Marts A A S E O G P E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2005 8 A A S E O G P E R"

Transkript

1 Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der et sted mellem 400 og 500 deltagere, og allerede nu kan vi se, at der også i år bliver godt fyldt op. Heldigvis er der god plads på campingpladsen, hvor der sidste år var 80 enheder. Mens vi modtager de mange tilmeldinger, kan vi ikke lade være med at tænke på, at det nu er sidste gang, vi er med til at arrangere et sommerstævne. Det er nummer 42 i rækken, og vi er taknemmelige for hvert eneste stævne, vi har været med til. Det er på sommerstævnerne, vi for alvor har oplevet fællesskabet med vores og Ordet og Israels venner og mærket, at vi er mange, der står sammen om den samme sag. Det første stævne, vi var med til, var i 1963 på Unge Hjems Højskole ved Århus. Vi var henholdsvis 21 og 23 år gamle og følte os meget unge i sammenligning med de omkring 100 andre deltagere. I vores unge øjne var langt de fleste af dem ældre mennesker. Men vi oplevede en varme og opbakning fra Ordet og Israels bestyrelse og bevægelsens venner, som vi aldrig har glemt. En opbakning, som har holdt ved og fulgt os gennem alle årene. På de tilmeldinger, der løber ind, glæder vi os over at se de ældre, trofaste venner melde deres ankomst sammen med en ny skare af mange unge og børnefamilier. Igennem årene har vi været med til at ansætte og sende omkring 100 medarbejdere ud til tjeneste i Israel. Det har været en stor glæde at 8 A A S E O G P E R

2 lære disse mange unge at kende. De er nærmest blevet en del af vores familie. Da vi begyndte at sende ægtepar til Israel, kom der også børn i familien. Vi glemmer aldrig det år, hvor vi var i Israel som rejseledere for en turistgruppe og blev inviteret ud til vores medarbejdere i Jerusalem. Der var en festlig stemning, og vi kunne fornemme, at der var noget i gære. Endelig fik vi at vide, at der var noget særligt at fejre: Tre af de unge hustruer ventede barn. På den måde kan en medarbejderflok hurtigt vokse. Det skete også, at nogle af de unge udsendte fandt hinanden i Israel. Vi husker for eksempel tilbage på et af vores medarbejderkonventer i en kibbutz ved Genesaret Sø. Under en vandpolokamp kæmpede en af vores ansatte piger om bolden med en ung teologistuderende, som var på studieorlov i Israel. De lagde så meget iver i kampen om bolden, at de ikke lagde mærke til, at bolden slet ikke var i nærheden af dem længere. Det blev til et godt, solidt ægteskab. Senere blev den teologistuderende ansat i bevægelsen og er stadig vores gode kollega. Det er især de mange unge medarbejdere, deres ægtefæller og børn, som fylder op ved sommerstævnet. Når vi er sammen med dem, fyldes vi med tak til Gud for de mange, gode medarbejdere, som han har sørget for gennem årene. Vi har fået lov at opleve, at Ordet og Israels arbejde er blevet betydeligt udvidet og venneskaren mangedoblet. I 1963 var der kun os to på lønningslisten, i dag er vi 12. Det har været en stor velsignelse at få lov til at være en del af denne vækst i arbejdet, både hjemme og ude, som vi glæder os meget over. Naturligvis har der været perioder igennem årene, hvor det hele ikke bare var lyserødt. Men når vi i dag ser tilbage på de 42 år i tjenesten, er det med tonerne fra Lina Sandells sang i vores hjerter: M A R T S

3 Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed, jeg fik, som dugdråber så jeg dem falde i glimt for mit undrende blik. Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed, jeg fik. Jeg kan ikke tælle dem alle - des mer må jeg synge hans pris og nådens vidundere kalde: Guds kærligheds tegn og bevis. Jeg kan ikke tælle dem alle - des mer må jeg synge hans pris.

4 Guds jordforbindelse Herren sagde til Abram: Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Disse tre første vers fra Første Mosebog 12 er udgangspunktet for folket Israels historie. Her møder vi Abram, som gennem Isak, Jakob og Jakobs 12 sønner bliver stamfar til Israels folk. Det er meget centrale vers, hvis vi vil forstå Guds plan med Israel. Da Gud taler til Abram, bor han i Karan, hvor hans far Tera og hans hus slog sig ned efter at have forladt Ur i Kaldæa. Nu får Abram så besked om, at han skal bryde op og forlade sin familie og sit land. Det er værd at lægge mærke til, at der står, at Abram skal gå til det land, som Gud vil vise ham. Abram får ikke på forhånd en klar melding om, hvor det er, han skal gå hen. Han skal gå på Guds ord med det løfte om, at han skal blive et stort folkeslag og blive en velsignelse. De lidt mærkelige ord om, at Gud vil velsigne den, der velsigner ham, og forbande den, der forbander ham, og at alle jordens slægter skal velsignes i ham, skal forstås i det lys, at Gud i udvælgelsen af Abram og dermed det jødiske folk siger: Jeg har en frelsesplan! Når vi taler om Israels udvælgelse, så må vi også tale om Guds store frelsesplan. Når G U D S J O R D F O R B I N D E L S E 1 1

5 Gud udvælger et bestemt folk, hvorigennem hele verden skal velsignes, så er det et udtryk for, at Gud har en frelsesplan med alle mennesker. I kapitel 12 er det, som om Gud siger: Jeg skal bruge en tjener på jorden. Jeg må have en jordforbindelse. Derfor udvælger han Abram, og alt det, Gud vil give til frelse for alle mennesker, skal gå gennem det folk, han skal blive til, og det land, Gud vil give ham. Det betyder for det første, at Gud har givet verden sit hellige ord gennem Israel. Gud åbenbarede sig gennem Israels folk, som skrev sin historie ned og gav det videre til os. Bibelen er derfor også en jødisk historiebog. For det andet har Gud givet frelsen gennem Israel. Det kommer til udtryk med ordene: I dig skal alle jordens slægter velsignes. Da Gud bragte sin elskede søn ind i denne verden til frelse for alle mennesker, så skete det gennem Israel. Der er ét udtryk, som er særlig godt at holde fast i, når vi taler om Israel. Nemlig, at Israel er Guds tjener. Sådan lyder det i Esajas 43 til Israel: Du er min tjener, og sådan siger Maria det i sin lovsang: Han har taget sig af sin tjener Israel. Israels folk er hverken bedre eller værre end andre folkeslag; de er ikke mere retfærdige, mere fromme eller på anden måde mere kvalificerede. Men det var dét folk, Gud udvalgte, da han skulle bruge en jordforbindelse. Den velsignelse, som Gud skulle bruge Israel som en slags kanal for, er, at vi har fået adgang til frelsen ved Jesus Kristus gennem Israel. Den kristne menighed er ikke et nyt Israel eller et nyt udvalgt folk i den forstand. Men vi er blevet medarvinger til de løfter, Gud gav Israel, siger Paulus. Når Gud siger til Abram, at han vil velsigne den, der velsigner ham, og forbande den, der forbander ham, så er det alvorlige ord. De skal forstås i den sammenhæng, at hvis nogle vil forsøge at udslette Israel, så er 1 2 A A S E O G P E R

6 det ikke bare Abrams efterkommere, et folkeslag blandt andre på jorden, som de vil til livs. Det er derimod Guds frelsesplan for hele jordens folk, de forsøger at stikke en kæp i hjulet på. Gud knytter ikke blot sin velsignelse til et folk, men også til et land, så udvælgelsen af Israels folk og Israels land hænger uløseligt sammen. Vi kan læse, hvordan der opstår stridigheder mellem Abrams og Lots hyrder, så de må gå hver til sit. Abram har netop fået landet af Gud - og nu giver han en del af det, som oven i købet er den frugtbare Jordandal, væk til Lot! Men alligevel siger Gud bagefter til Abram: Se ud over landet, derfra hvor du står, mod nord og syd, mod øst og vest. Hele det land, du ser, vil jeg give dig og dine efterkommere for evigt. Jeg vil lade dine efterkommere blive som jordens støv; hvis nogen kan tælle jordens støv, kan også dine efterkommere tælles. Lot fik sit land for fredens skyld på det jordiske plan, men løfterne, som Gud gav Abram, står fast. Det er nådeløfter, som Gud står inde for. Abram skal ikke gøre noget bestemt, for at de kan gå i opfyldelse, men på den anden side kan de heller ikke sættes ud af kraft. Det er det samme, Paulus er inde på i Romerbrevet, hvor han stiller spørgsmålet: Har Gud da forkastet sit folk? og øjeblikkeligt selv besvarer det: Aldeles ikke! med den begrundelse, at Gud ikke fortryder sin nådegave og sit kald. Selv om det udvalgte folk har vendt den lovede Messias ryggen, så er det stadig elsket for fædrenes skyld, som Paulus siger. Gud har en plan med Israels folk, som strækker sig fra fortiden over nutiden og ind i fremtiden. Nogle har den opfattelse, at jøderne er bedre mennesker og mere fromme og kvalificerede end andre folkeslag. Det kan de så ikke få til G U D S J O R D F O R B I N D E L S E 1 3

7 at passe med den aktuelle, politiske situation i Israel, når de for eksempel ser, hvad Israel gør på Vestbredden og har gjort i Gaza, og tænker: Skulle det være Guds ejendomsfolk? I den sammenhæng er det vigtigt at holde fast i, at Guds udvælgelse altid er en udvælgelse til tjeneste. Og det at tjene betyder ikke nødvendigvis at være frelst eller specielt from. I Bibelen er der stribevis af eksempler på, hvordan Gud i sin tjeneste bruger mennesker, som langtfra er fromme eller troende overhovedet. Gud brugte for eksempel Farao som sit redskab. Det bliver også i Bibelen sagt helt udtrykkeligt og umisforståeligt, at Israel ikke er bedre end andre. Da Moses holder sin afskedstale på Nebo, siger han direkte henvendt til israelitterne: For du er et helligt folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer; for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset, af egypterkongen Faraos magt. Gud har gjort Israel til et helligt folk. Han har skilt det ud og gjort det til sit ejendomsfolk, som han ønsker at have kontrol over, så han kan føre sine planer ud i livet. Men han udvalgte dem ikke fordi israelitterne var bedre mennesker. Det er en ubibelsk tanke, og det er vigtigt at have for øje, når vi skal prøve at forstå Israel i dag. Gud udvalgte derimod folket Israel, fordi han elskede det. Kort og godt. Israel var genstand for den kærlighed, som vi også læser om i Det Nye Testamente: For således elskede Gud verden, at han gav sin en- 1 4 A A S E O G P E R

8 bårne søn. Det er den evige Guds kærlighed, som vi ikke kan gå i rette med, og som vi ikke kan diskutere. En anden væsentlig ting er, at Gud ikke udfriede Israel af Egypten alene på grund af kærlighed, men også, fordi han var forpligtet af sine løfter til Israels fædre. Når Gud giver løfter, så løber han ikke fra dem. Heller ikke, selv om Israel er ulydigt. Israel får at mærke, at det har konsekvenser at vende Gud ryggen, men sine løfter står han ved, og Israel er stadig hans ejendomsfolk. Når Gud handler, som han gør med Israel det gælder både i fortiden og for vores øjne i dag så gør han det ikke for Israels skyld. Det er også det, Ezekiel fortæller: Gud vil lade Israel vende hjem til sit land og lade ørkenen blomstre igen for sit eget hellige navns skyld. Gud gør det, fordi han er troværdig og står ved sine løfter. Hvis Gud ikke holdt fast ved sine løfter til Israel, var han ikke til at stole på. Så ville vi som kristne heller ikke have garanti for, at han holder de løfter, han har givet os.

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere