Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab"

Transkript

1 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af pensionsselskaberne om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab (OPP). I undersøgelsen ses der på selskabernes nuværende investeringer i OPP, deres rolle i forhold til at foretage investeringerne, samt selskabernes vurderinger af, hvordan det kan gøres mere attraktivt at investere i OPP i Danmark. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse, som blev gennemført i 211. Resultaterne fra den opdaterede undersøgelse beskriver holdningen blandt 17 af de største selskaber i pensionsbranchen, der udgør 71 pct. af markedet målt ved andel af den samlede pensionsformue. Alle svarene er korrigeret i forhold til selskabernes andel i de adspurgte selskabers samlede pensionsformue, således at selskaber med en høj andel af pensionsformuen vægter mere i svarprocenter end selskaber, der har en lav andel af pensionsformuen. De angivne svarprocenter for 211 beskriver holdningen blandt selskaber, der repræsenterer 85 pct. markedet, og deres svar er tilsvarende vægtet i forhold til deres andel af den samlede pensionsformue i 211. Notatet er delt op i følgende afsnit: 1. Overordnet opfattelse af investeringer i OPP i Danmark 2. Nuværende investeringer i OPP. 3. Forudsætninger for investeringer i OPP 4. Områder for fremtidige investeringer i OPP 1. Overordnet opfattelse af investeringer i OPP i Danmark I dette afsnit gennemgås resultaterne for selskabernes overordnede holdning til OPP og deres overordnede forventninger til fremtidige investeringer i OPP. Selskabernes vurdering af mulighederne som investorer i OPP i Danmark ses i figur 1 for både 211 og 213. I 213 svarer 6,5 pct. af selskaberne, at de ser visse muligheder, mens 3,5 pct. kun ser få muligheder i de nuværende rammer for OPP, jf. figur 1. Som det ses af figuren, er der sket et fald siden 211 på 2 pct.point for holdningen om store muligheder, mens holdningen om visse muligheder er steget med 24,5 pct. point. I hverken 211 og 213 er der nogen af selskaberne, som ser nul muligheder. Side 1

2 Figur 1 Selskabernes overordnede holdning som investorer til investeringer i OPP i Danmark i hhv. 211 og Store muligheder Visse muligheder Få muligheder Ingen muligheder Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata fra hhv. 211 og 213. Antallet af deltagende selskaber har været blandt danske pensionskasser, der repræsenterer hhv. 85 pct. og 71 pct. af den samlede pensionsformue i 211 og 213. Svarene er vægtede med selskabernes pensionsformue i det respektive år, dvs. et stort selskabs svar vægter mere end et lille selskabs svar. Selskabernes overordnede holdning til de fremtidige udsigter for investeringer i OPP viser en klar forventning om, at der vil være en stigning i investeringerne i OPP i Danmark, jf. figur pct. forventer at investere mere end i dag. Kun 5 pct. forventer investeringer på nutidens niveau. Sammenholdt med undersøgelsen i 211 er der sket en afdæmpning af forventningerne. Dengang forventede 3 pct. at ville investere markant mere i OPP om 1 år end i dag. Ingen selskaber i dag har disse optimistiske forventninger. Side 2

3 Figur 2 Selskabernes holdning til investering i OPP i Danmark om 1 år i hhv. 211 og Investerer markant mere i OPP i Danmark Investerer mere i OPP i Danmark Investerer mindre i OPP i Danmark Investerer markant mindre i OPP i Danmark Investerer på samme måde som i dag Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata fra hhv. 211 og 213. Antallet af deltagende selskaber har været blandt danske pensionskasser, der repræsenterer hhv. 85 pct. og 71 pct. af den samlede pensionsformue i 211 og 213. Svarene er vægtede med selskabernes pensionsformue i det respektive år, dvs. et stort selskabs svar vægter mere end et lille selskabs svar. 2. Nuværende investeringer i OPP Ser man på den samlede udvikling i investeringer i OPP siden sidste medlemsundersøgelse, er der sket en stigning i investeringer i især Danmark og udlandet. I 211 havde 2 pct. af selskaberne investeringer i OPP i Danmark, hvor dette er steget til 49 pct. af selskaberne i 213. Af selskaberne, der har investeringer i udlandet, gjaldt det 84 pct. af selskaberne i 211, som steg til 88 pct. af selskaberne i 213. Det mest udbredte argument for ikke at have investeringer i OPP i Danmark er, at selskaberne ikke er store nok til at foretage rentable investeringer. Derudover er der en tendens til, at selskaberne skal fungere som driftsoperatører, hvilket er en rolle, de ikke mener, at de har kapacitet og kompetencer til at skulle udføre. Side 3

4 Figur 3 Andel af selskaber, som har investeringer i OPP i Danmark og i udlandet i hhv. 211 og Danmark Udlandet Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata fra hhv. 211 og 213. Antallet af deltagende selskaber har været blandt danske pensionskasser, der repræsenterer hhv. 85 pct. og 71 pct. af den samlede pensionsformue i 211 og 213. Svarene er vægtede med selskabernes pensionsformue i det respektive år, dvs. et stort selskabs svar vægter mere end et lille selskabs svar. De 45 pct., som har investeringer i OPP i Danmark, fordeler sig på at have en eller flere direkte investeringer i OPP (19 pct.point) og investeringer via en eller flere fonde (26 pct.point) i 213. Ingen af de adspurgte selskaber kombinerer direkte investeringer og investeringer via fonde. I undersøgelsen er selskaberne også blevet spurgt om størrelsen af deres investeringer i OPP i Danmark for 213. Blandt selskaberne, som har oplyst deres investeringsniveau, har de typisk investeringer i intervallet,4 til 3,6 mia. kr. Der er dog også selskaber, der har væsentligt mindre investeringer. Ser man på investeringernes størrelse i forhold til selskabernes andel af den samlede pensionsformue, er der ikke nogen direkte målbar sammenhæng. På området for investeringer i OPP i udlandet svarer 88 pct. af selskaberne, at de i 213 har investeringer i fonde og/eller direkte investeringer i OPP i udlandet, mens 11 pct. ikke har investeringer, jf. figur 3. I 213 investerer omkring 7 pct.point af selskaberne via en eller flere fonde, mens 1 pct.point har direkte investeringer i OPP. 9 pct.point af selskaberne bruger begge investeringsformer. Blandt selskaberne, som har investeret i udlandet, er investeringerne primært sket i Europa og i Nordamerika. Selskaberne, som har investeringer i OPP i udlandet, har et investeringsniveau på mellem 4 mio. og 2 mia. kr. Selskabernes investeringer ligger primært i intervallet 3-7 mio. kr. og 1-2 mia. kr. Som i tilfældet med investeringerne i Danmark er der ikke nogen tydelig sammenhæng mellem størrelsen af selskabets pensionsformue og investeringer i OPP. Side 4

5 I figur 4 ses de samlede investeringer i OPP i Danmark og udlandet for 211 og 213. I 213 er investeringerne i OPP i Danmark på 7,6 mia. kr., hvilket udgør en stigning på 52 pct. siden 211. For investeringerne i OPP i udlandet er der i 213 investeret 7,5 mia. kr., hvilket udgør en stigning på 16 pct. siden 211, hvor investeringerne var på 6,5 mia. kr. Figur 4 Samlede investeringer i OPP i Danmark og udlandet, 211 og 213 Mio. kr Danmark Udlandet Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata fra hhv. 211 og 213. Antallet af deltagende selskaber har været blandt danske pensionskasser, der repræsenterer hhv. 85 pct. og 71 pct. af den samlede pensionsformue i 211 og 213. Der er kun medtaget beløb for selskaber, der har deltaget i undersøgelsen. Selskabernes investeringer i OPP er også målt i forhold til selskabernes samlede investeringer i 213-undersøgelsen. Blandt de selskaber, som har oplyst deres investeringer i OPP både i Danmark og udlandet, udgør investeringerne mellem,5 og 4 pct. af deres samlede investeringer. Side 5

6 Afkastet er ikke godt nok Det er for besværligt Det er for usikkert politisk Der er for få projekter Vi har ikke de rette interne kompetencer til at gå ind i Andet 3. Forudsætninger for investeringer i OPP I dette afsnit vil selskabernes opfattelse af forudsætningerne for at foretage investeringer i OPP blive belyst. Denne del er en udvidelse af den oprindelige undersøgelse og inkluderer derfor kun tal for 213. Ifølge selskaberne er de største barrierer for at foretage investeringer i OPP i Danmark manglen på projekter, jf. figur pct. af selskaberne peger på den barriere, mens 4 pct. fremhæver utilstrækkeligt afkast og 35 pct. den politiske usikkerhed ved at investere. Selskaberne efterspørger et større engagement til at få skabt flere projekter, der vil muliggøre nye investeringer. Samtidigt søger de en formaliseret OPP-proces eller lovgivning på området, hvilket understøttes af, at 2 pct. af selskaberne ikke mener, at de har de rette kompetencer til at gå ind i enkeltprojekter. Figur 5 Barrierer for, at selskaberne vil investere i OPP i Danmark, Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata foretaget blandt 17 danske pensionskasser, der repræsenterer 71 pct. af den samlede pensionsformue. Svarene er vægtede med selskabernes pensionsformue, dvs. et stort selskabs svar tæller mere end et lille selskabs svar. Selskaberne har haft mulighed for at afgive flere svar. I forbindelse med udførelsen af investeringsprojekterne i OPP i Danmark kan selskabernes roller i projektet være meget forskellige. I tråd med, at størstedelen af selskaberne, som investerer i OPP i Danmark, har investeret i samarbejde med andre investorer, foretrækker 82 pct. af selskaberne en rolle som en investor, der indgår i samarbejde med andre investorer, jf. figur 6. Side 6

7 Investor i mindre projekter (<5 mio. kr.) Investor i større projekter (>5 mio. kr.) Investor i samarbejde med andre investorer (evt. på fondsbasis) Projekter, hvor der sker delvis privat, delvis offentlig finansiering Figur 6 Rolle ift. investeringer i OPP i Danmark, som selskaberne finder mest interessant, Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata foretaget blandt 17 danske pensionskasser, der repræsenterer 71 pct. af den samlede pensionsformue. Svarene er vægtede med selskabernes pensionsformue, dvs. et stort selskabs svar vægter mere end et lille selskabs svar. Selskaberne har haft mulighed for at afgive flere svar. 45 pct. svaret, at de er interesserede som investor i større projekter med investeringer over 5 mio. kr., mens 54 pct. er interesserede som investor i mindre projekter på under 5 mio. kr. i investeringer. 4. Områder for fremtidige investeringer i OPP Områder, hvor selskaberne kunne forestille sig at investere i fremtiden, er transportinfrastruktur (67 pct.), miljø og forebyggelse af klimaskader (3 pct.) og velfærdsinfrastruktur (37 pct.), jf. figur 7. Underopdeler man interessen for at investere i velfærdsstruktur, er der størst interesse for investeringer i skoler og plejehjem, jf. figur 8. Omkring 28 pct. af selskaberne svarer, at de interesserer sig i investeringer i skoler og investeringer i plejehjem. Herefter er der ca. 2 pct. af selskaberne, som mener, at investeringer i sygehuse, retsbygninger, kulturhuse og sportsfaciliteter samt fængsler er interessante. Side 7

8 Skoler Plejehjem Retsbygninger Kulturhuse og sportsfaciliteter Sygehuse Fængsler Transportinfrastru ktur (veje, broer mv.) Miljø (vindmøller, anden alternativ energi mv.) Forbyggelse af klimaskader (kloakker, diger mv.) Velfærdsinfrastruk tur Figur 7 Interesse for mulige investeringsområder, Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata foretaget blandt 17 danske pensionskasser, der repræsenterer 71 pct. af den samlede pensionsformue. Svarene er vægtede med selskabernes pensionsformue, dvs. et stort selskabs svar vægter mere end et lille selskabs svar. Selskaberne har haft mulighed for at afgive flere svar. Figur 8 Interesse for investeringer inden for velfærdsinfrastruktur, Kilde: Egne beregninger på spørgeskemadata foretaget blandt 17 danske pensionskasser, der repræsenterer 71 pct. af den samlede pensionsformue. Svarene er vægtede med selskabernes pensionsformue, dvs. et stort selskabs svar vægter mere end et lille selskabs svar. Selskaberne har haft mulighed for at afgive flere svar. Ser man på selskabernes forslag til, hvad der kan gøre det mere attraktivt at investere i OPP i Danmark, går en del af de tidligere svar igen. Selskaberne efter- Side 8

9 spørger en højere grad af organisering og strukturering af OPP-projekterne fra myndighedernes side. Derudover lægger nogle af selskaberne vægt på, at de offentlige udbudsstillere skal acceptere, at selskaberne skal have et tilstrækkeligt afkast. Et par af selskaberne henviser også til rapporten Organization and Financing of Public Infrastructure Projects udarbejdet af Anders Eldrup og Peter Schutze. Rapporten fremhæver behovet for bedre udviklede retningslinjer og politikker for gennemførelse af offentlige OPP-projekter, og opfordrer til, at der gives rådgivning til de offentlige enheder, som er i gang med eller ønsker at igangsætte OPP-projekter. Denne rådgivning skal styrke de offentlige udbudsstillere til at kunne udbyde større projekter. Side 9

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk Genveje på mit virk 1 Indhold Baggrund... 3 Problemstilling... 5 Eksperiment... 8 Resultater... 11 Konklusion... 14 Anbefaling... 14 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere