DOM. Colgate-Palmolive A/S. (Advokat Søren Stenderup Jensen) mod. (Advokat Dorte Wahl)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Colgate-Palmolive A/S. (Advokat Søren Stenderup Jensen) mod. (Advokat Dorte Wahl)"

Transkript

1 DOM Afsagt den 30. januar V Colgate-Palmolive A/S (Advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidl. a/s Blumøller) (Advokat Dorte Wahl) Indledning Sagen handler om, hvorvidt Unilever Danmark A/S (herefter Unilever) har fornøden dokumentation for de markedsføringsudsagn, de anvender ved markedsføringen af et tandpastaprodukt. Sagen handler endvidere om, hvorvidt Unilever har krav på erstatning for tab i forbindelse med et nedlagt fogedforbud. Påstande Colgate-Palmolive A/S (herefter Colgate) har nedlagt følgende påstande: 1 Unilever skal anerkende, at der ikke forelå dokumentation for de af Unilever anvendte markedsføringsudsagn for produktet "zendium SYREFORSVAR" på tidspunktet for Fogedretten i Odenses afgørelse af 6. oktober Det forbydes Unilever at anvende de som bilag 1 og bilag 39 fremlagte tvreklamer, den som bilag 2 viste plakat, de som bilag 3, bilag 37, bilag 38 fremlagte

2 - 2 - reklamer, den som bilag 4 fremlagte "artikel", de som bilag 5, bilag 32 og bilag 40 fremlagte emballager, de som bilag 6, bilag 33 og bilag 41 viste tuber, og den som bilag 34 og bilag 35 viste flaske med mundskyl i sin markedsføring af de produkter, som benævnes henholdsvis "zendium SYREFORSVAR" og "zendium Emalje Protect", som beskrevet i varedeklarationen på de som bilag 6, bilag 33 og bilag 41 viste tuber. 3. Det forbydes Unilever at anvende betegnelsen "zendium SYREFORSVAR" for de produkter, som er beskrevet i varedeklarationen på de som bilag 6 og bilag 33 viste tuber. 4. Det forbydes Unilever i sin markedsføring af de produkter, som er beskrevet i varedeklarationen på de som bilag 6 og bilag 33 viste tuber, at anvende udsagnene: I. "Hjælper med at modvirke syreskader" samt "hjælper med at modvirke syreskade". II. "zendium SYREFORSVAR indeholder beskyttende proteiner, som hjælper med at forstærke spyttets beskyttende egenskaber imod syreholdige læskedrikke". III. "I samspil med spyttet hjælper colostrum med at beskytte tandoverfladen imod syreskader, der er forårsaget af syreholdige læskedrikke som for eksempel sodavand og juice". IV. "Hjælper med at forstærke spyttets beskyttende egenskaber imod syreholdige læskedrikke som sodavand og juice". V. "zendium SYREFORSVAR indeholder et særligt protein, som indgår i pelliklen og beskytter tænderne mod erosion".

3 - 3 - VI. "Dette studie konkluderer, at colostrumproteiner er særdeles effektive imod syreskader på tandemaljen" i forbindelse med omtale af Alan Bardows studie "Proteins in Bovine Colostrum Protect Against Calcium Hydroxyapatite Dissolution". VII. Indeholder: Beskyttende proteiner, som hjælper med at modvirke syreskader på tandoverfladen. VIII. "zendium Syreforsvar er en mild og effektiv tandpasta, der er udviklet specielt til at/å modvirke syreskader fra sodavand/brus, juice og andre sure drikke (ph-værdi under 4)." 5. Unilever skal tilbagekalde den som bilag 40 fremlagte emballage og den som bilag 41 viste tube fra samtlige kunder (grossister og detailudsalgssteder). 6. Det forbydes Unilever i sin markedsføring af tandpastaprodukterne "zendium Emalje Protect" (bilag 32 og 33) og mundskylleproduktet "Emalje protect" (bilag 34 og bilag 35) at anvende udsagnene: (I) "Proteiner, der hjælper med at modvirke syreskader" samt "Proteiner, som hjælper med at modvirke syreskader". (I) "Proteiner, som hjälper till att skydda emaljen mot syreskador". (II) "Double Action mod syreangreb/syreangrepp". (III) "Tilbyder dobbelt virkning mod syreskader". (IV) "Tilbyder dobbelt virkning mod syreskader på emaljen"

4 - 4 - (V) "Indeholder casein og colostrum - mælkeproteiner - der sammen med spytproteiner hjælper med at modvirke syreskader". samt at anvende den del af illustrationen på bagside-emballagen af Zendium Emalje Protect tandpasta (bilag 32), som inkluderer ordet "Proteiner". 7. Unilever skal tilbagekalde den som bilag 34 og bilag 35 fremlagte emballage, den som bilag 35 viste flaske og den som bilag 42 viste tube fra samtlige kunder (grossister og detailudsalgssteder). 8. Den til sikkerhed for forbuddet stillede sikkerhed frigives. 9. Unilever skal betale Colgates omkostninger til gennemførelse af fogedsagen i såvel fogedretten som i landsretten. 10. Unilever skal til Colgate A/S betale kr. med tillæg af procesrente fra nedlæggelsen af denne påstand den 21. oktober Unilever har nedlagt følgende påstande: Over for Colgates påstand 1: Principalt afvisning, subsidiært frifindelse. Over for Colgates påstande 2-10: Frifindelse. Samt selvstændig påstand om, at Colgate tilpligtes at betale ,15 kr. eller et mindre beløb efter rettens skøn som erstatning for uretmæssig nedlæggelse af fogedforbud over for Unilever med tillæg af procesrente af ,00 kr. fra 13. juli 2007 til 19. december 2007 og af ,15 kr. fra 19. december Unilever har nedlagt påstand om, at Colgate skal betale Unilevers omkostninger til gennemførelse af fogedforbudssagen i såvel fogedretten som landsretten.

5 - 5 - Colgate har over for Unilevers selvstændige påstand nedlagte påstand om principalt frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte fastsat efter rettens skøn med procesrente af kr. fra 13. juli 2007 og af eventuelle overstigende beløb fra 19. december Oplysningerne i sagen Sagens parter Colgate er et dansk datterselskab af det amerikanske selskab The Colgate-Palmolive Company. Unilever er et dansk datterselskab i Unilever-gruppen. Begge selskaber er store producenter af hygiejne produkter, herunder tandpasta. Parternes produkter konkurrerer direkte med hinanden på det danske og en række udenlandske markeder. På det danske marked for tandpastaprodukter har hver af parterne ca. 40 % markedsandele. De i sagen påtalte produkter blev oprindeligt produceret, markedsført og solgt af A/S Blumøller (herefter Blumøller), der i 1987 blev solgt til den amerikanske koncern Sara Lee. I 2012 overtog Unilever alle rettigheder og forpligtelser i relation til de i sagen påtalte produkter. Der er enighed mellem parterne om, at sagen videreføres af Unilever, som er indtrådt i rettigheder og forpligtelser i relation til de i sagen omhandlede produkter og sagen i øvrigt. De i sagen omhandlede produkter I 2006 lancerede Blumøller tandpastaen zendium SYREFORSVAR, der blev produceret som voksentandpasta, juniortandpasta og mundskyld. zendium SYREFORSVAR produkterne indeholdt proteiner, der ifølge markedsføringsudsagnene medførte en beskyttelse mod syreskader. I 2013 påbegyndte Unilever en udfasning af produktet zendium SYREFORSVAR og introducerede samtidig produktet Zendium Emalje Protect.

6 - 6 - Produkterne zendium SYREFORSVAR, hhv. Zendium Emalje Protect til voksne, er identiske for så vidt angår formuleringen. Zendium SYREFORSVAR og zendium Emalje Protect adskiller sig alene i henseende til navnet på de to produkter, samt i henseende til visse af de benyttede markedsføringsudsagn, idet Zendium Emalje Protect yderligere påstås at have virkning af højt fluorindhold i forhold til syreskader. Denne effekt af fluor i forhold til syreskader er ikke omstridt og er dermed ikke genstand for sagen. De øvrige Zendium Emalje Protect produkter, dvs. Zendium Emalje Protect junior og Zendium Emalje Protect mundskyl, adskiller sig i forhold til zendium SYREFORSVAR kun ved indholdet af aromastoffer og xylitol. I øvrigt indeholder de to øvrige Zendium Emalje Protect produkter tilsvarende mængder colostrum og tilsat casein som gældende for zendium SYREFORSVAR. Ordet Syreangreb Ordet "syreangreb" i forbindelse med tandpasta har forskellig betydning afhængig af sammenhængen, hvori det anvendes. I forbindelse med karies (huller i tænderne) er syreangreb forårsaget af plakbakteriers nedbrydning af kulhydrater fra føden, og denne nedbrydning af emaljen kræver tilstedeværelse af plakbakterier. I forbindelse med erosion (syreskader) er der tale om en kemisk opløsning af tandoverfladen, som følge af syreangreb fra syreholdige fødevarer med en ph-værdi under 4). Angrebet kan finde sted på en helt ren tandoverflade. Det er denne form for skade, som zendium SYREFORSVAR/ Emalje Protect-produkterne påstår at have en effekt imod. Markedsføringen af zendium SYREFORSVAR og Zendium Emalje Protect Zendium SYREFORSVAR blev solgt i den nedenfor viste emballage (bilag 5) og tube (bilag 6).

7 - 7 - På zendium SYREFORSVAR emballagen (bilag 5) og tuben (bilag 6) er på forsiden anført blandt andet: zendium STYRKER MUNDENS EGET FORSVAR. Med enzymer, colostrum, flour og beskyttende proteiner. SYREFORSVAR Hjælper med at modvirke syreskader På bagsiden af emballagen (bilag 5) og tuben (bilag 6) er blandt andet anført: Læskedrikke som sodavand/brus og juice er sure drikke (ph-værdi under 4). Sure læskedrikke kan give syreskader på tænderne, dette gælder/gjelder også såkaldte light/lett produkter. Syreskader skyldes en kemisk/kjemisk opløsning af tanden oftest pga. sure læskedrikke. zendium SYREFORSVAR indeholder beskyttende proteiner, som hjælper med at/å forstærke spyttets beskyttende egenskaber imod syreholdige læskedrikke.. På emballagen (bilag 40) og tuben (bilag 41) til den relancerede zendium SYREFORSVAR er på forsiden anført blandt andet: zendium. Med Enzymer og flour. Styrker mundens eget forsvar. I den relancerede version af zendium SYREFORSVAR er der på bagsiden af emballagen (bilag 40) for tandpastaen blandt andet anført følgende: zendium SYREFORSVAR er en mild og effektiv tandpasta, der er udviklet specielt til at/å modvirke syreskader fra sodavand/brus, juice og andre sure drikke (ph-værdi under 4). Indeholder:

8 - 8 - Beskyttende proteiner, som hjælper med at modvirker syreskader på tandoverfladen. Højt indhold af flour, som reducerer risikoen for karies. Enzymer, som styrker mundens eget forsvar (spyt) mod bakterier og belægninger/belegg. Mildt slibemiddel, der skåner tandemaljen. Mildt skummemiddel ingen natriumlaurylsufat (NLS/SLS). På bagsiden er endvidere afbilledet følgende: Introduktionen af zendium SYREFORSVAR skete ved en tv reklamefilm (bilag 1), hvori medvirkede skuespillerne Iben Hjejle og Dan Schlosser, plakater (bilag 2) i butikkerne og reklametekst i tandlægernes tidsskrift. I alt materialet tilkendegav Blumøller, at proteinerne i Zendium SYREFORSVAR havde en særlig beskyttende effekt mod syreskader. Tv-reklamefilmen (bilag 1) til lanceringen af zendium SYREFORSVAR havde følgende manuskript: (Tandlæge): Hej Gitte (Gitte): Ja, det kan du sagtens sige Torsten. Jeg har lige læst at cola opløser tænderne. Altså min nevø, som er cola-holiker, han har da så vidt jeg er orienteret alle sine bisser endnu. (Tandlæge): Ja, men på sigt tager de altså skade af alt den syre. Han skulle prøve den nye zendium SYREFORSVAR, der hjælper med at beskytte imod syreangreb, og så i øvrigt drikke lidt mindre cola. (Gitte): Sådan Torsten, det siger jeg til ham, næste gang du, så kammerat så kan du godt forsøge med lidt te kamille te eller noget grøn te, det skulle være så sundt. zendium SYREFORSVAR hjælper med at beskytte mod syreangreb fra bl.a. sodavand og juice. Spørg din egen tandlæge. På plakaten for zendium SYREFORSVAR (bilag 2) fremgår blandt andet: Cola skader tænderne. Nyhed. hjælper med at modvirke syreskader : Af reklamen for zendium Syreforsvar (bilag 3) bragt i Tandlægernes nye Tidsskrift nr. 5, fremgår blandt andet:

9 - 9 - zendium SYREFORSVAR indeholder et særligt protein som indgår i pelliklen og beskytter tænderne mod erosion. Læs mere på I en artikel (bilag 4) af klinisk konsulent Lene Wedel Heifskov ved lanceringen af Zendium SYREFOSVAR, fremgår blandt andet med henvisning til Allan Bardows studie Proteins i Bovine Colostrum Protect Against Calcium Hydroxyapatite Dissolution : Dette studie konkluderer, at colostrumproteiner er særdeles effektive imod syreskader på tandemaljen. Det viste sig, at casein spillede en væsentlig rolle. Dette studie blev præsenteret ved IADR i Amsterdam i På basis af vores samarbejde med forskergrupper og især sidstnævnte studie lancerer vi derfor nu zendium SYREFORSVAR. Omkring samme tidspunkt - i marts som lanceringen af zendium SYREFORSVAR blev der afholdt en tandlægekonference i Bella Centeret, hvor lektor (nu ass. professor) Allan Bardow, Tandlægehøjskolen i København, holdt et foredrag om tandpasta og erosion. I den pågældende præsentation gennemgik Allan Bardow de midler, der beskytter mod erosion. Af plancherne fra foredraget (bilag 10), hvori zendium SYREFORSVAR ikke er nævnt, men derimod Solidox Syreblokk; fremgår blandt andet følgende: Findes endnu ingen kliniske studier om effekten af mælkeprotein i tandpasta. Af en udskrift fra zendiums hjemmeside (bilag 7) den 11. maj 2006 fremgår blandt andet: zendium Syreforsvar er udviklet til at hjælpe med at beskytte tændernes emalje mod syreskader (erosion). Zendium Syreforsvar indeholder enzymer og colostrum, som er et særligt mælkeprotein. I samspil med spyttet hjælper colostrum med at beskytte tandoverfladen imod syreskader, der er forårsaget af syreholdige læskedrikke som for eksempel sodavand og juice. Zendium syreforsvar medvirker til at standse bakterievækst og genoprette balancen i munden ved at restituerer spyttets naturlige forsvarssystem overfor huller og belægninger. Zendium Syreforsvar har en lav slibeværdi og giver frisk ånde. Hjælper med at forstærke spyttets beskyttende egenskaber imod syreholdige læskedrikke som sodavand og juice.. Herefter rettede Colgate henvendelse til Blumøller og anmodede om at få dokumentation for de anvendte markedsføringsudsagn (claims). Da Colgate var af den opfattelse, at den fremsendte dokumentationen ikke var tilstrækkelig, begærede Colgate den 18. juli 2006 fogedforbud mod zendium SYREFORSVAR, jf. nedenfor.

10 På emballagen (bilag 32) for Zendium Emalje Protect er der på forsiden skrevet: Double Action mod syreangreb. På bagsiden af emballagen er skrevet: Indeholder: Fluorid styrker emaljen og hjælper med at beskytte mod syreangreb. Proteiner, som hjælper med at modvirker syreskader. På emballagen for Zendium Emalje Protect er der endvidere afbilledet følgende tegning: På bagsiden er afbilledet følgende tegning: På tuben for Zendium Emalje Protect

11 er i varedeklarationen anført: På emballagen for Zendium Emalje Protect mundskyld er på forsiden (bilag 34) skrevet følgende: Indeholder unik Fluride Proteins Technology som hjælper med at forstærke, beskytte og genopbygge/gjenoppbygge tandemaljen. På emballagen for Zendium Emalje Protect mundskyld er på bagsiden (bilag 35) skrevet følgende: < Mundskyld som supplement til god mundhygiejne. INDEHOLDER: FLUOR: der styrker tandemaljen og hjælper med at beskytte mod syreangreb. PROTEINER: der

12 hjælper med at modvirke syreskader. ENZYMER: der styrker mundens eget forsvar (spyt) imod skadelige bakterier og plak. TV-reklamefilmen (bilag 39) for Zendium Emalje Protect indeholder følgende tekst: Frugt er en væsentlig del af sunde kostvaner. Men vidste du at syre fra frugt, juice og sodanvand kan svække tandemaljen og over tid forårsage blivende skader på dine tænder. Zendium Emalje Protect tilbyder dobbelt virkning imod syreskader på emaljen. Dens unikke Fluor og Protein teknologi hjælper med at styrke, beskytte og genopbygge tandemaljen. Zendium Emalje Protect hjælper med at modvirke syreskader. Findes også som mundskyld og junior-tandpasta. I en reklame i Ude og Hjemme uge (bilag 37 for Zendium Emalje Protect fremgår blandt andet følgende tekst: Double action mod syreangreb. Zendium Emalje Protect tilbyder dobbelt virkning mod syreskader på emaljen. Dens unikke fluor- og proteinteknologi hjælper med at styrke, beskytte og genopbygge tandemaljen. og i en reklame i Tandlægebladet februar 2013 (bilag 38) fremgår blandt andet følgende tekst: Indeholder casein og colostrum mælkeprotein der sammen med spytproteiner hjælper med at modvirke syreskader.. På Unilevers hjemmeside - udskrift fra september 2013 (bilag AAL) om zendium Syreforsvar fremgår, at læskedrikke med lav ph værdi kan give syreskader, at zendium Syreforsvar indeholder colostrum og casein, som hjælper med at modvirke disse, og der er gode råd for at modvirke syreskader. Forbudssagen ved fogedretten i Odense Den 18. juli 2006 begærede Colgate nedlagt forbud mod zendium SYREFORSVAR, herunder reklamerne, betegnelsen og de ovenfor anførte markedsføringsudsagn. Fogedretten fandt, at Unilevers markedsføring var i strid med kosmetikbekendtgørelsen og markedsføringslovens 1 og 3. Da Unilever erklærede ikke længere at gøre brug af reklamen (bilag 3), artiklen (bilag 4) og hjemmesiden (bilag 7), blev der alene den 4. oktober 2006 nedlagt forbud omfattende alene anvendelsen af bilag 1, 2, 5 og 6, denne sags påstand 3 for så vidt angår

13 bilag 6 og udsagnene i denne sags påstand 4 I-VI. Begæringen blev fremmet mod en sikkerhedsstillelse på 10 mio. kr. Sikkerhedsstillelse blev stillet i form af bankgaranti og fogedretten afsagde den 6. oktober 2006 endelig kendelse om nedlæggelse af forbud. Under fogedsagen var fremlagt følgende dokumentation for berettigelsen af markedsføringsudsagnene: Studie I 2004: A. Bardow et al.: Effects of saliva and bovine colostrum proteins on calcium hydroxyapatite disolution (bilag AQ). In vitro forsøg med følgende konklusion: (1)Both BCP (Bovine colostrums proteins) and HPSP (Human parotid saliva proteins) can protect HAP (Hydroxyappatite) surfaces against acid induces dissolution. (2) Variations in protective effects may be related to qualitative differences in protein composition (3) genetic differences in saliva protein expression may have an effect of the protective of HPSP in vivo (4) Addition of BCP to tooth care products may protect the dental hard tissues against acid exposure and thus reduce acid induces damage to the teeth, i.ee. dental erosion. Studie I 2005: A, Bardow et al.: Proteins in bovine colostrums protect against calcium hydroxyapatite dissolution (bilag 10). In vitro forsøg med følgende konklusion: In conclusion, BC (Bovine Colostrum) protein was highly effective against acidinduces HAP dissolution and even better than the natural protection from saliva proteins. This effect was partly attributed to the casein content in BC, although other proteins also have to contribute. Under fogedsagen havde hver part indhentet erklæringer fra eksperter på området, som også er fremlagt under nærværende sag. Colgate fremlagde en erklæring af 11. juni 2006 (bilag 14) fra professor W. Peter Holbrook, Island Universitet. Af oversættelsen fremgår bl.a.: Jeg er ikke bekendt med kliniske forsøg refereret i fagblade, som omtaler, at tandpasta indeholdende colostrum har en beskyttende virkning mod tanderosion. Efter min mening tyder intet, som på nuværende tidspunkt er publiceret i faglitteraturen, på, at et dentalt/oralt produkt indeholdende colostrum, og som er relevant for offentligheden, er tilgængelig på nuværende tidspunkt. (med henvisning til studiet fra 2004) Dette er et interessant og omhyggeligt konstrueret forsøg, som påviser colostrum in vitro membrandannende virkning, som muligvis er endnu bedre end den, der er opnået med humant spyt. Denne undersøgelse bør uden tvivl opmuntre til videre udviklinger, som kan føre til fremstilling af tandpasta eller oralgel, som muligvis kan bibringe modstand mod afkalkning af tandsubstans på grund af syre. Der findes dog ingen kliniske forsøg med et sådant produkt. (med henvisning til studiet fra 2005) Denne undersøgelse forekommer også at være udført omhyggeligt, og resultaterne antyder en beskyttende

14 virkning af bovine colostrumproteiner og kasein mod syreopløsning af hydroxylapatit. Dette er en in vitro undersøgelse, og det bør bestemt give anledning til yderligere undersøgelse af en mulig klinisk brug af resultatet. Det er ikke min erfaring med medicinalforskning, at et sådant resultat omgående kan overføres til klinisk praksis uden at udføre yderligere in vitro undersøgelser, der fører til et klinisk forsøg. Det er ikke nogen af de ovenfor nævnte undersøgelser ved kliniske undersøgelser påvist (t.o.m. pkt. 4), at tilsætning af bovint colostrum til tandpasta kan reducere tanderosion. Der er i disse og andre artikler påvist en klart beskyttende virkning af kasein, colostrum, spytproteiner og kalcium, så tandemalje kan modstå syreangreb og afkalke overfladelæsioner. Alle undersøgelserne er foretaget in vitro eller in situ og lever ikke op til kliniske undersøgelser af virkningen af et oralt sundhedsplejeprodukt indeholdende colostrum. Undersøgelserne viser er klart behov for yderligere udvikling, før et produkt/produkter, der følger af sådan udvikling, kan undersøges i kliniske omgivelser. Det svækker ikke mit synspunkt om, at de nuværende resultater er meget interessante for det tandlægevidenskabelige miljø. På nuværende tidspunkt tvivler jeg på, at de refererede data er særlig interessante for offentligheden som en beskyttende foranstaltning mod tanderosion. Det er bestemt ikke bevist, at tandpasta, der indeholder bovint colostrum, beskytter bedre mod tanderosion end anden tandpasta, der ikke indeholder bovint colostrum. Som jeg har anført i begyndelsen af denne rapport, bliver tandpasta i stigende grad hurtigt brugt som bærere til viderebringelse af en medicinsk virkning til orale væv. Det gælder endog for tandpasta beregnet for offentligheden i almindelighed, og det er uden tvivl en nyttig udvikling, som bør fortsættes. Efter min mening er tandpastaproducenter dog nødt til at indse, at de har en etisk forpligtelse til at overholde medicinalindustriens strengere regler i stedet for kosmetikindustriens i forbindelse med markedsføring af tandpasta eller andre tandplejeprodukter, der har eller påstås at have en medicinsk virkning. Derudover er det min opfattelse, at en tandpasta, der påstår at beskytte mod tanderosion, rent faktisk påstår at have en medicinsk virkning. Blumøller fremlagde en erklæring af 14. september 2006 (bilag M) fra professor Birgitte Nauntofte, lektor Anne Marie Lynge Pedersen og lektor Allan Bardow, som kommentar til erklæringen fra professor Peter Holbrook. Af erklæringen fremgår: Kommentar til punkt 3 Kliniske forsøg med tandpasta indeholdende colostrum Vi er enige i, at der ikke findes publicerede kliniske forsøg som dokumenterer, at colostrum har en beskyttende effekt mod udvikling af syreskader på tænder. Derimod har vi i et in vitro forsøg vist, at colostrum har en gavnlig effekt mod syrepåvirkning på tandsubstans. Forsøget viste, at colostrum-proteiner yder en mere effektiv beskyttelse af tandmateriale mod syreskader end spyttets egne proteiner (..). Da de basale mekanismer der fører til syreskader på tandsubstans er relativt simple og omfatter forholdet mellem syre, tandsubstans og omgivende væsker, kan de væsentligste effekter der finder sted in vivo efter vores mening genskabes in vitro. Således er størstedelen af den videnskabelige litteratur indenfor området baseret på in vitro og ikke in vivo studier. I de tilfælde hvor de samme stoffer er undersøgt både in vitro og in vivo, som det f.eks. er tilfældet for fluor, er fundne resultater forenelige med hinanden. Vi tillader os derfor at antage, at vores resultater fra bilag 10 også er repræsentative for de effekter der kan opnås in vivo. Men vi er dog enige med Peter Holbrook i, at omfanget af syreskader in vivo er individuelt betinget. Således vil faktorer

15 som drikkevaner, drikkemetoder, spyttets mængde og sammensætning og tændernes lokale beskaffenhed modificere den direkte effekt af en given læskedriks surhedsgrad på tandsubstans. Kommentar til punkt 4 Fremlagte resumeer Udover at erklæringen fra Peter Holbrook indeholder studier, som er irrelevante for sagen indeholder erklæringen ikke den væsentligste baggrundslitteratur vedrørende proteiners beskyttende effekt mod syreskader på tandsubstans. Samtlige studier der fremkommer ved en sådan søgning viser, at proteiner har beskyttende effekter mod syreskader på tandsubstans. Kommentar til punkt 5 Generelle kommentarer Vi er enige i Peter Holbrookd definiton vedr. tanderosion. Vores studie omhandler imidlertid ikke tanderosion, der er en non-reversibel tilstand og en egentlig sygdomsdiagnose. Derimod beskæftiger vi os med syreskader på tandmateriale og beskyttelse mod syreskader. Tanderosioner kan ikke repareres, og vi tager derfor afstand fra Peter Holbrooks udlægning af at bovint colostrum beskytter mod tanderosion. Vi er derimod enige i Peter Holbrooks udtalelse om, at der er påvist en beskyttende effekt af casein, colostrum, spytprotein og kalcium således at tandsubstansen bedre kan modstå syreangreb. Forsøg med colostrum-holdig tandpasta Afslutningsvis skal det anføres, at vi i flere forsøg udført i perioden for Zendium/Blumøller har vist, at tilsætning af colostrum-proteiner til fluortandpasta forøgede den beskyttende effekt af fluorholdigt tandpasta tilsat colostrumproteiner på oplæsning af hydroxylapatit krystaller (tandsubstands/tandkrystaller) i citronsyre in vitro målt ved calciumfrigivelse fra krystallerne efter syrepåvirkning. Blandt de colostrum-holdige testprodukter med effekt har Zendium/Blumøller valgt en variant som passede til deres produktionssystem. Ydermere er effekten af colostrum-holdig tandpasta og tandemalje (tand fra ko) også testet og en øget beskyttelse mod syrepåvirkning i forhold til normal fluortandpasta er påvist (se erklæring fra Allan Bardow). Det kan derfor konkluderes, at de beskyttende effekter, der er påvist af colostrum-proteiner i vandige opløsninger (bilag 10) også kan genfindes i tandpasta.. I brev af 14. september 2009 (bilag K) besvarede lektor Allan Bardow en forespørgsel fra Dorte Wahl om foredraget i Bella Centeret i marts I brevet refereres til igangværende studier på Tandlægehøjskolen (det er oplyst at være: Studies at the Copenhagen School of Dentistry of the effect of adding colostrums and casein to a toothpaste only with fluoride (i.e. not containing detergent-like substances) og der henvises til en figur, der illustrerer forskellen mellem tandpasta kun med flour og tandpasta med flour, colostrum og kasein på kotænder som nedsænkes i citronsyre i 4 min. Der konkluderes følgende: Som det kan ses blødgøres kotænder (målt som mikrohårdhed i kp/mm2) der har tandpasta med både fluor, colostrum og kasein på sig signifikant mindre end dem der

16 kun har fluortandpasta på sig (med sammenlignelig mængde fluor) og meget mindre end blank som ikke har fået nogen forbehandling. Under sagen er dokumenteret samtlige tandpastaprodukter på det danske marked på tidspunktet for sagen i fogedretten. Heraf kan blandt andet fremhæves: Colgate Total: Colgate Triple Action: Colgate Tandsten Kontrol plus Whitening:

17 Aquafresh Fresh Mint Zendium Mild Whitener

18 Zendium Cool Mint Forbudssagen ved Østre Landsret Blumøller kærede fogedrettens afgørelse til Østre Landsret, der den 15. august 2007 ophævede fogedrettens kendelse. Af Østre Landsrets præmisser fremgår bl.a.: På denne baggrund, og henset til karakteren og indholdet af de fremsatte påstande, der ikke adskiller sig væsentligt fra de i branchen i øvrigt anvendte påstande om produkters virkning, findes kærende i tilstrækkelig grad at have dokumenteret den påståede virkning af zendium Syreforsvar, jf. markedsføringslovens 3, stk. 4. Det bemærkes, at indkærendes anbringender om, at der består en særlig dokumentationspligt i medfør af kosmetikbekendtgørelsens 33, stk. 1, ikke kan tiltrædes, idet indkærende ikke findes at være påtaleberettiget i henhold til kosmetikbekendtgørelsen, jf. dennes 34, stk. 1. Indkærendes anbringender om, at der stilles særligt strenge krav til dokumentation for produktets virkning, som følge af, at det må betegnes som lægemiddelnært, kan heller ikke tiltrædes.

19 Under kæresagen var fremlagt følgende yderligere dokumentation for berettigelsen af markedsføringsudsagnene: Studier fra februar og maj 2007: A. Bardow: Test comparing Zendium Acid Defence with other competing toothpaste products available on the Danish market (bilag P-V). In vitro forsøg med følgende konklusion: Forsøgene er udført som hårdhedsforsøg hvor hårdheden af en tandoverflade (ko emalje) bestemmes efter eksponering til syre i 4 minutter ved ph 2,3 (ph som i cola) Forsøgene viste, at ZS klarede sig væsentligt bedre i forhold til syreskader end konkurrenterne på markedet. Således var de tandstykker der var coatet med ZS væsentligt hårdere end de der var coatet med konkurrerende produkter. Erklæring af 25. maj 2007 (bilag X) om en række forsøg vedrørende interaktionen mellem sodium caseinate og hydroxyapatite. Af erklæringen fremgår: We found that: 90 % attachement of sodium caseinate occurs within the first minutes (i.e. 7 minutes) of contact time between sodium caseinate and hydroxyapatite powder. We found a 100 % attachment of sodium caseinate after incubation of 12 hours. Hver part fremlagde under kæresagen yderligere to sagkyndige erklæringer, som også er fremlagt under nærværende sag. Colgate har fremlagt to erklæringer fra professor W. Peter Holbrook af henholdsvis 28. februar 2007 og 12. marts Af erklæringen af 28. februar 2007 (bilag Y i dansk oversættelse) fremgår blandt andet: Der hersker virkelig ringe tvivl om, at protein pelliklen vil hjælpe med at beskytte tandemaljen mod virkningerne af syreerosin. Det er interessant, at sidstnævnte artikel lægger vægt på, at forsigtig ekstrapolering af disse in vitro-data antyder, at pelliklen yder erosionsbeskyttelse for personer, der indtager syreholdige drikke i intervaller på 1 time elle mindre. Nøgleordene i denne sætning er forsigtig ekstrapolering ved henvisning til en undersøgelse, der blev foretaget in vitro. Jeg overlader det til andre at gøre sig overvejelser om, hvorvidt markedsføring af en tandpasta, der påberåber sig egenskaber i for af syreforsvar kan benævnes forsigtig ekstrapolering. Af erklæringen af 12. marts 2007 (bilag Z i dansk oversættelse) fremgår blandt andet: De gavnlige virkninger af colostrum f.eks. i forbindelse med beskyttelse af mundslimhinde og emalje krystaller in vitro hersker der ingen tvivl om. Sammensætningen af Zendium Syreforsvar giver sandsynligvis anledning til mindre slimhineirritation og mindre slibende ødelæggelse af tandpelliklen end visse andre tandpastaer. Det, der mangler i deres [A. Bardow, Pedersen og Nauntofte] artikel er en anerkendelse af det væld af kliniske undersøgelser, der findes, om pelliklens mulige beskyttende virkning mod erosion. Samlet set har jeg ingen indvendinger mod de

20 resultater, dr. Bardow har rapporteret. De undersøgelser, han har foretaget og/eller rapporteret, er alle fine til et vist punkt. Dette punkt omhandler, at der ikke er nogen opfølgning i et oralt miljø, hvor samspillet mellem adskillige faktorer kan afprøves i en model, der er tættere på virkeligheden. Der er foretaget mange undersøgelser af tandpastas effektivitet i form af kliniske forsøg. Jeg har tidligere understreget, at der efter min opfattelse findes velkendte og velafprøvede metoder, der ville gøre det muligt at foretage enkle in-vivo eller in-situ forsøg med Zendium Syreforsvar tandpasta. På det tidspunkt og først da ville man berettiget kunne fremkomme med de påstande, der er blevet fremført i forbindelse med denne tandpasta. Det er helt klart, at jeg ikke er enig i den kommentar i de fremsendte dokumenter om, at et klinisk forsøg ville være vanskeligt at udføre, ville være uetisk eller ville tage lang tid eller ville være vanskeligt at standardisere. En betragtelig mængde ekspermentelle data rapporteret i dentale fagblade med peer-review påviser, at dette ikke er sandt. Unilever har fremlagt erklæring af 27. februar 2007 (bilag S) fra professor Birgitte Nauntofte, lektor Anne Marie Lynge Pedersen og lektor Allan Bardow, samt rapport vedrørende tandpastaforsøg af 7. februar 2008 udarbejdet af lektor Allan Bardow. Af erklæringen af 27. februar 2007 fremgår blandt andet: Det skal her endvidere nævnes, at der i odontologisk forskning ikke er ført videnskabeligt bevis før forsøgsresultaterne er blevet offentliggjort i videnskabeligt sammenhæng og kan læses og eftergøres af andre forskere. De for nærværende sag relevante forsøgsresultater er upublicerede og således ikke tilgængelige for vores fagfæller, men forsøgene er udført efter anerkendt videnskabelig standard. Da colostrum-proteiner er vist at have beskyttende effekt mod syre på tandsubstans (hydrixylapatit-krystaller) har Zendium udviklet en tandpasta med indhold af colostrumproteiner, der i samspil med spyttets proteiner skal beskytte tandoverflader mod syreskader. Denne tandpasta kaldes Zendium Syreforsvar. Rationalet bag tandpastaen er at den er skånsom overfor den allerede etablerede pellikel på tandoverfladerne, idet den indeholder en mild detergent (sæbe). Samtidig tilføres tandoverfladerne via tandpastaen proteiner bl.a. colostrum proteiner, der kan indgå i pelliklen. Dertil kommer tandpastaens indhold af fluorid. Ideen er at tandpasta-proteinerne sammen med spyttets proteiner skal indgå i pelliklen og dermed medvirke til at beskytte tandoverfladerne mod syrepåvirkning i et tidsrum efter tandbørstningen indtil pelliklen er gendannet. Det tidsrum hvor denne effekt er af relevans vil afhænge af den hastighed, hvormed genetableringen af pelliklen finder sted. I de ikke-offentliggjorte forsøg udført i samarbejde med Zendiums udviklingsafdeling i Holland er det vist, at colostrumproteiner frigivet fra tandpasta beskytter tandsubstans (hydroxylapatit-krystaller og tandstykker fra ko) mod syrepåvirkning og at Zendium Syreforsvar beskytter bedre mod syrepåvirkning end andre markedsførte tandpastaer (se særskilt rapport). Sammenfattende kan det siges, at de studier, som er udført i vores laboratorium vedrører syre-induceret afkalkning af tandsubstans (hydroxylapatit-krystaller eller tandstykker fra kotænder) og effekten af colostrum-proteiner i og udenfor tandpastaprodukter, som beskyttelse mod sådanne syreskader. Det kan derfor betvivles om et klinisk forsøg vil give mere sikkerhed for at konkludere korrekt. Desuden vil der i forbindelse med designet af et eventuelt klinisk studie naturligvis også indgå etiske overvejer (rett. overvejelser), idet det antageligt vil være uetisk at udføre et forsøg, hvor man udsætter forsøgspersonernes tænder for syreskader for at undersøge om en given behandling beskytter mod udvikling af erosion. Såfremt

21 behandlingen ikke udøver den nødvendige beskyttelse vil personen være påført uoprettelig tandskade, idet syren kan inducere et irreversibelt tab af tandsubstands. De gennemførte offentliggjorte forsøg viser, at colostrum-proteiner udøver syrebeskyttende effekt på tandsubstans og de gennemførte screeningsforsøg og tandpastaafprøvninger anviser efter vores opfattelse at anvendelse af tandpasta tilsat colostrum-proteiner i kombination med mild detergent kan beskytte mod syreskader på tænder. Af rapport af tandpastaforsøg af 28. februar 2007 (bilag T) fra A. Bardow fremgår blandt andet: 5. ZENDIUM SYREFORSVAR I FORHOLD TIL ANDRE TANDPASTAER Disse forsøg viste at ZS klarede sig væsentligt bedre i forhold til syreskader end konkurrenterne på markedet. Således var de tandstykker der var coatet med ZS signifikant hårdere end de der var coatet med konkurrerende produkter. Denne effekt må tilskrives den mildere detergent i ZS i sammenspil med tandpastaens proteinindhold. Efter eksponering til syre har tandstykkerne som var coatet med ZS stadig en hårdhed på næsten 200 kp/mm2., hvilket betyder at deres potentiale for at remineraliseres (repareres i det orale miljø) må antage at være relativt gode. Tænder der har været udsat for direkte syreangreb er således yderst sårbare overfor mekanisk slid (f. eks. tandbørstning) i en periode efter tandbørstning hvorved tandsubstans kan mistes. Øvrig dokumentation Under sagens forberedelse ved Sø- og Handelsretten har parterne fremlagt yderligere studier og artikler. Heraf kan blandt andet fremhæves: Studie i 2008: A. Lussi et al.: Impact of Different toothpastes on the Prevention of Erosion ( bilag 27). In vitro forsøg, hvoraf følgende kan fremhæves: Abstract Further exposure to artificial saliva for up to 4 h showed no significant improvement of SMH (Surface microhardness). Regression analyses reveals a significant impact of the applied procedure. Incubation in toothpaste slurries before the acid challenge seems to be favorable to prevent erosion. None of the tested toothpastes showed statistically significant better protection than another against an erosive attack... Results: Procedure 1. After 3-min incubation in toothpaste slurry, all test groups showed an increase Knoop SMH (Surface Micro Hardness). The greatest increase was found for Zendum..

22 Studie i juni 2009: Report on Enamel Solubility Reduction from Colgate toothpastes and Zendium Acid Defence Toothpastes (bilag 29). In vitro forsøg med følgende konklusion: The results showed that the negative control dentifrice containing 0% fluoride was not as effective in promoting protection of the enamel specimens from acid attack as the other three dentifrices. The other three dentifrices in the study (Zendium, Colgate Flour Active and Colgate Cavity Protection) impart significant protection both showed significantly better protective effects than that for Zendium. Studie i juni 2009: Anti-erosion evaluation of Zendium toothpaste using Hopper cycling model (bilag 28). In vitro forsøg med følgende konklusion: The in vitro study based on the published treatment protocol indicated that the Colgate FlourActive, Caries Cavity Pretection, and Zendium Acid Defense toothpastes provided statistically significantly anti-erosive benefits compared to the non-fluoride control toothpaste, confirming that validity of the test protocol. Furthermore, the extent of these anti-erosive benefits was not statistically distinguishable amongst these three commercial toothpastes.. Studie i 2011/2012: D.H.J. Jager et al.: Reduction of erosion by Protein-Containing Toothpastes (bilag 36). In situ/in vitro forsøg med følgende konklusion: The addition of proteins to toothpaste shows some promise for the prevention of erosion. Further research is needed to investigate the performance of the proteincontaining toothpastes in longer in-situ studies with regard to erosive wear.. Studie 2013: Seletti et al.: Protection against acid-induced enamel softening by four commercial toothpastes. (bilag AAT). In vitro forsøg med følgende konklusion: In conclusion this study shown that commercially available toothpastes differ in protection against a highly acidic worst-case scenario erosive challenge. Furthermore, no product was able entirely to prevent loss of enamel surface microhardness caused by the present erosive challenge.. Studie i oktober 2013: Laucello og Salvarderi: Anti-Erosion Study Using an In vitro Experimental Model on Zendium Emalje Protect vs Colgate Komplet (bilag AAR). In vitro forsøg med følgende konklusion: Zendium Emalje Protect toothpaste was effective in protecting enamel surface from the erosive attack. It was found that Zendium formulation was statistically superior in comparison with both Colgate Komplet and water as Negative Control. Colgate Komplet shown an intermediate efficacy against the detemineralization treatment, in fact it was statistically superior to the negative Control but statistically lower in comparison with Zendium in terms of enamel softening. In conclusion Zendium

23 Emalje protect has been shown better performance throughout this in vitro erosion experiment.. Af artikler kan fremhæves Toothpaste and Erosion af Carolina Ganss m. fl. (bilag AAO), hvoraf fremgår blandt andet: A recent study investigating in vitro and in situ the effects of toothpastes contaning casein, various enzymes, and IgG, in two different concentrations, showed some promise for the prevention of erosion... Herudover er fremlagt en række artikler, hvoraf i relation til skønserklæring skal nævnes: - Artikel af 4. januar 2007 fra Journal Dentistry af S.M.Hooper (bilag 26) - M. Rykke et al.: Effect of sodium lauryl sulfate on protein adsorption to hydroxyapatite in vitro and on pellicle formation in vivo Scandinavian Journal of Dental Research 1990; (bilag AJ) - Ameachi et al.: Thickness of acquired salivary pellicle as a determinant of the sites of dental erosion. Journal of Dental Research (J Dent Res) 1999; (bilag AK) - Attin et al.: Use of variable reminieralization periods to improve the abrasion resistance of previously eroded enamel. Caries research 2000; (bilag AL) - Wiegand et al.: Toothbrushing before o rafter an acidic challenge to minimize tooth wear? In situ/ex vivo study. American Dental of Dentistry 2008 (bilag AM;) - Cheung et al.: The potential for dental plaque to protect against erosion using an in vivo- in vitro model: a pilot study. Australian Dental Journal 2005 (bilag AN) - Honorio et al.: Effects of erosive, cariogenics or combined erosive/cariogenic challenges on human enamel. Carries Research 2008 (bilag AO) - Barkvoll et al.: Effect of sodium lauryl sulfate on the deposition of alkali-soluble fluoride on enamel in vitro. Caries Research 1988 (bilag AP) - Bashir et al.: Effect of citric acid clearance on the saturation with respect to hydroxyapatite in saliva. Caries Research 1996 ( bilag AS) - Larsen et al.: Erosion of teeth. Dental caries 2008 ( bilag AT) - Jensdottir et al.: Immediate erosive potential of cola drinks and orange juices. J Dent Res 2006 (bilag AU)

24 Øvrige produkter på markedet i dag Under sagen er dokumenteret samtlige tandpastaprodukter på det danske marked på tidspunktet for sagens foretagelse. Heraf kan blandt andet fremhæves ( de viste emballager er fremlagt som bilag AAM) : Zendium Classic: Colgate Total:

25 Aquafresh Fresh Mint: Unilever har fremlagt materiale fra andre produkter, herunder Sensodyne Pro-Emalje og Oral-B Pro Expert, der sælges med markedsføringsudsagn vedrørende syreskader på det danske og europæiske marked. Af emballagen fra Oral-B tandpastaen fremgår blandt andet Förhindra erosion av Emaljen og af tuben fra Sensodyne Pro-Emalje fremgår blandt andet Hjälper till att skydda/beskytte mot syra-/syreangrep.

26 Tabsopgørelse Unilever har opgjort størrelsen af den selvstændige påstand i Unilevers støttebilag B. Det samlede erstatningskrav opgørelse således: 1. Tabt dækningsbidrag: ,00 kr. 2. Tab af goodwill ,00 kr. 3. Tab som følge af forbud mod reklamefilm ,00 kr. 4. Tab som følge af forlænget lagerbinding ,00 kr. 5 Tab som følge af kreditering af tandlæger ,15 kr. 6 Tab - tilbagetrækning og reintroduktion ,00 kr. I alt 3.280,743,15 kr. Det tabte dækningsbidrag er opgjort ved en beregning af Unilevers månedlige salg af zendium SYREFORSVAR, der udregnet for perioden oktober oktober 2007 udgjorde kr. og i 2011 og 2012 lidt over kr. Det samlede mistede salg for oktober 2006 til oktober 2007 et skønnet opgjort til 4,4 mio. kr., hvilket med et dækningsbidrag på 50 % giver en mistet fortjeneste på 2,2 mio. kr. Tab som følge af tilbagetrækning og reintroduktion af zendium SYREFORSVAR i detailhandlen er opgjort på grundlag af samlet besøg, hvoraf var ekstraordinære og under en times varighed, og var ordinære og over en times varighed, i alt timer med en timepris på 220 kr. Colgate har ikke rejst indsigelse mod den beløbsmæssige opgørelse af post 2, 3, 4 og 5. Syn og skøn Som skønsmænd har været udpeget professor Jan Olsson, Gøteborg Universitet, og professor Morten Rykke, Oslo Universitet. Af skønserklæringerne fremgår blandt andet:

27 Spørgsmål 1 Er virkningen af tandpasta i forhold til en konkret, påstået egenskab normalt videnskabeligt bevist via kliniske studier, dvs. in vivo studier eller in situ studier? - Skjønnsmennene er ikke fortrolige med en utstrakt bruk av begrepet videnskablig bevist. Dette krever flere gjentagne forsøk, utført av uavhengige forskere eller forskergrupper og med ulike teknikker både in vitro, in vivo og in situ, og som alle viser omtrentlig det samme. Først da kan man kun nærme seg begrep som <<vitenskapelig bevist>>. En studie som viser et bestemt resultat anser vi for valid kun i den samme studien og med de begrensninger for materialer og metoder som er benyttet. Om andre studier viser tilsynelatende det samme resultat, kan man vitenskapelig benytte begrep som <<indikerer>>, <<viser også>> og, eller <<klare indikjasjoner>>, og meget sjeldent kan man benytte begrebet <<vitenskapelig bevist>>. I den videre skjønnserklæring legger vi dette til grunn når begrepet <<vitenskapelig bevist>> dukker op. Konkret til spørgsmålet vil vi derfor svare at virkning av tannpasta helst burde være undersøkt in vivo også; i realiteten er de fleste in vitro og da kan man vanskelig benytte begrep som <<vitenskapelig bevist>> i forhold til kliniske forhold (in vivo). Spørgsmål 6 "Er det ud fra en samlet vurdering af bilag 10, 11, 14, 16 [spørgsmål og bilag sendt til professor Peter Holbrook besvaret i bilag 14], K, M og S alle med eventuelle underbilag, samt forklaringerne i retsbogsudskriften fra fogedretten, efter skønsmændenes opfattelse videnskabeligt bevist, at Produktet [zendium SYREFORSVAR] overfor raske normale personer har de egenskaber, som anføres i udsagnene anvendt i markedsføringen af Produktet ved sædvanlig brug to gange om dagen, morgen og aften? Besvar venligst spørgsmålet separat for hvert af udsagnene. Svar: "Nei; det er etter skjønnsmennenes oppfatning i de ovenfor nevnte bilag ikke vitenskapelig bevist at Produktet [zendium SYREFORSVAR] har de egenskaper som anført i noen av utsagnene I VI. Det vises i så henseende til vår definisjon av begrepet «vitenskapelig bevist» og at alle undersøkelser er enten in vitro (langt de fleste) eller in situ (noen meget få), og de tar dermed ikke med i vurderingen de komplekse faktorer i munnhulen in vivo (raske normal personer)." Spørgsmål 9 Skønsmændene bedes gennemgå bilag T og besvare følgende spørgsmål vedrørende studiet omtalt i punkt 4:... f. Er der kliniske studier (in vivo eller in situ) som viser, at in vitro studier udført på denne måde giver samme resultater, som der opnås ved kliniske studier (in vivo eller in situ) med en rask normal persons sædvanlige anvendelse af tandpastaen to gange om dagen, morgen og aften? - Skjønsmennene kjenner ikke til tilsvarende in vivo eller in situ studier Spørgsmål 10 Skønsmændene bedes gennemgå bilag T og besvare følgende spørgsmål vedrørende studiet omtalt i punkt 5. Bemærk at studiet og resultaterne er uddybet i bilag V [Sammenligningstest udført af Allan Bardow på konkurrerende produkter]:...

28 e. Simulerer varigheden og ph-værdien samlet set indtagelsen af syreholdige drikke hos en rask normal person? - Generelt sett, nei. Hos en rask normal person svelges syreholdig drikke raskt og rester bufres av spyttet i munnhulen. Men det finnes store indivuduelle variasjoner i drikkemønster, - mengder, og bufferkapasitet i spyttet, og vi kan ikke utelukke atenkelte individer ligger tett opp til slike verdier eller forhold i munnen. f. Er der kliniske studier (in vivo eller in situ) som viser, at in vitro studier udført på denne måde giver samme resultater, som der opnås ved kliniske studier (in vivo eller in situ) med en rask normal persons sædvanlige anvendelse af tandpastaen to gange om dagen, morgen og aften? - Skjønsmennene kjenner ikke til tilsvarende in vivo eller in situ studier Spørgsmål 11. Skønsmændene bedes gennemgå bilag T, punkt 5, og bilag V og besvare følgende spørgsmål: a. Er det i det sammenlignede studie videnskabeligt bevist, at Produktet overfor raske normale personer har de egenskaber, som anføres i udsagnene anvendt i markedsføringen af Produktet? Besvar venligst spørgsmålet separat for hvert af de anførte udsagn. - Generelt sett mener vi nei i forhold til alle utsagn I-VI, ettersom vi oppfatter at det ikke kan benyttes uttrykk som vitenskapelig bevist da det stort set henvises til in vitro studier og referansen i spørsgmålet er til in vivo forhold som raske normale personer. Vi viser i den forbindelse til tidligere standpunkt at det generelt er vanskelig å trekke klare konklusjoner fra in vitro-forsøk til in vivo indikasjoner på effekter påstått i utsagnene basert på ulike in vitro og noen in situ forsøk, men ikke Vitenskapelig bevist at Produktet har de egenskaper hos normale personer (in vivo) nettopp grunnet manglende in vivo studier. b. Såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende for et eller flere udsagn, er det ved det sammenlignende studie videnskabeligt bevist, at egenskaberne er et resultat af tilsætningen af proteiner fra bovint colostrum til Produktet. Besvar venligst spørgsmålet separat for hvert af de pågældende udsagn. - Vi har på generelt grundlag svart benektende på spørsmålet over, grunnet fravær av in vivo studier. Det benyttes uttryk som "vitenskapelig bevist" og "hos raske personer" som vi oppfatter som in vivo forhold og det vises til in vitro / in situ studier. På samme måte som nevnt over (11 a), er det imidlertid indikasjoner basert mest på in vitro studier at effektene som påstått i utsagnene kan skyldes tilsetting av bovint colostrum, men fremdeles ikke >>vitenskapelig bevist<< in vivo. Spørgsmål 12: "Er det ud fra en samlet vurdering af bilag 10, 11, 14, 16, K, M, P, S, T, U, V, X, Y og Z, alle med eventuelle underbilag, samt forklaringerne i retsbogsudskriften fra fogedretten og forklaringerne i retsbogsudskriften fra Østre Landsret, efter skønsmændenes opfattelse videnskabeligt bevist, at Produktet [zendium SYREFORSVAR] overfor raske normale personer har de egenskaber, som anføres i udsagnene anvendt i markedsføringen af Produktet ved sædvanlig brug to gange om dagen, morgen og aften? Besvar venligst spørgsmålet separat for hvert af de anførte udsagn."

29 Svar: "Igjen svarer vi benektende på et generelt grunnlag for alle utsagnene I VI. Det er vitenskapelig vanskelig, basert utelukkende på in vitro undersøkelser, å trekke konklusjoner til in vivo betingelser som raske normale personer. Etter vår mening må flere in vivo studier utføres for å underbygge påstandene. I bilag Z hevdes det for øvrig at slike studier er mulige. Det vises til at det foreligger mange kliniske studier av tannpastaer som vurderer effekter." Spørgsmål 13 Såfremt spørgsmål 12 besvares bekræftende for et eller flere udsagn, er det på det pågældende grundlag videnskabeligt bevist, at egenskaberne er et resultat af tilsætningen af proteiner fra bovint colostrum til Produktet. Besvar venligst spørgsmålet separat for hvert af de pågældende udsagn. - Igjen, vi har på generelt grunnlag svart benektende på spørsmålet over, grunnet fravær av in vivo studier og benyttelsen av uttrykkket "vitrenskapelig bevist" basert på in vitro / in situ studier hos "raske personer" som vi oppfatter som rene in vivo forhold. På samme måte som nevnt over er det imidlertid indikasjoner om at effektene som påstått i utsagnene kan skyldes tilsetting av bovint colostrum. Spørgsmål 14 Skønsmændene bedes gennemgå bilag 27 og besvare følgende spørgsmål: b. Såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende for et eller flere udsagn, er det ved det studiet videnskabeligt bevist, at egenskaberne er et resultat af tilsætningen af proteiner fra bovint colostrum til Produktet. Besvar venligt spørgsmålet separat for hvert af de pågældende udsagn. - Igjen, utsagnene I-VI beskriver, etter vår oppfatning, in vivo forhold, og det henvises mest til in vitro studier. I den aktuelle studien (bilag 27) er det kun indikajoner, basert på in vitro data, at Zendium syreforsvar kan ha visse beskyttende effekter in vivo. Spørgsmål 18 Er det ud fra en samlet vurdering af bilag 10, 11, 14, 16, 26, 27, K, M, P, S, T, U, V, X, Y, Z, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AS, AT og AU alle med eventuelle underbilag, samt forklaringerne i retsbogsudskriften fra fogedretten og forklaringerne i retsbogsudskriften fra Østre Landsret, efter skønsmændenes opfattelse videnskabeligt bevist, at Produktet overfor raske normale personer har de egenskaber, som anføres i udsagnene anvendt i markedsføringen af Produktet ved sædvanlig brug to gange om dagen, morgen og aften? Besvar venligst spørgsmålet separat for hvert af de anførte udsagn. - Generelt sett mener vi nei i forhold til alle utsagn I - VI, og det vises til svar gitt under spørsmålene over. Vi oppfatter at det ikke kan benyttes uttrykk som "vitenskapelig bevist" og samtidig vise til in vivo forhold, da det i bilagene utelukkende henvises til in vitro studier. Referansene i spørgsmålet er til "raske normale personer" som vi oppfatter som in vivo forhold. Vi viser også til tidligere standpunkt at det generelt er vanskelig å trekke klare konklusjoner fra in vitro-forsøk til in vivo komplekse forhold. Ut over dette dette mener vi imidlertid at det kan finnes indikasjoner på effekter påstått i utsagnene basert på ulike in vitro og in situ forsøk, men om de samme effekter er tilstede in vivo (raske normale personer) finner vi ikke vitenskapelig bevist i de tilhenviste studier, nettopp grunnet manglende in vivo studier. Spørgsmål 20

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Tandpasta nye indholdsstoffer?

Tandpasta nye indholdsstoffer? Tandpasta nye indholdsstoffer? alan richards I lighed med i de andre skandinaviske lande er tandpastamarkedet i Danmark domineret af nogle få internationale producenter. Nye produkter kommer på markedet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

www.zendium.dk Varekatalog www.liathansenreklame.dk professional dental care a/s blumøller healthcare Nyvang 16, DK-5500 Middelfart

www.zendium.dk Varekatalog www.liathansenreklame.dk professional dental care a/s blumøller healthcare Nyvang 16, DK-5500 Middelfart www.zendium.dk Varekatalog www.liathansenreklame.dk a/s blumøller healthcare Nyvang 16, DK-5500 Middelfart Kære tandplejeteam, På opfordring fra tandklinikkerne, har vi valgt at øge koncentrationen af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus

ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt Projektleder: Lisa Twetman, Stud. Med. Clinical Research Center, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Aktivstoffer i tandpasta TEMA: Nr. 2 / 2011. professional dental care. www.zendium.dk www.zendium.no www.zendium.se.

Aktivstoffer i tandpasta TEMA: Nr. 2 / 2011. professional dental care. www.zendium.dk www.zendium.no www.zendium.se. www.zendium.dk www.zendium.no www.zendium.se Nr. 2 / 2011 Halitose, side 3 Functional foods och oral hälsa något för framtiden?, side 5 Syreskader og tanderosion årsager og forebyggelse, side 7 TEMA: Aktivstoffer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

En aktiv NY fluorformel i Danmark

En aktiv NY fluorformel i Danmark En ktiv NY fluorformel i Dnmrk Fordeler målrettet fluorid på tndoverflderne Giver øget fluoridkonentrtion i og omkring tnden Fremmer reminerlisering f egyndende riesngre Øger tændernes modstndskrft over

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere