Jeg har tidligere arbejdet inden for Søværnet, H+H Industri og Fleggaard-koncernen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har tidligere arbejdet inden for Søværnet, H+H Industri og Fleggaard-koncernen."

Transkript

1 En historie fra den jyske landevej God dag For dem der ikke kender mig i forvejen kan jeg fortælle, at mit navn er Allan Jepsen og jeg kommer fra Contino i Padborg hvor jeg er ansat som adm. Direktør. Jeg har været ansat hos Contino siden 2005 hvor jeg de første 4 år arbejdede som økonomichef, og de seneste 3 år som adm. Direktør og minoritetsaktionær i Contino Holding A/S. Jeg har tidligere arbejdet inden for Søværnet, H+H Industri og Fleggaard-koncernen. Formålet med mit indlæg i dag er, at give forsamlingen et indblik i hverdagen og dens udfordringer set igennem forruden på den Contino-bil som jeg sidder i til daglig. Udsynet fra førerpladsen er p.t. lidt uklart, men med lidt brug af noget sprinklervæske, så får vi faktisk forruden renset for en del snavs så vi kan orientere os forsvarligt, men der er stadig en del stenslag tilbage som generer mit udsyn, og det er blandt andet disse stenslag jeg vil fortælle om her i dag. Eller som Trine Sick ville have sagt det, der hvor jeg vil lægge snittet i forhold til dagens tema : 1. *Operation Udflagning 2. *Social dumping 3. *Cabotage 4. Transportbranchens fremtid i Contino optik 5. Afrunding

2 Først vil jeg gerne kort fortælle om Contino s rejse - fra at være en lille Esbjergbaseret speditør og handelsagentur, til i dag at være en international transportkoncern med afdelinger lige nu i tre lande! En rejse på indtil videre 30 år! Det hele startede i 1982, med etableringen af en lille spedition og handelsagentur i Esbjerg på daværende tidspunkt fik Contino eneforhandlingen af Jaffa-frugter til Scandinavien og senere Polen 2 år senere, altså i 1984, blev det første vognmandsbaserede selskab i Contino-regi etableret der blev dengang investeret i 8 biler med gode danske eksportchauffører, som primært skulle servicere møbelkunder, med afsætning i Norge. Det var dengang alt var fryd og gammen, og hvor temaer som social dumping og cabotage kørsel ikke prægede den offentlige debat det kommer først meget senere! Frem til åbningen af det første Padborg-kontor i 1991, blev aktiviteterne på det Scandinaviske marked udviklet, for herefter igen at vige for det mere interessante Kontinent! Og i 1998 valgte man helt at lukke Esbjerg-kontoret og dermed også Scandinavien som fokusområde. Denne kursændring blev faktisk startskuddet til vores ekspansion sydover og det skete i grunden også parallelt med den spæde start på branchens udflagning generelt, vil jeg mene. Dog var det ikke for daværende, transportbranchens udflagningsmotiver som skulle drive vores ekspansionslyst, men derimod ønsket om, at lære det tyske transportmarked bedre at kende Og efter i et par år, at have betjent det tyske marked fra Padborg-kontoret, blev det første Contino-selskab uden for Danmark etableret, det var i år 2000 selskabet blev stiftet med henblik på, at starte en national tysk speditionsafdeling op. Og vi valgte, efter vores opfattelse, at gøre det rigtigt fra starten, og ansatte kun tyske speditører til at bygge selskabet op, og fik med tiden derigennem et

3 forholdsvis godt billede af, hvordan man driver transportforretning på det tyske marked. Det var en periode, hvor bilerne var besat med danske eksportchauffører, men som gradvist blev erstattet af tyske kollegaer på dansk overenskomst, vel at mærke. Grunden til denne udvanding af danske chauffører var selvsagt ikke den direkte lønbesparelse, da de tyske kollegaer jo som nævnt, blev ansat under samme vilkår som de danske, men beslutningen tog derimod afsæt i den forbedrede chaufførlogistik der kunne opnås, ved at have chauffører ansat med bopælen fordelt over et større geografisk område i det sydlige. Derved kunne der optimeres og omkostningerne holdes nede, når chaufføren var nødsaget til at være ude weekenden over. Og endelig var det et ønske om bedre at kunne servicere vore tyske kunder, med et delvist tysk setup. I slutningen af år 2002 kom det næste selskab så til og denne gang, blev det starten til den udflagning og struktur, som kendetegner Contino i dag! Nissen Trucking GmbH blev stiftet, og udflagningen af koncernens, på det tidspunkt, ca. 50 lastbiler var en realitet. Konkurrenceevnen skulle styrkes og de administrative byrder skulle forenkles!!! Herefter gik det stærkt. Ud over den organiske vækst, har vi har gennemført opkøbet af 2 andre transportvirksomheder. I henholdsvis 2005 og 2010, blev Th. Martensen i Kolding, og TLT fra Toftlund opkøbt og implementeret i Contino gruppen. Dermed råder koncernen i dag over ca. 300 egne lastbiler, alle i den nyeste miljønorm, EEV samt 450 dygtige medarbejdere Med dette setup betjenes vore kunder i ind- og udland for hvem vi flytter tørgods i enhver afskygning, blot det kan transporteres i en af vore P-trailere.

4 Vore kunder, er primært kunder inden for fremstillingsindustrien, med hovedvægt på møbel- og brændeovnsindustrien. Men også stor del af de store speditionsselskaber tæller til vore kunder. Dette var en kort gennemgang af Contino jeg håber det giver en fornemmelse for, hvad Contino er for en størrelse og den udvikling virksomheden har været igennem Og det bringer mig frem til det første egentlige punkt, eller stenslag om man vil... Operation Udflagning Det første stenslag i forruden omhandler Udflagningen, og grunden til at udflagningen i indlægget her delvis omtales negativt, skal findes i den, efter min mening, kedelige retorik som til dels kendetegner den politiske debat p.t. Der skal ikke herske et øjebliks tvivl om, at vi i den udstrækning hvor det ville giver mening, helst så danske arbejdspladser bevaret. Udflagningen af vore biler har ikke været en let beslutning, men det har været en nødvendighed, for at øge virksomhedens konkurrenceevne og dermed i sidste ende, at sikre virksomhedens overlevelse. Og når jeg siger at det ikke har været let, ja så hænger det sammen med de kulturelle, juridiske og administrative barrierer man støder på, når man overvejer at etablere sig i et fremmed land. Det ER kompliceret! Derfor valgte vi også, som nævnt, allerede fra starten at rekruttere blandt tyskere, som havde den fornødne knowhow inden for branchen. Og det har vist sig at være et klogt valg, da vi i dag mener at være i besiddelse af en stor ekspertise inden for de virksomhedsforhold der gælder i landet. Men er det så kun lønniveauet der har været, og er attraktive ved vores udflagning?

5 hertil må jeg svare nej. Der findes en lang række fordele, ved at operere via vore tyske selskaber, hvilket i sidste ende kommer vore kunder til gode her kan blandt andet nævnes: En væsentlig forenklet lønadministration. Der kan afregnes fast månedsløn + udetillæg (spesen) til vore chauffører. Det er nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i Tyskland Der gives tilskud til chaufførernes lovpligtige efteruddannelse, miljø og arbejdsmiljømæssige forbedringer og opgradering af selskabets vognpark til de nyeste Euro-normer Dette er konkrete punkter som et eventuelt kommende udvalg eller kommission, efter min mening, kan sætte direkte på agendaen. Jeg hæftede mig forleden ved en udtalelse fra Michael Svane, hvor han påpegede vigtigheden af, at vore danske transportkoncerner også kan begå sig, og konkurrere sig til vækst på den internationale scene. Som han rigtig nok pointerede, så er vi jo også stolte over, at koncerner som Danfoss, Lego og Grundfoss, der jo har udflaget produktionsjob i stor stil, klarer sig godt. Vi i Contino er i al fald stolte over, hvad vi har opnået ved at tilpasse os rettidigt. Og for at bruge en kliche fra Mærsk, så mener jeg netop, at vi med rettidig omhu, har sikret masser af danske arbejdspladser. Måske ikke chaufførstillinger, men et stort korps af speditører og administrative medarbejdere og sidst, men ikke mindst, alle de ansatte der beskæftiges hos vore leverandører, som servicerer vores vognpark og arbejdsstab, idet vores indkøb for 99% vedkommende stadig foregår i, og ud fra Danmark

6 Social dumping Det andet stenslag, som sidder lige i synsfeltet og genere mig Det er nok generaliseringen af udenlandske lastbiler som kører i Danmark (lovlig cabotage). Jeg er lodret uenig med de personer/organisationer som mener, at betales der bare én krone under den danske overenskomst, ja så er der tale om social dumping!?!? Jeg kan selvfølgelig her kun tale på vegne af Contino men vi betaler ikke lønninger til vore chauffører, som falder under kategorien Social dumping. Contino betaler deres chauffører en anstændig løn, som for den enkelte resulterer i en mindst lige så stor lokal købekraft, som de danske kollegaer har. Og mange gange har de faktisk en højere købekraft. Hertil kommer, at de pågældende ikke belaster den danske statskasse, da de hverken har ret til børnepenge, pension eller andre offentlige ydelser, da de er socialt sikret jf. gældende EU-bestemmelser i deres respektive bopælslande. Så hvor bliver disse chauffører socialt dumpet henne? Det har jeg svært ved at få øje på! Vi kan ikke dumpe prisen på arbejde til et niveau, som bruges i den offentlige debat, hvor vi snakker om lønninger på 1000 euro eller derunder Det kan vi ikke af moralske grunde, men vi kan heller ikke på grund af den kvalitet som vore kunder stadig efterspørger og forlanger. Vi har brug for velkvalificerede chauffører som vi kan regne med. Og en sådan chauffør har også sin pris, selv i Tyskland og Tjekkiet. Temaet Social dumping er derfor, i min optik, en symptomatisk forklaring på differencen mellem de afgifter og skatter der forefindes i de respektive lande.

7 Cabotage Det sidste stenslag ja, det er cabotagedebatten. En regel som i princippet ikke har den store effekt på den måde vi opererer til dagligt men hvorfor nævner jeg den så her i dag det gør jeg fordi, vi også i denne debat som udenlandsk virksomhed har tendens til at blive generaliseret og kriminaliseret. Jeg synes det i den anledning er værd at bemærke, at cabotage blot fylder ca. 4 % af al national kørsel herhjemme! Hos Contino gør vi alt for at overholde gældende cabotageregler, men vi synes også at vi fortjener at blive respekteret, når vi blot benytter helt lovlige regler. Vi forstår ikke, at der i visse dele af debatten herhjemme alene fokuseres på ulovligheder, når talen falder på cabotage. Der er mange årsager til, at vi som virksomhed benytter cabotage som en helt legitim og oplagt mulighed for optimering af vore transportopgaver. Først og fremmest imødekommer vi vore kunders ønske om en forbedret konkurrenceevne. Det er selvklart det vigtigste budskab. Men derudover har vi opnået en forbedret udnyttelse af bilerne, vi undgår tomkørsel, vi sparer ekstra kørsel og vi opnår dermed lavere omkostninger. Desuden sparer vi miljøet for en merbelastning, idet jeg dog ikke har regnet på det samlede antal tons CO2, som vi har sparet samfundet for. Debatten om cabotage har desværre forplantet sig negativt til det kontrollerende system, idet politibetjente ved kontroller f.eks. helt konkret har givet udtryk for, at Vi jo blot er lykkeriddere, og Vi kun opererer fra udlandet, fordi vi ønsker at snyde med danske regler. Hertil kommer, at vi ser anmeldelser for bittesmå overtrædelser af formalia, som efter et nyt Folketingsforslag skal sanktioneres med bøder på minimum kr. Vi havde for et par måneder siden to sager, hvor vores chauffør havde glemt at påføre trailerens registreringsnummer på dokumenterne.

8 Det var muligt at dokumentere under selve kontrollen, at bilen ikke havde overtrådt antallet af tilladte ture inden for 7 dage. Alligevel måtte vi betale en bøde på kr, og fremover vil den samme forseelse have kostet mig kr! Er det rimeligt? Vi skal selvfølgelig overholde formalia, derom ingen tvivl, men i virksomheder, hvor der er mennesker involveret, kan der ske fejl. Det bør lovgiverne tage hensyn til! Transportbranchens fremtid i Contino optik Vi har taget de geværgreb, der skulle til for at sikre vores virksomheds konkurrenceevne. Men for den danske vognmandsbranche kunne jeg godt være nervøs for fremtiden. Jeg kan langt hen ad vejen fra min hverdag godt genkende det billede, som Sven Torp Jespersen i sit indlæg tidligere i dag tegnede af den danske transportbranche. Der er nu, i kraft af nye EU-regler fra december 2011 kommet krav om, at man skal have et fast driftssted i det land, hvor bilerne er indregistrerede. Det er for mig at se helt i orden, fordi vi på den måde sikrer, at postkassefirmaer ikke er tilladte. Problemet er blot konsekvensen, for de mange små danske transportvirksomheder. De har reelt set nu kun to muligheder: Enten at forblive under de svære danske rammevilkår helt og holdent, eller at udflytte HELE deres virksomhed til udlandet. Begge dele er en overordentlig stor udfordring for vores branche.

9 Afrunding Lad mig komme til min afrunding. Hvordan ser min forrude ud? Er den fyldt med så mange stenslag, at jeg ikke kan se ud af frontrunden? Splintres den helt, eller kan jeg og andre mon nå at få den repareret i tide? Jeg er leder på en arbejdsplads, som vi under ingen omstændigheder ville have kunnet drive, hvis vi havde opretholdt en ren dansk vognpark på de rammevilkår, som vi kender i dag! Vi havde nemlig slet ikke været her! Der er tilsyneladende en fejlagtig opfattelse af, at det er vognmanden, der sætter prisen på en transport, og at vognmænd har til opdrag at underbyde hinanden. Men i min optik er det langt hen ad vejen kunden, der bestemmer, hvem der kommer til at udføre de konkrete transport- og logistikopgaver. Jeg mener vi har en kæmpe udfordring for den danske transportbranche. Det nytter ikke noget, at vi i Danmark lever i en osteklokke, og at vi regner med at de andre lande gør som vi gerne vil. Der står masser af andre udenlandske virksomheder klar til at tage over, hvis ikke vi snarest muligt sikrer en sund dansk konkurrenceevne for vores transportsektor. Jeg bakker også op om forslaget om, at der bør nedsættes et udvalg eller en kommission, der skal have til opgave at analysere branchens situation og komme med konkrete forslag til, hvordan der i fremtiden er plads til en stærk dansk vejgodstransportsektor. Kommissionen må gerne arbejde hurtigt, for det haster med at komme med konkrete løsninger, hvis vi vil redde vejgodstransporten på danske hænder. Jeg takker for jeres opmærksomhed.

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere