Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup Vallensbæk Østdanmark Hvidovre Albertslund Herlev Glostrup Brøndby Oktober 2008

2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling juni juni Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i juni 2008 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke 6 Mål 2A Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i procent af hele målgruppen ved udgangen af 2. kvartal Mål 2B Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal Mål 2C Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Mål 3C Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, juni juni Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner juni 2008 efter ydelsesgruppe, i procent af det samlede antal unge og udvikling i forhold til juni Målinger vedrørende øvrige fokusområder i Beskæftigelsesregionens kontrakt Delmål 2 (III) Antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande, 3. kvartal kvartal Delmål 2 (II) Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande Delmål 3 (IV og V) Antal sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Udvikling juni juni Sygedagpengeforløb ultimo juni Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 26 og 52 uger i procent af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb 15 De enkelte målgrupper Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2008 og udvikling i forhold til samme kvartal året før 16 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for arbejdsløshedsdagpengemodtagere, 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 2. kvartal Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, 2. kvartal 2008 i procent 21 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, 2. kvartal 2008 i procent 22 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp, 2. kvartal 2008 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen 23 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 2. kvartal * Tal- og bogstavsbetegnelserne (1A, 2B mv.) henviser til kontraktmål mellem Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesministeren. gruppe 5

3 Effekt af indsatsen Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal Det har ændringerne af ledighedsstatistikken betydet for nøgletalsrapporten 29 Bilag - uddybende tabeller om Arbejdskraftreserven 30 Ny chance til alle 31 Beskæftigelsesfrekvenser 32 Overførselsindkomster 33 Overførselsindkomstmodtagere fra ikke-vestlige lande 34 Matchkategorier 35 Minimumsindsats (rettidighed) 36 Passivandele 37 Rådighedssanktioner 38 Effekter (mænd) 39 Effekter (kvinder) 40 gruppe 5

4 Forord Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland følger op på resultaterne af jobcentrenes indsats i Østdanmark. Det sker via en kvartalsvis opfølgning på en række elementer i indsatsen. Som en del af grundlaget for opfølgningen udarbejdes denne nøgletalsrapport. Rapporten indeholder de seneste mulige data for målinger på jobcenterniveau på følgende 7 temaer: Opfølgning på resultatkravene i regionens kontrakt med beskæftigelsesministeren Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster Opfølgning på minimumsrettigheder Aktiveringsomfang Indsatsen over for udsatte grupper (sygedagpengemodtagere m.fl.) Sanktioner i forbindelse med rådighedssager Effekt af indsatsen. Som bilag til figurerne er der udarbejdet tabeller, som uddyber de fleste af de målinger, der indgår i rapporten. Nøgletalsrapporten er udarbejdet for 6 grupper af jobcentre. Grupperne er sammensat af jobcentre med nogenlunde sammenlignelige rammebetingelser og forudsætninger. Denne rapport omfatter jobcentergruppe 5, som består af følgende jobcentre: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Rødovre Vallensbæk (bestående af kommunerne Ishøj og Vallensbæk). Side 4 gruppe 5

5 Mål 1A. Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling juni 2007 juni % Høje- Gruppe 5 Øst- Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Taastrup Rødovre Vallensbæk i alt danmark Hele landet -10% -20% -30% -40% -37,7% -36,9% -37,0% -36,9% -39,4% -50% -44,7% -46,7% -50,9% -46,8% -42,9% -60% -57,1% Udvikling i arbejdskraftreserven Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Aktiverede ledige regnes som ledige. I statistikken indgår modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere. Bemærk: 1) Opgørelse af udvikling i arbejdskraftreserven er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, som opgjorde antal personer med mindst 13 ugers sammenhængende ledighed i rullende årsperioder. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser. Den bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch i stedet for tilmelding til den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal. Det bevirker dog, at der kun kan sammenlignes med opgørelser i nøgletalsrapporter fra 3. kvartal 2007 og senere. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 1. gruppe 5 Side 5

6 Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i juni 2008 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke Modtagere af Modtagere af I alt arbejdsløshedsdagpenge kontant- og starthjælp I procent af I procent af I procent af I procent af Antal ledige Antal ledige Antal ledige arbejdsstyrken Albertslund ,0% ,6% ,3% 1,9% Brøndby ,1% ,0% 44 44,0% 0,9% Glostrup ,2% 37 26,4% 66 60,0% 0,9% Herlev ,7% 68 33,0% 68 56,7% 1,0% Hvidovre ,9% ,7% 83 45,6% 0,7% Høje-Taastrup ,1% ,6% ,8% 1,8% Rødovre ,2% ,1% 63 49,2% 1,0% Vallensbæk ,9% ,8% 93 56,0% 1,6% Gruppe 5 i alt ,7% ,9% ,8% 1,2% Østdanmark ,8% ,5% ,9% 1,4% Hele landet ,4% ,0% ,3% 1,1% Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Aktiverede ledige tælles med som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Tabellen viser også den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af antallet af ledige i den pågældende uge. Endvidere vises den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Bemærk: 1) I gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som indgår i arbejdskraftreserven, medregnes af tekniske årsager personer, der er syge eller på barselsorlov. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreseven er revideret i forhold til de første opgørelser. Den bygger nu på, hvorvidt man er placeret i matchkategori 1-3 eller straksmatch. Tidligere byggede opgørelserne på, hvorvidt man var tilmeldt den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal, men bevirker samtidig, at der kun kan sammenlignes med opgørelser i nøgletalsrapporter fra 3. kvartal 2007 og senere. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger. Arbejdsstyrkens størrelse er fra Danmarks Statistik. Side 6 gruppe 5

7 Mål 2A. Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i procent af hele målgruppen ved udgangen af 2. kvartal 2008 Andel i job eller ordinær uddannelse 60% 50% 40% 30% 20% 23,0% 24,0% 21,5% 23,9% 21,6% 22,8% 18,2% 18,1% 21,8% 19,7% 19,6% 10% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvartal 2006 eller senere. Denne måling viser, hvor stor en andel af målgruppen, der er i beskæftigelse eller ordinær uddannelse ved udgangen af det kvartal, som målingen vedrører. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet med en vandret rød linie - skal 25 % af målgruppen være i job eller ordinær uddannelse ved udgangen af 2. kvartal Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af ny metode og kildegrundlag for Danmarks Statistiks opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 2. gruppe 5 Side 7

8 Mål 2B. Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal 2008 Andel af perioden med selvforsørgelse 35% 30% 25% 20% 15% 16,4% 13,9% 13,5% 14,0% 15,3% 13,7% 14,1% 14,0% 13,6% 13,7% 10% 10,7% 5% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvartal 2006 eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor målgruppen i gennemsnit er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen, medregnes i opgørelsen. Det vil sige, der måles på det samlede antal uger for målgruppen i måleperioden. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en rød linie - skal målgruppen være i job eller ordinær uddannelse i mindst 15 % af perioden 3. kvartal kvartal Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 2. Side 8 gruppe 5

9 Mål 2C. Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal 2008 Andel af perioden med aktivitet 60% 50% 40% 30% 20% 16,9% 22,8% 23,7% 28,3% 16,0% 16,0% 24,7% 20,8% 20,6% 23,7% 25,0% 10% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvartal 2006 eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor personerne i målgruppen i gennemsnit er i aktivering (aktiveringsgrad). Ved aktivering forstås vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelse, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Kun den tid (målt i antal uger), hvori hver enkelt person indgår i målgruppen og modtager kontant- eller starthjælp, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en vandret rød linie - skal målgruppen være i aktivering i 40 % af den del af perioden 3. kvartal kvartal 2008, hvor de pågældende modtager kontant- eller starthjælp. Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 2. gruppe 5 Side 9

10 Mål 3C. Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling juni 2007 juni % Høje- Gruppe 5 Øst- Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Taastrup Rødovre Vallensbæk i alt danmark Hele landet -5% -10% -15% -20% -16,6% -7,4% -17,7% -17,1% -18,4% -14,3% -12,5% -16,2% -11,0% -10,3% -25% -23,5% -30% -35% -40% Udvikling i antal unge ydelsesmodtagere Der måles på antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år (inklusive aktiverede). Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Udviklingen beregnes som ændring af antallet i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af udvikling i antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter. Tidligere blev der sammenlignet på rullende årsperioder. Ændringen skyldes, at den nye opgørelsesmetode giver mere retvisende tal. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Side 10 gruppe 5

11 Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner juni 2008 efter ydelsesgruppe, i procent af det samlede antal unge og udvikling i forhold til juni 2007 Antal helårspersoner Ændring i procent Modtagere af Modtagere af arbejdsløsheds- Modtagere I procent af alle arbejdsløsheds- Modtagere dagpenge af øvrige ydelser I alt årige dagpenge af øvrige ydelser Albertslund ,6% -22,5% -15,1% Brøndby ,8% -29,1% 0,0% Glostrup ,5% -48,6% -8,3% Herlev ,3% -44,0% -9,7% Hvidovre ,2% -48,5% -5,3% Høje-Taastrup ,1% -40,3% -15,8% Rødovre ,1% -46,3% -4,2% Vallensbæk ,0% -28,0% -0,6% Gruppe 5 i alt ,5% -37,3% -8,0% Østdanmark ,6% -33,6% -3,0% Hele landet ,8% -33,2% -2,3% Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Såvel aktiverede, som ikke-aktiverede indgår i målingen. Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Derudover indgår antal unge ydelsesmodtagere som procent af det samlede antal årige borgere i kommunen. Endelig vises ændringen for dagpengemodtagere og øvrige ydelsesmodtagere (kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter. Tidligere blev der målt på antal personer i rullende årsperioder. Den nye opgørelsesmetode anvendes for at få mere retvisende tal. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger. Data for antallet af årige i alt er fra Danmarks Statistik. gruppe 5 Side 11

12 Delmål 2 (III) Andel modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande, 3. kvartal kvartal 2008 Andel på overførselsindkomst 1. kvt kvt kvt kvt % 25% 20% 15% 10% 13,8% 11,8% 11,9% 10,2% 14,9% 13,0% 15,8% 13,6% 12,3% 10,7% 15,9% 13,8% 15,4% 13,3% 12,8% 11,7% 12,1% 13,8% 16,9% 15,1% 17,3% 15,4% 5% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Andel af ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst beregnes ved at tage antallet af fuldtidspersoner i forhold til den samlede befolkning i alderen år i rullende år. Tallet for fuldtidspersoner er fra Jobindsats, mens tal for den erhvervsaktive befolkningsgruppe (16-66 år) er fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) og egne beregninger. RAS-tallet viser antallet af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Den ubrudte vandrette linie viser målsætningen i Beskæftigelsesregionens kontrakt (14,5%). Den stiplede linie markerer, at målsætningen ikke gælder for det enkelte jobcenter. Bemærk: Siden udarbejdelsen af Beskæftigelsesregionens kontrakt er målsætningen ændret fra en andel på 20% til en andel på 14,5%. Ændringen skyldes den reviderede ledighedsopgørelse. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats, Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 5. Side 12 gruppe 5

13 Delmål 2 (II) Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande 2007 Beskæftigelsesfrekvens Mænd Kvinder 80% 70% 67,9% 67,8% 69,6% 67,6% 70,2% 67,1% 66,6% 72,9% 68,8% 60% 50% 48,9% 50,7% 57,4% 51,8% 56,7% 53,6% 57,7% 57,1% 53,9% 61,8% 48,9% 60,8% 47,6% 40% 30% 20% 10% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Beskæftigelsesfrekvensen er den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er beskæftiget. RAS består af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. De ubrudte vandrette linier viser målsætningerne for regionen som helhed i De stiplede linier refererer til, at de regionale målsætninger ikke gælder for det enkelte jobcenter. Danmarks Statistik (RAS). Se uddybende tabel i bilag 3. gruppe 5 Side 13

14 Delmål 3 (IV og V) Sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Udvikling juni 2007 juni 2008 Udvikling i sygedagpengeforløb 26 uger 52 uger 60% 53,3% 50% 40% 38,1% 34,4% 31,7% 30% 20% 10% 0% -10% -6,8% 2,0% 10,6% -1,5% -10,8% 6,0% 4,9% -6,7% -9,4% -4,2% -7,2% -3,7% 15,2% 1,4% 9,0% 7,4% 15,9% -20% -16,6% -30% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Der måles på antal sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, hvor personerne har modtaget sygedagpenge opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Udviklingen beregnes som ændring af antal i forhold til samme måned året før. Jobindsats og egne beregninger. Side 14 gruppe 5

15 Sygedagpengeforløb ultimo juni Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 26 og 52 uger i procent af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb Gennemsnitlig Udvikling i forhold Andel forløb Andel forløb varighed i uger Antal aktuelle forløb til året før over 26 uger over 52 uger (3.kvt kvt 2008) Albertslund 414-7,8% 33% 13% 10,0 Brøndby 549 3,8% 40% 12% 10,5 Glostrup ,9% 35% 16% 9,7 Herlev ,0% 33% 16% 10,2 Hvidovre ,0% 39% 12% 9,7 Høje-Taastrup 668-9,2% 34% 12% 10,3 Rødovre 548-4,7% 32% 12% 9,7 Vallensbæk 451-8,7% 31% 12% 9,6 Gruppe 5 i alt ,4% 35% 13% 9,9 Østdanmark ,7% 40% 18% 10,5 Hele landet ,6% 41% 18% 10,7 Tabellen viser antallet af aktuelle sygedagpengeforløb ultimo måneden. Der sammenlignes med samme periode året før. Endvidere opgøres antallet af aktuelle forløb over henholdsvis 26 og 52 uger i procent af det samlede antal aktuelle forløb og den gennemsnitlige varighed af aktuelle forløb i uger. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, hvor personerne har modtaget sygedagpenge opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Den gennemsnitlige varighed viser, hvor lang tid en person i gennemsnit har modtaget sygedagpenge inden for det seneste år. Målingen opgør det gennemsnitlige antal uger med sygedagpenge pr. person pr. år. Gennemsnitlig antal uger pr. person pr. år = Det samlede antal uger med sygedagpenge inden for den valgte årsperiode Antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i perioden Eksempel: Hvis en person har modtaget sygedagpenge i to gange 13 uger inden for det valgte år, vil personen tælle med en gennemsnitlig varighed på 26 uger. Jobindsats og egne beregninger. gruppe 5 Side 15

16 Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2008 og udvikling i forhold til samme kvartal året før Arbejds- Alle ydelser løsheds- Kontant- og Syge- Ledigheds- (ekskl. førtids- Førtids- dagpenge starthjælp dagpenge Revalidering ydelse pension) pension Albertslund Antal Udvikling -31,1% -12,9% 0,6% -19,5% 25,0% -14% -3,6% Brøndby Antal Udvikling -39,3% -5,1% 4,0% -34,8% 7,1% -12% -1,2% Glostrup Antal Udvikling -38,0% -1,2% -10,3% -13,8% 4,8% -13% -1,0% Herlev Antal Udvikling -38,1% -10,9% -5,2% 0,0% -4,9% -15% 0,4% Hvidovre Antal Udvikling -44,1% -5,2% -1,1% -13,0% -11,7% -15% 0,6% Høje-Taastrup Antal Udvikling -32,5% -13,5% -3,7% -8,0% -2,8% -16% 1,7% Rødovre Antal Udvikling -37,7% -6,7% -2,0% 8,8% -21,8% -13% -4,1% Vallensbæk Antal Udvikling -23,1% 8,7% -1,5% -35,9% -5,6% -8% -2,2% Gruppe 5 i alt Antal Udvikling -34,9% -7,2% -2,0% -13,7% -3,9% -13% -1,0% Østdanmark Antal Udvikling -36,4% -6,7% -0,1% -15,3% -8,3% -13% -1,5% Hele landet Antal Udvikling -39,2% -7,4% 0,4% -11,7% -6,1% -14% 0,2% Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer, som har modtaget forskellige overførselsindkomster i perioden. Endvidere vises udviklingen i antallet i forhold til samme periode året før. Hvis én person i én uge modtager mere end én ydelse, vil personen kun optræde én gang i statistikken i den pågældende uge. Statistikken omfatter både passive og aktive modtagere af ydelsen - det vil sige, at aktiverede er inkluderet. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk. Se uddybende tabel i bilag 4. Side 16 gruppe 5

17 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal 2008 Andel i matchkategorierne i procent Match 1-3 Match 4-5 Ingen 100% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 90% 80% 70% 60% 63,1% 83,5% 70,0% 73,4% 77,2% 54,4% 79,5% 64,2% 70,3% 60,1% 65,4% 50% 40% 30% 20% 10% 36,8% 16,5% 30,0% 26,6% 22,8% 45,4% 20,5% 35,3% 29,6% 39,8% 34,5% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målingen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontant- og starthjælpsmodtagere, som enten er registreret i matchkategori 1-3, i matchkategori 4-5 eller mangler kategori i det pågældende kvartal. Figuren viser, hvor meget disse grupper udgør i procent af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Personer registreret i matchgruppe 25 (straksmatch) medregnes i matchgruppe 1-3. Jobindsats.dk egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 6. gruppe 5 Side 17

18 Opfyldelse af minimumsindsatsen for arbejdsløshedsdagpengemodtagere, 2. kvartal 2008 Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering 100% 95% 90% 85% 80% 93% 85% 82% 97% 84% 87% 93%93% 81% 97% 82% 78% 96% 97% 96% 95% 90% 88% 87% 84%83% 84% 81% 80% 93% 85% 87% 91% 81% 83% 93% 86% 84% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Jobsamtaler til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start henholdsvis siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som er blevet aktiveret første gang senest efter 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Gentagen aktivering til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 7. Side 18 gruppe 5

19 Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal 2008 Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 78% 55% 52% 84% 63% 54% 69% 46% 57% 72% 75% 66% 77% 60% 54% 83% 52% 54% 83% 67% 62% 54% 64%64% 77% 60% 58% 70% 56% 63% 75% 63% 59% 40% 30% 20% 10% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Jobsamtaler til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start henholdsvis siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest på det tidspunkt, hvor de pågældende har ret og pligt til aktivering. Gentagen aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. I opgørelsen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontant- og starthjælpsmodtagere. Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 7. gruppe 5 Side 19

20 Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 2. kvartal 2008 Aktiveringsgrad Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp 50% 45% 40% 40% 35% 30% 25% 30% 24% 31% 23% 23% 24% 24% 34% 31% 25% 35% 21% 27% 31% 30% 25% 26% 27% 30% 28% 20% 17% 15% 10% 5% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Antallet af aktiverede fremkommer ved at trække antallet af ikke-aktiverede fuldtidsmodtagere af ydelsen fra antallet af fuldtidsmodtagere af ydelsen inklusive aktiverede i perioden. Det beregnes derefter, hvor stor en andel de aktiverede udgør af det samlede antal modtagere af ydelsen. Aktiveringsgrad = Fuldtidsmodtagere inkl. aktivererede (bruttoledighed) - Fuldtidsmodtagere (nettoledighed) x 100 Fuldtidsmodtagere inkl. aktiverede (bruttoledighed) I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 20 gruppe 5

21 Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, 2. kvartal 2008 i procent Passivandel Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp 15% 10% 8% 5% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark 1% 2% 1% 3% 1% 3% Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, og som ikke har haft en jobsamtale (kontaktsamtale) inden for den periode, hvor personen opnår 52 ugers sammenlagt ledighed. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Passivandel = Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden samtale (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) x 100 Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere ialt (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontanthjælpsmodtagere, som ikke er omfattet af kontaktforløbet. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 8. gruppe 5 Side 21

22 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, 2. kvartal 2008 i procent Passivandel Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp 70% 60% 50% 42% 40% 30% 20% 10% 11% 14% 25% 28% 29% 14% 20% 13% 34% 11% 32% 9% 18% 15% 22% 13% 28% 13% 26% 13% 25% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger indenfor de seneste 65 uger - og som ikke har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager dagpenge. Passivandel = Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden aktivering (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) x 100 Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere ialt (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontanthjælpsmodtagere. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 8. Side 22 gruppe 5

23 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp, 2. kvartal 2008 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen Andel sanktioner Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp 20% 15% 13,8% 12,5% 12,4% 11,0% 10% 9,2% 9,1% 9,1% 7,0% 8,1% 8,9% 9,0% 5% 5,2% 3,8% 5,6% 2,7% 5,3% 3,7% 3,0% 5,6% 3,6% 3,7% 1,3% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Antallet af rådighedssanktioner i kvartalet opgøres for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge henholdsvis kontant- og starthjælp. Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge omfatter udelukkelse fra dagpenge i en afgrænset periode og tab af dagpengeret med krav om genoptjening af dagpengeret. For modtagere af kontant- eller starthjælp omfatter sanktionerne nedsættelse af ydelse, tab af ydelse og krav om tilbagebetaling af ydelse. Antallet af rådighedssanktioner sættes i forhold til det gennemsnitlige antal fuldtidsmodtagere af ydelsen i samme periode. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 9. gruppe 5 Side 23

24 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 2. kvartal 2008 Personer på Udvikling i ledighedsydelse i procent Andel på ledighedsydelse Antal personer antal personer i fleksjob af antal på ledighedsydelse som er selvforsørgende i fleksjob i forhold til året før eller i fleksjob eller i fleksjob 52 uger efter Albertslund 203 8,0% 19,8% 18,4% Brøndby ,2% 18,3% 40,4% Glostrup 150-1,3% 12,8% 34,8% Herlev 202 4,1% 16,2% 20,6% Hvidovre 386 4,9% 12,1% 38,3% Høje-Taastrup ,0% 9,6% 34,4% Rødovre ,4% 18,4% 24,7% Vallensbæk 160 3,9% 24,2% 34,9% Gruppe 5 i alt ,5% 15,9% 31,1% Østdanmark ,7% 18,9% 27,5% Hele landet ,6% 16,9% 30,5% Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer i fleksjob i kvartalet og forskellen i dette antal i forhold til samme kvartal året før. Endvidere opgøres for det pågældende kvartal antallet af personer på ledighedsydelse i procent af alle, der er godkendt til fleksjob (det vil sige personer i fleksjob eller på ledighedsydelse). Endelig opgøres andelen af personer, som i det pågældende kvartal er selvforsørgende eller er i fleksjob efter at have modtaget ledighedsydelse 52 uger tidligere. Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. Side 24 gruppe 5

25 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal 2008 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 60% 50% 52,5% 44,7% 59,3% 47,8% 53,1%53,2% 60,4% 54,4% 56,2% 53,8% 52,2% 48,7% 56,8% 51,0% 50,3% 43,8% 54,7% 49,1% 55,2% 53,1% 55,2% 53,1% 40% 30% 20% 10% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målingen omfatter personer, der modtog arbejdsløshedsdagpenge i 2. kvartal I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er blevet selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. gruppe 5 Side 25

26 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal 2008 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 60% 63,6% 60,6% 57,2% 59,7% 50% 40% 30% 51,7% 34,1% 47,6% 39,3% 36,3% 41,5% 46,2% 48,0% 32,4% 35,0% 35,2% 30,0% 51,4% 36,8% 42,4% 30,7% 43,2% 30,8% 20% 10% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målingen omfatter personer, som modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2007, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 1-3 eller i kategorien straksmatch. I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. Side 26 gruppe 5

27 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal 2008 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 50% 40% 30% 20% 10% 11,5% 13,1% 19,6% 11,6% 13,4% 7,8% 15,4% 9,7% 15,5% 10,2% 15,7% 10,9% 19,1% 12,6% 16,3% 9,0% 16,2% 11,0% 12,0% 8,9% 12,7% 8,8% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målingen omfatter personer, som har modtaget kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2007, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 4-5 eller ikke var placeret i nogen matchkategori. I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. gruppe 5 Side 27

28 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal 2008 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 60% 50% 49,6% 45,5% 52,5% 43,1% 49,3% 51,3% 53,7% 48,9% 58,3% 45,4% 54,7% 45,8% 54,1% 52,6% 53,6% 47,5% 53,9% 47,1% 50,6% 46,5% 49,4% 43,3% 40% 30% 20% 10% 0% Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Høje- Rødovre Vallensbæk Gruppe 5 Øst- Hele landet Taastrup i alt danmark Målingen omfatter personer, som har modtaget sygedagpenge i 2. kvartal Der måles, om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. Side 28 gruppe 5

29 Det har ændringerne i ledighedsstatistikken betydet for nøgletallene Fra og med januar 2008 har Danmarks Statistik skiftet kilde- og metodegrundlag for opgørelse af den månedlige ledighedsstatistik - hidtil populært omtalt som CRAM-statistikken. Det væsentligste i ændringerne består af følgende: Ændringer i kildedata: Dagpengemodtagernes ledighed opgøres nu på baggrund af RAM (Register for Arbejdsmarkedsstatistik) frem for CRAM (Centralt register for Arbejdsmarkedsstatistik), hvilket giver mere retvisende opgørelser. Kontant- og starthjælpsmodtagernes ledighed opgøres nu på baggrund af kommunernes registrering af personernes matchkategorier, og om personerne samtidig får udbetalt kontanthjælp eller starthjælp. Endelig fratrækkes eventuelle aktiveringstimer. Revideret ledighedsbegreb: Feriedagpengemodtagerne tæller ikke længere med i ledighedstallet. Ændret beregning af fuldtidsledigheden for de deltidsforsikrede (hvor der nu altid divideres med 37 timer) - hvilket betyder, at deltidsforsikrede ikke længere opgøres seperat. Der måles nu på, hvorvidt den ledige modtager dagpenge eller kontanthjælp. Det vil sige, at der ikke længere opgøres ud fra forsikringskategori. Disse ændringer har haft indflydelse på nogle af opgørelserne i Jobindsats.dk og dermed også på nogle af opgørelserne i denne nøgletalsrapport. Den nye opgørelsesmetode har således typisk bevirket, at ledighedstallene er blevet mindre. I Jobindsats.dk er tilpasningen til den nye metode også foretaget bagudrettet. Det vil sige, at tallene er opgjort for samtlige år, så eventuelle sammenligninger bliver korrekte. Dette har imidlertid ikke været muligt i Beskæftigelsesregionens nøgletalsrapporter. Disse tabeller/figurer er korrigeret som følge af den ny opgørelsesmetode: 1. Ministermål. Arbejdskraftreserven diagram side 5 og tabel side 6 2. Ministermål. Antal ledige under 30 år. diagram side 6 og tabel side 7 3. Andel modtagere af udvalgte overførselsindkomster i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande diagram side Modtagere af udvalgte overførselsindkomster tabel side 15. Resultaterne i disse diagrammer/tabeller kan derfor ikke direkte sammenlignes med resultater i tidligere nøgletalsrapporter. gruppe 5 Side 29

30 Bilag 1 Arbejdskraftreserven i forskellige perioder Arbejdskraftreserve Arbejdskraftreserve Udvikling Juni 2007 Juni 2008 Juni Juni 2008 Modtagere af Modtagere af Modtagere af Modtagere af Modtagere af Modtagere af arbejdsløsheds- kontant- og arbejdsløsheds- kontant- og arbejdsløsheds- kontant- og dagpenge starthjælp dagpenge starthjælp dagpenge starthjælp Albertslund ,9% -33,2% Allerød ,3% -54,5% Ballerup ,6% -10,7% Bornholm ,8% -14,6% Brøndby ,0% -26,7% Egedal ,0% -16,0% Faxe ,9% 0,9% Fredensborg ,3% -60,3% Frederiksberg ,2% -31,6% Frederikssund ,2% 15,3% Furesø ,6% -25,9% Gentofte ,4% -55,4% Gladsaxe ,1% -43,5% Glostrup ,5% -54,2% Greve ,8% -8,1% Gribskov ,7% -55,2% Guldborgsund ,5% -43,1% Halsnæs ,4% -47,3% Helsingør ,0% -35,2% Herlev ,9% -50,0% Hillerød ,2% -39,6% Holbæk ,3% -31,5% Hvidovre ,2% -11,7% Høje-Taastrup ,6% -31,9% Hørsholm ,0% -38,5% Kalundborg ,1% -72,7% København ,6% -16,7% Køge ,4% -9,5% Lejre ,4% 6,8% Lolland ,1% -36,6% Lyngby-Taarbæk ,4% 2,5% Næstved ,8% -18,0% Odsherred ,3% -23,3% Ringsted ,1% -53,5% Roskilde ,0% -35,9% Rudersdal ,9% -57,5% Rødovre ,6% -28,4% Slagelse ,9% -39,1% Solrød ,3% -40,0% Sorø ,4% -2,3% Stevns ,8% -29,5% Tårnby ,6% -15,8% Vallensbæk ,7% -37,6% Vordingborg ,0% -13,2% Hovedstaden ,5% -24,7% Sjælland ,5% -30,1% Østdanmark ,0% -26,3% Bemærk: 1) Opgørelse af arbejdskraftreserven er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, hvor der blev målt på rullende årsperioder. I denne opgørelse måles der på antal personer i arbejdskraftreserven i den sidste uge i måneden. Se endvidere side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks nye metode for ledighedsopgørelse. Jobindsats.dk Side 30 gruppe 5

31 Bilag 2 Grundtal for Ny chance til alle ved udgangen af 2. kvartal 2008 Mål 1 (Job/uddannelse) Mål 2 (Selvforsørgelse) Mål 3 (Aktivering) Personer i Personer i Uger med Uger i Uger i Uger med job/uddannelse målgruppen selvforsørgelse målgruppen aktivering kontant-/starthjælp Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kalundborg København Køge Lejre Lolland Lyngby-Taarbæk Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Slagelse Solrød Sorø Stevns Tårnby Vallensbæk Vordingborg Hovedstaden Sjælland Østdanmark Samtlige mål udregnes som venstre kolonne i procent af højre kolonne. Mål 1 udregnes på basis af det samlede antal personer i målgruppen (oprindelig målgruppe plus senere tilkomne). Mål 2 udregnes på basis af målgruppens samlede antal uger i målgruppen. Mål 3 udregnes på basis af målgruppens samlede antal ydelsesuger på kontant- og starthjælp, mens de er i målgruppen. Jobindsats.dk og egne beregninger. gruppe 5 Side 31

32 Bilag 3 Beskæftigelsesfrekvenser for mænd og kvinder , ændring og befolkning af ikke-vestlig oprindelse i alderen år i procent af samlet befolkning år 2007 Ikke-vestlig Mænd Kvinder befolkning år Beskæftigelses- Beskæftigelses- Beskæftigelses- Beskæftigelses- i pct. af samlet frekvens frekvens Ændring i frekvens frekvens Ændring i befolkning pct.point pct.point år Albertslund 64,0% 67,9% 3,9% 45,1% 48,9% 3,8% 21,5% Allerød 66,5% 72,7% 6,1% 49,8% 52,5% 2,7% 3,9% Ballerup 60,5% 63,2% 2,7% 50,5% 54,3% 3,7% 9,3% Bornholm 43,7% 50,5% 6,8% 44,4% 52,7% 8,3% 1,6% Brøndby 63,8% 67,8% 4,0% 46,1% 50,7% 4,6% 21,6% Egedal 67,4% 71,6% 4,2% 55,9% 58,9% 3,1% 3,9% Faxe 54,4% 56,3% 1,9% 40,2% 46,8% 6,6% 2,4% Fredensborg 61,1% 62,2% 1,1% 46,3% 48,5% 2,3% 9,3% Frederiksberg 54,5% 58,2% 3,7% 45,9% 47,9% 2,1% 8,8% Frederikssund 59,3% 65,1% 5,8% 51,6% 57,7% 6,1% 3,9% Furesø 60,3% 66,2% 5,9% 47,3% 51,3% 4,0% 8,6% Gentofte 59,1% 61,7% 2,6% 41,5% 40,9% -0,6% 5,8% Gladsaxe 61,3% 65,5% 4,2% 51,0% 53,8% 2,9% 9,7% Glostrup 67,2% 69,6% 2,3% 55,4% 57,4% 2,1% 9,4% Greve 61,2% 65,8% 4,7% 46,6% 52,0% 5,4% 7,6% Gribskov 58,7% 65,6% 6,9% 48,2% 56,1% 7,9% 2,5% Guldborgsund 51,8% 56,5% 4,6% 36,4% 40,0% 3,6% 3,1% Halsnæs 61,1% 62,8% 1,7% 51,0% 54,0% 3,0% 6,4% Helsingør 56,7% 60,8% 4,1% 42,7% 45,6% 2,9% 7,8% Herlev 62,7% 67,6% 4,9% 47,6% 51,8% 4,1% 12,1% Hillerød 60,9% 63,0% 2,1% 49,7% 47,9% -1,8% 6,2% Holbæk 52,8% 57,6% 4,9% 41,9% 45,4% 3,5% 5,3% Hvidovre 66,7% 70,2% 3,4% 51,0% 56,7% 5,6% 11,2% Høje-Taastrup 63,1% 67,1% 4,0% 47,8% 53,6% 5,8% 15,4% Hørsholm 60,8% 58,0% -2,8% 38,1% 38,0% -0,1% 4,6% Kalundborg 50,4% 54,2% 3,7% 38,7% 44,2% 5,5% 3,3% København 54,5% 58,0% 3,5% 43,4% 46,1% 2,8% 13,1% Køge 57,3% 63,9% 6,6% 45,6% 51,0% 5,4% 6,2% Lejre 53,9% 60,4% 6,4% 40,3% 42,0% 1,7% 2,0% Lolland 41,1% 47,7% 6,6% 32,0% 32,9% 0,9% 4,0% Lyngby-Taarbæk 56,6% 60,8% 4,2% 47,3% 51,1% 3,8% 6,9% Næstved 57,7% 61,1% 3,4% 44,3% 49,1% 4,8% 4,5% Odsherred 49,6% 55,2% 5,6% 45,5% 49,1% 3,6% 2,3% Ringsted 58,4% 65,6% 7,1% 46,0% 49,1% 3,0% 7,1% Roskilde 60,2% 66,4% 6,2% 48,7% 52,8% 4,1% 5,8% Rudersdal 61,2% 67,2% 6,0% 45,6% 44,9% -0,7% 5,7% Rødovre 64,9% 66,6% 1,7% 55,2% 57,7% 2,5% 11,3% Slagelse 51,9% 57,9% 6,0% 36,9% 41,6% 4,8% 6,3% Solrød 52,3% 60,3% 8,0% 47,2% 53,5% 6,3% 3,3% Sorø 52,5% 61,4% 9,0% 40,8% 44,8% 4,0% 2,5% Stevns 47,6% 54,6% 7,0% 43,5% 53,5% 10,0% 1,9% Tårnby 63,5% 67,9% 4,4% 58,3% 59,4% 1,1% 6,2% Vallensbæk 68,4% 72,9% 4,4% 53,4% 57,1% 3,7% 20,7% Vordingborg 44,6% 48,5% 4,0% 38,8% 39,0% 0,3% 2,7% Hovedstaden 58,5% 62,2% 3,7% 46,4% 49,4% 3,0% 10,2% Sjælland 54,6% 60,1% 5,5% 42,5% 46,8% 4,3% 4,5% Østdanmark 57,8% 61,8% 4,0% 45,7% 48,9% 3,2% 8,4% Danmarks Statistik Side 32 gruppe 5

33 Bilag 4 Antal modtagere af udvalgte overførselsindkomster i procent af befolkningen i alderen år, 2. kvartal 2008 Arbejds- Kontantløsheds- og start- Syge- Ledigheds- Førtids- dagpenge hjælp dagpenge Revalidering ydelse pension Albertslund 1,8% 3,9% 2,5% 0,5% 0,3% 6,5% Allerød 0,7% 0,5% 1,8% 0,1% 0,1% 3,4% Ballerup 1,0% 2,2% 2,4% 0,2% 0,2% 8,5% Bornholm 2,9% 3,0% 3,1% 0,3% 0,3% 8,9% Brøndby 1,4% 3,7% 2,8% 0,2% 0,3% 9,2% Egedal 0,7% 0,6% 2,1% 0,2% 0,1% 3,8% Faxe 1,2% 1,8% 2,6% 0,5% 0,3% 6,1% Fredensborg 1,0% 2,2% 2,0% 0,4% 0,3% 5,8% Frederiksberg 1,6% 2,4% 1,9% 0,3% 0,1% 4,4% Frederikssund 0,9% 1,6% 2,5% 0,3% 0,2% 6,0% Furesø 1,0% 1,8% 1,9% 0,1% 0,2% 4,3% Gentofte 1,1% 1,0% 1,4% 0,1% 0,0% 3,2% Gladsaxe 1,1% 2,3% 2,0% 0,2% 0,3% 6,1% Glostrup 1,1% 2,9% 2,4% 0,4% 0,2% 5,2% Greve 1,0% 1,5% 2,3% 0,2% 0,2% 5,3% Gribskov 1,0% 1,4% 2,7% 0,2% 0,2% 6,2% Guldborgsund 1,5% 2,9% 2,5% 0,3% 0,6% 9,6% Halsnæs 1,0% 2,0% 2,7% 0,3% 0,5% 7,8% Helsingør 1,0% 3,0% 2,2% 0,4% 0,3% 7,2% Herlev 1,1% 3,4% 2,6% 0,2% 0,2% 6,2% Hillerød 0,7% 1,9% 2,2% 0,2% 0,2% 5,0% Holbæk 1,1% 2,7% 2,5% 0,3% 0,3% 7,0% Hvidovre 1,2% 2,6% 2,6% 0,3% 0,2% 5,9% Høje-Taastrup 1,6% 3,0% 2,4% 0,2% 0,1% 6,2% Hørsholm 0,8% 0,6% 1,7% 0,2% 0,1% 3,6% Kalundborg 1,1% 2,7% 2,5% 0,4% 0,4% 9,2% København 2,0% 4,5% 2,2% 0,4% 0,2% 4,8% Køge 1,2% 2,6% 2,8% 0,4% 0,4% 5,0% Lejre 0,7% 1,0% 2,2% 0,2% 0,1% 4,4% Lolland 1,6% 4,7% 2,8% 0,3% 0,4% 13,2% Lyngby-Taarbæk 0,9% 1,5% 1,6% 0,1% 0,1% 4,1% Næstved 1,4% 2,4% 2,5% 0,3% 0,3% 7,8% Odsherred 1,1% 2,3% 2,9% 0,5% 0,4% 11,0% Ringsted 1,2% 2,3% 2,5% 0,5% 0,3% 6,6% Roskilde 1,0% 1,7% 1,9% 0,2% 0,1% 5,3% Rudersdal 0,9% 0,9% 1,5% 0,1% 0,1% 3,7% Rødovre 1,4% 3,2% 2,5% 0,4% 0,3% 5,4% Slagelse 1,7% 3,2% 2,1% 0,6% 0,2% 8,0% Solrød 1,1% 1,3% 2,2% 0,2% 0,1% 3,3% Sorø 1,2% 1,6% 2,4% 0,4% 0,3% 7,6% Stevns 1,2% 1,6% 2,4% 0,3% 0,5% 5,6% Tårnby 1,2% 1,9% 2,9% 0,1% 0,3% 4,3% Vallensbæk 2,3% 2,4% 2,3% 0,1% 0,2% 5,6% Vordingborg 1,4% 2,9% 2,9% 0,3% 0,4% 9,1% Hovedstaden 1,5% 2,9% 2,2% 0,3% 0,2% 5,3% Sjælland 1,3% 2,4% 2,4% 0,3% 0,3% 7,5% Østdanmark 1,4% 2,8% 2,3% 0,3% 0,2% 6,0% Jobindsats.dk, egne beregninger og Danmarks Statistk (BEF1A07) gruppe 5 Side 33

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 2. juli 2008 1. Indledning I dette notat gennemgås resultaterne af indsatsen i Østdanmark hos Andre

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Furesø Indsatser og resultater

Jobcenter Furesø Indsatser og resultater Jobcenter Furesø Indsatser og resultater Udarbejdet august 2014 Indhold Indledning... 1 Udvalgte grupper... 2 Ledigheden udviklingen i Furesø kommune og resten af landet... 2 Ledighed fordelt på varighed...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup NOTAT 30. marts 2010 Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup Sagsbehandler Doknr. Journalnr. DIDDEHE 2748566 15.00.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD 3 2. RESULTATOVERSIGTEN

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SØNDERBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 14 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere