HOSPITALSARKIVET I AARHUS OG PÅ SAMSØ.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOSPITALSARKIVET I AARHUS OG PÅ SAMSØ."

Transkript

1 HOSPITALSARKIVET I AARHUS OG PÅ SAMSØ. Arkivalier fra: Aarhus Kommunehospital Aarhus Amtssygehus Fødselsanstalten i Jylland Marselisborg Hospital Ortopædisk Hospital i Aarhus Samsø Sygehus mm. April 2015 Anne Thomassen

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 5 1. SAMSØ SYGEHUS HOSPITALERNE I AARHUS Reol nr. 0. Arkivalier fra Ortopædisk Hospital og Aarhus Kommune...10 Reol nr. 1. Gamle arkivalier fra AKH og Sct. Joseph Hospital Reol nr. 2. Hovedbøger, kassebøger, lister over patientindlæggelser og udskrivelser, daglig belægning..17 Reol nr. 3. Styrkebøger (patientindlæggelser) og hovedbøger...19 Reol nr. 4. Bygninger og anlæg (500) (byggesager, og regnskaber, udvidelses- og arbejdsplaner, byggeudvalg og eksterne samarbejdspartnere.19 Reol nr. 5. Bygninger og anlæg (500) fortsat 21 Reol nr. 6. Regnskabsmateriale fra (221). 25 Reol nr. 7. Regnskabsmateriale fra 1960/61 og 1970/71 (221) 26 Reol nr. 8. Regnskabsmateriale fra 1970/71 (221) 26 Reol nr. 9. Regnskabsmateriale fra 1970/71 og fra 1975/76 (221) 26 Reol nr. 10. Regnskabsmateriale fra 1975/76 (221) 26 Reol nr. 11. Regnskabsmateriale fra 1980 (221) 27 Reol nr. 12. Regnskabsmateriale fra 1980 (221) 27 Reol nr. 13. Regnskabsmateriale fra 1990 (221) 28 Reol nr. 14. Regnskabsmateriale fra 1990 (221). 28 Reol nr. 15. Regnskabsmateriale fra 1990 (221).. 28 Reol nr. 16. Regnskabsmateriale særligt - fra 1990 samt fra 1975/76, 1980, 1986, 1987 og Reol nr. 17. Ortopædisk Hospital i Aarhus: Økonomi/regnskabsmateriale fra , personalesager fra før 1947 og stamkort fra Reol nr. 18. Budgetforslag, budgetter, regnskaber og råbalancer 32 Reol nr. 19. Regnskabsregler, kontoplaner, takster, tilskud og refusioner, revision, besparelser (230) 32 Reol nr. 20. Indlagte patienter , et kort per patient (711) 34 Reol nr. 21. Indlagte patienter fortsat , udvalgte ambulante patienter (711) samt journaler (folier) over diverse indtægter (også for patienter) og udgifter ( ) (230) 34 Reol nr. 22. Skejby Sygehus.. 35 Reol nr. 23. Skejby Sygehus

3 Reol nr. 24: Tom.39 Reol nr. 25: Tom.39 Skab nr. 1: Ting fra radiumstationen.39 Skab nr. 2: Gamle regnemaskiner og kasseapparater plus slips og silketørklæder.39 Skab nr. 3: Ting fra radiumstationen.39 Skab nr. 4: Gammelt hospitalsudstyr.39 Skab nr. 5: Ting fra radiumstationen.39 Reol nr. 26. Medicinske specialer/afdelinger, onkologi og radiologi (150). Arkivalier og bogsamling om radiologi og onkologi...40 Reol nr. 27. Kirurgiske, neuro- og diagnostiske specialer/afdelinger (150), Hospitalsog specialeplanlægning (044)...43 Reol nr. 28. Forsyninger og forsyningsafdelinger (154)..45 Reol nr. 29. Ledelse, administration og samarbejde..48 Reol nr. 30. Ledelsesmøder (1213), ledelse af Marselisborg Hospital og samarbejde med andre amter.50 Reol nr. 31. Ansættelsesbreve og særlige personalesager.50 Reol nr. 32. Uddannelse (35) og forskning (140) (også fra MH)..51 Reol nr. 33 Bogsamling beretninger Aarhus Universitet, Opslagsværker, Tidsskrift (stråler). 53 Reol nr. 34 Bogsamling( medicinsk litteratur), Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen mm.. 53 Reol nr. 35. Sikkerhed og kvalitet i patientbehandlingen (1214) 55 Reol nr. 36. Klinisk foto (112), kommunikation og informationsvirksomhed (18). 57 Reol nr. 37. Patientjournaler fra MH, afd.b. 59 Reol nr. 38. Arbejdsskader (37). 59 Reol nr. 39. Arbejdsmiljø (37), beredskabsplaner (61) og forsikringer (234) 59 Reol nr. 40. Personale, ansættelse og arbejdsvilkår (32) 61 Reol nr. 41. Personalesager (sygehjælperskolen) og samlinger af overenskomster, løntabeller, cirkulærer o.lign. (32).. 65 Reol nr. 42. Personalesager, ansættelsesbreve, timelønnede, sygehjælperskolen (32) 65 Reol nr. 43. Personalesager, deraf mange vedr. afgang (32) 66 Reol nr. 44. Personalesager fra MH og SJH, patientjournaler fra SJH. 67 Reol nr. 45. Lønblade, stamkort, ansættelsesbreve og normeringer (32).. 67 Reol nr. 46. Marselisborg Hospital og SCT. Josephs Hospital: Diverse sager. AKH: Personale stamkort og rapporter AARHUS AMTSSYGEHUS NBG, bygning 4, loftet særskilt rum Reol nr. 47. AAS, Patientjournaler og protokoller, afdelinger og administration 69 Reol nr. 48. AAS, Ledelse 76 Reol nr. 49. Kommunikation og beredskab.. 76 Reol nr. 50. AAS, Apotek/medicin og P-sager..77 3

4 Reol nr. 51. AAS, Litteratur, forskning, andre sygehuse, byggesager og økonomi.78 Gulv. AKH og AAS arkitekttegninger, diverse plakater og billeder BILAG BILAG 1. LANDSARKIVET I VIBORG: DOKUMENTER FRA SYGEHUSENE I AARHUS BILAG 2. GEM OG SMID VÆK. Plan for bevaring og kassation af papirarkivalier fra fælles - arkiver og administrative arkiver på Aarhus Universitets Hospital NBG, THG, PPØ mm

5 Indledning Samsø Sygehus er nedlagt som sygehus og Aarhus Universitets Hospital samler snart alle kliniske aktiviteter i Skejby. Det sidstnævnte indebærer rømning og salg af de gamle hospitalsbygninger i Nørrebrogade, Tage Hansens Gade og P.P. Ørumsgade. Hospitalsledelsen godkendte derfor i 2012 vedlagte plan GEM OG SMID VÆK (bilag 2) for oprydning i de administrative arkiver i de gamle hospitalsbygninger. Denne plan er gennemført og alle dokumenter, der er bevaringspligtige eller fundet bevaringsværdige er blevet samlet enten på loftet af Samsø Sygehus (arkivalier fra dette sygehus) eller på loftet i bygning 4, AUH,NBG (arkivalier fra alle Aarhus-sygehusene).Det er planen at arkivet på loftet af bygning 4 overgår til og vil blive varetaget Steno Museum, når hospitalsdriften i bygningerne på NBG ophører. Der er endnu ikke taget stilling til eventuel flytning af arkivalierne fra Samsø Sygehus. Det fremgår af Arkivloven og en række særlove, hvilke dokumenter, der er bevaringspligtige (bilag 2). Sådanne dokumenter er alle bevaret. Det gælder bl.a. samtlige dokumenter fra før 1970, skabt af hospitalet selv (arkivskaberen). Mange andre dokumenter er fundet bevaringsværdige, fordi de i væsentlig grad bidrager til at belyse og forstå udviklingen på hospitalerne i Aarhus. Det drejer sig om dokumenter skabt af hospitalerne selv efter 1970 samt dokumenter fra fremmede arkivskabere bl.a. aviser, den politiske ledelse og centrale sundhedsmyndigheder. De ældste bevarede dokumenter stammer fra før Dokumenter er ordnet efter en række emner/temaer f.eks. kliniske specialer/afdelinger, arbejdsmiljø, bygninger etc. så det er let at sætte sig ind i udviklingen over en lang årrække indenfor det pågældende område. Denne rapport indeholder fortegnelsen over alle de dokumenter, der nu opbevares på loftet af Samsø Sygehus og på loftet bygning 4, AUH,NBG. Følgende oplysninger fremgår (bilag 2): Arkivrum, reol nr., evt. hylde nr. Arkivskaber ( f.eks. Marselisborg hospital) Navne og nr * på tema og dokument (f.eks. økonomi (211), hovedbog Radiumstationen (15205)) Årstal (ved flere år: fra år til år) Antal enheder inden for pågældende kategori ( en enhed kan være en bog, et ringbing, en arkivkasse mm) * Numrene stammer fra A4-sygehusarkiveringssystem og muliggør senere indtastning i en arkivdatabase Hospitalsledelsen har besluttet at alle patientjournaler skal bevares i indskannet elektronisk form. Loftsarkivet på Samsø Sygehus rummer alle gamle patientjournaler fra dette sygehus. Århus arkivet i bygning 4 NBG indeholder de ældste, indbundne patientjournaler fra AAS, samt nogle gamle journaler fra MH, afd. B og fra Sct. Josephs Hospital. Gennemgang af arkiverne og 5

6 mundtlig overlevering har klargjort at en række patientjournaler ikke længere er tilgængelige: Ved branden i C-bygningen 1990 gik mange journaler tabt herunder journalerne fra Ortopædisk hospital og mange fra Neurokirurgisk Afdeling ( ). Det fremgår endvidere at mange afdelinger pga pladsmangel har set sig nødsaget til løbende at kassere patientjournaler i overensstemmelse med gældende regler (bilag 2). Landsarkivet i Viborg huser en del gamle arkivalier fra hospitalerne i Aarhus især fra Fødselsanstalten i Jylland og fra Marselisborg Hospital, men også gamle patientjournaler fra Aarhus Kommunehospital. Disse arkivalier fremgår alle af Bilag 1. Anne Thomassen,

7 1. SAMSØ SYGEHUS (15215). På Samsø Sygehus er de gamle administrative papirarkivalier samt en del patientjounaler er samlet i 2 rum på loftet i sygehusets nordlige bygning, der huser de praktiserende læger i stueetagen. Aktive patientjournaler opbevares i journalarkivet i midterbygningen, der rummer kontorer og sekretariat. Man oplever jævnlig kontakt fra borgere, der ønsker aktindsigt i journaler og er glad for at kunne betjene disse lokalt. Nordbygningen: Loftrum 1. År Antal enheder Art Patientjournaler, plejehjem, gamle tidsskrifter Reol nr. 1, hylde Patientjournaler, indbundne Reol nr. 1, hylde Patientjournaler Reol nr. 2, hylde Diverse vedr. Samsø Plejehjem (på sygehuset) bl.a. bestyrelsesmøder Journaler fra afdøde plejehjemspatienter Reol nr. 2, hylde Journaler fra Asylcenter Ugeskrift for Læger, indbundne årgange Reol nr. 2, hylde Journaler vedr. fødsler Journaler vedr. konsultation hos øjenlæge Patientkort, fysiurgiske Reol nr. 2, hylde Uden-ø s patienter, ambulante + skadestue Skadestuepatienter Journaler vedr. mandlige sterilisationer 7

8 Reol nr.3, hylde 1 Økonomi Sygehus creditor Sygehus Journal Kassebøger Revisionsprotokol Byggekonto Indtægter + udgiftsbilag Hovedbøger Reol nr. 3, hylde 2 Patientoptegnelser og -behandlinger Operationsprotokoller Stamprotokoller over indlagte patienter Ambulante patienter Dagbog ang. Patienter Lovpligtige eftersyn, røntgen Røntgenundersøgelser Røntgenterapi Medicinbestilling Diverse kliniske optegnelser Førstegangs skadestuebehandling Ambulante laboratorium prøver Laboratorieprøver Reol nr. 3, hylde 3-4 Patientjournaler og afgået personale Journaler fra afdøde patienter Reol nr. 3, hylde Afgået personale Gulv Journaler fra afdøde patienter Loftrum 2 Alle reoler og hylder: Journaler fra afdøde patienter 8

9 2. HOSPITALERNE I ÅRHUS. På Aarhus Universitetshospital NBG er alle administrative arkivalier (på nær P-sager) samlet på loftet i bygning 4. Samlingen indeholder mest materiale fra Århus Kommunehospital (AKH), Aarhus Amtssygehus (AAS), Skejby Sygehus (SKS) og Ortopædisk Hospital i Aarhus (OHA), men også nogle dokumenter fra Marselisborg Hospital (MH), Fødselsanstalten i Jylland (FiJ) og Sct. Josephs Hospital. Derudover er der bevaret en del gamle dokumenter fra Århus Kommune og Århus Amt. Dokumenterne på loftet er organiseret efter tilhørshospital og efter tema (se indholdsfortegnelse. Indtil 1970 var AKH og MH ejet og ledet af Aarhus Kommune, AAS af Aarhus Amt, FiJ og OHA af staten mens Sct. Josephs Hospital tilhørte den katolske orden. Fra 1970 overgik alle hospitalerne til Århus Amt. Alle dokumenter frem til 1970 er bevaret. Dokumenter efter 1970 er bevaret i det omfang, det er fundet relevant eller hvor en særlov/særregel gør det obligatorisk, hvilket f.eks gælder alle ansættelsesbreve og personalesager. Personalesager fra Aarhus Sygehusene er primært opbevaret i et kælderrum i bygning 4 på AKH (04A-K-08) og i et kælderrum i portbygningen på AAS. Loftet i bygning 4, NBG. Hver reol er nummereret med start i den østlige ende og slut i de vestlige ende af rummet. For enden af hver reol er ophængt en A4 plakat, som angiver reolens nummer og indhold. Nogle af reolerne indeholder materiale, som kun skal opbevares midlertidigt. Det er hvert sted tydelig markeret i oversigten såvel som på den enkelte enhed. Udtrykket enhed dækker oftest en arkivæske, et ringbind eller en bog. En enhed kan derfor godt indeholde flere mindre enheder f.eks. flere årsberetninger i en arkivæske (kan være angivet som et ekstra tal i parentes). 9

10 Reol nr. 0. Arkivalier fra Ortopædisk Hospital, MH, FiJ, Aarhus Kommune og Aarhus Amt (fra 1970). Materialet fra OHA og FiJ bør på et tidspunkt leveres til Landsarkivet i Viborg (statsinstitutioner).ikke pligt til at gemme materialet fra fremmede arkivskabere (men gør det).en del af materialet står på reolens bagside År Antal enheder Art Ortopædisk Hospital i Aarhus, OHA (07117) P-sager, primært tiltrædelses- og fratrædelsesbreve (en enhed = en arkivæske) Diverse journal Rengøring, linned, service Generelt om OHA BA62 Økonomi BA2 Garage BA3 Fysioterapi BA4 Korrespondence m. personale BA4 Personale, lønninger BA5 Social service BA6 Apoteker ordning BA41 Personalets skatterestancer BA42 Gas, vand og el priser BA43 Funktionærforeningen BA44 Pris abduktionsskinner BA45 Tuberkulose, personale BA46 Overførsel særforsorg 1 BA47 Sygekasser BA48 Personaleuddannelse BA60 Postbehandling BA61 Sygehusinspektorforeningen BA63 Lønninger, fysioterapeuter BA70 Arkitekterne Gads og Møllers projekt BA80 Interimistisk ortopædisk klinik BA98 Forsikring af fast ejendom og løsøre BA101 Lægepersonale BA102 Sygeplejerskerne BA102a Barneplejersker og sygepl. Elever BA102b Beskæftigelsesterapeuter BA103 Kontorpersonale BA105 Køkken- og rengøringspersonale 10

11 Reol 0 fortsat År Antal enheder Art Ortopædisk Hospital i Aarhus, OHA (07117) - fortsat BA110 Haveanlægget BA112 Ejendomme OHA BA124 Kaperkørsel BA136 Arbejdskort BA137 Pensionsvedtægt, tjenestemænd BA232 Civil forsvarsplan BA233 Aflønning af studenter BA235 Løn i ambulatoriet i Aalborg BA236 Forpraktikanter BA237 Personale ansat i Kolding BA238 Kamelianerklinikken i Aalborg BA239 Sct. Hedvig i Kolding BA240 Ambulatorium i Kolding BA 241 Priskontrolrådet BA242 Film om institutionen BA257 Personalestatistik BA258 Læger, folkehusansatte BA259 Særbevillinger BA260 Ortopædhåndskomagere BA261 Kapitalinvestering BA262 Anneksambulatorier BA263 Ulykkesforsikring Budgetter Besparelse ved lukning af OHA Aftaler med SAHVA Røntgenfiln m.m Sygehusforeningen Kontokort, kunder A-M Kontokort, kunder N-Ø Ansøgninger Lønadministration Regnskaber Lønudbetalinger, oversigt, ATP Lønningsjournaler Linnedbog Indtægtsbog Hovedbog for driftskonti 11

12 Reol 0 fortsat År Antal enheder Art Udgiftskassebog Salgsbøger Kasserapport Patientregister Marselisborg Hospital (07114) Ansøgninger + lidt diverse Råbalance (økonomisk) Bygninger- tegninger ( det meste foræret ved 100 års jubilæet) Sygepleje (diverse) og normeringer Læger (diverse) AIDS forebyggelse Arbejdstilsynet Forskning Rationaliseringsopgaver Ledelse og administration Teknologiudvalg, samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg Økonomi bl.a. budget, regnskab, revision Fødselsanstalten i Jylland (07116) Indkøbsbog Regnskabsbog Registratur, indgående skrivelser Bygningsforbedring Inventar tilgang Patienter med tegn på svangerskabsforgiftning. Ved Victor Albeck. Aarhus Kommune (031) Aarhus byråds forhandlinger,referater Aarhus byråds forhandlinger, sagsregistre Aarhus byråds forhandlinger, tillæg Århus Kommunes beretninger Aarhus Købstadskommunes regnskaber Aarhus Købstadskommunes budgetter Aarhus Købstadskommunes overslag Aarhus Kommunal Håndbog Aarhus Kommunes Tjenestemandsvedtægt Aarhus Kommunes Pensionsvedtægt 12

13 Reol 0 fortsat År Antal enheder Ar Aarhus Vejviser Statistisk årbog for Århus kommune Statistisk kvartalsskrift, Aarhus Kommune Århus by s gader og veje Danske byer og deres mænd. Aarhus by Beretning og regnskab, Sygekassen Århus Kommunal årbog Økonomiske og administrative forhold i Storårhus m. bilag. StorÅrhus-Kommissionen Rigshospitalet (807121) Årsberetninger Århus Amt (022) og Amtsrådsforeningen (021) Danske byer og sogne. Aarhus Amtsrådskreds (10) Administrative årsberetninger. Århus Amtskommunes Sygehusvæsen + 10 års oversigt (14) Regnskaber for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetter for Århus Amtskommune Budgetforslag for Århus Amtskommune Budgetforslag for Århus Amtskommune Et hospitalsinformationssystem, rød rapport, EDB-udvalget under Århus Amtskommunes Sygehusvæsen 2002 Århus Amt i tekst og tal Årsberetning om Amtrådsforeningens virksomhed Health Services in Denmark Aarhus Kommunehospital Dubletter af årsberetninger (bagsiden af reolen) 13

14 Reol nr. 1. Gamle arkivalier fra AKH og Sct. Joseph Hospital. Alt skal bevares evigt! Medicin (742) Medicinbøger fra afd. A (K)(5) (15105), afd. B (3)(1523), afd. C (5) (15204),afd. R (3) (15303), afd. D (3)(15205) Økonomi (221) Udgiftshæfte Indtægtsbøger (patientlister) Indtægtsbog for Radiumstationen (15205) Kasserapporter Kassebøger for Aarhus Kommunes Tuberkulose Station (15203) Regnskab for Aarhus Tuberkulose Station (15203) Kassebøger for Radiumstationen i Aarhus (15205) Depositum for Radium (15205) Kassebog for rekreationshjem Sct. Joseph (07115) Kassebog for opbevarede værdier for patienter Kassebog for rekonvalescenthjem i Silkeborg Post kvitteringsbog for patienter Post- og telegraf kvitteringsbog Post kvitteringsbog Telefonregninger Radiumstationen (15205) Indtægter fra Sygekasserne Aarhus og Sct. Clemens Anviste regninger Villa Lille Fri (367) Kvitteringsbog vedr hovedkassen Patientregninger udsendt per giro Pensionsbidrag (3332) Diverse udbetalinger Diverse regninger Legater (270) Langermanns legat for rekonvalescenter Johs. Jørgensen s Legat De små glæders Legat, Radiumstationen (15205) Bogholder Knudsens Legat Fhv. plejer Rasmus Gjedsing Rasmussen og hustrus Legat til bekæmpelse af kræft (15205) Fr. Langermann s Legat 14

15 Reol nr. 1 fortsat Legater - fortsat Friplads. Meulengrachts Legat og Overlæge Weiss og hustrus Legat Købmand af Aarhus, Julius Philipsens Legat Petra, Jørgen og Olga Clausens fødselsdags legat Andreas Weiss Legat Bogtrykker Niels Peter Andreas Licius Nielsen og hustrus legat til fordel for Kræftens Bekæmpelse i Aarhus (15205) Rentier Jørgen Sørensen og hustru s legat til Bekæmpelse af Kræften og Lindring for Kræftpatienter i Aarhus (15205) Entreprenør G. Kjæhrs og hustru Emilie Kjæhrs mindelegat Diverse legater: Ægtefællerne Holms Fond til forskning i kræftsygdomme (-84) (15205), L.C. og Petra Larsens Mindelegat (80-84), Valdemar Kjærs Legat (79-84), Karl Knud Mikkelsens Legat (1968), Else Møllers Legat (1981) m.fl. og diverse skrivelser angående legater Diverse legater: Marie og Peder Bonnerups Legat (1987), Johannes Jørgensens Legat (1990), Knud Nørgårds Gave, samt opgørelse over alle legatkonti ( ). Viggo L. Meyer og hustrus legat 1982, Arv efter apoteker Schmidt 1948 Økonomi (221) Hovedbøger Personale lønninger (320) Årsløn for funktionærer Uge- og timelønnede Månedslønnede Reol nr. 1, hylde 2 Økonomi (221) og klinisk aktivitet Hovedbøger for ind- og udbetalinger Behandlinger med Finsen Lys (15205 og 711) Klinisk aktivitet. Lys og røntgen (15205 og 711) Regninger for veneriske patienter (15210 og 711) Ambulante behandlinger (eks. lupus) og indtægter (15210 og 711) Patientregistre AKH (711) Patientregistre, Radiumstationen (15205 og 711) 15

16 Reol nr. 1, hylde 2 fortsat Sct. Joseph Hospital (07115) Aktivitet på privatklinikker og Krathuset (711) Aktivitet på øreklinikken (15103 og 711) Aktivitet på tandklinikken (15107 og 711) Regnskaber, aftaler m.m. Økonomi (221) Indtægtsbilag for kur og pleje (patientlister) (711) Rationeringsmærker for patienter (711) Kolonnebog vedr. rationeringsmærker Feriekort (3224) Forbrugsvarer, inventar, apparatur (4) Inventarprotokoller Linned per afdeling Privat tøj på afdelinger Personale (31) Funktionærer, tilgang/afgang Forbrugsvarer, inventar, apparatur (4) Forplejning Nyanskaffelser Rengøringsbog Vasketøj Kontorartikler til afdelingerne Reol nr. 1, hylde 3 Økonomi (221) Anvisningsjournaler (711) Årsregnskaber for AKH (711) Regnskab for poli-tandklinikken (15107) Regnskab for Aarhus Tuberkulose Station (15203) Regnskab for Aaby, Vejlby, Vejlby Kommune s Tuberkulose Station (15203) Diverse regnskaber Kassebøger Udgiftsbøger Kassebøger for udgifter (deraf 4 på hylde 4 i reolen) 16

17 Reol nr. 1, hylde 4 Økonomi - fortsat Kassebøger for indtægter Råbalance for AKH Indtægtsbøger (patienter), AKH (711) do do, afd. A (kir afd, senere pæd afd)(151) do do, afd. M (152) do do, afd. C (152) do do, afd. K (151) do do, S (?? ) do do, T (Tuberkulose afd.?)(15203) do do, afd. D (lys og røntgen)(15303) do do, afd. R (Radiumstationen)(15205) Reol nr. 2.Hovedbøger, kassebøger, lister over patient- indlæggelser og udskrivelser, daglig belægning. Alt skal bevares evigt! Reol nr. 2, hylde 1 Økonomi (211) Hovedbøger Reol nr. 2, hylde Hovedkassebøger Kassebøger Daglig kasseopgørelse og -afstemning Bikassebøger for udgifter (anviste/ikke anviste) Bikassebøger for indtægter Udgiftsbog Hovedbøger R (Radiumstationen )(15205) Kassebøger fra Radiumstationen (15205) Rekvisitioner 17

18 Reol nr. 2 hylde 2 - fortsat Daglig tilgang af patienter (indlæggelser) (711) AKH (152) afd. A (151) t afd. B (15203) afd. C (15204) afd. D (15205) afd. K (151) Tuberkulose (15203) afd. A (151) afd. B (15203) afd. (B) C (152) afd. D (15205) Daglig afgang af patienter (udskrivelser) (711) Reol nr. 2, hylde 3 Økonomi (211) Kassejournaler Kassebog Indtægtsbog Kasserapport Kassejournaler R for indtægter (15205) Indtægter/statistik for røntgen/radium behandlinger (15205) Kassejournaler R for udgifter (15205) Militær/Garnisons regninger (732) Reol nr. 2, hylde 4 Patienter/Belægning (711) Fordeling af udenamtspatienter K-L-T (732) Daglige belægningsoversigter, enheder fra hver afdeling Styrkebøger (daglige indlæggelser på alle afdelinger) 18

19 Reol nr.3.styrkebøger (patientindlæggelser) og hovedbøger. Alt skal bevares evigt! Reol nr.3, hylde 1 Patienter (indlæggelser) (711) Styrkebøger (patientindlæggelser på alle afdelinger) Reol nr. 3, hylde 2-5 Økonomi (221) Hovedbøger Reol nr. 4.Bygninger og anlæg (byggesager og -regnskaber, udvidelses- og arbejdsplaner, byggeudvalg og eksterne samarbejdspartnere). Alt før 1970 skal bevares evigt! Herefter er byggeregnskaber, men ikke alle byggesager bevaret. Reol nr. 4, hylde 1 Bygninger og anlæg (500) Den gamle hovedbygning (artikler) Lægebygning og sektionsbygning (15308) Køkkenbygning og funktionærbygning (15405) Medicinerbygning (incl. Festskrift) (152) Kirurgisk afdeling (151) Radiumstationen og radiologisk afdeling (røntgen og lysklinik) - pjecer med beskrivelser og tegninger (15205) Radiumstationen og radiologisk afdeling (røntgen og lysklinik) tegninger (15205) Radiumstationen og radiologisk afdeling (røntgen og lysklinik) - entrepriser og byggeregnskaber (15205) Neurologisk afdeling tegninger, udgiftsbilag (15206) Neurologisk afdeling inventar (15206) Centralvaskeri byggeregnskab (15411) Apotek Medicinsk afdeling (mansardetage og bad til aflusning) - Forslag til afdeling for hud- og kønssygdomme (15301) Kedelhus, køkken, spisestue, administrations- og funktionærbygning (15405) Regnskabsbilag vedr. diverse bygninger og anlæg Boliger for læger og sygeplejersker Tuberkulosestationen (15203).Øverst: gl. tegninger 19

20 Reol nr. 4, hylde 2 Bygninger og anlæg - fortsat Neurokirurgisk afdeling, udvidelse (15102) Nyt Patologisk Institut (15308) Nyt apotek (15301) Kontorbygning (1953), Kedelhus teknisk afdeling (1955 (1970)), Tandklinik (1959) (15403) Nyt vaskeri (15411) Øre- og øjenafdeling inventar (15112) Ny neurologisk afdeling (Højhuset) (15206) Højhuset pjecer, garantibeviser, inventar (15206) Højhuset byggeregnskab (439) (15206) Højhuset byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Reol nr. 4, hylde Højhuset - byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Højhuset - byggeregnskab (15206) Afdeling A, Børneafdelingen - modernisering (15201) Radiumstation og røntgen - udbygning (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen - byggeregnskab (15205) Radiumstation og røntgen byggeregnskab (15205) Kirurgisk afdeling udvidelse (151) Reol nr.4, hylde Diverse gamle arkitekt-tegninger Kirurgisk afdeling - kontorer (151) Kirurgisk afdeling apparatur, montering (151) Kirurgisk afdeling udvidelse byggeregnskaber (151) Funktionær spisestue, kantinedisk og madvogn (15405) Hovedkøkken (15405) Køkken og spisestue byggeregnskab (15405) 20

21 Reol nr. 4, hylde 2 Bygninger og anlæg - fortsat Retsmedicinsk Institut (1956), Blodtypelaboratorium ( ), Cardiologisk Laboratorium ( ), Anæstesiologisk afd. etablering (1961), afdeling U- reumatologisk afd. (1963) (15308) Radiumstation og røntgen betatron og kobolt (15205). Reol nr.4, hylde Radiumstationen højvoltterapi byggeregnskaber (15205) 19 (23) Pjecer om AKH og MH (1962) og oversigter over AKH fra 1923, 1936 og Ny administrationsbygning (15404) Fødeklinik (15109) Fødeklinik byggeregnskab (15305) Radiumstationen lineær accelerator (15205) Centrallaboratorium og fysiurgi (15305) Trafiktælling (1962) og elevator trafiktælling (1960) Medicinsk bygning modernisering (152) Revalideringsklinik Centrallaboratoriet byggeregnskab (H27) (15305) Medicinsk afdeling byggeregnskab (152) Reol nr.5, Bygninger og anlæg fortsat Reol nr.5, hylde Byggeudvalg (byggemøder) Fælles vedr. byggesager og retningslinjer Udvidelsesplaner for AKH Årlige arbejdsplaner Vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg Århus Kommunehospital pjecer (75 års jubilæum) Stadsarkitekten (samarbejde med) Arkitekt C. F. Møller (samarbejde med) Ingeniør Sardemann (samarbejde med) Regninger fra Frichs Byggeattester / Bygningsinspektoratet Gade- og haveanlæg + parkering 21

22 Reol nr. 5, hylde 1 fortsat Bygninger og anlæg fortsat Møbler og gulvbelægning Elevatorer Senge- og arealkapacitet Arealfordeling Ombygninger af afdeling P,H,J samt medicinsk kælder og garage Kirurgi ombygning røntgen/skadestue (151) Kirurgi ombygning E,N,T (151) Kirurgi ombygning - diverse (151) Kirurgi ombygning operation/skadestue Vævstypelaboratorium 151) Kirurgi ombyg/udvidelse byggeregnskab (70-48) (151) Vævstypelaboratorium Afdeling A (børn), ombygning (15201) Afdeling A + (B) byggeregnskab (15201) Udvidelse af tunnel og depoter byggeregnskab (70-47) Ny tunnel byggeregnskab (62) Ny tunnel Reol nr.5, hylde Dialyse og transplantationscenter (15204) Afd. B, ombygning/ nybygning (15203) Ny B-bygning + foto af den gamle (15203) Afdeling B byggeregnskab (63) (15203) Central-lab. renov. + tlf. automater, byggeregnskab (15305) Neurokirurgi GS byggeregnskab (66) (15102) Patologi/neuropatologi byggeregnskab (64) (15308) Afdeling D ombyg + accelerator, byggeregnskab (12) (15205) Forbrændingsanlæg (15403) Nyt forbrændingsanlæg (15403) Nyt forbrændingsanlæg byggeregnskab (15403) Apotek ombygning (15301) Apotek ombygning, byggeregnskab (14) (15301) Wholebody CT-skanner,nybygning (15303) Diverse ombygninger: afd.y, teknisk afd., afd.j, afd.j, køkken, vagtleder Vaskeri + byggeregnskab (15411) Ombygning af 9A 22

23 Reol nr. 5, hylde 2 fortsat Bygninger og anlæg fortsat Audiologi byggeri (15103) Diverse anlæg Reol nr.5, hylde Højhus, køkkener og skyllerum, byggeregnskab (11) Skolelokaler, regnskab (13) Nedlæggelse af bygas, byggeregnskab (16) (15403) Afdeling D radiofysisk værksted (15) (15205) Onkologisk afdeling udvidelse,byggeregnskab (18) (15205) Anvendelse af ledigblevne lokaler, byggeregnskab (36) Afd. J, ny OP, byggeregnskab (32) (15112) Diverse regnskaber: Odont afd., afd Y, personsøgere, vaskerør Energisparende foranstaltninger, byggeregnskab (35) (15403) Skadestue byggeregnskab (38) (15101) Afd. Z og endoskopisk lab, byggeregnskab (39) (15110) CT-skanner afd P, byggeregnskab (40) (15304) Afd. D, accelerator, byggeregnskab (41) (15205) Tagetagen i C-bygningen, byggeregnskab (43) (15207) Afd. Z, ambulatoriet, byggeregnskab (44) (15110) B-bygningen, ombygning til medicinerhus, byggeregnskab (45) (15203) Afd. L (OP-stuer) og afd. V (intensiv-stue), byggeregnskab (46) (15105) Afd.K, OP, laminær airflow, byggeregnskab (47), (15104) Apotek, ventilation og pladsforhold, byggeregnskab (48) (15301) Patologisk Institut, ventilation, byggeregnskab (49) (15301) Højhuset (neurohus), ombygning/renovering, byggeregnskab Reol nr.5, hylde Afdeling D, intensiv overvågning, byggeregnskab (53) (15205) Afd. E, op-gang, stue 5 til flowstue, byggeregnskab (55) (15101) Renovering af bygning 3A, byggeregnskab(56) PET-scanner, byggeregnskab (57), (15304) Afd. H, ombygning, byggeregnskab (61), (15103) PET-scanner, byggeregnskab (63), (15304) Bygning 9B, byggeregnskab (64) Bygning 7C, OP-gang, byggeregnskab (65), (151) 23

24 Reol nr. 5, hylde 4 fortsat Bygninger og anlæg fortsat Afd. D, cytostatika-bygning, byggeregnskab (66), (15205) Patienthotel, byggeregnskab (67) (15413) Bygning 9A bylab. plus lægebolig, byggeregnskab (69), (15305) Afd. B, lungemedicinsk afd., byggeregnskab (70) (15203) Patologisk Institut, ligrum/ kapel, byggeregnskab (72) (15308) Bygning A og D, byggeregnskab (75) Onkologisk afd., glastilbygning, byggeregnskab (76), (15205) Bygning 7 ACDE (OP-gang + amb), byggeregnskab) (83) (151) Elevatorsikkerhed, byggeregnskab (84) (15403) Reol nr. 5, hylde Arbejdsmedicinsk klinik,byggeregnskab (85), (15312) Onk.afd., ambulatorium + brachyterapi, byggeregnskab (87) (15205) Bygning 10, 4.etage, byggeregnskab (88) Patologisk Institut, ventilation, byggeregnskab (89) (15308) Neurokirurgisk afd., ambulatorium, byggeregnskab (90) (15102) Klin. Biokemisk afd., bylab. byggeregnskab (92), (15305) Radiologisk afd. (gammel NUK), byggeregnskab (93) (15303) Onkologisk afd. forskning bygning 1, byggeregnskab (95) (15205) Bygning 1, forskningslokaler, byggeregnskab (99) Neurokir. afd., op.-gang renovering, byggeregnskab (97) (15102) Marselisborg centret (98) Marselisborg centret ombygning af kapel til testbolig (04) For enden af reol 5: Meget stor mappe af pap, indeholder fine gamle arkitekttegninger. 24

25 Reol nr 6. Regnskabsmateriale fra Skal gemmes evigt! Reol nr.6, hylde 1 Regnskabsbilag økonomi (221) Radiumstationen: Budgetter og regnskaber ( ) og indtægtsbilag ( ) (15205) 1935/36 1 Radiumstationen, indtægtsbilag (15205) Versurbilag og indtægtsbilag (39/40, 40/41, 41/42) 1940/41 1 Radiumstationen, indtægtsbilag (15205) 1940/41 9 Udgiftsbilag nr /46 1 Radiumstationen, regnskabsbilag (15205) 1945/46 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) 1945/46 2 Indtægtsbilag nr og versurbilag nr /46 13 Udgiftsbilag nr /51 2 Radiumstationen, regnskabsbilag (15205) 1950/51 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) 1952/53 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) Reol nr. 6, hylde /51 16 Udgiftsbilag nr /51 2 Indtægtsbilag nr / Diverse regnskabsbilag 1955/56 4 Radiumstationen, regnskabsbilag (15205) 1955/56 1 Versurbilag 1955/56 28 Udgiftsbilag nr /56 2 Indtægtsbilag 1955/56 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag (15203) Reol nr. 6, hylde /61 1 Versurbilag 1960/61 9 Indtægtsbilag 1960/61 10 Radiumstationen, udgiftsbilag (15205) 1960/61 35 Udgiftsbilag nr /66 1 Tuberkulosestationen, regnskabsbilag Sct. Joseph Hospital, regninger for indlagte patienter Restancebilag for Kur og Pleje, indlagte pt Restancebilag vedr. ambulante behandlinger Restancebilag vedr. særlige ydelser (ex. Enestue) 25

26 Reol nr.7.regnskabsmateriale fra 1960/ /71. Gemmes evigt! År Antal enheder Art Reol nr. 7, hylde 1-5. Regnskabsbilag (221) 1960/61 21 Udgiftsbilag nr /66 2 Versurbilag 1965/66 28 Indtægtsbilag 1965/ Udgiftsbilag nr Huslejekort (1970/71) og afgang af telefon ( ) Reol nr. 8.Regnskabsmateriale fra 1970/71. Gemmes evigt! Reol nr.8, hylde /71 2 Versurbilag 1970/71 44 Indtægtsbilag nr / Udgiftsbilag nr Reol nr. 9.Regnskabsmateriale fra 1970/71 og 1975/76 Gemmes evigt - særregel vedr. 1975/76 Reol nr.9, hylde /71 49 Udgiftsbilag, nr /71 1 Bilag vedr. sygehusforvaltningen Reol nr.9, hylde / Rapport, regnskabsbilag nr Reol nr.10.regnskabsmateriale fra 1975/76. Gemmes evigt særregel. Resterende regnskabsmateriale fra 1975/76 er i reol nr. 16, hylde 2. Reol nr. 10, hylde /76 14 Rapport, regnskabsbilag nr Reol nr.10, hylde / Anvisning, regnskabsbilag nr

27 Reol nr. 11.Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel.) År Antal enheder Art Reol nr.11 hylde 1-5 Økonomi regnskabsbilag (221) Versurbilag (anvisning) Anvisning/versurbilag nr Versurbilag nr Reol nr. 12. Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel).(resterende regnskabsmateriale fra 1980 findes i reol 16,hylde 3-4) Reol nr. 12, hylde Giro EDB-lister Anvisningsjournaler Redegørelse over kassebeholdning Reol nr. 12, hylde Rapport (flere nummerserier af regnskabsbilag: , , ) Reol nr. 12, hylde Indlagte patienter Dialyse til indlagte patienter (15204) Medicin til hjemmedialyse (15204) Fordelingsregnskab Driftsregnskab Fakturaer, cardiologisk ambulatorium (15202) Fakturaer, N-OP-I Fakturakopier (alfabetisk) Afregning for cirkulærepatienter (alfabetisk) Kautioner, cardiologisk ambulatorium (15202) Afregning, AHG-patienter (15305) Wholebody skanner (15303) Finansiel status og saldobalance vedr. anlæg Feriekort udskrift Udskrift vedr. indkøb 27

28 Reol nr.13. Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel) År Antal enheder Art Økonomi regnskabsbilag (221) Reol nr. 13, hylde Anvisning (regnskabsbilag- 2 nummerserier: nr , ) Reol nr. 14. Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel) Reol 14, hylde Anvisning (regnskabsbilag nr supplement) Giro Reol 14, hylde Rapport (regnskabsbilag flere nummerserier) Reol nr. 15.Regnskabsmateriale fra Gemmes evigt! (særregel) Reol nr.15, hylde Rapport- regnskabsbilag supplement (til materialet i reol 14) Kasseafstemning Hovedbøger EDB konverteringslister GIRO specifikationer Overlægers privatpraksis (321) Lægeflytninger. Ansættelse og afskedigelse af læger Anviste speciallægehonorarer vedr. kæbeledsdeformiteter (15107) Anviste lægeerklæringer Specialisthonorarer (321) Jordmodercentret, honorarer (15109) Ilt Kautionsanmodninger og afgivelser Feriekort (3224) 28

29 Reol nr.15, hylde Feriegodtgørelse (3224) Ferie bogholderibilag (3224) Løn, fordeling per måned Løn, bogholderi Lønudbetalingslister Andre fradrag samt fagforening Gruppeliv, præmier (3332) Pensionsindbetaling (3332) Pensionslister (3332) Kildeskat, A-indkomst Hovedbog diverse afstemninger Sygedagpenge AKUT Tjenesterejser Km.-godtgørelse, time/dagpenge, tilsyn fremmede sygehuse Silkeborg data Budgettal vedr. løn Specifikation per lønart Ordre-kopier Husleje PA-kopier Overnatning, afd. N OBS. (15106) AHG- patienter (blødersygdom) (15305) Reol 15 hylde Versurbilag (alfabetisk) Bakteriologisk afdeling, diverse bilag (15311) Grundmateriale fra diverse afdelinger Reol 15 hylde Bilag fra diverse afdelinger Salg fra Apoteket (15301) Bilag vedr. høreapparater (15103) Leveringsskemaer Bilag FADL Blodtypelaboratoriet (15302) Saldo balance februar Kontobøger nr

30 Reol nr. 16. Regnskabsmateriale fra 1990, 1975/76, 1980, 1986, 1987 og Gemmes evigt! År Antal enheder Art Økonomi, regnskabsmateriale (221) Reol nr.16 hylde Kontobøger, nr Kasseopgørelser Kur og pleje. Betalte regninger Saldobalance per Falck opgørelse MH Ugentlige konverteringslister. Anvisningsjournaler Cirkulære patienter Fakturaer i alt, restanceliste, konteringsliste Ydelsesstatistiker Ugentlige konverteringslister Udbetalingslister Kontoudtog fra banken Kasserapport OHA Årsregulering, cirkulære patienter MH Patientfrekvens (daglig belægning) på sengeafdelingerne Betalingsgrupper Reol nr. 16 hylde AHG- patienter (hæmofili, blødersygdom) (15302) Hovedbog, stedkode Afstemte indtægtskonti Restance-afstemning KF-afstemning og udlæg vedr. patienter Saldobalance per /76 6 Versurbilag nr /76 2 DN-journaler, husleje 1975/76 1 Restance-bilag vedr. diverse patienter 1975/76 1 Specialisthonorarer (323) 1975/76 1 EDB-lønblade 1975/76 1 Telefonkvitteringer Versurbilag nr nr Afregning, EF-patienter Kurssikring, skanner (15303) 30

31 Reol nr. 16 hylde 2 fortsat Husleje PA-kopier Ordre, kopier Betalte ordre, kopier Ansættelses- og afskedigelsesbreve, læger (32) Specialisthonorarer (323) Kopier UA-UC Telefon, godtgørelser, attester Restancebilag, alfabetisk AHG-patienter (blødersygdom, hæmofili) (15302) Telefon, ændringer Telefon, regninger Kolonnebøger Reol 16, hylde Hovedbøger Hovedbøger Hovedbøger Reol nr. 17.Ortopædisk Hospital i Aarhus: Økonomi/ regnskabsmateriale fra Personalesager fra før 1947og stamkort fra Alt indtil 1970 samt fra 1975 og 1980 skal gemmes evigt! Materialet bør på et tidspunkt overføres til landsarkivet i Viborg (OHA er en tidligere statsinstitution). Reol nr. 17, hylde 1-3. Regnskabsmateriale (221) Årsoversigter over aktiver/passiver, driftskonti, kreditorer, indtægter og mellemregninger Indkøb af særlige hjælpemidler Hovedbøger Personalesager (32) Personalesager for særlige personalegrupper bl.a. barnesygelejersker, sygeplejeelever, husassistenter og rengøringspersonale Stamkort for personalet 31

32 Reol nr. 18. Budgetforslag, budgetter, regnskaber og råbalancer. Reol 18, hylde 1-2 Budgetforslag og budgetter (211) Budgetforslag per år Tillægsbevillinger Lægerådets budgetforslag (1212) Budgetter Reol 18, hylde Regnskaber og råbalancer Regnskaber og økonomirapporter Informations- og økonomirapporter DRG-regnskab, retningslinier Reol 18, hylde Fordelingsregnskaber Reol nr. 19.Regnskabsregler, kontoplaner, takster, tilskud og refusioner, revision, besparelser (230) Reol nr. 19, hylde 1 Regnskabsregler, kontoplaner, takster, tilskud og refusioner (230) Regnskabsregler og kontoplaner Regnskabsordning og kassevæsen Budget- og regnskabssystem Kontoplaner ØS Takster og takstregulativer Abonnementsaftaler med andre amter Indlæggelse af militære personer Patientoversigter fordelt på amter og afdelinger Udenamts gratisdage og EF-patienter Cirkulærepatienter (se også undervisningssenge/-patienter under Uddannelse og forskning ) Sygehustilskud Statstilskud til neurologisk afd. (15206) og tuberkulose stationen 32

33 Reol nr. 19, hylde 1 fortsat Indenrigsministeriets tilskud til transplantationscentret (15204) Afregning dialyse, medicinsk afd. C (15204) Skrivelser vedr. dialyse, medicinsk afd. C (15204) Regnskaber og aftaler vedr. patologisk institut (15308) Regnskaber vedr. Institut for Almen Medicin i Finsensgade Overnatninger afdeling N (15106) Overlægers privatpraksis Reol 19, hylde 2 Revision (280) og besparelser (204) m.m Restancer og kautioner Statusopgørelser Attestationslister Revisionskontoret Revision / kritisk revision Ekstern revision Reviderede originalregnskaber Kildeskat Budgetoverførsel fra OHA Rationalisering og resourcespild Besparelser Reol 19, hylde 3 Diverse vedr. økonomi (20) Århus skattevæsen, statistiske tabeller Skatteredegørelser Ejendomsskyld + ejendomsskat Hovedbøger (mikrofilm) Kvoter Diverse nøgletal Reol 19, hylde Huslejekort Afskrivningskort 33

34 Reol nr. 20.Indlagte patienter (et kort per patient) (711). Indlagte patienter (et kort per patient) (711) Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 20, hylde Indlagte patienter Reol nr. 21. Indlagte patienter - fortsat , udvalgte ambulante patienter (711) samt journaler (folier) over diverse indtægter (herunder for patienter) og udgifter ( ) (230 ). Reol nr. 21, hylde 1 Indlagte og udvalgte ambulante patienter (et kort per patient) (711) Indlagte patienter Reol nr. 21, hylde Indlagte patienter Reol nr. 21, hylde Indlagte patienter Ambulante patienter (gule kort) afd. H (15103) Dialysepatienter (kort) (15204) Journaler(folier) over indtægter (incl. for patienter) og udgifter (221) Hoved-, indtægts-, udgifts- samlejournalfolier Patientjournalfolier Patientjournalfolier og diverse journalfolier 34

35 Reol nr. 21, hylde Indtægts-, udgifts- og diverse folier Patientjournalfolier Patientjournalfolier Radiumstationen (15205) Ambulante patienter, Odontologisk afd. (15107) og Hørecentralen (15103) Reol nr.21, hylde Indtægts- og udgiftsjournaler Patientjournalfolier Diverse journalfolier Ambulante patienter (gule kort) neurofysiologisk afd. (15310) Udskrevne patienter fra fødeklinikken (15109) Reol nr. 22. Skejby Sygehus Reol nr.22, hylde 1 Ledelse, samarbejde og administration Hospitalsledelsesmøder (HL-møder) Hygiejneudvalg Afdelingsledelsesmøder (AL-møder) Statusmøder med afdelingsledelser Reol nr.22, hylde HMU-møder HMU: personalepolitik og rygepolitik Personalepolitisk styregruppe Fælles HMU/HSIO-møder LSU (alle afdelinger) LSU for administrationen Administration / økonomi Budgetter / regnskaber Besparelser Legater Revision IT og anskaffelser LIS-system EDB-handlingsplan EPJ 35

36 Reol nr. 22 fortsat DICOM EDB-udstyr og sikkerhed Hjertedatabase Obstetriksystem Anskaffelser Reol nr.22 hylde 3 Arbejdsmiljø og personale Sikkerhedsorganisation Arbejdstilsyn Bedriftsorganisation senge på gangen Personalets klager Konflikt / strejke Kunstforeningen Feriehuse Overlægeråd Lægestabstruktur Yngre læger (herunder inspektor-rapporter) Læger praksiskonsulenter Oversygeplejerskeråd Sygepleje Sygepleje-uddannelse Reol nr. 22 hylde 4 Mærkedage og kommunikation Besøg på Skejby Udklip og pressemeddelelser Historie og udvidelse af Skejby Sygehus Mærkedage herunder cheflægeskift og fotos In-Tryk personaleblad Fotos personale i administrationen Fotos personaleforeningen Fotos af arbejdet med nautilen Videofilm Fra AKH 1987 (ikke bearbejdet) Råoptagelser i forbindelse med indvielsen af Skejby Sygehus Villy Helleskov 40 år Dagens and på Skejby Sygehus 36

37 Reol nr. 22 hylde 4 fortsat Videofilm fortsat Skejby en arbejdsplads (incl. råbånd)? 3 Ankomst af MR-scanner Indvielse af Skejby administrationen mm.? 1 Når katastrofen sker Rengøring Nyretransplantation mor/datter Indvielse Skejby Sygehus (bygning?) Hjerteoperation på Skejby Sygehus IT-temadag på Skejby Sygehus Præsentation af Skejby Sygehus I selskab med Aarhus Amt Klovnen kommer Ett hem hemifrån. Meningen med livet på Ronald McDonald Hus Reol nr.22 hylde 5 Bygninger byggesager Rumtegninger Byggemøder Byggeledelse og udvalg Styregruppe C/K Byggemøde-referater Byggemøder Anlægsøkonomi og regnskaber Økonomi, licitationer og regnskaber Anlægsøkonomi, 2.etape Mapper med tegninger Tegninger afd. B og T Tegninger diverse Tegning bygning C4 og hovedindgang Tegning af auditorier, køkken, kantine mm Projekt forskerpark tegninger Tegninger adm., rtg., NUK mm Tegninger oversigt Diverse vedr. 2.etape Udflytning af A/Y og I/K/C diverse Diverse vedr. 2.etape Infektionsmedicin og mikrobiologi 37

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Regionshospitalet Randers - Grenaa Sundhedshus. Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Att.: Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen Randers, februar 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Tabeller Del 1: Antal årsværk Side 1 af 75 Del 1: Årsværk Fane: Antal årsværk i alt Tabel 1:

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev Journalsager: Årg. 93 SST 1993 94,5 Arkivkasser/folio Lokale 1, Rovsinggade Rovsinggade Kørerkort SST Sager oprettet efter fødselsår 1897-0,3 1912 Lokale 1, Rovsinggade Kørekort: henlagte SST 1984 1988

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods

Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods Apotek - Aarhus Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods Hospital Adresse Kontaktoplysninger: Navn: (hvis flere personer indsæt nye rækker herunder) Aarhus Universitets hospital P.P.Ørumsgade

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed 1.1 Øverst

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa.

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Omplacering af dele af træning/hjælpemidler ØST fra Hedebo- Centret til Posthaven. 03 Den 10. april 2008 1 Indledning Plejeforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere