Dato: 31. oktober 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 31. oktober 2005"

Transkript

1 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho 1 Irlands strategi for at tiltrække udenlandske investeringertpf FPT Papirets hovedkonklusioner er: Set i forhold til BNP er Irlands beholdning af direkte udenlandske investeringer ca. fire gange større end EU s. Positionen er opnået som følge af en lang række faktorer, herunder en skattebegunstigelse for virksomhederne, et særligt irsk - amerikansk forhold, en erhvervsstruktur med fokus på IKT-sektoren og en stor arbejdskraftreserve. Endelig har det også haft en betydning, at Irland siden starten af 1990erne har ført en stabilitetsorienteret økonomisk politik. De udenlandske investeringer har ikke givet irerne en højere levestandard end i de andre europæiske lande. En stor del af virksomhedernes overskud tilfalder således de udenlandske investorer. Det irske BNI/BNP-forhold lå i 2003 på 83,8, hvilket er en del under gennemsnittet for EU-25, der lå på 99,5. 1. Udvikling i de direkte udenlandske investeringer i Irland Irland har været i stand til at tiltrække store beholdninger af udenlandske direkte investeringer (FDI). Set i forhold til BNP er Irlands beholdning af indadgående FDI ca. fire gange større end EU s, jf. figur 1. Figur 1 Beholdning af FDI, pct. af BNP, Pct. af BNP Kilde: UNCTAD EU-15 Irland I sidste halvdel af 1980erne faldt beholdningen af indgående FDI ift. BNP. I den periode tog Irlands økonomiske vækst fart efter, at den makroøkonomiske politik blev omlagt til at fokusere på lav inflation, stabil valutakurs og er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne.

2 sunde offentlige finanser. Det var først i forbindelse med IT-boomet omkring år 2000, at indgående FDI (i pct. af BNP) igen nåede niveauet fra Frem til slutningen af 1980 erne lå den indadgående strøm af FDI til Irland på et stabilt niveau og på linie med udviklingen i EU under ét, se figur 2. Siden da og især i årene omkring 2000 er FDI erne imidlertid vokset betydeligt også i forhold til EU. Strømmen af de udenlandske direkte investeringer udgjorde i pct. af BNP. Til sammenligning var dette tal kun på 3 pct. af BNP for EU-15. Udviklingen afspejler i nogen grad kursudviklingen på teknologiaktier, og den relativt store koncentration af de irske FDI inden for disse brancher, se senere. Figur 2 Udvikling i strømmen af FDI til Irland og EU-15, = EU-15 Anm.; Udvikling i forhold til Kilde: UNCTAD Den relativt store stigning i de udenlandske investeringer i Irland betyder, at Irlands FDI-strømme udgør en stigende andel af de samlede strømninger inden for EU, se XFigur 3X. Figur 3 Irlands andel af de indadgående FDI i EU-15, Irland Pct. Kilde: UNCTAD

3 TP2PT IDA I 2004 var der udenlandske virksomheder placeret i Irland. De tegnede sig tilsammen for ca arbejdspladser, heraf 32 pct. i IKT-sektoren og 35 pct. indenfor de finansielle serviceerhverv, jf. IDA Ireland.PF2FP FDI har imidlertid også stor betydning for industrien. De 15 pct. af virksomhederne, der er udenlandsk ejede, står for 80 pct. af produktionen og ca. 50 pct. af beskæftigelsen i industrien. De udenlandsk ejede virksomheder producerer især højteknologiske varer, som er orienteret mod eksportmarkederne, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002). USA bidrog med 478 virksomheder (ca beskæftigede), Storbritannien med 116 virksomheder (ca beskæftigede) og Tyskland med 140 virksomheder (ca beskæftigede), jf. IDA Ireland (2005). De virksomheder eksporterer samlet set for 68 mia. pr år. De udenlandske investeringer har i kombination med blandt andet den generelle stabilitetsorienterede økonomiske politik og betydelige bidrag fra EU s strukturfonde bidraget til at udvikle Irlands økonomi. I 2003 var Irlands BNP pr. indbygger det næsthøjeste i EU, kun overgået af Luxembourg. Modstykket til de værdier der skabes i udenlandsk ejede virksomheder er, at en ganske væsentlig andel af virksomhedernes overskud tilfalder de udenlandske investorer. BNI/BNP-forholdet lå i 2003 på 83,8, hvilket er en del under gennemsnittet for EU-25, der lå på 99,5, jf. Central Statistics Office (2004). Dermed ligger den irske nationalindkomst cirka 15 pct. lavere end BNP og irerne har ikke en højere levestandard end i andre europæiske lande. 2. Årsager bag Irlands evne til at tiltrække FDI Flere forhold har haft betydning for ovennævnte udvikling. Irland har siden 1950 erne haft fokus rettet mod at tiltrække FDI og mod at stimulere vækst i de eksportorienterede irske virksomheder. Irlands lempelige beskatning har spillet en rolle, men der er ikke noget tidsmæssigt sammenfald mellem ændringer i beskatningen og udviklingen i udenlandske investeringer. Skiftet til en stabilitetsorienteret makropolitik, en god lønkonkurrenceevne, en veluddannet og mobil arbejdsstyrke samt engelsk som første eller andet sprog har formentlig medvirket til at gøre Irland til et attraktivt sted at investere. Beskatning For at fremme de udenlandske investeringer, blev nye investorers eksportrelaterede indtjeninger gjort skattefrie i en periode på 15 år fra 1956, jf. Burnham (2003). I slutningen af 1960 erne begyndte især amerikanske virksomheder at investere i Irland. er en primært offentlig finansieret organisation, der blev etableret tilbage i 1950 erne med blandt andet dét formål at fremme FDI i Irland. Siden 1994 har IDA udelukkende fokuseret på elektronik-, medicinal- og it-industrierne.

4 Efter at være kommet med i EU i 1973, blev Irland presset til at droppe skattefritagelsen på de eksportrelaterede indtjeninger. Dette skyldes, at den Europæiske Kommission fandt skattefritagelserne diskriminerende, da den eksisterende skatterate på indenlandsk handel lå på 50 pct. I 1978 forhandlede Irland sig frem til et fordelagtigt kompromis. Det omfattede en 20-års forpligtelse til en 10 pct. skatterate på al produktion samtidig med at Irland kunne bibeholde deres forpligtelser om fuld skattefritagelse overfor tidligere investorer, jf. Burnham (2003). Selskabsskatten på de 10 pct. lå væsentligt under niveauet i resten af EU og gav derfor virksomhederne store fordele ved at investere i Irland. Siden 2003 har Irland anvendt en ensartet selskabsskat på 12,5 pct., jf. IDA Ireland (2004). Sammen med ændringen af selskabsskatten i 2003, blev der indført en 25 % skat på ikke-handelsindkomst, jf. IDA Ireland (2004). Irland har altså været meget åbne overfor udenlandske investeringer siden 1950 erne. Men som det ses i XFigur 2X, var det først i 1990 erne, at de udenlandske investeringer i Irland for alvor fik betydning. Der forekom dog ingen ændringer i skattesystemet i slutningen af 1980 erne, som kan anses for at være årsagen til det store boom i investeringerne i 1990 erne, jf. Walsh (2002). De store stigninger i FDI i Irland i anden halvdel af 1990 erne er derfor ikke et direkte resultat af ændringer i selskabsbeskatningen i denne periode. Først fra ca. 1990, da strategien blev kombineret med en række øvrige forhold har den for alvor har haft økonomisk effekt. Stabile økonomiske rammer Blandt andet har den stabilitetsorienterede økonomiske politik (som sigtede mod blandt andet lav inflation, løntilbageholdenhed, en stabil valutakurs på et holdbart niveau og solide offentlige finanser) haft betydning. I årene fra 1980 til 1990 lå den gennemsnitlige inflation i Irland på knap 8 pct., hvorimod den i 1990erne lå omkring 2 pct. Et lignende billede ses for lønudviklingen, hvor den gennemsnitlige stigning lå på godt 12 pct. i årene op til Siden har stigningerne ligget en del lavere med enkelte udsving omkring 5 pct. Endvidere er den offentlige gæld faldet fra 94 pct. af BNP i 1990 til godt 30 pct. i 2000, jf. OECD (2004). Arbejdskraft Irland havde som udgangspunkt en relativ lav erhvervsdeltagelse og dermed et stort vækstpotentiale. Arbejdsstyrken steg med 37 pct. fra 1990 til 1999 og er siden steget knap 10 pct. i perioden fra 2000 til 2004 (Central Statistics Office Ireland). Den store arbejdskraftreserve er formentlig også en af årsagerne til, at Irland har kunnet fastholde et relativt lavt lønniveau.

5 En anden vigtig årsag til, at Irland havde et stort vækstpotentiale var arbejdsstyrkens høje uddannelsesniveau. Irland havde i 1993 en større andel af årige i arbejdsstyrken med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse end noget andet OECD land, jf. Burnham (2003). Det er især amerikanske elektronik- og medicinalvirksomheders investeringer i Irland, der har været markante fra midten af 1990 erne. Alene disse investeringer udgjorde ca. 80 pct. af de udenlandske investeringer i landet i denne periode, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002). Ved udgangen af 2000, ejede amerikanske virksomheder aktiver i Irland til en værdi af $33,4 mia., hvilket svarede til 40 pct. af det irske BNP (jf. IDA Ireland). Sprog og kultur Det har også haft betydning, at Irland er et engelsktalende land, at det har forholdsvis nem adgang til USA og at det er tæt kulturelt linket til Nordamerika. Amerikanske virksomheder har derfor haft nemt ved at rekruttere ledere, der ligger sig tæt op af den amerikanske forretningskultur. Specielt har de været i stand til at finde irske ansatte i deres amerikanske afdelinger, som var interesserede i at vende hjem til Irland for at lede nye projekter i dette land, jf. Walsh (2002). Endvidere var Irlands geografiske placering af stor betydning. Irland gav USA en praktisk beliggende base til at få deres varer ud til deres europæiske kunder efter indførelsen af EU s indre marked i starten af 1990 erne. Den transportmæssigt dårlige placering var ikke af betydning, da investeringerne var koncentreret omkring elektronik-, medicinal- og finanssektorerne.

6 Litteratur Burnham, James, B. (2003), Why Ireland Boomed. The Independent Review, v. VII, n. 4, Spring 2003, ISSN , pp Central Statistics Office Ireland, HTUwww.cso.ieUTH Central Statistics Office (2004), Measuring Ireland s Progress IDA Ireland, IDA Ireland (2004), A Guide to Tax in Ireland. IDA Ireland (2005), Ireland Vital Statistics OECD (2004), Economic Outlook, Volume 2004/2, no. 76, december UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development Walsh, Brendan (2002), Taxation and foreign direct investment in Ireland in Tax Reform in Canada: Our Path to Greater Prosperity ed. by H. Grubel, Vancouver, B.C The Fraser Institute, pp Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002), Vækstvilkår i Danmark

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 5. oktober 212 Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2 Der bliver ikke skabt nok nye arbejdspladser fra udenlandske

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse SÅDAN LIGGER LANDET Globaliseringsredegørelse 2007 Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2007 april 2007 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Hans Uldall-Poulsen og Nicolai Sederberg-Olsen Tryk:

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED III.1 Indledning Større international arbejdsdeling kan have konsekvenser for arbejdsmarkedet Økonomisk integration påvirker

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark i den globale økonomi 1

Danmark i den globale økonomi 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget 17. maj 2005 Danmark i den globale økonomi 1 1. Globaliseringsprocessen Globalisering er en proces, der indebærer øget samarbejde, samhandel

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere