Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på Middag: senest d. 6. jan. på Tilstede: Enes Karaduman, OguzcanYuksel, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Robert Lanther (dirigent), Allan Thønning, Ole Jönsson, Muhammed Mustafa Arabaci Afbud: Mustafa Tayibi Carlsen Administrationen: EL Michael Riis Nyrand, UK Gert Korvig, SC Janne (referent) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen januar Godkendelse af referatet december Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinatoren Godkendelse af Budgetkontrol Nyt fra Formanden/Afdelingsbestyrelsen Aktionslisten 2013/2014/ Resultatlisten 2013/2014/ Mødelisten Evt /13

2 1. Godkendelse af dagsordenen januar 2015 Deadline Deadline for indkommen tekst til februar-mødet er mandag d. 26. januar 2015 kl. 07:59. Husk: overskrift, tekst og indstilling Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender dagsordenen januar 2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen januar Godkendelse af referatet december 2014 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender referatet af december 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af december Nyt fra Ejendomslederen Godkendelse af Budgetkontrol Ejendomslederen gennemgår Budgetkontrollen: 115 og 116 og giver samtidig budgetåret 2014 et par ord med på vejen Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af Budgetkontrol: 115 og 116 Da året kun er 8 dage gammelt, er der ikke noget at berette på budgetkontrollen 115 og 116. Budgettet 2014 ser rigtig godt ud, selvom det har været et aktivt år med mange projekter på et højt niveau. Administartionen har været noget udfordret på den nyopsatte ADK dørlåse, som har været udsat for massivt hærværk i de første 4 måneder. Dette hærværk er dog ved at aftage. Regnskabet for 2014 vil resulterer i et underskud på konto 115 på ca. 3 mio. kr. og der vil være et merforbrug på konto 116 på ca. 2 mio. kr. Dette er italesat tidligere og godkendt af bestyrelsen, som nødvendigt Ekstraordinært afdelingsmøde Som aftalt afholdes der ekstraordinært afdelingsmøde onsdag d. 28. januar 2015 kl med 2 forslag på dagsorden. 2/3

3 1. Ny aftale med YouSee samt Dansk Kabel-tv om leveringen af internet 2. Etablering af 16 nedgravningscontainer stationer med 5 enheder pr. stk. Administrationen har udarbejdet forslag til nedgravningscontainer og udarbejdet et Power Pointshow til hele mødet. Der er booket internt personale til varetagelse af diverse opgaver, samt vagter fra Dansikring. Bestyrelsen og administrationen aftaler på mødet de sidste detaljer for det ekstraordinære afdelingsmøde, samt arbejdsfordeling. Der er statusmøde for både internet delen og nedgravningscontainere onsdag d. 7. januar Hvis der stadig er uafklarede punkter, er der aftalt endnu et status møde for begge forslag til mandag d. 19. januar 2015 mellem kl Dette er absolut sidst udkald, da forslag skal uddeles senest tirsdag d. 20. januar Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udarbejder samtidig materiale til YouSee forslaget i forhold til det materiale der leveres fra Dominia rådgiver. Skabelon til forslag sendes til relevant repræsentant udpeget af bestyrelsen fra administrationen Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dog skal Afdelingsbestyrelsen have udarbejdet deres materiale til Afdelingsmødet, men da det bliver ved med at komme tilbud på levering af internet i Taastrupgaard, skal det endnu en gangs drøftes med rådgiver om punktet skal med på det ekstarordinære afdelingsmøde eller vente til det ordinære afdelingsmøde der afholdes d. 28. april Afdelingsbestyrelsen tager den endelige beslutning efter orineteringsmødet mandag d. 19. januar, hvor rådgiver og entreprenør vil være tilstede sammen med det nedsattte udvalg fra bestyrelsen Affald i Tåstrupgård nedgravningscontainer Der er aftalt beslutningsmøde d. 7. januar 2015 hvor alle fordele og ulemper er beskrevet af ingeniør fra Dominia. Denne beskrivelse danner grundlag for udarbejdelse af forslag til det ekstraordinære afdelingsmøde d. 28. januar Hvis der stadig er uafklarede punkter, er der aftalt endnu et status møde for begge forslag til mandag d. 19. januar 2015 mellem kl Dette er absolut sidst udkald, da forslag skal uddeles senest tirsdag d. 20. januar Aftale med YouSee og Dansk Kabel-tv Bestyrelsen fremlægger sidste nyt fra denne sag. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender orienteringen og fremlægger sidste nyt 3/3

4 Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dog skal Afdelingsbestyrelsen have udarbejdet deres materiale til Afdelingsmødet, men da det bliver ved med at komme tilbud på levering af internet i Taastrupgaard, skal det endnu en gangs drøftes med rådgiver om punktet skal med på det ekstarordinære afdelingsmøde eller vente til det ordinære afdelingsmøde der afholdes d. 28. april Afdelingsbestyrelsen tager den endelige beslutning efter orineteringsmødet mandag d. 19. januar, hvor rådgiver og entreprenør vil være tilstede sammen med det nedsattte udvalg fra bestyrelsen Vand og Varmemåler Aflæsningen af vandmåler er udført og resultatet er, at alle 915 lejemål har fået et individuelt a conto beløb, som passer til deres forbrug, målt i november måned. Det har været en meget omfattende procedure, men langt de fleste beboer har sat stor pris på denne ekstra service vi har ydet beboerne. Vores håb med denne store indsats er, at vi undgår store ekstraregninger hos enkelte beboer, som kan have store økonomiske konsekvenser. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Parkeringsrenovering Anlægsingeniør fra Dines Jørgensen & co., har tilkendegivet, at det vil være muligt at udarbejde et overkast på, hvad det vil koste at udarbejde et skitseprojekt som beskriver nye parkeringsmuligheder ved Langblokken og parkeringsvejen. Dette overslag er klart til bestyrelsesmødet, og derved kan bestyrelsen tage stilling til et konkret tilbud på skitseprojekt over parkering ved langblokken. Projektet har til formål at beskrive, hvor mange parkeringspladser det er muligt at skabe på området, og hvad dette vil koste alt inklusiv. Afdelingsbestyrelsen blev forelagt en skitse med fremtidig parkeringsmulighed, som skulle give 40 % flere parkeringspladser i området langs Langblokken. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og eventuelt beslutter det videre forløb i sagen. Afdelingsbestyrelsen gav administrationen lov til at bruge kr. på at få lavet et skitseprojekt, som gælder for hele parkeringspladsen langs Langblokken. 4/3

5 Organisationsændringen Ombygningen blev færdig til tiden, og nu mangler der bare lidt finish samt et tørreskab til gårdmændenes vintertøj. Der er åbning af det nye driftscenter tirsdag d. 6. januar 2015 kl Det bliver en stor omvæltning for alle medarbejderne i driften, da der er ny driftsleder, nye lokaler, nye arbejdsgange og intet er som det plejer at være. Det kan give uro blandt medarbejderne, men det er der forberedt på. Administrationen vil gøre sit yderste for at denne overgang blive så gnidningsfrit som muligt, men der vil altid være justeringer, der skal udføres. Vores mål er, at alle medarbejderne i driften har fundet sin plads, og kan se de fordele ved denne sammenlægning medio juni Ledelsen vil samtidig holde evalueringsmøder med alle implicerede parter, så vi løbende kan justerer beslutningerne. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden besluttede AB, at de vil have en rundvisning i det Det nye Driftskontor. Efter rundvisningen afholdes bestyrelsesmødet i det disse lokaler! Vi mødes kl. 17:00 - Taastrupgårdsvej Legepladser Projektmøde med Ulla fra Kompan er aftalt til torsdag d. 22. januar kl Henrik fra Uno vil også gerne deltage og undertegnede har aftalt, at Henrik kan aflevere et skrifteligt oplæg, som legepladsudvalget kan diskutere og efterfølge aftale et møde, hvis projektet viser sig at være interessant. Bilag 1, 2, 3 og 4. Afdelingsbestyrelsen fandt UNOs forslag interessant, så Legepladsudvalget har besluttet at de vil afholde en seance med KOMPAN (Ulla) og UNO (Henrik) torsdag den 22. januar Program: 12:00 13:30: KOMPAN 13:30 14:00: Frokost 14:00 15:00: UNO Janne tager kontakt til Henrik fra UNO. Hvilket er gjort Solceller Projektet holdt stadig tidsplanen d 20. december hvor projektet gik på juleferie. Arbejdet genoptages mandag. d 5. januar Der har været inspektionsbesøg fra arbejdstilsynet og alt var i skønneste orden og dermed ingen anmærkninger. 5/3

6 Thomas igangsætter visualiseringsprojekt, som har ligget lidt stille. Der bliver arrangeret et møde mellem Evi shine, Robert og undertegnede, så vi også er klar med dette, når vores solceller rigtig begynder at producerer energi. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Rydning af kælderrum Vi har fået lavet en optælling af kælderrummene. Vi vil i løbet af januar og februar lave en oversigt over stilstanden af rummene. Bilag 5 og 6. Desuden har Afdelingsbestyrelsen bedt om at få en redegørelse på, hvad den juridiske del siger, vedrørende at opbevare fodtøj ol. på trappeopgangene. Det vil blive gennemgået og diskuteret på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender administrationen plan og planer I udvalget skal man diskutere, hvordan standarten, belægningen, stativer osv. skal være på disse i lokaler. Desuden vil udvalget arbejde videre med den indkomne viden fra Jura, som er kommet i forbindelse med spærring af brandvej i opgangene. Janne skal arbejde videre med juraen og det brandmæssige i forbindelse med opmagasinering af ting og fodtøj i opgangene Servicerammer Det er tid til at se på Servicerammer. Der er kommet et udkast fra KAB, som der skal arbejdes efter. Administrationen foreslår, at Afdelingsbestyrelsen nedsætter et udvalg, som sammen med Janne udarbejder Servicerammer for TG. Tidsrammen et halvt år. Bilag 7 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen nedsætter et udvalg, som sammen med Janne udarbejder Servicerammerne. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skulle nedsættes et udvalg, som skal arbejde med Seervicerammerne i samarbejde med EL Michael og SC Janne. Udvalget består af: Muhammed Mustafa, Conny, Allan og Ole. Janne indkalder til det første møde gerne en fredag. 6/3

7 Det sammenkædede billede kan ikke vises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontroller, at hyperlinket peger på den korrekte fil og placering. Referat Elektronisk bom ved Genbrugsstationen/Vandstien Administrationen har gennemgået tilsendte tilbud over elektroniske bomme og tilbuddene varierer mellem kr. Tilbuddene ser meget professionelt ud og vil helt klart kunne løse den udfordring det er, at området stå åbnet hver hverdag. Bommen vil blive udstyret med elektronisk lås der kan åbnes med vores eksisterende briksystem. Derved bliver det nemt at åbne og lukke brikker og vi er på denne måde ud over nøglekopi problematikken. Bommene er mellem 200 og 300 mm. i diameter og mellem 500 og 800 mm. høje. Disse kan betjenes med hvilket som helst ADK system, som vi har på alle hoverdøre. Administrationen indstiller, at Afdelingsbestyrelsen giver administrationen kompetence til at installerer en elektronisk bom som på billedet snarest til en max pris af kr. Afdelingsbestyrelsen besluttede enstemmingt, at give EL kr til etablering af disse bomme. EL vil straks gå i gang med at bestille bommene Living Breath SMART (vredesforvaltning) EL har via vores Forreteningsfører modtaget et notat og et tilbud til vores beboere og medarbejdere ang. Breath SMART et kursusforløb, som skal hjælpe med at være mere i stand til at forvandle eller aflade ens vrede til konstruktive ord, så der opstår en konstruktiv dialog iste- 7/3

8 det for f.eks. en verbal handling med trusler. Dette forløb vil ikke koste Taastrupgaard noget kun mandetimer. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager stilling til tilbuddet og beslutter, om det er noget for TGs medarbejdere. Afdelingsbestyrelsen syntes, at dette tilbud var en rigtig god idé og takkede ja tak. Gert arbejdere videre med dette. 4. Nyt fra Udviklingskoordinatoren Teamet I forlængelse af vores ansættelsessamtaler medio december, har vi valgt at ansætte Sanne Lindsten som ny boligsocial medarbejder pr. 1. februar Sanne, der blandt andet har en pædagogisk baggrund, er 36 år og har de sidste godt 4 år arbejdet med udsatte børn & unge på et skole- behandlingshjem i Rudersdal. Sanne skal i den resterende projektperiode styrke vores samarbejde med Ungecaféen, arbejde med brobygning til fritids- og foreningslivet, samt i det hele taget varetage opgaver der knytter sig til arbejdet med Taastrupgaards børn & unge. Vi ser frem til et godt samarbejde. Ayesha, der har været tilknyttet helhedsplanen som praktikant de seneste 6 måneder, stopper d. 8. januar hvor hun skal tilbage til studierne på Den Sociale Højskole. Vi takker for indsatsen og ønsker hende god vind fremover. Der er fordeling af praktikpladser i de første uger af januar måned, og såfremt der indgås aftale med en ny praktikant vil vedkommende skulle starte 2. februar Juleaktiviteter De aktiviteter der var planlagt til gennemførelse over jul og nytår blev alle sammen afholdt og med stor succes. Fx var der mere end 30 børn der deltog da Cirkus Panik var gæster ved en workshop hvor man kunne arbejde med cirkusaktiviteter. Alle arrangementerne blev gennemført med en god, positiv indstilling fra beboere og de aktivitetsansvarlige, og nogle af aktiviteterne havde deltagelse af beboere som var nye for det boligsociale team, hvilket vi finder glædeligt TG-Nyt Beboerbladet TG Nyt udkommer for sidste gang i starten af februar Bladet har eksisteret (i sin nuværende form) siden foråret 2013 og er blevet skrevet af Taastrupgaards Ungdomsredaktion. Redaktionen har bestået af 10 piger i alderen 13 til 23 år. De har fået midler fra EU-puljen Aktive Unge til at skrive og producere TG Nyt. Midlerne ophører i juni Nanna Rohweder, som har været underviser og mentor for redaktionen, har opsigt sin stil- 8/3

9 ling per 1. januar Pigerne i redaktionen er desuden begyndt at miste interessen for projektet. Derfor har ansvarshavende redaktør (Robert) og den boligsociale helhedsplan (Gert og Maya) besluttet at stoppe produktionen af TG Nyt, der er forholdsvis omkostningstung. I stedet skal ungdomsredaktionen fremadrettet hjælpe helhedsplanen (Maya) med at producere flere husstandsomdelte nyhedsbreve, som også vil kunne indeholde indlæg fra AB og EK, og flere artikler til pressen for at nuancere Taastrupgaards image i omverdenen. Vi har lovet Landsbyggefonden minimum 4 nyhedsbreve på et år (2 til beboerne og 2 til samarbejdspartnere), og et eventuelt styrket samarbejde med lokalavisen skal drøftes på et møde med bladet ultimo februar Aktivitetshuset/Hytten På mødet i Styregruppen for den boligsociale indsats der blev afholdt d. 3. december, blev det besluttet at: Arealerne rundt om Hytten (haven) reserveres til en beboerinddragelsesproces der kan involvere alle interesserede beboere. Umiddelbart kunne man forestille sig etablering af beboerhaver, drivhuse, bistader o.m.a., men først foreligger der et arbejde med at afklare beboernes ønsker og de økonomiske muligheder. Gert udarbejder et første udkast til et udviklingsprojekt, der præsenteres for Afdelingsbestyrelsen på et af de første møder i 2015, for derefter at blive forelagt til godkendelse i Styregruppen Brandkadetter Vi har modtaget bevillingsskrivelse fra Ville Heises Legat der har givet tilsagn om at støtte projektet med kr , mens vi stadig afventer en tilbagemelding fra HTK/Kultur & Fritid. Vi vil som noget af det første i det nye år tage kontakt (senest uge 2) til det lokale brandvæsen, samt til andre mulige samarbejdspartnere med henblik på en opstart af brandkadetter hen over foråret Klubberne og det visuelle indtryk Beboerrådgiveren (Elin) og UK har været på besigtigelsestur i gården og har lavet en optegning over behovet for indkøb af nye persienner til klublokalerne. Der vil som det første blive taget kontakt til brugerne af lokalerne fra nr. 19 til 23 hvor behovet er klart størst - med henblik på opmåling, indkøb og opsætning af persienner URK Der har været afholdt møde mellem nogle frivillige beboere og repræsentanter fra Ungdommens Røde Kors med henblik på opstart af en Drengeklub der skal igangsætte aktiviteter for gårdens drenge i aldersgruppen 8-12 år. Vi støtter samarbejdet, blandt andet med praktisk hjælp, samt ved at stille lokaler til rådighed, og har netop modtaget tilsagn fra Ville Heises Legat der vil støtte Drengeklubbens aktiviteter med kr Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 9/3

10 Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5. Godkendelse af Budgetkontrol 119 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af Budgetkonto 119. Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Budgetkontrol 119. Der skal afstættes kr. til fastelavn. 6. Nyt fra Formanden/Afdelingsbestyrelsen Klubudvalget. Muhammed Mustafa Arabaci har valgt at trakke sig fra sin post i KlubUdvalget. Det indstilles, at der vælges en kadidat eller to i stedet for Muhammed Mustafa. Enes Karaduman og Oguzcan Yuksel blev valgt. Gert vil hurtigst muligt indkalde til et møde i KlubUdvalget Sociale tiltag i boligområder Alle formænd i boligområder i Taastrup Kommune er indkaldt til et møde, hvor der skal drøftes de sociale tiltag, som bestyrelsen og klubber/foreninger kan være med til at løfte. Formanden orienterer ved mødet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter formanden indslag og klæder formanden på til mødet med kommunen. Formanden meddelte, at mødet var blevet aflyst, da der ikke var den store interesse for dette fra AKB Taastrup. Derfor frafalder dette punkt Fastelavn Fastelavnen falder i år den 15. februar Bestyrelsen bedes drøfte om vi skal afholde fastelavn igen i år. Arrangementet i 2014 blev afviklet til alles tilfredshed og med rimelig deltager antal. Det skal nævnes at vi nok skal informere beboerne om dette arrangement i bedre tid, således at beboerne ikke tillmelder sig eksterne arrangementer. Se bilag 8 Budgetoverslag: 10/3

11 I 2014 kostede arrangementet kr ,50. For at være på den sikre side ønskes en ramme på kr ,- til indkøb af tønder, slikposer, chokoladedrik, fastelavnsboller, fyld til tønder og præmier. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter forslaget og tager stilling til projektet Afdelingsbestyrelsen besluttede enstemmigt, at der skal afholdes fastelavnsfest for beboerne. Deltagerprisen er 20 kr. pr. person. Tovholder på dette arrangement er Allan, Ole, Ilse. Gert/de boligsociale kan kontaktes, hvis der er brug for støtte. Salen er booket til dette arrangement. Der bedes snarest muligt sende informationer ang. Fastelavnsfesten til Robert, så det kan komme på hjemmesiden og infokanalen Beboersalen udlejning til andre uden for Taastrupgaard Afdelingsbestyrelsen har modtaget en mail fra en person, som er bosat i Albertslund, som har lejet Salen via nogle beboere i Taastrupgaard. De undre sig over, at de ikke kan låne nøglen til AV-skabet og bruge musikanlægget til deres fest. Se bilag 9 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter denne mail. Det står i Beboerhusets regler, at lejereglerne for Beboerhuset er de samme som for ens lejemål. Det vil sige, at man ikke kan leje Salen, for så at fremleje Salen ud til andre uden for Taastrupgaard. Afdelingsbestyrelsen meddelte, at denne beboer, som har fremlejet Salen ud til andre, skal fratages muligheden for at leje Beboerhuset igen. Dette bliver meddelt beboeren via brev Bomnøgle Afdelingsbestyrelsen har modtaget to ansøgninger om udlevering af nye bomnøgler. Se bilag 10 og 11. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter disse to ansøgninger og tager en beslutning. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at fastholde beboernes ønske om et bilfrit Taastrupgaard. Der vil ikke blive udleveret nogen bomnøgler Uafsluttet klage fra 2. december Der er en uafsluttet beboerklage, som skal færdigbehandles. Bilag 12 11/3

12 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen færdig bearbejder klagen. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at Formanden Ole Jönsson skal skrive et brev til beboeren Ansøgning om økonomiske støtte til en skiferie Formand Ole Jönsson har modtaget en ansøgning om økonomisk støtte til en skiferie for unge i Taastrupgaard og Gadehavegård. Ansøgningen er fra Ungdomscafeen i TG og Gadehaven Klubben i Centrum. Bilag 13 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter om der skal og vil bevilges penge til denne ansøgning. Hvis ja, hvilket beløbstørrelse. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at stille en minibus og chauffør tilrådighed (Max ,- kr.) Dette vil være bidraget fra Taastrupgaard. 7. Aktionslisten 2013/2014/2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Aktionslisten 2013/2014/2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte Aktionslisten. Se div. rettelser. 8. Resultatlisten 2013/2014/2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Resultatlisten 2013/2014/2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte Resultatlisten. Se div. rettelser. 9. Mødelisten 2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Mødekalderen 2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte Mødekalderen Se div. rettelser. 12/3

13 10. Evt. Afdelingsbestyrelsen har bedt administrationen om at stramme op på stavemåden af Taastrupgaard. Det skal hermed ske. 13/3

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere