P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst"

Transkript

1 Tredje kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Brexit koster BNP-vækst Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Det blev til et Brexit, og især europæisk økonomi, men også verdensøkonomien, er kastet ud i stor og langvarig usikkerhed. Usikkerheden gør, at prognoserne for samfundsøkonomien og de finansielle markeder derfor også er mere usikre end normalt. For USA s økonomi ser 2016 ud til at ligne de foregående år i den forstand, at væksten har skuffet i årets første kvartal, for derefter at vende tilbage til et mere normalt niveau. BNP voksede med 1,1% p.a. i første kvartal, men forventes at være tiltaget til omkring 2½% p.a. i andet kvartal. Det forventes også at blive væksttempoet i tredje kvartal, mens de negative effekter af Brexit forventes at begynde at vise sig i fjerde kvartal, hvor økonomien kun forventes at vokse med omkring 2% p.a. For 2016 som helhed forventes en BNP-vækst på omkring 2% og nogenlunde det samme i I eurozonen vil Brexit-situationen svække opsvinget, men ikke føre til en ny recession. Vi forventer, at virkningen begynder at melde sig på eurozonens økonomi i løbet af efteråret 2016, og at det vil ses i alle lande. For 2016 som helhed forventer vi en BNP-vækst på omkring 1½% aftagende til omkring 1% i I Danmark overraskede væksten positivt i 1. kvartal Det sker efter meget skuffende vækst i sidste halvdel af 2015, hvor dansk økonomi skrumpede to kvartaler i træk. Med gode takter i det private forbrug og stærke stimulig fra lave renter, stigende beskæftigelse og et boligmarked i fremgang forventer vi, at opsvinget fortsætter. Storbritanniens nej til EU kommer dog med en vis sandsynlighed til at lægge en dæmper på væksten. Endnu en pengepolitisk lempelse fra ECB kan bestemt ikke udelukkes, hvis Brexit fører til afmatning af eurozonens økonomi (som vi forventer), eller hvis inflationen forbliver meget lav. Lempelsen vil mest sandsynligt ske i form af en udvidelse af obligationsopkøbsprogrammet på p.t. 80 mia. euro pr. måned. For Fed s vedkommende betyder Brexit, at en renteforhøjelse er taget af bordet indtil videre. Nu ventes renten først hævet i løbet af Renten på 10-årige statsobligationer i USA og Tyskland/Danmark ventes at forblive meget lave efter Brexit. På 3 mdr s sigt vil den 10-årige tyske statsrente forblive negativ og kun stige yderst moderat på 12 måneders sigt. de 1 af 12

2 International økonomi: Brexit koster BNP-vækst Forventningsoversigt USA Pr. 11/07 Euroland Pr. 11/07 BNP-vækst ½ ¾ - 2¼ 1 Centralbankens ledende rente om 3 mdr. 0,25-0,50 0,25-0,50 0,00 0,00 om 12 mdr. 0,50-0,75 0,00 Rente på 10-årig statsobligation * om 3 mdr. 1,40-1,90 1,37-0,20-0,00-0,19 om 12 mdr. 1,75-2,25 0,00-0,25 *) = tysk statsobligation Globalt overblik Det blev til et Brexit, og især europæisk økonomi, men også verdensøkonomien, er kastet ud i stor og langvarig usikkerhed. Usikkerheden gør, at prognoserne for samfundsøkonomien og de finansielle markeder derfor også er mere usikre end normalt. I øjeblikket er det mest sandsynlige scenario for væksten, at Brexit især bliver mærkbart fra 2017 og frem. I eurozonen forventes BNP-væksten i 2017 at blive omkring et halvt procentpoint lavere end ellers, mens Brexit forventes at koste omkring et kvart procentpoint på USA s vækst næste år. Væksten bliver ramt, fordi Brexit og den deraf følgende usikkerhed gør forbrugerne mere forsigtige, og fordi erhvervslivet vil holde igen med nye arbejdspladser og nye investeringer. Udsigten til lavere vækst end ellers betyder, at obligationsrenterne forbliver meget lave, også selv om der er udsigt til moderat stigende inflation senere i år. Aktiemarkederne bliver meget udfordrede af de usikre vækstudsigter. Mange andre scenarier for økonomien og finansmarkederne er tænkelige, da de kommende måneder kan byde på overraskende udviklinger i Brexit-situationen, både til det bedre og til det værre. Også USA leverer stof til usikkerhed de kommende måneder. Der afholdes præsidentvalg tirsdag den 8. november, og i øjeblikket peger meningsmålingerne på et kun beskedent forspring til Clinton over Trump. USA: Renteforhøjelse er taget af bordet indtil videre 2016 ser ud til at ligne de foregående år i den forstand, at væksten har skuffet i årets første kvartal, for derefter at vende tilbage til et mere normalt niveau. BNP voksede med 1,1% p.a. i første kvartal, men forventes at være tiltaget til omkring 2½% p.a. i andet kvartal. Det forventes også at blive væksttempoet i tredje kvartal, mens de negative effekter af Brexit forventes at begynde at vise sig i fjerde kvartal, hvor økonomien kun forventes at vokse med omkring 2% p.a. de 2 af 12

3 For 2016 som helhed forventes en BNP-vækst på omkring 2% (nedjustering fra 2-2½% i april-prognosen), mens økonomien i 2017 forventes at vokse med 1¾ - 2¼% (nedjustering fra 2-2½%). Usikkerheden i kølvandet på Storbritanniens udmelding af EU skønnes at koste omkring et kvart procentpoint på 2017-væksttempoet. Væksten rammes af Brexit på to felter. For det første falder amerikansk eksport til Europa på grund af lavere væksttempo i Europa. 20% af amerikansk eksport går til Europa. For det andet påvirkes erhvervsinvesteringerne negativt af den øgede usikkerhed om verdensøkonomien, og det kommer oveni, at investeringerne i forvejen har været overraskende lave i et stykke tid, også udenfor oliesektoren. Privatforbruget forventes fortsat at være motor for den amerikanske økonomi, om end væksttempoet i privatforbruget sandsynligvis også vil blive påvirket negativt af den øgede usikkerhed. Recession i 2018? Nogle markedsiagttagere er begyndt at frygte for, at en dybere nedtur i amerikansk økonomi kan forventes på 1 2 års sigt. Deres argument er, at stigende lønninger vil presse virksomhedernes profitter, hvorfor virksomhederne vil investere mindre og holde igen med nyansættelser. Det vil skabe en negativ spiral for økonomien, hvor efterhånden også privatforbruget vil blive ramt. Det er ikke AL-Banks hovedscenario, men på et eller andet tidspunkt vil der komme en ny recession det viser historiebøgerne. Det nuværende opsving er efterhånden 7 år gammelt og har dermed lige præcis den gennemsnitlige levetid for økonomiske opsving siden 2. verdenskrig. Vi vil dog holde skarpt opsyn med de faktorer, som kan være early warnings for den næste recession, som blandt andet er virksomhedernes profitter, lønudviklingen, jobskabelsen og erhvervsinvesteringerne. Men som sagt ligger ingen af disse faktorer aktuelt på niveauer, som tyder på en forestående recession. Arbejdsmarked og inflation Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt med en arbejdsløshedsprocent, der nu ligger inden for det naturlige efter Fed s opfattelse. Imidlertid har de sidste måneders skuf- de 3 af 12

4 fende lave jobvækst skabt tvivl om arbejdsmarkedets styrke, men vi ser ikke noget underligt i, at jobvæksten daler i tempo, jo længere ind i opsvinget, vi kommer, blandt andet af den enkle grund, at der bliver færre ledige hænder til rådighed. Lønstigningstakten er fortsat moderat, og der er ikke entydige tegn på noget aktuelt tiltagende lønpres. Inflationen er fortsat lav, under 1% år/år, målt med PCE-pristallet. Kerneinflationen (hvor energipriserne er pillet ud) ligger lidt højere; 1½-1¾ %. I begge tilfælde er det en lavere inflation end Feds 2%-målsætning. Gennem efteråret ventes inflationen at tage noget til, fordi sidste års olieprisfald vil trække gradvist mindre ned i inflationen. Pengepolitik og obligationsrente Brexit betyder efter vores opfattelse, at Fed har taget renteforhøjelse af bordet indtil videre. Amerikansk økonomi kunne i sig selv godt tale for en renteforhøjelse (lav arbejdsløshed og udsigt til stigende inflation). De internationale forhold taler imod en renteforhøjelse på grund af øget usikkerhed om udsigterne for verdensøkonomien og for den finansielle stabilitet. Renten på en 10-årig statsobligation ventes på 3 mdr s horisont at ligge i intervallet 1,40-1,90%, og i 1,75-2,25% på 12 mdr s sigt. Global usikkerhed som følge af Brexit vil holde renterne lave i USA grundet kapitaltilstrømning fra resten af verden. Risikoforhold På grund af Brexit-situationen er der større risiko for en skuffende lav vækst end for en overraskende stærk vækst. Inflationen kan stige mere end ventet, hvis jobvæksten returnerer til normalt tempo, og konkurrencen om arbejdskraften efterhånden begynder at presse lønstigningstakten op. Aktiemarkedet kan falde markant, hvis økonomien skuffer, og/eller hvis pengepolitikken strammes overraskende stærkt. Politisk usikkerhed som følge af præsidentvalget 8. november. de 4 af 12

5 Eurozonen: Brexit skaber langvarig usikkerhed Nu gik det ellers lige så godt. Eurozonens økonomi har været inde i et moderat, men ganske stabilt opsving siden 2013, og opsvinget er fortsat ind i 2016 med en usædvanlig høj BNP-vækst i første kvartal på 0,6% kvt/kvt og udsigt til et mere normalt væksttempo på 0,3% i andet kvartal. Imidlertid kan Brexit-situationen ikke undgå at svække opsvinget. Det er første gang i EU s historie, at et medlemsland melder sig ud, bortset fra Grønlands exit i Vi forventer ikke, at eurozonens økonomi kastes tilbage i recession, men derimod at Brexit kapper omkring et halvt procentpoint af BNP-væksten i Det skyldes den store usikkerhed om fremtiden, som gør forbrugerne mere forsigtige og især gør erhvervslivet mere tilbageholden med at investere i nye anlæg og arbejdspladser. For erhvervene betyder klarhed over fremtidsudsigterne mere end en rekordlav rente gør. Netop privatforbruget og erhvervsinvesteringerne har været motorer for opsvinget de seneste år. Vi forventer, at virkningen begynder at melde sig på eurozonens økonomi i løbet af efteråret 2016, og at det vil ses i alle lande. For 2016 som helhed forventer vi en BNP-vækst på omkring 1½% (nedjustering fra 1½-1¾% i april-prognosen). For 2017 forventer vi et fald i vækstraten til omkring 1% (mod 1½-1¾% i april-prognosen). Mange tænkelige scenarier efter Brexit Der er stor usikkerhed omkring vores bud på væksten i eurozonen i 2017, fordi udviklingen omkring Brexit kan gå i så mange retninger. Et synes dog sikkert: Usikkerheden vil vare et stykke ud i fremtiden måske endda mange år. I starten af september forventes det konservative parti i Storbritannien at udpege efterfølgeren til David Cameron på premierministerposten, og det bliver den nye premierminister, som skal lede UK s udmeldingsforhandlinger med EU. Derefter vil der antagelig gå nogle måneder, hvor partierne i Storbritannien skal blive enige om et fælles forhandlingsudspil overfor EU, og de fleste iagttagere forventer, at det ikke bliver før end i løbet af 1. halvår 2017, at UK formelt afleverer sin udmelding de 5 af 12

6 af EU. Herefter har landet to år til at forhandle de fremtidige relationer til EU på plads, så tidligst i løbet af 1. halvår 2019 vil der være klarhed over UK s fremtidige forhold til EU. Men udviklingen kan som sagt gå i mange andre retninger, lige fra at briterne beslutter sig for at gennemføre en ny folkeafstemning og måske alligevel forbliver medlem af EU, til at også andre lande forlader Unionen efter nationale folkeafstemninger. De forskellige scenarier vil have vidt forskellig betydning for europæisk økonomi og finansmarkederne. Arbejdsmarked og inflation Indtil nu har udviklingen på eurozonens arbejdsmarked været en overset succeshistorie. Siden udviklingen vendte i sommeren 2013, er antallet af arbejdsløse faldet med 3 millioner personer, mens beskæftigelsen er vokset med 3,8 millioner personer. Arbejdsløshedsprocenten er nedbragt til 10,1%, hvor den var 12,1% i sommeren Den positive udvikling er nu bragt i farezonen - i en periode - som følge af Brexit. Europæiske virksomheder vil med stor sandsynlighed blive mere forsigtige med at øge bemandingen, så længe usikkerheden om fremtiden er stor, og den usikkerhed kan blive langvarig. Inflationen er fortsat uønsket lav i eurozonen, nemlig omkring 0%, hvor ECB ønsker en inflation tæt på, men ikke over 2%. De lave energipriser bærer en del af ansvaret for den lave inflation, men med en kerneinflation på under 1% bærer den lave vækst også en del af ansvaret. I kerneinflationen er energipriserne pillet ud af beregningerne, og kerneinflationen viser derfor i højere grad den konjunkturskabte inflation. Med de nuværende råoliepriser (omkring USD 50 pr. tønde) vil inflationen sandsynligvis begynde at stige i moderat tempo fra august/september og mere mærkbart fra sidst på året til et niveau på omkring 1% i slutningen af Pengepolitik og obligationsrente De kommende måneders udvikling i eurozonens økonomi vil have afgørende betydning for ECB s pengepolitik. Endnu en pengepolitisk lempelse kan bestemt ikke ude- de 6 af 12

7 lukkes, hvis Brexit fører til afmatning af eurozonens økonomi (som vi forventer), eller hvis inflationen forbliver meget lav. Lempelsen vil mest sandsynligt ske i form af en udvidelse af obligationsopkøbsprogrammet på p.t. 80 mia. euro pr. måned. De pengepolitiske rentesatser er i forvejen så lave, at det ikke giver mening (andet end symbolsk) at sænke dem yderligere. Renten på en 10-årig tysk statsobligation ventes at forblive negativ på 3 mdr s sigt i intervallet -0,20 0,00% og kun stige marginalt på 12 mdr s sigt til 0,00-0,25%. Den meget lave obligationsrente skyldes usikkerheden efter Brexit og ECB s omfattende obligationsopkøb. Risikoforhold Den økonomiske og politiske situation i Europa er dybest set uforudsigelig efter Brexit. Usikkerheden kan blive langvarig. Der er større sandsynlighed for endnu lavere BNP-vækst end for en positiv overraskelse i forhold til vores hovedscenario. Dansk økonomi - fornyet vækst, men BREXIT lurer Væksten overraskede positivt i 1. kvartal Det sker efter meget skuffende vækst i sidste halvdel af 2015, hvor dansk økonomi skrumpede to kvartaler i træk. Afmatning af dansk økonomi er dermed afløst af fornyet fremgang. Væksten blev målt til 0,7 pct. i 1. kvartal i forhold til kvartalet forinden. Fremgangen var bredt funderet, hvor eksporten, privatforbruget og det offentlige forbrug havde pæn fremgang, mens investeringerne gik mindre frem. Dermed var der flere motorer, som trækker væksten, i forhold til forudgående kvartaler, hvor især privatforbruget har bidraget positivt til væksten. Et fald i lagrene på 0,4 pct.-point trak rent teknisk ned i væksten. Tager man det med i vækstregnestykket, kommer væksten helt oppe over 1 pct. i 1. kvartal. Dansk økonomi befinder sig i et opsving, hvor flere kommer i arbejde. Det betyder vækst. Dertil kommer, at vi hele tiden bliver bedre til at gøre tingene på nye og smartere måder, det skaber også vækst. Dvs., at dansk økonomi over de seneste år er vok- de 7 af 12

8 set som følge af et opsving og en underliggende strukturel vækst, som har noget med vores produktivitet at gøre. Trods massiv fremgang i beskæftigelsen ligger væksten dog stadig i den lave ende og er på ingen måde epokegørende. Det skyldes flere forhold. En stor del af fremgangen i beskæftigelsen har været på områder, hvor vækstbidraget per medarbejder ligger i den lave ende. Det er en del af forklaringen på den svage vækst til trods for at flere og flere kommer i arbejde. Derudover lægger danskerne og de danske virksomheder stadigvæk en større andel af det, de tjener, til side i form af opsparing. Dermed er opsvinget heller ikke gældsdrevet, hvilket giver udslag i en lavere, men mere sikker vækst. Med Storbritanniens nej til EU forventer vi dog, at det danske opsving kommer til at bevæge sig i et lidt langsommere tempo. Det skyldes en direkte effekt i form af en mindre eksport til Storbritannien og en indirekte effekt som følger af større usikkerhed om væksten især i Europa. En lavere erhvervstillid og forbrugertillid herhjemme og fra udlandet som følge af et mere splittet Europa kommer dermed til at koste yderligere på eksporten, beskæftigelse og væksten generelt. Vi skal dermed ikke forvente, at forbrugerne og virksomhederne hiver ekstra penge op af lommerne med fornyet usikkerhed om EU s fremtid. Det vil have en konsekvens for dansk økonomi på den kortere bane. Vi forventer dog ikke, at konsekvensen bliver stor nok til at slå det danske opsving i stykker. Forbruget har løftet sig Det private forbrug var længe om at komme i gang efter krisen, men har været støt stigende siden starten af Bortset fra et enkelt kvartal uden ændring er privatforbruget gået uafbrudt frem. Vi forventer, at privatforbruget vil fortsætte med at stige og dermed være garant for, at dansk økonomi vokser. Årsagen er stigende beskæftigelse, stigende realløn og fortsat lave renter. Derudover medfører bedringen på boligmarkedet stigende boligformuer. Det er også med til at løsne yderligere op for forbruget. Fremgangen i privatforbruget sætter desuden gang i væksten gennem andre kanaler, især private investeringer. Disse understøttes også af, at danske virksomheder gennem de seneste år har været flittige til at spare op ved at skære i omkostninger og de 8 af 12

9 løbende lægge overskud til side. Dette opsparingsoverskud kan dermed hurtigt blive omsat til nye investeringer, når virksomhederne oplever en større efterspørgsel. BREXIT vil dog med større sandsynlighed ligge en dæmper på investeringslysten. Vi forventer derfor nu en moderat vækst i investeringerne. Når der er større sikkerhed omkring det igangværende opsving, og væksten i højere grad har bredt sig til flere dele af landet bl.a. gennem bolig- og arbejdsmarkedet, vil vi formentlig se tiltagende investeringer. Dansk eksport har løftet sig ind i Eksporten skuffede ellers gevaldigt i Det skyldes bl.a., at væksten i verdenshandlen aftog markant. Kinesisk økonomi bremsede op, men også lande som Brasilien og Rusland havde det svært og trak den globale vækst ned. Den fornyede fremgang i eksporten er bl.a. udtryk for, at bekymringerne om den globale økonomi er trukket i baggrunden. Men med Storbritanniens nej til EU er der kommet nye bekymringer for den globale økonomi til. Alene svækkelsen i engelske pund overfor danske kr. som følge af BREXIT forventes at trække eksporten ned. Derudover vil en lavere forbruger- og erhvervstillid i udlandet formentlig også ramme eksporten negativt. Vi forventer dog, at eksporten vil fortsætte med at gå frem men i et lavere tempo. Det skyldes hovedsageligt, at vores vigtigste eksportmarkeder trods alt stadig går frem. Svag udlånsvækst holder væksten nede Bankernes og realkreditinstitutternes udlån stiger stille og roligt, men fra et lavt niveau. Over det seneste år er det samlede udlån i grove træk steget med 1 pct. Det er hovedsageligt drevet af realkreditinstitutternes udlån til husholdninger. Udviklingen i långivningen de seneste år vurderes i høj grad at være drevet af efterspørgslen, da udlånsundersøgelser peger på, at kreditvilkårene overordnet set har været nogenlunde uændrede siden I forhold til årene inden krisen er kreditvilkårene dog fortsat stramme som følge af de stramninger, der skete i de første år af krisen. Vi forventer, at udlånsvæksten udvikler sig roligt. Det skal bl.a. ses i lyset af en fortsat høj gæld blandt forbrugerne, og at der fortsat er ledige hænder. Dermed er det ikke gælden, der kommer til at drive væksten på den kortere bane. Forbrugertilliden er løjet kraftigt af, men stadig høj Forbrugslysten blandt danskerne har fortsat en vis afstand til nulgrænsen, som er tærskelværdien mellem optimisme og pessimisme. Det til trods for, at et markant fald siden toppen i marts 2015, hvor forbrugertilliden med 13,9 nåede det højeste niveau i 9 år. Forbrugertilliden er senest (juni) opgjort til 4,4. de 9 af 12

10 At forbrugertilliden røg til tops i marts 2015, skyldtes formentlig det drastiske fald i renterne i årets første måneder og fornyet optimisme på boligmarkedet. Stemningen kom op på et niveau, hvor den kogte over. Derfor er det nuværende niveau ikke udtryk for, at dansk økonomi har tabt pusten, men mere udtryk for at danskerne har fået armene ned og justeret deres syn på økonomien i forhold til den egentlige tilstand. Forbrugertilliden har i år udviklet sig på et mere stabilt niveau. Turmulten på de finansielle markeder med et aktiemarked under pres og de mange mindre gode nyheder om de globale vækstudsigter er et godt eksempel på, at de danske forbrugere ikke i nævneværdig grad lader sig påvirke fra den kant af. Det vidner om vis robusthed blandt de danske forbrugere. Opsvinget holdes i høj grad på sporet af det private forbrug. Derfor er det værd at glæde sig over denne robusthed, som er med til at understøtte det private forbrug og dermed det moderate opsving. Med BREXIT vil forbrugertilliden dog formentlig dykke og være med til at holde igen på privatforbruget. Vi forventer dog fortsat et stigende privatforbrug i 2016, som bl.a. udvikler sig i takt med, at arbejdsmarkedet og boligmarkedet fortsætter frem. Luften er taget af boligmarkedet, men stadig fremgang For hele landet steg huspriserne på årsbasis med 2,6 pct. i 1. kvartal 2016, mens priserne på ejerlejligheder gik op med 9,5 pct. (Boligmarkedsstatistikken). Fremgangen skal naturligvis ses i lyset af fortsat gunstige boligrenter, som er faldet ind i Stigende indkomster og flere i beskæftigelse har desuden bidraget til fremgangen på boligmarkedet over det seneste år. Store prisstigninger på store dele af boligmarkedet er afløst af en mere behersket udvikling. De meget lave renter og fremgangen på arbejdsmarkedet har allerede løftet prisen på boliger betragteligt. Det gælder især desto tættere, vi kommer på de store byområder. Desuden medvirker flere nye regler for boligkøb til at holde lidt igen på boligpriserne. Derfor er der ikke noget at sige til, at boligmarkedet under et er kommet ned i gear. Boligmarkedet var især præget af store prisstigninger i første halvdel af Årsagen var et markant rentefald i starten af året, som betød endnu billigere boligfinan- de 10 af 12

11 siering til nye boligejere. Prisen på både huse og lejligheder steg derfor markant i første halvdel af Antallet af handlede boliger er ligesom prisstigningerne faldet tilbage i feltet. Der blev handlet huse i 1. kvartal 2016, hvilket er 4 pct. færre end samme kvartal for et år siden. Hovedforklaringen er ligeledes, at de ekstraordinære lave renter på boliglån sidste forår satte godt gang i bolighandlen. Handlen med boliger ligger dog fortsat på et fornuftigt niveau mange steder i landet. I visse dele af landet er det dog stadigvæk svært at komme af med sin bolig. Det gælder især i yderområderne, hvor beskæftigelsen og væksten halter mest i forhold til resten af landet. Dette forværres yderligere af, at disse områder er ramt af, at flere foretrækker at bo i eller omkring byer af en vis størrelse. Lav inflation Inflationen fortsætter med at være lav. Priserne under et er steget ubetydeligt lidt siden årsskiftet. Det skyldes i høj grad markante fald i olieprisen og de varer, som vi importerer. Virksomhederne og butikkerne både herhjemme og i store dele af udlandet er fortsat forsigtige med at sætte priserne op. Det understøtter i et vist omfang dansk økonomi, da danskerne dermed oplever reallønsfremgang til trods for lave nominelle lønstigninger. Vi forventer, at inflationen forbliver lav de kommende år, men vil stige i takt med at opsvinget får mere fodfæste både i udlandet og herhjemme. Derudover vil den negative basiseffekt fra olieprisen gradvist forsvinde, hvilket betyder højere inflation. Den økonomiske politik: Forsigtighed omkring stramninger af finanspolitikken Finanspolitikken bør stabilisere den økonomiske udvikling, hvor pengepolitikken er lagt an på at holde en fast valutakurs i forhold til euroen. Derfor er finanspolitikken et vigtigt redskab til at styre udviklingen i de økonomiske konjunkturer. Væksten er svag. Det taler for at øge de offentlige udgifter ved at lempe finanspolitikken. Arbejdsmarkedet viser dog med fremgang måned efter måned, at dansk økonomi har givet slip på krisen og er inde i et opsving. de 11 af 12

12 Med fremgangen på arbejdsmarkedet og stærke stimuli til dansk økonomi fra bl.a. lave renter og stigende realløn skal man derfor være forsigtig med at skrue op for finanspolitikken. Det kan betyde, at arbejdsmarkedet bliver overophedet og følgende lønstigninger slår dansk økonomi tilbage via en dårligere konkurrenceevne. En formildende omstændighed er dog Storbritanniens nej til EU. Vi kender ikke de fulde konsekvenser af BREXIT endnu, som formentlig er et betydeligt negativt bidrag til væksten. I det lys er det naturligvis stadig vigtigt, at de finanspolitiske instrumenter holdes klar, hvis der bliver brug for det. Vi forventer en vækst på 1 pct. i år Dansk økonomi har udviklet sig svagt gennem den sidste halvdel af Vi forventer dog, at økonomien ligesom i 1. kvartal vil fortsætte med at gå frem i de resterende kvartaler af året. Vi forventer en vækst på 1,0 pct. i Det bunder hovedsageligt i, at danskerne fortsat oplever stigende realløn, fremgang i beskæftigelsen og på boligmarkedet. Dertil er der vækst at spore på vores vigtigste eksportmarkeder. Med BREXIT er der dog en vis risiko for, at væksten kan blive lavere. Det afhænger i høj grad af, om EU er i stand til at samle stumperne og fortsætte den gode samhandel med Storbritanniens efter deres nej til EU. Andre væsentlige risici for, at væksten bliver mindre, er, hvis den globale økonomi anført af Kina ikke lever op til forventningerne og skaber fornyet uro. På den indenlandske bane er en væsentlig risiko, at virksomhederne og forbrugerne, uagtet de meget lave renter, strammer grebet og holder igen med investeringer og forbrug. Det skal ses i lyset af, at danskerne fortsat trækker en stor gæld efter sig. (Redaktionen er afsluttet 11. juli 2016) Kontakt Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. de 12 af 12

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Andet kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Kan Brexit kvæle opsvinget? USA s økonomi har grundlæggende været

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Fjerde kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsvinget fortsætter trods udfordringer

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Andet kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Forårsstemning i eurozonen Økonomien i eurozonen har haft en god

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Inflationen har passeret bunden Den

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Fjerde kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Fremgang i to tempi Efter en svag start på året (grundet hård vinter) er amerikansk økonomi kommet tilbage på vækstsporet. Det resulterer i en BNP-vækst på omkring

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 13. maj 2015, uge 20 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.099

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 16. oktober 2015, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.024 Nikkei

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat 10. oktober 2014, uge 41 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9%

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. juni 2015, uge 23 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Endnu et rentehop Tre forhold førte til et hop i obligationsrenterne

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing Tema: Kina ventes at undgå en hård landing 26. oktober 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Handelsområdet bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Kina har henover sommeren skabt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 5. august 2016, uge 31 Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Stille sommermarked De globale finansmarkeder går nu ind i en periode præget

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. maj 2016, uge 18 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,4% 2.063 Nikkei -6,9% 16.147

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

F I N A N S U G E N Fed holder renten i ro Redaktion Økonomisk Sekretariat UGENS FINANSMARKED Aktier

F I N A N S U G E N Fed holder renten i ro Redaktion Økonomisk Sekretariat UGENS FINANSMARKED Aktier 18. september 2015, uge 38 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann THG@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 6. januar 2017, uge 1 Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,9% 2.269 Nikkei + 1,6%

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere