Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014."

Transkript

1 Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt til Markedsmodningsfonden. Den nye fond har fra starten haft markedsintroduktion af nye innovative produkter og services som sit helt skarpe fokus - til gavn for virksomheder og jobs i Danmark. Fondens første år har vist, at feltet af virksomheder, der konkurrerer om medfinansiering, bliver stadigt større og bredere. Samtidig bliver projekternes kvalitet højere, og bestyrelsen må i stigende grad prioritere hårdt, da mange projekter har meget overbevisende kommercielle potentialer. Fonden har i 2013 fået 157 ansøgninger fra virksomheder og givet tilsagn om medfinansiering for 142 mio. kr. til 40 markedsmodningsprojekter med deltagelse af i alt 77 virksomheder. I år er vi for første gang rigtig begyndt at se resultater af Fornyelsesfondens indsats siden I alt 30 innovations- og markedsmodningsprojekter fra Fornyelsesfonden var ved udgangen af 2013 fuldført. Fonden forventer, at disse projekter skaber ca. 630 jobs inden 2016, men allerede på nuværende tidspunkt har de ført til 122 nye jobs. Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i Tak til alle de virksomheder der har udvist interesse for fonden og særligt de virksomheder, der med medfinansiering fra fonden knokler hver dag for at bringe nye innovative løsninger på markedet. Det er godt for dansk konkurrenceevne, vækst og jobskabelse. God læselyst. Carsten Bjerg, Bestyrelsesformand for Markedsmodningsfonden Bjerringbro, april i tal 2 ansøgningsrunder til markedsmodning 2 ansøgningsrunder til innovative offentlige indkøb 176 ansøgninger modtaget i alt 658 mio. kr. ansøgt i alt 40 markedsmodningsprojekter i virksomheder 1

2 142 mio. kr. til markedsmodning i virksomheder 9 projekter om innovative offentlige indkøb 13,5 mio. kr. til innovative offentlige indkøb 77 deltagende virksomheder 199 gange omtalt i pressen Året 2013 I 2013 blev Markedsmodningsfonden etableret som en omlægning af Fornyelsesfonden, som eksisterede fra Det betyder, at der nu er skarpt fokus på markedsmodning af nye produkter inden for stort set alle brancher. De tre indsatsområder Fonden udskrev i maj og september ansøgningsrunder, hvor virksomheder konkurrerede om medfinansiering til markedsmodning af innovative produkter og services. Sammen med eksterne faglige og kommercielle bedømmere har fonden udvalgt de projekter med størst kommercielt potentiale. I alt forventer fonden, at disse projekter fører til omkring 580 nye arbejdspladser over fem år. Dette er beregnet på baggrund af en erfaringsbaseret nedskrivning af virksomhedernes egne vækstestimater på ansøgningstidspunktet. Der blev derudover givet medfinansiering for i alt 13 mio. kr. til projekter, som skal føre til innovative offentlige indkøb for 107 mio. kr. om ca. 2 år. Fonden er på den måde med til at skabe rum til innovation, når virksomheder byder på offentlige udbud. Endelig blev instrumentet til erhvervspartnerskaber sat i søen, og et partnerskab inden for digitale kreative erhverv blev bevilget 9 mio. kr. over en treårig periode. Partnerskabet med navnet Interactive Denmark skal forbedre vækstvilkår for kreative softwarevirksomheder og skabe jobs i Danmark. En kundeorienteret fond I fondens strategi, som netop er offentliggjort, fremgår det, at fonden vil være anerkendt som kundeorienteret og fleksibel. Fonden vil løbende indrette sig efter virksomhedernes udfordringer og behov i relation til markedsmodning. Der fokuseres derfor på at skabe de bedst mulige rammer, så de udvalgte virksomheder kan koncentrere sig om deres konkrete projekter. Fonden har blandt andet indført et simpelt online-værktøj til ansøgninger, der skal gøre det endnu nemmere for virksomhederne. 2

3 Fondens sekretariat tager i forbindelse med ansøgningsrunder rundt i landet for at møde virksomheder og høre om deres projektidéer. Fonden holdt seks infomøder i 2013, hvor over 200 virksomheder deltog. Medfinansiering fra fonden skaber vækst i virksomheden Billedtekst: Fondens forventning til effekter i år 5 efter projektstart beregnet ud fra virksomhedernes nedskrevne estimater for afsluttede markedsmodningsprojekter ( ). 1 Igangsatte markedsmodningsprojekters jobskabelse Billedtekst: Fremskrivning af jobskabelsen for markedsmodningsprojekter som er tildelt medfinansiering for i alt 381 mio. kr. under Fornyelsesfonden og Markedsmodningsfonden ( ) 2. Yderligere jobskabelse af igangsatte innovationsprojekter under fornyelsesfonden er ikke medregnet i denne figur. 3

4 Fordeling af medfinansiering på virksomhedsstørrelse Billedtekst: Markedsmodningsfonden retter sig særligt mod små og mellemstore virksomheder. Her ses fordelingen af de 381 mio. kr., som er givet til medfinansiering af markedsmodningsprojekter fra 2010 til og med

5 Virksomheder der har fået medfinansiering til markedsmodning ( ) 5

6 Medfinansiering til markedsmodning fordelt på regioner ( ) Hurtigere på markedet Virksomheders vækst er afhængig af introduktion af innovative produkter og services på markedet. Nye teknologier og forretningsmodeller er ikke kun med til at fastholde og skabe jobs, men er også med til at skærpe konkurrencen og omstillingen til en mere effektiv produktion. I Danmark bliver der investeret massivt i forskning, udvikling og demonstration. Men en del af udviklingen går i stå efter demonstrationsfasen, da mange virksomheder oplever store udfordringer med at gøre en velfungerende prototype klar til markedsintroduktion. På den måde ender mange nye produkter på gulvet i udviklingsafdelingen. Markedsmodningsfonden bidrager til, at flere virksomheder i Danmark skaber større omsætning, eksport og nye arbejdspladser. Fondens hovedinstrument er ansøgningsrunder, hvor innovative produkter med det største kommercielle potentiale bliver udvalgt til medfinansiering. Fonden medfinansierer aktiviteter, der skal få virksomhedernes produkter og services hurtigere på markedet med størst mulig succes. 6

7 Virksomhedernes behov i centrum Fonden har et markedsnært og kommercielt fokus. Alle fondens indsatser bygger på både udbuds- og efterspørgselssiden ved at involvere potentielle kunder og slutbrugere i virksomhedens sidste tests inden markedsintroduktion af nye produkter og services. Det sikrer, at de innovative produkter tilpasses markedets behov og krav. Virksomheder, der har fået medfinansiering, vurderer, at fonden i vidt omfang afhjælper de mest kritiske barrierer for markedsintroduktion. Det gælder kapital, begrænset kundetillid til nye produkter, udfordringer ved test samt langvarige markedsmodningsfaser. I fondens midtvejsevaluering fra 2012 vurderer over 90 % af virksomhederne, at markedsintroduktion af deres løsning er blevet fremskyndet med mere end seks måneder på grund af fondens medfinansiering. For 25 % af virksomhederne er fremskyndelsen på mere end to år. Sådanne tidsperspektiver er afgørende, når markedsvilkårene ændrer sig hastigt. Kommer en løsning for sent på markedet, betyder det, at der skabes færre jobs og mindre vækst i omsætning og eksport, end virksomheden har potentiale til. En analyse, som Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet og som forventes færdig sommeren 2014 peger på at antallet af nye jobs vil kunne løftes med job årligt, hvis væksthæmmende markedsmodningsbarrierer overkommes. Indsatser Markedsmodningsfonden har tre indsatsområder, som alle på hver sin måde bidrager til nye produkters markedsintroduktion Medfinansiering til innovative produkter med det største kommercielle potentiale Fondens største indsats består af ansøgningsrunder afholdt 2-3 gange om året. Her byder virksomheder ind med projekter, hvor deres innovative produkter og services skal testes hos potentielle kunder og brugere, så produktet kan tilpasses markedets behov og krav. Hvis virksomheden ønsker det, kan der også stilles finansiel garanti til de første salg af et helt færdigt produkt. I 2013 gik 86 pct. af fondens midler til markedsmodning i private virksomheder. Innovative offentlige indkøb Offentlige udbud er traditionelt meget specifikke med henblik på det produkt, man ønsker at købe, hvilket ikke giver meget plads til innovative løsninger. Nye udbuds- og samarbejdsformer giver virksomheder mulighed for at udvikle nye produkter og services, som både kan styrke deres konkurrenceevne samt kvalitet og effektivitet i den offentlige service. Det primære instrument inden for 7

8 dette indsatsområde er ansøgningsrunder, hvor offentlige aktører kan tildeles støtte til at forberede innovative indkøb. Fonden anvendte 9 pct. af midlerne til dette instrument i Etablering af erhvervspartnerskaber Fondens tredje indsatsområde placerer sig også i krydsfeltet mellem udbud og efterspørgsel, idet der både arbejdes med virksomheders evne til at markedsmodne nye løsninger samt at forbedre kunders kendskab til værdien af en konkret branches ydelser. Her kan der ikke ansøges om midler i fonden. Partnerskaber i regi af Markedsmodningsfonden skal igangsætte virksomhedsnære aktiviteter som for eksempel accelerationsforløb og mentorprogrammer, der på relativ kort sigt kan skabe en effekt for de udvalgte branchers virksomheder og deres kunder. Case Lavmands A/S Lavmands laver specialtilrettede lastbiler og trailere, og det blev Per Lavmands opgave at finde en løsning til en kunde, som kørte trailere med fragt for de store flyselskaber. Problemet er, at en typisk lufthavnstrailer kan laste fire paller. Hvis man kunne stable pallerne, ville der være plads til syv. Derfor udviklede Per Lavmand et hydraulisk løftesystem til kunden. Da Air France så systemet, ville de have det. Rygtet spredte sig og ikke kun blandt specialisterne inden for lufthavnsfragt. I en normal lastbil er der luft over den enkelte palle. Med det hydrauliske system indbygget i lastvognens bund løftes pallerne, så der bliver plads til flere. I Ringsted opdagede vognmændene systemet, når de hentede deres ombyggede lastbiler, og der er mange, som kan se perspektivet i at kunne pakke mere stykgods i lastbilerne. Ideen er så enkel, at Per Lavmand i begyndelsen havde svært ved at tro på, at han var den første, der havde udtænkt det. Men nu har han patentet. Med støtte fra Markedsmodningsfonden har Per Lavmand bragt sit patenterede system til markedet, og foråret 2014 er de første 20 lastbiler på landevejen. Han er omhyggelig med at lade testbilerne komme ud til de vognmænd, som har de mest udfoldede økonomisystemer, og som kan dokumentere indtægter og udgifter ned på den enkelte bil. Markedsmodningsfonden har støttet Lavmands Hydraulic Lifting System, som giver en bedre udnyttelse af lastrum. Mellem en tredje- og en fjerdedel af alle lastbiler i verden kan have fordel af systemet. Lavmands har 43 ansatte med hovedafdeling i Ringsted. Markedsmodningsfonden har bidraget med 4,46 mio. kr., hvilket er under halvdelen af den samlede udgift til projektet. Min største udfordring er kapitalen, siger Per Lavmand og fortsætter: Hver eneste testvogn binder jeg penge i. Det er nødvendigt for at få systemet testet og gjort kendt, men efter finanskrisen blev det ikke lettere at hente penge i 8

9 banken. Støtten fra Markedsmodningsfonden er afgørende for, at vi i dag har testbilerne på landevejen. Case Core A/S Core A/S arbejder med at optimere processer i maskin- og fremstillingsindustrien. Markedsmodningsfonden har støttet et projekt hvori, der modnes en mere energieffektiv separation af råvarer med 5,36 mio. kr. ud af et samlet budget på 11,1 mio. kr. Core s Direktør Preben Alstrøm har været rundt i flere virksomheder, hvor han har set et mønster gentage sig i fabrikshallerne. Produktionen kører sjældent optimalt. Virksomhederne prøver at få en ensartet produktion, så de kan køre en fast, stabil proces, men råvarerne varierer en smule. Derfor udnyttes maskinernes kapacitet ikke fuldstændigt, da der skal køres med en vis sikkerhedsmargin, så der ikke kommer for mange udsving i produktionen. Dermed kommer der en del fordyrende produktionsstop og et unødvendigt stort energiforbrug. Core har derfor udviklet et system, som automatisk lærer, hvornår og hvordan en produktionsproces med råvarer kan optimeres. Via medfiansiering fra Markedsmodningsfonden blev det muligt at få testet systemet hos kødvirksomheden Daka. Her skulle der ses på separationsprocesserne under behandlingen af kødaffald. Når kødhakkerne eksempelvis arbejdede særligt kraftigt, leverede Core avancerede regulatorer, så systemet selv justerede de efterfølgende processer. Effekten var lavere energiforbrug og større udbytte af animalsk fedt, som kan videresælges. For Daka indebærer dette en millionbesparelse, og det samme vil være muligt for de mange kødvirksomheder i Europa, som bruger de samme typer af processer som Daka. Daka har sidenhen solgt aktiemajoriteten til den store tyske virksomhed Saria, der ligeledes behandler animalske biprodukter. Det har ført til at Core har fået en større ordre på deres regulatorer i Tyskland. Opstillingen i Daka bruges af Core som reference og deres regulatorer markedsføres nu i flere andre lande. Case Solum A/S Cleantech virksomheden Solum har udviklet teknologien Aikan, der kan omdanne organisk affald til energi, jordforbedringsprodukter, kompost samt andre ressourcer. Gennem ti år har virksomhedens teknologi været anvendt på et fuldskala bioforgasnings- og komposteringsanlæg nær Holbæk, så konceptet er gennemprøvet. Solum valgte strategisk at satse på det 9

10 nordøstlige amerikanske marked, hvor der både er behov for og politisk klima til en satsning på kildesortering og genanvendelse af organisk affald. Solum har ikke kapitalkraft til at opstille og drive anlæggene, der typisk koster omkring 80 millioner kroner. Derfor er nøglen til ekspansion i USA at finde den rette partner, mens Solum er teknologileverandør. Denne rolle forudsætter, at Aikan-teknologien er tilpasset det amerikanske marked. Markedsmodningsfondens medfinansiering går fra juni 2012 til marts 2014, og har gjort det muligt at lave en systemløsning og en forretningsmodel med fuld forsyningskæde, der fører ind i USA. Fondens medfinansiering udgør 6,0 mio. kr. ud af et samlet budget på 12,9 mio. kr. Uden medfinansieringen havde Aikan ikke været i USA i dag. Vi havde ikke haft økonomi og ledelsesressourcer til at sikre patentbeskyttelse i USA og konvertere vort materiale til amerikanske standarder, siger Henrik Mortensen, Business Development Director. I samarbejde med Eksportrådet USA samt Det Danske Generalkonsulat i Chicago udvalgte Solum virksomheden Turning Earth som partner i USA. De står for opførelse og drift af affaldsanlæggene. I oktober 2013 kom gennembruddet for eksporten af den danske affaldsteknologi. Turning Earth indgik en aftale med Covanta Energy, som er en af USA s største virksomheder inden for affald. Det første anlæg forventes påbegyndt ultimo 2014 ved Bristol i Connecticut nord for New York. I forlængelse heraf vil teknologien, blive udbredt yderligere i Connecticut og Massachusetts på den amerikanske østkyst, fuldkommen i overensstemmelse med Solums strategi. Covanta Energy har affaldsanlæg ud over USA samt i Canada, Kina og Italien, så perspektivet i at være teknologileverandør er stort for den danske virksomhed. 10

11 Bilag Baggrund for udregning af effekter Når virksomheder ansøger om medfinansiering i fonden, skal de angive estimater for forventning til jobs, omsætning og eksport ved projektafslutning og efter fem år fra projektstart. Virksomhedernes vækstestimater er behæftet med nogen usikkerhed og er på grund af den hårde konkurrence i ansøgningsrunderne også optimistiske. Ansøgningerne bliver derfor ikke kun vurderet på estimaternes størrelse, men også ud fra hvor gode de er til at sandsynliggøre og redegøre for deres vækstestimater. Endnu er der ikke gået fem år siden det første markedsmodningsprojekt blev påbegyndt i efteråret 2010, så reelle femårseffekter er stadig ikke tilgængelige. Dog er der 19 projekter, der var afsluttet ved udgangen af 2013, og her har det været muligt at se på indikationer på effekter. Ved projektafslutning afgiver virksomhederne en slutrapportering, og her bliver de bedt om at angive deres jobskabelse ved afslutning af projektet og på ny at vurdere deres vækstestimater for jobs, omsætning og eksport for år 5 efter projektstart. Det er ud fra disse tal, at fonden har beregnet en mere kvalificeret effektforventning for de projekter, der har modtaget medfinansiering fra 2010 til På baggrund af denne beregning skaber fonden 4,1 jobs for 1 mio. kr. på 5 års sigt, mens projekterne på afslutningstidspunktet havde skabt 68 job. De 4,1 er et konservativt skøn, da kvaliteten af markedsmodningsfondens projekter har været stigende over tiden. Til sammenligning peger analyser på, at jobskabelse gennem den generelle finanspolitiske ekspansion svarer til 1 job for 1 mio. kr. 1 Figuren er beregnet således: 19 afsluttede projekter har nedjusteret deres effekter i forhold til de vækstestimater, de oprindeligt angav i ansøgningen. Denne nedskrivning overføres på alle igangsatte projekters forventede jobskabelse. Nedskrivningen gør, at fonden samlet forventer 1564 jobs. Delt med de 381 mio. kr., der er givet i medfinansiering til markedsmodningsprojekter, giver det 4,1 jobs pr. mio. kr. i medfinansiering. Samme beregningsmetode er brugt for de øvrige estimater og figurer. 2 De 19 afsluttede markedsmodningsprojekter har i afslutningsrapporterne angivet at have skabt i alt 68 nye jobs på nuværende tidspunkt. Afslutningsrapporteringen foregår som oftest inden en egentlig markedsintroduktion af deres nye innovative produkt eller service, og derfor forventes effekterne også at være eksponentielt højere i år 5 efter projektstart, som det ses i fremskrivningen af jobskabelse. 11

Forord. Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Forord. Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

1. Indledning og ledelsesresume

1. Indledning og ledelsesresume 1. Indledning og ledelsesresume 1.1. Evalueringens baggrund og formål Fornyelsesfonden blev oprettet som en del af et politisk forlig i 2009 om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark HOVEDRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark HOVEDRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark HOVEDRAPPORT 2 NÅR INNOVATIVE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning en nøgle til nye arbejdspladser

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

2012/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Forslag. til. (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.

2012/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Forslag. til. (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v. 2012/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Fremsat den 12. december 2012 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Kommunikationsindsats for Markedsmodningsfonden

Kommunikationsindsats for Markedsmodningsfonden Bilag 1: Kravspecifikation Kommunikationsindsats for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. OM MARKEDSMODNINGSFONDEN... 2 2.1 FONDENS FORMÅL... 2 2.2 FONDENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Wilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB MOMS SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB MOMS SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE MOMS KORT NY SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners Marts 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Tilskud

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater

F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater af Eirik S. Amundsen Formand for De Økonomiske Råd Professor Københavns Universitet og Universitetet i Bergen EnergiForsk2013

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere