60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%"

Transkript

1 Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME I de senere år har Danmark og danske virksomheder investeret væsentligt mere i udlandet, end udlandet har investeret i os. I Sverige er man bedre til at tiltrække de udenlandske investorer. I de seneste 10 år har udenlandske virksomheder i gennemsnit hvert år investeret knap 25 mia. kr. mindre i Danmark, end Danmark har investeret i udlandet. Tallene viser en bekymrende tendens til stagnation i udlandets interesse for at investere i Danmark, mens danske virksomheder investerer mere og mere uden for landets grænser. Samtidig viser data, at Danmarks nærmeste konkurrent, hvad angår den type investeringer, Sverige, fortsat formår at tiltrække FDI i (Foreign Direct Investment) i meget større omfang, og de har således en væsentligt større FDI-beholdning i forhold til landets økonomiske størrelse. Danske virksomheder investerer massivt mere i udlandet end udlandet investerer i Danmark Hvis det danske niveau af FDI var ligeså højt som det tilsvarende svenske, ville det betyde for næsten 400 mia. kr. i investeringer, jf. figur 1 et massivt tal som vidner om et enormt potentiale for flere direkte udenlandske investeringer i Danmark. Figur 1 Det realiserede niveau for FDI i Danmark sammenlignet med det svenske niveau, målt som andel af BNP i 2012 ii 70% 60% 50% 397 mia. kr Svenskerne er langt bedre end os til at tiltrække udenlandske investeringer 40% 30% 20% 10% 66% 42% 0% Sverige Kilde: OECD, Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. Danmark Skal det lykkes at realisere potentialet, kræver det forbedringer, bl.a. af de generelle rammevilkår i Danmark. Dansk Erhvervs Perspektiv 2013 #15

2 SVENSK NIVEAU FOR FDI I DANMARK DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #15 MAJ 2013 De grumme fakta om FDI i Danmark Siden 2006 er der sket en afkobling mellem, hvad udlandet investerer i Danmark, og hvad danske virksomheder investerer i udlandet, og de seneste års krisetilstand synes at have eskalereret denne udvikling, jf. figur 2, der viser beholdningen af udenlandsk FDI i Danmark samt værdien af dansk FDI i udlandet. Figur 2 Udviklingen i de udenlandske investeringer i Danmark versus danske virksomheders investeringer i udlandet Udenlandske investeringer i Danmark Danske investeringer i udlandet Danmark investerer mere i udlandet end udlandet investerer i Danmark Kilde: OECD Anm.: Tallene er justeret for værdiregulering, så det kun er de faktiske nyinvesteringer der vises. Det gøres ved at fremskrive FDI-beholdningen i 1998 med de årlige investeringsstrømme. Tal for 2012 er foreløbige. I Sverige har man haft held med fortsat at tiltrække udenlandske investeringer. Siden 1998 er de udenlandske investeringer i Sverige er steget næsten dobbelt så meget som i Danmark. Det er især inden for de seneste 8 år, at denne udvikling har taget fart. Figur 3: Den svenske og danske udvikling i indadgående FDI (indeks 100 = 1998) Udenlandske investeringer i Danmark Udenlandske investeringer i Sverige Svenskerne formår at fastholde udenlandske virksomheders interesse i at investere i Sverige Kilde: OECD Anm.: Tal for 2012 er foreløbige DANSK ERHVERV 2

3 SVENSK NIVEAU FOR FDI I DANMARK DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #15 MAJ 2013 Derudover er det svenske niveau af FDI markant større end det danske målt i forhold til størrelsen på de to landes økonomi, jf. figur 4. Det er især i de senere år, at FDIniveauet i Sverige er løbet fra det tilsvarende danske. Figur 4 Udvikling i svensk og dansk beholdning af FDI , målt i pct. af BNP 90% 80% Sverige Danmark 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * Kilde: OECD Anm.: Tal for 2012 er foreløbige Det svenske niveau af FDI løber fra det danske Hvorfor er udenlandske investeringer vigtige for Danmark? Udenlandske virksomheders investeringer er vigtige for Danmarks vækst og jobskabelse. Når udenlandske virksomheder etablerer sig i Danmark, er det ikke blot penge, der tilføres dansk økonomi. FDI fører ny viden og nye ressourcer med sig, og de giver adgang til værdikæder, der ellers kunne være vanskelige at få en plads i for indfødte danske virksomheder. De virksomheder, som etablerer sig i andre lande, er typisk blandt de mest effektive virksomheder i de hjemlande, de kommer fra, og derfor er de også interessante for andre lande at være vært for. Det er med til at sikre, at erhvervslivet i Danmark er produktivt og bevarer arbejdspladser her i landet. Hver 5. privatansatte dansker arbejder i en udenlandsk ejet virksomhed. De udenlandske virksomheder udgør blot 1,3 pct. af det samlede antal private virksomheder i Danmark, men beskæftiger 20,3 pct. af de ansatte i den private sektor, og deres omsætning udgør 23,7 pct. af omsætningen i private virksomheder iii. Hver 5. dansker på det private arbejdsmarked er altså beskæftiget i kraft af, at en udenlandsk virksomhed har valgt at placere forretning netop her. Når det gælder dansk eksport, udgør de udenlandske virksomheder en endnu vigtigere faktor. De udenlandske virksomheders andel af eksporten udgør 27 pct. af den samlede eksport fra den private sektor. DANSK ERHVERV 3

4 SVENSK NIVEAU FOR FDI I DANMARK DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #15 MAJ 2013 De udenlandske virksomheder er også ofte videnintensive virksomheder. Der er ansat 9 pct. højtuddannede i udenlandske virksomheder og 7 pct. i danske. iv Disse højtuddannede er i vidt omfang danskere, men også udlændinge, der tilfører viden og kompetencer. Hvordan får vi vendt udviklingen? På en lang række områder er FDI, som vist, afgørende for dansk økonomi. Der er benhård international kamp om de attraktive virksomheders gunst, og Danmark halter bagefter eksempelvis Sverige. Der er dog flere ting, der i det danske tilfælde kan gøres for at få flere udenlandske virksomheder til at vælge at placere sig netop i Danmark. Som nogle af de vigtigste kan nævnes: Sikre konkurrencedygtig omkostningsstruktur bl.a. lavere selskabsskat Stabile og imødekommende rammevilkår for erhvervslivet brede forlig Sikre tidssvarende og imødekommende input fra den offentlige sektor og offentlige instanser som SKAT Uddanne arbejdskraft med de kompetencer, der efterspørges af internationale arbejdsgivere En konkurrencedygtig omkostningsstruktur drejer sig om at have et konkurrencedygtigt lønniveau og skattestruktur, herunder bl.a. hvad angår selskabsskat. Trods den planlagte sænkelse af selskabsskatten fra 25 til 22 pct. frem mod 2016, vil der fortsat være pres på Danmarks evne til at tiltrække udenlandske investeringer. Derfor anbefaler Dansk Erhverv konkret, at Danmark også i perioden sænker selskabsskattesatsen med ét pct.-point årligt, så man lander på 18 procent i Vi skal pleje udenlandske virksomheder, der allerede er her og ikke mistænkeliggøre dem det afholder andre fra at komme Signalværdien i en gradvis selskabsskattelettelse, vedtaget med et bredt flertal, er uhyre positiv. Man sender et godt signal om, at virksomhederne kan regne med stabile rammevilkår for investeringer i en længere årrække en stabilitet, som også er afgørende i valg af FDI-placering. Derudover er markedsføring, der synliggør og øger kendskabet til Danmark som helhed og som erhvervsland i særdeleshed også vigtig. En alt for nidkær skattejagt på de globale virksomheder, der har valgt at lægge massive investeringer i netop Danmark er decideret kontraproduktiv i forhold til at tiltrække nye investeringer. Det skaber usikkerhed og fravalg af Danmark til fordel for vores nabolande, hvor skattemyndighederne ikke er ligeså aggressive. Omkostningerne ved at drive virksomhed i Danmark skal nedbringes Arbejdskraftens kompetencer er i sagens natur også af stor betydning for tiltrækning af FDI. I den forbindelse er det ikke nok blot at have mange højtuddannede. De skal også have de rette uddannelser. Det vil sige de uddannelser, som erhvervslivet efterspørger på det globale arbejdsmarked. Dette er i høj grad en offentlig opgave, og i tråd med dette er også, at den offentlige sektor understøtter pasningsmuligheder og gode skoler, danske såvel som internationale, så den udenlandske arbejdskraft, som FDI tilfører, er sikret kvalificeret pasning og uddannelse af deres børn. Vi skal have højtuddannet arbejdskraft, med de rigtige kompetencer DANSK ERHVERV 4

5 SVENSK NIVEAU FOR FDI I DANMARK DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #15 MAJ 2013 OM DENNE UDGAVE Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst er 15. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 6. maj OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til analysechef Geert Laier Christensen på eller tlf REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; erhvervsøkonomisk og skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit.; konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA; økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. og politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol. NOTER i I henhold til definitionen i IMF's betalingsbalancemanual fra 1993 (BPM5) omfatter FDI de direkte investeringer i aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i en virksomhed. Investeringer af denne størrelse antages dels at være foretaget med henblik på varig økonomisk forbindelse mellem investor og virksomheden, dels at give investor en væsentlig (men ikke nødvendigvis bestemmende) indflydelse på ledelsen. Kilde: Danmarks Nationalbank. Læs mere på: nationalbanken.statistikbank.dk. ii Tal for 2012 er fundet ved at lægge årets strømninger til beholdningen fra ultimo 2011, der kan senere forekomme revideringer pga. værdireguleringer. iii Omsætningen er eksklusiv omsætning i pengeinstitutter, finansieringsvirksomhed og foreninger. Udenlandske firmaer i Danmark 2010, Danmarks Statistik, 2012 iv Udenlandske firmaer i Danmark, Danmarks Statistik, 2009 DANSK ERHVERV 5

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere