EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg."

Transkript

1 EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

2 Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer... 3 Anvendelsesformål... 3 Oversigt Kontaktur... 4 Displayvisninger... 5 Betjening og indstilling Grundregler for betjening og indstilling... 6 Aktivering af kontaktur... 7 Indstilling af ugedag, klokkeslæt og driftstid... 8 Tilkobling af varme... 9 Frakobling af varme Tilkobling af ventilation Frakobling af ventilation Generelle informationer om driftsarten Ventilation Tilkobling af ekstraapparat Frakobling af ekstraapparat Generelle informationer om ekstraapparatet Generelle informationer om programmering af forvalgstid Programmering af forvalgstider... 17, 18 Sletning af forvalgstider Indstilling af varmetrin ved vandvarmere Indstilling af varmetrin ved luftvarmere Hvad skal man gøre, hvis...? Visninger... 22, 23 Ikke programmerbar forvalgstid / Visningen slettes Service Hotline

3 Inledning Skal læses som det første Før indstilling og betjening af kontakturet påbegyndes, skal denne betjeningsvejledning under alle omstændigheder læses grundigt igennem. Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige informationer, som er nødvendige til indstilling og betjening af kontakturet. Denne betjeningsvejledning skal opbevares omhyggeligt til senere brug. Sikkerhedsanvisninger Fare! Alle informationer og anvisninger, især sikkerhedsanvisningerne i den Tekniske beskrivelse for varmeapparatet skal under alle omstændigheder følges! Under optankning skal der være slukket for varmeapparatet. Der må kun anvendes originale reservedele. Generelle informationer Kontakturet har en nem betjeningsstruktur. Kun 4 taster er nødvendige til indstilling og evt. ændring af alle funktioner samt programmering af forvalgstider. For at kunne udnytte alle kontakturets funktioner, anbefales det at anvende temperaturføleren, der kan fås som ekstratilbehør. Hvis et køretøj har været uden spænding (batteri afbrudt) og strømforsyningen genoprettes, vises klokkeslættet, når kontakturet aktiveres. Dette skal så indstilles. Se side 8 Indstilling af ugedag, klokkeslæt og driftstid. Betjeningen af kontakturet beskrives udførligt fra side 6. Anvendelsesformål Kontakturet EasyStart T er beregnet til til- / frakobling og forvalg af starttiden, driftstiden og -måden af det i køretøjet indbyggede varmeapparat og / eller ekstraapparat. Bemærk! Usagkyndig brug og anvendelse uden for det angivne anvendelsesområde udelukker enhver form for ansvar og garanti. 3

4 Oversigt Kontaktur Med kontakturet kan de nødvendige indstillinger for drift af varmeapparatet samt forskellige andre apparater til- og frakobles. Bemærk! Afhængigt af det indbyggede varmeapparat og udstyrsvarianterne er antallet af symboler og visninger i displayet forskelligt. Menu-bjælken Displaybjælke Programbjælke Visning af det aktive programlager og den tilsvarende ugedag Højre kontroltast Valg af en funktion i menu-bjælken og indstilling af værdier Venstre kontroltast Valg af en funktion i menu-bjælken og indstilling af værdier Aktiveringstast Kontaktur ON / OFF Skift i displaybjælken mellem Temperatur Klokkeslæt Driftstid Temperaturens nominelle værdi Skift tilbage til menu-bjælken OK-tast Valg af det blinkende symbol eller bekræftelse af indtastninger Kappe og fastgørelsesskrue Statusvisning 4

5 Oversigt Displayvisninger Menu-bjælken Varme ON / OFF Ventilation ON / OFF Ekstraapparat ON / OFF Programmering af forvalgstid Indstilling af klokkeslæt / driftstid Indstilling af varmetrin Displaybjælke Tal- og tekstvisning AM Klokkeslæt om formiddagen (engelsk) PM Klokkeslæt om eftermiddagen (engelsk) C Temperaturangivelse i celsiusgrader F Temperaturangivelse i fahrenheitgrader Ubegrænset driftstid Varmetrin indstillet Programbjælke Forvalgslager 1 Forvalgslager 2 Forvalgslager 3 Mo So Ugedage Mo Su Ugedage (engelsk) Statusvisning Varmefunktion aktiv Ventilationsfunktion aktiv Ekstraapparat aktiv Bemærk! Hvis programcifferet er understreget, f.eks. udføres dette program som det næste i det tidslige forløb. Driftsarten Ventilation er ikke til rådighed ved alle varmeapparat-udførelser. Funktionen ekstraapparat er ikke til rådighed ved alle varmeapparat-udførelser, men skal aktiveres af monteringsværkstedet. 5

6 Grundregler for betjening og indstilling Aktivering af kontaktur Hvis displayet ikke er belyst, skal kontakturet aktiveres før hver betjening. Før hver betjening skal kontakturet aktiveres. Hertil trykkes, indtil menu-bjælken vises i displayet. Herefter slippes tasten og betjeningen og / eller indstillingen fortsættes (se også side 7). Blinkende symboler Hvert blinkene symbol i menu-, program- og displaybjælken kan ændres med eller bekræftes med. Bekræftelse af indtastning Indstillinger og ændringer skal altid bekræftes med, i modsat fald lagres de ikke (bortset fra driftstiden). Afbrydelse / afslutning af indstillinger Indstillingen i en menu kan afbrydes eller afsluttes med. Visningen slettes Hvis køretøjets belysning er slukket, intet varmeapparat eller ekstraapparat er tilkoblet eller hvis der ikke foretages nogen indstilling eller betjening, går displayet ud inden for 10 sekunder, dvs. kontakturet skifter til hviletilstanden. For en ny indtastning skal trykkes igen. Indstilling af driftstid (én gang eller permanent) Driftstiden kan indstilles individuelt med eller. Ved forvalgsfunktionen fra minutter. Ved omgående drift fra minutter eller kontinuerlig drift. Se side 8, 9, 11 og 14 angående beskrivelse. Visning, når en temperaturføler er tilsluttet. Hvis temperaturføleren (option) er tilsluttet, kan man skifte mellem visning af klokkeslæt eller temperatur ved at trykkes. Ved de efterfølgende beskrevne indstillinger og betjeninger gås ud fra, at en temperaturføler er tilsluttet. 6

7 Aktivering af kontaktur trykkes så længe, indtil menu-bjælken og temperaturen vises i displayet. Visning i displayet Kontakturet er aktiveret. Bemærk! Mulige visninger i displayet som f.eks. og beskrives i kapitlet Hvad skal man gøre, hvis...? fra side 22. Når varmeapparatet eller ekstraapparatet er i drift eller køretøjets belysning (klemme 58) er tændt, behøves kontakturet ikke at blive aktiveret. Følgende aktioner er mulige: Skift fra temperaturvisning til klokkeslæt og tilbage, trykkes. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 7

8 Indstilling af ugedag, klokkeslæt og driftstid Kontakturet aktiveres med (se side 7). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Ugedagen vælges med eller. Valget bekræftes med. Timerne indstilles med eller. Indstillingen bekræftes med. Minutterne indstilles med eller. Indstillingen bekræftes med. Driftstid for omgående drift indstilles med eller. Indstillingen bekræftes med. Indstillingen er afsluttet. Følgende aktion er mulig: Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 8

9 Tilkobling af varme Kontakturet aktiveres med (se side 7). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Varme er tilkoblet. Vedrørende driftstiden er følgende aktioner mulige: Driftstiden kan overtages med. Driftstiden kan ændres én gang med eller og derefter bekræftes med. Bemærk! Den til sidst viste driftstid i displayet overtages også uden bekræftelse. trykkes, temperaturen vises, og den til sidst lagrede driftstid opretholdes. Følgende aktioner er mulige: Visninger hentes frem. trykkes, det aktuelle varmetrin vises (kun ved luftvarmere). trykkes, og klokkeslættet vises. trykkes, og driftstiden vises. Se oppe angående indstilling. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 9

10 Frakobling af varme Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Visning i displayet Varme er frakoblet. Følgende aktioner er mulige: Skift fra temperaturvisning til klokkeslæt og tilbage, trykkes. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 10

11 Tilkobling af ventilation kun mulig, når symbolet (se side 13 vedrørende Generelle informationer). vises i menu-bjælken Kontakturet aktiveres med (se side 7). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Ventilation er tilkoblet. Vedrørende driftstiden er følgende aktioner mulige: Driftstiden kan overtages med. Driftstiden kan ændres én gang med eller og derefter bekræftes med. Bemærk! Den til sidst viste driftstid i displayet overtages også uden bekræftelse. trykkes, temperaturen vises, og den til sidst lagrede driftstid opretholdes. Følgende aktioner er mulige: Visninger hentes frem. trykkes, og klokkeslættet vises. trykkes, og driftstiden vises. Se oppe angående indstilling. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 11

12 vises i menu-bjæl- Frakobling af ventilation kun mulig, når symbolet ken (se side 13 vedrørende Generelle informationer). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Ventilation er frakoblet. Følgende aktioner er mulige: Skift fra temperaturvisning til klokkeslæt og tilbage, trykkes. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 12

13 Generelle informationer om driftsarten Ventilation Hvis symbolet ikke vises i menu-bjælken, er driftsarten Ventilation kun mulig ved nedenfor anførte varmeapparat-udførelser under bestemte forudsætninger: Ved vandvarmerne HYDRONIC (B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC og B / D 5 W SC) skal omskifteren Varme / ventilation (bestillingsnr.: ) være indbygget. Ved luftvarmerne AIRTRONIC / AIRTRONIC M skal mini-reguleringen (bestillingsnr ) være indbygget. Bemærk! Driftsarten Ventilation er ikke planlagt til udvidede tillægsvarmere. Valg og tilkobling af driftsart Ventilation eller Varme ved ovenfor anførte varmeapparat-udførelser. Med omskifteren Varme / ventilation eller mini-reguleringen vælges driftsarten Ventilation eller Varme og derefter tændes varmeapparatet med kontakturet. Skift mellem driftsarterne Ventilation eller Varme Hvis driftsarten skal skiftes under Ventilation eller Varme, skal varmeapparatet frakobles med kontakturet ( se side 12 eller 10). Efter frakobling af varmeapparatet i driftsarten Varme sker et efterløb. Når efterløbet er færdigt, skiftes til driftsarten Ventilation med enten kontakten Varme / ventilation eller Mini-regulering. Derefter tændes varmeapparatet igen med kontakturet. Efter frakobling af varmeapparatet i driftsarten Ventilation kan der omgående skiftes til driftsarten Varme med kontakten Varme / ventilation eller Mini-regulering. Derefter tændes varmeapparatet igen med kontakturet. Frakobling af Ventilation eller Varme Varmeapparatet frakobles med kontakturet (se side 10). Bemærk! Driftsarten»Ventilation«eller»Varme«skal være valgt før tilkobling af varmeapparatet. I kontaktstillingen»ventilation«aktiveres køretøjets ventilator ved vandvarmerne HYDRONIC og varmeapparatets ventilator ved luftvarmerne AIRTRONIC direkte med undgåelse af varmefunktionen. Ved yderligere spørgsmål om driftsarten»ventilation«kontakt Deres monteringsværksted eller ring til service-telefonnummeret (se side 24). 13

14 vises i menu- Tilkobling af ekstraapparat kun mulig, når symbolet bjælken (se side 15 vedrørende Generelle informationer). Kontakturet aktiveres med (se side 7). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Ekstraapparat er tilkoblet. Vedrørende driftstiden er følgende aktioner mulige: Driftstiden kan overtages med. Driftstiden kan ændres én gang med eller og derefter bekræftes med. Bemærk! Den til sidst viste driftstid i displayet overtages også uden bekræftelse. trykkes, temperaturen vises, og den til sidst lagrede driftstid opretholdes. Følgende aktioner er mulige: Visninger hentes frem. trykkes, og klokkeslættet vises. trykkes, og driftstiden vises. Se oppe angående indstilling. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 14

15 Frakobling af ekstraapparat kun mulig, når symbolet vises i menubjælken. Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Ekstraapparat er frakoblet. Følgende aktioner er mulige: Skift fra temperaturvisning til klokkeslæt og tilbage, trykkes. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. Generelle informationer om ekstraapparatet Et ekstraapparat kan f.eks. være et ekstra varme- eller et klimaapparat. Desuden er det muligt at kombinere et varmeapparat med en blæser. Blæseren er beregnet til luftfordeling i køretøjets kabine. Varmeapparaterne og blæserne kan anvendes samtidigt eller uafhængigt fra hinanden. Funktionen Ekstraapparat skal aktiveres på et værksted. 15

16 Med kontakturet kan man programmere 3 forvalgstider. De 3 forvalgstider kan enten alle fordeles på én ugedag eller på forskellige ugedage. Ved vandvarmere og en på kontakturet tilsluttet temperaturføler beregnes start af opvarmningen afhængigt af den målte rumtemperatur og det valgte varmetrin (ECO eller HIGH). Driftstiden kan vare mellem 5 og 60 minutter før den programmerede afgangstid, hvorved varmefunktionen altid afbrydes 5 minutter efter den programmerede afgangstid. Hermed dannes en minimal varmetid på 10 minutter og en maksimal varmetid på 65 minutter. Den i menuen Indstilling af klokkeslæt indstillede driftstid er ikke virksom i dette tilfælde. Ved alle andre konfigurationer sker starten i henhold til den forudindstillede driftstid. Bemærk! Forvalgstiderne er altid afgangstider, også hvis beregningen af driftstiden er deaktiveret. Der kan ikke programmeres flere end 3 forvalgstider. Den maksimale driftstid på 65 minutter ved den automatiske beregning af driftstiden er en fabriksindstilling. Denne kan monteringsværkstedet efter behov forkortes til mindst 15 minutter. Identiske forvalgstider Hvis der programmeres flere identiske forvalgstider i programmerne 1, 2 eller 3 for en bestemt ugedag, er den til sidst indtastede forvalgstid gyldig. Ved aktivering af kontakturet slettes de lagrede identiske forvalgstider. Ved programmeringen af identiske forvalgstider på forskellige ugedage opstår der ingen konflikt. Overlapninger af forvalgstider Eksempel: De har indstillet driftsarten Varme for Deres afgangstid til kl. 13 på en ugedag. Samtidig findes der en programmering på samme dag for driftsarten Ventilation kl med en driftstid på 15 minutter. Hvad sker der? Kontakturet beregner starten af opvarmning for driftsarten Varme, der afhængigt af den målte rumtemperatur kan være mellem 5 og 60 minutter før den programmerede afgangstid. Hvis den konstaterede start af opvarmning er efter kl ventileres fra kl til kl og derefter startes opvarmningen. Hvis den konstaterede start af opvarmning er før kl varmes der indtil kl , derefter afsluttes opvarmningen og varmeapparatet skifter til driftsarten Ventilation. Efter udløb af den indstillede driftstid for driftsarten Ventilation frakobler varmeapparatet. 16

17 Programmering af forvalgstider Kontakturet aktiveres med (se side 7). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Forvalgslager 1, 2 eller 3 vælges med eller og bekræftes med. Ugedag Ma Sø vælges med eller og bekræftes med. Timerne indstilles med eller og bekræftes med. Minutterne indstilles med eller og bekræftes med. Den ønskede funktion, eller vælges eller og bekræftes med. Fortsættes på side 18 17

18 Programmering af forvalgstider Kun ved valg af (opvarmning med deaktiveret beregning af driftstid), eller vises driftstiden og kan overtages med eller indstilles med enten eller og bekræftes med. Visning i displayet Indstillingen er afsluttet. Bemærk! De optagede forvalgslagre vises i displayet. Det forvalgslager, som er aktiveret som næste i det tidslige forløb, er understreget i displayet, og den tilhørende ugedag vises supplerende. Til programmeringen af forvalgstiderne i forvalgslager 2 eller 3 er den samme fremgangsmåde gældende. Følgende aktioner er mulige: Skift fra temperaturvisning til klokkeslæt og tilbage, trykkes. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 18

19 Sletning af forvalgstider Til sletning af forvalgstider foretages de samme trin som ved indstillingen af forvalgstiden, indtil den aktuelle funktion blinker i statusbjælken. eller trykkes, indtil vises i displayet. Med bekræftes. Visning i displayet Forvalgstiden er slettet. Følgende aktioner er mulige: Skift fra temperaturvisning til klokkeslæt og tilbage, trykkes. Funktionerne i menu-bjælken vælges med eller, valget bekræftes med. Den efterfølgende fremgangsmåde beskrives i det pågældende afsnit for den valgte funktion. 19

20 Indstilling af varmetrin ved vandvarmere Ved vandvarmere kan man vælge mellem varmetrinnene ECO (normal opvarmning) og HIGH (komfort-opvarmning). Det valgte varmetrin er afhængigt af den målte rumtemperatur nødvendigt til beregning af driftstiden Varme. Bemærk! Varmetrinnene ECO og HIGH er kun virksomme i forbindelse med en programmeret forvalgstid. Kontakturet aktiveres med (se side 7). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Varmetrinnet ECO eller HIGH vælges med eller og bekræftes med. Det valgte varmetrin (f.eks. HIGH) er indstillet. 20

21 Indstilling af varmetrin ved luftvarmere Ved luftvarmere kan man individuelt omgående indstille eller forvælge et varmetrin fra 8 til 36. Bemærk! Varmetrinnene 8 til 36 svarer kun omtrentligt til en temperaturangivelse og kan derfor afvige i forhold til den faktiske temperatur i køretøjet. Kontakturet aktiveres med (se side 7). Visning i displayet Symbolet vælges med eller. Valget bekræftes med. Varmetrinnet ændres med eller og bekræftes med. Det nye varmetrin er indstillet. 21

22 Hvad skal man gøre, hvis...? Visninger Beskrivelse På varmeapparatet er der sket en fejl under drift (f.eks. brændstofmangel eller afbrydelse af diagnoseledningen). Afhjælpning Se varmeapparatets monteringsvejledning vedrørende fejlafhjælpning. Beskrivelse Den automatiske hardwareregistrering er netop aktiv. Mulig årsag Afhjælpning Kontakturet blev adskilt fra spændingsforsyningen og tilsluttet igen. Vent, indtil den automatisk hardwareregistrering er afsluttet. Beskrivelse Billedet Indstilling af ur vises efter aktivering af kontakturet. Mulig årsag Afhjælpning Kontakturets strømforsyning var afbrudt. Indstilling af klokkeslæt (se side 8). Alle programmerede forvalgstider er slettet. (kun ved kombination af 2 betjeningselementer EasyStart T / T, R+ / T, R / T ) Beskrivelse Ingen kommunikation mellem betjeningselementerne. Mulig årsag Afhjælpning Overlapning ved dataoverføringen. Gentag betjeningsproceduren. 22

23 Hvad skal man gøre, hvis...? Visninger (kun ved kombination af 2 betjeningselementer EasyStart R+ / T, R / T ) Beskrivelse Den radiostyrede fjernbetjening er i tilpasningsmodus. Mulig årsag Afhjælpning Kontakturet blev adskilt fra spændingsforsyningen og tilsluttet Vent til tilpasningsmodusen er afsluttet. igen. Ikke programmerbar forvalgstid / visningen slettes Der kan ikke programmeres en forvalgstid. Mulig årsag ADR-drift er aktiv. I denne driftsart er programmering af forvalgstider ikke tilladt ( findes ikke i menu-bjælken). Visningen slettes. Mulig årsag Klemme 58 (belysning) er ikke tilsluttet. Afhjælpning Klemme 58 (belysning) tilsluttes. Bemærk! Hvis fejlen eller forstyrrelsen ikke kan afhjælpes, kontakt venligst vort autoriserede JE-værksted eller ring til et af de på side 24 anførte service-telefonnumre. 23

24 Service Hotline Hvis De har tekniske spørgsmål eller et problem med kontakturet, så ring til følgende service-telefonnummer (gælder kun inden for Tyskland): Telefon-Hotline Tlf. +49 (0)800 / Fax-hotline Fax +49 (0)1805 / Uden for Tyskland bedes De henvende Dem til den respektive Eberspächer-filial. 24

25

26

27

28 J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstraße 24 D Esslingen Telefon Telefax DA Ret til ændringer forbeholdes Printed in Germany J. Eberspächer GmbH & Co. KG

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Remote Betjeningsvejledning

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE + BETJENINGSELEMENT TIL EBERSPÄCHER PARKERINGSVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMERE TEKNISK DOKUMENTATION

MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE + BETJENINGSELEMENT TIL EBERSPÄCHER PARKERINGSVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMERE TEKNISK DOKUMENTATION BILVARMERE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE + DA BETJENINGSVEJLEDNING KORT VEJLEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENINGSELEMENT TIL EBERSPÄCHER PARKERINGSVARMERE A WORLD OF COMFORT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART PRO

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART PRO Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART PRO DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Side Kapitelindhold 1 Indledning 1.1 Skal læses som det første

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl DA Betjeningsvejledning UniControl UniControl Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dokumentets formål 4 1.2 Håndtering af dette dokument 4 1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser 4 1.4 Garanti og

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS BETJENINGSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 EKRTR EKRTETS ADVARSEL Undgå, at termostaten bliver våd, da det kan medføre elektrisk

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common DK Pumpen har en permamagnetmotor og er elektronisk sikret mod overbelastning. Tilslutning af eksterne omskiftekontakter Til ekstern aktivering har pumpen et 5-leder kabel med åbne ender. Tildeling af

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART WEB

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART WEB Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART WEB Webbaseret betjeningssoftware EasyStart Web til betjening af Eberspächer-varmeapparater Betegnelse Best.-nr. EasyStart Web 22.1000.34.5100

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

NiteCool TCC-100/RCC-100

NiteCool TCC-100/RCC-100 NiteCool TCC-00/RCC-00 Komfortkøler Brugsanvisning 05/006 905539A_DA Indholdsfortegnelse Vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisninger Generelt 3 Betjening 4 3. Betjeningselementer 4 3. Betjeningspanel 5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Eberspächer Luftvarmer og Polarn Flexi. Vi har en varmerløsning for alle kabiner og trailere

Eberspächer Luftvarmer og Polarn Flexi. Vi har en varmerløsning for alle kabiner og trailere Eberspächer Luftvarmer og Polarn Flexi Vi har en varmerløsning for alle kabiner og trailere Flexivarmerløsning Varmerløsninger fra Eberspächer i en Flexi fra Polarn passer på alle typer kabiner og trailere.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Multi Control MC04

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Multi Control MC04 DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Multi Control MC04 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Symbol for lynopvarmning 2 Symbol for ventilation 3 Drejeknap (temperatur/blæser) 4 Driftslampe/fejllampe/

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ThermoCall TC 4. App Store. Hvilken type simkort skal jeg vælge. Hvordan skal kontakten blinke. Hvordan bruger jeg min app (i grundtræk).

ThermoCall TC 4. App Store. Hvilken type simkort skal jeg vælge. Hvordan skal kontakten blinke. Hvordan bruger jeg min app (i grundtræk). ThermoCall TC 4 App Store Hvilken type simkort skal jeg vælge. Hvordan skal kontakten blinke. Hvordan bruger jeg min app (i grundtræk). Forbehold for ændringer og opdatering. 01.03.2016 Webasto Danmark

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

TEB-3 / TN-3. Brugsanvisning Skal medbringes i køretøjet! Side 2

TEB-3 / TN-3. Brugsanvisning Skal medbringes i køretøjet! Side 2 TEB- / TN- Brugsanvisning Skal medbringes i køretøjet! Side Blæser TEB- / TN- Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... Sikkerhedsanvisninger... Anvendelse... Brugsanvisning Ibrugtagning... Sikringsskift

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Advanceret indstillling af VS10/20

Advanceret indstillling af VS10/20 Advanceret indstillling af VS/2 Hold fingerne på de 3 nederste knapper, på én gang: pil til venstre, pil til højre og flueben Hold trykket i 5 sekunder Display skifter til: i øverste linie og PS uu i nederste

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

2. Montering, idriftsættelse, tilslutning Betjeningselementer Ændring af indstillinger Kalendermåned og dag Valg af driftsart 7

2. Montering, idriftsættelse, tilslutning Betjeningselementer Ændring af indstillinger Kalendermåned og dag Valg af driftsart 7 1. Indhold 2 1. Indhold 2 2. Montering, idriftsættelse, tilslutning 3 3. Betjeningselementer 4 4. Display 4 5. Fabriksindstilling 5 6. Ændring af indstillinger 6 6.1 Klokkeslæt og ugedag 6 6.2 Kalendermåned

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl Monteringsvejledning Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox SmartControl MultiControl Dansk Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument 3 1.1 Dokumentets formål 3 1.2 Vedlagte dokumenter 3 1.3

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Timer S2U12DDX-UC med display

Timer S2U12DDX-UC med display Timer S2U12DDX-UC med display Må kun installeres af en autoriseret installatør. Da der ellers er der risiko for brand eller elektrisk chok! Temperatur ved montering: -20 C op til + 50 C. Opbevaringstemperatur:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning for centralenheden

Brugervejledning for centralenheden Brugervejledning for centralenheden Præsentation af centralenheden INTRATONE Centralenheden INTRATONE Light giver mulighed for en sikret løsning for at udskifte en mekanisk lås af typen T25. Takket være

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende.

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende. Betjeningsvejledning Thermo Pro 90 Indledning Kære Webasto kunde Tak for at du har valgt vandvarmeren Thermo Pro 90 fra Webasto. Vi håber, at du vil have glæde af den pålidelige komfort i mange år. Varmeren

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

Optima-GO volumenstrømsregulator

Optima-GO volumenstrømsregulator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Optima-GO volumenstrømsregulator Brugervejledning (C) (B) (D) (A) A Udkoblingsknap B 3-cifret display,

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Energiklasse A Beskrivelse af fjernbetjening Fjernbetjeningens knapper Fjernbetjeningens display A LCD display B Driftvalg C ON/OFF D Øgning arbejdstemperatur

Læs mere

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver DK Brugsanvisning Kontrol konsol PU-5 for luftvarmere PLANAR Ver.1.0.0.1 Introduktion Denne betjeningsvejledning er en del af den dokumentation, til PLANAR varmluft. Det tilbyder brugerne en oversigt af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive.

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive. 1 Indledning Indledning Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indhold

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 420 (1) Lokdekoder 75 420 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere