GUIDE. Sådan starter I en ny forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Sådan starter I en ny forening"

Transkript

1 GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017

2 Indhold Sådan starter I en ny forening Sådan registrerer I jeres forening Hvad skal der til for at stifte en forening? Guide

3 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at opstarte en forening. Dette er en guide til, hvordan I stifter en forening. I guiden får I anbefalinger til nogle af de overvejelser, som kan være gode at have, når I stifter en forening. I det følgende kan I læse om: Hvilke indledende overvejelser, der er gode at have, før I stifter foreningen Hvilke formelle krav, der er til jer som forening Hvordan I drøfter de kommende vedtægter Hvordan I afholder en stiftende generalforsamling Overvej jeres formål Vi anbefaler, at I overvejer, hvorfor I stifter foreningen og hvordan den skal drives. Stil jer selv spørgsmål som: Formål: Hvorfor er lige netop jeres forening sat i verden? Visioner og mål: Hvad er jeres overordnede visioner for foreningen? Hvilke konkrete mål vil I gerne nå? Værdier: Hvilke værdier og hvilket menneskesyn skal præge jeres forening, jeres mål og aktiviteter? Hvordan når I jeres mål? Og med hvilke aktiviteter? Vælg aktiviteterne ud fra både værdier og formål. Aktiviteter og organisering af arbejdet: Hvordan skal den demokratiske opbygning af foreningen være? Hvem bestemmer hvad? Skal der være udvalg eller projektarbejde? Økonomi: Hvilke udgifter forventer I? Skal I leje lokaler? Skal der være medlemskontingent? Vil I søge andre midler fx. offentlig støtte, fonde og lignende? Hvilken form for hjælp kan I få fra kommunen, fx lån af lokaler eller økonomisk støtte? Og vil den økonomiske støtte stille krav til, hvordan I organiserer jer? Overvej, om I skal leve op til krav for foreninger Der findes ingen foreningslov i Danmark, og der er derfor ingen faste krav, som I skal leve op til som forening. Alligevel er der i Danmark stærke traditioner for, hvordan foreninger dannes og organiserer sig. Det handler blandt andet om, at en forening skal leve op til en række formelle krav for at blive anerkendt som en juridisk enhed. Vi har her defineret fem krav som en forening skal leve op til for at blive anerkendt juridisk. Sådan starter I en ny forening 3

4 1. Vedtægter: Foreningen skal have vedtægter 2. Ledelse: Foreningen skal have en ledelse 3. Medlemmer: Foreningen skal formulere, hvem der kan være medlemmer 4. Økonomi: Foreningen skal have en afgrænset økonomi særskilt fra ledelse, medlemmer og stiftere 5. Stiftelsesmøde: Foreningen skal stiftes på et samlende møde Skriv jeres egne vedtægter Vi anbefaler, at I som initiativgruppe skriver et udkast til et sæt vedtægter, som I kan tage med til en eventuel stiftende generalforsamling. Dét at skrive jeres vedtægter kan nemlig være en god prøve på, om I har et fælles billede af, hvad I arbejder for, og hvordan I vil arbejde for det. Tag jer god tid til at beslutte, hvad jeres vedtægter skal forholde sig til. Igen er der traditioner for, hvad vedtægter forholder sig til, men der er ingen formelle krav. I princippet kan I skrive lige præcis det, I har lyst til. På CFSA har vi formuleret 10 punkter som vedtægter typisk forholder sig til. Lad jer eventuelt inspirere af dem. Betragt jeres vedtægter som jeres egne interne spilleregler, der har til formål at give jer retningslinjer for jeres arbejde. Og igen: tag jer god tid. Vores erfaringer siger os, at gode gennemarbejdede vedtægter gør det lettere at løse eventuelle fremtidige konflikter. Afhold et orienteringsmøde Når I har et klart billede af jeres forenings formål, aktiviteter og et udkast til vedtægter, kan I invitere til et orienteringsmøde om jeres initiativ. Her kan I invitere mulige medlemmer og andre interessenter til en snak om jeres sag. I kan vælge at afholde en stiftende generalforsamling i umiddelbar forlængelse af orienteringsmødet. Overvej, hvem I gerne vil i kontakt med, og hvor bredt et bagland I ønsker. Stil jer selv spørgsmålet om, hvem der kunne være interesserede i at arbejde for jeres sag - kunne det eksempelvis være: Mennesker som er berørte af jeres sag Pårørende til jeres målgruppe Eksperter eller andre fagfolk Kommunalt ansatte Andre foreninger eller organisationer Overvej så, hvordan I bedst når lige netop de mennesker. Det kan være igennem: Direkte henvendelse til udvalgte personer 4 Guide

5 Sociale medier, hjemmesider og nyhedsbreve Annoncer i dagblade eller ugeaviser Fysiske opslag på arbejdspladser eller institutioner Information via kommunal oplysning om møder og arrangementer Vælg mødested ud fra, hvor mange personer I forventer, vil møde op, og hvor tilgængeligt stedet skal være i forhold til for eksempel handicap og offentlige transportmidler. Forslag til dagsorden På orienteringsmødet kan I som initiativgruppe fremlægge jeres ideer, drøfte dem med de fremmødte og vejre stemningen for at stifte jeres forening. I kan på forhånd udpege en mødeleder, som fører deltagerne gennem dagsordenen. Vi anbefaler, at I fremlægger jeres ideer og tanker, men at I også giver plads til, at de fremmødte kan komme med input og at der er plads til en debat om jeres ideer. Forslag til dagsorden for et orienteringsmøde: 1. Start med at byde velkommen. Præsenter initiativgruppen og mødelederen, og fortæl hvad deltagerne skal forvente sig af orienteringsmødet. 2. Beskriv, hvordan jeres ide er opstået og hvad formålet er med lige netop dette initiativ. Giv plads til debat. 3. Redegør for det økonomiske grundlag for jeres forening, præsenter hvad I har tænkt i forhold til eksempelvis kontingent. Giv plads til debat. 4. Redegør for det udkast til vedtægter, som I har med. Giv plads til debat. 5. Afrunding. Mødelederen opsummerer debatterne og konstaterer, om der er stemning for at stifte foreningen. Det kan være en god idé at indkalde til et orienteringsmøde efterfulgt af en stiftende generalforsamling, hvor I enten holder de to møder i forlængelse af hinanden eller på forskellige tidspunkter. Afhold en stiftende generalforsamling Hvis der er stemning for at stifte foreningen, kan I opfordre dem, der gerne vil være medlemmer til at deltage i den stiftende generalforsamling, hvad end I holder den i umiddelbar forlængelse af eller lidt tid efter orienteringsmødet. På den stiftende generalforsamling gennemgår initiativgruppen vedtægterne punkt for punkt. Sammen vedtager I paragrafferne en af gangen med simpelt flertal, og til sidst vedtager I de samlede vedtægter. Forslag til dagsorden for stiftende generalforsamling: Sådan starter I en ny forening 5

6 1. Valg af dirigent dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen. Ligesom på enhver anden generalforsamling. 2. Valg af referent 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 4. Forslag til vedtægter 5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 6. Forslag til budget og kontingent 7. Valg af foreningens bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Referat Det er vigtigt, at referenten udarbejder et referat, der indeholder alle beslutninger fra den stiftende generalforsamling. Vi anbefaler, at referenten underskriver referatet. Referatet er foreningens fødselsattest, og I får frem over brug for den i mange forskellige sammenhænge fx som dokumentation for, at foreningen formelt eksisterer. Overvej registrering af foreningen Der eksisterer ikke et krav om, at frivillige foreninger i Danmark skal registreres. Som forening skal I dog være opmærksomme på, at I skal have en NemKonto og være CVRregistreret, hvis I modtager offentlige tilskud, ansætter personale eller er selskabsskattepligtige (skattepligtige foreninger er f.eks. andelsboligforeninger og foreninger der driver erhverv). Læs mere i guiden Hvordan I nemmest opretter NemKonto, E-boks, CVR nummer og NemID for foreningen Fortæl om jeres forening Det kan være interessant for mange, at I har stiftet en forening. Husk derfor at fortælle om jer selv og det nye initiativ. Overvej hvem der skal vide at I eksisterer - er det: Potentielle medlemmer Mulige samarbejdspartnere Offentlige myndigheder: kommuner, regioner og/eller ministerier Andre foreninger, der arbejder inden for det samme Landskontorer eller paraply-organisationer Informér alle relevante steder og send eventuelt en pressemeddelelse ud, der fortæller om den nye forening og om, hvordan interesserede kan kontakte jer. 6 Guide

7 Foreningsportalen på frivillighed.dk Foreningsportalen på frivillighed.dk kan være med til at øge jeres synlighed som forening. Portalen indeholder blandt andet oplysninger om alle regionale og landsdækkende foreninger på velfærdsområdet i Danmark. Det er gratis for jer at oprette jer som forening i portalen. Se mere om Foreningsportalen Senest revideret: Tirsdag, 9. august 2016 Sådan starter I en ny forening 7

8 Sådan registrerer I jeres forening Dette er en guide om, hvordan I registrerer jeres forening i offentlige registre. Her kan I blandt andet læse om, hvordan jeres forening opretter: NemKonto CVR-registrering Digital postkasse Digital medarbejdersignatur NemID til foreninger. Der eksisterer ingen krav om, at I som frivillig forening i Danmark skal registrere jeres forening. Men I skal dog være opmærksomme på, at I skal have en NemKonto og være CVRregistreret, hvis I modtager offentlige tilskud, ansætter personale eller er skattepligtige. Skattepligtige foreninger er fx andelsboligforeninger eller foreninger, der driver erhverv. Læs mere om skattepligtige foreninger i vores guider om 'Skat og foreninger' Sådan opretter I en NemKonto og CVR Når I som frivillig forening modtager offentlige tilskud eksempelvis 18 midler eller puljemidler - skal I have et CVR-nummer og en NemKonto. NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle borgere, virksomheder og foreninger, der modtager offentlige tilskud, skal derfor have en NemKonto. I kan læse mere om NemKonto for foreninger på NemKontos hjemmeside. CVR-nummer Det centrale virksomhedsregister (CVR) indsamler oplysninger om alle danske virksomheder og hører under Erhvervsstyrelsen. Også foreninger kan få et CVR-nummer. Typer af foreninger i CVR Der findes forskellige kategorier af foreninger i CVR-registret. De to vigtigste kategorier for foreninger på det frivillige sociale område er: 1. Frivillige foreninger En frivillig forening er i CVR-registeret defineret som en forening, der ikke har oplysningspligt over for Skat dvs. en forening, der ikke driver erhverv, opkræver moms og/eller har lønnede ansatte. 8 Guide

9 2. Almindelige foreninger (ikke-erhvervsdrivende) En almindelig forening er i CVR-registeret defineret som en forening, der er almennyttig, og derfor ikke skal betale selskabsskat, men som har lønnede ansatte og opkræver moms og derfor løbende indberetter til Skat. Hvis I registrerer jer som almindelig forening, forventer Skat, at I løbende indberetter. Også selv om det i nogle perioder kan være en '0-indberetning'. Når I registrere foreningen skal I bruge foreningens vedtægter og referatet fra den stiftende generalforsamling. For at kunne oprette jeres forening i CVR skal den, der underskriver være tegningsberettet ifølge jeres vedtægter eller have fuldmagt fra tegningsberettigede. I registrerer jeres forening på virk.dk Opdateringer i CVR-registeret Jeres registrering i CVR-registret skal fornyes en gang hvert tredje år. Her bekræfter I, at foreningen stadig er aktiv. I får automatisk besked om, at I skal forny registreringen til de mailadresser, I opgiver ved registreringen. I fornyer jeres registrering på virk.dk Sådan opretter I en digital medarbejdersignatur En digital medarbejdersignatur svarer til det personlige Nem-ID det er en måde at legitimere jer på digitalt. Den digitale medarbejdersignatur er knyttet til jeres CVR-nummer. Første gang I opretter en medarbejdersignatur, skal I formelt indgå en aftale med Nets DanID, der udsteder signaturerne. Det sker ved, at en tegningsberettiget i jeres forening underskriver en (printet) aftale og returnerer den elektronisk eller som almindeligt brev. Når aftalen med Nets DanID er indgået, modtager I: Information om, hvordan I aktiverer medarbejdersignaturen Brev med en kode Nøglekort, som I skal bruge, når I logger på med signaturen Sådan starter I en ny forening 9

10 Både koden og nøglekortet bliver sendt til foreningens officielle CVR-adresse. Husk derfor at sikre, at foreningens adresse er opdateret, før I bestiller medarbejdersignaturen. Vær opmærksom på, at den der opretter medarbejdersignaturen, automatisk bliver administrator af at oprette fremtidige medarbejdersignaturer! Foreningens tre første digitale medarbejdersignaturer er gratis. Hvis der er flere i foreningen, som skal have adgang til postkassen, koster det 75 kr. pr. signatur pr. år. I bestiller NemID medarbejdersignaturer via hjemmesiden for Nets DanID Sådan opretter I en digital postkasse Den digitale postkasse også kaldet E-boks - giver jer mulighed for at modtage digital post fra offentlige myndigheder, banker og andre institutioner. For at oprette en E-boks, kræver det, at I: Opretter et CVR-nummer Tager stilling til, hvem i foreningen der skal administrere jeres digitale postkasse Opretter NemID (digital medarbejdersignatur) for den person, der skal være administrator for alle foreningens medarbejdersignaturer (typisk en i ledelsen). Den første person I opretter bliver automatisk administrator Opretter digitale medarbejdersignaturer for de øvrige repræsentanter i foreningen, som skal have adgang til den digitale postkasse. Når I opretter postkassen, skal I angive mindst en og højst to mailadresser, som får besked, når der er ny post i postkassen. I skal altså beslutte, hvem der skal have ansvaret for at holde øje med postkassen og eventuelt fordele posten til andre i foreningen. 5 gode råd om registrering af foreninger 1. Husk at tjekke den digitale postkasse med jævne mellemrum 2. Husk at opdatere mailadresser, når der sker udskiftninger i foreningens ledelse. Husk også at afgående bestyrelsesmedlemmers NemID medarbejdersignatur skal inddrages, og der skal oprettes nye 3. Husk at opdatere oplysninger på administratoren på de digitale medarbejdersignaturer ved ændringer skal I meddele dette til Nets DanID 4. Sørg for, at foreningens CVR-registrering hele tiden er opdateret, og især at adresseoplysningerne er korrekte. Og husk at bekræfte hvert 3. år, at I eksisterer 5. Overvej, hvordan I sikrer jer bedst muligt imod elektronisk kriminalitet. Jo flere personer, der har adgang til den elektroniske postkasse, og jo flere pc ere man bruger til at få adgang til postkassen fra, desto større er risikoen for misbrug. I dækker i 10 Guide

11 udgangspunktet selv eventuelle økonomiske tab, hvis det sker på grund af dårlig datasikkerhed. Hvis I vil undgå denne risiko, skal foreningen tegne en netbankforsikring. Senest revideret: Lørdag, 12. marts 2016 Sådan starter I en ny forening 11

12 Hvad skal der til for at stifte en forening? Denne guide giver dig et overblik de 5 grundkrav, der skal til for at stifte en forening. I princippet er der nemlig blot 5 krav, som en forening skal leve op til for at blive anerkendt af omverdenen som en forening. Vi gør opmærksom på, at de 5 grundkrav til foreninger ikke er skrevet ned i en lov, men er defineret ud fra vores tolkning af retspraksis. I Danmark har vi nemlig ikke en lov om foreninger, og derfor er der ingen præcise regler for, hvordan en forening skal se ud. Det betyder, at I har stor frihed til at stifte og udvikle jeres forening, som I ønsker. Ofte er det dog i det øjeblik, at foreningen skal administrere en økonomi eller eje noget, at det bliver nødvendigt at leve op til de juridiske grundkrav for foreninger. Hvad er en forening? Definitionen af en forening er enkel. En forening er en frivillig sammenslutning af personer eller grupper af personer, som går sammen om et fælles formål. Formålet kan handle om at arbejde for et sæt værdier, at dyrke en aktivitet eller varetage medlemmernes fælles interesser. En forening er det man kalder en selvstændig juridisk person. Det betyder, at en forening i juridisk forstand er i stand til at indgå aftaler, tage et ansvar, eje formue og ejendom, stifte gæld mv. På den måde er en forening juridisk set - på linje med enkeltpersoner og virksomheder. For at en forening i juridisk forstand kan godkendes som en selvstændig juridisk person er det dog ikke nok bare at være en frivillig sammenslutning. Her skal man opfylde en række krav, som viser, at man formelt er en forening. Krav 1: Vedtægter nedskrevne regler for foreningen Som forening skal I formulere og vedtage et sæt vedtægter. Vedtægter defineres som en aftale mellem flere personer eller parter som arbejder sammen om at nå et fælles formål. Vedtægterne er derfor foreningens egne regler, som fastlægger, hvad I samles om, og hvordan I træffer beslutninger. Vi anbefaler, at jeres forenings vedtægter blandt andet siger noget om: Foreningens formål Hvem, der kan være medlemmer af foreningen Hvem, der leder foreningen Hvem, der tegner foreningen Hvordan foreningen opløses Hvad formuen skal gå til, hvis foreningen opløses 12 Guide

13 Læs mere i vores guide om 'Foreningens vedtægter' Krav 2: Ledelse I skal udpege en ledelse, som kan tegne jeres forening som en kollektiv enhed. At tegne betyder at kunne handle og skrive under på foreningens og dermed fællesskabets vegne. Der er ingen bestemmelser for, hvordan I sætter denne ledelse sammen, men der er traditioner for eksempelvis at have en formand, en næstformand og en kasserer. Læs mere i vores guider om bestyrelsesarbejdet Krav 3: Medlemmer I jeres vedtægter skal I formulere, hvem der kan være medlem af jeres forening. Det betyder nemlig, at I aktivt har taget stilling til, hvem foreningen er et fællesskab for. Vi anbefaler, at I overvejer, hvorvidt der er en afgrænsning for hvem og hvor mange, der kan være medlemmer. Og hvorvidt eksempelvis virksomheder og andre foreninger kan være medlemmer. Krav 4: Afgrænset økonomi Forenings økonomi skal være afgrænset i forhold til jeres medlemmer og jer som privatpersoner det vil sige, at foreningen skal have sine egne separate konti, budgetter og regnskaber. Derudover skal I sikre jer, at foreningens økonomi er uafhængig af jeres stiftere og at midler, der er givet til foreningens formål, ikke kan føres tilbage til foreningens stiftere. Krav 5: Stiftelsesmøde I skal kunne dokumentere, at jeres forening formelt er stiftet. Derfor anbefaler vi, at jeres forening formelt bliver stiftet på et møde, hvorfra der ligger et referat eller en anden form for dokumentation. På stiftelsesmødet anbefaler vi, at I som minimum vælger en ledelse og vedtager et sæt vedtægter for foreningen. Sådan starter I en ny forening 13

14 Andre krav når foreningen modtager tilskud Ud over minimumsfundamentet med de 5 krav, som vi her har ridset op i denne guide, kan der godt være andre krav, som I skal opfylde. Det gælder fx, hvis I søger tilskud fra offentlige puljer og tilskudsordninger, eller når I modtager støttemidler fra sponsorer. Hvis I fx får et tilskud fra en offentlig tilskudsordning, har I pligt til at dokumentere, at midlerne er anvendt til formålet. Og hvis I skal have tilskud under Folkeoplysningsloven, skal foreningen fx være demokratisk opbygget, medlemmerne skal betale et kontingent og der skal være et fastsat minimum antal af medlemmer i bestyrelsen. Når I ikke lever op til kravene Hvis I ikke udformer vedtægter, vælger bestyrelse og laver formuleringer om økonomi og medlemskab, kan I stadig kalde jer en forening og lave alle de aktiviteter, I har lyst til. Men i juridisk forstand vil I blot være en gruppe personer, der har fundet sammen om nogle fælles aktiviteter. Hvis I vælger ikke at lave en forening i juridisk forstand, har det følgende konsekvenser: I kan ikke oprette et CVR-nummer. Læs mere i vores guide om CVR-nummer, Nem-konto mv. Hvis I får tilskud, er det den person, der har skrevet under på ansøgningen, som hæfter for beløbet - også selv om vedkommende på et tidspunkt måske holder op med at være aktiv i gruppen. Den person, der underskriver ansøgningen, risikerer at blive personligt beskattet af de midler, der egentlig er beregnet til gruppens aktiviteter. I kan ikke gøre brug af de fordelagtige ordninger, der findes for foreninger i den danske lovgivning om fx skat og moms, skattefrie godtgørelser til frivillige, modtagelse af skattefrie gaver, indsamlinger mm. Hvis I benytter ordningerne alligevel kan I blive straffet som enkeltpersoner. Læs mere i vores guide om skat og moms i foreninger Senest revideret: Tirsdag, 18. oktober Guide

15 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Sådan stifter I en forening

GUIDE. Sådan stifter I en forening GUIDE Sådan stifter I en forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan stifter I en forening......................................................... 3 Sådan opretter I NemKonto, E-boks, CVR nummer og NemID for

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Indhold Foreningens vedtægter............................................................ 3 Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

GUIDE. Foreningens økonomi

GUIDE. Foreningens økonomi GUIDE Foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Foreningens økonomi Denne guide er for bestyrelsesmedlemmer i foreninger og andre, der gerne vil vide mere om foreningers økonomi. Denne guide henvender sig til

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune 1,5 9 1. 0 1.6 LOLOO9Z9 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg

Læs mere

Foreningshåndbog. - Køge Kommune. Kulturafdelingen. 1. udgave, februar 2012. Fælles- og Kulturforvaltningen

Foreningshåndbog. - Køge Kommune. Kulturafdelingen. 1. udgave, februar 2012. Fælles- og Kulturforvaltningen Foreningshåndbog - Køge Kommune 1. udgave, februar 2012 Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen INDHOLD Introduktion 2 Kapitel 1: Hvad er en forening? 3 Foreningsfrihed 3 Den frivillige folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere