Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING"

Transkript

1 DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og ECO pumperne hører til de bedste på verdensmarkedet. ECO pumpernes økonomiske asynkronmotorer, har en ekstra høj kapacitet med et lavt energiforbrug. ECO pumperne er udstyret med en automatisk termoafbryder, er fuldstændig vandtæt, og de keramiske lejer garanterer ECO pumperne en lang levetid. ECO pumperne er med deres høje kapacitet, velegnede til at drive trykfiltre, og større filtersystemer, og de er særdeles velegnet til at drive vandløb og vandfald. ECO pumperne kan også installeres udenfor havedammen, såfremt de placeres under vandspejlsniveauet. ECO pumpen vil bringe megen glæde til Dem og Deres dejlige hobby, og sørge for en upåklagelig drift. Det er dog nødvendigt, for at få det fulde udbytte af pumpen, at den betjenes rigtigt, og ikke lider overlast, læs derfor nøje denne brugsanvisning igennem og få fuldt udbytte af Deres nye ECO pumpe. Straks ved modtagelsen kontrolleres pumpen for evt. mangler eller skader! Ved evt. fejl, mangler eller skader - kontakt omgående forhandleren!

2 VIGTIGT om SIKKERHED! Installation og drift af ECO pumperne må kun udføres af personer over 16 år, af hvilke det kan forventes, at teksten fra denne brugsanvisning er forstået korrekt. Kontroller, at strømstyrken er den samme, som angivet på dette produkt. ECO pumperne er udstyret med et sikkerhedskabel på 10 m. med støbt stikprop. Pumpen skal tilsluttes en sikkerhedskontakt på 30 ma. med jordforbindelse. Kun godkendte forlængerkabler med jordforbindelse, elektrokabler, stikkontakter m.m. må anvendes For at opnå optimal sikkerhed, er kablets forbindelse til motoren indstøbt i pumpehuset og kan ikke udskiftes. Er kablet beskadiget, må pumpen ikke længere anvendes. Ved arbejdsopgaver i / eller ved vandet, skal alle elektriske apparater, som er installeret i vandet, eller i kontakt med vandet afbrydes, og stikket fjernes fra kontakten. Pumpen må ikke løftes eller trækkes i strømkablet. Fastgør evt., en snor i pumpeskjoldet, for at lette optagning af pumpen fra vandet. ECO pumpen er udelukkende fremstillet til pumpning af alm. havedamsvand, andre flydende medier, brandbar væske eller vand over 40º C. må ikke pumpes. Pumpen må ikke løbe tør, dette vil skade og i sidste ende ødelægge pumpen, og evt. skader forårsaget af tørkøring er ikke omfattet af garantien. Pumpen skal placeres mindst 10 cm. og max. 2 m., under vandniveauet, se evt. den maksimale dybde på selve pumpes dataplade. Placer pumpen horisontalt. Hvor der forefindes meget bundslam, sand, ler, jord mv. placeres pumpen på en sokkel af f.eks. mursten. Vandtemperaturen må ikke overstige 40º C., da dette kan skade pumpen, dog vil den indbyggede termosikring selv sørger for, at pumpen automatisk slår fra. Når pumpen er installeret, alle tilslutninger kontrolleret, og slangerne er fyldt med vand, kan pumpen tilsluttes strømforsyningen og startes. OBS: Før ibrugtagning: Kontroller om hele kablet og stikproppen samt stikkontakten er tør og ubeskadiget. Af sikkerhedsmæssige årsager, må reparationer på kablet og pumpemotoren kun udføres af leverandøren, eller en autoriseret elektriker (se garantibestemmelserne). Installeres pumpen udenfor havedammen (tør-montering), skal alle forbindelser og tilkoblinger kontrolleres for vandtæthed. Ydermere skal alle forbindelser og tilkoblingsstykker være udstyret med pakninger og fastgøres forsvarligt og spændes tilstrækkeligt stramt. Pakningerne har en begrænset levetid, og skal derfor kontrolleres regelmæssig. Er pakningerne porøse eller defekte, skal disse udskiftes. For at undgå overophedning ved installationer udenfor havedammen, skal slangerne mindst være på følgende diameter: ( Brug altid størst mulig slange / rørdiameter ) ECO ECO mindst 25 mm. på udløb og 32 mm. på indsugningen mindst 32 mm. på udløb og 32 mm. på indsugningen ECO mindst 40 mm. på udløb og 40 mm. på indsugningen ECO mindst 40 mm. på udløb og 50 mm. på indsugningen

3 Kugleled & slanger: Bøj aldrig det medfølgende kugleled mere end 15 grader, da dette vil forringe pumpens effekt ganske betydeligt! Vælg evt. den alternative udgang vertikalt eller horisontalt på pumpen, og få fuld valuta for Deres strømpenge! Vælg altid den størst mulige slangestørrelse, da dette netop sørger for at nedsætte gnidningsmodstanden, og få fuld valuta for Deres strømpenge! Husk altid at afkorte slangestudsen til den passende og størst mulige slange! Vedligeholdelse: ECO pumperne er udstyret med asynkrone motorer. Disse motorer har en meget lang levetid og et lavt energiforbrug. Motorerne er fuldstændig vandtæt indelukket og forseglet og er principielt vedligeholdelsesfri. Termoafbryderen slukker automatisk for pumpen ved overhedning og motoren starter igen når den er kølet ned. Bemærk dog: at forureninger kan være årsag til overhedning og i dette tilfælde, skal både skjoldet (forfilter-huset) og rotoren rengøres grundigt. Termisk sikring: For at kunne forebygge motorskader på grund af overophedning, har ECO pumperne en indbygget termisk sikring. OBS, når motoren slukker på grund af overhedning, skal følgende punkter kontrolleres før den tændes igen. Sluk altid for strømforbindelsen, ved at tage stikket ud af stikkontakten før der arbejdes på pumpen. Er pumpen under vandspejlet, og har pumpen tilstrækkelig vand? Er skjoldet (forfilter-huset) forurenet, så vandtilførslen til pumpen stopper? Er rotoren forurenet, evt. blokeret af kviste, smådyr eller andet? Er slangen, slangestudsen eller forbindelsesstykkerne forurenet? Er pumpen kølet tilstrækkeligt ned for at kunne startes igen? Er alle ovennævnte punkter kontrolleret og fundet i orden, kan pumpen genstartes. Modeller og tilbehør: ECO leveres i 8 versioner: Alle ECO pumperne har en Super Vortex rotor. Denne specielle rotor sørger for en stor vandkapacitet, og transporterer smudspartikler på op til Ø 8 mm. uden besvær. Pumpen er monteret i et specielt konstrueret skjold (forfilterhus), som hindrer store smudspartikler i at trænge ind til rotoren. Ved hjælp af det medfølgende tilbehør, kan pumpen både våd-monteres i havedammen, eller tør-monteres udenfor havedammen, under vandspejlsniveauet. ECO 3600 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO 4800 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO 7200 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT001275

4 Rotoren: For at undgå forstyrrelser, men også for at sikre en stor vandkapacitet, skal rotoren rengøres regelmæssig, som foregår på følgende måde (se også Figur A ): Afbryd pumpen fra strømforsyningen og tag pumpen op af havedammen. Tag pumpen ud af skjoldet ( forfilter-huset se Figur B ). Løsne de markerede 4 skruer (6). Fjern rotorhuset (9) fra motorhuset (1). Tag forsigtig rotoren (7) ud af motorhuset (1). Rens rotoren med en blød børste under rindende vand. Rens rotorhuset med en blød børste - bedst under rindende vand. Modeltypen er angivet på pumpens skjold. Rens pumpeskjoldet omhyggeligt med en blød børste - bedst under rindende vand. Monter det hele i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på, at rotoren drejer jævnt rundt i motorhuset, og at pakningen isættes korrekt, før de 4 skruer spændes. Monter igen pumpen i pumpeskjoldet, og vær opmærksom på, at alle dele og strømkablet sidder korrekt, og at de 5 klips let kan lukkes. Reservedele og tilbehør Nr Artikel Best. Nr. Nr Artikel Best. Nr. 1 Elektromotor & hus AT Rotor ECO AT Møtrik 4 stk. AT Rotor ECO AT Keramisk bag leje AT Rotor ECO AT Fladpakning AT Rotor ECO AT Motor mellemstykke AT Rotor ECO AT Bolte 4 stk. AT Fladpakning AT Rotor ECO 3600 AT Rotorhus 3600 til AT Rotor ECO 4800 AT Rotorhus til AT Rotor ECO 7200 AT Figur A

5 Reservedele og tilbehør Nr Artikel Best. Nr. Nr Artikel Best. Nr. 1 Prop for udløb AT Regulator 1½ AT Forfilter kappe 2 stk. AT Regulator AT Forfilter ved håndtag AT Forlænger muffe 1-½ AT Top skjold AT Kugleled AT Forfilter kappe til udløb AT Mellemstykke med gevind AT Låseclips 5 stk. AT Universal slangestuds AT Skrue f. motorbøjle 2 stk. AT Ikke ill. Gevindmuffe til indsugning 1-½ 8 Motorbøjle AT Til ECO AT Rotorhus 3600 til AT Ikke ill. Gevindmuffe til AT indsugning 2 9 Rotorhus til AT Til ECO Motor support 4 stk. AT Ikke ill. 1-½ Universal slangestuds 11 Bundskjold med håndtag AT Til ECO Bundskjold til indsug AT Ikke ill. 2 Universal slangestuds mm. Til ECO AT AT Figur B

6 Anvendelse i havedammen: ECO pumperne leveres komplet driftsklare til anvendelse i havedammen (vådmontering). Monter evt. kugleleddet (15) og mellemstykket (16) samt slangestudsen (17), på pumpens udløbsstuds. Husk pakninger mellem alle samlinger. Pumpen kan også vendes i skjoldet så slangetilslutningen kommer ud på siden af pumpen, ved denne løsningen demonteres skjolddel (5) og det medfølgende skjolddel med hul monteres ( 5 ) herefter monteres først forlængermuffen (14) på selve pumpen og den drejes til vandret position, herefter monteres evt. kugleled (15), mellemstykket (16) samt universalslangestudsen (17), og prop for udløb (1) isættes top-skjoldet. Anvendelse udenfor havedammen: ECO pumperne kan også installeres udenfor havedammen, f.eks. til et trykfilter eller et større filtersystem. Da pumperne ikke er selvansugende, skal de altid installeres mindst 20 cm under vandspejlsniveauet. Før pumpen sættes i drift, skal slangerne være fyldt med vand. Fastgør gevindmuffen (18) samt universalslangestudsen (19) samt de tilhørende pakninger, på pumpens til og afløbsåbning. Kontroller at alt er tæt, så der ikke suges luft ind i systemet. For at udnytte vandkapaciteten optimalt, anvendes en slange med den størst mulige diameter, afskær det overskydende stykke af universalstudsen. Ved tør montering må kugleleddet ikke bruges, da dette ikke er 100 % vandtæt. Anvendelse om vinteren: Falder udendørstemperaturen ikke under -5º C, kan ECO pumpen også drives om vinteren. I strenge vintre, hvor temperaturen falder under -5º C, skal pumpen dog tages op af havedammen. Rengør pumpen og skjoldet (forfilter-huset) grundigt. Kontroller om pumpen eller kablet er beskadiget. Vi anbefaler, at opbevare pumpen våd, for eks. i en spand vand for at forhindre udtørring af pakningerne, og at pumpen startes i minimum 5 min. Hver måned, for at forhindre korrosions problemer. Vigtig! Pumpen må ikke drives tørt (tør køres), da motoren kan beskadiges, og den keramiske akslen samt lejer vil tage skade. Brug aldrig pumpen i havedammen uden skjold (forfilterhus). Vær opmærksom på, at slangen ikke bukkes, så vandgennemstrømningen blokeres. Når pumpen i drift, skal den regelmæssig vedligeholdes (rengøres), afhængig af vandets forureningsgrad. Vi anbefaler at skylle skjoldet (forfilter-huset) og rengøre rotoren ca. 1 gang om måneden (eller før, hvis vandgennemstrømningen forringes mærkbart). Brug en blødt børste og rent vand. Se Figur A og B for demontering og montering af skjold, pumpe og rotor mv mm 349 mm 176 mm

7 Tekniske data: Model Flow l/t. Løftehøjde Forbrug Vægt Volt Friq. Udtag Indtag ECO ,0 m. 45 W 4,52 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,1 m. 54 W 4,54 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,5 m. 72 W 4,74 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,4 m. 135 W 4,90 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,1 m. 175 W 5,80 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,5 m. 210 W 6,28 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,7 m. 330 W 6,56 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,3 m. 375 W 6,68 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" Garanti: Aqua Tech yder en garanti på 24 måneder på ECO pumpe serien. Send garantikortet og en kopi af fakturaen til leverandøren. I tilfældet af en garantisag eller reklamation, skal den originale faktura og garantibevis indsendes sammen med pumpen. Garantien bortfalder i tilfældet af: Forkert montering, uhensigtsmæssig anvendelse. Manglende vedligeholdelse eller rengøring. At stikproppen er klippet af, eller at strømkablet er beskadiget. Beskadigelser på lejerne eller motoren på grund af tør-drift af pumpen. Skader, som er forårsaget af indsugning af sand, ler eller småsten. Rotoren og lejer, da disse enheder er alm. forbrugs dele. Udvidet garanti fra 2 til 5 år. På dette Aqua Tech produkt ydes en garanti på 24 måneder, og betingelserne for den udvidede garantiperiode fra 2 til i alt 5 år, fremgår af vedlagte garantibevis. Garantien træder ikraft fra købsdato, og skal dokumenteres med datostemplet kassebon eller kvittering, ligesom vedlagte garantibevis skal være fuldstændigt og korrekt udfyldt og være påført forhandlerstempel. Garantien dækker materialefejl i pumpen, samt skader opstået i pumpen som følge heraf. Garantien dækker ikke fejl eller skader opstået ved forkert anvendelse af pumpen, manglende vedligeholdelse/rengøring, fejl ved installation og montering, ukorrekt strømstyrke, frost og fugtskader, eller skader opstået ved brug af mekanisk vold, samt reparation udført på uautoriseret værksted. Bemærk: Rotoren og andre sliddele er ikke omfattet af garantien. Ved enhver reklamation eller garanti reparation, skal garantibeviset samt dokumentation medfølge produktet.

8 Optimal anvendelse af flow: For at få det optimale flow ud af Deres ECO pumpe bruges enten den lodrette eller den vandrette forbindelse, og kugleleddet bøjes på denne måde højst 15 grader. Vær opmærksom på, at såfremt kugleleddet bøjes som vist på disse foto, kan det resultere i et flow tab på op til 30 %, og dette undgås let, ved netop at vælge det rigtige udtag på pumpen. Husk altid at vælge den størst mulige slange, da en for lille slange netop nedsætter pumpens mulighed for at yde det optimale flow, og resultatet kan være at der spildes unødigt pumpekraft for at transportere vand til f.eks. Filtret. Vigtig! Pumpen må ikke drives tørt, da motoren herved kan beskadiges, og akslen samt lejerne kan tage varig skade. Brug aldrig pumpen i havedammen uden skjold/forfilterhus, og vær særlig opmærksom på, at afgang og evt. tilgangs slangen ikke bukkes, så vandgennemstrømningen blokeres. Når pumpen er i drift, skal den regelmæssig vedligeholdes (rengøres), afhængig af vandets forureningsgrad, for at sikre den optimale effekt. Regulator Ekstern indsugning Optimal anvendelse af indsugning: Eco pumpens eksterne indsugning indstilles let på reguleringsknappen, som kan justeres fra %, dvs. ved indstilling på 0 % suger pumpen kun fra skjoldet, og ved en indstilling på f.eks. 50 % suger pumpen ca. 50 % fra skjoldet og ca. 50 % fra den eksterne indsugning. Den eksterne indsugning kan med fordel tilkobles en overfladeskimmer eller et forfilter, som kan placeres på et sted i havedammen, hvor dette kan nås, og derved lette den nødvendige service og rengøring af forfilter enheden. Tilkobles en overfladeskimmer, er det vigtigt at sikre sig, at denne ikke kan slippe større partikler igennem end 8 mm., da større partikler ellers kan tilstoppe rotoren, og på denne måde skade pumpen. Der kan også tilkobles både overfladeskimmer samt forfilter, dog kræver dette, at der monteres et regulerbart Y-stykke et sted i havedammen, hvor det er muligt at kunne regulere dette, således at der let kan reguleres mellem sug fra skimmer, og til sug fra forfilter eller lavtvandsfilter.

9 Symbolet viser at pumpen er velegnet til at transportere slampartikler på op til 8 mm. gennem rotorsystemet, uden at dette på nogen måde vil blokere for vandgennemstrømningen. Symbolet viser at pumpen er gennemgået og godkendt af TÜV, som er den Tyske el og sikkerhedskontrol, og at dette produkt har opnået deres endelige godkendelse som et sikkert produkt. Symbolet viser at pumpen er vandtæt til en vanddybde på henholdsvis 2 og 3 meter, og dermed er velegnet til montage under vand, og alle elektriske dele er indstøbt i en stærk epoxy masse. Symbolet viser at der ydes en tillægsgaranti på 3 år på dette produkt, dog under forudsætning af de beskrevne garanti regler overholdes, og at garantibeviset indsendes til producenten. Symbolet viser at pumpen er forsynet med en automatisk termosikring som selv slår pumpen fra ved overophedning og evt. tilstopning, og hermed sikres produktet en lang levetid. Symbolet viser at pumpen er velegnet til at overvintre i havedammen, dog skal overvintring foregå ved en min. dybde på ikke mindre end 80 cm., og pumpen tændes hver måned i min. 10 minutter. Symbolet viser at producenten overholder de Europæiske regler for produkt ansvar, og at produktet lever op til de til enhver tid gældende regler for bl.a. pumper til hobbybrug. Symbolet viser at pumpen er omfattet af producenten returordning, og ikke må bortskaffes i den alm. dagrenovation, men skal afleveres hos forhandleren eller på genbrugsstationen. Symbolet viser at pumpen let sparer op til 40 % af den energi, som der almindeligvis bliver brugt for at transporterer den angivne mængde vand i forhold til energiforbrug, løftehøjde og flow. Symbolet viser hvor lidt energi pumpen bruger ved maksimal belastning. Pumpen vil i mange tilfælde forbruge en del mindre, når den bruges efter anvisningerne i driftsvejledningen. ECO pumpen leveres med de viste dele: Skjold med side udgang. 5 x O-ringe. Forlængermuffe 2 x universalmuffer Blænd dæksel. Kugleled. 2 x gevindmuffer

10 ECO multifunktionspumpe med stort eksternt sug, samt ekstra stort pumpeskjold, som er meget let at vedligeholde og let at adskille for optimal vedligeholdelse. Slangestudsen demonteres og de 5 klips lukkes op, og der er nu direkte adgang til selve pumpen. ECO pumpen egner sig fortrinligt til tørmontage, ved hjælp af de 2 store gevindtilslutninger, og kan hermed let monteres udenfor selve havedammen, dog skal pumpen altid monteres under vandspejlet, og at begge gevind pakkes med pakketape for en tæt tilslutning! ECO's højtudviklede Vortex rotor sørger for den optimal virkningsgrad og et ekstra lavt strømforbrug. Rotoren er udført i rustfrit stål, messing og plast, og forsynet med en ekstra kraftig keramisk aksel samt keramiske lejer. ECO pumpens store eksterne sug kan let tilsluttes skimmer, satellitfilter eller forfilter, og er ganske let at justere, så den angivne % fordeling suger fra henholdsvis pumpeskjoldet eller fra det store eksterne sug. ECO pumpens højtudviklede asynkrone motor sørger for optimal ydelse, gennem det nøje afbalancerede elektrofelt, og kraften overføres hermed til rotoren, som er korrektions fri. Den keramiske aksel og de keramiske lejer, bruger vandet som friktionslejer. ECO pumpens elektromotor og elektriske dele er 100% forseglet i pumpehuset med en stærk epoxy masse, og sørger på denne måde for, at utætheder undgås. På denne måde opnås den ultimative sikkerhed, da intet strømførende har kontakt med vandet. ECO pumpens indbyggede termoafbryder sikre pumpen mod evt. overophedning, og sikre en lang og driftsikker levetid. NB: Starter og stopper pumpen af sig selv - skal pumpen rengøres, følg forskrifterne i denne vejledning!

11 ECO ECO ECO ECO ECO ECO 7200 ECO 4800 ECO 3600 ECO Pumpernes løftehøjde Optimal anvendelse af pumperne: Eco pumpernes løftehøjde er angivet på dette diagram, og når f.eks. kurven for ECO (den orange) følges til en løftehøjde på 1 m. viser denne, at pumpen her vil yde lidt over liter pr. time. Følger man samme pumpe, til en løftehøjde på f.eks. 2,5 meter, viser skemaet her, at der nu vil blive et flow/ydelse på 8000 liter pr. time, og derved bliver ydelsen gradvis nedsat i forhold til løftehøjden. For at få den optimale ydelse af ECO pumpen skal der altid anvendes den størst mulig slange eller rørforbindelse, og undgå skarpe vinkler eller buk, da dette kan og vil nedsætte ydelsen ganske betragtelig. Tilkobles der f.eks. en overfladeskimmer, vil dette også medvirke til, at dæmpe det endelige flow en smule, da pumpen nu også skal suge, og her er det også vigtigt at bruge størst mulig slangediameter for at reducere modstanden. Der kan også tilkobles både overfladeskimmer samt forfilter eller lavtvandfilter, dog vil dette kræve, at pumpen stilles på 100 % eksternt sug, og at der monteres et regulerbart Y-stykke, et sted i havedammen, hvor det er muligt at kunne regulere dette, således at der let kan reguleres fra sug fra skimmer, og sug fra forfilter/lavtvandfilter.

12 Det intelligente valg - for den miljøbevidste forbruger! ECO pumperne er skabt med omhu, nytænkning, og gennemgribende udvikling! Udviklet med det klare mål - at skabe den optimale pumpe til en pris, som alle har råd til og som samtidig spare mest muligt på resurserne! Welcome to the world of Aqua-Tech

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye USP Universal Submersible Pumps. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye USP Universal Submersible Pumps. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye USP Universal Submersible Pumps USP pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper,

Læs mere

PUMPER. Afsnit 2 side 11

PUMPER. Afsnit 2 side 11 PUMPER Side Afsnit 2 3 Aqua-Tech UZO pumper 4 Aqua-Tech OZI pumper 5 Aqua-Tech ENO pumper 6 Aqua-Tech Green ECO 7 Aqua-Tech CBX pumper 8 Aqua-Tech LEZ pumper 9 Aqua-Tech LEQ pumper 10 Aqua-Tech USP pumper

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

RESERVEDELE & TILBEHØR

RESERVEDELE & TILBEHØR RESERVEDELE & TILBEHØR Side Afsnit 0 UZO OZI ENO LEZ LEQ USP ECO ECO 10 LEC LEG LEX ECO-Oxy & 1 ECO-Oxy & 10 1 ECO-Oxy & 0 1 ECO-Oxy 0 1 UVC 1 & 1 UV-Tron 1 UV-Blue 0 UV-Pro 1 > 0 1 UV-Pro 0 > 0 FIL-Reset

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01 BRUGSANVISNING MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning 4 5. Ibrugtagning

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual DK ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Vejledning for UV-system 18 W inklusive specialbeholder Artikelnummer: 1604 Komplet UV-system for integreret

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere