Nr. 2 April Afkast i procent for 1. kvartal ,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4"

Transkript

1 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side 9,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Hvorfor investere globalt? Af Christian Mose Nielsen, chefstrateg, Kapitalforvaltning, Udviklingen i den globale økonomi og på de globale finansielle markeder har i høj grad indflydelse på udfaldet af danske investorers investeringsbeslutninger. Som dansk investor bør man derfor have et globalt udgangspunkt, når man træffer sin investeringsbeslutning. Ikke alene sikres en mere velfunderet investeringsanalyse, man får som dansk investor også bedre muligheder for risikospredning ved at have et globalt investeringsunivers. Baggrunden for den store afhængighed af udviklingen i den globale økonomi og på de globale finansielle markeder er den fortsat øgede samhandel på tværs af landegrænser, liberalisering og sammenkobling af de globale kapitalmarkeder. Dertil skal vi lægge den store afhængighed mellem den globale økonomi og de globale finansielle markeder. Global økonomi under forandring Det bedste eksempel på vigtigheden af at inddrage globale forhold i ens investeringsanalyse er den store globale økonomiske nedtur i og 9, som er den værste siden depressionen i 9 erne. Nedturen, der af mange er blevet døbt finanskrisen eller den store recession, blev udløst af krakket i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers, der havde lidt store tab som følge af en bristet amerikansk boligboble. Dette krak fik de internationale kapitalmarkeder til at fryse til, hvilket lammede hele den globale økonomi herunder Danmark. Opsvinget efter den store recession har været historisk svagt. For Danmarks vedkommende er der siden bunden i den økonomiske aktivitet (målt ved bruttonationalproduktet) i 9 kun genskabt ca. pct. af det tabte. Opsvinget har været hæmmet af den europæiske statsgældskrise, hvilket blot er endnu et eksempel på den store afhængighed af udviklingen udenfor Danmarks grænser. Det globale opsving illustrerer også en anden tendens, nemlig at de såkaldte udviklingsøkonomier (emerging markets) med Kina i spidsen spiller en større og større rolle i den globale økonomi. Det er således udviklingsøkonomierne, der har været den primære drivkraft bag det globale opsving. Ifølge IMFs (den Internationale Valutafond) prognoser vil disse lande i udgøre en større del af den globale økonomi end de udviklede økonomier se figur på næste side. Ifølge IMFs prognoser vil Kina endvidere snart overhale USA som verdens største økonomi. Når man som dansk investor tænker på global økonomi, er det således ikke nok at fokusere på vores historisk største samhandelspartnere Sverige, Norge, Tyskland, England og USA, men i stigende grad også på udviklingsøkonomierne. Det har vi lært Som investor i danske aktier og obligationer er læren klar. Det er i ligeså høj grad udviklingen i den globale økonomi som udviklingen i Danmark, der har betydning for udfaldet af ens investeringer. Andre konkrete eksempler på dette er følgende: ) Undersøgelser viser, at de større danske børsnoterede selskaber i stigende grad henter en stor del af deres omsætning, udenfor Europa. Fra i midten af 99'erne at have hentet under pct. af omsætningen udenfor Europa, henter de større børsnoterede danske selskaber nu over pct. af omsætningen udenfor Europa. ) Renten på danske stats- og realkreditobligationer er som følge af fastkurspolitikken i høj grad bestemt af ECB (Den Europæiske Centralbank). ) Den globale risikoappetit (globale investorers villighed til at påtage sig risiko) påvirker danske aktier og obligationer. Et resultat af den store recession og den deraf afledte store nedtur på de globale aktiemarkeder er, at mange investorer har fået mindre risikoappetit, hvilket betyder, at vi har set en massiv flugt ind i obligationer med den højeste kreditvurdering. Dette har sammen med historisk lempelig pengepolitik presset renten på danske stats- og realkreditobligationer ned på et historisk lavt niveau, der er ude af trit med vækst- og inflationsudsigterne. tættere på

2 Det er dog ikke kun i den investeringsmæssige analyse, at det er nyttigt at have et globalt perspektiv. Også i den faktiske porteføljesammensætning er det nyttigt at have et globalt perspektiv. Dette skyldes, at man som investor på denne måde kan få en mere optimal risikospredning. Som aktieinvestor er det for eksempel ikke muligt at sammensætte en portefølje med behørig spredning på tværs af sektorer, hvis der udelukkende fokuseres på danske aktier. Det nuværende historisk lave renteniveau på danske stats- og realkreditobligationer får ligeledes mange danske obligationsinvestorer til at rette blikket mod alternativer i form af blandt andet virksomhedsobligationer, der giver en højere rente (men også større risiko). Der findes danske virksomhedsobligationer men for at sikre en tilpas risikospredning, er det også her nødvendigt at have et globalt perspektiv. Derfor skal du investere globalt For danske investorer er det således i stigende grad nødvendigt at have et globalt perspektiv både med hensyn til vurderingen af den økonomiske og finansielle udvikling, men også med hensyn til sammensætning af en investeringsportefølje med behørig risikospredning. Dette øger behovet for økonomisk og finansiel analyse og finansiel rådgivning. Mange investorer kan med fordel drage nytte af investeringsforeninger eller fuldmagtsaftaler - herunder puljekoncepter, idet disse nemt sikrer den ønskede risikospredning og eksponering mod global økonomi. Fig. : andel af global bnp (IMF estimater fra ) Pct. 9 9 Forecast Udviklede økonomier Udviklingsøkonomier USA Kina Kilde: Bloomberg

3 Markedskommentar. kvartal Aktiebeholdningen i gruppe - fordelt på lande. begyndende normalisering og øget robusthed Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Der er mange tegn på en begyndende normalisering efter finans- og statsgældskrisen. Væksten er ikke prangende, men der er flere tegn på fundamentale forbedringer og en øget økonomisk robusthed. Trods de svage vækstudsigter er aktiemarkederne generelt steget bemærkelsesværdigt meget. Globalt blev det 9. højeste afkast i et. kvartal siden 9, som vi har data fra. Det lave renteniveau og ingen markante renteændringer bevirkede, at obligationer gav beskedne afkast. Man skulle investere i de mere usikre High Yield virksomhedsobligationer for at få et afkast over pct. Vi forventer, at jagten på afkast vil fortsætte og medføre øget appetit efter aktier de kommende - måneder. Vi forventer stigende aktiekurser, svagt stigende renter og uændrede til svagt faldende kreditspænd på virksomhedsobligationer. Danmark, USA, Tyskland, England, Japan, Frankrig, Hong Kong, Irland,9 Thailand, Holland, Norge, Sum, Makroøkonomi Begyndende normalisering sådan kan udviklingen i. kvartal bedst beskrives. Der er mange tegn på, at vi er kommet igennem det værste med hensyn til finans- og statsgældskrisen, men helt ude af skoven er vi trods alt ikke kommet. I Eurozonen er bankerne begyndt at førtidsindfri nogle af de -årige LTRO-lån, som Den Europæiske Centralbank (ECB) ydede for et år siden. I alt er der nu tilbagebetalt knap pct., hvilket er et tegn på, at den dødelige likviditetskrise ikke hærger mere. På den realøkonomiske side har vi set den tyske industri genvinde styrke og komme tilbage i Fremgangsfasen efter i måneder at have ligget i Nedgangfasen ifølge det tyske IFO-institut. Set over en bred kam er de økonomiske nøgletal fra Eurozonen kommet langt bedre ud end forventet i januar og februar, hvilket har betydet, at den såkaldte surprise indikator, der måler forskellen mellem de realiserede nøgletal og forventningerne hertil, nåede op på det højeste i år i løbet af. kvartal. Men helt ude af skoven er vi desværre ikke. Specielt ser de økonomiske nøgletal fra Frankrig stadig dårligere ud. I Italien endte parlamentsvalget så mudret, at italienerne en måned efter valget endnu ikke har en ny regering så handlingslammelse og nyvalg truer. Kvartalet sluttede med en redningspakke til Cypern, der i absolut sidste øjeblik undgik en statsbankerot og exit fra Eurozonen. I USA er der også mange tegn på normalisering. I den amerikanske centralbank (Fed) er der åbnet op for drøftelser om at neddrosle de mia. USD opkøb af stats- og realkreditobligationer, som banken foretager hver måned.. marts trådte en række store offentlige besparelser i kraft, som potentielt kan trække, pct. ud af væksten. Trods dette har vi set pæn forbrugertillid og stigende investeringsaktivitet i erhvervslivet, som det også fremgår af figur. Det viser en stor robusthed og et begyndende selvbærende opsving i den amerikanske økonomi. I Danmark har vi også set tegn på begyndende normalisering. Sidst i januar hævede Nationalbanken renten med, pct.-point og kom dermed tættere på renten i ECB. Normalt har renteforhøjelser fra Nationalbanken været defensive for at forsvare kronen, men denne gang skal renteforhøjelsen ses som en positiv konsekvens af, at udenlandske investorers behov for en sikker havn er aftaget. Derimod viste de økonomiske nøgletal, at dansk økonomi har det svært og erhvervslivet er presset. Derfor søsatte regeringen også en vækstplan i februar med henblik på at forbedre konkurrenceevnen. Fig. : aktivitetsbarometre Eurozonen, usa og kina Kilde: EcoWin og Markit

4 Trods de svage vækstudsigter er aktiemarkederne generelt steget bemærkelsesværdigt meget. Det skyldes blandt andet, at renten er så lav, at investorerne har søgt alternative investeringer. Det har primært være de mere defensive aktier, der er steget og har trukket indeksene op, hvilket også er bemærkelsesværdigt. Tidligere har så kraftige stigninger være drevet af de mere kurs- og konjunkturfølsomme cykliske aktier. Globalt set er aktier steget med, pct. målt i DKK i. kvartal, som det fremgår af tabel. Det er det 9. højeste afkast i et. kvartal siden 9, som vi har data fra. I Danmark er de store aktier (OMXC CAP) steget med 9,9 pct., mens det brede indeks (KAXCAP) steg med, pct. Forskellen skyldes primært, at Novo skuffede og kun steg med godt pct. i. kvartal. De europæiske aktier klarede sig relativt dårligt med et samlet afkast på, pct., som det fremgår af tabel. Det er de store statsgældsproblemer og manglende vækst, der har præget de europæiske aktier. De amerikanske aktier målt ved S&P steg i. kvartal med, pct. målt i DKK. Heraf skyldes de, pct. styrkelsen af dollaren. Ser man bort fra styrkelsen af USD, steg S&P med, pct. Den lange rente i Tyskland og Danmark startede året med at stige, men faldt så efterfølgende. Netto faldt den -årige rente i Tyskland marginalt til, pct., mens den i Danmark startede og sluttede i, pct., som det fremgår af figur. I USA, hvor væksten er relativt bedre end i Europa, svingede den lange rente i. kvartal mellem, pct. og, pct. Det betød samlet set, at danske statsobligationer med en løbetid op til år gav et negativt afkast på -, pct. i. kvartal, mens danske realkreditobligationer, målt ved Nykredits Realkreditindeks, gav et afkast på, pct., som det fremgår af tabel. Flere sydeuropæiske lande oplevede faldende renter og sammen med det i forvejen lave renteniveau og stort set uændret rente i Tyskland bevirkede det, at de europæiske statsobligationer gav et afkast på, pct., jf. tabel. Virksomhedsobligationerne gav også i dette kvartal et højere afkast end statsobligationer, men ikke så højt som de foregående kvartaler. Det blev kupon-indtægter mere end kursgevinster, der skabte afkastene, mens det i de foregående kvartaler var kursgevinster, der dominerede. Afkastet på de mest sikre virksomhedsobligationer var på niveau med danske realkreditobligationer, som det fremgår af tabel. De mere usikre High Yield virksomhedsobligationer gav et afkast på, pct. forventninger Vi forventer, at jagten på afkast vil fortsætte og medføre øget appetit efter aktier de kommende - måneder. Vi forventer stigende aktiekurser, svagt stigende renter og uændrede til svagt faldende kreditspænd på virksomhedsobligationer. Udgangspunktet for den øgede appetit efter aktier er fortsat historisk lave stats- og realkreditrenter, samt indsnævrede kreditspænd på virksomhedsobligationer kombineret med attraktiv prisfastsættelse af aktier. Drivkræfterne bag den forventede stigende bevægelse over i aktier er fortsat ekstremt lempelig pengepolitik på globalt plan, fortsat bedring i de globale vækstudsigter, samt aftagende politisk risiko. Den politiske risiko er dog fortsat stor i både USA og Europa og udgør en potentiel trussel mod både vækstudsigterne og risikoappetitten hos investorerne. Stigende optimisme blandt investorer gør den igangværende optur sårbar overfor negative overraskelser og øger risikoen for en mindre korrektion på aktiemarkederne. Den underliggende trend er dog efter vores vurdering op for både aktier og stats- og realkreditrenter. Fig. : aktiemarkederne i usa, europa og danmark...9 = Tabel : Udvalgte markedsafkast i DKK. kvt. Land Indeks år til dato Danmark OMXC CAP 9,9 pct. 9,9 pct. Danmark KAX CAP, pct., pct. Europa MSCI Europe, pct., pct. USA S&P, pct., pct. Verden MSCI World, pct., pct. Danmark Statsobl. (EFFAS -) -, pct. -, pct. Danmark Realkredit (Nykredit), pct., pct. Europa Statsobl. (EFFAS), pct., pct. Europa Investm. Grade (ML), pct., pct. Europa High Yield (ML), pct., pct. Fig. : renten på -årig statsobligation Kilde: EcoWin Kilde: Bloomberg Kilde: EcoWin og Markit Kapitalforvaltning. april

5 Gruppe Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,9 pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget positivt til afkastet. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling. pct. pct. pct. pct. pct. pct. gruppe ruppe gruppe ppe Afkast i procent, - og første kvartal Gruppe Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - -, pct. Gruppe Gruppe, pct. Gruppe -, pct.,9 pct , pct , pct. - -, pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher -, pct. - Gruppe , pct. Gruppe,9 pct., pct., pct., pct. - -,,,,,,9 pct. -, pct. -, pct , pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal., kvartal pct., pct., pct., pct., pct.,9 pct. -, pct., pct., pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Pandora, FLSmith, pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, MAN, Standard Chartered, Ebay Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit, % Nykredit,, pct., % Nykredit,9 aktivsammensætning, pct. Kursværdi i mio. kr.,9 pct., pct., pct., pct. Danske obligationer (9,) Udenlandske obligationer (,),9 pct., pct. Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,9) Danske aktier (9,) Udenlandske aktier (,) pct. pct., pct. pct. e i investeringsforeninger (,)

6 ruppe ruppe ruppe ppe Gruppe - bidraget - positivt til afkastet, og har klaret sig bedre - end den generelle markedsudvikling Afkast i procent, - og første kvartal Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har Både danske og udenlandske aktier har i. - kvartal bidraget positivt til afkastet. Gruppe , pct.. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal Udsving Gruppe i afkast, -, pct. Gruppe, pct., pct Gruppe,9 pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher,9,pct.,, Gruppe, pct., Gruppe,9 pct., pct., pct. - -,,,,, -,,,, pct. Gruppe, pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct., pct., pct. -, pct., pct.,9 pct. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling., pct., pct., pct. Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler -, pct., pct. -, pct.,9 pct., pct., pct. Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Pandora, FLSmith, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, Standard Chartered, Ebay, MAN, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit,, % Nykredit, % Nykredit, aktivsammensætning Kursværdi i mio. kr., pct., pct., pct., pct. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,), pct., pct. Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) pct. pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct. e i investeringsforeninger (9,),9

7 uppe uppe pe - - Gruppe Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget positivt til afkastet kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Afkast - i procent, - og første kvartal, pct , pct., pct. Gruppe,9 pct.. pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - - Gruppe Gruppe,, pct., pct.,, Gruppe,,,,,, -,, pct., pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher,, pct. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig på niveau med den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling., pct., pct., pct. -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal -,9 pct.,9 pct.,9 pct., pct. pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, FLSmith,9 Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, Standard Chartered, Ebay, MAN, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit,9 % Nykredit,, % Nykredit, aktivsammensætning, pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct. Gruppe, pct.,,9,,, pct., pct., pct., pct., pct. Kursværdi i mio. kr., pct., pct., pct. 9, pct.,9 pct.,. kvartal. kvartal. kvartal., kvartal pct., pct. Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

8 uppe pe - - Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast Porteføljens beholdning af danske aktier har på, pct., hvilket er bedre end markedsudviklingen. klaret sig på niveau med den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af uden- Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, og har klaret landske aktier har klaret sig dårligere end - sig bedre end den generelle markedsudvikling. den generelle markedsudvikling. - Både danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget positivt - til afkastet kvartal. kvartal. kvartal. kvartal - Afkast i procent, - og første kvartal, pct. Gruppe Gruppe, pct., pct.,,,,,,,,, pct. -,. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - Gruppe -,, pct.,9 pct. Gruppe,, pct.,9,,,, pct.,9 pct., pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct., pct., pct.,9 pct. pct. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct., pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, DSV,9 Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, MAN, Standard Chartered, Ebay, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 9, Var. Nykredit, % Realkredit DK,9 aktivsammensætning, pct., pct., pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct., pct., pct., pct., pct., pct., pct. Kursværdi i mio. kr., pct., pct.,9 pct. Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (9,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (9,) e i investeringsforeninger (,)

9 9 Puljeafkast for - Å årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,9,,9 Samlet afkast,9,,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -,, Samlet afkast -,,,,9 Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast 9 Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,, Forklaring Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundede til en decimal. Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligationsog kontant beholdningen. Belægges med, pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med, pct. skat. puljenyt - udgives af spar nord bank Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. april Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 5. maj 211 Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Ændret forhold mellem afkastmuligheder og risici

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013 KVARTALSNYT første kvartal 2013 2 Om Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere