C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI"

Transkript

1 C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

2 Problem ved næste vejvisningspunkt Rutens destination Navn på næste vej/gade Udelukket område for rute Facilitet (benzinstation) Beregnet afstand til destinationen Beregnet rejsetid til destinationen eller klokkeslæt ved ankomst (ETA) Målestok Planlagt rute Nuværende vejs/gades navn Planlagt rutes mellempunkt Vejtype Farve Motorvej Grøn Hovedvej Rød Mindre hovedvej Mørkegrå Almindelig vej Lysegrå Tekst og symboler på skærmen Gemt sted (valgfrit symbol og tekst) Afstand til næste vejvisningspunkt G Næste vejvisningspunkt Kendt vartegn Bilens position Tilbagelagt planlagt rute Planlagt rutes startpunkt Trafikinformation Vejstrækning berørt af trafikinformation Pil på ydre kompasring angiver retning mod destinationen Kompas

3 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald alternative ruter. Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan, søge efter faciliteter langs ruten, lagre særlige steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede en frem til destinationen. Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv dig frem. For at du skal trives med systemet, anbefaler vi også, at du sætter dig ind i indholdet af denne instruktionsbog. Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere bidrager Volvos navigationssystem til en forbedring af miljøet. Licensaftale NAVTEQ DATABASE Nærmere oplysninger til slutbrugere, se side 76.

4 Indhold 01 Lær dit navigationssystem at kende Vejledningen... 8 Før du begynder... 9 Menuer Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner XC Betjeningsknapper Tastatur Visningsindstillinger og talemeddelelse Hovedenhed, opdatering, vedligehol delse Enkel brugerindstilling Menuer Menutræ Indstil destination Vis/slet destination Indstillinger Avanceret brugerindstilling 03 Menuer Menutræ Indstil destination Rejseplan Aktuel position Trafikinformation Indstillinger Simulering

5 Indhold 04 Trafikinformation 04 Generelt Undgå trafikproblemer Valg af information Læs informationen Sender Symboler på kortet Vartegn og vejnumre Symboler 05 for faciliteter Spørgsmål og svar 06 Hyppige spørgsmål EULA - Licensaftale Ophavsret

6 Indhold 07 Alfabetisk stikordsregister Alfabetisk stikordsregister

7 Indhold 5

8 Vejledningen... 8 Før du begynder... 9 Menuer Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner C Komponentplacering og funktioner XC Betjeningsknapper Tastatur Visningsindstillinger og talemeddelelse Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse G

9 LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE

10 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Vejledningen Generelt om vejledningen I vejledningen beskrives generelt funktioner for alle markeder, men også markedsspecifik information kan forekomme. Vejledningen er, lige som systemet, opdelt i brugerindstillingerne Let og Avanceret. Menuvalg/Stier Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i vejledningen med lidt større, grå tekst, f.eks. Indstil destination. Stier i menutræer angives f.eks. som: Ændringer i bogen Specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel. Volvo Car Corporation Indstil destination Adresse By Særskilt tekst OBS Tekster markeret med "Bemærk" giver råd eller tips, der letter brugen af f.eks. features og funktioner. Fodnote I vejledningen gives der information i fodnoter længst nede på siden eller i direkte tilslutning til en tabel. Denne information er et tillæg til den tekst, som den gennem tallet henviser til. 8

11 01 Lær dit navigationssystem at kende Før du begynder 01 Generelt Navigationssystemet kan bruges, uden at der er valgt en destination. Et kort med bilens position vises på skærmen, hvor bilen er markeret med en blå trekant. Systemet opdateres løbende og kan derfor indeholde funktioner, som ikke er beskrevet i denne bog. Systemets indhold kan variere fra land til land, og visse menuvalg er af tekniske årsager ikke tilgængelige i alle lande. Opstart Systemet begynder med at vise et skærmbillede, som skal bekræftes med ENTER, efter indstilling Let (Easy mode) eller Avanceret (Advanced mode) er valgt. Kortindstilling Efter Opstart vises Hovedmenuen et kort øjeblik, inden skærmen går over til Korttilstand, hvor det aktuelle kortbillede dækker hele skærmen. Tryk på BACK for at aktivere Hovedmenuen, se side 26. Tryk på ENTER for at aktivere Hurtigmenuen, se side Tryk på navigeringsknappen for at aktivere rulleindstilling, f.eks. for at se dele af kortet, der ligger uden for skærmen. 2. ENTER i denne indstilling aktiverer rullemenuen, se side 26. Indstillinger Systemet leveres med grundindstillinger, men starter med de indstillinger, der senest er foretaget. Hvis en indstilling er ændret, og der ønskes nulstilling til fabriksindstillingen, påvirker det kun den aktuelle funktion. Der er ingen funktion, der tilbagestiller alle indstillinger samtidigt. Tænd/sluk Tænd Systemet tændes automatisk, når startnøglen/-håndtaget 1 drejes til position I eller II. Hvis systemet er blevet slukket manuelt, skal det også tændes manuelt som følger: 1. Startnøglen/-håndtaget skal være i position I eller II (se bilens instruktionsbog). 2. Tryk på ENTER eller BACK. 3. Skærmen aktiveres. Systemet har måske brug for et par sekunder til at registrere bilens position og bevægelse. Sluk Systemet slukkes automatisk, når startnøglen drejes til position 0. Systemet kan slukkes manuelt, så det ikke starter automatisk, næste gang startnøglen drejes til position I som følger: 1. Tryk på BACK for at nå Hovedmenuen. 2. Gå til Luk ned med navigeringsknappen. 3. Tryk på ENTER. 4. Skærmen slukkes. 1 Bruges i stedet for startnøgle i biler med Keyless-system. 9

12 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Før du begynder OBS Systemet er også tilgængeligt, når motoren er slukket. Vær derfor opmærksom på, at intensiv brug af navigationssystemet med motoren slukket kan aflade startbatteriet. Enkel/Avanceret indstilling Når navigationssystemet starter, vælges den ønskede brugerindstilling. Let I denne tilstand er kun de vigtigste menuer tilgængelige. Egner sig f.eks. til blot at komme fra punkt A til B. Avanceret I denne tilstand er der adgang til samtlige indstillinger og funktioner. Demo (simuleret vejvisning) For at få et overblik over, hvordan en vejvisning fungerer, kan man angive en destination. Når bilen holder stille, kan vejvisning til den angivne destination simuleres. Funktionen er kun tilgængelig i Avanceret-tilstand. For mere information om Demo, se side 57. Skift mellem indstillinger Det er muligt at skifte mellem Let og Avanceret -indstilling under Indstillinger. Indstillinger foretaget i Let-tilstand følger ikke med til Avanceret-tilstand og omvendt, men gemmes kun i den pågældende tilstand. Se på næste side, hvilke menuer der adskiller de to alternativer. 10

13 01 Lær dit navigationssystem at kende Menuer 01 Menuvalg i to niveauer Enkel-tilstand Indstil destination Adresse Faciliteter Sidste 20 Sted på kort Vis destination Fjern destination Indstillinger Vejledende stemme Vejledende volumen Sprog Farve Vis kort Brugermode Luk ned For information om samtlige mulige menuvalg i tilstand Enkel, se side 28. Menuvalg i to niveauer Avanceret tilstand Indstil destination Rejseplan Adresse Faciliteter Gemte steder Sidste 20 Returrejse Sted på kort Breddegr/længdegr Start vejledning Tilføj til rejseplan Rutevalg Slet rejseplan Næste destination Adresse Aktuel position Indstillinger Luk ned Trafikinformation Rute valg Kortvalg Vejledningsvalg Systemvalg Start demo For information om samtlige mulige menuvalg i tilstand Avanceret, se side

14 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Komponentplacering og funktioner C30 G

15 01 Lær dit navigationssystem at kende Komponentplacering og funktioner C30 01 Hovedenhed Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22. Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Lagring af kortdata Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og software. OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden. Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FM-antennen. Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle gange kan være nødvendig, se side 22. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60. Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer fra de forreste højttalere. Tastatur Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer. For mere information, se side 18. Skærm På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 22 IR-modtager IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved billedskærmen på højttalergitteret. For mere information, se side

16 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Komponentplacering og funktioner C

17 01 Lær dit navigationssystem at kende Komponentplacering og funktioner C70 01 Hovedenhed Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22. Hovedenheden sidder monteret i handskerummet og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Lagring af kortdata Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og software. OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden. Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FM-antennen. Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle gange kan være nødvendig, se side 22. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60. Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer fra de forreste højttalere. Tastatur Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer. For mere information, se side 18. Skærm På billedskærmen vises kort og gives detaljerede oplysninger om vejvalg, afstand, menuer m.m. Vedr. pleje af skærmen, se side 22 IR-modtager IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder ved billedskærmen på højttalergitteret. For mere information, se side

18 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Komponentplacering og funktioner XC90 16

19 01 Lær dit navigationssystem at kende Komponentplacering og funktioner XC90 01 Hovedenhed Systemet er harddiskbaseret. For mere information, se side 22. Hovedenheden sidder monteret under førersædet og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Lagring af kortdata Dvd-afspiller til opdatering af kortdata og software. OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. GPS- og TMC-modtager er indbygget i hovedenheden. Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FM-antennen. Systemets dækningsområde er under stadig udbygning, hvorfor opdatering nogle gange kan være nødvendig, se side 22. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 60. Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer fra de forreste højttalere. Tastatur Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Det bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer. For mere information, se side 18. Skærm På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m. For pleje af skærmen, se side 22. IR-modtager IR-modtageren for fjernbetjeningen sidder i lydanlæggets betjeningspanel. For mere information, se side

20 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Betjeningsknapper Placering, tastatur og IR-modtager Tastatur på rat/fjernbetjening BACK Fortryder det seneste valg eller går tilbage i menustrukturen. "Vent venligst" G Navigationssystemet betjenes med rattets tastatur eller fjernbetjeningen. Tastaturet er placeret på rattets højre bagside. Fjernbetjeningen rettes mod IR-modtageren, der befinder sig på højttalergitteret ved billedskærmen eller i lydanlæggets betjeningspanel (kun XC90). OBS Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller R03- batterier. Prøv først at skifte til nye batterier, hvis fjernbetjeningen ikke virker. Knappanelet på rattet og på fjernbetjeningen har de samme funktioner. Knappanelet bruges til at bevæge sig mellem forskellige menualternativer, bekræfte valg og gå tilbage i menuer. Udformningen kan variere fra model til model. Navigeringsknap Navigeringsknappen - tastaturets styrepind eller fjernbetjeningens piletaster,, og - bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter. Navigeringsknappen flytter også markøren (trådkorset) på kortet. ENTER Bekræfter eller aktiverer valg. I nogle situationer har systemet brug for et par sekunder ekstra til at udføre en beregning. Så vises et symbol på skærmen. OBS Når symbolet for beregning ses, kan systemet ikke modtage kommandoer fra navigerings-, ENTER- eller BACK-knappen. 18

21 01 Lær dit navigationssystem at kende Tastatur 01 Indføre og vælge valgmuligheder Tastaturet bruges mange steder blandt menuerne til at angive specifikke oplysninger, f.eks. type facilitet, land, by, gadeadresse, gadeeller postnummer. 1. Vælg bogstaver med navigeringsknappen, og tryk på ENTER. > Hvis der ikke er yderligere alternativer, udskrives resterende bogstaver i navnet automatisk. Listen nederst på skærmen viser de tre første mulige alternativer, der kan vælges med de indtastede bogstaver. 2. Ved brug af kan man komme direkte ned til listen over alternative navne. 3. Vælg alternativ, og tryk på ENTER. Rullelisten yderst til højre på listen viser, at der er flere alternativer på listen end dem på skærmen. Tallet (110) angiver hvor mange. 1. Gå tilbage fra alternativlisten til tegnoversigten med BACK. 2. Slet de indtastede bogstaver ét ad gangen med BACK. Generel søgning Søgefunktionen er altid til rådighed og fungerer altid på samme måde, uanset hvor man befinder sig i menuerne, hvor der skal angives et sted. Ved at trykke på ENTER under en indtastning vises alle svarkombinationer for det pågældende alternativ: by, gade, facilitet m.m. Hvis man f.eks. søger på London Airport, fremkommer samtlige kombinationer med London efter indtastning af LO. Jo mere specifik søgningen er, desto færre svarmuligheder får man, og desto lettere bliver det at vælge. En søgning med LO giver også svar som f.eks. Restaurant Lou Trivalou, da også alternativer indeholdende flere ord adskilt med mellemrum medtages i søgningen. 19

22 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Visningsindstillinger og talemeddelelse 20

23 01 Lær dit navigationssystem at kende Visningsindstillinger og talemeddelelse 01 Forskellige visningsindstillingers udseende Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke symboler der er valgt til visning m.m. Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan forekomme på skærmen, findes på omslagets inderside. Faciliteter langs motorvej. Funktionen er tilgængelig, selv om du ikke har indtastet en destination. Vises kun ved kørsel på det aktuelle motorvejsafsnit. Tryk på ENTER på symbolet for Faciliteter længst til højre i hurtigmenuen, se side 37. Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre del forstørrer kørsel i næste vejkryds. (Alternative vejbaner vises kun for større veje.) Situationen suppleres altid af en talemeddelelse. Der er valgt to kort som visningsindstilling. Billedet viser det samme kortbillede, men med forskellige skalaer. Vises efter ENTER på symbolet for Kort/Rute i hurtigmenuen, se side 36. Rulleindstilling, se side 26 og 38. Talemeddelelse Efter at en destination er angivet, vejledning er aktiveret og et vejkryds eller en frakørsel nærmer sig, giver systemet en talemeddelelse om afstand og type manøvre. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset. Talemeddelelsen gentages tættere på vejkrydset. Vejledning med talemeddelelse kan til enhver tid hentes med ENTER på hurtigmenuens symbol for Vejledning, se side 26 og 36. OBS I nogle tilfælde, f.eks. ved samtale i biltelefon, erstattes en talemeddelelse med et pling. Vejafgifter I nogle områder er der vejafgifter. Når en vejafgift nærmer sig, gives der en talemeddelelse om det. For at få meddelelsen skal en destination være indført. Kompas Kortskærmen kan vise kompasset på to måder: - Med kompasretning nord altid opad. - Med kørselsretningen altid opad. Kompasnålens røde spids peger mod nord på kortet, og den hvide peger mod syd. Den grå destinationspil i kompassets ydre ring peger mod den valgte destination. Gå til Indstillinger Kortvalg Kortets retning for at vælge, hvordan kortets retning skal vises, og til Kompas for hvordan kompasset skal vises, se side

24 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 Hovedenhed, opdatering, vedligeholdelse Hovedenhedens indhold Alle kortdata er på forhånd lagt på hovedenhedens harddisk. Ved leveringen er der ingen dvd i enheden, først ved en eventuel opdatering af kortdata bruges en dvd (se anvisningerne på emballagen). Der udgives med jævne mellemrum dvd'er med flere og opdaterede data. Kontakt en Volvo-forhandler for oplysninger om den seneste udgave. Se også for yderligere information om kort m.m. I tilfælde af faktiske fejl eller andre bemærkninger om kortene anbefales det at kontakte kortleverandøren NavTeq direkte, se OBS Hovedenhedens dvd-afspiller er kun beregnet til Volvos kortdiske. Pleje af skærmen Billedskærmen rengøres med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet med rent vand eller et mildt vinduespudsemiddel. Pleje af dvd'er Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed. Når de ikke er i brug, bør de opbevares i deres emballager. De bør ikke opbevares, hvor der er fugtigt eller meget varmt, i direkte sollys eller støvede omgivelser. Opdatering med dvd OBS Sørg for, at bilens elforsyning er opretholdt, da en opdatering kan tage op til ca. 2 timer. Hvis dvd'en ud over nye kortdata indeholder ny software, starter den del først. Det er muligt at køre bilen, samtidig med at kortdataene opdateres, men systemet kan ikke bruges, mens opdateringen foregår. 1. Tænd for systemet. 2. Hvis der sidder en dvd i enheden, skal den tages ud. 3. Isæt dvd'en med opdateringen. Hvis der er flere dvd'er, skal de isættes i nummerorden. 4. Systemet opdateres nu automatisk. Under processen vises oplysninger om, hvor langt den er kommet. 5. Efter opdateringen skal dvd'en med den seneste opdatering blive i enheden. Hvis der er mere end én dvd, skal nr. 1 bruges. Hvis dvd'en tages ud af hovedenheden, ophører systemet med at fungere. Hvis der slukkes for systemet under opdateringen, fortsætter den automatisk, næste gang der tændes for systemet. Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde give systemet nye funktioner. Når opdateringen er færdig, vises startbilledet på skærmen. Afbrudt opdatering Hvis opdateringen afbrydes, kan den genoptages. Ved efterfølgende opstart skal alternativet Forts. kortopdat. vælges på Navigationsmenuen. Så begynder opdateringen ikke forfra fra begyndelsen. Systemet registrerer, hvor opdateringen blev afbrudt, og fortsætter der. 22

25 01 Lær dit navigationssystem at kende 01 23

26 Menuer Menutræ Indstil destination Vis/slet destination Indstillinger G

27 ENKEL BRUGERINDSTILLING

28 02 Enkel brugerindstilling Menuer 02 Generelt Når navigationssystemet starter op, vælges brugerindstillingen Let. I tilstand Let er kun de vigtigste menuer med de mest almindelige funktioner tilgængelige. Hurtigmenu G I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under kørsel. udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side 51 eller 60. Rullemenu Hovedmenu 1. Tryk på ENTER i Korttilstand. 2. Vælg symbol med eller. De fleste systemindstillinger kan foretages under Indstillinger i Hovedmenuen, mens andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen. Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og kan nås med et eller flere tryk på BACK-tasten. I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Let til Avanceret under: Indstillinger Systemvalg Brugermode. Målestok Der vises en menu med 2 alternativer. Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. G Vejledning Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning. G Trafikinformation 1 Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises Bladring I Bladring bevæges et trådkors over kortbilledet. Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at bevæge med navigeringsknappen. Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger trådkorset sig over kortet. Menu Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen. 1 Gælder ikke alle områder eller lande. 26

29 02 Enkel brugerindstilling Menuer Målestok (Scale) Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet bliver større eller man kan se flere detaljer. Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. Indstil som dest. (Set as destination) Vælger stedet markeret af korsmarkøren som destination med et tryk på ENTER. Vejvisningen starter med det samme

30 02 Enkel brugerindstilling Menutræ 02 Menuvalg Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit. Vis destination s. 32 Fjern destination s. 32 Indstillinger s. 33 Brugermode s. 33 Enkel/Avanceret Luk ned s. 9 Indstil destination s. 29 Vejledende stemme s. 33 Adresse s. 29 Kvinde/Mand Land By Gade Nr Vejledende volumen s. 33 Off/1/2/3/4/5 Sprog s. 33 Vejkryds Kort- & menufarve s. 33 Faciliteter s. 30 Sort/Krom/Blå/Mørke Land By Type Vis kort 2D/3D s. 33 Navn Distanceenhed s. 33 Sidste 20 s. 30 km/engelsk mil Sted på kort s

31 02 Enkel brugerindstilling Indstil destination Adresse Indstil destination (Set destination) Adresse (Address) 1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og tryk på ENTER. 2. Eller vælg mellem de senest valgte med. (For information om, hvordan tastaturet bruges, se side 19.) OBS Systemet begynder med Gade for at undgå misforståelser, når to nærliggende byer/ lokaliteter er vokset sammen. Alternativ 1 Vælg Gade (Street) uden at vælge by. Hvis gaden findes i flere byer, vises en liste med muligheder at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade. Alternativ 2 1. Start med at vælge By 2. Vælg derefter Gade. For mindre byer er der ikke lagt gadenavne ind i systemet. Du kan altid vælge byens centrum som destination. Angiv gadenummer Hvis den valgte adresse har et gadenummer, kan det angives for at præcisere destinationen. 1. Gå til linjen for Nummer, efter at gadenavnet er angivet, og tryk på ENTER. > Alternative gadenumre vises. 2. Angiv det ønskede gadenummer. 3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER. > Den valgte adresse ender i ruten. 4. Markøren ender på Start - Tryk på ENTER igen. > Vejledningen begynder. Alternativt: Gå til Start, og tryk på ENTER. > Vejledningen begynder med det samme. 02 Angiv gadenavn Systemet sætter først markøren på Gade (Street). Det senest valgte Land (Country) er forvalgt. Hvis det ikke er tilfældet: OBS Definitionen af by eller område kan variere fra land til land og også inden for det samme land. I nogle tilfælde henvises til en kommune, i andre tilfælde til en bydel. Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet vej til midten af den valgte gade. Vælg Bekræfter det indtastede nummer. Annuller Tilbage til det foregående billede. 29

32 02 Enkel brugerindstilling Indstil destination 02 Angiv vejkryds Påbegynd vejvisning Gå til Start vejledning for at begynde vejvisningen. Søgning på postnummer Indstil destination Adresse By I stedet for at søge i en by kan du vælge at søge inden for et postnummerområde. 1. Vælg By, og tryk på ENTER. 2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER. Søgning på faciliteter Indstil destination (Set destination) Faciliteter (Facilities) Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for faciliteter. Land (Country) Skriv og vælg land, og tryk på ENTER. By (City) Skriv og vælg by, og tryk på ENTER. Type (Type) Skriv og vælg type facilitet, og tryk på ENTER. Navn (Name) Skriv navn på en facilitet, eller vælg blandt alternativerne i menuen. 3. Vælg tal og tryk på ENTER, eller vælg fra listen over alternativer. Listen viser kun de faciliteter, der findes i den valgte by/det valgte område. 4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne med det valgte postnummer, og tryk på ENTER. 5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning til destinationen. Valg blandt seneste 20 Indstil destination Seneste 20 En liste med de seneste 20 destinationer vises. OBS Dette gælder også ved søgning efter faciliteter. Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m. Gå til den ønskede destination, og tryk på eller ENTER for at komme til undermenuen. Indstil som dest. Læg destinationen i rejseplanen. Slet sted Sletter stedet fra listen Sidste

33 02 Enkel brugerindstilling Indstil destination Sted på kort Indstil destination Sted på kort Flyt trådkorset med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen, se side Gå til Indstil som dest., og tryk på ENTER. OBS Man kan også søge efter et sted på kortet direkte med trådkorset ved hjælp af navigationsknappen i Korttilstand. 31

34 02 Enkel brugerindstilling Vis/slet destination 02 Vis destinationen på kortet Vis destination Tryk på ENTER for at få et oversigtskort over området, der er valgt som endelig destination. Slet destinationen Fjern destination 1. Tryk på ENTER for at komme til destinationen, der skal slettes. 2. Tryk på ENTER igen for at slette destinationen. 32

35 02 Enkel brugerindstilling Indstillinger Vejledende stemme Farve Brugermode Indstillinger Vejledende stemme Indstillinger Farve Indstillinger Brugermode 02 Vælg kvindelig eller mandlig vejledende stemme 1. Der findes 4 indstillinger for skærmens udseende - vælg den, der passer bedst. Skift mellem brugerindstillingerne Let og Avanceret. Vejledende volumen Indstillinger Vejledende volumen Vis kort Indstillinger Vis kort Vælg lydstyrke for talemeddelelse eller slå den helt fra. Kortet kan vises i 2D (lige ovenfra) eller 3D (skråt ovenfra). Sprog Indstillinger Sprog Afstandsenhed Indstillinger Afstandsenhed Vælg sprog til menuer, tekst- og talemeddelelser. Vælg, om afstanden skal vises i km eller Engelsk mil. 1 Gælder ikke Holland. Der vælges i stedet mellem sprogene Nederlands og Belgisch. 33

36 Menuer Menutræ Indstil destination Rejseplan Aktuel position Trafikinformation Indstillinger Simulering G

37 AVANCERET BRUGERINDSTILLING

38 03 Avanceret brugerindstilling Menuer 03 Generelt Når navigationssystemet starter op, vælges brugerindstillingen Avanceret. I tilstand Avanceret er der adgang til alle navigationssystemets indstillinger og funktioner. Hovedmenu Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og kan nås med et eller flere tryk på BACK-knappen. I hovedmenuen er det muligt at skifte brugerindstilling fra Avanceret til Let under: Indstillinger Brugermode Systemvalg Hurtigmenu G I Hurtigmenuen er de mest almindelige funktioner samlet, hvilket letter betjeningen under kørsel. 1. Tryk på ENTER i Korttilstand. 2. Vælg symbol med eller. De fleste systemindstillinger kan foretages under Indstillinger i Hovedmenuen, mens andre kun kan nås gennem Hurtigmenuen. Hurtig lagring af den aktuelle position Det er også muligt med et enkelt knaptryk at gemme det sted på kortet, hvor bilen befinder sig på et bestemt tidspunkt. Tryk på ENTER og hold knappen nede, indtil skærmbilledet skifter udseende. Derefter gemmes stedet med dette symbol. Justering af information, der er tilknyttet til positionen, foretages ved Gemt sted Redigér, se side 44. Rute/Målestok Der vises en menu med 4 alternativer. G Et tryk på ENTER på alternativet øverst giver et kort, der viser den resterende rute 1 fra den nuværende position frem til destinationen. Et tryk på ENTER på det andet alternativ giver et kort, der viser hele ruten 1 fra start frem til destinationen. Et tryk på ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km - for at få et større perspektiv eller se flere detaljer. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. Hvis visning af to kort er valgt ses symbolet for målestok i hver ende af Hurtigmenuen - herved kan den respektive skala justeres individuelt. Vejledning Et tryk på ENTER giver aktuel talevejvisning. G Kort/rute Ruteskitse Et tryk på ENTER viser en liste over kommende vejvisningspunkter. Ud over vejnavnet vises afstanden mellem vejvisningspunkterne samt manøvretypen. G Der skal være valgt en rute. 36

39 03 Avanceret brugerindstilling Menuer Et kort/to kort Et tryk på ENTER giver et stort eller to mindre kortbilleder over det aktuelle område. Der kan angives forskellige skalaer for det respektive kort. Overvågning 2 Giver mulighed for at gemme kortbilleder over 3 forskellige overvågningsområder, f.eks. stærkt trafikerede veje, hvor der ofte er trafikproblemer. Vælg Overvågn.1, 2 eller 3. For at se tidligere valgte overvågninger, se side 38. Omkørsel Viser en menu med Ej gade samt alternativerne km. G Undgå gader/veje Denne funktion fravælger gader eller veje fra en oprettet rute for f.eks. ikke at skulle køre gennem f.eks. et vejarbejdsområde, som du kender til. 1. Vælg Ej gade i Omkørselsmenuen, og tryk på ENTER. Der vises en liste over gader/ veje, som indgår i ruten. 2. Gå til den gade/vej, der skal undgås, og tryk på ENTER. 3. Hvis flere gader/veje skal undgås, skal du begynde med bruge til at gå til den første gade/vej i den gruppe, som skal undgås, og trykke på ENTER. Gå derefter til den sidste gade/vej i gruppen, som skal undgås, og tryk på ENTER. Systemet beregner dernæst en ny rute, der så vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige rute, efter de angivne strækninger er undgået og passeret. Undgå strækning inden for 1-80 km Denne funktion fravælger et helt område i den oprindelige rute, for f.eks. ikke at skulle køre gennem et tæt bebygget område med myldretidstrafik. Vælg et punkt i Omkørselsmenuen 1-80 km, og tryk på ENTER. Systemet beregner dernæst en ny rute, der så vidt muligt først fører tilbage til den oprindelige rute, efter det angivne område er undgået og passeret. Man kan også undgå et område ved at markere en firkantet overflade direkte på kortet, se Undgå specific. områder under Indstillinger Rute valg på side 52. Trafikinformation 3 Viser en menu med forskellige alternativer, så der kan læses information om trafikproblemer inden for det område, der vises på skærmen. G Ændret målestok påvirker antallet af viste meddelelser, se side 64. Læs medd. Et tryk på ENTER giver mulighed for at bevæge sig mellem de trafikmeddelelser, der ses på skærmen. Vis alle Et tryk på ENTER viser alle meddelelser. Skjul alle Et tryk på ENTER skjuler alle meddelelser. Vis valgte Et tryk på ENTER giver mulighed for at vælge den type trafikmeddelelse, der skal vises på kortet. Uanset om brugerindstillingen Let eller Avanceret er valgt, modtages og vises udsendt trafikinformation altid. For mere information, se side Kun i områder med modtagelse af trafikinformation. 3 Gælder ikke alle områder eller lande. 37

40 03 Avanceret brugerindstilling Menuer 03 Faciliteter Viser en menu med forskellige alternativer for at søge en facilitet. G Omkring bilen Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge omkring bilen. Se side 43 Ad ruten Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge langs ruten. Se side 43 Langs motorvej Et tryk på ENTER giver mulighed for at søge efter rastepladser, benzintanke og restauranter, som er lettilgængelige langs motorvejen. Hvis en beregnet rute strækker sig over flere motorveje, søger systemet kun langs det motorvejsafsnit, man kører på. Rullemenu Bladring I Bladring bevæges et trådkors over kortbilledet. Aktiver Bladring (Scroll menu) ved at bevæge med navigeringsknappen. Jo længere knappen holdes inde, desto hurtigere bevæger trådkorset sig over kortet. Menu Tryk på ENTER i Bladring for at se Rullemenuen. Målestok (Scale) Ændrer kortbilledets størrelse, så perspektivet bliver større eller man kan se flere detaljer. Et tryk med ENTER på alternativerne (+) eller (-) ændrer kortets målestok i forskellige trin fra 50 meter op til 100 km. Trinløs ændring opnås, hvis ENTER holdes inde. Slip knappen, når målestokken passer. Indstil som dest. (Set as destination) Vælger stedet markeret af trådkorset som destination. Tryk på ENTER. Vejvisningen starter med det samme. Faciliteter omkring (Facilities around) Der vises en menu. Vælg mellem Seneste 5 og Alle typer for at søge efter faciliteter i det nærmeste område. Læs trafikmedd. (Read traffic msg.) Søger efter aktuelle trafikmeddelelser i området. Overvågning (Set for surveill.) 3 Et tryk på ENTER viser en menu med forskellige alternativer. Vælg mellem Overvågning 1, 2 eller 3, og tryk på ENTER for at gemme det kortbillede, du ønsker som overvågningsområde, f.eks. stærkt trafikerede veje, hvor der ofte er trafikproblemer. Aktivering af kortet Vælger kortalternativ i Hurtigmenuen. Vælg den ønskede overvågning. Gem sted (Store location) Gem det valgte sted, som senere kan genfindes under: Indstil destination Gemte steder 3 Gælder ikke alle områder eller lande. 38

41 03 Avanceret brugerindstilling Menuer Følge vej på rute Med den indbyggede "magnetfunktion" er det nemt at følge en lagt rute. Hvis du holder en enkelt knap inde, følger trådkorset automatisk ruten, uanset hvordan ruten svinger og ændrer kompasretning. Den ene af trådkorsets linjer viser, hvilken knap der skal vælges, ved at være federe end den anden. 03 Med knap eller følges ruten automatisk. Hvis der ikke ønskes nogen "magnetfunktion", slås trådkorsets fede linje fra ved at scrolle trådkorset nogle millimeter væk fra den markerede rute - derefter er scrollfunktionen igen normal. Med knap eller følges ruten automatisk. 39

42 03 Avanceret brugerindstilling Menutræ 03 Menuvalg Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af menuerne på niveau tre har yderligere undermenyer - de beskrives udførligt i deres respektive afsnit. Indstil destination s. 42 Adresse Land By Gade Nr Vejkryds s. 42 Sidste 20 Tilføj til rejseplan/info./ Slet sted/slet alt Returrejse Se rejseplan s. 45 s. 45 Sted på kort s. 45 Breddegr/længdegr s. 46 Rejseplan s. 47 Start vejledning s. 42 Adresse Se Adresse under Indstil destination s. 42 Aktuel position s. 50 Indstillinger s. 51 Trafikinformation Dynamisk ruteguide Trafikinfoudvalg Søge stationer Nulstil til standard s. 51 Faciliteter Facilitet efter navn Omkring bilen Ad ruten Omkring sted på kort Langs en gade s. 30 Tilføj til rejseplan Se Adresse under Indstil destination Rutevalg Se Rute valg under Indstillinger s. 47 s. 52 Rute valg Rute Undgå motorveje/betalingsveje/færger/biltog/ trafikproblemer/tidsbegr. veje/angivne områder Nulstil til standard s. 52 Gemte steder Tilføj til rejseplan/info./ Sortér/Slet sted s. 44 Slet rejseplan s. 47 Næste destination s

43 03 Avanceret brugerindstilling Menutræ Kortvalg s. 53 Systemvalg s. 55 Facilitetsudvalg Vejledende stemme Kort Vejledende volumen Kortvisning, højre Kortvisning, venstre Sprog Menufarve 03 Kompas Kortfarve Aktuelt sted Pauseskærm Nulstil til standard Hjælp Vejledningsvalg Resterande tid/distance Alarm ved hændelse Advarsel betalzone Nulstil til standard s. 54 Distanceenhed Brugermode Dato & tid info GPS-information Om Nulstil til standard Start demo s. 57 Luk ned s. 9 41

44 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination 03 Adresse 1. Gå til Land (Country) og/eller By (City), og tryk på ENTER. 2. Eller vælg mellem de senest valgte med. (For information om, hvordan tastaturet bruges, se side 19.) OBS For mindre byer er der ikke lagt gadenavne ind i systemet. Du kan altid vælge byens centrum som destination. Angiv gadenummer Hvis den valgte adresse har et gadenummer, kan det angives for at præcisere destinationen. Gå til linjen for Nummer, efter at gadenavnet er angivet, og tryk på ENTER. Indstil destination (Set destination) Adresse (Address) Systemet begynder med Gade for at undgå misforståelser, når to nærliggende byer/ lokaliteter er vokset sammen. Alternativ 1 Vælg Gade (Street) uden at vælge by. Hvis gadenummer ikke angives, viser systemet vej til midten af den valgte gade. Alternativt: 1. Angiv det ønskede gadenummer. > Alternative gadenumre vises. Hvis gaden findes i flere byer, vises en liste med muligheder at vælge imellem. Systemet viser vej til midten af den valgte gade. Alternativ 2 1. Begynd med at vælge By. 2. Vælg derefter Gade. 2. Gå til Vælg, og tryk på ENTER. Annuller Tilbage til det foregående billede. Angiv vejkryds Gå til Vejkryds (Junction) og vælg en gade, der krydser den valgte gade. Angiv gadenavn Systemet sætter først markøren på Gade (Street). Det senest valgte Land (Country) er forvalgt. Hvis det ikke er tilfældet: OBS Definitionen af by eller område kan variere fra land til land og også inden for det samme land. I nogle tilfælde henvises til en kommune, i andre tilfælde til en bydel. Påbegynd vejvisning 1. Gå til Start vejledning for at begynde vejvisningen. 2. Gå til Vælg for at lægge den valgte adresse i rejseplanen. Information Giver oplysninger om destinationen. 42

45 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination Søgning på postnummer OBS Dette gælder også ved søgning efter faciliteter. Facilitet efter navn (Facility by name) Søgning på faciliteter 03 Indstil destination (Set destination) Adresse (Address) By (City) I stedet for at søge i en by kan du vælge at søge inden for et postnummerområde. 1. Vælg By, og tryk på ENTER. 2. Gå til Postnummer, og tryk på ENTER. 3. Vælg tal og tryk på ENTER, eller vælg fra listen over alternativer. 4. Gå til Gade for at vælge blandt adresserne med det valgte postnummer, og tryk på ENTER. 5. Gå til Start vejledning for at få vejvisning til destinationen. Indstil destination (Set destination) Faciliteter (Facilities) Faciliteter er en fælles betegnelse for benzintanke, hoteller, restauranter, Volvo-forhandlere, hospitaler, parkeringspladser m.m. Tryk på ENTER for at komme til en undermenu med forskellige søgemuligheder for at angive facilitet. Indtast navnet på en facilitet, eller vælg blandt mulighederne i menuen. Listen viser kun de faciliteter, der findes i den valgte by/det valgte område. Omkring bilen (Around the car) Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer. Systemet søger efter faciliteter omkring bilen (radius på max. 100 km). Søgningen afbrydes, når der er fundet 40 faciliteter. Ad ruten (Along the route) Søg blandt Seneste 5 eller Alle typer. Når der er angivet en destination, kan systemet søge efter faciliteter i et område langs ruten (op til 1 km fra ruten). 43

46 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination 03 Omkring sted på kort (Around point on map) Systemet søger på samme måde som Omkring bilen, men omkring et valgt punkt på kortet. 1. Flyt trådkorset rundt på kortet med navigeringsknappen. 2. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen. Langs en gade (Along a street) Systemet søger langs en angivet gade. OBS Man kan også søge efter faciliteter omkring bilen, langs ruten eller langs motorvejen via Genvejsmenuen, se side 26. Facilitetstyper/forskellige kategorier Indstil destination Facilitet efter navn Interessepunkter Systemet sætter først markøren på Type. Det senest valgte Land er forvalgt. Hvis det ikke er tilfældet: 1. Gå til Land og/eller By, og tryk på ENTER. Eller vælg mellem de senest valgte med. 2. Gå til Navn, og tryk på ENTER for at angive et facilitetsnavn uden at angive en by. 3. Gå til Vælg, og tryk på ENTER. 4. Gå derefter til Start vejledning, og tryk på ENTER for at få vejvisning til destinationen. OBS For at præcisere søgningen skal du først vælge By, og derefter gå videre til Navn. Der er underkategorier, f.eks. restauranter, til at forenkle søgningen. Oplysninger om facilitet Under Information vises adresse, koordinater og i nogle tilfælde også telefonnummer til faciliteten. Hvis bilen har indbygget telefon, er også funktionen Opkald aktiveret. Opkald Telefonen ringer op til det angivne nummer. Kort Viser facilitetens placering på kortet. Andre faciliteter F.eks. har lufthavne ofte restauranter, benzinstationer osv. i direkte tilknytning til lufthavnen. I stedet for at søge på Restaurant i hovedmenuen kan du vælge Restaurant direkte under den valgte Lufthavn. At undgå alternativerne uden lufthavnsområdet forenkler søgningen og gør den hurtigere. Gemte steder Indstil destination Gemte steder Et gemt sted er en tidligere gemt destination, f.eks. hjemmeadresse, yndlingsrestaurant, lufthavn, Volvo-forhandler. Information om, hvordan et sted gemmes, se side 48. Vælg mellem de gemte steder, og tryk på eller ENTER for at komme til undermenuen. Tilføj til rejseplan Lægger det lagrede sted i rejseplanen. Information Giver oplysninger om gemt sted. Rediger Ændre navn, tilføje lyd osv. på gemt sted. Se følgende overskrift Tilføj information om gemt sted. Sortér Sortering af gemte steder efter ikon eller navn. 44

47 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination Slet sted Sletning af et gemt sted. Slet alt Sletning af alle gemte steder. Flyt position for gemt sted 1. Vælg Redigér, brug til at gå til Juster, og tryk på ENTER for at angive en ny position for det gemte sted på kortet. 2. Flyt trådkorset med navigeringsknappen til den nye position, og tryk på ENTER. 3. Vælg derefter Gem sted, og tryk på ENTER for at gemme stedet. Tilføj information om gemt sted Vælg Rediger,, brug til at gå til Tilføj info., og tryk på ENTER for at tilføje yderligere information om det gemte sted. Hvert gemt sted kan forsynes med følgende information: Alarm Til/Fra (...for at advare føreren om, at han nærmer sig stedet) Ikon Navn Adresse By Land Tlf. URL Vælg blandt de seneste 20 Indstil destination Seneste 20 En liste med de seneste 20 destinationer vises. Gå til den ønskede destination, og tryk på eller ENTER for at komme til undermenuen. Tilføj til rejseplan Læg destinationen i rejseplanen. Information Giver oplysninger om destinationen. Slet sted Sletter stedet fra listen Sidste 20. Slet alt Sletter alle adresser fra listen Sidste 20. Tilbagetur Indstil destination Tilbagetur Vælg Start vejledning, og tryk på ENTER. Systemet begynder at vise vej tilbage til stedet, hvor Start vejledning sidst blev valgt. Søgning via sted på kort Indstil destination Sted på kort 1. Flyt trådkorset med navigeringsknappen til den ønskede destination, og tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen. 2. Vælg Indstil som dest., se side 38. OBS Man kan også søge efter et sted på kortet direkte med trådkorset ved hjælp af navigationsknappen i Korttilstand

48 03 Avanceret brugerindstilling Indstil destination Søgning via breddegrad/længdegrad Indstil destination Breddegr/længdegr Annuller Tilbage til det foregående billede Vælg en destination ved at angive destinationens koordinater. 2. Angiv breddegrad ved hjælp af navigeringsknappen, vælg N for nordlig eller S for sydlig. OBS London ligger på længdegrad 0 (nul). Lokaliteter vest for Londons længdegrad angives med W (vest), mens lokaliteter øst for denne angives med E (øst). 3. Gå til linje 2, og angiv længdegrad. Vælg E for østlig eller W for vestlig. Tryk på OK > Viser stedet for de angivne koordinater på kortet. 4. Tryk på ENTER for at komme til Rullemenuen. 5. Gå til Indstil som dest., og tryk på ENTER for at vælge stedet som destination. 6. Tryk på BACK for at komme tilbage til indtastning af koordinater. 46

49 03 Avanceret brugerindstilling Rejseplan Lav en rejseplan Start vejledning (Start guidance) Bring orden i rejseplanen 03 Destination/mellempunkt Menuvalget Rejseplan (Itinerary) bliver først tilgængeligt, efter en destination er indtastet. Lav en rejseplan med flere mellempunkter for at slippe for at angive den ene destination efter den anden under rejsen. Der kan angives op til seks mellempunkter og en endelig destination i en rejseplan. Rejseplan (Itinerary) Begynder at vise vej til destinationen. Tilføj til rejseplan (Add to itinerary) Her tilføjes yderligere mellempunkter til rejseplanen, se side 42. Vejvisningsindstilling (Route options) Indstillinger for prioritering af vejvalg, se side 52. Slet, rejseplan (Clear itinerary) Sletter hele rejseplanen. Rejseplan (Itinerary) Vælg en indtastet destination, og tryk på ENTER eller for at komme til undermenuen. Information (Information) Giver oplysninger om destinationen. Slet (Delete) Sletter destinationen fra rejseplanen. Flyt (Move) Ændrer destinationens placering i rejseplanen. Juster sted (Adjust) Ændrer destinationens position på kortet. Gem (Store) Gemmer destinationen, der bliver tilgængelig under Gemte steder. 47

50 03 Avanceret brugerindstilling Rejseplan Slet i rejseplanen Rejseplan (Itinerary) Gem et sted på kortet 03 Sletter hele rejseplanen Alle mellempunkter og den endelige destination fjernes. Gå direkte til Slet, rejseplan, og tryk på ENTER. Sletning af mellempunkt i rejseplanen 1. Vælg et af de indtastede mellempunkter, og tryk på ENTER eller for at komme til undermenuen. 2. Gå til Slet, og tryk på ENTER. OBS Passerede mellempunkter slettes automatisk fra rejseplanen. Gem til genanvendelse Der kan gemmes op til 250 destinationer til genanvendelse i andre rejseplaner. Et akustisk signal, der gør føreren opmærksom på, at han nærmer sig det gemte sted og at yderligere information kan knyttes til det gemte sted, se side 45 - Tilføj information om gemt sted. Rejseplan (Itinerary) Gemme et sted fra rejseplanen 1. Gå med navigeringsknappen til den destination, du vil gemme, og tryk på ENTER eller for at komme til undermenuen. 2. Vælg Gem, og tryk på ENTER. 3. Vælg det symbol, der skal vises på kortet, med navigeringsknappen, og tryk på ENTER. 4. Indtast det ønskede navn. 5. Gå til Gem (Store), og tryk på ENTER. Korttilstand (Scroll menu) 1. Gå med navigeringsknappen i Bladring til det punkt, der skal gemmes, og tryk på ENTER. 2. Vælg Gem sted (Sore location) i Rullemenuen, og tryk på ENTER. 3. Vælg det symbol, der skal vises på kortet, med navigeringsknappen, og tryk på ENTER. 4. Indtast det ønskede navn. 5. Gå til Gem, og tryk på ENTER. Et aktuelt sted kan også lagres hurtigt, f.eks. under kørslen, med et enkelt knaptryk, se side 36 - Hurtig lagring af den aktuelle position. 48

51 03 Avanceret brugerindstilling Rejseplan Næste destination i rejseplanen 2. Tryk på ENTER igen, når flere destinationer er angivet, for at få information og for at se dem på kortbilledet. 3. Gå til Kort (Map), og tryk på ENTER for at se kortbilledet over området. 03 Næste destination (Next destination) Kortbilledet viser den næste destination. 1. Tryk på ENTER eller for at få information om destinationen, f.eks. navn, resterende rejsetid eller afstand fra den nuværende position til destinationen. 49

52 03 Avanceret brugerindstilling Aktuel position Nuværende position 03 Aktuel position (Current position) Kortbilledet viser bilens position. Tryk på ENTER eller for at få oplysninger om stedet, f.eks. navn og koordinater. GPS Angiver, hvor mange satellitter systemet er i kontakt med. 50

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION ROAD AND TRAFFIC INFORMATION RTI Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå Hvid Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt

Læs mere

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition VOLVO S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition INSTRUKTIONSBOG Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå

Læs mere

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Interessepunkt (Restaurant) Planlagt rutes slutdestination

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere