Tænk før du taster. Her kan du læse om regler for brug af TDC s it-installationer og terminaler samt hvordan du skal behandle persondata.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tænk før du taster. Her kan du læse om regler for brug af TDC s it-installationer og terminaler samt hvordan du skal behandle persondata."

Transkript

1 Tænk før du taster Her kan du læse om regler for brug af TDC s it-installationer og terminaler samt hvordan du skal behandle persondata. Ved it-installationer forstås pc'er, bærbare pc'er, software o.lign., og ved terminaler forstås mobiltelefoner, smartphones, tablets o. lign. Reglerne gælder for TDC-ejet og/eller udleveret udstyr, som benyttes i dit arbejde, hvad enten arbejdet udføres fra din koncernarbejdsplads eller hjemmet. Hvis du i stedet ønsker at bruge din privatbetalte terminal arbejdsmæssigt, gælder reglerne også i dette tilfælde, selvom det ikke er fremhævet særskilt i teksten nedenfor. Reglerne gælder ikke i de situationer, hvor du bruger din private terminal til private formål og ikke er koblet til koncernnetværket, selvom du gør brug af en TDC betalt bredbåndsforbindelse. TDC's it-installationer er så vigtige for TDC's forretning, at det er nødvendigt at sikre dem mod misbrug og overbelastning. Derfor gælder disse regler, når du bruger TDC's it-installationer, fx mails og adgang til internettet. Reglerne omfatter også retningslinjer for, hvordan du som TDC'er opfører dig på sociale netværk som fx Facebook, LinkedIn m.fl., og hvordan du må bruge dit firmabetalte telefonabonnement. Da hovedparten af de persondata TDC behandler opbevares elektronisk, er det naturligt at disse regler også indeholder leveregler for, hvordan du som medarbejder skal sikre, at vores kunder og medarbejdere kan have tillid til at de persondata TDC behandler behandles sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med de regler, der gælder for behandling af persondata. Hvem og hvor gælder reglerne? Reglerne gælder for alle medarbejdere og alle it-installationer og terminaler i TDC-koncernen. Vær opmærksom på, at der i din afdeling kan gælde lokale, skriftlige regler, som afviger fra reglerne i "Tænk før du taster". Reglerne gælder, uanset om it-installationen eller terminalen er på kontoret på skiftende arbejdssteder derhjemme under transport 1. Regler for brug af it-installationer mv. Kun lovlige formål Du må ikke bruge TDC s it-installationer og terminaler til formål, som er i strid med loven. Det betyder bl.a., at du ikke må downloade, lagre, bruge, kopiere eller distribuere materiale, som er i strid med fx ophavsrettigheder eller lovgivning om børnepornografi mv. Pornografi Uanset at besøg på pornografiske hjemmesider ikke er i strid med lovgivningen, må TDC s it-installationer og terminaler ikke anvendes hertil, hvad enten besøget sker i eller uden for arbejdstiden. Tilslutning til internettet og installation af software Du må kun anvende programmer, der følger licensreglerne. Du må ikke piratkopiere programmer. Du skal være opmærksom på, at en del gratis software (såkaldt "freeware") ikke må bruges i dit arbejde uden at du har sikret dig at licensforholdene er i orden. Du vil kunne risikere, at skulle have din maskine reinstalleret, hvis du installerer software som påvirker it-udstyrets funktionalitet negativt Forretningsmæssig anvendelse af din pc Du må ikke anvende TDC s it-installationer og terminaler, herunder din TDC-arbejdsmailadresse eller et TDC betalt telefonabonnement til andre forretningsmæssige formål end TDC s samt de forretningsmæssige formål som er gældende for medarbejdere udlånt af TDC til andre virksomheder. Derfor må du fx heller ikke oprette private kommercielle hjemmesider eller lave privat kommerciel annoncering med din TDC-identitet som afsender.

2 Spredning af elektronisk materiale Du må ikke sprede materiale, som kan forstyrre forretningsdriften eller kunderne, fx kædebreve, virus, reklame eller andet materiale. Personlig identifikation og password For at få adgang til TDC's data og systemer får du tildelt en personlig identifikation, og du skal vælge et kodeord. Kodeordet må ikke udleveres til andre, hverken til teknisk support, din leder eller andre. Du er ansvarlig for alle handlinger, der foretages, når dit kodeord er brugt til login. Fortroligt materiale, herunder følsomme oplysninger Visse dokumenter indeholder oplysninger, der kan skade TDC eller TDC's kunder, hvis de kommer i de forkerte hænder. Husk derfor at aktivere din pauseskærm, når du forlader pc-arbejdspladsen. Når du skal distribuere eller opbevare følsomme informationer uden for TDC, skal du være særligt omhyggelig og fx bruge kryptering. Hvis du har spørgsmål omkring kryptering, så send en mail til Koncern Sikkerheds fællespostkasse 2. Ændring af sikkerhedsniveauet på TDC s it-installationer og terminaler Du må ikke ændre sikkerhedsniveauet på TDC s it-installationer, dvs. ændre opsætning af fx firewall, antivirus, brug af adgangskoder m.m. Hvis du selv installerer software, har du ansvar for at holde det sikkerhedsmæssigt opdateret. Du er forpligtet til at følge instruktionerne i de sikkerhedsadvarsler, du eventuelt modtager på din pc. Ved brug af privatbetalt mobiltelefon, smartphone eller tablet til synkronisering af din TDC-mailkonto må du ikke ændre de sikkerhedsindstillinger, der opsættes automatisk ved opkobling mod TDC's mailserver. Ved opkobling til TDC arbejds-webmail er du forpligtet til at følge anvisningerne ved login til webmail. Det anbefales, at du installerer antivirus og andre beskyttelsesabonnementer, der medfølger, på TDC s eller dine egne terminaler. 3. Brug af internettet og din arbejdsmail 3.1.Under ansættelsen Du må gerne bruge TDC s it-installationer og terminaler til private formål, såfremt det ikke forstyrrer dit arbejde. Kommunikation via elektroniske sociale netværk (fx LinkedIn, Facebook mv.) må kun ske i pauser eller helt uden for arbejdstiden. Du må ikke oprette fildelingstjenester, dele netværksdrev, dele harddiske og lignende til private formål. I forretningsmæssigt øjemed må du kun anvende offentlige fildelingstjenester til deling af TDC-offentligt materiale. Når du bruger din TDC-mailadresse eller besøger hjemmesider, eksterne debatfora og andre sociale tjenester (fx Facebook, blogs o.lign.) efterlader du elektroniske spor, der kan føres tilbage til TDC. Hvis du som privatperson giver udtryk for personlige holdninger, meninger og synspunkter må dette ikke kunne henføres til TDC. Du skal generelt være opmærksom på de sikkerhedsmæssige risici, når du bruger internettet, så brug internettet med omtanke og i overensstemmelse med nærværende regler. Du skal opbevare private mails og dokumenter i en særlig mappe, markeret "PRIVAT". Private billeder, video og andet omfangsrigt materiale må kun gemmes på pc ens lokaldrev (C-drev) i en separat mappe, der ikke ligger under mappen Dokumenter. Bemærk at det er ens eget ansvar at tage backup Afslutning af ansættelsesforholdet I forbindelse med ansættelsesforholdets afslutning (opsigelsesvarslets udløb eller fritstilling) tilbageleveres alle it-installationer, tablets, simkort. mv., der tilhører TDC. Din adgang til Outlook og koncernnetværket slettes samtidig med. Herefter kan adgang ikke opnås, hverken fra telefoner, tablets, pc'er eller andre it-installationer. I visse tilfælde, hvor der vurderes at være et særligt sikkerhedsmæssigt behov, vil adgangen kunne lukkes tidligere. En sådan situation vil kunne foreligge, hvis du har indtaget en stilling, hvor det vil have store strategiske og økonomiske konsekvenser for TDC, hvis du i opsigelsesperioden tilsidesætter din loyalitetspligt. Omvendt vil der også kunne forekomme tilfælde, hvor der er behov for adgang til din konto i længere tid, fx fordi der i en

3 periode er behov for at få kunder kanaliseret videre til en ny medarbejder. Mails, der ikke er mærket 'Privat', er TDC's. For at beskytte medarbejderens private informationer, herunder opretholdelsen af brevhemmeligheden, skal medarbejderen derfor inden sin fratrædelse huske at slette: alle private mails, både i arkiver, indbakker og slettet post alle private filer, fx dokumenter, regnskaber o. lign. fra servere og pc er alle private informationer på USB-nøgle, mobiltelefon o.lign. Når du sletter s bliver data reelt først slettet efter 5 år. Dette gælder også data, der slettes i slettet post. Ændringer i disse data gemmes ligeledes i 5 år fra ændringen er foretaget. Når oplysningerne er slettet af dig, vil de alene kunne ses af få betroede medarbejdere i Koncern Sikkerhed og IT. Baggrunden for at oplysningerne er tilgængelige for IT eller Koncern Sikkerhed 5 år efter oplysningerne er slettet, er at sikre TDC, ikke mister vigtige informationer pga. uberettiget eller utilsigtet sletning. eller filer, der ikke slettes af dig, vil være tilgængelige så længe du er ansat i TDC. Alle s slettes senest 5 år efter du er fratrådt. I de situationer, hvor det er nødvendigt at have adgang til din konto, uden at du selv har adgang til dine s, vil du blive informeret om at dette sker samt om årsagen hertil og den tidsmæssige udstrækning heraf. Lederen informerer Koncern Sikkerhed via HR om, hvilke oplysninger der ønskes videresendt. Det er Koncern Sikkerhed der sikrer videresendelsen. 4. Sociale netværk 4.1. Generelt Sociale netværk skal forstås bredt som værende digitale fora, netværk og sites, hvor brugerne har mulighed for at starte eller engagere sig i en debat. Eksempler herpå er Facebook, Twitter og sites med debatmulighed som eb.dk eller mobilsiden.dk De sociale medier er værdifulde til opbygning af netværk og relationer, og derfor bør du tænke over sproget og anvende sædvanlig god omgangstone. Overvej derfor altid, inden du sender en mail etc., om du kan stå inde for indholdet. Vær opmærksom på, at alt hvad du publicerer, vil være offentligt tilgængeligt permanent, og at du efterlader elektroniske spor, når du bruger din TDC-mailadresse eller besøger hjemmesider, eksterne debatfora og andre sociale tjenester fra din pc. Hvis du som privatperson giver udtryk for personlige holdninger, meninger og synspunkter, må det ikke kunne henføres til TDC, uanset om du bruger en TDC-betalt terminal eller dit private udstyr. Du skal her være opmærksom på, at det ofte også, selvom du ikke bruger TDC-betalte it-installationer eller terminaler, vil være muligt at følge dit navn tilbage til TDC, hvis du i øvrigt på Facebook eller andre steder fx LinkedIn på et tidspunkt har nævnt, at du er ansat i TDC. Du må gerne oprette Facebook-grupper for fx din afdeling, men grupperne skal være lukkede for andre, og det skal tydeligt fremgå, at gruppen kun er for TDC-medarbejdere og ikke have eller fremstå som havende et markedsføringsøjemed. TDC's officielle side på Facebook er bl.a. på adressen facebook.com/tdc. Sådanne åbne sider på Facebook, Twitter etc. skal altid ske i samråd med de ansvarlige for markedsføring og kommunikation i det pågældende selskab Tavshedspligt og loyalitet Du skal i øvrigt huske, at når du deltager i de forskellige netværk, skal du passe på ikke at overskride din tavshedspligt og pligt til loyalitet omkring TDC's forretning og beslutninger. Det vil fx kunne være i strid med din loyalitetspligt, hvis du offentligt udtaler dig ufordelagtigt om TDC, herunder TDC's produkter og ledelse. Tænk derfor altid over, hvad du oplyser om TDC, dine kolleger og dine arbejdsopgaver - aktuelle eller

4 potentielle. TDC påskønner engagerede og dedikerede medarbejdere, og det er dejligt, når vores medarbejdere udtrykker deres begejstring for TDC som arbejdsplads eller for TDC's produkter, men det kan utilsigtet få den modsatte virkning, hvis en TDC-medarbejder i offentlige medier roser TDC's egne produkter. Det er desuden et krav fra forbrugerombudsmandens side, at det er 100 pct. tydeligt, hvornår det er virksomheden, der udtaler sig, og hvornår det er almindeligere brugere. Tænk dig derfor grundigt om, inden du udtaler dig positivt eller negativt om TDC eller TDC's produkter i medier, der er offentligt tilgængelige, hvilket er tilfældet for de fleste sociale medier. I private sammenhænge kan du naturligvis sige, hvad du vil, og der er også plads til debat på Medarbejderportalen. Du kan læse mere om din loyalitetspligt og tavshedspligt i din ansættelseskontrakt og på intranettet Debat på TDC's officielle sider på sociale netværk (Facebook, Twitter etc.) TDC har etableret tilstedeværelse på en række sociale netværk, bl.a. Facebook og Twitter. Disse sider og kanaler bruges bl.a. til at yde kundeservice og generelt til at komme i dialog med vores kunder. Disse sider er primært kundernes forum, og medarbejdere bør derfor afholde sig fra at debattere her. Kontakt social media-teamet, hvis du støder på en sag i et socialt medie, der vil kunne påvirke TDC s omdømme, påvirker vores medarbejdere negativt eller på anden måde kræver handling: Anbefalinger I visse netværk fx LinkedIn er det almindeligt at vedhæfte anbefalinger herunder anbefalinger fra kollegaer og chefer. En medarbejders anbefaling af en sideordnet medarbejder er i orden, selvom begge medarbejdere er ansat. Din leder har ikke pligt til at udarbejde anbefalinger, og hovedreglen i TDC er, at der ikke gives anbefalinger, men der er ikke noget forbud imod det, hvis medarbejderen henvender sig. En leder bør dog aldrig give anbefalinger til en medarbejder, der ikke er fratrådt eller under opsigelse. 5. Bortkomst af terminaler, der betales af TDC eller bruges arbejdsmæssigt Hvis en it-installation bortkommer, skal det meddeles med det samme til Service Desk, # 1, der starter proceduren for bortkomst. Ved bortkomst af terminaler, der betales af TDC, eller som bruges arbejdsmæssigt, skal det ligeledes meddeles til Service Desk. Bemærk at såfremt terminalen er koblet op til en TDC mailkonto, vil der ved 5 fejltastninger af adgangskode ske en automatisk sletning og 0-stilling af terminalen. Det betyder, at også evt. private data, billeder mv. slettes. 6. Registrering af din færden på nettet og reaktion ved misbrug af din pc-arbejdsplads TDC registrerer al it-anvendelse på og til og fra koncernnettet og datterselskabernes net, herunder brug af internettet og mails. Det gør TDC af drifts- og sikkerhedsmæssige hensyn og for at vurdere behovet for forebyggende og beskyttende foranstaltninger. Krypteret kommunikation via internettet kan dekrypteres og logges i TDC's systemer, undtaget vil være, kommunikation på de gængse portaler hvor brugeren nødvendigvis skal oplyse følsomme data, fx banker, skat, e-boks, sundhedsportaler m.fl. På den måde kan TDC frasortere uønskede mails (fx spammails) og spærre for adgangen til visse hjemmesider. Registreringen kan også anvendes i efterforskning af begrundet mistanke om misbrug. Hvis der konstateres brug af pc-arbejdspladsen i strid med TDC's sikkerhedsprincipper, vil Koncern Sikkerhed, via HR, orientere den nærmeste leder, som så følger op på sagen. Hvis der er begrundet mistanke om groft eller gentaget misbrug i forhold til TDC's sikkerhedsprincipper, kan medarbejdernes anvendelse af internettet, dataopbevaring, mails og tekstbeskeder (sms o.lign.) sendt fra en telefon, hvor TDC betaler abonnementet blive genstand for gennemgang, efter bemyndigelse fra chefen for Vilkår og HR-jura eller én af ham bemyndiget person hertil.

5 Koncern Sikkerhed har mulighed for at få adgang til medarbejdernes data lagret på TDC's it-installationer og terminaler, herunder personlige drev og mailboks. I TDC-selskaber, der har egen tilslutning til internettet og mailsystem, kan anvendelsen af pc-arbejdspladsen i strid med reglerne søges afdækket af den it-sikkerhedsansvarlige. En sådan efterforskning kan kun finde sted med bemyndigelse fra chefen for Vilkår og HR-jura eller én af ham bemyndiget person hertil. Hvis du som medarbejder har markeret mails med PRIVAT eller opbevarer mails i en særlig mappe, markeret PRIVAT, vil det klart fremgå, at der er tale om private mails. Bortset fra særlige undtagelsestilfælde vil mapper markeret PRIVAT ikke være omfattet af den konkrete bemyndigelse til at kontrollere din anvendelse af internettet, dataopbevaring og s. Private mails er desuden beskyttet af reglerne om brevhemmeligheden. TDC er bevidst om sin dobbeltrolle som såvel teleoperatør og arbejdsgiver og sikrer, at oplysninger om medarbejderes brug af it- og telefonitjenester, i ingen situationer vil blive benyttet i personalesager, medmindre der er tale om oplysninger, som enhver anden arbejdsgiver i henhold til gældende lovgivning vil kunne have adgang til internt eller få udleveret for sine medarbejdere. 7. Håndtering af personoplysninger (persondata) Persondata er alle oplysninger, der kan knyttes til et individ uanset om formen er skrift, billede, lyd, fingeraftryk, fysisk eller elektronisk materiale. Der har altid været behov for at beskytte personoplysninger, idet der er risiko for, at sådanne informationer kan bruges imod individets interesser. TDC har derfor naturligvis en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsregler der skal sikre beskyttelsen af de personoplysninger vi har registreret om vores kunder og medarbejdere link: Det er vigtigt at du tænker over, hvordan du behandler, videregiver og opbevarer sådanne oplysninger. Det er også vigtigt, at du som medarbejder sikrer, at personoplysningerne behandles efter de retningslinjer og vejledninger TDC har udarbejdet. For at understrege vigtigheden af at persondata er noget vi værner om i TDC, har TDC opstillet 10 leveregler som du skal efterleve, når du behandler persondata. Aktivér din pauseskærm, når du forlader din pc-arbejdsplads Læg fysiske personoplysninger i aflåst skab eller skuffe, når du forlader din arbejdsstation Undlad at gemme personoplysninger på USB-nøgle el.lign Personoplysninger, der elektronisk sendes til eksterne uden for TDC, skal være krypteret eller sikret på tilsvarende måde. Link: Papir eller andet fysisk materiale med personoplysninger skal altid bortskaffes ved makulering Vær bevidst om kun at behandle persondata, hvor der er et sagligt og konkret formål til behandlingen, og undgå at personoplysninger senere bruges til et andet formål Videregiv ikke personoplysninger uden at være sikker på, at oplysningerne må videregives. Overvej altid inden du videresender personoplysninger i en fil eller som et fysisk dokument, om samme formål kan nås ved at anonymiserer oplysningerne. Opbevar kun personoplysninger i it-systemer beregnet hertil. Bær altid dit ID-kort synligt. Kontakt Koncernsikkerhed link: hvis du konstaterer noget du vurderer kan udgøre en risiko for sikkerheden for behandling af persondata. Du kan på intranettet læse mere om, hvad der er personoplysninger og hvordan TDC behandler sine medarbejderes personoplysninger link: På Jura og Reguleringsøkonomis side link: er det tilsvarende beskrevet, hvordan du skal behandle vores kunders personoplysninger. 8. Sanktioner for overtrædelse En overtrædelse af ovennævnte regler kan udløse påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning alt efter overtrædelsens karakter.

6 Disse retningslinjer er udarbejdet af HR i samarbejde med Koncern Sikkerhed og Kommunikation. Retningslinjerne er godkendt af Hovedsamarbejdsudvalget, HSU, den 1. september 2016.

7 Uddrag fra referat fra HSU mødet den 1. september 2016 punkt 5: Den opdaterede politik blev godkendt. Medarbejderrepræsentanterne fra Metals Landsklub anførte dog følgende i forbindelse med deres tiltrædelse af det reviderede forslag til "Tænk før du taster" Dansk Metals Landsklub forbeholder sig sin stilling ifm. konkrete personalesager, som i givet fald måtte opstå i medfør af punkt 4. Dansk Metals Landsklubs tiltrædelse af punkt 7 kan ikke betragtes som en indskrænkning af Dansk Metals Landsklubs retsstilling i forhold til fremover at få udleveret personoplysninger fra TDC om ansatte medarbejdere i forhandlingsområdet.

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Retningslinjer vedrørende brugeransvar

Retningslinjer vedrørende brugeransvar Retningslinjer vedrørende brugeransvar Maj 2017 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 05.17. Fotos: Movia Indhold Pas på vores

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE?

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? GUIDE TIL SIKKER IT RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik Er informationssikkerhed aktuel? Hvorfor arbejder vi med informationssikkerhedspolitik? EU direktiv 95/46/EF Persondataloven Sikkerhedsbekendtgørelsen Datatilsynet Hvorfor

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Privatlivspolitik for studerende

Privatlivspolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Privatlivspolitik for studerende Retningslinjer for registrering, håndtering og anvendelse af data om studerende hos UCL Vedtaget på HSU den 16. november 2015 Indhold 1. Formål...

Læs mere

Retningslinjer vedrørende brugeransvar

Retningslinjer vedrørende brugeransvar Retningslinjer vedrørende brugeransvar Maj 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 05.16. Fotos: Movia Indhold Pas på vores

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld! Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Tilladelsen gives på følgende vilkår: Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sendt til: amgros@amgros.dk og cch@amgros.dk 6. april 2016 Vedrørende anmeldelse af behandlingen "Behandling af ESPD dokumentation" Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Forandringsledelse og persondata v/ Line Budtz Pedersen, advokat, TDC Group. 26. Januar 2017

Forandringsledelse og persondata v/ Line Budtz Pedersen, advokat, TDC Group. 26. Januar 2017 Forandringsledelse og persondata v/ Line Budtz Pedersen, advokat, TDC Group 26. Januar 2017 1 TDC data TDC er stadig den største leverandør af it- og teleløsninger til virksomheder i Danmark TDC lever

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Side 1 af 2 Forside / Erhverv / Personaleadministration / Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Opdateret: 06.05.15 Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

POLITIK for E-POST og REGLER FOR ANVENDELSE AF INTERNET

POLITIK for E-POST og REGLER FOR ANVENDELSE AF INTERNET POLITIK for E-POST og REGLER FOR ANVENDELSE AF INTERNET Hotel- og Restaurantskolen 10. oktober 2011 1. GENEREL IT-POLITIK 1.1 For at sikre de driftsmæssige behov og som led i afviklingen af arbejdsopgaverne

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE IT-SIKKERHED 1 REGLER FOR IT-BRUG I dagligdagen tænker de fleste nok mest på, hvad vi kan bruge vores IT til - og knapt så meget på, hvordan vi bruger det. Men af hensyn til sikkerheden er det vigtigt

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og overholder IT-sikkerheden?

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Håndbog til informationssikkerhed i Horsens Kommune

Håndbog til informationssikkerhed i Horsens Kommune Håndbog til informationssikkerhed i Horsens Kommune Senest opdateret februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SIKKERHED IMOD IT-ANGREB... 3 3. VED MISTANKE OM SIKKERHEDSBRUD... 3 4. BRUGERNAVN

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-brugere Samtlige medarbejdere som anvender en IT-arbejdsplads i Dragør Kommune, skal kende

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Procedure om IT brug og IT sikkerhed

Procedure om IT brug og IT sikkerhed Procedure om IT brug og IT sikkerhed Godkendt i MED-Hovedudvalget den 28. september 2015 1 Procedure om IT brug og IT sikkerhed Denne procedure omhandler den overordnede tilgang til håndtering af IT- brug

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S

PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S Ændret senest: Februar 2015 PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE: PERSONALEHÅNDBOG: Side Velkommen i NHH 3 Rygepolitik 4 Alkoholpolitik 4 IT-Politik 4-6 Forhold ved fratrædelse

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden FACEBOOK PÅ JOBBET Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

denne folder finder du de mest grundlæggende retningslinjer for brugen af it i Jammerbugt Kommune. Læs mere på 7913.jammerbugt.dk, hvor du også kan

denne folder finder du de mest grundlæggende retningslinjer for brugen af it i Jammerbugt Kommune. Læs mere på 7913.jammerbugt.dk, hvor du også kan I denne folder finder du de mest grundlæggende retningslinjer for brugen af it i Jammerbugt Kommune. Læs mere på 7913.jammerbugt.dk, hvor du også kan finde den fulde og detaljerede it-sikkerhedspolitik.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST11

It-sikkerhedstekst ST11 It-sikkerhedstekst ST11 Fælles login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST11 Version 1 September 2016 Fælles login Udtrykket "Login" anvendes om den proces, der giver

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

persondataforordningen

persondataforordningen ASPECT4 HRM og persondataforordningen v. Maria Sewohl og Poul Rabjerg Persondataforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Træder i kraft den 25. maj 2018 1.-behandling i Folketinget den 16.

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere