Politik for ansvarlige investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for ansvarlige investeringer"

Transkript

1 Politik for ansvarlige investeringer

2 Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere ansvarligt kan vi beskytte og forøge afkastet til vores medlemmer. Vi mener, at en forretningsfokuseret tilgang til ansvarlige investeringer udgør en mulighed for at øge værdien af vores investeringer. Omvendt udgør selskabers manglende fokus på samfundsansvar en risiko, der truer værdien af vores investeringer. Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen opfordrer investorerne til at styrke deres fokus på miljøforhold, sociale forhold og god selskabsledelse (corporate governance) i forbindelse med investering. Der opfordres til, at disse forhold implementeres i investeringsprocessen samt håndteres gennem aktivt ejerskab. Gennem aktivt ejerskab søger Industriens Pension at påvirke selskaberne til en ansvarlig adfærd og udvikling. Vi har en løbende dialog med selskaberne for at følge deres resultater og strategier. Hvis der identificeres forhold, som ikke er acceptable, bruges dialogen til at forsøge at ændre selskabets adfærd. Aktivt ejerskab betyder dermed mere end det at handle økonomisk rationelt og sikre det bedst mulige afkast for ejerne. I sidste ende er målet for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer at sikre en langsigtet værdiskabelse. Det centrale element i aktivt ejerskab består i forskellige former for dialog med selskaber i porteføljen, som vi ønsker at påvirke. Dialogen kan foregå fortroligt, offentligt eller i samarbejde med andre. Industriens Pension fokuserer ressourcerne der, hvor vi har de største investeringer, og der hvor vi tror, vi kan skabe de bedste resultater i forhold til at påvirke selskaberne. Industriens Pension følger en række principper 1 med det mål, at der foretages ansvarlige investeringer. Vi vil indarbejde miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i investeringsanalysen og beslutningsprocessen. Vi vil være aktive ejere og indarbejde miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i vores politikker for ejerskab og i den operationelle håndtering af investeringerne. Vi vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse fra de selskaber, vi investerer i. Vi vil fremme accept og implementering af ansvarlige investeringer inden for investeringsbranchen. Vi vil samarbejde med ligesindede om at øge effektiviteten af ansvarlige investeringer. Vi vil rapportere om vores aktiviteter i relation til ansvarlige investeringer. Vi vil indarbejde miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i investeringsanalysen og beslutningsprocessen. Industriens Pension finder, at det enkelte selskab, hvori Industriens Pension investerer, må udvise evne til at tilpasse sig den løbende udvikling i holdning til miljø og etik på de 1 Principperne er de samme som findes Principles of Responsible Investments (PRI) 2

3 markeder, hvor det virker, idet det er afgørende for selskabets succes og dermed Industriens Pensions afkast ved at investere i selskabet. Derfor vil selskabets tilpasning til lokale etiske og miljømæssige standarder indgå i investeringsbeslutningerne. I analyser af selskaber ser vi således ikke kun på de økonomiske faktorer, men også de risici og muligheder selskabet er påvirket af i forhold til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Negativ screening indebærer et fravalg af bestemte selskaber. Ved negativ screening udelukkes bestemte typer af selskaber ud fra forud fastsatte kriterier. Industriens Pension køber således ikke aktier i virksomheder, der bevidst bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder i de lande, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse (som fx antipersonelle landminer og klyngeammunition). Norm-baseret screening foretages ud fra moralske og etiske hensyn vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption og lignende. Industriens Pension foretager løbende norm-baseret screening af porteføljen for at identificere selskaber, hvis aktiviteter i forhold til moralske og etiske hensyn er i konflikt med Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer. Screeningen bruges i den løbende dialog med selskaber. For så vidt angår lande, foretages der både negativ screening og norm-baseret screening. Lande, der er omfattet af sanktioner - fremsat af organisationer med Danmarks tiltrædelse - behandles således i henhold til de gældende sanktioner. Den norm-baserede landescreening er baseret på ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) og den aktuelle udvikling i landene. Screeningen bruges bl.a. i den løbende dialog med eksterne porteføljeforvaltere i de pågældende lande og kan eventuelt føre til beslutning om ikke at investere i visse lande. Vi vil være aktive ejere og indarbejde miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i vores politikker for ejerskab og i den operationelle håndtering af investeringerne. Aktivt ejerskab fokuserer på forholdet mellem ejere (aktionærer), bestyrelse (ejernes repræsentanter) samt direktionen (den daglige ledelse) i et selskab. Aktivt ejerskab betyder, at Industriens Pension tager ansvar for sine investeringer ved at stille krav om fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse til de selskaber, vi investerer i. Aktivt ejerskab giver oftest bedre mulighed for at bidrage til en adfærdsændring af kritisable forhold, end hvis investeringer afvikles. Hvis ikke selskabet af egen drift fokuserer på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, er der to overordnede metoder, hvorigennem aktivt ejerskab og dialog kan omsættes til resultater. Enten tvinges selskabet til at ændre adfærd som følge af fx aktionærforslag og stemmeafgivelse på generalforsamlingen mv., eller investorerne overtaler gennem dialog selskabet til at ændre adfærd. Industriens Pension bruger både stemmeafgivelse og dialog. 3

4 Industriens Pension kan udøve aktivt ejerskab på flere niveauer: Fortroligt ved Løbende dialog og diskussion med virksomhedsledelsen. Skriftlige henvendelser om konkrete sager. Møder og diskussioner om konkrete sager. Offentligt ved Deltagelse i generalforsamlinger. Forslag om resolutioner. Stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Indkaldelse af ekstraordinære generalforsamlinger. Pressemeddelelser og briefings. Gennem samarbejde ved Henvendelser til andre aktionærer. Samarbejde med andre aktionerer om konkrete krav eller aktioner. Når Industriens Pension indleder en dialog med et selskab med henblik på at påvirke selskabet i en bestemt retning, foregår det som oftest fortroligt, eventuelt i samarbejde med andre investorer. Industriens Pension stemmer på generalforsamlinger, når det vurderes relevant. De overordnede retningslinjer for stemmeafgivelse er godkendt af bestyrelsen. I situationer, hvor dialog med selskabet og/eller stemmeafgivelse ikke har haft eller vurderes at kunne få den ønskede effekt, kan selskabet blive ekskluderet fra Industriens Pensions investeringsunivers. Vi vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse fra de selskaber, vi investerer i. Industriens Pension søger information om og kræver transparens omkring selskabernes miljøforhold, sociale forhold og selskabsledelse. Information og transparens danner ligeledes grundlag for vores screening af selskaber i henhold til Industriens Pensions retningslinjer for ansvarlige investeringer og er en forudsætning for udøvelsen af aktivt ejerskab og forståelse af selskabets værdi. Dialog med selskaberne er en vigtig faktor, dersom vi ikke får den ønskede information og transparens til at vurdere miljøforhold, sociale forhold og selskabsledelse. 4

5 Vi vil fremme accept og implementering af ansvarlige investeringer inden for investeringsbranchen. Industriens Pension vil fremme accept og implementering af ansvarlige investeringer ved at stille krav til de selskaber, vi investerer i, og til vores eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på, at eksterne investeringsrådgivere anvender investeringsprocesser, der tager højde for ansvarlighed i investeringer. Vi inkluderer således krav om ansvarlige investeringer i vores retningslinjer for vores eksterne porteføljeforvaltere. Vi vil samarbejde med ligesindede om at øge effektiviteten af ansvarlige investeringer. Industriens Pension samarbejder med ligesindede investorer for at øge effektiviteten af tiltag inden for ansvarlige investeringer. Industriens Pension samarbejder med andre investorer i en række fora, og vi deltager i initiativer for at søge information og kræve transparens omkring selskabernes miljøforhold, sociale forhold og selskabsledelse. Vi vil rapportere om vores aktiviteter i relation til ansvarlige investeringer. Industriens Pension offentliggør tiltag i relation til etiske retningslinjer samt aktivt ejerskab. Industriens Pension praktiserer åbenhed om investeringerne. Derfor kan medlemmer og andre interesserede på se beholdningslister indeholdende alle noterede aktiver, alle direkte investeringer og alle unoterede fonde dog er det af hensyn til overskueligheden valgt at gruppere beholdningerne af de guldrandede obligationer i relevante kategorier. Det er således muligt at se alle Industriens Pensions børsnoterede investeringer i virksomheder. Vi offentliggør aktiviteter omkring aktivt ejerskab, fx stemmeafgivelse, dialog og rapporterer om opnåede resultater i relation til ansvarlige investeringer 5

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådet November 2007 ISBN-nr.: 87-7985-059-6 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion 3 2. Rapportens formål 5 3. Definition og afgrænsning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 1 Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Rapport

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Fund governance politik

Fund governance politik Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Corporate governance og risikostyring

Corporate governance og risikostyring 46 Ledelsens beretning Carlsbergs bestyrelse søger til stadighed at sikre, at Gruppens ledelsesstruktur er hensigtsmæssig og fungerer tilfredsstillende. Corporate governance og risikostyring Carlsbergs

Læs mere