ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php"

Transkript

1 ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne. Du kan hente den nyeste firmwareversion fra Nogle af de funktioner, der er opført i dette dokument, er begrænset på grund af lokal lovgivning og er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.

2 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Luftcirkulation... 4 Varmeskade... 4 Hovedstrømforsyning... 4 Advarsel... 4 Du skal... 4 Du må ikke... 4 Installation og vigtige oplysninger... 5 FRASIGELSESKLAUSUL... 5 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 6 Montering eller afmontering af sokkel... 7 FJERNBETJENING... 8 Isætning af batterier og den effektive rækkevidde af fjernbetjeningen... 8 Tilslutning af eksternt udstyr... 9 Tilslutning af en HDMI -eller DVI-enhed til HDMIindgang Tilslutning af en HDMI enhed Tilslutning til en DVI-enhed Tilslutning af en computer...11 Tilslutning af en computer...11 Tilslutning af dvd-afspiller via YPbPr...11 Til slut en USB-hukommelse...11 Tilslutning til en USB Flash Drive...11 Tilslutning af et hjemmenetværk Strømsparetilstand Miljøinformation Styring af tv et Tænd Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningsknapperne på tv'et Første installation Automatisk indstilling Automatisk indstilling Brug af menuen til automatisk kanalscanning Manuel indstilling, Analog finindstilling Digital manuel antennesøgning Digital manuel kabelsøgning Analog manuel søgning Digital Satellit Manuel Søgning Analog finindstilling Ryd serviceliste (*) Almindelig anvendelse Stereo og tosprogede udsendelser Visning af undertekster Visning af hovedmenu Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs tilstand Valg af programsteder Standbymeddelelser Kanalliste, Programsortering, Programlåsning Visning af kanalliste Flytning af kanal Sletning af kanal Omdøbning af kanal Låsning af kanal Visning af Infobanner, Elektronisk programguide.. 23 Visning af Infobanner Elektronisk programguide Sprogvalg Sprogindstillinger Fore trukne Nuværende Digitale indstillinger - Forældrekontrol, Menulås, Indstil PIN-kode Visning af Forældrekontrolmenu Menulås Børnesikring Børnesikring Indstil PIN-kode Konfiguration af billedindstillinger Konfiguration af billedindstillinger Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger D-instillinger Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve Strømsparetilstand Baglys Støjreduktion Avancerede indstillinger Nulstilling Ændring af billedformat Konfigurering af PC-billedindstillinger PC-billedindstillinger (*) PC-billedkontroller PC-position Autoposition V-position L-position Pixeltakt Fase Konfiguration af lydindstillinger Konfiguration af lydindstillinger Brug af ikoner i menuen Lydindstillinger Lydstyrke Equalizer (kun for højttaler) Balance (kun for højttaler) Hovedtelefon Lydtilstand AVL Hovedtelefoner/Lineout: Dynamisk bas Surround-lyd: Digital Out Brug af Indstillingsmenu, Betinget adgang Konfiguration af tv ets indstillinger... 31

3 Indhold Visning af Indstillingsmenu Brug af et modul til betinget adgang Visning af menu for betinget adgang (*) Indstilling af program-timere Timere Indstilling af sove-timer Indstilling af program-timere Tilføjelse af en timer Redigering af en timer Sletning af en timer Indstilling af dato/tid Konfiguration af dato-/tidsindstillinger Konfiguration af kildeindstillinger Indgangsvalg Konfigurer Satellit Indstillinger Andre styreenheder Konfiguration af andre indstillinger - Generelt Funktion Menu Timeout Skan kodede kanaler Hbb TV Blå baggrund Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Lydbeskrivelse Automatisk slukning af tv Standbysøgning (ekstra) Bissnøgle Butikstilstand Mediegengivelsesenhed Strømsparetilstand Virtuel fjernbetjening CEC Automatisk aktivering af CEC Netværksindstillinger, Portal, Internet-browser og YouTube Konfiguration af netværksindstillinger Første åbning af Toshiba Portal Brug af Toshiba Portal Brug af internetbrowseren Brug af YouTube TM Brug af 3D-funktion Betjening af 3D-tilstand 3D Lithiumbatteri advarsel Brug af 3D-briller Visning af 3D-billeder Ændring af 3D-format fra lynmenuen Visning af 3D-billeder i 2D-format Visning af 2D-billeder i 3D-format Skift mellem venstre og højre billeder D-instillinger D-visning Information Brug af mediebrowser Manuel start Autostart Afspilning af MP3-filer Visning af JPEG-filer Slideshow funktion Afspilning af video Indstillinger for mediebrowser Brug MENU-knappen i mediebrowsertilstand For at lukke Media Player Kun analoge teksttjenester Analoge teksttjenester Hvis du bruger TEKST knap - TEKST Adgang til undersider Visning af skjult tekst Fasthold en side For at vise en startside Appendiks A: Typiske skærmtilstande for PCindgang Appendiks B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (indgangssignaltyper) Appendiks C: PIN Information Appendiks D: Understøttede filformater til USBtilstand Forsigtighedsregler for 3D Vigtige oplysninger om brug af 3D Advarsler og andre oplysninger om 3D Bemærkninger i forbindelse med brug at tv'et Specifikationer og tilbehør Licensoplysninger Q & A Section

4 Sikkerhedsforanstaltninger Dette udstyr er designet og fremstillet for at imødekomme internationale sikkerhedsstandarder, men som et hvilket som helst elektrisk udstyr, bør der passes på for at opnå de bedste resultater. Læs derfor nedenstående punkter for din egen sikkerheds skyld. De er af generel art, beregnet til at hjælpe med alle elektroniske produ kter. Luftcirkulation Der skal være mindst 10 cm frit rum omkring fjernsynet, for at sikre tilstrækkelig ventilation. Dette vil modvirke overophedning og mulig skade på fjernsynet. Støvede steder bør undgås. Varmeskade Der kan opstå skade, hvis fjernsynet anbringes i direkte sollys eller nær et varmeapparat. Undgå steder med ekstremt høje temperaturer eller fugtighed, eller steder, hvor det er sandsynligt, at temperaturen vil falde til under 5ºC (41 F). Hovedstrømforsyning Apparatet må kun anvendes med strøm fra en V~50 Hz-stikkontakt. SØRG FOR, at fjernsynet ikke står ovenpå strømledningen. SKÆR IKKE el-stikket fra dette apparat, det indeholder et specielt radiointerferensfilter, og fjernelse vil forringe apparatets ydeevne. Det bør kun erstattes med en korrekt normeret og godkendt type HVIS DU ER I TVIVL, SKAL DU KONTAKTE EN KVALIFICERET ELEKTRIKER. Advarsel For at forhindre spredning af brand, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Du skal... Læs disse betjeningsinstruktioner, før du forsøger at bruge udstyret. Du skal sikre, at alle elektriske forbindelser (herunder netstikket, forlængerledninger og forbindelser mellem forskelligt udstyr) er foretaget korrekt og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Afbryd hovedkontakten før udførelse eller ændring af forbindelser. KONTAKTE din forhandler, hvis du på nogen måde er i tvivl om installation, betjening eller sikkerhed vedrørende udstyret. VÆRE forsigtig med glaspaneler eller døre på apparatet. Du må ikke... Fjern ikke noget fast dæksel, da dette kan udsætte dig for farlige spændinger. Undgå at blokere ventilationsåbningerne med emner som f. eks. aviser, duge, gardiner osv. Overophedning vil medføre beskadig.else. Tillad ikke elektrisk udstyr til dryp eller sprøjt eller genstande fyldt med væs ke. PLACER IKKE varme ting eller varmekilder, som f.eks. tændte stearinlys eller natlamper på eller tæt ved udstyret. Høje temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand. Brug ikke specialfremstillede sokler og b rug sokkelfabrikantens skruer. LAD IKKE apparatet stå tændt uden opsyn, medmindre det er specifikt angivet, at det er beregnet til brug uden opsyn eller har en standbyfunktion. Sluk ved at trække ledningen ud af stikkontakten og sørg for, at andre i husstanden også ved, hvordan det gøres. Det kan være nødvendigt med særlige foranstaltninger for handicappede personer. FORTSÆT IKKE med at bruge apparatet, hvis du er det mindste i tvivl om, at det fungerer normalt, eller hvis det på nogen måde er beskadiget sluk for udstyret, træk stikket ud, og kontakt din forhandler. ADVARSEL - for kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. FØRST OG FREMMEST Lad ALDRIG nogen, især børn, skubbe eller ramme skærmen, skubbe noget ind gennem huller og sprækker eller andre åbninger i dækslet. Du må ALDRIG gætte eller tage chancer med elektrisk udstyr af nogen art - man kan ikke være for forsigtig! STIKKONTAKTEN BRUGES TIL AT SLUKKE FOR APPARATET MED OG SKAL DERFOR VÆRE LET AT KOMME TIL. Bemærk: Interaktive videospil, som indebærer brug af et pistol-lignende type joystick til at skyde på skærmen fungerer muligvis ikke til dette TV. Illustrationerne og OSD i denne brugsvejledning er beregnet som eksempler, og kan variere en smule fra de faktiske funktioner

5 Installation og vigtige oplysninger Hvor det skal sættes op * Knap og stativstil afhænger af model. Anbring tv et væk fra direkte sollys og stærkt lys. Blød, indirekte belysning anbefales for behagelig visning. Brug gardiner eller persienner til at skærme for direkte sollys på skærmen. Placer tv'et på en stabil, plan overflade, der kan understøtte vægten af TV'et. For at bevare stabiliteten og forhindre, at tv et vælter, skal det fastgøres til en væg ved hjælp af et robust beslag fastgjort bag på foden. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af overordentlig høj præcisionsteknologi. Alligevel kan det ske, at skærmen nogle gange mangler visse billedelementer eller har lysende pletter. Dette er ikke et tegn på funktionsfejl. Sørg for, at tv'et er placeret i en position, hvor det ikke kan skubbes eller rammes af objekter, da tryk vil ødelægge eller beskadige skærmen. Du bedes også sikre, at små genstande er ikke indsat i huller eller åbninger i kabinettet. Undgå brug af kemikalier, (såsom luftfriskere, rengøringsmidler osv.), på eller i nærheden af tvfoden. Undersøgelser viser, at plast kan svække og revne over tid fra kombinerede virkninger af kemiske stoffer og mekanisk belastning (f.eks. vægt på TV'et). Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade og/eller permanente skader på TV og sokkel. Rengøring af skærm og kabinet... Sluk for strømmen og rengør skærmen og kabinettet med en blød, tør klud. Vi anbefaler, at der ikke bruges polermidler eller opløsningsmidler på hverken skærm eller kabinet, da dette kan forårsage skade. Bemærk Tv ets digitale modtagelsesfunktion er kun effektiv i de lande, der er anført i afsnittet "Land" i menuen til førstegangsinstallation. Afhængigt af land / område, kan nogle af dette tv's funktioner ikke være tilgængelige. Modtagelse af fremtidige ekstra- eller ændrede tjenester kan ikke garanteres med dette tv. Hvis stationære billeder, genereret af 4:3 udsendelser, sms tjenester, kanal identifikation logoer, computerskærme, videospil, menuer på skærmen osv. er tilbage på tv-skærmen i længere tid, kan de blive hængende. Det er altid tilrådeligt at reducere både lysstyrke og kontrast. Meget lang, kontinuerlig brug af 4:3 billeder på et 16:9 skærm kan medføre en vis bibeholdelse af billedet i 4:3 linjer. Dette er ikke en fejl på LCD TV og er ikke omfattet af producentens garanti. Regelmæssig brug af andre størrelse transportformer vil undgå permanente tilbageholdelse. FRASIGELSESKLAUSUL Toshiba er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab og/eller skader på produktet forårsaget af: i) brand ii) jordskælv iii) utilsigtet skade iv) bevidst forkert brug af produktet v) brug af produktet under upassende forhold vi) tab og/eller skade på produktet under besiddelse af tredjemand; vii) skader eller tab som følge af ildebrand, der er resultat af fejl fra ejerens side og/eller forsømmelse af at følge instrukserne beskrevet i ejerens manual viii) skader eller tab der er direkte resultat af forkert brug af produktet, når det bruges samtidig som associeret udstyr Desuden er Toshiba under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen hændelige tab og/eller skader, herunder men ikke begrænset til, tab af profit, afbrydelse af forretning, tab af registrerede data, uanset om der under normal drift eller forkert brug af produktet

6 Vigtige sikkerhedsoplysninger Enhver funktion i forhold til digitalt tv (med DVB-logoet) er kun tilgængelig i det land eller område, hvor sådanne signaler sendes. Bekræft med sælgeren, hvis det er muligt at modtage DVB-T/C/S /S2 signal i området, hvor du bor. Selvom tv'et opfylder de nødvendige DVB-T/C/S /S2 specifikationer, er kompatibilitet med fremtidens digitale DVB-T/C/S /S2 transmissioner ikke garanteret. Nogle digitale fjernsyns funktioner er måske ikke tilgængelige i bestemte lande. DVB-T/C/S /S2 system i denne enhed, kan modtage både FTA (Free To Air) og krypterede kanaler. Bemærk; krypterede kanaler kræver et specifikt krypteringssystem, som måske ikke er tilgængelige i visse lande. DVB er et registreret varemærke for DVB-projektet DVB-logoet indikerer, at produktet er kompatibelt med Europæisk Digital Radioudsendelse. VIGTIG INFORMATION TV Installation Placer ikke fjernsynet på duge eller andre materialer mellem fjernsynet og understøttende møbler. Lære børn at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et eller dets kontrolknapper. Hold altid i stikket, når du kobler enheden fra stikkontakten. Træk ikke i flex-ledningen. Den kan blive overbelastet og forårsage en kortslutning. Brug en blød, tør klud til at rengøre enheden. Konfigurer enheden, så ingen falder over ledningen. Hvis du ønsker at montere enheden på væggen, skal du kontakte butikken, hvor du har købt apparatet for rådgivning, og overlade monteringsarbejdet til fagfolk. Forkert montering kan forårsage skade og/eller kvæstelser. Beskyt enheden under tordenvejr ved at afmontere netledningen og afbryde antennen, kabel og satellitdekoder/systemer, osv. Forsigtig: Rør ikke antenne- eller satellit-stikket. Enheden bliver varm under drift. Anbring ikke dæksler eller tæpper på enheden for at forhindre overophedning. Ventilationshullerne må ikke blokeres. Må ikke monteres i nærheden af radiatorer. Må ikke placeres i direkte sol. Kondens forekommer i følgende situationer: - Når du flytter enheden fra et koldt sted til et varmt sted. - Når du bruger enheden i et rum, hvor varmeenheden lige er blevet tændt. - Når du bruger enheden i et område, hvor kold luft fra klimaanlægget direkte rammer enheden. - Når du bruger apparatet i et fugtigt sted. Brug aldrig enheden, når kondens kan forekomme. Brug af enheden, når kondens eksisterer, kan beskadige dens indre dele. Lad to eller tre timer gå, så vil enheden varme op og fugt vil være fordampet, inden der tændes

7 Montering eller afmontering af sokkel Montering eller afmontering af sokkel (1) Læg forsigtigt fjernsynet med forsiden nedad på en flad, polstret overflade, såsom en dyne eller tæppe. (2) For at tilpasse soklen brug de medfølgende skruer. eller (3) Fjern de skruer, der fastgør soklen. (4) Efter at skruerne er fjernet, hold soklen på plads, og fjern herefter soklen og plasticformen fra TV'et. Bemærk: Du bør altid være ekstremt forsigtig, når du fjerner soklen, for at undgå skader på LCD-panelet. Til 40L546*DN-modeller Når du bruger en vægbeslaget Brug venligst et vægbeslag, som passer til størrelsen og vægten af LCD-TV og der kræves to personer til installationen. (1) Frakobl og fjern alle kabler og/eller andre komponentstik fra bagsiden af tv'et. (2) Læg forsigtigt foran fjernsynet med forsiden nedad på en flad, polstret overflade, såsom en dyne eller tæppe. (3) Følg anvisningerne, der fulgte med vægbeslaget. Før du fortsætter, skal du sørge for, at de nødvendige beslag er fastgjort til væggen og bagsiden af tv'et, som beskrevet i vejledningen, der følger med vægbeslaget

8 FJERNBETJENING Øjebliksoversigt for fjernbetjeningen. Den medfølgende type afhænger af modellen. 1. Standby 2. Talknapper 3. 3D-instillinger 4. Lydløs 5. Lydstyrke op/ned 6. Menu til-fra 7. Navigationsknapper (Op/ Ned/Venstre/Højre) 8. Okay (Bekræft)/Hold (i TXT-mode)/kanalliste 9. Retur/Indeksside (i tekst-tv tilstand) 10. Netflix-applikation 11. Hurtigmenu 12. Min knap 1 (*) 13. Farvede knapper 14. Mono-Stereo - Dual I-II/ Aktuelt Sprog (i DVBkanaler) 15. Hurtig tilbagespoling. 16. Ingen funktion 17. Pause 18. Afspil 19. Undertekst til/fra (i mediebrowsertilstand og i DVB-kanaler) 20. Stop 21. Hurtig fremadspoling 22. Billedstørrelse 23. Min knap 2 (*) 24. Tekst-tv/Mix (i TXT-tilstand) 25. Elektronisk programguide (i DVB-kanaler) 26. Luk 27. Internetportal 28. Info / Vis (i tekst-tv-tilstand) 29. Program ned/side op - Program op/side ned 30. Forrige program 31. AV / kildevalg (*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2 Disse knapper kan have standardfunktioner afhængigt af modellen. Du kan imidlertid oprette en særlig funktion for disse taster ved at trykke på dem i fem sekunder, når du er på den ønskede kilde eller kanal. En bekræftelsesbesked vil blive vist på skærmen. Nu er den valgte MY BUTTON forbundet med den valgte funktion. Bemærk, at hvis du udfører førstegangsinstallationen, vil MY BUTTON 1 og 2 blive nulstillet til deres standardfunktioner. Isætning af batterier og den effektive rækkevidde af fjernbetjeningen Fjern bagdækslet for at åbne til batterirummet, og sørg for, at batterierne vender den rigtige vej rundt. Batterityper, der passer til denne fjernbetjening, er AAA, IEC R03 1.5V. Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt, og bland ikke batterityper. For at undgå syrelækage i batterirummet, skal brugte batterier straks fjernes. Aflever dem på et autoriseret indsamlingssted. Advarsel: Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende. Fjernbetjeningens rækkevidde mindskes ud over en afstand på 8 meter og uden for en vinkel på 30 grader fra midten af TV'et. Hvis rækkevidden begynder at mindskes, trænger batterierne sandsynligvis til udskiftning

9 H D M I 1 H D M I 2 Tilslutning af eksternt udstyr Før du tilslutter eksternt udstyr, tag stikket ud af stikkontakten Set fra siden HDMI Indgang Stik (*) A L M I N D E L I G T INTERFACE Den fælles grænseflade er til et Conditional Access Module (betinget adgangsmodul). LAN Indgang RGB/PC Indgang DIGITAL AUDIO Stik SPDIF Coax.OUT 300mA Max. 13Vdc/18Vdc Satellit Indgang 5Vdc Max:500mA 5Vdc Max:500mA SIDE AV USB-indgang (*) Side-AV SCART Stik YPbPr Hovedtelefon YPbPr Antenne Indgang Satellit (*) Antallet af disse input kan ændre sig, alt efter modellen af dit TV. Antennekabel:... Bemærk: Selvom dette fjernsyn kan forbindes til HDMIudstyr, er det alligevel muligt at noget udstyr ikke fungerer Forbind antennen til ANT-stikket bag på fjernsynet. korrekt. Satellit kabel: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Forbind LNB fra parabolen til Satellitantenne-stikket på bagsiden af Tv'et. Hvis din parabolforbindelse er forskellig, findes passende adaptere tilgængelig fra de fleste parabolforhandlere. SCART-kabel:... Hvis du bruger en dekoder * eller en medie-optager, er det vigtigt, at SCART-kablet er sluttet til tv'et. Før du kører førstegangsinstallation, skal alle tilsluttede enheder indstilles til standby. Stikket DIGITAL AUDIO muliggør tilslutning af et egnet surround sound-system. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er til brug sammen med en dvd-dekoder eller andet udstyr med digital lyd og video output. Den er designet til den bedste ydeevne med 1080i og 1080p high-definition video-signaler, men vil også acceptere og vise VGA, 480i, 480p, 576i, 576p og 720p signaler. PC-formatsignaler vil også blive vist Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. LAN-indgang bruges til at slutte tv'et til dit hjemmenetværk. En lang række eksternt udstyr kan tilsluttes til tv'et. Derfor skal brugsanvisningerne for alt det respektive udstyr følges. Hvis fjernsynet automatisk skifter over til at overvåge eksternt udstyr, kan du vende tilbage til normalt fjernsyn ved at trykke på den ønskede programknap. Opret forbindelse til eksternt udstyr igen ved at trykke på SOURCE - -knappen gentagne gange for at skifte mellem kilderne. Uanset kildeegenskaber, kan lyd fra stikket DIGITAL AUDIO ikke kopieres.

10 H D M I 1 H D M I 2 H D M I 1 H D M I 2 Tilslutning af en HDMI -eller DVI-enhed til HDMI-indgang HDMI-indgangen på dit TV modtager digital lyd og ukomprimeret digital video fra en HDMI-kilde eller ukomprimeret digital video fra en DVI (Digital Visual Interface) kildeenheden. Disse indgange er udformet til at acceptere HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection) program materiale i digital form fra EIA/CEA-861-D-compliant [1] forbrugerelektronik (såsom en set-top boks eller DVD-afspiller med HDMI eller DVI-udgang). BEMÆRK: Noget af det tidlige HDMI-udstyr fungerer muligvis ikke korrekt med det nyeste HDMI-tv. Understøttet lydformat: Lineær PCM, samplinghastighed 32/44.1/48kHz. Tilslutning af en HDMI enhed Tilslut et HDMI-kabel (type A-stik) til HDMI terminalen. For korrekt drift, anbefales det at du bruger et HDMI-kabel med HDMI logo ( ). Hvis HDMI-forbindelsen understøtter 1080p, og / eller dit tv har en opdateringshastighed på over 50 Hz, skal du bruge et Kategori 2-kabel. Konventionel HDMI-/ DVI-kabel fungerer muligvis ikke korrekt med denne indstilling. HDMI-kabel overfører både video og audio. Særskilt analoge lydkabler er ikke påkrævet (se illustration). For at se HDMI-enheden video, tryk på SOURCE - knappen, for at vælge det relevante HDMI input. CEC CEC-betjening er muligt, hvis en CEC-enhed er til stede. Denne funktion er begrænset til Toshiba-afspillere, der understøtter CEC. CEC OSD-menuen tilgås via "QUICK"-Knappen på fjernbetjeningen. OSD CEC-menuen vises kun, hvis et CECprodukt er tilsluttet.sclb Tilslutning til en DVI-enhed Tilslut et HDMI-til-DVI-adapterkabel (HDMI type A stik) til HDMI-indgangsstikket og lydkabler til SIDE AV-stikket med det medfølgende Side AV-tilslutningskabels røde og hvide indgange (se illustration). Den anbefalede HDMI-til-DVI-adapterkabel længde er 2 m (6.6 ft). Et HDMI-til-DVI-adapterkabel overfører kun billede. Særskilt analoge lydkabler kræv es. Matche Farverne AV-sideindgang Sidevideo/-audio Tilslutningskabel (medfølger) HDMI indgang kontakt Audio Overførsel Lydkabel (medfølger ikke) *Antallet af disse indgange kan ændre sig i overensstemmelse med den model af dit tv. Video Overførsel HDMI - DVI Kabel (medfølger ikke) HDMI Indgang Stik (Bag på) *Antallet af disse indgange kan ændre sig i overensstemmelse med den model af dit tv. HDMI-enhed BEMÆRK: For at sikre, at HDMI eller DVI-enheden er nulstillet korrekt, anbefales det at du følger disse procedurer: Når du tænder for dine elektroniske komponenter, tænd for TV'et først, og derefter HDMI eller DVI. Når du slukker din elektroniske komponenter, slukke HDMI eller DVI enhed først, og derefter TV

11 Tilslutning af en computer Tilslutning af dvd-afspiller Tilslutning af en computer Med enten en RGB/PC eller en HDMI-forbindelse kan du se din computers skærm på fjernsynet og høre lyden fra tv'ets højttalere. Når du tilslutter en PC til RGB/PC-indgangen på TV'et, skal du bruge et analogt RGB (15-polet) computerkabel og bruge SIDE AV-stik med en PC-lydkabel (medfølger ikke) til audiotilslutning vha. den medfølgende Side AV forbindelseskabel's røde og hvide indgange (se illustratio n). RGB / PC-indgang (bag på) SIDE AV AV-sideindgang PC VGA Kabel (Medfølger ikke) Sidevideo/-audio Tilslutningskabel (Medfølger) Matche Farverne eller PC-lydkabel (medfølger ikke) For at bruge en PC monitor, indstilles output opløsning på PC'en, før den tilsluttes til TV'et. For at vise den optimale billede, skal du bruge pc-indstillingen funktion. BEMÆRK: Nogle PC-modeller kan ikke sluttes til dette fjernsyn. En adapter er ikke nødvendig for computere med en kompatibel mini D-Sub15-pin terminal. Afhængigt af DVD ens titel og specifikationerne for den pc, hvorpå du afspiller DVD-Video, kan nogle scener springes over, eller du er måske ikke i stand til at sætte filmen på pause under multivinkelscener. Tilslutning af dvd-afspiller via YPbPr De fleste dvd-afspillere forbindes gennem KOMPONENT- STIKKENE (YPbPr). For at gøre dette skal du anvende det medfølgende komponent videokabel til at oprette forbindelsen. Forbind først kablets enkeltstik til tv'ets YPbPr stik (i siden) Derefter skal komponentkablets (medfølger ikke) stik forbindes til multidelen på komponentvideokablet (se nedenstående illustration). Farverne på de tilsluttede stik skal stemme overens. For at aktivere lydforbindelsen skal du bruge det medfølgende Side AV-tilslutningskabel. Forbind først kablets enkeltstik til tv'ets AV IN stik. Derefter skal dvd-afspillerens lydkabelstik forbindes til multidelen på det medfølgende Side AVforbindelseskabel (se nedenstående illustration). Farver på tilsluttede indgangsstik bør mat che. Videotilslutning Lydtilslutning Side AV AV-sideindgang YPbPr Tilslutningskabel (medfølger) Matche Farverne Side AV tilslutningskabel (medfølger) YPbPr videokabel (medfølger ikke) Til røde og hvide indgange Audio (Medfølger ikke) Til slut en USBhukommelse DVD-afspiller Tilslutning til en USB Flash Drive Du kan tilslutte en USB-nøgle til dit TV via USB-indgangen på tv et. Med denne funktion kan du se/afspille musik, foto og videofiler som er gemt på en USB-nøgle. Visse USB-enheder (MP3-afspillere) er muligvis ikke kompatible med dette tv. Du kan lave backup af dine filer, før du foretager nogen tilslutning til TV et for at undgå muligt datatab. Bemærk at producenten ikke kan holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Træk ikke USB-modul ud under afspilning af en fil. FORSIGTIG: Hurtigt tilslutning og frakobling af USBenheder kan beskadige USB-enheden

12 Tilslutning af et hjemmenetværk Tilslutningsmuligheder giver TV'et mulighed for at oprette forbindelse til dit netværk via kabler eller trådløst. Du kan bruge dette netværkssystem til at oprette forbindelse til Toshiba Portal eller at få adgang til billed-, video-og lydfiler, der er gemt på en medieserver forbundet til netværket og afspille/ vise dem på TV. Kabelforbundet forbindelse Tilslut TV'et til modem/router via et LAN-kabel (medfølger ikke). Vælg Netværk Type Wired Device i menuen Netværksindstillinger, og markér derefter Netværk. Tryk på Venstre eller højre knap og sæt til Enabled (Aktiveret) for at etablere forbindelse. Trådløs forbindelse For at tilslutte TV'et til dit trådløse netværk skal du blot vælge Network Type som trådløs enhed i netværksindstillinger og derefter fremhæve Netværk. Tryk på Venstre eller højre knap og sæt til Enabled (Aktiveret) for at etablere forbindelse. TV'et søger efter tilgængelige netværk. Vælg det ønskede netværk, og tryk på OK. TV'et har et indbygget WLANsystem og har ikke behov for yderligere enheder til tilslutning til et trådløst netværk. TV (indbygget WLAN systemet) LAN-indangen på tv'et trådløs modem/router LAN Kabel modem/router adgangspunktet adgangspunktet LAN Kabel LAN Kabel ISP-bredbånd sforbindelse ISP-bredbånd sforbindelse Pe rformance afhænger af mange faktorer, forhold og variabler, herunder afstanden fra access point (AP), mængden af netværkstrafik, bygningsmaterialer og -konstruktion, det anvendte operativsystem, sammensætningen af de anvendte trådløse produkter, forstyrrelser samt andre ugunstige forhold. Se venligst netværksindstillinger for at konfigurere en kablet eller en trådløs forbindelse, hvis mere detaljerede oplysninger er påkrævet

13 Strømsparetilstand Miljøinformation Dette fjernsyn er designet til at være miljøvenligt. Ikke alene bidrager du til at skåne miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket være tv'ets energisparefunktion. Reducer energiforbruget på følgende måde: Du kan bruge indstillingen Strømsparetilstand menuen Billedindstillinger. Hvis du indstiller Strømsparetilstand til Eco - TV skifter til energibesparende tilstand og luminansniveauet for TV vil blive reduceret til optimalt niveau. Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv et er i strømsparetilstand. Hvis der trykkes på højre museknap, vises meddelelsen "Skærmen vil være slukket i 15 sekunder." på skærmen. Vælg Fortsæt og tryk på OK for at slukke skærmen straks. Hvis du ikke trykker på nogen knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på tv'et for at tænde for skærmen igen. Hvis du deaktiverer Strømsparetilstand, vil billede-mode automatisk blive indstillet til dynamisk. Det anbefales kraftigt at aktivere Strømsparetilstand, for at reducere dit årlige elforbrug. Og desuden anbefales det at afbryde TV'et fra stikkontakten, for at spare mere energi, når du ikke skal bruge det i lang tid. Reparationsinformation Overlad service til kvalificerede fagfolk. Kun kvalificerede personer må reparere tv et. Kontakt din lokale forhandler, som du har købt tv'et af, for yderligere oplysninger

14 Styring af tv et En lang række eksternt udstyr kan forbindes til stikkene bag på fjernsynet. Mens de vigtigste indstillinger af fjernsynet foretages med fjernbetjeningen, styrer knapperne på TV'ets bagside nogle. funktioner. Menu OSD LED til standby-status IR-modtager Standby AV/Kilde Program Ned / Op Volumen Ned / Op Tænd Hvis standby-led er slukket, tjek at strømstikket er sat i stikkontakten og tryk på knappen på bagsiden af TV'et eller Tænd--knappen på fjernbetjeningen. For at sætte TV'et på standby, skal du trykke på knappen på fjernbetjeningen eller knappen på TV'et. For at se tv, tryk igen. Billedet ses efter et par sekunder. Bemærk: Den aktive standby-led-farve vil lyse rødt et par øjeblikke, når tv'et er tændt på standby. For energibesparelse: Sluk fjernsynet på netstikket, eller frakobl det for at skære energiforbruget til næsten nul for alle tv'er. Dette anbefales, når tv'et ikke bruges i længere tid, f.eks når du er på ferie. Reduktion af lysstyrken på skærmen vil reducere energiforbruget Bemærk: Når TV'et sættes i standbytilstand, vil energiforbruget reduceres, men det vil stadig trække noget strøm. Brug af fjernbetjeningen Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at se menuerne. Hovedmenuen vises med en gruppe af ikoner for hver menufunktion. Tryk på venstre- eller højre-knappen for at vælge et punkt. I undermenuen-skærmbilledet vises menuen i form af en liste. Tryk på Op eller Ned-knappen for at vælge et punkt. For at bruge indstillingerne tryk på knapperne Op og Ned på fjernbetjeningen til at flytte op og ned gennem dem og OK, venstre eller højre knap for at vælge det udpegede program. Følg anvisningerne på skærmen. Hver menufunktion er detaljeret beskrevet i brugsanvisningen. Brug af betjeningsknapperne på tv'et Kontrolknapperne på bagsiden af tv'et bruges til at: For at ændre lydstyrken tryk eller. For at ændre program-positionen tryk på knapperne på bagsiden af TV'et. Tryk på knapperne samtidig for at se hovedmenuen og bruge knapperne for at navigere og for at skifte værdi. For at vælge et eksternt input, tryk på knappen indtil den ønskede input-kilde er valgt. Tjek altid brugsanvisningen for enheden, der skal tilsluttes, for yderligere oplysninger

15 Første installation Før du tænder for TV, sættes din dekoder og mediaoptager til Standby, hvis de er forbundet og kontrollér, at antennen/kablet og/eller parabolen er forbundet til dit tv. Installer fjernsynet med knapperne på fjernbetjeningen, som beskrevet på siden Fjernbetjening. VIGTIGT: Sørg for, at antenne / kabel og / eller parabol er tilsluttet og Common Interface modulet ikke er indsat, før du tænder for fjernsynet for førstegangsinstallationen. 1. Tilslut netstikket, og tænd for fjernsynet ved at bruge -knappen. Hvis tv'et ikke tændes, skal du trykke på en nummertast eller knappen på fjernbetjeningen, og derefter vises sprogvalgsmenuen. Skærmen vises første gang der tændes for fjernsynet samt hver gang, fjernsynet nulstilles. knap. Tryk på OK for at fortsætte Bemærk: Afhængigt af det valgte land, kan du blive bedt om at indstille og bekræfte en PIN-kode på dette trin. Den valgte PIN kan ikke være Du skal indtaste den, hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til enhver menufunktion senere. 5. Bagefter vil den føllgende OSD blive vist på skærmen: 2. Ved tryk på Op- eller Ned- knappen fremhæver du det sprog, du ønsker, og tryk så på OK-knappen. Følgende skærmmeddelelse vises: Vælg Butikstilstand, hvis tv'et skal bruges som demomodel i en butik. Denne mulighed vil konfigurere tv'ets indstillinger for bedste skærmkvalitet, og de understøttede funktioner i tv'et vil blive vist på toppen af skærmen som et infobanner. Der vises en bekræftelsesskærm, hvis Butikstilstand vælges. Vælg JA for at forsætte. For hjemmebrug vælg Home tilstand. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Andre indstillinger og kan aktiveres/deaktiveres senere. 6. Tryk på OK på fjernbetjeningen, for at fortsætte og der vises en meddelelse, som spørger om du vil foretage netværksindstillinger. Vælg Ja, og menuen Netværksindstillinger vises. Der henvises til tilslutning af et hjemmenetværk og Netværksindstillinger sektioner til at konfigurere en kablet eller en trådløs forbindelse. Når indstillingerne er fuldført tryk på knappen OK for at fortsætte. 7. Bagefter vil den føllgende OSD blive vist på skærmen: 3. Ved at trykke på Venstre eller Højre kan du vælge det land du vil indstille og trykke på knappen for at markere indstillingen Søg type. Brug Venstre eller Højre til at indstille den ønskede søgetype. Tilgængelige søgetyper er kun digital, kun analog TV og fuld. 4. Når den er indstillet, tryk på knappen Ned, for at markere tekst-tv-sprog. Brug Venstre eller Højreknappen til at vælge det tekst-tv-sprog. Fremhæv Søg krypterede kanaler og aktiver/ deaktiver denne mulighed ved at bruge venstre eller højre Hvis du vælger KABEL, vises følgende skærm: Hvis du vil søge efter tilgængelige netværk, skal du vælge JA for at fortsætte. Følgende skærmmeddelelse vises:

16 Første installation - fortsat Du kan vælge Netværk, Frekvens, Netværks-id og Søgetrin fra denne skærm. For fremhævelse af linjer, du ser, brug Op- eller Ned-knappen. Du kan indstille søgetrin som 8000 khz eller 1000 khz. Hvis du vælger 1000 KHZ, udfører tv et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Hvis du vælger NEJ, vises følgende skærm: Du kan indstille Start - Stop-frekvenser og Søgetrin efter behov. Tryk på OK knappen for at starte søgningen, når du er færdig. 9. Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen, så vil det digitale fjernsyn søge efter udsendelser. 10. Skærmen Automatisk indstilling vises og tv et vil begynde at søge efter tilgængelige stationer. Statusbjælken vil flytte sig langs linjen. Fjernsynet skal have lov til at afslutte søgningen. Bemærk: Du kan trykke på MENU-knappen for at annullere. 11. Hvis du vælger Parabol optionen fra Søg Type skærmen, vil Antenne Type menuen blive vist. Der er tre typer af antennevalg. Du kan vælge Antennetype som Direkte, Unikabel eller DiSEqC. Direkte: Hvis du har en enkelt modtager og en direkte parabol, vælges antenne type. Når du har valgt Direct, vises en ny menuskærm. Vælg et tilgængeligt satellit og trykke på OK for at scanne for tjenester. Unicable: Hvis du har flere modtagere og et unikabel system, vælg denne antenne type. Tryk på OK for at fortsætte Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen. Tryk på OK for at scanne for tjenester. DiSEqC switch: Hvis du har flere modtagere og en DiSEqC-switch, skal du vælge denne antennetype. Efter at have valgt DiSEqC switch, vil der blive vist en anden menu skærm. Du kan angive fire DiSEqC-indstillinger (hvis de er tilgængelige) Tryk på den GRØNNE knap, for at søge på alle satellitter eller tryk på den GULE knap, for kun at søge på den fremhævede satellit. Tryk på OK for at gemme og lukke. SatcoDX listen over forudindstillede stationer: Når du starter en søgning vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at indlæse den forudindstillede liste eller ej. Denne funktion er korrekt for landene Tyskland og Østrig. For andre lande vælg nej og kanalrækkefølgen vil blive anvendt, hvis det er relevant. SartcoDX tillader brugeren at uploade en modtagerliste hvis det understøttes af sendestationen. Se satellit-indstillingsafsnittet

17 Første installation - fortsat Mens søgningen fortsætter vises en meddelelse, der spørger, om du vil sortere kanalerne i overensstemmelse med LCN (*). Vælg Ja og tryk OK for at bekræfte. (*) LCN er Logical Channel Number system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanal sekvens (hvis tilgængelig). Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanalliste på skærmen. Tryk på knappen OK for at lukke kanallisten og se tv. Bemærk: Sluk ikke for tv et under førstegangsinstallationen

18 Automatisk indstilling Automatisk indstilling Når der udsendes nye tjenester, vil det være nødvendigt at genindstille fjernsynet for at se dem. Det anbefales at køre Autotuning med jævne mellemrum for at sikre, at alle nye tjenester er tilføjet. Vær opmærksom på, at Autotuning vil helt helt retune tv'et og alle de nuværende kanaler og indstillinger vil gå tabt. Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, og vælg Installer og genindstil, ved at bruge venstre eller højre knap. Tryk på OK-knappen og følgende menuskærmbillede vil blive vist. have lov til at afslutte søgningen. Tryk på knappen MENU for at annullere processen. Hvis du gør dette, gemmes de fundne kanaler ikke. Bemærk: Menuliste over tilgængelige funktioner kan ændres, afhængigt af model. Vælg Automatisk kanalsøgning (Genindstil) med knappen Op eller Ned og tryk på OK. Automatic Channel Scan valgmuligheder vil blive vist Du kan vælge indstillinger ved hjælp af Op eller Ned og OK knapperne. Brug af menuen til automatisk kanalscanning Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Analog: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB og analoge kanaler. Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Satellit: Søge efter og gemme satellitkanaler. Når du vælger en automatisk søgning efter type og trykker på knappen OK, kommer der en bekræftelse på skærmen. For at starte installationsprocessen, skal du vælge Yes (Ja), hvis du vil annullere vælg Nej ved hjælp af venstre eller højre og OK. Når den automatiske kanalscanningstype er indstillet og valgt og bekræftet, starter installationsprocessen og statusbjælken åbnes. Fjernsynet begynder at lede efter alle tilgængelige stationer. Fjernsynet skal

19 Manuel indstilling, Analog finindstilling Fjernsynet kan tunes-manuelt ved hjælp af manuelle søgefunktion. Digital manuel antennesøgning Funktionen er tilgængelig for serviceteknikere eller kan bruges til direkte kanalindgang, hvis multiplexkanalen er kendt. Vælg manuel søgning fra installationen og Retune menu og tryk på OK. Analog manuel søgning Fjernsynet kan indstilles manuelt. For eksempel: hvis et tv kan ikke knyttes til en medieoptager recorder/ dekoder med et SCART-kabel eller tune til en station på et andet system. For at tildele et program på tv'et til en dekoder og medieoptager: drej den dekoder, indsæt en optaget film i medieoptageren og tryk på afspil og indstil derefter manuelt. Når du har valgt søgetypen Digital antenne, kan du indtaste multiplex- eller frekvensnummeret med de numeriske taster og trykke OK for at starte søgningen. Indtast multiplex-nummeret ved hjælp af talknapperne. Fjernsynet søger automatisk efter mulitplex. Når multiplex har fundet nogen kanaler, som i øjeblikket ikke er på listen, vil programmet blive tilføjet, og programoplysningerne på toppen af skærmen vil blive opdateret. Gentag om nødvendigt. Digital manuel kabelsøgning I kabel manual scan kan du indtaste frekvens, modulation, symbolhastighed og netværk kanalscanningsmuligheder. Efter valg af søgetype som digital kabel, kan du angive de ønskede indstillinger, og trykke på OK for at søge. Efter valg af søgetype som analog, kan du bruge knappen Op eller Ned for at fremhæve et element, og tryk på højre venstre eller knap for at angive en indstilling. Indtast kanalnummeret eller frekvens ved hjælp af de numeriske knapper. Du kan trykke på knappen OK for at søge. Når kanalen er fundet, vil alle nye kanaler, som ikke er på listen, blive gemt. Digital Satellit Manuel Søgning Bemærk: Hvis satellitinstallationen ikke er fuldført ved den første installation (FTI), kan du ikke køre en manuel satellitsøgning igen. Du vil blive rettet med en advarsel om massage til "Antenne Installation" først, som du kan finde under satellit-indstillinger i indstillings-me nu

20 Manuel Tuning, Analog finjustering - fortsat Fjernsynet kan tunes-manuelt ved hjælp af manuelle søgefunktion. Efter valg af søgetype som satellit, kan du angive de ønskede indstillinger og trykke på knappen OK, for at søge. I manuel søgning efter satellit, kan du indtaste frekvens, polariseringen, symbol rate værdier og ændre skanning efter netværkskanaler og satellit optioner ved at bruge venstre/højre knapperne eller de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Du kan trykke på knappen OK for at søge. Hvis du har indtastet en ugyldig manuel tuningsindstilling vil der blive vist en advarselsmeddelelse på skærmen. Bemærk: Frekvens, polarisering og symbol rate kan ændres i overensstemmelse med de valgte kanaler. Analog finindstilling Vælg Analog finjustering fra installer og retune menuen vha. op eller ned og OK-knapperne. Skærmen Analog finindstilling vises. Den analoge findindstillingsfunktion vil ikke være tilgængelig, hvis der er lagret nogen analoge kanaler. Brug Venstre eller Højre-knappen til at vælge det tekst-tv-sprog. Når du er færdig, skal du trykke på knappen OK. Ryd serviceliste (*) (*) Denne indstilling er kun synlig, når landet er indstillet til Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vælg Analog finindstilling med Installer og genindstil menu ved hjælp af Op eller Ned og OK knapperne. En bekræftelsesbesked vil blive vist på skærmen. Hvis du vil slette alle kanaler, skal du vælge Ja, og tryk på OK. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler

21 Almindelig anvendelse Stereo og tosprogede udsendelser Hvis stereo eller dobbeltsprogede udsendelser transmitteres, ordet Stereo eller Dual vises på skærmen, hver gang der skiftes, det forsvinder efter nogle sekunder. Hvis udsendelsen ikke er i stereo, vises Mono. Stereo... Tryk på "LANG - "For at vælge Stereo eller Mono. Tosprogede udsendelser er sjældne. Hvis det sker, ses "Dual". Vælg det ønskede programnummer og hvis ordet Dual forekommer, tryk LANG - for at vælge Dual I, Dual II eller Mono. For DTV-udsendelser For at se aktuelle sprog og til at skifte til et alternativt sprog (hvis det findes), tryk på "LANG - "Knappen. Tilgængelige muligheder vil blive opført. Visning af undertekster I digitale udsendelser, vil denne funktion vise undertekster på skærmen i det valgte sprog, forudsat at de er ved at blive udsendt. Tryk på SUBTITLE-knappen for at slå undertekster til. Tryk på SUBTITLE knappen igen for at slå underteksterne fra. Visning af hovedmenu Trykpå eller knapperne på TV'et samtidigt, for at se hovedmenuen. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs tilstand Lydstyrke Tryk på + eller - knappen på fjernbetjeningen, for at justere volumen. Deaktivering af lyden Tryk på " " -knappen for at slå lyden fra og igen for at annullere. Valg af programsteder For at vælge et programposition brug de numeriske taster på fjernbetjeningen. Program positioner kan også vælges med P eller P knapperne. Tryk på "INFO - "Knappen for at vise oplysninger på skærmen, dvs program position, stereo / monosignal og billedformat. Standbymeddelelser Hvis TV'et slukker mens den står på Intet signal, aktiveres følgende besked på skærmen, når det tændes igen: Når den automatiske TV-out er nået, vises følgende meddelelse på skærmen. Vælg Ja, for at slukke TV'et. Vælg Nej for at annullere. TV slukkes også, hvis du ikke foretager et valg på denne skærm. Hvis tv'et slukker automatisk, vil følgende meddelelse vises på skærmen næste gang der tændes:

22 Kanalliste, Programsortering, Programlåsning Du kan se gemte kanaler og sortere dem ved at bruge Kanalliste-funktionen. Visning af kanalliste Rækkefølgen af kanaler kan ændres til dine personlige præferencer. Vælg Kilder i menuen Indstillinger og tryk på OK. Følgende skærmmeddelelse vises: Vælg Edit Channel List (Rediger kanalliste) for at administrere alle gemte kanaler. Brug Op eller Ned og OK-knapperne til at vælge Rediger kanalliste. Tryk på knappen Op eller Ned, for at vælge en kanal. Du kan trykke på P eller P knappen for at flytte en side op eller ned. At se en bestemt kanal, skal du markere den ved hjælp af knappen Op eller Ned. Tryk derefter OK. Tryk på OK, for at se menuen Indstillinger (Settings). Tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte. Bemærk: De viste kanaler blandes på kanallisten. Kanaltyperne kan skelnes fra hinanden på ikonerne ved siden af dem: DTV (digital tv), HD (HD TV), ATV (Analog TV),TV (TV), Radiosymbol (Radio), krypteret, lås og FAV-symboler (for kanaler på favoritlisten). De viste kanaler kan også sorteres vedhjælp af det aktive kanallistefilter. Flytning af kanal Vælg det ønskede sprog ved hjælp af venstre eller højre knap Vælg Flyt indstilling i kanaloversigten ved hjælp af venstre eller højre knap og tryk på knappen OK. Rediger nummer skærm vil blive vist. Indtast det ønskede kanalnummer vha. de numeriske knapper på fjernbetjeningen, og tryk på OK. Hvis der findes en tidligere gemt kanal på dette nummer, vises der en advarselsmeddelelse. Vælg Yes (Ja), hvis du ønsker at flytte en kanal, og tryk på OK. Den valgte kanal er nu flyttet. Sletning af kanal Du kan trykke på GRØN knap for at mærke / afmarkere alle kanaler, den GULE knap for at mærke / afmarker kanal. Vælg den kanal, du vil slette, og vælg Slet indstilling ved hjælp af venstre eller højre knap. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Der vises en advarselsmeddelse. Vælg Ja for at slette, Nej for at annullere. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Omdøbning af kanal Vælg den kanal, du vil omdøbe, og vælg Rediger navn ved hjælp af venstre eller højre knap. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Tryk på Venstre eller højre knap for at flytte til forrige/næste tegn. Tryk på Op eller Ned knappen skifter den aktuelle karakter. Ved tryk på de numeriske taster 0 9 udskiftes det fremhævede tegn med de tegn, der står over knappen, én efter én efterhånden som der trykkes på knappen. Tryk på OK knappen for at gemme, når du er færdig. Tryk på MENU eller tilbage for at annullere. Låsning af kanal Tryk på den GRØNNE knap for at vælge/fravælge alle kanaler, den GULE knap for at vælge/fravælge kanal. Vælg den kanal, der skal låses ved hjælp af knappen Op eller Ned. Vælg Låsefunktionen ved hjælp af højre eller venstre knap. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Du vil blive bedt om at indtaste PIN-kode til forældrekontrol. Indtast PIN-kode. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret den PIN-kode (der anmodes, afhængigt af valg af land) under den første installation eller ændret standard PIN senere fra Set PIN indstilling under Forældrekontrol menuen Indstillinger, skal du bruge PIN-kode, du har defineret. Tryk på OK-knappen, når den ønskede kanal fremhæves for at låse/låse op for kanalen. Låssymbolet vises ved siden af den valgte kanal

23 Visning af Infobanner, Elektronisk programguide Visning af Infobanner Tryk på "INFO - "Knappen. Oplysningerne vises med angivelse af kanal og program, der aktuelt vises. Når du skifter kanal, viser tv'et udsendelsesbilledet sammen med et informationsbanner i bunden af skærmen. Dette forbliver på skærmen i nogle sekunder. Hvis den valgte kanal er låst, skal du indtaste den korrekte firecifrede kode, for at se kanalen. I dette tilfælde vises Enter PIN" ("Indtast PIN-kode") på skærmen: Indtast det 4-cifrede PIN-nummer for at fortsætte. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret den PIN-kode (der anmodes, afhængigt af valg af land) under den første installation eller ændret standard PIN senere fra Set PIN indstilling under Forældrekontrol menuen Indstillinger, skal du bruge PINkode, du har defineret. Elektronisk programguide Vælg vejledning på skærmen ved at trykke på knappen GUIDE, Der vises en guide, som fremhæver detaljer i kanalen og program, der aktuelt vises. Billedet ses efter et par sekunder. Tryk på RØD knap for at se den foregående dag. Tryk på GRØN knap for at se den næste dag. Tryk på den GULE knap for at zoome til et program. Tryk på den BLÅ knap for at få vist filtreringsmuligheder. Tryk på knappen SUBTITLE, for at sortere kanaler efter genre. For oplysninger om et markeret program, tryk på "INFO - "Knappen. Brug de numeriske knapper til hurtigt at vælge en udsendelse. Brug navigationsknapperne, for at fremhæve et program, og tryk på OK-knappen, for at få vist menuen event Indstillinger. Følgende indstillinger er tilgængelige. Vælg kanal: Denne indstilling kan bruges til at skifte til den valgte kanal. Indstil timeren på Event / Slette timeren: Du kan indstille timeren til fremtidige programmer vha. denne funktion. Hvis du vil annullere en allerede indstillet påmindelse, skal du markere dette program, og tryk på knappen OK. Vælg derefter Slet timer indstilling. Timeren slettes. Bemærk: Det er ikke muligt at indstille timeren for to eller flere individuelle hændelser på samme tidsinterval. Tryk på TEXT for at få vist søgemuligheder. Tryk på "SWAP - "-knappen for visning af aktuelle programmer. For oplysninger om andre programmer, som er tilgængelige, skal du trykke på navigationstasten for at scrolle op og ned eller rulle mod venstre/højre gennem listen. Efterhånden som om kanaler bliver markeret, vises oplysninger om programmet, som udsendes i øjeblikket

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere