Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING"

Transkript

1 DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og ECO pumperne hører til de bedste på verdensmarkedet. ECO pumpernes økonomiske asynkronmotorer, har en ekstra høj kapacitet med et lavt energiforbrug. ECO pumperne er udstyret med en automatisk termoafbryder, er fuldstændig vandtæt, og de keramiske lejer garanterer ECO pumperne en lang levetid. ECO pumperne er med deres høje kapacitet, velegnede til at drive trykfiltre, og større filtersystemer, og de er særdeles velegnet til at drive vandløb og vandfald. ECO pumperne kan også installeres udenfor havedammen, såfremt de placeres under vandspejlsniveauet. ECO pumpen vil bringe megen glæde til Dem og Deres dejlige hobby, og sørge for en upåklagelig drift. Det er dog nødvendigt, for at få det fulde udbytte af pumpen, at den betjenes rigtigt, og ikke lider overlast, læs derfor nøje denne brugsanvisning igennem og få fuldt udbytte af Deres nye ECO pumpe. Straks ved modtagelsen kontrolleres pumpen for evt. mangler eller skader! Ved evt. fejl, mangler eller skader - kontakt omgående forhandleren!

2 VIGTIGT om SIKKERHED! Installation og drift af ECO pumperne må kun udføres af personer over 16 år, af hvilke det kan forventes, at teksten fra denne brugsanvisning er forstået korrekt. Kontroller, at strømstyrken er den samme, som angivet på dette produkt. ECO pumperne er udstyret med et sikkerhedskabel på 10 m. med støbt stikprop. Pumpen skal tilsluttes en sikkerhedskontakt på 30 ma. med jordforbindelse. Kun godkendte forlængerkabler med jordforbindelse, elektrokabler, stikkontakter m.m. må anvendes For at opnå optimal sikkerhed, er kablets forbindelse til motoren indstøbt i pumpehuset og kan ikke udskiftes. Er kablet beskadiget, må pumpen ikke længere anvendes. Ved arbejdsopgaver i / eller ved vandet, skal alle elektriske apparater, som er installeret i vandet, eller i kontakt med vandet afbrydes, og stikket fjernes fra kontakten. Pumpen må ikke løftes eller trækkes i strømkablet. Fastgør evt., en snor i pumpeskjoldet, for at lette optagning af pumpen fra vandet. ECO pumpen er udelukkende fremstillet til pumpning af alm. havedamsvand, andre flydende medier, brandbar væske eller vand over 40º C. må ikke pumpes. Pumpen må ikke løbe tør, dette vil skade og i sidste ende ødelægge pumpen, og evt. skader forårsaget af tørkøring er ikke omfattet af garantien. Pumpen skal placeres mindst 10 cm. og max. 2 m., under vandniveauet, se evt. den maksimale dybde på selve pumpes dataplade. Placer pumpen horisontalt. Hvor der forefindes meget bundslam, sand, ler, jord mv. placeres pumpen på en sokkel af f.eks. mursten. Vandtemperaturen må ikke overstige 40º C., da dette kan skade pumpen, dog vil den indbyggede termosikring selv sørger for, at pumpen automatisk slår fra. Når pumpen er installeret, alle tilslutninger kontrolleret, og slangerne er fyldt med vand, kan pumpen tilsluttes strømforsyningen og startes. OBS: Før ibrugtagning: Kontroller om hele kablet og stikproppen samt stikkontakten er tør og ubeskadiget. Af sikkerhedsmæssige årsager, må reparationer på kablet og pumpemotoren kun udføres af leverandøren, eller en autoriseret elektriker (se garantibestemmelserne). Installeres pumpen udenfor havedammen (tør-montering), skal alle forbindelser og tilkoblinger kontrolleres for vandtæthed. Ydermere skal alle forbindelser og tilkoblingsstykker være udstyret med pakninger og fastgøres forsvarligt og spændes tilstrækkeligt stramt. Pakningerne har en begrænset levetid, og skal derfor kontrolleres regelmæssig. Er pakningerne porøse eller defekte, skal disse udskiftes. For at undgå overophedning ved installationer udenfor havedammen, skal slangerne mindst være på følgende diameter: ( Brug altid størst mulig slange / rørdiameter ) ECO ECO mindst 25 mm. på udløb og 32 mm. på indsugningen mindst 32 mm. på udløb og 32 mm. på indsugningen ECO mindst 40 mm. på udløb og 40 mm. på indsugningen ECO mindst 40 mm. på udløb og 50 mm. på indsugningen

3 Kugleled & slanger: Bøj aldrig det medfølgende kugleled mere end 15 grader, da dette vil forringe pumpens effekt ganske betydeligt! Vælg evt. den alternative udgang vertikalt eller horisontalt på pumpen, og få fuld valuta for Deres strømpenge! Vælg altid den størst mulige slangestørrelse, da dette netop sørger for at nedsætte gnidningsmodstanden, og få fuld valuta for Deres strømpenge! Husk altid at afkorte slangestudsen til den passende og størst mulige slange! Vedligeholdelse: ECO pumperne er udstyret med asynkrone motorer. Disse motorer har en meget lang levetid og et lavt energiforbrug. Motorerne er fuldstændig vandtæt indelukket og forseglet og er principielt vedligeholdelsesfri. Termoafbryderen slukker automatisk for pumpen ved overhedning og motoren starter igen når den er kølet ned. Bemærk dog: at forureninger kan være årsag til overhedning og i dette tilfælde, skal både skjoldet (forfilter-huset) og rotoren rengøres grundigt. Termisk sikring: For at kunne forebygge motorskader på grund af overophedning, har ECO pumperne en indbygget termisk sikring. OBS, når motoren slukker på grund af overhedning, skal følgende punkter kontrolleres før den tændes igen. Sluk altid for strømforbindelsen, ved at tage stikket ud af stikkontakten før der arbejdes på pumpen. Er pumpen under vandspejlet, og har pumpen tilstrækkelig vand? Er skjoldet (forfilter-huset) forurenet, så vandtilførslen til pumpen stopper? Er rotoren forurenet, evt. blokeret af kviste, smådyr eller andet? Er slangen, slangestudsen eller forbindelsesstykkerne forurenet? Er pumpen kølet tilstrækkeligt ned for at kunne startes igen? Er alle ovennævnte punkter kontrolleret og fundet i orden, kan pumpen genstartes. Modeller og tilbehør: ECO leveres i 8 versioner: Alle ECO pumperne har en Super Vortex rotor. Denne specielle rotor sørger for en stor vandkapacitet, og transporterer smudspartikler på op til Ø 8 mm. uden besvær. Pumpen er monteret i et specielt konstrueret skjold (forfilterhus), som hindrer store smudspartikler i at trænge ind til rotoren. Ved hjælp af det medfølgende tilbehør, kan pumpen både våd-monteres i havedammen, eller tør-monteres udenfor havedammen, under vandspejlsniveauet. ECO 3600 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO 4800 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO 7200 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT001275

4 Rotoren: For at undgå forstyrrelser, men også for at sikre en stor vandkapacitet, skal rotoren rengøres regelmæssig, som foregår på følgende måde (se også Figur A ): Afbryd pumpen fra strømforsyningen og tag pumpen op af havedammen. Tag pumpen ud af skjoldet ( forfilter-huset se Figur B ). Løsne de markerede 4 skruer (6). Fjern rotorhuset (9) fra motorhuset (1). Tag forsigtig rotoren (7) ud af motorhuset (1). Rens rotoren med en blød børste under rindende vand. Rens rotorhuset med en blød børste - bedst under rindende vand. Modeltypen er angivet på pumpens skjold. Rens pumpeskjoldet omhyggeligt med en blød børste - bedst under rindende vand. Monter det hele i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på, at rotoren drejer jævnt rundt i motorhuset, og at pakningen isættes korrekt, før de 4 skruer spændes. Monter igen pumpen i pumpeskjoldet, og vær opmærksom på, at alle dele og strømkablet sidder korrekt, og at de 5 klips let kan lukkes. Reservedele og tilbehør Nr Artikel Best. Nr. Nr Artikel Best. Nr. 1 Elektromotor & hus AT Rotor ECO AT Møtrik 4 stk. AT Rotor ECO AT Keramisk bag leje AT Rotor ECO AT Fladpakning AT Rotor ECO AT Motor mellemstykke AT Rotor ECO AT Bolte 4 stk. AT Fladpakning AT Rotor ECO 3600 AT Rotorhus 3600 til AT Rotor ECO 4800 AT Rotorhus til AT Rotor ECO 7200 AT Figur A

5 Reservedele og tilbehør Nr Artikel Best. Nr. Nr Artikel Best. Nr. 1 Prop for udløb AT Regulator 1½ AT Forfilter kappe 2 stk. AT Regulator AT Forfilter ved håndtag AT Forlænger muffe 1-½ AT Top skjold AT Kugleled AT Forfilter kappe til udløb AT Mellemstykke med gevind AT Låseclips 5 stk. AT Universal slangestuds AT Skrue f. motorbøjle 2 stk. AT Ikke ill. Gevindmuffe til indsugning 1-½ 8 Motorbøjle AT Til ECO AT Rotorhus 3600 til AT Ikke ill. Gevindmuffe til AT indsugning 2 9 Rotorhus til AT Til ECO Motor support 4 stk. AT Ikke ill. 1-½ Universal slangestuds 11 Bundskjold med håndtag AT Til ECO Bundskjold til indsug AT Ikke ill. 2 Universal slangestuds mm. Til ECO AT AT Figur B

6 Anvendelse i havedammen: ECO pumperne leveres komplet driftsklare til anvendelse i havedammen (vådmontering). Monter evt. kugleleddet (15) og mellemstykket (16) samt slangestudsen (17), på pumpens udløbsstuds. Husk pakninger mellem alle samlinger. Pumpen kan også vendes i skjoldet så slangetilslutningen kommer ud på siden af pumpen, ved denne løsningen demonteres skjolddel (5) og det medfølgende skjolddel med hul monteres ( 5 ) herefter monteres først forlængermuffen (14) på selve pumpen og den drejes til vandret position, herefter monteres evt. kugleled (15), mellemstykket (16) samt universalslangestudsen (17), og prop for udløb (1) isættes top-skjoldet. Anvendelse udenfor havedammen: ECO pumperne kan også installeres udenfor havedammen, f.eks. til et trykfilter eller et større filtersystem. Da pumperne ikke er selvansugende, skal de altid installeres mindst 20 cm under vandspejlsniveauet. Før pumpen sættes i drift, skal slangerne være fyldt med vand. Fastgør gevindmuffen (18) samt universalslangestudsen (19) samt de tilhørende pakninger, på pumpens til og afløbsåbning. Kontroller at alt er tæt, så der ikke suges luft ind i systemet. For at udnytte vandkapaciteten optimalt, anvendes en slange med den størst mulige diameter, afskær det overskydende stykke af universalstudsen. Ved tør montering må kugleleddet ikke bruges, da dette ikke er 100 % vandtæt. Anvendelse om vinteren: Falder udendørstemperaturen ikke under -5º C, kan ECO pumpen også drives om vinteren. I strenge vintre, hvor temperaturen falder under -5º C, skal pumpen dog tages op af havedammen. Rengør pumpen og skjoldet (forfilter-huset) grundigt. Kontroller om pumpen eller kablet er beskadiget. Vi anbefaler, at opbevare pumpen våd, for eks. i en spand vand for at forhindre udtørring af pakningerne, og at pumpen startes i minimum 5 min. Hver måned, for at forhindre korrosions problemer. Vigtig! Pumpen må ikke drives tørt (tør køres), da motoren kan beskadiges, og den keramiske akslen samt lejer vil tage skade. Brug aldrig pumpen i havedammen uden skjold (forfilterhus). Vær opmærksom på, at slangen ikke bukkes, så vandgennemstrømningen blokeres. Når pumpen i drift, skal den regelmæssig vedligeholdes (rengøres), afhængig af vandets forureningsgrad. Vi anbefaler at skylle skjoldet (forfilter-huset) og rengøre rotoren ca. 1 gang om måneden (eller før, hvis vandgennemstrømningen forringes mærkbart). Brug en blødt børste og rent vand. Se Figur A og B for demontering og montering af skjold, pumpe og rotor mv mm 349 mm 176 mm

7 Tekniske data: Model Flow l/t. Løftehøjde Forbrug Vægt Volt Friq. Udtag Indtag ECO ,0 m. 45 W 4,52 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,1 m. 54 W 4,54 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,5 m. 72 W 4,74 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,4 m. 135 W 4,90 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,1 m. 175 W 5,80 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,5 m. 210 W 6,28 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,7 m. 330 W 6,56 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,3 m. 375 W 6,68 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" Garanti: Aqua Tech yder en garanti på 24 måneder på ECO pumpe serien. Send garantikortet og en kopi af fakturaen til leverandøren. I tilfældet af en garantisag eller reklamation, skal den originale faktura og garantibevis indsendes sammen med pumpen. Garantien bortfalder i tilfældet af: Forkert montering, uhensigtsmæssig anvendelse. Manglende vedligeholdelse eller rengøring. At stikproppen er klippet af, eller at strømkablet er beskadiget. Beskadigelser på lejerne eller motoren på grund af tør-drift af pumpen. Skader, som er forårsaget af indsugning af sand, ler eller småsten. Rotoren og lejer, da disse enheder er alm. forbrugs dele. Udvidet garanti fra 2 til 5 år. På dette Aqua Tech produkt ydes en garanti på 24 måneder, og betingelserne for den udvidede garantiperiode fra 2 til i alt 5 år, fremgår af vedlagte garantibevis. Garantien træder ikraft fra købsdato, og skal dokumenteres med datostemplet kassebon eller kvittering, ligesom vedlagte garantibevis skal være fuldstændigt og korrekt udfyldt og være påført forhandlerstempel. Garantien dækker materialefejl i pumpen, samt skader opstået i pumpen som følge heraf. Garantien dækker ikke fejl eller skader opstået ved forkert anvendelse af pumpen, manglende vedligeholdelse/rengøring, fejl ved installation og montering, ukorrekt strømstyrke, frost og fugtskader, eller skader opstået ved brug af mekanisk vold, samt reparation udført på uautoriseret værksted. Bemærk: Rotoren og andre sliddele er ikke omfattet af garantien. Ved enhver reklamation eller garanti reparation, skal garantibeviset samt dokumentation medfølge produktet.

8 Optimal anvendelse af flow: For at få det optimale flow ud af Deres ECO pumpe bruges enten den lodrette eller den vandrette forbindelse, og kugleleddet bøjes på denne måde højst 15 grader. Vær opmærksom på, at såfremt kugleleddet bøjes som vist på disse foto, kan det resultere i et flow tab på op til 30 %, og dette undgås let, ved netop at vælge det rigtige udtag på pumpen. Husk altid at vælge den størst mulige slange, da en for lille slange netop nedsætter pumpens mulighed for at yde det optimale flow, og resultatet kan være at der spildes unødigt pumpekraft for at transportere vand til f.eks. Filtret. Vigtig! Pumpen må ikke drives tørt, da motoren herved kan beskadiges, og akslen samt lejerne kan tage varig skade. Brug aldrig pumpen i havedammen uden skjold/forfilterhus, og vær særlig opmærksom på, at afgang og evt. tilgangs slangen ikke bukkes, så vandgennemstrømningen blokeres. Når pumpen er i drift, skal den regelmæssig vedligeholdes (rengøres), afhængig af vandets forureningsgrad, for at sikre den optimale effekt. Regulator Ekstern indsugning Optimal anvendelse af indsugning: Eco pumpens eksterne indsugning indstilles let på reguleringsknappen, som kan justeres fra %, dvs. ved indstilling på 0 % suger pumpen kun fra skjoldet, og ved en indstilling på f.eks. 50 % suger pumpen ca. 50 % fra skjoldet og ca. 50 % fra den eksterne indsugning. Den eksterne indsugning kan med fordel tilkobles en overfladeskimmer eller et forfilter, som kan placeres på et sted i havedammen, hvor dette kan nås, og derved lette den nødvendige service og rengøring af forfilter enheden. Tilkobles en overfladeskimmer, er det vigtigt at sikre sig, at denne ikke kan slippe større partikler igennem end 8 mm., da større partikler ellers kan tilstoppe rotoren, og på denne måde skade pumpen. Der kan også tilkobles både overfladeskimmer samt forfilter, dog kræver dette, at der monteres et regulerbart Y-stykke et sted i havedammen, hvor det er muligt at kunne regulere dette, således at der let kan reguleres mellem sug fra skimmer, og til sug fra forfilter eller lavtvandsfilter.

9 Symbolet viser at pumpen er velegnet til at transportere slampartikler på op til 8 mm. gennem rotorsystemet, uden at dette på nogen måde vil blokere for vandgennemstrømningen. Symbolet viser at pumpen er gennemgået og godkendt af TÜV, som er den Tyske el og sikkerhedskontrol, og at dette produkt har opnået deres endelige godkendelse som et sikkert produkt. Symbolet viser at pumpen er vandtæt til en vanddybde på henholdsvis 2 og 3 meter, og dermed er velegnet til montage under vand, og alle elektriske dele er indstøbt i en stærk epoxy masse. Symbolet viser at der ydes en tillægsgaranti på 3 år på dette produkt, dog under forudsætning af de beskrevne garanti regler overholdes, og at garantibeviset indsendes til producenten. Symbolet viser at pumpen er forsynet med en automatisk termosikring som selv slår pumpen fra ved overophedning og evt. tilstopning, og hermed sikres produktet en lang levetid. Symbolet viser at pumpen er velegnet til at overvintre i havedammen, dog skal overvintring foregå ved en min. dybde på ikke mindre end 80 cm., og pumpen tændes hver måned i min. 10 minutter. Symbolet viser at producenten overholder de Europæiske regler for produkt ansvar, og at produktet lever op til de til enhver tid gældende regler for bl.a. pumper til hobbybrug. Symbolet viser at pumpen er omfattet af producenten returordning, og ikke må bortskaffes i den alm. dagrenovation, men skal afleveres hos forhandleren eller på genbrugsstationen. Symbolet viser at pumpen let sparer op til 40 % af den energi, som der almindeligvis bliver brugt for at transporterer den angivne mængde vand i forhold til energiforbrug, løftehøjde og flow. Symbolet viser hvor lidt energi pumpen bruger ved maksimal belastning. Pumpen vil i mange tilfælde forbruge en del mindre, når den bruges efter anvisningerne i driftsvejledningen. ECO pumpen leveres med de viste dele: Skjold med side udgang. 5 x O-ringe. Forlængermuffe 2 x universalmuffer Blænd dæksel. Kugleled. 2 x gevindmuffer

10 ECO multifunktionspumpe med stort eksternt sug, samt ekstra stort pumpeskjold, som er meget let at vedligeholde og let at adskille for optimal vedligeholdelse. Slangestudsen demonteres og de 5 klips lukkes op, og der er nu direkte adgang til selve pumpen. ECO pumpen egner sig fortrinligt til tørmontage, ved hjælp af de 2 store gevindtilslutninger, og kan hermed let monteres udenfor selve havedammen, dog skal pumpen altid monteres under vandspejlet, og at begge gevind pakkes med pakketape for en tæt tilslutning! ECO's højtudviklede Vortex rotor sørger for den optimal virkningsgrad og et ekstra lavt strømforbrug. Rotoren er udført i rustfrit stål, messing og plast, og forsynet med en ekstra kraftig keramisk aksel samt keramiske lejer. ECO pumpens store eksterne sug kan let tilsluttes skimmer, satellitfilter eller forfilter, og er ganske let at justere, så den angivne % fordeling suger fra henholdsvis pumpeskjoldet eller fra det store eksterne sug. ECO pumpens højtudviklede asynkrone motor sørger for optimal ydelse, gennem det nøje afbalancerede elektrofelt, og kraften overføres hermed til rotoren, som er korrektions fri. Den keramiske aksel og de keramiske lejer, bruger vandet som friktionslejer. ECO pumpens elektromotor og elektriske dele er 100% forseglet i pumpehuset med en stærk epoxy masse, og sørger på denne måde for, at utætheder undgås. På denne måde opnås den ultimative sikkerhed, da intet strømførende har kontakt med vandet. ECO pumpens indbyggede termoafbryder sikre pumpen mod evt. overophedning, og sikre en lang og driftsikker levetid. NB: Starter og stopper pumpen af sig selv - skal pumpen rengøres, følg forskrifterne i denne vejledning!

11 ECO ECO ECO ECO ECO ECO 7200 ECO 4800 ECO 3600 ECO Pumpernes løftehøjde Optimal anvendelse af pumperne: Eco pumpernes løftehøjde er angivet på dette diagram, og når f.eks. kurven for ECO (den orange) følges til en løftehøjde på 1 m. viser denne, at pumpen her vil yde lidt over liter pr. time. Følger man samme pumpe, til en løftehøjde på f.eks. 2,5 meter, viser skemaet her, at der nu vil blive et flow/ydelse på 8000 liter pr. time, og derved bliver ydelsen gradvis nedsat i forhold til løftehøjden. For at få den optimale ydelse af ECO pumpen skal der altid anvendes den størst mulig slange eller rørforbindelse, og undgå skarpe vinkler eller buk, da dette kan og vil nedsætte ydelsen ganske betragtelig. Tilkobles der f.eks. en overfladeskimmer, vil dette også medvirke til, at dæmpe det endelige flow en smule, da pumpen nu også skal suge, og her er det også vigtigt at bruge størst mulig slangediameter for at reducere modstanden. Der kan også tilkobles både overfladeskimmer samt forfilter eller lavtvandfilter, dog vil dette kræve, at pumpen stilles på 100 % eksternt sug, og at der monteres et regulerbart Y-stykke, et sted i havedammen, hvor det er muligt at kunne regulere dette, således at der let kan reguleres fra sug fra skimmer, og sug fra forfilter/lavtvandfilter.

12 Det intelligente valg - for den miljøbevidste forbruger! ECO pumperne er skabt med omhu, nytænkning, og gennemgribende udvikling! Udviklet med det klare mål - at skabe den optimale pumpe til en pris, som alle har råd til og som samtidig spare mest muligt på resurserne! Welcome to the world of Aqua-Tech

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere