Nr. 2 April Afkast i procent for 1. kvartal ,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4"

Transkript

1 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side 9,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Hvorfor investere globalt? Af Christian Mose Nielsen, chefstrateg, Kapitalforvaltning, Udviklingen i den globale økonomi og på de globale finansielle markeder har i høj grad indflydelse på udfaldet af danske investorers investeringsbeslutninger. Som dansk investor bør man derfor have et globalt udgangspunkt, når man træffer sin investeringsbeslutning. Ikke alene sikres en mere velfunderet investeringsanalyse, man får som dansk investor også bedre muligheder for risikospredning ved at have et globalt investeringsunivers. Baggrunden for den store afhængighed af udviklingen i den globale økonomi og på de globale finansielle markeder er den fortsat øgede samhandel på tværs af landegrænser, liberalisering og sammenkobling af de globale kapitalmarkeder. Dertil skal vi lægge den store afhængighed mellem den globale økonomi og de globale finansielle markeder. Global økonomi under forandring Det bedste eksempel på vigtigheden af at inddrage globale forhold i ens investeringsanalyse er den store globale økonomiske nedtur i og 9, som er den værste siden depressionen i 9 erne. Nedturen, der af mange er blevet døbt finanskrisen eller den store recession, blev udløst af krakket i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers, der havde lidt store tab som følge af en bristet amerikansk boligboble. Dette krak fik de internationale kapitalmarkeder til at fryse til, hvilket lammede hele den globale økonomi herunder Danmark. Opsvinget efter den store recession har været historisk svagt. For Danmarks vedkommende er der siden bunden i den økonomiske aktivitet (målt ved bruttonationalproduktet) i 9 kun genskabt ca. pct. af det tabte. Opsvinget har været hæmmet af den europæiske statsgældskrise, hvilket blot er endnu et eksempel på den store afhængighed af udviklingen udenfor Danmarks grænser. Det globale opsving illustrerer også en anden tendens, nemlig at de såkaldte udviklingsøkonomier (emerging markets) med Kina i spidsen spiller en større og større rolle i den globale økonomi. Det er således udviklingsøkonomierne, der har været den primære drivkraft bag det globale opsving. Ifølge IMFs (den Internationale Valutafond) prognoser vil disse lande i udgøre en større del af den globale økonomi end de udviklede økonomier se figur på næste side. Ifølge IMFs prognoser vil Kina endvidere snart overhale USA som verdens største økonomi. Når man som dansk investor tænker på global økonomi, er det således ikke nok at fokusere på vores historisk største samhandelspartnere Sverige, Norge, Tyskland, England og USA, men i stigende grad også på udviklingsøkonomierne. Det har vi lært Som investor i danske aktier og obligationer er læren klar. Det er i ligeså høj grad udviklingen i den globale økonomi som udviklingen i Danmark, der har betydning for udfaldet af ens investeringer. Andre konkrete eksempler på dette er følgende: ) Undersøgelser viser, at de større danske børsnoterede selskaber i stigende grad henter en stor del af deres omsætning, udenfor Europa. Fra i midten af 99'erne at have hentet under pct. af omsætningen udenfor Europa, henter de større børsnoterede danske selskaber nu over pct. af omsætningen udenfor Europa. ) Renten på danske stats- og realkreditobligationer er som følge af fastkurspolitikken i høj grad bestemt af ECB (Den Europæiske Centralbank). ) Den globale risikoappetit (globale investorers villighed til at påtage sig risiko) påvirker danske aktier og obligationer. Et resultat af den store recession og den deraf afledte store nedtur på de globale aktiemarkeder er, at mange investorer har fået mindre risikoappetit, hvilket betyder, at vi har set en massiv flugt ind i obligationer med den højeste kreditvurdering. Dette har sammen med historisk lempelig pengepolitik presset renten på danske stats- og realkreditobligationer ned på et historisk lavt niveau, der er ude af trit med vækst- og inflationsudsigterne. tættere på

2 Det er dog ikke kun i den investeringsmæssige analyse, at det er nyttigt at have et globalt perspektiv. Også i den faktiske porteføljesammensætning er det nyttigt at have et globalt perspektiv. Dette skyldes, at man som investor på denne måde kan få en mere optimal risikospredning. Som aktieinvestor er det for eksempel ikke muligt at sammensætte en portefølje med behørig spredning på tværs af sektorer, hvis der udelukkende fokuseres på danske aktier. Det nuværende historisk lave renteniveau på danske stats- og realkreditobligationer får ligeledes mange danske obligationsinvestorer til at rette blikket mod alternativer i form af blandt andet virksomhedsobligationer, der giver en højere rente (men også større risiko). Der findes danske virksomhedsobligationer men for at sikre en tilpas risikospredning, er det også her nødvendigt at have et globalt perspektiv. Derfor skal du investere globalt For danske investorer er det således i stigende grad nødvendigt at have et globalt perspektiv både med hensyn til vurderingen af den økonomiske og finansielle udvikling, men også med hensyn til sammensætning af en investeringsportefølje med behørig risikospredning. Dette øger behovet for økonomisk og finansiel analyse og finansiel rådgivning. Mange investorer kan med fordel drage nytte af investeringsforeninger eller fuldmagtsaftaler - herunder puljekoncepter, idet disse nemt sikrer den ønskede risikospredning og eksponering mod global økonomi. Fig. : andel af global bnp (IMF estimater fra ) Pct. 9 9 Forecast Udviklede økonomier Udviklingsøkonomier USA Kina Kilde: Bloomberg

3 Markedskommentar. kvartal Aktiebeholdningen i gruppe - fordelt på lande. begyndende normalisering og øget robusthed Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Der er mange tegn på en begyndende normalisering efter finans- og statsgældskrisen. Væksten er ikke prangende, men der er flere tegn på fundamentale forbedringer og en øget økonomisk robusthed. Trods de svage vækstudsigter er aktiemarkederne generelt steget bemærkelsesværdigt meget. Globalt blev det 9. højeste afkast i et. kvartal siden 9, som vi har data fra. Det lave renteniveau og ingen markante renteændringer bevirkede, at obligationer gav beskedne afkast. Man skulle investere i de mere usikre High Yield virksomhedsobligationer for at få et afkast over pct. Vi forventer, at jagten på afkast vil fortsætte og medføre øget appetit efter aktier de kommende - måneder. Vi forventer stigende aktiekurser, svagt stigende renter og uændrede til svagt faldende kreditspænd på virksomhedsobligationer. Danmark, USA, Tyskland, England, Japan, Frankrig, Hong Kong, Irland,9 Thailand, Holland, Norge, Sum, Makroøkonomi Begyndende normalisering sådan kan udviklingen i. kvartal bedst beskrives. Der er mange tegn på, at vi er kommet igennem det værste med hensyn til finans- og statsgældskrisen, men helt ude af skoven er vi trods alt ikke kommet. I Eurozonen er bankerne begyndt at førtidsindfri nogle af de -årige LTRO-lån, som Den Europæiske Centralbank (ECB) ydede for et år siden. I alt er der nu tilbagebetalt knap pct., hvilket er et tegn på, at den dødelige likviditetskrise ikke hærger mere. På den realøkonomiske side har vi set den tyske industri genvinde styrke og komme tilbage i Fremgangsfasen efter i måneder at have ligget i Nedgangfasen ifølge det tyske IFO-institut. Set over en bred kam er de økonomiske nøgletal fra Eurozonen kommet langt bedre ud end forventet i januar og februar, hvilket har betydet, at den såkaldte surprise indikator, der måler forskellen mellem de realiserede nøgletal og forventningerne hertil, nåede op på det højeste i år i løbet af. kvartal. Men helt ude af skoven er vi desværre ikke. Specielt ser de økonomiske nøgletal fra Frankrig stadig dårligere ud. I Italien endte parlamentsvalget så mudret, at italienerne en måned efter valget endnu ikke har en ny regering så handlingslammelse og nyvalg truer. Kvartalet sluttede med en redningspakke til Cypern, der i absolut sidste øjeblik undgik en statsbankerot og exit fra Eurozonen. I USA er der også mange tegn på normalisering. I den amerikanske centralbank (Fed) er der åbnet op for drøftelser om at neddrosle de mia. USD opkøb af stats- og realkreditobligationer, som banken foretager hver måned.. marts trådte en række store offentlige besparelser i kraft, som potentielt kan trække, pct. ud af væksten. Trods dette har vi set pæn forbrugertillid og stigende investeringsaktivitet i erhvervslivet, som det også fremgår af figur. Det viser en stor robusthed og et begyndende selvbærende opsving i den amerikanske økonomi. I Danmark har vi også set tegn på begyndende normalisering. Sidst i januar hævede Nationalbanken renten med, pct.-point og kom dermed tættere på renten i ECB. Normalt har renteforhøjelser fra Nationalbanken været defensive for at forsvare kronen, men denne gang skal renteforhøjelsen ses som en positiv konsekvens af, at udenlandske investorers behov for en sikker havn er aftaget. Derimod viste de økonomiske nøgletal, at dansk økonomi har det svært og erhvervslivet er presset. Derfor søsatte regeringen også en vækstplan i februar med henblik på at forbedre konkurrenceevnen. Fig. : aktivitetsbarometre Eurozonen, usa og kina Kilde: EcoWin og Markit

4 Trods de svage vækstudsigter er aktiemarkederne generelt steget bemærkelsesværdigt meget. Det skyldes blandt andet, at renten er så lav, at investorerne har søgt alternative investeringer. Det har primært være de mere defensive aktier, der er steget og har trukket indeksene op, hvilket også er bemærkelsesværdigt. Tidligere har så kraftige stigninger være drevet af de mere kurs- og konjunkturfølsomme cykliske aktier. Globalt set er aktier steget med, pct. målt i DKK i. kvartal, som det fremgår af tabel. Det er det 9. højeste afkast i et. kvartal siden 9, som vi har data fra. I Danmark er de store aktier (OMXC CAP) steget med 9,9 pct., mens det brede indeks (KAXCAP) steg med, pct. Forskellen skyldes primært, at Novo skuffede og kun steg med godt pct. i. kvartal. De europæiske aktier klarede sig relativt dårligt med et samlet afkast på, pct., som det fremgår af tabel. Det er de store statsgældsproblemer og manglende vækst, der har præget de europæiske aktier. De amerikanske aktier målt ved S&P steg i. kvartal med, pct. målt i DKK. Heraf skyldes de, pct. styrkelsen af dollaren. Ser man bort fra styrkelsen af USD, steg S&P med, pct. Den lange rente i Tyskland og Danmark startede året med at stige, men faldt så efterfølgende. Netto faldt den -årige rente i Tyskland marginalt til, pct., mens den i Danmark startede og sluttede i, pct., som det fremgår af figur. I USA, hvor væksten er relativt bedre end i Europa, svingede den lange rente i. kvartal mellem, pct. og, pct. Det betød samlet set, at danske statsobligationer med en løbetid op til år gav et negativt afkast på -, pct. i. kvartal, mens danske realkreditobligationer, målt ved Nykredits Realkreditindeks, gav et afkast på, pct., som det fremgår af tabel. Flere sydeuropæiske lande oplevede faldende renter og sammen med det i forvejen lave renteniveau og stort set uændret rente i Tyskland bevirkede det, at de europæiske statsobligationer gav et afkast på, pct., jf. tabel. Virksomhedsobligationerne gav også i dette kvartal et højere afkast end statsobligationer, men ikke så højt som de foregående kvartaler. Det blev kupon-indtægter mere end kursgevinster, der skabte afkastene, mens det i de foregående kvartaler var kursgevinster, der dominerede. Afkastet på de mest sikre virksomhedsobligationer var på niveau med danske realkreditobligationer, som det fremgår af tabel. De mere usikre High Yield virksomhedsobligationer gav et afkast på, pct. forventninger Vi forventer, at jagten på afkast vil fortsætte og medføre øget appetit efter aktier de kommende - måneder. Vi forventer stigende aktiekurser, svagt stigende renter og uændrede til svagt faldende kreditspænd på virksomhedsobligationer. Udgangspunktet for den øgede appetit efter aktier er fortsat historisk lave stats- og realkreditrenter, samt indsnævrede kreditspænd på virksomhedsobligationer kombineret med attraktiv prisfastsættelse af aktier. Drivkræfterne bag den forventede stigende bevægelse over i aktier er fortsat ekstremt lempelig pengepolitik på globalt plan, fortsat bedring i de globale vækstudsigter, samt aftagende politisk risiko. Den politiske risiko er dog fortsat stor i både USA og Europa og udgør en potentiel trussel mod både vækstudsigterne og risikoappetitten hos investorerne. Stigende optimisme blandt investorer gør den igangværende optur sårbar overfor negative overraskelser og øger risikoen for en mindre korrektion på aktiemarkederne. Den underliggende trend er dog efter vores vurdering op for både aktier og stats- og realkreditrenter. Fig. : aktiemarkederne i usa, europa og danmark...9 = Tabel : Udvalgte markedsafkast i DKK. kvt. Land Indeks år til dato Danmark OMXC CAP 9,9 pct. 9,9 pct. Danmark KAX CAP, pct., pct. Europa MSCI Europe, pct., pct. USA S&P, pct., pct. Verden MSCI World, pct., pct. Danmark Statsobl. (EFFAS -) -, pct. -, pct. Danmark Realkredit (Nykredit), pct., pct. Europa Statsobl. (EFFAS), pct., pct. Europa Investm. Grade (ML), pct., pct. Europa High Yield (ML), pct., pct. Fig. : renten på -årig statsobligation Kilde: EcoWin Kilde: Bloomberg Kilde: EcoWin og Markit Kapitalforvaltning. april

5 Gruppe Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,9 pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget positivt til afkastet. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling. pct. pct. pct. pct. pct. pct. gruppe ruppe gruppe ppe Afkast i procent, - og første kvartal Gruppe Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - -, pct. Gruppe Gruppe, pct. Gruppe -, pct.,9 pct , pct , pct. - -, pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher -, pct. - Gruppe , pct. Gruppe,9 pct., pct., pct., pct. - -,,,,,,9 pct. -, pct. -, pct , pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal., kvartal pct., pct., pct., pct., pct.,9 pct. -, pct., pct., pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Pandora, FLSmith, pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, MAN, Standard Chartered, Ebay Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit, % Nykredit,, pct., % Nykredit,9 aktivsammensætning, pct. Kursværdi i mio. kr.,9 pct., pct., pct., pct. Danske obligationer (9,) Udenlandske obligationer (,),9 pct., pct. Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,9) Danske aktier (9,) Udenlandske aktier (,) pct. pct., pct. pct. e i investeringsforeninger (,)

6 ruppe ruppe ruppe ppe Gruppe - bidraget - positivt til afkastet, og har klaret sig bedre - end den generelle markedsudvikling Afkast i procent, - og første kvartal Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har Både danske og udenlandske aktier har i. - kvartal bidraget positivt til afkastet. Gruppe , pct.. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal Udsving Gruppe i afkast, -, pct. Gruppe, pct., pct Gruppe,9 pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher,9,pct.,, Gruppe, pct., Gruppe,9 pct., pct., pct. - -,,,,, -,,,, pct. Gruppe, pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct., pct., pct. -, pct., pct.,9 pct. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling., pct., pct., pct. Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler -, pct., pct. -, pct.,9 pct., pct., pct. Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Pandora, FLSmith, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, Standard Chartered, Ebay, MAN, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit,, % Nykredit, % Nykredit, aktivsammensætning Kursværdi i mio. kr., pct., pct., pct., pct. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,), pct., pct. Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) pct. pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct. e i investeringsforeninger (9,),9

7 uppe uppe pe - - Gruppe Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. Både danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget positivt til afkastet kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Afkast - i procent, - og første kvartal, pct , pct., pct. Gruppe,9 pct.. pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - - Gruppe Gruppe,, pct., pct.,, Gruppe,,,,,, -,, pct., pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher,, pct. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig på niveau med den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling., pct., pct., pct. -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal -,9 pct.,9 pct.,9 pct., pct. pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, FLSmith,9 Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, Standard Chartered, Ebay, MAN, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit,9 % Nykredit,, % Nykredit, aktivsammensætning, pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct. Gruppe, pct.,,9,,, pct., pct., pct., pct., pct. Kursværdi i mio. kr., pct., pct., pct. 9, pct.,9 pct.,. kvartal. kvartal. kvartal., kvartal pct., pct. Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

8 uppe pe - - Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast Porteføljens beholdning af danske aktier har på, pct., hvilket er bedre end markedsudviklingen. klaret sig på niveau med den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af uden- Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, og har klaret landske aktier har klaret sig dårligere end - sig bedre end den generelle markedsudvikling. den generelle markedsudvikling. - Både danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget positivt - til afkastet kvartal. kvartal. kvartal. kvartal - Afkast i procent, - og første kvartal, pct. Gruppe Gruppe, pct., pct.,,,,,,,,, pct. -,. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - Gruppe -,, pct.,9 pct. Gruppe,, pct.,9,,,, pct.,9 pct., pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct., pct., pct.,9 pct. pct. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct., pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, DSV,9 Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank of America, MAN, Standard Chartered, Ebay, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 9, Var. Nykredit, % Realkredit DK,9 aktivsammensætning, pct., pct., pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct., pct., pct., pct., pct., pct., pct. Kursværdi i mio. kr., pct., pct.,9 pct. Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (9,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (9,) e i investeringsforeninger (,)

9 9 Puljeafkast for - Å årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,9,,9 Samlet afkast,9,,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -,, Samlet afkast -,,,,9 Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast 9 Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,, Forklaring Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundede til en decimal. Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligationsog kontant beholdningen. Belægges med, pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med, pct. skat. puljenyt - udgives af spar nord bank Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. april Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere