Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016"

Transkript

1 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan. Formålet med programmet er at skabe betingelserne for, at den enkelte kommune kan øge sit genbrug af itløsninger; i større grad kan dele data og sager på tværs og at opnå handlefrihed til at kunne sammensætte sine it-løsninger, så de bedst muligt hjælper med at løse kerneopgaverne. Baggrunden er, at den typiske kommune har 300 eller flere it-løsninger. I enkelte kommuner er tallet over It-løsningerne hjælper hver især med at løse konkrete opgaver på de kommunale serviceområder. Mangfoldigheden og sammensætningen af it-løsningerne har imidlertid også skabt en række udfordringer for kommunerne: Mange it-løsninger kan det samme, men der er anskaffet flere af dem. Det kan være, at en it-løsning helt eller delvist kan erstatte de andre og kommunen sparer penge. Fordi de forskellige it-løsninger er købt ind til særlige formål og særlige fagområder, er de ikke af sig selv gode til at dele data og sager på tværs af organisationen. Behovet for at koordinere indsatser ift. virksomheder og borgere støder på it-barrierer. Endelig er mange af de større fagsystemer konstrueret, så det er svært/dyrt at få data ud af dem og genbruge dem på tværs, eller det er svært/dyrt at udskifte elementer i løsningerne, som andre laver bedre. Fx at udskifte en selvbetjeningsløsning, der er skabt til det specifikke fagsystem. Rammearkitekturen gør dette ved at etablere der et fælles fundament for digitalisering ved at aftale standarder, fælles mål og principper og realisere og anvende konkrete fælles og individuelle løsninger.

2 I strategiperioden skabte kommunerne rammearkitekturens fundament (visionen, strategien, arkitekturmålene, arkitekturprincipperne og en governancemodel for anvendelsen af dem). Med det fundament har: Kommunerne, via KOMBIT, fået skabt konkurrence på de tidligere monopolløsninger, og fået priserne ned Kommunerne, via KOMBIT, kunne kravsætte ønsker til de tidligere monopolløsninger. Kommunerne er populært sagt blevet ejere, frem for lejere, af disse it-løsninger Kommunerne demonstreret et troværdigt og omkostningseffektivt alternativ til flere centrale systemer eller centrale organiseringer I perioden frem mod 2020 skal rammearkitekturen implementeres i kommunerne og understøtte kommunernes arbejde med at genbruge itløsninger og skabe bedre sammenhæng på tværs for dele af det øvrige itlandskab. Der er fortsat mange monopollignende fagsystemer, der er lukkede om de data de anvender, og som bruger deres egne standarder. Det gør det svært at drive fagområderne effektivt. Svært at omstille dem til ny lovgivning eller nye politiske ønsker. Når fagsystemerne ikke bygger på aftalte standarder, og ikke giver åben adgang til data, skal sagsbehandlerne og borgerne bruge tid på at flytte data manuelt frem og tilbage mellem systemer og blanketter. Og man må mødes for at oversætte, hvad der menes med en oplysning, som er beskrevet i it-system 1 ud fra andre faglige termer end dem man bruger i it-system 2. Det gør det mere end vanskeligt at integrere løsninger på tværs på en systematisk måde. Fokus skal derfor i høj grad være på den kommunale realisering af rammearkitekturen og de gevinster den skaber. Borgere og virksomheders kontakt og forløb med det offentlige går ofte på tværs af sektorer og myndighedsskel. Vi skal samtidig holde fokus på det tværog fællesoffentlige. Mange forløb med virksomheder og borgere sker i samarbejde med staten og regionerne og private aktører. Vi skal arbejde for, at de initiativer der tages respekterer kommunernes rammearkitektur og i stigende grad bygger på den. Det har vi fx set med det fællesoffentlige grunddataprogram. 1.1 Gevinster Effektmålet for det fælleskommunale program er, at rammearkitekturen:

3 1. Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked, ud over det der er sket og er på vej i forbindelse med monopolbruddet. Der skal være flere leverandører, der kommer med innovative løsninger på forretningsbehov i kommunerne, og hvor løsningerne kan integreres med eksisterende løsninger. IT-løsningerne skal fremme den samlede effektivitet. 2. Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger Den realiserede rammearkitektur vil gøre det enklere at dele sager, dokumenter og data på tværs, fordi det bliver enklere for kommuner og leverandører at forstå og anvende de principper, standarder og byggeblokke, som rammearkitekturen består af. 3. Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver f.eks. skole, social, beskæftigelse og sundhed En række indsatser i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har fokus på de kommunale kerneopgaver. Rammearkitekturen kan fremme fokus på kerneopgaverne, ved at fremme understøttelse af værdiskabende processer, fælles sprog og deling af information.

4 1.2 Resultatmål Resultatmål At etablere og vedligeholde en altid opdateret information om, hvad rammearkitektur er, så kommunerne, it-leverandørerne og andre aktører kan anvende den og skabe gevinster med den. At etablere en sammenhængende og fælleskommunal beslutningsstruktur og styring af rammearkitekturen, så nye byggeblokke, principper, mønstre og rammearkitekturmetoder kan godkendes og indsluses. Det er forudsætningen for punkt A. At formidle, kommunikere og rådgive om, hvordan man succesfuldt anvender rammearkitekturen til at opnå sammenhænge og genbrug. Målgruppen er kommuner, leverandører og konsulentbranchen, så de oplever, at de forstår og kan anvende rammearkitektur. Det omfatter forskellige netværksdannelser, seminarer, konferencer, uddannelse, vejledninger m.v. At anvende og udvikle rammearkitekturen i konkrete fælleskommunale projekter på de store velfærdsområder og ift. selvbetjening, på en måde, der skaber værdi for de enkelte fagområder, såvel som for sammenhæng mellem velfærdsområderne At anvende rammearkitekturen og udvikle den i fælleskommunale og -offentlige projekter fælleskommunalt (KOMBIT) og tværkommunalt, og at anvende rammearkitekturen konkret i fælleskommunale initiativer. At etablere en metode til måling af rammearkitekturens anvendelse og de gevinster den skaber, som båder skaber værdi fælleskommunalt og enkeltkommunalt.

5 2 Indhold i program Programmets overordnede design ser ud som følger: Programmet består på opstartstidspunktet af 5 definerede projekter, der tilsammen indfrier effektmålene beskrevet under afsnit 1.2. De ledes samlet i et program. De fem projekter er: 1. Governance, mål og indhold for rammearkitekturen, herunder Itarkitekturrådet 2. Kommunal modning, udbredelse og kommunikation af rammearkitekturen.

6 3. Efterspørgselsdrevet forretningsværdi af rammearkitekturen på velfærdsområderne 4. Forankring af rammearkitekturen i tvær- og fællesoffentligt arkitektursamarbejde 5. Effekt- og realiseringsmåling De fem projekter har forskellige tidshorisonter og beskrives nedenfor. I løbet af strategiperioden forventer KL, at der opstår behov for tilpasninger og evt. opstart af nye projekter under programmet, betinget af kommunernes politiske og økonomiske dagsorden. 2.1 Projekt 1 - Governance, mål og indhold i rammearkitekturen, herunder It-Arkitekturrådet Rammearkitekturen kan ikke anvendes, hvis der er tvivl om hvad den består af; hvordan den skal forstås, anvendes, udvikles m.v. Dette spor sørger for at der er og drives en tidsvarende beslutningsstruktur med kommuner, KOMBIT, KL og i nogle tilfælde statslige og regionale aktører om rammearkitekturen. Kommunernes it-arkitekturråd har en væsentlig rolle i dette projekt. Resultatmål med projektet: Den gældende governancestruktur for rammearkitekturen er altid opdateret til en ny situation med flere kommunale opgaveområder og stærkere fokus på realisering og implementering i kommunerne og hos leverandørerne. Indholdet i rammearkitekturen bestilles, udvikles og besluttes løbende i henhold til governancestrukturen og er altid tidsvarende ift. de behov kommunerne og leverandørerne stiller Arkitekturmål og principper er reviderede og anvendes aktivt i styringen 2.2 Projekt 2 - Kommunal modning, udbredelse og kommunikation af rammearkitekturen I perioden er fokus på kommunernes realisering, anvendelse og gevinstrealisering med rammearkitekturen. Der er derfor forstærket behov for at kommunikere om rammearkitekturen ved at formidle resultater, metoder, procesvejledninger og analyser til kommuner og deres leverandører.

7 Målgruppen er kommuner, leverandører og konsulenthuse, der skal opleve, at de forstår og kan anvende rammearkitekturen. Det omfatter netværksdannelser, seminarer, konferencer, uddannelse, vejledninger mv. Særlig fokus vil være på kommunernes anskaffelser hhv. genbrug af IT-løsninger. Beslutninger om itløsninger der omdrejningspunktet for den gradvise realisering af og gevinstskabelse med rammearkitekturen. Resultater: Rammearkitektur.dk Sitet er brugertestet og drives således at leverandører, beslutningstagere, digitaliseringskonsulenter, KL og KOMBIT altid kan finde nødvendig information om rammearkitekturen. Det er et site der er tilpasset den enkelte aktørs forudsætninger. Regionale netværk med kommunale arkitekter og digitaliseringskonsulenter. Netværket skal støtte kommunerne og sikre en effektiv kommunikation mellem KL s og KOMBIT s it-arkitekter og kommunernes itarkitekter. Uddannelse, vejledninger, drejebøger og procesguides. Der sikres løbende fælles kompetenceinitiativer, der understøtter kommunernes evne til at anvende rammearkitekturen. Det suppleres i fornøden omfang og efter dialog med kommunerne med vejledninger, drejebøger, procesguides, kravbanker m.v. der gør kommunerne i stand til at skabe gevinster med rammearkitekturen ifm beslutninger om anskaffelser og genbrug. Tæt dialog og samarbejde med leverandører, konsulenthuse og interesseorganisationer gennem netværk, seminarer, konferencer mv. Leverandører, konsulenthuse og kommunale. interesseorganisationer er tæt på kommunerne og kan derfor fungere som sparringspartner i forhold til realisering og ibrugtagning af Rammearkitektur i kommunerne. 2.3 Projekt 3 - Efterspørgselsdrevet forretningsværdi af rammearkitekturen på de kommunale kerneopgaver Projektets mål er at bringe rammearkitekturen i anvendelse på de kommunale kerneområder og understøtte de strategier kommunerne og KL har lagt for udvikling af skole, beskæftigelse, social, sundhed, selvbetjening, teknik og miljø. Projektet har særlig fokus på at realisere de forslag, der ligger i de fælleskommunale og offentlige analyser i konkrete it-løsninger.

8 Resultater: Der udvikles og godkendes en realiseringsstrategi for nye rammearkitekturelementer. Den skal give svar på, hvordan samarbejdet mellem kommuner, KOMBIT og KL bedst udvikler og etablere nye rammearkitekturløsninger. Der er etableret og drives en pulje på 2 mio. kroner til at hjælpe kommunerne med at realisere byggeblokke og løsninger vha. realiseringsstrategien og byggende oven på de fælleskommunale strategier Hvordan puljemidlerne administreres herunder hvilke puljekriterier der skal til for at kommunerne kan få del af puljen skal redegøres og håndteres i dette projekt. Arkitekturrådet kunne eksempelvis være det rådgivende og besluttende organ for, at puljen tilføres kommuneprojekter der skaber maksimal forretningsværdi for pengene i henhold til rammearkitekturen 2.4 Projekt 4 - Tvær- og fællesoffentligt arkitektursamarbejde Fælles- og tværoffentligt er der i dag en lang række forhandlinger mellem staten, regionerne og kommunerne om it- og datadeling, som slår direkte igennem i kommunerne, når aftalerne skal implementeres. Projektet skal sikre, at KL kan forsvare de kommunale interesser bedst mulig i de fælles- og tværoffentlige samarbejder, ved at understøtte en koordineret tilgang til datadeling og standarder, og ved at arbejde for, at staten og regionerne kender, anvender og bidrager til rammearkitekturen i relevant omfang. Resultater: Skabe og vedligeholde oversigt over relevante fællesoffentlige standarder for rammearkitekturen Håndhæve arkitekturprincipperne aktivt i kvalitetssikringen af fælles- og tværoffentlige digitaliseringsprojekter Uddrage og formidle viden fra implementering af de initiativer der bliver aftalt i ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

9 2.5 Projekt 5 - Effekt- og realiseringsmåling Projektet er så at sige kommunernes øjne og ører ind i den verden som programmet forsøger at påvirke. Projektets formål er at dokumentere, at rammearkitekturen faktisk realiseres i kommunernes og i hvilken grad den skaber de effekter og gevinster programmet sigter på. Det gør det også muligt undervejs at ændre på indsatser i programmet, så effekterne kommer. Målet er en metode og løsning, der kan anvendes lokalt i den enkelte kommune, eller kommunefællesskab og fælles i styringen af arbejdet med rammearkitektur. Den konkrete metode er ikke defineret eller aftalt, men der der sigtes på metoder, der kan indbygges i kommunerne eksisterende processer og løsninger til styring af it-porteføljen Resultater: Der opbygges og aftales målemetode til at måle grad og fremdrift på datadeling, realisering og ibrugtagning af rammearkitekturen, og gevinstrealisering ved implementering af rammearkitektur systemer i kommunerne Målinger gennemføres løbende i de kommende år lokalt og fælles i henhold til metode og aftaler. 3 Tidshorisont Programmet kører hele strategiperioden og har følgende overordnede tidshorisont: Program for rammearkitekturen: Juni Projekt 1. Governance, mål og indhold for rammearkitekturen, herunder It-Arkitekturrådet: Juni 2016-dec Projekt 2. Kommunal modning, udbredelse og kommunikation af rammearkitekturen. Juni 2016-dec Projekt 3. Efterspørgselsdrevet forretningsværdi af rammearkitekturen på velfærdsområderne. Juni 2016-dec. 2020

10 Projekt 4. Forankring af rammearkitekturen i tvær- og fællesoffentligt arkitektursamarbejde. Juni 2016-dec Projekt 5. Effekt- og realiseringsmåling. Juni 2016-dec Organisering Kommunernes It-Arkitekturråd som består af kommunale it- og digitaliseringschefer fungerer som overordnet styringsorgan for programmet. Ud fra kvartalsvise progressionsrapporter fra programlederen rådgiver rådet KL og KOMBIT om programmets prioriteringer. Der nedsættes desuden en programstyregruppe

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE IT-arkitekturrådet, Den 1. dec. 2015 Kaare Pedersen, projektchef, KL Bevægelse 2010-15 Monopolbrud og strategi KOMBIT 15% af IT-markedet Arkitekturmål Principper

Læs mere

Status for SAGERA-programmet

Status for SAGERA-programmet Status for SAGERA-programmet Godkendelse og organisation Information til leverandører og kommuner Projekt 1 vedr. governance, mål og indhold for rammearkitekturen Projekt 2 vedr. kommunal modning, kommunikation

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

PROGRAMSTATUS FOR SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN (SAGERA)

PROGRAMSTATUS FOR SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN (SAGERA) PROGRAMSTATUS FOR SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN (SAGERA) Programstatus Tværgående programstatus v. Jan Projekt 1: Governance, mål og indhold i rammearkitektur v. Vibeke Normann Projekt 3:

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

SAMARBEJDE MAJKONFERENCEN 2016 SAMARBEJDE. Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016

SAMARBEJDE MAJKONFERENCEN 2016 SAMARBEJDE. Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016 Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016 Hvad er det fællesoffentlige niveau? Udfordringer, som vi deler på tværs, som alle parter har en fordel af eller hvor det er nødvendigt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

GENNEMGANG AF FORSLAG TIL REVIDERET KOMMISSORIUM FOR IT- ARKITEKTURRÅDET

GENNEMGANG AF FORSLAG TIL REVIDERET KOMMISSORIUM FOR IT- ARKITEKTURRÅDET GENNEMGANG AF FORSLAG TIL REVIDERET KOMMISSORIUM FOR IT- ARKITEKTURRÅDET 17. Møde i Kommunernes It-Arkitekturråd, fredag d. 4. marts 2016 Vibeke Normann Oversigt over afsnit Baggrund Rammearkitekturen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD REVIDERET VERSION, VEDTAGET AF KL S DIREKTION DEN 5. APRIL 2016

KOMMISSORIUM FOR KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD REVIDERET VERSION, VEDTAGET AF KL S DIREKTION DEN 5. APRIL 2016 KOMMISSORIUM FOR KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD REVIDERET KOMMISSORIUM, VEDTAGET AF KL S DIREKTION DEN 5. APRIL 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Den fælleskommunale rammearkitektur...3 Formål...4 Mandat...4

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 Punkt 13 Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Juni 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Overblik over kvalitative målepunkter # Målepunkt 1 Bedre betingelser

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur RAMMEARKITEKTUR Den fælleskommunale rammearkitektur Den fælleskommunale rammearkitektur 2. udgave 1. oplag 2017 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 skar@kl.dk www.kl.dk Tekst: KL Foto:

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Peter Thrane Enterprisearkitekt KL+KOMBIT. Den fælleskommunale Rammearkitektur - Inspiration

Peter Thrane Enterprisearkitekt KL+KOMBIT. Den fælleskommunale Rammearkitektur - Inspiration Peter Thrane Enterprisearkitekt KL+KOMBIT Den fælleskommunale Rammearkitektur - Inspiration REGIONERNE Selvstyre Egen økonomi Konkurrence = bedre priser Samarbejde Koordinering Udveksling SAMMENHÆNG

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

K KOMBiT. ?),c, l I rt-{ Indhold. Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen'

K KOMBiT. ?),c, l I rt-{ Indhold. Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen' ?),c, l -. - +1 I rt-{.. 40 K KOMBiT L Kommunernes it-fællesskab 26-09-2016 Sammenhæng og Genbrug med Rammearkitekturen Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen' Forslag til arkitektur-

Læs mere

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL INDSÆT EMNE INDSÆT TITEL DAGENS PROGRAM INITIATIVER I DEN FÆLLESKOMMUNALE

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7.november 2016 v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL Fælles strategier og ansvar

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Rammearkitekturer der hænger sammen

Rammearkitekturer der hænger sammen FDA2018 FÆLLESOFFENTLIG DIGITAL ARKITEKTUR Rammearkitekturer der hænger sammen Erfaringer fra udrulning og implementering af rammearkitekturen i kommunerne Henrik Brix Formand for kommunernes it-arkitekturråd

Læs mere

FLIS-projektets mål og prioritering

FLIS-projektets mål og prioritering FLIS-projektets mål og prioritering Den 5. december 2018 fastlagde FLIS styregruppen 10 projektmål for FLIS-projektet. Målene bygger på FLIS strategien fra 2015, input fra FLIS følgegruppen og den løbende

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 1 Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 AGENDA RUNDT OM FDA RAMMEARKITEKTUR Strategi og styring Indhold og metode Anvendelse og værdi Status og næste

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling

Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling Bilag 9: Resultat af kvalitativ effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur blandt leverandører, januar 2018. Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE 10.OKT. 2014 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - en arkitektur for den kommunale digitalisering - v/ Peter Thrane,

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard FDA2018 2 Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen 2018 v Michael Bang Kjeldgaard Agenda Strategi Begreber Indhold Anvendelse Styring 3 4 FDA Rammearkitekturs rolle Understøtte fælles forretningsmål

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Aalborg Kommune IT-arkitetkur i Aalborg - maal

Aalborg Kommune IT-arkitetkur i Aalborg - maal Aalborg Kommune IT-arkitetkur i Aalborg - maal BAGGRUND OG MÅLSÆTNINGER Vers. 0.95 Indholdsfortegnelse Hvad er IT-arkitektur?...2 Hvorfor IT-arkitektur?...2 Digitaliseringsstrategien er vort udgangspunkt...4

Læs mere

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA MARTS 2019 STRATEGI PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD STRATEGI FOR KL S ARBEJDE MED DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA 2 Forord Hvad kan jeg hjælpe dig med? Den digitale

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitalisering i Hvidovre Kommune ØU møde 16. nov. 2015

Digitalisering i Hvidovre Kommune ØU møde 16. nov. 2015 Digitalisering i Hvidovre Kommune 2016 ØU møde 16. nov. 2015 En kort Status Digitalisering i Hvidovre Kommune vil tiltage de næste 5 år Ofte er IT i dag blevet en forudsætning for vores borgernære service

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016 Programbeskrivelse 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 1. Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde et acceptabelt

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015.

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015. U D K A S T T I L R E SULTATKONTRAKT Den 23. august 2013 Ref XX Weidekampsgade 10 Implementering af FMK i kommunerne Projekt 4.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er

Læs mere

Program for 3. møde i Digitaliseringsnetværket, mandag d. 3. oktober Tema: Den fælleskommunale digitale handlingsplan

Program for 3. møde i Digitaliseringsnetværket, mandag d. 3. oktober Tema: Den fælleskommunale digitale handlingsplan Program for 3. møde i Digitaliseringsnetværket, mandag d. 3. oktober 2016. Tema: Den fælleskommunale digitale handlingsplan Sted: Severin kursuscenter, Middelfart 9.00 Ankomst og morgenmad 9.30 Overordnet

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Rammearkitekturen og services i et lokalt perspektiv

Rammearkitekturen og services i et lokalt perspektiv KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 21. oktober 2015 Rammearkitekturen og services i et lokalt perspektiv Henrik Brix Fmd for KIT@ Fmd for IT-arkitekturrådet Favrskov Kommune 1 Den fælleskommunale

Læs mere

Gevinstrealisering. Arbejdsgruppe under Leverandørforum. KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 22. april 2015

Gevinstrealisering. Arbejdsgruppe under Leverandørforum. KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 22. april 2015 KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 22. april 2015 Gevinstrealisering Arbejdsgruppe under Leverandørforum Afrapportering fra arbejdsgruppe om gevinstrealisering v/kaare Pedersen, projektchef,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI INFORMATIONSDAG INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELKOMMEN TIL INFORMATIONSDAG Mandag den 15. august 2016, København og tirsdag den 16.

Læs mere

Den digitale vej til innovation og værdiskabelse

Den digitale vej til innovation og værdiskabelse Den digitale vej til innovation og værdiskabelse INDHOLD Indledning... 2 Tema 1: Digitaliseringsprojekter der skaber værdi... 3 Tema 2: Den datadrevne kommune... 4 Tema 3: Implementering i bund... 5 Tema

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

INDHOLD. It og digitalisering i Randers Kommune... 3 Governancemodel for it og digitalisering... 4 Årshjul for governancemodellen...

INDHOLD. It og digitalisering i Randers Kommune... 3 Governancemodel for it og digitalisering... 4 Årshjul for governancemodellen... Randers Kommune INDHOLD It og digitalisering i Randers Kommune... 3 Governancemodel for it og digitalisering... 4 Årshjul for governancemodellen... 6 IT OG DIGITALISERING I RANDERS KOMMUNE I Randers Kommune

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Bilag 1 Opdateret overblik af socialfaglige projektinitiativer

Bilag 1 Opdateret overblik af socialfaglige projektinitiativer Bilag 1 til pkt. 2 Bilag 1 Opdateret overblik af socialfaglige projektinitiativer Baggrund Sekretariatet for arkitekturrådet udarbejdede i august 2016 et overblik over hvilke fællesoffentlige og fælleskommunale

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere