabel: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Forbind LNB fra parabolen til Satellitantenne-stikket på bagsiden af Tv'et. Hvis din parabolforbindelse er forskellig, findes passende adaptere tilgængelig fra de fleste parabolforhandlere. SCART-kabel:... Hvis du bruger en dekoder * eller en medie-optager, er det vigtigt, at SCART-kablet er sluttet til tv'et. Før du kører førstegangsinstallation, skal alle tilsluttede enheder indstilles til standby. Stikket DIGITAL AUDIO muliggør tilslutning af et egnet surround sound-system. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er til brug sammen med en dvd-dekoder eller andet udstyr med digital lyd og video output. Den er designet til den bedste ydeevne med 1080i og 1080p high-definition video-signaler, men vil også acceptere og vise VGA, 480i, 480p, 576i, 576p og 720p signaler. PC-formatsignaler vil også blive vist Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. LAN-indgang bruges til at slutte tv'et til dit hjemmenetværk. En lang række eksternt udstyr kan tilsluttes til tv'et. Derfor skal brugsanvisningerne for alt det respektive udstyr følges. Hvis fjernsynet automatisk skifter over til at overvåge eksternt udstyr, kan du vende tilbage til normalt fjernsyn ved at trykke på den ønskede programknap. Opret forbindelse til eksternt udstyr igen ved at trykke på SOURCE - -knappen gentagne gange for at skifte mellem kilderne. Uanset kildeegenskaber, kan lyd fra stikket DIGITAL AUDIO ikke kopieres.

10 H D M I 1 H D M I 2 H D M I 1 H D M I 2 Tilslutning af en HDMI -eller DVI-enhed til HDMI-indgang HDMI-indgangen på dit TV modtager digital lyd og ukomprimeret digital video fra en HDMI-kilde eller ukomprimeret digital video fra en DVI (Digital Visual Interface) kildeenheden. Disse indgange er udformet til at acceptere HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection) program materiale i digital form fra EIA/CEA-861-D-compliant [1] forbrugerelektronik (såsom en set-top boks eller DVD-afspiller med HDMI eller DVI-udgang). BEMÆRK: Noget af det tidlige HDMI-udstyr fungerer muligvis ikke korrekt med det nyeste HDMI-tv. Understøttet lydformat: Lineær PCM, samplinghastighed 32/44.1/48kHz. Tilslutning af en HDMI enhed Tilslut et HDMI-kabel (type A-stik) til HDMI terminalen. For korrekt drift, anbefales det at du bruger et HDMI-kabel med HDMI logo ( ). Hvis HDMI-forbindelsen understøtter 1080p, og / eller dit tv har en opdateringshastighed på over 50 Hz, skal du bruge et Kategori 2-kabel. Konventionel HDMI-/ DVI-kabel fungerer muligvis ikke korrekt med denne indstilling. HDMI-kabel overfører både video og audio. Særskilt analoge lydkabler er ikke påkrævet (se illustration). For at se HDMI-enheden video, tryk på SOURCE - knappen, for at vælge det relevante HDMI input. CEC CEC-betjening er muligt, hvis en CEC-enhed er til stede. Denne funktion er begrænset til Toshiba-afspillere, der understøtter CEC. CEC OSD-menuen tilgås via "QUICK"-Knappen på fjernbetjeningen. OSD CEC-menuen vises kun, hvis et CECprodukt er tilsluttet.sclb Tilslutning til en DVI-enhed Tilslut et HDMI-til-DVI-adapterkabel (HDMI type A stik) til HDMI-indgangsstikket og lydkabler til SIDE AV-stikket med det medfølgende Side AV-tilslutningskabels røde og hvide indgange (se illustration). Den anbefalede HDMI-til-DVI-adapterkabel længde er 2 m (6.6 ft). Et HDMI-til-DVI-adapterkabel overfører kun billede. Særskilt analoge lydkabler kræv es. Matche Farverne AV-sideindgang Sidevideo/-audio Tilslutningskabel (medfølger) HDMI indgang kontakt Audio Overførsel Lydkabel (medfølger ikke) *Antallet af disse indgange kan ændre sig i overensstemmelse med den model af dit tv. Video Overførsel HDMI - DVI Kabel (medfølger ikke) HDMI Indgang Stik (Bag på) *Antallet af disse indgange kan ændre sig i overensstemmelse med den model af dit tv. HDMI-enhed BEMÆRK: For at sikre, at HDMI eller DVI-enheden er nulstillet korrekt, anbefales det at du følger disse procedurer: Når du tænder for dine elektroniske komponenter, tænd for TV'et først, og derefter HDMI eller DVI. Når du slukker din elektroniske komponenter, slukke HDMI eller DVI enhed først, og derefter TV

11 Tilslutning af en computer Tilslutning af dvd-afspiller Tilslutning af en computer Med enten en RGB/PC eller en HDMI-forbindelse kan du se din computers skærm på fjernsynet og høre lyden fra tv'ets højttalere. Når du tilslutter en PC til RGB/PC-indgangen på TV'et, skal du bruge et analogt RGB (15-polet) computerkabel og bruge SIDE AV-stik med en PC-lydkabel (medfølger ikke) til audiotilslutning vha. den medfølgende Side AV forbindelseskabel's røde og hvide indgange (se illustratio n). RGB / PC-indgang (bag på) SIDE AV AV-sideindgang PC VGA Kabel (Medfølger ikke) Sidevideo/-audio Tilslutningskabel (Medfølger) Matche Farverne eller PC-lydkabel (medfølger ikke) For at bruge en PC monitor, indstilles output opløsning på PC'en, før den tilsluttes til TV'et. For at vise den optimale billede, skal du bruge pc-indstillingen funktion. BEMÆRK: Nogle PC-modeller kan ikke sluttes til dette fjernsyn. En adapter er ikke nødvendig for computere med en kompatibel mini D-Sub15-pin terminal. Afhængigt af DVD ens titel og specifikationerne for den pc, hvorpå du afspiller DVD-Video, kan nogle scener springes over, eller du er måske ikke i stand til at sætte filmen på pause under multivinkelscener. Tilslutning af dvd-afspiller via YPbPr De fleste dvd-afspillere forbindes gennem KOMPONENT- STIKKENE (YPbPr). For at gøre dette skal du anvende det medfølgende komponent videokabel til at oprette forbindelsen. Forbind først kablets enkeltstik til tv'ets YPbPr stik (i siden) Derefter skal komponentkablets (medfølger ikke) stik forbindes til multidelen på komponentvideokablet (se nedenstående illustration). Farverne på de tilsluttede stik skal stemme overens. For at aktivere lydforbindelsen skal du bruge det medfølgende Side AV-tilslutningskabel. Forbind først kablets enkeltstik til tv'ets AV IN stik. Derefter skal dvd-afspillerens lydkabelstik forbindes til multidelen på det medfølgende Side AVforbindelseskabel (se nedenstående illustration). Farver på tilsluttede indgangsstik bør mat che. Videotilslutning Lydtilslutning Side AV AV-sideindgang YPbPr Tilslutningskabel (medfølger) Matche Farverne Side AV tilslutningskabel (medfølger) YPbPr videokabel (medfølger ikke) Til røde og hvide indgange Audio (Medfølger ikke) Til slut en USBhukommelse DVD-afspiller Tilslutning til en USB Flash Drive Du kan tilslutte en USB-nøgle til dit TV via USB-indgangen på tv et. Med denne funktion kan du se/afspille musik, foto og videofiler som er gemt på en USB-nøgle. Visse USB-enheder (MP3-afspillere) er muligvis ikke kompatible med dette tv. Du kan lave backup af dine filer, før du foretager nogen tilslutning til TV et for at undgå muligt datatab. Bemærk at producenten ikke kan holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Træk ikke USB-modul ud under afspilning af en fil. FORSIGTIG: Hurtigt tilslutning og frakobling af USBenheder kan beskadige USB-enheden

12 Tilslutning af et hjemmenetværk Tilslutningsmuligheder giver TV'et mulighed for at oprette forbindelse til dit netværk via kabler eller trådløst. Du kan bruge dette netværkssystem til at oprette forbindelse til Toshiba Portal eller at få adgang til billed-, video-og lydfiler, der er gemt på en medieserver forbundet til netværket og afspille/ vise dem på TV. Kabelforbundet forbindelse Tilslut TV'et til modem/router via et LAN-kabel (medfølger ikke). Vælg Netværk Type Wired Device i menuen Netværksindstillinger, og markér derefter Netværk. Tryk på Venstre eller højre knap og sæt til Enabled (Aktiveret) for at etablere forbindelse. Trådløs forbindelse For at tilslutte TV'et til dit trådløse netværk skal du blot vælge Network Type som trådløs enhed i netværksindstillinger og derefter fremhæve Netværk. Tryk på Venstre eller højre knap og sæt til Enabled (Aktiveret) for at etablere forbindelse. TV'et søger efter tilgængelige netværk. Vælg det ønskede netværk, og tryk på OK. TV'et har et indbygget WLANsystem og har ikke behov for yderligere enheder til tilslutning til et trådløst netværk. TV (indbygget WLAN systemet) LAN-indangen på tv'et trådløs modem/router LAN Kabel modem/router adgangspunktet adgangspunktet LAN Kabel LAN Kabel ISP-bredbånd sforbindelse ISP-bredbånd sforbindelse Pe rformance afhænger af mange faktorer, forhold og variabler, herunder afstanden fra access point (AP), mængden af netværkstrafik, bygningsmaterialer og -konstruktion, det anvendte operativsystem, sammensætningen af de anvendte trådløse produkter, forstyrrelser samt andre ugunstige forhold. Se venligst netværksindstillinger for at konfigurere en kablet eller en trådløs forbindelse, hvis mere detaljerede oplysninger er påkrævet

13 Strømsparetilstand Miljøinformation Dette fjernsyn er designet til at være miljøvenligt. Ikke alene bidrager du til at skåne miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket være tv'ets energisparefunktion. Reducer energiforbruget på følgende måde: Du kan bruge indstillingen Strømsparetilstand menuen Billedindstillinger. Hvis du indstiller Strømsparetilstand til Eco - TV skifter til energibesparende tilstand og luminansniveauet for TV vil blive reduceret til optimalt niveau. Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv et er i strømsparetilstand. Hvis der trykkes på højre museknap, vises meddelelsen "Skærmen vil være slukket i 15 sekunder." på skærmen. Vælg Fortsæt og tryk på OK for at slukke skærmen straks. Hvis du ikke trykker på nogen knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på tv'et for at tænde for skærmen igen. Hvis du deaktiverer Strømsparetilstand, vil billede-mode automatisk blive indstillet til dynamisk. Det anbefales kraftigt at aktivere Strømsparetilstand, for at reducere dit årlige elforbrug. Og desuden anbefales det at afbryde TV'et fra stikkontakten, for at spare mere energi, når du ikke skal bruge det i lang tid. Reparationsinformation Overlad service til kvalificerede fagfolk. Kun kvalificerede personer må reparere tv et. Kontakt din lokale forhandler, som du har købt tv'et af, for yderligere oplysninger

14 Styring af tv et En lang række eksternt udstyr kan forbindes til stikkene bag på fjernsynet. Mens de vigtigste indstillinger af fjernsynet foretages med fjernbetjeningen, styrer knapperne på TV'ets bagside nogle. funktioner. Menu OSD LED til standby-status IR-modtager Standby AV/Kilde Program Ned / Op Volumen Ned / Op Tænd Hvis standby-led er slukket, tjek at strømstikket er sat i stikkontakten og tryk på knappen på bagsiden af TV'et eller Tænd--knappen på fjernbetjeningen. For at sætte TV'et på standby, skal du trykke på knappen på fjernbetjeningen eller knappen på TV'et. For at se tv, tryk igen. Billedet ses efter et par sekunder. Bemærk: Den aktive standby-led-farve vil lyse rødt et par øjeblikke, når tv'et er tændt på standby. For energibesparelse: Sluk fjernsynet på netstikket, eller frakobl det for at skære energiforbruget til næsten nul for alle tv'er. Dette anbefales, når tv'et ikke bruges i længere tid, f.eks når du er på ferie. Reduktion af lysstyrken på skærmen vil reducere energiforbruget Bemærk: Når TV'et sættes i standbytilstand, vil energiforbruget reduceres, men det vil stadig trække noget strøm. Brug af fjernbetjeningen Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at se menuerne. Hovedmenuen vises med en gruppe af ikoner for hver menufunktion. Tryk på venstre- eller højre-knappen for at vælge et punkt. I undermenuen-skærmbilledet vises menuen i form af en liste. Tryk på Op eller Ned-knappen for at vælge et punkt. For at bruge indstillingerne tryk på knapperne Op og Ned på fjernbetjeningen til at flytte op og ned gennem dem og OK, venstre eller højre knap for at vælge det udpegede program. Følg anvisningerne på skærmen. Hver menufunktion er detaljeret beskrevet i brugsanvisningen. Brug af betjeningsknapperne på tv'et Kontrolknapperne på bagsiden af tv'et bruges til at: For at ændre lydstyrken tryk eller. For at ændre program-positionen tryk på knapperne på bagsiden af TV'et. Tryk på knapperne samtidig for at se hovedmenuen og bruge knapperne for at navigere og for at skifte værdi. For at vælge et eksternt input, tryk på knappen indtil den ønskede input-kilde er valgt. Tjek altid brugsanvisningen for enheden, der skal tilsluttes, for yderligere oplysninger

15 Første installation Før du tænder for TV, sættes din dekoder og mediaoptager til Standby, hvis de er forbundet og kontrollér, at antennen/kablet og/eller parabolen er forbundet til dit tv. Installer fjernsynet med knapperne på fjernbetjeningen, som beskrevet på siden Fjernbetjening. VIGTIGT: Sørg for, at antenne / kabel og / eller parabol er tilsluttet og Common Interface modulet ikke er indsat, før du tænder for fjernsynet for førstegangsinstallationen. 1. Tilslut netstikket, og tænd for fjernsynet ved at bruge -knappen. Hvis tv'et ikke tændes, skal du trykke på en nummertast eller knappen på fjernbetjeningen, og derefter vises sprogvalgsmenuen. Skærmen vises første gang der tændes for fjernsynet samt hver gang, fjernsynet nulstilles. knap. Tryk på OK for at fortsætte Bemærk: Afhængigt af det valgte land, kan du blive bedt om at indstille og bekræfte en PIN-kode på dette trin. Den valgte PIN kan ikke være Du skal indtaste den, hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til enhver menufunktion senere. 5. Bagefter vil den føllgende OSD blive vist på skærmen: 2. Ved tryk på Op- eller Ned- knappen fremhæver du det sprog, du ønsker, og tryk så på OK-knappen. Følgende skærmmeddelelse vises: Vælg Butikstilstand, hvis tv'et skal bruges som demomodel i en butik. Denne mulighed vil konfigurere tv'ets indstillinger for bedste skærmkvalitet, og de understøttede funktioner i tv'et vil blive vist på toppen af skærmen som et infobanner. Der vises en bekræftelsesskærm, hvis Butikstilstand vælges. Vælg JA for at forsætte. For hjemmebrug vælg Home tilstand. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Andre indstillinger og kan aktiveres/deaktiveres senere. 6. Tryk på OK på fjernbetjeningen, for at fortsætte og der vises en meddelelse, som spørger om du vil foretage netværksindstillinger. Vælg Ja, og menuen Netværksindstillinger vises. Der henvises til tilslutning af et hjemmenetværk og Netværksindstillinger sektioner til at konfigurere en kablet eller en trådløs forbindelse. Når indstillingerne er fuldført tryk på knappen OK for at fortsætte. 7. Bagefter vil den føllgende OSD blive vist på skærmen: 3. Ved at trykke på Venstre eller Højre kan du vælge det land du vil indstille og trykke på knappen for at markere indstillingen Søg type. Brug Venstre eller Højre til at indstille den ønskede søgetype. Tilgængelige søgetyper er kun digital, kun analog TV og fuld. 4. Når den er indstillet, tryk på knappen Ned, for at markere tekst-tv-sprog. Brug Venstre eller Højreknappen til at vælge det tekst-tv-sprog. Fremhæv Søg krypterede kanaler og aktiver/ deaktiver denne mulighed ved at bruge venstre eller højre Hvis du vælger KABEL, vises følgende skærm: Hvis du vil søge efter tilgængelige netværk, skal du vælge JA for at fortsætte. Følgende skærmmeddelelse vises:

16 Første installation - fortsat Du kan vælge Netværk, Frekvens, Netværks-id og Søgetrin fra denne skærm. For fremhævelse af linjer, du ser, brug Op- eller Ned-knappen. Du kan indstille søgetrin som 8000 khz eller 1000 khz. Hvis du vælger 1000 KHZ, udfører tv et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Hvis du vælger NEJ, vises følgende skærm: Du kan indstille Start - Stop-frekvenser og Søgetrin efter behov. Tryk på OK knappen for at starte søgningen, når du er færdig. 9. Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen, så vil det digitale fjernsyn søge efter udsendelser. 10. Skærmen Automatisk indstilling vises og tv et vil begynde at søge efter tilgængelige stationer. Statusbjælken vil flytte sig langs linjen. Fjernsynet skal have lov til at afslutte søgningen. Bemærk: Du kan trykke på MENU-knappen for at annullere. 11. Hvis du vælger Parabol optionen fra Søg Type skærmen, vil Antenne Type menuen blive vist. Der er tre typer af antennevalg. Du kan vælge Antennetype som Direkte, Unikabel eller DiSEqC. Direkte: Hvis du har en enkelt modtager og en direkte parabol, vælges antenne type. Når du har valgt Direct, vises en ny menuskærm. Vælg et tilgængeligt satellit og trykke på OK for at scanne for tjenester. Unicable: Hvis du har flere modtagere og et unikabel system, vælg denne antenne type. Tryk på OK for at fortsætte Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen. Tryk på OK for at scanne for tjenester. DiSEqC switch: Hvis du har flere modtagere og en DiSEqC-switch, skal du vælge denne antennetype. Efter at have valgt DiSEqC switch, vil der blive vist en anden menu skærm. Du kan angive fire DiSEqC-indstillinger (hvis de er tilgængelige) Tryk på den GRØNNE knap, for at søge på alle satellitter eller tryk på den GULE knap, for kun at søge på den fremhævede satellit. Tryk på OK for at gemme og lukke. SatcoDX listen over forudindstillede stationer: Når du starter en søgning vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at indlæse den forudindstillede liste eller ej. Denne funktion er korrekt for landene Tyskland og Østrig. For andre lande vælg nej og kanalrækkefølgen vil blive anvendt, hvis det er relevant. SartcoDX tillader brugeren at uploade en modtagerliste hvis det understøttes af sendestationen. Se satellit-indstillingsafsnittet

17 Første installation - fortsat Mens søgningen fortsætter vises en meddelelse, der spørger, om du vil sortere kanalerne i overensstemmelse med LCN (*). Vælg Ja og tryk OK for at bekræfte. (*) LCN er Logical Channel Number system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanal sekvens (hvis tilgængelig). Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanalliste på skærmen. Tryk på knappen OK for at lukke kanallisten og se tv. Bemærk: Sluk ikke for tv et under førstegangsinstallationen

18 Automatisk indstilling Automatisk indstilling Når der udsendes nye tjenester, vil det være nødvendigt at genindstille fjernsynet for at se dem. Det anbefales at køre Autotuning med jævne mellemrum for at sikre, at alle nye tjenester er tilføjet. Vær opmærksom på, at Autotuning vil helt helt retune tv'et og alle de nuværende kanaler og indstillinger vil gå tabt. Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, og vælg Installer og genindstil, ved at bruge venstre eller højre knap. Tryk på OK-knappen og følgende menuskærmbillede vil blive vist. have lov til at afslutte søgningen. Tryk på knappen MENU for at annullere processen. Hvis du gør dette, gemmes de fundne kanaler ikke. Bemærk: Menuliste over tilgængelige funktioner kan ændres, afhængigt af model. Vælg Automatisk kanalsøgning (Genindstil) med knappen Op eller Ned og tryk på OK. Automatic Channel Scan valgmuligheder vil blive vist Du kan vælge indstillinger ved hjælp af Op eller Ned og OK knapperne. Brug af menuen til automatisk kanalscanning Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Analog: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB og analoge kanaler. Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Satellit: Søge efter og gemme satellitkanaler. Når du vælger en automatisk søgning efter type og trykker på knappen OK, kommer der en bekræftelse på skærmen. For at starte installationsprocessen, skal du vælge Yes (Ja), hvis du vil annullere vælg Nej ved hjælp af venstre eller højre og OK. Når den automatiske kanalscanningstype er indstillet og valgt og bekræftet, starter installationsprocessen og statusbjælken åbnes. Fjernsynet begynder at lede efter alle tilgængelige stationer. Fjernsynet skal

19 Manuel indstilling, Analog finindstilling Fjernsynet kan tunes-manuelt ved hjælp af manuelle søgefunktion. Digital manuel antennesøgning Funktionen er tilgængelig for serviceteknikere eller kan bruges til direkte kanalindgang, hvis multiplexkanalen er kendt. Vælg manuel søgning fra installationen og Retune menu og tryk på OK. Analog manuel søgning Fjernsynet kan indstilles manuelt. For eksempel: hvis et tv kan ikke knyttes til en medieoptager recorder/ dekoder med et SCART-kabel eller tune til en station på et andet system. For at tildele et program på tv'et til en dekoder og medieoptager: drej den dekoder, indsæt en optaget film i medieoptageren og tryk på afspil og indstil derefter manuelt. Når du har valgt søgetypen Digital antenne, kan du indtaste multiplex- eller frekvensnummeret med de numeriske taster og trykke OK for at starte søgningen. Indtast multiplex-nummeret ved hjælp af talknapperne. Fjernsynet søger automatisk efter mulitplex. Når multiplex har fundet nogen kanaler, som i øjeblikket ikke er på listen, vil programmet blive tilføjet, og programoplysningerne på toppen af skærmen vil blive opdateret. Gentag om nødvendigt. Digital manuel kabelsøgning I kabel manual scan kan du indtaste frekvens, modulation, symbolhastighed og netværk kanalscanningsmuligheder. Efter valg af søgetype som digital kabel, kan du angive de ønskede indstillinger, og trykke på OK for at søge. Efter valg af søgetype som analog, kan du bruge knappen Op eller Ned for at fremhæve et element, og tryk på højre venstre eller knap for at angive en indstilling. Indtast kanalnummeret eller frekvens ved hjælp af de numeriske knapper. Du kan trykke på knappen OK for at søge. Når kanalen er fundet, vil alle nye kanaler, som ikke er på listen, blive gemt. Digital Satellit Manuel Søgning Bemærk: Hvis satellitinstallationen ikke er fuldført ved den første installation (FTI), kan du ikke køre en manuel satellitsøgning igen. Du vil blive rettet med en advarsel om massage til "Antenne Installation" først, som du kan finde under satellit-indstillinger i indstillings-me nu

20 Manuel Tuning, Analog finjustering - fortsat Fjernsynet kan tunes-manuelt ved hjælp af manuelle søgefunktion. Efter valg af søgetype som satellit, kan du angive de ønskede indstillinger og trykke på knappen OK, for at søge. I manuel søgning efter satellit, kan du indtaste frekvens, polariseringen, symbol rate værdier og ændre skanning efter netværkskanaler og satellit optioner ved at bruge venstre/højre knapperne eller de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Du kan trykke på knappen OK for at søge. Hvis du har indtastet en ugyldig manuel tuningsindstilling vil der blive vist en advarselsmeddelelse på skærmen. Bemærk: Frekvens, polarisering og symbol rate kan ændres i overensstemmelse med de valgte kanaler. Analog finindstilling Vælg Analog finjustering fra installer og retune menuen vha. op eller ned og OK-knapperne. Skærmen Analog finindstilling vises. Den analoge findindstillingsfunktion vil ikke være tilgængelig, hvis der er lagret nogen analoge kanaler. Brug Venstre eller Højre-knappen til at vælge det tekst-tv-sprog. Når du er færdig, skal du trykke på knappen OK. Ryd serviceliste (*) (*) Denne indstilling er kun synlig, når landet er indstillet til Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vælg Analog finindstilling med Installer og genindstil menu ved hjælp af Op eller Ned og OK knapperne. En bekræftelsesbesked vil blive vist på skærmen. Hvis du vil slette alle kanaler, skal du vælge Ja, og tryk på OK. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler

21 Almindelig anvendelse Stereo og tosprogede udsendelser Hvis stereo eller dobbeltsprogede udsendelser transmitteres, ordet Stereo eller Dual vises på skærmen, hver gang der skiftes, det forsvinder efter nogle sekunder. Hvis udsendelsen ikke er i stereo, vises Mono. Stereo... Tryk på "LANG - "For at vælge Stereo eller Mono. Tosprogede udsendelser er sjældne. Hvis det sker, ses "Dual". Vælg det ønskede programnummer og hvis ordet Dual forekommer, tryk LANG - for at vælge Dual I, Dual II eller Mono. For DTV-udsendelser For at se aktuelle sprog og til at skifte til et alternativt sprog (hvis det findes), tryk på "LANG - "Knappen. Tilgængelige muligheder vil blive opført. Visning af undertekster I digitale udsendelser, vil denne funktion vise undertekster på skærmen i det valgte sprog, forudsat at de er ved at blive udsendt. Tryk på SUBTITLE-knappen for at slå undertekster til. Tryk på SUBTITLE knappen igen for at slå underteksterne fra. Visning af hovedmenu Trykpå eller knapperne på TV'et samtidigt, for at se hovedmenuen. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs tilstand Lydstyrke Tryk på + eller - knappen på fjernbetjeningen, for at justere volumen. Deaktivering af lyden Tryk på " " -knappen for at slå lyden fra og igen for at annullere. Valg af programsteder For at vælge et programposition brug de numeriske taster på fjernbetjeningen. Program positioner kan også vælges med P eller P knapperne. Tryk på "INFO - "Knappen for at vise oplysninger på skærmen, dvs program position, stereo / monosignal og billedformat. Standbymeddelelser Hvis TV'et slukker mens den står på Intet signal, aktiveres følgende besked på skærmen, når det tændes igen: Når den automatiske TV-out er nået, vises følgende meddelelse på skærmen. Vælg Ja, for at slukke TV'et. Vælg Nej for at annullere. TV slukkes også, hvis du ikke foretager et valg på denne skærm. Hvis tv'et slukker automatisk, vil følgende meddelelse vises på skærmen næste gang der tændes:

22 Kanalliste, Programsortering, Programlåsning Du kan se gemte kanaler og sortere dem ved at bruge Kanalliste-funktionen. Visning af kanalliste Rækkefølgen af kanaler kan ændres til dine personlige præferencer. Vælg Kilder i menuen Indstillinger og tryk på OK. Følgende skærmmeddelelse vises: Vælg Edit Channel List (Rediger kanalliste) for at administrere alle gemte kanaler. Brug Op eller Ned og OK-knapperne til at vælge Rediger kanalliste. Tryk på knappen Op eller Ned, for at vælge en kanal. Du kan trykke på P eller P knappen for at flytte en side op eller ned. At se en bestemt kanal, skal du markere den ved hjælp af knappen Op eller Ned. Tryk derefter OK. Tryk på OK, for at se menuen Indstillinger (Settings). Tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte. Bemærk: De viste kanaler blandes på kanallisten. Kanaltyperne kan skelnes fra hinanden på ikonerne ved siden af dem: DTV (digital tv), HD (HD TV), ATV (Analog TV),TV (TV), Radiosymbol (Radio), krypteret, lås og FAV-symboler (for kanaler på favoritlisten). De viste kanaler kan også sorteres vedhjælp af det aktive kanallistefilter. Flytning af kanal Vælg det ønskede sprog ved hjælp af venstre eller højre knap Vælg Flyt indstilling i kanaloversigten ved hjælp af venstre eller højre knap og tryk på knappen OK. Rediger nummer skærm vil blive vist. Indtast det ønskede kanalnummer vha. de numeriske knapper på fjernbetjeningen, og tryk på OK. Hvis der findes en tidligere gemt kanal på dette nummer, vises der en advarselsmeddelelse. Vælg Yes (Ja), hvis du ønsker at flytte en kanal, og tryk på OK. Den valgte kanal er nu flyttet. Sletning af kanal Du kan trykke på GRØN knap for at mærke / afmarkere alle kanaler, den GULE knap for at mærke / afmarker kanal. Vælg den kanal, du vil slette, og vælg Slet indstilling ved hjælp af venstre eller højre knap. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Der vises en advarselsmeddelse. Vælg Ja for at slette, Nej for at annullere. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Omdøbning af kanal Vælg den kanal, du vil omdøbe, og vælg Rediger navn ved hjælp af venstre eller højre knap. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Tryk på Venstre eller højre knap for at flytte til forrige/næste tegn. Tryk på Op eller Ned knappen skifter den aktuelle karakter. Ved tryk på de numeriske taster 0 9 udskiftes det fremhævede tegn med de tegn, der står over knappen, én efter én efterhånden som der trykkes på knappen. Tryk på OK knappen for at gemme, når du er færdig. Tryk på MENU eller tilbage for at annullere. Låsning af kanal Tryk på den GRØNNE knap for at vælge/fravælge alle kanaler, den GULE knap for at vælge/fravælge kanal. Vælg den kanal, der skal låses ved hjælp af knappen Op eller Ned. Vælg Låsefunktionen ved hjælp af højre eller venstre knap. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Du vil blive bedt om at indtaste PIN-kode til forældrekontrol. Indtast PIN-kode. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret den PIN-kode (der anmodes, afhængigt af valg af land) under den første installation eller ændret standard PIN senere fra Set PIN indstilling under Forældrekontrol menuen Indstillinger, skal du bruge PIN-kode, du har defineret. Tryk på OK-knappen, når den ønskede kanal fremhæves for at låse/låse op for kanalen. Låssymbolet vises ved siden af den valgte kanal

23 Visning af Infobanner, Elektronisk programguide Visning af Infobanner Tryk på "INFO - "Knappen. Oplysningerne vises med angivelse af kanal og program, der aktuelt vises. Når du skifter kanal, viser tv'et udsendelsesbilledet sammen med et informationsbanner i bunden af skærmen. Dette forbliver på skærmen i nogle sekunder. Hvis den valgte kanal er låst, skal du indtaste den korrekte firecifrede kode, for at se kanalen. I dette tilfælde vises Enter PIN" ("Indtast PIN-kode") på skærmen: Indtast det 4-cifrede PIN-nummer for at fortsætte. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret den PIN-kode (der anmodes, afhængigt af valg af land) under den første installation eller ændret standard PIN senere fra Set PIN indstilling under Forældrekontrol menuen Indstillinger, skal du bruge PINkode, du har defineret. Elektronisk programguide Vælg vejledning på skærmen ved at trykke på knappen GUIDE, Der vises en guide, som fremhæver detaljer i kanalen og program, der aktuelt vises. Billedet ses efter et par sekunder. Tryk på RØD knap for at se den foregående dag. Tryk på GRØN knap for at se den næste dag. Tryk på den GULE knap for at zoome til et program. Tryk på den BLÅ knap for at få vist filtreringsmuligheder. Tryk på knappen SUBTITLE, for at sortere kanaler efter genre. For oplysninger om et markeret program, tryk på "INFO - "Knappen. Brug de numeriske knapper til hurtigt at vælge en udsendelse. Brug navigationsknapperne, for at fremhæve et program, og tryk på OK-knappen, for at få vist menuen event Indstillinger. Følgende indstillinger er tilgængelige. Vælg kanal: Denne indstilling kan bruges til at skifte til den valgte kanal. Indstil timeren på Event / Slette timeren: Du kan indstille timeren til fremtidige programmer vha. denne funktion. Hvis du vil annullere en allerede indstillet påmindelse, skal du markere dette program, og tryk på knappen OK. Vælg derefter Slet timer indstilling. Timeren slettes. Bemærk: Det er ikke muligt at indstille timeren for to eller flere individuelle hændelser på samme tidsinterval. Tryk på TEXT for at få vist søgemuligheder. Tryk på "SWAP - "-knappen for visning af aktuelle programmer. For oplysninger om andre programmer, som er tilgængelige, skal du trykke på navigationstasten for at scrolle op og ned eller rulle mod venstre/højre gennem listen. Efterhånden som om kanaler bliver markeret, vises oplysninger om programmet, som udsendes i øjeblikket

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere