Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem?"

Transkript

1 Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem? Baggrund Der er lavet mange studier på, hvordan vi som mennesker lynhurtigt aflæser hinanden og danner os et førstehåndsindtryk af hinanden. Således er vores kandidater først og fremmest i forbindelse med jobsamtalen men også i forbindelse med møder hos sagsbehandlere, andre kandidater, personlige netværksmøder etc. underlagt dette vilkår. Kontekst Oplægget kan bruges på alle forløb, hvor det typisk er målrettet jobsamtalen. Imidlertid møder vi kandidater, hvor vi kan se, at de på ingen måde er bevidste om deres fremtræden ved det første møde, og derfor allerede fra begyndelsen så at sige er bagud på point. Det vil jo være noget, de har med sig, uanset hvilket møde de skal deltage i. Formål I forhold til den almindelige kandidat kan et fokus, en dialog og bevidstgørelse være med til, at de møder op velforberedte til jobsamtalen også på det her område. De kan træde ind til samtalen med en større grad af selvbevidsthed og møde sin eventuelle kommende arbejdsgiver fra første sekund med de rigtige attituder. Og netop attituder er, sammen med andre afgørende parametre, noget af det arbejdsgivere lægger aller mest vægt på i jobsamtalen. For andre kandidater kan der være tale om et generelt attitudeproblem. De er ikke bevidste om, hvad de første sekunder i mødet med andre kan betyder i deres bedømmelse af dem. En bevidstgørelse sammen med præsentationsøvelser vil måske være med til at ændre kandidatens attituder, så de oplever at få bedre møder med andre mennesker og bedre jobsamtaler. Form I forbindelse med jobsamtalen er det oplagt at tage oplægget på plenum i dialogform. Med kandidater, der har udprægede attitudeproblemer, vil det formentlig være klogere at tage det i en individuel form Oplæg Der er lavet mange psykologiske studier på, hvad førstehåndsindtrykket betyder for os. Der er ikke fuldstændig enighed om, hvor hurtig vores hjerne aflæser det første møde. Imidlertid er alle enige om, at det sker meget hurtigt. Nogen forskere mener indenfor de første 20 sekunder. Andre giver hjernen lidt mere tid til at arbejde med det første møde. Faktum er, at vi mennesker lynhurtigt indenfor de første sekunder eller minutter bruger en masse hjerneaktivitet til at bedømme hinanden. Mange her på forløbet vil sikkert nikke genkendende til, hvordan I på forløbets første dag var gennem den proces, og at I formentlig hurtigt fik dannet jer et indtryk af de andre. Hvis ikke der er navneskilte, kan den proces være afgørende for, hvor man sætter sig. Ham der ser sympatisk ud, der sætter jeg mig. Modsat kunne man også konkludere: Ham der har nogle træk, der ikke tiltaler mig, så jeg sætter mig på afstand af ham. Det går lynhurtigt. Hvis man på den måde tager afstand fra et menneske, man lige har mødt, så skal der nogen gange flere positive oplevelser til, før man får ændret sit første indtryk. Så førstehåndsindtrykket er et alvorligt psykologisk fænomen hos mennesker, hvor vi danner sympati og antipati i forhold til de mennesker vi er i samme rum med. Det modsatte kan naturligvis også gøre sig gældende. Man falder på det første møde for en, der viser sig at være helt anderledes ved et længere og nærmere bekendtskab. Ved jobsamtalen handler det om at gøre et så godt førstehåndsindtryk, som overhovedet muligt. Når vi spørger folk, der til dagligt arbejder med rekruttering og ansættelse af medarbejdere om, hvad der er vigtigt ved en jobsamtale, hvis man skal optimere sine chancer for at få jobbet, så svarer de næsten altid attitude. Hvordan kommer kandidaten til jobbet ind ad døren, og hvilket førstehåndsindtryk giver han. 1

2 Det samme gør sig naturligvis gældende i et hvilket som helst møde med mennesker, man ikke har set før og ikke har en relation til. Lad os prøve at se nærmere på, hvad der er afgørende i det første møde mellem mennesker 1. Præsentation af dig selv Hvordan kommer du ind ad døren, og hvad er de første ord, du siger? Der er utallige eksempler på, at kandidater er kommet galt af sted. Et eksempel er en kandidat, der kommer 10 minutter for sent til en jobsamtale. Det første, han siger, er, da han møder sin eventuelt kommende chef: Det er godt nok svært at finde jer. I skulle tage at sætte nogle flere skilte op. Hvad synes I, han sender af signaler i sin entre til jobsamtalen? Man kan roligt sige, at han er bagud på point med det samme. For det første kommer han 10 minutter for sent. Det første, han så gør, er at formulere sig negativt. Nærmest en slags anklage, som falder tilbage på ham selv, fordi han åbenbart ikke har undersøgt tilstrækkeligt grundigt, hvor han skulle til jobsamtale. En rigtig skidt attitude. Der er pludselig meget længere til jobbet, end hvis han havde været der 10 minutter før og måske havde udtrykt en vis begejstring for stedet, eller at han havde glædet sig til samtalen. Så en positiv formulering vil altid skabe en god stemning. Hvad kunne man for eksempel indlede en jobsamtale med, når man træder ind ad døren? 2. Energi- opmærksomhed nærvær Det kan være svære begreber at definere, men lad os prøve. Spørg kandidaterne, hvad de forbinder med de tre begreber/ord og skriv dem op på en flipover eller på tavlen. Brug de bud, der kommer på tavlen til dialog med gruppen Man kan også bede kandidaterne sætte ord på det modsatte af de tre begreber/ord og tilføje dem på tavlen. De fleste af os opfatter det positivt, når mennesker udtrykker energi, opmærksomhed og nærvær. Vi fornemmer, de er til stede i nuet og er parat til mødet. Der er ikke tale om en flyvsk og meget udtryksfuld energi. Det er snarere en rolig energi, der netop udtrykker et positivt nærvær, nysgerrighed og glæde ved at være blevet indkaldt til samtalen. Det modsatte er, hvis man udtrykker ligegyldighed, sløvhed og mangel af glæde og nærvær i mødet med sin måske kommende arbejdsplads. 3. Øjenkontakt Vi ved intuitivt, hvor vigtig øjenkontakt er for det gode møde med andre. Prøv et kort øjeblik at tænke tilbage på en situation, hvor de så ser forbi dig, mens du fortæller noget, der betyder noget for dig. På cafeen for eksempel. Du er placeret med ryggen mod døren, mens den du snakker med over en kop kaffe har udsigt til døren. Det kan være virkelig frustrerende for mange, at den man taler til igen og igen flytter blikket i kortere eller længere tid for lige at se, om det skulle være Mikkel Johan Eemer Sigvardt (bedre kendt som Remee) eller Tina Dickow, der træder indenfor i cafeen. I sådan en situation kan den, der er ved at fortælle godt føle mangel på nærvær og være i tvivl om, om den anden hører efter. Det fremmer ikke ligefrem samtalen. Til jobsamtalen er det derfor allerede fra begyndelsen, når man hilser at have øjenkontakt. Det samme gør sig gældende gennem hele samtalen, og hvis der deltager flere, så er det vigtigt at komme hele vejen rundt for at anerkende alle, der er til stede. Det kan specielt være vanskeligt, hvis man på virksomheden har fordelt rollerne sådan, at der kun er én, der stiller spørgsmål. Det naturlige ville være at fæstne blikket ved den person. 2

3 Imidlertid er det stadig vigtigt også at se på de andre, som er med til samtalen. De er formentlig også med til at beslutte, hvem der efter samtalerne skal have jobbet. En lille øvelse: Bed kandidaterne sætte sig sammen to og to med ansigtet mod hinanden, som hvis de var på café. Find et emne, de skal tale om. Det kan være, hvorfor de stoppede på det sidste job, de havde. Det kan være at fortælle om den sidste ferie, de var på. Den ene af kandidaterne begynder at fortælle. Den anden følger med i fortællingen og stiller uddybende spørgsmål. Altså grundlæggende som en klassisk samtale. Efter måske 2 minutter giver rådgiveren et aftalt signal (kan være en klokke, eller et højt NU ), hvorefter den lyttende kandidat kigger væk uafbrudt uden at vende tilbage, mens den talende kandidat snakker videre. Efter måske 30 sekunder beder man kandidaterne stoppe. Man kan nu vælge at bede kandidaterne bytte rundt og lave den samme øvelse en gang til. Efter øvelsen går man i dialog med kandidaterne og begynder med at spørge om, hvordan det var, som den talende pludselig at blive ignoreret i forhold til øjenkontakt. Mange vil fortælle: - at det var ubehageligt - at de følte vrede - at de måske endda havde lyst til at gribe fat i den anden - at de følte sig ignoreret - at den anden var ligeglad med dem, og det de fortalte om - at de følte sig provokeret m.m. Efterfølgende kan man spørge, hvordan det var som lyttende ikke at måtte se på den anden? Her vil mange fortælle: - at det var unaturligt - at de havde svært ved at holde blikket væk - at de havde ondt af den anden m.m. Øvelsen vil for langt de fleste tydeligt illustrere, hvad det betyder med øjenkontakt eller mangel på samme. Det kan udløse endda meget stærke følelser, selvom det jo blot er en øvelse. Så hvordan kan det så ikke opleves, når det sker i virkeligheden. En anden meget kort øvelse: Lad to mennesker se hinanden i øjnene. Bed dem om at fastholde blikket. For de fleste opstår der efter relativt kort tid en ubehagelig fornemmelse, og enten den ene eller den anden vil slå blikket ned. Som mennesker har vi øjenkontakt i kort tid, men til gengæld vender vi tilbage et utal af gange for at holde kontakten ved lige. Overskrider man den andens grænser, kan det føles meget ubehageligt. Hvis begge som i øvelsen så fastholder blikket, opstår der nærmest en magtkamp. Altså, den der slå blikket ned sidst har vundet agtigt. Håndtryk Den historiske forklaring på håndtrykket stammer helt tilbage fra vikingetiden, hvor mænd bar kniv eller sværd som våben. Våbnet var typisk placeret på venstre side af kroppen. Man skulle derfor bruge højre hånd for at trække det. Når man så mødte hinanden og skulle vise, at man ikke kom med fjendtlige hensigter, rakte man hinanden højre hånd, for at vise en åben hånd uden våben. Spørger man selv trænede personaleledere, så vil mange af dem sige, at de har det svært med et slattent håndtryk. Det aktivere nogle følelser og reaktioner, som ikke er positive. Nogle kalder det en kold død fisk. Andre en gang wienerbrød. Det modsatte håndtryk er det, nogen kalder en knogleknuser. Specielt folk, der har lidt gigt i fingrene eller ringe, der sidder lidt uheldigt har det svært med den type. 3

4 Mellemvaren et godt solidt eller fast håndtryk, hvor man ikke skader den anden, foretrækker de fleste. Mange personaleledere har som sagt svært ved helt at undgå fortolkninger af håndtrykket, og det slatne er nok det, der giver færrest point i en konkurrence mellem håndtryk. En lille øvelse: Bed kandidaterne give et håndtryk til dem, der sidder til højre for dem. Når de har gjort det, så spørg om, hvad deres oplevelse var. Bed dem efterfølgende give et håndtryk til dem, der sidder til venstre for dem, og stil samme spørgsmål. Hvis der er nogen, der har et slattent håndtryk eller et for hårdt håndtryk, så lad dem øve sig. Det positive er, at give et ordentligt håndtryk, kan alle lære, når de først bliver opmærksomme på det. 4. Smil Det siger næsten sig selv, at de fleste oplever det som en positiv attitude, at man smiler. Et smil er imødekommende og afvæbnende. Sammen med øjenkontakt og et godt håndtryk åbner man med det samme for en positiv dialog. 5. Påklædning Spørg kandidaterne, hvad de tager på, når de skal til jobsamtale. Tal med dem om, hvad man signalerer gennem det tøj, man tager på. Forskellen på en t-shirt og en skjorte for eksempel. Om skjorten er udenfor eller nede i bukserne. Kjole eller bukser. Nedringet eller ikke nedringet. Ofte vil kandidaten vælge at stikke en finger i jorden i forhold til det job, de har søgt og prøve at ramme en påklædning, der matcher jobbet. Hvis man er usikker, vil det være en ide at lave lidt research. En kandidat fortalte på et forløb, at han engang havde søgt job hos IAK Ingeniørernes A-kasse. Han skulle til samtale klokken Om aftenen før jobsamtalen begyndte han at spekulere på, hvad han nu skulle tage på til samtalen. Hvad mon de gik i. Det faldt ham ikke ind at gå på nettet, men han konkluderede, at det nok var noget med jakkesæt. Ham ind i skabet og finde det jakkesæt, han ikke havde haft på meget længe. Han krøb ned i det for at konstatere, at det vist var krøbet, siden sidst, de havde hilst på hinanden. Hen foran spejlet og se ja jo måske. Konen var på kursus, så han var lidt på den. Til sidst konkluderede han, at det vist godt kunne gå. Bare denne ene gang, så måtte han se at få købt et nyt sæt. Han tog hvid skjorte på, jakkesæt og slips samt et par nydelige sorte sko, som fik en ekstra tur med skobørsten. Næste dag gik han til samtale. Han følte sig ikke rigtigt tilpas i tøjet, men nu måtte det briste eller bære. Da han trådte ind hos IAK, så han medarbejdere i alt andet end jakkesæt med almindelige t-shirt, skjorter, trøjer, men ingen jakkesæt og ingen slips, så pludselig følte han sig alene og lidt forkert. Den her kandidat havde heldigvis humor, og da de under samtalen kom ind på et emne omkring påklædning, fortalte han historien om alle sine overvejelser, inden han skulle til samtalen og sluttede af med, om det var i orden han lige knappede jakken op. Det skabte en god stemning i lokalet, og det endte lykkeligt med, at han blev ansat. Noget af det, han konkluderede var, at det vil være fint at researche på påklædning, men at det også er vigtigt, at man selv føler sig tilpas, i det man tager på. NB. Nogen gange vil kandidaterne gerne selv aflevere deres ansøgning. Hvis det er tilfældet gælder samtlige overvejelser i dette afsnit. Hvis du eksempelvis vil aflevere en ansøgning Matas eller en modebutik, så gavner det ikke ens chancer at komme i joggingbukser og gummistøvler med sin ansøgning i en Nettopose. 6. Personligt Det personlige ydre handler om hygiejne er vi nybarberede, eller har vi daggamle stubbe. Lugter vi af sved eller deodorant. Er håret vasket, har vi hanekam, eller hvordan har vi valgt at sætte håret? Har vi sorte negle og dårlige ånde. 4

5 Desuden kan det også være værd at snakke om piercinger og smykker generelt. Der vil også være job, hvor lange røde negle måske ikke passer så godt. 7. Tale, ordvalg og aktiv lytning Det er vigtigt, at man taler tydeligt og i et naturligt tempo, så dem man er til samtale med ikke igen og igen skal bede kandidaten gentage det, han lige har sagt. Nogen gange kan nervøsitet sætte taletempoet op. Der skal man forsøge at trække vejret helt ned i maven. Det hjælper for mange. I forhold til ordvalg, så kan det handle om, hvorvidt man for eksempel bander meget, bruger slang eller for den sags skyld mange fremmedord. Endelig vil det klæde de fleste aktivt at lytte til dem på den anden side bordet. Det vil sige lytte på det, de siger, men også stille relevante spørgsmål til det. Det giver en udpræget følelse af ligeværd for alle parter. 8. Udstyr Det er en god idé også at forberede sig her. Ofte vil det sende et positivt signal, at man selv har taget sin mappe med, så du er klar med papir, kuglepen, kalender, eksamensbeviser (hvis de vil se dem), udtalelser m.m. Vi har været inde på, at man skal overveje tasken, attachemappen, nettet eller bæreposen i forhold til det job, man søger. Det er sjældent at bæreposen gør sig. 9. Kropssprog Er også meget relevant for førstehåndsindtrykket og et relativt stort tema at tage hul på. Derfor henviser vi til det materiale, der ligger på biblioteket under titlen Kropssprog På længere sig bliver vi også bedømt på: Vores evne og vilje til at stille spørgsmål Vores grad af forberedelse til samtalen Vores interesse for modparten Vores evne til at lytte Vores faglige og personlige kompetencer En lille historie til illustration af, at jobsamtalen først slutter, når du er ude af døren og ude af syne. En værkfører på en virksomhed fortalte ved et møde med nogle kandidater hos AS3 Employment, hvordan han efter samtalen foreslog at vise jobsøgerne rundt på virksomheden. På rundturen var han meget opmærksom på, om de viste interesse for produkt, maskiner, arbejdsforhold, arbejdsgange etc. Spurgte de ind til det, han fortalte om, mens de gik rundt? Var de teknisk interesseret? Hvordan reagerede de kropsligt undervejs. Udtrykte de interesse og nysgerrighed eller sagde de bare ja og nej. Den sidste kategori havde ikke mange chancer hos denne værkfører. Han ønskede engagerede medarbejdere. Folk, der turde stille spørgsmål ved tingene. Som var nysgerrige og levende. Som havde den rigtige attitude, som han sagde. 5

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

KROPSSPROG. -for mellemledere i anlægsgartnerfaget

KROPSSPROG. -for mellemledere i anlægsgartnerfaget KROPSSPROG -for mellemledere i anlægsgartnerfaget Som mellemleder i en anlægsgartnervirksomhed skal man dagligt kommunikerer med mange forskellige mennesker. Medarbejderne, kunderne, leverandørerne, andre

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Birgitte Sally. Tag kontakt. Guide til smalltalk. gyldendal business

Birgitte Sally. Tag kontakt. Guide til smalltalk. gyldendal business Birgitte Sally Tag kontakt Guide til smalltalk gyldendal business Indhold Forord 10 Del 1 Relationer mellem mennesker 13 1 Netværksscenen 14 Netværk er en del af det moderne arbejdsliv 15 Fundamentet er

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Denne artikel har været bragt I Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 2, juni 2005 Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Af: Thorkild Olsen Det er fandeme uhyggeligt med det

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere