C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI"

Transkript

1 C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

2 Problem ved næste vejvisningspunkt Rutens destination Navn på næste vej/gade Udelukket område for rute Facilitet (benzinstation) Beregnet afstand til destinationen Beregnet rejsetid til destinationen eller klokkeslæt ved ankomst (ETA) Målestok Planlagt rute Nuværende vejs/gades navn Planlagt rutes mellempunkt Vejtype Farve Motorvej Grøn Hovedvej Rød Mindre hovedvej Mørkegrå Almindelig vej Lysegrå Tekst og symboler på skærmen Gemt sted (valgfrit symbol og tekst) Afstand til næste vejvisningspunkt G Næste vejvisningspunkt Kendt vartegn Bilens position Tilbagelagt planlagt rute Planlagt rutes startpunkt Trafikinformation Vejstrækning berørt af trafikinformation Pil på ydre kompasring angiver retning mod destinationen Kompas

3 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald alternative ruter. Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan, søge efter faciliteter langs ruten, lagre særlige steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede en frem til destinationen. Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv dig frem. For at du skal trives med systemet, anbefaler vi også, at du sætter dig ind i indholdet af denne instruktionsbog. Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere bidrager Volvos navigationssystem til en forbedring af miljøet. Licensaftale NAVTEQ DATABASE Nærmere oplysninger til slutbrugere, se side 76.

4 Indhold 01 Lær dit navigationssystem at kende Vejledningen... 8 Før du begynder... 9 Menuer Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner XC Betjeningsknapper Tastatur Visningsindstillinger og talemeddelelse Hovedenhed, opdatering, vedligehol delse Enkel brugerindstilling Menuer Menutræ Indstil destination Vis/slet destination Indstillinger Avanceret brugerindstilling 03 Menuer Menutræ Indstil destination Rejseplan Aktuel position Trafikinformation Indstillinger Simulering

5 Indhold 04 Trafikinformation 04 Generelt Undgå trafikproblemer Valg af information Læs informationen Sender Symboler på kortet Vartegn og vejnumre Symboler 05 for faciliteter Spørgsmål og svar 06 Hyppige spørgsmål EULA - Licensaftale Ophavsret

6 Indhold 07 Alfabetisk stikordsregister Alfabetisk stikordsregister

7 Indhold 5

8 Vejledningen... 8 Før du begynder... 9 Menuer Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner XC Betjeningsknapper Tastatur Visningsindstillinger og talemeddelelse Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse G

9 LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE

10 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Vejledningen Generelt om vejledningen I vejledningen beskrives generelt funktioner for alle markeder, men også markedsspecifik information kan forekomme. Vejledningen er, lige som systemet, opdelt i brugerindstillingerne Let og Avanceret. Menuvalg/Stier Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i vejledningen med lidt større, grå tekst, f.eks. Indstil destination. Stier i menutræer angives f.eks. som: Ændringer i bogen Specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel. Volvo Car Corporation Indstil destination Adresse By Særskilt tekst OBS Tekster markeret med "Bemærk" giver råd eller tips, der letter brugen af f.eks. features og funktioner. Fodnote I vejledningen gives der information i fodnoter længst nede på siden eller i direkte tilslutning til en tabel. Denne information er et tillæg til den tekst, som den gennem tallet henviser til. 8

11 01 Lær dit navigationssystem at kende Før du begynder 01 Generelt Navigationssystemet kan bruges, uden at der er valgt en destination. Et kort med bilens position vises på skærmen, hvor bilen er markeret med en blå trekant. Systemet opdateres løbende og kan derfor indeholde funktioner, som ikke er beskrevet i denne bog. Systemets indhold kan variere fra land til land, og visse menuvalg er af tekniske årsager ikke tilgængelige i alle lande. Opstart Systemet begynder med at vise et skærmbillede, som skal bekræftes med ENTER, efter indstilling Let (Easy mode) eller Avanceret (Advanced mode) er valgt. Kortindstilling Efter Opstart vises Hovedmenuen et kort øjeblik, inden skærmen går over til Korttilstand, hvor det aktuelle kortbillede dækker hele skærmen. Tryk på BACK for at aktivere Hovedmenuen, se side 26. Tryk på ENTER for at aktivere Hurtigmenuen, se side Tryk på navigeringsknappen for at aktivere rulleindstilling, f.eks. for at se dele af kortet, der ligger uden for skærmen. 2. ENTER i denne indstilling aktiverer rullemenuen, se side 26. Indstillinger Systemet leveres med grundindstillinger, men starter med de indstillinger, der senest er foretaget. Hvis en indstilling er ændret, og der ønskes nulstilling til fabriksindstillingen, påvirker det kun den aktuelle funktion. Der er ingen funktion, der tilbagestiller alle indstillinger samtidigt. Tænd/sluk Tænd Systemet tændes automatisk, når startnøglen/-håndtaget 1 drejes til position I eller II. Hvis systemet er blevet slukket manuelt, skal det også tændes manuelt som følger: 1. Startnøglen/-håndtaget skal være i position I eller II (se bilens instruktionsbog). 2. Tryk på ENTER eller BACK. 3. Skærmen aktiveres. Systemet har måske brug for et par sekunder til at registrere bilens position og bevægelse. Sluk Systemet slukkes automatisk, når startnøglen drejes til position 0. Systemet kan slukkes manuelt, så det ikke starter automatisk, næste gang startnøglen drejes til position I som følger: 1. Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen. 2. Gå til Luk ned med navigeringsknappen. 3. Tryk på ENTER. 4. Skærmen slukkes. 1 Bruges i stedet for startnøgle i biler med Keyless-system. 9

12 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Før du begynder OBS Systemet er også tilgængeligt, når motoren er slukket. Vær derfor opmærksom på, at intensiv brug af navigationssystemet med motoren slukket kan aflade startbatteriet. Enkel/Avanceret indstilling Når navigationssystemet starter, vælges den ønskede brugerindstilling. Let I denne tilstand er kun de vigtigste menuer tilgængelige. Egner sig f.eks. til blot at komme fra punkt A til B. Avanceret I denne tilstand er der adgang til samtlige indstillinger og funktioner. Demo (simuleret vejvisning) For at få et overblik over, hvordan en vejvisning fungerer, kan man angive en destination. Når bilen holder stille, kan vejvisning til den angivne destination simuleres. Funktionen er kun tilgængelig i Avanceret-tilstand. For mere information om Demo, se side 57. Skift mellem indstillinger Det er muligt at skifte mellem Let og Avanceret -indstilling under Indstillinger. Indstillinger foretaget i Let-tilstand følger ikke med til Avanceret-tilstand og omvendt, men gemmes kun i den pågældende tilstand. Se på næste side, hvilke menuer der adskiller de to alternativer. 10

13 01 Lær dit navigationssystem at kende Menuer 01 Menuvalg i to niveauer Enkel-tilstand Indstil destination Adresse Faciliteter Sidste 20 Sted på kort Vis destination Fjern destination Indstillinger Vejledende stemme Vejledende volumen Sprog Farve Vis kort Brugermode Luk ned For information om samtlige mulige menuvalg i tilstand Enkel, se side 28. Menuvalg i to niveauer Avanceret tilstand Indstil destination Rejseplan Adresse Faciliteter Gemte steder Sidste 20 Returrejse Sted på kort Breddegr/længdegr Start vejledning Tilføj til rejseplan Rutevalg Slet rejseplan Næste destination Adresse Aktuel position Indstillinger Luk ned Trafikinformation Rute valg Kortvalg Vejledningsvalg Systemvalg Start demo For information om samtlige mulige menuvalg i tilstand Avanceret, se side

14 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Komponentplacering og funktioner C30 G

15 01 Lær dit navigationssystem at kende Komponentplacering og funktioner C30 01 Hovedenhed Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22. Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Lagring af kortdata Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og software. OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden. Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FM-antennen. Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle gange kan være nødvendig, se side 22. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60. Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer fra de forreste højttalere. Tastatur Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer. For mere information, se side 18. Skærm På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 22 IR-modtager IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved billedskærmen på højttalergitteret. For mere information, se side

16 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Komponentplacering og funktioner C

17 01 Lær dit navigationssystem at kende Komponentplacering og funktioner C70 01 Hovedenhed Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22. Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Lagring af kortdata Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og software. OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden. Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FM-antennen. Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle gange kan være nødvendig, se side 22. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60. Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer fra de forreste højttalere. Tastatur Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer. For mere information, se side 18. Skærm På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 22 IR-modtager IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved billedskærmen på højttalergitteret. For mere information, se side

18 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Komponentplacering og funktioner XC90 16

19 01 Lær dit navigationssystem at kende Komponentplacering og funktioner XC90 01 Hovedenhed Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22. Hovedenheden sidder monteret under førersædet og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Lagring af kortdata Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og software. OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden. Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FM-antennen. Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle gange kan være nødvendig, se side 22. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60. Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer fra de forreste højttalere. Tastatur Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer. For mere information, se side 18. Skærm På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m. For pleje af skærmen, se side 22. IR-modtager IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i lydanlæggets betjeningspanel. For mere information, se side

20 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Betjeningsknapper Placering, tastatur og IR-modtager Tastatur på rat/fjernbetjening BACK Fortryder det seneste valg eller går tilbage i menustrukturen. "Vent venligst" G Navigationssystemet betjenes med rattets tastatur eller fjernbetjeningen. Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Fjernbetjeningen rettes mod IR-modtageren, der befinder sig på højttalergitteret ved billedskærmen eller i lydanlæggets betjeningspanel (kun XC90). OBS Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller R03- batterier. Prøv først at skifte til nye batterier, hvis fjernbetjeningen ikke virker. Knappanelet på rattet og på fjernbetjeningen har de samme funktioner. Knappanelet bruges til at bevæge sig mellem forskellige menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i menuer. Udformningen kan variere fra model til model. Navigeringsknap Navigeringsknappen - tastaturets styrepind eller fjernbetjeningens piletaster,, og - bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter. Navigeringsknappen flytter også markøren (trådkorset) på kortet. ENTER Bekræfter eller aktiverer valg. I nogle situationer har systemet brug for et par sekunder ekstra til at udføre en beregning. Så vises et symbol på skærmen. OBS Når symbolet for beregning ses, kan systemet ikke modtage kommandoer fra navigerings-, ENTER- eller BACK-knappen. 18

21 01 Lær dit navigationssystem at kende Tastatur 01 Indføre og vælge valgmuligheder Tastaturet bruges mange steder blandt menuerne til at angive specifikke oplysninger, f.eks. type facilitet, land, by, gadeadresse, gadeeller postnummer. 1. Vælg bogstaver med navigeringsknappen, og tryk på ENTER. > Hvis der ikke er yderligere alternativer, udskrives resterende bogstaver i navnet automatisk. Listen nederst på skærmen viser de tre første mulige alternativer, der kan vælges med de indtastede bogstaver. 2. Ved brug af kan man komme direkte ned til listen over alternative navne. 3. Vælg alternativ, og tryk på ENTER. Rullelisten yderst til højre på listen viser, at der er flere alternativer på listen end dem på skærmen. Tallet (110) angiver hvor mange. 1. Gå tilbage fra alternativlisten til tegnoversigten med BACK. 2. Slet de indtastede bogstaver ét ad gangen med BACK. Generel søgning Søgefunktionen er altid til rådighed og fungerer altid på samme måde, uanset hvor man befinder sig i menuerne, hvor der skal angives et sted. Ved at trykke på ENTER under en indtastning vises alle svarkombinationer for det pågældende alternativ: by, gade, facilitet m.m. Hvis man f.eks. søger på London Airport, fremkommer samtlige kombinationer med London efter indtastning af LO. Jo mere specifik søgningen er, desto færre svarmuligheder får man, og desto lettere bliver det at vælge. En søgning med LO giver også svar som f.eks. Restaurant Lou Trivalou, da også alternativer indeholdende flere ord adskilt med mellemrum medtages i søgningen. 19

22 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Visningsindstillinger og talemeddelelse 20

23 01 Lær dit navigationssystem at kende Visningsindstillinger og talemeddelelse 01 Forskellige visningsindstillingers udseende Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke symboler der er valgt til visning m.m. Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan forekomme på skærmen, findes på omslagets inderside. Faciliteter langs motorvej. Funktionen er tilgængelig, selv om du ikke har indtastet en destination. Vises kun ved kørsel på det aktuelle motorvejsafsnit. Tryk på ENTER på symbolet for Faciliteter længst til højre i hurtigmenuen, se side 37. Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre del forstørrer kørsel i næste vejkryds. (Alternative vejbaner vises kun for større veje.) Situationen suppleres altid af en talemeddelelse. Der er valgt to kort som visningsindstilling. Billedet viser det samme kortbillede, men med forskellige skalaer. Vises efter ENTER på symbolet for Kort/Rute i hurtigmenuen, se side 36. Rulleindstilling, se side 26 og 38. Talemeddelelse Efter at en destination er angivet, vejledning er aktiveret og et vejkryds eller en frakørsel nærmer sig, giver systemet en talemeddelelse om afstand og type manøvre. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset. Talemeddelelsen gentages tættere på vejkrydset. Vejledning med talemeddelelse kan til enhver tid hentes med ENTER på hurtigmenuens symbol for Vejledning, se side 26 og 36. OBS I nogle tilfælde, f.eks. ved samtale i biltelefon, erstattes en talemeddelelse med et pling. Vejafgifter I nogle områder er der vejafgifter. Når en vejafgift nærmer sig, gives der en talemeddelelse om det. For at få meddelelsen skal en destination være indført. Kompas Kortskærmen kan vise kompasset på to måder: - Med kompasretning nord altid opad. - Med kørselsretningen altid opad. Kompasnålens røde spids peger mod nord på kortet, og den hvide peger mod syd. Den grå destinationspil i kompassets ydre ring peger mod den valgte destination. Gå til Indstillinger Kortvalg Kortets retning for at vælge, hvordan kortets retning skal vises, og til Kompas for hvordan kompasset skal vises, se side

24 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse Hovedenhedens indhold Alle kortdata er på forhånd lagt på hovedenhedens harddisk. Ved leveringen er der ingen dvd i enheden, først ved en eventuel opdatering af kortdata bruges en dvd (se anvisningerne på emballagen). Der udgives med jævne mellemrum dvd'er med flere og opdaterede data. Kontakt en Volvo-forhandler for oplysninger om den seneste udgave. Se også for yderligere information om kort m.m. I tilfælde af faktiske fejl eller andre bemærkninger om kortene anbefales det at kontakte kortleverandøren NavTeq direkte, se OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. Pleje af skærmen Billedskærmen rengøres med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet med rent vand eller et mildt vinduespudsemiddel. Pleje af dvd'er Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed. Når de ikke er i brug, bør de opbevares i deres emballager. De bør ikke opbevares, hvor der er fugtigt eller meget varmt, i direkte sollys eller støvede omgivelser. Opdatering med dvd OBS Sørg for, at bilens elforsyning er opretholdt, da en opdatering kan tage op til ca. 2 timer. Hvis dvd'en ud over nye kortdata indeholder ny software, starter den del først. Det er muligt at køre bilen, samtidig med at kortdataene opdateres, men systemet kan ikke bruges, mens opdateringen foregår. 1. Tænd for systemet. 2. Hvis der sidder en dvd i enheden, skal den tages ud. 3. Isæt dvd'en med opdateringen. Hvis der er flere dvd'er, skal de isættes i nummerorden. 4. Systemet opdateres nu automatisk. Under processen vises oplysninger om, hvor langt den er kommet. 5. Efter opdateringen skal dvd'en med den seneste opdatering blive i enheden. Hvis der er mere end én dvd, skal nr. 1 bruges. Hvis dvd'en tages ud af hovedenheden, ophører systemet med at fungere. Hvis der slukkes for systemet under opdateringen, fortsætter den automatisk, næste gang der tændes for systemet. Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde give systemet nye funktioner. Når opdateringen er færdig, vises startbilledet på skærmen. Afbrudt opdatering Hvis opdateringen afbrydes, kan den genoptages. Ved efterfølgende opstart skal alternativet Forts. kortopdat. vælges på Navigationsmenuen. Så begynder opdateringen ikke forfra fra begyndelsen. Systemet registrerer, hvor opdateringen blev afbrudt, og fortsætter der. 22

25 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 23

26 Menuer Menutræ Indstil destination Vis/slet destination Indstillinger G

27 ENKEL BRUGERINDSTILLING

28 02 Enkel brugerindstilling Menuer 02 Generelt Når navigationssystemet starter op, vælges brugerindstillingen Let. I tilstand Let er kun de vigtigste menuer med de mest almindelige funktioner tilgængelige. Hurtigmenu G I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under kørsel. udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 51 eller 60. Rullemenu Hovedmenu 1. Tryk på ENTER i Korttilstand. 2. Vælg symbol med eller. De fleste systemindstillinger kan foretages under Indstillinger i Hovedmenuen, mens andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen. Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og kan nås med et eller flere tryk på BACK-tasten. I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Let til Avanceret under: Indstillinger Systemvalg Brugermode. Målestok Der vises en menu med 2 alternativer. Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. G Vejledning Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning. G Trafikinformation 1 Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises Bladring I Bladring bevæges et trådkors over kortbilledet. Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at bevæge med navigeringsknappen. Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger trådkorset sig over kortet. Menu Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen. 1 Gælder ikke alle områder eller lande. 26

29 02 Enkel brugerindstilling Menuer Målestok (Scale) Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet bliver større eller man kan se flere detaljer. Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. Indstil som dest. (Set as destination) Vælger stedet markeret af korsmarkøren som destination med et tryk på ENTER. Vejvisningen starter med det samme

30 02 Enkel brugerindstilling Menutræ 02 Menuvalg Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit. Vis destination s. 32 Fjern destination s. 32 Indstillinger s. 33 Brugermode s. 33 Enkel/Avanceret Luk ned s. 9 Indstil destination s. 29 Vejledende stemme s. 33 Adresse s. 29 Kvinde/Mand Land By Gade Nr Vejledende volumen s. 33 Off/1/2/3/4/5 Sprog s. 33 Vejkryds Kort- & menufarve s. 33 Faciliteter s. 30 Sort/Krom/Blå/Mørke Land By Type Vis kort 2D/3D s. 33 Navn Distanceenhed s. 33 Sidste 20 s. 30 km/engelsk mil Sted på kort s

31 02 Enkel brugerindstilling Indstil destination Adresse Indstil destination (Set destination) Adresse (Address) 1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og tryk på ENTER. 2. Eller vælg mellem de senest valgte med. (For information om, hvordan tastaturet bruges, se side 19.) OBS Systemet begynder med Gade for at undgå misforståelser, når to nærliggende byer/ lokaliteter er vokset sammen. Alternativ 1 Vælg Gade (Street) uden at vælge by. Hvis gaden findes i flere byer, vises en liste med muligheder at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade. Alternativ 2 1. Start med at vælge By 2. Vælg derefter Gade. For mindre byer er der ikke lagt gadenavne ind i systemet. Du kan altid vælge byens centrum som destination. Angiv gadenummer Hvis den valgte adresse har et gadenummer, kan det angives for at præcisere destinationen. 1. Gå til linjen for Nummer, efter at gadenavnet er angivet, og tryk på ENTER. > Alternative gadenumre vises. 2. Angiv det ønskede gadenummer. 3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER. > Den valgte adresse ender i ruten. 4. Markøren ender på Start - Tryk på ENTER igen. > Vejledningen begynder. Alternativt: Gå til Start, og tryk på ENTER. > Vejledningen begynder med det samme. 02 Angiv gadenavn Systemet sætter først markøren på Gade (Street). Det senest valgte Land (Country) er forvalgt. Hvis det ikke er tilfældet: OBS Definitionen af by eller område kan variere fra land til land og også inden for det samme land. I nogle tilfælde henvises til en kommune, i andre tilfælde til en bydel. Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet vej til midten af den valgte gade. Vælg Bekræfter det indtastede nummer. Annuller Tilbage til det foregående billede. 29

32 02 Enkel brugerindstilling Indstil destination 02 Angiv vejkryds Påbegynd vejvisning Gå til Start vejledning for at begynde vejvisningen. Søgning på postnummer Indstil destination Adresse By I stedet for at søge i en by kan du vælge at søge inden for et postnummerområde. 1. Vælg By, og tryk på ENTER. 2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER. Søgning på faciliteter Indstil destination (Set destination) Faciliteter (Facilities) Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for faciliteter. Land (Country) Skriv og vælg land, og tryk på ENTER. By (City) Skriv og vælg by, og tryk på ENTER. Type (Type) Skriv og vælg type facilitet, og tryk på ENTER. Navn (Name) Skriv navn på en facilitet, eller vælg blandt alternativerne i menuen. 3. Vælg tal og tryk på ENTER, eller vælg fra listen over alternativer. Listen viser kun de faciliteter, der findes i den valgte by/det valgte område. 4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne med det valgte postnummer, og tryk på ENTER. 5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning til destinationen. Valg blandt seneste 20 Indstil destination Seneste 20 En liste med de seneste 20 destinationer vises. OBS Dette gælder også ved søgning efter faciliteter. Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m. Gå til den ønskede destination, og tryk på eller ENTER for at komme til undermenuen. Indstil som dest. Læg destinationen i rejseplanen. Slet sted Sletter stedet fra listen Sidste

33 02 Enkel brugerindstilling Indstil destination Sted på kort Indstil destination Sted på kort Flyt trådkorset med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen, se side Gå til Indstil som dest., og tryk på ENTER. OBS Man kan også søge efter et sted på kortet direkte med trådkorset ved hjælp af navigationsknappen i Korttilstand. 31

34 02 Enkel brugerindstilling Vis/slet destination 02 Vis destinationen på kortet Vis destination Tryk på ENTER for at få et oversigtskort over området, der er valgt som endelig destination. Slet destinationen Fjern destination 1. Tryk på ENTER for at komme til destinationen, der skal slettes. 2. Tryk på ENTER igen for at slette destinationen. 32

35 02 Enkel brugerindstilling Indstillinger Vejledende stemme Farve Brugermode Indstillinger Vejledende stemme Indstillinger Farve Indstillinger Brugermode 02 Vælg kvindelig eller mandlig vejledende stemme 1. Der findes 4 indstillinger for skærmens udseende - vælg den, der passer bedst. Skift mellem brugerindstillingerne Let og Avanceret. Vejledende volumen Indstillinger Vejledende volumen Vis kort Indstillinger Vis kort Vælg lydstyrke for talemeddelelse eller slå den helt fra. Kortet kan vises i 2D (lige ovenfra) eller 3D (skråt ovenfra). Sprog Indstillinger Sprog Afstandsenhed Indstillinger Afstandsenhed Vælg sprog til menuer, tekst- og talemeddelelser. Vælg, om afstanden skal vises i km eller Engelsk mil. 1 Gælder ikke Holland. Der vælges i stedet mellem sprogene Nederlands og Belgisch. 33

36 Menuer Menutræ Indstil destination Rejseplan Aktuel position Trafikinformation Indstillinger Simulering G

37 AVANCERET BRUGERINDSTILLING

38 03 Avanceret brugerindstilling Menuer 03 Generelt Når navigationssystemet starter op, vælges brugerindstillingen Avanceret. I tilstand Avanceret er der adgang til alle navigationssystemets indstillinger og funktioner. Hovedmenu Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og kan nås med et eller flere tryk på BACK-knappen. I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Avanceret til Let under: Indstillinger Brugermode Systemvalg Hurtigmenu G I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under kørsel. 1. Tryk på ENTER i Korttilstand. 2. Vælg symbol med eller. De fleste systemindstillinger kan foretages under Indstillinger i Hovedmenuen, mens andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen. Hurtig lagring af den aktuelle position Det er også muligt med et enkelt knaptryk at gemme det sted på kortet, hvor bilen befinder sig på et bestemt tidspunkt. Tryk på ENTER og hold knappen nede, indtil skærmbilledet skifter udseende. Derefter gemmes stedet med dette symbol. Justering af information, der er tilknyttet til positionen, foretages ved Gemt sted Redigér, se side 44. Rute/Målestok Der vises en menu med 4 alternativer. G Et tryk på ENTER på alternativet øverst giver et kort, der viser den resterende rute 1 fra den nuværende position frem til destinationen. Et tryk på ENTER på det andet alternativ giver et kort, der viser hele ruten 1 fra start frem til destinationen. Et tryk på ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. Hvis visning af to kort er valgt ses symbolet for målestok i hver ende af Hurtigmenuen - herved kan den respektive skala justeres individuelt. Vejledning Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning. G Kort/rute Ruteskitse Et tryk på ENTER viser en liste over kommende vejvisningspunkter. Ud over vejnavnet vises afstanden mellem vejvisningspunkterne samt manøvretypen. G Der skal være valgt en rute. 36

39 03 Avanceret brugerindstilling Menuer Et kort/to kort Et tryk på ENTER giver et stort eller to mindre kortbilleder over det aktuelle område. Der kan angives forskellige skalaer for det respektive kort. Overvågning 2 Giver mulighed for at gemme kortbilleder over 3 forskellige overvågningsområder, f.eks. stærkt trafikerede veje, hvor der ofte er trafikproblemer. Vælg Overvågn.1, 2 eller 3. For at se tidligere valgte overvågninger, se side 38. Omkørsel Viser en menu med Ej gade samt alternativerne km. G Undgå gader/veje Denne funktion fravælger gader eller veje fra en oprettet rute for f.eks. ikke at skulle køre gennem f.eks. et vejarbejdsområde, som du kender til. 1. Vælg Ej gade i Omkørselsmenuen, og tryk på ENTER. Der vises en liste over gader/ veje, som indgår i ruten. 2. Gå til den gade/vej, der skal undgås, og tryk på ENTER. 3. Hvis flere gader/veje skal undgås, skal du begynde med bruge til at gå til den første gade/vej i den gruppe, som skal undgås, og trykke på ENTER. Gå derefter til den sidste gade/vej i gruppen, som skal undgås, og tryk på ENTER. Systemet beregner dernæst en ny rute, der så vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige rute, efter de angivne strækninger er undgået og passeret. Undgå strækning inden for 1-80 km Denne funktion fravælger et helt område i den oprindelige rute, for f.eks. ikke at skulle køre gennem et tæt bebygget område med myldretidstrafik. Vælg et punkt i Omkørselsmenuen 1-80 km, og tryk på ENTER. Systemet beregner dernæst en ny rute, der så vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige rute, efter det angivne område er undgået og passeret. Man kan også undgå et område ved at markere en firkantet overflade direkte på kortet, se Undgå specific. områder under Indstillinger Rute valg på side 52. Trafikinformation 3 Viser en menu med forskellige alternativer, så der kan læses information om trafikproblemer inden for det område, der vises på skærmen. G Ændret målestok påvirker antallet af viste meddelelser, se side 64. Læs medd. Et tryk på ENTER giver mulighed for at bevæge sig mellem de trafikmeddelelser, der ses på skærmen. Vis alle Et tryk på ENTER viser alle meddelelser. Skjul alle Et tryk på ENTER skjuler alle meddelelser. Vis valgte Et tryk på ENTER giver mulighed for at vælge den type trafikmeddelelse, der skal vises på kortet. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side Kun i områder med modtagelse af trafikinformation. 3 Gælder ikke alle områder eller lande. 37

40 03 Avanceret brugerindstilling Menuer 03 Faciliteter Viser en menu med forskellige alternativer for at søge en facilitet. G Omkring bilen Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge omkring bilen. Se side 43 Ad ruten Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge langs ruten. Se side 43 Langs motorvej Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge efter rastepladser, benzintanke og restauranter, som er lettilgængelige langs motorvejen. Hvis en beregnet rute strækker sig over flere motorveje, søger systemet kun langs det motorvejsafsnit, man kører på. Rullemenu Bladring I Bladring bevæges et trådkors over kortbilledet. Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at bevæge med navigeringsknappen. Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger trådkorset sig over kortet. Menu Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen. Målestok (Scale) Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet bliver større eller man kan se flere detaljer. Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. Indstil som dest. (Set as destination) Vælger stedet markeret af trådkorset som destination. Tryk på ENTER. Vejvisningen starter med det samme. Faciliteter omkring (Facilities around) Der vises en menu. Vælg mellem Seneste 5 og Alle typer for at søge efter faciliteter i det nærmeste område. Læs trafikmedd. (Read traffic msg.) Søger efter aktuelle trafikmeddelelser i området. Overvågning (Set for surveill.) 3 Et tryk på ENTER viser en menu med forskellige alternativer. Vælg mellem Overvågning 1, 2 eller 3, og tryk på ENTER for at gemme det kortbillede, du ønsker som overvågningsområde, f.eks. stærkt trafikerede veje, hvor der ofte er trafikproblemer. Aktivering af kortet Vælger kortalternativ i Hurtigmenuen. Vælg den ønskede overvågning. Gem sted (Store location) Gem det valgte sted, som senere kan genfindes under: Indstil destination Gemte steder 3 Gælder ikke alle områder eller lande. 38

41 03 Avanceret brugerindstilling Menuer Følge vej på rute Med den indbyggede "magnetfunktion" er det nemt at følge en lagt rute. Hvis du holder en enkelt knap inde, følger trådkorset automatisk ruten, uanset hvordan ruten svinger og ændrer kompasretning. Den ene af trådkorsets linjer viser, hvilken knap der skal vælges, ved at være federe end den anden. 03 Med knap eller følges ruten automatisk. Hvis der ikke ønskes nogen "magnetfunktion", slås trådkorsets fede linje fra ved at scrolle trådkorset nogle millimeter væk fra den markerede rute - derefter er scrollfunktionen igen normal. Med knap eller følges ruten automatisk. 39

42 03 Avanceret brugerindstilling Menutræ 03 Menuvalg Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit. Indstil destination s. 42 Adresse Land By Gade Nr Vejkryds s. 42 Sidste 20 Tilføj til rejseplan/info./ Slet sted/slet alt Returrejse Se rejseplan s. 45 s. 45 Sted på kort s. 45 Breddegr/længdegr s. 46 Rejseplan s. 47 Start vejledning s. 42 Adresse Se Adresse under Indstil destination s. 42 Aktuel position s. 50 Indstillinger s. 51 Trafikinformation Dynamisk ruteguide Trafikinfoudvalg Søge stationer Nulstil til standard s. 51 Faciliteter Facilitet efter navn Omkring bilen Ad ruten Omkring sted på kort Langs en gade s. 30 Tilføj til rejseplan Se Adresse under Indstil destination Rutevalg Se Rute valg under Indstillinger s. 47 s. 52 Rute valg Rute Undgå motorveje/betalingsveje/færger/biltog/ trafikproblemer/tidsbegr. veje/angivne områder Nulstil til standard s. 52 Gemte steder Tilføj til rejseplan/info./ Sortér/Slet sted s. 44 Slet rejseplan s. 47 Næste destination s

43 03 Avanceret brugerindstilling Menutræ Kortvalg s. 53 Systemvalg s. 55 Facilitetsudvalg Vejledende stemme Kort Vejledende volumen Kortvisning, højre Kortvisning, venstre Sprog Menufarve 03 Kompas Kortfarve Aktuelt sted Pauseskærm Nulstil til standard Hjælp Vejledningsvalg Resterande tid/distance Alarm ved hændelse Advarsel betalzone Nulstil til standard s. 54 Distanceenhed Brugermode Dato & tid info GPS-information Om Nulstil til standard Start demo s. 57 Luk ned s. 9 41

44 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination 03 Adresse 1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og tryk på ENTER. 2. Eller vælg mellem de senest valgte med. (For information om, hvordan tastaturet bruges, se side 19.) OBS For mindre byer er der ikke lagt gadenavne ind i systemet. Du kan altid vælge byens centrum som destination. Angiv gadenummer Hvis den valgte adresse har et gadenummer, kan det angives for at præcisere destinationen. Gå til linjen for Nummer, efter at gadenavnet er angivet, og tryk på ENTER. Indstil destination (Set destination) Adresse (Address) Systemet begynder med Gade for at undgå misforståelser, når to nærliggende byer/ lokaliteter er vokset sammen. Alternativ 1 Vælg Gade (Street) uden at vælge by. Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet vej til midten af den valgte gade. Alternativt: 1. Angiv det ønskede gadenummer. > Alternative gadenumre vises. Hvis gaden findes i flere byer, vises en liste med muligheder at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade. Alternativ 2 1. Begynd med at vælge By. 2. Vælg derefter Gade. 2. Gå til Vælg, og tryk på ENTER. Annuller Tilbage til det foregående billede. Angiv vejkryds Gå til Vejkryds (Junction) og vælg en gade, der krydser den valgte gade. Angiv gadenavn Systemet sætter først markøren på Gade (Street). Det senest valgte Land (Country) er forvalgt. Hvis det ikke er tilfældet: OBS Definitionen af by eller område kan variere fra land til land og også inden for det samme land. I nogle tilfælde henvises til en kommune, i andre tilfælde til en bydel. Påbegynd vejvisning 1. Gå til Start vejledning for at begynde vejvisningen. 2. Gå til Vælg for at lægge den valgte adresse i rejseplanen. Information Giver oplysninger om destinationen. 42

45 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination Søgning på postnummer OBS Dette gælder også ved søgning efter faciliteter. Facilitet efter navn (Facility by name) Søgning på faciliteter 03 Indstil destination (Set destination) Adresse (Address) By (City) I stedet for at søge i en by kan du vælge at søge inden for et postnummerområde. 1. Vælg By, og tryk på ENTER. 2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER. 3. Vælg tal og tryk på ENTER, eller vælg fra listen over alternativer. 4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne med det valgte postnummer, og tryk på ENTER. 5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning til destinationen. Indstil destination (Set destination) Faciliteter (Facilities) Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m. Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for at angive facilitet. Indtast navnet på en facilitet, eller vælg blandt mulighederne i menuen. Listen viser kun de faciliteter, der findes i den valgte by/det valgte område. Omkring bilen (Around the car) Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer. Systemet søger efter faciliteter omkring bilen (radius på max. 100 km). Søgningen afbrydes, når der er fundet 40 faciliteter. Ad ruten (Along the route) Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer. Når der er angivet en destination, kan systemet søge efter faciliteter i et område langs ruten (op til 1 km fra ruten). 43

46 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination 03 Omkring sted på kort (Around point on map) Systemet søger på samme måde som Omkring bilen, men omkring et valgt punkt på kortet. 1. Flyt trådkorset rundt på kortet med navigeringsknappen. 2. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen. Langs en gade (Along a street) Systemet søger langs en angivet gade. OBS Man kan også søge efter faciliteter omkring bilen, langs ruten eller langs motorvejen via Genvejsmenuen, se side 26. Facilitetstyper/forskellige kategorier Indstil destination Facilitet efter navn Interessepunkter Systemet sætter først markøren på Type. Det senest valgte Land er forvalgt. Hvis det ikke er tilfældet: 1. Gå til Land og/eller By, og tryk på ENTER. Eller vælg mellem de senest valgte med. 2. Gå til Navn, og tryk på ENTER for at angive et facilitetsnavn uden at angive en by. 3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER. 4. Gå derefter til Start vejledning, og tryk på ENTER for at få vejvisning til destinationen. OBS For at præcisere søgningen skal du først vælge By, og derefter gå videre til Navn. Der er underkategorier, f.eks. restauranter, til at forenkle søgningen. Oplysninger om facilitet Under Information vises adresse, koordinater og i nogle tilfælde også telefonnummer til faciliteten. Hvis bilen har indbygget telefon, er også funktionen Opkald aktiveret. Opkald Telefonen ringer op til det angivne nummer. Kort Viser facilitetens placering på kortet. Andre faciliteter F.eks. har lufthavne ofte restauranter, benzinstationer osv. i direkte tilknytning til lufthavnen. I stedet for at søge på Restaurant i hovedmenuen kan du vælge Restaurant direkte under den valgte Lufthavn. At undgå alternativerne uden lufthavnsområdet forenkler søgningen og gør den hurtigere. Gemte steder Indstil destination Gemte steder Et gemt sted er en tidligere gemt destination, f.eks. hjemmeadresse, yndlingsrestaurant, lufthavn, Volvo-forhandler. Information om, hvordan et sted gemmes, se side 48. Vælg mellem de gemte steder, og tryk på eller ENTER for at komme til undermenuen. Tilføj til rejseplan Lægger det lagrede sted i rejseplanen. Information Giver oplysninger om gemt sted. Rediger Ændre navn, tilføje lyd osv. på gemt sted. Se følgende overskrift Tilføj information om gemt sted. Sortér Sortering af gemte steder efter ikon eller navn. 44

47 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination Slet sted Sletning af et gemt sted. Slet alt Sletning af alle gemte steder. Flyt position for gemt sted 1. Vælg Redigér, brug til at gå til Juster, og tryk på ENTER for at angive en ny position for det gemte sted på kortet. 2. Flyt trådkorset med navigeringsknappen til den nye position, og tryk på ENTER. 3. Vælg derefter Gem sted, og tryk på ENTER for at gemme stedet. Tilføj information om gemt sted Vælg Rediger,, brug til at gå til Tilføj info., og tryk på ENTER for at tilføje yderligere information om det gemte sted. Hvert gemt sted kan forsynes med følgende information: Alarm Til/Fra (...for at advare føreren om, at han nærmer sig stedet) Ikon Navn Adresse By Land Tlf. URL Vælg blandt de seneste 20 Indstil destination Seneste 20 En liste med de seneste 20 destinationer vises. Gå til den ønskede destination, og tryk på eller ENTER for at komme til undermenuen. Tilføj til rejseplan Læg destinationen i rejseplanen. Information Giver oplysninger om destinationen. Slet sted Sletter stedet fra listen Sidste 20. Slet alt Sletter alle adresser fra listen Sidste 20. Tilbagetur Indstil destination Tilbagetur Vælg Start vejledning, og tryk på ENTER. Systemet begynder at vise vej tilbage til stedet, hvor Start vejledning sidst blev valgt. Søgning via sted på kort Indstil destination Sted på kort 1. Flyt trådkorset med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen. 2. Vælg Indstil som dest., se side 38. OBS Man kan også søge efter et sted på kortet direkte med trådkorset ved hjælp af navigationsknappen i Korttilstand

48 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination Søgning via breddegrad/længdegrad Indstil destination Breddegr/længdegr Annuller Tilbage til det foregående billede Vælg en destination ved at angive destinationens koordinater. 2. Angiv breddegrad ved hjælp af navigeringsknappen, vælg N for nordlig eller S for sydlig. OBS London ligger på længdegrad 0 (nul). Lokaliteter vest for Londons længdegrad angives med W (vest), mens lokaliteter øst for denne angives med E (øst). 3. Gå til linje 2, og angiv længdegrad. Vælg E for østlig eller W for vestlig. Tryk på OK > Viser stedet for de angivne koordinater på kortet. 4. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen. 5. Gå til Indstil som dest., og tryk på ENTER for at vælge stedet som destination. 6. Tryk på BACK for at komme tilbage til indtastning af koordinater. 46

49 03 Avanceret brugerindstilling Rejseplan Lav en rejseplan Start vejledning (Start guidance) Bring orden i rejseplanen 03 Destination/mellempunkt Menuvalget Rejseplan (Itinerary) bliver først tilgængeligt, efter en destination er indtastet. Lav en rejseplan med flere mellempunkter for at slippe for at angive den ene destination efter den anden under rejsen. Der kan angives op til seks mellempunkter og en endelig destination i en rejseplan. Rejseplan (Itinerary) Begynder at vise vej til destinationen. Tilføj til rejseplan (Add to itinerary) Her tilføjes yderligere mellempunkter til rejseplanen, se side 42. Vejvisningsindstilling (Route options) Indstillinger for prioritering af vejvalg, se side 52. Slet, rejseplan (Clear itinerary) Sletter hele rejseplanen. Rejseplan (Itinerary) Vælg en indtastet destination, og tryk på ENTER eller for at komme til undermenuen. Information (Information) Giver oplysninger om destinationen. Slet (Delete) Sletter destinationen fra rejseplanen. Flyt (Move) Ændrer destinationens placering i rejseplanen. Juster sted (Adjust) Ændrer destinationens position på kortet. Gem (Store) Gemmer destinationen, der bliver tilgængelig under Gemte steder. 47

50 03 Avanceret brugerindstilling Rejseplan Slet i rejseplanen Rejseplan (Itinerary) Gem et sted på kortet 03 Sletter hele rejseplanen Alle mellempunkter og den endelige destination fjernes. Gå direkte til Slet, rejseplan, og tryk på ENTER. Sletning af mellempunkt i rejseplanen 1. Vælg et af de indtastede mellempunkter, og tryk på ENTER eller for at komme til undermenuen. 2. Gå til Slet, og tryk på ENTER. OBS Passerede mellempunkter slettes automatisk fra rejseplanen. Gem til genanvendelse Der kan gemmes op til 250 destinationer til genanvendelse i andre rejseplaner. Et akustisk signal, der gør føreren opmærksom på, at han nærmer sig det gemte sted og at yderligere information kan knyttes til det gemte sted, se side 45 - Tilføj information om gemt sted. Rejseplan (Itinerary) Gemme et sted fra rejseplanen 1. Gå med navigeringsknappen til den destination, du vil gemme, og tryk på ENTER eller for at komme til undermenuen. 2. Vælg Gem, og tryk på ENTER. 3. Vælg det symbol, der skal vises på kortet, med navigeringsknappen, og tryk på ENTER. 4. Indtast det ønskede navn. 5. Gå til Gem (Store), og tryk på ENTER. Korttilstand (Scroll menu) 1. Gå med navigeringsknappen i Bladring til det punkt, der skal gemmes, og tryk på ENTER. 2. Vælg Gem sted (Sore location) i Rullemenuen, og tryk på ENTER. 3. Vælg det symbol, der skal vises på kortet, med navigeringsknappen, og tryk på ENTER. 4. Indtast det ønskede navn. 5. Gå til Gem, og tryk på ENTER. Et aktuelt sted kan også lagres hurtigt, f.eks. under kørslen, med et enkelt knaptryk, se side 36 - Hurtig lagring af den aktuelle position. 48

51 03 Avanceret brugerindstilling Rejseplan Næste destination i rejseplanen 2. Tryk på ENTER igen, når flere destinationer er angivet, for at få information og for at se dem på kortbilledet. 3. Gå til Kort (Map), og tryk på ENTER for at se kortbilledet over området. 03 Næste destination (Next destination) Kortbilledet viser den næste destination. 1. Tryk på ENTER eller for at få information om destinationen, f.eks. navn, resterende rejsetid eller afstand fra den nuværende position til destinationen. 49

52 03 Avanceret brugerindstilling Aktuel position Nuværende position 03 Aktuel position (Current position) Kortbilledet viser bilens position. Tryk på ENTER eller for at få oplysninger om stedet, f.eks. navn og koordinater. GPS Angiver, hvor mange satellitter systemet er i kontakt med. 50

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) INSTRUKTIONSBOG Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Farve Grøn Rød Brun Mørkegrå G032523 Tekst og symboler på

Læs mere

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) INSTRUKTIONSBOG Problem ved næste vejvisningspunkt Rutens destination Navn på næste vej/gade Udelukket område for rute Facilitet

Læs mere

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) INSTRUKTIONSBOG Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Grøn Rød Brun Mørkegrå Mørkegrøn G040918 Tekst

Læs mere

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION ROAD AND TRAFFIC INFORMATION RTI Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå Hvid Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt

Læs mere

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition VOLVO S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition INSTRUKTIONSBOG Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå

Læs mere

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade

Læs mere

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Vejtype Motorvej Farve Orange Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Interessepunkt (Restaurant)

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Interessepunkt (Restaurant) Planlagt rutes slutdestination

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Vejtype Motorvej Farve Orange Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Facilitet/interessepunkt

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Facilitet/interessepunkt (POI) Planlagt rutes slutdestination

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning AXION ANV2015EU Navigation software August 2012, ver. 1.0 Tak fordi du har valgt ANV2015EU som din navigation. Start med at bruge den med det samme. Dette dokument er en detaljeret

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning HERE Drive

Brugervejledning HERE Drive Brugervejledning HERE Drive 1.0. udgave DA HERE Drive HERE Drive guider dig til det sted, du vil hen, med rutevejledning sving for sving og taleinstruktioner. Du kan: finde vej i dit hjemland eller det

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK Brugervejledning Funktionsvejledning Tjekliste Software version 5.3.5 eller nyere Rev E DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Tjekliste... 3 2.1 Tjekliste-siden... 3 2.1.1 Kvittér for en opgave... 4

Læs mere

1. Indledning. Sikkerhedsforanstaltninger. Dansk. Advarsel

1. Indledning. Sikkerhedsforanstaltninger. Dansk. Advarsel Owner s manual Mode d emploi Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Guía de usuario Ägarhandbok Manual do utilizador Brugervejledning NAX983HD HDD NAVIGATION SYSTEM SYSTEME DE NAVIGATION

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Kort IOS 9 December 2015

Kort IOS 9 December 2015 Kort IOS 9 December 2015 Kapitel 1 Kort IOS 9 Kort tager en en helt ny drejning Kort giver dig talt rutevejledning, interaktive 3Doversigter og den imponerende Flyover-funktion. Alt sammen i en smuk vektorbaseret

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

RoAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (rti)

RoAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (rti) VOLVO S60 RoAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (rti) INSTRUKTIONSBOG Road and Traffic Information RTI er et trafikinformations- og vejvisningssystem, som er udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en

Læs mere

Tekst og symboler på kortet Bilens aktuelle position + trykpunkt for at åbne rejseplan. Målestok. Liste med rejseplanens vejvisingspunkter

Tekst og symboler på kortet Bilens aktuelle position + trykpunkt for at åbne rejseplan. Målestok. Liste med rejseplanens vejvisingspunkter WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Tekst og symboler på kortet Bilens aktuelle position + trykpunkt for at åbne rejseplan Målestok Liste med rejseplanens vejvisingspunkter Kørestrækning til destinationen/ankomsttid

Læs mere

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO S60 og V60 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) INSTRUKTIONSBOG Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange (Grøn kan forekomme) Rød Brun Mørkegrå Mørkegrøn

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Destinationer/slutdestination. Delmål. Punkt for vejvisning. Bilen (blå trekant) på planlagt rute. Trafikproblem med information

Destinationer/slutdestination. Delmål. Punkt for vejvisning. Bilen (blå trekant) på planlagt rute. Trafikproblem med information WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Destinationer/slutdestination Delmål Punkt for vejvisning Bilen (blå trekant) på planlagt rute Trafikproblem med information Minimerer (udvidet visning) eller maksimerer (fuldskærm)

Læs mere

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden.

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. ONIX og ION QUICK START GUIDE Tænd enheden tænd/sluk Tryk i øverste højre hjørne af status bjælke for at slukke enheden. Vælg sluk. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. Åben Startskærmen

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM skærm skærm 2 skærm 3 skærm 4 skærm 5 skærm 6 skærm 7 Opstart ADVARSEL/accepter Alle indstillinger Kort og køretøj Køretøj Bil/MC/Pil eller andet symbol Kortvisning

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere