Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING"

Transkript

1 DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og ECO pumperne hører til de bedste på verdensmarkedet. ECO pumpernes økonomiske asynkronmotorer, har en ekstra høj kapacitet med et lavt energiforbrug. ECO pumperne er udstyret med en automatisk termoafbryder, er fuldstændig vandtæt, og de keramiske lejer garanterer ECO pumperne en lang levetid. ECO pumperne er med deres høje kapacitet, velegnede til at drive trykfiltre, og større filtersystemer, og de er særdeles velegnet til at drive vandløb og vandfald. ECO pumperne kan også installeres udenfor havedammen, såfremt de placeres under vandspejlsniveauet. ECO pumpen vil bringe megen glæde til Dem og Deres dejlige hobby, og sørge for en upåklagelig drift. Det er dog nødvendigt, for at få det fulde udbytte af pumpen, at den betjenes rigtigt, og ikke lider overlast, læs derfor nøje denne brugsanvisning igennem og få fuldt udbytte af Deres nye ECO pumpe. Straks ved modtagelsen kontrolleres pumpen for evt. mangler eller skader! Ved evt. fejl, mangler eller skader - kontakt omgående forhandleren!

2 VIGTIGT om SIKKERHED! Installation og drift af ECO pumperne må kun udføres af personer over 16 år, af hvilke det kan forventes, at teksten fra denne brugsanvisning er forstået korrekt. Kontroller, at strømstyrken er den samme, som angivet på dette produkt. ECO pumperne er udstyret med et sikkerhedskabel på 10 m. med støbt stikprop. Pumpen skal tilsluttes en sikkerhedskontakt på 30 ma. med jordforbindelse. Kun godkendte forlængerkabler med jordforbindelse, elektrokabler, stikkontakter m.m. må anvendes For at opnå optimal sikkerhed, er kablets forbindelse til motoren indstøbt i pumpehuset og kan ikke udskiftes. Er kablet beskadiget, må pumpen ikke længere anvendes. Ved arbejdsopgaver i / eller ved vandet, skal alle elektriske apparater, som er installeret i vandet, eller i kontakt med vandet afbrydes, og stikket fjernes fra kontakten. Pumpen må ikke løftes eller trækkes i strømkablet. Fastgør evt., en snor i pumpeskjoldet, for at lette optagning af pumpen fra vandet. ECO pumpen er udelukkende fremstillet til pumpning af alm. havedamsvand, andre flydende medier, brandbar væske eller vand over 40º C. må ikke pumpes. Pumpen må ikke løbe tør, dette vil skade og i sidste ende ødelægge pumpen, og evt. skader forårsaget af tørkøring er ikke omfattet af garantien. Pumpen skal placeres mindst 10 cm. og max. 2 m., under vandniveauet, se evt. den maksimale dybde på selve pumpes dataplade. Placer pumpen horisontalt. Hvor der forefindes meget bundslam, sand, ler, jord mv. placeres pumpen på en sokkel af f.eks. mursten. Vandtemperaturen må ikke overstige 40º C., da dette kan skade pumpen, dog vil den indbyggede termosikring selv sørger for, at pumpen automatisk slår fra. Når pumpen er installeret, alle tilslutninger kontrolleret, og slangerne er fyldt med vand, kan pumpen tilsluttes strømforsyningen og startes. OBS: Før ibrugtagning: Kontroller om hele kablet og stikproppen samt stikkontakten er tør og ubeskadiget. Af sikkerhedsmæssige årsager, må reparationer på kablet og pumpemotoren kun udføres af leverandøren, eller en autoriseret elektriker (se garantibestemmelserne). Installeres pumpen udenfor havedammen (tør-montering), skal alle forbindelser og tilkoblinger kontrolleres for vandtæthed. Ydermere skal alle forbindelser og tilkoblingsstykker være udstyret med pakninger og fastgøres forsvarligt og spændes tilstrækkeligt stramt. Pakningerne har en begrænset levetid, og skal derfor kontrolleres regelmæssig. Er pakningerne porøse eller defekte, skal disse udskiftes. For at undgå overophedning ved installationer udenfor havedammen, skal slangerne mindst være på følgende diameter: ( Brug altid størst mulig slange / rørdiameter ) ECO ECO mindst 25 mm. på udløb og 32 mm. på indsugningen mindst 32 mm. på udløb og 32 mm. på indsugningen ECO mindst 40 mm. på udløb og 40 mm. på indsugningen ECO mindst 40 mm. på udløb og 50 mm. på indsugningen

3 Kugleled & slanger: Bøj aldrig det medfølgende kugleled mere end 15 grader, da dette vil forringe pumpens effekt ganske betydeligt! Vælg evt. den alternative udgang vertikalt eller horisontalt på pumpen, og få fuld valuta for Deres strømpenge! Vælg altid den størst mulige slangestørrelse, da dette netop sørger for at nedsætte gnidningsmodstanden, og få fuld valuta for Deres strømpenge! Husk altid at afkorte slangestudsen til den passende og størst mulige slange! Vedligeholdelse: ECO pumperne er udstyret med asynkrone motorer. Disse motorer har en meget lang levetid og et lavt energiforbrug. Motorerne er fuldstændig vandtæt indelukket og forseglet og er principielt vedligeholdelsesfri. Termoafbryderen slukker automatisk for pumpen ved overhedning og motoren starter igen når den er kølet ned. Bemærk dog: at forureninger kan være årsag til overhedning og i dette tilfælde, skal både skjoldet (forfilter-huset) og rotoren rengøres grundigt. Termisk sikring: For at kunne forebygge motorskader på grund af overophedning, har ECO pumperne en indbygget termisk sikring. OBS, når motoren slukker på grund af overhedning, skal følgende punkter kontrolleres før den tændes igen. Sluk altid for strømforbindelsen, ved at tage stikket ud af stikkontakten før der arbejdes på pumpen. Er pumpen under vandspejlet, og har pumpen tilstrækkelig vand? Er skjoldet (forfilter-huset) forurenet, så vandtilførslen til pumpen stopper? Er rotoren forurenet, evt. blokeret af kviste, smådyr eller andet? Er slangen, slangestudsen eller forbindelsesstykkerne forurenet? Er pumpen kølet tilstrækkeligt ned for at kunne startes igen? Er alle ovennævnte punkter kontrolleret og fundet i orden, kan pumpen genstartes. Modeller og tilbehør: ECO leveres i 8 versioner: Alle ECO pumperne har en Super Vortex rotor. Denne specielle rotor sørger for en stor vandkapacitet, og transporterer smudspartikler på op til Ø 8 mm. uden besvær. Pumpen er monteret i et specielt konstrueret skjold (forfilterhus), som hindrer store smudspartikler i at trænge ind til rotoren. Ved hjælp af det medfølgende tilbehør, kan pumpen både våd-monteres i havedammen, eller tør-monteres udenfor havedammen, under vandspejlsniveauet. ECO 3600 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO 4800 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO 7200 med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT ECO med en kapacitet på l/t. ECO Vortex Rotor AT001275

4 Rotoren: For at undgå forstyrrelser, men også for at sikre en stor vandkapacitet, skal rotoren rengøres regelmæssig, som foregår på følgende måde (se også Figur A ): Afbryd pumpen fra strømforsyningen og tag pumpen op af havedammen. Tag pumpen ud af skjoldet ( forfilter-huset se Figur B ). Løsne de markerede 4 skruer (6). Fjern rotorhuset (9) fra motorhuset (1). Tag forsigtig rotoren (7) ud af motorhuset (1). Rens rotoren med en blød børste under rindende vand. Rens rotorhuset med en blød børste - bedst under rindende vand. Modeltypen er angivet på pumpens skjold. Rens pumpeskjoldet omhyggeligt med en blød børste - bedst under rindende vand. Monter det hele i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på, at rotoren drejer jævnt rundt i motorhuset, og at pakningen isættes korrekt, før de 4 skruer spændes. Monter igen pumpen i pumpeskjoldet, og vær opmærksom på, at alle dele og strømkablet sidder korrekt, og at de 5 klips let kan lukkes. Reservedele og tilbehør Nr Artikel Best. Nr. Nr Artikel Best. Nr. 1 Elektromotor & hus AT Rotor ECO AT Møtrik 4 stk. AT Rotor ECO AT Keramisk bag leje AT Rotor ECO AT Fladpakning AT Rotor ECO AT Motor mellemstykke AT Rotor ECO AT Bolte 4 stk. AT Fladpakning AT Rotor ECO 3600 AT Rotorhus 3600 til AT Rotor ECO 4800 AT Rotorhus til AT Rotor ECO 7200 AT Figur A

5 Reservedele og tilbehør Nr Artikel Best. Nr. Nr Artikel Best. Nr. 1 Prop for udløb AT Regulator 1½ AT Forfilter kappe 2 stk. AT Regulator AT Forfilter ved håndtag AT Forlænger muffe 1-½ AT Top skjold AT Kugleled AT Forfilter kappe til udløb AT Mellemstykke med gevind AT Låseclips 5 stk. AT Universal slangestuds AT Skrue f. motorbøjle 2 stk. AT Ikke ill. Gevindmuffe til indsugning 1-½ 8 Motorbøjle AT Til ECO AT Rotorhus 3600 til AT Ikke ill. Gevindmuffe til AT indsugning 2 9 Rotorhus til AT Til ECO Motor support 4 stk. AT Ikke ill. 1-½ Universal slangestuds 11 Bundskjold med håndtag AT Til ECO Bundskjold til indsug AT Ikke ill. 2 Universal slangestuds mm. Til ECO AT AT Figur B

6 Anvendelse i havedammen: ECO pumperne leveres komplet driftsklare til anvendelse i havedammen (vådmontering). Monter evt. kugleleddet (15) og mellemstykket (16) samt slangestudsen (17), på pumpens udløbsstuds. Husk pakninger mellem alle samlinger. Pumpen kan også vendes i skjoldet så slangetilslutningen kommer ud på siden af pumpen, ved denne løsningen demonteres skjolddel (5) og det medfølgende skjolddel med hul monteres ( 5 ) herefter monteres først forlængermuffen (14) på selve pumpen og den drejes til vandret position, herefter monteres evt. kugleled (15), mellemstykket (16) samt universalslangestudsen (17), og prop for udløb (1) isættes top-skjoldet. Anvendelse udenfor havedammen: ECO pumperne kan også installeres udenfor havedammen, f.eks. til et trykfilter eller et større filtersystem. Da pumperne ikke er selvansugende, skal de altid installeres mindst 20 cm under vandspejlsniveauet. Før pumpen sættes i drift, skal slangerne være fyldt med vand. Fastgør gevindmuffen (18) samt universalslangestudsen (19) samt de tilhørende pakninger, på pumpens til og afløbsåbning. Kontroller at alt er tæt, så der ikke suges luft ind i systemet. For at udnytte vandkapaciteten optimalt, anvendes en slange med den størst mulige diameter, afskær det overskydende stykke af universalstudsen. Ved tør montering må kugleleddet ikke bruges, da dette ikke er 100 % vandtæt. Anvendelse om vinteren: Falder udendørstemperaturen ikke under -5º C, kan ECO pumpen også drives om vinteren. I strenge vintre, hvor temperaturen falder under -5º C, skal pumpen dog tages op af havedammen. Rengør pumpen og skjoldet (forfilter-huset) grundigt. Kontroller om pumpen eller kablet er beskadiget. Vi anbefaler, at opbevare pumpen våd, for eks. i en spand vand for at forhindre udtørring af pakningerne, og at pumpen startes i minimum 5 min. Hver måned, for at forhindre korrosions problemer. Vigtig! Pumpen må ikke drives tørt (tør køres), da motoren kan beskadiges, og den keramiske akslen samt lejer vil tage skade. Brug aldrig pumpen i havedammen uden skjold (forfilterhus). Vær opmærksom på, at slangen ikke bukkes, så vandgennemstrømningen blokeres. Når pumpen i drift, skal den regelmæssig vedligeholdes (rengøres), afhængig af vandets forureningsgrad. Vi anbefaler at skylle skjoldet (forfilter-huset) og rengøre rotoren ca. 1 gang om måneden (eller før, hvis vandgennemstrømningen forringes mærkbart). Brug en blødt børste og rent vand. Se Figur A og B for demontering og montering af skjold, pumpe og rotor mv mm 349 mm 176 mm

7 Tekniske data: Model Flow l/t. Løftehøjde Forbrug Vægt Volt Friq. Udtag Indtag ECO ,0 m. 45 W 4,52 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,1 m. 54 W 4,54 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,5 m. 72 W 4,74 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,4 m. 135 W 4,90 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 1-½" ECO ,1 m. 175 W 5,80 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,5 m. 210 W 6,28 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,7 m. 330 W 6,56 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" ECO ,3 m. 375 W 6,68 kg 230 V 50/60 Hz 1-½" 2" Garanti: Aqua Tech yder en garanti på 24 måneder på ECO pumpe serien. Send garantikortet og en kopi af fakturaen til leverandøren. I tilfældet af en garantisag eller reklamation, skal den originale faktura og garantibevis indsendes sammen med pumpen. Garantien bortfalder i tilfældet af: Forkert montering, uhensigtsmæssig anvendelse. Manglende vedligeholdelse eller rengøring. At stikproppen er klippet af, eller at strømkablet er beskadiget. Beskadigelser på lejerne eller motoren på grund af tør-drift af pumpen. Skader, som er forårsaget af indsugning af sand, ler eller småsten. Rotoren og lejer, da disse enheder er alm. forbrugs dele. Udvidet garanti fra 2 til 5 år. På dette Aqua Tech produkt ydes en garanti på 24 måneder, og betingelserne for den udvidede garantiperiode fra 2 til i alt 5 år, fremgår af vedlagte garantibevis. Garantien træder ikraft fra købsdato, og skal dokumenteres med datostemplet kassebon eller kvittering, ligesom vedlagte garantibevis skal være fuldstændigt og korrekt udfyldt og være påført forhandlerstempel. Garantien dækker materialefejl i pumpen, samt skader opstået i pumpen som følge heraf. Garantien dækker ikke fejl eller skader opstået ved forkert anvendelse af pumpen, manglende vedligeholdelse/rengøring, fejl ved installation og montering, ukorrekt strømstyrke, frost og fugtskader, eller skader opstået ved brug af mekanisk vold, samt reparation udført på uautoriseret værksted. Bemærk: Rotoren og andre sliddele er ikke omfattet af garantien. Ved enhver reklamation eller garanti reparation, skal garantibeviset samt dokumentation medfølge produktet.

8 Optimal anvendelse af flow: For at få det optimale flow ud af Deres ECO pumpe bruges enten den lodrette eller den vandrette forbindelse, og kugleleddet bøjes på denne måde højst 15 grader. Vær opmærksom på, at såfremt kugleleddet bøjes som vist på disse foto, kan det resultere i et flow tab på op til 30 %, og dette undgås let, ved netop at vælge det rigtige udtag på pumpen. Husk altid at vælge den størst mulige slange, da en for lille slange netop nedsætter pumpens mulighed for at yde det optimale flow, og resultatet kan være at der spildes unødigt pumpekraft for at transportere vand til f.eks. Filtret. Vigtig! Pumpen må ikke drives tørt, da motoren herved kan beskadiges, og akslen samt lejerne kan tage varig skade. Brug aldrig pumpen i havedammen uden skjold/forfilterhus, og vær særlig opmærksom på, at afgang og evt. tilgangs slangen ikke bukkes, så vandgennemstrømningen blokeres. Når pumpen er i drift, skal den regelmæssig vedligeholdes (rengøres), afhængig af vandets forureningsgrad, for at sikre den optimale effekt. Regulator Ekstern indsugning Optimal anvendelse af indsugning: Eco pumpens eksterne indsugning indstilles let på reguleringsknappen, som kan justeres fra %, dvs. ved indstilling på 0 % suger pumpen kun fra skjoldet, og ved en indstilling på f.eks. 50 % suger pumpen ca. 50 % fra skjoldet og ca. 50 % fra den eksterne indsugning. Den eksterne indsugning kan med fordel tilkobles en overfladeskimmer eller et forfilter, som kan placeres på et sted i havedammen, hvor dette kan nås, og derved lette den nødvendige service og rengøring af forfilter enheden. Tilkobles en overfladeskimmer, er det vigtigt at sikre sig, at denne ikke kan slippe større partikler igennem end 8 mm., da større partikler ellers kan tilstoppe rotoren, og på denne måde skade pumpen. Der kan også tilkobles både overfladeskimmer samt forfilter, dog kræver dette, at der monteres et regulerbart Y-stykke et sted i havedammen, hvor det er muligt at kunne regulere dette, således at der let kan reguleres mellem sug fra skimmer, og til sug fra forfilter eller lavtvandsfilter.

9 Symbolet viser at pumpen er velegnet til at transportere slampartikler på op til 8 mm. gennem rotorsystemet, uden at dette på nogen måde vil blokere for vandgennemstrømningen. Symbolet viser at pumpen er gennemgået og godkendt af TÜV, som er den Tyske el og sikkerhedskontrol, og at dette produkt har opnået deres endelige godkendelse som et sikkert produkt. Symbolet viser at pumpen er vandtæt til en vanddybde på henholdsvis 2 og 3 meter, og dermed er velegnet til montage under vand, og alle elektriske dele er indstøbt i en stærk epoxy masse. Symbolet viser at der ydes en tillægsgaranti på 3 år på dette produkt, dog under forudsætning af de beskrevne garanti regler overholdes, og at garantibeviset indsendes til producenten. Symbolet viser at pumpen er forsynet med en automatisk termosikring som selv slår pumpen fra ved overophedning og evt. tilstopning, og hermed sikres produktet en lang levetid. Symbolet viser at pumpen er velegnet til at overvintre i havedammen, dog skal overvintring foregå ved en min. dybde på ikke mindre end 80 cm., og pumpen tændes hver måned i min. 10 minutter. Symbolet viser at producenten overholder de Europæiske regler for produkt ansvar, og at produktet lever op til de til enhver tid gældende regler for bl.a. pumper til hobbybrug. Symbolet viser at pumpen er omfattet af producenten returordning, og ikke må bortskaffes i den alm. dagrenovation, men skal afleveres hos forhandleren eller på genbrugsstationen. Symbolet viser at pumpen let sparer op til 40 % af den energi, som der almindeligvis bliver brugt for at transporterer den angivne mængde vand i forhold til energiforbrug, løftehøjde og flow. Symbolet viser hvor lidt energi pumpen bruger ved maksimal belastning. Pumpen vil i mange tilfælde forbruge en del mindre, når den bruges efter anvisningerne i driftsvejledningen. ECO pumpen leveres med de viste dele: Skjold med side udgang. 5 x O-ringe. Forlængermuffe 2 x universalmuffer Blænd dæksel. Kugleled. 2 x gevindmuffer

10 ECO multifunktionspumpe med stort eksternt sug, samt ekstra stort pumpeskjold, som er meget let at vedligeholde og let at adskille for optimal vedligeholdelse. Slangestudsen demonteres og de 5 klips lukkes op, og der er nu direkte adgang til selve pumpen. ECO pumpen egner sig fortrinligt til tørmontage, ved hjælp af de 2 store gevindtilslutninger, og kan hermed let monteres udenfor selve havedammen, dog skal pumpen altid monteres under vandspejlet, og at begge gevind pakkes med pakketape for en tæt tilslutning! ECO's højtudviklede Vortex rotor sørger for den optimal virkningsgrad og et ekstra lavt strømforbrug. Rotoren er udført i rustfrit stål, messing og plast, og forsynet med en ekstra kraftig keramisk aksel samt keramiske lejer. ECO pumpens store eksterne sug kan let tilsluttes skimmer, satellitfilter eller forfilter, og er ganske let at justere, så den angivne % fordeling suger fra henholdsvis pumpeskjoldet eller fra det store eksterne sug. ECO pumpens højtudviklede asynkrone motor sørger for optimal ydelse, gennem det nøje afbalancerede elektrofelt, og kraften overføres hermed til rotoren, som er korrektions fri. Den keramiske aksel og de keramiske lejer, bruger vandet som friktionslejer. ECO pumpens elektromotor og elektriske dele er 100% forseglet i pumpehuset med en stærk epoxy masse, og sørger på denne måde for, at utætheder undgås. På denne måde opnås den ultimative sikkerhed, da intet strømførende har kontakt med vandet. ECO pumpens indbyggede termoafbryder sikre pumpen mod evt. overophedning, og sikre en lang og driftsikker levetid. NB: Starter og stopper pumpen af sig selv - skal pumpen rengøres, følg forskrifterne i denne vejledning!

11 ECO ECO ECO ECO ECO ECO 7200 ECO 4800 ECO 3600 ECO Pumpernes løftehøjde Optimal anvendelse af pumperne: Eco pumpernes løftehøjde er angivet på dette diagram, og når f.eks. kurven for ECO (den orange) følges til en løftehøjde på 1 m. viser denne, at pumpen her vil yde lidt over liter pr. time. Følger man samme pumpe, til en løftehøjde på f.eks. 2,5 meter, viser skemaet her, at der nu vil blive et flow/ydelse på 8000 liter pr. time, og derved bliver ydelsen gradvis nedsat i forhold til løftehøjden. For at få den optimale ydelse af ECO pumpen skal der altid anvendes den størst mulig slange eller rørforbindelse, og undgå skarpe vinkler eller buk, da dette kan og vil nedsætte ydelsen ganske betragtelig. Tilkobles der f.eks. en overfladeskimmer, vil dette også medvirke til, at dæmpe det endelige flow en smule, da pumpen nu også skal suge, og her er det også vigtigt at bruge størst mulig slangediameter for at reducere modstanden. Der kan også tilkobles både overfladeskimmer samt forfilter eller lavtvandfilter, dog vil dette kræve, at pumpen stilles på 100 % eksternt sug, og at der monteres et regulerbart Y-stykke, et sted i havedammen, hvor det er muligt at kunne regulere dette, således at der let kan reguleres fra sug fra skimmer, og sug fra forfilter/lavtvandfilter.

12 Det intelligente valg - for den miljøbevidste forbruger! ECO pumperne er skabt med omhu, nytænkning, og gennemgribende udvikling! Udviklet med det klare mål - at skabe den optimale pumpe til en pris, som alle har råd til og som samtidig spare mest muligt på resurserne! Welcome to the world of Aqua-Tech

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner Tips og Fakta om I dette katalog finder du alt til havedammen. Lav havens samlingspunkt sammen med Aqua Nautica Havedammen 15 kroner Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com Havens samlingspunkt

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere