HOSPITALSARKIVET I AARHUS OG PÅ SAMSØ.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOSPITALSARKIVET I AARHUS OG PÅ SAMSØ."

Transkript

1 HOSPITALSARKIVET I AARHUS OG PÅ SAMSØ. Arkivalier fra: Aarhus Kommunehospital Aarhus Amtssygehus Fødselsanstalten i Jylland Marselisborg Hospital Ortopædisk Hospital i Aarhus Samsø Sygehus mm. April 2015 Anne Thomassen

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 5 1. SAMSØ SYGEHUS HOSPITALERNE I AARHUS Reol nr. 0. Arkivalier fra Ortopædisk Hospital og Aarhus Kommune...10 Reol nr. 1. Gamle arkivalier fra AKH og Sct. Joseph Hospital Reol nr. 2. Hovedbøger, kassebøger, lister over patientindlæggelser og udskrivelser, daglig belægning..17 Reol nr. 3. Styrkebøger (patientindlæggelser) og hovedbøger...19 Reol nr. 4. Bygninger og anlæg (500) (byggesager, og regnskaber, udvidelses- og arbejdsplaner, byggeudvalg og eksterne samarbejdspartnere.19 Reol nr. 5. Bygninger og anlæg (500) fortsat 21 Reol nr. 6. Regnskabsmateriale fra (221). 25 Reol nr. 7. Regnskabsmateriale fra 1960/61 og 1970/71 (221) 26 Reol nr. 8. Regnskabsmateriale fra 1970/71 (221) 26 Reol nr. 9. Regnskabsmateriale fra 1970/71 og fra 1975/76 (221) 26 Reol nr. 10. Regnskabsmateriale fra 1975/76 (221) 26 Reol nr. 11. Regnskabsmateriale fra 1980 (221) 27 Reol nr. 12. Regnskabsmateriale fra 1980 (221) 27 Reol nr. 13. Regnskabsmateriale fra 1990 (221) 28 Reol nr. 14. Regnskabsmateriale fra 1990 (221). 28 Reol nr. 15. Regnskabsmateriale fra 1990 (221).. 28 Reol nr. 16. Regnskabsmateriale særligt - fra 1990 samt fra 1975/76, 1980, 1986, 1987 og Reol nr. 17. Ortopædisk Hospital i Aarhus: Økonomi/regnskabsmateriale fra , personalesager fra før 1947 og stamkort fra Reol nr. 18. Budgetforslag, budgetter, regnskaber og råbalancer 32 Reol nr. 19. Regnskabsregler, kontoplaner, takster, tilskud og refusioner, revision, besparelser (230) 32 Reol nr. 20. Indlagte patienter , et kort per patient (711) 34 Reol nr. 21. Indlagte patienter fortsat , udvalgte ambulante patienter (711) samt journaler (folier) over diverse indtægter (også for patienter) og udgifter ( ) (230) 34 Reol nr. 22. Skejby Sygehus.. 35 Reol nr. 23. Skejby Sygehus

3 Reol nr. 24: Tom.39 Reol nr. 25: Tom.39 Skab nr. 1: Ting fra radiumstationen.39 Skab nr. 2: Gamle regnemaskiner og kasseapparater plus slips og silketørklæder.39 Skab nr. 3: Ting fra radiumstationen.39 Skab nr. 4: Gammelt hospitalsudstyr.39 Skab nr. 5: Ting fra radiumstationen.39 Reol nr. 26. Medicinske specialer/afdelinger, onkologi og radiologi (150). Arkivalier og bogsamling om radiologi og onkologi...40 Reol nr. 27. Kirurgiske, neuro- og diagnostiske specialer/afdelinger (150), Hospitalsog specialeplanlægning (044)...43 Reol nr. 28. Forsyninger og forsyningsafdelinger (154)..45 Reol nr. 29. Ledelse, administration og samarbejde..48 Reol nr. 30. Ledelsesmøder (1213), ledelse af Marselisborg Hospital og samarbejde med andre amter.50 Reol nr. 31. Ansættelsesbreve og særlige personalesager.50 Reol nr. 32. Uddannelse (35) og forskning (140) (også fra MH)..51 Reol nr. 33 Bogsamling beretninger Aarhus Universitet, Opslagsværker, Tidsskrift (stråler). 53 Reol nr. 34 Bogsamling( medicinsk litteratur), Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen mm.. 53 Reol nr. 35. Sikkerhed og kvalitet i patientbehandlingen (1214) 55 Reol nr. 36. Klinisk foto (112), kommunikation og informationsvirksomhed (18). 57 Reol nr. 37. Patientjournaler fra MH, afd.b. 59 Reol nr. 38. Arbejdsskader (37). 59 Reol nr. 39. Arbejdsmiljø (37), beredskabsplaner (61) og forsikringer (234) 59 Reol nr. 40. Personale, ansættelse og arbejdsvilkår (32) 61 Reol nr. 41. Personalesager (sygehjælperskolen) og samlinger af overenskomster, løntabeller, cirkulærer o.lign. (32).. 65 Reol nr. 42. Personalesager, ansættelsesbreve, timelønnede, sygehjælperskolen (32) 65 Reol nr. 43. Personalesager, deraf mange vedr. afgang (32) 66 Reol nr. 44. Personalesager fra MH og SJH, patientjournaler fra SJH. 67 Reol nr. 45. Lønblade, stamkort, ansættelsesbreve og normeringer (32).. 67 Reol nr. 46. Marselisborg Hospital og SCT. Josephs Hospital: Diverse sager. AKH: Personale stamkort og rapporter AARHUS AMTSSYGEHUS NBG, bygning 4, loftet særskilt rum Reol nr. 47. AAS, Patientjournaler og protokoller, afdelinger og administration 69 Reol nr. 48. AAS, Ledelse 76 Reol nr. 49. Kommunikation og beredskab.. 76 Reol nr. 50. AAS, Apotek/medicin og P-sager..77 3

4 Reol nr. 51. AAS, Litteratur, forskning, andre sygehuse, byggesager og økonomi.78 Gulv. AKH og AAS arkitekttegninger, diverse plakater og billeder BILAG BILAG 1. LANDSARKIVET I VIBORG: DOKUMENTER FRA SYGEHUSENE I AARHUS BILAG 2. GEM OG SMID VÆK. Plan for bevaring og kassation af papirarkivalier fra fælles - arkiver og administrative arkiver på Aarhus Universitets Hospital NBG, THG, PPØ mm

5 Indledning Samsø Sygehus er nedlagt som sygehus og Aarhus Universitets Hospital samler snart alle kliniske aktiviteter i Skejby. Det sidstnævnte indebærer rømning og salg af de gamle hospitalsbygninger i Nørrebrogade, Tage Hansens Gade og P.P. Ørumsgade. Hospitalsledelsen godkendte derfor i 2012 vedlagte plan GEM OG SMID VÆK (bilag 2) for oprydning i de administrative arkiver i de gamle hospitalsbygninger. Denne plan er gennemført og alle dokumenter, der er bevaringspligtige eller fundet bevaringsværdige er blevet samlet enten på loftet af Samsø Sygehus (arkivalier fra dette sygehus) eller på loftet i bygning 4, AUH,NBG (arkivalier fra alle Aarhus-sygehusene).Det er planen at arkivet på loftet af bygning 4 overgår til og vil blive varetaget Steno Museum, når hospitalsdriften i bygningerne på NBG ophører. Der er endnu ikke taget stilling til eventuel flytning af arkivalierne fra Samsø Sygehus. Det fremgår af Arkivloven og en række særlove, hvilke dokumenter, der er bevaringspligtige (bilag 2). Sådanne dokumenter er alle bevaret. Det gælder bl.a. samtlige dokumenter fra før 1970, skabt af hospitalet selv (arkivskaberen). Mange andre dokumenter er fundet bevaringsværdige, fordi de i væsentlig grad bidrager til at belyse og forstå udviklingen på hospitalerne i Aarhus. Det drejer sig om dokumenter skabt af hospitalerne selv efter 1970 samt dokumenter fra fremmede arkivskabere bl.a. aviser, den politiske ledelse og centrale sundhedsmyndigheder. De ældste bevarede dokumenter stammer fra før Dokumenter er ordnet efter en række emner/temaer f.eks. kliniske specialer/afdelinger, arbejdsmiljø, bygninger etc. så det er let at sætte sig ind i udviklingen over en lang årrække indenfor det pågældende område. Denne rapport indeholder fortegnelsen over alle de dokumenter, der nu opbevares på loftet af Samsø Sygehus og på loftet bygning 4, AUH,NBG. Følgende oplysninger fremgår (bilag 2): Arkivrum, reol nr., evt. hylde nr. Arkivskaber ( f.eks. Marselisborg hospital) Navne og nr * på tema og dokument (f.eks. økonomi (211), hovedbog Radiumstationen (15205)) Årstal (ved flere år: fra år til år) Antal enheder inden for pågældende kategori ( en enhed kan være en bog, et ringbing, en arkivkasse mm) * Numrene stammer fra A4-sygehusarkiveringssystem og muliggør senere indtastning i en arkivdatabase Hospitalsledelsen har besluttet at alle patientjournaler skal bevares i indskannet elektronisk form. Loftsarkivet på Samsø Sygehus rummer alle gamle patientjournaler fra dette sygehus. Århus arkivet i bygning 4 NBG indeholder de ældste, indbundne patientjournaler fra AAS, samt nogle gamle journaler fra MH, afd. B og fra Sct. Josephs Hospital. Gennemgang af arkiverne og 5

6 mundtlig overlevering har klargjort at en række patientjournaler ikke længere er tilgængelige: Ved branden i C-bygningen 1990 gik mange journaler tabt herunder journalerne fra Ortopædisk hospital og mange fra Neurokirurgisk Afdeling ( ). Det fremgår endvidere at mange afdelinger pga pladsmangel har set sig nødsaget til løbende at kassere patientjournaler i overensstemmelse med gældende regler (bilag 2). Landsarkivet i Viborg huser en del gamle arkivalier fra hospitalerne i Aarhus især fra Fødselsanstalten i Jylland og fra Marselisborg Hospital, men også gamle patientjournaler fra Aarhus Kommunehospital. Disse arkivalier fremgår alle af Bilag 1. Anne Thomassen,

7 1. SAMSØ SYGEHUS (15215). På Samsø Sygehus er de gamle administrative papirarkivalier samt en del patientjounaler er samlet i 2 rum på loftet i sygehusets nordlige bygning, der huser de praktiserende læger i stueetagen. Aktive patientjournaler opbevares i journalarkivet i midterbygningen, der rummer kontorer og sekretariat. Man oplever jævnlig kontakt fra borgere, der ønsker aktindsigt i journaler og er glad for at kunne betjene disse lokalt. Nordbygningen: Loftrum 1. År Antal enheder Art Patientjournaler, plejehjem, gamle tidsskrifter Reol nr. 1, hylde Patientjournaler, indbundne Reol nr. 1, hylde Patientjournaler Reol nr. 2, hylde Diverse vedr. Samsø Plejehjem (på sygehuset) bl.a. bestyrelsesmøder Journaler fra afdøde plejehjemspatienter Reol nr. 2, hylde Journaler fra Asylcenter Ugeskrift for Læger, indbundne årgange Reol nr. 2, hylde Journaler vedr. fødsler Journaler vedr. konsultation hos øjenlæge Patientkort, fysiurgiske Reol nr. 2, hylde Uden-ø s patienter, ambulante + skadestue Skadestuepatienter Journaler vedr. mandlige sterilisationer 7

8 Reol nr.3, hylde 1 Økonomi Sygehus creditor Sygehus Journal Kassebøger Revisionsprotokol Byggekonto Indtægter + udgiftsbilag Hovedbøger Reol nr. 3, hylde 2 Patientoptegnelser og -behandlinger Operationsprotokoller Stamprotokoller over indlagte patienter Ambulante patienter Dagbog ang. Patienter Lovpligtige eftersyn, røntgen Røntgenundersøgelser Røntgenterapi Medicinbestilling Diverse kliniske optegnelser Førstegangs skadestuebehandling Ambulante laboratorium prøver Laboratorieprøver Reol nr. 3, hylde 3-4 Patientjournaler og afgået personale Journaler fra afdøde patienter Reol nr. 3, hylde Afgået personale Gulv Journaler fra afdøde patienter Loftrum 2 Alle reoler og hylder: Journaler fra afdøde patienter 8

9 2. HOSPITALERNE I ÅRHUS. På Aarhus Universitetshospital NBG er alle administrative arkivalier (på nær P-sager) samlet på loftet i bygning 4. Samlingen indeholder mest materiale fra Århus Kommunehospital (AKH), Aarhus Amtssygehus (AAS), Skejby Sygehus (SKS) og Ortopædisk Hospital i Aarhus (OHA), men også nogle dokumenter fra Marselisborg Hospital (MH), Fødselsanstalten i Jylland (FiJ) og Sct. Josephs Hospital. Derudover er der bevaret en del gamle dokumenter fra Århus Kommune og Århus Amt. Dokumenterne på loftet er organiseret efter tilhørshospital og efter tema (se indholdsfortegnelse. Indtil 1970 var AKH og MH ejet og ledet af Aarhus Kommune, AAS af Aarhus Amt, FiJ og OHA af staten mens Sct. Josephs Hospital tilhørte den katolske orden. Fra 1970 overgik alle hospitalerne til Århus Amt. Alle dokumenter frem til 1970 er bevaret. Dokumenter efter 1970 er bevaret i det omfang, det er fundet relevant eller hvor en særlov/særregel gør det obligatorisk, hvilket f.eks gælder alle ansættelsesbreve og personalesager. Personalesager fra Aarhus Sygehusene er primært opbevaret i et kælderrum i bygning 4 på AKH (04A-K-08) og i et kælderrum i portbygningen på AAS. Loftet i bygning 4, NBG. Hver reol er nummereret med start i den østlige ende og slut i de vestlige ende af rummet. For enden af hver reol er ophængt en A4 plakat, som angiver reolens nummer og indhold. Nogle af reolerne indeholder materiale, som kun skal opbevares midlertidigt. Det er hvert sted tydelig markeret i oversigten såvel som på den enkelte enhed. Udtrykket enhed dækker oftest en arkivæske, et ringbind eller en bog. En enhed kan derfor godt indeholde flere mindre enheder f.eks. flere årsberetninger i en arkivæske (kan være angivet som et ekstra tal i parentes). 9

10 Reol nr. 0. Arkivalier fra Ortopædisk Hospital, MH, FiJ, Aarhus Kommune og Aarhus Amt (fra 1970). Materialet fra OHA og FiJ bør på et tidspunkt leveres til Landsarkivet i Viborg (statsinstitutioner).ikke pligt til at gemme materialet fra fremmede arkivskabere (men gør det).en del af materialet står på reolens bagside År Antal enheder Art Ortopædisk Hospital i Aarhus, OHA (07117) P-sager, primært tiltrædelses- og fratrædelsesbreve (en enhed = en arkivæske) Diverse journal Rengøring, linned, service Generelt om OHA BA62 Økonomi BA2 Garage BA3 Fysioterapi BA4 Korrespondence m. personale BA4 Personale, lønninger BA5 Social service BA6 Apoteker ordning BA41 Personalets skatterestancer BA42 Gas, vand og el priser BA43 Funktionærforeningen BA44 Pris abduktionsskinner BA45 Tuberkulose, personale BA46 Overførsel særforsorg 1 BA47 Sygekasser BA48 Personaleuddannelse BA60 Postbehandling BA61 Sygehusinspektorforeningen BA63 Lønninger, fysioterapeuter BA70 Arkitekterne Gads og Møllers projekt BA80 Interimistisk ortopædisk klinik BA98 Forsikring af fast ejendom og løsøre BA101 Lægepersonale BA102 Sygeplejerskerne BA102a Barneplejersker og sygepl. Elever BA102b Beskæftigelsesterapeuter BA103 Kontorpersonale BA105 Køkken- og rengøringspersonale 10

11 Reol 0 fortsat År Antal enheder Art Ortopædisk Hospital i Aarhus, OHA (07117) - fortsat BA110 Haveanlægget BA112 Ejendomme OHA BA124 Kaperkørsel BA136 Arbejdskort BA137 Pensionsvedtægt, tjenestemænd BA232 Civil forsvarsplan BA233 Aflønning af studenter BA235 Løn i ambulatoriet i Aalborg BA236 Forpraktikanter BA237 Personale ansat i Kolding BA238 Kamelianerklinikken i Aalborg BA239 Sct. Hedvig i Kolding BA240 Ambulatorium i Kolding BA 241 Priskontrolrådet BA242 Film om institutionen BA257 Personalestatistik BA258 Læger, folkehusansatte BA259 Særbevillinger BA260 Ortopædhåndskomagere BA261 Kapitalinvestering BA262 Anneksambulatorier BA263 Ulykkesforsikring Budgetter Besparelse ved lukning af OHA Aftaler med SAHVA Røntgenfiln m.m Sygehusforeningen Kontokort, kunder A-M Kontokort, kunder N-Ø Ansøgninger Lønadministration Regnskaber Lønudbetalinger, oversigt, ATP Lønningsjournaler Linnedbog Indtægtsbog Hovedbog for driftskonti 11

12 Reol 0 fortsat År Antal enheder Art Udgiftskassebog Salgsbøger Kasserapport Patientregister Marselisborg Hospital (07114) Ansøgninger + lidt diverse Råbalance (økonomisk) Bygninger- tegninger ( det meste foræret ved 100 års jubilæet) Sygepleje (diverse) og normeringer Læger (diverse) AIDS forebyggelse Arbejdstilsynet Forskning Rationaliseringsopgaver Ledelse og administration Teknologiudvalg, samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg Økonomi bl.a. budget, regnskab, revision Fødselsanstalten i Jylland (07116) Indkøbsbog Regnskabsbog Registratur, indgående skrivelser Bygningsforbedring Inventar tilgang Patienter med tegn på svangerskabsforgiftning. Ved Victor Albeck. Aarhus Kommune (031) Aarhus byråds forhandlinger,referater Aarhus byråds forhandlinger, sagsregistre Aarhus byråds forhandlinger, tillæg Århus Kommunes beretninger Aarhus Købstadskommunes regnskaber Aarhus Købstadskommunes budgetter Aarhus Købstadskommunes overslag Aarhus Kommunal Håndbog Aarhus Kommunes Tjenestemandsvedtægt Aarhus Kommunes Pensionsvedtægt 12

13 Reol 0 fortsat År Antal enheder Ar Aarhus Vejviser Statistisk årbog for Århus kommune Statistisk kvartalsskrift, Aarhus Kommune Århus by s gader og veje Danske byer og deres mænd. Aarhus by Beretning og regnskab, Sygekassen Århus Kommunal årbog Økonomiske og administrative forhold i Storårhus m. bilag. StorÅrhus-Kommissionen Rigshospitalet (807121) Årsberetninger Århus Amt (022) og Amtsrådsforeningen (021) Danske byer og sogne. Aarhus Amtsrådskreds (10) Administrative årsberetninger. Århus Amtskommunes Sygehusvæsen + 10 års oversigt (14) Regnskaber for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetforslag for Århus Amtskommune Budgetforslag for Århus Amtskommune Et hospitalsinformationssystem, rød rapport, EDB-udvalget under Århus Amtskommunes Sygehusvæsen 2002 Århus Amt i tekst og tal Årsberetning om Amtrådsforeningens virksomhed Health Services in Denmark Aarhus Kommunehospital Dubletter af årsberetninger (bagsiden af reolen) 13

14 Reol nr. 1. Gamle arkivalier fra AKH og Sct. Joseph Hospital. Alt skal bevares evigt! Medicin (742) Medicinbøger fra afd. A (K)(5) (15105), afd. B (3)(1523), afd. C (5) (15204),afd. R (3) (15303), afd. D (3)(15205) Økonomi (221) Udgiftshæfte Indtægtsbøger (patientlister) Indtægtsbog for Radiumstationen (15205) Kasserapporter Kassebøger for Aarhus Kommunes Tuberkulose Station (15203) Regnskab for Aarhus Tuberkulose Station (15203) Kassebøger for Radiumstationen i Aarhus (15205) Depositum for Radium (15205) Kassebog for rekreationshjem Sct. Joseph (07115) Kassebog for opbevarede værdier for patienter Kassebog for rekonvalescenthjem i Silkeborg Post kvitteringsbog for patienter Post- og telegraf kvitteringsbog Post kvitteringsbog Telefonregninger Radiumstationen (15205) Indtægter fra Sygekasserne Aarhus og Sct. Clemens Anviste regninger Villa Lille Fri (367) Kvitteringsbog vedr hovedkassen Patientregninger udsendt per giro Pensionsbidrag (3332) Diverse udbetalinger Diverse regninger Legater (270) Langermanns legat for rekonvalescenter Johs. Jørgensen s Legat De små glæders Legat, Radiumstationen (15205) Bogholder Knudsens Legat Fhv. plejer Rasmus Gjedsing Rasmussen og hustrus Legat til bekæmpelse af kræft (15205) Fr. Langermann s Legat 14

15 Reol nr. 1 fortsat Legater - fortsat Friplads. Meulengrachts Legat og Overlæge Weiss og hustrus Legat Købmand af Aarhus, Julius Philipsens Legat Petra, Jørgen og Olga Clausens fødselsdags legat Andreas Weiss Legat Bogtrykker Niels Peter Andreas Licius Nielsen og hustrus legat til fordel for Kræftens Bekæmpelse i Aarhus (15205) Rentier Jørgen Sørensen og hustru s legat til Bekæmpelse af Kræften og Lindring for Kræftpatienter i Aarhus (15205) Entreprenør G. Kjæhrs og hustru Emilie Kjæhrs mindelegat Diverse legater: Ægtefællerne Holms Fond til forskning i kræftsygdomme (-84) (15205), L.C. og Petra Larsens Mindelegat (80-84), Valdemar Kjærs Legat (79-84), Karl Knud Mikkelsens Legat (1968), Else Møllers Legat (1981) m.fl. og diverse skrivelser angående legater Diverse legater: Marie og Peder Bonnerups Legat (1987), Johannes Jørgensens Legat (1990), Knud Nørgårds Gave, samt opgørelse over alle legatkonti ( ). Viggo L. Meyer og hustrus legat 1982, Arv efter apoteker Schmidt 1948 Økonomi (221) Hovedbøger Personale lønninger (320) Årsløn for funktionærer Uge- og timelønnede Månedslønnede Reol nr. 1, hylde 2 Økonomi (221) og klinisk aktivitet Hovedbøger for ind- og udbetalinger Behandlinger med Finsen Lys (15205 og 711) Klinisk aktivitet. Lys og røntgen (15205 og 711) Regninger for veneriske patienter (15210 og 711) Ambulante behandlinger (eks. lupus) og indtægter (15210 og 711) Patientregistre AKH (711) Patientregistre, Radiumstationen (15205 og 711) 15

16 Reol nr. 1, hylde 2 fortsat Sct. Joseph Hospital (07115) Aktivitet på privatklinikker og Krathuset (711) Aktivitet på øreklinikken (15103 og 711) Aktivitet på tandklinikken (15107 og 711) Regnskaber, aftaler m.m. Økonomi (221) Indtægtsbilag for kur og pleje (patientlister) (711) Rationeringsmærker for patienter (711) Kolonnebog vedr. rationeringsmærker Feriekort (3224) Forbrugsvarer, inventar, apparatur (4) Inventarprotokoller Linned per afdeling Privat tøj på afdelinger Personale (31) Funktionærer, tilgang/afgang Forbrugsvarer, inventar, apparatur (4) Forplejning Nyanskaffelser Rengøringsbog Vasketøj Kontorartikler til afdelingerne Reol nr. 1, hylde 3 Økonomi (221) Anvisningsjournaler (711) Årsregnskaber for AKH (711) Regnskab for poli-tandklinikken (15107) Regnskab for Aarhus Tuberkulose Station (15203) Regnskab for Aaby, Vejlby, Vejlby Kommune s Tuberkulose Station (15203) Diverse regnskaber Kassebøger Udgiftsbøger Kassebøger for udgifter (deraf 4 på hylde 4 i reolen) 16

17 Reol nr. 1, hylde 4 Økonomi - fortsat Kassebøger for indtægter Råbalance for AKH Indtægtsbøger (patienter), AKH (711) do do, afd. A (kir afd, senere pæd afd)(151) do do, afd. M (152) do do, afd. C (152) do do, afd. K (151) do do, S (?? ) do do, T (Tuberkulose afd.?)(15203) do do, afd. D (lys og røntgen)(15303) do do, afd. R (Radiumstationen)(15205) Reol nr. 2.Hovedbøger, kassebøger, lister over patient- indlæggelser og udskrivelser, daglig belægning. Alt skal bevares evigt! Reol nr. 2, hylde 1 Økonomi (211) Hovedbøger Reol nr. 2, hylde Hovedkassebøger Kassebøger Daglig kasseopgørelse og -afstemning Bikassebøger for udgifter (anviste/ikke anviste) Bikassebøger for indtægter Udgiftsbog Hovedbøger R (Radiumstationen )(15205) Kassebøger fra Radiumstationen (15205) Rekvisitioner 17

18 Reol nr. 2 hylde 2 - fortsat Daglig tilgang af patienter (indlæggelser) (711) AKH (152) afd. A (151) t afd. B (15203) afd. C (15204) afd. D (15205) afd. K (151) Tuberkulose (15203) afd. A (151) afd. B (15203) afd. (B) C (152) afd. D (15205) Daglig afgang af patienter (udskrivelser) (711) Reol nr. 2, hylde 3 Økonomi (211) Kassejournaler Kassebog Indtægtsbog Kasserapport Kassejournaler R for indtægter (15205) Indtægter/statistik for røntgen/radium behandlinger (15205) Kassejournaler R for udgifter (15205) Militær/Garnisons regninger (732) Reol nr. 2, hylde 4 Patienter/Belægning (711) Fordeling af udenamtspatienter K-L-T (732) Daglige belægningsoversigter, enheder fra hver afdeling Styrkebøger (daglige indlæggelser på alle afdelinger) 18

19 Reol nr.3.styrkebøger (patientindlæggelser) og hovedbøger. Alt skal bevares evigt! Reol nr.3, hylde 1 Patienter (indlæggelser) (711) Styrkebøger (patientindlæggelser på alle afdelinger) Reol nr. 3, hylde 2-5 Økonomi (221) Hovedbøger Reol nr. 4.Bygninger og anlæg (byggesager og -regnskaber, udvidelses- og arbejdsplaner, byggeudvalg og eksterne samarbejdspartnere). Alt før 1970 skal bevares evigt! Herefter er byggeregnskaber, men ikke alle byggesager bevaret. Reol nr. 4, hylde 1 Bygninger og anlæg (500) Den gamle hovedbygning (artikler) Lægebygning og sektionsbygning (15308) Køkkenbygning og funktionærbygning (15405) Medicinerbygning (incl. Festskrift) (152) Kirurgisk afdeling (151) Radiumstationen og radiologisk afdeling (røntgen og lysklinik) - pjecer med beskrivelser og tegninger (15205) Radiumstationen og radiologisk afdeling (røntgen og lysklinik) tegninger (15205) Radiumstationen og radiologisk afdeling (røntgen og lysklinik) - entrepriser og byggeregnskaber (15205) Neurologisk afdeling tegninger, udgiftsbilag (15206) Neurologisk afdeling inventar (15206) Centralvaskeri byggeregnskab (15411) Apotek Medicinsk afdeling (mansardetage og bad til aflusning) - Forslag til afdeling for hud- og kønssygdomme (15301) Kedelhus, køkken, spisestue, administrations- og funktionærbygning (15405) Regnskabsbilag vedr. diverse bygninger og anlæg Boliger for læger og sygeplejersker Tuberkulosestationen (15203).Øverst: gl. tegninger 19

20 Reol nr. 4, hylde 2 Bygninger og anlæg - fortsat Neurokirurgisk afdeling, udvidelse (15102) Nyt Patologisk Institut (15308) Nyt apotek (15301) Kontorbygning (1953), Kedelhus teknisk afdeling (1955 (1970)), Tandklinik (1959) (15403) Nyt vaskeri (15411) Øre- og øjenafdeling inventar (15112) Ny neurologisk afdeling (Højhuset) (15206) Højhuset pjecer, garantibeviser, inventar (15206) Højhuset byggeregnskab (439) (15206) Højhuset byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Reol nr. 4, hylde Højhuset - byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Afdeling A, Børneafdelingen - modernisering (15201) Radiumstation og røntgen - udbygning (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen byggeregnskab (15205) Kirurgisk afdeling udvidelse (151) Reol nr.4, hylde Diverse gamle arkitekt-tegninger Kirurgisk afdeling - kontorer (151) Kirurgisk afdeling apparatur, montering (151) Kirurgisk afdeling udvidelse byggeregnskaber (151) Funktionær spisestue, kantinedisk og madvogn (15405) Hovedkøkken (15405) Køkken og spisestue byggeregnskab (15405) 20

21 Reol nr. 4, hylde 2 Bygninger og anlæg - fortsat Retsmedicinsk Institut (1956), Blodtypelaboratorium ( ), Cardiologisk Laboratorium ( ), Anæstesiologisk afd. etablering (1961), afdeling U- reumatologisk afd. (1963) (15308) Radiumstation og røntgen betatron og kobolt (15205). Reol nr.4, hylde Radiumstationen højvoltterapi byggeregnskaber (15205) 19 (23) Pjecer om AKH og MH (1962) og oversigter over AKH fra 1923, 1936 og Ny administrationsbygning (15404) Fødeklinik (15109) Fødeklinik byggeregnskab (15305) Radiumstationen lineær accelerator (15205) Centrallaboratorium og fysiurgi (15305) Trafiktælling (1962) og elevator trafiktælling (1960) Medicinsk bygning modernisering (152) Revalideringsklinik Centrallaboratoriet byggeregnskab (H27) (15305) Medicinsk afdeling byggeregnskab (152) Reol nr.5, Bygninger og anlæg fortsat Reol nr.5, hylde Byggeudvalg (byggemøder) Fælles vedr. byggesager og retningslinjer Udvidelsesplaner for AKH Årlige arbejdsplaner Vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg Århus Kommunehospital pjecer (75 års jubilæum) Stadsarkitekten (samarbejde med) Arkitekt C. F. Møller (samarbejde med) Ingeniør Sardemann (samarbejde med) Regninger fra Frichs Byggeattester / Bygningsinspektoratet Gade- og haveanlæg + parkering 21

22 Reol nr. 5, hylde 1 fortsat Bygninger og anlæg fortsat Møbler og gulvbelægning Elevatorer Senge- og arealkapacitet Arealfordeling Ombygninger af afdeling P,H,J samt medicinsk kælder og garage Kirurgi ombygning røntgen/skadestue (151) Kirurgi ombygning E,N,T (151) Kirurgi ombygning - diverse (151) Kirurgi ombygning operation/skadestue Vævstypelaboratorium 151) Kirurgi ombyg/udvidelse byggeregnskab (70-48) (151) Vævstypelaboratorium Afdeling A (børn), ombygning (15201) Afdeling A + (B) byggeregnskab (15201) Udvidelse af tunnel og depoter byggeregnskab (70-47) Ny tunnel byggeregnskab (62) Ny tunnel Reol nr.5, hylde Dialyse og transplantationscenter (15204) Afd. B, ombygning/ nybygning (15203) Ny B-bygning + foto af den gamle (15203) Afdeling B byggeregnskab (63) (15203) Central-lab. renov. + tlf. automater, byggeregnskab (15305) Neurokirurgi GS byggeregnskab (66) (15102) Patologi/neuropatologi byggeregnskab (64) (15308) Afdeling D ombyg + accelerator, byggeregnskab (12) (15205) Forbrændingsanlæg (15403) Nyt forbrændingsanlæg (15403) Nyt forbrændingsanlæg byggeregnskab (15403) Apotek ombygning (15301) Apotek ombygning, byggeregnskab (14) (15301) Wholebody CT-skanner,nybygning (15303) Diverse ombygninger: afd.y, teknisk afd., afd.j, afd.j, køkken, vagtleder Vaskeri + byggeregnskab (15411) Ombygning af 9A 22

23 Reol nr. 5, hylde 2 fortsat Bygninger og anlæg fortsat Audiologi byggeri (15103) Diverse anlæg Reol nr.5, hylde Højhus, køkkener og skyllerum, byggeregnskab (11) Skolelokaler, regnskab (13) Nedlæggelse af bygas, byggeregnskab (16) (15403) Afdeling D radiofysisk værksted (15) (15205) Onkologisk afdeling udvidelse,byggeregnskab (18) (15205) Anvendelse af ledigblevne lokaler, byggeregnskab (36) Afd. J, ny OP, byggeregnskab (32) (15112) Diverse regnskaber: Odont afd., afd Y, personsøgere, vaskerør Energisparende foranstaltninger, byggeregnskab (35) (15403) Skadestue byggeregnskab (38) (15101) Afd. Z og endoskopisk lab, byggeregnskab (39) (15110) CT-skanner afd P, byggeregnskab (40) (15304) Afd. D, accelerator, byggeregnskab (41) (15205) Tagetagen i C-bygningen, byggeregnskab (43) (15207) Afd. Z, ambulatoriet, byggeregnskab (44) (15110) B-bygningen, ombygning til medicinerhus, byggeregnskab (45) (15203) Afd. L (OP-stuer) og afd. V (intensiv-stue), byggeregnskab (46) (15105) Afd.K, OP, laminær airflow, byggeregnskab (47), (15104) Apotek, ventilation og pladsforhold, byggeregnskab (48) (15301) Patologisk Institut, ventilation, byggeregnskab (49) (15301) Højhuset (neurohus), ombygning/renovering, byggeregnskab Reol nr.5, hylde Afdeling D, intensiv overvågning, byggeregnskab (53) (15205) Afd. E, op-gang, stue 5 til flowstue, byggeregnskab (55) (15101) Renovering af bygning 3A, byggeregnskab(56) PET-scanner, byggeregnskab (57), (15304) Afd. H, ombygning, byggeregnskab (61), (15103) PET-scanner, byggeregnskab (63), (15304) Bygning 9B, byggeregnskab (64) Bygning 7C, OP-gang, byggeregnskab (65), (151) 23

24 Reol nr. 5, hylde 4 fortsat Bygninger og anlæg fortsat Afd. D, cytostatika-bygning, byggeregnskab (66), (15205) Patienthotel, byggeregnskab (67) (15413) Bygning 9A bylab. plus lægebolig, byggeregnskab (69), (15305) Afd. B, lungemedicinsk afd., byggeregnskab (70) (15203) Patologisk Institut, ligrum/ kapel, byggeregnskab (72) (15308) Bygning A og D, byggeregnskab (75) Onkologisk afd., glastilbygning, byggeregnskab (76), (15205) Bygning 7 ACDE (OP-gang + amb), byggeregnskab) (83) (151) Elevatorsikkerhed, byggeregnskab (84) (15403) Reol nr. 5, hylde Arbejdsmedicinsk klinik,byggeregnskab (85), (15312) Onk.afd., ambulatorium + brachyterapi, byggeregnskab (87) (15205) Bygning 10, 4.etage, byggeregnskab (88) Patologisk Institut, ventilation, byggeregnskab (89) (15308) Neurokirurgisk afd., ambulatorium, byggeregnskab (90) (15102) Klin. Biokemisk afd., bylab. byggeregnskab (92), (15305) Radiologisk afd. (gammel NUK), byggeregnskab (93) (15303) Onkologisk afd. forskning bygning 1, byggeregnskab (95) (15205) Bygning 1, forskningslokaler, byggeregnskab (99) Neurokir. afd., op.-gang renovering, byggeregnskab (97) (15102) Marselisborg centret (98) Marselisborg centret ombygning af kapel til testbolig (04) For enden af reol 5: Meget stor mappe af pap, indeholder fine gamle arkitekttegninger. 24

25 Reol nr 6. Regnskabsmateriale fra Skal gemmes evigt! Reol nr.6, hylde 1 Regnskabsbilag økonomi (221) Radiumstationen: Budgetter og regnskaber ( ) og indtægtsbilag ( ) (15205) 1935/36 1 Radiumstationen, indtægtsbilag (15205) Versurbilag og indtægtsbilag (39/40, 40/41, 41/42) 1940/41 1 Radiumstationen, indtægtsbilag (15205) 1940/41 9 Udgiftsbilag nr /46 1 Radiumstationen, regnskabsbilag (15205) 1945/46 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) 1945/46 2 Indtægtsbilag nr og versurbilag nr /46 13 Udgiftsbilag nr /51 2 Radiumstationen, regnskabsbilag (15205) 1950/51 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) 1952/53 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) Reol nr. 6, hylde /51 16 Udgiftsbilag nr /51 2 Indtægtsbilag nr / Diverse regnskabsbilag 1955/56 4 Radiumstationen, regnskabsbilag (15205) 1955/56 1 Versurbilag 1955/56 28 Udgiftsbilag nr /56 2 Indtægtsbilag 1955/56 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) Reol nr. 6, hylde /61 1 Versurbilag 1960/61 9 Indtægtsbilag 1960/61 10 Radiumstationen, udgiftsbilag (15205) 1960/61 35 Udgiftsbilag nr /66 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag Sct. Joseph Hospital, regninger for indlagte patienter Restancebilag for Kur og Pleje, indlagte pt Restancebilag vedr. ambulante behandlinger Restancebilag vedr. særlige ydelser (ex. Enestue) 25

26 Reol nr.7.regnskabsmateriale fra 1960/ /71. Gemmes evigt! År Antal enheder Art Reol nr. 7, hylde 1-5. Regnskabsbilag (221) 1960/61 21 Udgiftsbilag nr /66 2 Versurbilag 1965/66 28 Indtægtsbilag 1965/ Udgiftsbilag nr Huslejekort (1970/71) og afgang af telefon ( ) Reol nr. 8.Regnskabsmateriale fra 1970/71. Gemmes evigt! Reol nr.8, hylde /71 2 Versurbilag 1970/71 44 Indtægtsbilag nr / Udgiftsbilag nr Reol nr. 9.Regnskabsmateriale fra 1970/71 og 1975/76 Gemmes evigt - særregel vedr. 1975/76 Reol nr.9, hylde /71 49 Udgiftsbilag, nr /71 1 Bilag vedr. sygehusforvaltningen Reol nr.9, hylde / Rapport, regnskabsbilag nr Reol nr.10.regnskabsmateriale fra 1975/76. Gemmes evigt særregel. Resterende regnskabsmateriale fra 1975/76 er i reol nr. 16, hylde 2. Reol nr. 10, hylde /76 14 Rapport, regnskabsbilag nr Reol nr.10, hylde / Anvisning, regnskabsbilag nr

27 Reol nr. 11.Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel.) År Antal enheder Art Reol nr.11 hylde 1-5 Økonomi regnskabsbilag (221) Versurbilag (anvisning) Anvisning/versurbilag nr Versurbilag nr Reol nr. 12. Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel).(resterende regnskabsmateriale fra 1980 findes i reol 16,hylde 3-4) Reol nr. 12, hylde Giro EDB-lister Anvisningsjournaler Redegørelse over kassebeholdning Reol nr. 12, hylde Rapport (flere nummerserier af regnskabsbilag: , , ) Reol nr. 12, hylde Indlagte patienter Dialyse til indlagte patienter (15204) Medicin til hjemmedialyse (15204) Fordelingsregnskab Driftsregnskab Fakturaer, cardiologisk ambulatorium (15202) Fakturaer, N-OP-I Fakturakopier (alfabetisk) Afregning for cirkulærepatienter (alfabetisk) Kautioner, cardiologisk ambulatorium (15202) Afregning, AHG-patienter (15305) Wholebody skanner (15303) Finansiel status og saldobalance vedr. anlæg Feriekort udskrift Udskrift vedr. indkøb 27

28 Reol nr.13. Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel) År Antal enheder Art Økonomi regnskabsbilag (221) Reol nr. 13, hylde Anvisning (regnskabsbilag- 2 nummerserier: nr , ) Reol nr. 14. Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel) Reol 14, hylde Anvisning (regnskabsbilag nr supplement) Giro Reol 14, hylde Rapport (regnskabsbilag flere nummerserier) Reol nr. 15.Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel) Reol nr.15, hylde Rapport- regnskabsbilag supplement (til materialet i reol 14) Kasseafstemning Hovedbøger EDB konverteringslister GIRO specifikationer Overlægers privatpraksis (321) Lægeflytninger. Ansættelse og afskedigelse af læger Anviste speciallægehonorarer vedr. kæbeledsdeformiteter (15107) Anviste lægeerklæringer Specialisthonorarer (321) Jordmodercentret, honorarer (15109) Ilt Kautionsanmodninger og afgivelser Feriekort (3224) 28

29 Reol nr.15, hylde Feriegodtgørelse (3224) Ferie bogholderibilag (3224) Løn, fordeling per måned Løn, bogholderi Lønudbetalingslister Andre fradrag samt fagforening Gruppeliv, præmier (3332) Pensionsindbetaling (3332) Pensionslister (3332) Kildeskat, A-indkomst Hovedbog diverse afstemninger Sygedagpenge AKUT Tjenesterejser Km.-godtgørelse, time/dagpenge, tilsyn fremmede sygehuse Silkeborg data Budgettal vedr. løn Specifikation per lønart Ordre-kopier Husleje PA-kopier Overnatning, afd. N OBS. (15106) AHG- patienter (blødersygdom) (15305) Reol 15 hylde Versurbilag (alfabetisk) Bakteriologisk afdeling, diverse bilag (15311) Grundmateriale fra diverse afdelinger Reol 15 hylde Bilag fra diverse afdelinger Salg fra Apoteket (15301) Bilag vedr. høreapparater (15103) Leveringsskemaer Bilag FADL Blodtypelaboratoriet (15302) Saldo balance februar Kontobøger nr

30 Reol nr. 16. Regnskabsmateriale fra 1990, 1975/76, 1980, 1986, 1987 og Gemmes evigt! År Antal enheder Art Økonomi, regnskabsmateriale (221) Reol nr.16 hylde Kontobøger, nr Kasseopgørelser Kur og pleje. Betalte regninger Saldobalance per Falck opgørelse MH Ugentlige konverteringslister. Anvisningsjournaler Cirkulære patienter Fakturaer i alt, restanceliste, konteringsliste Ydelsesstatistiker Ugentlige konverteringslister Udbetalingslister Kontoudtog fra banken Kasserapport OHA Årsregulering, cirkulære patienter MH Patientfrekvens (daglig belægning) på sengeafdelingerne Betalingsgrupper Reol nr. 16 hylde AHG- patienter (hæmofili, blødersygdom) (15302) Hovedbog, stedkode Afstemte indtægtskonti Restance-afstemning KF-afstemning og udlæg vedr. patienter Saldobalance per /76 6 Versurbilag nr /76 2 DN-journaler, husleje 1975/76 1 Restance-bilag vedr. diverse patienter 1975/76 1 Specialisthonorarer (323) 1975/76 1 EDB-lønblade 1975/76 1 Telefonkvitteringer Versurbilag nr nr Afregning, EF-patienter Kurssikring, skanner (15303) 30

31 Reol nr. 16 hylde 2 fortsat Husleje PA-kopier Ordre, kopier Betalte ordre, kopier Ansættelses- og afskedigelsesbreve, læger (32) Specialisthonorarer (323) Kopier UA-UC Telefon, godtgørelser, attester Restancebilag, alfabetisk AHG-patienter (blødersygdom, hæmofili) (15302) Telefon, ændringer Telefon, regninger Kolonnebøger Reol 16, hylde Hovedbøger Hovedbøger Hovedbøger Reol nr. 17.Ortopædisk Hospital i Aarhus: Økonomi/ regnskabsmateriale fra Personalesager fra før 1947og stamkort fra Alt indtil 1970 samt fra 1975 og 1980 skal gemmes evigt! Materialet bør på et tidspunkt overføres til landsarkivet i Viborg (OHA er en tidligere statsinstitution). Reol nr. 17, hylde 1-3. Regnskabsmateriale (221) Årsoversigter over aktiver/passiver, driftskonti, kreditorer, indtægter og mellemregninger Indkøb af særlige hjælpemidler Hovedbøger Personalesager (32) Personalesager for særlige personalegrupper bl.a. barnesygelejersker, sygeplejeelever, husassistenter og rengøringspersonale Stamkort for personalet 31

32 Reol nr. 18. Budgetforslag, budgetter, regnskaber og råbalancer. Reol 18, hylde 1-2 Budgetforslag og budgetter (211) Budgetforslag per år Tillægsbevillinger Lægerådets budgetforslag (1212) Budgetter Reol 18, hylde Regnskaber og råbalancer Regnskaber og økonomirapporter Informations- og økonomirapporter DRG-regnskab, retningslinier Reol 18, hylde Fordelingsregnskaber Reol nr. 19.Regnskabsregler, kontoplaner, takster, tilskud og refusioner, revision, besparelser (230) Reol nr. 19, hylde 1 Regnskabsregler, kontoplaner, takster, tilskud og refusioner (230) Regnskabsregler og kontoplaner Regnskabsordning og kassevæsen Budget- og regnskabssystem Kontoplaner ØS Takster og takstregulativer Abonnementsaftaler med andre amter Indlæggelse af militære personer Patientoversigter fordelt på amter og afdelinger Udenamts gratisdage og EF-patienter Cirkulærepatienter (se også undervisningssenge/-patienter under Uddannelse og forskning ) Sygehustilskud Statstilskud til neurologisk afd. (15206) og tuberkulose stationen 32

33 Reol nr. 19, hylde 1 fortsat Indenrigsministeriets tilskud til transplantationscentret (15204) Afregning dialyse, medicinsk afd. C (15204) Skrivelser vedr. dialyse, medicinsk afd. C (15204) Regnskaber og aftaler vedr. patologisk institut (15308) Regnskaber vedr. Institut for Almen Medicin i Finsensgade Overnatninger afdeling N (15106) Overlægers privatpraksis Reol 19, hylde 2 Revision (280) og besparelser (204) m.m Restancer og kautioner Statusopgørelser Attestationslister Revisionskontoret Revision / kritisk revision Ekstern revision Reviderede originalregnskaber Kildeskat Budgetoverførsel fra OHA Rationalisering og resourcespild Besparelser Reol 19, hylde 3 Diverse vedr. økonomi (20) Århus skattevæsen, statistiske tabeller Skatteredegørelser Ejendomsskyld + ejendomsskat Hovedbøger (mikrofilm) Kvoter Diverse nøgletal Reol 19, hylde Huslejekort Afskrivningskort 33

34 Reol nr. 20.Indlagte patienter (et kort per patient) (711). Indlagte patienter (et kort per patient) (711) Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 21. Indlagte patienter - fortsat , udvalgte ambulante patienter (711) samt journaler (folier) over diverse indtægter (herunder for patienter) og udgifter ( ) (230 ). Reol nr. 21, hylde 1 Indlagte og udvalgte ambulante patienter (et kort per patient) (711) Indlagte patienter Reol nr. 21, hylde Indlagte patienter Reol nr. 21, hylde Indlagte patienter Ambulante patienter (gule kort) afd. H (15103) Dialysepatienter (kort) (15204) Journaler(folier) over indtægter (incl. for patienter) og udgifter (221) Hoved-, indtægts-, udgifts- samlejournalfolier Patientjournalfolier Patientjournalfolier og diverse journalfolier 34

35 Reol nr. 21, hylde Indtægts-, udgifts- og diverse folier Patientjournalfolier Patientjournalfolier Radiumstationen (15205) Ambulante patienter, Odontologisk afd. (15107) og Hørecentralen (15103) Reol nr.21, hylde Indtægts- og udgiftsjournaler Patientjournalfolier Diverse journalfolier Ambulante patienter (gule kort) neurofysiologisk afd. (15310) Udskrevne patienter fra fødeklinikken (15109) Reol nr. 22. Skejby Sygehus Reol nr.22, hylde 1 Ledelse, samarbejde og administration Hospitalsledelsesmøder (HL-møder) Hygiejneudvalg Afdelingsledelsesmøder (AL-møder) Statusmøder med afdelingsledelser Reol nr.22, hylde HMU-møder HMU: personalepolitik og rygepolitik Personalepolitisk styregruppe Fælles HMU/HSIO-møder LSU (alle afdelinger) LSU for administrationen Administration / økonomi Budgetter / regnskaber Besparelser Legater Revision IT og anskaffelser LIS-system EDB-handlingsplan EPJ 35

36 Reol nr. 22 fortsat DICOM EDB-udstyr og sikkerhed Hjertedatabase Obstetriksystem Anskaffelser Reol nr.22 hylde 3 Arbejdsmiljø og personale Sikkerhedsorganisation Arbejdstilsyn Bedriftsorganisation senge på gangen Personalets klager Konflikt / strejke Kunstforeningen Feriehuse Overlægeråd Lægestabstruktur Yngre læger (herunder inspektor-rapporter) Læger praksiskonsulenter Oversygeplejerskeråd Sygepleje Sygepleje-uddannelse Reol nr. 22 hylde 4 Mærkedage og kommunikation Besøg på Skejby Udklip og pressemeddelelser Historie og udvidelse af Skejby Sygehus Mærkedage herunder cheflægeskift og fotos In-Tryk personaleblad Fotos personale i administrationen Fotos personaleforeningen Fotos af arbejdet med nautilen Videofilm Fra AKH 1987 (ikke bearbejdet) Råoptagelser i forbindelse med indvielsen af Skejby Sygehus Villy Helleskov 40 år Dagens and på Skejby Sygehus 36

37 Reol nr. 22 hylde 4 fortsat Videofilm fortsat Skejby en arbejdsplads (incl. råbånd)? 3 Ankomst af MR-scanner Indvielse af Skejby administrationen mm.? 1 Når katastrofen sker Rengøring Nyretransplantation mor/datter Indvielse Skejby Sygehus (bygning?) Hjerteoperation på Skejby Sygehus IT-temadag på Skejby Sygehus Præsentation af Skejby Sygehus I selskab med Aarhus Amt Klovnen kommer Ett hem hemifrån. Meningen med livet på Ronald McDonald Hus Reol nr.22 hylde 5 Bygninger byggesager Rumtegninger Byggemøder Byggeledelse og udvalg Styregruppe C/K Byggemøde-referater Byggemøder Anlægsøkonomi og regnskaber Økonomi, licitationer og regnskaber Anlægsøkonomi, 2.etape Mapper med tegninger Tegninger afd. B og T Tegninger diverse Tegning bygning C4 og hovedindgang Tegning af auditorier, køkken, kantine mm Projekt forskerpark tegninger Tegninger adm., rtg., NUK mm Tegninger oversigt Diverse vedr. 2.etape Udflytning af A/Y og I/K/C diverse Diverse vedr. 2.etape Infektionsmedicin og mikrobiologi 37

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 21, stk. 5, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

1. Styrelsesvedtægt 4. 2. Forretningsorden for regionsrådet 6. 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8

1. Styrelsesvedtægt 4. 2. Forretningsorden for regionsrådet 6. 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr.1401 af 1. november

Læs mere

Udviklingen af et sundhedsvæsen - illustreret ved Vejle Amt

Udviklingen af et sundhedsvæsen - illustreret ved Vejle Amt Udviklingen af et sundhedsvæsen - illustreret ved Vejle Amt Kjeld Møller Pedersen Institute of Public Health Health Economics, University of Southern Denmark E mail: kmp@sam.sdu.dk Health Economics Papers

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem

Læs mere

sygekassernes administration

sygekassernes administration BETÆNKNING VEDRØRENDE sygekassernes administration AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 7. DECEMBER 1960 NEDSATTE UDVALG OM SYGEKASSERNES ADMINISTRATION BETÆNKNING NR. 292 1961 PRINTED IN DENMARK BY

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune...

Læs mere

Årsrapport for fællesfonden 2002

Årsrapport for fællesfonden 2002 Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. KIRKEMINISTERENS FORORD 3 10.3 Kordegne-,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven 2014. Bladet udsendes 2 gange om året.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Region Midtjylland Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 16 Samarbejdsaftale mellem

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 3 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 Hvad er meningen med sygehusplanerne? side 12 Godt samarbejde giver Danmarks hurtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uddrag af mail-korrespondance 23. februar: Fra regionsrådsformand Bent Hansen og regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland: Kære hospitalsledelser. En stor

Læs mere